pribor za OP sto
držač za OP sto
OP210
OP310
medicinski gasovi
OVA GRUPA OBUHVATA SEGMENTE:
ELEMENTI GASNIH PODSTANICA
FITINZI VISOKOG PRITISKA
DIHTUNZI VISOKOG PRITISKA
DELOVI PO UZORKU
DELOVI PO ZAHTEVU
Tenzor d.o.o. Jakšićeva 7, 31000 Užice
Mobilni: +381 63 259 108 • Telefoni: +381 11 2159 198; +381 31 518 278
www.tenzor-ue.rs • e-mail [email protected]
MOŽE PONUDITI IZRADU, REPARACIJU ILI SERVIS ELEMENATA OPREME ZA OPERACIONE SALE PO UZORKU ILI PO DOGOVORU SA KORISNIKOM.
OP110
grudni ekarter
intenzivna nega
op blok
pribor za operacione sale
šinski sistemi
nosaèi opreme
i pribora
neutralna oprema
pribor za
operacione sale
medicinski gasovi
www.tenzor-ue.co.rs
šinski sistemi
nosaèi opreme i pribora
25 X 10 mm
kiselootporni čelik (Č4580)
brušeno
500, 1000, 1500, 3000 mm
ŠINA - ZID
ŠINA - KANAL
RZ
ŠINA - SEGMENT
RK
RS
pokretni
NOP110
za OP ampel
pribor za šine
držač za crevo
R0101
nosač - kuka
nosač infuzije
R0201
nosač monitora
R0401
dokument - nosač
korpa
R0501
nosač pumpe
univerzalni
R0601
modulni elementi
R081
R0901
NOP310
zidne police
NOP510
NEO810
hirurški praonik
neutralna oprema
Neutralna oprema ima široku primenu upravo u zdravstvenim ustanovama
OBLASTI PRIMENE: operacione sale, intenzivna nega, bolesnicke sobe
MATERIJALI: nerđajući kiselootporni čelik, Č4580, aseptična plastika
NEO110
kolica
izlivnici
NEO210
specijal kolica
www.tenzor-ue.co.rs
R0701
R0301
kardiološki
NOP210
NOP410
MOŽE PONUDITI SUGESTIJE I IZRADU BILO KAKVE APLIKACIJE ZA ŠINE U DOGOVORU SA KORISNIKOM.
nosač za boce
okretni
radne površine
NEO310
viseći elementi
NEO510
NEO410
sudopere
NEO610
NEO710
MOŽE PONUDITI PREDLOGE I IZRADU BILO KAKVOG ELEMENTA PO DOGOVORU SA KORISNIKOM.
tip ugradnje
APLIKACIJE ZA ŠINE SU BROJNE I ZAVISE OD POTREBA .
dimenzija standardnog profila .......
materijal ........................................
kvalitet površine ............................
funkcionalna dužina L ....................
Nosači opreme i pribora se u primeni potpuno dopunjuju i kombinuju sa šinskim sistemima.
OBLASTI PRIMENE: operacione sale, intenzivna nega, bolesnicke sobe
MATERIJALI: nerđajući kiselootporni čelik, Č4580, aseptična plastika
www.tenzor-ue.co.rs
Medicinski šinski sistemi su osnovni model u organizaciji tretmana pacijenta, od operacione sale do intenzivne nege. Ne
postoji funkcionalniji način da se u radnom polju oko pacijenta smesti sva potrebna oprema, tako da se ne ograničava kretanje.
Download

Medicina prospekt