PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
Naziv firme
“ALFA METAL” SZTR
Opština
Inđija
Mesto
Inđija
Poštanski broj
22320
Ulica I broj
Laze Kostića 29
Kontakt telefon 022 / 555 928 ; 064 / 917 22 71
Fax
022 / 555 928
PIB
106224879
Matični broj
61549510
Šifra delatnosti 28750
Obveznik PDV
DA
Banka
EFG EUROBANK
Tekući račun
250 – 2200000355780 – 12
Lice za kontakt Todorović Miloje
e-mail adresa
[email protected]
Web adresa
www.alfametal.rs
m.p.
______________________
/ ovlašćeno lice /
Download

Identifikacija