Karakaj bb, 75400 Zvornik
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 (0) 56 / 260 970, 260 435
Faks. +387 (0) 56 / 260 726
http://www.aluminazv.ba e-mail: [email protected];
[email protected]
„Alumina” d.o.o.
Zvornik
Zvornik, 03. 04. 2014.
JAVNI POZIV
Kompanija “Alumina” d.o.o. Zvornik upućuje javni poziv za dostavljanje ponuda za opravku lokomotive serije 734
(proizvođač MIN Niš), koja obuhvata sljedeće:
1. Srednju opravku lokomotive (SO), u skladu sa pravilnikom 241 (ŽRS)
2. Generalni remont motora, uključujući sve potrebne dijelove, u vašim pogonima sa skidanjem i
postavljanjem motora na lokomotivu i ostalim pratećim radovima neophodnim za funkcionisanje
lokomotive, sa probnom vožnjom.
Tip motora:
12 KVD 21-3
Nazivna snaga prema UIC: 480 KW (650KS)
Broj i raspored cilindara: 12 V 60º
Proizvodjač motora: Johannisthal DDR VEB KUHLAUTOMAT, Berlin
Ponuda mora da sadrži sledeće :
- Cijenu (vrijednost opravke) i način plaćanja
- Rok izvršenja opravke
- Obim (opis) radova za SO lokomotive i GO motora
- Specifikaciju dijelova, materijala i potrošnog materijala za SO lokomotive i GO motora
- Garanciju za izvršene radove na opravci lokomotive i motora
Lokomotiva će učestvovati u javnom saobraćaju na prugama ŽRS u stanici Zvornik Novi, tako da
mora imati potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenoj srednjoj opravci (SO), prihvatljivu za ŽRS
Doboj i Ministarstvo saobraćaja RS, uključujući mjerne liste i ateste o ispitivanju vitalnih dijelova i
sklopova.
Po potrebi zainteresovani potencijalni izvođači posla, mogu doći u krug „Alumina“ d.o.o. Zvornik
radi vizuelne defektaže lokomotive.
Uz ponudu dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
- Odobrenje za izvođenje ciklusa redovnih opravki i kontrolnih pregleda željezničkih vučnih dizel vozila
- Potvrdu o izmirenim poreskim obavezama.
Ponude dostavljati u zatvorenim kovertama sa naznakom NE OTVARATI na ime Komercijalnog direktora-gospođa
Biljana Eskić.
Rok za dostavljanje ponuda je 22.04.2014.god.
PIB:400281290005
JIB:4400281290005
Banka:Pavlovic International Banka a.d.
Transakcioni racun KM: 554-012-00000220-46
Registar u kojem je drustvo registrovano- Okružni privredni sud Bijeljina
Broj registracije društva- 1-5676
Osnovni capital društva 253.072.107,00, uplaćeni I uneseni 253.072.107,00, upisani 253.072.107,00
Jednočlano društvo sa ogranicenom odgovornoscu
Matični broj- 01975315
Download

dokument - Kompanija Alumina doo Zvornik, Republika Srpska