Karakaj bb, 75400 Zvornik
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 (0) 56 / 260 970, 260 435
Faks. +387 (0) 56 / 260 726
http://www.aluminazv.ba e-mail: [email protected];
[email protected]
„Alumina” d.o.o.
Zvornik
Kome/To: “BH - GAS” DOO, SARAJEVO
Na ruke/Att: gospodin Adnan Kreso
Kopija/Cc:
Tel.: 033/ 724-220
Fax /e-mail:033/ 661-621
Od/ From: g-din Mile Matić, Ovlašteno lice
Predmet/ Subject : Kupovina gasa
___________________________________________________________________________________________
Poštovani gospodine Kreso,
Na osnovu dosadašnje intezivne usmene i pismene komunikacije i niza pokušaja da razješimo pitanje
snabdjevanja gasom iz cjevovoda nismo došli do rezultata. Naime, na naš definisan zahtjev za septembar i
mogućnost uplate avansa na sedmičnom i mjesečnom nivou, nismo došli do rezultata za direktan poslovni
odnos i snabdjevanje Alumena gasom kroz cjevovod.
Naša opredjeljenost i dalje je da sklopimo međusobni ugovor i da nastavimo poslovnu saradnju na
direktan način, i na taj način izbjegnemo dodatne troškove.
Posle Vašeg boravka u Zvorniku dana 06.09.2013 godine i Vaše definitivne odluke da u ovoj fazi ne
možete ići na direktan ugovor sa Aluminom i na Vašu sugestiju mi smo sklopili ugovor sa preduzećem
Energetik doo. Takođe, prema nama se obratila Kas firma iz Sarajeva, sa ponudom za sklapljanje ugovora za
snabdjevanje gasom iz cjevovoda i mi smo i sa njom zaključili uslovni ugovor. Prema onom što ste nas
iformisali Vi ćete imati Nadzorni odbor BH Gas-a u utorak na kojem je predviđena tačka dnevnog reda
snabdjevanje gasom Alumine doo.
Mi i dalje ostajemo sa iskazanim interesom dasnabdjevanje gasom obezbjedimo iz cjevovoda, konačno
na direktan ili indirektan način na osnovu Vaše odluke.
S poštovanjem,
Ovlašteno lice
________________
Mile Matić
PIB:400281290005
JIB:4400281290005
Banka:Pavlovic International Banka a.d.
Transakcioni racun KM: 554-012-00000220-46
Registar u kojem je drustvo registrovano- Okružni privredni sud Bijeljina
Broj registracije društva- 1-5676
Osnovni capital društva 253.072.107,00, uplaćeni I uneseni 253.072.107,00, upisani 253.072.107,00
Jednočlano društvo sa ogranicenom odgovornoscu
Matični broj- 01975315
January 20, 2014
 Strana 2
Download

Kupovina gasa, dopis BH gasa - Kompanija Alumina doo Zvornik