BANKOM d.o.o. BEOGRAD
11080 Zemun, Bulevar Nikole Tesle 30A
Tel: (+381 11) 319 0052 Fax: (+381 11) 319 0770
E-mail:[email protected]
www.bankom.rs
LIČNA KARTA
Naziv preduzeća
BANKOM doo BEOGRAD
Adresa sedišta
Bulevar Nikole Tesle 30a, 11080 Zemun, Srbija
Broj tekućeg računa i
naziv banke
180-1181210004832-80
275-10220891157-63
Matični broj
06287514
PIB
100000686
Registarski broj preduzeća
02106287514
Šifra delatnosti
4621
Registrovani broj PDV
134969218
Broj telefona
011/ 319 0052
Fax
011/ 319 0770
E-mail
[email protected]
Web site
www.bankom.rs
Matični broj: 06287514
Registarski broj: BD 11274
Tekući račun: 180-1181210004832-80 Аlfa bank Srbija
Šifra delatnosti:
i
Alpha bank Srbija
Societe Generale banka Srbije
4621
PIB: 100000686
PDV: 134969218
275-10220891157-63 Societe Generale banka Srbija A.D.
Jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću upisano u registar privrednih subjekata pod brojem 11274/2005. Osnovni kapital (upisani i uplaćeni): novčani 667.334,65 EUR , nenovčani 54.836,01 EUR
Download

BANKOM d.o.o. BEOGRAD LIČNA KARTA Naziv preduzeća