CIAK doo Stara Pazova
Volarsko Polje bb 22300 Stara Pazova
Tel: +381 22 31 70 54
Fax: +381 22 312 244
E-mail: [email protected]
IDENTIFIKACIJA
Pun naziv firme:
Skraćeni naziv firme:
Adresa:
PIB:
Matični broj:
Tekući račun:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu C.I.A.K. doo Stara Pazova
C.I.A.K. doo Stara Pazova
Volarsko polje bb, 22300 Stara Pazova
103569572
17570641
340-11005266-22, Erste Banka a.d.
265-1100310004069-64 Raiffeisen Banka a.d.
285-1001000000567-64 Sberbanka a.d.
022/317-054
022/312-244
[email protected]
Direktor
Marko Praščević
Privredno društvo CIAK doo Beograd • jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću • Sedište: Stara Pazova, Volarsko polje bb
Društvo registrovano kod Agencije za privredne registre RS BD 14257/2012 • Matični broj 17570641
Upisani i uplaćeni novčani kapital 89.210.326,54 RSD • Upisani i uplaćeni nenovčani kapital 28.867.948,04 RSD
Računi društva kod Volksbank a.d. Beograd • Dinarski račun 285-1001000000567-64 • Šifra pretežne delatnosti 4690 • PIB 103569572
Download

CIAK doo Stara Pazova Adresa: Volarsko polje bb, 22300