OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU KUGLA DOO
Podaci za identifikaciju
Vrsta kupca/dobavljača(doo, str..)
DOO
Matični broj MB
20158646
Poreski Identifikacioni Broj PIB
104403929
Naziv firme
KUGLA DOO
Administrativna adresa firme
Žorža Klemansoa 18a
Opština
Stari Grad
Poštanski broj
11000
Grad
Beograd
Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje
Ana Dragić
Broj telefona
011/228.2881
Broj faxa
011/228.2881
e-mail
[email protected]
Obveznik PDV-a
da
Podaci o računima u bankama
Naziv banke i mesto banke
Banca Intesa Beograd
Broj tekućeg računa
160-256731-63
Podaci o delatnostima
Sifra delatnosti
51700
%
100
Download

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU KUGLA DOO Podaci za