PREDUZEĆE ZA INŽENJERING,
PROIZVODNJU I TRGOVINU
REAL IMPEKS d.o.o.
Adresa: Marka Oreškovića 41c, 24413 Palić, Srbija
Telefon: +381 (0) 24 602 675, +381 (0) 24 604 150
obrazac za identifikaciju
Fax: +381 (0) 24 604 155
E-mail: [email protected]
Web: www.realimpeks.co.rs
Podaci za identifikaciju:
Pun naziv preduzeća
Skraćeni naziv preduzeća
Poreski identifikacioni broj
Matični broj
Odgovorno lice
Adresa (ulica i broj)
Mesto, Opština
Broj telefona
Broj faksa
Web prezentacija
Email
Obveznik PDV-a / broj rešenja
“REAL IMPEKS” d.o.o.
Preduzeće za inženjering, proizvodnju i trgovinu
“REAL IMPEKS” d.o.o.
100844331
08734267
Miloš Romić
Marka Oreškovića 41c
Palić, Subotica
024 / 604 – 150
024 / 602 – 675
024 / 755 – 287
024 / 604 – 155
www.realimpeks.co.rs
www.realimpeks.com
www.servis-pumpi.rs
www.servis-pumpi.co.rs
[email protected]
DA / 133717750
Podaci o delatnosti:
Šifra delatnosti / opis
2651
Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i
aparata
Podaci o računima u banci:
Raiffeisen Bank
Unicredit Bank
265-2410310000285-16
170-5176-06
Miloš Romić dipl. ing.
----------------------------------------
SERVIS PUMPI I ELEKTROMOTORA
Preduzeće za inženjering, proizvodnju i trgovinu “Real Impeks” D.O.O.
Sedište: Palić, Marka Oreškovića 41c
Skraćeni naziv: “Real Impeks” D.O.O.
Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću – Jednočlano društvo
Poslovno ime i sedište banke kod koje društvo ima račun:
Raiffeisen Bank, Beograd
Broj računa: 265-2410310000285-16
Broj registracije društva: 40139 / 2005
Download

Podaci za identifikaciju