Karakaj bb, 75400 Zvornik
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 (0) 56 / 260 970, 260 435
Faks. +387 (0) 56 / 260 726
http://www.aluminazv.ba e-mail: [email protected];
[email protected]
„Alumina” d.o.o.
Zvornik
Zvornik, 04. 03. 2015.
POZIV
Kompanija „Alumina“ d.o.o. Zvornik upućuje javni poziv za prikupljanje ponuda vezano za nabavku sljedećih
elektromotora:
-
Elektromotor 45kW, 1500 o/min – 1 komad;
Elektromotor 30kW, 1450 o/min – 1 komad;
Elektromotor 15kW, 950 o/min – 1 komad;
Elektromotor 75kW, 1450 o/min – 2 komada;
Elektromotor 15kW, 1450 o/min – 1 komad;
Elektromotor ZK-315-M4, 132kW, 1450 o/min (SEVER Subotica) – 1 komad;
Elektromotor ZKR-90-L4, 1,5kW, 1450 o/min (SEVER Subotica) – 2 komada;
Ponude slati isključivo na e-mail za tendere [email protected] i to najkasnije do 11.03.2015.
godine do 23:59h.
Ponuda treba da sadrži cenu, rok isporuke, način plaćanja kao i kratak opis tehničkih karakteristika. (Poslednja
dva motora sa specifikacije mogu se nuditi i opciono od drugih proizvodjača)
NAPOMENA: Za sva eventualna pojašnjenja vezano za tehničke karakteristike traženih elektromotora
slobodno moćete kontaktirati našeg odgovornog inženjera g. Jovana Bečanovića na e-mail:
[email protected] ili na mob. tel. 00387 65/600-368
Ukoliko primite nejasnu kopiju ili neke stranice nedostaju molimo pozovite nas na 056 260 435
Strana:1
Download

dokument - Kompanija Alumina doo Zvornik, Republika Srpska