Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,326
44,862.89
13.
02454637
OKTOBAR DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
1,727
24,143.56
14.
02226693
NOVEMBAR D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - BAR
3,439
53,879.77 D.O.O. PODGORICA
1SUNCECO
02096404
1,647
327,397.13
02618567
MNJ D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
228
A133,940.05
02632292
D F DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I KONSALTING D.O.O. - BUDVA
797
A34,261.00
02095220
R A R A T DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE U PROMETU D.O.O. - NIKŠIC
178
142,294.95
A02722151
KOP DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
3,914
14,432.83
A.
02005794
D. TERMOPLAST GUSINE(RJEŠENJEM ST.BR.14/08 OD 09.07.2008.GOD.POKRENUT STECAJNI
POSTUPAK)
1,005
23,062.59
A.V.DIGITAL
02306034
CO D.O.O. - PODGORICA
3,750
12,678.12
A.D.
02026384
GORICAPROMET PODGORICA
3,428
1,182,071.63
A.D.
02261871
SERVISTRANS ROŽAJE
2,726
32,048.45
A.D.
02013665
DUKLJA PODGORICA
2,582
36,684.17
A.D.
02617935
ZA GRAĐEVINARSTVO,PROIZVODNJU I TRGOVINU IZGRADNJA PEC - DIO DRUŠTVA - HERCEG
- NOVI
1,370
11,960,234.17
A.D.
02008238
ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM VEKTRA BOKA - HERCEG NOVI
34
818,947.84
A.D.
02012081
KIPS-POLIMKA - BERANE
4,951
679,974.62
A.D.
02002817
PREKOOKEANSKA PLOVIDBA BAR
1,656
64,213.40
A.D.
02003953
T.U.P. BRSKOVO - BIJELO POLJE(RJEŠENJEM ST.BR.23/06 OD 12.09.2006. POKRENUT
STECAJNI POSTUPAK)
3,849
365,627.76
A.D.
02001276
TURIST BIRO ZA TURISTICKO-AGENCIJSKE POSLOVE PROMET I USLUGE NIKŠIC
1,879
787,859.06
A.D.
02325861
CENTROMOBIL BIJELO POLJE
159
14,035.27
A.D.DINAMIKTRADE02663511
PODGORICA
3,259
16,328.50ZA TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE ,DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
ABACUS
02372932
D.O.O. BUDVA
1,629
10,045.56
AVANS
02211947
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
1,697
31,547.01
AVIO
02348390
MONTENEX COMMERCE D.O.O. PODGORICA
2,384
63,425.68
AG
02356368
- KAMEN D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO I PROMET
1,178
16,055.00
AG
02715724
AUTOMARKET D.O.O. PODGORICA
552
10,359.46
AG
02831341
PLUS DRUŠTVO ZA REKLAMU I PROPAGANDU, DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU - BUDVA
1,815
11,931.64 ZA DEZINFEKCIJU ,DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU ĐUŠIC - EPITOX COMPANY D.O.O. AGENCIJA
02374170
BUDVA
1,997
12,354.72 ZA ZAŠTITU PRAVA RADNIKA RAD & PRAVO D.O.O. - PODGORICA
AGENCIJA
02422107
1,269
583,267.92ZA INVESTICIJE I IZGRADNJU BERANE D.O.O. - BERANE
AGENCIJA
02750724
1,780
280,571.46ZA PRUŽANJE USLUGA ZAŠTITE LICA I IMOVINE SEKURITY GUARD SOKO BIJELO
AGENCIJA
02458276
POLJE
4,170
33,016.78
02104890
AGRARKOMERCE
O.D. ANDRIJEVICA
1
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,318 - M D.O.O - BUDVA
12,719.17
02768828
AGRO
4,295
12,382.01
02295679
AGROINTER
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA
2,949
227,656.06
02026341
AGROKOMBINAT
13 JULHOLDING KOMPANIJA A.D.AGROTRANSPORT PODGORICA
3,439
72,178.66
02326388
AGROMONT-DR.M.ŽIVALJEVIC
DOO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,UVOZIZVOZ,INŽINJERING I KONSALTING - PODGORICA
3,443
105,825.01
02045141
AGROPRODUKT
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT ROŽAJE
1,581
118,108.42
02234718
AGROHERMES
JEDNOCLANO D.O.O. ROŽAJE
3,719
38,057.35
02278723
AD
BEAMEDIA BERANE
1,894
26,456.52
02278847
AD
BEPEK BERANE
3,676
92,076.08
02140098
AD
KOMPAS BIJELO POLJE
5,051
17,986.37
02291797
AD
KOMPAS SERVIS BIJELO POLJE
4,560
11,790.59
02291754
AD
KOMPAS-ARMING BIJELO POLJE
3,439
829,845.94
02004186
AD
LENKA BIJELO POLJE
1,628
22,752.79
02091747
AD
METAL PRODUKT PODGORICA
3,294
105,924.03
02340992
AD
MONTENEGRO MODERN SHOES CETINJE(RJEŠENJEM ST.BR. 188/13 OD 26.06.2013 GOD.
POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
2,091
65,160.96
02078660
AD
TURJAK - ROŽAJE (RJEŠENJEM OSNOVNOG SUDA U ROŽAJAMA I.BR.652/11 OD 18.10.2011
GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA OPTERECENJA I OTUĐENJA IMOVINE)
636
39,653.97
02000423
AD
FABRIKA STOCNE HRANE SPUŽ - DANILOVGRAD
3,655
100,935.18
02278766
AD
FRIGO BELL BERANE
2,015CO - DOO BIJELO POLJE
39,691.60
02433532
ADA
1,186
115,167.12
02414538
ADVERTISING
GROUP DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU (D.O.O.), DRUŠTVO ZA
MARKETING I POSLOVNE USLUGE - BUDVA
1,390
81,950.54
0601956275028
ADMINISTRATIVNO
KNJIGOVODSTVENE USLUGEKONTO - BERANE
3,133 PLUS D.O.O. BUDVA
22,888.35
02394413
ADRIA
233 TRAVEL D.O.O. - BUDVA
16,629.32
02730901
ADRIA
1,991
43,256.35
02635917
ADRIATIC
SEQURITY SISTEM INT D.O.O. - TIVAT
367
64,562.79
02646781
ADRIATIC
STROJ D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - BUDVA
852
30,665.28
02383110
ADRIATICO
COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - BUDVA
2,035
69,190.70
02344807
AJS
MIRANOVICI D.O.O. PODGORICA
3,439
24,875.93
2308970210220
AKI
3,775
181,390.40
02028565
AKCIONARSKO
DRUŠTVO DEKOR ROŽAJE
1,600
22,077.07
02274132
AKCIONARSKO
DRUŠTVO DRVOIMPEX-MERVEL-ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU
PODGORICA
1,461
4,528,298.29
02017555
AKCIONARSKO
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INŽINJERING I ZASTUPANJE LOVCENINVEST
PODGORICA
905
912,333.26
02004836
AKCIONARSKO
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU SVIM VRSTAMA KARTONSKE AMBALAŽE
KARTONAŽACETINJE
2
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
1,915
AKCIONARSKO
02300907
345,062.91
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU ACRONIM - DANILOVGRAD (RJEŠENJEM
ST.BR.241/11 OD 06.04.2012.GODINE POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
AKCIONARSKO
DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MARKET A.D. PODGORICA
4,017
02371162
25,723.23
AKCIONARSKO
DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT SI MONETA 228
02404915
10,068.22
PODGORICA
AKCIONARSKO
DRUŠTVO IBARMOND ROŽAJE
4,170
02052466
122,089.96
AKCIONARSKO
DRUŠTVO KRISTAL - ROŽAJE (RJEŠENJEM OSNOVNOG SUDA U ROŽAJAMA
2,693
02043254
19,982.47
I.BR.652/11 OD 18.10.2011 GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA OPTERECENJA I OTUĐENJA IMOVINE)
AKCIONARSKO
DRUŠTVO PAPIR PODGORICA
3,439
02017083
248,989.77
AKCIONARSKO
DRUŠTVO PUT BAR
51
02002884
72,601.23
AKCIONARSKO
DRUŠTVO RADNIK-KOMERC BIJELO POLJE
5,064
02291762
153,978.00
AKCIONARSKO
DRUŠTVO SANITAS BIJELO POLJE
4,192
02010534
283,881.90
AKCIONARSKO
767
02039630
1,644,120.21 DRUŠTVO FABRIKA ELEKTRODA PIVA PLUŽINE
AKCIONARSKO
DRUŠTVO C - VRACAR HERCEG NOVI
608
02008408
88,401.61
ALART
INTERNATIONAL CG D.O.O. - BUDVA
320
02711036
15,445.67
ALBATROS
3,263
02082659
102,875.10 D.O.O. DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, KNJIGOVODSTVENO
FINANSISKE USLUGE I INŽINJERING
ALEX
INVESTMENTDOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
569
02651157
21,267.87
ALEX
STAR D.O.O. ,SUTOMORE - BAR
1,647
02671263
11,664.18
ALL
INVESTMENT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
90
02919087
19,346.05
ALO
GROUPD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT, PODGORICA
1,209
02344670
867,391.98
215
ALUMATIK
02693585
83,460.66 MEDITERAN D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT PODGORICA
2,263
ALFA
02352095
1,249,143.55
TRADE D.O.O. BAR
ALFA
F.D.S.DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
887
02773082
17,096.11
4,563
AMBROZIJA
02315513
12,203.23 D.O.O.
AMIEM
D.O.O. ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,168
02351579
13,007.58
3,439
AMINA
2202979210018
10,501.20
MINIMARKET - TUZI, PODGORICA
ANDRIC
VELIMIRKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. CIKI BUDVA
1,812
2911969265028
20,672.56
1,516
ANĐEO-KOMERCDRUŠTVO
02101700
77,981.60
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. - NIKŠIC
ANĐIC
MILJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. CEVABDŽINICI KLOPKA 11,446
1809953270029
12,901.99
BERANE
674
ANKER
02832402
62,449.30
& COD.O.O.ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICA
1,509
ANTIBARUM
02451794
12,768.57 D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE - BAR
APOSTOL
2,144
02420333
46,024.89 BUILDING INVEST D.O.O. - HERCEG NOVI
1,187
APOTEKA
02708388
14,724.32 SV.NIKOLA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D.O.O. PODGORICA
ARAGANAD.O.O.
ZA ZANATSTVO,PROMET ROBA I USLUGA - BAR
1,014
02049660
92,017.62
2,159
ARAN
02352109
70,082.71
CUCCINE PEJOVIC COMPANY D.O.O. PODGORICA
3
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
1,431
ARBA
02327783
11,470.35
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT -IMPORT ULCINJ
1,983
ARIONA
02434954
10,452.53
& CO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO ,EXPORT-IMPORT
D.O.O. ULCINJ
796
ARSENIJEVIC
1808973725034
21,679.04
JELENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.T.R. ICE PROIZVODNJA
TORTI I KOLACA - BUDVA
1,549
ARTE
02682150
168,686.59
DOLCED.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
1,950
ASTI
02461331
48,850.22
EXCLUSIVE DRUŠTAVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, USLUGE I
SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET - PODGORICA
1,741
ASTRA
02693356
1,863,924.82
MONTENEGRO TRADED.O.O. ZA PROMET NEKRETNINA - BUDVA
1,588
ATEKS
02760525
11,462.39
D.O.O. BIJELO POLJE
3,448
ATLANT-PEZELJ
02055619
13,309.76
D.O.O. TIVAT
2,021
ATLANTIS
02349884
1,439,316.94
MONTD.O.O. PODGORICA
1,664
ATLAS
02666375
14,770.39
CAPITAL PARTNERS DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I KONSALTING D.O.O. - BUDVA
269
AURORA
02721813
475,353.77
- MOBILID.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT , ULCINJ
2,791
AUTO
02156407
10,471.08
- MOTO SPORTSKI KLUB VELIMIROVIC PODGORICA
1,448
AUTO
0504962270032
12,926.49
- TAXI
2,277
AUTO
02371448
16,314.38
DJELOVI PEROVIC D.O.O. BAR (RJEŠENJEM ST.BR.360/11 OD 11.01.2012.GODINE
POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
711
AUTO
02001446
33,498.94
MOTO DRUŠTVO MILO CICOVIC NIKŠIC
47
AUTO
02357925
77,774.41
PRIMA 2 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE,EXPORT-IMPORT, CETINJE
1,448
AUTO
1506977270027
11,339.72
TAKSI-KOMBI BERANE
3,882
AUTO
1110975232038
12,780.49
TAXI BUDVA
3,147
AUTO
1201963230027
20,027.47
TAXI VL.BECIR DANILO KOTOR
82
AUTO
1607958270025
13,599.34
TAXI DJELATNOST
1,447
AUTO
0308953272029
17,444.66
TAXI ROŽAJE
825
AUTO
02133202
42,391.48
ŠKOLA EVROPA 93 ROŽAJE
3,634
AUTO
02320100
14,938.22
ŠKOLA SIGMOBIL PODGORICA
2,137
AUTO-MOTO
02448106
21,335.66
SPORTSKI KLUB ELEKTRONIK-M BUDVA
1,448
AUTO-TAXI
1509959210245
16,918.60 BERANE
1,447
AUTO-TAXI
0508959272046
18,475.37 ROŽAJE
1,447
AUTO-TAXI
1804971272010
17,870.47 ROŽAJE
634
AUTOELEKTRICARSKA
0901953260015
33,834.81
RADNJA - NIKŠIC
3,583
AUTOMATIK
02070847
102,118.12 D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, UGOSTITELJSTVO I USLUGE KOTOR
1,161
AUTOPREVOZNIK
2407967272019
51,085.91
- ROŽAJE
3,750
AUTOPREVOZNIK
1305961260131
21,003.79
- REDŽIC FADIL - NIKŠIC
1,425
AUTOPREVOZNIK
0108961744119
15,340.72
NIKOLIC STANOJLO HERCEG NOVI
4
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
1,795
AUTOFLORIDAD.O.O.
02262711
16,913.64
DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO I USLUGE - HERCEG NOVI
1,076
ADŽIC
2406986250011
10,218.04
TOMISLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU AMBASADOR - CETINJE
132
AQUA
02705168
24,076.67
- LUX DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
1,473
AQUAMARINE
02673967
41,090.81
D.O.O. - PODGORICA
815
B307,057.33
02755319
& S PETROL D.O.O. EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
367
B.S.B.
02393964
45,493.64
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - CETINJE
3,089
BABOVIC
3001961270119
12,516.97RANKO OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BAR PAB-MATIS BERANE
3,490
BAKAR
02167875
10,843.17
RG D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI (POKRENUT POSTUPAK
DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
353
BALEVIC
02274167
77,144.97TRADE O.D. BUDVA
237
BALKAN
02641402
267,656.21
ENERGY.D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PODGORICA
1,213
BALON
02423570
144,499.96
D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
81
BALTIC
1006955260017
12,142.12
ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U KOTORU
1,634
BAMBIS-STOLARIJA
02146401
646,117.65
D.O.O. PODGORICA
2,532
BAMBUR
0103945290017
10,623.28MUHAREM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOSTU S.T.R. TREND - PLJEVLJA
3,487
BANJA
02259133
26,402.20
COMERCE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA
128
BAR
02934949
78,074.27
TRANSPORT DI FAROOQ AMIR D.O.O. ULCINJ
495
BAR
02805278
19,027.98
TREND D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, PODGORICA
788
BARBADOS
02702088
23,967.48 TOURSDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
128
BARBIC
02124696
14,675.90
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - TIVAT
923
BARKLI
02419602
88,866.91
- MONTENEGRO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - ULCINJ
3,747
BARSI
02221136
28,431.51
BAR
410
BART
02790599
38,519.89
D.O.O. PODGORICA
1,502
BATERS
02746158
67,447.16DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
1,691
BACKO
02424436
14,614.36
COMPANY D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
2,189
BACO
02431548
30,288.13
COL DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
1,318
BEGU&CO
02374927
66,376.99 D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ULCINJ
1,773
BEIJING
02333830
11,413.34
DJINA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, HERCEG NOVI
2,729
BELAVISTA
1809973280012
12,052.95 BIJELO POLJE
103
BELAN
2202956239019
12,668.53
TIVAT
1,070
BELLAMARIS
02456796
29,532.28
CASA DESIGN D.O.O. - ULCINJ
604
BEMIVEST
02288737
26,906.32 D.O.O. ZA UNUTRAŠNJU,TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM PODGORICA
2,432
BENVENUTI
02166178
18,555.32 DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJI PROMET, EXPORT-IMPORT, TRANSPORT, TURIZAMI
UGOSTITELJSTVO ULCINJ
985
BEPPLER
02629682
460,177.66INVESTMENTS MONTENEGROD.O.O.- KOLAŠIN
143
BERING
02776499
21,687.85
D.O.O. - ROŽAJE
5
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj
02066793
BECIROVIC
15,502.37
2,803
KOMERC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
BIGOVIC
1811950235014
22,955.16
90
ANĐELIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO-TAXI KOTOR
BIGOVIC
02704463
19,743.05
618
DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. - BUDVA
BIZNIS
02748355
13,437.95
1,187 GROUP RADOVICDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
BIZNIS
02265141
212,946.33
1,846 SISTEM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU - NIKŠIC
BIJELI
02352532
12,871.65
1,958 PAVLED.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT DANILOVGRAD
BILBINGMONTE
02619997
69,665.07
2,001
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
BIMABDOO
02739046
370,450.13
797
TIVAT
BINASA
02126621
262,035.29
2,172 DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
BIO-PLOD
02398125
227,498.54
1,329
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
BIRING
02311003
23,048.90
3,793 D.O.O DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PODGORICA,PC KRUŠEVAC
BISER
02088363
53,879.94
1,672 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
BIFE
2005959260051
19,430.46
4,126
RONCEVIC NIKŠIC
BIFE
2709967234016
14,114.24
1,999
STADION TIVAT
BIFE
0301977274036
10,581.02
3,618
STARA VAROŠ GUSINJE
BICCHIERI
02810719
24,051.35
552
D.O.O. - KOTOR
BJELOPAVLIA
02347784
125,861.87
2,033
TRANSDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET
I USLUGE EXPORT - IMPORT DANILOVGRAD
BLAGOJEVIC
D.O.O. NIKŠIC
02262380
11,247.24
758
BLANCO-TRADE
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. NIKŠIC
02292556
64,001.03
2,133
BLISS
02677300
37,770.73
1,175 LIFT MONTENEGROD.O.O. BAR
BLUE
02703572
84,727.16
2,183DEVELOPMENTSD.O.O. KOTOR
BLUE
02063808
93,607.56
369 MOONZA TV. I MARKETING, PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
BMV-PLUS
COMPANY DOO
02356325
24,537.71
3,587
BOGARD
COMPANY D.O.O. PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ŽABLJAK
02361493
63,691.98
3,471
BOGDANOVIC
SNEŽANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - S.U.R. SNEŽANA - KOLAŠIN
3007955219010
21,231.25
2,145
BODIKO
02204436
25,561.61
4,371 COMPANY DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET D.O.O. BUDVA
BOEM
02634139
43,654.09
1,580 - D DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
BOŽOVIC
DRAGANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MIKI- BIJELO POLJE
1211977285016
18,036.83
3,854
BOJANA
BN D.O.O. PODGORICA
02785382
582,752.77
689
BOJANIC
SNEŽANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -KROJACKA RADNJA COTTON
0501980218006
13,716.69
2,420
LAND - PODGORICA
BOJELADRUŠTVO
ZA TRGOVINU I GRAĐEVINARSTVO D.O.O.NIKŠIC
02273225
18,014.93
3,734
BOKSERSKI
KLUB PODGORICA - PODGORICA
02294109
10,511.78
347
BOMIVEX-PRODUKT
- HERCEG NOVI
02367475
25,824.98
3,935
BON
02366479
302,770.04
549 AMI - INŽINJERING D.O.O. DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I POSLOVNE USLUGE
PODGORICA
6
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj
02272458
BONEGRO
11,927.14
1,180
DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE D.O.O. BUDVA
BONED
02321670
52,211.14
1,343 TRADE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA HERCEH-NOVI
BONITA
02067960
590,834.17
1,537 TRADE DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O.
PODGORICA
BORDATA
COMMERCE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
02458934
115,015.11
1,187
BOREJ
02386224
32,037.98
1,081 D.O.O. ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT- IMPORT - PODGORICA
BORILOVIC
MILUTIN
2802952250058
11,202.82
1,882
BOROZAN
ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TAKSI PREVOZA - KOTOR
1111962230016
13,474.66
83
BRAVAR
2709976210251
14,700.91
467
BRAJOVIC
ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SUR KAFE PIVNICA EVERGREEN 2602959230010
24,708.48
104
KOTOR
BRAMIK
02276542
122,484.87
2,141 D.O.O. PODGORICA
BRAMIS
02345609
14,340.77
1,318 TRGOVACKO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
BRACA
02053764
23,748.78
3,457 M.M. D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I TURISTICKU DJELATNOST KOLAŠIN
BROBUŽAR
D.O.O. - TIVAT
02670852
30,188.38
237
BRUNO
02396190
19,208.82
1,173 DIGITAL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT - ULCINJ
BUDVA
PROJECTS 01-A DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. BUDVA
02885492
10,473.85
104
BULAJIC
1802970260016
11,395.63
3,281 PREDRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTOPREVOZA - NIKŠIC
BUTIK
1805954225013
12,228.53
859 STRELAC - BAR
BUTIK
0804955225068
25,105.61
3,464 CILE - BAR
BUTIK1512956225013
11,779.65
789 KOMISION - NOVITET BAR
BUTUA
02406195
10,642.01
426 COMPANY DRUŠTVO ZA PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRACAJU BUDVA
BC
D.O.O. BAR
02710838
11,997.30
1,699
BWP
02745178
14,690.32
1,342DEVELOPMENTDOO PODGORICA
V15,626.80
. B . AMBASADOR DOO
02356970
325
V24,116.37
02366584
2,420
I G O R D.O.O. PODGORICA
V18,179.79
R S EXPORT-IMPORT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I
02196123
3,439
USLUGA BAR
V&K
SVETIONIK D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
02332108
11,331.25
2,060
V.E.
02892804
17,410.03
468COMPANY D.O.O. - BUDVA
V.Z.
02335948
70,788.50
496SPORT D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT, ŽABLJAK
VABONE
02340135
10,173.60
534
TRADE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA
BAR(RJEŠENJEM ST.BR. 36/13 OD 04.07.2013 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
VANJANA
02624494
43,749.68
410
D.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
VARONA
02392402
303,680.15
2,041 TRADE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT- IMPORT - ULCINJ
VASILIJE
02405474
117,334.08
1,361
& MIA D.O.O. BAR
VG
02089211
652,252.65
702SERVIS BAR
7
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
1,496
VEBER
02733170
51,966.94
INŽENJERINGD.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO I PROMET ROBA BAR (RJEŠENJEM
ST.BR.173/11 OD 17.10.2011.GODINE POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
VEL-SPORT
3,576
02297973
11,462.74 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
VELIPOJA
3,711
02193876
23,246.76 TRADE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA EXPORT-IMPORT, PROMET,
PROIZVODNJU I USLUGE ULCINJ
VEMIC
ZORICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - FRIZERSKI SALON PAHULJA - ŽABLJAK
2,082
1008965298015
10,094.67
VERAKI
KOMERC ZA EKSPLOATACIJU , OTKUP , TRANSPORT I PRODAJU ŠUMA , PROIZVODNJU,
598
02351218
211,340.90
TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO EXPORT-IMPORT D.O.O. PODGORICA
VERTU
DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - PODGORICA
585
02811588
12,109.58
VIVA
COMMERCE D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - KOTOR
3,667
02371278
45,440.00
VIGIDRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE,D.O.O - NIKŠIC
1,102
02309599
77,316.57
VIDAKOVIC
1,664
2510978244993
11,858.65 PETAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -OPRAVKA APARATA ZA
DOMACINSTVO- HERCEG NOVI
VIDROPROM
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I PREVOZ D.O.O. NIKŠIC
1,230
02112221
61,535.05
VIK
- MONT DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU D.O.O. - BUDVA
432
02142112
27,288.47
VINARIJA
607
02815168
25,303.62 RADONJIC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET
I USLUGE, EXPORT-IMPORT - DANILOVGRAD
VIRAK
I CO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BIJELO POLJE
2,924
02402009
15,477.51
VISA
D.O.O. ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
2,559
02342430
67,069.91
VISMONT
3,428
02280337
14,461.46 D.O.O. - PODGORICA (ZAKLJUCEN STECAJNI POSTUPAK RJEŠENJEM ST.BR. 176/05 OD
25.11.2005)
VIŠNJIC
COD.O.O. NIKŠIC
415
02157047
11,493.83
VJERA
- MONTE D.O.O. TIVAT
235
02459272
50,401.02
VLADO-JOVICIC
O.D. - BUDVA
4,454
02287897
16,026.33
VLANI
DOO
1,696
02192250
114,009.88
VLAHOVIC
1,087
2108963214025
17,251.11 PREDRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATVOST SPECIJALIZOVANI ZAVRŠNI
RADOVI U GRAĐEVINARSTVU STEFAN KOLAŠIN
VLAHOVLJAK
MUNIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R.KOMISION PRINCE4,399
0410958290032
11,871.20
PLJEVLJA
3,439
VMT
1411966232017
45,157.25
VOIP
TELEKOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,259
02672626
87,667.88
1,427
VOJVODIC
0903959270023
12,807.23 GORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. STAKLO MOJKOVAC
VOJISLAV
1,830
0307950710495
17,068.68 COSOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. COSOVIC PLJEVLJA
3,826
VOLUJICA
02077469
17,652.71 EXPORT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA
BAR
3,932
VOCNI
02116391
15,912.43
IZBOR DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET DOO - BUDVA
1,112
VUJACIC
02339811
48,243.29AUTO CENTAR DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,
PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT, PODGORICA
2,299
VUJISIC
2207955219016
22,782.73
SLAVICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - SUR RESTORAN SKRBUŠA 8
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
KOLAŠIN
1,812
VUJOVIC
21,286.13ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU NA ŠETALIŠTU BR.26 U
0402956250014
BUDVI
1,718
VUJOVIC
10,619.77NENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KONOBA VUJOVIC - CETINJE
1312980254971
886
VUJOŠEVIC
67,043.64 RATKO - KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAXI PREVOZA - PODGORICA
1005973210268
88
VUK
5,042,689.39
& PETROLDRUŠTVO SA OGRNICENOM ODGOVORNOŠCU,ZA PROIZVODNJU,PROMET I
02276917
USLUGE EXPORT-IMPORT KOTOR
726
VUKIC-COMPANY
37,675.88
CETINJE
02236931
1,511
VUKICEVIC
14,241.10 VALENTINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. PLAVI VAL - BUDVA
1909964275132
3,055
VUKOVIC
17,993.89 DEJAN KOJI BOAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - KOTOR
2303961230012
921
VUKOVIC
18,689.53 TIHOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOSTVINARIJA VUKOVICPROIZVODNJA I
0304958210239
PRODAJA VINA I GROŽĐA - PODGORICA
2,015
VUKOVIC
82,388.20 CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO PPOLJE
02453967
1,473
VUKOSLAVOVIC
23,960.56
DANILO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. FENIKS BAR
3009959220016
81
VUKOTIC
16,813.59DAVORKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PRONTO MODA KOTOR
1709954235028
1,831
VUKOTIC
67,855.95DRUŠTO ZA TRANSPORT TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO TURIZAM I USLUGE D.O.O.
02092069
NIKŠIC
837
VUKCEVIC
10,179.02 LUKA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU CASTELLO KOTOR
2601954232019
718
VULOVIC
21,582.18GORDANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TEZGA - BUDVA
2302976815061
82
VULOVIC
20,262.96ZORICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U METAL SHOP - KOTOR
1212955798016
3,559
VUMILEX
26,917.97 CO D.O.O. PODGORICA
02346044
3,439
VUCINAJ
02330091
55,337.88D.O.O. PODGORICA
1,283
VUCICEVIC
37,966.76 MIRKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -IZNAJMLJIVANJE SUNCOBRANA I
1308958232010
LEŽALJKI- BUDVA
2,029
G.D.
79,089.77
MONTE-COMMERC DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O.- PODGORICA
02444291
212
GALENIKA
02255430
2,117,168.96
CRNA GORA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA
103
GATTINA
02889315
14,389.22DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
1,409
11,868.77 BOŠKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KRUG- MOJKOVAC
GACEVIC
0601958283044
4,651
GVOŽĐAR
02048701
27,713.00 - PROM O.D.ŠCEPANOVIC BRANKO I DRUGI -PLJEVLJA
1,111
802,828.42
GEMAXD.O.O.
02155524
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT,PODGORICA
951
17,810.01
GIK
02310309
HIDROGRADNJA D.O.O. PLJEVLJA
738
24,320.52
GIM
02146215
TRADE DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
899
GINTAS
02710650
89,171.46
- M CONSTRUCTION CONTRACTING AND TRADE D.O.O. - PODGORICA
544
15,610.67
GIP
02760673
INVEST COMPANY D.O.O. - BUDVA
1,248
GLOBAL
02345595
62,613.91VILLAGE GROUP D.O.O. - TIVAT
1,553
51,023.68 D.O.O. EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
GLOBDOOR
02738139
1,035
GMK
02835304
18,818.60
MONTAŽA TIVAT, DIO STRANOG DRUŠTVA GMK MONTAŽA D.O.O. JABLANICA
9
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
104
GOLIJANIN
02289423
162,017.93 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE D.O.O. BUDVA
2,092
GOOD
02706644
668,254.62
LOCATION PROPERTIES D.O.O. - PODGORICA
1,284
GORA
02069679
20,689.98
- KOMERC DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI ROŽAJE
2,021
GORANSKO
02242150
140,714.74 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PLUŽINE BB
3,912
GORATEXD.O.O.
02318580
37,734.44
ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
4,589
GOSTIONICA
3107956235014
12,737.68
DVIJE PALME
3,540
GOCCIA
02227592
48,402.58
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOMPLEMENTARA DURUTOVIC
GORDANE - NIKŠIC
GOŠA
MONT COMPANY ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE PODGORICA
4,014
02332167
86,437.06
GP
DOMUS DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
247
02740583
117,625.85
GRADINA
143
02764199
22,729.15 D.O.O. - MESNA INDUSTRIJA - ROŽAJE
GRADING
255
02054035
121,382.69DOO
GRADITELJ
2,459
0612962234017
13,225.95 TIVAT
GRAĐEVINSKO
ZANATSKO RADNJA BUS ZANAT
1,014
2006939220025
43,293.20
GRAĐEVINSKO
PREDUZECE "PRIMORJE" AKCIONARSKO DRUŠTVO - ULCINJ (POKRENUT
1,287
02006669
81,438.22
STECAJNI POSTUPAK)
GRAĐEVINSKO
PREDUZECE 8. DECEMBAR D.O.O. PLJEVLJA
1,615
02440792
201,605.38
GRAĐEVINSKO
PREDUZECE MOSTOGRADNJA-INŽENJERING DRUŠTVO SA OGRANICENOM
739
02139243
241,348.83
ODGOVORNOŠCU PODGORICA
GRAĐEVINSKO
PROMETNO PREDUZECE RADNIK-INVEST BIJELO POLJE
1,720
02291738
55,203.71
GRANPLAST
COMPANI D.O.O. PODGORICA
3,527
02372835
31,442.80
1,619
GRGUREVIC
1310957230043
11,040.63
BOŠKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ADVOKATSKA KANCELARIJA KOTOR
165
GREMOK
02356350
18,177.95DOO
GROMIT
D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE - PODGORICA
1,088
02420872
119,134.52
583
GROSSO
02763842
54,306.97D.O.O. - PODGORICA
GRUJICIC
3,223
02181355
62,688.65 TRADEDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PODGORICA
552
GSB
02806428
629,524.81
DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI BUDVA
GUDOVIC
2,109
1108960270117
11,886.97 MILIVOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U ZANATSKOJ RADNJI GATER BERANE
1,409
D542,087.50
02451689
& IVA DRUŠTVO ZA PROMET NEPOKRETNOSTI I TRGOVINU D.O.O. - BUDVA
1,864
D18,183.94
02399946
- A - D - KOMERC D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
341
D23,013.22
02422301
M V GROUP D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
2,578
D126,484.41
02340844
COMERCE - PODGORICA
3,545
D.N.-DAGOD.O.O.
02352214
22,453.48
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - BUDVA
1,336
D.O.O
02089157
12,287.39
BEARING PODGORICA
3,901
D.O.O
02382385
92,584.39
BONI MN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
10
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
4,332
D.O.O
02333902
24,866.84
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ELEKTRA DROBNJAK PODGORICA
3,439
D.O.O
02322099
52,326.34
ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA JUGOSLOVENKAPICAN KOTOR
1,209
D.O.O
02408546
1,195,530.11
KOMPANIJA BOZZOLA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD
3,543
D.O.O
02400359
11,629.78
KOSKA ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,678
D.O.O
02339277
23,876.16
MIRANOVIC-PIN PODGORICA
467
D.O.O
02297124
1,755,355.96
PLANET PODGORICA
3,439
D.O.O
02352907
10,097.79
FERRARI LI PODGORICA
100
D.O.O.
02374072
13,399.81
BARE ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT- IMPORT PODGORICA
1,164
D.O.O.
02373718
96,952.03
BJELANOVIC-COMPANY - BUDVA
3,813
D.O.O.
02342006
22,413.43
BLANLIMES ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PODGORICA
88
D.O.O.
02372061
29,209.07
V.R. STIGMA IMPEX ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,505
D.O.O.
02165457
14,856.93
IMPULS - OBELISK - PLJEVLJA
1,475
D.O.O.
02299119
34,192.46
KORES BIJELO POLJE
825
D.O.O.
02430053
13,053.82
CITY CAFFE - BUDVA
613
D.O.O.
02070073
207,385.55
AGROPROMET BIJELO POLJE
3,475
D.O.O.
17381997
13,804.83
AERO GROUP BEOGRAD POSLOVNA JEDINICA KAFE BAR KINGSTON BUDVA
2,047
D.O.O.
02151804
12,734.59
AIE-KOMERC BERANE
3,335
D.O.O.
02370271
47,842.10
AKCIONAR BIJELO POLJE
440
D.O.O.
02065568
39,389.46
ANA MARIJA PODGORICA
3,114
D.O.O.
02370344
25,498.23
APADANA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
746
D.O.O.
02424509
17,382.90
ATLANT AGENT BAR
1,655
D.O.O.
02725398
19,462.02
AUTOMATIC PARKING SYSTEM MONTENEGRO - PODGORICA
2,097
D.O.O.
02410893
90,840.63
BELA LAĐA ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
584
D.O.O.
02046652
658,623.27
BIJELO POLJE BIJELO POLJE
1,804
D.O.O.
02378949
12,878.05
BLUE WOLF ZA TRGOVINU, TRANSPORT I USLUGE, EXPORT-IMPORT - NIKŠIC
2,033
D.O.O.
02371006
17,989.73
BRAUN BIJELO POLJE
1,339
D.O.O.
02670313
394,577.97
BRACA ĐURETIC ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,802
D.O.O.
02702002
99,239.65
VAKI - GRADNJA ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT PODGORICA
605
D.O.O.
02414139
10,125.56
VETERINARSKA AMBULANTA MOJKOVAC MOJKOVAC
236
D.O.O.
02330334
56,265.44
VIVAMAX NOVAKOVIC ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT
PODGORICA
2,602
D.O.O.
02047233
37,011.22
VRELO POLICA-BERANE
2,036
D.O.O.
02289750
90,012.20
VUJOŠEVIC PAPERINO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PODGORICA
1,748
D.O.O.
02338068
51,651.34
VUKOVIC I OSTALI - PODGORICA
11
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
2,901
D.O.O.
02442965
10,318.83
GAZI - PODGORICA
1,097
D.O.O.
02781409
18,213.01
GLORIA MONTENEGRO - BUDVA
1,899
D.O.O.
02391651
11,438.97
GODESS ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT POGDORICA
424
D.O.O.
02774399
24,077.93
GPC ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU I PROMET - CETINJE
549
D.O.O.
02387883
71,791.59
GRADITELJ CG PODGORICA
2,169
D.O.O.
02464411
28,321.00
GRITO ZA USLUGE, TRGOVINE, GRAĐEVINARSTVA I TURIZAM - PODGORICA
1,903
D.O.O.
02623480
17,779.59
D.R. TRANSPORT ZA TRANSPORT ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,119
D.O.O.
02732378
51,391.76
DAMJANOVIC - TRADE - BIJELO POLJE
4,146
D.O.O.
02323664
11,837.39
DAMJANOVIC ZA PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
3,620
D.O.O.
02179296
14,972.14
DAN-KOMERC BERANE
915
D.O.O.
02306620
101,967.71
DELON TRANS ROŽAJE
1,571
D.O.O.
02377888
21,706.16
E & E COMPUTERS ROŽAJE
1,664
D.O.O.
02354608
143,435.95
EVRO TOURS AGENCIJA ZA TURIZAM BUDVA
955
D.O.O.
02788403
16,004.27
EL-PROMM ROŽAJE
1,251
D.O.O.
02680939
22,754.40
EURO-SEM - ROŽAJE
4,255
D.O.O.
02049546
65,677.88
EXPO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I TRGOVINU KOTOR
1,200
D.O.O.
02658704
31,655.44
Z -AQUA SOLAR GROUP ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
D.O.O.
ZA KONSALTING ,MENADŽMENT ,EXPORT-IMPORT RENTIER - BUDVA
1,250
02679574
20,703.59
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT BONITA V.V. COMPANY 1,117
02377969
23,967.52
PODGORICA
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT AUTOMOBIL-PAVICEVIC I DR
156
02342936
14,967.17
PODGORICA
366
D.O.O.
02457504
79,362.59
ZA PROIZVODNJU I PROMET PROIZVODA I USLUGA EXPERT - EDU - PODGORICA
1,579
D.O.O.
02644215
735,179.93
ZA PROIZVODNJU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT B+N INVESTMENTS MONTENEGRO - BUDVA
415
D.O.O.
02832534
19,117.01
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT AM.GIOIA DANILOVGRAD
195
D.O.O.
02662922
21,086.12
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT CREATIVE ASSISTANCE
TEAMPODGORICA
387
D.O.O.
02630885
68,982.21
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KOTOR PALACE - PODGORICA
1,691
02366843
266,988.13
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT CITY SPORT - PODGORICA
3,439
D.O.O.
02342332
14,036.30
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE HUSA ULCINJ
3,167
02371944
26,695.52
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU PROMET UGOSTITELJSTVO I TURIZAM 2-JADRAN ULCINJ
32
D.O.O.
02264510
12,695.43
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA, DIMS-MONT BUDVA
2,196
D.O.O.
02442426
25,022.81
ZA PROJEKTOVANJE , GRAĐEVINARSTVO I TURIZAM FOEDUS - BUDVA
1,265
D.O.O.
02678756
20,154.17
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT KAPEX BUDVA
328
D.O.O.
02704579
14,817.21
ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT RUSTOVOBUDVA
796
D.O.O.
02690675
60,479.69
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT BELLE MAISON - BUDVA
12
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
1,726
D.O.O.
02700336
35,009.42
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KATIC - BUDVA
1,027
D.O.O.
02772850
35,145.77
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KORKOVADO - R - BUDVA
72
D.O.O.
02854686
34,534.53
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT L & L - BUDVA
1,696
D.O.O.
02672898
926,834.52
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT LUXOR GRADNJA - PODGORICA
1,580
D.O.O.
02688808
103,183.45
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MOTONAUTICA - BUDVA
1,663
D.O.O.
02686783
11,994.42
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT RB COMPANY - BUDVA
653
D.O.O.
02675773
51,599.41
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT RUSIJAMONTE - BUDVA
1,182
D.O.O.
02760711
183,579.29
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT SMART - INVEST - BUDVA
1,223
D.O.O.
02701774
42,722.80
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT SMART IT - BUDVA
1,818
D.O.O.
02736373
72,736.43
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT STARI GRAD - BUDVA
241
D.O.O.
02776065
14,694.92
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT TURIZMO - BUDVA
4,380
D.O.O.
02222868
16,510.85
ZA PROMET ROBA I USLUGA VELIKI PIJESAK BAR
1,872
D.O.O.
02649985
101,751.59
ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT SLAVMONTEBUDVA
2,162
D.O.O.
02645530
175,391.92
ZA PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT TIP - TIM - BUDVA
3,546
D.O.O.
02333082
11,099.94
ZA PROMET UGOSTITELJSTVO I TURIZAM VUKAJ ULCINJ
1,886
D.O.O.
02675765
19,711.56
ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT - IMPORT INDIJA STIL BUDVA
2,348
D.O.O.
02669960
161,579.74
ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT BEREG - BUDVA
69
D.O.O.
02443937
20,941.24
ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT DOKIC COMPANY - BUDVA
1,860
D.O.O.
02659140
49,706.21
ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MNE EVROPA - BUDVA
1,965
D.O.O.
02430754
48,300.48
ZA TRGOVINU ,TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I RENT-A CAR USLUGE BOBA MONT BUDVA
844
D.O.O.
02108437
791,017.18
ZA TRGOVINU,TURIZAM,PROIZVODNJU I USLUGE RAPEX BAR
1,929
D.O.O.
02630664
33,334.20
ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORT NEDVIŽIMOST CERNOGORIJA BUDVA
1,160
D.O.O.
02626381
102,240.90
ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT EL - MAR - BUDVA
261
02792591
13,509.80
D.O.O.
ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE LADUZO ULCINJ
348
D.O.O.
02835410
19,913.06
ZA USLUGE, GRAĐEVINARSTVO I INŽENJERING AQUA +007 - PODGORICA
1,924
02048612
58,767.59
D.O.O.
INTERKEM ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBE PLAV
234
D.O.O.
02364450
16,330.60
ISAH BAR
2,008
02689723
12,208.29
D.O.O.
JADRAN M&M- KOTOR
3,562
D.O.O.
02298490
33,245.63
JV & M BIJELO POLJE
1,557
02082969
34,168.96
D.O.O.
JUVENTA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,593
D.O.O.
02203839
10,069.09
KADOVIC BIJELO POLJE
696
D.O.O.
02657341
3,321,287.34
KAPACITY - PODGORICA
5,056
D.O.O.
02285274
41,378.52
KERBER - EXPRES PODGORICA
208
D.O.O.
02820366
31,746.10
KLUB PENZIONERA NINO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
13
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
492
D.O.O.
02385961
143,393.88
KOMGRAP - MONT - PODGORICA
1,957
D.O.O.
02066050
319,909.36
KONTI - SUTOMORE
487
D.O.O.
02662787
23,079.33
KHEPRI PREDUZECE ZA PROIZVODNJU SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET - PODGORICA
2,078
D.O.O.
02386712
435,678.33
LAS-COMPANY BERANE
1,335
D.O.O.
02706466
10,096.64
LIVING ROOM ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, EXPORT-IMPORT PODGORICA
D.O.O.
LION MOJKOVAC
3,816
02311593
18,612.83
D.O.O.
LOUNGE PUB CHARLIE ULCINJ
125
02916495
14,619.46
D.O.O.
M & J BIJELO POLJE
65
02270471
14,587.00
D.O.O.
M & L TWIN ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
557
02374650
10,367.73
D.O.O.
MAKMONT COMPANY ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,347
02753421
31,889.46
D.O.O.
MATADOR BIJELO POLJE
807
02102765
300,700.13
D.O.O.
MATICA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,830
02633434
10,765.15
D.O.O.
MITROVICA ZA PROIZVODNJU, TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORT - ULCINJ
255
02932440
23,216.82
D.O.O.
MKM ZETA COMPANY PODGORICA
3,443
02306271
11,397.21
D.O.O.
MODEM - PLAV
1,192
02372797
10,291.16
D.O.O.
MONTAS - PODGORICA
475
02662582
87,076.61
D.O.O.
MONTE GOŠA COMPANY ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PODGORICA
3,124
02387441
25,722.69
D.O.O.
MONTELOX LUX ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
971
02376598
70,646.60
D.O.O.
MONTENEGRO ROYAL ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA - BAR
1,623
02645807
121,454.45
D.O.O.
MONTENEGROIL ZA EXPORT-IMPORT, PROMET I USLUGE PODGORICA
2,378
02251639
123,925.05
D.O.O.
MOST - ZAPOŠLJAVANJE - NIKŠIC
1,619
02667711
23,467.95
D.O.O.
NEKO COMPANY ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,143
02300389
28,507.85
D.O.O.
NOVI PEK ZA PROIZVODNJU, ROBNI PROMET, UGOSTITELJSTVO,, TURIZAM I SAOBRACAJ ,
2,281
02467887
24,865.35
EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
D.O.O.
NOLUR ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT1,641
02648326
30,349.05
DANILOVGRAD(RJEŠENJEM ST.BR.197/13 OD 08.07.2013 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
599
D.O.O.
02301342
146,164.85
OMNIAUTO BIJELO POLJE
787
D.O.O.
02234840
20,971.39
ORNAMENT ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA HERCEG NOVI
457
D.O.O.
02753375
57,003.83
PIP BERANE
5,270
D.O.O.
02025965
67,683.35
POLJOCOMERC BIJELO POLJE
465
D.O.O.
02362716
11,086.57
PREMIJER-MZ MOJKOVAC
474
D.O.O.
02874172
16,701.88
PREHRAMBENO PROIZVODNI CENTAR - BERANE
979
D.O.O.
02748070
12,705.46
PRIMAT COMPANY EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
941
D.O.O.
02642921
18,524.52
PRINT SYSTEM ROŽAJE
59
D.O.O.
02665760
14,681.82
ROX MONTENEGRO ZA TRGOVINU - KOTOR
2,383
D.O.O.
02433001
20,988.59
SAMO ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE - PODGORICA
14
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
1,693
D.O.O.
02420155
57,154.59
SAN NIKOLA ZA ROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE,
EXPORT-IMPORT - ULCINJ
D.O.O.
SEA VIBES MONTENEGRO ZA UGOSTITELJSTVO, PROMOCIJE I MARKETING - PODGORICA
864
02799367
46,271.76
D.O.O.
SIMPROM KOTOR
3,153
02362201
24,377.48
D.O.O.
SINAN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
2,265
02434083
18,077.11
D.O.O.
STAR PRODUCTION - PODGORICA
1,956
02664267
10,879.84
D.O.O.
TAPETAR ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PODGORICA
1,585
02214725
75,712.47
D.O.O.
TRGOAGENT BERANE
3,816
02153661
18,012.05
D.O.O.
TRIKON BIJELO POLJE
2,986
02055538
26,382.13
D.O.O.
UKRAS - MONTENEGRO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT 683
02411652
86,296.19
PODGORICA
D.O.O.
UŠCE -PLAV
3,238
02049872
12,740.27
D.O.O.
F&M AUTO SPORT SERVIS PODGORICA
1,171
02422999
41,518.38
D.O.O.
FAST 3000NIKŠIC
180
02619806
18,702.95
D.O.O.
FEROMON PLUS - NIKŠIC
2,021
02400774
154,864.61
D.O.O.
FERT - COMPANY BERANE
3,915
02369729
49,485.90
D.O.O.
FCP GROUP ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO I USLUGE PODGORICA
2,266
02405393
21,691.81
D.O.O.
CALEX-IMPORT - BIJELO POLJE
1,650
02384213
95,191.02
D.O.O.
CALISTO KOTOR
174
02182149
27,974.86
D.O.O.
CAMI STYLE ZA PROIZVODNJU, ROBNI PROMET, TURIZAM , UGOSTITELJSTVO I USLUGE
1,280
02635305
13,125.90
EXPORT- IMPORT - HERCEG NOVI
D.O.O.
CASINO PROMOTION MONTENEGRO BAR (Odlukom Osnivaca ogranicen prenos udijela )
328
02761165
17,371.82
D.O.O.
CITADELA-ĐUROVIC PODGORICA
3,820
02377934
83,958.49
D.O.O.
COMUNITY PODGORICA
2,090
02440385
2,942,451.48
D.O.O.
CONSULTING INVESTMENT FINANCING GROUP - PODGORICA
1,354
02469898
55,457.14
D.O.O.
CORTO MALTEZE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
159
02372053
48,506.17
D.O.O.
ŠRAFKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE - BUDVA
2,958
02435098
16,502.23
D.O.O.
WOOD ŽABLJAK
2,061
02662493
454,333.79
D.O.O.
XIN XIN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,882
02343673
11,830.57
D.O.O.
XL - PODGORICA
3,517
02334194
24,834.26
D.O.O.
XXI VIJEK ADRIATICA ZA PROJEKZOVANJE , GRAĐEVINARSTVO,PROMET NEKRETNINA I
1,872
02710021
17,067.53
TRGOVINU BAR
D.O.O.15
4,045
02045222
34,897.81JANUAR BERANE
D.O.O.BODRA
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT -PODGORICA
2,047
02369737
14,516.61
D.O.O.DULE
3,533
02382881
10,667.21 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT- IMPORT - PODGORICA
D.O.O.EVRO
2,210
02412047
99,059.97 STAN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PODGORICA
D.O.O.ELVELUX
HERCEG NOVI (Rješenjem Osnovnog suda u Herceg Novom Posl.br.I.38/09 od
1,671
02342596
83,392.67
15
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
25.05.2011 god. zabrana otudenja, opterecenja i bilo kakvog raspolaganja imovinom)
892
D.O.O.ZA
290,005.94
INDUSTRIJSKE PROJEKTE I TEHNICKE KONSTRUKCIJE VIOMER MONTENEGRO
02754550
PODGORICA
191
D.O.O.ZVEPRO
98,418.01
PANCEVO-DIO STRANOG DRUŠTVA ZVEPRO-MONTENEGRO - KOTOR
02771012
1,896
D.O.O.ZOMIMAZA
34,305.36
PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA KOTOR
02108364
2,040
D.O.O.ILING
1,278,133.73INTER ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - KOLAŠIN
02351722
495
D.O.O.LOMBARDIA
300,590.27
ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
02306301
1,811
D.O.O.MONTEL
194,076.81
MOTEL GLAVA ZETE NIKŠIC
02224950
474
D.O.O.ORBIS
192,600.30 GROUPDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BUDVA
02743515
3,583
D.O.O.PRICE
63,037.96
CUTTERS PODGORICA, DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT02299003
IMPORT
3,484
D.O.O.S
49,473.99
& S GROUP ZA PROIZVODNJU, PROMET, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE EXPORT02409135
IMPORT - ULCINJ
354
D.O.O.SARDER
18,814.50
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT- NIKŠIC
02336162
3,464
D.O.O.SIMAX
61,904.23
PODGORICA
02392437
2,281
D.O.O.STILL
15,963.58 - ROŽAJE
02382610
1,481
D.O.O.TURIZAM,
11,764.50
TRGOVINU I USLUGE, EXPORT- IMPORT MONTESOFTD.O.O. BUDVA
02764741
864
D.O.O.FINKOM
15,183.09
COMPANY BAR
02354691
165
D.S.K.
24,290.36
D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
02178788
3,861
DABBY
202,028.24
DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, EKONOMSKE, FINANSIJSKE I DRUGE USLUGE
02046130
D.O.O PODGORICA
3,439
DABBY
59,361.95
TRADE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
02318571
2,489
DABETIC
14,916.71DARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. MARIJA-MAGDALENA BERANE
1812975270023
1,718
DAVIDŠPED
31,402.04 D.O.O. ZA ŠPEDICIJU, PROMET I USLUGE
02263254
3,478
DADESPOSLOVNO
19,907.24
DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. - NIKŠIC
02171708
3,559
DAMIX
14,852.90
D.O.O. - BAR
02396548
3,774
DANK
176,019.44
D.O.O. PODGORICA
02060957
2,392
DATEX
263,076.87
DRUŠTVO ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. HERCEG NOVI
02109093
3,594
DATRONIC
180,490.34 DOO
02046415
1,181
DAUT&DAUT
25,553.10
D.O.O. - ROŽAJE (RJEŠENJEM OSNOVNOG SUDA U ROŽAJAMA I.BR.652/11 OD
02375109
18.10.2011 GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA OPTERECENJA I OTUĐENJA IMOVINE)
474
DAUTOVIC
10,177.28 COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ,EXPORT-IMPORT 02724375
ROŽAJE
4,461
DACJA
11,080.99
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
02338149
1,987
DAŠIC
10,819.24
DRAGICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KROJACKA RADNJA GAGA - BERANE
2211961275111
531
DAX
11,873.55
COMPANYD.O.O. ZA PROMET ROBE I USLUGA, EXPORT - IMPORT, KOTOR
02734729
1,154
DV
54,248.58
& WD.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE CETINJE
02681480
1,955
DE
15,675.19
- ABIKSDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
02679019
16
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj
02425645
DEKOR
31,264.78
2,109 - STILL DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. - BUDVA
DELIC
2204964295028
18,529.07
2,229 SUVADA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.T.R. DLP - PLJEVLJA
DELY
02276739
1,268,416.32
1,446- PETROL DRUŠTVO ZA PROMET DERIVATIMA NAFTE, TURIZAM I USLUGE, D.O.O. ULCINJ
DEMB
02621649
12,802.56
1,929 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
DENAJERA
02147955
94,925.98
3,903
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, PROMET ROBA I
USLUGA - TIVAT
DESETKAD.O.O.
ZA PROMET I USLUGE,EXPORT - IMPORT KOTOR
02352834
18,139.04
3,439
DI
& MI TOURS COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE I TURIZAM, EXPORT02366746
29,030.17
1,844
IMPORT - BAR
DI
BAR GROUP D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
02787679
458,702.67
480
DI
BAR ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE - BUDVA
02314649
416,013.83
1,383
DIB
MARKETD.O.O. -PODGORICA
02309122
32,849.76
4,159
DIB-BUCJED.O.O.
KNJAŽEVAC DIO STRANOG DRUŠTVA DIB-BUCJE MNE - PODGORICA
02726262
39,742.69
117
DIDA
2002967274038
17,198.60
3,439- OMERAGIC ŠEFKET
DIO
02624770
15,150.93
355STRANOG DRUŠTVA ZA GRAĐEVINARSTVO ,INŽENJERING I USLUGE ERGOL - SMB D.O.O. ,
PODGORICA
DIO
02694425
594,627.79
894STRANOG DRUŠTVA KARIPIDIS BROSS CO - SPAIK - PODGORICA
DIO
STRANOG DRUŠTVA KONTRAKT M PODGORICA
02684241
144,156.69
1,685
DIO
02446847
208,152.53
606STRANOG DRUŠTVA PRIMORJE D.D. PREDSTAVNIŠTVO PODGORICA
DIS
02878399
10,170.29
318MARKET DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT BERANE
DIS-TATAR
DOO
02356775
10,642.75
3,439
DITA
02297990
60,730.85
1,259MONTENEGRO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT
PODGORICA
DJELOVIC
02448505
55,238.45
1,886
D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD
DM
GROUP D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PODGORICA
02650622
15,780.61
1,957
DMV
02365740
18,850.16
893 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
DOBRI
02717182
11,435.50
892 MOMCIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
DOBRICAD.O.O.
02218950
21,451.93
1,031
DRUŠTVO ZA TRGOVINU UGOSTITELJSTVO TURIZAM I USLUGE HERCEG NOVI
DOBRO
02357135
24,138.49
4,171 JUTRO DOO
DODOŠI
02216825
30,001.84
1,664 D.O.O. BAR
DOMACA
RADINOST AD ROŽAJE
02086921
29,095.35
2,790
DOMINANTERD.O.O.
ZA PROMET ROBA IUSLUGA, PODGORICA
02731088
18,241.64
1,221
DONA
02069024
89,082.82
1,308 DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO,TURIZAM I TRGOVINU D.O.O. BUDVA
DOO
02641569
19,330.20
1,839VIZ ZA USLUGE, TRGOVINU I PROIZVODNJU, BIJELO POLJE
DOO
02675978
12,467.88
1,845ZA TRGOVINU I USLUGE EXTON BUDVA
DOO
02419998
24,649.74
1,903ZORAMIPA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
DOO
02054663
146,080.72
629 M I K R O DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
17
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
DaniNaziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj
02460076
DOO
133,226.47
1,682MODA MODA ZA TRGOVINU I USLUGE - BUDVA
DOO
02657414
10,296.77
734 MONTREX ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT PODGORICA
DOO
02458446
22,283.21
1,906NINA TRADE PODGORICA
DOO
02629739
20,869.12
1,250POLAR STARZA TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO - TIVAT
DOO
02819821
383,085.57
82 TRANSPETROLZA PROIZVODNJU, PROMET ROBE I USLUGA, EXPORT - IMPORT PODGORICA
DOOAVANGARD
02778351
129,201.22
417
KONSALTING PODGORICA
DOOADRIATIC
02726572
10,984.69
173
INVEST CONSULT GROUPZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT,
BUDVA
DOOBETEJGEJZ
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PODGORICA
02648113
22,257.92
2,218
DOOEURO
HEM MONTENEGROZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT
02785285
13,263.69
529
PODGORICA
DOOMATIS
PODGORICA
02437147
160,087.23
1,833
DOONEDELJAPLJEVLJA
02735393
11,575.70
1,565
DOORE
- MIZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT KOTOR
02799898
39,934.76
185
DOOSANTOS
COMERC BIJELO POLJE
02641780
46,058.45
1,811
DOOTV
ELMAGZA PROIZVODNJU I EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG PROGRAMA PODGORICA
02835754
104,954.69
790
DRAGAŠ
2806984290022
11,295.21
2,159 VLADAN KOJI OBAVLJA PRIVRENU DJELATNOST U S.T.R.KING- PLJEVLJA
DRAGOVIC
0406972270039
10,706.05
2,886
RADISAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KAFE PICERIJA - EHIT - BERANE
DRAGOVIC
VUKAŠIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
2101960260021
18,267.46
1,571
ENTERIJER DRAGOVIC NIKŠIC
DRAMIT
02454491
29,637.29
2,873 DOO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
DRVO-ART
BERANE
0302969270028
10,657.68
2,657
DRUGA
STRANA BIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO,
02663775
16,465.99
174
PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - TIVAT
DRUTŠVO
SA OGRANICENOMODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE MGM
02753260
12,710.47
1,473
COMPANY D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTAVO
02469871
48,775.31
584
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALHAMBRA - MALJEVIC - BAR
DRUŠTAVO
02638355
690,220.58
137
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MR-INŽINJERING - PODGORICA
DRUŠTV
02160439
21,031.96
3,439 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CAPRICORN
BIJELO POLJE
DRUŠTVA
02392038
89,230.85
1,627
ZA MENADŽMENT I KONSALTING TIME D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02781000
36,079.70
1,011
ZA RPOIZVODNJU , PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT LIRA COMPANY D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02382105
436,921.27
1,431
ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE GARAC - KAMEN D.O.O. - DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02419076
42,580.84
353
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA KALARDOVO D.O.O. - TIVAT
DRUŠTVO
02261669
65,838.58
1,958
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT TVRĐAVA D.O.O. KOTOR
DRUŠTVO
02129949
192,210.37
65
ZA UTOVAR, ISTOVAR, PREVOZ I USKLADIŠTENJE ROBA I TERETA ELEVATOR D.O.O.
PODGORICA
18
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
82
14,188.55 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE GAVRIC
02059070
DRUŠTVO
HERCEG NOVI
1,615
19,988.73 BORO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. - HERCEG NOVI
02627868
DRUŠTVO
3,706
23,691.05 BRISAS ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG-NOVI
02367629
DRUŠTVO
3,985
26,606.93 VEJONEX - ANTUNOVIC ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT
02299704
DRUŠTVO
D.O.O. - HERCEG-NOVI
914
67,920.59 VESTA-VUKADINOVICTURIZAM,TRGOVINA,UGOSTITELJSTVO,POLJOPRIVREDA I
02283018
DRUŠTVO
RIBARSTVO D.O.O LASTAVA GRBALJSKA
2,869
13,476.33 VUJOVIC-ŠOMI COMPANYO.D. ZA UGOSTITELJSTVO ,TURIZAM, TRGOVINU I
02210452
DRUŠTVO
PROIZVODNJU, SAOBRACAJ I USLUGE IGALO
1,941
12,158.44 VUKOLIC CO ZA GRADNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT D.O.O. - HERCEG
02717352
DRUŠTVO
NOVI
1,594
85,040.99 DS - SECURITY AGENCIJA ZA ZAŠTITU ,OBEZBEĐENJE ,PROMET I DRUGE USLUGE
02448190
DRUŠTVO
D.O.O. - NIKŠIC
3,574
162,434.33ŽUK-MED EXPORT-IMPORT ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA DRUŠTVO SA
02160951
DRUŠTVO
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PETROVAC
335
14,880.24 Z AINŽENJERING I USLUGE SLC - GRADNJA D.O.O. PODGORICA
02831473
DRUŠTVO
417
47,925.83 ZA AUDIO-VIZUELNE KOMUNIKACIJE TV COMM D.O.O. PODGORICA
02191814
DRUŠTVO
1,332
34,109.52 ZA GRADJEVINARSTVO, PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT DOM GRADNJA
02335611
DRUŠTVO
D.O.O. PODGORICA
583
20,115.00 ZA GRADNJU PROMET ,USLUGE I EXPORT-IMPORT DETA D.O.O. - HERCEG NOVI
02709937
DRUŠTVO
1,525
256,881.72ZA GRADNJU, TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE EXPORT-IMPORT KALLOS D.O.O. 02645190
DRUŠTVO
BUDVA
956
10,653.64 ZA GRAĐEVINARSTVO , TRGOVINU I USLUGE DMA GRADNJA D.O.O. NIKŠIC
02450933
DRUŠTVO
1,811
66,975.25 ZA GRAĐEVINARSTVO VEL-INŽENJERING D.O.O. PODGORICA
02336430
DRUŠTVO
3,295
68,136.64 ZA GRAĐEVINARSTVO I TURIZAM HOLLEGRO PICOLA SPIAGGIA DOO,ULCINJ BORISA
02337754
DRUŠTVO
KIDRICA BB
2,287
49,557.26 ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE VASCOMP & SA D.O.O. - BUDVA
02626233
DRUŠTVO
1,187
16,515.74 ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE DOM NA MORU D.O.O. BAR
02667550
DRUŠTVO
1,119
16,703.17 ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE DEKORATIVA - ORT D.O.O. TIVAT
02314525
DRUŠTVO
843
42,800.86 ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT IL COMPANY DRUŠTVO
02641852
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU- PODGORICE
739
66,494.16 ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROMET I USLUGE CANOVIC GRADNJA D.O.O. - PLAV
02728427
DRUŠTVO
1,908
67,195.92 ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU, TURIZAM I EXPORT-IMPORT MONT-ITALI GROUP 02651343
DRUŠTVO
D.O.O. - BAR
1,084
02673258
19,431.22 ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU ,TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I PROMET
DRUŠTVO
NEKRETNINA VILLAGE D.O.O. - ULCINJ
178
02741741
13,494.96 ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU ,TURIZAM,UGOSTITELJSTVO ,PROMET NEKRETNINA
DRUŠTVO
I GEODETSKA ISTRAŽIVANJA GEO DALTA D.O.O. - ULCINJ
866
27,755.11 ZA GRAĐEVINARSTVO,PROIZVODNJU I TRGOVINU RANIKOM D.O.O. BAR
02099713
DRUŠTVO
19
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj
02364611
DRUŠTVO
19,399.49
104
ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE NIVELE D.O.O. MELJINE
DRUŠTVO
02713047
11,162.42
1,756
ZA GRAĐEVINSKI KONSALTING I INŽENJERING 4 BUILDING D.O.O. - TIVAT
DRUŠTVO
02725606
12,612.72
1,063
ZA GRAĐEVINSKI KONSALTING I INŽENJERING MONT4BUILDING D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
02725967
21,768.48
138
ZA GRAĐEVINSKO - TEHNICKE RADOVE I TRGOVINUHIDROTEHNIKDOO - PODGORICA
DRUŠTVO
02839989
18,593.73
801
ZA GRAĐENJE, PROMET ROBAI USLUGA FONDEN HOLDINGS LIMITED D.O.O. HERCEG
NOVI
DRUŠTVO
ZA GRAFICKU DJELATNOST MONTEGRAF D.O.O. - NIKŠIC
02139260
56,361.94
4,331
DRUŠTVO
ZA EXPORT-IMPORT , UNUTRAŠNJI PROMET, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM CANI
02089238
57,075.23
2,018
COMERC D.O.O. ULCINJ
DRUŠTVO
ZA EXPORT-IMPORT, PROMET I USLUGE D.O.O. DUSHI TRADE - ULCINJ
02327465
41,981.01
1,740
DRUŠTVO
ZA EXPORT-IMPORT PROMET I USLUGE FRUTTI DI MARE&CO D.O.O. ULCINJ
02340038
12,184.11
3,009
DRUŠTVO
ZA EXPORT-IMPORT, ŠPEDITERSKE I DRUGE USLUGE JOLEX D.O.O. NIKŠIC
02291002
50,916.41
1,952
DRUŠTVO
ZA EXPORT-IMPORT,PROMET I USLUGE AUTOSISTEM D.O.O. ULCINJ
02304732
66,775.16
1,732
DRUŠTVO
ZA ZASTUPANJE, PROMET I USLUGE BLUE BOX - NIKŠIC
02746751
23,926.07
530
DRUŠTVO
ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IDEAL LIFE 02852993
14,075.43
37
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA ZAŠTITU, OBEZBJEĐENJE, PROMET I DRUGE USLUGE M-SECURITY D.O.O. - NIKŠIC
02467682
59,922.76
725
DRUŠTVO
ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA, EXPORT-IMPORT BASTION-COMPANY D.O.O. 02263327
59,540.02
159
KOTOR
DRUŠTVO
ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I INŽINJERING EKSPORT-IMPORT
02740052
635,369.20
1,804
PELAGONIJA GRADNJA D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
ZA IZGRADNJU, INŽENJERING I KONSALTING D.O.O. SUNCANI VRHOVI - KOTOR
02736284
11,005.26
916
DRUŠTVO
ZA IZDAVACKU DJELATNOST I ŠTAMPANJE LAGO-MONT
02667240
33,776.90
1,531
DRUŠTVO
ZA IZDAVACKU DJELATNOST, PROMET I USLUGE GLAS JAVNOSTI D.O.O. PODGORICA
02318768
11,211.55
4,189
DRUŠTVO
ZA IZDAVACKU,USLUŽNU I PROMETNU DJELATNOST ADRIATIC CORPORATION D.O.O.
02194775
190,964.91
3,439
BUDVA
DRUŠTVO
ZA INVESTIRANJE, IZIGRADNJU I PROMET DV INVEST GROUP D.O.O. - PODGORICA
02778122
884,373.04
941
DRUŠTVO
ZA INŽENJERING I TELEKOMUNIKACIJE NETWORK-CO D.O.O. PODGORICA
02375206
89,804.50
915
DRUŠTVO
ZA INŽENJERING ,PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT R.B.A. MODUS
02416646
22,142.15
461
D.O.O. BERANE
DRUŠTVO
02752611
141,402.06
998
ZA INŽENJERING, PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE I NADZOR ZID - TD.O.O. TIVAT
DRUŠTVO
02293455
214,238.09
1,221
ZA INŽENJERING,KONSALTING EXPORT-IMPORT MEDIATOR MONTENEGRO D.O.O.
DRUŠTVO
02687631
11,112.15
1,202
ZA KONSALTING I MENADŽMENT MERITANO D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
02708370
35,021.66
1,552
ZA MARKETING I TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE FABRIKA MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02262894
424,110.84
3,784
ZA MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU I POMORSKE USLUGE EXPORT-IMPORT BASTION
COMMERCE D.O.O. KOTOR
DRUŠTVO
02627566
128,710.52
2,384
ZA MENADŽMENT I INVESTICIONE AKTIVNOSTI PROVIDENTIA MONTENEGRO D.O.O.PODGORICA
20
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,686
147,806.75ZA OBRADU MERMERA,TRGOVINU I USLUGE MERMAL D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02389401
4,654
133,209.14ZA OPRAVKU I SERVISIRANJE VOZILA, PROMET I USLUGA ALEMA-OSMANAGIC D.O.O.
DRUŠTVO
02069091
- NIKŠIC
3,439
64,312.69 ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. KOPROM - NIKŠIC
DRUŠTVO
02108666
1,830
11,287.81 ZA POMORSKE I AGENCIJSKE USLUGE RDS SHIPMANAGEMENT D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
02469626
2,372
544,313.98ZA POMORSKI SAOBRCAJ, TRGOVINU I USLUGE NIK JU COMPANY DOO
DRUŠTVO
02340941
3,697
59,726.90 ZA PREVOZ I USLUGE UDRUŽENI TRANSPORT D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02322706
1,615
75,449.61 ZA PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOG SAOBRACAJU BEL - RAD D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02669366
1,889
17,209.44 ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLCUGE TOPOLOVO - D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02435853
1,916
48,665.63 ZA PREVOZ ,USLUGE I TURIZAM ŠOBER D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02456648
4,392
18,987.67 ZA PREVOZ,TRGOVINU I USLUGE NIPROTRANS D.O.O. NIKŠIC (RJEŠENJEM ST.BR.79/04
DRUŠTVO
02067366
OD 13.10.2004.GOD. ZAKLJUCEN STECAJNI POSTUPAK)
81
38,413.98 ZA PROIZVIDNJU, PROMET I USLUGE IKOVIC COMPANY
DRUŠTVO
02239230
3,440
10,689.90 ZA PROIZVODNJU AMBALAŽA GRAFICKE USLUGE I TRGOVINU PNM - MITROVIC I
DRUŠTVO
02084252
ORTACI OD. PODGORICA
3,947
16,058.07 ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU UGRINA DM D.O.O. BAR
DRUŠTVO
02345935
1,146
2,304,667.90
DRUŠTVO
02063930
ZA PROIZVODNJU , INŽENJERING , PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT -IMPORT P&S
COMMERCE D.O.O. PODGORICA
886
17,390.35 ZA PROIZVODNJU , PRERADU I PROMET I USLUGE NERA DOO ŠIPCANIK - TUZI
DRUŠTVO
02130467
4,471
28,108.59 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT. RD &HERMES D.O.O.
DRUŠTVO
02317656
PODGORICA
1,791
492,076.07ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT AQUARIUS D.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
02400707
3,879
31,572.91 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE JOKI TRADE D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02344386
4,110
20,684.95 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE SJEME - KOM D.O.O. BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02331799
1,530
10,967.57 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT -IMPORT RADMONT D.O.O.
DRUŠTVO
02347601
PODGORICA
551
21,105.44 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT NEVENA D.O.O.- PODGORICA
02399083
DRUŠTVO
3,806
83,850.05 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE SELECT GROUP D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02326108
2,710
54,029.05 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE TWIN D.O.O. BIJELO POLJE
02207630
DRUŠTVO
3,575
47,123.05 ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU I USLUGE GRADIŠTA D.O.O. - KOLAŠIN
DRUŠTVO
02404893
3,209
16,316.61 ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE TAMARANA - GROUP
02421909
DRUŠTVO
D.O.O. HERCEG - NOVI
2,575
65,419.92 ZA PROIZVODNJU D.O.O. HOMMLEK-NIKOLINA KRVIJE PJ HOMMLEK-NIKOLINA BIJELA
17218905
DRUŠTVO
1,858
36,589.04 ZA PROIZVODNJU ELEKTRO MATERIJALA TOP - PH ELEKTRO D.O.O. NIKŠIC
02427451
DRUŠTVO
607
583,873.95ZA PROIZVODNJU I PROMET GRAĐEVINSKOG MATERJALA VITBET D.O.O. - CETINJE
02681935
DRUŠTVO
3,910
26,740.06 ZA PROIZVODNJU I PROMET DERA D.O.O. BIJELO POLJE
02113082
DRUŠTVO
3,439
17,791.41 ZA PROIZVODNJU I PROMET I USLUGE ERBOSS D.O.O. GUSINJE
02274191
DRUŠTVO
1,929
69,050.28 ZA PROIZVODNJU I PROMET NICK LINE D.O.O BUDVA
02347270
DRUŠTVO
21
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
67
134,396.23
02167174
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET POKI D.O.O. PODGORICA ,V.MITROVIC 26
920
251,820.13
DRUŠTVO
02418657
ZA PROIZVODNJU I PROMET PROIZVODA OD DRVETA MB BiS D.O.O. PODGORICA
1,900 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT DDD - 21. JANUARDOO
35,839.08
DRUŠTVO
02644657
DANILOVGRAD
1,830 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORTKAPRICD.O.O.
12,188.45
DRUŠTVO
02712270
PODGORICA
1,075 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA VODOPLAST D.O.O. - DANILOVGRAD
28,827.96
DRUŠTVO
02702959
418
30,632.62
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT- IMPORT MK TOP KOMERC
02430657
D.O.O. PODGORICA
409
29,255.75
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT BIOS COMPUTERS'
02391295
D.O.O. - PODGORICA
97
23,482.48
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT LACKY SPORT D.O.O. 02418193
PODGORICA
4,219 ZA PROIZVODNJU, I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT CROMEX-TRADE K.D.
13,040.24
DRUŠTVO
02281155
NIKŠIC
4,212 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA RUSMONTESTEEL CORPORATION D.O.O.
46,071.64
DRUŠTVO
02341964
NIKŠIC
3,487 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA TOSHPRED D.O.O BIJELO POLJE
DRUŠTVO
106,421.84
02056500
3,482 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA FAROS D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
20,695.24
02378965
1,696 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA WELLINGTON D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
51,430.58
02101785
1,111 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT ZV FIND COMMERCE
DRUŠTVO
26,409.02
02333007
D.O.O. PODGORICA
3,838 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORTS&S ELEKTRIKSD.O.O.
DRUŠTVO
52,039.66
02371286
PODGORICA
1,636 ZA PROIZVODNJU I PROMET STEMI SPORT D.O.O PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR.
DRUŠTVO
139,838.45
02318148
182/13 OD 04.07.2013 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
1,847 ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU CIMPEX D.O.O. PLJEVLJA
18,769.10
DRUŠTVO
02071622
3,548 ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU PRIMA KOMERC DOO BAR
50,635.96
DRUŠTVO
02061619
304
18,100.62
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU S & S MONTENEGROD.O.O. DANILOVGRAD
02748100
355
26,272.99
DRUŠTVO
02469634
ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU TARALLIFICIO ARTIGIANALE PUGLIESE D.O.O. - BAR
557
17,905.39
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I USLUGE DIN - MONTD.O.O. BUDVA
02676613
3,114 ZA PROIZVODNJU ,INŽENJERING, TRGOVINU , MARKETING . SAOBRACAJ, TURIZAM,
24,445.06
DRUŠTVO
02332566
UGOSTITELJSTVO I USLUGE , EXPORT- IMPORT GORSKI KAMEN D.O.O. HERCEG NOVI
240
39,516.13
DRUŠTVO
02691060
ZA PROIZVODNJU, OBRADU I PROMET NAKITA OD PLEMENITIH METALA I DRUGE
POSLOVNE AKTIVNOSTI ALBERTO D.O.O. TIVAT
585
59,984.86
DRUŠTVO
02677610
ZA PROIZVODNJU, PRMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DERVANOVIC D.O.O. PODGORICA
1,410 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE ELEKTROIZGRADNJA D.O.O. PODGORICA
59,551.47
DRUŠTVO
02284022
949
1,038,290.04
DRUŠTVO
02206650
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT 7 JANUAR D.O.O.
PODGORICA
22
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
2,629
24,583.28
02413825
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KEYSTONE D.O.O. PODGORICA
4,393
33,062.90
DRUŠTVO
02338653
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORTNEDELJKOVIC JOGO
MARKET D.O.O. PODGORICA
2,915
11,648.43
DRUŠTVO
02394006
ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT I USLUGE [email protected] D.O.O. - ULCINJ
2,977
11,409.26
DRUŠTVO
02390868
ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT I USLUGE SVETI NIKOLA MONTENEGRO
D.O.O. - TIVAT
3,928
69,693.28
DRUŠTVO
02057689
ZA PROIZVODNJU, PROMET I INŽENJERING IZ OBLASTI TELEKOMUNIKACIJE I
ELEKTRONIKE TELESYSDOO PODGORICA
1,532
10,056.41
DRUŠTVO
02692970
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I INŽENJERSKE USLUGE MAGMA MONT D.O.O. PODGORICA
930
22,112.71
DRUŠTVO
02676338
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGA, EXPORT-IMPORT ART-X D.O.O. - ŽABLJAK
3,492
20,955.90
DRUŠTVO
02313553
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGA EXPORT-IMPORT PANAMA DOO PODGORICA
800
52,468.73
DRUŠTVO
02619148
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PROKSIMA D.O.O. - PODGORICA
971
328,217.87
DRUŠTVO
02654512
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE S.T. INVEST D.O.O. - PODGORICA
2,169
16,069.22
DRUŠTVO
02646064
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GRAĐEVINAR K-3 D.O.O. KOTOR
1,588
17,907.41
DRUŠTVO
02670364
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT VUKI COMPANYD.O.O.
DANILOVGRAD
1,363
13,300.30
DRUŠTVO
02684837
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT KASPERD.O.O. PODGORICA
2,232
39,895.16
DRUŠTVO
02660024
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MNOD.O.O.KOTOR
1,705
21,767.40
DRUŠTVO
02651076
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MONTEL COMPANYD.O.O.
DANILOVGRAD
478
111,806.34
DRUŠTVO
02769760
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MONTENEGRO - VIP - REAL
ESTATED.O.O. BAR
1,588
103,436.20
DRUŠTVO
02404907
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ORAŠJE D.O.O. PODGORICA
1,874
25,586.93
02668190
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT PG - GUMAD.O.O.
PODGORICA
1,123
14,561.87
02737035
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT VIDA PHARM D.O.O. - TIVAT
2,236
17,804.00
02432986
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT KOTOR
DEVELOPMENTD.O.O.KOTOR
1,621
47,687.28
02646510
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT BIGOVO DEVELOPMENT
D.O.O. - KOTOR
1,633
167,684.06
02649551
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT ESTATE OF THE ART D.O.O. KOTOR
2,834
17,027.24
02430835
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT UNIS SUNN D.O.O. NIKŠIC
32,886.02
1,357
02729440
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LA VALETAD.O.O. PODGORICA
2,375
13,469.44
02637669
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MARKOPROMETD.O.O. BUDVA
98,793.70
45
02444054
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MAC ROCKS D.O.O. - PODGORICA
2,152
188,003.63
02626373
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONTENEGRO MEGA GROUPD.O.O.
PODGORICA
23
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
1,866
DRUŠTVO
02412322
105,496.64ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MSJ COMPANY D.O.O. NIKŠIC
1,907
DRUŠTVO
02439638
76,079.51 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SPORT SELECT D.O.O. - KOLAŠIN
1,650
DRUŠTVO
02754657
41,929.86 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE SUNNY BEACHD.O.O. HERCEG NOVI (NA
OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U H. NOVOM POSL.BR.K 13/2012 UPISAN U KAZNENU
EVIDENCIJU CRPS-A)
DRUŠTVO
1,642
02670232
94,362.31 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TEKTON D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
3,725
02388685
12,227.90 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ADV-COOP D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
1,895
02089696
390,288.14ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE AMIGO D.O.O. - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
2,652
02118858
11,942.00 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BATRICEVIC-SLOBAT I ORTACI D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
1,703
02414520
16,427.35 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BROMIKO - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
1,692
02198118
13,095.70 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE BS-MARKET PODGORICA
DRUŠTVO
257
02775999
12,789.96 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BUMBA D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
1,958
02293820
25,472.82 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE VESELI IVKOVIC D.O.O. DANILOVGRAD
DRUŠTVO
1,647
02629836
11,219.44 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE VESS'A D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
230
02054353
22,216.58 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VIR-IMPEX SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
BIJELO POLJE
DRUŠTVO
1,214
02393921
133,377.19ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE GBV GROUP D.O.O. - DANILOVGRAD
DRUŠTVO
1,557
02677814
14,159.00 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D & NN COMPANY D.O.O. - TIVAT( Rješenjem
Osnovnog suda u Kotoru Posl.br.P.799/10-10 od 04.05.2011 god. odredena privremena mjera zabrane
otudenja i opterecenja udijela u društvu)
DRUŠTVO
3,439
02114372
240,911.22ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O.VINID - PODGORICA
DRUŠTVO
1,259
02417006
47,091.92 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE DADROS D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
198
02632551
15,376.59 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE DISPLAY D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
2,026
02631377
12,900.18 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DJEVOJACKI MOST D.O.O. - KOLAŠIN
DRUŠTVO
2,040
02216604
685,380.28ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DOKA COMMERCED.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
2,207
02628830
13,443.01 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DUBLIN D.O.O. - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
199
02757648
16,128.14 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ESAJ D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
3,884
02386062
10,717.79 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EURO PACC CENTAR D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
2,547
02626527
120,935.13ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPOR - IMPORT, SMS - NETD.O.O.
PODGORICA
DRUŠTVO
353
02417120
78,509.15 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORET-IMPORT UNITED ENTERTAINMENT
PARTNERS MONTENEGRO D.O.O. - PERTOVAC NA MORU
DRUŠTVO
2,281
02451344
10,283.89 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT ADIL - COMMERCE D.O.O.
GUSINJE
177
DRUŠTVO
02645670
13,072.61 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ASKO - IMPORT
MONTENEGROD.O.O. BAR
1,594
DRUŠTVO
02667606
244,677.73ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT D.O.O. 6 PLUS - PODGORICA
2,713
DRUŠTVO
02447789
23,566.43 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT I.M.D. LUX D.O.O.
PODGORICA
24
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,948
45,810.67 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT M V M COMPANY D.O.O.
DRUŠTVO
02451514
PODGORICA
1,336
12,477.07 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PG BOX D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02658496
1,103
60,876.34 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PG LIDERD.O.O.
DRUŠTVO
02744627
PODGORICA
909
10,924.23 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ALBEROD.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02843684
1,230
15,766.26 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ARBAT STROID.O.O.
DRUŠTVO
02679345
PODGORICA
250
11,085.00 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT EURO LINES DRD.O.O.
DRUŠTVO
02724472
PODGORICA
1,531
11,294.57 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT INTEREX - AUTO D.O.O.
DRUŠTVO
02458489
PODGORICA
1,640
46,166.85 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT LEKOVIC GRADNJA D.O.O.
DRUŠTVO
02639050
PODGORICA
551
11,114.82 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT LUCIANO D.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
02847094
1,468
41,249.51 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT MERBIS D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02405164
37
26,415.05 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MONTANJADOO PODGORICA
DRUŠTVO
02779838
1,546
63,189.43 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT NELT D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02468239
1,503
40,354.21 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PANTOKRATOR D.O.O. DRUŠTVO
02461552
HERCEG NOVI
501
295,744.55ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT RADENKO DOO PODGORICA
DRUŠTVO
02814587
1,889
43,601.65 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT STANIC KOPD.O.O.
DRUŠTVO
02714922
PODGORICA
3,737
13,825.64 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT PERKOVIC I DRUGI D.O.O.
DRUŠTVO
02325900
PODGORICA
1,684
403,360.53ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT IMPRT KISJELICA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02216191
3,840
12,979.84 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT B.B. TRADE D.O.O. - KOTOR
DRUŠTVO
02391104
177
24,115.73 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT ZENTA D.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
02429730
2,526
14,527.15 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT HOME METAL D.O.O.
DRUŠTVO
02448033
PODGORICA
2,054
17,151.28 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT 13 NOVEMBAR D.O.O. 02417294
DRUŠTVO
PODGORICA
1,993
53,605.20 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT AGRO - MUŠIKIC D.O.O. 02686058
DRUŠTVO
BUDVA
1,887
41,045.09 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT AM-D D.O.O. - PODGORICA
02734575
DRUŠTVO
1,578
25,378.41 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ART WOOD - PODGORICA
DRUŠTVO
02653826
3,879
41,739.50 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D3 SYSTEM D.O.O.
DRUŠTVO
02223147
PODGORICA
1,859
30,587.79 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MV - TRADE - D.O.O. DRUŠTVO
02702843
DANILOVGRAD
25
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,294
10,505.89 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TOP BUILDING D.O.O. DRUŠTVO
02663805
PODGORICA
4,295
57,303.96 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT 3M PAVICEVIC D.O.O.
DRUŠTVO
02319403
PODGORICA ( ZAKLJUCEN STECAJ RJEŠENJEM ST.BR.39/03 OD 13.09.2005 )
1,259
20,515.39 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ABS TRADE D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
02732505
1,963
5,855,243.55
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, AVE MARIA KOLJCEVIC D.O.O.
02310481
PODGORICA
3,490
13,903.13 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BESA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02385627
1,858
21,517.44 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BETONEL D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02436825
1,319
41,665.05 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BH-INŽINJERING D.O.O. DRUŠTVO
02752816
BUDVA
1,847
1,338,270.07
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT VENTURA COMERC D.O.O.
02271087
PODGORICA
1,109
11,608.78 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT VECO TRADE D.O.O.
DRUŠTVO
02391350
GOLUBOVCI - PODGORICA
4,422
151,632.81ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT GAJ RAŠOVIC D.O.O.
DRUŠTVO
02270978
PODGORICA
201
DRUŠTVO
37,731.38 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT GRAS D.O.O. PODGORICA
02129272
1,187
DRUŠTVO
11,180.00 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT GRIFFAIR ADRIATIC D.O.O. 02436914
PODGORICA
1,571
DRUŠTVO
35,237.44 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. LAMBULIC 02369532
PODGORICA
1,481
DRUŠTVO
30,010.98 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. NAŠ SVIJET - NIKŠIC
02752409
1,195
DRUŠTVO
38,755.13 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANIJEL ` S D.O.O.
02360586
PODGORICA
123
33,048.83 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DDC D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02782774
1,374
DRUŠTVO
24,205.86 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DIAMOND MONTENEGRO
02780763
D.O.O. - PODGORICA
4,272
12,398.73 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT, DISTIPRESS D.O.O.
DRUŠTVO
02334887
PODGORICA
2,623
30,503.10 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DON PEPINO D.O.O. DRUŠTVO
02429993
PODGORICA
971
21,268.03 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT DONEGAL ADRIATICA D.O.O. DRUŠTVO
02467895
HERCEG NOVI
1,193
24,384.68 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DUNI ELEKTRO D.O.O. DRUŠTVO
02465507
PODGORICA
3,439
02345510
26,542.00 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ELIZA D.O.O ULCINJ
DRUŠTVO
1,966
49,103.65 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT EUROHELP GMBH D.O.O. DRUŠTVO
02634147
PODGORICA
2,195
16,180.50 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT EUROHELP MOTORS D.O.O.
02629208
DRUŠTVO
PODGORICA
26
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
2,078
13,161.20 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ZRNOPROMET D.O.O. DRUŠTVO
02410591
PODGORICA
1,710
39,787.19 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT INTERMOBIL D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
02419670
3,439
12,040.82 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT JEJA D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02383616
1,615
60,997.46 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT JOPEX D.O.O. - KOTOR
DRUŠTVO
02706628
895
40,157.36 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT JULIUS D.O.O. - KOTOR
DRUŠTVO
02700166
362
10,245.71 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT K DISTRIBUTION D.O.O. DRUŠTVO
02662256
PODGORICA
3,861
138,221.29ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KEMIŠ - ROŽAJE (ZAKLJUCEN
DRUŠTVO
02257408
STECAJNI POSTUPAK RJEŠENJEM ST.23/04 OD 14.11.2006.)
1,910
69,991.84 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KM & BUCKO-PROM D.O.O. DRUŠTVO
02458594
ROŽAJE
913
49,946.39 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KOVACEVIC CO HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02782715
2,405
70,626.82 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KOLAZKO MN D.O.O.- TIVAT
DRUŠTVO
02432790
241
39,981.55 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KOMIL D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
02938251
534
10,032.84 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KOTOR RESORTS D.O.O. DRUŠTVO
02652188
KOTOR
95
55,859.64 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KOCKA D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02869250
254
31,373.71 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT LACKY KIDS D.O.O.
DRUŠTVO
02858452
PODGORICA
1,207
213,139.77ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MAPAMONT D.O.O. DRUŠTVO
02674971
PODGORICA
2,547
33,935.67 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MD 15 MAJ D.O.O. DRUŠTVO
02626667
DANILOVGRAD
3,765
12,605.30 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MELAMIN-GROUP D.O.O.
DRUŠTVO
02307731
PODGORICA
131
42,039.50 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MONTENEGRO FOOD
DRUŠTVO
02784190
COMPANY D.O.O. PODGORICA
835
82,417.56 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MONTENEGRO CEMENT
02721791
DRUŠTVO
COMPANY D.O.O. - PLJEVLJA
2,496
12,672.57 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT NEW LAND D.O.O. - KOTOR
02636794
DRUŠTVO
1,201
42,004.79 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NT TOOLS D.O.O. DRUŠTVO
02753944
PODGORICA
2,907
10,040.05 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PANTAGANA D.O.O. - KOTOR
02355795
DRUŠTVO
2,181
55,612.84 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PEŠIKAN EXPRESS D.O.O. 02427753
DRUŠTVO
KOTOR
220
23,807.53 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PICCADYLLY D.O.O
02218674
DRUŠTVO
PODGORICA
1,469
15,178.56 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PJACA D.O.O. - DANILOVGRAD
02445603
DRUŠTVO
3,728
39,672.07 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT POLAR TRADE PODGORICA
02361680
DRUŠTVO
27
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
2,264
02619717
23,252.14 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT RADUNOVIC GROUP D.O.O. DRUŠTVO
PODGORICA
1,717
02465515
32,257.20 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SENA INTEGRAL D.O.O. DRUŠTVO
ŽABLJAK
179
02823799
24,851.91 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TEMA-E D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
228
02828260
31,196.91 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT TITOGRAD - PODGORICA
DRUŠTVO
1,131
02632446
33,756.87 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT UNIQUE STONE D.O.O. DRUŠTVO
PODGORICA
1,336
02457725
11,625.65 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT CANARY ROYLE PROPERTY
DRUŠTVO
SERVICES D.O.O. - KOTOR
552
02765195
510,075.06ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT COMMUNIS D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
2,180
02652161
11,058.60 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT COTONNOVA D.O.O. DRUŠTVO
PODGORICA
2,181
02632497
21,613.96 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT CRUISER D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
5,290
02057247
54,157.83 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ŠMIBEX D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
3,459
02401975
14,645.39 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT WELBERT D.O.O. DRUŠTVO
DANILOVGRAD
744
02262088
24,344.69 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORTP I S T O L A T O D.O.O
DRUŠTVO
PODGORICA
1,174
DRUŠTVO
02403323
13,108.07 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT.IMPORT 10-TRADE D.O.O. - BUDVA
4,905
DRUŠTVO
02297019
10,211.28 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ŽEMI-ZARUBICA D.O.O NIKŠIC
215
DRUŠTVO
02065410
14,605.85 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ZANUS D.O.O. ULCINJ
905
DRUŠTVO
02196298
1,143,677.02
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, IZVOZ I UVOZ MAGROM DRUŠTVO SA
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CETINJE
1,018
DRUŠTVO
02627426
126,657.84ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE INFO-TRANS D.O.O. - PODGORICA
3,058
DRUŠTVO
02204100
32,774.59 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE IRON D.O.O. - DANILOVGRAD
1,629
DRUŠTVO
02325888
11,231.49 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LAKIC-MONTENEGRO D.O.O.DANILOVGRAD
53
DRUŠTVO
02914077
11,056.25 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LANTA D.O.O. - PODGORICA
1,944
DRUŠTVO
02426285
30,155.49 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE LOMI COMMERCE D.O.O. DANILOVGRAD
1,217
DRUŠTVO
02681439
132,284.50ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE LTD GROUP D.O.O. - PODGORICA
417
DRUŠTVO
02904276
13,993.88 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LUVI DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
2,018
DRUŠTVO
02621398
26,698.26 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LUPEX - D.O.O. DANILOVGRAD
1,915
DRUŠTVO
02405407
14,038.06 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE M.C. ATELJE - NIKŠIC
1,294
DRUŠTVO
02126753
212,088.07ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MAVPROM-IMPEX D.O.O. PODGORICA
123
DRUŠTVO
02685981
11,879.56 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE MALTEC D.O.O. - DANILOVGRAD
1,201
DRUŠTVO
02406748
80,305.81 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MAMBA PRESS D.O.O. - PODGORICA
648
DRUŠTVO
02708353
10,084.25 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MARKIZ D.O.O. - BAR
2,789
DRUŠTVO
02381761
30,546.25 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MARKOPROM D.O.O. BUDVA
28
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
3,746
DRUŠTVO
02366029
12,300.11 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE METALOPRODUKT D.O.O. - CETINJE
208
DRUŠTVO
02816245
14,675.52 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MMX D.O.O. - DANILOVGRAD
363
DRUŠTVO
02806959
11,328.30 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MONT LUX D.O.O. - PODGORICA
1,899
DRUŠTVO
02413361
38,614.59 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONTE-PLAST D.O.O. - NIKŠIC
2,008
DRUŠTVO
02648245
782,275.47ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE NAVIGO D.O.O. - PODGORICA
1,839
DRUŠTVO
02462362
29,626.50 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE NINKOL D.O.O. KOLAŠIN
1,614
DRUŠTVO
02369567
209,625.73ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ORBOVIC D.O.O. DANILOVGRAD
951
DRUŠTVO
02395592
10,181.18 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE OTAŠ D.O.O. NIKŠIC
1,594
DRUŠTVO
02448491
13,522.59 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PETRONORD D.O.O. BIJELO POLJE
2,461
DRUŠTVO
02344653
38,574.25 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PLAN COM D.O.O. DANILOVGRAD
1,567
DRUŠTVO
02701570
55,290.81 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE POSLOVNI SISTEM ARISTON PLUS D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,508
02627361
19,904.85 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE S&B SECURITY D.O.O - TIVAT
DRUŠTVO
3,439
02088215
56,119.22 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SOFT
COMPANY BIJELO POLJE
DRUŠTVO
870
02790360
168,392.07ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SAGA MONT DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
DRUŠTVO
3,540
02392097
22,901.18 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SOLINGEN D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,439
02633191
32,362.94 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE SPORT UNO D.O.O. - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
473
02879476
25,081.22 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE T-TRADE D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
1,139
02340682
11,571.76 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TANDEM PODGORICA
1,318
DRUŠTVO
02401746
278,607.99ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TANI D.O.O.- NIKŠIC
DRUŠTVO
1,665
02181304
33,913.90 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TERACOOP - PLAV
410
DRUŠTVO
02625415
27,853.46 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE TEHNOFLESH D.O.O. - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
3,897
02368269
40,397.38 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE TRIM TRADE SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
DRUŠTVO
1,277
02305445
762,872.87ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM KOLMA
COMMERCE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
1,124
DRUŠTVO
02699745
34,492.16 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMA KORAC D.O.O. - BIJELO POLJE
2,029
DRUŠTVO
02452570
70,531.27 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FIDES D.O.O. BIJELO POLJE
1,273
DRUŠTVO
02306387
83,839.78 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FILCOM D.O.O. - NIKŠIC
912
DRUŠTVO
02639742
772,753.17ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE HAUS INTER TOURS D.O.O. - BAR
4,230
DRUŠTVO
02350173
21,065.49 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CERAK KOMERC D.O.O. - NIKŠIC
62
DRUŠTVO
02432641
17,231.25 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CONTE D.O.O. - TIVAT
1,468
DRUŠTVO
02452219
51,678.61 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE CORDIS D.O.O. - PODGORICA
2,083
DRUŠTVO
02380811
50,343.17 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CUROVAC D.O.O. TIVAT
780
DRUŠTVO
02844915
20,046.42 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEEX FLORIDA D.O.O. HERCEG NOVI
29
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,185
258,523.08ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEORTOGON D.O.O. - BIJELO POLJE (RJEŠENJEM
DRUŠTVO
02455030
ST.BR.10/11 OD 31.05.2011.GODINE ZAKLJUCEN STECAJ)
544
23,432.29 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGERAFLUX MONT D.O.O
DRUŠTVO
02358344
1,497
16,633.61 ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I PRUŽANJE USLUGA EXPORT-IMPORT FAMILY
DRUŠTVO
02693984
JADADIC D.O.O. - PLAV
789
20,080.88 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I PRUŽANJE USLUGA, EXPORT-IMPORT K&KING
DRUŠTVO
02773015
D.O.O. - PODGORICA
1,600
17,548.90 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT PELLE
DRUŠTVO
02625121
MONTENEGRODOO PODGORICA
1,949
21,833.07 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT IZOGRAD D.O.O. DRUŠTVO
02708094
TIVAT
1,810
65,945.91 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT KOMPAS GROUP
DRUŠTVO
02668777
D.O.O. - PODGORICA
1,439
158,985.08ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. DURAKOVIC COMMERCE - BAR
DRUŠTVO
02464462
1,696
69,860.33 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. NESSWOOD - BAR
DRUŠTVO
02635542
1,958
226,074.90ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT V. M. SVJETLOST
DRUŠTVO
02458306
D.O.O. DANILOVGRAD
489
DRUŠTVO
19,608.16 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT MONTANARO D.O.O. 02450194
KOLAŠIN
1,067
DRUŠTVO
17,750.80 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT- IMPORT SP VUTEX D.O.O.
02463318
PODGORICA
1,628
DRUŠTVO
67,904.30 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT LINKER CETINJE
02620545
1,558
DRUŠTVO
11,492.14 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT ARISTOS02379724
MONTENEGRO D.O.O. - BUDVA
1,300
DRUŠTVO
33,070.55 ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT BOF PLAST D.O.O. 02681552
NIKŠIC
1,318
22,010.89 ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT VELJI VINOGRADI D.O.O.
DRUŠTVO
02376865
BUDVA
1,374
10,870.37 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT D.O.O. M.I.M.I.
DRUŠTVO
02738392
MONTENEGRO - PODGORICA
1,179
217,338.00ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT DAŽ D.O.O. HERCEG
DRUŠTVO
02218712
NOVI
1,531
10,088.70 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT DENIS D.O.O. DRUŠTVO
02640821
PODGORICA
927
248,883.40ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT INOVATIVE D.O.O. 02661594
DRUŠTVO
PODGORICA
1,647
02696479
29,297.75 ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT ITALY CAR D.O.O. DRUŠTVO
DANILOVGRAD
3,571
02225689
40,437.55 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT MINJON D.O.O BUDVA
DRUŠTVO
2,053
13,618.32 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT MONTENEGRO MOBIL
02698463
DRUŠTVO
SET D.O.O. - PODGORICA
30
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,874
17,502.17
02376709
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PNP COMPANY D.O.O.
CETINJE
282
98,404.38
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT R.G.PROJEKT D.O.O. 02365618
PODGORICA
192
31,520.61
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT RELAX-SPUŽ D.O.O. 02788691
DANILOVGRAD (RJEŠENJEM I.BR.84/11 OSNOVNOG SUDA U DANILOVGRADU ODREĐUJE SE
ZABRANA RASPOLAGANJA UDJELOM)
1,076
45,765.54
02462656
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT TEHNOPROJEKT D.O.O.
- PODGORICA
2,036
387,739.00
02412977
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT HARPUNG - D.O.O. PODGORICA
3,211
452,861.36
02093138
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA I DRUMSKI SAOBRACAJ MINICD.O.O
PODGORICA
403
47,391.37
02778700
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA JOVOVIC ART D.O.O. - BAR
920
3,678,411.16
02152606
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA MONTRI D.O.O. IGALO
1,865
20,799.43
02409275
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA PRESA D.O.O. - BUDVA
528
31,981.00
02652722
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA SAM SON MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA
866
11,170.57
02797208
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA U-TIP-TOP - DANILOVGRAD
2,432
16,344.92
02434202
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA CILIBAR D.O.O.- TIVAT
691
20,955.63
02621860
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE BODAL-COMPANY D.O.O. - DANILOVGRAD
139
12,964.58
02744139
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE EXPORT-IMPORT NURKO D.O.O. - BERANE
402
450,577.79
02685698
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT-IMPORT PNEUMATIKA-M D.O.O.
PODGORICA
1,340
88,345.28
02062208
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT-IMPORT RENESANSA D.O.O.
PODGORICA
429
22,726.55
02847671
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE FUNDAMENT MONTENEGRODOO
PODGORICA
3,104
10,790.02
02433621
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET ,TURIZAM I USLUGE EXPORT-IMPORT AUTOTEH ULCINJ
922
1,886,681.08
02050749
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET, UGOSTITELJSTVO, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I
PREVOZ ŠOFRANAC D.O.O. - PODGORICA
3,708
79,586.93
02071444
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET, UGOSTITELJSTVO, UNUTRŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I
PREVOZ LEWIS PODGORICA
401
101,468.73
02304651
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE, EXPORT-IMPORT MAN MOBILIA D.O.O.
PODGORICA
1,166
13,866.54
02640856
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE I GRAĐEVINARSTVO EURO FANA D.O.O. - ULCINJ
1,893
167,115.40
02425629
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET ,USLUGE I INŽENJERING ,EXPORT-IMPORT MEDITERAN
IMPEX BUDVA
1,872
187,398.19
02631130
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMETI USLUGE EXPORT-IMPORT M.G. SCARPA D.O.O. - BIJELO
POLJE
824
429,308.02
02713756
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, RAĐEVINARSTVO,PROJEKTOVANJE, TURIZAM I USLUGE KONEL
31
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
MONTED.O.O. HERCEG NOVI
2,510
DRUŠTVO
890,196.48ZA PROIZVODNJU SLADOLEDA I DRUGIH SMRZNUTIH SMJESA DONZE D.O.O.
02235528
PODGORICA
1,952
DRUŠTVO
26,679.67 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I PROMET ROBE I USLUGA, EXPORT - IMPORT MONTE
02647150
FORTUNE PLUSDOO BUDVA
4,332
DRUŠTVO
12,395.09 ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO RIBO-MESO D.O.O. BIJELO POLJE
02051745
495
DRUŠTVO
41,921.63 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VIR - PLUS D.O.O. NIKŠIC
02650312
1,839
DRUŠTVO
46,929.59 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE LEOTAR D.O.O. NIKŠIC
02641054
809
DRUŠTVO
19,380.02 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE S - MODUSDOO NIKŠIC
02761912
1,937
DRUŠTVO
227,892.52ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE C FRIGO D.O.O. NIKŠIC
02620383
1,293
DRUŠTVO
67,127.52 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE CODEX INTERNATIONALD.O.O. NIKŠIC
02671026
2,203
DRUŠTVO
51,142.29 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 3M-PLUS D.O.O NIKŠIC
02054787
1,207
DRUŠTVO
34,616.45 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE AGRO SLOGA D.O.O. - NIKŠIC
02457792
958
DRUŠTVO
40,635.19 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ARBOR - VUJOVIC D.O.O. - NIKŠIC
02409666
1,516
DRUŠTVO
31,971.37 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE V&G- NIKŠIC
02642271
1,003
DRUŠTVO
73,742.69 ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE VUKADINOVIC - COMPANY DRUŠTVO SA
02268230
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
1,139
DRUŠTVO
21,470.25 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE VQT D.O.O. - NIKŠIC
02673908
2,040
DRUŠTVO
34,110.74 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE GRAZIA TRADE D.O.O. - NIKŠIC
02650339
1,332
DRUŠTVO
16,992.20 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. D & MG - PLUS NIKŠIC(RJEŠENJEM
02771144
ST.BR.173/13 OD 30.05.2013 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
3,098
DRUŠTVO
49,101.80 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O.AGROUNIVERZAL- NIKŠIC
02227479
1,830
DRUŠTVO
18,435.09 ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE ENIGMA D.O.O. PODGORICA
02297442
1,280
DRUŠTVO
36,335.17 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE EURO SPORT D.O.O. NIKŠIC
02424606
1,102
DRUŠTVO
215,385.11ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORT TARA HOLIDAY
02654288
PARKD.O.O. NIKŠIC
2,733
23,645.86 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT OZON-GROUP D.O.O.
DRUŠTVO
02435110
CETINJE
2,200
30,685.52 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE IN SOLO D.O.O. DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02403617
3,923
19,803.03 ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE LIPA COMERC D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02305020
1,934
25,216.15 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE LONATY D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02420449
857
53,374.53 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE M & POLJE D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02750732
706
169,357.54ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE SEA MONT D.O.O. BAR
DRUŠTVO
02361540
1,482
73,110.31 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SIMPLE TRADE D.O.O.- PODGORICA
DRUŠTVO
02465850
1,264
17,694.91 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE SUVOR D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02673070
1,347
60,938.53 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE FETIŠ D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02445735
1,732
332,883.14ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE COLOR PROM COMPANY D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02367688
1,998
18,635.75 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT - IMPORT, UGOSTITELJSTVO I
DRUŠTVO
02419726
32
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
USLUGE TEODORA - ULCINJ
2,021
13,159.08 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE, EXPORT-IMPORT PEKIC &
DRUŠTVO
02637618
LUKIC D.O.O.- ULCINJ
1,460
432,479.75ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I POSLOVNE AKTIVNOSTI
DRUŠTVO
02067072
TALASTURS D.O.O. - BAR
3,439
56,168.87 ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO , TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA DANK
DRUŠTVO
02360233
COMERCE DOO DANILOVGRAD
4,080
13,367.49 ZA PROIZVODNJU UGOSTITELJSTVO TRGOVINU PROMET ROBA I USLUGA EXPORTDRUŠTVO
02372452
IMPORT KAN KAN CO DANILOVGRAD
1,588
147,465.76ZA PROIZVODNJU,GRAĐEVINARSTVO,AUTOREMONT,ZANATSTVO,TRGOVINU,EXPORTDRUŠTVO
02352028
IMPORT I USLUGETEHNO-KOPD.O.O. PODGORICA
3,634
15,422.15 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT ANNE D.O.O. KOTOR
DRUŠTVO
02403129
353
20,231.21 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE AGROPROM O.D.- BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02053942
3,525
27,872.71 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE BACO-COLOR D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02376750
124
13,079.96 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE GUSTAV D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02867567
412
20,720.53 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXING D.O.O PODGORICA
DRUŠTVO
02231786
1,005
26,391.49 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT VITA KO D.O.O. ULCINJ
DRUŠTVO
02417847
591
23,594.15 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT LEUCENT KOTOR
DRUŠTVO
02337045
3,810
94,217.33 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PINJO COMPANY D.O.O. TIVAT
DRUŠTVO
02119544
3,551
33,816.73 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SAGOKOP D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02359928
496
23,641.22 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT FRUVITA-MONTENEGRO D.O.O.
DRUŠTVO
02404524
PODGORICA
629
33,892.51 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ZVEZDA-COMERC D.O.O. BERANE
DRUŠTVO
02073030
3,315
14,112.39 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ZMINAC D.O.O. BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02399733
2,889
27,798.75 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE IGO D.O.O BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02126664
1,161
70,257.58 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE K & L COMPANY D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02344351
3,256
30,155.63 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE KEKOVIC DOO PODGORICA
DRUŠTVO
02414317
3,835
11,786.76 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE LAMPO CO D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02354268
1,811
48,960.12 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MARI TREND D.O.O. BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02394642
3,439
29,288.29 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MBS D.O.O. BERANE (POKRENUT POSTUPAK
DRUŠTVO
02108704
DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
45
448,231.68ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE NIVEL D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02081873
2,295
28,431.76 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D&D COM
DRUŠTVO
02389282
BIJELO POLJE
3,602
282,091.27ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KOPDRUŠTVO
02207214
PREVOZ BIJELO POLJE
4,957
53,690.57 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MR-TRADE
DRUŠTVO
02151162
1,909
10,540.98 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TOPAL
DRUŠTVO
02344238
BIJELO POLJE
33
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,364
46,191.48 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŠAMPION
DRUŠTVO
02304392
BIJELO POLJE
949
74,754.44 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA ORANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELA 3
DRUŠTVO
02396041
BIJELO POLJE
3,554
11,132.12 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SARA IVANOVIC D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02322072
766
10,340.54 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SENEX D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02265613
1,865
267,814.63ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE TEHNOSTAR D.O.O. BERANE
DRUŠTVO
02151952
1,203
85,765.23 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ŠTAMPA PLUS D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02621444
1,588
53,999.51 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE WERISAND.O.O.PODGORICA
DRUŠTVO
02311291
801
22,320.31 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGEGAZELLA LUX D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02834804
1,816
13,460.86 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGEGRAFOPLASTD.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02188147
797
12,727.22 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT - IMPORT NEBING D.O.O. TIVAT
DRUŠTVO
02708167
864
18,428.87 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT- IMPORT ALBICO - HOLDING D.O.O.
DRUŠTVO
02390361
ULCINJ
3,452
12,946.46 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT
DRUŠTVO
PG KAŽIC D.O.O.
02282585
PODGORICA
3,290
14,354.78 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BALONARSKI TURISTICKI
DRUŠTVO
02405504
CENTAR D.O.O. PODGORICA
222
122,495.26ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BREZNA PLUŽINE
DRUŠTVO
02420503
3,953
19,010.77 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT VAL IMPEX D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02300214
1,805
420,178.80ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT VINIGRAD COMPANY D.O.O.
DRUŠTVO
02618281
PODGORICA
1,150
80,842.11 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT DAKA TRADE-VD KOLAŠIN
DRUŠTVO
02468000
2,727
17,894.13 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT DMD CO D.O.O.
DRUŠTVO
02428644
KOTOR(RJEŠENJEM ST.BR. 71/13 OD 15.04.2013 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
593
50,057.04 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ELECTRONIC EXPERT D.O.O.
DRUŠTVO
02387433
PODGORICA
3,439
11,157.59 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT EUREKA PAVICEVIC D.O.O.
DRUŠTVO
02091208
PODGORICA
3,471
12,725.45 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT EUROX COMPANY D.O.O.
DRUŠTVO
02364271
KOTOR
1,368
10,748.61 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT INTERNATIONAL DABBY
DRUŠTVO
02465558
PODGORICA
3,305
23,921.56 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT J & A TABAKOVICD.O.O. 02321793
DRUŠTVO
PODGORICA
817
76,329.44 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT RAJI D.O.O. PODGORICA
02215993
DRUŠTVO
94
20,001.54 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORTA&D&N CLUB D.O.O.-KOTOR
02386372
DRUŠTVO
3,916
38,297.54 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGEOPSKRBA D.O.O. HERCEG-NOVI
02364832
DRUŠTVO
1,985
18,262.57 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGEORFEJ-CAVORD.O.O. -TIVAT
02335760
DRUŠTVO
3,763
15,226.16 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT VIDROVAN D.O.O.
02048736
DRUŠTVO
34
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
PODGORICA
3,305
49,546.24
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT ZENIT PODGORICA
02049449
3,839
16,952.64
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA KUC COMPANI O.D. PODGORICA
02278375
1,763
18,405.26
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT DEKRA INTERNATIONAL
02287447
D.O.O. PODGORICA
83
11,629.74
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT DESADA D.O.O.
02282054
PODGORICA
1,063
62,777.32
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT INTERNORMAD.O.O.
02207311
PODGORICA
580
17,571.69
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT CHARME UNIKUM
02103494
PODGORICA
2,354
55,000.43
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORTZOVPRESS D.O.O.
02164612
2,476
17,251.06
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORTPROVIDUSD.O.O. 02138174
PODGORICA
1,865
132,469.23
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE 19. JUN D.O.O. NIKŠIC
02627345
1,481
59,707.69
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE BIRO-TEX D.O.O NIKŠIC
02292963
3,611
78,901.36
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE VIVA COMPANY D.O.O.NIKŠIC
02372983
1,196
27,099.37
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. MD KOMERC NIKŠIC
02387450
1,322
110,543.55
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE NIK TAXI D.O.O. NIKŠIC
02462419
1,985
58,312.48
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE PULS D.O.O. NIKŠIC
02446685
3,896
59,658.40
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE RNB STRONG D.O.O. PODOGORICA
02312972
3,540
10,794.31
DRUŠTVO
02389835
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SVERA D.O.O. NIKŠIC
2,596
571,623.33
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE WUMARC-PLP DRUŠTVO SA OGRANICENOM
02244144
ODGOVORNOŠCU BUDVA
577
4,302,266.69
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE,EXPORT-IMPORT INDEGO D.O.O. TIVAT
02398087
1,809
35,395.58
DRUŠTVO
02417421
ZA PROIZVODNJU,UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT IMPORT B COMPANY D.O.O.PODGORICA
299
18,533.11
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE LUMINISCENCIJA
02220717
D.O.O. NIKŠIC
948
55,995.46
DRUŠTVO
02298929
ZA PROIZVODNJU,USLUGE I PROMET BRATSTVO RADULOVICA D.O.O. PODGORICA
615
13,741.98
DRUŠTVO
02708337
ZA PROIZIVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BUTRINTI COMPANY D.O.O. ULCINJ
1,880
28,220.75
DRUŠTVO
02727650
ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE TIM DOŠEN CG D.O.O.
BERANE
214
38,475.97
02729857
DRUŠTVO
ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE I INŽENJERING MEDIMONTD.O.O. PODGORICA
821
90,237.07
DRUŠTVO
02729202
ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING, DIZAJN, KONSALTING, MARKETING I TRGOVINU
AT:STUDIO D.O.O. - BUDVA
33
25,912.88
DRUŠTVO
02448700
ZA PROJEKTOVANJE MEDITERAN PROJEKT D.O.O. - BUDVA
1,167
151,865.93
DRUŠTVO
02202018
ZA PROJEKTOVANJE,INŽENJERING,PROMET I USLUGE A DECO PLAN D.O.O.
PODGORICA
35
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj
02671972
DRUŠTVO
80,605.82
1,165
ZA PROMET I USLUGE ADRIATIC APARTMENTSD.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02622912
188,966.31
1,165
ZA PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT KOTOR-INŽENJERING D.O.O. - KOTOR
DRUŠTVO
02298376
11,254.28
3,511
ZA PROMET I USLUGE ATLANTIS D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
02058600
64,155.56
3,858
ZA PROMET I USLUGE BRACA JANKOVIC D.O.O. - PODGORICA (POKRENUT STECAJNI
POSTUPAK)
DRUŠTVO
02463342
12,451.53
1,791
ZA PROMET I USLUGE DAMJANI-PROM D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02411032
42,612.52
2,904
ZA PROMET I USLUGE DJECJI KUTAK D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02365278
15,017.57
250
ZA PROMET I USLUGE EMER D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02360012
29,263.31
361
ZA PROMET I USLUGE EUROMONT TRADE D.O.O. BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02652692
10,767.97
1,684
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT DRIM TIMD.O.O. TIVAT
DRUŠTVO
02725592
105,555.79
1,559
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT NOVA PROGETTID.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02704625
29,078.84
1,103
ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ALASKA COMPANY D.O.O. - ULCINJ
DRUŠTVO
02211491
155,664.25
2,390
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, VISOVI D.O.O. ŽABLJAK
DRUŠTVO
02786958
21,317.57
250
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT FINIMPEX MONT D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02264501
116,268.96
1,788
ZA PROMET I USLUGE ITALMOBI D.O.O.- PODGORICA
DRUŠTVO
02699907
44,925.85
1,346
ZA PROMET I USLUGE M - SYSTEM D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02704528
96,627.00
2,004
ZA PROMET I USLUGE MOVI D.O.O. - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02693399
177,373.41
96
ZA PROMET I USLUGE MODA - IN D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02064596
412,114.54
51
ZA PROMET I USLUGE TAŽEX D.O.O. ZELENIKA
DRUŠTVO
02401282
65,977.42
1,825
ZA PROMET I USLUGE FARCOM COMERC D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02746409
98,162.15
1,357
ZA PROMET I USLUGE CARIBBEAN UTDDOO BUDVA
DRUŠTVO
02058073
10,515.49
1,579
ZA PROMET I USLUGE CORECT DOO NIKŠIC
DRUŠTVO
02259141
11,367.83
3,276
ZA PROMET I USLUGEVIDAKOVIC D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02302225
29,114.29
2,263
ZA PROMET I USLUGEDNT-COMMERCED.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02314819
13,543.31
3,311
ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT IDDIA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02257696
10,196.50
3,439
ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT MOBI SISTEM D.O.O. PLJEVLJA
DRUŠTVO
02317257
22,754.92
1,535
ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ROLOVIC RECORDS D.O.O. CETINJE
DRUŠTVO
02274329
42,595.48
417
ZA PROMET I USLUGELIGHTD.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02352966
15,996.36
3,471
ZA PROMET I USLUGEMONTESVED.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02654644
597,192.31
2,027
ZA PROMET I USLUGEMUSIC STAR MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02670747
14,240.88
769
ZA PROMET NEKRETNINA ALEX - N D.O.O. - ULCINJ
DRUŠTVO
02091917
49,275.98
957
ZA PROMET ROBA USLUGA TERZICO CO D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02326604
21,403.13
1,832
ZA PROMET ROBA I USLUGA NAKY-TRADE D.O.O. BAR
DRUŠTVO
02455226
21,942.78
1,692
ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT VENIK D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02790149
739,646.16
1,284
ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT OLIMPIA DOO BUDVA
DRUŠTVO
02621339
385,913.71
1,195
ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT TIR COMERC D.O.O. - BIJELO POLJE
36
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
1,985
DRUŠTVO
02465680
10,469.08 ZA PROMET ROBA I USLUGA ŽABAC D.O.O. - BAR
2,060
DRUŠTVO
02425823
13,699.64 ZA PROMET ROBA I USLUGA INTERBOSS D.O.O. - BAR
426
DRUŠTVO
02636727
21,432.86 ZA PROMET ROBA I USLUGA KEYSTONE INVESTMENTS D.O.O. - BAR
1,914
DRUŠTVO
02431360
14,971.18 ZA PROMET ROBA I USLUGA RAA - COMPUTERS D.O.O. BAR
1,189
DRUŠTVO
02338017
382,097.38ZA PROMET ROBA I USLUGA SV-RSA D.O.O. - IGALO
1,453
DRUŠTVO
02657899
8,899,413.07
ZA PROMET ROBA I USLUGA SLOBŠAR&COKDRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU, BUDVA
3,439
DRUŠTVO
02257793
25,206.32 ZA PROMET ROBA I USLUGA SM & CO D.O.O. - BAR
58
DRUŠTVO
02453134
11,791.90 ZA PROMET ROBA I USLUGA SP LUNA D.O.O. - BUDVA
132
DRUŠTVO
02210592
49,471.45 ZA PROMET ROBA I USLUGA TREF AUTO - PODGORICA
1,140
DRUŠTVO
02418649
10,064.17 ZA PROMET ROBA I USLUGA HAMERO D.O.O. - BAR
1,557
DRUŠTVO
02757591
14,990.06 ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE GOSTOJEVICID.O.O. NIKŠIC
1,438
DRUŠTVO
02691655
17,271.49 ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE EVERGREEN - MONTD.O.O. NIKŠIC
564
DRUŠTVO
02668114
11,517.60 ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE MILONI-GROUP D.O.O. - NIKŠIC
1,866
DRUŠTVO
02700158
27,240.63 ZA PROMET, TURIZAM, USLUGE I UGOSTITELJSTVOSAMM ENGINEERING DOO ULCINJ
990
DRUŠTVO
02309211
11,869.88 ZA PROMET, USLUGE I MARKETING TRIM CENTAR D.O.O. NIKŠIC
1,115
DRUŠTVO
02766965
19,208.17 ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE KAŠMIR D.O.O. NIKŠIC
1,952
DRUŠTVO
02668513
20,042.03 ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE L&S TRADE D.O.O. NIKŠIC
465
DRUŠTVO
02744996
55,419.16 ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE LP CREATIVE D.O.O. NIKŠIC
2,803
DRUŠTVO
02431777
11,317.67 ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE PERCHE NODOO BUDVA (POKRENUT POSTUPAK
DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
738
DRUŠTVO
02675404
24,431.67 ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE PROM OFFICE D.O.O. NIKŠIC
3,223
02383349
12,930.88 ZA PROPAGANDU, MARKETING I USLUGE DILEMINT D.O.O. - TIVAT
DRUŠTVO
1,886
DRUŠTVO
02356074
2,424,228.32
ZA PRUŽANJE USLUGA U GRAĐEVINARSTVU CUTTER D.O.O., PODGORICA
2,449
02270854
12,592.44 ZA RADIO-TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI FOKUS D.O.O. - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
1,264
DRUŠTVO
02319616
2,329,169.70
ZA RAZVOJ I ULAGANJA TILMONT D.O.O. PODGORICA
2,235
02639254
292,458.82ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA ADRIATIC INVESTMENTSD.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
2,377
DRUŠTVO
02662698
30,861.30 ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA MEDITERAN ADRIATIC RESORTS D.O.O.
PODGORICA
2,235
02640813
417,868.39ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA PROPERTY INVESTMENTS D.O.O. DRUŠTVO
PODGORICA
668
02796724
112,166.43ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA MONTIL CAPITAL D.O.O. - KOTOR
DRUŠTVO
1,978
02642239
464,136.28ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA SAN INVESTMENTSD.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
496
02690861
47,371.45 ZA RAZVOJ PROJEKATA SA NEKRETNINAMA IRENE IMMOBILIARED.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,213
02256673
157,397.51ZA REMONT I IZGRADNJU BRODOVA BRODOREMONTNO DRUŠTVO TOLE D.O.O.
DRUŠTVO
KOTOR
2,524
02016320
40,035.38 ZA RIBARSTVO NA MORU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT JADRAN RIBA A.D. DRUŠTVO
KOTOR
37
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj
02225913
DRUŠTVO
12,460.63
3,492
ZA RIBARSTVO,PROIZVODNJU,TRGOVINU,TURIZAM,SAOBRACAJ I SPOLJNU TRGOVINU
DEDIKOL D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
ZA RPOIZVODNJU, PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PBS D.O.O. - PODGORICA
02673541
1,231,504.50
913
DRUŠTVO
ZA SAOBRACAJ AP PODGORICAD.O.O. PODGORICA
02637251
12,722.00
1,938
DRUŠTVO
ZA SAOBRACAJ,UGOSTITELJSTVO I USLUGE ŠCEPO TOURS DANILOVGRAD
02361361
12,577.45
1,692
DRUŠTVO
ZA SPECIJALNA MINIRANJA, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VAMCO - MINER D.O.O.
02298767
31,732.90
1,703
- PLJEVLJA
DRUŠTVO
ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I TURIZAM MARK PRODUKT INTERNACIONAL
02096773
38,240.97
3,330
D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU METALKA D.O.O. PODGORICA
02116294
45,515.39
4,065
DRUŠTVO
ZA TRANSPORT, TRGOVINU I USLUGE TRANSCONTAINER D.O.O. KOTOR
02767597
28,734.27
443
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU , UGOSTITELJSTVO I USLUGE DORIJA D.O.O. HERCEG NOVI
02218933
37,898.82
1,573
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU EXPORT-IMPORT L.A ŠPEDING D.O.O. PLJEVLJA
02386640
19,523.73
319
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE AUTO KUCA D.O.O. PODGORICA
02262614
29,376.62
3,397
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE DATA PROJECT ELECTRONICS D.O.O. BAR
02386763
826,793.82
494
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE DSK SOJUZ 2000 D.O.O. - BAR
02726688
96,787.75
410
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORT KEKA D.O.O BAR
02111047
48,309.72
51
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT LARMONT D.O.O. PODGORICA
02343134
20,619.99
2,242
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE KNJIŽARE PIRAMIDADOO HERCEG - NOVI
02681587
20,615.38
1,888
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE LT - PROMETD.O.O. NIKŠIC
02770946
126,415.33
249
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE MIRARO CG D.O.O. KOTOR
02459442
13,952.79
1,217
DRUŠTVO
02410443
11,146.04
1,566
ZA TRGOVINU I USLUGE N & M, DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02406373
45,093.49
1,621
ZA TRGOVINU I USLUGE RADONIC D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE T-MARKET D.O.O. PODGORICA
02843692
10,620.43
438
DRUŠTVO
02430851
11,276.31
1,637
ZA TRGOVINU I USLUGE TAMIL D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE. EXPORT - IMPORT SIMBOLD.O.O. PODGORICA
02683890
145,171.86
172
DRUŠTVO
02059843
180,394.47
264
ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT AZALEA D.O.O TIVAT
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO MONTERA - D.O.O. - NIKŠIC
02435861
35,285.13
1,558
DRUŠTVO
02057620
11,535.40
3,945
ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO,EXPORT-IMPORT KOVACEVIC-CALGARY D.O.O.
PODGORICA
DRUŠTVO
02467704
80,661.43
1,342
ZA TRGOVINU NA MALO I VELIKO D.O.O. G & E SAN- ULCINJ
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU, POSREDOVANJE I USLUGE PRO-AQUA MONTENEGRO D.O.O. - BUDVA
02423022
12,644.31
241
DRUŠTVO
02294745
66,079.05
1,180
ZA TRGOVINU, PROIZVODJU,GRADNJU I USLUGE ŽITOMLIN NIKOLIC NIKOLA KD NIKŠIC
DRUŠTVO
02415984
12,339.99
1,934
ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE EXPORT - IMPORT KERMES D.O.O.- CETINJE
DRUŠTVO
02445727
37,769.33
1,990
ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE KASIMPEX D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02424452
270,836.30
920
ZA TRGOVINU ,PROMET I USLUGE GORMONT D.O.O. PODGORICA
38
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
3,439
DRUŠTVO
02323222
99,966.09 ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE, EXPORT.IMPORT DISKONTEURO D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
81
02866374
11,352.49 ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE FAMILY & COM D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
328
02650606
77,371.07 ZA TRGOVINU ,TURIZAM ,PROMET ROBA I USLUGA ALLIANZ KAPITAL D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
1,349
02400081
12,053.50 ZA TRGOVINU, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I SAOBRACAJ RION D.O.O. - ULCINJ
DRUŠTVO
1,272
02760037
44,744.06 ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET D.O.O. AGRAR PRODUKT - PODGORICA
DRUŠTVO
992
02696223
184,703.41ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET MOBILLE D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
1,292
02427907
33,983.52 ZA TRGOVINU,PROJEKTOVANJE I USLUGE MAXIM DOO PODGORICA
DRUŠTVO
1,671
02350874
26,751.52 ZA TRGOVINUTETAD.O.O. HERCEG NOVI
DRUŠTVO
1,165
02446286
27,940.49 ZA TRGOVINU,TRANSPORT I TURIZAM EXPORT - IMPORT VURAĐO D.O.O. CETINJE
DRUŠTVO
205
02408198
14,219.21 ZA TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE CARAPAN COMPANY D.O.O. PETROVAC NA MORU
DRUŠTVO
3,586
02112264
10,299.82 ZA TURIZAM I TRGOVINU, EXPORT-IMPORT WAMAX D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
2,516
02398427
12,728.50 ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO SPORTNET D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
766
02712946
15,019.59 ZA TURIZAM, INVESTICIJE, PROMET I USLUGE AURORA MONT D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
555
02653630
10,396.50 ZA TURIZAM, PROMET, USLUGE EXPORT-IMPORT IDEAL DEVELOPMENT D.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
796
02688611
10,790.67 ZA TURIZAM, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA FASAMONT D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
1,375
02619237
31,783.95 ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT VELJA VODA LUX D.O.O. - TIVAT
DRUŠTVO
2,770
02415950
13,028.55 ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU DESIGN MAESTRO TIVAT
DRUŠTVO
4,721
02075091
107,339.86ZA TURIZAM,IZDAVACKU I PROMETNU DJELATNOST ADRIATIC CLUB INTERNATIONAL
D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
1,427
02423456
286,402.56ZA TURIZAM,INVESTICIJE,PROMET I USLUGE REALITY D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
177
02397455
55,945.34 ZA TURIZAM,TRGOVINU I USLUGE MONTELINE TRAVEL D.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
552
02197308
50,124.52 ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU AMARILIS DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU BUDVA
DRUŠTVO
3,571
02291525
465,796.90ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM HOLLEGRO D.O.O. ULCINJ
DRUŠTVO
1,852
02710617
12,489.20 ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE ZLATNA DAMA D.O.O. HERCEG NOVI
DRUŠTVO
1,178
02417561
233,031.88ZA UGOSTITELJSTVO, PREVOZ I USLUGE D.O.O. NNM SAN - NIKŠIC
DRUŠTVO
962
02645831
23,450.93 ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE COBRA STAR D.O.O. BUDVA - PETROVAC
DRUŠTVO
4,261
02175789
11,208.25 ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE GRINET D.O.O.BIJELO POLJE
DRUŠTVO
1,112
02762161
34,168.02 ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I TRGOVINU FASHION CLUB D.O.O. - PODGORICA
1,726
DRUŠTVO
02401258
1,194,757.39
ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE BLUE MAGIC D.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
1,087
02376717
199,884.84ZA ULOV, UZGOJ I PRERADU RIBE MONTEPESCA D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
864
02466945
517,391.69ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU AUTOMARKET BB D.O.O. - PODGORICA
1,201
DRUŠTVO
02362813
14,835.68 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU AUTOMARKET MBS D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
3,439
02300583
152,266.20ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU VESTA NUOVA D.O.O. PODGORICA
1,003
DRUŠTVO
02772132
15,318.56 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU VINOTEKA D.O.O. - PODGORICA
39
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,165
23,916.41 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DALMAS D.O.O. - CETINJE
DRUŠTVO
02635950
1,796
35,541.23 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DIGITUS PODGORICA
DRUŠTVO
02426269
853
12,125.03 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE R. V. LANE D.O.O. DRUŠTVO
02407108
ŽABLJAK
4,492
26,451.13 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I PROIZVODNJU MEDITERRANEA D.O.O BAR
DRUŠTVO
02284545
1,818
32,043.27 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE COOP D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02722453
3,499
17,648.74 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU INTERCOSMO D.O.O.PODGORICA
DRUŠTVO
02386291
2,265
31,849.69 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE ERBES D.O.O. DRUŠTVO
02213079
PODGORICA
3,191
49,343.14 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU,PROIZVODNJU ,TURIZAM I USLUGE D.O.O.
DRUŠTVO
02373343
BAR-NIK NIKŠIC
893
562,041.22ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM EUROINVEST A.D. - PODGORICA
DRUŠTVO
02332019
965
22,490.45 ZA URBANIZAM ,PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE RADOVA AMBIJENT AGM D.O.O.
DRUŠTVO
02635909
,EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
1,186
11,834.30 ZA USLUGE I EXPORT-IMPORT SPIDER D.O.O. BAR
DRUŠTVO
02078953
1,084
793,677.19ZA USLUGE U POMORSKOM SAOBRACAJU MONTENEGRO CHARTER COMPANY DRUŠTVO
02441217
D.O.O. - PODGORICA
248
105,173.52ZA FLAŠIRANJE I PROMET VODE ZA PICE I PROIZVODA NA BAZI VODE OKSARELA
DRUŠTVO
02768011
D.O.O. - KOLAŠIN
130
17,507.43 ZA HOTELSKI MENADŽMENT I USLUGE ADRIASTAR MONTENEGRO D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
02728460
1,496
202,816.48ZA HOTELSKO-TURISTICKE USLUGE SAMBBA TOURS D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02693534
1,194
36,044.35 ZA ŠPEDICIJU TRGOVINU I USLUGE MAREŠPED CO D.O.O. BAR
DRUŠTVO
02367106
2,055
DRUŠTVO
76,147.64 ZA ŠTAMPARSKU,IZDAVACKU I KNJIŽARSKU DJELATNOST GRAFO ZETA D.O.O. 02375923
PODGORICA
1,346
32,911.97 ZAPROIZVODNJU PROMET I USLUGE RIMANDI COMPANY D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02257025
3,690
41,374.01 IMANJE KNJAZ ZA PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICA( ZAKLJUCEN STECAJ
DRUŠTVO
02391554
RJEŠENJEM ST.BR. 273/04 OD 03.03.2005)
4,145
17,567.67 INTERKOMERC-MITROVIC O.D. EXPORT-IMPORT, TURIZAM I UUSLUGE IGALO
DRUŠTVO
02303426
1,343
605,360.37ITALELEKTRO MONTENEGRO TRANSPORT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
DRUŠTVO
02292408
USLUGE, EXPORT-IMPORT- HERCEG NOVI (NA OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U
H.NOVOM K.BR.99/10 UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
1,319
18,132.61 LIBRA EXACTA ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. - HERCEG-NOVI
DRUŠTVO
02430118
4,126
2,083,386.29
DRUŠTVO
02074281
M. BALIC O.D. ZA SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET I AGENCISKE USLUGE BIJELA
3,450
21,159.58 MANDRAPA LUX ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O.
DRUŠTVO
02269074
HERCEG-NOVI
1,579
11,765.01 MARVES-TRADE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02295270
1,958
10,088.03 MIL-PE ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02630338
2,091
67,414.12 NEO D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02642506
1,406
38,337.54 OGRANICENE ODGOVORNOSTI BOJ - PEK - BERANE
DRUŠTVO
02397242
40
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
858
49,168.65 OGRANICENE ODGOVORNOSTI BJELASICA NEKRETNINE - KOLAŠIN
DRUŠTVO
02447355
977
1,353,624.07
DRUŠTVO
02269643
OGRANICENE ODGOVORNOSTI BOMANITE MONTENEGRO CERIS ENGINEERING D.O.O.
BUDVA
3,454
10,562.20 OGRANICENE ODGOVORNOSTI BUCKO-PROM ROŽAJE
DRUŠTVO
02394324
1,579
338,869.53OGRANICENE ODGOVORNOSTI GASPETROL MONTENEGRO PLAV
DRUŠTVO
02386984
1,131
11,938.27 OGRANICENE ODGOVORNOSTI ET MEDIA PODGORICA
DRUŠTVO
02414775
1,193
51,792.90 OGRANICENE ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODNJU I PROMET ITALIA-FERRARI
DRUŠTVO
02401169
PODGORICA
1,677
16,195.47 OGRANICENE ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA
DRUŠTVO
02654768
AUTOKAROSERIJABAR
1,091
32,265.13 OGRANICENE ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA DENIR DRUŠTVO
02661314
PODGORICA
79
22,821.79 ODŽAKLIJAD.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02635208
1,679
146,519.29PALM BEACH ZA TURIZAM I TRGOVINU EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG-NOVI
DRUŠTVO
02055082
250
21,132.65 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TARA RIVER EXPRESS - ŽABLJAK
DRUŠTVO
02430819
604
77,596.88 SA OGRANIOCENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I USLUGE
DRUŠTVO
02784645
MAESTRAL TRAVEL - BUDVA
1,826
50,703.67 SA OGRANIC.ODGOVORNOŠCU TILIA D.O.O ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU,EXPORTDRUŠTVO
02057786
IMPORT PLJEVLJA
3,963
56,811.87 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VUK- TRANSTURIST - BUDVA
DRUŠTVO
02381931
3,852
44,418.45 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MO&KA
DRUŠTVO
02373653
D.O.O.- HERCEG NOVI
2,390
202,859.51SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE I PROMET TEHNO MONT - CETINJE
DRUŠTVO
02381168
137
12,135.58 SA OGRANICENOM OGVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PARIEZ
DRUŠTVO
02380650
D.O.O. - HERCEG NOVI
1,119
23,673.92 SA OGRANICENOM ODGOVORNIŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GRANADOS
02362163
DRUŠTVO
HERCEG-NOVI
1,165
18,645.97 SA OGRANICENOM ODGOVORNOSTI CAPELLOPODGORICA
02780291
DRUŠTVO
1,573
717,722.79SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠU LAZAR ŠAKOVIC - PODGORICA
02632071
DRUŠTVO
730
11,376.67 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOMIS HERCEG-NOVI D.O.O. HERCEG-NOVI
02649276
DRUŠTVO
1,782
10,062.04 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU A D O - M - PLJEVLJA
02393328
DRUŠTVO
1,283
69,025.74 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AKCIJA ZA USLUGE U OBLASTI FINANSIJSKOG
02421593
DRUŠTVO
POSLOVANJA EXPORT- IMPORT PODGORICA
2,050
59,465.63 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BEST TIMBER MONT ZA PROIZVODNJU,
02652412
DRUŠTVO
PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
163
20,267.91 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIS CAFFE, PODGORICA
02729300
DRUŠTVO
765
14,221.00 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOTOMEX - PODGORICA
02632110
DRUŠTVO
1,594
25,631.75 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GOLD ELEPHANT ZA TRGOVINU , PROMET
02688905
DRUŠTVO
ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT - CETINJE
993
19,407.66 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRIFOPODGORICA
02780011
DRUŠTVO
41
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
2,018
02725177
14,073.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DANIJEL COMPANY, BUDVA
DRUŠTVO
1,678
02681030
33,877.01 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DASS GRUPPODGORICA
DRUŠTVO
384
02853779
11,590.61 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DELTA BERANE - BERANE
DRUŠTVO
1,921
02684845
35,346.73 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DROMMEDARISULCINJ
DRUŠTVO
2,091
02632896
19,380.81 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EDI
DRUŠTVO
MONT- BIJELO POLJE
1,216
02249367
61,305.84 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE INKASO
DRUŠTVO
BIJELO POLJE
1,677
02659697
16,539.33 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IP INVESTMENTCETINJE
DRUŠTVO
1,507
02660911
20,808.25 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LOCATELLIPETROVAC
DRUŠTVO
93
02765462
14,077.44 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LUKA-MNE BUDVA
DRUŠTVO
1,171
02400197
448,528.46SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU M - PETROL - ROŽAJE (RJEŠENJEM OSNOVNOG
DRUŠTVO
SUDA U ROŽAJAMA I.BR.652/11 OD 18.10.2011 GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA OPTERECENJA I
OTUĐENJA IMOVINE)
445
DRUŠTVO
02640996
341,614.49SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU M GRUPA - PODGORICA
1,831
DRUŠTVO
02721520
16,982.50 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MATIC COMPANY, BUDVA
244
DRUŠTVO
02701456
10,053.37 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NELMIX COBIJELO POLJE
1,588
DRUŠTVO
02307090
407,328.41SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RK BEOGRAD BIJELO POLJE
1,908
DRUŠTVO
02636212
44,874.48 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SUPER GAME - PODGORICA
549
DRUŠTVO
02659972
11,083.47 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SWEET - YEARS- BUDVA
886
DRUŠTVO
02651068
55,686.24 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TARA MOUNTAIN RESORT - KOTOR
3,834
DRUŠTVO
02305330
15,199.46 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TERMO-KOM PLJEVLJA
549
DRUŠTVO
02772582
11,379.02 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TERMOGRADBUDVA
3,824
DRUŠTVO
02363763
11,734.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FORTUNATUS PLJEVLJA
485
DRUŠTVO
02730022
441,463.70SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CG RATKO MITROVIC, PODGORICA
3,993
DRUŠTVO
02172313
24,052.75 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CEHOTINA PLJEVLJA
1,427
DRUŠTVO
02636409
1,793,449.22
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU W. MORGAN - PODGORICA
912
DRUŠTVO
02757923
86,151.18 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU 16 NOVEMBAR.CO - BIJELO POLJE
1,910
DRUŠTVO
02352141
34,431.48 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU A & N INŽENJERING - BERANE
571
DRUŠTVO
02815567
19,845.18 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AG SERVICES - PODGORICA
3,439
DRUŠTVO
02324482
13,646.83 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ADIGRAND ZA PROIZVODNJU , PROMET I
USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA
199
DRUŠTVO
02786982
147,159.97SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALEKSANDRIJA HERCEG NOVI
1,189
DRUŠTVO
02195887
172,470.46SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALMA BIJELO POLJE
1,685
DRUŠTVO
02380510
220,068.49SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALPET - PLAV
1,872
DRUŠTVO
02713276
23,585.54 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALSIVAN CONSTRUCTION D.O.O. BAR
1,852
DRUŠTVO
02658127
18,550.50 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALSTEFM - PETROVAC
42
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
425
128,181.00
02454343
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ANAGUSTA - BUDVA
3,613
81,632.13
DRUŠTVO
02303949
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ARSO MILIC-ORAHOVO ZA REMONT TEŠKIH
GRAĐEVINSKIH MAŠINA I TRANSFORMATORA - PODGORICA
507
18,358.50
DRUŠTVO
02304538
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AUTO IN D.O.O. - PODGORICA
1,621
19,188.54
DRUŠTVO
02457229
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ACCORD D.O.O. - BUDVA
1,406
30,253.54
DRUŠTVO
02684918
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AQUA MONTAGE - PODGORICA
221
18,737.83
DRUŠTVO
02907003
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AQUARIUS HN HERCEG NOVI
913
15,176.44
DRUŠTVO
02733501
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU B&B GROUP BIJELO POLJE
2,097
50,763.36
DRUŠTVO
02272717
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAKOCEVIC & BAKOCEVIC ZA USLUGE U
OBLASTI DRUMSKOG SAOBRACAJA TRGOVINE I TURIZMA RISAN
3,439
19,265.67
DRUŠTVO
02089882
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAŠIC KOMERC BIJELO POLJE
33
134,519.12
DRUŠTVO
02801817
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BD INVEST - BUDVA
1,984
22,885.16
DRUŠTVO
02431084
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BELLAGIO D.O.O. - PODGORICA
1,670
43,614.61
DRUŠTVO
02747332
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BENELLI PODGORICA
1,773
11,797.71
DRUŠTVO
02397340
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BILJEPROMET - HERCEG NOVI
1,881
43,814.26
DRUŠTVO
02695065
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BISER GRADNJA - PODGORICA
655
21,802.97
DRUŠTVO
02406756
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BITMONT PODGORICA
1,129
13,667.59
DRUŠTVO
02790416
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOJANA GROUP BIJELO POLJE
121
19,266.03
DRUŠTVO
02823802
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BONSAI CT CETINJE
849
10,501.77
DRUŠTVO
02727676
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BORKES PLJEVLJA
1,721
432,125.39
DRUŠTVO
02636557
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BRACA KOLIC - BIJELO POLJE
4,918
314,751.52
DRUŠTVO
02204401
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUTEX D.O.O. ROŽAJE
732
11,792.74
DRUŠTVO
02635593
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VELMOŽ - PODGORICA
167
17,196.25
DRUŠTVO
02882698
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VENTURA INVEST - BAR
3,590
48,892.17
DRUŠTVO
02393387
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VERONA TRADE ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
681
2,228,230.86
DRUŠTVO
02457172
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VITRO GROUP - PODGORICA
122
21,963.11
DRUŠTVO
02462907
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VSM - BUDVA
33
155,591.61
DRUŠTVO
02672073
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GAUDI CENTAR - HERCEG NOVI
1,185
148,322.47
DRUŠTVO
02452600
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GLOBAL DEAL - PODGORICA
1,990
21,674.93
DRUŠTVO
02433133
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GOLDEN FISH BIJELO POLJE
1,731
16,141.65
DRUŠTVO
02714086
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRADITELJ KOMPAS PODGORICA
1,693
15,361.02
DRUŠTVO
02735164
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRAĐA-MONT - BUDVA
1,192
11,830.83
DRUŠTVO
02388570
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRAĐEVINSKI CENTAR D.O.O. PODGORICA
1,818
210,694.17
DRUŠTVO
02713560
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRANDEX - KOMPANI - BERANE
443
29,988.06
DRUŠTVO
02850176
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRANDEX-WOOD PROCESSOR BERANE
184
249,063.80
DRUŠTVO
02296918
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRAFO-CRNA GORA ZA ŠTAMPARSKO43
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
IZDAVACKU I TRGOVINSKU DJELATNOST PODGORICA
500
DRUŠTVO
68,022.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRIMT-KOMERC ZA PROIZVODNJU, PROMET I
02049457
USLUGE, EXSPORT-IMPORT
2,008
DRUŠTVO
266,489.18SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GS-PRODUKT D.O.O. - KOLAŠIN
02424355
4,174
DRUŠTVO
14,010.38 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DANESTZA USLUGE I TRGOVINU , EXPORT 02316544
IMPORT KOTOR
949
DRUŠTVO
48,883.15 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DELTA IMPEX D.O.O. DANILOVGRAD
02378051
1,670
DRUŠTVO
135,118.91SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DEMIKO - PODGORICA
02657503
1,172
DRUŠTVO
12,299.71 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DI-TRADE - KOLAŠIN
02805600
1,305
DRUŠTVO
49,921.80 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DIMA JEWELLERY MONTENEGRO D.O.O. 02725100
PODGORICA
2,697
DRUŠTVO
10,762.08 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DIN COMPANY - PODGORICA
02431599
1,978
DRUŠTVO
123,121.59SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOM EXTRA D.O.O. - HERCEG NOVI
02423251
853
DRUŠTVO
26,189.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOM EXTRA COMPANY - PLJEVLJA
02685884
2,046
DRUŠTVO
37,696.65 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DONIS CO - BIJELO POLJE
02635470
3,085
DRUŠTVO
130,342.73SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DRAKOM ZA PROIZVODNJU,PROMET I
02338734
USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,444
DRUŠTVO
48,948.14 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DRVOPROM ZA PROIZVODNJU, PROMET I
02686112
USLUGE - PLAV (NA OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U PLAVU K.BR.54/11 UPISAN U
KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
2,533
DRUŠTVO
24,913.16 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DROBNJAK COMPANY ZA
02326485
PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT
1,958
DRUŠTVO
145,268.00SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DSG NEW LINE - PODGORICA
02635925
3,812
DRUŠTVO
02276666
18,632.16 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DUBOVIK ZA PROIZVODNJU I
TRGOVINU,CETINJE
4,916
DRUŠTVO
02137801
81,553.71 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EKOZETA ZA PROIZVODNJU I PROET ROBA I
USLUGA, EKSPORT-IMPORT - PODGORICA
572
DRUŠTVO
02770997
26,062.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ENI-COM PODGORICA
3,972
13,514.64 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EPSON S ZA SAOBRACAJ, PROMET I USLUGE,
DRUŠTVO
02268752
EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
1,262
27,306.64 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EU.PROJECTD.O.O.PODGORICA
DRUŠTVO
02783908
1,250
DRUŠTVO
02667002
11,811.79 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EURO - KOP EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
1,145
27,309.30 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EUROTURIST KOTOR
DRUŠTVO
02463717
856
DRUŠTVO
02814137
17,761.00 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ECO-SISTEM MONTENEGRO PODGORICA
355
DRUŠTVO
02378221
129,199.41SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT I PROIZVODNJA MIVEX D.O.O.
PLJEVLJA
1,858
DRUŠTVO
02623005
14,020.06 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXTREND - BIJELO POLJE
1,473
DRUŠTVO
02396076
119,202.00SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŽIR - BIJELO POLJE
1,586
DRUŠTVO
02705478
58,712.56 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROJEKTOVANJE
44
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
,INŽINJERING I TRGOVINU DS GRAĐEVINAR - KOTOR
1,712
DRUŠTVO
1,273,279.14
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE IVAN 02451875
KURTOVIC - BAR
851
DRUŠTVO
707,240.96SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO TERA ING - PLJEVLJA (
02771101
RJEŠENJEM KS.BR. 3/11 OD 27.07.2011 GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA, OPTERECENJA I
OTUĐENJA IMOVINE)
829
DRUŠTVO
29,716.88 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU I USLUGE
02445930
BUDVA INVESTMENT - BUDVA
1,399
DRUŠTVO
41,422.72 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU I USLUGE
02714329
JUTIS - BUDVA
1,363
DRUŠTVO
17,951.34 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I
02715244
USLUGEMUJA, TIVAT
34
DRUŠTVO
34,067.71 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU, TURIZAM I
02767180
USLUGEMONTENEGRO GLOBAL INVEST, BUDVA
1,532
DRUŠTVO
42,368.80 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAFICKU DJELATNOST, PROMET ROBA I
02633124
USLUGA, EXPORT-IMPORT TELEKOM ŠTAMPA - PODGORICA
2,041
DRUŠTVO
18,257.01 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I
02675897
USLUGE M.V.M. GRADNJA TIVAT
1,789
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZGRADNJU I ADAPTACIJU OBJAKATA,
3,093,145.54
02636930
IZVOĐENJE DRUGIH GRAĐEVINSKIH RADOVA, PROIZVODNJU GOTOVE BETONSKE SMESE I
PROIZVODA OD BETONA BEGRAD D.O.O. BUDVA
1,787
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZGRADNJU I GRAĐEVINARSTVO MONT BUILD
1,637,680.33
02628244
D.O.O. - PODGORICA
487
DRUŠTVO
186,509.99SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZGRADNJU, USLUGE I TRGOVINU CETING
02787008
CETINJE
1,535
DRUŠTVO
54,895.51 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA MAGIC RENT A CAR
02431696
D.O.O. BUDVA
895
DRUŠTVO
34,888.70 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INVESTICIJE RAZVOJBJELILA INVESTMENTS
02640058
LIMITED - HERCEG NOVI
3,560
DRUŠTVO
49,459.25 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INFORMATIVNU DJELATNOST MONTEBO
02321564
HERCEG NOVI
1,691
DRUŠTVO
43,033.13 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, UVOZ 02638819
IZVOZ I INŽENJERING AD - MONT - NIKŠIC
1,180
52,713.39 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PRERADU I PROMET DRVETA I NAMJEŠTAJA
DRUŠTVO
02072165
BRACA DUBAK D.O.O. PODGORICA
3,565
11,018.72 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVIDNJU, SAOBRACAJ TRGOVINU,
DRUŠTVO
02148927
UGOSTITELJSTVO I USLUGE U OBLASTI PROMETA NASKO KOMERC KOTOR-PERAST
4,174
34,948.70 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVOD I PROMET ROBA I USLUGA ,
DRUŠTVO
02359022
EXPORT-IMPORT HP-NOVIDIL PODGORICA
1,350
812,926.31SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNU, PROMET I USLUGE , EXPORTDRUŠTVO
02402114
IMPORT CEMPRESI - BUDVA
1,371
DRUŠTVO
02720752
16,561.88 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU , PROMET ROBA I USLUGA
45
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
EXPORT-IMPORT BOKI-GRADNJA - PODGORICA
157
27,606.77 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I EMITOVANJE RADIO
DRUŠTVO
02835746
PROGRAMARADIO ELMAG PODGORICA
1,665
36,338.25 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ALPHACOM DRUŠTVO
02404516
CETINJE
3,482
11,701.92 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET DUROVIC
DRUŠTVO
02354276
PROMETBAR
93
34,056.57 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA
DRUŠTVO
02285894
VUKCEVIC ULIKS D.O.O. KOTOR
4,194
102,938.32SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA,
DRUŠTVO
02354829
EXPORT-IMPORT MLAĐAN COMPANY PODGORICA
163
2,643,502.41
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA
02634694
PRIMORKA GROUP BAR
2,053
17,187.22 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA
DRUŠTVO
02643073
SEA WAY - PODGORICA
1,103
16,740.21 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU I USLUGE
DRUŠTVO
02465876
EXPORT - IMPORT PALASTURA BUDVA
800
33,297.30 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I USLUGE VEX CO. D.O.O. DRUŠTVO
02378906
HERCEG NOVI
1,349
158,466.08SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA,TRGOVINU I
DRUŠTVO
02049970
UGOSTITELJSTVO DOMBERANE
1,945
626,770.84SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE,
DRUŠTVO
02461447
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE SMS PETROL - DANILOVGRAD
486
12,345.33 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROIZVODNJU, PROMET I
DRUŠTVO
02732408
USLUGE EXPORT-IMPORT GOLDEN VISION D.O.O. - PODGORICA
2,008
85,060.68 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I TURIZAM MONTE
DRUŠTVO
02416018
BONELI BUDVA
2,238
64,966.99 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORTDRUŠTVO
02426293
IMPORT, BORD COMMERCE D.O.O. PODGORICA
2,004
31,142.61 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORTDRUŠTVO
02705613
IMPORT DK INVEST - PODGORICA
2,550
14,125.41 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MEG DRUŠTVO
02443023
PLAST B. POLJE
1,889
37,400.41 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TALIR
02446600
DRUŠTVO
D.O.O. HERCEG NOVI
3,562
40,040.74 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE WINEX 02355299
DRUŠTVO
CO D.O.O. TIVAT, SELJANOVO D1-4/20
1,717
26,202.18 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
02435845
DRUŠTVO
AGRIIMPEX - BAR
100
10,505.74 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BARIKTON
02113660
DRUŠTVO
D.O.O HERCEG NOVI
1,679
22,854.05 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EKO-ŽIVDRUŠTVO
02643782
46
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
BIJELO POLJE
1,864
16,284.91 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE EURO
DRUŠTVO
02629330
GRADNJA - HERCEG NOVI
978
35,427.27 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT DRUŠTVO
02736829
IMPORT ARDI TRADEULCINJ
1,922
306,872.04SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT DRUŠTVO
02629941
IMPORT GLAMOUR HERCEG - NOVI
1,111
93,076.72 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT DRUŠTVO
02766035
IMPORT IMPRESAPODGORICA
972
11,486.57 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT DRUŠTVO
02690349
IMPORT LAKI & JUKA - PODGORICA
520
254,544.96SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT DRUŠTVO
02699931
IMPORT LUPOMCETINJE
782
37,233.50 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT DRUŠTVO
02627752
IMPORT MORNINGPODGORICA
3,457
12,605.65 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT
DRUŠTVO
02049953
IMPORT ATLAS - PODGORICA
1,278
16,903.25 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02769476
IMPORT ARMONIE MEDITERRANEE CETINJE
1,980
38,374.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02706946
IMPORT ASPIB D.O.O. - PODGORICA
1,500
13,128.97 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02760983
IMPORT AQUATERM CO - PODGORICA
178
49,913.59 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02791544
IMPORT DREAM TEAM SECURITY- PODGORICA
936
20,267.25 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02410761
IMPORT EJ COMPANY ULCINJ
234
18,242.80 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02766396
IMPORT ZORA TRADE CETINJE
668
41,397.99 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02689219
IMPORT KNJAZ TOBACCO - PODGORICA
458
45,999.78 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02313626
IMPORT MATIGOR TRADE BUDVA
2,007
53,671.08 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT02681056
DRUŠTVO
IMPORT MILVOK, HERCEG NOVI
3,439
19,670.95 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT02332493
DRUŠTVO
IMPORT MUSTAJBAŠIC-TRADE PODGORICA
312
66,594.34 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT02846675
DRUŠTVO
IMPORT PGM COMPANY HERCEG NOVI
425
34,068.32 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT02863804
DRUŠTVO
IMPORT FITOANTICA PODGORICA
1,685
81,012.11 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02425599
47
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
IMPORT CENTAR - PASSAGE PODGORICA
1,192
79,457.85 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTDRUŠTVO
02630028
IMPORT CHERRY - NIKŠIC
1,915
24,108.97 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTDRUŠTVO
02674181
IMPORT Š & A EURO AUTO - PODGORICA
523
17,736.00 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ILUMINAS
DRUŠTVO
02696487
- PODGORICA
1,745
10,659.93 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE JASMIN M
DRUŠTVO
02643774
COMMERC- BIJELO POLJE
1,955
24,201.38 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LUXURYDRUŠTVO
02694930
NEW LINE - TIVAT (NA OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U H.NOVOM K.BR.118/10 UPISAN U
KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
797
13,060.66 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MAX
DRUŠTVO
02650819
COMPANY - BIJELO POLJE
2,984
20,216.92 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
DRUŠTVO
02374625
MONTENEGROINVEST - PODGORICA
2,295
185,542.15SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PILIGRIN
DRUŠTVO
02224437
D.O.O. HERCEG NOVI
2,180
14,328.97 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PLAVI
DRUŠTVO
02663970
TAXI - BIJELO POLJE
1,371
76,592.84 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE PC
DRUŠTVO
02742675
ELECTRONIC - PODGORICA
884
15,808.13 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RV
DRUŠTVO
02668556
RAKOCEVIC - BIJELO POLJE
223
10,560.38 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SECURITY
DRUŠTVO
02804719
SOKO - BIJELO POLJE
639
15,761.23 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE TA-NORMA
DRUŠTVO
02875551
TIVAT
3,781
21,226.28 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TEODUL
DRUŠTVO
02363259
D.O.O. TIVAT
328
25,998.73 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE U
DRUŠTVO
02752565
GRAĐEVINARSTVU PRVOBORAC KAMEN & BETON, HERCEG NOVI
1,319
10,868.09 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE HN.EGALDRUŠTVO
02640295
HERCEG NOVI
1,264
52,438.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CORRECT
02669811
DRUŠTVO
INVEST BUDVA
206
13,767.05 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEE&A
02862727
DRUŠTVO
COMBIJELO POLJE
128
16,028.56 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I
DRUŠTVO
02402734
USLUGEKOSTADINOV TRADE, PODGORICA
122
33,090.77 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEMATADOR
DRUŠTVO
02867435
CO BIJELO POLJE
48
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,460
29,821.98 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA 3R
02467003
DRUŠTVO
COMMERCE - PODGORICA
1,256
11,602.82 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA
02668572
DRUŠTVO
BASTION DEVELOPMENT - KOTOR
2,771
114,100.71SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA,
02404931
DRUŠTVO
EXPORT - IMPORT ACAPULCO PODGORICA
886
11,273.78 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA,
02814188
DRUŠTVO
EXPORT - IMPORT EMTM-KULA PODGORICA (NA OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U H.
NOVOM POSL.BR.K.33/12 OD 23.05.2012. UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
976
5,348,688.87
02456702
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA
,EXPORT-IMPORT VILA PARK - PODGORICA
579
23,969.75 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA
02817730
DRUŠTVO
MLJEKARA VRH - PODGORICA
215
22,688.55 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA TIM
02818736
DRUŠTVO
S - PODGORICA
1,951
12,875.44 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU REZANE GRAĐE MOPAL 02621819
DRUŠTVO
BERANE
426
55,769.98 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,I PROMET ROBA I USLUGA
02728443
DRUŠTVO
FRESH TULIPS MONTENEGRO NIKŠIC
177
29,628.01 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,POSREDOVANJE I USLUGE
02642654
DRUŠTVO
DANPRO SISTEM - BUDVA
2,882
122,002.44SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ADAMAS
02349159
DRUŠTVO
D.O.O. H.NOVI
2,768
18,036.77 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE
02406713
DRUŠTVO
GATTOPARD HERCEG NOVI
187
30,600.03 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE
02196891
DRUŠTVO
ŽUPANOVAC KOLAŠIN
1,629
10,360.65 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE RMA02232910
DRUŠTVO
KOMERC D.O.O. NIKŠIC
221
11,277.36 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE
02103893
DRUŠTVO
ROKSPORT HERCEG NOVI
920
211,860.08SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE FREIZI
02138506
DRUŠTVO
D.O.O. TIVAT
1,802
372,221.84SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT02446324
DRUŠTVO
IMPORT AQUAPARK D.O.O. - BUDVA
1,453
2,204,473.02
02230453
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORTIMPORT VERMIX PODGORICA
572
14,874.21 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT02796597
DRUŠTVO
IMPORT LASER BLED - PODGORICA PODGORICA (RJEŠENJEM OKRUŽNOG SUDA U KRANJU PRED
BR. IV P 420/2010-59 OD 14.03.2012 GOD. ZABRANA OTUĐENJA I OPTERECENJA UDJELA
OSNIVACA)
1,178
35,192.98 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT02305917
DRUŠTVO
IMPORT LUKANO D.O.O. PODGORICA
49
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
283
188,105.31SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORTDRUŠTVO
02414732
IMPORT MONT METAL PODGORICA
4,238
10,238.70 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I
DRUŠTVO
02342154
USLUGA,EXPORT-IMPORT ĐURIŠIC PODGORICA
3,225
19,610.90 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO
DRUŠTVO
02081911
I TURIZAM PICCOLO KOLAŠIN
790
30,638.56 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROJEKTOVANJE,IZVOĐENJE,INŽENJERING I
DRUŠTVO
02737612
KONSALTING GENESIS PROJECT PODGORICA
493
37,246.76 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT
DRUŠTVO
02852004
SLOLES DANILOVGRAD
403
15,800.58 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BUENA
DRUŠTVO
02644584
VISTA MANAGEMENT COMPANY PODGORICA
671
28,712.20 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KAFE
DRUŠTVO
02787148
BAR MAJ - KOLAŠIN
972
16,699.47 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE PARKET MAXIMUM - TIVAT
DRUŠTVO
02676958
1,111
27,015.45 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE S.D.M. D.O.O. DRUŠTVO
02747634
PODGORICA
32
11,284.26 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA DIMPEXD.O.O.
DRUŠTVO
02135469
1,045
12,122.71 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA ESSO IZGRADNJA
DRUŠTVO
02424703
D.O.O. - BAR
1,880
16,346.98 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA K - 2 KAJEVIC
DRUŠTVO
02402661
KOMPANI BAR
4,510
83,842.43 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA MERCOM D.O.O.
DRUŠTVO
02049635
CETINJE
1,452
49,018.00 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA SENKEL COMMERC
DRUŠTVO
02435632
BAR
1,255
2,847,335.51
DRUŠTVO
02650509
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEPOKRETNOSTIMA
BOKA VENTURES PRCANJ
487
10,481.92 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SAOBRACAJ I TURIZAM BOJANAGAS DRUŠTVO
02375354
CETINJE
2,257
24,409.01 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU,
DRUŠTVO
02679370
PROIZVODNJU, USLUGE I TURIZAM, MEGA GRADBAPODGORICA
2,277
22,140.57 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU
02467992
DRUŠTVO
PROPERTY FRONTIERS MONTENEGRO D.O.O. TIVAT
1,741
155,777.88SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU SPORT'S
02098881
DRUŠTVO
MAN - FIRST PRODUCTION,ŠAVNIK
523
219,673.89SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA STANOGRADNJU, PROMET NEKRETNINA I
02683466
DRUŠTVO
PRUŽANJE LOGISTICKIH USLUGA SUBLIME DEVELOPMENTSPODGORICA
1,724
22,280.40 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU , TURIZAM I USLUGE U
02462575
DRUŠTVO
GRAĐEVINARSTVU EXPORT-IMPORT SIB MONT - PETROVAC
82
13,580.20 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I TURIZAM . KEKEC D.O.O. - TIVAT
02421127
DRUŠTVO
1,826
46,672.01 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE EXPORT - IMPORT VIVA
02458004
DRUŠTVO
50
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
TIM BUDVA
850
65,443.51
02636026
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE M.M.N. GROUPCETINJE
1,256
13,431.23
02640040
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE MELAIVCETINJE
1,172
53,893.84
02646595
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE MIST - CETINJE
942
54,946.66
02635844
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE MONTANA TRADECETINJE
1,377
18,434.09
02680513
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU ,PROMET I USLUGE ,EXPORTIMPORT MEND MARKET - ULCINJ
1,770
10,676.24
02646374
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE AVALONTIVAT
1,711
69,542.72
02433265
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE ANT BUDVA
1,090
54,589.63
02443511
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE VALDRINA
BUDVA
901
24,348.32
02465221
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORTIMPORT KOLOR GOLD - BUDVA
1,791
150,629.76
02109794
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU UGOSTITELJSTVO I
EKSPLOATACIJU UGLJA NATIONAL BERANE
913
14,865.99
02810760
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,PROIZVODNJU I USLUGE,EXPORTIMPORT AVANTGARDE COMPANY PODGORICA
3,680
69,108.69
DRUŠTVO
02371723
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT SPORT CAFFE PODGORICA
1,227
55,621.90
DRUŠTVO
02465370
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE STAVIS
BUDVA
1,948
193,458.97
DRUŠTVO
02442124
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE,EXPORTIMPORT FRANCESCO TRADE DOO TIVAT
899
101,465.36
02773139
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE ATILA BUDVA
1,739
18,657.25
DRUŠTVO
02648415
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
GESTHOTELMONTE - BUDVA
2,805
27,020.67
02431351
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM I USLUGE U GRAĐEVINARSTVU,
EXPORT-IMPORT RASTA BUDVA
1,003
20,380.30
02774275
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE DENY
COMPANY - BUDVA
520
11,992.70
02461587
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE EXPORT IMPORT MONTE MIRA BUDVA
1,250
22,144.96
02466180
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORTIMPORT KALUĐEROVINA - TIVAT
1,802
15,063.07
02440199
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORTIMPORT MWM INTERNATIONAL - BUDVA
1,774
33,704.44
02467399
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM TRGOVINU I USLUGE ,EXPORTIMPORT PEJAKOVIC COMPANY - BUDVA
2,004
692,230.75
02717077
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT51
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
IMPORT FERAL ADRIATIC - BUDVA
551
17,970.06 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE KARMA
DRUŠTVO
02779587
INŽINJERING - BUDVA
2,235
274,351.57SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE M+GROUP DRUŠTVO
02660822
BUDVA (RJEŠENJEM ST.BR.87/12 OD 26.03.2012.GODINE POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
978
47,180.88 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE NIS - BUDVA
DRUŠTVO
02443520
1,271
11,852.56 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE PEROVIC
DRUŠTVO
02778084
MONTE GROUP - BUDVA
1,859
23,251.56 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
DRUŠTVO
02434393
MESARA SAMARDŽIC - TIVAT
3,821
232,427.09SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU
DRUŠTVO
02288575
PLASMANPRESS - PODGORICA
893
15,434.93 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU RAPID
DRUŠTVO
02051702
D.O.O. PODGORICA
1,999
48,925.93 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
DRUŠTVO
02378973
TRGOVINU,PROIZVODNJU I TURIZAM MONTENEGRO OZIRIS KOLAŠIN
865
132,728.33SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE T. C. DIPLOMATIC, PODGORICA
DRUŠTVO
02719894
1,867
247,857.51SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE I PROMET PERPER ART- BUDVA
DRUŠTVO
02198215
1,591
226,381.11SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO TDRUŠTVO
02452677
MAX- BERANE
1,655
56,742.50 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE,KONSALTING I INŽENJERING DAG
DRUŠTVO
02705737
CONSULTING BAR
1,979
88,183.29 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUŽNU I TRGOVINSKU DJELATNOST TOP
DRUŠTVO
02368978
LINE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,355
10,009.00 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZARA PODGORICA
DRUŠTVO
02439140
612
58,649.25 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZELENO SRCE MONTENEGRO - NIKŠIC
DRUŠTVO
02817314
1,644
45,829.81 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZNS-GREDA ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE DRUŠTVO
02690659
HERCEG NOVI
972
16,646.88 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IVANJAD.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02829827
1,231
60,779.37 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IGOR COMPANY I - BERANE
DRUŠTVO
02710226
920
13,936.21 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IZOL GRADNJA - TIVAT
DRUŠTVO
02779765
4,950
29,795.60 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ILING ZA MAŠINOGRADNJU, PROMET I
DRUŠTVO
02045435
MAŠINSKO PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I SRODNE TEHNICKE USLUGE KOLAŠIN (RJEŠENJEM
ST.BR.04/09 OD 27.04.2009.GODINE POKRENUT STECAJ)
1,797
298,449.34SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU INBUDAFELAGIO BORG - BUDVA - SVETI STEFAN
DRUŠTVO
02665808
3,571
61,386.97 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU INDUSTRIAIMPORT PLJEVLJA
DRUŠTVO
02056208
188
71,122.24 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU INEX BEZBEDNOST MONTENEGRO ZA FIZICKO
DRUŠTVO
02664291
TEHNICKU I PROTIVPOŽARNUNZAŠTITU - HERCEG NOVI
3,687
15,885.08 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IPON
DRUŠTVO
02136830
892
17,957.23 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ITAL CERAMIC GROUP - PODGORICA
DRUŠTVO
02775123
52
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
3,707
DRUŠTVO
02370476
13,551.20 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KALVADOS ZA TRGOVINU TURIZAM I
UGOSTITELJSTVO EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KATEL ZA PROIZVODNJU,PROMET I
2,070
02205068
2,487,900.42
USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
DRUŠTVO
580
02779331
23,168.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KVAZAR ŽABLJAK
DRUŠTVO
34
02662981
39,866.57 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KOM - ELOKSIR - BERANE
DRUŠTVO
1,348
02746379
12,141.72 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KOMORA - PODGORICA
DRUŠTVO
1,326
02705559
79,276.68 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KORZO COMPANY - KOLAŠIN
DRUŠTVO
1,633
02298481
91,631.13 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LAKI-MONT ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
EXPORT-IMPORT PODGORICA
DRUŠTVO
46
02839130
55,079.22 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LASTVA-CEVO - CETINJE
DRUŠTVO
984
02805839
12,196.42 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LENNY ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNJU TRGOVINU
- HERCEG NOVI
DRUŠTVO
998
02773325
50,272.75 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LIVING TECHNOLOGY TIVAT
DRUŠTVO
3,208
02351463
13,325.13 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LIDER PLJEVLJA
DRUŠTVO
2,018
02653702
160,673.80SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LIKA - COMMERCE - PODGORICA
DRUŠTVO
66
02660920
15,374.06 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LONGSHOT - PODGORICA
DRUŠTVO
641
02815575
22,305.84 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LUJO - BERANE
DRUŠTVO
940
02746697
30,344.13 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MAGNAT GROUP - PODGORICA
DRUŠTVO
970
02627833
26,209.71 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MAESTRO LINE - NIKŠIC
DRUŠTVO
3,005
02395371
11,187.26 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MANIA D.O.O. PODGORICA
436
DRUŠTVO
02245523
152,662.96SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MANIK-MONT PLJEVLJA
DRUŠTVO
772
02737523
10,270.59 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MANHATTAN STONE & TILE - KOTOR
1,355
DRUŠTVO
02757842
62,919.42 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MARES - PODGORICA
DRUŠTVO
1,826
02441276
42,150.87 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MARIC-KOMERC ANDRIJEVICA
950
DRUŠTVO
02618427
1,419,590.30
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MAT COMPANY - PLJEVLJA ( RJEŠENJEM KS.BR.
3/11 OD 27.07.2011 GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA, OPTERECENJA I OTUĐENJA IMOVINE)
1,906
DRUŠTVO
02170167
120,854.73SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIBONA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,
EXPORT-IMPORT PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR. 301/13 OD 13.09.2013 GOD. POKRENUT
STECAJNI POSTUPAK)
1,109
DRUŠTVO
02796392
208,727.05SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIGI - BIJELO POLJE
3,096
DRUŠTVO
02409305
2,792,139.24
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIDLAND STEEL TRADING - NIKŠIC
976
DRUŠTVO
02717212
264,907.18SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIRALEKS - BUDVA
1,801
DRUŠTVO
02463083
10,555.74 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MICKOVIC PODGORICA
1,158
DRUŠTVO
02297582
1,169,637.33
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONINVEST - BUDVA
129
DRUŠTVO
02675692
6,718,486.64
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTE MENA INVESTMENTS - PODGORICA
1,579
DRUŠTVO
02440946
17,318.71 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTELUX CONSULTING CONSTRUCTION BUDVA
53
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
2,112
DRUŠTVO
02690853
670,535.50SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTENEGRO ROYAL MANADŽMENT PODGORICA
DRUŠTVO
789
02443970
26,608.64 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTENEGRO TERRA TRAVEL PODGORICA
DRUŠTVO
737
02630575
156,373.31SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTER-KOD - PLJEVLJA
DRUŠTVO
1,028
02818493
13,554.97 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTECAVARI BERANE
DRUŠTVO
283
02783541
10,926.77 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MOUNTAIN TOURS - KOLAŠIN
DRUŠTVO
51
02749556
20,078.66 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MP - GRADING BERANE
DRUŠTVO
4,419
02277786
21,707.37 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NARCIS-COMERC D.O.O. MOJKOVAC
DRUŠTVO
948
02818752
12,812.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NETWORK MN - NIKŠIC
DRUŠTVO
480
02143143
32,238.29 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NEUTRON ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
PODGORICA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NEXEN PODGORICA
332
02839172
1,043,521.40
DRUŠTVO
1,770
02228912
431,123.50SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NIKSEN-TRADE-CAVOR ZA PROIZVODNJU,
PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - KOTOR
DRUŠTVO
1,047
02444330
45,254.95 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NK PLUS D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU NA
VELIKO I MALO - PODGORICA
DRUŠTVO
3,197
02353539
20,690.82 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NOEZA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,
EXPORT-IMPORT - PODGORICA
DRUŠTVO
2,291
02641917
44,637.98 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU OGNJIŠTE ZA USLUGE TURIZMA,
UGOSTITELJSTVA I TRGOVINE EXPORT- IMPORT- PODGORICA
DRUŠTVO
2,931
02438976
148,099.68SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU OKEANGOLD - BAR
DRUŠTVO
951
02738180
58,694.43 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ORIENT EXPRES - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
1,087
02767902
98,398.11 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PAVLOVIC INVEST HERCEG NOVI
DRUŠTVO
3,987
02223864
14,825.15 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PERUŠKOVIC ZA PROMET ROBA I
USLUGA,EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
2,232
02468140
40,611.24 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PETI TRADE - KOTOR
DRUŠTVO
1,189
02804514
14,554.55 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PIRAMIDA PV - PLJEVLJA
DRUŠTVO
2,088
02656906
38,610.17 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PLAVLJANKA . PLAV
DRUŠTVO
2,085
02621266
43,381.00 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU POSTERMATIKLTDPODGORICA
DRUŠTVO
4,147
02173271
60,240.43 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ,PROMET ,USLUGE I PROIZVODNJU DJUK & DJUK
HERCEG NOVI
1,962
DRUŠTVO
02404702
125,805.16SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RADIO HARIZMA KOLAŠIN
DRUŠTVO
1,203
02456176
13,719.87 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RAZVOJ - PLJEVLJA
858
DRUŠTVO
02759012
37,466.31 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RAJ GROUP - KOLAŠIN
1,627
DRUŠTVO
02623170
53,961.13 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ROSCO HERCEG NOVI
573
DRUŠTVO
02395754
24,532.30 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ROYAL SALES INTERNATIONAL - HERCEG NOVI
1,864
DRUŠTVO
02457598
103,883.82SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RUSSELL MONTENEGRO - BUDVA
95
DRUŠTVO
02754169
12,095.93 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU S & V TRADE PODGORICA
54
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Naziv
Matični
Iznos
blokade
blokade
broj
02625881
DRUŠTVO
28,443.75
2,286 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SAINT STEFAN INVESTMENTS - BUDVA
DRUŠTVO
02295326
79,120.93
3,882 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SANSARAZA PROMET I USLUGE - TIVAT
DRUŠTVO
02788187
18,285.52
1,376 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SJEVER BERANE
DRUŠTVO
02400456
14,876.87
1,116 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SMJER - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02079003
158,816.79
79
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SOTTO LA COLLINA - PODGORICA
DRUŠTVO
02632535
30,064.36
2,001 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SOUTH HILLS - PODGORICA
DRUŠTVO
02415518
549,122.56
1,719 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SPEEDCOM - PODGORICA
DRUŠTVO
02352389
25,120.49
3,453 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU STEVAN COMMERCE ZA TURIZAM
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU TIVAT
DRUŠTVO
02714060
84,555.59
191
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU STER MONTENEGRO - PODGORICA
DRUŠTVO
02745429
12,483.96
1,313 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU STRONG TON BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02819996
30,676.53
268
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SUCCESSO - PODGORICA
DRUŠTVO
02624583
161,682.23
611
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SCAN INVEST GROUP - BUDVA
DRUŠTVO
02456249
2,746,976.96
1,308 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TAJSON - ROŽAJE (RJEŠENJEM OSNOVNOG
SUDA U ROŽAJAMA I.BR.652/11 OD 18.10.2011 GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA OPTERECENJA I
OTUĐENJA IMOVINE)
DRUŠTVO
02161427
17,335.64
3,439 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TARA RR PLJEVLJA
DRUŠTVO
02683288
30,898.19
1,693 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TGP-PROJEKT & CO BUDVA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TERMO-INVEST D.O.O. - PLJEVLJA
02696738
35,773.59
951
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TEHNOGRAD - BUDVA
02857936
14,026.76
103
DRUŠTVO
02421992
101,552.38
1,297 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TOŠPRED PLUS BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02274221
14,575.85
4,206 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TRAMP MAN ZA PROIZVODNJU,PROMET I
USLUGE PODGORICA
DRUŠTVO
02681994
19,793.71
1,068 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TRUST HOLDING- PODGORICA
DRUŠTVO
02447363
59,267.29
2,685 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU UMT - PODGORICA
DRUŠTVO
02293340
179,134.92
1,934 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU UNI ADRIA ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
DRUŠTVO
02385937
14,248.17
3,807 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU USKOKOVIC TRADE ZA
TRGOVINU,TURIZAM,EXPORT-IMPORT KOTOR
02790238
10,237.94
573
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FARMA PIVLJANIN - PLJEVLJA
02267322
68,873.10
3,883 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FIMADPLAST ZA PROIZVODNJU, PROMET I
DRUŠTVO
USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
02701626
14,002.39
2,057 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FRIEND - KOTOR
DRUŠTVO
DRUŠTVO
02740567
12,457.68
1,720 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU H&L COMPANY, PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR.
212/13 OD 28.06.2013 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
DRUŠTVO
02766647
41,458.04
1,193 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU HIGHLAND PODGORICA
DRUŠTVO
02439395
45,308.30
115
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU HIDROMOLAND - PODGORICA
DRUŠTVO
02265320
2,098,323.46
111
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU HILTON - ROŽAJE
55
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj
02708469
DRUŠTVO
15,058.06
1,832
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CALDER&BROOKS - BAR
DRUŠTVO
02075911
17,049.48
1,137
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CVIJOVIC PLJEVLJA
DRUŠTVO
02424347
35,274.74
1,581
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŠTEDIM ROŽAJE
DRUŠTVO
02813157
13,344.31
514
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU QUEEN Z TIVAT
DRUŠTVO
02157438
14,925.68
1,993
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU WIDELI PODGORICA
DRUŠTVO
02660776
232,503.72
284
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU WILLIAMS NIKŠIC
DRUŠTVO
02729377
18,881.92
747
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU WINNER TRADE - PODGORICA
DRUŠTVO
02811871
376,008.42
222
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU WOLF COMPANY PODGORICA
DRUŠTVO
02810328
1,228,650.16
431
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUPRŽNO PODGORICA
DRUŠTVO
02342677
12,227.94
59
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUTREŠTANIK -KOMERC ZA TRGOVINU ,
TRANSPORT, USLUGE . EXPORT- IMPORT KOTOR
DRUŠTVO
02849283
118,176.66
668
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUHEC MANAGEMENT PODGORICA
DRUŠTVO
02344939
26,583.97
1,992
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUWHEELS ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT
-BUDVA
DRUŠTVO
02644347
17,189.77
1,236
SA OGRANICENOM ODGOVORNŠCU B - LAND - PODGORICA
DRUŠTVO
02640473
10,911.90
832
SA OGRANICENOM ODGORNOŠCU ZA PREVOZ PUTNIKA ELITTE TAXIPODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR. 101/13 OD 15.04.2013 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
DRUŠTVO
02835401
12,980.72
557
SA OGRANICENOM PDGPVPRNOŠCU TRANSŠPED SAKI - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02839890
23,109.51
339
SA OGRANICENOPM ODGOVORNOŠCU E-PLAY 24 - PLJEVLJA
DRUŠTVO
02059894
16,406.06
1,979
SA OGRNICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,IZVOZ I
UVOZ KRSTONIJEVIC D.O.O. PODGORICA,UL.MILADINA POPOVICA BR. 77
DRUŠTVO
02308835
25,099.74
4,145
SAVIC ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG-NOVI
DRUŠTVO
02133644
51,047.95
2,883
SUBCOM SUBOTIC O.D.ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, IGALO
DRUŠTVO
02786591
26,677.16
627
UNISEX HAIR STUDIO TAUBNER D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
02367742
11,510.24
3,571
CIPELIC D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
DRUŠTVOBIGI
02338319
178,945.58
2,368
COMPANYZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT,D.O.O. HERCEG NOVI (NA
OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U H.NOVOM K.BR.55/11 UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU
CRPS-A)
02747154
18,061.19
1,516
DRUŠTVOV
BOŠKOVIC D.O.O. DANILOVGRAD
DRUŠTVOZA
02443244
3,857,085.27
2,070
PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT BARAC D.O.O. PODGORICA
02140438
114,033.37
600
DRUŠTOVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT BIJOTA D.O.O. PODGORICA
02405571
127,152.93
1,895
DS
TRANSPORTDRUŠTVO ZA PREVOZ ROBE U DRUMSKOM SAOBRACAJU DOO PODGORICA
02383152
13,163.71
570 CETINJE D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO CETINJE
DUGA
02239574
17,617.80
3,950 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO PROMET ROBA I USLUGA
DUKATO
TIVAT
02375605
46,435.52
3,635
DULE-LAB
D.O.O. BERANE
02295725
287,983.55
683
DUMARK
DRUŠTVO ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. BUDVA
56
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj
02374269
DURAKOVIC
65,359.38
3,932
COMPANY D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGE BAR
DURUTOVIC-CASABLANKA
02291223
52,038.30
607
DOO IGALO
DUCAND.O.O.02340593
12,258.20
4,224
PODGORICA
ĐOKIC
02376571
14,719.38
3,673 COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
ĐURICIC
0611952265023
14,653.73
3,590 IRENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. SJEME POLJOPRIVREDNA
APOTEKA - NIKŠIC
ĐURKOVIC
HASIM IZABELA 2 PLAV
1305961210207
14,991.33
3,645
ĐUROVIC
MILUTIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - BERANE
1708957270014
14,649.86
1,448
ĐUROVIC
MLADEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU BROJ 4 - CETINJE
1306975250011
10,576.67
1,739
E13,301.39
- BAU D.O.O. BERANE
02839580
380
E12,231.28
- MONT D.O.O. - PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, USLUGE I PROMET , PODGORICA
02663015
1,089
E15,049.41
GRADNJA D.O.O. ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU ,EXPORT-IMPORT PODGORICA
02407027
1,955
E.I.C.INVESTMENTDOO
PODGORICA
02441578
4,987,334.01
817
EVANGELION
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O.- NIKŠIC
02439808
13,730.73
1,089
EVRODRVO
D.O.O. KOLAŠIN
02375656
203,702.93
3,821
EDOMONT
D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT PODGORICA
02394537
58,243.79
3,625
EI
DUNAVTURS CG DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
02382407
16,149.55
3,529
EKI-ŠPED
D.O.O. - BIJELO POLJE
02695014
12,801.23
1,406
EKIPA
02088452
15,858.43
3,266 4 D.O.O., ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE
EKO
- DOM INVEST D.O.O. - DANILOVGRAD
02732980
727,602.35
1,957
EKO
02233860
131,852.56
475 MARĐO SANIT MAROVIC D.O.O. ZA PROMET I USLUGE - BAR
EKO
02468816
12,410.58
437 MONTENEGROD.O.O. ZA SELEKCIJU SEKUNDARNIH SIROVINA I RECIKLAŽU NIKŠIC
EKOLO
02303078
57,797.06
4,885 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT D.O.O. NIKŠIC (
ZAKLJKUCEN STECAJNI POSTUPAK ST.BR. 173/03 OD 14.02.2006 )
EKOŠPED
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. - BERANE
02400740
16,930.10
3,535
ELBO
02366541
35,173.27
2,693DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. HERCEG-NOVI(DANA
06.07.2011.GODINE POKRENTU JE STECAJNI POSTUPAK ST. BR. 157/11)
ELEKTROLIGHT
02374536
69,444.21
2,091
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
ELITAS
02672162
11,850.93
807
D.O.O. - NIKŠIC
ELM
02691809
89,849.30
1,705
- KV D.O.O. ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA ,PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE
,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
ELRO
02448564
33,530.34
1,201MNG DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA ELEKTROINSTALACIJE,
TRGOVINU I INŽENJERING - PODGORICA
ELTEH
02462346
14,040.24
818 SECURITY SYSTEMS D.O.O. PODGORICA
EMI
02046113
427,372.88
3,133
DOO
EMSA
02429926
21,853.35
1,949 COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
ENEL
02082748
300,629.25
864 DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI,ROŽAJE
57
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
671
ENERGOGROUP
02345625
46,074.73
- MONTENEGRO D.O.O. PREDUZECE ZA INŽENJERING, GRADNJU I VOĐENJE
INVESTICIONIH PROJEKATA PODGORICA
ENEX
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PLJEVLJA
3,464
02396700
34,920.46
EPSTURS
D.O.O. BEOGRAD TURISTICKI CENTA BUDVA
1,854
02664895
1,440,021.60
ES
& EM VL. BAHOVIC ERMINA
3,439
0902968279010
18,478.21
EURO
ING & CO D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,UGOSTITELJSTVO ,TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE
1,010
02670038
36,487.70
,EXPORT-IMPORT - ULCINJ
EURO
CENTRAL DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
1,647
02428954
709,348.53
EURO-UNI-TRADE
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ULCINJ
1,381
02337029
59,243.99
EUROARREDI
S.R.L D.O.O. PODGORICA
2,630
02287943
120,279.33
EUROVILLA
1,864
02698749
397,053.26 MONTENEGRO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,UGOSTITELJSTVO ,TURIZAM ,PROMET
ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
EUROMIX
2,245
02383551
122,663.15TOURS D.O.O. BUDVA
EUROSOLE
4,253
1705963265015
24,549.63 - BUDVA
EUROCEM
1,108
02334143
146,994.80 TRADE D.O.O. - PODGORICA
EUROWAY
2,839
02350351
214,711.43 DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO , TURIZAM I PROMET D.O.O. BUDVA
ECO-GAS
613
02751003
532,291.42D.O.O. - ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
ECOTURS
584
02218879
584,452.86COMPANYDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET
ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT PODGORICA
EX
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I TURIZAM D.O.O. BUDVA
4,104
02359367
61,847.23
EXPRES
2,047
02295717
32,749.41BS TOURS - PODGORICA
1,626
EXTRA
02300133
143,489.27
DOM BAR
ŽIG
- CO D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU, PROMET,USLUGE I IZNAJMLJIVANJE
33
02637138
45,045.64
AUTOMOBILA - BUDVA
ŽUGIC
COMMERCE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I
1,880
02384345
56,048.96
USLUGE,EXPORT-IMPORT ŽABLJAK
3,111
Z11,729.23
02396718
R Z MONTENEGRO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT - HERCEG
NOVI
4,581
02204070
14,308.41
Z.Z.
BOBOVO PLJEVLJA (RJEŠENJEM ST.BR.4/11 OD 02.03.2011.GODINE POKRENUT STECAJ)
1,298
Z.Z.
02189348
31,123.01
GRADAC PLJEVLJA
1,733
02684730
41,118,110.90
ZAVALA
INVEST DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA RAZVOJ PROJEKATA O
NEKRETNINAMA - BUDVA
410
02671450
43,164.84 BUDVA
ZALPD.O.O.
94
02832259
17,265.01DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAR
ZALJEVO
2,018
ZALJEVO
02262606
344,604.80
COMMERC D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
1,684
ZANATSKA
1006963265036
13,433.91 DJELATNOST FOTOKOPIRNICA NELA NIKŠIC
79
ZANATSKA
0202954230017
12,525.44 RADNJA SANJA - KOTOR
797
ZANATSKO-ZLATARSKA
3005953223018
19,885.13
FILIGRANSKA RADNJA - ULCINJ
58
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj
1802956223019
ZANATSKO-KUJUNDŽIJSKA
11,128.65
723
RADNJA ULCINJ
ZANDONI
02307707
21,112.85
1,528
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, EXPORT-IMPORT,
UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, SAOBRACAJ I USLUGE - ULCINJ
ZATVORENI
02359499
11,329.40
94
INVESTICIONI FOND ATLAS MONT AD PODGORICA - U POSTUPKU
TRANSFORMACIJE
ZATVORENI
02359472
1,196,445.86
1,006
INVESTICIONI FOND EUROFOND A.D. PODGORICA - U POSTUPKU TRANSFORMACIJE
ZATVORENI
02357798
4,418,461.99
1,206
INVESTICIONI FOND HLT FOND AD U POSTUPKU TRANSFORMACIJE - PODGORICA
ZDRAVSTVENA
02441128
42,116.26
1,530
USTANOVA - APOTEKA NEVEN - NIKŠIC
ZDRAVSTVENA
02328739
31,571.84
544
USTANOVA - APOTEKA SANATHEA PODGORICA
ZDRAVSTVENA
02786923
15,424.11
786
USTANOVA APOTEKA PHOENIX PODGORICA
ZDRAVSTVENA
02641739
18,092.66
495
USTANOVA APOTEKA SVETA PETKA- PODGORICA
ZDRAVSTVENA
02465906
23,941.71
2,200
USTANOVA APOTEKA SVETLANA PODGORICA
ZDRASTVENA
02461811
16,561.91
1,858
USTANOVA - APOTEKA M - MEDICARD - NIKŠIC
ZELENA
1503976786616
17,576.99
4,238 JABUKA B.POLJE
ZEMLJORADNICKA
02109930
12,778.83
3,145
ZADRUGA JAVORAK BERANE
ZEMLJORADNICKA
02315297
71,764.69
4,195
ZADRUGA VAL - BREZA , KOLAŠIN
ZEMLJORADNICKA
02396629
83,153.33
3,194
ZADRUGA DACA - DANILOVGRAD
ZEMLJORADNICKA
02189267
15,148.30
2,854
ZADRUGA EKO-VRULJA PLJEVLJA (RJEŠENJEM ST.BR.48/07 OD
12.09.2007.GODINE POKRENUT STECAJ)
ZEMLJORADNICKA
02044625
10,184.01
5,113
ZADRUGA KOCINEROŽAJE
ZEMLJORADNICKA-PROIZVOĐACKA
02301784
106,372.33
3,978
ZADRUGAŠLJIVOVICA KOLAŠIN
ZLATNI
02713985
38,479.56
1,306 POTOK DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM ,DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU - BUDVA
ZO
02402190
20,726.63
3,508
TRADE D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
ZODIJAK
02361817
10,607.27
4,047 CG D.O.O ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
ZONEX
02624354
76,439.73
947
D.O.O. ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
ZOREXMONT
02450852
11,676.06
2,467
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
ZORIC
3101973265026
16,736.24
1,881 LJILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR MARKO - NIKŠIC
ZORMIL
02264951
24,199.95
3,439 D.O.O. - BAR
ZOULAD
02677318
1,223,116.27
1,879 ENTERPRISES LTD MONTENEGROD.O.O. BUDVA
IVANOVIC
2304974237012
11,140.03
1,271
MAJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PRODAJA SLADOLEDA - BUDVA
IVER
02350335
47,984.02
1,231D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MOJKOVAC
IZUP
02047985
10,254.47
3,687DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
ILLYRIA
02460858
12,098.77
2,467 DEVELOPMENT GROUP D.O.O. - PODGORICA
IMPERIAL
02798581
27,807.55
125
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BAR
IMTEL
02761637
22,773.41
914 RTV A.D.BEOGRAD - DIO STRANOG DRUŠTVA IMTEL MONTENEGRO , PODGORICA
IN
02443295
106,189.65
1,482
AUTO D.O.O. ZA PROMET MOTORNIH VOZILA,EXPORT-IMPORT PODGORICA
59
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
4,496
INVESTIMPEX
02252775
35,508.39
D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA
2,012
INGA
02363470
128,840.48
D.O.O. ZA INŽENJERING, PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT CETINJE
1,158
INDUSTRIAIMPEX
02252708
32,833.81
AD METALIMPEX D.O.O DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA
1,626
INŽENJERING
02736926
21,875.22
SISTEM 2008 DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. - BUDVA
552
INN
02625296
19,617.61
- TRADE D.O.O. - PETROVAC
1,509
INTEGRA
02059096
18,453.70DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
1,427
INTEGRAL
02730570
20,987.82 ENERGY INVESTD.O.O.- KOLAŠIN
220
INTER
02635569
45,013.83
PAK D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
1,874
INTER-SPEED
02688867
14,580.33
D.O.O. - PODGORICA
1,119
INTER-CAR
02371626
72,773.19 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,893
INTERVIVOSD.O.O.
02049210
20,870.96
ZA TRGOVINU I TURIZAM - BAR
1,622
INTERIJERDRUŠTVO
02466902
30,868.36
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU , BERANE
4,728
INTERCONT
02103184
127,200.37 EXPORT-IMPORT,PROIZVODNJA,AUTOKUCA,D.O.O. CETINJE
541
IRISH
02436892
560,356.62
ADRIATIC D.O.O. BECICI - BUDVA
1,672
IRH
02643138
29,115.03
D.O.O. BIJELO POLJE
482
ITALELEKTRO
02648989
30,039.00
- MONTENEGROD.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, I USLUGE, EXPORT IMPORT TIVAT
346
ITALIAN
02749815
39,240.13
CONTRACT LUXURY GROUPD.O.O. PODGORICA
586
ITALMODA
02422905
18,632.21 D.O.O.- PODGORICA
1,504
ITT
02082365
16,410.72
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I
USLUGE PODGORICA
4,589
ICAGIC
1008956130020
22,509.60
PERO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KONOBI KNEZ - BUDVA
2,001
IWT
02634830
124,106.51
CG D.O.O. - PODGORAICA
1,283
J15,073.41
02759560
. K. - GRADNJA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
1,829
JAVNA
02105179
83,276.81
USTANOVA MUZEJI, GALERIJA, BIBLIOTEKA BUDVA
1,462
JAVNA
02341603
48,714.78
USTANOVA STARI GRAD - ANDERVA NIKŠIC
3,146
JAVNO
07461429
13,844.32
PREDUZECE PTT SAOBRACAJA SRBIJE POSLOVNA JEDINICA PETKO MILJEVIC BECICI
4,357
JAVNO
02012731
112,721.60
PREDUZECE ŠUMSKO GAZDINSTVO - KOTOR
4,196
JAVNO
02057999
121,880.24
STAMBENO PREDUZECE - CETINJE
1,704
JADRAN
02648636
26,803.50PROPERTY DEVELOPMENT D.O.O. - PODGORICA
48
JADRAN
02685353
146,391.32
STROJ D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO - PODGORICA
3,971
JAK-BAJKOVICD.O.O.
02125536
12,857.28
DRUŠTVO ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO,TURIZAM I USLUGE HERCEG
NOVI
185
JANCIC
02222566
27,877.59
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
1,063
JASEN
02779927
24,476.12
-I D.O.O. EXPORT-IMPORT- ROŽAJE
3,706
JASEN
02052202
19,992.40
D.O.O. NIKŠIC
60
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
4,148
15,985.68AUTOTEH AVISD.O.O. ZA TRGOVINU TRNSPORT EXPORT - IMPORT I USLUGE ULCINJ
02354756
JACOVIC
1,559
21,934.66
02119625
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LOTUS D.O.O. BIJELO POLJE
1,283
18,980.62
02744147
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DM GRADNJA COMPANY,
PLJEVLJA
2,757
10,451.59
02352117
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AGRO-VAGAN-PRODUKT PLJEVLJA
226
123,582.02
02847973
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ADRIATIC YACHTING SERVICES BUDVA
1,872
24,130.29
02628376
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALFA HK PLJEVLJA
1,703
139,609.77
02407574
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOGICEVICA D.O.O - PLAV
1,112
3,418,566.89 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO I
02273144
JEDNOCLANO
POSREDOVANJE MIKULIC COMPANY CETINJE
697
1,545,019.36 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET NEPOKRETNOSTI I
02453363
JEDNOCLANO
IZGRADNJU OBJEKTA MB BANKADA - BUDVA
3,326
28,239.87
02150620
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SAOBRACAJ I TURIZAM
BORILOVIC CETINJE
165
13,190.35
02650690
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE , B.S.B.
COMPANY CETINJE
902
25,345.17
02454483
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU OAZZA - PLJEVLJA
1,801
23,849.85
02450976
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU UNIPROMET BIJELO POLJE
4,112
21,060.81 RADOMAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -POLJOPRIVREDNIK - PLJEVLJA
0505959290088
JECMENICA
3,576
12,468.65
2305965270011
JOKSIMOVIC
VESKO OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAXI - BERANE
1,629
10,462.39
02701286
JOLUS-STANIŠIC
D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - MOJKOVAC
2,040
54,588.48
02674564
JONI
TRADE D.O.O. - BUDVA
1,704
14,189.43
02330059
JOCIC
COMPANI DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE D.O.O. MARTINICI,JELENAK
DANILOVGRAD
1,557
196,853.15
02290715
JP
JAVNI RADIO-DIFUZNI SERVIS TELEVIZIJA BUDVA D.O.O.BUDVA
1,668
38,914.66 DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. BUDVA
02433044
JUVENTUS
4,482
18,105.03
02062445
JUGOIMPORT
PODGORICA
164
35,703.59MONTENEGRODOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
02751097
JULIETA
949
12,401.53 DRUŠTVO ZA SAOBRACAJ, TURIZAM I USLUGE D.O.O. - HERCEG NOVI
02775468
JUNCTION
1,801
24,776.82
02618176
JUS
- MONT DRUŠTVO ZA TRGOVINU I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
4,659
11,741.48
02323494
K.D.
HORUS ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINJU, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
303
60,936.45 SPORTDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANE
02717654
K.R.O.F.T.
1,619
10,745.33
2308980265015
KAVAJA
JELENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. MODNI STUDIO JELENA
NIKŠIC
2,104
1410970293016
24,590.39 RADOICA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U NOCNOM BARU CITY ŽABLJAK
KALJEVIC
1,294
124,067.91COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - ŽABLJAK
KALJEVIC
02280809
3,489
02366851
10,947.49 COMPANY D.O.O. PODGORICA
KAMARADS
61
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
1,208
KARAĐUZOVIC
1507954220010
14,532.99
RUŽDIJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BERBERSKOJ RADNJI
KARAĐUZOVIC - BAR
KARANKA
331
02727285
12,788.57 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANE(RJEŠENJEM ST.BR.39/13 OD
02.07.2013 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
KARDOVIC
3,096
0306964272028
21,513.38 NERMIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. MONACO- ROŽAJE
KASKADER
1,306
02098172
23,300.41 DOO
KASTRATOVIC
DRAGOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - BERANE
1,448
2708967270148
15,312.98
KASUMOVIC
HAMDIJA AUTO TAKSI BERANE
1,448
1412955270010
14,163.68
KATRIN
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - CETINJE
1,551
02690586
74,181.97
KATUN
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA RAZVOJ PROJEKATA O
1,427
02682451
12,637.05
NEKRETNINAMA - KOLAŠIN
KAFANA
1,741
2201968220023
26,311.64CRMNICA VIRPAZAR
KAFE
- BAR PICCOLO
1,315
0105960220028
14,923.03
KAFE
BAR BON BON - HERCEG NOVI
3,754
1906964245013
24,839.24
KAFE
BAR KAMENARI KAMENARI
2,274
0501950240023
10,647.97
KAFE
BAR MAKI BAR
187
2312960225014
25,913.47
KAFE
BAR MEDENA VL.REDŽIC ISMET PLAV
3,295
1701965274024
11,065.13
KAFE
BAR RING NIKŠIC
4,601
3004958260128
18,358.73
KAFE
BAR SIDRO BERANE
2,006
2603958270015
11,634.96
KAFE
BAR SRPSKA PODGORICA
4,476
1912945215022
19,356.98
KAFE
BAR TALIJA CETINJE
2,106
1008968250048
11,105.88
2,161
KAFE
0804972250017
13,934.14
BAR YELOW MOON CETINJE
KAFE
BARSTELLA ROSSA
4,258
2712958210237
11,674.23
1,434
KAFE
0209965275122
10,997.61
SLASTICARA JAVA - ANDRIJEVICA
KVESTD.O.O.
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT - PODGORICA
1,955
02685949
14,101.89
3,489
KD
02377624
13,627.12
GRADNJA D.O.O. DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
KEŠ
D.O.O.DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE,NIKŠIC
284
02372134
37,478.18
3,439
KIDIN
2808959230050
139,216.75
KOTOR
KING
- TOURS DOO PODGORICA
1,917
02624966
59,769.00
83
KLASICNA
1410965235016
23,632.45 PRODAVNICA CACADOO KOTOR
KLENAK
DOO (RJEŠENJEM ST.BR.131/11 OD 30.05.2011.GODINE POKRENUT STECAJ)
1,622
02099993
59,781.85
174
KLEP
02167450
15,051.38
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU UGOSTITELJSTVO I PROMET ROBA I USLUGA TIVAT
500
KLIKA
02397404
14,800.96
DOO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,442
KMART
02221900
88,131.35
D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU,TURIZAM I UGOSTOTELJSTVO I OSTALE
USLUGE,EXPORT - IMPORT CETINJE (V STECAJNI POSTUPAK)
82
KNEŽEVIC
3108946235020
24,152.86 MARIJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KLASICNA PRODAVNICA IN KOTOR
KNJIGOPROMET
A.D. - BIJELO POLJE
3,487
02004046
32,719.43
62
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
3,103
23,055.29 MILORAD KOJIOBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. EURO BIJELO BUDVA
KOVACEVIC
2201970232012
426
15,590.39 MIRA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU U HERCEG NOVOM
KOVACEVIC
2311956715221
1,936
13,466.76 RATKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. RIVA - BIJELO POLJE
KOVACEVIC
2903970280038
1,318
12,480.65
KOVMID
02754754
D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI (NA OSNOVU PRESUDE
OSNOVNOG SUDA U H.NOVOM POSL.BR.K.223/10 UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
794
13,486.91
KOJCIN
02787164
- FONTANA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
893
16,066.65 RATKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTNDU ZA PRODAJU
KOLJENŠIC
2005977220016
SUVENIRA,BUDVA
1,844
47,467.50
KOMANDITNO
02185601
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE 3 APRIL K.D. NIKŠIC
1,808
389,889.65 - GRADNJA D.O.O. , BEOGRAD - DIO STRANOG DRUŠTVA U PODGORICI
KOMGRAP
02659921
916
727,930.59D.O.O. BIJELO POLJE
KOMP-AS
02379953
3,991
46,862.18 KORAC D.O.O PODGORICA
KOMPANIJA
02276585
2,041
40,116.76
KONKORDIJAD.O.O.
02357364
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE BUDVA
724
13,870.06
KONSTANTA
02662132
DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I USLUGE D.O.O. - BUDVA
401
17,132.17 DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE,INŽENJERING,PROIZVODNJU,PROMET I
KONSULT
02184257
USLUGE,EXPORT-IMPORT D.O.O. PODGORICA
2,062
15,477.03
KONTA
02727170
- M DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - BUDVA
2,392
47,357.65
KONTIC
02289881
DOO
2,489
14,864.74
KORAC
2802969270036
ESAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJEALTNOST U FRIZERSKOM SALONU AS - BERANE
3,562
11,803.93
KORDIC
02112396
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET, ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT - KOTOR
3,312
30,972.51
KOREKT-KOM
02347539
D.O.O. NIKŠIC
332
14,998.80 D.O.O. - BAR
KOSMONT
02868148
3,813
29,374.31D.O.O. ZA STAVLJANJE I DORADU KOŽE - BERANE
KOTEKS
02335859
185
204,544.92
KOTI
02077523
- TRADE D.O.O. PODGORICA
622
77,648.07
KOTOR
02650975
BAY HOTEL D.O.O. ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA PODGORICA
3,551
12,187.13 IN DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. KOTOR
KOTORELA
02365456
2,372
13,138.99
KOCKA
0207973270021
BORIS KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ZABAVNE VIDEO IGRE ENIGMA BERANE
4,629
13,605.90
KRALJEVSKA
02325462
TRGOVINA D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
794
237,260.29
KRAFT
02416239
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
1,229
171,716.88
KRIKATDRUŠTVO
02618699
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PODGORICA (RJEŠENJEM
ST.BR. 236/12 OD 28.08.2012. GORINE POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
104
14,057.68 SALONLJILJANA KOTOR
KROJACKI
2001962778627
335
470,393.43
KRONUS
02389541
MN CETERING EQUIPMENT D.O.O. CETINJE
1,678
48,255.45D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
KRSTAC
02410133
3,439
12,229.91
KRSTO
2609969290016
LUCIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SAMOSTALNOJ UGOSTITELJSKOJ
RADNJI S.U.R. KAFE KOD KRSTA - PLJEVLJA
2,376
17,557.08
KUJUNDŽIJEVIC
2406971232017
KRSTO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KIKA BUDVA
63
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
801
KULIC
2011965225012
15,026.13
SLAVICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. GAMUGA - BAR
1,409
KULTURA
02722836
10,363.09 - TREJDD.O.O. , BERANE
3,002
KURPEJOVIC
1910973272012
15,712.86
SAMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. RUBIN - ROŽAJE
1,447
KURTAGIC
2805971272029
14,767.52 SAMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOSTAUTO TAXI ROŽAJE
37
KUCA
02362198
56,590.49
KNJIGE DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
936
L.B.S.
02621436
168,640.32
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET D.O.O. - BUDVA
1,615
LAGOD.O.O.
02116359
11,037.19 - PODGORICA
1,262
LADY
02060175
165,441.65
M - NIKŠIC
187
LALATOVIC
02631997
10,733.61 DRUŠTVO ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
1,315
LALEVIC
2908975225010
16,673.08SANJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ŠTAND NA PIJACI BAR
3,439
LALOVIC
02373238
17,985.12- COMPANY , DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
3,439
LAMDADRUŠTVO
02354403
71,646.76
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE KOTOR
894
LD
02759292
338,768.21
SISTEM AUTOMOTIV D.O.O. ZA PRODAJU, ODRŽAVANJE I OPRAVKU MOTORNIH VOZILA I
MOTORCIKALA - PODGORICA
LENZ
D.O.O. ZA PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT PODGORICA
2,281
02403188
126,047.48
LEONARDO
3,702
02360802
68,797.47 COMMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT
PODGORICA
LERA
DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I INŽENJERING D.O.O. - BUDVA
2,190
02665573
49,699.62
LIBUSHDRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, TURIZAM I
990
02469570
11,472.50
USLUGE , BUDVA
LIVEND
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,
3,037
02317192
15,242.06
EXPORT-IMPORT - PODGORICA
LIGHT
ELECTRIC D.O.O. BUDVA
1,353
02303701
155,890.91
1,193
LIDEROS
02733587
11,185.54DRUŠTVO ZA MARKETING I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
LIKAS
D.O.O. BUDVA
3,439
02221969
113,835.19
1,189
LIMES
02462303
21,761.75
PLUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET PROIZVODA I USLUGA - PODGORICA
LIMING
GRADNJADOO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE - BAR
724
02637588
12,831.65
2,090
LIMINGTOURS
02400065
22,940.63
D.O.O. ZA TURIZAM, PROMET I USLUGE - BAR
LIMOVENT
1,343
02770938
20,933.99 DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TURIZAM I PRATECE USLUGE SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU KOTOR
3,686
LIPA-KOM
02180898
23,988.86 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, BIJELO POLJE
3,963
LIPOKOMERC
02058065
19,029.59
DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. PODGORICA
2,329
LIPP
02436663
17,633.50
KOMERC DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
2,097
LISA
02204525
155,484.33
DRUŠTVO ZA TRANSPORT , TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
3,439
LO
02227690
21,314.29
& KO COD.O.O. PODGORICA
3,518
LO
02382628
146,232.09
& MĐM DOO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,233
LOKVA
0605963274024
12,867.02
- MUSIC EKREM
64
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
569
LONGRUN
02793563
51,530.28 MONTENEGRO INVEST D.O.O. BAR
2,533
LONCOVIC
1510968270011
12,664.35 GORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU EQVINOX BERANE
1,195
LS
02654997
15,750.07
- LALICOM DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
1,350
LUGE
02381265
148,026.95
D.O.O. - BERANE
89
LUZITANOS
02710048
810,272.69 - INVEST CO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. - BUDVA
4,178
LUKI
02300826
79,806.97
TRANS DRUŠTVO ZA TRANSPORT,ŠPEDICIJU,PROMET I USLUGE D.O.O. PODGORICA
425
LUMENLUX
02297035
262,938.17 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ELEKTRO INŽENJERING D.O.O. BUDVA
362
LUTOVAC
02147122
286,910.11D.O.O. BUDVA
2,489
LUTOVAC
2505963725045
15,118.46 DUŠICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU ENIGMA BERANE
892
LUXON
02807769
10,283.95
DOO PODGORICA
3,774
LJEPOTICA
02384124
15,466.68 I RUDI DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - BAR
1,579
M
02675013
62,468.27
B TRANS - DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
3,578
M&MD.O.O.
02375095
28,392.96 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ULCINJ
2,106
MAB
02619300
13,726.03
TRADEDOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
3,292
MAGLIC
02403960
12,813.98
DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I TRGOVINU D.O.O. - PODGORICA
591
MAGNAT
02398028
132,351.91
OSIGURANJE AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE - PODGORICA
4,650
MADRI
02200023
12,880.14
DOO ZA INŽENJERING,PROMET I USLUGE - BAR
2,018
MAESTRAL
02348373
6,847,935.90INŽENJERING D.O.O. DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I INŽENJERING BUDVA
2,376
MAK
02393158
18,633.21
BECICI D.O.O. - DANILOVGRAD
4,272
MAKI
02172232
67,119.95
D.O.O ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
899
MAKO
02658569
25,201.99
COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
628
MAKS-BALKANDRUŠTVO
02785030
482,190.76
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
4,259
MALEKSDRUŠTVO
02213257
10,861.11
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
2,882
MALEŠEVIC
02432269
11,398.44 TRADE DRUŠTVO ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO D.O.O. BUDVA
3,277
MALIŠIC
3004956270118
22,195.28CEDOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KAMENOREZAC LIM - BERANE
1,664
MALL
02444780
1,542,320.38
GROUP DOO ZA PROMET I USLUGE - PODGORICA
3,567
MALL
02116677
17,269.06
METALI DOO BAR
780
MANDIC
1610969298011
16,313.53
BILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PRODAVNICI MJEŠOVITE ROBE
POKLON- BAR
767
MANT
02061236
19,384.99
D.O.O. BIJELO POLJE
972
02228432
194,481.55 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE DOO TIVAT (NA OSNOVU PRESUDE
MAPRENAT
OSNOVNOG SUDA U H.NOVOM K.BR.96/10 UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
3,439
02310554
10,097.78 D.O.O. PODGORICA
MAR-MARI
1,903
MAREZA
02322412
39,262.98TRANS-RADULOVICD.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - PODGORICA
1,657
02723263
63,892.61
MARKO
COD.O.O. BIJELO POLJE
1,073
MARKOVINA
02791862
47,493.37
RN D.O.O. PODGORICA
65
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
2,356
229,602.53
02274744
MARKOVIC
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
828 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - BUDVA
24,078.37
MARO
02670615
1,634 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. TIVAT
21,641.28
MAROSI
02459906
3,923
10,404.04
MARTINOVIC
2908978240029
MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU U IGALU
1,872
15,045.04
MARTINOVIC
02452723
CONSALTING D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
269
147,128.07
MASVETA
02382326
D.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BUDVA
198 COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOROVORNOŠCU PODGORICA
14,345.89
MATEJ
02878461
179
17,190.31
MATOVIC
2301985255013
ANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU STUDIO A
BUDVA
4,478
29,963.17
MATOVIC
1311980212997
MLADEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU PODGORICA PODGORICA
3,645 IRSAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. I - M PLJEVLJA
10,147.17
MAHIC
0311985290054
4,246
60,250.23
MACCHIATO
02359863
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. BUDVA
1,573
11,925.14
MAŠ
02712377
& MATEX DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, PROMET ROBA I
USLUGA EXPORT-IMPORT - TIVAT
913
11,830.54
MAŠINOUNION
02298694
D.O.O PODGORICA
2,076
103,699.28
MBC
02233878
BOBANDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAR
1,161
21,058.17
MG
02785102
- SECURITY DRUŠTVO ZA ZAŠTITU , OBEZBJEĐENJE, PROMET I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
1,550
12,375.13
MG
02715210
DULOVICD.O.O. BIJELO POLJE
100INŽENJERING D.O.O. ZA PROIZVODNJU,MONTAŽU,TRGOVINU I USLUGE - NIKŠIC
1,594,354.35
MG
02627531
2,564 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
132,547.57
MDDX
02381656
1,538
22,945.10
MEDIASET
02746824
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
3,037
20,674.10
MEDITERANO
02375478
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,906 VB DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
85,718.27
MEDICO
02668254
1,489 ALMER KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST Z.IGRE NA KOM.CAPO-SAT-INTERNET
30,852.77
MEKIC
2904969280039
IGRAONA BIJELO POLJE
3,439 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,SAOBRACAJ I USLUGE
11,038.40
MEMFIS
02096862
CETINJE
2,043
124,412.02
MENADŽER
0208969715309
- BUDVA
1,278
115,534.96
02738465
MERKUR
TRGOVINA I USLUGE DRUTŠVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - CETINJE
846
40,974.41
02339366
MERMER
PEROVIC D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DANILOVGRAD
2,363
1,100,627.03
02410354
MERCANTURA
D.O.O. - NIKŠIC
3,439
3,787,022.70
MERCUR
02046288
D.O.O. BUDVA
2,973
37,430.30
02424061
MESO-PROM
VUCELJIC D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,161
24,006.60
02286360
METALIK
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU D.O.O NIKŠIC
818
112,736.96
02046822
METALURG
D.O.O. - ROŽAJE
66
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,574
503,384.51 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
METRIMONT
02429012
622
21,248.89 - TRADE D.O.O. - NIKŠIC(RJEŠENJEM ST.BR.1/13 OD 28.03.2013 GOD. POKRENUT
MEHANIK
02052288
STECAJNI POSTUPAK)
2,046
41,953.69COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT D.O.O. MEHMED
02417545
ROŽAJE
975
14,307.84
MI
02815770
- NI KO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
3,141
91,974.04
MIZOMI
02342049
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, INŽENJERING, EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,466
10,177.27MILOJKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR M.M - PODGORICA
MIJOVIC
2611969215248
1,650
55,643.23
MIKELI
02460491
TRADE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BERANE
3,439
40,738.72
MIL
02330806
- NIS TRADE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
1,448
14,532.27
MILAN
2905959270120
KASTRATOVIC AUTO TAXI
1,193
13,562.32
MILEX
02422387
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
4,217
32,032.02
MILITA
02356937
COMPANY DOO
689
377,198.63
MILLA-IMPEXDRUŠTVO
02198312
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - ULCINJ
437
10,569.00
MILJENOVIC
1311956250012
VOJO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TAXI PREVOZ - KOTOR
1,893
29,787.31
MIM
02448734
- TEHNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O.- NIKŠIC
892
28,529.98 - CGDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
MINERVO
02718308
1,798
57,004.77
MINEX
02356023
MK DOO
3,439
44,256.52
MINIMARKET
0302951782811
DACA - BAR
919
62,965.03
MINIC
2210957210041
NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST MINIC GRADNJA - PODGORICA
2,945
16,095.25
MIOBALTD.O.O.
02351366
ZA PROMET ROBA,UGOSTITELJSTVO I USLUGE,NIKŠIC
4,563
28,541.94
MIR
02314916
DZ DRAŠKOVIC MILENKO I DR. BIJELO POLJE
1,920
876,368.30 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O NIKŠIC
MIR-MONT
02179857
1,181
12,840.28
MIRAMI
02674262
D.O.O. - BUDVA
4,330
45,953.09
MIRLAPLAST
02310490
D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM,EXPORT-IMPORT
PODGORICA
2,424
13,636.27
MISAL
02417162
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
1,992
12,667.32 ALEKSANDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST- ARTE DOLCE- PODGORICA
MITROVIC
1208970720042
4,171
24,116.67 BOGIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U AGENCIJI ZA PROMET NEKRETNINA
MITROVIC
1105951220019
BELI - BAR
4,178
25,567.49
MICKO
02363976
COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,439
267,657.39 DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT IZOLACIONI CENTAR D.O.O.
MJEŠOVITO
02307464
PODGORICA
1,630
11,337.58 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FOLIAPAK BIJELO POLJE
MJEŠOVITO
02268787
997
89,607.43 PREDUZECE ZA TRGOVINU I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANICENOM
MJEŠOVITO
02254077
ODGOVORNOŠCU MODRO - PODGORICA
1,543
33,385.01
02734516
MK
- SISTEMDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
67
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
3,753
MM
02067846
17,700.14
KOMERC D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, MARKETING, ŠPEDICIJU,
SAOBRACAJ, PROIZVODNJU I USLUGE EXPORT-IMPORT - TIVAT
MNE
- AUTO D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
1,637
02649691
34,753.94
MNW
COMPANY D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE - KOTOR
1,949
02632152
425,712.20
MO
COMMERCE D.O.O. PODGORICA
1,090
02327848
14,083.62
MOBRIDGE
2,806
02326540
80,877.62 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
MOGREN
1,237
02260204
94,927.86 TRADE D.O.O. BUDVA
MOGREN
2,001
02648792
19,084.50 CONSTRUCTIOND.O.O. PODGORICA
MONACH
555
02442680
11,625.46DOO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO,PROMET I USLUGE, BAR - VIRPAZAR
MONEGRO
1,294
02440296
44,237.51 CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
MONITAS-TRADE
ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU D.O.O. BUDVA
3,439
02310180
46,347.74
MONNEG
1,434
02683571
28,615.00 GROUP DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE D.O.O. ŽABLJAK
MONRE
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
122
02621177
10,756.70
MONT
AMERICA PROPERTIES DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SVETI STEFAN
2,246
02427842
88,724.86
MONT
VALERI DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PODGORICA
142
02323354
1,316,927.06
MONT
DOMUS D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT1,620
02386542
1,696,963.62
IMPORT,PODGORICA
MONT
PROJECT D.O.O. DRUŠTVO ZA INVESTICIJE, INŽENJERING, PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE
522
02451077
13,493.78
- KOTOR
MONT-ROYAL
D.O.O. ZA TURIZAM,PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT BUDVA
2,175
02399873
46,750.89
MONT-SUVENIR
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. DANILOVGRAD
1,641
02345170
13,233.54
2,172
MONT-SWEETS
02677202
15,323.73
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET
ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
213
MONTAVAR
02415372
2,264,433.31- METALAC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - NIKŠIC
MONTAVAR
185
02877678
319,492.73 METALNA INŽENJERING DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA
PROIZVODNJU, MONTAŽU, TRGOVINU I USLUGE - NIKŠIC
1,893
MONTE
02452707
41,691.53
VUKS DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
2,754
MONTE
02445433
19,111.26
GENK D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,481
MONTE
02428946
7,191,412.77
MENA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INVESTICIJE - PODGORICA
(RJEŠENJEM PRIVREDNOG SUDA PODGORICA P.BR.293/11 OD 21.07.2011 GOD. ODREĐENA
PRIVREMENA MJERA OTUĐENJA I OPTERECENJA NEPOKRETNOSTI)
1,923
MONTE-M.R.M.D.O.O.
02664275
43,417.40
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, INŽENJERING, MARKETING, SAOBRACAJ,
TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, PROMET ROBA I USLUGE EXPORT - IMPORT PODGORICA
3,439
MONTEVINO
02323958
21,382.71
D.O.O DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I TRANSPORT BAR
1,469
MONTEGARD-GARDAŠEVIC
02310473
541,169.88
O.D ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE HERCEG NOVI
940
MONTEGROSSO
02408325
193,320.32
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA , BAR
3,345
MONTEERDOGLIJAD.O.O.
02295156
12,258.83
DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
4,271
MONTEKUK
02262517
23,164.51 PROM DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU NA VELIKO I MALO - NIKŠIC
68
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
1,594
02647389
642,389.15 D.O.O. - PODGORICA
MONTEMAL
165
02771888
21,076.10
MONTENAPO
GROUPDOO PODGORICA
66
02072785
29,900.44
MONTENEGRINO
DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE
TIVAT
654
02371316
11,224.29
MONTENEGRO
& ITALIJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT
PODGORICA
187
1603956225019
28,986.64
MONTENEGRO
3 - BAR
1,353
02648458
31,402.87
MONTENEGRO
VENTURE PARTNERS D.O.O. - BUDVA
739
02802252
13,366.70
MONTENEGRO
GORA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
1,210
02690543
15,935.75
MONTENEGRO
MURIC HOLDING DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ,EXPORTIMPORT - ROŽAJE
1,530
02630745
103,497.94
MONTENEGRO
PROJECT D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
3,338
02269066
496,141.72
MONTEPRANZO
- BOKAPRODUKT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I
USLUGE - TIVAT
4,019
02268205
1,202,744.41
MONTEPRANZO
D.O.O. BUDVA
1,427
02693780
12,875.36 D.O.O. ,BEOGRAD - DIO STRANOG DRUŠTVA ,BUDVA
MONTERRA
97
02689618
189,531.63 CONSTRUCTION D.O.O. - BUDVA
MONTERRA
1,509
02651483
69,648.18 BLACK D.O.O. PODGORICA
MOUNTAIN
185
02873320
25,729.93
MOCA
GROUPDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
1,223
02387786
139,614.39
MP
BEDEM DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
709
02699257
15,684.81
MR
- GRAMAR DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
1,325
2312957260127
12,295.13
MRKAIC
BOŽIDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.T.R. ZLATARSKA RADNJA NIKŠIC
1,361
02399008
896,969.99
MSN
COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - ULCINJ
1,280
02290456
11,883.48
MT
ZECEVIC CO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
1,825
02308363
30,186.10
MT
INŽENJERINGD.O.O. ZA PROJEKTOVANJE,INŽENJERING,PROMET I USLUGE - MOJKOVAC
1,530
2611984220088
22,672.00 ALEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U MARKETU EMA - SUTOMORE
MUSLICIC
2,250
2002961270030
25,790.97MILAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KAFE - KUHINJA - BUDVA
MUŠIKIC
1,591
02746735
11,400.20
MF
CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
3,131
02405083
14,511.43
N.B.A.
COMPANY, DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, D.O.O. BUDVA
691
02067749
12,938.14
N.K.B.
TURIST COMERC D.O.O. - BUDVA
3,999
02326272
13,776.27
N.O
HOMONT D.O.O. PODGORICA
1,151
02385201
396,358.26 ARREDO CASA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT- IMPORT NAMOS-LUX
PODGORICA
615
02779382
29,366.86
NANO
D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO, PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT
ULCINJ
3,753
NASRADINI
02343274
38,601.12 COMPANY D.O.O. ULCINJ
3,790
NAFAKA
02344203
63,665.17CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
69
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,214
61,550.29
02199998
NVO
HUMANITARNO UDRUŽENJE - RUKA PRIJATELJA PODGORICA
173
13,443.94 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O.- BUDVA
02430134
NEVESFIL
3,765
16,390.80 UDRUŽENJE AUTO - MOTO DRUŠTVO HERCEG NOVI HERCEG NOVI
02008432
NEVLADINO
3,485
13,706.00 TELEVIZIJA O R I O N KOLAŠIN
02365502
NEZAVISNA
237
19,782.89
02641992
NET-EXPRESS
D.O.O. - BUDVA
1,670
514,392.33
02622181
NECOWA
D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU - ŠAVNIK
1,851
49,972.80
02431319
NEW
LINE DRUŠTVO ZA TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE ,DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU - CETINJE
1,725
11,671.01
02682079
NEW
PRESS D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
2,075
14,945.71
02381338
NEW
SKI CENTAR DURMITOR DOO ZA PLANINSKI TURIZAM -ŽABLJAK(RJEŠENJEM L.BR.276/08 OD
11.07.2008 ,BIJELO POLJE ,POKRENUT POSTUPAK SUDSKE LIKVIDACIJE)
1,552
121,605.93
02678080
NIAN
GRADNJA DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. - BUDVA
3,561
21,473.65DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, PROMET ROBA I USLUGA
02315190
NIJANSA
TIVAT
622
42,018.21
02816326
NIKA
PRO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET MLIJEKA I POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA - NIKŠIC
2,382
15,698.07
02371324
NIMANBEGU
& CO D.O.O. ZA TRGOVINU,TRANSPORT,UGOSTITELJSTVO,TURIZAM I USLUGE
ULCINJ
796
12,461.91D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - BUDVA
02369125
NIMITAB
1,965
49,415.78
02430525
NIHON
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET, UGOSTITELJSTVO I USLUGE EXPORT-IMPORT ULCINJ
1,143
11,219.34 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
02737914
NOVEMBAR
2,349
11,316.16
02446391
NOVI
DOM DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
1,847
94,708.59
02426099
NOKI
BEACH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - ULCINJ
348
20,713.57GROUPD.O.O.PODGORICA
02845750
NORDEL
2,260
15,038.61 MEHSUDIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. DINA - ROŽAJE
2608962272016
NURKOVIC
1,741
02090465
O1,388,457.62
R B I S D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
4,911
12,049.21
02045320
O.D
ALDAN ROŽAJE
4,610
30,319.82
02301474
O.D.
ADING - PLJEVLJA
2,286
224,908.95
02346311
O.D.
INTERKOD PLJEVLJA
4,429
34,521.09
02315688
O.D.
ATLANTIC- COM RACIC JOVO I DRUGI -BERANE
1,574
69,963.55
02363062
O.D.DELTA-MOS-ŠILJEGOVIC
ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO PROIZVODNJU TURIZAM I
UGOSTITELJSTVO H-NOVI
2,690
15,118.17
02197871
O.D.ZA
PROIZVODNJU,PROMET I USLUGECITTI- GUSINJE
2,050
173,203.85 ANDRIJEVICA
02280604
O.D.ZODIJAK
4,478
02044706
22,298.97
O.D.INPRODŽAS
ROŽAJE
1,832
29,794.51
02632861
O.L.BOSS PROPERTIESDOO ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
907
1008959285025
11,246.28
OBRADOVIC
LJUBINKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KIOSKU 14 JANUAR BIJELO
POLJE
70
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
1,110
ODDELIC-COMMERCE
02128039
61,401.58
PLJEVLJA
3,131
OLIKOD.O.O.
02256177
55,736.55
ZA PROIZVODNJU , PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT , PODGORICA
2,015
OLIMAGO
02209772
25,950.05 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU,PROMET ROBA I USLUGA I UGOSTITELJSTVO
TIVAT
OLIMPIA
947
02790106
33,106.13INTERNATIONAL D.O.O.BUDVA
OLIO-PROM
118
02087529
20,925.68 D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE - BAR
OMEGA
EXPORT D.O.O. - PODGORICA
3,518
02381826
10,089.89
OMEGA
SOUND D.O.O. ZA PROMET I USLUGE - PODGORICA
1,109
02669609
44,564.30
OPREMAKOMERC
D.O.O. PODGORICA
3,660
02080915
14,369.35
ORIJENPRODUKT
D.O.O. - HERCEG NOVI
4,145
02114852
90,694.07
ORLANDO
3,548
02051494
94,869.31 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
ORO-METDRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I
489
02273730
20,510.13
USLUGA PODGORICA
OROMONT
3,548
02073234
13,643.95 D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT CETINJE
ORTACKO
1,503
02103117
43,125.83 DRUŠTVO MIRZA BEKTEŠEVIC ALJO I DR. PLAV
ORTACKO
2,921
02276844
10,683.86 DRUŠTVO BOŽUR - PLAV
ORTACKO
4,591
02301598
13,370.59 DRUŠTVO VEKTOR-ARGUSINJE - PLAV
ORTACKO
3,538
02398664
19,451.58 DRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKE RADOVE I INŽENJERING GROZDANIC - HERCEG NOVI,
BAOŠICI
ORTACKO
538
02195364
58,236.91 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT BULE
COMMERCE PEJOVIC DANILOVGRAD
ORTACKO
3,439
02318008
191,354.32DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I NUSLUGE, EXPORT -IMPORT BOŽOVIC &
NARCIS KOMERC KOTOR
ORTACKO
4,213
02272237
15,611.07 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT IVOŠEVIC
COMMERCE KOTOR
4,443
ORTACKO
02341131
33,456.86 DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA DAPCEVIC I DR O.D.
3,223
ORTACKO
02155893
12,216.86 DRUŠTVO SERPENTUS O.D. - ANDRIJEVICA
160
ORTACKO
02361043
51,046.77 DRUŠTVO WEST UNION ROŽAJE
97
OSVIT
02051001
51,587.57
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, EXPORT-IMPORT
CETINJE
2,531
OTOVIC
02328224
10,826.80
COMPANY DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE D.O.O. BUDVA
1,175
OFFICE
02714205
46,800.51
CENTAR GARANTDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - ULCINJ
3,090
OCEANGOLD
02424525
100,622.21 D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT , PODGORICA
971
P&G
02394715
332,329.66
AGENCY D.O.O. PODGORICA
1,530
P.Z.U.
02365600
267,262.27
SPECIJALISTICKA AMBULANTA ZA OPŠTU HIRURGIJU SA OPERACIONOM SALOM ZA
AMBULANTNE INTERVENCIJE I GINEKOLOŠKO AKUŠERSKU DIJAGNOSTIKU, VRŠENJE PREKIDA
TRUDNOCE STARE DO 10 SEDMICA CENEX MEDICAL 1,903
P.K.
02339552
57,184.00
MONT D.O.O. BIJELO POLJE
1,700
PAVICEVIC
02316412
18,911.20 PROMET D .O.O. - NIKŠIC
71
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
1,145
PAVLE
02743558
19,438.44
CODRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
970
PAVLOVIC
1510941710036
12,429.97 MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFANI LOKOMOTIVA BAR
783
PAIJN
02129086
56,857.21
D.O.O PODGORICA
2,062
PAJOVIC
2604977231981
71,535.54ALEKSANDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. TROCADERO - BUDVA
4,490
PALMA
2909967210019
46,927.49
I PALMAII PODGORICA
1,866
PAPE
02080451
121,889.57
D.O.O. CETINJE (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
1,710
PARTING
02430576
58,647.52DOO PODGORICA
3,439
PARTUS
02096323
23,964.03D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT
517
PACO
02287323
16,991.31
MONTE D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I INŽENJERING DANILOVGRAD
1,308
PEDJONI
02726327
10,828.92- PLAST D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,439
PEJOVIC
02328925
27,907.39N.B. I ORTACI O.D. PODGORICA
1,564
PEJOVIC
2912982290011
10,569.48NENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SERVISU ZA MOBILNE TELEFONE
TEHNOMOBIL - PODGORICA
3,138
PEJOVIC
0202966260027
18,832.45RATKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. NON STOP TIVAT - KRAŠICI
3,529
PEJOVIC
2407952260014
12,179.48SIMO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - ADVOKAT - NIKŠIC
3,184
PEKALA
02308002
63,350.50
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT - HERCEG-NOVI
4,433
PEKARA
2912960710025
27,436.96MILIC PODGORICA
3,645
PEKARA
1012972950035
12,018.02MONTENEGRO VL. COCAJ SELIM PODGORICA
3,624
PEKARA
0806956940006
11,401.23REGINA- BAR
2,659
PEKARSKA
2611952940003
24,579.46 RADNJA JADRAN 2 KOTOR
2,993
PEKARSKO-USLUŽNA
3108959275021
19,334.58
RADNJA KLAS BERANE
3,439
PEKOVIC
02320703
11,038.63COMPANY O.D. - BAR
2,316
PELAGONIJA
02107007
493,056.61 D.O.O. PODGORICA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA INŽENJERING
912
PEOVIC
1308979280015
105,498.36
SAŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE CINEMA CLUB - BIJELO POLJE
3,977
PERMIX
02377128
13,721.85
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PODGORICA
4,205
PESOK
02351803
26,268.28
D.O.O. - PODGORICA
90
PETROVIC
1211976231990
22,914.10 DINO TAKSI PREVOZ KOTOR
328
PZU
02342626
58,605.74
SPECIJALISTICKA AMBULANTA ZA ORTOPEDIJU, TRAUMATOLOGIJU I HIPERBARICNU
MEDICINU ANEA HBO MEDICAL - BUDVA
233
PIVOT
02642689
14,739.02
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
1,111
02757419
11,070.03
PIETRO
E MICHELLI DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA
- PODGORICA
3,897
2612971218013
29,831.49 BOLERO DANILOVGRAD
PIZZERIA
3,732
PILANA02349639
56,103.63
STOJANOVIC DOO
523
02762366
11,210.40ŠARANCIC D.O.O. - PODGORICA
PILJARA
956
PITURA
02637855
10,183.92
DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
1,326
02633353
17,309.54
PICCO
DRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT, PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I
72
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj
USLUGE D.O.O. - ULCINJ
PLAŽA
12,433.29
857 PLUS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - ULCINJ
02665875
PLANET
41,291.14
591
BOWLING DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
02790378
PLAYMAKER
399,369.32
1,139
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
02347725
PLIJEVOR
23,407.37
3,754
D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE - CETINJE
02372347
PLUS
66,042.22
3,442INTERNATIONAL D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT
02311372
PODGORICA
PODGORICAEKSPRES
113,433.18
2,018
A.D. PODGORICA
02114666
POKRET
16,884.50
3,502 D.O.O. PODGORICA
02016770
POLARIS
10,790.63
3,684
D.O.O. EXPORT-IMPORT PODGORICA
02378248
POLEN
401,622.44
1,500 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
02110270
POLINI
339,943.00
1,035 D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
02394545
POLMONTE
12,785.54
1,336
DOO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE - BAR
02647532
POLUKS
19,575.91
1,839 DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT NIKŠIC
02622025
POSLASTICARSKO
18,441.37
4,589
BUREGDŽIJSKA RADNJA PLAVI HORIZONT - BAR
2111956220010
POSLOVNA
27,633.65
3,195
JEDINICA LETOVALIŠTE U BULJARICAMA
07653603
POSLOVNI
1,090,524.96
674
SISTEM MI-RAI GROUP D.O.O. - NIKŠIC
02257564
POSLOVNO
26,000.17
654
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT- IMPORT DION D.O.O.
02231808
POSLOVNO
75,456.78
832
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VOLUJAK D.O.O PODGORICA
02206358
POSLOVNO
71,843.13
1,293
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LORIS D.O.O.NIKŠIC
02089173
POSLOVNO
16,195.71
3,992
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONTEMAX D.O.O NIKŠIC
02319411
POSLOVNO
111,628.56
114
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,EXPORT-IMPORT I USLUGE MONTE - BOMIX D.O.O.
02320541
HERCEG NOVI
POSLOVNO
51,456.95
948
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PURRA D.O.O. NIKŠIC
02319080
27,298.54
920
POSLOVNO
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE BANGOS-COMPANY D.O.O. NIKŠIC
02305321
POSLOVNO
121,250.67
1,411
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE VESS & VESS D.O.O. NIKŠIC
02170043
85,501.22
1,990
POSLOVNO
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MONIK-MONT D.O.O.
02341514
NIKŠIC(RJEŠENJEM ST.BR. 13/13 OD 28.02.2013 GOD. POKRENUT STECEJNI POSTUPAK)
50,755.24
1,637
POSLOVNO
02050757
DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE UNIKUM-UTJEŠINOVIC D.O.O. NIKŠIC
68,325.60
1,308
POSLOVNO
02344602
DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE CASA DI SAVOIA D.O.O.- NIKŠIC
59,354.56
130
PR
02835878
& MEDIA CONSULTANCY - PRIME CONSULTANCYD.O.O.PODGORICA
36,547.09
1,998
PRAGMA
02277077
DOO
21,229.53
1,551
PRAGMA
02420767
INŽENJERING D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
18,254.07
1,164MAJ MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA
PRVI
02313448
368,141.08
2,069 KOMERC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA
PREVOZ
02093782
PODGORICA
318,728.05
3,638 COMPANY D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
PREVOZ
02399164
73
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
780
PREDUZETNICKA
3001961710291
16,369.91
RADNJA ZA OBAVLJANJE ZANATSKE DJELSTNOSTI - RADIONICA PROHROM BAR
3,439
PREDUZETNICKA
0803970225019
20,032.16
RANJA ZA OBAVLJANJE TRGOVINSKE DJELATNOSTI MARKET BS
3,443
PREDUZECE
02065711
68,030.40
GRANDEX D.O.O. BERANE
83
PREDUZECE
02795981
34,294.48
ZA GRADNJU,PROMET I USLUGE MONTE VERDE CONSTRUCTION D.O.O. KOTOR
268
PREDUZECE
02045923
104,479.99 ZA GRAĐENJE, PROJEKTOVANJE, INŽINJERING I KONSALTING ELING D.O.O.
PODGORICA
PREDUZECE
ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA REBRENICE - CG D.O.O. PODGORICA
2,216
02442396
13,694.31
PREDUZECE
3,805
02196042
301,277.04 ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA PGM BREZNIKD.O.O. PLJEVLJA
PREDUZECE
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SKYPLUS D.O.O. - BUDVA
1,199
02465400
12,708.53
PREDUZECE
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONTENEGRO TOURIST CENTRE D.O.O. 3,443
02391996
16,901.03
PODGORICA
PREDUZECE
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE TRGOMEN - PV
2,020
02628309
53,332.92
PREDUZECE
1,236
02444038
108,871.86 ZA PROIZVODNJU, USLUGE I PROMET VD VISKOL D.O.O. PODGORICA
PREDUZECE
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT I IMPORT PEPIC COMP D.O.O
4,490
02258536
37,684.82
PODGORICA
PREDUZECE
3,296
02078619
162,861.43 ZA PROTEKTIRANJE GUMA ZA VOZILA GUMIG A.D. BERANE
PREDUZECE
ZA TGOVINU, PROMET I USLUGE HELLAS- TRADE DOO BIJELO POLJE
585
02175762
63,079.96
PREDUZECE
ZA TURIZAM TARA LODGE D.O.O. BUDVA
797
02458713
93,479.05
PREDUZECE
PAŠALIC VATROMETAL EXPORT-IMPORT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
3,765
06925081
14,635.26
POSLOVNA JEDINICA PODGORICA
PREDŠKOLSKA
USTANOVA U PRIVATNOJ SVOJINI LAGO-FROG - PODGORICA
158
02438143
10,238.35
660
PREMIER
02410583
220,806.73- MONTENEGRO, D.O.O. ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SRECU - PODGORICA
PRETIUM
4,176
02145588
55,390.18 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I
USLUGA,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
PRŽIONICA
2,040
2802966285016
41,284.50 KAFE EDA BIJELO POLJE
170
PRIVATNA
02375508
18,880.33 ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA CENTAR BERANE
PRIVATNA
606
02710358
13,337.04 ZDRAVSTVENA USTANOVA DENTAL CENTAR PODGORICA
3,222
PRIVATNA
02409712
40,647.45 USTANOVA FAKULTET ZA USLUŽNI MANADŽMENT-BAR
PRIVE
PETROL D.O.O. EXPORT-IMPORT ZA ZAŠTITU INTERESA CLANICA U SFERI PROMETA
2,501
02345757
51,895.70
NAFTE I NAFTNIH DERIVATA - PODGORICA
1,439
PRIVREDNO
02103290
24,434.40
DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE,PROMET I USLUGE VIB-CENTAR D.O.O. PODGORICA
3,131
PRIVREDNO
02361710
10,803.55 DRUŠTVO BAUMARKT D.O.O. BUDVA
3,890
PRIVREDNO
02239299
17,448.31 DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE VILAŽ D.O.O. NIKŠIC
983
PRIVREDNO
02408821
32,770.11 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ARTISTIK D.O.O. CETINJE
1,250
PRIVREDNO
02466007
10,241.32 DRUŠTVO MSJ EURO D.O.O. BUDVA
618
PRIMUS
02270315
1,269,303.88
ELEKTRONICS D.O.O. ZA EXPORT-IMPORT UNUTRAŠNJI PROMET - ULCINJ
4,164
PRINT
02067803
66,994.48
D.O.O. PODGORICA
74
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,595
602,109.15
PRO-CONNECT
02663643
D.O.O. - PODGORICA
991
5,587,662.58 D.O.O. PODGORICA
PROVLADEX
02258617
3,818
17,588.03
PROIZVODNO
02150387
TRGOVINSKO KOMANDITNO DRUŠTVO DENDOPROMET DACIC I DR ROŽAJE
256
3,928,614.78 TRGOVINSKO-USLUŽNO I EXPORT-IMPORT DRUŠTVO EURO PACT D.O.O. PROIZVODNO,
02189925
PODGORICA
585
11,404.71
PROIZVODNO-PROMETNO
02068150
PREDUZECE EVROPA-PROMET D.O.O. BIJELO POLJE
859
32,970.12
PROLJECE-KOMERC
02189208
A.D. - PLJEVLJA
237
17,949.70 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
PROMITEAS
02765306
3,572
18,655.07 D.O.O. BERANE
PROSINEX
02373700
1,038
115,014.53
PROTON
02433079
DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UGOSTITELJSTVO I USLUGE EXPORT-IMPORT ULCINJ
2,138
27,214.37 ANTO TAKSI PREVOZ KOTOR
PRSKALO
3004961230019
949
5,503,462.45
PS
02688328
GRADNJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,372
50,935.11 DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI ROŽAJE
PHARMA-PE
02309998
3,583
39,115.30DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
PCELICA
02085224
3,694
R36,645.54
02086140
I R E X D.O.O. TOMAŠEVO
1,809
202,820.38
R&B
02435691
COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ROŽAJE (NA OSNOVU PRESUDE
OSNOVNOG SUDA U ROŽAJAMA K.BR.113/11 UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
1,678
37,476.10
RAVNA
02113015
GORA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE - BIJELO POLJE
137
41,723.05
RAD
02394308
PROJEKT D.O.O. - PODGORICA
3,945
11,106.21
RADA
2209964245014
2,018
12,631.63 D.O.O. ZA SAOBRACAJ, TURIZAM I USLUGE - HERCEG NOVI
RADANOVIC
02665131
81
14,435.03 RADOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAKSI - KOTOR
RADANOVIC
0503961230014
111
12,230.02 KOLACA SLATKA TAJNA NIKŠIC
RADIONICA
2510958265013
2,224
11,478.53 SVETOZAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R.GRIL BAŠTA LOZA TIVAT
RADOVIC
0211959260010
4,890
6,765,865.34
RADOJE
02014092
DAKIC- AKCIONARSKO DRUŠTVO - PODGORICA
1,146
18,044.08 MILAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U GOSTIONI ESPERANSA- KOTOR
RADOJEVIC
2603961270026
2,168
11,034.82 D.O.O ULCINJ
RADONCIC
02201518
3,449
12,941.25 MILIJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU M.R. KRISTAL BIJELO
RADONJIC
2111969280012
POLJE
1,812
15,594.26
RADOSAVLJEVIC
1802959855016
MIRJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U ZANATSKOJ RADNJI
ENTERIJER BUDVA
159
30,099.26 TRADE DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,D.O.O. - PODGORICA
RADULOVIC
02440466
2,152
19,873.90 BORO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAKSI- KOLAŠIN
RAKOCEVIC
2605964210019
4,402
60,868.84
RALE
02128659
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT RALE D.O.O. PODGORICA
2,795
79,493.17
RAM
02430967
COMPANY DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI EXPORT-IMPORT- ROŽAJE
65
10,754.39MONTENEGRO EXPORT-IMPORT - BUDVA
RATTAN
02758865
75
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
2,895
RACIC
1606967270120
27,319.49
PREDRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. NOCNI BAR COLOSEUM BERANE
RAŠKOM
1,151
02707764
36,369.01DOO ZA PROMET I USLUGE PODGORICA
RB
PLUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BERANE
696
02777533
31,710.65
RD
- TRADE D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
2,074
02426579
85,414.36
RD
GROUPED.O.O. BUDVA
2,558
02631873
797,665.80
REZ
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - ROŽAJE
283
02365391
209,766.22
REJ
- PASTEL D.O.O. ZA EXPORT-IMPORT ,UNUTRAŠNJI PROMET ,UGOSTITELJSTVO I USLUGE 1,683
02667126
26,368.96
ULCINJ
REMONT
PRUGA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SARAJEVO 1,468
02458438
205,355.92
PREDSTAVNIŠTVO PODGORICA
RESAVA
D.O.O. BUDVA
59
02899345
113,830.58
RESTAUR-ART
MONTENEGROD.O.O. BUDVA
4,325
02217619
133,817.16
RESTORAN
801
2709955225011
16,742.24 PALMA BAR
REDŽEMATOVIC
FIKRET KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST CAFFE BAR ENIGMA - PLAV
1,252
1611988270132
12,640.17
REDŽEPAGIC
VIOLCA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U TRGOVINSKOJ RADNJI DVA
3,929
0507965279013
10,433.71
GALEBA -PLAV
REDŽEPAGIC
HALJILJ KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU GALAXY GUSINJE
1,987
2201984274036
10,243.03
REXHA
COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - ULCINJ
1,452
02697319
148,834.10
RIVA
DEVELOPMENT D.O.O. DRUŠTVO ZA INVESTICIJE, INŽENJERING, PROJEKTOVANJE I
298
02450739
27,905.58
GRAĐENJE - KOTOR
RIJEKATOURS
D.O.O. CETINJE
209
02813181
50,630.38
RISTIC
ŽELJKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BUTIKU ANĐELA - NIKŠIC
2,046
0804972255019
11,794.23
ROZAFA
D.O.O. - BAR
1,299
02329964
267,264.95
ROKO
D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA I MALO I USLUGE IGALO
3,543
02075474
56,048.83
ROLLER
216
02329719
29,157.76DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
ROLOVIC
1,426
1607967250010
12,147.53 SAŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PRODAVNICI NJAM NJAM- CETINJE
ROLOMONT
403
02349868
122,832.35 2000 D.O.O. ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , BAR
ROMA
& ARTE DOLCE - BUDVA
2,376
0608970725014
15,151.87
RONITO
DRUŠTVO ZA USLUGE,TRGOVINU I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
569
02421364
15,579.63
RR
- INŽINJERING D.O.O. - PODGORICA
166
02671760
2,908,532.79
RSV
FARMACIA OF MONTENEGRO D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE
310
02177463
126,908.04
,EXPORT-IMPORT,PODGORICA
RUDAR
D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
3,469
02252937
40,240.05
RUDO
POLJEDRUŠTVO ZA SAOBRACAJ PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
3,439
02129531
204,854.14
RUS
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
1,395
02395606
10,743.10
S.Z.R
GOLF - ROŽAJE
3,645
3001958272038
18,084.50
S.Z.R.
IN FRIZERSKI SALON - BUDVA
1,916
1103978259992
20,700.91
76
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
2,376
20,039.92
0308969232019
S.Z.R.
MINI PEKARA REA BUDVA
3,100
12,739.26
2009968279011
S.Z.R.
ŠEJLA - TEKSTIL PLAV
3,439
48,278.30
02301954
S.M.A.
PERAZIC D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
3,656
17,530.24
1612958250036
S.T.R
. LUX
2,196
14,975.73
0611970275028
S.T.R
ELMIN BERANE
1,531
16,394.51
2809973275012
S.T.R.
GINA BUDVA
4,058
17,127.74
0205971930056
S.T.R.
EDO ROŽAJE
3,439
77,268.07
0403957785813
S.T.R.
NADA PODGORICA
3,924
31,182.63
0501981798456
S.T.R.
SRĐAN PLJEVLJA
1,495
15,828.13
1208978280149
S.T.R.
BOJANA
643
14,512.11
2505965295013
S.T.R.
VL.DANA KNEŽEVIC
2,162
10,751.35
1610968285153
S.T.R.
DE-BO-BO - BIJELO POLJE
551
23,293.66
2309980232016
S.T.R.
ŽURNAL BUDVA
4,005
12,718.04
2302967210017
S.T.R.
IGOR - KOLAŠIN
205
16,929.36
1101960270015
S.T.R.
KAMELIJA
2,753
11,433.05
2805971715397
S.T.R.
KEKI - MARTAC JELENA - BUDVA
873
15,192.14
3004968295019
S.T.R.
KOMISION N & N PLJEVLJA
3,890
17,180.22
2907959290019
S.T.R.
LOVAC - PLJEVLJA
4,549
12,500.52
0501972210039
S.T.R.
MARKET MIMI PODGORICA
4,176
19,193.63
2509965210056
S.T.R.
MARLBORO PODGORICA
1,199
23,305.42
0802957277011
S.T.R.
MAT ROŽAJE
2,007
124,408.18
0811971274016
S.T.R.
MIKI
1,195
13,654.48
0901972265028
S.T.R.
MILOCANI NIKŠIC
3,439
16,514.60
0210961945008
S.T.R.
MINI-S KOLAŠIN
3,645
11,403.88
2803977298000
S.T.R.
TEODORA PLJEVLJA
3,439
13,449.33
2205967275032
S.T.R.VESKO
2,358
11,163.04
0702973218012
S.T.R.DONALD
- BUDVA
4,195
18,683.96 PLJEVLJA
1103969290038
S.T.R.KIVI
859
14,454.00
2303962225012
S.T.R.ROMEO
I JULIJABUDVA
2,797
14,320.86
0912965210244
S.U.R.
RENESANSA - BUDVA
1,621
112,507.44
1202970237017
S.U.R.
JEF - BUDVA
102
11,367.89
0604966275130
S.U.R.
KAFE BAR VIDEO - BERANE
1,577
21,579.44
0301965290095
S.U.R.
PALMA-PRCANJ
4,141
28,997.74
2611970270023
S.U.R.
PJER BERANE
3,503
27,351.09
1309942223018
S.U.R.
RESTORAN SLOŽNA BRACA - ULCINJ
4,485
11,497.94
0607965270010
S.U.R.
SAN ANDRIJEVICA
77
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
3,719
19,762.95
2802977272080
S.U.R.
STARA VAROŠ ROŽAJE
4,197
10,664.42
0101973277015
S.U.R.
STIL ROŽAJE
3,543
18,020.99
2810959260035
S.U.R.
FOREVER NIKŠIC
1,812
11,655.69
2812969232059
S.U.R.
FORSAGE - BUDVA
194
11,781.93 RESTORANR SVETI STEFAN
1110957260032
S.U.R.RIBLJI
944
37,491.31 AUT 2 BUDVA
0904974232010
S.U.R.TIME
2,473
41,251.74
2106975232042
S.U.R.HORIZONT
2,085
17,002.88
1001969239019
SA-MI
2
3,943
25,440.34
02376016
SAVA
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MOJKOVAC
1,319
47,955.83
02777177
SAVIC
CO.DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,
TURIZAM,UGOSTITELJSTVO I USLUGE - BUDVA
1,819
123,587.23
02690560
SADA
COMPANY - DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - BUDVA
2,175
17,948.77YACHTS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU,(D.O.O.), DRUŠTVO ZA
02398915
SALONA
TRGOVINU PLOVILIMA I NAUTICKOM OPREMOM, BUDVA,UL.13 JUL,ZGRADA BSP-A.
367
509,500.26
02083485
SAMBADRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
243
102,422.50
02453410
SAMIX
DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
4,373
14,450.84
0206968290018
SAMOSTALMO
TRGOVINSKA ZANATSKA RADNJA VIKTARIJA PLJEVLJA
1,812
17,769.67
0703945232014
SAMOSTALNA
ZANATSKA RADNJA BOJANA MUŠKI FRIZER - BUDVA
1,916
28,099.05
0602969232014
SAMOSTALNA
ZANATSKA RADNJA BRIJACKI SALONNINO BUDVA
3,891
18,105.63
2107956880048
SAMOSTALNA
ZANATSKA RADNJA LIM - KOZ TIVAT
87
25,597.93
3009953230028
SAMOSTALNA
ZANATSKO-GRAĐEVINSKA RADNJA PODGORICA
4,218
12,037.60
0403951274035
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA MIRZA PLAV
1,556
24,635.30
0804980270035
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA BAMBI ZORICE - ANDRIJEVICA
4,401
12,038.18
0103966274054
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA BELMA VL.ŠAHMANOVIC NUFRIJA PLAV
3,439
38,816.27
0308972218019
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA BRAVO DANILOVGRAD
3,439
20,445.08
2005974255021
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA VLADAN BUDVA
4,274
25,734.44
1205969103928
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA GALOP III BUDVA
3,919
30,672.11
0408959232023
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA DUO BUDVA
2,965
13,741.40
0207970275111
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA ELEKTRO-STIL BERANE
4,202
17,284.34
2002964274010
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA NITA DEDUŠAJ SEFEDIN GUSINJE - PLAV
2,672
39,408.61
1407965237018
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA NUMERO UNO
3,492
10,071.41
0107960714023
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA ODŽAK I PLJEVLJA
4,321
15,486.99
0512966218011
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA TANJA DANILOVGRAD
4,521
23,894.55
0209965283028
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RDANJA MIL-MARKET BUDVA
4,272
35,621.18
2305978234014
SAMOSTALNA
UGOSTITELJAKA RADNJA SIRENA BUDVA
3,455
14,255.87
1204946290023
SAMOSTALNA
UGOSTITELJSKA RADNJA BREZNICA PLJEVLJA
78
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
2,672
SAMOSTALNA
0909951232015
24,300.51
UGOSTITELJSKA RADNJA VILA KASTIO - PETROVAC NA MORU
4,651
SAMOSTALNA
0601966290017
28,438.75
UGOSTITELJSKA RADNJA MAESTRO PLJEVLJA
3,778
SAMOSTALNA
1806968232019
100,139.47
UGOSTITELJSKA RADNJA-GRIL-BAŠTA-RESTORAN D&R BUDVA
4,314
SAMOSTLANA
2501982265025
17,977.04
TRGOVACKA RADNJA MIL-NI NIKŠIC
367
SANIKDRUŠTVO
02067684
17,273.75
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. NIKŠIC
1,952
SANJA-COMERC
02399938
22,572.07
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
1,871
SARAH
02649063
11,586.11
KAY D.O.O. - BAR
1,690
SAROMA
02367149
11,743.64D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
208
SAROMARADARDRUŠTVO
02722224
310,265.03
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
1,888
SARSD.O.O.ZA
02140691
26,613.18
PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE - PODGORICA.
3,439
SB
02353059
14,551.12
I SB ŽIVANOVIC
1,088
SB
02746557
25,028.56
INVESTMENT D.O.O. - PODGORICA
3,531
SV.
02379317
35,418.50
ARHANGEL D.O.O. BIJELO POLJE
369
SVG
02716526
10,605.24
INGINERING D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - ULCINJ
1,166
SVETASTAS
02465442
22,321.88 DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
178
SVETI
02310872
99,687.56
VRACI ZDRAVSTVENA USTANOVA - APOTEKA PODGORICA
1,647
SVETING
02679701
68,483.43DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVDONJU, PROMET ROBA I
USLUGA - BUDVA
SVJETLOST
2,974
02365596
16,550.16 COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
SDC
- KOMERC D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - MOJKOVAC
2,006
02624249
28,018.44
SEA
TERRA BAY PROPERTIES D.O.O. ZA KONSALTING - KOTOR
53
02662701
13,434.24
SEDMERAC
3,506
02375486
11,980.01 D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - CETINJE
SEKTOR-ŠPED
D.O.O. ZA ŠPEDICIJU,TRGOVINU I USLUGA CETINJE
1,693
02382954
21,138.46
SERVIS
VUNIX BANICEVIC DARKO H.NOVI
1,425
2009965240017
15,338.92
SETA
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT CETINJE
157
02371995
182,699.19
SZV
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA
1,908
02622041
36,349.52
EXPORT-IMPORT - BUDVA
SZR
RAŠO
2,683
0110950710675
24,770.50
SIM-PROMET
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PLUŽINE
3,827
02178770
57,302.86
SIMGOR
457
02294010
43,961.11DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PODGORICA
2,151
SIMOVIC
0601961214010
17,124.36BOŽIDAR TAXI KOTOR
SIMPLEY
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I
1,083
02773511
118,951.05
USLUGA, EXPORT- IMPORT - PODGORICA
SINANOVIC
1,447
1504949272011
10,446.59 HILMO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - ROŽAJE
1,686
SIRENA
02062267
12,656.93
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM,
TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE TIVAT
452
SISTEM
02372649
24,440.79
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PODGORICA
79
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
128
SJEKLOCA
3107975230015
32,746.66 JOVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNSOT U SUR KOD DŽOA U KOTORU
1,670
SLAV
02716305
4,635,368.63
LAIF DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA ORGANIZOVANJE REKREATIVNIH
,SPORTSKIH I ZABAVNIH AKTIVNOSTI - BUDVA
1,501
SLAV
02641445
532,187.58
COMPANY DRUŠTVO ZA USLUGE I TRGOVINU D.O.O.- BUDVA
1,553
SLAVA
02714183
514,302.00
LUXDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
2,075
SLO-NAMOS
02203260
754,279.78 D.O.O. PODGORICA
1,102
SLOLES
02388561
21,849.25
INŽENJERINGD.O.O. DANILOVGRAD
493
SLOLES
02079364
176,899.64
MONTENEGRO D.O.O. - DANILOVGRAD
2,109
SMAJLAJ
02342189
112,802.99
TRANS TRADE & CO DRUŠTVO ZA TRGOVINU TURIZAM I UGOSTITELJSTVO I USLUGE
D.O.O. ULCINJ
4,482
SNACK
0201956232029
23,932.63
BAR ROMANSA PODGORICA
3,845
SNEMID
02342642
16,216.59
COMPANY D.O.O. BAR
3,439
SNIKERS
2509961288018
20,319.43BR.1 MOJKOVAC
3,439
SNIMACO-S
02279517
15,456.85 D.O.O. NIKŠIC
1,315
SOA
02345307
193,908.78
INVEST PREDUZECE ZA INVESTICIJE,KONSALTING I MARKETING D.O.O. ŠAVNIK
1,567
SOFICODRUŠTVO
02256991
612,931.40
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT ROŽAJE
2,349
SOCKS
02392020
15,093.12
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. BUDVA
2,487
SPALEVIC
0304972922063
19,716.71 DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R.ALEKSANDAR- BERANE
1,922
SPERANZA
02352982
10,542.60 D.O.O. DRUŠTVO ZA RGOVINU, URIZAM,UGOSTITELJSTVO I USLUGE - HERCEG NOVI
1,320
SPECIJALISTICKA
02648253
66,288.42
DIJAGNOSTICKA ORDINACIJA MONTEMEDICA- HERCEG - NOVI
1,817
SPIRIT
02670623
26,326.69
OF ADVENTURE DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I USLUGE D.O.O. - BUDVA
738
SPORT
02677750
21,924.48
OLIMPIYA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT MOJKOVAC
978
SPORT
02358042
587,119.87
STADION PLUS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,
PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICA
3,648
SRETO
02350971
28,039.47
KOMERC D.O.O. MOJKOVAC (RJEŠENJEM ST.BR.26/08 OD 17.12.2008.GODINE ZAKLJUCEN
STECAJ)
1,788
2710964178237
18,807.65BERANE
SRECNO
1,679
STAKLO
02631199
42,264.06
ADRIATIK D.O.O. - PODGORICA
4,072
02072718
82,892.64 ZADRUGA PROSTOR HERCEG-NOVI
STAMBENA
3,439
STANIC
02332183
17,649.47
I DR ORTACKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO O.D. BUDVA
671
02456559
28,054.05
STARA
VAROŠ COMPANY D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA DANILOVGRAD
403
02692007
25,974.65
STARA
MASLINADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
1,635
02370875
49,213.39DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
STARMO
3,958
STEELROM
02265362
11,980.79 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I
USLUGE,EXPORT-IMPORT,PODGORICA
940
02333198
22,506.42
STELAD.O.O.
ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
1,718
02748819
12,392.53
STENIX
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
80
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
2,053- BY - STEP D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
100,721.07
02617331
STEP
1,773
682,784.33
02439069
STERLING
MANAGEMENT D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO,UGOSTITELJSTVO ,PROMET ,TURIZAM I
USLUGE EXPORT-IMPORT- BAR
1,663 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU - BAR
39,436.28
02400952
STILEX
1,873 - COP DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE ,EXPORT-IMPORT 210,506.26
02693496
STONE
PODGORICA
3,866
10,046.84
02332850
STONE&SEA
D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI (POKRENUT POSTUPAK
DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
3,135
10,705.44
2809950277042
STR
ADEA ROŽAJE
3,439
31,122.42
0108963275027
STR
DANSI BAR
1,922
10,243.11
2009961156631
STR
KIOSK KIKI KOTOR
2,424
10,999.54
2404960280025
STR
MERIMA BIJELO POLJE
4,367
17,576.27
1805975725040
STR
MIKI BERANE
4,134
44,528.79
0304963210239
STR
ONYX
4,055
15,809.42
0502964290011
STR
PANTRUIT II - PLJEVLJA
3,434
10,440.64
1205979290017
STR
PRIZMA PLJEVLJA
1,112
80,127.35
0101979272074
STR
SELVIR 3 ROŽAJE
3,439
23,221.39
2112972215260
STR
SNOOPY PODGORICA
3,434
17,739.59
1108983295036
STR
STANIMIROVIC - PLJEVLJA
177
24,862.24
02051141
STRADIJA
D.O.O. BUDVA
3,582
19,904.78
02237059
STRELAC-MONT
DRUŠTVO ZA SPORTSKI MARKETING, PROMET I USLUGE - NIKŠIC
724
52,489.18
02751364
STRELJACKI
KLUB SNAJPER BUDVA
1,854 HILL D.O.O.- BUDVA
95,614.47
02641020
SUNNY
3,335
12,248.23
2006950240038
SUR
EVER GREEN HERCEG NOVI
2,771
19,448.64
0708976215020
SUR
KAFANA FERARI PLAV
3,501
22,337.18
2308955240016
SUR
LAZAREV VRT HERCEG NOVI
3,275
18,889.66
1409968232036
SUR
O11 GRIL BAŠTA BUDVA
2,414
20,503.77
1702961277017
SUR
PINK PANTER NIKŠIC
1,574
47,064.48
2701963232018
SUR
REGINA E BUDVA
1,409
15,211.32
2311965219024
SUR
ŠANGAJ
4,589
36,657.72
2403951237013
SUR
ŠUMICE BULJARICA - PETROVAC
2,043
15,382.41
0502967232012
SUR-RESTORAN
STARI RIBAR - BUDVA
1,370
35,911.03
02668564
SHAMROCKDRUŠTVO
ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU D.O.O. BUDVA
1,220
15,241.08
02677849
SHASSDOO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT PODGORICA
1,663 KOMERC D.O.O ULCINJ
23,383.72
02186250
SHEKI
1,327
20,188.05
02666243
SCT
MONT D.O.O. - PODGORICA
1,364 - PRODUCTS MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ROŽAJE
290,581.87
02343711
SWISS
81
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
2,133
SWISSLION
02350084
43,562.61 DOO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,068
T-LUX
02687020
15,756.46
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
3,938
T.R.
1706980270126
12,597.78
MESARA GURMAN BERANE
1,738
TA
02717425
79,842.00
- ASEES ARAGANADOO, BAR
2,837
TAKSI
0101950230038
20,501.61
PREVOZ KOTOR
214
TANGO
02349574
10,954.17
PARKET DOO
1,873
TANDEM
02700913
41,697.97INTERNATIONAL - MONTENEGRO D.O.O. - BAR
972
TARA
02766710
105,176.18
LIJEK DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
1,803
TAX-FRI
02110172
21,284.48DRUŠTVO ZA PROIZVODNJ, PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
3,147
TAXI
0401950230015
16,801.66
KOTOR
1,447
TAXI
2901965272016
17,270.75
- ROŽAJE
2,152
TAXI
2806962210025
20,796.03
KOTOR
2,624
TAXI
2601957173528
34,761.28
PREVOZ KOTOR
1,447
TAXI
0508959272038
19,319.23
ROŽAJE
1,447
TAXI
2511962272055
17,322.49
ROŽAJE
1,447
TAXI
1301956220029
13,735.35
ROŽAJE
1,447
TAXI
0307950272013
14,342.77
ROŽAJE
1,447
TAXI
1011962272016
14,836.70
ROŽAJE
3,511
TEZGA
1904971260149
11,117.78
NIKŠIC
612
TEI-MONTDRUŠTVO
02300028
18,367.96
ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O.- NIKŠIC
1,129
TEMPO
02758563
48,375.35
COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BERANE
3,478
TEPCA
02373904
19,831.01
D.O.O. - PODGORICA
3,747
TERAZIJE
02243083
1,150,875.00
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO PROMET I
USLUGE BUDVA
4,111
TERAZIJE
02297183
22,152.11 ORTACKO DRUŠTVO BAMBUR KEMAL I DR ,O.D. ZA PROIZVODNJU I PROMET PLJEVLJA
3,075
TERMAL
02120780
51,922.82D.O.O.ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT - KOTOR
3,758
TERMO
02323575
189,163.28
ACQUA MONTENEGRO D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORTIMPORT,PODGORICA
37
02077256
57,833.44
TERMOINŽENJERING
D.O.O..PODGORICA
4,096
TEHAB
02149699
11,923.62
D.O.O. PODGORICA
1,664
02671344
18,964.40 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE,EXPORTTEHNOMAR
IMPORT HERCEG NOVI
534
02154960
2,672,876.94D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT
TEHNOPUT
PODGORICA
3,853
02307774
43,121.03COD.O.O. ZA PROTIVPOŽARNI INŽINJERING,PROIZVODNJU I INTEGRISANE SISTEME
TEHPRO
ZAŠTITE I TRGOVINU HERCEG NOVI
104
02674394
56,456.03
TIM
& JO COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
82
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
3,826
16,274.74 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
TINA-PROM
02275562
185
11,604.28
TIRE
02902613
D.O.O. - PODGORICA
1,712
15,787.47
TIREX
02706377
& CO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT - ULCINJ
1,628
455,615.79
TOB
02438356
CO D.O.O. ZA TURIZAM I TRGOVINU - BUDVA
4,080
15,403.11
TODIC
1604961187210
MILENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. OAZA - PLJEVLJA
3,295
820,427.11
TOMATO
02109743
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA
PODGORICA
234
10,616.92 D.O.O. PODGORICA
TOMECCO
02619172
1,294
15,822.89
TOMIC
2002970232028
MARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. OLIMPIK - BECICI -BUDVA
4,430
32,619.07
TOMSIND.O.O.
02339099
ZA DEZINFEKCIJU,DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU,PODGORICA
3,439
18,174.60
TORIJUND.O.O.ZA
02120330
SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU,EXPORT-IMPORT,PODGORICA
4,654
28,633.20
TOSOW
02056968
D.O.O. NIKŠIC
2,242
19,496.09 CONSALTING INGINEERING D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORTTOURISTIK
02422760
IMPORT - PODGORICA
556
2,654,130.19
TP
02016389
PKB HERCEG NOVI AD ZELENIKA
1,958
21,819.04D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
TRANSIV
02156377
258
38,969.91 DRUŠTVO ZA OPRAVKU I SERVISIRANJE VOZILA,TRGOVINU I ŠPEDICIJU D.O.O.
TRGOAUTO
02196336
NIKŠIC
3,439
56,200.08 PREHRAMBENIH PROIZVODAMARS 2 KOTOR
TRGOVINA
1508973235017
3,922
25,627.03 PREHRANBENIM PROIZVODIMA MARS 3
TRGOVINA
1004972230013
3,645
31,104.08
TRGOVINSKA
2710964303236
DJELATNOST PREHRAMBENIM PROIZVODIMA SIMONA BUDVA
4,437
23,847.98
TRGOVINSKA
1711966275011
RADNJA DVA BRATA - BERANE
1,432
15,824.05
TRGOVINSKA
1006958283018
RADNJA - KNJIŽARA CLARION MOJKOVAC
870
13,540.37
TRGOVINSKA
1602971298026
RADNJA KIOSK NELA - KNEŽEVIC BRANKA - ŽABLJAK
725
135,428.97
TRGOVINSKO
02075865
PREDUZECE KATARINA D.O.O. PLJEVLJA
3,919
16,312.02
TRGOVINSKO-USLUŽNO
02175835
I PROIZVODNO DRUŠTVO R & E D.O.O. PODGORICA
1,557
215,205.88 DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI - ROŽAJE
TRGOŠPED
02047292
613
12,358.46
TREND
02643090
MIX DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BERANE
2,992
46,817.29
TRŽNI
02260301
CENTAR AD MOJKOVAC
1,720
60,948.76
TRI
02096048
N TOURS D.O.O. BUDVA
1,297
173,753.30
TRIONIC
02660334
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
1,866
151,258.32 GRADNJA D.O.O. ,BEOGRAD - DIO STRANOG DRUŠTVA TRUDBENIK GRADNJA TRUDBENIK
02692511
BUDVA
1,083
43,629.20 & ITAS DRUŠTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
TURISTICA
02469057
1,959
12,658.75 AGENCIJA MERIDIJAN 10 PLAV
TURISTICKA
0506972279065
499
102,366.81 AGENCIJA MY - TRAVEL D.O.O. NIKŠIC
TURISTICKA
02393441
1,588
39,880.24
THE
02744058
GRAND LTD D.O.O. - BIJELO POLJE
83
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj
02721350
THE
39,843.90
1,321
ONE - MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - ULCINJ
U.R.
0805967275016
10,804.86
3,359
KAFE BAR BOJAN
UGOST.OBJEKAT
1012966230012
13,352.90
3,478
KAFE BAR MASKA KOTOR
UGOSTITELJSKA
2212967275012
11,885.11
2,372
RADNJA KAFE BAR DEMAG BERANE
UGOSTITELJSKA
2709965210012
35,518.23
3,111
RADNJA GVOZDENI MOST BUDVA
UGOSTITELJSKA
2512970210227
24,112.81
3,286
RADNJA PICERIJA LEONE PODGORICA
UGOSTITELJSKA
2904977275028
11,316.36
3,680
RADNJA RESTORANAS BERANE
UZELAC
1008959215205
16,881.52
179
JADRANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ADVOKATSKA KANCELARIJA
JADRANKA UZELAC - BUDVA
ULMES
02347733
18,971.01
4,335 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, OTKUP,
KLANJE, PRERADU I DISTRIBUCIJU MESA I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
UNIVERSAL
02650851
130,310.22
579
INVESTMENT GROUPD.O.O. PODGORICA
UNITERM
02275082
14,463.30
3,516
DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU D.O.O. NIKŠIC
F37,983.62
02710480
2,090
& P D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT ULCINJ
FANID.O.O.
02057581
22,023.00
2,713
- PODGORICA
FANTASMA
02453525
13,112.36
797
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
FAST
1009974230012
18,176.21
2,803FOOD INDEX
FACTOR
02451816
36,776.28
472
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOCU EXPORT - IMPORT - PODGORICA
FEBA-COMMERCE
02113392
217,458.92
4,059
DOO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE CETINJE
FER
02427460
17,139.48
2,334
COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
FERT
02290138
127,166.04
2,994D.O.O. KOLAŠIN
FIDERUS
02308886
12,593.67
2,404
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET, USLUGE I PROIZVODNJU
PODGORICA
FILE
02732793
47,982.51
1,266
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - BIJELO POLJE
FILI
02782910
14,761.04
461DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANE
FLORI
02397838
23,472.90
3,001 MONTENEGRO D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ,
PODGORICA
FM-PANINI
02817900
41,833.56
205
DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
02414864
28,449.96
367
FORTIS
GROUP D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - CETINJE
FRANOVIC
2605950225013
10,297.96
205
OLGA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. TREND - KOTOR
02706164
35,398.15
2,109
FRATELLO
MP TOURS D.O.O. - BUDVA
02416751
33,243.52
2,943MONTENEGRO D.O.O ZA RADIO I TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI KROZ OBAVLJANJE
FREE
DJELATNOSTI JAVNOG RADIO-DIFUZNOG SERVISA - POGORICA
02356643
10,191.48
4,313
FRIGORIFER
COMMERCE DOO
02324725
20,076.94
4,008
FRIENDS
& COMPANY D.O.O. PODGORICA
0803967270127
25,049.61
2,489
FRIZERSKA
RADNJA BOBAN BERANE
02422239
250,398.67
3,260
FUDBALSKI
KLUB SUTJESKA D.O.O. ZA SPORTSKI MARKETING I PROMET ROBA - NIKŠIC
84
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj
02628228
FURO
71,773.76
1,588 - S DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
H26,645.84
02423766
1,957
& F COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT - IMPORT , ROŽAJE
H.T.P.
02224917
764,577.20
1,552 MILOCER D.O.O. BUDVA
H.T.P.BERANE
02009030
221,038.99
3,443
A.D. BERANE
HADROVIC
0507980283000
14,419.71
1,894
CAZIM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - CEVABDŽINICA - KICO - BIJELO
POLJE
HAJDARPAŠIC
SEJFUDIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. PIZZERIA AQUARELLO
1804963280128
16,455.48
950
- ULCINJ
HAJRULAHAJ
ILIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJEALTNOST - AUTO TAXI - ULCINJ
2002979223013
22,215.26
1,654
HAJSTER
D.O.O. - BUDVA
02678276
35,324.34
264
HALO
02303302
29,611.67
206 CARD DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I EKSPLOATACIJU JAVNIH TELEFONSKIH GOVORNICA
PODGORICA
HARMONIA
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
02337452
19,458.48
3,218
HASOVIC
HUSEJN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. DOM ROŽAJE
0702963272027
24,646.20
3,555
HADŽAJLIC
ELVIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CEVABDŽINICI BON-APETIT BIJELO
1704978280014
16,167.26
2,764
POLJE
HELVETIK
D.O.O. DANILOVGRAD
02854902
95,542.35
542
HELVETICA
3112970265019
116,209.95
1,797
HECTAS
02432285
505,133.65
1,733 D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO I POSLOVNE USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
HIDROMOL
D.O.O. ZA IZVOĐENJE ISTRAŽNIH I EKSPLOATACIONIH OBJEKATA I BUNARA
02073692
22,689.82
163
PODGORICA
HIDROMONT-MERCUR
D.O.O. - BUDVA
02200643
645,785.92
1,586
HIPER
02349116
35,397.86
1,691 VES DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET D.O.O. - BUDVA
HIT
CAR DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
02688271
33,243.91
1,229
EXPORT-IMPORT - PODGORICA
HOGAR
02333627
16,463.61
1,249 STRAŠNI D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU -CETINJE
HOLDING
DRUŠTVO ZA INFORMATIVNU DJELATNOST PREVALITANA HOLDING D.O.O. 02191768
42,029.30
1,299
PODGORICA
HOLLAND
02420287
276,787.14
1,489
AUTO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
HOLLEGRO
02789256
55,003.19
268
TOURSD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT , ULCINJ
HOLLEGRO
02412772
600,549.93
1,745
COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - ULCINJ
HONSIC
02740346
57,544.56
1,301 COMPANYDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT - IMPORT ROŽAJE
HRASTOVINA
2608968295018
11,739.60
2,785
ELVIRA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CEVABDŽINICI FAST FOUD LA
PROVANCE PLJEVLJA
CAB
02672430
97,520.46
1,934
COMPANYD.O.O. PODGORICA
CAKAJ
02881853
14,501.63
642 COMPANY D.O.O. - DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT - IMPORT,
UGOSTITELJSTVO I USLUGE ULCINJ
CANCUN-SPED
02461285
63,461.26
1,903
D.O.O. ZA ŠPEDICIJU, PROMET I USLUGE- BAR
CAROLINA
02340178
112,501.82
1,676
COMMERCEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE D.O.O
85
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
BUDVA
2,200
CARSKO
1,834,156.54
SELO D.O.O. ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT , PODGORICA
02415682
353
CASOVNICARSKA
17,535.35
FIRMA S.Z.R. ŽVELJARIN KOTOR
2402961240016
4,589
CAUŠEVIC
14,978.81 ZLATKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PLJEVLJA
2908962290093
4,099
CAFFE
13,882.10
BAR SUNCE - KOLAŠIN
1504959219038
891
CVEN
54,446.04
DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR,POBRĐE
02188368
BB
2,869
CVIJOVIC
10,823.46 DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. TOCAK - PLJEVLJA
0402964290033
3,896
CVIJOVIC
48,514.94 DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO,PROMET I TURIZAM D.O.O BUDVA
02243580
1,283
CVIJOVIC
30,333.56 SANDRA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - SUR EKSPRES KAIROS BUDVA
0903988259993
3,632
CEBA
13,394.91
& CO CETINJE
02272407
3,618
CEVAPDŽINICA
23,677.59
TAJANA BAR
1507974386519
1,581
CEKLINSKI
47,618.15 RIBOLOVI - CEKLIN FISHINGD.O.O. PODGORICA
02754991
1,942
CELEBIC
11,098.17TRADE D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA - PODGORICA
02669641
3,439
CENTAR
97,017.20ZA POSEBNE NAMJENE I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
02326671
156
CENTAR
18,575.45SBS D.O.O. ZA SPORT I TURIZAM - HERCEG NOVI
02216671
2,075
CERANIC
20,677.64 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE D.O.O. DANILOVGRAD
02333635
639
CETVORKA
20,254.59 DRUŠTVO ZA ROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, PROMET ROBA I USLUGA
02061066
TIVAT
437
CETKOVIC
15,200.97 NADA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST MANIA SHOP - KOTOR
0602962215033
123
CISTO
17,069.70
D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
02624826
2,161
CITRONELLA
02397595
340,583.18 DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
1,504
CITY
30,581.53
ŽABLJAKD.O.O.ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, ŽABLJAK
02760410
1,224
CITY
02329573
465,781.35
MODA DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
1,571
CICIC
43,309.27
COMPANY DOO ZA TRANSPORT, PROMET I USLUGE - BAR
02441233
2,047
CLIO
02349531
15,097.58
MONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, ŠPEDICIJU I USLUGE, EXPORT - IMPORT - BAR
79
CLUB
11,219.30
MEDITERANE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCI, PODGORICA
02913259
187
CODEX
02645998
53,862.95
GPRDOO ZA PROIZVODNJU, PROMET, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE EXPORT - IMPORT
ULCINJ
1,474
COM
02670976
380,240.49
- TECH SHOPZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. PODGORICA
521
COM
32,564.40
GALIJA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I
02448548
USLUGE - TIVAT
1,672
COMPANY
23,943.41 7 AVGUST D.O.O. - BIJELO POLJE
02664445
3,680
COMPANY
02288451
55,734.32 CENEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,707
COMPAS
13,792.53LINE D.O.O. BUDVA
02351021
1,221
CONSTANCE
02425602
33,119.84
DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROMET I USLUGE D.O.O. BUDVA
2,154
CONSULTING
33,422.01
GROUP MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICA
02414961
86
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
1,234
CONTO
02210614
811,661.43
T D.O.O. DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIVZODNJU, PROMET
ROBA I USLUGA - PODGORICA
CORBIC
MILADIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST GRAĐEVINSKO ZANATSKI
888
2906956220013
14,704.53
RADOVIROJAL KERAMIKASUTOMORE
CORIC
ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. GRIL PARK - RISAN
1,187
3105975260159
10,025.23
CORMA
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,830
02420651
30,881.00
COROVIC
3,686
2108980280023
11,038.00 FARIS KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU MONTENEGRO U
BIJELOM POLJU
CORF
TRADE D.O.O. PODGORICA
4,315
02307863
185,446.17
CREPULJA
80
1301958230013
10,622.90 MARJAN
CRNOGORSKA
INVESTICIONA I GRAĐEVINSKA KOMPANIJAD.O.O. PODGORICA
2,277
02637472
14,626.23
CRNOGORSKI
SAVEZ AUTO-MOTO SPORTSKIH KLUBOVA- PODGORICA
788
02752883
13,289.71
CTH
TEAM DOO BUDVA
1,586
02771772
90,516.00
CULAFIC
1,648
0910964275110
11,439.04RAJKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU RALE BERANE
CUPIC
CO SLAVICA O.D. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO HERCEG NOVI
4,146
02250284
27,915.86
CUCA
COMMERCE D.O.O. PODGORICA
3,876
02319390
16,143.64
CHEDOC
3,263
02153467
14,349.40D.O.O. ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU PODGORICA
CYVAS
GENERAL TRADE LTD NICOSIA,CYPRUS-GLAVNO PREDSTAVNIŠTVO ZA CRNU GORU,
1,682
02736349
451,430.47
PODGORICA
DŽAKA
& COD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ULCINJ
2,061
02653982
101,701.44
DŽERIPREDUZETNICKA
RADNJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
829
3103962220031
11,566.33
108
ŠABIC
0711928234022
10,766.15
AHMET TIVAT
ŠABOVIC
1,629
0604950225036
15,305.32FATIMA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU IGRACAKA DADO BAR
4,481
ŠANEX
02304414
18,599.06
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA, BAR
ŠARIC
MILORAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO-TAXI - KOTOR
3,070
0108965274028
13,231.04
1,577
ŠAHMANOVIC
1811964274020
10,617.89
RAHMAN KOJI OBAVLJA SAMOSTALNU UGOSTITELJSKU DJELATNOST U KAFE
BARU MEHOV HAN - PLAV
2,046
ŠEKULARAC
1101955270023
11,878.97
MILORAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MJEŠOVITE ROBE
FENIKS- BERANE
2,090
ŠEHMUZD.O.O.
02658097
64,441.54
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, ULCINJ
4,394
ŠKARA
02294052
12,919.52
COMERCE O.D. PODGORICA
142
ŠKERO
1207968240029
10,639.56
ZDRAVKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - BIFE KAMENO - HERCEG NOVI
1,572
ŠLJUKA
3105961295014
17,522.93
SEBINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KALIMERO 2 - PLJEVLJA
732
ŠOPING
02182564
528,199.17
MONT D.O.O. TIVAT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU
PROMET I USLUGE
4,143
ŠPIKITRGOVINSKO
02142457
25,242.15
ZA PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. TIVAT
2,414
ŠTAMPARIJA
02201038
13,533.15
BAR - BAR
3,141
ŠTILET
0201957230011
15,459.52
BOŠKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU KONOBA POD VOLAT
87
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.05.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
KOTOR
2,795
ŠTILET
39,287.33
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE - TIVAT
02134543
437
ŠUPIC
19,400.19
DUŠANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - DUŠKA JEANS - KOTOR
0101962265082
3,925
ŠCEKIC
13,437.10
DALIBOR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. SARA- BERANE
2901980270135
1,349
WELTING
424,248.26D.O.O. BJELJINA - DIO DRUŠTVA ,BUDVA
02682176
1,294
WORLD
13,373.63
BEACHD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, ULCINJ
02659182
1,832
WORLD
10,104.46
LINE COM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT 02428628
PODGORICA
WORLD
STARTEL COMMUNICATIONS MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICA
2,022
11,326.87
02652501
WRC-MONT
793
14,697.34 DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT
02422328
PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR.205/13 OD 03.07.2013 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
WTE
DESALINIZACIJA MORSKE VODE D.O.O. - PODGORICA
1,180
411,613.69
02709333
Y35,212.23
FLORIDADRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO,TURIZAM I TRGOVINU D.O.O. HERCEG NOVI
2,635
02079739
YANTAR
403
35,717.87DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. - BUDVA
02737841
YUNAP
D.O.O.ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO , PROMET ROBA , EXPORT- IMPORT , NIKŠIC
1,747
24,048.00
02362546
88
Download

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se