Karakaj bb, 75400 Zvornik
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 (0) 56 / 260 970, 260 435
Faks. +387 (0) 56 / 260 726
http://www.aluminazv.ba e-mail: [email protected];
[email protected]
„Alumina” d.o.o.
Zvornik
Zvornik, 27.11. 2014.
POZIV
Kompanija "ALUMINA" doo Zvornik upućuje poziv za prikupljanje ponuda za nabavku:
Rešetka po crt 058.20.2.6555..................................................kom. 2
Ponuda treba da sadrži cijenu,uslove plaćanja,rok isporuke,paritet i vremensku garanciju.
Rok za dostavljanje ponude je 10.12.2014 godine do 23:59 časova.
Ukoliko iz bilo kojih razloga niste u mogućnosti da dostavite ponudu molimo da nas pismeno obavjestite.
Ponude isključivo dostaviti na E-mail adresu: [email protected]
Ponude dostavljene na bilo koju drugu adresu neće se razmatrati.
Ukoliko primite nejasnu kopiju ili neke stranice nedostaju molimo pozovite nas na 056 260 435
Strana:1
Download

Professional Fax - Kompanija Alumina doo Zvornik, Republika