AKCIJSKA PRODAJA GASNIH ANALIZATORA PROIZVOĐAČA MRU,
NEMAČKA,
RASPRODAJA PRATEĆIH SISTEMA SA ZALIHA I SERVISNA AKCIJA
Poštovani Saradnici!
Obaveštavamo Vas, da je renomirani proizvođač analizatora gasova i opreme za merenje
produkata sagorevanja, MRU GmbH, Nemačka, započeo sezonsku prodajnu akciju po
značajno umanjenim cenama!
Kao ovlašćeni distributeri i servis, uz ovu akciju, pridružuje se i naša kompanija, Envirolab
doo, sa prodajom opreme sa zaliha po neizostavnim cenama i servisnom akcijom!
Iskoristite ovu jedinstvenu priliku i nabavite po veoma povoljnim cenama uređaje koje
odlikuju Nemački kvalitet, izdržljivost i pouzdanost – potvrđen od samih korisnika.
Za kompletan naš prodajni program, obezbeđeni su vitalni rezervni delovi sa lagera i brza
servisna intervencija sa kompletnom uslugom kalibracije.
Uverite se i Vi u jedinstveni kvalitet, i proverite zašto je MRU GmbH, najzastupljeniji
proizvođač i isporučilac merne opreme servisnim i dimničarski službama u Nemačkoj.
Jednostavno: Pouzdanost, ...to je MRU!
U nadi lepe i uspešne saradnje,
S poštovanjem,
Atila Barna, direktor
Doo Envirolab Subotica, Glavna 24., Senta 24400, Tel/Fax: 024/822-205,
email: [email protected], www.envirolab.rs
Strana 1 od 5
MRU – DELTA 65 B PAK – analizator gasova sa pratećom opremom za
nesmetan rad, sondom za uzorkovanje 250x8mm, crevom dužine
2,7m, punjačem, sertifikatom o kalibraciji, implementiranom
kompletnom listom goriva za pravilno izračunavanje vrednosti
sagorevanja i merenjem pritiska.
CENA: 549,00* ( 33% popusta od redovne VP cene!)
MRU – DELTA 65 BK PAK – analizator
gasova sa pratećom opremom za nesmetan
rad, sondom za uzorkovanje 250x8mm,
crevom
dužine
2,7m,
punjačem,
sertifikatom o kalibraciji, implementiranom
kompletnom listom goriva za pravilno
izračunavanje vrednosti sagorevanja, merenjem pritisaka i TRVDIM TRANSPORTNIM
KOFEROM.
CENA: 579,00* (33% popusta od redovne VP cene!)
MRU – DELTA 65 – kompletan set, analizator gasova sa pratećom
opremom za nesmetan rad, sondom za uzorkovanje 250x8mm,
crevom dužine 2,7m, punjačem, sertifikatom o kalibraciji i
implementiranom kompletnom listom goriva za pravilno
izračunavanje vrednosti sagorevanja, merenjem pritiska, tvrdim
transportnim koferom, i BEŽIČNIM PRENOSIVIM ŠTAMPAČEM.
CENA: 699,00* (33% popusta od redovne VP cene!)
Od dodatnih opcija za MRU - Delta 65, preporučujemo vam:
- Bluetooth – cena: 73,00* (potrebno je specificirati pri narudžbini!)
(Mogućnost daljinske kontrole i prenos podataka sa Android mobilnog uređaja!!! )
- Merenje NO(X) – cena: 270,00* (potrebno je specificirati pri narudžbini!)
- Filter
za kruta goriva - cena: 185,00*(preporučuje se ako se očekuje velika koncentracija čađi)
Doo Envirolab Subotica, Glavna 24., Senta 24400, Tel/Fax: 024/822-205,
email: [email protected], www.envirolab.rs
Strana 2 od 5
NOVA Compact – SPECIAL SET – analizator gasova
sa pratećom opremom za nesmetan rad:
- O2 (LongLife), CO (H2 compensated), sonda za
uzorkovanje 250x8mm, crevo dužine 2,2m, punjač,
sertifikat o kalibraciji i implementirana kompletna
lista goriva za pravilno izračunavanje vrednosti
sagorevanja, dodatna pumpa za zaštitu CO
senzora, izvedba u robusnom koferu, 3,5“ TFT
kolor displej, USB i SD card slot, merenje pritiska,
MRU WIN softver i ugrađeni štampač.
CENA: 2.399,00*
NOVA Plus – SPECIAL SET – analizator gasova sa
pratećom opremom za nesmetan rad:
- O2 (LongLife), CO (H2 compensated), daljinska
RCU kontrolna jedinica, sonda za uzorkovanje
250x8mm, crevo dužine 2,2m, punjač, sertifikat o
kalibraciji i implementirana kompletna lista goriva
za pravilno izračunavanje vrednosti sagorevanja,
dodatna pumpa za zaštitu CO senzora, izvedba u
robusnom koferu, USB i SD card slot, merenje
pritiska, MRU WIN softver i ugrađeni štampač.
CENA: 2.749,00*
Za informacije o dodatnim opcijama obratite se na [email protected]
*Prikazane cene su u EUR. Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Cene
su prikazane bez uračunatog PDV od 20%. Roba je na paritetu FCO Kupac, Srbija. Akcija se odnosi na uplate i
narudžbine realizovane do 19.12.2014. godine. Za svaku kupljenu robu, nudimo besplatnu obuku korisnika!
Za ostale detalje interesovati se na [email protected] ili 024/822-205.
Doo Envirolab Subotica, Glavna 24., Senta 24400, Tel/Fax: 024/822-205,
email: [email protected], www.envirolab.rs
Strana 3 od 5
PRODAJA ROBE SA ZALIHA
MRU – HC DETEKTOR – 300 HC
Uređaj za detekciju zapaljivih gasova i
curenja gasovoda.
ppm, % ili LEL, podesivi alarm, LCD displej,
mogućnost snimanja rezultata, IR interfejs
za prenosivi štampač.
Dimenzije: 84x139x24mm dužina fleksibilne
sonde oko 330mm. Težina oko 230g.
MRU - DIGITALNI MANOMETAR
DM 9200 - 350 MBAR
Uređaj za merenje (pod)pritiska i
diferencijalnog pritiska.
Opseg merenja: -350/+350 hPa (mbar),
rezolucija: 0,01/0,1 hPa (mbar), Tačnost: 1%
od mernog opsega.
LCD displej, mogućnost snimanja rezultata,
IR interfejs za prenosivi štampač, kućište sa
magnetom.
Dimenzije: 84x139x24mm. Težina oko 250g.
CENA
189,00**
CENA
109,00**
MRU - CO DETEKTOR - 300 CO
CENA
Uređaj za detekciju ugljen-monoksida (CO).
ppm rezolucija, podesivi alarm, LCD displej,
mogućnost snimanja rezultata, IR interfejs
za prenosivi štampač.
Opseg detekcija 0-300ppm
Dimenzije: 84x139x24mm. Težina oko 170g.
259,00**
**Prikazane cene su u EUR. Plaćanje u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Cene su
prikazane bez uračunatog PDV od 20%. Roba je na paritetu FCO Kupac, Srbija. Akcija traje dok traju zalihe. Za
ostale detalje interesovati se na [email protected] ili 024/822-205.
Doo Envirolab Subotica zadržava pravo promene cena i uslova akcija bez prethodne najave! Trenutno važeće
uslove možete dobiti na [email protected]
Za naš kompletan prodajni program, posetite:
www.envirolab.rs
Doo Envirolab Subotica, Glavna 24., Senta 24400, Tel/Fax: 024/822-205,
email: [email protected], www.envirolab.rs
Strana 4 od 5
SERVISNA AKCIJA
Sezona grejanja je pred nama. Svima je poznato da je pravilno podešavanje sagorevanja
neizostavan korak čak i kod novih kotlova (pošto ambijentalni uslovi i kvalitet goriva znatno
odstupaju od uslova koja su prisutna u laboratoriji za testiranje kod samog proizvođača).
Dobro podešeni kotlovi mogu da uštede i do 30-40% goriva! I sami proizvođači/distributeri
kotlova preporučuju podešavanje svakog instaliranog kotla/gorionika, kao i proveru već
instaliranih kotlova barem jednom godišnje. Da bi pravilno podesili sagorevanje, potrebno je
da imate ispravan i tačno podešen merni uređaj.
Iskoristite našu prvu servisnu akciju, i do 31. Oktobra 2014. godine, proverite tačnost vašeg
gasnog analizatora po akcijskim cenama!
***
Provera instaliranih senzora sa referentnim gasnim
smešama/po uređaju:
Kalibracija/baždarenje senzora sa ref. gasnim
2. smešama/po senzoru:
1.
(ako je potrebno i ako je moguće; vrši se uz saglasnost Korisnika)
Provera senzora za (pod)pritisak, dif. pritisak i
temperaturu
Kalibracija/baždarenje senzora za (pod)pritisak, dif.
4. pritisak i temperaturu/po senzoru:
3.
(ako je potrebno i ako je moguće; vrši se uz saglasnost Korisnika)
Kompletna provera/defektaža uređaja
5. (U slučaju ako dođe do servisiranja, usluga defektaže se ne
zaračunava)
6.
7.
1.000,00 RSD
(redovna cena 3.500,00 RSD)
1.500,00 RSD
(redovna cena 3.500,00 RSD)
1.000,00 RSD
(redovna cena 2.000,00 RSD)
1.000,00 RSD
(redovna cena 2.500,00 RSD)
2.500,00 RSD
(redovna cena 5.000,00 RSD)
Na svaki originalni rezervni deo za merne uređaje MRU GmbH, Nemačka, odobravamo
popust od 5% na neto cenu!
Na uslugu servisiranja odobravamo popust od 10% na neto cenu!
Za dobro izvršenje posla garantujemo dugogodišnjim iskustvom, obučenim i sertifikovanim
servisnim inženjerima i ovlašćenjima od samih proizvođača.
***Sve cene su izražene bez uračunatog PDV od 20%. Ponude vezane za uslugu provere (stavke 1. i 3.) se
odnose i na gasne analizatore koje nisu proizvodnje MRU GmbH, Nemačka. U slučaju uređaja koja nisu
proizvodnje MRU GmbH, Nemačka, i ako se ukaže potreba za servisiranjem, Envirolab doo neće prihvatiti
uslugu servisiranja istih i predložiće Korisniku da se obrati ovlašćenom distributeru i/ili servisu predmetne
opreme. Servisna akcija traje od 17.09.2014. do 31.10.2014. godine. Doo Envirolab Subotica zadržava pravo
promene cena i uslova akcija bez prethodne najave! Trenutno važeće uslove možete dobiti na
[email protected]
Doo Envirolab Subotica, Glavna 24., Senta 24400, Tel/Fax: 024/822-205,
email: [email protected], www.envirolab.rs
Strana 5 od 5
Download

Za više datalje kliknite ovde