OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
PODACI ZA IDENTIFIKACIJJU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ
MATIČNI BROJ LICA
REGISTARSKI BROJ
NAZIV FIRME
IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA
OPŠTINA
MESTO
NAZIV ULICE
KUĆNI BROJ ( BROJ I SLOVO )
BROJ TELEFONA
BROJ FAXA
E-MAIL
WEB SAJT
OBVEZNIK PDV (ZAOKRUŽITI )
REGISTARSKI BROJ POTVRDE
PODACI O
DELATNOSTI
NAZIV FIRME
1
101991313
06278264
09206278264
"KONDOR I" DOO
JANJUŠEVIĆ SLAVIŠA
SMEDEREVO
SMEDEREVO
KRALJA PETRA I
12
026/ 229-216; 222-133; 641-460
026/229-216; 222-133
[email protected]
www.kondor.rs
DA
108934652
ŠIFRA DELATNOSTI
4690
"KONDOR I " DOO
PODACI O RAČUNU U BANCI
1
2
3
NAZIV BANKE
INTESA BANKA
SOCIETE GENERALE BANKA
MERIDIJAN BANKA
MESTO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
BROJ TEKUĆEG RAČUNA
160-276360-55
275-0000220917126-97
330-7000011-71
Download

podataka za identifikaciju