Podaci za identifikaciju : Poreski identifikacioni broj PIB
Matični broj
Ime i Prezime ovlašćenog lica
Firma ‐ pun naziv
Podaci o sedištu
Opština
Mesto
Naziv ulice i broj
tel./fax
Obveznik PDV
PDV broj
ZVEZDARA
BEOGRAD
MILANA RAKIĆA 30
011/2419560
DA 717124284
Podaci o delatnosti
Naziv firme
Šifra delatnosti
BLEKBUK D.O.O.
5911
Podaci o računima kod banaka
Naziv banke
BANCA INTESA AD BEOGRAD
broj računa
160‐371834‐74
Direktor
Filip Đorić
107571475
20828854
Filip Đorić
BLEKBUK D.O.O.
Download

blekbuk id