OD 1990.
Kompanija KTITOR d.o.o. Beograd, 11080 Beograd – Zemun Dobanovački put 58, Srbija
DIZAJN KONKURS
KTITOR NOVIH IDEJA
Početak konkursa: 30. mart 2015.godine
Rok za predaju idejnih rešenja: 27. april 2015. godine do 16 časova
Objava rezultata: 6. maj 2015. godine
Logotip konkursa:
Povodom 25 godina od osnivanja i sa željom da podstakne inovativne i kreativne ideje mladih talenata,
od kojih će one najbolje naći put do realizacije kroz proizvodnju i plasman na tržištu, kompanija
KTITOR d.o.o. raspisuje konkurs za dizajn nove linije kancelarijskog nameštaja – StartOFFice,
namenjene mladom, modernom i uspešnom poslovnom čoveku.
Predmet konkursa je originalno idejno rešenje - dizajn radnog prostora sastavljenog iz radnog stola sa
dodatkom i arhivske komode, do detalja koji će omogućiti izradu prototipa.
Dizajn elemenata trebalo bi da zadovolji potrebe današnjeg mladog, modernog poslovnog čoveka, kako u
funkcionalnom, tako i u estetskom pogledu.
Konkurs je otvoren od 30. marta do 27. aprila 2015. godine do 16 časova.
Rezultati konkursa biće objavljeni na stranici www.ktitorstartoffice.rs, 6. maja 2015. godine.
PROPOZICIJE KONKURSA
KO MOŽE DA KONKURIŠE?
Konkurs je otvoren za mlade talente, studente završnih godina fakulteta, master i postdiplomskih
studija.
Potrebno je da kandidati uz idejno rešenje dostave i kraću biografiju.
KAKO KONKURISATI
Zainteresovani kandidati nepohodnu dokumentaciju (CV, idejno rešenje u PDF formatu) mogu poslati
popunjavanjem elektronske prijave na sajtu www.ktitorstartoffice.rs.
Idejno rešenje – predmet konkursa, trebalo bi da bude predstavljeno kao tehnički crtež i 3D parikaz tako
da sadrži sve tehničike i funkcionalne karakteristike budućeg proizvoda.
Kompanija za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, promet i pružanje usluga u zemlji i inostranstvu
KTITOR d.o.o.
Upisani i uplaćeni osnovni kapital - novčani: 1.503.245,40 EUR Pravna forma: Jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću.
Broj reg. Društva 1-6251-00 upisano u Agenciju za privredne registre Reg. broj: BD 16293/05 Matični broj: 07484313 Šifra
delatnosti: 3101 PIB: 100001999
Tekući računi kod poslovnih banaka: Komercijalna banka a.d. Beograd br. 205-6787-97,
Alpha bank Srbija a.d. br. 180-1181210005197-52, ProCredit banka a.d. br. 220-8479-69 ,
Banca Intesa br. 160-310023-43
OD 1990.
Kompanija KTITOR d.o.o. Beograd, 11080 Beograd – Zemun Dobanovački put 58, Srbija
Potrebno je jasno istaći sve detalje neophodne za finalnu proizvodnju elemenata (ručice, bravice...),
vizuelne karakteristike (tekstura, boja...) i materijale od kojih je proizvod sačinjen ili dekorisan, kao i
njihovu kombinaciju ukoliko postoji.
Idejno rešenje dostaviti u PDF formatu sa grafičkim prikazom projekta, kao i tekstualnim
obrazloženjem (maksimalno jedna A4 strana, font size 12)
KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE RADOVA
1. inovativnost i kreativnost
2. atraktivnost i funkcionalnost
3. kvalitet detalja i izbor materijala
4. potencijal za serijsku proizvodnju
NAGRADE



I mesto - 1000 eur + nagrađeno idejno rešenje, kompanija KTITOR u u saradnji sa autorom
razradiće u idejni projekat i realizovati prototip koji će premijerno biti predstavljen na Mikser
festivalu u junu 2015. godine.
II mesto - 500 eur
III mesto - 300 eur
TEHNIČKE PROPOZICIJE
OKVIRNE DIMENZIJE RADNOG PROSTORA
 RADNI STO: 220x90, h=75cm, a pripadajućim dodatkom,
 ARHIVSKA KOMODA: 180x50, h=75-120cm.
MATERIJALI
Svi elementi nameštaja mogu biti izrađeni od sledećih materijala:
1. Oplemenjena iverica (univer) u debljinama i dezenima dostupnim na tržištu Republike Srbije,
2. Eurolight ploča u debljinama i dezenima dostupnim na tržištu
3. Čelični kutijasti, cevasti profili i limovi u svim završnim obradama (inox, plastifikacija,
niklovanje...), dimenzija i preseka dostupnih na tržištu Repubilke Srbije
4. Staklo u različitim obradama , klirit, pleksiglas i sl.
Izrađeni prototip pobedničkog idejnog rešenja za novu liniju kancelarijskog nameštaja pod
nazivom StartOFFice biće predstavljen na Mikser festivalu u junu 2015. godine.
Kompanija KTITOR d.o.o. zadržava pravo intelektualne svojine nad pobedničkim radovima.
Za eventualna pitanja i pojašnjenja obratiti se na e-mail adresu: [email protected]
Kompanija za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, promet i pružanje usluga u zemlji i inostranstvu
KTITOR d.o.o.
Upisani i uplaćeni osnovni kapital - novčani: 1.503.245,40 EUR Pravna forma: Jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću.
Broj reg. Društva 1-6251-00 upisano u Agenciju za privredne registre Reg. broj: BD 16293/05 Matični broj: 07484313 Šifra
delatnosti: 3101 PIB: 100001999
Tekući računi kod poslovnih banaka: Komercijalna banka a.d. Beograd br. 205-6787-97,
Alpha bank Srbija a.d. br. 180-1181210005197-52, ProCredit banka a.d. br. 220-8479-69 ,
Banca Intesa br. 160-310023-43
Download

dizajn konkurs ktitor novih ideja