RACUNARSKO PROGRAMIRANJE
11060 BEOGRAD Jure Kerosevica 6
Telefon : +381 63 7-832-461
Tekuci racun: 160-417202-61
PIB: 108682174
Maticni broj: 63624683
Registarski broj PDV: Nije u sistemu
Sifra delatnosti: 6201
E-mail: [email protected]
Web: www.tauryss.rs
Korisnik Poslovno-knjigovodstvenog programa
Taur
P r e d r a c u n BROJ 15 OD 23.02.2015
1
RB
1
NAZIV
Licenca za program Taur za period od 12 meseci
Za period u trajanju od 12 meseci.
PORESKA OSNOVICA
UKUPNO ZA UPLATU
JM
KOLICINA
1.00
CENA
14,000.00
SLOVIMA: CetrnaesthiljadaRSDinulaPARE.
Datum prometa dobara ili usluga: 23.02.2015, Mesto izdavanja racuna Beograd Datum izdavanja racuna 23.02.2015
Rekapitulacija osnovice za PDV: Opsti porez 14,000.00 x 0% = 0.00
IZDAO ZA TAURYSS
IME I PREZIME, BRLK I JMB
M.P.
Dokument u elektronskom obliku je punovazan bez pecata i potpisa.
VREDNOST
PDV
14,000.00 0%
14,000.00
14,000.00
Download

P r e d r a c u n BROJ 23 OD 23.02.2015