MEHATRONIK SISTEM DOO, Bulevar Oslobo enja 30,
32000 a ak, tel:032 310 088, tel/fax: 032 371 571
e-mail: [email protected], www.mehatronik.com
mat br: 20781076, šifra del: 2790, pib: 107322728
br.tek.ra una: 325-9500700027695-45 OTP Banka
AUTOMATIZACIJA industrijskih mašina – prodaja, ugradnja i održavanje ure aja
!"# $%&
$%' $%)
(
&
+
*
,-.
/ ,
/,
.
2(
-1
0
)
% '
2(
+-
%
2 ( 3& $$$
'
1,
5
,
98
1,
,
4
3
$& 6
&% 80%
6 7
:
,
;;;
"
=
<
&
>
,
%5$
1. /
?
= @=
2(
(1
& 0850$$%$$$ %)508*0
&$
Download

ID Firme - Mehatronik Sistem