Opština Rožaje
Sekretarijat za privredu i finansije
Ul.,,M.Tita,,
IZDAVANJE RJEŠENJA O KATEGORIZACIJI PRUŽANJE USLUGA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA U
DOMAĆINSTVU I SEOSKOM DOMAĆINSTVU PRIVREDNOG DRUŠTVA, PRAVNOG LICA, PREDUZETNIKA
ILI FIZIČKOG LICA
/smještaja u sobama za iznajmljivanje,turističkim apartmanima I kućama za iznajmljivanje najviše do sedam soba,odnosno 15
kreveta/
Da u skladu sa zakonom formirate komisiju I izvršite ocjenu ugostiteljskog objekta koji podliježe obavezi
kategorizacije ugostiteljskog objekta.
Ugostiteljski objekat posluje u poslovno-stambenom objektu u ul. “________________” I posjeduje rješenje –
odobrenje za rad izdato od strane Sekretarijata za privredu I finansije opštine Rožaje Up.br.______
od___________ godine.
Prostor koristim na osnovu (zaokružiti)
a) vlasništvo
b) zakup
c) podzakup
d) član porodičnog domaćinstva
Vrsta objekta
Kategorizacija mi je potrebna za,/zaokružiti/
- PRUŽANJE USLUGA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA U DOMAĆINSTVU
- PRUŽANJE USLUGA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA U DOMAĆINSTVU I SEOSKOM DOMAĆINSTVU
- PRUŽANJE USLUGA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA U DOMAĆINSTVU I SEOSKOM DOMAĆINSTVU
PRIVREDNA DRUŠTVA,PRAVNA LICA IPREDUZETNIKA
Objekat posluje pod nazivom _____________________________.
U prilogu dostavljam sljedeću dokumentaciju:
1. Zahtjev/ koji treba da sadrži
- naziv sjedišta,ime I prezime,jmb,I adresa podnosioca zahtjeva
- vrsta djelatnosti za koji se podnosi
2. Kopiju odobrenja za rad ugostiteljske usluge smještaja u sobama za iznajmljivanje,turističkim apartmanima I kućama za
iznajmljivanje najviše do sedam soba,odnosno 15 kreveta/.
3. Popunjen obrazac ,,opšti obavezni I kvalititativni standardi za sobe za iznajmljivanje,turističke apartmane,kuće za iznajmljivanje I
vile,,/Prilog br.3 iz pravilnika Sl.list C.G.broj 62/2011
UPLATA TAKSE
-taksa u iznosu od 5 € administrativna lokalna taksa na zahtjev – ž.r.510-620-6777-23
-taksa u iznosu od 20 € administrativna lokalna taksa za odobrenje – ž.r.510-620-6777-23
Naknada troškova komisijskog pregleda kategorizacije ugostiteljskog objekta
-taksa u iznosu od 15 € po članu komisije – ž.r.510-620-6121-51 prihodi opšt. organizacija I službi
-troškovi nabavke standardizovane table padaju na teret podnosioca zahtjeva
PODNOSILAC ZAHTJEVA:
___________________________________
(naziv privrednog subjekta – preduzetnik-fizičko lice)
___________________________________
JMB
____________________________________
(adresa)
____________________________________
(kontakt telefon)
Download

izdavanje rješenja o kategorizaciji pružanje usluga