OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
SEDIŠTE
ADRESA
PIB
EPDV BROJ
MATIČNI BROJ
BROJ TEKUĆEG RAČUNA
NAZIV POSLOVNE BANKE
ADRESA DIREKCIJE U NOVOM SADU
TELEFON
FAX
E-MAIL
BOMAR DOO
21460 VRBAS
GUSTAVA KRKLECA 1
100639433
132751085
08410984
160-150681-53
BANCA INTESA
LAZE TELEČKOG 2
021/662-4747
021/520-593
[email protected]
Bomar d.o.o.• Novi Sad, Laze Telečkog 2 • tel 021 662 47 47 • fax: 021 520 593 • PIB:100639433
Adresa sedišta: Gustava Krkleca 1, Vrbas• Matični br: 08410984 • Žiro račun: 160-150681-53 • Šifra delatnosti: 4777
e-mail:[email protected] • www.bomar.rs
Download

OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA