PRIGREVAČKA 43, 25265 SVILOJEVO, REPUBLIKA SRBIJA
F.TEL./FAKS: +38125797319 MOB.TEL.: +38163537091
e-mail: [email protected] web: www.garant55.com
PIB: 101125130 MATIČNI BROJ: 08471118
DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
RAČUN: 355-1011434-83
PODACI O FIRMI GARANT DOO SVILOJEVO
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
1. Poreski identifikacioni broj
101125130
2. Matični broj
08471118
3. Pun naziv pravnog lica
Društvo sa ograničenom odgovornošdu za proizvodnju, promet i
usluge GARANT
4. Skradeni naziv
GARANT DOO
5. Ime i prezime ovlašdenog lica
Željko Bašid
SEDIŠTE PRAVNOG LICA
6. Sedište pravnog lica
Svilojevo
7. Adresa
Prigrevačka 43
8. Broj telefona
+381-25-797-319 +381-63-537-091 +381-63-1537-091
9. Broj faksa
+381-25-797-319
10. e-mail
[email protected]
11. Web sajt
www.garant55.com
12. Obveznik PDV-a
DA
ŠIFRA DELATNOSTI
7112
NAZIV DELATNOSTI
Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
PODACI O RAČUNIMA
1. Vojvođanska banka
355-1011434-83
Download

PODACI O FIRMI GARANT DOO SVILOJEVO