WINNER BIKE DOO
NIKOLE DEMONJE br.3,24000 SUBOTICA
Telefon:024/527-425
Fax: 024/527-425
e-mail:[email protected]
Matični broj:20230177
Šifra delatnosti:51470
PIB:104767162
PDV:295050180
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
IDENTIFIKACIJA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
1.
2.
Naziv firme
PIB
Matični broj
Šifra delatnosti
Registarski broj
Broj PDV potvrde
Ime i prezime ovlašćenog lica
Ime i prezime ovlašćenog lica
Ime i prezime ovlašćenog lica
WINNER BIKE D.O.O
104767162
20230177
51470
288762911
295050180
Vojvodić Marko
Kujundžić Josip
Ilić Dejan
PODACI O SEDISTU
Mesto i poštanski broj
24000, SUBOTICA
Naziv ulica
Nikole Demonje
Kućni broj
3
Opština
SUBOTICA
Broj telefona
024/530-746,527-425
Broj faxa
024/527-425
E-mail
[email protected]
PODACI O RAČUNU U BANCI
Broj tekućeg računa
Naziv banke
Mesto
220-83095-97
ProCredit
SUBOTICA
Obaveznik PDV-a
Kupac,dobavljač,oboje
DA
K
D K/D
NE
K/D
Molimo uz indefikacioni obrazac dostaviti fotokopiju PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA
PDV-a koju ste podneli nadležnoj poreskoj upravi
18.8.2012.god.
M.P.
Download

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU-MEMORANDUM