DEPOZITNI I TRANSAKCIJSKI RAČUNI BUDŽETA FEDERACIJE BiH
UNION BANKA
DEPOZITNI RAČUN
TRANSAKCIJSKI RAČUN
GOTOVINSKI RAČUN
SBERBANK BH
TRANSAKCIJSKI RAČUN
BOR BANKA
TRANSAKCIJSKI RAČUN
NLB BANKA
TRANSAKCIJSKI RAČUN
1020500000106698
1020500000106795
1020500000106989
1401051020000136
1820000000049845
132012013841982
JMB FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA/FINANSIJA:
4200575050003
Download

DEPOZITNI I TRANSAKCIJSKI RAČUNI BUDŽETA FEDERACIJE