Karakaj bb, 75400 Zvornik
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 (0) 56 / 260 970, 260 435
Faks. +387 (0) 56 / 260 726
http://www.aluminazv.ba e-mail: sec@birac.ba;
sec@aluminazv.ba
„Alumina” d.o.o.
Zvornik
Zvornik, 10. 02. 2015.
POZIV
Kompanija „Alumina“ d.o.o. Zvornik upućuje javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku sledeće opreme:

-
Postrojenje za indukciono kaljenje sa frekventnim pretvaračem IP-50, sledećih tehničkih karakteristika:
Nazivna snaga 50kW;
Nazivni napon napajanja 3x400V, 50Hz;
Sredne frekventni napon na induktoru 300V;
Faktor snage pri nazivnom opterećenju 0,95;
Koeficijent korisnog dejstva invertora veći od 0,95;
Radna učestalost invertora 30-60 kHz;
Hladjenje induktora i energetskih komponenata vodeno;
Protok vode za hladjenje minimalno 12 l/min;
Temperatura ulazne vode za hladjenje max. 30°
Ponude slati isključivo na e-mail: alumina.tender7@birac.ba najkasnije do 19.02.2015. godine
do 23:59h.
Za sva dodatna pojašnjenja oko tehničkih detalja možete se obratiti na telefon +387 56 260 463, e-mail:
darko.ristanovic@birac.ba ili na kontakte naših inženjera: miljatovic.mirko@birac.ba ili
miladin.jovic@birac.ba
Ukoliko primite nejasnu kopiju ili neke stranice nedostaju molimo pozovite nas na 056 260 435
Strana:1
Download

Professional Fax - Kompanija Alumina doo Zvornik, Republika