OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
1
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
1.1
Pun naziv firme
Preduzeće za projektovanje i izradu informacionih sistema
APL-Line DOO Beograd
1.2
Skraćeni naziv firme
APL-Line DOO
1.3
Matični broj firme
20951745
1.4
PIB
108202116
1.5
Ovlašćeno lice
Miloš Miladinov
1.6
Obveznik PDV
DA
1.7
Podaci o sedištu
1.7.1
Opština
Novi Beograd
1.7.2
Mesto
Beograd
1.7.3
Naziv ulice i broj
Danila Lekića Španca 77
1.7.4
Broj telefona
(011) 2275-842
1.7.5
E-Mail
[email protected]
2
PODACI O DELATNOSTI
2.1
Šifra delatnosti
6201
2.2
Naziv delatnosti
Računarsko programiranje
3
PODACI O TEKUĆEM RAČUNU
3.1
Naziv banke
Račun
3.1.1
Eurobank a.d.
250-1240000905770-59
26. avgust 2013.
M.P.
Download

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU - APL