Obrazac za evidentiranje poslovnih partnera
1. Podaci za identifikaciju
1.1. Poreski identifikacioni broj PIB
1.2. Maticni broj
1.3. Pun naziv firme
1.4. Skracen naziv firme
1.5. Odgovorno lice
1.6. Podaci o sedistu/prebivalistu
1.6.1. Opstina
1.6.2. Mesto
1.6.3. Naziv ulice
1.6.4. Kucni broj (broj i slovo)
1.6.5. Broj telefona
1.6.6. Broj faksa
1.6.7. E-mail
1.6.8. Kupac-dobavljac/kupac i dobavljac
1.6.9. Obveznik PDV-a
1.6.10. Kontakt osoba
1.6.11. Kontakt telefon
1.6.12. Internet adresa
100060186
17232835
S.A.B. Enterijeri drustvo sa ogranicenom odgovornoscu
S.A.B. Enterijeri d.o.o.
Dejan Tasev
Stari Grad
Beograd
Nikole Spasica
br. 3
011/3283-777; 3283-995
011/3284-757
[email protected]
Dobavljac
Da
Dejan Tasev dipl.ing.arh
069/886-11-00
www.sabenterijeri.rs
2. Podaci o delatnosti
2.1. Naziv firme
2.2. Sifra delatnosti
2.3. Delatnost
S.A.B. Enterijeri d.o.o.
4673
Trgovina na veliko i malo gradjevinskim materijalom
3. Podaci o racunima kod banaka
3.1. Naziv banke
3.2. Mesto
3.3. Broj poslovnog racuna
3.4. Naziv banke
3.5. Mesto
3.6. Broj poslovnog racuna
3.7. Naziv banke
3.8. Mesto
3.9. Broj poslovnog racuna
Moskovska banka
Beograd
375-658-67
Pro Credit banka
Beograd
220-47796-70
KBC banka a.d.
Beograd
115-21745-13
Datum
17.02.2012.
M.P.
Odgovorno lice
Download

Preuzimanje podataka za identifikaciju