Karakaj bb, 75400 Zvornik
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 (0) 56 / 260 105, 260 435
Faks. +387 (0) 56 / 260 050
http://www.aluminazv.ba e-mail: [email protected];
[email protected]
„Alumina” d.o.o.
Zvornik
Zvornik, 30.01.2015.
POZIV
Kompanija “Alumina” d.o.o . Zvornik upućuje poziv za prikupljanje ponuda za nabavku sredstava za
ličnu zaštitu radnika na radu na godišnjem nivou
R.
Br.
J.mj.
Količina
kom
780
kom
500
2
NAZIV ROBE
Radno odijelo "American"
(4x ojačano) sa
svjetlucavom trakom na
bluzi i pantalonama
Radno odijelo
"kiselootporno" sa
svjetlucavom trakom na
bluzi i pantalonama
3
Radne cipele duboke sa
metalnom kapom
kom
1000
4
Radne cipele plitke sa
metalnom kapom
kom
200
5
Radne cipele goveđi boks
duboke
kom
100
6
7
8
Radne cipele goveđi boks
plitke
Zaštitni šljem
Zaštitne naočare
kom
kom
kom
250
600
700
9
Zaštitne rukavice kožne
ojačane sa 5 prsta
pari
5000
10
11
12
13
14
15
Zaštitne rukavice
kiselootporne (gumene)
Zaštitne rukavice nitrilne
Gumene čizme
Potkape
Kišne kabanice
Klompe
pari
pari
pari
kom
kom
pari
3600
3600
800
800
600
150
16
Radni mantil (oliolen plavi)
muški
kom
150
17
Radni mantil (oliolen plavi)
ženski
kom
100
1
PIB:400281290005
JIB:4400281290005
Banka:Pavlovic International Banka a.d.
Transakcioni racun KM: 554-012-00000220-46
Registar u kojem je drustvo registrovano- Okružni privredni sud Bijeljina
Broj registracije društva- 1-5676
Osnovni capital društva 253.072.107,00, uplaćeni I uneseni 253.072.107,00, upisani 253.072.107,00
Jednočlano društvo sa ogranicenom odgovornoscu
Matični broj- 01975315
January 30, 2015
18
19
20
21
22
23
Radni mantil (kiselootporni
bijeli)
Radni mantil ( oliolen bijeli)
Uniforme za kuvare
Radno odijelo sa uloškom
Peškiri
Crna krema za zaštitu
cipela od agresivnih
materija
kom
kom
kom
kom
kom
80
50
60
250
1200
kom
1500
Uz ponudu obavezno dosataviti ponuđene uzorke i odgovarajuće sertifikate o važećim standardima za
ponuđena sredstva.
Na ponudi obavezno navesti:cijenu,uslove plaćanja,paritet,rok isporuke i vremenski garantni rok.
Ponude dostaviti ISKLJUČIVO na E-mail adresu: [email protected]
Rok za dostavljanje ponuda je 10.02.2015.godine do 23:59h.
NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PONUDE NEĆE SE UZETI U RAZMATRANJE.
 Strana 2
Download

Professional Fax - Kompanija Alumina doo Zvornik, Republika