Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,356
45,110.05
13.
02454637
OKTOBAR DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
1,757
24,197.26
14.
02226693
NOVEMBAR D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - BAR
3,469
53,938.48 D.O.O. PODGORICA
1SUNCECO
02096404
1,677
327,544.18
02618567
MNJ D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
258
A134,669.42
02632292
D F DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I KONSALTING D.O.O. - BUDVA
827
A34,416.50
02095220
R A R A T DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE U PROMETU D.O.O. - NIKŠIC
208
142,385.74
A02722151
KOP DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
3,944
14,451.06
A.
02005794
D. TERMOPLAST GUSINE(RJEŠENJEM ST.BR.14/08 OD 09.07.2008.GOD.POKRENUT STECAJNI
POSTUPAK)
1,035
23,714.96
A.V.DIGITAL
02306034
CO D.O.O. - PODGORICA
3,780
12,709.91
A.D.
02026384
GORICAPROMET PODGORICA
3,458
1,183,088.82
A.D.
02261871
SERVISTRANS ROŽAJE
2,756
32,269.09
A.D.
02013665
DUKLJA PODGORICA
2,612
36,684.17
A.D.
02617935
ZA GRAĐEVINARSTVO,PROIZVODNJU I TRGOVINU IZGRADNJA PEC - DIO DRUŠTVA - HERCEG
- NOVI
1,400
12,046,385.84
A.D.
02008238
ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM VEKTRA BOKA - HERCEG NOVI
64
821,508.31
A.D.
02012081
KIPS-POLIMKA - BERANE
4,981
682,254.91
A.D.
02002817
PREKOOKEANSKA PLOVIDBA BAR
1,686
64,432.93
A.D.
02003953
T.U.P. BRSKOVO - BIJELO POLJE(RJEŠENJEM ST.BR.23/06 OD 12.09.2006. POKRENUT
STECAJNI POSTUPAK)
3,879
366,023.39
A.D.
02001276
TURIST BIRO ZA TURISTICKO-AGENCIJSKE POSLOVE PROMET I USLUGE NIKŠIC
1,909
790,908.36
A.D.
02325861
CENTROMOBIL BIJELO POLJE
189
14,967.59
A.D.DINAMIKTRADE02663511
PODGORICA
3,289
16,348.46ZA TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE ,DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
ABACUS
02372932
D.O.O. BUDVA
1,659
10,087.70
AVANS
02211947
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
1,727
31,714.16
AVIO
02348390
MONTENEX COMMERCE D.O.O. PODGORICA
2,414
63,538.11
AG
02356368
- KAMEN D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO I PROMET
1,208
16,130.79
AG
02715724
AUTOMARKET D.O.O. PODGORICA
582
15,961.97
AG
02831341
PLUS DRUŠTVO ZA REKLAMU I PROPAGANDU, DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU - BUDVA
1,845
11,953.41 ZA DEZINFEKCIJU ,DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU ĐUŠIC - EPITOX COMPANY D.O.O. AGENCIJA
02374170
BUDVA
2,027
12,359.81 ZA ZAŠTITU PRAVA RADNIKA RAD & PRAVO D.O.O. - PODGORICA
AGENCIJA
02422107
1,299
13,013.95 ZA INVESTICIJE I IZGRADNJU BERANE D.O.O. - BERANE
AGENCIJA
02750724
1,810
281,168.43ZA PRUŽANJE USLUGA ZAŠTITE LICA I IMOVINE SEKURITY GUARD SOKO BIJELO
AGENCIJA
02458276
POLJE
1,009
14,832.51
1004991217974
AGOVIC
IRMA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KNJIGOVODSTVENO USLUŽNI BIRO
1
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Naziv
Dani
Matični
Iznos
blokade
blokade
broj
VIZA - ROŽAJE
33,016.78
4,200
02104890
AGRARKOMERCE
O.D. ANDRIJEVICA
12,764.98
1,348
02768828
AGRO
- M D.O.O - BUDVA
12,383.59
4,325
02295679
AGROINTER
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA
227,677.98
2,979
02026341
AGROKOMBINAT
13 JULHOLDING KOMPANIJA A.D.AGROTRANSPORT PODGORICA
72,318.81
3,469
02326388
AGROMONT-DR.M.ŽIVALJEVIC
DOO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,UVOZIZVOZ,INŽINJERING I KONSALTING - PODGORICA
106,014.31
3,473
02045141
AGROPRODUKT
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT ROŽAJE
118,619.62
1,611
02234718
AGROHERMES
JEDNOCLANO D.O.O. ROŽAJE
38,081.67
3,749
02278723
AD
BEAMEDIA BERANE
26,548.61
1,924
02278847
AD
BEPEK BERANE
92,249.82
3,706
02140098
AD
KOMPAS BIJELO POLJE
18,045.59
5,081
02291797
AD
KOMPAS SERVIS BIJELO POLJE
11,851.53
4,590
02291754
AD
KOMPAS-ARMING BIJELO POLJE
1,434,363.07
3,469
02004186
AD
LENKA BIJELO POLJE
22,755.09
1,658
02091747
AD
METAL PRODUKT PODGORICA
105,953.98
3,324
02340992
AD
MONTENEGRO MODERN SHOES CETINJE(RJEŠENJEM ST.BR. 188/13 OD 26.06.2013 GOD.
POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
65,361.26
2,121
02078660
AD
TURJAK - ROŽAJE (RJEŠENJEM OSNOVNOG SUDA U ROŽAJAMA I.BR.652/11 OD 18.10.2011
GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA OPTERECENJA I OTUĐENJA IMOVINE)
39,743.70
666
02000423
AD
FABRIKA STOCNE HRANE SPUŽ - DANILOVGRAD
02278766
101,249.95
3,685
AD
FRIGO BELL BERANE
39,902.19
2,045
02433532
ADA
CO - DOO BIJELO POLJE
02414538
123,484.03
1,216
ADVERTISING
GROUP DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU (D.O.O.), DRUŠTVO ZA
MARKETING I POSLOVNE USLUGE - BUDVA
0601956275028
82,283.40
1,420
ADMINISTRATIVNO
KNJIGOVODSTVENE USLUGEKONTO - BERANE
22,888.35
3,163
02394413
ADRIA
PLUS D.O.O. BUDVA
02730901
20,864.79
263 TRAVEL D.O.O. - BUDVA
ADRIA
44,209.07
2,021 SEQURITY SISTEM INT D.O.O. - TIVAT
02635917
ADRIATIC
02646781
64,562.79
397
ADRIATIC
STROJ D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - BUDVA
30,665.28
882
02383110
ADRIATICO
COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - BUDVA
69,502.28
2,065
02344807
AJS
MIRANOVICI D.O.O. PODGORICA
24,925.83
3,469
2308970210220
AKI
02028565
182,131.64
3,805
AKCIONARSKO
DRUŠTVO DEKOR ROŽAJE
02274132
22,179.35
1,630
AKCIONARSKO
DRUŠTVO DRVOIMPEX-MERVEL-ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU
PODGORICA
4,548,949.78
1,491
AKCIONARSKO
02017555
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INŽINJERING I ZASTUPANJE LOVCENINVEST
PODGORICA
2
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
935
AKCIONARSKO
02004836
916,984.75
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU SVIM VRSTAMA KARTONSKE AMBALAŽE
KARTONAŽACETINJE
AKCIONARSKO
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU ACRONIM - DANILOVGRAD (RJEŠENJEM
1,945
02300907
346,372.02
ST.BR.241/11 OD 06.04.2012.GODINE POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
AKCIONARSKO
DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MARKET A.D. PODGORICA
4,047
02371162
25,731.54
AKCIONARSKO
DRUŠTVO IBARMOND ROŽAJE
4,200
02052466
122,233.75
AKCIONARSKO
DRUŠTVO KRISTAL - ROŽAJE (RJEŠENJEM OSNOVNOG SUDA U ROŽAJAMA
2,723
02043254
20,053.45
I.BR.652/11 OD 18.10.2011 GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA OPTERECENJA I OTUĐENJA IMOVINE)
AKCIONARSKO
DRUŠTVO PAPIR PODGORICA
3,469
02017083
249,943.68
AKCIONARSKO
DRUŠTVO PUT BAR
81
02002884
71,082.35
AKCIONARSKO
DRUŠTVO RADNIK-KOMERC BIJELO POLJE
5,094
02291762
154,652.20
AKCIONARSKO
DRUŠTVO SANITAS BIJELO POLJE
4,222
02010534
285,085.55
AKCIONARSKO
797
02039630
1,696,265.17 DRUŠTVO FABRIKA ELEKTRODA PIVA PLUŽINE
AKCIONARSKO
DRUŠTVO C - VRACAR HERCEG NOVI
638
02008408
72,034.63
ALART
INTERNATIONAL CG D.O.O. - BUDVA
350
02711036
15,445.67
ALBATROS
3,293
02082659
103,290.17 D.O.O. DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, KNJIGOVODSTVENO
FINANSISKE USLUGE I INŽINJERING
ALEX
INVESTMENTDOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
599
02651157
21,267.87
ALEX
STAR D.O.O. ,SUTOMORE - BAR
1,677
02671263
11,664.18
ALL
INVESTMENT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
120
02919087
19,346.05
ALO
GROUPD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT, PODGORICA
1,239
02344670
870,744.15
245
ALUMATIK
02693585
83,923.20 MEDITERAN D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT PODGORICA
2,293
ALFA
02352095
1,254,408.57
TRADE D.O.O. BAR
ALFA
F.D.S.DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
917
02773082
17,173.94
4,593
AMBROZIJA
02315513
12,203.59 D.O.O.
AMIEM
D.O.O. ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,198
02351579
13,059.58
3,469
AMINA
2202979210018
10,502.20
MINIMARKET - TUZI, PODGORICA
ANDRIC
VELIMIRKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. CIKI BUDVA
1,842
2911969265028
20,672.56
1,546
ANĐEO-KOMERCDRUŠTVO
02101700
78,221.63
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. - NIKŠIC
ANĐIC
MILJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. CEVABDŽINICI KLOPKA 11,476
1809953270029
12,831.99
BERANE
704
ANKER
02832402
62,965.92
& COD.O.O.ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICA
1,539
ANTIBARUM
02451794
12,768.57 D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE - BAR
APOSTOL
2,174
02420333
46,226.58 BUILDING INVEST D.O.O. - HERCEG NOVI
1,217
APOTEKA
02708388
14,873.94 SV.NIKOLA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D.O.O. PODGORICA
ARAGANAD.O.O.
ZA ZANATSTVO,PROMET ROBA I USLUGA - BAR
1,044
02049660
81,664.17
2,189
ARAN
02352109
71,719.09
CUCCINE PEJOVIC COMPANY D.O.O. PODGORICA
3
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
1,461
ARBA
02327783
11,520.88
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT -IMPORT ULCINJ
2,013
ARIONA
02434954
10,477.24
& CO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO ,EXPORT-IMPORT
D.O.O. ULCINJ
826
ARSENIJEVIC
1808973725034
21,723.06
JELENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.T.R. ICE PROIZVODNJA
TORTI I KOLACA - BUDVA
1,579
ARTE
02682150
173,707.15
DOLCED.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
1,980
ASTI
02461331
48,994.84
EXCLUSIVE DRUŠTAVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, USLUGE I
SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET - PODGORICA
1,771
ASTRA
02693356
1,868,331.83
MONTENEGRO TRADED.O.O. ZA PROMET NEKRETNINA - BUDVA
1,618
ATEKS
02760525
11,513.00
D.O.O. BIJELO POLJE
3,478
ATLANT-PEZELJ
02055619
13,309.76
D.O.O. TIVAT
1,694
ATLAS
02666375
14,791.16
CAPITAL PARTNERS DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I KONSALTING D.O.O. - BUDVA
299
AURORA
02721813
11,073.95- MOBILID.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT , ULCINJ
2,821
AUTO
02156407
10,516.31
- MOTO SPORTSKI KLUB VELIMIROVIC PODGORICA
1,478
AUTO
0504962270032
12,926.49
- TAXI
2,307
AUTO
02371448
16,331.89
DJELOVI PEROVIC D.O.O. BAR (RJEŠENJEM ST.BR.360/11 OD 11.01.2012.GODINE
POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
741
AUTO
02001446
33,555.91
MOTO DRUŠTVO MILO CICOVIC NIKŠIC
77
AUTO
02357925
78,216.73
PRIMA 2 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE,EXPORT-IMPORT, CETINJE
1,478
AUTO
1506977270027
11,339.72
TAKSI-KOMBI BERANE
3,912
AUTO
1110975232038
12,780.62
TAXI BUDVA
3,177
AUTO
1201963230027
20,027.47
TAXI VL.BECIR DANILO KOTOR
112
AUTO
1607958270025
13,599.34
TAXI DJELATNOST
1,477
AUTO
0308953272029
17,444.66
TAXI ROŽAJE
855
AUTO
02133202
42,808.20
ŠKOLA EVROPA 93 ROŽAJE
3,664
AUTO
02320100
14,938.50
ŠKOLA SIGMOBIL PODGORICA
2,167
AUTO-MOTO
02448106
21,335.66
SPORTSKI KLUB ELEKTRONIK-M BUDVA
1,478
AUTO-TAXI
1509959210245
16,918.60 BERANE
1,477
AUTO-TAXI
1804971272010
17,870.47 ROŽAJE
1,477
AUTO-TAXI
0508959272046
18,475.37 ROŽAJE
664
AUTOELEKTRICARSKA
0901953260015
33,843.81
RADNJA - NIKŠIC
3,613
AUTOMATIK
02070847
102,217.94 D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, UGOSTITELJSTVO I USLUGE KOTOR
1,191
AUTOPREVOZNIK
2407967272019
51,085.91
- ROŽAJE
3,780
AUTOPREVOZNIK
1305961260131
21,004.14
- REDŽIC FADIL - NIKŠIC
1,455
AUTOPREVOZNIK
0108961744119
15,340.72
NIKOLIC STANOJLO HERCEG NOVI
1,825
AUTOFLORIDAD.O.O.
02262711
16,071.68
DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO I USLUGE - HERCEG NOVI
4
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
1,106
ADŽIC
2406986250011
10,266.33
TOMISLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU AMBASADOR - CETINJE
162
AQUA
02705168
24,685.22
- LUX DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
1,503
AQUAMARINE
02673967
41,292.05
D.O.O. - PODGORICA
845
B307,192.46
02755319
& S PETROL D.O.O. EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
397
B.S.B.
02393964
45,555.69
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - CETINJE
3,119
BABOVIC
3001961270119
12,531.07RANKO OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BAR PAB-MATIS BERANE
3,520
BAKAR
02167875
10,843.27
RG D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI (POKRENUT POSTUPAK
DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
BALEVIC
383
02274167
77,723.29TRADE O.D. BUDVA
BALKAN
ENERGY.D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PODGORICA
267
02641402
267,669.15
BALON
D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,243
02423570
145,180.54
BALTIC
ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U KOTORU
111
1006955260017
12,142.12
BAMBI
TRADE D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT, KOLAŠIN
67
02447908
11,263.66
BAMBIS-STOLARIJA
D.O.O. PODGORICA
1,664
02146401
663,921.55
BAMBUR
2,562
0103945290017
10,627.67MUHAREM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOSTU S.T.R. TREND - PLJEVLJA
BANJA
COMERCE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA
3,517
02259133
26,456.41
BAR
TRANSPORT DI FAROOQ AMIR D.O.O. ULCINJ
158
02934949
78,510.99
BAR
TREND D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, PODGORICA
525
02805278
19,096.76
BARBADOS
818
02702088
24,101.07 TOURSDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
BARBIC
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - TIVAT
158
02124696
16,110.44
BARKLI
- MONTENEGRO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - ULCINJ
953
02419602
89,172.01
BARSI
BAR
3,777
02221136
28,431.51
BART
D.O.O. PODGORICA
440
02790599
38,701.84
BATERS
1,532
02746158
68,232.10DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
BACKO
COMPANY D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
1,721
02424436
14,671.62
BACO
COL DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
2,219
02431548
30,403.91
BEGU&CO
1,348
02374927
66,688.70 D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ULCINJ
BEIJING
DJINA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, HERCEG NOVI
1,803
02333830
11,461.44
BELAVISTA
2,759
1809973280012
12,056.19 BIJELO POLJE
BELAN
TIVAT
133
2202956239019
11,464.63
BELLAMARIS
CASA DESIGN D.O.O. - ULCINJ
1,100
02456796
29,732.05
BEMIVEST
634
02288737
26,959.22 D.O.O. ZA UNUTRAŠNJU,TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM PODGORICA
BENVENUTI
2,462
02166178
18,645.32 DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJI PROMET, EXPORT-IMPORT, TRANSPORT, TURIZAMI
UGOSTITELJSTVO ULCINJ
BEPPLER
1,015
02629682
461,316.21INVESTMENTS MONTENEGROD.O.O.- KOLAŠIN
BERING
D.O.O. - ROŽAJE
173
02776499
21,936.40
5
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
2,833
BECIROVIC
02066793
15,563.09 KOMERC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
246
BIBIZ
02279533
10,155.41
D.O.O. PODGORICA
120
BIGOVIC
1811950235014
22,955.16ANĐELIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO-TAXI KOTOR
648
BIGOVIC
02704463
19,750.04DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. - BUDVA
1,217
BIZNIS
02748355
13,493.20
GROUP RADOVICDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
1,876
BIZNIS
02265141
213,732.12
SISTEM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU - NIKŠIC
1,988
BIJELI
02352532
12,928.37
PAVLED.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT DANILOVGRAD
2,031
BILBINGMONTE
02619997
69,933.10
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
827
BIMABDOO
02739046
370,450.13 TIVAT
2,202
BINASA
02126621
262,971.43
DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
1,359
BIO-PLOD
02398125
228,560.58DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
3,823
BIRING
02311003
23,051.88
D.O.O DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PODGORICA,PC KRUŠEVAC
1,702
BISER
02088363
54,059.63
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
4,156
BIFE
2005959260051
19,442.90
RONCEVIC NIKŠIC
2,029
BIFE
2709967234016
14,118.95
STADION TIVAT
3,648
BIFE
0301977274036
10,582.72
STARA VAROŠ GUSINJE
582
BICCHIERI
02810719
24,060.41 D.O.O. - KOTOR
2,063
BJELOPAVLIA
02347784
126,324.96
TRANSDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET
I USLUGE EXPORT - IMPORT DANILOVGRAD
788
BLAGOJEVIC
02262380
11,300.22
D.O.O. NIKŠIC
2,163
BLANCO-TRADE
02292556
64,002.96
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. NIKŠIC
1,205
BLISS
02677300
37,964.86
LIFT MONTENEGROD.O.O. BAR
2,213
BLUE
02703572
84,727.16
DEVELOPMENTSD.O.O. KOTOR
399
BLUE
02063808
94,565.50
MOONZA TV. I MARKETING, PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
3,617
BMV-PLUS
02356325
24,567.69 COMPANY DOO
3,501
BOGARD
02361493
63,798.27COMPANY D.O.O. PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ŽABLJAK
2,175
BOGDANOVIC
3007955219010
21,234.24
SNEŽANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - S.U.R. SNEŽANA - KOLAŠIN
4,401
BODIKO
02204436
25,608.35
COMPANY DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET D.O.O. BUDVA
1,610
BOEM
02634139
43,843.42
- D DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
3,884
BOŽOVIC
1211977285016
18,055.85 DRAGANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MIKI- BIJELO POLJE
719
BOJANA
02785382
585,819.89
BN D.O.O. PODGORICA
2,450
BOJANIC
0501980218006
13,722.65SNEŽANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -KROJACKA RADNJA COTTON
LAND - PODGORICA
3,764
BOJELADRUŠTVO
02273225
18,015.22
ZA TRGOVINU I GRAĐEVINARSTVO D.O.O.NIKŠIC
377
BOKSERSKI
02294109
10,572.04 KLUB PODGORICA - PODGORICA
3,965
BOMIVEX-PRODUKT
02367475
25,832.09
- HERCEG NOVI
6
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj
02366479
BON
304,367.15
579 AMI - INŽINJERING D.O.O. DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I POSLOVNE USLUGE
PODGORICA
BONEGRO
DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE D.O.O. BUDVA
02272458
11,982.54
1,210
BONED
02321670
52,211.14
1,373 TRADE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA HERCEH-NOVI
BONITA
02067960
609,661.77
1,567 TRADE DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O.
PODGORICA
BORDATA
COMMERCE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
02458934
115,604.68
1,217
BOREJ
02386224
32,207.51
1,111 D.O.O. ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT- IMPORT - PODGORICA
BORILOVIC
MILUTIN
2802952250058
11,202.82
1,912
BOROZAN
ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TAKSI PREVOZA - KOTOR
1111962230016
13,474.66
113
BRAVAR
2709976210251
14,700.91
497
BRAJOVIC
ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SUR KAFE PIVNICA EVERGREEN 2602959230010
24,061.36
134
KOTOR
BRAMIK
02276542
122,991.99
2,171 D.O.O. PODGORICA
BRAMIS
02345609
14,401.59
1,348 TRGOVACKO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
BRACA
02053764
23,813.32
3,487 M.M. D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I TURISTICKU DJELATNOST KOLAŠIN
BROBUŽAR
D.O.O. - TIVAT
02670852
30,188.38
267
BRUNO
02396190
19,208.82
1,203 DIGITAL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT - ULCINJ
BUDVA
PROJECTS 01-A DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. BUDVA
02885492
10,473.85
134
BULAJIC
1802970260016
11,395.63
3,311 PREDRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTOPREVOZA - NIKŠIC
BUTIK
1805954225013
12,228.53
889 STRELAC - BAR
BUTIK
0804955225068
25,209.99
3,494 CILE - BAR
BUTIK1512956225013
11,779.65
819 KOMISION - NOVITET BAR
BUTUA
02406195
10,665.48
456 COMPANY DRUŠTVO ZA PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRACAJU BUDVA
BC
D.O.O. BAR
02710838
12,042.45
1,729
BWP
02745178
14,756.51
1,372DEVELOPMENTDOO PODGORICA
V15,717.49
. B . AMBASADOR DOO
02356970
355
V24,203.98
02366584
2,450
I G O R D.O.O. PODGORICA
V18,194.21
R S EXPORT-IMPORT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I
02196123
3,469
USLUGA BAR
V&K
SVETIONIK D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
02332108
11,366.61
2,090
V.E.
02892804
17,410.03
498COMPANY D.O.O. - BUDVA
V.Z.
02335948
69,873.56
526SPORT D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT, ŽABLJAK
VABONE
02340135
10,222.01
564
TRADE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA
BAR(RJEŠENJEM ST.BR. 36/13 OD 04.07.2013 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
VANJANA
D.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
02624494
44,196.47
440
VARONA
02392402
304,948.80
2,071 TRADE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT- IMPORT - ULCINJ
7
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
1,391
VASILIJE
02405474
117,861.32
& MIA D.O.O. BAR
732
VG
02089211
655,282.09
SERVIS BAR
1,526
VEBER
02733170
52,231.10
INŽENJERINGD.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO I PROMET ROBA BAR (RJEŠENJEM
ST.BR.173/11 OD 17.10.2011.GODINE POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
VEL-SPORT
3,606
02297973
11,462.90 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
VELIPOJA
3,741
02193876
23,246.79 TRADE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA EXPORT-IMPORT, PROMET,
PROIZVODNJU I USLUGE ULCINJ
VEMIC
ZORICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - FRIZERSKI SALON PAHULJA - ŽABLJAK
2,112
1008965298015
10,096.16
VERAKI
KOMERC ZA EKSPLOATACIJU , OTKUP , TRANSPORT I PRODAJU ŠUMA , PROIZVODNJU,
628
02351218
212,242.12
TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO EXPORT-IMPORT D.O.O. PODGORICA
VERTU
DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - PODGORICA
615
02811588
12,187.38
VIVA
COMMERCE D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - KOTOR
3,697
02371278
45,465.45
VIGIDRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE,D.O.O - NIKŠIC
1,132
02309599
77,643.00
VIGRAD
MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA
36
02332833
81,434.89
VIDAKOVIC
1,694
2510978244993
11,920.40 PETAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -OPRAVKA APARATA ZA
DOMACINSTVO- HERCEG NOVI
VIDROPROM
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I PREVOZ D.O.O. NIKŠIC
1,260
02112221
61,724.48
VIK
- MONT DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU D.O.O. - BUDVA
462
02142112
27,414.93
VINARIJA
637
02815168
25,608.60 RADONJIC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET
I USLUGE, EXPORT-IMPORT - DANILOVGRAD
VIRAK
I CO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BIJELO POLJE
2,954
02402009
15,513.18
2,589
VISA
02342430
67,362.18
D.O.O. ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
VISMONT
3,458
02280337
14,461.46 D.O.O. - PODGORICA (ZAKLJUCEN STECAJNI POSTUPAK RJEŠENJEM ST.BR. 176/05 OD
25.11.2005)
VIŠNJIC
COD.O.O. NIKŠIC
445
02157047
15,559.03
265
VJERA
02459272
50,650.32
- MONTE D.O.O. TIVAT
VLADO-JOVICIC
O.D. - BUDVA
4,484
02287897
16,062.78
1,726
VLANI
02192250
117,149.32
DOO
VLAHOVIC
1,117
2108963214025
17,251.11 PREDRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATVOST SPECIJALIZOVANI ZAVRŠNI
RADOVI U GRAĐEVINARSTVU STEFAN KOLAŠIN
4,429
VLAHOVLJAK
0410958290032
11,873.46
MUNIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R.KOMISION PRINCEPLJEVLJA
3,469
VMT
1411966232017
45,238.10
1,289
02672626
88,068.17
VOIP
TELEKOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,457
VOJVODIC
0903959270023
12,807.23 GORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. STAKLO MOJKOVAC
1,860
VOJISLAV
0307950710495
17,068.68 COSOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. COSOVIC PLJEVLJA
3,856
VOLUJICA
02077469
17,671.02 EXPORT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA
BAR
3,962
VOCNI
02116391
15,924.72
IZBOR DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET DOO - BUDVA
8
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
1,142
VUJACIC
02339811
48,433.12AUTO CENTAR DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,
PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT, PODGORICA
VUJISIC
SLAVICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - SUR RESTORAN SKRBUŠA 2,329
2207955219016
22,782.73
KOLAŠIN
VUJOVIC
1,842
0402956250014
21,286.77ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU NA ŠETALIŠTU BR.26 U
BUDVI
VUJOVIC
1,748
1312980254971
10,730.90NENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KONOBA VUJOVIC - CETINJE
VUJOŠEVIC
916
1005973210268
67,370.16 RATKO - KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAXI PREVOZA - PODGORICA
VUK
& PETROLDRUŠTVO SA OGRNICENOM ODGOVORNOŠCU,ZA PROIZVODNJU,PROMET I
118
02276917
3,403,081.12
USLUGE EXPORT-IMPORT KOTOR
VUKIC-COMPANY
CETINJE
756
02236931
37,862.68
VUKICEVIC
1,541
1909964275132
14,259.09 VALENTINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. PLAVI VAL - BUDVA
VUKOVIC
3,085
2303961230012
17,993.89 DEJAN KOJI BOAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - KOTOR
VUKOVIC
951
0304958210239
18,778.87 TIHOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOSTVINARIJA VUKOVICPROIZVODNJA I
PRODAJA VINA I GROŽĐA - PODGORICA
VUKOVIC
2,045
02453967
82,678.46 CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO PPOLJE
VUKOSLAVOVIC
DANILO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. FENIKS BAR
1,503
3009959220016
24,060.51
VUKOTIC
111
1709954235028
16,623.59DAVORKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PRONTO MODA KOTOR
VUKOTIC
1,861
02092069
67,864.51DRUŠTO ZA TRANSPORT TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO TURIZAM I USLUGE D.O.O.
NIKŠIC
VUKCEVIC
867
2601954232019
10,181.76 LUKA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU CASTELLO KOTOR
VULOVIC
748
2302976815061
21,625.92GORDANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TEZGA - BUDVA
VULOVIC
112
1212955798016
40,833.10ZORICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U METAL SHOP - KOTOR
VUMILEX
3,589
02346044
26,931.49 CO D.O.O. PODGORICA
VUCINAJ
3,469
02330091
55,359.92D.O.O. PODGORICA
VUCICEVIC
1,313
1308958232010
37,966.76 MIRKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -IZNAJMLJIVANJE SUNCOBRANA I
LEŽALJKI- BUDVA
G.D.
MONTE-COMMERC DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O.- PODGORICA
2,059
02444291
79,436.78
GALENIKA
CRNA GORA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET FARMACEUTSKIH PROIZVODA 242
02255430
2,129,601.10
PODGORICA
GATTINA
133
02889315
14,402.72DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
1,439
GACEVIC
0601958283044
11,790.27 BOŠKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KRUG- MOJKOVAC
GVOŽĐAR
4,681
02048701
27,830.28 - PROM O.D.ŠCEPANOVIC BRANKO I DRUGI -PLJEVLJA
1,141
GEMAXD.O.O.
02155524
806,669.77
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT,PODGORICA
981
GIK
02310309
17,910.85
HIDROGRADNJA D.O.O. PLJEVLJA
768
GIM
02146215
24,423.08
TRADE DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
929
GINTAS
02710650
89,272.47
- M CONSTRUCTION CONTRACTING AND TRADE D.O.O. - PODGORICA
574
GIP
02760673
15,863.33
INVEST COMPANY D.O.O. - BUDVA
9
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj
02345595
GLOBAL
62,860.87
1,278 VILLAGE GROUP D.O.O. - TIVAT
GLOBDOOR
02738139
51,246.66
1,583
D.O.O. EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
GMK
02835304
18,818.60
1,065MONTAŽA TIVAT, DIO STRANOG DRUŠTVA GMK MONTAŽA D.O.O. JABLANICA
GOLIJANIN
02289423
913,282.80
134
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE D.O.O. BUDVA
GOOD
02706644
668,257.32
2,122 LOCATION PROPERTIES D.O.O. - PODGORICA
GORA
02069679
32,242.29
1,314 - KOMERC DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI ROŽAJE
GORANSKO
02242150
141,329.31
2,051
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PLUŽINE BB
GORATEXD.O.O.
02318580
37,746.30
3,942
ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
GOSTIONICA
3107956235014
12,793.96
4,619
DVIJE PALME
GOCCIA
02227592
48,522.12
3,570 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOMPLEMENTARA DURUTOVIC
GORDANE - NIKŠIC
GOŠA
02332167
86,714.65
4,044 MONT COMPANY ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE PODGORICA
GP
02740583
118,285.34
277DOMUS DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
GRADINA
02764199
34,001.97
173
D.O.O. - MESNA INDUSTRIJA - ROŽAJE
GRADING
02054035
121,558.84
285
DOO
GRADITELJ
0612962234017
13,225.95
2,489
TIVAT
GRAĐEVINSKO
2006939220025
43,293.20
1,044
ZANATSKO RADNJA BUS ZANAT
GRAĐEVINSKO
02006669
81,438.22
1,317
PREDUZECE "PRIMORJE" AKCIONARSKO DRUŠTVO - ULCINJ (POKRENUT
STECAJNI POSTUPAK)
GRAĐEVINSKO
02440792
201,963.12
1,645
PREDUZECE 8. DECEMBAR D.O.O. PLJEVLJA
GRAĐEVINSKO
02139243
244,179.82
769
PREDUZECE MOSTOGRADNJA-INŽENJERING DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU PODGORICA
GRAĐEVINSKO
02291738
55,547.32
1,750
PROMETNO PREDUZECE RADNIK-INVEST BIJELO POLJE
GRANPLAST
02372835
31,516.90
3,557
COMPANI D.O.O. PODGORICA
GRGUREVIC
1310957230043
11,040.63
1,649
BOŠKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ADVOKATSKA KANCELARIJA KOTOR
02356350
18,280.65
195
GREMOK
DOO
GROMIT
02420872
121,676.02
1,118 D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE - PODGORICA
02763842
54,518.90
613
GROSSO
D.O.O. - PODGORICA
GRUJICIC
02181355
62,895.20
3,253
TRADEDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PODGORICA
02806428
629,726.55
582 DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI BUDVA
GSB
1108960270117
11,886.97
2,139
GUDOVIC
MILIVOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U ZANATSKOJ RADNJI GATER BERANE
02451689
1,439
D542,580.94
& IVA DRUŠTVO ZA PROMET NEPOKRETNOSTI I TRGOVINU D.O.O. - BUDVA
02399946
1,894
D18,255.12
- A - D - KOMERC D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
02422301
371
D32,765.19
M V GROUP D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
02340844
2,608
D127,156.41
COMERCE - PODGORICA
10
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
3,575
D.N.-DAGOD.O.O.
02352214
22,486.46
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - BUDVA
1,366
D.O.O
02089157
12,304.70
BEARING PODGORICA
3,931
D.O.O
02382385
92,784.46
BONI MN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
4,362
D.O.O
02333902
24,927.23
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ELEKTRA DROBNJAK PODGORICA
3,469
D.O.O
02322099
52,328.24
ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA JUGOSLOVENKAPICAN KOTOR
D.O.O
KOMPANIJA BOZZOLA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USUGE, EXPORT-IMPORT 1,239
02408546
1,201,973.64
DANILOVGRAD
D.O.O
KOSKA ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,573
02400359
11,631.97
D.O.O
MIRANOVIC-PIN PODGORICA
1,708
02339277
23,978.57
D.O.O
PLANET PODGORICA
497
02297124
1,764,997.50
D.O.O
FERRARI LI PODGORICA
3,469
02352907
10,117.91
D.O.O.
BARE ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT- IMPORT PODGORICA
130
02374072
13,439.32
D.O.O.
BJELANOVIC-COMPANY - BUDVA
1,194
02373718
97,411.35
D.O.O.
BLANLIMES ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PODGORICA
3,843
02342006
22,525.34
D.O.O.
V.R. STIGMA IMPEX ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
118
02372061
29,179.79
D.O.O.
IMPULS - OBELISK - PLJEVLJA
3,535
02165457
14,890.10
D.O.O.
KORES BIJELO POLJE
1,505
02299119
34,322.22
D.O.O.
CITY CAFFE - BUDVA
855
02430053
13,119.38
D.O.O.
AGROPROMET BIJELO POLJE
643
02070073
208,465.84
D.O.O.
AERO GROUP BEOGRAD POSLOVNA JEDINICA KAFE BAR KINGSTON BUDVA
3,505
17381997
13,804.93
2,077
D.O.O.
02151804
12,991.58
AIE-KOMERC BERANE
D.O.O.
AKCIONAR BIJELO POLJE
3,365
02370271
47,927.35
470
D.O.O.
02065568
39,865.59
ANA MARIJA PODGORICA
D.O.O.
APADANA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,144
02370344
25,564.83
776
D.O.O.
02424509
17,403.89
ATLANT AGENT BAR
D.O.O.
AUTOMATIC PARKING SYSTEM MONTENEGRO - PODGORICA
1,685
02725398
19,531.54
2,127
D.O.O.
02410893
91,062.63
BELA LAĐA ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
D.O.O.
BIJELO POLJE BIJELO POLJE
614
02046652
661,713.35
1,834
D.O.O.
02378949
12,910.60
BLUE WOLF ZA TRGOVINU, TRANSPORT I USLUGE, EXPORT-IMPORT - NIKŠIC
D.O.O.
BRAUN BIJELO POLJE
2,063
02371006
18,037.95
1,369
D.O.O.
02670313
396,347.96
BRACA ĐURETIC ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
635
D.O.O.
02414139
10,167.92
VETERINARSKA AMBULANTA MOJKOVAC MOJKOVAC
266
D.O.O.
02330334
57,411.00
VIVAMAX NOVAKOVIC ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT
PODGORICA
2,066
D.O.O.
02289750
90,023.98
VUJOŠEVIC PAPERINO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PODGORICA
D.O.O.
VUKOVIC I OSTALI - PODGORICA
1,778
02338068
51,845.12
11
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
2,931
D.O.O.
02442965
10,358.67
GAZI - PODGORICA
1,127
D.O.O.
02781409
18,213.38
GLORIA MONTENEGRO - BUDVA
1,929
D.O.O.
02391651
12,158.49
GODESS ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT POGDORICA
454
D.O.O.
02774399
24,451.47
GPC ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU I PROMET - CETINJE
579
D.O.O.
02387883
72,170.68
GRADITELJ CG PODGORICA
2,199
D.O.O.
02464411
28,321.02
GRITO ZA USLUGE, TRGOVINE, GRAĐEVINARSTVA I TURIZAM - PODGORICA
1,933
D.O.O.
02623480
17,854.61
D.R. TRANSPORT ZA TRANSPORT ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,149
D.O.O.
02732378
51,633.54
DAMJANOVIC - TRADE - BIJELO POLJE
4,176
D.O.O.
02323664
11,864.23
DAMJANOVIC ZA PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
3,650
D.O.O.
02179296
14,972.14
DAN-KOMERC BERANE
945
D.O.O.
02306620
102,415.87
DELON TRANS ROŽAJE
1,601
D.O.O.
02377888
21,800.29
E & E COMPUTERS ROŽAJE
1,694
D.O.O.
02354608
143,630.47
EVRO TOURS AGENCIJA ZA TURIZAM BUDVA
985
D.O.O.
02788403
57,837.89
EL-PROMM ROŽAJE
1,281
D.O.O.
02680939
22,854.15
EURO-SEM - ROŽAJE
4,285
D.O.O.
02049546
65,746.57
EXPO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I TRGOVINU KOTOR
1,230
D.O.O.
02658704
31,802.75
Z -AQUA SOLAR GROUP ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
D.O.O.
ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU I TURIZAM ,EXPORT-IMPORT GORASTROJ 33
02626390
16,761.59
PODGORICA
D.O.O.
ZA KONSALTING ,MENADŽMENT ,EXPORT-IMPORT RENTIER - BUDVA
1,280
02679574
20,724.66
1,147
D.O.O.
02377969
24,079.18
ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT BONITA V.V. COMPANY PODGORICA
186
D.O.O.
02342936
15,177.32
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT AUTOMOBIL-PAVICEVIC I DR
PODGORICA
396
D.O.O.
02457504
79,693.01
ZA PROIZVODNJU I PROMET PROIZVODA I USLUGA EXPERT - EDU - PODGORICA
1,609
D.O.O.
02644215
738,452.63
ZA PROIZVODNJU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT B+N INVESTMENTS MONTENEGRO - BUDVA
445
D.O.O.
02832534
21,048.84
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT AM.GIOIA DANILOVGRAD
417
D.O.O.
02630885
69,055.14
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KOTOR PALACE - PODGORICA
1,721
D.O.O.
02366843
270,539.14
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT CITY SPORT - PODGORICA
3,469
D.O.O.
02342332
14,038.20
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE HUSA ULCINJ
749
D.O.O.
02822075
20,896.90
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT-IMPORT KONTINENTAL M GROUP
3,197
D.O.O.
02371944
27,127.77
ZA PROIZVODNJU PROMET UGOSTITELJSTVO I TURIZAM 2-JADRAN ULCINJ
50
D.O.O.
02336146
373,438.96
ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE, EXPORT-IMPORT BAYPHARM - PODGORICA
62
D.O.O.
02264510
12,695.43
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA, DIMS-MONT BUDVA
2,226
D.O.O.
02442426
25,022.81
ZA PROJEKTOVANJE , GRAĐEVINARSTVO I TURIZAM FOEDUS - BUDVA
1,295
D.O.O.
02678756
20,245.77
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT KAPEX BUDVA
12
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
358
D.O.O.
02704579
14,817.21
ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT RUSTOVOBUDVA
826
D.O.O.
02690675
60,479.69
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT BELLE MAISON - BUDVA
1,756
D.O.O.
02700336
35,009.42
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KATIC - BUDVA
1,057
D.O.O.
02772850
35,150.69
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KORKOVADO - R - BUDVA
102
D.O.O.
02854686
34,717.25
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT L & L - BUDVA
599
D.O.O.
02657350
10,157.42
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT LA CASA MONTENEGRO - BUDVA
1,726
D.O.O.
02672898
930,943.92
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT LUXOR GRADNJA - PODGORICA
1,610
D.O.O.
02688808
103,183.45
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MOTONAUTICA - BUDVA
1,693
D.O.O.
02686783
12,082.43
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT RB COMPANY - BUDVA
683
D.O.O.
02675773
51,599.41
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT RUSIJAMONTE - BUDVA
1,212
D.O.O.
02760711
184,398.75
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT SMART - INVEST - BUDVA
1,253
D.O.O.
02701774
63,281.95
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT SMART IT - BUDVA
1,848
D.O.O.
02736373
72,780.54
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT STARI GRAD - BUDVA
271
D.O.O.
02776065
14,270.99
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT TURIZMO - BUDVA
4,410
D.O.O.
02222868
16,528.44
ZA PROMET ROBA I USLUGA VELIKI PIJESAK BAR
1,902
D.O.O.
02649985
102,177.96
ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT SLAVMONTEBUDVA
2,192
D.O.O.
02645530
176,123.84
ZA PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT TIP - TIM - BUDVA
3,576
D.O.O.
02333082
11,127.20
ZA PROMET UGOSTITELJSTVO I TURIZAM VUKAJ ULCINJ
750
D.O.O.
02822512
10,204.53
ZA TRGOVINU I USLUGE NIKOLICA - TIVAT
1,916
D.O.O.
02675765
19,723.07
ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT - IMPORT INDIJA STIL BUDVA
2,378
D.O.O.
02669960
161,579.74
ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT BEREG - BUDVA
99
D.O.O.
02443937
21,054.97
ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT DOKIC COMPANY - BUDVA
1,890
D.O.O.
02659140
49,916.41
ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MNE EVROPA - BUDVA
57
D.O.O.
02622521
17,565.54
ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE U GRAĐEVINARSTVU EXPORT-IMPORT ULCINJ RESORT
- KOTOR
1,995
D.O.O.
02430754
48,459.67
ZA TRGOVINU ,TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I RENT-A CAR USLUGE BOBA MONT BUDVA
874
02108437
278,887.61
D.O.O.
ZA TRGOVINU,TURIZAM,PROIZVODNJU I USLUGE RAPEX BAR
1,959
D.O.O.
02630664
33,477.46
ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORT NEDVIŽIMOST CERNOGORIJA BUDVA
1,190
02626381
102,709.85
D.O.O.
ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT EL - MAR - BUDVA
291
02792591
13,604.69
D.O.O.
ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE LADUZO ULCINJ
378
02835410
20,017.09
D.O.O.
ZA USLUGE, GRAĐEVINARSTVO I INŽENJERING AQUA +007 - PODGORICA
1,954
02048612
58,996.68
D.O.O.
INTERKEM ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBE PLAV
264
02364450
16,424.13
D.O.O.
ISAH BAR
2,038
02689723
12,261.48
D.O.O.
JADRAN M&M- KOTOR
3,592
02298490
33,245.63
D.O.O.
JV & M BIJELO POLJE
13
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
1,587
D.O.O.
02082969
34,335.59
JUVENTA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,623
D.O.O.
02203839
10,076.63
KADOVIC BIJELO POLJE
726
D.O.O.
02657341
3,338,429.01
KAPACITY - PODGORICA
5,086
D.O.O.
02285274
41,381.19
KERBER - EXPRES PODGORICA
238
D.O.O.
02820366
31,913.99
KLUB PENZIONERA NINO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
D.O.O.
KOMGRAP - MONT - PODGORICA
522
02385961
143,612.62
D.O.O.
KONTI - SUTOMORE
1,987
02066050
321,331.41
D.O.O.
KHEPRI PREDUZECE ZA PROIZVODNJU SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET - PODGORICA
517
02662787
23,199.73
D.O.O.
LAS-COMPANY BERANE
2,108
02386712
437,929.58
D.O.O.
LIVING ROOM ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, EXPORT-IMPORT 1,365
02706466
10,143.96
PODGORICA
D.O.O.
LION MOJKOVAC
3,846
02311593
18,613.01
D.O.O.
LOUNGE PUB CHARLIE ULCINJ
155
02916495
14,722.06
D.O.O.
M & J BIJELO POLJE
95
02270471
14,587.00
D.O.O.
M & L TWIN ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
587
02374650
10,405.68
D.O.O.
MAKMONT COMPANY ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,377
02753421
31,930.18
D.O.O.
MATADOR BIJELO POLJE
837
02102765
310,025.87
D.O.O.
MATICA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,860
02633434
10,816.52
D.O.O.
MITROVICA ZA PROIZVODNJU, TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORT - ULCINJ
285
02932440
23,276.22
D.O.O.
MKM ZETA COMPANY PODGORICA
3,473
02306271
11,439.06
1,222
D.O.O.
02372797
10,340.18
MODEM - PLAV
D.O.O.
MONTAS - PODGORICA
505
02662582
87,076.61
3,154
D.O.O.
02387441
25,824.70
MONTE GOŠA COMPANY ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PODGORICA
D.O.O.
MONTELOX LUX ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,001
02376598
70,990.76
1,653
D.O.O.
02645807
121,924.59
MONTENEGRO ROYAL ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA - BAR
D.O.O.
MONTENEGROIL ZA EXPORT-IMPORT, PROMET I USLUGE PODGORICA
2,408
02251639
124,432.86
1,649
D.O.O.
02667711
23,467.95
MOST - ZAPOŠLJAVANJE - NIKŠIC
D.O.O.
NEKO COMPANY ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,173
02300389
28,630.72
2,311
D.O.O.
02467887
24,950.60
NOVI PEK ZA PROIZVODNJU, ROBNI PROMET, UGOSTITELJSTVO,, TURIZAM I SAOBRACAJ ,
EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
1,671
D.O.O.
02648326
30,478.51
NOLUR ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORTDANILOVGRAD(RJEŠENJEM ST.BR.197/13 OD 08.07.2013 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
629
D.O.O.
02301342
202,636.75
OMNIAUTO BIJELO POLJE
817
D.O.O.
02234840
21,024.73
ORNAMENT ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA HERCEG NOVI
487
D.O.O.
02753375
57,513.42
PIP BERANE
5,300
D.O.O.
02025965
67,911.97
POLJOCOMERC BIJELO POLJE
14
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
495
D.O.O.
02362716
11,144.43
PREMIJER-MZ MOJKOVAC
504
D.O.O.
02874172
16,764.60
PREHRAMBENO PROIZVODNI CENTAR - BERANE
1,009
D.O.O.
02748070
12,705.46
PRIMAT COMPANY EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
971
D.O.O.
02642921
18,620.05
PRINT SYSTEM ROŽAJE
89
D.O.O.
02665760
14,681.82
ROX MONTENEGRO ZA TRGOVINU - KOTOR
2,413
D.O.O.
02433001
20,992.81
SAMO ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE - PODGORICA
1,723
D.O.O.
02420155
57,321.28
SAN NIKOLA ZA ROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE,
EXPORT-IMPORT - ULCINJ
D.O.O.
SEA VIBES MONTENEGRO ZA UGOSTITELJSTVO, PROMOCIJE I MARKETING - PODGORICA
894
02799367
46,498.74
D.O.O.
SIMPROM KOTOR
3,183
02362201
24,486.24
D.O.O.
SINAN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
2,295
02434083
18,082.20
D.O.O.
STAR PRODUCTION - PODGORICA
1,986
02664267
10,927.89
D.O.O.
TAPETAR ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PODGORICA
1,615
02214725
76,029.44
D.O.O.
TRGOAGENT BERANE
3,846
02153661
18,080.88
D.O.O.
TRIKON BIJELO POLJE
3,016
02055538
26,416.17
D.O.O.
UKRAS - MONTENEGRO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT 713
02411652
86,299.61
PODGORICA
D.O.O.
UŠCE -PLAV
3,268
02049872
12,770.24
D.O.O.
F&M AUTO SPORT SERVIS PODGORICA
1,201
02422999
41,739.37
D.O.O.
FAST 3000NIKŠIC
210
02619806
17,196.25
D.O.O.
FEROMON PLUS - NIKŠIC
2,051
02400774
154,864.61
3,945
D.O.O.
02369729
49,613.38
FERT - COMPANY BERANE
D.O.O.
FCP GROUP ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO I USLUGE PODGORICA
2,296
02405393
21,809.70
1,680
D.O.O.
02384213
95,725.38
CALEX-IMPORT - BIJELO POLJE
D.O.O.
CALISTO KOTOR
204
02182149
27,974.86
1,310
D.O.O.
02635305
13,139.81
CAMI STYLE ZA PROIZVODNJU, ROBNI PROMET, TURIZAM , UGOSTITELJSTVO I USLUGE
EXPORT- IMPORT - HERCEG NOVI
358
D.O.O.
02761165
17,465.77
CASINO PROMOTION MONTENEGRO BAR (Odlukom Osnivaca ogranicen prenos udijela )
D.O.O.
CITADELA-ĐUROVIC PODGORICA
3,850
02377934
84,171.60
2,120
D.O.O.
02440385
2,945,616.90
COMUNITY PODGORICA
D.O.O.
CONSULTING INVESTMENT FINANCING GROUP - PODGORICA
1,384
02469898
55,732.51
189
D.O.O.
02372053
48,413.86
CORTO MALTEZE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
2,988
D.O.O.
02435098
16,546.13
ŠRAFKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE - BUDVA
2,091
D.O.O.
02662493
454,333.79
WOOD ŽABLJAK
3,912
D.O.O.
02343673
11,831.06
XIN XIN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,547
D.O.O.
02334194
24,839.08
XL - PODGORICA
1,902
D.O.O.
02710021
17,068.78
XXI VIJEK ADRIATICA ZA PROJEKZOVANJE , GRAĐEVINARSTVO,PROMET NEKRETNINA I
15
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
TRGOVINU BAR
4,075
34,997.47JANUAR BERANE
02045222
D.O.O.15
2,077
14,570.76
02369737
D.O.O.BODRA
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT -PODGORICA
3,563
10,681.35 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT- IMPORT - PODGORICA
02382881
D.O.O.DULE
2,240
99,064.47 STAN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PODGORICA
02412047
D.O.O.EVRO
1,701
83,701.83
02342596
D.O.O.ELVELUX
HERCEG NOVI (Rješenjem Osnovnog suda u Herceg Novom Posl.br.I.38/09 od
25.05.2011 god. zabrana otudenja, opterecenja i bilo kakvog raspolaganja imovinom)
922
291,285.37
02754550
D.O.O.ZA
INDUSTRIJSKE PROJEKTE I TEHNICKE KONSTRUKCIJE VIOMER MONTENEGRO
PODGORICA
221
98,941.09
02771012
D.O.O.ZVEPRO
PANCEVO-DIO STRANOG DRUŠTVA ZVEPRO-MONTENEGRO - KOTOR
1,926
34,409.75
02108364
D.O.O.ZOMIMAZA
PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA KOTOR
2,070
1,280,066.19INTER ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - KOLAŠIN
02351722
D.O.O.ILING
525
308,963.26
02306301
D.O.O.LOMBARDIA
ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,841
194,581.95
02224950
D.O.O.MONTEL
MOTEL GLAVA ZETE NIKŠIC
504
193,214.22 GROUPDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BUDVA
02743515
D.O.O.ORBIS
3,613
63,037.96
02299003
D.O.O.PRICE
CUTTERS PODGORICA, DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT
3,514
49,679.61
02409135
D.O.O.S
& S GROUP ZA PROIZVODNJU, PROMET, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE EXPORTIMPORT - ULCINJ
384
18,985.69
02336162
D.O.O.SARDER
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT- NIKŠIC
3,494
62,030.82
02392437
D.O.O.SIMAX
PODGORICA
2,311
02382610
16,022.38 - ROŽAJE
D.O.O.STILL
1,511
11,814.17
02764741
D.O.O.TURIZAM,
TRGOVINU I USLUGE, EXPORT- IMPORT MONTESOFTD.O.O. BUDVA
894
02354691
15,194.33
D.O.O.FINKOM
COMPANY BAR
182
94,885.42
02686309
D.S.D.W.E.G.TEHNOLOGY
- MONTENEGROBIJELO POLJE
195
02178788
24,290.36
D.S.K.
D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
3,891
202,894.99
02046130
DABBY
DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, EKONOMSKE, FINANSIJSKE I DRUGE USLUGE
D.O.O PODGORICA
3,469
59,417.55
02318571
DABBY
TRADE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
2,519
1812975270023
14,693.76DARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. MARIJA-MAGDALENA BERANE
DABETIC
1,748
31,538.89 D.O.O. ZA ŠPEDICIJU, PROMET I USLUGE
02263254
DAVIDŠPED
3,508
19,907.24
02171708
DADESPOSLOVNO
DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. - NIKŠIC
3,589
14,871.02
02396548
DAMIX
D.O.O. - BAR
3,804
02060957
176,775.37
DANK
D.O.O. PODGORICA
2,422
02109093
263,817.41
DATEX
DRUŠTVO ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. HERCEG NOVI
3,624
02046415
181,083.67 DOO
DATRONIC
1,211
02375109
25,664.85
DAUT&DAUT
D.O.O. - ROŽAJE (RJEŠENJEM OSNOVNOG SUDA U ROŽAJAMA I.BR.652/11 OD
18.10.2011 GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA OPTERECENJA I OTUĐENJA IMOVINE)
16
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
504
DAUTOVIC
02724375
10,177.28 COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ,EXPORT-IMPORT ROŽAJE
DACJA
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
4,491
02338149
11,089.15
DAŠIC
DRAGICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KROJACKA RADNJA GAGA - BERANE
2,017
2211961275111
10,819.24
DAX
COMPANYD.O.O. ZA PROMET ROBE I USLUGA, EXPORT - IMPORT, KOTOR
561
02734729
11,873.55
DV
& WD.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE CETINJE
1,184
02681480
54,248.58
DE
- ABIKSDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
1,985
02679019
15,675.19
DEKOR
- STILL DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. - BUDVA
2,139
02425645
31,284.38
DELIC
SUVADA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.T.R. DLP - PLJEVLJA
2,259
2204964295028
18,567.41
DELY
- PETROL DRUŠTVO ZA PROMET DERIVATIMA NAFTE, TURIZAM I USLUGE, D.O.O. ULCINJ
1,476
02276739
1,278,905.15
DEMB
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
1,959
02621649
12,802.56
DENAJERA
3,933
02147955
95,033.64 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, PROMET ROBA I
USLUGA - TIVAT
DESETKAD.O.O.
ZA PROMET I USLUGE,EXPORT - IMPORT KOTOR
3,469
02352834
18,139.24
DI
& MI TOURS COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE I TURIZAM, EXPORT1,874
02366746
29,049.37
IMPORT - BAR
DI
BAR GROUP D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
510
02787679
464,273.69
DI
BAR ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE - BUDVA
1,413
02314649
417,268.55
DIB
MARKETD.O.O. -PODGORICA
4,189
02309122
32,927.37
DIB-BUCJED.O.O.
KNJAŽEVAC DIO STRANOG DRUŠTVA DIB-BUCJE MNE - PODGORICA
147
02726262
39,934.48
DIDA
- OMERAGIC ŠEFKET
3,469
2002967274038
17,220.05
385
DIO
02624770
16,126.70
STRANOG DRUŠTVA ZA GRAĐEVINARSTVO ,INŽENJERING I USLUGE ERGOL - SMB D.O.O. ,
PODGORICA
924
DIO
02694425
595,240.16
STRANOG DRUŠTVA KARIPIDIS BROSS CO - SPAIK - PODGORICA
DIO
STRANOG DRUŠTVA KONTRAKT M PODGORICA
1,715
02684241
144,721.31
636
DIO
02446847
209,193.78
STRANOG DRUŠTVA PRIMORJE D.D. PREDSTAVNIŠTVO PODGORICA
DIS
MARKET DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT BERANE
348
02878399
10,735.62
3,469
DIS-TATAR
02356775
10,666.87 DOO
DITA
MONTENEGRO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT
1,289
02297990
60,985.75
PODGORICA
1,916
DJELOVIC
02448505
56,696.81 D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD
1,987
DM
02650622
15,840.22
GROUP D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PODGORICA
923
DMV
02365740
18,985.90
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
922
DOBRI
02717182
11,468.98
MOMCIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
1,061
DOBRICAD.O.O.
02218950
21,529.16
DRUŠTVO ZA TRGOVINU UGOSTITELJSTVO TURIZAM I USLUGE HERCEG NOVI
4,201
DOBRO
02357135
24,154.52
JUTRO DOO
1,694
DODOŠI
02216825
30,126.51
D.O.O. BAR
17
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
2,820
29,145.43RADINOST AD ROŽAJE
02086921
DOMACA
1,251
18,321.84
02731088
DOMINANTERD.O.O.
ZA PROMET ROBA IUSLUGA, PODGORICA
1,338
89,272.98
02069024
DONA
DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO,TURIZAM I TRGOVINU D.O.O. BUDVA
1,869
19,332.46
02641569
DOO
VIZ ZA USLUGE, TRGOVINU I PROIZVODNJU, BIJELO POLJE
1,875
12,476.33
02675978
DOO
ZA TRGOVINU I USLUGE EXTON BUDVA
1,933
24,718.70
02419998
DOO
ZORAMIPA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
659
146,327.61
02054663
DOO
M I K R O DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
1,712
133,664.73
02460076
DOO
MODA MODA ZA TRGOVINU I USLUGE - BUDVA
764
10,348.01
02657414
DOO
MONTREX ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT PODGORICA
1,936
22,377.05
02458446
DOO
NINA TRADE PODGORICA
1,280
20,869.12
02629739
DOO
POLAR STARZA TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO - TIVAT
112
380,305.24
02819821
DOO
TRANSPETROLZA PROIZVODNJU, PROMET ROBE I USLUGA, EXPORT - IMPORT PODGORICA
447
129,876.36
02778351
DOOAVANGARD
KONSALTING PODGORICA
203
10,984.69
02726572
DOOADRIATIC
INVEST CONSULT GROUPZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT,
BUDVA
2,248
22,342.55
02648113
DOOBETEJGEJZ
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PODGORICA
559
13,279.05 HEM MONTENEGROZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT
02785285
DOOEURO
PODGORICA
1,863
160,208.01 PODGORICA
02437147
DOOMATIS
1,595
11,617.80
02735393
DOONEDELJAPLJEVLJA
215
38,840.81
02799898
DOORE
- MIZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT KOTOR
1,841
46,164.33
02641780
DOOSANTOS
COMERC BIJELO POLJE
820
103,905.18
02835754
DOOTV
ELMAGZA PROIZVODNJU I EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG PROGRAMA PODGORICA
2,189
11,317.72VLADAN KOJI OBAVLJA PRIVRENU DJELATNOST U S.T.R.KING- PLJEVLJA
2806984290022
DRAGAŠ
2,916
11,031.67
0406972270039
DRAGOVIC
RADISAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KAFE PICERIJA - EHIT - BERANE
1,601
18,344.24 VUKAŠIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
2101960260021
DRAGOVIC
ENTERIJER DRAGOVIC NIKŠIC
2,903
29,757.17
02454491
DRAMIT
DOO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
2,687
10,657.68 BERANE
0302969270028
DRVO-ART
204
16,465.99
02663775
DRUGA
STRANA BIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO,
PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - TIVAT
1,503
12,761.18 SA OGRANICENOMODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE MGM
02753260
DRUTŠVO
COMPANY D.O.O. - PODGORICA
614
50,706.78 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALHAMBRA - MALJEVIC - BAR
02469871
DRUŠTAVO
167
694,058.47 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MR-INŽINJERING - PODGORICA
02638355
DRUŠTAVO
3,469
21,122.23ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CAPRICORN
02160439
DRUŠTV
BIJELO POLJE
18
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,657
89,622.26 ZA MENADŽMENT I KONSALTING TIME D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVA
02392038
1,041
36,322.29 ZA RPOIZVODNJU , PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT LIRA COMPANY D.O.O. DRUŠTVO
02781000
PODGORICA
1,461
439,823.58 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE GARAC - KAMEN D.O.O. - DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02382105
383
43,875.36 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA KALARDOVO D.O.O. - TIVAT
DRUŠTVO
02419076
1,988
80,434.49 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT TVRĐAVA D.O.O. KOTOR
DRUŠTVO
02261669
95
194,606.55 ZA UTOVAR, ISTOVAR, PREVOZ I USKLADIŠTENJE ROBA I TERETA ELEVATOR D.O.O.
DRUŠTVO
02129949
PODGORICA
112
14,188.55 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE GAVRIC
DRUŠTVO
02059070
HERCEG NOVI
1,645
20,053.69 BORO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02627868
3,736
23,750.98 BRISAS ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG-NOVI
DRUŠTVO
02367629
4,015
26,665.91 VEJONEX - ANTUNOVIC ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT
DRUŠTVO
02299704
D.O.O. - HERCEG-NOVI
944
67,981.52 VESTA-VUKADINOVICTURIZAM,TRGOVINA,UGOSTITELJSTVO,POLJOPRIVREDA I
DRUŠTVO
02283018
RIBARSTVO D.O.O LASTAVA GRBALJSKA
2,899
13,483.21 VUJOVIC-ŠOMI COMPANYO.D. ZA UGOSTITELJSTVO ,TURIZAM, TRGOVINU I
DRUŠTVO
02210452
PROIZVODNJU, SAOBRACAJ I USLUGE IGALO
1,971
12,187.33 VUKOLIC CO ZA GRADNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT D.O.O. - HERCEG
DRUŠTVO
02717352
NOVI
1,624
85,403.26 DS - SECURITY AGENCIJA ZA ZAŠTITU ,OBEZBEĐENJE ,PROMET I DRUGE USLUGE
DRUŠTVO
02448190
D.O.O. - NIKŠIC
3,604
162,585.84ŽUK-MED EXPORT-IMPORT ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA DRUŠTVO SA
DRUŠTVO
02160951
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PETROVAC
365
14,880.24 Z AINŽENJERING I USLUGE SLC - GRADNJA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02831473
447
48,982.99 ZA AUDIO-VIZUELNE KOMUNIKACIJE TV COMM D.O.O. PODGORICA
02191814
DRUŠTVO
1,362
34,145.86 ZA GRADJEVINARSTVO, PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT DOM GRADNJA
DRUŠTVO
02335611
D.O.O. PODGORICA
613
20,115.00 ZA GRADNJU PROMET ,USLUGE I EXPORT-IMPORT DETA D.O.O. - HERCEG NOVI
02709937
DRUŠTVO
1,555
71,649.72 ZA GRADNJU, TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE EXPORT-IMPORT KALLOS D.O.O. 02645190
DRUŠTVO
BUDVA
986
10,656.02 ZA GRAĐEVINARSTVO , TRGOVINU I USLUGE DMA GRADNJA D.O.O. NIKŠIC
02450933
DRUŠTVO
1,841
67,266.72 ZA GRAĐEVINARSTVO VEL-INŽENJERING D.O.O. PODGORICA
02336430
DRUŠTVO
3,325
68,429.68 ZA GRAĐEVINARSTVO I TURIZAM HOLLEGRO PICOLA SPIAGGIA DOO,ULCINJ BORISA
02337754
DRUŠTVO
KIDRICA BB
2,317
49,578.17 ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE VASCOMP & SA D.O.O. - BUDVA
02626233
DRUŠTVO
1,217
16,565.67 ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE DOM NA MORU D.O.O. BAR
02667550
DRUŠTVO
1,149
16,776.95 ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE DEKORATIVA - ORT D.O.O. TIVAT
02314525
DRUŠTVO
873
42,911.38 ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT IL COMPANY DRUŠTVO
02641852
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU- PODGORICE
19
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
769
66,805.88 ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROMET I USLUGE CANOVIC GRADNJA D.O.O. - PLAV
DRUŠTVO
02728427
1,938
67,490.53 ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU, TURIZAM I EXPORT-IMPORT MONT-ITALI GROUP DRUŠTVO
02651343
D.O.O. - BAR
1,114
19,431.22 ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU ,TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I PROMET
DRUŠTVO
02673258
NEKRETNINA VILLAGE D.O.O. - ULCINJ
208
13,566.11 ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU ,TURIZAM,UGOSTITELJSTVO ,PROMET NEKRETNINA
DRUŠTVO
02741741
I GEODETSKA ISTRAŽIVANJA GEO DALTA D.O.O. - ULCINJ
133
12,704.22 ZA GRAĐEVINARSTVO,ZANATSTVO,TRGOVINU I USLUGE PROFESIONAL NIKŠIC D.O.O.
DRUŠTVO
02113597
896
27,895.62 ZA GRAĐEVINARSTVO,PROIZVODNJU I TRGOVINU RANIKOM D.O.O. BAR
DRUŠTVO
02099713
134
19,399.49 ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE NIVELE D.O.O. MELJINE
DRUŠTVO
02364611
1,786
11,173.35 ZA GRAĐEVINSKI KONSALTING I INŽENJERING 4 BUILDING D.O.O. - TIVAT
DRUŠTVO
02713047
1,093
12,612.72 ZA GRAĐEVINSKI KONSALTING I INŽENJERING MONT4BUILDING D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
02725606
168
21,768.48 ZA GRAĐEVINSKO - TEHNICKE RADOVE I TRGOVINUHIDROTEHNIKDOO - PODGORICA
DRUŠTVO
02725967
33
18,970.75 ZA GRAĐENJE I PROMET ROBA I USLUGA BRENT D.O.O. HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02159074
831
18,593.73 ZA GRAĐENJE, PROMET ROBAI USLUGA FONDEN HOLDINGS LIMITED D.O.O. HERCEG
DRUŠTVO
02839989
NOVI
4,361
56,374.38 ZA GRAFICKU DJELATNOST MONTEGRAF D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02139260
48
15,352.59 ZA EKSPLATACIJU I PRERADU MERMERA JOKIC KIMONT D.O.O. KOTOR
DRUŠTVO
02750619
2,048
57,261.55 ZA EXPORT-IMPORT , UNUTRAŠNJI PROMET, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM CANI
DRUŠTVO
02089238
COMERC D.O.O. ULCINJ
1,770
42,023.35 ZA EXPORT-IMPORT, PROMET I USLUGE D.O.O. DUSHI TRADE - ULCINJ
DRUŠTVO
02327465
3,039
12,234.66 ZA EXPORT-IMPORT PROMET I USLUGE FRUTTI DI MARE&CO D.O.O. ULCINJ
DRUŠTVO
02340038
1,982
51,124.28 ZA EXPORT-IMPORT, ŠPEDITERSKE I DRUGE USLUGE JOLEX D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02291002
1,762
67,058.08 ZA EXPORT-IMPORT,PROMET I USLUGE AUTOSISTEM D.O.O. ULCINJ
DRUŠTVO
02304732
560
26,818.10 ZA ZASTUPANJE, PROMET I USLUGE BLUE BOX - NIKŠIC
DRUŠTVO
02746751
67
14,148.07 ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IDEAL LIFE DRUŠTVO
02852993
PODGORICA
755
59,969.25 ZA ZAŠTITU, OBEZBJEĐENJE, PROMET I DRUGE USLUGE M-SECURITY D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02467682
189
59,733.81 ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA, EXPORT-IMPORT BASTION-COMPANY D.O.O. DRUŠTVO
02263327
KOTOR
1,834
638,324.07ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I INŽINJERING EKSPORT-IMPORT
02740052
DRUŠTVO
PELAGONIJA GRADNJA D.O.O. - PODGORICA
946
11,008.85 ZA IZGRADNJU, INŽENJERING I KONSALTING D.O.O. SUNCANI VRHOVI - KOTOR
02736284
DRUŠTVO
1,561
33,925.35 ZA IZDAVACKU DJELATNOST I ŠTAMPANJE LAGO-MONT
02667240
DRUŠTVO
4,219
11,211.55 ZA IZDAVACKU DJELATNOST, PROMET I USLUGE GLAS JAVNOSTI D.O.O. PODGORICA
02318768
DRUŠTVO
3,469
191,502.90ZA IZDAVACKU,USLUŽNU I PROMETNU DJELATNOST ADRIATIC CORPORATION D.O.O.
02194775
DRUŠTVO
BUDVA
971
888,652.40ZA INVESTIRANJE, IZIGRADNJU I PROMET DV INVEST GROUP D.O.O. - PODGORICA
02778122
DRUŠTVO
945
99,716.63 ZA INŽENJERING I TELEKOMUNIKACIJE NETWORK-CO D.O.O. PODGORICA
02375206
DRUŠTVO
20
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
491
DRUŠTVO
02416646
22,254.39 ZA INŽENJERING ,PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT R.B.A. MODUS
D.O.O. BERANE
DRUŠTVO
1,028
02752611
142,082.61ZA INŽENJERING, PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE I NADZOR ZID - TD.O.O. TIVAT
DRUŠTVO
1,251
02293455
215,352.13ZA INŽENJERING,KONSALTING EXPORT-IMPORT MEDIATOR MONTENEGRO D.O.O.
DRUŠTVO
1,232
02687631
11,149.64 ZA KONSALTING I MENADŽMENT MERITANO D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
1,751
02699095
108,196.98ZA KONSALTING ,PROMET I USLUGE MAK GRADNJA D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
1,582
02708370
35,182.38 ZA MARKETING I TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE FABRIKA MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
3,814
02262894
424,410.09ZA MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU I POMORSKE USLUGE EXPORT-IMPORT BASTION
COMMERCE D.O.O. KOTOR
DRUŠTVO
2,414
02627566
128,799.88ZA MENADŽMENT I INVESTICIONE AKTIVNOSTI PROVIDENTIA MONTENEGRO D.O.O.PODGORICA
DRUŠTVO
1,716
02389401
156,694.33ZA OBRADU MERMERA,TRGOVINU I USLUGE MERMAL D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
4,684
02069091
133,775.13ZA OPRAVKU I SERVISIRANJE VOZILA, PROMET I USLUGA ALEMA-OSMANAGIC D.O.O.
- NIKŠIC
DRUŠTVO
3,469
02108666
64,313.27 ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. KOPROM - NIKŠIC
DRUŠTVO
1,860
02469626
11,331.27 ZA POMORSKE I AGENCIJSKE USLUGE RDS SHIPMANAGEMENT D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
2,402
02340941
545,799.23ZA POMORSKI SAOBRCAJ, TRGOVINU I USLUGE NIK JU COMPANY DOO
DRUŠTVO
36
02071231
82,962.56 ZA POSREDOVANJE PROMET I USLUGE UNI COMERCE PODGORICA
DRUŠTVO
3,727
02322706
59,727.22 ZA PREVOZ I USLUGE UDRUŽENI TRANSPORT D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
33
02677008
12,518.99 ZA PREVOZ, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT D.O.O. RED LINE CORP.
PODGORICA
DRUŠTVO
1,645
02669366
159,935.24ZA PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOG SAOBRACAJU BEL - RAD D.O.O. - PODGORICA
1,919
DRUŠTVO
02435853
17,248.87 ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLCUGE TOPOLOVO - D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
1,946
02456648
48,859.78 ZA PREVOZ ,USLUGE I TURIZAM ŠOBER D.O.O. - NIKŠIC
4,422
DRUŠTVO
02067366
19,028.00 ZA PREVOZ,TRGOVINU I USLUGE NIPROTRANS D.O.O. NIKŠIC (RJEŠENJEM ST.BR.79/04
OD 13.10.2004.GOD. ZAKLJUCEN STECAJNI POSTUPAK)
DRUŠTVO
111
02239230
38,413.98 ZA PROIZVIDNJU, PROMET I USLUGE IKOVIC COMPANY
DRUŠTVO
3,470
02084252
10,694.55 ZA PROIZVODNJU AMBALAŽA GRAFICKE USLUGE I TRGOVINU PNM - MITROVIC I
ORTACI OD. PODGORICA
3,977
DRUŠTVO
02345935
16,074.27 ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU UGRINA DM D.O.O. BAR
1,176
DRUŠTVO
02063930
2,316,459.82
ZA PROIZVODNJU , INŽENJERING , PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT -IMPORT P&S
COMMERCE D.O.O. PODGORICA
916
DRUŠTVO
02130467
17,479.90 ZA PROIZVODNJU , PRERADU I PROMET I USLUGE NERA DOO ŠIPCANIK - TUZI
4,501
DRUŠTVO
02317656
28,193.21 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT. RD &HERMES D.O.O.
PODGORICA
1,821
DRUŠTVO
02400707
494,036.78ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT AQUARIUS D.O.O. BUDVA
3,909
DRUŠTVO
02344386
31,629.43 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE JOKI TRADE D.O.O. PODGORICA
4,140
DRUŠTVO
02331799
20,707.56 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE SJEME - KOM D.O.O. BIJELO POLJE
21
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,560
11,013.36
02347601
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT -IMPORT RADMONT D.O.O.
PODGORICA
581
21,164.25
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT NEVENA D.O.O.- PODGORICA
02399083
3,836
83,906.60
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE SELECT GROUP D.O.O. PODGORICA
02326108
2,740
54,257.67
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE TWIN D.O.O. BIJELO POLJE
02207630
3,605
47,168.91
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU I USLUGE GRADIŠTA D.O.O. - KOLAŠIN
02404893
3,239
16,317.85
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE TAMARANA - GROUP
02421909
D.O.O. HERCEG - NOVI
2,605
65,683.16
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU D.O.O. HOMMLEK-NIKOLINA KRVIJE PJ HOMMLEK-NIKOLINA BIJELA
17218905
1,888
36,589.27
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ELEKTRO MATERIJALA TOP - PH ELEKTRO D.O.O. NIKŠIC
02427451
637
647,201.27
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET GRAĐEVINSKOG MATERJALA VITBET D.O.O. - CETINJE
02681935
3,940
26,740.89
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET DERA D.O.O. BIJELO POLJE
02113082
3,469
17,825.01
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET I USLUGE ERBOSS D.O.O. GUSINJE
02274191
1,959
69,334.13
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET NICK LINE D.O.O BUDVA
02347270
97
134,268.99
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET POKI D.O.O. PODGORICA ,V.MITROVIC 26
02167174
950
254,122.93
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET PROIZVODA OD DRVETA MB BiS D.O.O. PODGORICA
02418657
1,930
35,882.64
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT DDD - 21. JANUARDOO
02644657
DANILOVGRAD
1,860
12,243.58
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORTKAPRICD.O.O.
02712270
PODGORICA
238
11,115.33
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA MMN ŠKULETICD.O.O. PODGORICA
02659298
1,105
29,202.28
DRUŠTVO
02702959
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA VODOPLAST D.O.O. - DANILOVGRAD
448
30,766.27
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT- IMPORT MK TOP KOMERC
02430657
D.O.O. PODGORICA
127
48,008.85
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT LACKY SPORT D.O.O. 02418193
PODGORICA
4,249
13,044.11
DRUŠTVO
02281155
ZA PROIZVODNJU, I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT CROMEX-TRADE K.D.
NIKŠIC
4,242
46,115.80
02341964
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA RUSMONTESTEEL CORPORATION D.O.O.
NIKŠIC
3,517
106,471.57
02056500
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA TOSHPRED D.O.O BIJELO POLJE
3,512
20,782.64
DRUŠTVO
02378965
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA FAROS D.O.O. - PODGORICA
1,726
51,652.47
02101785
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA WELLINGTON D.O.O. PODGORICA
1,141
26,729.63
DRUŠTVO
02333007
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT ZV FIND COMMERCE
D.O.O. PODGORICA
3,868
52,115.83
DRUŠTVO
02371286
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORTS&S ELEKTRIKSD.O.O.
PODGORICA
1,666
140,480.78
DRUŠTVO
02318148
ZA PROIZVODNJU I PROMET STEMI SPORT D.O.O PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR.
182/13 OD 04.07.2013 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
22
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,877
18,831.75 ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU CIMPEX D.O.O. PLJEVLJA
DRUŠTVO
02071622
3,578
50,773.18 ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU PRIMA KOMERC DOO BAR
DRUŠTVO
02061619
334
20,650.38 ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU S & S MONTENEGROD.O.O. DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02748100
385
26,388.01 ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU TARALLIFICIO ARTIGIANALE PUGLIESE D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
02469634
587
17,905.39 ZA PROIZVODNJU I USLUGE DIN - MONTD.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
02676613
3,144
24,551.43 ZA PROIZVODNJU ,INŽENJERING, TRGOVINU , MARKETING . SAOBRACAJ, TURIZAM,
DRUŠTVO
02332566
UGOSTITELJSTVO I USLUGE , EXPORT- IMPORT GORSKI KAMEN D.O.O. HERCEG NOVI
270
39,554.39 ZA PROIZVODNJU, OBRADU I PROMET NAKITA OD PLEMENITIH METALA I DRUGE
DRUŠTVO
02691060
POSLOVNE AKTIVNOSTI ALBERTO D.O.O. TIVAT
615
61,440.94 ZA PROIZVODNJU, PRMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DERVANOVIC D.O.O. DRUŠTVO
02677610
PODGORICA
1,440
59,814.07 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE ELEKTROIZGRADNJA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02284022
979
1,048,307.90
DRUŠTVO
02206650
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT 7 JANUAR D.O.O.
PODGORICA
2,659
24,584.60 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KEYSTONE D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02413825
4,423
33,063.45 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORTNEDELJKOVIC JOGO
DRUŠTVO
02338653
MARKET D.O.O. PODGORICA
2,945
11,648.43 ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT I USLUGE [email protected] D.O.O. - ULCINJ
DRUŠTVO
02394006
3,007
11,415.88 ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT I USLUGE SVETI NIKOLA MONTENEGRO
DRUŠTVO
02390868
D.O.O. - TIVAT
3,958
70,001.12 ZA PROIZVODNJU, PROMET I INŽENJERING IZ OBLASTI TELEKOMUNIKACIJE I
DRUŠTVO
02057689
ELEKTRONIKE TELESYSDOO PODGORICA
1,562
10,064.92 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I INŽENJERSKE USLUGE MAGMA MONT D.O.O. DRUŠTVO
02692970
PODGORICA
960
22,223.83 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGA, EXPORT-IMPORT ART-X D.O.O. - ŽABLJAK
DRUŠTVO
02676338
3,522
20,955.90 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGA EXPORT-IMPORT PANAMA DOO PODGORICA
02313553
DRUŠTVO
830
52,725.70 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PROKSIMA D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02619148
1,001
329,798.38ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE S.T. INVEST D.O.O. - PODGORICA
02654512
DRUŠTVO
2,199
16,069.22 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GRAĐEVINAR K-3 D.O.O. KOTOR
DRUŠTVO
02646064
1,618
18,013.12 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT VUKI COMPANYD.O.O.
02670364
DRUŠTVO
DANILOVGRAD
1,393
13,357.60 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT KASPERD.O.O. PODGORICA
02684837
DRUŠTVO
2,262
39,895.16 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MNOD.O.O.KOTOR
02660024
DRUŠTVO
1,735
21,841.21 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MONTEL COMPANYD.O.O.
02651076
DRUŠTVO
DANILOVGRAD
508
113,443.66ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MONTENEGRO - VIP - REAL
02769760
DRUŠTVO
ESTATED.O.O. BAR
1,618
103,695.21ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ORAŠJE D.O.O. 02404907
DRUŠTVO
PODGORICA
1,904
25,698.70 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT PG - GUMAD.O.O.
02668190
DRUŠTVO
23
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
PODGORICA
1,153
14,615.20 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT VIDA PHARM D.O.O. - TIVAT
DRUŠTVO
02737035
2,266
17,804.00 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT KOTOR
DRUŠTVO
02432986
DEVELOPMENTD.O.O.KOTOR
1,651
47,687.28 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT BIGOVO DEVELOPMENT
DRUŠTVO
02646510
D.O.O. - KOTOR
1,663
168,420.17ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT ESTATE OF THE ART D.O.O. DRUŠTVO
02649551
KOTOR
2,864
17,096.03 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT UNIS SUNN D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02430835
1,387
33,006.90 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LA VALETAD.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02729440
2,405
13,524.58 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MARKOPROMETD.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
02637669
75
99,196.82 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MAC ROCKS D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02444054
2,182
188,738.45ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONTENEGRO MEGA GROUPD.O.O.
DRUŠTVO
02626373
PODGORICA
1,896
105,815.64ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MSJ COMPANY D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02412322
1,937
76,261.11 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SPORT SELECT D.O.O. - KOLAŠIN
DRUŠTVO
02439638
1,680
42,112.86 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE SUNNY BEACHD.O.O. HERCEG NOVI (NA
DRUŠTVO
02754657
OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U H. NOVOM POSL.BR.K 13/2012 UPISAN U KAZNENU
EVIDENCIJU CRPS-A)
1,672
94,362.31 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TEKTON D.O.O. PODGORICA
02670232
DRUŠTVO
3,755
12,260.47 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ADV-COOP D.O.O. - PODGORICA
02388685
DRUŠTVO
1,925
414,845.97ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE AMIGO D.O.O. - BIJELO POLJE
02089696
DRUŠTVO
2,682
11,967.46 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BATRICEVIC-SLOBAT I ORTACI D.O.O. NIKŠIC
02118858
DRUŠTVO
1,733
16,505.64 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BROMIKO - BIJELO POLJE
02414520
DRUŠTVO
1,722
13,154.05 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE BS-MARKET PODGORICA
02198118
DRUŠTVO
287
12,808.35 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BUMBA D.O.O. - PODGORICA
02775999
DRUŠTVO
1,988
25,583.46 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE VESELI IVKOVIC D.O.O. DANILOVGRAD
02293820
DRUŠTVO
1,677
13,962.57 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE VESS'A D.O.O. - PODGORICA
02629836
DRUŠTVO
260
22,396.44 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VIR-IMPEX SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
02054353
DRUŠTVO
BIJELO POLJE
1,244
133,997.36ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE GBV GROUP D.O.O. - DANILOVGRAD
02393921
DRUŠTVO
1,587
14,585.71 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D & NN COMPANY D.O.O. - TIVAT( Rješenjem
02677814
DRUŠTVO
Osnovnog suda u Kotoru Posl.br.P.799/10-10 od 04.05.2011 god. odredena privremena mjera zabrane
otudenja i opterecenja udijela u društvu)
3,469
241,570.56ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O.VINID - PODGORICA
02114372
DRUŠTVO
1,289
47,297.11 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE DADROS D.O.O. NIKŠIC
02417006
DRUŠTVO
228
15,499.46 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE DISPLAY D.O.O. - PODGORICA
02632551
DRUŠTVO
2,056
12,927.99 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DJEVOJACKI MOST D.O.O. - KOLAŠIN
02631377
DRUŠTVO
24
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
2,070
685,750.95ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DOKA COMMERCED.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
02216604
2,237
13,487.92 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DUBLIN D.O.O. - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02628830
229
18,431.86 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ESAJ D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02757648
3,914
10,721.55 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EURO PACC CENTAR D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02386062
2,577
121,404.98ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPOR - IMPORT, SMS - NETD.O.O.
DRUŠTVO
02626527
PODGORICA
383
104,211.25ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORET-IMPORT UNITED ENTERTAINMENT
DRUŠTVO
02417120
PARTNERS MONTENEGRO D.O.O. - PERTOVAC NA MORU
2,311
10,329.23 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT ADIL - COMMERCE D.O.O.
DRUŠTVO
02451344
GUSINJE
207
17,581.54 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ASKO - IMPORT
DRUŠTVO
02645670
MONTENEGROD.O.O. BAR
1,624
244,834.46ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT D.O.O. 6 PLUS - PODGORICA
DRUŠTVO
02667606
2,743
23,680.67 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT I.M.D. LUX D.O.O.
DRUŠTVO
02447789
PODGORICA
1,978
46,004.49 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT M V M COMPANY D.O.O.
DRUŠTVO
02451514
PODGORICA
1,366
12,550.11 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PG BOX D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02658496
1,133
61,167.05 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PG LIDERD.O.O.
DRUŠTVO
02744627
PODGORICA
1,484
10,000.12 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT SUMO - TRADE - PODGORICA
DRUŠTVO
02422280
939
10,996.23 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ALBEROD.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02843684
1,260
15,766.26 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ARBAT STROID.O.O.
DRUŠTVO
02679345
PODGORICA
2,253
19,990.21 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT DUCICOM D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02461498
280
11,510.61 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT EURO LINES DRD.O.O.
DRUŠTVO
02724472
PODGORICA
1,561
11,345.39 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT INTEREX - AUTO D.O.O.
DRUŠTVO
02458489
PODGORICA
1,670
46,367.19 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT LEKOVIC GRADNJA D.O.O.
02639050
DRUŠTVO
PODGORICA
581
11,135.68 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT LUCIANO D.O.O. BUDVA
02847094
DRUŠTVO
1,498
41,422.36 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT MERBIS D.O.O. PODGORICA
02405164
DRUŠTVO
67
26,415.05 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MONTANJADOO PODGORICA
02779838
DRUŠTVO
1,576
63,451.78 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT NELT D.O.O. PODGORICA
02468239
DRUŠTVO
1,533
41,189.24 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PANTOKRATOR D.O.O. 02461552
DRUŠTVO
HERCEG NOVI
531
285,131.67ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT RADENKO DOO PODGORICA
DRUŠTVO
02814587
1,919
43,655.17 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT STANIC KOPD.O.O.
DRUŠTVO
02714922
PODGORICA
25
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
699
10,938.31 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT CONTE UNOD.O.O.
02864479
DRUŠTVO
PODGORICA
3,767
13,830.78 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT PERKOVIC I DRUGI D.O.O.
02325900
DRUŠTVO
PODGORICA
1,714
407,820.63ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT IMPRT KISJELICA D.O.O. PODGORICA
02216191
DRUŠTVO
3,870
12,983.99 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT B.B. TRADE D.O.O. - KOTOR
02391104
DRUŠTVO
207
24,115.73 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT ZENTA D.O.O. BUDVA
02429730
DRUŠTVO
2,556
14,587.62 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT HOME METAL D.O.O.
02448033
DRUŠTVO
PODGORICA
2,084
17,224.10 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT 13 NOVEMBAR D.O.O. 02417294
DRUŠTVO
PODGORICA
2,023
53,791.20 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT AGRO - MUŠIKIC D.O.O. 02686058
DRUŠTVO
BUDVA
1,917
41,222.84 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT AM-D D.O.O. - PODGORICA
02734575
DRUŠTVO
1,608
25,491.12 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ART WOOD - PODGORICA
02653826
DRUŠTVO
242
10,047.63 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. MARINE NAUTICA 02857928
DRUŠTVO
HERCEG NOVI
3,909
41,796.94 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D3 SYSTEM D.O.O.
02223147
DRUŠTVO
PODGORICA
1,889
30,728.50 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MV - TRADE - D.O.O. DRUŠTVO
02702843
DANILOVGRAD
1,324
10,551.75 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TOP BUILDING D.O.O. DRUŠTVO
02663805
PODGORICA
4,325
57,414.79 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT 3M PAVICEVIC D.O.O.
DRUŠTVO
02319403
PODGORICA ( ZAKLJUCEN STECAJ RJEŠENJEM ST.BR.39/03 OD 13.09.2005 )
1,289
20,599.50 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ABS TRADE D.O.O. - BAR
02732505
DRUŠTVO
1,993
5,856,718.83
DRUŠTVO
02310481
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, AVE MARIA KOLJCEVIC D.O.O.
PODGORICA
3,520
13,929.50 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BESA D.O.O. PODGORICA
02385627
DRUŠTVO
1,888
21,607.56 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BETONEL D.O.O. NIKŠIC
02436825
DRUŠTVO
1,436
10,013.76 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BIANCA CAMPA D.O.O. - BIJELO
02455471
DRUŠTVO
POLJE
1,349
41,833.62 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BH-INŽINJERING D.O.O. 02752816
DRUŠTVO
BUDVA
1,139
11,414.35 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT VECO TRADE D.O.O.
02391350
DRUŠTVO
GOLUBOVCI - PODGORICA
4,452
151,948.56ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT GAJ RAŠOVIC D.O.O.
02270978
DRUŠTVO
PODGORICA
231
39,193.05 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT GRAS D.O.O. PODGORICA
02129272
DRUŠTVO
1,217
11,228.76 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT GRIFFAIR ADRIATIC D.O.O. 02436914
DRUŠTVO
PODGORICA
26
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,601
35,378.66 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. LAMBULIC 02369532
DRUŠTVO
PODGORICA
1,511
30,129.91 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. NAŠ SVIJET - NIKŠIC
02752409
DRUŠTVO
1,225
48,326.21 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANIJEL ` S D.O.O.
02360586
DRUŠTVO
PODGORICA
153
33,040.56 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DDC D.O.O. PODGORICA
02782774
DRUŠTVO
1,404
24,311.63 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DIAMOND MONTENEGRO
02780763
DRUŠTVO
D.O.O. - PODGORICA
4,302
12,398.73 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT, DISTIPRESS D.O.O.
02334887
DRUŠTVO
PODGORICA
2,653
30,621.33 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DON PEPINO D.O.O. 02429993
DRUŠTVO
PODGORICA
1,001
21,356.44 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT DONEGAL ADRIATICA D.O.O. 02467895
DRUŠTVO
HERCEG NOVI
1,223
24,468.88 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DUNI ELEKTRO D.O.O. 02465507
DRUŠTVO
PODGORICA
3,469
26,555.95 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ELIZA D.O.O ULCINJ
02345510
DRUŠTVO
1,996
49,296.78 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT EUROHELP GMBH D.O.O. 02634147
DRUŠTVO
PODGORICA
2,225
16,195.09 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT EUROHELP MOTORS D.O.O.
02629208
DRUŠTVO
PODGORICA
2,108
13,179.48 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ZRNOPROMET D.O.O. 02410591
DRUŠTVO
PODGORICA
1,740
39,886.10 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT INTERMOBIL D.O.O. - BAR
02419670
DRUŠTVO
3,469
12,040.82 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT JEJA D.O.O. - PODGORICA
02383616
DRUŠTVO
1,645
61,271.39 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT JOPEX D.O.O. - KOTOR
02706628
DRUŠTVO
925
40,345.17 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT JULIUS D.O.O. - KOTOR
02700166
DRUŠTVO
392
32,863.26 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT K DISTRIBUTION D.O.O. 02662256
DRUŠTVO
PODGORICA
3,891
138,349.44ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KEMIŠ - ROŽAJE (ZAKLJUCEN
02257408
DRUŠTVO
STECAJNI POSTUPAK RJEŠENJEM ST.23/04 OD 14.11.2006.)
1,940
70,457.43 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KM & BUCKO-PROM D.O.O. 02458594
DRUŠTVO
ROŽAJE
943
50,108.71 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KOVACEVIC CO HERCEG NOVI
02782715
DRUŠTVO
2,435
70,632.78 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KOLAZKO MN D.O.O.- TIVAT
02432790
DRUŠTVO
271
39,981.55 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KOMIL D.O.O. - BUDVA
02938251
DRUŠTVO
564
10,032.84 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KOTOR RESORTS D.O.O. 02652188
DRUŠTVO
KOTOR
125
56,615.40 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KOCKA D.O.O. - PODGORICA
02869250
DRUŠTVO
284
02858452
31,577.22 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT LACKY KIDS D.O.O.
DRUŠTVO
PODGORICA
27
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
1,237
02674971
214,068.71ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MAPAMONT D.O.O. DRUŠTVO
PODGORICA
2,577
02626667
34,069.62 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MD 15 MAJ D.O.O. DRUŠTVO
DANILOVGRAD
3,795
02307731
12,632.44 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MELAMIN-GROUP D.O.O.
DRUŠTVO
PODGORICA
161
02784190
47,199.14 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MONTENEGRO FOOD
DRUŠTVO
COMPANY D.O.O. PODGORICA
865
02721791
82,435.61 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MONTENEGRO CEMENT
DRUŠTVO
COMPANY D.O.O. - PLJEVLJA
2,526
02636794
12,672.57 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT NEW LAND D.O.O. - KOTOR
DRUŠTVO
1,231
02753944
42,035.96 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NT TOOLS D.O.O. DRUŠTVO
PODGORICA
47
02712717
21,564.44 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ODRŽAVANJE D.O.O. DRUŠTVO
PODGORICA
2,937
DRUŠTVO
02355795
10,056.62 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PANTAGANA D.O.O. - KOTOR
2,211
DRUŠTVO
02427753
55,815.62 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PEŠIKAN EXPRESS D.O.O. KOTOR
250
DRUŠTVO
02218674
23,907.76 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PICCADYLLY D.O.O
PODGORICA
1,499
DRUŠTVO
02445603
15,250.98 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PJACA D.O.O. - DANILOVGRAD
3,758
DRUŠTVO
02361680
39,674.61 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT POLAR TRADE PODGORICA
2,294
DRUŠTVO
02619717
23,350.74 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT RADUNOVIC GROUP D.O.O. PODGORICA
1,747
DRUŠTVO
02465515
32,342.37 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SENA INTEGRAL D.O.O. ŽABLJAK
209
02823799
25,295.21 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TEMA-E D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
258
02828260
31,364.22 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT TITOGRAD - PODGORICA
DRUŠTVO
1,161
02632446
33,903.30 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT UNIQUE STONE D.O.O. DRUŠTVO
PODGORICA
502
02408732
11,746.09 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT HIERISSOS D.O.O. - KOTOR
DRUŠTVO
1,366
02457725
11,625.65 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT CANARY ROYLE PROPERTY
DRUŠTVO
SERVICES D.O.O. - KOTOR
582
02765195
510,419.41ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT COMMUNIS D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
2,210
02652161
11,109.14 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT COTONNOVA D.O.O. DRUŠTVO
PODGORICA
2,211
DRUŠTVO
02632497
21,695.29 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT CRUISER D.O.O. - PODGORICA
5,320
02057247
54,237.18 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ŠMIBEX D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
3,489
DRUŠTVO
02401975
14,680.43 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT WELBERT D.O.O. DANILOVGRAD
774
DRUŠTVO
02262088
23,979.50 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORTP I S T O L A T O D.O.O
28
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
PODGORICA
1,204
13,150.06 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT.IMPORT 10-TRADE D.O.O. - BUDVA
02403323
DRUŠTVO
4,935
10,233.81 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ŽEMI-ZARUBICA D.O.O NIKŠIC
02297019
DRUŠTVO
245
14,675.00 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ZANUS D.O.O. ULCINJ
02065410
DRUŠTVO
935
1,149,311.71
02196298
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, IZVOZ I UVOZ MAGROM DRUŠTVO SA
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CETINJE
1,048
127,646.84ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE INFO-TRANS D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02627426
3,088
32,918.57 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE IRON D.O.O. - DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02204100
1,659
11,272.19 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LAKIC-MONTENEGRO D.O.O.DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02325888
83
11,059.64 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LANTA D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02914077
1,974
30,272.57 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE LOMI COMMERCE D.O.O. DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02426285
1,247
132,900.86ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE LTD GROUP D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02681439
447
14,080.61 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LUVI DRUŠTVO SA OGRANICENOM
DRUŠTVO
02904276
ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
2,048
26,759.35 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LUPEX - D.O.O. DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02621398
1,945
14,095.55 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE M.C. ATELJE - NIKŠIC
DRUŠTVO
02405407
1,324
212,739.15ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MAVPROM-IMPEX D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02126753
153
11,879.56 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE MALTEC D.O.O. - DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02685981
1,231
80,489.75 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MAMBA PRESS D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02406748
678
10,084.25 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MARKIZ D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
02708353
2,819
30,671.39 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MARKOPROM D.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
02381761
3,776
12,300.11 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE METALOPRODUKT D.O.O. - CETINJE
DRUŠTVO
02366029
238
14,910.23 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MMX D.O.O. - DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02816245
393
11,384.11 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MONT LUX D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02806959
1,929
38,750.10 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONTE-PLAST D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02413361
2,038
786,487.45ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE NAVIGO D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02648245
1,869
29,718.48 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE NINKOL D.O.O. KOLAŠIN
DRUŠTVO
02462362
1,644
210,518.04ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ORBOVIC D.O.O. DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02369567
981
10,726.18 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE OTAŠ D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02395592
53
40,006.21 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PAVICEVIC-MINOX D.O.O. - DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02301130
1,624
13,522.59 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PETRONORD D.O.O. BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02448491
2,491
38,682.49 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PLAN COM D.O.O. DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02344653
1,597
55,551.15 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE POSLOVNI SISTEM ARISTON PLUS D.O.O. DRUŠTVO
02701570
PODGORICA
1,538
19,973.85 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE S&B SECURITY D.O.O - TIVAT
DRUŠTVO
02627361
336
14,075.27 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SEA KING
DRUŠTVO
02400014
- BIJELO POLJE
29
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj
02088215
DRUŠTVO
56,145.95
3,469
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SOFT
COMPANY BIJELO POLJE
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SAGA MONT DRUŠTVO SA OGRANICENOM
02790360
172,363.93
900
ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SOLINGEN D.O.O. PODGORICA
02392097
22,978.84
3,570
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE SPORT UNO D.O.O. - BIJELO POLJE
02633191
32,600.21
1,469
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE T-TRADE D.O.O. - PODGORICA
02879476
25,211.13
503
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TANDEM PODGORICA
02340682
11,634.81
1,169
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TANI D.O.O.- NIKŠIC
02401746
284,760.09
1,348
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TERACOOP - PLAV
02181304
33,975.66
1,695
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE TEHNOFLESH D.O.O. - BIJELO POLJE
02625415
28,000.84
440
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE TRIM TRADE SA OGRANICENOM
02368269
40,575.30
3,927
ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM KOLMA
02305445
744,577.79
1,307
COMMERCE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMA KORAC D.O.O. - BIJELO POLJE
02699745
126,340.56
1,154
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FIDES D.O.O. BIJELO POLJE
02452570
70,840.52
2,059
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FILCOM D.O.O. - NIKŠIC
02306387
84,178.12
1,303
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE HAUS INTER TOURS D.O.O. - BAR
02639742
776,506.16
942
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CERAK KOMERC D.O.O. - NIKŠIC
02350173
21,069.77
4,260
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE CORDIS D.O.O. - PODGORICA
02452219
52,143.14
1,498
DRUŠTVO
02380811
50,356.87
2,113
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CUROVAC D.O.O. TIVAT
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEEX FLORIDA D.O.O. HERCEG NOVI
02844915
20,046.42
810
DRUŠTVO
02455030
259,652.73
1,215
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEORTOGON D.O.O. - BIJELO POLJE (RJEŠENJEM
ST.BR.10/11 OD 31.05.2011.GODINE ZAKLJUCEN STECAJ)
DRUŠTVO
02358344
23,537.46
574
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGERAFLUX MONT D.O.O
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I PRUŽANJE USLUGA EXPORT-IMPORT FAMILY
02693984
16,633.61
1,527
JADADIC D.O.O. - PLAV
DRUŠTVO
02773015
20,143.89
819
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I PRUŽANJE USLUGA, EXPORT-IMPORT K&KING
D.O.O. - PODGORICA
02625121
17,624.91
1,630
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT PELLE
MONTENEGRODOO PODGORICA
02708094
21,833.07
1,979
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT IZOGRAD D.O.O. TIVAT
DRUŠTVO
02668777
29,273.42
1,840
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT KOMPAS GROUP
D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02464462
159,125.09
1,469
ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. DURAKOVIC COMMERCE - BAR
DRUŠTVO
02635542
70,205.38
1,726
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. NESSWOOD - BAR
DRUŠTVO
02458306
226,864.15
1,988
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT V. M. SVJETLOST
30
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
D.O.O. DANILOVGRAD
519
19,691.35 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT MONTANARO D.O.O. DRUŠTVO
02450194
KOLAŠIN
1,097
17,833.44 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT- IMPORT SP VUTEX D.O.O.
DRUŠTVO
02463318
PODGORICA
1,658
68,216.89 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT LINKER CETINJE
DRUŠTVO
02620545
1,588
11,505.41 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT ARISTOSDRUŠTVO
02379724
MONTENEGRO D.O.O. - BUDVA
1,330
33,215.98 ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT BOF PLAST D.O.O. DRUŠTVO
02681552
NIKŠIC
1,348
22,030.70 ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT VELJI VINOGRADI D.O.O.
DRUŠTVO
02376865
BUDVA
1,404
10,920.62 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT D.O.O. M.I.M.I.
DRUŠTVO
02738392
MONTENEGRO - PODGORICA
1,209
217,722.71ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT DAŽ D.O.O. HERCEG
DRUŠTVO
02218712
NOVI
1,561
10,112.82 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT DENIS D.O.O. DRUŠTVO
02640821
PODGORICA
957
250,084.02ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT INOVATIVE D.O.O. DRUŠTVO
02661594
PODGORICA
1,677
29,422.91 ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT ITALY CAR D.O.O. DRUŠTVO
02696479
DANILOVGRAD
3,601
40,482.90 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT MINJON D.O.O BUDVA
DRUŠTVO
02225689
2,083
13,676.02 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT MONTENEGRO MOBIL
DRUŠTVO
02698463
SET D.O.O. - PODGORICA
1,904
17,579.57 ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PNP COMPANY D.O.O.
DRUŠTVO
02376709
CETINJE
312
174,263.53ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT R.G.PROJEKT D.O.O. DRUŠTVO
02365618
PODGORICA
222
31,139.41 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT RELAX-SPUŽ D.O.O. DRUŠTVO
02788691
DANILOVGRAD (RJEŠENJEM I.BR.84/11 OSNOVNOG SUDA U DANILOVGRADU ODREĐUJE SE
ZABRANA RASPOLAGANJA UDJELOM)
1,106
45,943.98 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT TEHNOPROJEKT D.O.O.
02462656
DRUŠTVO
- PODGORICA
2,066
387,741.29ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT HARPUNG - D.O.O. 02412977
DRUŠTVO
PODGORICA
3,241
457,243.62ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA I DRUMSKI SAOBRACAJ MINICD.O.O
02093138
DRUŠTVO
PODGORICA
433
47,600.73 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA JOVOVIC ART D.O.O. - BAR
02778700
DRUŠTVO
950
3,707,533.79
02152606
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA MONTRI D.O.O. IGALO
1,895
20,833.88 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA PRESA D.O.O. - BUDVA
02409275
DRUŠTVO
31
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
558
DRUŠTVO
02652722
32,125.88 ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA SAM SON MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
896
02797208
11,223.03 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA U-TIP-TOP - DANILOVGRAD
DRUŠTVO
2,462
02434202
16,390.97 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA CILIBAR D.O.O.- TIVAT
DRUŠTVO
721
02621860
21,022.16 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE BODAL-COMPANY D.O.O. - DANILOVGRAD
DRUŠTVO
169
02744139
12,966.06 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE EXPORT-IMPORT NURKO D.O.O. - BERANE
DRUŠTVO
432
02685698
449,487.20ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT-IMPORT PNEUMATIKA-M D.O.O.
PODGORICA
DRUŠTVO
1,370
02062208
88,749.41 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT-IMPORT RENESANSA D.O.O.
PODGORICA
DRUŠTVO
459
02847671
22,732.26 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE FUNDAMENT MONTENEGRODOO
PODGORICA
DRUŠTVO
3,134
02433621
10,836.24 ZA PROIZVODNJU ,PROMET ,TURIZAM I USLUGE EXPORT-IMPORT AUTOTEH ULCINJ
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET, UGOSTITELJSTVO, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I
952
02050749
1,898,913.38
PREVOZ ŠOFRANAC D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
3,738
02071444
79,596.09 ZA PROIZVODNJU, PROMET, UGOSTITELJSTVO, UNUTRŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I
PREVOZ LEWIS PODGORICA
DRUŠTVO
431
02304651
101,810.19ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE, EXPORT-IMPORT MAN MOBILIA D.O.O.
PODGORICA
DRUŠTVO
1,196
02640856
13,870.95 ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE I GRAĐEVINARSTVO EURO FANA D.O.O. - ULCINJ
DRUŠTVO
1,923
02425629
167,775.66ZA PROIZVODNJU ,PROMET ,USLUGE I INŽENJERING ,EXPORT-IMPORT MEDITERAN
IMPEX BUDVA
DRUŠTVO
1,902
02631130
187,669.75ZA PROIZVODNJU, PROMETI USLUGE EXPORT-IMPORT M.G. SCARPA D.O.O. - BIJELO
POLJE
DRUŠTVO
854
02713756
431,154.84ZA PROIZVODNJU, RAĐEVINARSTVO,PROJEKTOVANJE, TURIZAM I USLUGE KONEL
MONTED.O.O. HERCEG NOVI
DRUŠTVO
2,540
02235528
894,102.24ZA PROIZVODNJU SLADOLEDA I DRUGIH SMRZNUTIH SMJESA DONZE D.O.O.
PODGORICA
1,982
DRUŠTVO
02647150
26,679.67 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I PROMET ROBE I USLUGA, EXPORT - IMPORT MONTE
FORTUNE PLUSDOO BUDVA
DRUŠTVO
4,362
02051745
12,395.18 ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO RIBO-MESO D.O.O. BIJELO POLJE
525
DRUŠTVO
02650312
42,889.57 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VIR - PLUS D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
78
02620367
18,296.35 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KAZABLANKA D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
1,869
02641054
47,126.25 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE LEOTAR D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
839
02761912
19,475.02 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE S - MODUSDOO NIKŠIC
1,967
DRUŠTVO
02620383
228,296.83ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE C FRIGO D.O.O. NIKŠIC
1,323
DRUŠTVO
02671026
67,130.86 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE CODEX INTERNATIONALD.O.O. NIKŠIC
2,233
DRUŠTVO
02054787
51,366.33 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 3M-PLUS D.O.O NIKŠIC
1,237
DRUŠTVO
02457792
34,777.65 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE AGRO SLOGA D.O.O. - NIKŠIC
988
DRUŠTVO
02409666
40,641.08 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ARBOR - VUJOVIC D.O.O. - NIKŠIC
32
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,546
32,123.64 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE V&G- NIKŠIC
DRUŠTVO
02642271
1,033
73,750.60 ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE VUKADINOVIC - COMPANY DRUŠTVO SA
DRUŠTVO
02268230
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
1,169
21,561.16 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE VQT D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02673908
2,070
34,239.20 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE GRAZIA TRADE D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02650339
1,362
17,052.24 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. D & MG - PLUS NIKŠIC(RJEŠENJEM
DRUŠTVO
02771144
ST.BR.173/13 OD 30.05.2013 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
3,128
49,159.24 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O.AGROUNIVERZAL- NIKŠIC
DRUŠTVO
02227479
1,860
19,216.17 ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE ENIGMA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02297442
1,310
36,468.61 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE EURO SPORT D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02424606
1,132
216,335.36ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORT TARA HOLIDAY
DRUŠTVO
02654288
PARKD.O.O. NIKŠIC
2,763
23,747.70 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT OZON-GROUP D.O.O.
DRUŠTVO
02435110
CETINJE
2,230
30,708.93 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE IN SOLO D.O.O. DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02403617
3,953
19,803.13 ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE LIPA COMERC D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02305020
1,964
25,311.92 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE LONATY D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02420449
887
53,519.38 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE M & POLJE D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02750732
736
169,357.54ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE SEA MONT D.O.O. BAR
DRUŠTVO
02361540
1,512
73,635.28 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SIMPLE TRADE D.O.O.- PODGORICA
DRUŠTVO
02465850
1,294
17,960.66 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE SUVOR D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02673070
1,377
60,989.47 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE FETIŠ D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02445735
1,762
333,670.41ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE COLOR PROM COMPANY D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02367688
2,028
18,698.05 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT - IMPORT, UGOSTITELJSTVO I
DRUŠTVO
02419726
USLUGE TEODORA - ULCINJ
2,051
13,159.08 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE, EXPORT-IMPORT PEKIC &
DRUŠTVO
02637618
LUKIC D.O.O.- ULCINJ
1,490
434,416.84ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I POSLOVNE AKTIVNOSTI
DRUŠTVO
02067072
TALASTURS D.O.O. - BAR
3,469
56,202.58 ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO , TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA DANK
02360233
DRUŠTVO
COMERCE DOO DANILOVGRAD
4,110
13,367.52 ZA PROIZVODNJU UGOSTITELJSTVO TRGOVINU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT02372452
DRUŠTVO
IMPORT KAN KAN CO DANILOVGRAD
1,618
148,068.95ZA PROIZVODNJU,GRAĐEVINARSTVO,AUTOREMONT,ZANATSTVO,TRGOVINU,EXPORT02352028
DRUŠTVO
IMPORT I USLUGETEHNO-KOPD.O.O. PODGORICA
3,664
15,422.17 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT ANNE D.O.O. KOTOR
02403129
DRUŠTVO
383
20,355.23 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE AGROPROM O.D.- BIJELO POLJE
02053942
DRUŠTVO
3,555
27,888.21 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE BACO-COLOR D.O.O. NIKŠIC
02376750
DRUŠTVO
154
13,724.96 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE GUSTAV D.O.O. NIKŠIC
02867567
DRUŠTVO
33
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
442
DRUŠTVO
02231786
20,794.02 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXING D.O.O PODGORICA
1,035
DRUŠTVO
02417847
26,505.22 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT VITA KO D.O.O. ULCINJ
621
DRUŠTVO
02337045
23,643.11 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT LEUCENT KOTOR
3,840
DRUŠTVO
02119544
94,442.67 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PINJO COMPANY D.O.O. TIVAT
3,581
DRUŠTVO
02359928
33,833.25 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SAGOKOP D.O.O. - PODGORICA
526
DRUŠTVO
02404524
24,325.25 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT FRUVITA-MONTENEGRO D.O.O.
PODGORICA
659
DRUŠTVO
02073030
34,068.54 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ZVEZDA-COMERC D.O.O. BERANE
3,345
DRUŠTVO
02399733
14,137.82 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ZMINAC D.O.O. BIJELO POLJE
2,919
DRUŠTVO
02126664
27,855.73 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE IGO D.O.O BIJELO POLJE
1,191
DRUŠTVO
02344351
70,593.56 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE K & L COMPANY D.O.O. PODGORICA
3,286
DRUŠTVO
02414317
32,364.04 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE KEKOVIC DOO PODGORICA
3,865
DRUŠTVO
02354268
11,839.32 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE LAMPO CO D.O.O. - PODGORICA
1,841
DRUŠTVO
02394642
49,763.39 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MARI TREND D.O.O. BIJELO POLJE
3,469
DRUŠTVO
02108704
29,377.68 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MBS D.O.O. BERANE (POKRENUT POSTUPAK
DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
75
DRUŠTVO
02081873
375,782.79ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE NIVEL D.O.O. PODGORICA
2,325
DRUŠTVO
02389282
28,504.75 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D&D COM
BIJELO POLJE
3,632
DRUŠTVO
02207214
282,431.20ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KOPPREVOZ BIJELO POLJE
4,987
DRUŠTVO
02151162
53,920.87 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MR-TRADE
1,939
DRUŠTVO
02344238
10,574.09 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TOPAL
BIJELO POLJE
1,394
02304392
47,050.03 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŠAMPION
DRUŠTVO
BIJELO POLJE
979
02396041
76,685.58 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA ORANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELA 3
DRUŠTVO
BIJELO POLJE
3,584
02322072
11,132.19 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SARA IVANOVIC D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
796
02265613
10,393.69 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SENEX D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,895
02151952
270,760.19ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE TEHNOSTAR D.O.O. BERANE
DRUŠTVO
34
02128772
51,882.77 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE HUMMEL D.O.O. CETINJE
DRUŠTVO
1,233
02621444
85,810.53 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ŠTAMPA PLUS D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,618
02311291
54,219.26 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE WERISAND.O.O.PODGORICA
DRUŠTVO
831
02834804
22,393.27 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGEGAZELLA LUX D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
1,846
DRUŠTVO
02188147
13,516.91 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGEGRAFOPLASTD.O.O. PODGORICA
827
02708167
12,780.80 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT - IMPORT NEBING D.O.O. TIVAT
DRUŠTVO
894
DRUŠTVO
02390361
18,678.77 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT- IMPORT ALBICO - HOLDING D.O.O.
34
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
ULCINJ
3,482
13,002.12 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT
02282585
DRUŠTVO
PG KAŽIC D.O.O.
PODGORICA
3,320
14,481.46 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BALONARSKI TURISTICKI
02405504
DRUŠTVO
CENTAR D.O.O. PODGORICA
252
119,317.96ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BREZNA PLUŽINE
02420503
DRUŠTVO
3,983
19,022.14 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT VAL IMPEX D.O.O. PODGORICA
02300214
DRUŠTVO
1,835
423,238.98ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT VINIGRAD COMPANY D.O.O.
02618281
DRUŠTVO
PODGORICA
1,180
81,362.65 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT DAKA TRADE-VD KOLAŠIN
02468000
DRUŠTVO
2,757
17,964.57 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT DMD CO D.O.O.
02428644
DRUŠTVO
KOTOR(RJEŠENJEM ST.BR. 71/13 OD 15.04.2013 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
623
50,393.68 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ELECTRONIC EXPERT D.O.O.
02387433
DRUŠTVO
PODGORICA
3,469
11,175.80 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT EUREKA PAVICEVIC D.O.O.
02091208
DRUŠTVO
PODGORICA
3,501
12,731.06 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT EUROX COMPANY D.O.O.
02364271
DRUŠTVO
KOTOR
1,398
10,793.88 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT INTERNATIONAL DABBY
02465558
DRUŠTVO
PODGORICA
3,335
23,981.06 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT J & A TABAKOVICD.O.O. 02321793
DRUŠTVO
PODGORICA
847
76,716.17 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT RAJI D.O.O. PODGORICA
02215993
DRUŠTVO
124
20,036.15 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORTA&D&N CLUB D.O.O.-KOTOR
DRUŠTVO
02386372
3,946
38,407.31 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGEOPSKRBA D.O.O. HERCEG-NOVI
02364832
DRUŠTVO
2,015
18,308.34 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGEORFEJ-CAVORD.O.O. -TIVAT
DRUŠTVO
02335760
3,793
15,226.19 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT VIDROVAN D.O.O.
02048736
DRUŠTVO
PODGORICA
3,335
49,750.84 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT ZENIT PODGORICA
02049449
DRUŠTVO
3,869
17,001.37 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA KUC COMPANI O.D. PODGORICA
02278375
DRUŠTVO
1,793
18,538.89 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT DEKRA INTERNATIONAL
02287447
DRUŠTVO
D.O.O. PODGORICA
113
32,503.96 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT DESADA D.O.O.
02282054
DRUŠTVO
PODGORICA
1,093
63,124.99 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT INTERNORMAD.O.O.
02207311
DRUŠTVO
PODGORICA
610
17,599.25 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT CHARME UNIKUM
02103494
DRUŠTVO
PODGORICA
2,384
55,238.63 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORTZOVPRESS D.O.O.
02164612
DRUŠTVO
2,506
17,322.84 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORTPROVIDUSD.O.O. 02138174
DRUŠTVO
PODGORICA
35
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj
02627345
DRUŠTVO
133,038.80
1,895
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE 19. JUN D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02292963
59,927.42
1,511
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE BIRO-TEX D.O.O NIKŠIC
DRUŠTVO
02372983
79,172.37
3,641
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE VIVA COMPANY D.O.O.NIKŠIC
DRUŠTVO
02387450
27,195.55
1,226
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. MD KOMERC NIKŠIC
DRUŠTVO
02462419
110,639.50
1,352
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE NIK TAXI D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02446685
58,555.29
2,015
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE PULS D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02312972
59,658.72
3,926
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE RNB STRONG D.O.O. PODOGORICA
DRUŠTVO
02389835
10,805.44
3,570
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SVERA D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02244144
576,429.64
2,626
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE WUMARC-PLP DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU BUDVA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE,EXPORT-IMPORT INDEGO D.O.O. TIVAT
02398087
4,324,874.31
607
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT 02417421
35,541.43
1,839
IMPORT B COMPANY D.O.O.PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE LUMINISCENCIJA
02220717
35,878.28
329
D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,USLUGE I PROMET BRATSTVO RADULOVICA D.O.O. PODGORICA
02298929
55,998.42
978
DRUŠTVO
ZA PROIZIVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BUTRINTI COMPANY D.O.O. 02708337
13,806.75
645
ULCINJ
DRUŠTVO
ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE TIM DOŠEN CG D.O.O.
02727650
28,338.23
1,910
BERANE
DRUŠTVO
ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE I INŽENJERING MEDIMONTD.O.O. PODGORICA
02729857
44,823.98
244
DRUŠTVO
02729202
91,765.42
851
ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING, DIZAJN, KONSALTING, MARKETING I TRGOVINU
AT:STUDIO D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
02448700
25,912.88
63
ZA PROJEKTOVANJE MEDITERAN PROJEKT D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
ZA PROJEKTOVANJE,INŽENJERING,PROMET I USLUGE A DECO PLAN D.O.O.
02202018
151,876.49
1,197
PODGORICA
DRUŠTVO
02671972
80,605.82
1,195
ZA PROMET I USLUGE ADRIATIC APARTMENTSD.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02622912
189,844.08
1,195
ZA PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT KOTOR-INŽENJERING D.O.O. - KOTOR
DRUŠTVO
02298376
11,254.52
3,541
ZA PROMET I USLUGE ATLANTIS D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
02111209
25,596.97
152
ZA PROMET I USLUGE BAMI TRADE D.O.O NIKŠIC
DRUŠTVO
02058600
64,183.22
3,888
ZA PROMET I USLUGE BRACA JANKOVIC D.O.O. - PODGORICA (POKRENUT STECAJNI
POSTUPAK)
DRUŠTVO
02463342
13,442.39
1,821
ZA PROMET I USLUGE DAMJANI-PROM D.O.O. NIKŠIC
02411032
42,786.02
2,934
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE DJECJI KUTAK D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02365278
15,410.91
280
ZA PROMET I USLUGE EMER D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02360012
29,416.85
391
ZA PROMET I USLUGE EUROMONT TRADE D.O.O. BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02652692
10,793.93
1,714
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT DRIM TIMD.O.O. TIVAT
DRUŠTVO
02725592
106,013.46
1,589
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT NOVA PROGETTID.O.O. PODGORICA
36
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
1,133
DRUŠTVO
02704625
29,273.55 ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ALASKA COMPANY D.O.O. - ULCINJ
2,420
DRUŠTVO
02211491
156,289.47ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, VISOVI D.O.O. ŽABLJAK
280
DRUŠTVO
02786958
21,434.47 ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT FINIMPEX MONT D.O.O. - PODGORICA
1,818
DRUŠTVO
02264501
116,740.00ZA PROMET I USLUGE ITALMOBI D.O.O.- PODGORICA
48
DRUŠTVO
02706008
161,344.85ZA PROMET I USLUGE M & P ENGINEERING D.O.O. - PODGORICA
1,376
DRUŠTVO
02699907
46,158.49 ZA PROMET I USLUGE M - SYSTEM D.O.O. - PODGORICA
2,034
DRUŠTVO
02704528
96,627.00 ZA PROMET I USLUGE MOVI D.O.O. - HERCEG NOVI
126
DRUŠTVO
02693399
178,386.59ZA PROMET I USLUGE MODA - IN D.O.O. - NIKŠIC
2,722
DRUŠTVO
02384329
10,400.16 ZA PROMET I USLUGE MONTENEGRO PAB D.O.O. NIKŠIC
81
DRUŠTVO
02064596
385,599.82ZA PROMET I USLUGE TAŽEX D.O.O. ZELENIKA
1,855
DRUŠTVO
02401282
66,017.52 ZA PROMET I USLUGE FARCOM COMERC D.O.O. - PODGORICA
1,387
DRUŠTVO
02746409
98,620.28 ZA PROMET I USLUGE CARIBBEAN UTDDOO BUDVA
1,609
DRUŠTVO
02058073
10,559.28 ZA PROMET I USLUGE CORECT DOO NIKŠIC
3,306
DRUŠTVO
02259141
11,421.69 ZA PROMET I USLUGEVIDAKOVIC D.O.O. PODGORICA
2,293
DRUŠTVO
02302225
29,215.31 ZA PROMET I USLUGEDNT-COMMERCED.O.O. - NIKŠIC
3,341
DRUŠTVO
02314819
13,561.42 ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT IDDIA D.O.O. PODGORICA
3,469
DRUŠTVO
02257696
10,237.35 ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT MOBI SISTEM D.O.O. PLJEVLJA
1,565
DRUŠTVO
02317257
22,827.02 ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ROLOVIC RECORDS D.O.O. CETINJE
447
DRUŠTVO
02274329
43,047.96 ZA PROMET I USLUGELIGHTD.O.O. - PODGORICA
3,501
DRUŠTVO
02352966
16,024.18 ZA PROMET I USLUGEMONTESVED.O.O. - NIKŠIC
2,057
DRUŠTVO
02654644
597,227.31ZA PROMET I USLUGEMUSIC STAR MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICA
799
DRUŠTVO
02670747
14,240.88 ZA PROMET NEKRETNINA ALEX - N D.O.O. - ULCINJ
987
DRUŠTVO
02091917
49,281.91 ZA PROMET ROBA USLUGA TERZICO CO D.O.O. PODGORICA
1,862
DRUŠTVO
02326604
21,476.08 ZA PROMET ROBA I USLUGA NAKY-TRADE D.O.O. BAR
1,722
DRUŠTVO
02455226
22,044.40 ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT VENIK D.O.O. PODGORICA
1,314
DRUŠTVO
02790149
740,003.93ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT OLIMPIA DOO BUDVA
1,225
DRUŠTVO
02621339
385,834.45ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT TIR COMERC D.O.O. - BIJELO POLJE
2,015
DRUŠTVO
02465680
10,498.94 ZA PROMET ROBA I USLUGA ŽABAC D.O.O. - BAR
2,090
DRUŠTVO
02425823
13,699.64 ZA PROMET ROBA I USLUGA INTERBOSS D.O.O. - BAR
456
DRUŠTVO
02636727
21,432.86 ZA PROMET ROBA I USLUGA KEYSTONE INVESTMENTS D.O.O. - BAR
1,944
DRUŠTVO
02431360
15,025.54 ZA PROMET ROBA I USLUGA RAA - COMPUTERS D.O.O. BAR
1,219
DRUŠTVO
02338017
385,392.33ZA PROMET ROBA I USLUGA SV-RSA D.O.O. - IGALO
1,483
DRUŠTVO
02657899
8,941,830.86
ZA PROMET ROBA I USLUGA SLOBŠAR&COKDRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU, BUDVA
3,469
DRUŠTVO
02257793
25,255.15 ZA PROMET ROBA I USLUGA SM & CO D.O.O. - BAR
88
DRUŠTVO
02453134
11,791.90 ZA PROMET ROBA I USLUGA SP LUNA D.O.O. - BUDVA
37
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
162
DRUŠTVO
02210592
48,961.73 ZA PROMET ROBA I USLUGA TREF AUTO - PODGORICA
1,170
DRUŠTVO
02418649
10,067.08 ZA PROMET ROBA I USLUGA HAMERO D.O.O. - BAR
1,587
DRUŠTVO
02757591
15,053.81 ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE GOSTOJEVICID.O.O. NIKŠIC
1,468
DRUŠTVO
02691655
17,816.49 ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE EVERGREEN - MONTD.O.O. NIKŠIC
594
DRUŠTVO
02668114
11,517.60 ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE MILONI-GROUP D.O.O. - NIKŠIC
1,896
DRUŠTVO
02700158
27,250.91 ZA PROMET, TURIZAM, USLUGE I UGOSTITELJSTVOSAMM ENGINEERING DOO ULCINJ
1,020
DRUŠTVO
02309211
11,885.24 ZA PROMET, USLUGE I MARKETING TRIM CENTAR D.O.O. NIKŠIC
1,145
DRUŠTVO
02766965
19,209.23 ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE KAŠMIR D.O.O. NIKŠIC
1,982
DRUŠTVO
02668513
20,124.71 ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE L&S TRADE D.O.O. NIKŠIC
495
DRUŠTVO
02744996
56,092.54 ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE LP CREATIVE D.O.O. NIKŠIC
2,833
DRUŠTVO
02431777
11,355.94 ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE PERCHE NODOO BUDVA (POKRENUT POSTUPAK
DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
DRUŠTVO
3,253
02383349
12,983.44 ZA PROPAGANDU, MARKETING I USLUGE DILEMINT D.O.O. - TIVAT
DRUŠTVO
ZA PRUŽANJE USLUGA U GRAĐEVINARSTVU CUTTER D.O.O., PODGORICA
1,916
02356074
2,434,913.40
DRUŠTVO
2,479
02270854
12,648.76 ZA RADIO-TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI FOKUS D.O.O. - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
ZA RAZVOJ I ULAGANJA TILMONT D.O.O. PODGORICA
1,294
02319616
2,339,875.63
DRUŠTVO
2,265
02639254
292,458.82ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA ADRIATIC INVESTMENTSD.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
2,407
02662698
30,861.46 ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA MEDITERAN ADRIATIC RESORTS D.O.O.
PODGORICA
DRUŠTVO
2,265
02640813
417,880.18ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA PROPERTY INVESTMENTS D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
698
02796724
112,166.43ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA MONTIL CAPITAL D.O.O. - KOTOR
DRUŠTVO
2,008
02642239
464,140.78ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA SAN INVESTMENTSD.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
526
02690861
47,750.12 ZA RAZVOJ PROJEKATA SA NEKRETNINAMA IRENE IMMOBILIARED.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,243
02256673
157,759.58ZA REMONT I IZGRADNJU BRODOVA BRODOREMONTNO DRUŠTVO TOLE D.O.O.
KOTOR
DRUŠTVO
2,554
02016320
40,211.87 ZA RIBARSTVO NA MORU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT JADRAN RIBA A.D. KOTOR
3,522
DRUŠTVO
02225913
12,499.86 ZA RIBARSTVO,PROIZVODNJU,TRGOVINU,TURIZAM,SAOBRACAJ I SPOLJNU TRGOVINU
DEDIKOL D.O.O. - BAR
943
DRUŠTVO
02673541
1,237,401.20
ZA RPOIZVODNJU, PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PBS D.O.O. - PODGORICA
1,968
02637251
12,773.89 ZA SAOBRACAJ AP PODGORICAD.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,722
DRUŠTVO
02361361
12,628.90 ZA SAOBRACAJ,UGOSTITELJSTVO I USLUGE ŠCEPO TOURS DANILOVGRAD
1,733
DRUŠTVO
02298767
31,807.66 ZA SPECIJALNA MINIRANJA, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VAMCO - MINER D.O.O.
- PLJEVLJA
3,360
DRUŠTVO
02096773
38,352.28 ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I TURIZAM MARK PRODUKT INTERNACIONAL
D.O.O. PODGORICA
4,095
DRUŠTVO
02116294
45,634.14 ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU METALKA D.O.O. PODGORICA
38
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
473
DRUŠTVO
02767597
28,734.27 ZA TRANSPORT, TRGOVINU I USLUGE TRANSCONTAINER D.O.O. KOTOR
1,603
DRUŠTVO
02218933
38,054.90 ZA TRGOVINU , UGOSTITELJSTVO I USLUGE DORIJA D.O.O. HERCEG NOVI
349
DRUŠTVO
02386640
19,620.20 ZA TRGOVINU EXPORT-IMPORT L.A ŠPEDING D.O.O. PLJEVLJA
3,427
DRUŠTVO
02262614
29,376.62 ZA TRGOVINU I USLUGE AUTO KUCA D.O.O. PODGORICA
524
DRUŠTVO
02386763
830,705.23ZA TRGOVINU I USLUGE DATA PROJECT ELECTRONICS D.O.O. BAR
440
DRUŠTVO
02726688
96,787.75 ZA TRGOVINU I USLUGE DSK SOJUZ 2000 D.O.O. - BAR
81
DRUŠTVO
02111047
48,469.47 ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORT KEKA D.O.O BAR
2,272
DRUŠTVO
02343134
20,729.98 ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT LARMONT D.O.O. PODGORICA
1,918
DRUŠTVO
02681587
20,674.13 ZA TRGOVINU I USLUGE KNJIŽARE PIRAMIDADOO HERCEG - NOVI
279
DRUŠTVO
02770946
127,011.69ZA TRGOVINU I USLUGE LT - PROMETD.O.O. NIKŠIC
1,247
DRUŠTVO
02459442
13,964.31 ZA TRGOVINU I USLUGE MIRARO CG D.O.O. KOTOR
1,596
DRUŠTVO
02410443
11,192.68 ZA TRGOVINU I USLUGE N & M, DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
1,651
DRUŠTVO
02406373
45,226.49 ZA TRGOVINU I USLUGE RADONIC D.O.O. - BUDVA
468
DRUŠTVO
02843692
10,647.67 ZA TRGOVINU I USLUGE T-MARKET D.O.O. PODGORICA
1,667
DRUŠTVO
02430851
11,321.54 ZA TRGOVINU I USLUGE TAMIL D.O.O. - BUDVA
202
DRUŠTVO
02683890
144,025.31ZA TRGOVINU I USLUGE. EXPORT - IMPORT SIMBOLD.O.O. PODGORICA
294
DRUŠTVO
02059843
175,735.11ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT AZALEA D.O.O TIVAT
1,588
DRUŠTVO
02435861
35,412.51 ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO MONTERA - D.O.O. - NIKŠIC
3,975
DRUŠTVO
02057620
11,559.26 ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO,EXPORT-IMPORT KOVACEVIC-CALGARY D.O.O.
PODGORICA
1,372
DRUŠTVO
02467704
81,028.23 ZA TRGOVINU NA MALO I VELIKO D.O.O. G & E SAN- ULCINJ
1,210
02294745
66,329.37 ZA TRGOVINU, PROIZVODJU,GRADNJU I USLUGE ŽITOMLIN NIKOLIC NIKOLA KD NIKŠIC
DRUŠTVO
1,964
DRUŠTVO
02415984
12,420.79 ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE EXPORT - IMPORT KERMES D.O.O.- CETINJE
2,020
02445727
37,946.04 ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE KASIMPEX D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
950
DRUŠTVO
02424452
272,169.36ZA TRGOVINU ,PROMET I USLUGE GORMONT D.O.O. PODGORICA
3,469
02323222
100,028.42ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE, EXPORT.IMPORT DISKONTEURO D.O.O. DRUŠTVO
PODGORICA
111
02866374
11,401.58 ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE FAMILY & COM D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
358
02650606
77,371.07 ZA TRGOVINU ,TURIZAM ,PROMET ROBA I USLUGA ALLIANZ KAPITAL D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
1,379
02400081
12,096.02 ZA TRGOVINU, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I SAOBRACAJ RION D.O.O. - ULCINJ
DRUŠTVO
1,302
02760037
44,903.15 ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET D.O.O. AGRAR PRODUKT - PODGORICA
DRUŠTVO
1,022
02696223
185,738.87ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET MOBILLE D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
1,322
02427907
34,167.25 ZA TRGOVINU,PROJEKTOVANJE I USLUGE MAXIM DOO PODGORICA
DRUŠTVO
1,701
02350874
26,853.35 ZA TRGOVINUTETAD.O.O. HERCEG NOVI
DRUŠTVO
1,195
02446286
27,940.49 ZA TRGOVINU,TRANSPORT I TURIZAM EXPORT - IMPORT VURAĐO D.O.O. CETINJE
DRUŠTVO
235
02408198
11,121.59 ZA TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE CARAPAN COMPANY D.O.O. PETROVAC NA MORU
DRUŠTVO
39
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
3,616
10,323.12 ZA TURIZAM I TRGOVINU, EXPORT-IMPORT WAMAX D.O.O. PODGORICA
02112264
DRUŠTVO
2,546
12,773.71 ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO SPORTNET D.O.O. PODGORICA
02398427
DRUŠTVO
796
15,019.59 ZA TURIZAM, INVESTICIJE, PROMET I USLUGE AURORA MONT D.O.O. - BAR
02712946
DRUŠTVO
585
10,396.50 ZA TURIZAM, PROMET, USLUGE EXPORT-IMPORT IDEAL DEVELOPMENT D.O.O. 02653630
DRUŠTVO
BUDVA
826
10,838.27 ZA TURIZAM, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA FASAMONT D.O.O. - BUDVA
02688611
DRUŠTVO
1,405
31,783.95 ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT VELJA VODA LUX D.O.O. - TIVAT
02619237
DRUŠTVO
2,800
13,084.06 ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU DESIGN MAESTRO TIVAT
02415950
DRUŠTVO
4,751
107,501.86ZA TURIZAM,IZDAVACKU I PROMETNU DJELATNOST ADRIATIC CLUB INTERNATIONAL
02075091
DRUŠTVO
D.O.O. - BUDVA
1,457
287,659.25ZA TURIZAM,INVESTICIJE,PROMET I USLUGE REALITY D.O.O. PODGORICA
02423456
DRUŠTVO
207
53,370.22 ZA TURIZAM,TRGOVINU I USLUGE MONTELINE TRAVEL D.O.O. BUDVA
02397455
DRUŠTVO
582
53,265.26 ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU AMARILIS DRUŠTVO SA OGRANICENOM
02197308
DRUŠTVO
ODGOVORNOŠCU BUDVA
3,601
465,906.59ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM HOLLEGRO D.O.O. ULCINJ
02291525
DRUŠTVO
1,882
12,542.20 ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE ZLATNA DAMA D.O.O. HERCEG NOVI
02710617
DRUŠTVO
1,208
233,075.25ZA UGOSTITELJSTVO, PREVOZ I USLUGE D.O.O. NNM SAN - NIKŠIC
02417561
DRUŠTVO
992
23,509.61 ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE COBRA STAR D.O.O. BUDVA - PETROVAC
02645831
DRUŠTVO
4,291
11,232.73 ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE GRINET D.O.O.BIJELO POLJE
02175789
DRUŠTVO
1,142
34,329.78 ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I TRGOVINU FASHION CLUB D.O.O. - PODGORICA
02762161
DRUŠTVO
1,756
1,195,265.89
02401258
DRUŠTVO
ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE BLUE MAGIC D.O.O. BUDVA
1,117
200,873.80ZA ULOV, UZGOJ I PRERADU RIBE MONTEPESCA D.O.O. - PODGORICA
02376717
DRUŠTVO
894
519,725.59ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU AUTOMARKET BB D.O.O. - PODGORICA
02466945
DRUŠTVO
1,231
14,910.11 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU AUTOMARKET MBS D.O.O. PODGORICA
02362813
DRUŠTVO
3,469
152,720.94ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU VESTA NUOVA D.O.O. PODGORICA
02300583
DRUŠTVO
1,033
15,403.20 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU VINOTEKA D.O.O. - PODGORICA
02772132
DRUŠTVO
119
180,207.53ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU GLOBAL SOFT D.O.O. - PODGORICA
02758644
DRUŠTVO
1,195
24,487.76 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DALMAS D.O.O. - CETINJE
02635950
DRUŠTVO
1,826
35,724.22 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DIGITUS PODGORICA
02426269
DRUŠTVO
883
12,135.17 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE R. V. LANE D.O.O. 02407108
DRUŠTVO
ŽABLJAK
4,522
26,562.46 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I PROIZVODNJU MEDITERRANEA D.O.O BAR
02284545
DRUŠTVO
1,848
32,104.46 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE COOP D.O.O. - NIKŠIC
02722453
DRUŠTVO
3,529
17,648.82 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU INTERCOSMO D.O.O.PODGORICA
02386291
DRUŠTVO
2,295
31,890.48 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE ERBES D.O.O. 02213079
DRUŠTVO
PODGORICA
3,221
49,498.92 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU,PROIZVODNJU ,TURIZAM I USLUGE D.O.O.
02373343
DRUŠTVO
BAR-NIK NIKŠIC
40
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
923
559,884.39ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM EUROINVEST A.D. - PODGORICA
02332019
DRUŠTVO
995
22,496.49 ZA URBANIZAM ,PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE RADOVA AMBIJENT AGM D.O.O.
02635909
DRUŠTVO
,EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
1,216
11,855.59 ZA USLUGE I EXPORT-IMPORT SPIDER D.O.O. BAR
02078953
DRUŠTVO
1,114
799,584.99ZA USLUGE U POMORSKOM SAOBRACAJU MONTENEGRO CHARTER COMPANY 02441217
DRUŠTVO
D.O.O. - PODGORICA
278
105,723.06ZA FLAŠIRANJE I PROMET VODE ZA PICE I PROIZVODA NA BAZI VODE OKSARELA
02768011
DRUŠTVO
D.O.O. - KOLAŠIN
160
17,609.04 ZA HOTELSKI MENADŽMENT I USLUGE ADRIASTAR MONTENEGRO D.O.O. - BUDVA
02728460
DRUŠTVO
1,526
205,761.63ZA HOTELSKO-TURISTICKE USLUGE SAMBBA TOURS D.O.O. - PODGORICA
02693534
DRUŠTVO
1,224
37,172.39 ZA ŠPEDICIJU TRGOVINU I USLUGE MAREŠPED CO D.O.O. BAR
02367106
DRUŠTVO
2,085
76,424.10 ZA ŠTAMPARSKU,IZDAVACKU I KNJIŽARSKU DJELATNOST GRAFO ZETA D.O.O. 02375923
DRUŠTVO
PODGORICA
1,376
33,074.47 ZAPROIZVODNJU PROMET I USLUGE RIMANDI COMPANY D.O.O. PODGORICA
02257025
DRUŠTVO
3,720
41,415.06 IMANJE KNJAZ ZA PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICA( ZAKLJUCEN STECAJ
02391554
DRUŠTVO
RJEŠENJEM ST.BR. 273/04 OD 03.03.2005)
4,175
17,567.67 INTERKOMERC-MITROVIC O.D. EXPORT-IMPORT, TURIZAM I UUSLUGE IGALO
02303426
DRUŠTVO
1,373
607,369.73ITALELEKTRO MONTENEGRO TRANSPORT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
02292408
DRUŠTVO
USLUGE, EXPORT-IMPORT- HERCEG NOVI (NA OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U
H.NOVOM K.BR.99/10 UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
1,349
18,167.57 LIBRA EXACTA ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. - HERCEG-NOVI
02430118
DRUŠTVO
4,156
2,092,563.34
02074281
DRUŠTVO
M. BALIC O.D. ZA SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET I AGENCISKE USLUGE BIJELA
3,480
21,183.41 MANDRAPA LUX ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O.
02269074
DRUŠTVO
HERCEG-NOVI
1,609
11,813.73 MARVES-TRADE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
02295270
DRUŠTVO
1,988
10,113.56 MIL-PE ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
02630338
DRUŠTVO
2,121
67,710.72 NEO D.O.O. PODGORICA
02642506
DRUŠTVO
1,436
38,490.51 OGRANICENE ODGOVORNOSTI BOJ - PEK - BERANE
02397242
DRUŠTVO
888
49,414.57 OGRANICENE ODGOVORNOSTI BJELASICA NEKRETNINE - KOLAŠIN
02447355
DRUŠTVO
1,007
1,359,741.41
02269643
DRUŠTVO
OGRANICENE ODGOVORNOSTI BOMANITE MONTENEGRO CERIS ENGINEERING D.O.O.
BUDVA
3,484
10,566.58 OGRANICENE ODGOVORNOSTI BUCKO-PROM ROŽAJE
02394324
DRUŠTVO
1,609
340,361.29OGRANICENE ODGOVORNOSTI GASPETROL MONTENEGRO PLAV
02386984
DRUŠTVO
1,161
11,992.03 OGRANICENE ODGOVORNOSTI ET MEDIA PODGORICA
02414775
DRUŠTVO
1,223
52,270.38 OGRANICENE ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODNJU I PROMET ITALIA-FERRARI
02401169
DRUŠTVO
PODGORICA
1,707
16,269.50 OGRANICENE ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA
DRUŠTVO
02654768
AUTOKAROSERIJABAR
1,121
32,405.99 OGRANICENE ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA DENIR 02661314
DRUŠTVO
41
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
PODGORICA
109
DRUŠTVO
22,105.40 ODŽAKLIJAD.O.O. PODGORICA
02635208
1,709
DRUŠTVO
146,767.81PALM BEACH ZA TURIZAM I TRGOVINU EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG-NOVI
02055082
280
DRUŠTVO
21,340.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TARA RIVER EXPRESS - ŽABLJAK
02430819
634
DRUŠTVO
77,961.92 SA OGRANIOCENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I USLUGE
02784645
MAESTRAL TRAVEL - BUDVA
DRUŠTVO
1,856
50,713.85 SA OGRANIC.ODGOVORNOŠCU TILIA D.O.O ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU,EXPORT02057786
IMPORT PLJEVLJA
DRUŠTVO
3,993
56,940.60 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VUK- TRANSTURIST - BUDVA
02381931
DRUŠTVO
3,882
44,472.46 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MO&KA
02373653
D.O.O.- HERCEG NOVI
DRUŠTVO
2,420
203,143.54SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE I PROMET TEHNO MONT - CETINJE
02381168
DRUŠTVO
167
12,138.50 SA OGRANICENOM OGVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PARIEZ
02380650
D.O.O. - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
1,149
23,776.09 SA OGRANICENOM ODGOVORNIŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GRANADOS
02362163
HERCEG-NOVI
DRUŠTVO
1,195
18,729.84 SA OGRANICENOM ODGOVORNOSTI CAPELLOPODGORICA
02780291
DRUŠTVO
1,603
721,073.67SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠU LAZAR ŠAKOVIC - PODGORICA
02632071
DRUŠTVO
760
11,376.67 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOMIS HERCEG-NOVI D.O.O. HERCEG-NOVI
02649276
DRUŠTVO
1,812
10,104.38 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU A D O - M - PLJEVLJA
02393328
DRUŠTVO
1,313
69,519.67 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AKCIJA ZA USLUGE U OBLASTI FINANSIJSKOG
02421593
POSLOVANJA EXPORT- IMPORT PODGORICA
DRUŠTVO
2,080
59,721.89 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BEST TIMBER MONT ZA PROIZVODNJU,
02652412
PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
193
DRUŠTVO
20,023.31 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIS CAFFE, PODGORICA
02729300
795
DRUŠTVO
02632110
14,288.75 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOTOMEX - PODGORICA
1,624
DRUŠTVO
25,635.25 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GOLD ELEPHANT ZA TRGOVINU , PROMET
02688905
ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT - CETINJE
1,023
19,418.32 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRIFOPODGORICA
DRUŠTVO
02780011
2,048
DRUŠTVO
02725177
14,073.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DANIJEL COMPANY, BUDVA
1,708
34,023.99 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DASS GRUPPODGORICA
DRUŠTVO
02681030
414
DRUŠTVO
02853779
11,611.08 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DELTA BERANE - BERANE
1,951
35,605.89 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DROMMEDARISULCINJ
DRUŠTVO
02684845
2,121
DRUŠTVO
02632896
19,466.28 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EDI
MONT- BIJELO POLJE
1,246
DRUŠTVO
02249367
61,600.67 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE INKASO
BIJELO POLJE
1,707
DRUŠTVO
02659697
16,544.85 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IP INVESTMENTCETINJE
1,537
DRUŠTVO
02660911
20,898.47 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LOCATELLIPETROVAC
42
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
123
DRUŠTVO
02765462
14,148.95 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LUKA-MNE BUDVA
1,201
DRUŠTVO
02400197
451,725.07SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU M - PETROL - ROŽAJE (RJEŠENJEM OSNOVNOG
SUDA U ROŽAJAMA I.BR.652/11 OD 18.10.2011 GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA OPTERECENJA I
OTUĐENJA IMOVINE)
DRUŠTVO
475
02640996
341,624.25SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU M GRUPA - PODGORICA
DRUŠTVO
1,861
02721520
17,004.77 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MATIC COMPANY, BUDVA
DRUŠTVO
274
02701456
10,055.47 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NELMIX COBIJELO POLJE
DRUŠTVO
1,618
02307090
407,569.95SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RK BEOGRAD BIJELO POLJE
DRUŠTVO
1,938
02636212
44,980.42 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SUPER GAME - PODGORICA
DRUŠTVO
579
02659972
11,083.47 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SWEET - YEARS- BUDVA
DRUŠTVO
916
02651068
55,686.24 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TARA MOUNTAIN RESORT - KOTOR
DRUŠTVO
3,864
02305330
15,199.49 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TERMO-KOM PLJEVLJA
DRUŠTVO
579
02772582
11,426.24 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TERMOGRADBUDVA
DRUŠTVO
3,854
02363763
11,734.79 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FORTUNATUS PLJEVLJA
DRUŠTVO
515
02730022
559,907.36SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CG RATKO MITROVIC, PODGORICA
DRUŠTVO
4,023
02172313
24,104.80 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CEHOTINA PLJEVLJA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU W. MORGAN - PODGORICA
1,457
02636409
1,802,568.66
DRUŠTVO
942
02757923
86,596.32 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU 16 NOVEMBAR.CO - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
1,940
02352141
34,561.30 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU A & N INŽENJERING - BERANE
DRUŠTVO
601
02815567
19,855.25 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AG SERVICES - PODGORICA
DRUŠTVO
34
02063298
240,323.69SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AGAVA COMMERCE ZA PROIZVODNJU,PROMET I
USLUGE,PODGORICA
DRUŠTVO
3,469
02324482
13,651.14 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ADIGRAND ZA PROIZVODNJU , PROMET I
USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA
229
DRUŠTVO
02786982
147,384.60SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALEKSANDRIJA HERCEG NOVI
1,219
DRUŠTVO
02195887
173,048.83SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALMA BIJELO POLJE
1,715
DRUŠTVO
02380510
220,507.65SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALPET - PLAV
1,902
DRUŠTVO
02713276
23,585.54 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALSIVAN CONSTRUCTION D.O.O. BAR
1,882
DRUŠTVO
02658127
18,613.56 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALSTEFM - PETROVAC
455
DRUŠTVO
02454343
128,762.46SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ANAGUSTA - BUDVA
3,643
DRUŠTVO
02303949
81,700.54 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ARSO MILIC-ORAHOVO ZA REMONT TEŠKIH
GRAĐEVINSKIH MAŠINA I TRANSFORMATORA - PODGORICA
537
DRUŠTVO
02304538
18,910.95 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AUTO IN D.O.O. - PODGORICA
1,651
DRUŠTVO
02457229
19,240.82 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ACCORD D.O.O. - BUDVA
1,436
DRUŠTVO
02684918
30,358.11 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AQUA MONTAGE - PODGORICA
251
DRUŠTVO
02907003
16,084.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AQUARIUS HN HERCEG NOVI
943
DRUŠTVO
02733501
15,244.52 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU B&B GROUP BIJELO POLJE
43
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
2,127
02272717
50,985.31 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAKOCEVIC & BAKOCEVIC ZA USLUGE U
DRUŠTVO
OBLASTI DRUMSKOG SAOBRACAJA TRGOVINE I TURIZMA RISAN
120
02817322
23,496.17 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BALKAN GROUP LTD - BUDVA
DRUŠTVO
3,469
02089882
19,314.39 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAŠIC KOMERC BIJELO POLJE
DRUŠTVO
63
02801817
134,519.12SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BD INVEST - BUDVA
DRUŠTVO
2,014
02431084
22,905.22 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BELLAGIO D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
1,700
02747332
43,807.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BENELLI PODGORICA
DRUŠTVO
1,803
02397340
11,838.15 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BILJEPROMET - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
1,911
02695065
43,995.73 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BISER GRADNJA - PODGORICA
DRUŠTVO
685
02406756
21,918.12 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BITMONT PODGORICA
DRUŠTVO
1,159
02790416
13,732.05 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOJANA GROUP BIJELO POLJE
DRUŠTVO
151
02823802
19,443.94 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BONSAI CT CETINJE
DRUŠTVO
879
02727676
10,553.25 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BORKES PLJEVLJA
DRUŠTVO
1,751
02636557
589,255.24SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BRACA KOLIC - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
4,948
02204401
315,627.32SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUTEX D.O.O. ROŽAJE
DRUŠTVO
762
02635593
11,845.18 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VELMOŽ - PODGORICA
DRUŠTVO
197
02882698
17,289.40 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VENTURA INVEST - BAR
DRUŠTVO
3,620
02393387
48,990.43 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VERONA TRADE ZA PROIZVODNJU, PROMET I
DRUŠTVO
USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
711
02457172
2,238,466.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VITRO GROUP - PODGORICA
152
02462907
21,963.11 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VSM - BUDVA
DRUŠTVO
63
02672073
156,507.91SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GAUDI CENTAR - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
1,215
02452600
149,002.99SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GLOBAL DEAL - PODGORICA
DRUŠTVO
43
02851466
603,939.99SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GLOBAL CARD - PODGORICA
DRUŠTVO
2,020
02433133
21,744.91 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GOLDEN FISH BIJELO POLJE
DRUŠTVO
1,761
02714086
16,210.09 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRADITELJ KOMPAS PODGORICA
DRUŠTVO
1,723
02735164
15,427.39 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRAĐA-MONT - BUDVA
DRUŠTVO
1,222
02388570
11,888.67 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRAĐEVINSKI CENTAR D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,848
02713560
210,842.61SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRANDEX - KOMPANI - BERANE
DRUŠTVO
473
02850176
30,130.05 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRANDEX-WOOD PROCESSOR BERANE
DRUŠTVO
214
02296918
291,979.37SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRAFO-CRNA GORA ZA ŠTAMPARSKODRUŠTVO
IZDAVACKU I TRGOVINSKU DJELATNOST PODGORICA
530
02049457
68,661.71 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRIMT-KOMERC ZA PROIZVODNJU, PROMET I
DRUŠTVO
USLUGE, EXSPORT-IMPORT
2,038
02424355
266,495.49SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GS-PRODUKT D.O.O. - KOLAŠIN
DRUŠTVO
4,204
02316544
14,022.03 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DANESTZA USLUGE I TRGOVINU , EXPORT DRUŠTVO
IMPORT KOTOR
44
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
979
02378051
49,264.11 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DELTA IMPEX D.O.O. DANILOVGRAD
DRUŠTVO
1,700
02657503
135,507.60SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DEMIKO - PODGORICA
DRUŠTVO
1,202
02805600
12,353.00 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DI-TRADE - KOLAŠIN
DRUŠTVO
1,335
02725100
50,141.56 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DIMA JEWELLERY MONTENEGRO D.O.O. DRUŠTVO
PODGORICA
2,727
02431599
10,808.99 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DIN COMPANY - PODGORICA
DRUŠTVO
2,008
02423251
123,495.57SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOM EXTRA D.O.O. - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
883
02685884
26,311.70 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOM EXTRA COMPANY - PLJEVLJA
DRUŠTVO
2,076
02635470
38,051.03 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DONIS CO - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
3,115
02338734
130,940.49SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DRAKOM ZA PROIZVODNJU,PROMET I
DRUŠTVO
USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,474
02686112
48,957.14 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DRVOPROM ZA PROIZVODNJU, PROMET I
DRUŠTVO
USLUGE - PLAV (NA OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U PLAVU K.BR.54/11 UPISAN U
KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
2,563
02326485
25,007.92 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DROBNJAK COMPANY ZA
DRUŠTVO
PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT
1,988
02635925
145,590.92SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DSG NEW LINE - PODGORICA
DRUŠTVO
3,842
02276666
18,676.03 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DUBOVIK ZA PROIZVODNJU I
DRUŠTVO
TRGOVINU,CETINJE
4,946
02137801
81,870.29 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EKOZETA ZA PROIZVODNJU I PROET ROBA I
DRUŠTVO
USLUGA, EKSPORT-IMPORT - PODGORICA
602
DRUŠTVO
02770997
28,516.02 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ENI-COM PODGORICA
4,002
DRUŠTVO
02268752
13,532.38 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EPSON S ZA SAOBRACAJ, PROMET I USLUGE,
EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
1,292
DRUŠTVO
02783908
27,411.12 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EU.PROJECTD.O.O.PODGORICA
1,280
DRUŠTVO
02667002
11,859.09 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EURO - KOP EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
1,175
DRUŠTVO
02463717
27,452.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EUROTURIST KOTOR
886
DRUŠTVO
02814137
18,001.88 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ECO-SISTEM MONTENEGRO PODGORICA
385
DRUŠTVO
02378221
130,647.99SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT I PROIZVODNJA MIVEX D.O.O.
PLJEVLJA
1,888
DRUŠTVO
02623005
14,069.42 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXTREND - BIJELO POLJE
1,503
02396076
119,781.27SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŽIR - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
1,616
02705478
58,903.66 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROJEKTOVANJE
DRUŠTVO
,INŽINJERING I TRGOVINU DS GRAĐEVINAR - KOTOR
1,742
DRUŠTVO
02451875
1,278,922.35
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE IVAN KURTOVIC - BAR
881
02771101
710,934.24SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO TERA ING - PLJEVLJA (
DRUŠTVO
RJEŠENJEM KS.BR. 3/11 OD 27.07.2011 GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA, OPTERECENJA I
OTUĐENJA IMOVINE)
859
02445930
29,716.88 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU I USLUGE
DRUŠTVO
45
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
BUDVA INVESTMENT - BUDVA
1,429
41,591.74 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU I USLUGE
DRUŠTVO
02714329
JUTIS - BUDVA
1,393
18,034.29 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I
DRUŠTVO
02715244
USLUGEMUJA, TIVAT
64
34,067.71 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU, TURIZAM I
DRUŠTVO
02767180
USLUGEMONTENEGRO GLOBAL INVEST, BUDVA
1,562
42,384.51 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAFICKU DJELATNOST, PROMET ROBA I
DRUŠTVO
02633124
USLUGA, EXPORT-IMPORT TELEKOM ŠTAMPA - PODGORICA
2,071
18,257.01 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I
DRUŠTVO
02675897
USLUGE M.V.M. GRADNJA TIVAT
1,819
3,177,841.47
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZGRADNJU I ADAPTACIJU OBJAKATA,
02636930
IZVOĐENJE DRUGIH GRAĐEVINSKIH RADOVA, PROIZVODNJU GOTOVE BETONSKE SMESE I
PROIZVODA OD BETONA BEGRAD D.O.O. BUDVA
1,817
1,644,914.06
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZGRADNJU I GRAĐEVINARSTVO MONT BUILD
02628244
D.O.O. - PODGORICA
517
187,520.83SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZGRADNJU, USLUGE I TRGOVINU CETING
DRUŠTVO
02787008
CETINJE
1,565
55,085.28 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA MAGIC RENT A CAR
DRUŠTVO
02431696
D.O.O. BUDVA
925
34,977.11 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INVESTICIJE RAZVOJBJELILA INVESTMENTS
DRUŠTVO
02640058
LIMITED - HERCEG NOVI
3,590
49,612.57 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INFORMATIVNU DJELATNOST MONTEBO
DRUŠTVO
02321564
HERCEG NOVI
1,721
37,128.37 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, UVOZ DRUŠTVO
02638819
IZVOZ I INŽENJERING AD - MONT - NIKŠIC
1,210
53,873.17 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PRERADU I PROMET DRVETA I NAMJEŠTAJA
DRUŠTVO
02072165
BRACA DUBAK D.O.O. PODGORICA
3,595
11,018.73 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVIDNJU, SAOBRACAJ TRGOVINU,
DRUŠTVO
02148927
UGOSTITELJSTVO I USLUGE U OBLASTI PROMETA NASKO KOMERC KOTOR-PERAST
4,204
35,086.71 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVOD I PROMET ROBA I USLUGA ,
DRUŠTVO
02359022
EXPORT-IMPORT HP-NOVIDIL PODGORICA
1,380
819,214.69SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNU, PROMET I USLUGE , EXPORTDRUŠTVO
02402114
IMPORT CEMPRESI - BUDVA
1,401
16,634.33 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU , PROMET ROBA I USLUGA
02720752
DRUŠTVO
EXPORT-IMPORT BOKI-GRADNJA - PODGORICA
187
30,105.00 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I EMITOVANJE RADIO
02835746
DRUŠTVO
PROGRAMARADIO ELMAG PODGORICA
1,695
36,569.93 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ALPHACOM DRUŠTVO
02404516
CETINJE
3,512
11,734.68 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET DUROVIC
DRUŠTVO
02354276
PROMETBAR
46
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
46
33,785.13 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET I USLUGE EXPORT DRUŠTVO
02775760
IMPORT MI & MA TRADEKOLAŠIN
123
33,026.59 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA
DRUŠTVO
02285894
VUKCEVIC ULIKS D.O.O. KOTOR
4,224
103,378.50SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA,
DRUŠTVO
02354829
EXPORT-IMPORT MLAĐAN COMPANY PODGORICA
193
2,658,172.18
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA
02634694
PRIMORKA GROUP BAR
2,083
17,213.66 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA
DRUŠTVO
02643073
SEA WAY - PODGORICA
1,133
16,846.73 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU I USLUGE
DRUŠTVO
02465876
EXPORT - IMPORT PALASTURA BUDVA
830
33,447.23 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I USLUGE VEX CO. D.O.O. DRUŠTVO
02378906
HERCEG NOVI
1,379
159,217.70SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA,TRGOVINU I
DRUŠTVO
02049970
UGOSTITELJSTVO DOMBERANE
1,975
629,518.10SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE,
DRUŠTVO
02461447
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE SMS PETROL - DANILOVGRAD
516
12,348.76 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROIZVODNJU, PROMET I
DRUŠTVO
02732408
USLUGE EXPORT-IMPORT GOLDEN VISION D.O.O. - PODGORICA
2,038
85,189.17 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I TURIZAM MONTE
DRUŠTVO
02416018
BONELI BUDVA
2,268
65,119.23 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORTDRUŠTVO
02426293
IMPORT, BORD COMMERCE D.O.O. PODGORICA
2,034
31,152.64 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORTDRUŠTVO
02705613
IMPORT DK INVEST - PODGORICA
2,580
14,184.97 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MEG DRUŠTVO
02443023
PLAST B. POLJE
1,919
37,519.72 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TALIR
DRUŠTVO
02446600
D.O.O. HERCEG NOVI
3,592
40,090.01 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE WINEX DRUŠTVO
02355299
CO D.O.O. TIVAT, SELJANOVO D1-4/20
1,747
26,524.15 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
02435845
DRUŠTVO
AGRIIMPEX - BAR
56
22,302.79 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GREEN
02837587
DRUŠTVO
CENTER - BIJELO POLJE
1,709
22,949.08 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EKO-ŽIV02643782
DRUŠTVO
BIJELO POLJE
1,894
16,290.05 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE EURO
02629330
DRUŠTVO
GRADNJA - HERCEG NOVI
1,008
35,585.92 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT 02736829
DRUŠTVO
IMPORT ARDI TRADEULCINJ
47
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,952
308,066.16SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT DRUŠTVO
02629941
IMPORT GLAMOUR HERCEG - NOVI
1,141
93,521.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT DRUŠTVO
02766035
IMPORT IMPRESAPODGORICA
1,002
11,555.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT DRUŠTVO
02690349
IMPORT LAKI & JUKA - PODGORICA
550
255,864.40SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT DRUŠTVO
02699931
IMPORT LUPOMCETINJE
812
39,683.06 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT DRUŠTVO
02627752
IMPORT MORNINGPODGORICA
3,487
12,610.62 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT
DRUŠTVO
02049953
IMPORT ATLAS - PODGORICA
1,308
16,980.41 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02769476
IMPORT ARMONIE MEDITERRANEE CETINJE
2,010
38,599.57 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02706946
IMPORT ASPIB D.O.O. - PODGORICA
1,530
13,222.25 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02760983
IMPORT AQUATERM CO - PODGORICA
208
43,996.34 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02791544
IMPORT DREAM TEAM SECURITY- PODGORICA
966
20,323.98 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02410761
IMPORT EJ COMPANY ULCINJ
833
22,624.93 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTDRUŠTVO
02644797
IMPORT ECONOMIC - PODGORICA
264
18,330.79 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02766396
IMPORT ZORA TRADE CETINJE
698
41,582.95 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02689219
IMPORT KNJAZ TOBACCO - PODGORICA
488
46,245.34 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02313626
IMPORT MATIGOR TRADE BUDVA
2,037
53,766.15 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02681056
IMPORT MILVOK, HERCEG NOVI
3,469
19,709.60 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT02332493
DRUŠTVO
IMPORT MUSTAJBAŠIC-TRADE PODGORICA
342
66,594.34 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT02846675
DRUŠTVO
IMPORT PGM COMPANY HERCEG NOVI
980
14,871.55 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT02728842
DRUŠTVO
IMPORT S - AL - ULCINJ
455
34,457.82 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT02863804
DRUŠTVO
IMPORT FITOANTICA PODGORICA
1,715
81,361.65 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT02425599
DRUŠTVO
IMPORT CENTAR - PASSAGE PODGORICA
48
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,222
79,548.48
02630028
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT CHERRY - NIKŠIC
1,945
24,108.97
02674181
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT Š & A EURO AUTO - PODGORICA
553
17,733.71
02696487
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ILUMINAS
- PODGORICA
1,775
10,701.28
02643774
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE JASMIN M
COMMERC- BIJELO POLJE
1,985
24,300.64
02694930
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LUXURYNEW LINE - TIVAT (NA OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U H.NOVOM K.BR.118/10 UPISAN U
KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
827
13,084.90
02650819
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MAX
COMPANY - BIJELO POLJE
3,014
20,306.25
02374625
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
MONTENEGROINVEST - PODGORICA
2,325
186,353.12
02224437
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PILIGRIN
D.O.O. HERCEG NOVI
2,210
14,344.16
02663970
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PLAVI
TAXI - BIJELO POLJE
1,401
76,944.90
02742675
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE PC
ELECTRONIC - PODGORICA
914
15,973.81
02668556
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RV
RAKOCEVIC - BIJELO POLJE
253
10,666.14
02804719
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SECURITY
SOKO - BIJELO POLJE
3,811
21,248.92
02363259
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TEODUL
D.O.O. TIVAT
358
26,134.56
02752565
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE U
GRAĐEVINARSTVU PRVOBORAC KAMEN & BETON, HERCEG NOVI
1,349
10,890.44
02640295
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE HN.EGALHERCEG NOVI
1,294
52,686.98
02669811
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CORRECT
INVEST BUDVA
236
13,938.07
02862727
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEE&A
COMBIJELO POLJE
158
25,432.99
02402734
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGEKOSTADINOV TRADE, PODGORICA
152
23,456.28
02867435
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEMATADOR
CO BIJELO POLJE
1,490
30,105.66
02467003
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA 3R
COMMERCE - PODGORICA
2,801
114,154.30
02404931
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA,
EXPORT - IMPORT ACAPULCO PODGORICA
49
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
916
58,924.07
02814188
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA,
EXPORT - IMPORT EMTM-KULA PODGORICA (NA OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U H.
NOVOM POSL.BR.K.33/12 OD 23.05.2012. UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
1,006
5,378,125.21
02456702
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA
,EXPORT-IMPORT VILA PARK - PODGORICA
609
24,103.71
02817730
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA
MLJEKARA VRH - PODGORICA
245
22,809.10
02818736
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA TIM
S - PODGORICA
1,981
12,875.44
02621819
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU REZANE GRAĐE MOPAL BERANE
456
63,381.81
02728443
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,I PROMET ROBA I USLUGA
FRESH TULIPS MONTENEGRO NIKŠIC
207
29,641.51
DRUŠTVO
02642654
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,POSREDOVANJE I USLUGE
DANPRO SISTEM - BUDVA
2,912
122,577.20
DRUŠTVO
02349159
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ADAMAS
D.O.O. H.NOVI
2,798
18,060.04
DRUŠTVO
02406713
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE
GATTOPARD HERCEG NOVI
1,876
10,035.71
DRUŠTVO
02425432
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORTIMPORT, FIX D.O.O. CETINJE
217
30,507.66
DRUŠTVO
02196891
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE
ŽUPANOVAC KOLAŠIN
49
121,284.72
DRUŠTVO
02385597
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE JAFIK
D.O.O. BAR
1,659
10,399.59
02232910
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE RMAKOMERC D.O.O. NIKŠIC
251
10,947.36
02103893
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE
ROKSPORT HERCEG NOVI
950
212,825.79
02138506
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE FREIZI
D.O.O. TIVAT
1,832
373,886.47
02446324
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORTIMPORT AQUAPARK D.O.O. - BUDVA
1,483
2,215,081.46
02230453
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORTIMPORT VERMIX PODGORICA
602
14,874.21
02796597
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORTIMPORT LASER BLED - PODGORICA PODGORICA (RJEŠENJEM OKRUŽNOG SUDA U KRANJU PRED
BR. IV P 420/2010-59 OD 14.03.2012 GOD. ZABRANA OTUĐENJA I OPTERECENJA UDJELA
OSNIVACA)
1,208
02305917
35,255.41
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORTIMPORT LUKANO D.O.O. PODGORICA
313
194,199.50
02414732
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORTIMPORT MONT METAL PODGORICA
50
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
4,268
10,242.61 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I
DRUŠTVO
02342154
USLUGA,EXPORT-IMPORT ĐURIŠIC PODGORICA
3,255
19,650.48 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO
DRUŠTVO
02081911
I TURIZAM PICCOLO KOLAŠIN
820
31,427.10 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROJEKTOVANJE,IZVOĐENJE,INŽENJERING I
DRUŠTVO
02737612
KONSALTING GENESIS PROJECT PODGORICA
523
37,439.83 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT
DRUŠTVO
02852004
SLOLES DANILOVGRAD
433
13,786.24 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BUENA
DRUŠTVO
02644584
VISTA MANAGEMENT COMPANY PODGORICA
701
28,866.16 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KAFE
DRUŠTVO
02787148
BAR MAJ - KOLAŠIN
1,002
16,708.07 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE PARKET MAXIMUM - TIVAT
DRUŠTVO
02676958
1,141
27,192.39 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE S.D.M. D.O.O. DRUŠTVO
02747634
PODGORICA
62
DRUŠTVO
12,170.72 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA DIMPEXD.O.O.
02135469
1,075
DRUŠTVO
12,122.71 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA ESSO IZGRADNJA
02424703
D.O.O. - BAR
1,910
DRUŠTVO
16,412.14 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA K - 2 KAJEVIC
02402661
KOMPANI BAR
4,540
DRUŠTVO
84,020.05 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA MERCOM D.O.O.
02049635
CETINJE
1,482
DRUŠTVO
49,227.76 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA SENKEL COMMERC
02435632
BAR
1,285
DRUŠTVO
2,862,513.19
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEPOKRETNOSTIMA
02650509
BOKA VENTURES PRCANJ
517
10,481.92 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SAOBRACAJ I TURIZAM BOJANAGAS DRUŠTVO
02375354
CETINJE
2,287
24,409.91 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU,
DRUŠTVO
02679370
PROIZVODNJU, USLUGE I TURIZAM, MEGA GRADBAPODGORICA
2,307
22,207.08 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU
DRUŠTVO
02467992
PROPERTY FRONTIERS MONTENEGRO D.O.O. TIVAT
1,771
156,390.66SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU SPORT'S
DRUŠTVO
02098881
MAN - FIRST PRODUCTION,ŠAVNIK
553
215,675.97SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA STANOGRADNJU, PROMET NEKRETNINA I
02683466
DRUŠTVO
PRUŽANJE LOGISTICKIH USLUGA SUBLIME DEVELOPMENTSPODGORICA
1,754
22,280.40 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU , TURIZAM I USLUGE U
02462575
DRUŠTVO
GRAĐEVINARSTVU EXPORT-IMPORT SIB MONT - PETROVAC
112
02421127
13,960.90 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I TURIZAM . KEKEC D.O.O. - TIVAT
DRUŠTVO
1,856
46,881.02 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE EXPORT - IMPORT VIVA
DRUŠTVO
02458004
TIM BUDVA
880
65,706.44 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE M.M.N. GROUPDRUŠTVO
02636026
51
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
CETINJE
1,286
13,496.84
02640040
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE MELAIVCETINJE
1,202
54,104.42
02646595
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE MIST - CETINJE
972
57,930.66
02635844
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE MONTANA TRADECETINJE
1,407
18,497.83
02680513
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU ,PROMET I USLUGE ,EXPORTIMPORT MEND MARKET - ULCINJ
1,800
10,707.54
02646374
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE AVALONTIVAT
1,741
71,170.22
02433265
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE ANT BUDVA
1,120
55,935.16
02443511
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE VALDRINA
BUDVA
931
24,446.36
02465221
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORTIMPORT KOLOR GOLD - BUDVA
300
10,763.07
02900025
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO,
GRAĐEVINARSTVO I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ARDI TRADE 2 ULCINJ
1,821
151,080.02
02109794
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU UGOSTITELJSTVO I
EKSPLOATACIJU UGLJA NATIONAL BERANE
943
14,935.92
02810760
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,PROIZVODNJU I USLUGE,EXPORTIMPORT AVANTGARDE COMPANY PODGORICA
3,710
69,202.87
DRUŠTVO
02371723
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT SPORT CAFFE PODGORICA
1,257
55,623.80
DRUŠTVO
02465370
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE STAVIS
BUDVA
1,978
194,309.83
DRUŠTVO
02442124
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE,EXPORTIMPORT FRANCESCO TRADE DOO TIVAT
929
103,308.65
02773139
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE ATILA BUDVA
1,769
18,695.90
DRUŠTVO
02648415
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
GESTHOTELMONTE - BUDVA
2,835
22,285.93
02431351
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM I USLUGE U GRAĐEVINARSTVU,
EXPORT-IMPORT RASTA BUDVA
1,033
20,416.35
02774275
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE DENY
COMPANY - BUDVA
550
12,052.17
02461587
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE EXPORT IMPORT MONTE MIRA BUDVA
1,280
22,144.96
02466180
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORTIMPORT KALUĐEROVINA - TIVAT
1,832
15,121.68
02440199
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORTIMPORT MWM INTERNATIONAL - BUDVA
1,804
33,848.87
02467399
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM TRGOVINU I USLUGE ,EXPORTIMPORT PEJAKOVIC COMPANY - BUDVA
2,034
692,230.75
02717077
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT52
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
IMPORT FERAL ADRIATIC - BUDVA
581
17,970.06 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE KARMA
DRUŠTVO
02779587
INŽINJERING - BUDVA
2,265
275,330.35SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE M+GROUP DRUŠTVO
02660822
BUDVA (RJEŠENJEM ST.BR.87/12 OD 26.03.2012.GODINE POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
1,008
47,398.87 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE NIS - BUDVA
DRUŠTVO
02443520
1,301
11,901.91 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE PEROVIC
DRUŠTVO
02778084
MONTE GROUP - BUDVA
1,889
23,282.33 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
DRUŠTVO
02434393
MESARA SAMARDŽIC - TIVAT
3,851
233,456.23SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU
DRUŠTVO
02288575
PLASMANPRESS - PODGORICA
923
15,550.18 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU RAPID
DRUŠTVO
02051702
D.O.O. PODGORICA
2,029
49,148.60 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
DRUŠTVO
02378973
TRGOVINU,PROIZVODNJU I TURIZAM MONTENEGRO OZIRIS KOLAŠIN
895
134,765.51SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE T. C. DIPLOMATIC, PODGORICA
DRUŠTVO
02719894
1,897
247,874.68SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE I PROMET PERPER ART- BUDVA
DRUŠTVO
02198215
1,621
227,094.02SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO TDRUŠTVO
02452677
MAX- BERANE
1,685
56,991.57 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE,KONSALTING I INŽENJERING DAG
DRUŠTVO
02705737
CONSULTING BAR
2,009
88,573.06 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUŽNU I TRGOVINSKU DJELATNOST TOP
DRUŠTVO
02368978
LINE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,385
10,083.39 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZARA PODGORICA
DRUŠTVO
02439140
642
59,151.12 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZELENO SRCE MONTENEGRO - NIKŠIC
DRUŠTVO
02817314
1,674
45,829.81 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZNS-GREDA ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE DRUŠTVO
02690659
HERCEG NOVI
1,002
16,734.40 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IVANJAD.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02829827
1,261
61,077.31 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IGOR COMPANY I - BERANE
DRUŠTVO
02710226
950
13,981.17 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IZOL GRADNJA - TIVAT
DRUŠTVO
02779765
4,980
29,916.92 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ILING ZA MAŠINOGRADNJU, PROMET I
DRUŠTVO
02045435
MAŠINSKO PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I SRODNE TEHNICKE USLUGE KOLAŠIN (RJEŠENJEM
ST.BR.04/09 OD 27.04.2009.GODINE POKRENUT STECAJ)
1,827
298,449.34SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU INBUDAFELAGIO BORG - BUDVA - SVETI STEFAN
DRUŠTVO
02665808
3,601
61,592.63 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU INDUSTRIAIMPORT PLJEVLJA
DRUŠTVO
02056208
218
71,835.72 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU INEX BEZBEDNOST MONTENEGRO ZA FIZICKO
DRUŠTVO
02664291
TEHNICKU I PROTIVPOŽARNUNZAŠTITU - HERCEG NOVI
3,717
15,964.11 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IPON
DRUŠTVO
02136830
922
18,064.61 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ITAL CERAMIC GROUP - PODGORICA
DRUŠTVO
02775123
53
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
3,737
DRUŠTVO
02370476
13,595.53 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KALVADOS ZA TRGOVINU TURIZAM I
UGOSTITELJSTVO EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KATEL ZA PROIZVODNJU,PROMET I
2,100
02205068
2,501,609.47
USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
DRUŠTVO
610
02779331
23,283.94 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KVAZAR ŽABLJAK
DRUŠTVO
64
02662981
126,060.27SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KOM - ELOKSIR - BERANE
DRUŠTVO
1,378
02746379
12,198.40 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KOMORA - PODGORICA
DRUŠTVO
1,356
02705559
79,630.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KORZO COMPANY - KOLAŠIN
DRUŠTVO
1,663
02298481
91,968.61 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LAKI-MONT ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
EXPORT-IMPORT PODGORICA
DRUŠTVO
76
02839130
55,623.48 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LASTVA-CEVO - CETINJE
DRUŠTVO
1,014
02805839
12,249.05 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LENNY ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNJU TRGOVINU
- HERCEG NOVI
DRUŠTVO
1,028
02773325
50,515.68 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LIVING TECHNOLOGY TIVAT
DRUŠTVO
3,238
02351463
13,334.77 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LIDER PLJEVLJA
DRUŠTVO
2,048
02653702
161,369.87SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LIKA - COMMERCE - PODGORICA
DRUŠTVO
96
02660920
14,136.32 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LONGSHOT - PODGORICA
DRUŠTVO
671
02815575
22,750.84 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LUJO - BERANE
DRUŠTVO
970
02746697
30,483.10 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MAGNAT GROUP - PODGORICA
DRUŠTVO
1,000
02627833
26,211.06 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MAESTRO LINE - NIKŠIC
DRUŠTVO
3,035
02395371
11,201.01 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MANIA D.O.O. PODGORICA
466
DRUŠTVO
02245523
153,526.31SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MANIK-MONT PLJEVLJA
DRUŠTVO
802
02737523
10,317.62 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MANHATTAN STONE & TILE - KOTOR
1,385
DRUŠTVO
02757842
64,034.93 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MARES - PODGORICA
DRUŠTVO
1,856
02441276
42,359.35 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MARIC-KOMERC ANDRIJEVICA
980
DRUŠTVO
02618427
1,426,367.08
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MAT COMPANY - PLJEVLJA ( RJEŠENJEM KS.BR.
3/11 OD 27.07.2011 GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA, OPTERECENJA I OTUĐENJA IMOVINE)
1,936
DRUŠTVO
02170167
121,047.82SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIBONA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,
EXPORT-IMPORT PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR. 301/13 OD 13.09.2013 GOD. POKRENUT
STECAJNI POSTUPAK)
1,139
DRUŠTVO
02796392
208,829.27SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIGI - BIJELO POLJE
3,126
DRUŠTVO
02409305
2,795,798.27
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIDLAND STEEL TRADING - NIKŠIC
1,006
DRUŠTVO
02717212
266,143.09SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIRALEKS - BUDVA
1,831
DRUŠTVO
02463083
10,555.74 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MICKOVIC PODGORICA
1,188
DRUŠTVO
02297582
1,175,019.27
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONINVEST - BUDVA
2,142
DRUŠTVO
02690853
670,535.50SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTENEGRO ROYAL MANADŽMENT PODGORICA
819
DRUŠTVO
02443970
27,191.39 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTENEGRO TERRA TRAVEL PODGORICA
54
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
767
DRUŠTVO
02630575
157,073.04SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTER-KOD - PLJEVLJA
1,058
DRUŠTVO
02818493
13,619.11 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTECAVARI BERANE
313
DRUŠTVO
02783541
10,557.44 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MOUNTAIN TOURS - KOLAŠIN
81
DRUŠTVO
02749556
20,623.66 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MP - GRADING BERANE
4,449
DRUŠTVO
02277786
21,720.93 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NARCIS-COMERC D.O.O. MOJKOVAC
978
DRUŠTVO
02818752
12,875.21 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NETWORK MN - NIKŠIC
510
DRUŠTVO
02143143
32,404.39 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NEUTRON ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
PODGORICA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NEXEN PODGORICA
362
02839172
1,055,350.42
DRUŠTVO
1,800
02228912
433,493.23SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NIKSEN-TRADE-CAVOR ZA PROIZVODNJU,
PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - KOTOR
DRUŠTVO
1,077
02444330
45,256.83 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NK PLUS D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU NA
VELIKO I MALO - PODGORICA
DRUŠTVO
3,227
02353539
20,770.28 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NOEZA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,
EXPORT-IMPORT - PODGORICA
DRUŠTVO
2,321
02641917
44,773.22 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU OGNJIŠTE ZA USLUGE TURIZMA,
UGOSTITELJSTVA I TRGOVINE EXPORT- IMPORT- PODGORICA
DRUŠTVO
2,961
02438976
148,749.30SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU OKEANGOLD - BAR
DRUŠTVO
981
02738180
58,978.28 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ORIENT EXPRES - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
1,117
02767902
98,468.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PAVLOVIC INVEST HERCEG NOVI
DRUŠTVO
4,017
02223864
14,835.21 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PERUŠKOVIC ZA PROMET ROBA I
USLUGA,EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
2,262
02468140
40,793.08 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PETI TRADE - KOTOR
1,219
DRUŠTVO
02804514
14,610.61 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PIRAMIDA PV - PLJEVLJA
DRUŠTVO
2,118
02656906
38,704.23 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PLAVLJANKA . PLAV
162
DRUŠTVO
02829266
11,805.39 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU POPOVIC TRGOVINA PODGORICA
DRUŠTVO
2,115
02621266
43,566.67 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU POSTERMATIKLTDPODGORICA
4,177
DRUŠTVO
02173271
60,450.84 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ,PROMET ,USLUGE I PROIZVODNJU DJUK & DJUK
HERCEG NOVI
DRUŠTVO
1,992
02404702
126,322.15SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RADIO HARIZMA KOLAŠIN
DRUŠTVO
1,233
02456176
13,778.95 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RAZVOJ - PLJEVLJA
DRUŠTVO
888
02759012
37,469.23 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RAJ GROUP - KOLAŠIN
1,657
DRUŠTVO
02623170
53,995.26 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ROSCO HERCEG NOVI
DRUŠTVO
603
02395754
24,650.18 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ROYAL SALES INTERNATIONAL - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
1,894
02457598
104,115.01SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RUSSELL MONTENEGRO - BUDVA
125
DRUŠTVO
02754169
12,160.48 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU S & V TRADE PODGORICA
DRUŠTVO
2,316
02625881
28,443.75 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SAINT STEFAN INVESTMENTS - BUDVA
3,912
DRUŠTVO
02295326
79,304.13 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SANSARAZA PROMET I USLUGE - TIVAT
55
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
33
15,994.86 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SIJARIC COMPANY - BAR
DRUŠTVO
02717085
1,406
18,305.53 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SJEVER BERANE
DRUŠTVO
02788187
1,146
15,415.74 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SMJER - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02400456
109
177,182.62SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SOTTO LA COLLINA - PODGORICA
DRUŠTVO
02079003
2,031
30,064.36 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SOUTH HILLS - PODGORICA
DRUŠTVO
02632535
1,749
551,397.30SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SPEEDCOM - PODGORICA
DRUŠTVO
02415518
3,483
25,139.40 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU STEVAN COMMERCE ZA TURIZAM
DRUŠTVO
02352389
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU TIVAT
221
85,004.59 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU STER MONTENEGRO - PODGORICA
DRUŠTVO
02714060
1,343
12,537.62 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU STRONG TON BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02745429
298
35,205.88 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SUCCESSO - PODGORICA
DRUŠTVO
02819996
641
161,682.23SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SCAN INVEST GROUP - BUDVA
DRUŠTVO
02624583
1,338
2,760,624.27
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TAJSON - ROŽAJE (RJEŠENJEM OSNOVNOG
02456249
SUDA U ROŽAJAMA I.BR.652/11 OD 18.10.2011 GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA OPTERECENJA I
OTUĐENJA IMOVINE)
3,469
17,363.42 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TARA RR PLJEVLJA
02161427
DRUŠTVO
1,723
30,898.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TGP-PROJEKT & CO BUDVA
02683288
DRUŠTVO
981
35,922.70 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TERMO-INVEST D.O.O. - PLJEVLJA
02696738
DRUŠTVO
133
14,062.01 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TEHNOGRAD - BUDVA
02857936
DRUŠTVO
1,327
101,997.84SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TOŠPRED PLUS BIJELO POLJE
02421992
DRUŠTVO
4,236
14,583.09 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TRAMP MAN ZA PROIZVODNJU,PROMET I
02274221
DRUŠTVO
USLUGE PODGORICA
1,098
19,888.41 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TRUST HOLDING- PODGORICA
02681994
DRUŠTVO
2,715
59,277.64 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU UMT - PODGORICA
02447363
DRUŠTVO
1,964
179,926.47SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU UNI ADRIA ZA PROIZVODNJU, PROMET I
02293340
DRUŠTVO
USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,837
14,249.47 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU USKOKOVIC TRADE ZA
02385937
DRUŠTVO
TRGOVINU,TURIZAM,EXPORT-IMPORT KOTOR
603
10,304.90 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FARMA PIVLJANIN - PLJEVLJA
02790238
DRUŠTVO
3,913
68,873.10 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FIMADPLAST ZA PROIZVODNJU, PROMET I
02267322
DRUŠTVO
USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
2,087
14,105.45 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FRIEND - KOTOR
02701626
DRUŠTVO
1,750
12,481.61 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU H&L COMPANY, PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR.
02740567
DRUŠTVO
212/13 OD 28.06.2013 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
1,223
41,466.15 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU HIGHLAND PODGORICA
02766647
DRUŠTVO
145
52,568.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU HIDROMOLAND - PODGORICA
02439395
DRUŠTVO
141
2,110,288.55
02265320
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU HILTON - ROŽAJE
1,862
15,058.06 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CALDER&BROOKS - BAR
02708469
DRUŠTVO
56
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,167
17,088.88 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CVIJOVIC PLJEVLJA
DRUŠTVO
02075911
56
22,302.79 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU COMPANY FUNGHI-MONT BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02465981
1,611
35,435.94 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŠTEDIM ROŽAJE
DRUŠTVO
02424347
544
13,345.61 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU QUEEN Z TIVAT
DRUŠTVO
02813157
2,023
14,954.12 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU WIDELI PODGORICA
DRUŠTVO
02157438
314
239,939.30SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU WILLIAMS NIKŠIC
DRUŠTVO
02660776
777
18,968.63 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU WINNER TRADE - PODGORICA
DRUŠTVO
02729377
252
386,623.97SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU WOLF COMPANY PODGORICA
DRUŠTVO
02811871
88
338,923.71SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUALFA PROJEKATBUDVA
DRUŠTVO
02853922
53
135,286.99SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUN PETROLPODGORICA
DRUŠTVO
02798514
461
1,235,418.42
DRUŠTVO
02810328
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUPRŽNO PODGORICA
89
11,697.94 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUTREŠTANIK -KOMERC ZA TRGOVINU ,
DRUŠTVO
02342677
TRANSPORT, USLUGE . EXPORT- IMPORT KOTOR
698
118,403.14SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUHEC MANAGEMENT PODGORICA
DRUŠTVO
02849283
2,022
26,700.03 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUWHEELS ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT
DRUŠTVO
02344939
-BUDVA
1,266
17,206.42 SA OGRANICENOM ODGOVORNŠCU B - LAND - PODGORICA
DRUŠTVO
02644347
862
10,971.87 SA OGRANICENOM ODGORNOŠCU ZA PREVOZ PUTNIKA ELITTE TAXIDRUŠTVO
02640473
PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR. 101/13 OD 15.04.2013 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
587
13,063.27 SA OGRANICENOM PDGPVPRNOŠCU TRANSŠPED SAKI - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02835401
369
23,303.45 SA OGRANICENOPM ODGOVORNOŠCU E-PLAY 24 - PLJEVLJA
DRUŠTVO
02839890
2,009
16,477.27 SA OGRNICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,IZVOZ I
DRUŠTVO
02059894
UVOZ KRSTONIJEVIC D.O.O. PODGORICA,UL.MILADINA POPOVICA BR. 77
4,175
25,126.57 SAVIC ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG-NOVI
DRUŠTVO
02308835
2,913
51,257.89 SUBCOM SUBOTIC O.D.ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, IGALO
DRUŠTVO
02133644
657
26,808.02 UNISEX HAIR STUDIO TAUBNER D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
02786591
3,601
11,527.06 CIPELIC D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02367742
2,398
179,669.25
DRUŠTVOBIGI
02338319
COMPANYZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT,D.O.O. HERCEG NOVI (NA
OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U H.NOVOM K.BR.55/11 UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU
CRPS-A)
1,546
18,123.59 BOŠKOVIC D.O.O. DANILOVGRAD
02747154
DRUŠTVOV
2,100
3,971,656.92 PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT BARAC D.O.O. 02443244
DRUŠTVOZA
PODGORICA
630
114,621.33 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT BIJOTA D.O.O. PODGORICA
02140438
DRUŠTOVO
657
10,964.35SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT02798921
DRŠTVO
IMPORT LJ & B - NIKŠIC
1,925
127,693.67
02405571
DS
TRANSPORTDRUŠTVO ZA PREVOZ ROBE U DRUMSKOM SAOBRACAJU DOO PODGORICA
600
13,163.71
02383152
DUGA
CETINJE D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO CETINJE
57
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
3,980
DUKATO
02239574
17,632.29DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO PROMET ROBA I USLUGA
TIVAT
DULE-LAB
3,665
02375605
46,435.54 D.O.O. BERANE
DUMARK
DRUŠTVO ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. BUDVA
713
02295725
289,161.38
DURAKOVIC
COMPANY D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGE BAR
3,962
02374269
65,488.39
DURUTOVIC-CASABLANKA
DOO IGALO
637
02291223
52,106.36
DUCAND.O.O.PODGORICA
4,254
02340593
12,258.34
ĐOKIC
COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
3,703
02376571
14,759.32
ĐURICIC
3,620
0611952265023
14,653.78IRENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. SJEME POLJOPRIVREDNA
APOTEKA - NIKŠIC
ĐURKOVIC
3,675
1305961210207
15,012.17 HASIM IZABELA 2 PLAV
ĐUROVIC
1,478
1708957270014
14,649.86 MILUTIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - BERANE
ĐUROVIC
1,769
1306975250011
10,576.67 MLADEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU BROJ 4 - CETINJE
E13,301.39
- BAU D.O.O. BERANE
410
02839580
E12,307.95
- MONT D.O.O. - PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, USLUGE I PROMET , PODGORICA
1,119
02663015
E15,056.05
GRADNJA D.O.O. ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU ,EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,985
02407027
E.I.C.INVESTMENTDOO
PODGORICA
847
02441578
5,012,298.80
EVANGELION
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O.- NIKŠIC
1,119
02439808
13,793.83
EVRODRVO
3,851
02375656
204,600.40 D.O.O. KOLAŠIN
EDOMONT
3,655
02394537
58,492.90 D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT PODGORICA
EI
DUNAVTURS CG DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
3,559
02382407
16,149.55
1,436
EKI-ŠPED
02695014
12,859.56 D.O.O. - BIJELO POLJE
EKIPA
4 D.O.O., ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE
3,296
02088452
15,923.25
1,987
EKO
02732980
730,431.05
- DOM INVEST D.O.O. - DANILOVGRAD
EKO
MARĐO SANIT MAROVIC D.O.O. ZA PROMET I USLUGE - BAR
505
02233860
131,968.39
467
EKO
02468816
12,410.58
MONTENEGROD.O.O. ZA SELEKCIJU SEKUNDARNIH SIROVINA I RECIKLAŽU NIKŠIC
EKOLO
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT D.O.O. NIKŠIC (
4,915
02303078
57,867.23
ZAKLJKUCEN STECAJNI POSTUPAK ST.BR. 173/03 OD 14.02.2006 )
EKOŠPED
3,565
02400740
16,941.18 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. - BERANE
2,723
ELBO
02366541
35,298.94
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. HERCEG-NOVI(DANA
06.07.2011.GODINE POKRENTU JE STECAJNI POSTUPAK ST. BR. 157/11)
2,121
ELEKTROLIGHT
02374536
69,730.04
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
ELITAS
D.O.O. - NIKŠIC
837
02672162
11,913.65
1,735
ELM
02691809
90,243.73
- KV D.O.O. ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA ,PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE
,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,231
ELRO
02448564
33,667.92
MNG DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA ELEKTROINSTALACIJE,
TRGOVINU I INŽENJERING - PODGORICA
848
ELTEH
02462346
14,105.18
SECURITY SYSTEMS D.O.O. PODGORICA
58
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
3,163
429,383.77
02046113
EMI
DOO
1,979 COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
21,853.35
EMSA
02429926
894 DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI,ROŽAJE
300,519.14
ENEL
02082748
701
46,279.30
ENERGOGROUP
02345625
- MONTENEGRO D.O.O. PREDUZECE ZA INŽENJERING, GRADNJU I VOĐENJE
INVESTICIONIH PROJEKATA PODGORICA
3,494DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PLJEVLJA
35,049.07
ENEX
02396700
1,884
1,438,978.54
EPSTURS
02664895
D.O.O. BEOGRAD TURISTICKI CENTA BUDVA
3,469
18,502.96
ES
0902968279010
& EM VL. BAHOVIC ERMINA
1,040 ING & CO D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,UGOSTITELJSTVO ,TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE
36,509.95
EURO
02670038
,EXPORT-IMPORT - ULCINJ
1,677 CENTRAL DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
712,474.45
EURO
02428954
1,411
59,370.63
EURO-UNI-TRADE
02337029
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ULCINJ
2,660
120,508.68
EUROARREDI
02287943
S.R.L D.O.O. PODGORICA
1,894
398,689.66
EUROVILLA
02698749
MONTENEGRO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,UGOSTITELJSTVO ,TURIZAM ,PROMET
ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
2,275
123,038.88
EUROMIX
02383551
TOURS D.O.O. BUDVA
4,283
24,567.11
EUROSOLE
1705963265015
- BUDVA
1,138
147,629.64
EUROCEM
02334143
TRADE D.O.O. - PODGORICA
2,869
215,311.67
EUROWAY
02350351
DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO , TURIZAM I PROMET D.O.O. BUDVA
643
535,146.96
ECO-GAS
02751003
D.O.O. - ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
614
587,554.53
ECOTURS
02218879
COMPANYDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET
ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT PODGORICA
4,134
61,894.29
EX
02359367
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I TURIZAM D.O.O. BUDVA
2,077 BS TOURS - PODGORICA
32,917.17
EXPRES
02295717
1,656 DOM BAR
143,519.56
EXTRA
02300133
63 - CO D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU, PROMET,USLUGE I IZNAJMLJIVANJE
54,381.67
ŽIG
02637138
AUTOMOBILA - BUDVA
1,910 COMMERCE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I
56,276.79
ŽUGIC
02384345
USLUGE,EXPORT-IMPORT ŽABLJAK
3,141
02396718
Z11,748.05
R Z MONTENEGRO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT - HERCEG
NOVI
4,611
14,311.44
02204070
Z.Z.
BOBOVO PLJEVLJA (RJEŠENJEM ST.BR.4/11 OD 02.03.2011.GODINE POKRENUT STECAJ)
1,328
31,178.72
02189348
Z.Z.
GRADAC PLJEVLJA
1,763 INVEST DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA RAZVOJ PROJEKATA O
41,273,880.39
02684730
ZAVALA
NEKRETNINAMA - BUDVA
440
43,164.84
02671450
ZALPD.O.O.
BUDVA
124
17,407.21
02832259
ZALJEVO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAR
2,048
345,459.18
02262606
ZALJEVO
COMMERC D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
59
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
1,714
ZANATSKA
1006963265036
13,443.07 DJELATNOST FOTOKOPIRNICA NELA NIKŠIC
109
ZANATSKA
0202954230017
11,928.06 RADNJA SANJA - KOTOR
827
ZANATSKO-ZLATARSKA
3005953223018
19,885.13
FILIGRANSKA RADNJA - ULCINJ
753
ZANATSKO-KUJUNDŽIJSKA
1802956223019
11,128.65
RADNJA ULCINJ
1,558
ZANDONI
02307707
23,852.87 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, EXPORT-IMPORT,
UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, SAOBRACAJ I USLUGE - ULCINJ
ZATVORENI
124
02359499
11,329.40 INVESTICIONI FOND ATLAS MONT AD PODGORICA - U POSTUPKU
TRANSFORMACIJE
ZATVORENI
1,036
02359472
1,196,602.79INVESTICIONI FOND EUROFOND A.D. PODGORICA - U POSTUPKU TRANSFORMACIJE
ZATVORENI
1,236
02357798
4,438,981.47INVESTICIONI FOND HLT FOND AD U POSTUPKU TRANSFORMACIJE - PODGORICA
ZDRAVSTVENA
USTANOVA - APOTEKA NEVEN - NIKŠIC
1,560
02441128
42,226.81
ZDRAVSTVENA
USTANOVA - APOTEKA SANATHEA PODGORICA
574
02328739
31,731.26
ZDRAVSTVENA
USTANOVA APOTEKA PHOENIX PODGORICA
816
02786923
15,534.69
ZDRAVSTVENA
USTANOVA APOTEKA SVETA PETKA- PODGORICA
525
02641739
18,187.74
ZDRAVSTVENA
USTANOVA APOTEKA SVETLANA PODGORICA
2,230
02465906
23,972.09
ZDRASTVENA
USTANOVA - APOTEKA M - MEDICARD - NIKŠIC
1,888
02461811
16,632.98
ZELENA
JABUKA B.POLJE
4,268
1503976786616
17,607.07
ZEMLJORADNICKA
ZADRUGA JAVORAK BERANE
3,175
02109930
12,813.93
ZEMLJORADNICKA
ZADRUGA VAL - BREZA , KOLAŠIN
4,225
02315297
72,024.71
ZEMLJORADNICKA
ZADRUGA DACA - DANILOVGRAD
3,224
02396629
83,505.28
ZEMLJORADNICKA
ZADRUGA EKO-VRULJA PLJEVLJA (RJEŠENJEM ST.BR.48/07 OD
2,884
02189267
15,148.30
12.09.2007.GODINE POKRENUT STECAJ)
ZEMLJORADNICKA
ZADRUGA KOCINEROŽAJE
5,143
02044625
10,222.44
4,008
ZEMLJORADNICKA-PROIZVOĐACKA
02301784
106,530.97
ZADRUGAŠLJIVOVICA KOLAŠIN
ZLATNI
POTOK DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM ,DRUŠTVO SA OGRANICENOM
1,336
02713985
38,628.03
ODGOVORNOŠCU - BUDVA
3,538
ZO
02402190
20,786.41
TRADE D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
4,077
ZODIJAK
02361817
10,607.27CG D.O.O ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
977
ZONEX
02624354
76,829.79
D.O.O. ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
2,497
ZOREXMONT
02450852
11,711.45
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
1,911
ZORIC
3101973265026
16,759.41
LJILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR MARKO - NIKŠIC
3,469
ZORMIL
02264951
24,204.38
D.O.O. - BAR
1,909
ZOULAD
02677318
1,228,285.01
ENTERPRISES LTD MONTENEGROD.O.O. BUDVA
1,301
IVANOVIC
2304974237012
11,140.03 MAJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PRODAJA SLADOLEDA - BUDVA
1,261
IVER
02350335
48,140.23
D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MOJKOVAC
3,717
IZUP
02047985
10,267.63
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
2,497
ILLYRIA
02460858
12,098.77
DEVELOPMENT GROUP D.O.O. - PODGORICA
60
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
155
IMPERIAL
02798581
26,704.43 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BAR
944
IMTEL
02761637
22,884.61
RTV A.D.BEOGRAD - DIO STRANOG DRUŠTVA IMTEL MONTENEGRO , PODGORICA
1,512
IN
02443295
106,653.09
AUTO D.O.O. ZA PROMET MOTORNIH VOZILA,EXPORT-IMPORT PODGORICA
4,526
INVESTIMPEX
02252775
35,662.99
D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA
2,042
INGA
02363470
128,840.48
D.O.O. ZA INŽENJERING, PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT CETINJE
INDUSTRIAIMPEX
AD METALIMPEX D.O.O DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA
1,188
02252708
32,978.02
INŽENJERING
SISTEM 2008 DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. - BUDVA
1,656
02736926
21,875.22
INN
- TRADE D.O.O. - PETROVAC
582
02625296
19,655.77
INTEGRA
1,539
02059096
18,484.34DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
INTEGRAL
1,457
02730570
20,987.82 ENERGY INVESTD.O.O.- KOLAŠIN
INTER
PAK D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
250
02635569
45,139.73
INTER-SPEED
D.O.O. - PODGORICA
1,904
02688867
14,831.68
INTER-CAR
1,149
02371626
73,766.91 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
INTERVIVOSD.O.O.
ZA TRGOVINU I TURIZAM - BAR
1,923
02049210
20,955.35
INTERIJERDRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU , BERANE
1,652
02466902
31,010.25
INTERCONT
4,758
02103184
127,763.79 EXPORT-IMPORT,PROIZVODNJA,AUTOKUCA,D.O.O. CETINJE
IRISH
ADRIATIC D.O.O. BECICI - BUDVA
571
02436892
560,356.62
IRH
D.O.O. BIJELO POLJE
1,702
02643138
29,248.57
ITALELEKTRO
- MONTENEGROD.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, I USLUGE, EXPORT 512
02648989
30,039.00
IMPORT TIVAT
ITALIAN
CONTRACT LUXURY GROUPD.O.O. PODGORICA
376
02749815
39,450.98
ITALMODA
616
02422905
18,731.73 D.O.O.- PODGORICA
ITT
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I
1,534
02082365
16,482.10
USLUGE PODGORICA
4,619
ICAGIC
1008956130020
22,541.18
PERO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KONOBI KNEZ - BUDVA
2,031
IWT
02634830
124,259.10
CG D.O.O. - PODGORAICA
1,313
J15,130.36
02759560
. K. - GRADNJA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
1,859
JAVNA
02105179
81,368.56
USTANOVA MUZEJI, GALERIJA, BIBLIOTEKA BUDVA
1,492
JAVNA
02341603
48,957.59
USTANOVA STARI GRAD - ANDERVA NIKŠIC
3,176
JAVNO
07461429
13,844.32
PREDUZECE PTT SAOBRACAJA SRBIJE POSLOVNA JEDINICA PETKO MILJEVIC BECICI
4,387
JAVNO
02012731
113,219.02
PREDUZECE ŠUMSKO GAZDINSTVO - KOTOR
4,226
JAVNO
02057999
122,409.71
STAMBENO PREDUZECE - CETINJE
53
JAVOR
02457423
28,750.92
COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT - IMPORT ROŽAJE
1,734
JADRAN
02648636
26,809.55PROPERTY DEVELOPMENT D.O.O. - PODGORICA
78
JADRAN
02685353
151,946.63
STROJ D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO - PODGORICA
4,001
JAK-BAJKOVICD.O.O.
02125536
12,857.39
DRUŠTVO ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO,TURIZAM I USLUGE HERCEG
61
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
NOVI
215
JANCIC
19,880.78
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
02222566
1,093
JASEN
24,617.27
-I D.O.O. EXPORT-IMPORT- ROŽAJE
02779927
3,736
JASEN
19,998.58
D.O.O. NIKŠIC
02052202
4,178
JACOVIC
16,043.13AUTOTEH AVISD.O.O. ZA TRGOVINU TRNSPORT EXPORT - IMPORT I USLUGE ULCINJ
02354756
1,589
JEDNOCLANO
22,988.71
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LOTUS D.O.O. BIJELO POLJE
02119625
1,313
JEDNOCLANO
19,076.97
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DM GRADNJA COMPANY,
02744147
PLJEVLJA
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AGRO-VAGAN-PRODUKT 2,787
10,453.80
02352117
PLJEVLJA
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALFA HK PLJEVLJA
1,902
24,240.61
02628376
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOGICEVICA D.O.O - PLAV
1,733
139,685.97
02407574
JEDNOCLANO
1,142
3,436,081.42 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO I
02273144
POSREDOVANJE MIKULIC COMPANY CETINJE
JEDNOCLANO
727
1,545,239.29 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET NEPOKRETNOSTI I
02453363
IZGRADNJU OBJEKTA MB BANKADA - BUDVA
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SAOBRACAJ I TURIZAM
3,356
28,239.87
02150620
BORILOVIC CETINJE
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE , B.S.B.
195
13,261.64
02650690
COMPANY CETINJE
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU OAZZA - PLJEVLJA
932
25,440.99
02454483
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU UNIPROMET BIJELO POLJE
1,831
23,946.10
02450976
JECMENICA
4,142
0505959290088
21,066.82 RADOMAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -POLJOPRIVREDNIK - PLJEVLJA
JOKSIMOVIC
VESKO OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAXI - BERANE
3,606
12,473.19
2305965270011
JOLUS-STANIŠIC
D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - MOJKOVAC
1,659
02701286
10,503.78
JONI
TRADE D.O.O. - BUDVA
2,070
54,654.40
02674564
JOCIC
COMPANI DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE D.O.O. MARTINICI,JELENAK
1,734
02330059
14,241.51
DANILOVGRAD
JP
JAVNI RADIO-DIFUZNI SERVIS TELEVIZIJA BUDVA D.O.O.BUDVA
1,587
02290715
197,722.35
1,698
JUVENTUS
39,530.53 DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. BUDVA
02433044
JUGOIMPORT
PODGORICA
4,512
02062445
18,196.84
194
JULIETA
35,891.02MONTENEGRODOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
02751097
JUNCTION
979
12,422.71 DRUŠTVO ZA SAOBRACAJ, TURIZAM I USLUGE D.O.O. - HERCEG NOVI
02775468
1,831
JUS
24,776.82
- MONT DRUŠTVO ZA TRGOVINU I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
02618176
4,689
K.D.
02323494
11,758.68
HORUS ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINJU, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
333
K.R.O.F.T.
02717654
61,253.96 SPORTDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANE
1,649
KAVAJA
2308980265015
10,754.24
JELENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. MODNI STUDIO JELENA
NIKŠIC
62
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
2,134
KALJEVIC
1410970293016
24,612.19 RADOICA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U NOCNOM BARU CITY ŽABLJAK
1,324
KALJEVIC
02280809
124,568.75COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - ŽABLJAK
3,519
KAMARADS
02366851
10,980.16 COMPANY D.O.O. PODGORICA
1,238
KARAĐUZOVIC
1507954220010
14,532.99
RUŽDIJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BERBERSKOJ RADNJI
KARAĐUZOVIC - BAR
361
KARANKA
02727285
12,789.99 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANE(RJEŠENJEM ST.BR.39/13 OD
02.07.2013 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
3,126
KARDOVIC
0306964272028
21,513.38 NERMIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. MONACO- ROŽAJE
1,336
KASKADER
02098172
23,397.29 DOO
1,478
KASTRATOVIC
2708967270148
15,312.98
DRAGOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - BERANE
1,478
KASUMOVIC
1412955270010
14,163.68
HAMDIJA AUTO TAKSI BERANE
1,581
KATRIN
02690586
74,448.02
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - CETINJE
1,457
KATUN
02682451
12,637.05
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA RAZVOJ PROJEKATA O
NEKRETNINAMA - KOLAŠIN
1,771
KAFANA
2201968220023
26,412.26CRMNICA VIRPAZAR
1,345
KAFE
0105960220028
14,923.03
- BAR PICCOLO
3,784
KAFE
1906964245013
24,857.09
BAR BON BON - HERCEG NOVI
2,304
KAFE
0501950240023
10,654.63
BAR KAMENARI KAMENARI
217
KAFE
2312960225014
25,913.47
BAR MAKI BAR
3,325
KAFE
1701965274024
11,408.40
BAR MEDENA VL.REDŽIC ISMET PLAV
4,631
KAFE
3004958260128
18,384.47
BAR RING NIKŠIC
2,036
KAFE
2603958270015
11,953.65
BAR SIDRO BERANE
4,506
KAFE
1912945215022
19,433.45
BAR SRPSKA PODGORICA
2,136
KAFE
1008968250048
11,124.35
BAR TALIJA CETINJE
2,191
KAFE
0804972250017
13,986.47
BAR YELOW MOON CETINJE
4,288
KAFE
2712958210237
11,675.82
BARSTELLA ROSSA
1,464
KAFE
0209965275122
11,005.83
SLASTICARA JAVA - ANDRIJEVICA
663
KVADRAT
02223805
27,598.49 KOMERC D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, UVOZ-IZVOZ
PODGORICA
1,985
KVESTD.O.O.
02685949
14,149.04
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT - PODGORICA
3,519
KD
02377624
13,627.12
GRADNJA D.O.O. DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
314
KEŠ
02372134
37,478.18
D.O.O.DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE,NIKŠIC
3,469
KIDIN
2808959230050
139,427.86
KOTOR
1,947
KING
02624966
60,030.82
- TOURS DOO PODGORICA
113
KLASICNA
1410965235016
23,555.55 PRODAVNICA CACADOO KOTOR
1,652
KLENAK
02099993
60,031.71
DOO (RJEŠENJEM ST.BR.131/11 OD 30.05.2011.GODINE POKRENUT STECAJ)
204
KLEP
02167450
14,848.32
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU UGOSTITELJSTVO I PROMET ROBA I USLUGA TIVAT
63
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj
02397404
14,876.45
530 DOO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
KLIKA
1708969260030
31,642.78
1,713 LUKA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST- BRZA HRANA DŽO II - KOTOR
KLJAJIC
02221900
88,380.93
3,472 D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU,TURIZAM I UGOSTOTELJSTVO I OSTALE
KMART
USLUGE,EXPORT - IMPORT CETINJE (V STECAJNI POSTUPAK)
3108946235020
24,152.86
112
KNEŽEVIC
MARIJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KLASICNA PRODAVNICA IN KOTOR
02004046
32,844.07
3,517
KNJIGOPROMET
A.D. - BIJELO POLJE
2201970232012
23,055.29
3,133
KOVACEVIC
MILORAD KOJIOBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. EURO BIJELO BUDVA
2311956715221
15,590.39
456
KOVACEVIC
MIRA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU U HERCEG NOVOM
2903970280038
13,508.08
1,966
KOVACEVIC
RATKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. RIVA - BIJELO POLJE
02754754
12,559.88
1,348 D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI (NA OSNOVU PRESUDE
KOVMID
OSNOVNOG SUDA U H.NOVOM POSL.BR.K.223/10 UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
02787164
13,386.91
824
KOJCIN
- FONTANA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
2005977220016
16,149.38
923
KOLJENŠIC
RATKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTNDU ZA PRODAJU
SUVENIRA,BUDVA
02185601
47,476.11
1,874
KOMANDITNO
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE 3 APRIL K.D. NIKŠIC
02659921
390,546.45
1,838
KOMGRAP
- GRADNJA D.O.O. , BEOGRAD - DIO STRANOG DRUŠTVA U PODGORICI
02379953
746,569.84
946
KOMP-AS
D.O.O. BIJELO POLJE
02276585
46,874.79
4,021
KOMPANIJA
KORAC D.O.O PODGORICA
02357364
40,253.52
2,071
KONKORDIJAD.O.O.
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE BUDVA
02662132
13,870.06
754
KONSTANTA
DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I USLUGE D.O.O. - BUDVA
02184257
17,135.33
431
KONSULT
DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE,INŽENJERING,PROIZVODNJU,PROMET I
USLUGE,EXPORT-IMPORT D.O.O. PODGORICA
02727170
15,477.03
2,092 - M DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - BUDVA
KONTA
02289881
47,483.05
2,422 DOO
KONTIC
2802969270036
14,865.44
2,519 ESAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJEALTNOST U FRIZERSKOM SALONU AS - BERANE
KORAC
02112396
11,804.18
3,592 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET, ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT - KOTOR
KORDIC
02347539
30,978.80
3,342
KOREKT-KOM
D.O.O. NIKŠIC
02868148
15,034.84
362
KOSMONT
D.O.O. - BAR
02335859
29,499.68
3,843 D.O.O. ZA STAVLJANJE I DORADU KOŽE - BERANE
KOTEKS
02077523
204,729.12
215 - TRADE D.O.O. PODGORICA
KOTI
02650975
77,648.07
652
KOTOR
BAY HOTEL D.O.O. ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA PODGORICA
02365456
12,189.62
3,581
KOTORELA
IN DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. KOTOR
0207973270021
13,005.79
2,402 BORIS KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ZABAVNE VIDEO IGRE ENIGMA BERANE
KOCKA
02325462
13,606.10
4,659
KRALJEVSKA
TRGOVINA D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
02416239
239,308.87
824 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
KRAFT
02618699
183,869.15
1,259
KRIKATDRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PODGORICA (RJEŠENJEM
ST.BR. 236/12 OD 28.08.2012. GORINE POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
64
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
134
14,057.68 SALONLJILJANA KOTOR
KROJACKI
2001962778627
365
472,646.66
KRONUS
02389541
MN CETERING EQUIPMENT D.O.O. CETINJE
1,708
48,444.41D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
KRSTAC
02410133
3,469
12,248.30
KRSTO
2609969290016
LUCIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SAMOSTALNOJ UGOSTITELJSKOJ
RADNJI S.U.R. KAFE KOD KRSTA - PLJEVLJA
2,406
17,557.30
KUJUNDŽIJEVIC
2406971232017
KRSTO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KIKA BUDVA
831
15,026.13
KULIC
2011965225012
SLAVICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. GAMUGA - BAR
1,439
10,406.85 - TREJDD.O.O. , BERANE
KULTURA
02722836
3,032
15,721.73
KURPEJOVIC
1910973272012
SAMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. RUBIN - ROŽAJE
1,477
14,767.52 SAMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOSTAUTO TAXI ROŽAJE
KURTAGIC
2805971272029
67
56,610.42
KUCA
02362198
KNJIGE DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
966
168,643.24
L.B.S.
02621436
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET D.O.O. - BUDVA
1,645
12,512.56 - PODGORICA
LAGOD.O.O.
02116359
1,292
166,064.10
LADY
02060175
M - NIKŠIC
217
10,879.99 DRUŠTVO ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
LALATOVIC
02631997
1,345
16,677.96SANJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ŠTAND NA PIJACI BAR
LALEVIC
2908975225010
3,469
17,985.12- COMPANY , DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
LALOVIC
02373238
3,469
71,778.65
LAMDADRUŠTVO
02354403
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE KOTOR
924
340,495.57
LD
02759292
SISTEM AUTOMOTIV D.O.O. ZA PRODAJU, ODRŽAVANJE I OPRAVKU MOTORNIH VOZILA I
MOTORCIKALA - PODGORICA
2,311
126,640.33
LENZ
02403188
D.O.O. ZA PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,732
68,902.93 COMMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT
LEONARDO
02360802
PODGORICA
2,220
49,699.62
LERA
02665573
DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I INŽENJERING D.O.O. - BUDVA
1,020
11,485.41
LIBUSHDRUŠTVO
02469570
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, TURIZAM I
USLUGE , BUDVA
3,067
15,277.94
02317192
LIVEND
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,
EXPORT-IMPORT - PODGORICA
32
10,271.83
02310996
LIVNICA
- KOVACNICA MANOJLOVIC DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET NIKŠIC
1,383
160,476.64
02303701
LIGHT
ELECTRIC D.O.O. BUDVA
1,223
11,232.63DRUŠTVO ZA MARKETING I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
02733587
LIDEROS
3,469
114,103.87
02221969
LIKAS
D.O.O. BUDVA
1,219
21,854.94
02462303
LIMES
PLUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET PROIZVODA I USLUGA - PODGORICA
754
12,888.90
02637588
LIMING
GRADNJADOO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE - BAR
2,120
22,959.00
02400065
LIMINGTOURS
D.O.O. ZA TURIZAM, PROMET I USLUGE - BAR
1,373
21,056.71 DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TURIZAM I PRATECE USLUGE SA OGRANICENOM
02770938
LIMOVENT
ODGOVORNOŠCU KOTOR
3,716
23,994.58 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, BIJELO POLJE
02180898
LIPA-KOM
65
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
3,993
LIPOKOMERC
02058065
19,097.64
DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. PODGORICA
2,359
LIPP
02436663
17,699.09
KOMERC DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
2,127
LISA
02204525
155,680.25
DRUŠTVO ZA TRANSPORT , TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
3,469
LO
02227690
21,353.32
& KO COD.O.O. PODGORICA
3,548
LO
02382628
146,789.59
& MĐM DOO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,263
LOKVA
0605963274024
12,898.72
- MUSIC EKREM
599
LONGRUN
02793563
51,530.28 MONTENEGRO INVEST D.O.O. BAR
2,563
LONCOVIC
1510968270011
12,699.95 GORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU EQVINOX BERANE
1,225
LS
02654997
15,816.52
- LALICOM DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
1,380
LUGE
02381265
148,690.01
D.O.O. - BERANE
119
LUZITANOS
02710048
815,032.11 - INVEST CO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. - BUDVA
4,208
LUKI
02300826
79,885.54
TRANS DRUŠTVO ZA TRANSPORT,ŠPEDICIJU,PROMET I USLUGE D.O.O. PODGORICA
455
LUMENLUX
02297035
262,938.17 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ELEKTRO INŽENJERING D.O.O. BUDVA
392
LUTOVAC
02147122
288,265.06D.O.O. BUDVA
2,519
LUTOVAC
2505963725045
15,128.97 DUŠICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU ENIGMA BERANE
922
LUXON
02807769
10,408.37
DOO PODGORICA
3,804
LJEPOTICA
02384124
15,467.18 I RUDI DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - BAR
1,609
M
02675013
62,737.46
B TRANS - DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
3,608
M&MD.O.O.
02375095
28,419.14 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ULCINJ
2,136
MAB
02619300
13,733.22
TRADEDOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
3,322
MAGLIC
02403960
12,882.26
DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I TRGOVINU D.O.O. - PODGORICA
621
MAGNAT
02398028
133,882.59
OSIGURANJE AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE - PODGORICA
4,680
MADRI
02200023
12,885.51
DOO ZA INŽENJERING,PROMET I USLUGE - BAR
2,048
MAESTRAL
02348373
6,871,559.06INŽENJERING D.O.O. DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I INŽENJERING BUDVA
42
MAJSTORIJA
02853817
35,602.17
MARKOVICD.O.O. ZA PR OIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT PODGORICA
2,406
MAK
02393158
18,704.37
BECICI D.O.O. - DANILOVGRAD
4,302
MAKI
02172232
67,332.92
D.O.O ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
929
MAKO
02658569
25,298.84
COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
658
MAKS-BALKANDRUŠTVO
02785030
484,392.41
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
4,289
MALEKSDRUŠTVO
02213257
10,884.69
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
2,912
MALEŠEVIC
02432269
11,398.44 TRADE DRUŠTVO ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO D.O.O. BUDVA
3,307
MALIŠIC
3004956270118
22,208.38CEDOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KAMENOREZAC LIM - BERANE
1,694
MALL
02444780
1,545,799.33
GROUP DOO ZA PROMET I USLUGE - PODGORICA
3,597
MALL
02116677
17,273.46
METALI DOO BAR
810
MANDIC
1610969298011
16,317.70
BILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PRODAVNICI MJEŠOVITE ROBE
66
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
POKLON- BAR
797
MANT
19,480.35
D.O.O. BIJELO POLJE
02061236
1,002
MAPRENAT
195,217.56 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE DOO TIVAT (NA OSNOVU PRESUDE
02228432
OSNOVNOG SUDA U H.NOVOM K.BR.96/10 UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
MAR-MARI
3,469
10,100.63 D.O.O. PODGORICA
02310554
MAREZA
1,933
39,393.44TRANS-RADULOVICD.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - PODGORICA
02322412
MARKO
COD.O.O. BIJELO POLJE
1,687
64,172.80
02723263
MARKOVINA
RN D.O.O. PODGORICA
1,103
47,716.09
02791862
MARKOVIC
2,386
230,390.65 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
02274744
MARO
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - BUDVA
858
24,080.45
02670615
MAROSI
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. TIVAT
1,664
21,642.60
02459906
MARTINOVIC
MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU U IGALU
3,953
10,409.66
2908978240029
MARTINOVIC
CONSALTING D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
1,902
15,101.17
02452723
MASVETA
299
134,708.93D.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BUDVA
02382326
MATEJ
COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOROVORNOŠCU PODGORICA
228
14,451.11
02878461
MATOVIC
209
17,250.96 ANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU STUDIO A
2301985255013
BUDVA
MATOVIC
4,508
30,010.90 MLADEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU PODGORICA 1311980212997
PODGORICA
MAHIC
IRSAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. I - M PLJEVLJA
3,675
10,147.37
0311985290054
MACCHIATO
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. 4,276
60,485.46
02359863
BUDVA
MAŠ
& MATEX DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, PROMET ROBA I
1,603
11,949.98
02712377
USLUGA EXPORT-IMPORT - TIVAT
943
MAŠINOUNION
11,887.11
D.O.O PODGORICA
02298694
2,106
MBC
104,057.04
BOBANDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAR
02233878
186
MV
16,164.49
DETECTIVE ELITE SECURITYD.O.O. DETEKTIVSKA AGENCIJA ZA OBEZBEĐENJE I TEHNICKU
02646609
ZAŠTITU IMOVINE I LICA, NIKŠIC
1,191
21,058.17
MG
02785102
- SECURITY DRUŠTVO ZA ZAŠTITU , OBEZBJEĐENJE, PROMET I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
1,580
12,492.27
MG
DULOVICD.O.O. BIJELO POLJE
02715210
130
1,610,038.04
MG
02627531
INŽENJERING D.O.O. ZA PROIZVODNJU,MONTAŽU,TRGOVINU I USLUGE - NIKŠIC
2,594
MDDX
132,569.88
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
02381656
1,568
23,071.89 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
MEDIASET
02746824
3,067
20,685.16
MEDITERANO
02375478
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,936
MEDICO
02668254
89,073.51VB DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
1,519
30,852.77
MEKIC
2904969280039
ALMER KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST Z.IGRE NA KOM.CAPO-SAT-INTERNET
IGRAONA BIJELO POLJE
3,469
MEMFIS
02096862
11,058.08
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,SAOBRACAJ I USLUGE
67
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
CETINJE
2,073
125,029.38 - BUDVA
0208969715309
MENADŽER
1,308
115,411.64
02738465
MERKUR
TRGOVINA I USLUGE DRUTŠVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - CETINJE
876
41,112.66PEROVIC D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DANILOVGRAD
02339366
MERMER
2,393
1,100,627.03 D.O.O. - NIKŠIC
02410354
MERCANTURA
3,469
3,787,375.86
02046288
MERCUR
D.O.O. BUDVA
3,003
37,592.39
02424061
MESO-PROM
VUCELJIC D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,191
164,531.27
METALIK
02286360
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU D.O.O NIKŠIC
848
113,533.36 D.O.O. - ROŽAJE
METALURG
02046822
1,604
505,509.54 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
METRIMONT
02429012
652
21,312.84 - TRADE D.O.O. - NIKŠIC(RJEŠENJEM ST.BR.1/13 OD 28.03.2013 GOD. POKRENUT
MEHANIK
02052288
STECAJNI POSTUPAK)
2,076
41,959.19COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT D.O.O. MEHMED
02417545
ROŽAJE
1,005
14,374.61
MI
02815770
- NI KO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
3,171
92,183.44
MIZOMI
02342049
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, INŽENJERING, EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,496
10,225.78MILOJKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR M.M - PODGORICA
MIJOVIC
2611969215248
1,680
55,891.54
MIKELI
02460491
TRADE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BERANE
3,469
40,789.76
MIL
02330806
- NIS TRADE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
1,478
14,532.27
MILAN
2905959270120
KASTRATOVIC AUTO TAXI
1,223
13,622.41
MILEX
02422387
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
4,247
32,046.81
MILITA
02356937
COMPANY DOO
719
379,239.53
MILLA-IMPEXDRUŠTVO
02198312
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - ULCINJ
467
10,569.00
MILJENOVIC
1311956250012
VOJO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TAXI PREVOZ - KOTOR
1,923
30,534.85
MIM
02448734
- TEHNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O.- NIKŠIC
922
28,660.77 - CGDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
MINERVO
02718308
1,828
57,004.77
MINEX
02356023
MK DOO
3,469
44,348.03
MINIMARKET
0302951782811
DACA - BAR
949
62,965.03
MINIC
2210957210041
NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST MINIC GRADNJA - PODGORICA
2,975
16,165.12
MIOBALTD.O.O.
02351366
ZA PROMET ROBA,UGOSTITELJSTVO I USLUGE,NIKŠIC
4,593
28,601.74
MIR
02314916
DZ DRAŠKOVIC MILENKO I DR. BIJELO POLJE
1,950
880,244.70 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O NIKŠIC
MIR-MONT
02179857
1,211
12,900.50
MIRAMI
02674262
D.O.O. - BUDVA
4,360
45,953.14
MIRLAPLAST
02310490
D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM,EXPORT-IMPORT
PODGORICA
68
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
2,454
MISAL
02417162
13,694.68
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
2,022
MITROVIC
1208970720042
12,721.55 ALEKSANDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST- ARTE DOLCE- PODGORICA
4,201
MITROVIC
1105951220019
24,162.87 BOGIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U AGENCIJI ZA PROMET NEKRETNINA
BELI - BAR
MICKO
COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
4,208
02363976
25,644.66
MJEŠOVITO
3,469
02307464
269,824.92 DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT IZOLACIONI CENTAR D.O.O.
PODGORICA
MJEŠOVITO
1,660
02268787
11,368.72 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FOLIAPAK BIJELO POLJE
MJEŠOVITO
1,027
02254077
92,310.72 PREDUZECE ZA TRGOVINU I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU MODRO - PODGORICA
MK
- SISTEMDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
1,573
02734516
33,530.73
MM
KOMERC D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, MARKETING, ŠPEDICIJU,
3,783
02067846
17,703.53
SAOBRACAJ, PROIZVODNJU I USLUGE EXPORT-IMPORT - TIVAT
MNE
- AUTO D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
1,667
02649691
34,905.01
MNW
COMPANY D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE - KOTOR
1,979
02632152
427,395.59
MO
COMMERCE D.O.O. PODGORICA
1,120
02327848
14,847.15
MOBRIDGE
2,836
02326540
80,905.86 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
MOGREN
1,267
02260204
94,957.35 TRADE D.O.O. BUDVA
MOGREN
2,031
02648792
19,091.17 CONSTRUCTIOND.O.O. PODGORICA
MONACH
585
02442680
11,625.46DOO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO,PROMET I USLUGE, BAR - VIRPAZAR
MONEGRO
1,324
02440296
44,441.43 CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
3,469
MONITAS-TRADE
02310180
46,544.81
ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU D.O.O. BUDVA
MONNEG
1,464
02683571
28,736.97 GROUP DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE D.O.O. ŽABLJAK
2,276
MONT
02427842
89,045.24
AMERICA PROPERTIES DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SVETI STEFAN
MONT
VALERI DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PODGORICA
172
02323354
1,351,606.30
1,650
MONT
02386542
1,704,410.77
DOMUS D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORTIMPORT,PODGORICA
552
MONT
02451077
13,493.78
PROJECT D.O.O. DRUŠTVO ZA INVESTICIJE, INŽENJERING, PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE
- KOTOR
2,205
MONT-ROYAL
02399873
50,302.05
D.O.O. ZA TURIZAM,PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT BUDVA
1,671
MONT-SUVENIR
02345170
13,295.84
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. DANILOVGRAD
2,202
MONT-SWEETS
02677202
15,387.18
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET
ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
243
MONTAVAR
02415372
2,281,940.17- METALAC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - NIKŠIC
215
MONTAVAR
02877678
319,493.68 METALNA INŽENJERING DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA
PROIZVODNJU, MONTAŽU, TRGOVINU I USLUGE - NIKŠIC
1,923
MONTE
02452707
41,823.35
VUKS DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
2,784
MONTE
02445433
19,192.26
GENK D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
69
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
1,511
MONTE
02428946
473,064.69
MENA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INVESTICIJE - PODGORICA
(RJEŠENJEM PRIVREDNOG SUDA PODGORICA P.BR.293/11 OD 21.07.2011 GOD. ODREĐENA
PRIVREMENA MJERA OTUĐENJA I OPTERECENJA NEPOKRETNOSTI)
MONTE-M.R.M.D.O.O.
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, INŽENJERING, MARKETING, SAOBRACAJ,
1,953
02664275
43,425.63
TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, PROMET ROBA I USLUGE EXPORT - IMPORT PODGORICA
MONTEVINO
D.O.O DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I TRANSPORT BAR
3,469
02323958
21,382.71
MONTEGARD-GARDAŠEVIC
O.D ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE HERCEG NOVI
1,499
02310473
543,480.48
MONTEGROSSO
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA , BAR
970
02408325
194,241.70
MONTEERDOGLIJAD.O.O.
DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
3,375
02295156
12,361.00
MONTEKUK
4,301
02262517
23,164.56 PROM DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU NA VELIKO I MALO - NIKŠIC
MONTEMAL
1,624
02647389
642,389.15 D.O.O. - PODGORICA
MONTENAPO
GROUPDOO PODGORICA
195
02771888
25,076.43
MONTENEGRINO
DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE
96
02072785
16,213.45
TIVAT
MONTENEGRO
& ITALIJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT
684
02371316
11,309.88
PODGORICA
MONTENEGRO
3 - BAR
217
1603956225019
28,986.64
MONTENEGRO
VENTURE PARTNERS D.O.O. - BUDVA
1,383
02648458
31,538.77
MONTENEGRO
GORA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
769
02802252
13,431.31
MONTENEGRO
MURIC HOLDING DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ,EXPORT1,240
02690543
15,955.81
IMPORT - ROŽAJE
MONTENEGRO
PROJECT D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT 1,560
02630745
103,624.01
HERCEG NOVI
MONTEPRANZO
- BOKAPRODUKT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I
3,368
02269066
497,467.63
USLUGE - TIVAT
4,049
MONTEPRANZO
02268205
1,202,777.17
D.O.O. BUDVA
MONTERRA
1,457
02693780
12,875.36 D.O.O. ,BEOGRAD - DIO STRANOG DRUŠTVA ,BUDVA
127
MONTERRA
02689618
351,589.27 CONSTRUCTION D.O.O. - BUDVA
MONTEŠPED
- BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
57
02720523
37,795.20
1,539
MOUNTAIN
02651483
69,648.18 BLACK D.O.O. PODGORICA
MOCA
GROUPDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
215
02873320
25,756.17
1,253
MP
02387786
139,963.59
BEDEM DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
MR
- GRAMAR DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
739
02699257
15,685.87
1,355
MRKAIC
2312957260127
12,295.75
BOŽIDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.T.R. ZLATARSKA RADNJA NIKŠIC
1,391
MSN
02399008
901,065.20
COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - ULCINJ
1,310
MT
02290456
11,928.26
ZECEVIC CO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
1,855
MT
02308363
30,314.95
INŽENJERINGD.O.O. ZA PROJEKTOVANJE,INŽENJERING,PROMET I USLUGE - MOJKOVAC
1,560
MUSLICIC
2611984220088
22,769.25 ALEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U MARKETU EMA - SUTOMORE
70
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
2,280 MILAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KAFE - KUHINJA - BUDVA
25,874.64
2002961270030
MUŠIKIC
1,621
11,456.15
MF
02746735
CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
3,161
14,511.43
N.B.A.
02405083
COMPANY, DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, D.O.O. BUDVA
721 TURIST COMERC D.O.O. - BUDVA
13,000.03
N.K.B.
02067749
4,029
13,788.87
N.O
02326272
HOMONT D.O.O. PODGORICA
1,181
398,186.78
NAMOS-LUX
02385201
ARREDO CASA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT- IMPORT PODGORICA
645 D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO, PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT
32,813.33
NANO
02779382
ULCINJ
3,783
38,629.81
NASRADINI
02343274
COMPANY D.O.O. ULCINJ
3,820 CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
63,848.76
NAFAKA
02344203
1,244
61,835.49
NVO
02199998
HUMANITARNO UDRUŽENJE - RUKA PRIJATELJA PODGORICA
203
13,524.83
NEVESFIL
02430134
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O.- BUDVA
3,795
16,439.63
NEVLADINO
02008432
UDRUŽENJE AUTO - MOTO DRUŠTVO HERCEG NOVI HERCEG NOVI
3,515
13,709.90
NEZAVISNA
02365502
TELEVIZIJA O R I O N KOLAŠIN
267
16,886.86
NET-EXPRESS
02641992
D.O.O. - BUDVA
1,700 D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU - ŠAVNIK
515,911.65
NECOWA
02622181
1,881
50,261.63
NEW
02431319
LINE DRUŠTVO ZA TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE ,DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU - CETINJE
1,755
11,718.55
NEW
02682079
PRESS D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
2,105
14,946.73
NEW
02381338
SKI CENTAR DURMITOR DOO ZA PLANINSKI TURIZAM -ŽABLJAK(RJEŠENJEM L.BR.276/08 OD
11.07.2008 ,BIJELO POLJE ,POKRENUT POSTUPAK SUDSKE LIKVIDACIJE)
1,582
122,130.10
NIAN
02678080
GRADNJA DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. - BUDVA
3,591 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, PROMET ROBA I USLUGA
21,488.06
NIJANSA
02315190
TIVAT
652PRO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET MLIJEKA I POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA - NIKŠIC
42,018.21
NIKA
02816326
2,412
15,698.07
02371324
NIMANBEGU
& CO D.O.O. ZA TRGOVINU,TRANSPORT,UGOSTITELJSTVO,TURIZAM I USLUGE
ULCINJ
826 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - BUDVA
12,521.13
02369125
NIMITAB
1,995D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET, UGOSTITELJSTVO I USLUGE EXPORT-IMPORT 49,634.73
02430525
NIHON
ULCINJ
1,173
11,269.26
02737914
NOVEMBAR
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
32 TRADE D.O.O. - PODGORICA
13,584.30
02424266
NOVEX
2,379
11,347.02
02446391
NOVI
DOM DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
1,877
94,777.78
02426099
NOKI
BEACH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - ULCINJ
378 GROUPD.O.O.PODGORICA
20,821.35
02845750
NORDEL
2,290
15,038.61
2608962272016
NURKOVIC
MEHSUDIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. DINA - ROŽAJE
02090465
O1,434,300.94
R1,771
B I S D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
71
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
4,941
O.D
02045320
12,059.81
ALDAN ROŽAJE
4,640
O.D.
02301474
30,441.89
ADING - PLJEVLJA
2,316
O.D.
02346311
225,850.40
INTERKOD PLJEVLJA
4,459
O.D.
02315688
34,643.92
ATLANTIC- COM RACIC JOVO I DRUGI -BERANE
1,604
O.D.DELTA-MOS-ŠILJEGOVIC
02363062
70,255.88
ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO PROIZVODNJU TURIZAM I
UGOSTITELJSTVO H-NOVI
O.D.ZA
PROIZVODNJU,PROMET I USLUGECITTI- GUSINJE
2,720
02197871
15,130.18
O.D.ZODIJAK
2,080
02280604
173,952.52 ANDRIJEVICA
O.D.INPRODŽAS
ROŽAJE
4,508
02044706
22,347.10
O.L.BOSS PROPERTIESDOO ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
1,862
02632861
29,794.51
OBRADOVIC
LJUBINKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KIOSKU 14 JANUAR BIJELO
937
1008959285025
11,254.14
POLJE
ODDELIC-COMMERCE
PLJEVLJA
1,140
02128039
61,704.00
OLIKOD.O.O.
ZA PROIZVODNJU , PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT , PODGORICA
3,161
02256177
55,962.30
OLIMAGO
2,045
02209772
26,010.56 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU,PROMET ROBA I USLUGA I UGOSTITELJSTVO
TIVAT
OLIMPIA
977
02790106
33,106.13INTERNATIONAL D.O.O.BUDVA
OLIO-PROM
148
02087529
20,717.29 D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE - BAR
OMEGA
EXPORT D.O.O. - PODGORICA
3,548
02381826
10,115.58
OMEGA
SOUND D.O.O. ZA PROMET I USLUGE - PODGORICA
1,139
02669609
44,773.71
OPREMAKOMERC
D.O.O. PODGORICA
3,690
02080915
14,408.07
4,175
ORIJENPRODUKT
02114852
91,076.37
D.O.O. - HERCEG NOVI
ORLANDO
3,578
02051494
95,010.73 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
519
ORO-METDRUŠTVO
02273730
28,800.07
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I
USLUGA PODGORICA
3,578
OROMONT
02073234
13,644.00 D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT CETINJE
ORTACKO
1,533
02103117
43,144.42 DRUŠTVO MIRZA BEKTEŠEVIC ALJO I DR. PLAV
2,951
ORTACKO
02276844
10,683.86 DRUŠTVO BOŽUR - PLAV
ORTACKO
4,621
02301598
13,413.55 DRUŠTVO VEKTOR-ARGUSINJE - PLAV
3,568
ORTACKO
02398664
19,501.58 DRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKE RADOVE I INŽENJERING GROZDANIC - HERCEG NOVI,
BAOŠICI
568
ORTACKO
02195364
58,924.83 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT BULE
COMMERCE PEJOVIC DANILOVGRAD
3,469
ORTACKO
02318008
191,483.91DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I NUSLUGE, EXPORT -IMPORT BOŽOVIC &
NARCIS KOMERC KOTOR
4,243
ORTACKO
02272237
15,648.22 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT IVOŠEVIC
COMMERCE KOTOR
4,473
ORTACKO
02341131
33,535.05 DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA DAPCEVIC I DR O.D.
72
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
3,253
12,229.62
02155893
ORTACKO
DRUŠTVO SERPENTUS O.D. - ANDRIJEVICA
190
50,028.87
02361043
ORTACKO
DRUŠTVO WEST UNION ROŽAJE
127 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, EXPORT-IMPORT
56,242.02
02051001
OSVIT
CETINJE
2,561 COMPANY DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE D.O.O. BUDVA
10,837.87
02328224
OTOVIC
1,205 CENTAR GARANTDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - ULCINJ
47,030.67
02714205
OFFICE
3,120
101,044.68
02424525
OCEANGOLD
D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT , PODGORICA
1,001
333,929.17
02394715
P&G
AGENCY D.O.O. PODGORICA
1,560 SPECIJALISTICKA AMBULANTA ZA OPŠTU HIRURGIJU SA OPERACIONOM SALOM ZA
273,968.61
02365600
P.Z.U.
AMBULANTNE INTERVENCIJE I GINEKOLOŠKO AKUŠERSKU DIJAGNOSTIKU, VRŠENJE PREKIDA
TRUDNOCE STARE DO 10 SEDMICA CENEX MEDICAL 1,933
57,431.69
02339552
P.K.
MONT D.O.O. BIJELO POLJE
1,730
18,981.06
02316412
PAVICEVIC
PROMET D .O.O. - NIKŠIC
1,175 CODRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
19,530.28
02743558
PAVLE
1,000
12,488.01
1510941710036
PAVLOVIC
MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFANI LOKOMOTIVA BAR
813 D.O.O PODGORICA
57,464.33
02129086
PAIJN
2,092
71,535.54
2604977231981
PAJOVIC
ALEKSANDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. TROCADERO - BUDVA
4,065
10,003.61
0810953290016
PALMA
4,520 I PALMAII PODGORICA
47,009.04
2909967210019
PALMA
1,896D.O.O. CETINJE (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
122,421.13
02080451
PAPE
1,740
58,747.70
02430576
PARTING
DOO PODGORICA
3,469 D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT
23,969.25
02096323
PARTUS
547 MONTE D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I INŽENJERING DANILOVGRAD
17,105.02
02287323
PACO
1,338
10,875.77
02726327
PEDJONI
- PLAST D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,469
27,925.46
02328925
PEJOVIC
N.B. I ORTACI O.D. PODGORICA
1,594
10,569.48
2912982290011
PEJOVIC
NENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SERVISU ZA MOBILNE TELEFONE
TEHNOMOBIL - PODGORICA
3,168
18,872.72
0202966260027
PEJOVIC
RATKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. NON STOP TIVAT - KRAŠICI
3,559
12,124.83
2407952260014
PEJOVIC
SIMO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - ADVOKAT - NIKŠIC
3,214 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT - HERCEG-NOVI
63,513.23
02308002
PEKALA
4,463 MILIC PODGORICA
27,540.75
2912960710025
PEKARA
3,675 MONTENEGRO VL. COCAJ SELIM PODGORICA
12,020.10
1012972950035
PEKARA
3,654 REGINA- BAR
11,416.93
0806956940006
PEKARA
2,689
24,685.73
2611952940003
PEKARSKA
RADNJA JADRAN 2 KOTOR
3,023
19,335.95
3108959275021
PEKARSKO-USLUŽNA
RADNJA KLAS BERANE
3,469
11,049.28
02320703
PEKOVIC
COMPANY O.D. - BAR
2,346
493,588.07
02107007
PELAGONIJA
D.O.O. PODGORICA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA INŽENJERING
73
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
942
PEOVIC
1308979280015
105,563.39
SAŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE CINEMA CLUB - BIJELO POLJE
4,007
PERMIX
02377128
13,763.56
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PODGORICA
4,235
PESOK
02351803
26,301.39
D.O.O. - PODGORICA
120
PETROVIC
1211976231990
22,914.10 DINO TAKSI PREVOZ KOTOR
358
PZU
02342626
58,634.01
SPECIJALISTICKA AMBULANTA ZA ORTOPEDIJU, TRAUMATOLOGIJU I HIPERBARICNU
MEDICINU ANEA HBO MEDICAL - BUDVA
PIVOT
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
263
02642689
14,815.00
PIETRO
E MICHELLI DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA
1,141
02757419
11,130.36
- PODGORICA
PIZZERIA
3,927
2612971218013
29,889.57 BOLERO DANILOVGRAD
PILANASTOJANOVIC DOO
3,762
02349639
56,190.61
PILJARA
553
02762366
11,265.74ŠARANCIC D.O.O. - PODGORICA
PITURA
DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
986
02637855
13,379.38
PICCO
DRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT, PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I
1,356
02633353
17,378.03
USLUGE D.O.O. - ULCINJ
PLAŽA
PLUS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - ULCINJ
887
02665875
12,433.29
PLANET
BOWLING DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
621
02790378
41,430.37
PLAYMAKER
1,169
02347725
401,153.59 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
PLIJEVOR
3,784
02372347
23,407.82 D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE - CETINJE
PLUS
INTERNATIONAL D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT
3,472
02311372
66,315.17
PODGORICA
PODGORICAEKSPRES
A.D. PODGORICA
2,048
02114666
113,855.86
POKRET
3,532
02016770
16,961.08D.O.O. PODGORICA
POLARIS
3,714
02378248
10,800.88D.O.O. EXPORT-IMPORT PODGORICA
POLEN
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,530
02110270
403,354.81
POLINI
D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,065
02394545
341,889.90
POLMONTE
1,366
02647532
12,842.84 DOO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE - BAR
POLUKS
1,869
02622025
19,583.42DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT NIKŠIC
POSLASTICARSKO
BUREGDŽIJSKA RADNJA PLAVI HORIZONT - BAR
4,619
2111956220010
18,441.46
POSLASTICARSKO-BUREGDŽISKA
RADNJA PALMA
1,910
0109976473037
19,084.29
POSLOVNA
3,225
07653603
27,712.69 JEDINICA LETOVALIŠTE U BULJARICAMA
POSLOVNI
SISTEM MI-RAI GROUP D.O.O. - NIKŠIC
704
02257564
1,090,677.04
POSLOVNO
684
02231808
26,078.05 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT- IMPORT DION D.O.O.
POSLOVNO
862
02206358
75,806.75 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VOLUJAK D.O.O PODGORICA
POSLOVNO
161
02154650
15,038.53 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE IMPERATOR D.O.O. PODGORICA
POSLOVNO
1,323
02089173
72,014.90 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LORIS D.O.O.NIKŠIC
POSLOVNO
4,022
02319411
16,199.33 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONTEMAX D.O.O NIKŠIC
74
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
144
POSLOVNO
02320541
110,011.16 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,EXPORT-IMPORT I USLUGE MONTE - BOMIX D.O.O.
HERCEG NOVI
POSLOVNO
978
02319080
51,648.63 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PURRA D.O.O. NIKŠIC
POSLOVNO
950
02305321
27,357.12 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE BANGOS-COMPANY D.O.O. NIKŠIC
POSLOVNO
1,441
02170043
121,805.91 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE VESS & VESS D.O.O. NIKŠIC
POSLOVNO
2,020
02341514
85,711.78 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MONIK-MONT D.O.O.
NIKŠIC(RJEŠENJEM ST.BR. 13/13 OD 28.02.2013 GOD. POKRENUT STECEJNI POSTUPAK)
POSLOVNO
1,667
02050757
50,772.86 DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE UNIKUM-UTJEŠINOVIC D.O.O. NIKŠIC
POSLOVNO
1,338
02344602
68,645.29 DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE CASA DI SAVOIA D.O.O.- NIKŠIC
PR
& MEDIA CONSULTANCY - PRIME CONSULTANCYD.O.O.PODGORICA
160
02835878
60,407.50
PRAGMA
2,028
02277077
36,566.53DOO
PRAGMA
1,581
02420767
21,316.05INŽENJERING D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
PRVI
MAJ MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA
1,194
02313448
18,327.39
PREVOZ
KOMERC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA
2,099
02093782
369,563.62
PODGORICA
PREVOZ
COMPANY D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,668
02399164
318,728.05
PREDUZETNICKA
RADNJA ZA OBAVLJANJE ZANATSKE DJELSTNOSTI - RADIONICA PROHROM BAR
810
3001961710291
16,369.91
PREDUZETNICKA
RANJA ZA OBAVLJANJE TRGOVINSKE DJELATNOSTI MARKET BS
3,469
0803970225019
20,036.45
PREDUZECE
GRANDEX D.O.O. BERANE
3,473
02065711
68,135.75
PREDUZECE
ZA GRADNJU,PROMET I USLUGE MONTE VERDE CONSTRUCTION D.O.O. KOTOR
113
02795981
34,329.14
PREDUZECE
298
02045923
105,021.04 ZA GRAĐENJE, PROJEKTOVANJE, INŽINJERING I KONSALTING ELING D.O.O.
PODGORICA
PREDUZECE
ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA REBRENICE - CG D.O.O. PODGORICA
2,246
02442396
13,753.16
3,835
PREDUZECE
02196042
301,958.90 ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA PGM BREZNIKD.O.O. PLJEVLJA
PREDUZECE
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SKYPLUS D.O.O. - BUDVA
1,229
02465400
12,735.13
3,473
PREDUZECE
02391996
16,956.61
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONTENEGRO TOURIST CENTRE D.O.O. PODGORICA
2,050
PREDUZECE
02628309
53,551.10
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE TRGOMEN - PV
1,266
PREDUZECE
02444038
109,249.16 ZA PROIZVODNJU, USLUGE I PROMET VD VISKOL D.O.O. PODGORICA
4,520
PREDUZECE
02258536
37,727.37
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT I IMPORT PEPIC COMP D.O.O
PODGORICA
3,326
02078619
163,447.44 ZA PROTEKTIRANJE GUMA ZA VOZILA GUMIG A.D. BERANE
PREDUZECE
615
PREDUZECE
02175762
66,972.30
ZA TGOVINU, PROMET I USLUGE HELLAS- TRADE DOO BIJELO POLJE
827
PREDUZECE
02458713
93,791.05
ZA TURIZAM TARA LODGE D.O.O. BUDVA
3,795
06925081
14,707.88
PREDUZECE
PAŠALIC VATROMETAL EXPORT-IMPORT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
POSLOVNA JEDINICA PODGORICA
690
02410583
220,857.80- MONTENEGRO, D.O.O. ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SRECU - PODGORICA
PREMIER
4,206
PRETIUM
02145588
55,390.36 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I
75
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
USLUGA,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
2,070
PRŽIONICA
41,359.12 KAFE EDA BIJELO POLJE
2802966285016
200
PRIVATNA
18,893.10 ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA CENTAR BERANE
02375508
636
PRIVATNA
13,407.80 ZDRAVSTVENA USTANOVA DENTAL CENTAR PODGORICA
02710358
3,252
PRIVATNA
40,826.42 USTANOVA FAKULTET ZA USLUŽNI MANADŽMENT-BAR
02409712
2,531
PRIVE
52,122.22
PETROL D.O.O. EXPORT-IMPORT ZA ZAŠTITU INTERESA CLANICA U SFERI PROMETA
02345757
NAFTE I NAFTNIH DERIVATA - PODGORICA
1,469
PRIVREDNO
24,558.37
DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE,PROMET I USLUGE VIB-CENTAR D.O.O. PODGORICA
02103290
3,161
PRIVREDNO
10,803.55 DRUŠTVO BAUMARKT D.O.O. BUDVA
02361710
3,920
PRIVREDNO
17,509.70 DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE VILAŽ D.O.O. NIKŠIC
02239299
396
PRIVREDNO
12,589.48 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT RACD.O.O.
02628767
KOTOR
1,013
PRIVREDNO
32,925.13 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ARTISTIK D.O.O. 02408821
CETINJE
1,280
PRIVREDNO
10,241.32 DRUŠTVO MSJ EURO D.O.O. BUDVA
02466007
648
PRIMUS
3,900,744.86
ELEKTRONICS D.O.O. ZA EXPORT-IMPORT UNUTRAŠNJI PROMET - ULCINJ
02270315
4,194
PRINT
67,205.32
D.O.O. PODGORICA
02067803
643
PRINC
10,035.20
& CO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. -HERCEG NOVI
02628449
1,625
PRO-CONNECT
604,899.40
D.O.O. - PODGORICA
02663643
1,021
PROVLADEX
5,617,332.16 D.O.O. PODGORICA
02258617
3,848
PROIZVODNO
17,640.30
TRGOVINSKO KOMANDITNO DRUŠTVO DENDOPROMET DACIC I DR ROŽAJE
02150387
286
PROIZVODNO,
02189925
3,947,135.16 TRGOVINSKO-USLUŽNO I EXPORT-IMPORT DRUŠTVO EURO PACT D.O.O. PODGORICA
615
PROIZVODNO-PROMETNO
02068150
11,423.51
PREDUZECE EVROPA-PROMET D.O.O. BIJELO POLJE
889
PROLJECE-KOMERC
37,063.24
A.D. - PLJEVLJA
02189208
267
PROMITEAS
02765306
18,049.83 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
3,602
PROSINEX
18,655.90 D.O.O. BERANE
02373700
1,068
PROTON
02433079
115,612.82
DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UGOSTITELJSTVO I USLUGE EXPORT-IMPORT ULCINJ
2,168
PRSKALO
27,214.37 ANTO TAKSI PREVOZ KOTOR
3004961230019
979
PS
02688328
5,531,906.35
GRADNJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,402
PHARMA-PE
50,935.11 DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI ROŽAJE
02309998
3,613
PCELICA
39,252.09DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
02085224
3,724
R36,645.67
I R E X D.O.O. TOMAŠEVO
02086140
1,839
R&B
02435691
203,075.84
COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ROŽAJE (NA OSNOVU PRESUDE
OSNOVNOG SUDA U ROŽAJAMA K.BR.113/11 UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
1,708
RAVNA
39,194.49
GORA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE - BIJELO POLJE
02113015
167
RAD
41,910.08
PROJEKT D.O.O. - PODGORICA
02394308
76
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj
2209964245014
RADA
11,122.47
3,975
RADANOVIC
02665131
12,685.39
2,048
D.O.O. ZA SAOBRACAJ, TURIZAM I USLUGE - HERCEG NOVI
RADANOVIC
0503961230014
14,435.03
111
RADOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAKSI - KOTOR
RADIONICA
2510958265013
12,294.80
141
KOLACA SLATKA TAJNA NIKŠIC
RADOVIC
0211959260010
11,478.53
2,254
SVETOZAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R.GRIL BAŠTA LOZA TIVAT
RADOJE
02014092
6,792,061.35
4,920 DAKIC- AKCIONARSKO DRUŠTVO - PODGORICA
RADOJEVIC
2603961270026
18,044.08
1,176
MILAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U GOSTIONI ESPERANSA- KOTOR
RADONCIC
02201518
11,034.82
2,198
D.O.O ULCINJ
RADONJIC
2111969280012
13,004.64
3,479
MILIJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU M.R. KRISTAL BIJELO
POLJE
RADOSAVLJEVIC
MIRJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U ZANATSKOJ RADNJI
1802959855016
15,637.84
1,842
ENTERIJER BUDVA
RADULOVIC
TRADE DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,D.O.O. - PODGORICA
02440466
30,002.93
189
RAKOCEVIC
BORO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAKSI- KOLAŠIN
2605964210019
19,873.90
2,182
RALE
02128659
60,902.77
4,432DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT RALE D.O.O. PODGORICA
RAM
COMPANY DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI EXPORT-IMPORT- ROŽAJE
02430967
79,822.31
2,825
RATTAN
MONTENEGRO EXPORT-IMPORT - BUDVA
02758865
11,208.97
95
RAUM
02693046
14,483.09
167 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
RACIC
1606967270120
27,379.33
2,925 PREDRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. NOCNI BAR COLOSEUM BERANE
RAŠKOM
DOO ZA PROMET I USLUGE PODGORICA
02707764
36,537.08
1,181
RB
PLUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BERANE
02777533
31,911.82
726
RD
- TRADE D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
02426579
87,745.19
2,104
RD
GROUPED.O.O. BUDVA
02631873
797,665.80
2,588
REZ
02365391
111,172.89
313 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - ROŽAJE
REJ
- PASTEL D.O.O. ZA EXPORT-IMPORT ,UNUTRAŠNJI PROMET ,UGOSTITELJSTVO I USLUGE 02667126
26,474.60
1,713
ULCINJ
REMONT
PRUGA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SARAJEVO 02458438
205,869.42
1,498
PREDSTAVNIŠTVO PODGORICA
RESAVA
02899345
113,830.58
89
D.O.O. BUDVA
RESTAUR-ART
02217619
134,007.17
4,355
MONTENEGROD.O.O. BUDVA
RESTORAN
2709955225011
16,283.46
831
PALMA BAR
REDŽEMATOVIC
1611988270132
12,987.26
1,282
FIKRET KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST CAFFE BAR ENIGMA - PLAV
REDŽEPAGIC
0507965279013
10,438.28
3,959
VIOLCA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U TRGOVINSKOJ RADNJI DVA
GALEBA -PLAV
REDŽEPAGIC
2201984274036
10,250.83
2,017
HALJILJ KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU GALAXY GUSINJE
REXHA
02697319
149,428.45
1,482 COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - ULCINJ
77
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
328
02450739
27,905.58
RIVA
DEVELOPMENT D.O.O. DRUŠTVO ZA INVESTICIJE, INŽENJERING, PROJEKTOVANJE I
GRAĐENJE - KOTOR
239
02813181
51,107.36
RIJEKATOURS
D.O.O. CETINJE
2,076
0804972255019
11,796.69
RISTIC
ŽELJKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BUTIKU ANĐELA - NIKŠIC
1,329
02329964
268,493.12
ROZAFA
D.O.O. - BAR
3,573
02075474
56,131.00
ROKO
D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA I MALO I USLUGE IGALO
246
02329719
29,230.55DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
ROLLER
1,456
1607967250010
12,239.08 SAŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PRODAVNICI NJAM NJAM- CETINJE
ROLOVIC
433
02349868
124,741.99 2000 D.O.O. ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , BAR
ROLOMONT
2,406
0608970725014
15,182.07
ROMA
& ARTE DOLCE - BUDVA
599
02421364
15,579.63
RONITO
DRUŠTVO ZA USLUGE,TRGOVINU I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
196
02671760
2,924,675.39
RR
- INŽINJERING D.O.O. - PODGORICA
340
02177463
127,491.95
RSV
FARMACIA OF MONTENEGRO D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE
,EXPORT-IMPORT,PODGORICA
3,499
02252937
40,242.75
RUDAR
D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
3,469
02129531
205,571.61
RUDO
POLJEDRUŠTVO ZA SAOBRACAJ PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
1,425
02395606
10,784.79
RUS
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
3,675
3001958272038
18,084.52
S.Z.R
GOLF - ROŽAJE
1,946
1103978259992
20,701.08
S.Z.R.
IN FRIZERSKI SALON - BUDVA
2,406
0308969232019
20,083.17
S.Z.R.
MINI PEKARA REA BUDVA
3,130
2009968279011
12,745.85
S.Z.R.
ŠEJLA - TEKSTIL PLAV
3,469
02301954
48,286.61
S.M.A.
PERAZIC D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
3,686
1612958250036
17,581.52
S.T.R
. LUX
2,226
0611970275028
14,975.73
S.T.R
ELMIN BERANE
1,561
2809973275012
16,402.87
S.T.R.
GINA BUDVA
4,088
0205971930056
17,127.74
S.T.R.
EDO ROŽAJE
3,469
0403957785813
77,328.29
S.T.R.
NADA PODGORICA
3,954
0501981798456
31,200.04
S.T.R.
SRĐAN PLJEVLJA
1,525
1208978280149
15,863.13
S.T.R.
BOJANA
673
2505965295013
14,516.14
S.T.R.
VL.DANA KNEŽEVIC
2,192
1610968285153
10,764.37
S.T.R.
DE-BO-BO - BIJELO POLJE
581
2309980232016
23,293.91
S.T.R.
ŽURNAL BUDVA
4,035
2302967210017
12,738.29
S.T.R.
IGOR - KOLAŠIN
235
1101960270015
16,969.32
S.T.R.
KAMELIJA
2,783
2805971715397
11,433.05
S.T.R.
KEKI - MARTAC JELENA - BUDVA
903
3004968295019
16,233.07
S.T.R.
KOMISION N & N PLJEVLJA
78
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
3,920
S.T.R.
2907959290019
17,248.21
LOVAC - PLJEVLJA
4,579
S.T.R.
0501972210039
12,510.42
MARKET MIMI PODGORICA
4,206
S.T.R.
2509965210056
19,193.63
MARLBORO PODGORICA
1,229
S.T.R.
0802957277011
23,398.90
MAT ROŽAJE
2,037
S.T.R.
0811971274016
124,927.31
MIKI
1,225
S.T.R.
0901972265028
13,672.17
MILOCANI NIKŠIC
3,469
S.T.R.
0210961945008
16,552.55
MINI-S KOLAŠIN
3,675
S.T.R.
2803977298000
11,404.75
TEODORA PLJEVLJA
3,469
S.T.R.VESKO
2205967275032
13,466.48
2,388
S.T.R.DONALD
0702973218012
11,211.29
- BUDVA
4,225
S.T.R.KIVI
1103969290038
18,689.04 PLJEVLJA
889
S.T.R.ROMEO
2303962225012
14,454.00
I JULIJABUDVA
2,827
S.U.R.
0912965210244
14,320.86
RENESANSA - BUDVA
1,651
S.U.R.
1202970237017
112,539.28
JEF - BUDVA
132
S.U.R.
0604966275130
11,367.89
KAFE BAR VIDEO - BERANE
1,607
S.U.R.
0301965290095
21,677.56
PALMA-PRCANJ
4,171
S.U.R.
2611970270023
29,061.26
PJER BERANE
3,533
S.U.R.
1309942223018
27,351.34
RESTORAN SLOŽNA BRACA - ULCINJ
4,515
S.U.R.
0607965270010
11,501.15
SAN ANDRIJEVICA
3,749
S.U.R.
2802977272080
19,775.43
STARA VAROŠ ROŽAJE
4,227
S.U.R.
0101973277015
10,711.81
STIL ROŽAJE
3,573
S.U.R.
2810959260035
18,039.68
FOREVER NIKŠIC
1,842
S.U.R.
2812969232059
11,656.55
FORSAGE - BUDVA
224
S.U.R.RIBLJI
1110957260032
10,735.62 RESTORANR SVETI STEFAN
974
S.U.R.TIME
0904974232010
37,491.58 AUT 2 BUDVA
2,503
S.U.R.HORIZONT
2106975232042
41,366.63
2,115
SA-MI
1001969239019
17,020.32
2
3,973
SAVA
02376016
25,458.25
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MOJKOVAC
1,349
SAVIC
02777177
48,382.20
CO.DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,
TURIZAM,UGOSTITELJSTVO I USLUGE - BUDVA
1,849
SADA
02690560
124,737.24
COMPANY - DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - BUDVA
2,205
SALONA
02398915
18,017.54YACHTS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU,(D.O.O.), DRUŠTVO ZA
TRGOVINU PLOVILIMA I NAUTICKOM OPREMOM, BUDVA,UL.13 JUL,ZGRADA BSP-A.
397
SAMBADRUŠTVO
02083485
512,197.18
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
273
SAMIX
02453410
95,846.97
DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
4,403
SAMOSTALMO
0206968290018
14,461.12
TRGOVINSKA ZANATSKA RADNJA VIKTARIJA PLJEVLJA
79
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,842
17,769.67
0703945232014
SAMOSTALNA
ZANATSKA RADNJA BOJANA MUŠKI FRIZER - BUDVA
1,946
28,099.24
0602969232014
SAMOSTALNA
ZANATSKA RADNJA BRIJACKI SALONNINO BUDVA
3,921
18,122.77
2107956880048
SAMOSTALNA
ZANATSKA RADNJA LIM - KOZ TIVAT
117
24,800.56
3009953230028
SAMOSTALNA
ZANATSKO-GRAĐEVINSKA RADNJA PODGORICA
4,248
12,074.47
0403951274035
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA MIRZA PLAV
1,586
24,754.11
0804980270035
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA BAMBI ZORICE - ANDRIJEVICA
4,431
12,059.54
0103966274054
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA BELMA VL.ŠAHMANOVIC NUFRIJA PLAV
3,469
38,882.00
0308972218019
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA BRAVO DANILOVGRAD
3,469
20,460.29
2005974255021
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA VLADAN BUDVA
4,304
25,784.89
1205969103928
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA GALOP III BUDVA
3,949
30,733.51
0408959232023
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA DUO BUDVA
2,995
13,796.12
0207970275111
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA ELEKTRO-STIL BERANE
4,232
17,284.58
2002964274010
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA NITA DEDUŠAJ SEFEDIN GUSINJE - PLAV
2,702
39,408.61
1407965237018
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA NUMERO UNO
3,522
10,076.93
0107960714023
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA ODŽAK I PLJEVLJA
4,351
15,497.71
0512966218011
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA TANJA DANILOVGRAD
4,551
23,940.58
0209965283028
SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RDANJA MIL-MARKET BUDVA
3,485
14,283.91
1204946290023
SAMOSTALNA
UGOSTITELJSKA RADNJA BREZNICA PLJEVLJA
2,702
24,300.51
0909951232015
SAMOSTALNA
UGOSTITELJSKA RADNJA VILA KASTIO - PETROVAC NA MORU
4,681
28,495.77
0601966290017
SAMOSTALNA
UGOSTITELJSKA RADNJA MAESTRO PLJEVLJA
3,808
100,222.57
1806968232019
SAMOSTALNA
UGOSTITELJSKA RADNJA-GRIL-BAŠTA-RESTORAN D&R BUDVA
4,344
17,986.31
2501982265025
SAMOSTLANA
TRGOVACKA RADNJA MIL-NI NIKŠIC
397
17,618.50
02067684
SANIKDRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. NIKŠIC
1,982
22,755.36
02399938
SANJA-COMERC
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
54
27,281.92
02038293
SAOBRACAJNO
PREDUZECEJADRANPREVOZAKCIONARSKO DRUŠTVO- ULCINJ
1,901
11,623.36
02649063
SARAH
KAY D.O.O. - BAR
1,720
11,796.46D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
02367149
SAROMA
238
311,661.77
02722224
SAROMARADARDRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
1,918
26,716.01
02140691
SARSD.O.O.ZA
PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE - PODGORICA.
3,469
14,568.81
02353059
SB
I SB ŽIVANOVIC
1,118
25,152.25
02746557
SB
INVESTMENT D.O.O. - PODGORICA
3,561
35,496.41
02379317
SV.
ARHANGEL D.O.O. BIJELO POLJE
399
10,666.44
02716526
SVG
INGINERING D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - ULCINJ
1,196
22,321.88 DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
02465442
SVETASTAS
208
100,042.70
02310872
SVETI
VRACI ZDRAVSTVENA USTANOVA - APOTEKA PODGORICA
1,677
68,680.75DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVDONJU, PROMET ROBA I
02679701
SVETING
80
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
USLUGA - BUDVA
3,004
SVJETLOST
16,602.40 COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
02365596
2,036
SDC
28,120.21
- KOMERC D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - MOJKOVAC
02624249
83
SEA
13,434.24
TERRA BAY PROPERTIES D.O.O. ZA KONSALTING - KOTOR
02662701
3,536
SEDMERAC
12,008.35 D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - CETINJE
02375486
1,723
SEKTOR-ŠPED
21,180.99
D.O.O. ZA ŠPEDICIJU,TRGOVINU I USLUGA CETINJE
02382954
1,455
SERVIS
15,338.92
VUNIX BANICEVIC DARKO H.NOVI
2009965240017
187
SETA
182,699.19
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT CETINJE
02371995
1,938
SZV
36,493.21
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA
02622041
EXPORT-IMPORT - BUDVA
SZR
RAŠO
2,713
24,770.50
0110950710675
SIM-PROMET
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PLUŽINE
3,857
57,381.27
02178770
SIMGOR
487
42,129.40DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PODGORICA
02294010
SIMOVIC
2,181
17,124.36BOŽIDAR TAXI KOTOR
0601961214010
SIMPLEY
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I
1,113
119,538.96
02773511
USLUGA, EXPORT- IMPORT - PODGORICA
SINANOVIC
1,477
10,446.59 HILMO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - ROŽAJE
1504949272011
SIRENA
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM,
1,716
12,680.16
02062267
TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE TIVAT
SISTEM
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PODGORICA
482
24,559.56
02372649
SJEKLOCA
158
33,214.78 JOVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNSOT U SUR KOD DŽOA U KOTORU
3107975230015
1,700
SLAV
4,656,616.03
LAIF DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA ORGANIZOVANJE REKREATIVNIH
02716305
,SPORTSKIH I ZABAVNIH AKTIVNOSTI - BUDVA
1,531
SLAV
534,357.53
COMPANY DRUŠTVO ZA USLUGE I TRGOVINU D.O.O.- BUDVA
02641445
SLAVA
LUXDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
1,583
515,666.81
02714183
2,105
SLO-NAMOS
757,624.28 D.O.O. PODGORICA
02203260
SLOLES
INŽENJERINGD.O.O. DANILOVGRAD
1,132
21,924.70
02388561
523
SLOLES
177,813.43
MONTENEGRO D.O.O. - DANILOVGRAD
02079364
SMAJLAJ
TRANS TRADE & CO DRUŠTVO ZA TRGOVINU TURIZAM I UGOSTITELJSTVO I USLUGE
2,139
113,193.53
02342189
D.O.O. ULCINJ
4,512
SNACK
23,960.93
BAR ROMANSA PODGORICA
0201956232029
3,875
SNEMID
16,243.88
COMPANY D.O.O. BAR
02342642
3,469
SNIKERS
20,319.66BR.1 MOJKOVAC
2509961288018
3,469
SNIMACO-S
15,458.08 D.O.O. NIKŠIC
02279517
1,345
SOA
02345307
194,771.53
INVEST PREDUZECE ZA INVESTICIJE,KONSALTING I MARKETING D.O.O. ŠAVNIK
1,597
SOFICODRUŠTVO
614,357.79
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT ROŽAJE
02256991
2,379
SOCKS
02392020
15,114.18
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. BUDVA
81
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
2,517
SPALEVIC
0304972922063
19,780.77 DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R.ALEKSANDAR- BERANE
1,952
SPERANZA
02352982
10,573.77 D.O.O. DRUŠTVO ZA RGOVINU, URIZAM,UGOSTITELJSTVO I USLUGE - HERCEG NOVI
1,350
SPECIJALISTICKA
02648253
66,544.49
DIJAGNOSTICKA ORDINACIJA MONTEMEDICA- HERCEG - NOVI
1,847
SPIRIT
02670623
26,326.69
OF ADVENTURE DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I USLUGE D.O.O. - BUDVA
57
SPOLJNOTRGOVINSKO
02304236
100,053.43
DRUŠTVO VALTEC MONTENEGRO D.O.O. BAR
768
SPORT
02677750
22,049.23
OLIMPIYA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT MOJKOVAC
1,008
SPORT
02358042
590,620.05
STADION PLUS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,
PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICA
SRETO
KOMERC D.O.O. MOJKOVAC (RJEŠENJEM ST.BR.26/08 OD 17.12.2008.GODINE ZAKLJUCEN
3,678
02350971
28,039.57
STECAJ)
SRECNO
1,818
2710964178237
18,807.65BERANE
STAKLO
ADRIATIK D.O.O. - PODGORICA
1,709
02631199
42,264.06
STAMBENA
4,102
02072718
83,250.07 ZADRUGA PROSTOR HERCEG-NOVI
STANIC
I DR ORTACKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO O.D. BUDVA
3,469
02332183
17,655.68
STARA
VAROŠ COMPANY D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA DANILOVGRAD
701
02456559
28,853.29
STARA
MASLINADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
433
02692007
25,974.65
STARMO
1,665
02370875
49,325.96DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
STEELROM
3,988
02265362
12,029.67 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I
USLUGE,EXPORT-IMPORT,PODGORICA
STELAD.O.O.
ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
970
02333198
25,590.87
STENIX
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
1,748
02748819
12,423.94
2,083
STEP
02617331
101,130.99
- BY - STEP D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
STERLING
1,803
02439069
686,357.65MANAGEMENT D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO,UGOSTITELJSTVO ,PROMET ,TURIZAM I
USLUGE EXPORT-IMPORT- BAR
STILEX
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU - BAR
1,693
02400952
39,536.83
1,903
STONE
02693496
213,362.67
- COP DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE ,EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,896
STONE&SEA
02332850
10,046.84
D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI (POKRENUT POSTUPAK
DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
3,165
2809950277042
10,747.67
STR
ADEA ROŽAJE
3,469
0108963275027
31,159.87
STR
DANSI BAR
1,952
STR
2009961156631
10,286.90
KIOSK KIKI KOTOR
2,454
2404960280025
10,999.54
STR
MERIMA BIJELO POLJE
4,397
1805975725040
17,617.30
STR
MIKI BERANE
4,164
STR
0304963210239
44,599.41
ONYX
4,085
0502964290011
15,825.06
STR
PANTRUIT II - PLJEVLJA
3,464
STR
1205979290017
10,443.44
PRIZMA PLJEVLJA
1,142
0101979272074
80,420.28
STR
SELVIR 3 ROŽAJE
82
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
3,469
23,233.68
2112972215260
STR
SNOOPY PODGORICA
3,464
17,755.11
1108983295036
STR
STANIMIROVIC - PLJEVLJA
3,612
19,905.32
02237059
STRELAC-MONT
DRUŠTVO ZA SPORTSKI MARKETING, PROMET I USLUGE - NIKŠIC
754
52,491.39
02751364
STRELJACKI
KLUB SNAJPER BUDVA
1,884
95,614.47
02641020
SUNNY
HILL D.O.O.- BUDVA
3,365
12,248.23
2006950240038
SUR
EVER GREEN HERCEG NOVI
2,801
19,501.72
0708976215020
SUR
KAFANA FERARI PLAV
3,531
22,343.74
2308955240016
SUR
LAZAREV VRT HERCEG NOVI
3,305
18,891.92
1409968232036
SUR
O11 GRIL BAŠTA BUDVA
2,444
20,507.68
1702961277017
SUR
PINK PANTER NIKŠIC
1,604
47,200.97
2701963232018
SUR
REGINA E BUDVA
1,439
15,211.32
2311965219024
SUR
ŠANGAJ
4,619
36,986.71
2403951237013
SUR
ŠUMICE BULJARICA - PETROVAC
2,073
15,406.82
0502967232012
SUR-RESTORAN
STARI RIBAR - BUDVA
1,400
35,963.42
02668564
SHAMROCKDRUŠTVO
ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU D.O.O. BUDVA
1,250
15,299.95 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT PODGORICA
02677849
SHASSDOO
1,693
23,411.14
02186250
SHEKI
KOMERC D.O.O ULCINJ
1,357
20,278.44
02666243
SCT
MONT D.O.O. - PODGORICA
1,394
291,856.34
02343711
SWISS
- PRODUCTS MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ROŽAJE
2,163
43,758.36 DOO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
02350084
SWISSLION
1,098
15,802.20
02687020
T-LUX
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
3,968
12,629.38
1706980270126
T.R.
MESARA GURMAN BERANE
1,768
80,051.67
02717425
TA
- ASEES ARAGANADOO, BAR
2,867
20,501.61
0101950230038
TAKSI
PREVOZ KOTOR
244
10,954.17
02349574
TANGO
PARKET DOO
1,903
41,698.29INTERNATIONAL - MONTENEGRO D.O.O. - BAR
02700913
TANDEM
1,002
105,674.77
02766710
TARA
LIJEK DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
1,833
21,458.77DRUŠTVO ZA PROIZVODNJ, PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
02110172
TAX-FRI
3,177
16,801.66
0401950230015
TAXI
KOTOR
1,477
17,270.75
2901965272016
TAXI
- ROŽAJE
2,182
20,796.03
2806962210025
TAXI
KOTOR
2,654
34,761.28
2601957173528
TAXI
PREVOZ KOTOR
1,477
14,836.70
1011962272016
TAXI
ROŽAJE
1,477
19,319.23
0508959272038
TAXI
ROŽAJE
1,477
17,322.49
2511962272055
TAXI
ROŽAJE
1,477
13,735.35
1301956220029
TAXI
ROŽAJE
83
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj
1,477
14,342.77
TAXI
0307950272013
ROŽAJE
3,541
11,118.29
TEZGA
1904971260149
NIKŠIC
642
18,913.18
TEI-MONTDRUŠTVO
02300028
ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O.- NIKŠIC
1,159
48,602.54
TEMPO
02758563
COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BERANE
3,508
19,833.61
TEPCA
02373904
D.O.O. - PODGORICA
3,777
1,154,578.95
TERAZIJE
02243083
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO PROMET I
USLUGE BUDVA
4,141
22,152.20 ORTACKO DRUŠTVO BAMBUR KEMAL I DR ,O.D. ZA PROIZVODNJU I PROMET PLJEVLJA
TERAZIJE
02297183
3,105
52,123.58D.O.O.ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT - KOTOR
TERMAL
02120780
3,788
189,849.99
TERMO
02323575
ACQUA MONTENEGRO D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORTIMPORT,PODGORICA
67
53,057.43
TERMOINŽENJERING
02077256
D.O.O..PODGORICA
4,126
11,924.52
TEHAB
02149699
D.O.O. PODGORICA
1,694
19,045.48 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE,EXPORTTEHNOMAR
02671344
IMPORT HERCEG NOVI
564
2,877,284.76D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT
TEHNOPUT
02154960
PODGORICA
3,883
43,260.33COD.O.O. ZA PROTIVPOŽARNI INŽINJERING,PROIZVODNJU I INTEGRISANE SISTEME
TEHPRO
02307774
ZAŠTITE I TRGOVINU HERCEG NOVI
134
56,517.95
TIM
02674394
& JO COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
3,856
16,287.06 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
TINA-PROM
02275562
215
11,668.63
TIRE
02902613
D.O.O. - PODGORICA
1,742
15,839.41
TIREX
02706377
& CO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT - ULCINJ
1,658
461,984.53
TOB
02438356
CO D.O.O. ZA TURIZAM I TRGOVINU - BUDVA
4,110
15,422.07
TODIC
1604961187210
MILENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. OAZA - PLJEVLJA
3,325
823,998.53
TOMATO
02109743
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA
PODGORICA
264
10,671.96 D.O.O. PODGORICA
TOMECCO
02619172
1,324
15,825.59
TOMIC
2002970232028
MARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. OLIMPIK - BECICI -BUDVA
4,460
32,621.10
TOMSIND.O.O.
02339099
ZA DEZINFEKCIJU,DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU,PODGORICA
3,469
18,179.22
TORIJUND.O.O.ZA
02120330
SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU,EXPORT-IMPORT,PODGORICA
4,684
28,735.22
TOSOW
02056968
D.O.O. NIKŠIC
2,272
19,600.41 CONSALTING INGINEERING D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORTTOURISTIK
02422760
IMPORT - PODGORICA
1,988
21,910.49D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
TRANSIV
02156377
288
39,461.32 DRUŠTVO ZA OPRAVKU I SERVISIRANJE VOZILA,TRGOVINU I ŠPEDICIJU D.O.O.
02196336
TRGOAUTO
NIKŠIC
3,469
56,250.45 PREHRAMBENIH PROIZVODAMARS 2 KOTOR
1508973235017
TRGOVINA
84
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj
1004972230013
TRGOVINA
25,681.97
3,952
PREHRANBENIM PROIZVODIMA MARS 3
TRGOVINSKA
2710964303236
31,142.19
3,675
DJELATNOST PREHRAMBENIM PROIZVODIMA SIMONA BUDVA
TRGOVINSKA
1711966275011
23,850.99
4,467
RADNJA DVA BRATA - BERANE
TRGOVINSKA
1006958283018
15,824.05
1,462
RADNJA - KNJIŽARA CLARION MOJKOVAC
TRGOVINSKA
1602971298026
13,551.40
900
RADNJA KIOSK NELA - KNEŽEVIC BRANKA - ŽABLJAK
TRGOVINSKO
02075865
136,481.10
755
PREDUZECE KATARINA D.O.O. PLJEVLJA
TRGOVINSKO-USLUŽNO
02175835
16,319.93
3,949
I PROIZVODNO DRUŠTVO R & E D.O.O. PODGORICA
TRGOŠPED
02047292
216,133.42
1,587
DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI - ROŽAJE
TREND
02643090
12,419.13
643
MIX DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BERANE
TRŽNI
02260301
46,897.11
3,022 CENTAR AD MOJKOVAC
TRI
02096048
61,213.82
1,750
N TOURS D.O.O. BUDVA
TRIONIC
02660334
174,410.06
1,327 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
TRUDBENIK
02692511
151,479.85
1,896
GRADNJA D.O.O. ,BEOGRAD - DIO STRANOG DRUŠTVA TRUDBENIK GRADNJA BUDVA
TURISTICA
& ITAS DRUŠTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
02469057
44,047.96
1,113
TURISTICKA
AGENCIJA MERIDIJAN 10 PLAV
0506972279065
12,714.05
1,989
TURISTICKA
AGENCIJA MY - TRAVEL D.O.O. NIKŠIC
02393441
102,893.55
529
THE
GRAND LTD D.O.O. - BIJELO POLJE
02744058
40,020.27
1,618
THE
ONE - MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - ULCINJ
02721350
40,025.05
1,351
U.R.
KAFE BAR BOJAN
0805967275016
10,809.91
3,389
UGOST.OBJEKAT
KAFE BAR MASKA KOTOR
1012966230012
13,352.90
3,508
UGOSTITELJSKA
RADNJA KAFE BAR DEMAG BERANE
2212967275012
11,885.11
2,402
UGOSTITELJSKA
RADNJA GVOZDENI MOST BUDVA
2709965210012
35,520.68
3,141
UGOSTITELJSKA
RADNJA PICERIJA LEONE PODGORICA
2512970210227
24,205.34
3,316
UGOSTITELJSKA
RADNJA RESTORANAS BERANE
2904977275028
11,316.40
3,710
UZELAC
JADRANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ADVOKATSKA KANCELARIJA
1008959215205
16,881.52
209
JADRANKA UZELAC - BUDVA
ULMES
02347733
18,971.01
4,365 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, OTKUP,
KLANJE, PRERADU I DISTRIBUCIJU MESA I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
UNIVERSAL
02650851
130,872.53
609
INVESTMENT GROUPD.O.O. PODGORICA
UNITERM
02275082
14,463.35
3,546
DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU D.O.O. NIKŠIC
F40,708.82
02710480
2,120
& P D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT ULCINJ
FANID.O.O.
02057581
22,109.71
2,743
- PODGORICA
FANTASMA
02453525
13,169.51
827
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
FAST
1009974230012
18,176.21
2,833FOOD INDEX
FACTOR
02451816
36,837.34
502
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOCU EXPORT - IMPORT - PODGORICA
FEBA-COMMERCE
02113392
218,227.83
4,089
DOO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE CETINJE
85
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
2,364
FER
02427460
17,221.73
COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,024
FERT
02290138
129,271.97
D.O.O. KOLAŠIN
2,434
FIDERUS
02308886
12,647.80DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET, USLUGE I PROIZVODNJU
PODGORICA
FILE
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - BIJELO POLJE
1,296
02732793
48,766.08
FILI
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANE
491
02782910
14,765.69
FLORI
MONTENEGRO D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ,
3,031
02397838
23,557.43
PODGORICA
FM-PANINI
235
02817900
41,849.42 DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
FORTIS
GROUP D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - CETINJE
397
02414864
28,561.76
FRANOVIC
235
2605950225013
10,234.21 OLGA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. TREND - KOTOR
FRATELLO
2,139
02706164
35,446.43 MP TOURS D.O.O. - BUDVA
FREE
MONTENEGRO D.O.O ZA RADIO I TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI KROZ OBAVLJANJE
2,973
02416751
33,388.31
DJELATNOSTI JAVNOG RADIO-DIFUZNOG SERVISA - POGORICA
FRIGORIFER
COMMERCE DOO
4,343
02356643
10,191.48
FRIENDS
4,038
02324725
20,165.85& COMPANY D.O.O. PODGORICA
FRIZERSKA
2,519
0803967270127
25,052.13 RADNJA BOBAN BERANE
FUDBALSKI
3,290
02422239
251,543.77 KLUB SUTJESKA D.O.O. ZA SPORTSKI MARKETING I PROMET ROBA - NIKŠIC
FURO
- S DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
1,618
02628228
71,978.29
H26,765.02
& F COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT - IMPORT , ROŽAJE
1,987
02423766
H.T.P.
MILOCER D.O.O. BUDVA
1,582
02224917
766,084.21
3,473
H.T.P.BERANE
02009030
221,739.85
A.D. BERANE
HADROVIC
1,924
0507980283000
14,426.19 CAZIM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - CEVABDŽINICA - KICO - BIJELO
POLJE
HAJDARPAŠIC
SEJFUDIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. PIZZERIA AQUARELLO
980
1804963280128
16,478.43
- ULCINJ
1,684
HAJRULAHAJ
2002979223013
22,215.26
ILIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJEALTNOST - AUTO TAXI - ULCINJ
294
HAJSTER
02678276
35,324.34 D.O.O. - BUDVA
236
HALO
02303302
29,666.16
CARD DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I EKSPLOATACIJU JAVNIH TELEFONSKIH GOVORNICA
PODGORICA
3,248
02337452
19,541.25 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
HARMONIA
3,585
HASOVIC
0702963272027
24,646.20 HUSEJN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. DOM ROŽAJE
2,794
1704978280014
16,169.05 ELVIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CEVABDŽINICI BON-APETIT BIJELO
HADŽAJLIC
POLJE
572
HELVETIK
02854902
96,011.08 D.O.O. DANILOVGRAD
1,827
HELVETICA
3112970265019
118,327.86
1,763
HECTAS
02432285
507,350.94
D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO I POSLOVNE USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
193
HIDROMOL
02073692
24,718.66 D.O.O. ZA IZVOĐENJE ISTRAŽNIH I EKSPLOATACIONIH OBJEKATA I BUNARA
86
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
PODGORICA
1,616
HIDROMONT-MERCUR
646,907.75
D.O.O. - BUDVA
02200643
1,721
HIPER
35,557.64
VES DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET D.O.O. - BUDVA
02349116
1,259
HIT
33,386.48
CAR DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
02688271
EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,279
HOGAR
17,575.75
STRAŠNI D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU -CETINJE
02333627
1,329
HOLDING
42,219.56 DRUŠTVO ZA INFORMATIVNU DJELATNOST PREVALITANA HOLDING D.O.O. 02191768
PODGORICA
1,519
HOLLAND
278,061.56AUTO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
02420287
298
HOLLEGRO
53,660.05 TOURSD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT , ULCINJ
02789256
1,775
HOLLEGRO
603,328.49 COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - ULCINJ
02412772
1,331
HONSIC
57,544.56
COMPANYDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT - IMPORT ROŽAJE
02740346
53
HOTELSKO
484,532.87 TURISTICKO PREDUZECEQUEEN OF MONTENEGROD.O.O. BUDVA
02404419
2,815
HRASTOVINA
11,743.05
ELVIRA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CEVABDŽINICI FAST FOUD LA
2608968295018
PROVANCE PLJEVLJA
1,964
CAB
97,807.22
COMPANYD.O.O. PODGORICA
02672430
672
CAKAJ
14,537.84
COMPANY D.O.O. - DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT - IMPORT,
02881853
UGOSTITELJSTVO I USLUGE ULCINJ
1,933
CANCUN-SPED
63,739.44
D.O.O. ZA ŠPEDICIJU, PROMET I USLUGE- BAR
02461285
1,706
CAROLINA
112,802.66 COMMERCEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE D.O.O
02340178
BUDVA
2,230
CARSKO
1,863,321.36
SELO D.O.O. ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT , PODGORICA
02415682
383
CASOVNICARSKA
17,433.37
FIRMA S.Z.R. ŽVELJARIN KOTOR
2402961240016
4,619
CAUŠEVIC
15,017.51 ZLATKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PLJEVLJA
2908962290093
4,129
CAFFE
13,900.18
BAR SUNCE - KOLAŠIN
1504959219038
921
CVEN
54,784.76
DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR,POBRĐE
02188368
BB
2,899
CVIJOVIC
10,823.46 DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. TOCAK - PLJEVLJA
0402964290033
3,926
48,520.69 DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO,PROMET I TURIZAM D.O.O BUDVA
CVIJOVIC
02243580
1,313
CVIJOVIC
30,336.83 SANDRA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - SUR EKSPRES KAIROS BUDVA
0903988259993
3,662
13,394.96
CEBA
& CO CETINJE
02272407
3,648
23,778.02
CEVAPDŽINICA
1507974386519
TAJANA BAR
1,611
47,826.85 RIBOLOVI - CEKLIN FISHINGD.O.O. PODGORICA
CEKLINSKI
02754991
1,972
CELEBIC
11,139.77TRADE D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA - PODGORICA
02669641
3,469
97,226.66ZA POSEBNE NAMJENE I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
CENTAR
02326671
186
CENTAR
18,577.27SBS D.O.O. ZA SPORT I TURIZAM - HERCEG NOVI
02216671
2,105
20,758.65 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE D.O.O. DANILOVGRAD
CERANIC
02333635
669
CETVORKA
26,592.67 DRUŠTVO ZA ROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, PROMET ROBA I USLUGA
02061066
87
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
TIVAT
467
CETKOVIC
14,907.97 NADA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST MANIA SHOP - KOTOR
0602962215033
153
CISTO
17,069.70
D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
02624826
2,191
CITRONELLA
341,965.37 DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
02397595
1,534
CITY
30,616.29
ŽABLJAKD.O.O.ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, ŽABLJAK
02760410
1,254
CITY
467,528.87
MODA DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
02329573
1,601
CICIC
43,521.95
COMPANY DOO ZA TRANSPORT, PROMET I USLUGE - BAR
02441233
2,077
CLIO
15,120.79
MONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, ŠPEDICIJU I USLUGE, EXPORT - IMPORT - BAR
02349531
109
CLUB
11,304.46
MEDITERANE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCI, PODGORICA
02913259
217
CODEX
54,575.40
GPRDOO ZA PROIZVODNJU, PROMET, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE EXPORT - IMPORT
02645998
ULCINJ
47
COINIX
24,141.60
MONTENEGRODRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - CETINJE
02719380
1,504
COM
381,905.91
- TECH SHOPZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. PODGORICA
02670976
551
COM
39,893.49
GALIJA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I
02448548
USLUGE - TIVAT
1,702
COMPANY
23,943.97 7 AVGUST D.O.O. - BIJELO POLJE
02664445
3,710
COMPANY
55,821.17 CENEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
02288451
1,737
COMPAS
13,828.85LINE D.O.O. BUDVA
02351021
1,251
CONSTANCE
33,123.78
DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROMET I USLUGE D.O.O. BUDVA
02425602
2,184
CONSULTING
33,470.46
GROUP MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICA
02414961
1,264
CONTO
815,520.47
T D.O.O. DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIVZODNJU, PROMET
02210614
ROBA I USLUGA - PODGORICA
918
CORBIC
14,704.53
MILADIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST GRAĐEVINSKO ZANATSKI
2906956220013
RADOVIROJAL KERAMIKASUTOMORE
1,217
10,036.09
CORIC
3105975260159
ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. GRIL PARK - RISAN
1,860
CORMA
02420651
31,001.44
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,716
11,038.04 FARIS KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU MONTENEGRO U
COROVIC
2108980280023
BIJELOM POLJU
4,345
185,488.13
02307863
CORF
TRADE D.O.O. PODGORICA
110
1301958230013
10,622.90 MARJAN
CREPULJA
2,307
14,626.23
02637472
CRNOGORSKA
INVESTICIONA I GRAĐEVINSKA KOMPANIJAD.O.O. PODGORICA
818
13,354.17
CRNOGORSKI
02752883
SAVEZ AUTO-MOTO SPORTSKIH KLUBOVA- PODGORICA
1,616
90,516.00
02771772
CTH
TEAM DOO BUDVA
1,678
0910964275110
11,447.15RAJKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU RALE BERANE
CULAFIC
4,176
27,942.57
CUPIC
02250284
CO SLAVICA O.D. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO HERCEG NOVI
3,906
02319390
16,144.06
CUCA
COMMERCE D.O.O. PODGORICA
3,293
14,413.42D.O.O. ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU PODGORICA
CHEDOC
02153467
88
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2014.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj
1,712
CYVAS
02736349
453,425.14
GENERAL TRADE LTD NICOSIA,CYPRUS-GLAVNO PREDSTAVNIŠTVO ZA CRNU GORU,
PODGORICA
DŽAKA
& COD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ULCINJ
2,091
02653982
102,093.42
DŽERIPREDUZETNICKA
RADNJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
859
3103962220031
29,212.24
ŠABIC
AHMET TIVAT
138
0711928234022
10,766.15
ŠABOVIC
1,659
0604950225036
15,363.79FATIMA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU IGRACAKA DADO BAR
ŠANEX
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA, BAR
4,511
02304414
18,608.59
ŠARIC
MILORAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO-TAXI - KOTOR
3,100
0108965274028
13,231.04
ŠAHMANOVIC
RAHMAN KOJI OBAVLJA SAMOSTALNU UGOSTITELJSKU DJELATNOST U KAFE
1,607
1811964274020
10,648.51
BARU MEHOV HAN - PLAV
ŠEKULARAC
MILORAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MJEŠOVITE ROBE
2,076
1101955270023
11,899.64
FENIKS- BERANE
ŠEHMUZD.O.O.
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, ULCINJ
2,120
02658097
64,680.75
ŠKARA
COMERCE O.D. PODGORICA
4,424
02294052
12,950.26
ŠKERO
ZDRAVKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - BIFE KAMENO - HERCEG NOVI
172
1207968240029
10,639.56
ŠLJUKA
SEBINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KALIMERO 2 - PLJEVLJA
1,602
3105961295014
17,608.67
ŠOPING
MONT D.O.O. TIVAT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU
762
02182564
531,207.48
PROMET I USLUGE
ŠPIKITRGOVINSKO
ZA PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. TIVAT
4,173
02142457
25,265.90
ŠTAMPARIJA
BAR - BAR
2,444
02201038
13,583.84
ŠTILET
BOŠKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU KONOBA POD VOLAT
3,171
0201957230011
15,489.18
KOTOR
ŠTILET
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE - TIVAT
2,825
02134543
44,688.68
467
ŠUPIC
0101962265082
19,395.19
DUŠANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - DUŠKA JEANS - KOTOR
ŠCEKIC
DALIBOR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. SARA- BERANE
3,955
2901980270135
13,437.10
1,379
WELTING
02682176
437,325.95D.O.O. BJELJINA - DIO DRUŠTVA ,BUDVA
WORLD
BEACHD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, ULCINJ
1,324
02659182
13,437.36
1,862
WORLD
02428628
10,679.95
LINE COM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT PODGORICA
2,052
WORLD
02652501
11,346.24
STARTEL COMMUNICATIONS MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICA
823
WRC-MONT
02422328
14,740.39 DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT
PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR.205/13 OD 03.07.2013 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
1,210
WTE
02709333
412,642.74
DESALINIZACIJA MORSKE VODE D.O.O. - PODGORICA
2,665
02079739
Y35,228.78
FLORIDADRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO,TURIZAM I TRGOVINU D.O.O. HERCEG NOVI
433
YANTAR
02737841
35,858.50DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. - BUDVA
1,777
YUNAP
02362546
24,153.55
D.O.O.ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO , PROMET ROBA , EXPORT- IMPORT , NIKŠIC
89
Download

ovdje - Bankar.me