Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,337
13,240.75
02052628
MAJPROIZ.USL.PROM.PRED.U PRIV.SVOJ.SA P.O.
2,180
13
02048167
15.00
JUL STAMBENA ZADRUGA
5,254
13
02278189
2,402.16
MAJORT.USLUZ.DRUS.BOSKOVIC VERA
4,275
15
02204088
165.10
JUN PRED. U PRIV. SVOJINI SA P. O.
5,252
16
02291355
252.42
JUL D.O.O.
4,377
17
02060353
7,082.40
DECEMBAR PRED U PRIV SVOJINI
3,747
19OKTOBARORTACKO
02270498
7.12
DRUS.ZA PROMET I PRUZ.USLUGA RAKONJAC VUKO
5,250
22
02072220
520.88
MAJPREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINI SA P.O.
5,384
25
02190338
578.11
NOVEMBARPRIV.PRED.SA P.O.
5,252
32,008.32
02225352
JUNPRED.ZA TRG.I USLUGE
5,193
30
02279711
7,119.05
MARTORT.DRUS.STANIC VUKOMIRA I DR.
2,180
415.00
02098814
M D.O.O.
2,180
415.00
02301997
S RAKOCEVICORTACKO DRUSTVO
5,252
405PREDUZEE
02164566
384.94
U PRIVATNOJ SVOJINI
5,209
5940.87
02261294
JU DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE K.D
5,377
64,354.68
02056810
JUNIPREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINI
3,786
6107.18
02241846
OKTOBAR PRED.ZA PRIZVOD.TRGOVINU I USLUGE
4,050
6.
324.93
April STR
4,893
697
8,825.88
SUR KAFE BAR VL. USKOKOVIĆ ZORAN
4,893
9.MAJ
373.37STR
4,996
91RAZVOJNO-TRZNI
02044412
579.16
CENTAR U MJES.SVOJINI
5,207
A77,029.52
02058570
D PRED.ZA PROMET ROBA
4,893
A5,812.12
K IVL.DJOKAJ NDREK
5,252
A.M.M.JUGOCCOPP.P.ZA
02084244
53.96
PROIZ.TRGOVINU
4,695
AB-CELEBIC
02325845
413.70
I ORTACI O.D.
4,276
ABASDRUŠTVO
02294940
137.34
SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
4,699
ABAC
02317508
13,693.33
STRUGAR COMPANYO.D.
4,708
ABACUS
02130661
2,653.28 D.O.O.
4,670
ABC
02341000
2,538.99
PRESS D.O.O.
5,251
ABC-TRADEPREDUZEE
02152371
23.96
U PRIVATNOJ SVOJINI
5,252
AVALA-KOMERCPRED.U
02103699
3,475.47
PRIV.SVOJ
4,477
AVALADISKOTEKA
21.00
4,893
AVALONTRG.RADNJA
1,175.03
KOMISION VL.ZIJADA AHMETOVIC
5,392
AVITEXPRED.ZA
02141728
16.40
UNUT.I SPOLJ.TRG.
82
AGA
02795396
603.99
SUR ULCINJ VL.ISMAILAGA MUSTAFA
4,132
AGENCIJA
02117312
24,223.73 ZA PRAVNE USL.D.O.O. R.DAKIC-NAKNADA ZA PORODILJ.B
2,109
AGENCIJA
02068079
11.50
ZA PRESTRUKTURIRANJE PRIVREDE I
72
AGORA
5,806.03SUR ULCINJ
1
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,978
AGRO-MIX
02136317
1,340.17 DRUSTVO ZA PROIZ.TRG.I USLUGE DOO
3,472
AGRO-SINECOOP
02299429
98.37
D.O.O.
5,213
AGROMONTPRED.ZA
02054469
495.11
POLJOP.PROIZ.UVOZ-IZVOZ INZINJ.KONS.
5,378
AGROPRED-NIKSIC
02045362
3,870.25
5,251
AGROS-PROMPRED
02247763
836.86
U PRIVATNOJ SVOJINI SA P.O.
2,226
AGROTUZIZEM.ZADR.
02080036
1,143.40
2,180
AGROFRUITD
02257254
15.00
O O ZA PROIZ.PROMET I USLUGE
5,479
ADA
02053616
429.02
PRED.ZA PROIZ.PROM.I USL.TURIZ
1,741
ADVOK
24,528.12
KANC MIJANOVIC JOVANKA
3,018
ADVOKAT
9,250.73 - SLAVKA DJURISSIC
1ADVOKAT
140.00
- DJORDJE MARKUSS
1,115
ADVOKAT
3,471.11 ABAZOVIĆ DANIJELA - NIKŠIĆ
4,082
ADVOKAT
7.83
BOŠKOVIC VESNA
205
ADVOKAT
3,496.41 VLADIMIR HAJDUKOVIĆ PODGORICA
3,199
ADVOKAT
65,120.12 DJURASOVIC DRAGAN
4,893
ADVOKAT
614.77
ZIVKOVIC ILIJA
856
ADVOKAT
14,068.31 LABUD SLJUKIC
407
ADVOKAT
1,469.13 MARIJA VUKOVIC
106
ADVOKAT
18,873.73 MARKOVIC J.LJUBOMIR
327
ADVOKAT
1,802.12 MEĐEDOVIC ALMINA-MINKA
3,092
ADVOKAT
74.41
MR.ILIJA STANOVCIC
407
ADVOKAT
5,832.05 MUČALICA M. NIKOLA
2,284
ADVOKAT
5,863.16 NEVENKA KORDIĆ
439
ADVOKAT
1,839.35 NURKOVIC HAMID Rozaje
1,730
ADVOKAT
12,655.12 PERUNOVICC MIJOMIR - NIKSSICC
302
ADVOKAT
3,442.08 RADMILA MUCK RADICEVIC
167
ADVOKAT
1,369.76 STOJANOVIC DRAGISA
1,709
ADVOKATSKA
315.00
KANCELARIJA DRAZZEN MEDOJEVICC
149
ADVOKATSKA
4,932.72
KANCELARIJA ZEČEVIĆ VESELIN
3,141
Advokatska
15.00
kancelarija Ivossevic Borislav
1,128
ADVOKATSKA
5,866.51
KANCELARIJA LABUDOVIĆ DUŠAN
5,399
ADEJOBA
02292785
634.21
DOO
3,749
ADI
02373742
708.52
COMPANYD.O.O.
4,893
ADMIRALEXPORT-IMPORT
02269872
29.88
PRE.ZA PROIZ.PROMET I USLUGE
5,385
ADRIA
02310970
6,640.31
TOURS
4,824
ADRIATIC
423.28
2,180
ADRIVANPRED.ZA
02153874
15.00
PROIZ.PROMET
4,656
ADRIJA-COMERC
02059223
5,227.96
O.D.
2
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,794
ADUT
02343193
1,945.41
ORTACKO DRUŠTVO
87302442256
AEGEE
15.00 NVO PODGORICA
87302625393
AES
15.00
D.O.O. PODGORICA
5,251
AZANE-EXTRA
02100819
335.75
PROMETPRED.U PRIVATNOJ SVOJINI
4,506
AZZAROPRED.ZA
02196646
133.72
PROIZ.PROMET I USLUGE
4,799
AZZURINA
02061350
144.68
PRED.ZA UGOST.I TURIZ.EXP
3,796
AZZURO
441.85
4,893
AZZUROPICERIJA
133.98
1,119
AJKOVIC
02840090
107.05 BILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST-FRIZERSKI SALON HER
5,604
AKA-PRODUKTP.P.
02102056
951.29
ZA PROIZ.PROM.I USLUGE SA P.O.
4,970
AKADEMSKI
133.04
KULTURNI KLUB
5,243
AKO-PROMPREDUZEĆE
02140730
872.65
U PRIVATNOJ SVOJINI
5,209
AKOTIPREDUZECE
02170515
46.25
ZA TRGOVINU I USLUGE
4,893
AKT
2,613.58
FRIZERSKI SALON-VL. BARJAMOVIĆ MIODRAG
2,180
AKCIJA
02461242
15.00 ZA BUDUCNOST-ACTION FOR FUTURE NVO PODGORICA
3,743
AL
02281309
143.04
303D O O
5,252
ALAMBOPRED.ZA
02137062
450.73
USL.I PROMET
5,252
ALBATROSPREDUZEE
02052857
2,476.07
U PRIVATNOJ SVOJINI
5,476
ALBING
02175690
428.26 P. P. ZA PROIZV.USLUGE I TRGOVINU
4,920
ALBUGORT.DRUS.HEROVIC
02246406
2,976.36
MIRSAD I DR
4,381
ALEGRA
909.58 KNJIZARA
2,180
ALEKS
02102846
15.00 KOMERCPRED.ZA PROM.ROBA
3,835
ALEKSANDAR
07444729
367.62
BAR P.J. BECICI
120ALEKSANDRA-TEKSTIL
22,531.13
VL. ALEKSANDRA POPOVIC PODGORICA
4,306
ALEKSID.O.O.
02339927
101.47
2,180
ALEX
02328348
15.00 N.T.COMPANYD.O.O.
4,417
ALEXANDER'S
02303817
983.91
OF USA-MONTENEGRO PDG
2,180
ALINEAPRED.ZA
02149028
15.00
PROIZ.PROM.ROBA USL.
4,726
ALMIRA
02278260
49.07 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA
3,747
ALTERNA
02322803
4,278.50 INTERTRADED.O.O.
4,977
ALUMAX-ELUPLASTICD.O.O.
02301717
10,839.47
3,253
ALFA
06359132
192.17
DOO HERCEG NOVI
5,252
ALFA-L
02150913
106.34 OMLADINSKA ZADRUGA
4,562
AMARENA
79.67
1,668
AMD-DJORDJIJE
02620022
103.71
STANIC- BIJELO POLJE
4,958
AMERIKA
125.71 MODE STR KOMISION
5,342
AMISO
02273829
28,176.34
DOO POSLOVNO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET I USLUGE
5,333
AMMONSTARD.O.O.
02314894
822.72
3
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
5,242
AMORPREDUZEE
02093774
344.94
U PRIVATNOJ SVOJINI
3,642
AMSJ
17151380
38,808.87
P.S.BIP D.O.O. BUDVA
3,298
AMSS
06896731
32.78 DOO BUDVA
5,261
AN-COMERCPRIV.PRED.
02148374
288.46
4,893
ANA
45.67KOZMETIČKI SALON VL. MARKUŠ ANA
574
ANA
02887606
300.01
RADULOVIC KOJA OBAVLJA PR DJEL-ŠTAND SA GARDEROBOM-SUTOMORE
4,893
ANA
46.07STR VL. ĐURIŠIĆ ANKA
4,893
ANA
70.29TR.RADNJA VL.VELJKO IVANOVIC
4,893
ANA
101.64
TRGOVINSKA RADNJA
4,054
ANDAR
02289385
745.87 ARSOVIC ORTACKO DRUSTVO
4,447
ANDJELA
1,009.70 KOMISION
4,922
ANDRA
02335565
1,432.59D.O.O.
5,209
ANDRIJANA-CO
02234254
46.25
PRED.ZA PROZV.PROMET
5,252
ANERIP.P.ZA
02177790
2,629.95
TURIZAM,TRGOVINU I USLUGE SA P.O.
4,694
ANIZ
02066181
6,480.27
NOVIN.IZD.GRAF.I TV PRODUKCI
5,209
ANISET
02168472
46.25 PRED.ZA PR.PROMET ROBA I USLUGA EXP-IM.
4,374
ANTEUS
302.13 KONISION DUBLJEVIC GORANA
2,180
ANTEXPRED.ZA
02244918
15.00
PROIZ.PROMET I USLUGE
2,180
ANTIPIRATSKO
02627906
15.00
UDRUZZENJE CRNE GORE NVO
5,476
ANTONETA
02223678
378.58
PRED.ZA TRG.TURIZAM USLUG
5,254
APIA
02249855
26.73TRADEP.P.ZA PROIZ.I PROMET ROBA
4,149
APIC-TRANSORT.DRUS.ZA
02290987
344.16
PREV.ROBE I PRUZ.USL.
156
ARABELOVIC
02941414
415.00
EDIN KOJI OB.PRIV.DJ.PLAZNI BAR ARABELA-BAR
5,252
ARANDAD
02259435
11.73
O O ZA PROMET I USLUGE
4,148
ARDAKUGOS.ORT.DRUS.MUJEVIC
02069989
666.94
M.I DR.
4,970
ARI-SABOORTAKO
02287862
211.77
DRUTVO ZA PREVOZ I PROMET
5,209
ARIES
02149702
42.15 PRED ZA SP.I UN TRGOVINU
4,956
ARILIANTRG.RADNJA
76.35
VL.MAVRIC HADZIRA
4,283
ARILJESPRED-PROMETORTACKO
02287277
600.21
DRUSTVO MIRKOVIC DRAGAN
5,179
ARIS
02240637
1,478.38
PROIZVODNO PROMETNO I USLUZNO PRED.U PRIV. SVOJINI
5,207
ARISTEA
02236648
1,130.83 PREDUZECE
5,384
ARISTON
02089998
174,581.81
PRED.ZA PROIZV.I PROM.ROBA I USL.
4,913
ARISTON
4,224.81 SNEK BAR
4,726
ARKUS-PROJEKT
02042657
16.09
PRED. U DRUSST. SVOJINI
4,740
ARMIRACPRED.ZA
02065355
160.85
GRADJ.RAD.I PROMET ROBA
5,249
ARSOVIC
02308797
3,919.62 COMMERCE OD
2,180
ART
02269309
16.85
DEKORD.O.O.
4,874
ART-2000
02313383
17,335.15 PODGORICA
4
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,893
AS
77.49
TRGOVINSKA RADNJA-MINIMARKET VL. MULIĆ SALIH
5,252
ASINVESTPRED.U
02067331
1,171.96
PRIV.SVOJINI
4,216
Asoc.
02266121
1.67 štampanih nezavisnih medija Mont press
552
ASOCIJACIJA
02774500
1,472.42
IZDAVAČA I KNJIŽARA CRNE GORE NU PODGORICA
4,893
ASTERIXJ.U.U.VL.VARAGIC
856.53
GORAN
5,252
ASTERIXP.P.ZA
02225409
512.48
TRGOVINU SA P.O.
1,392
ASTRA
6,217.84
PEKARA PLJEVLJA
4,893
ASTRA
2,071.17
CIPELE
5,249
ASTRAGANPRED.U
02238195
1,878.31
PRIV.SVOJ SA P.O.
4,722
ASCOM
02246503
611.56 MTTMJ.PRED.D.O.O.ZA PRO.INZ.I USL.
4,474
ATINASTR
974.69
5,147
ATINGD.O.O.
02325144
40.36
4,489
ATLAS
02072211
47.38 DRUSTVO ZA TRGOVINU K.D KOMPLEMENTURA
4,318
ATOM
08497745
8.99 DOO NOVI SAD
1,428
ATOMIUM
02826577
4,210.67 AUTO-SERVIS-DZAFIC SACIR -PREDUZETNIK-BIJELO POLJE
5,250
ATOS
02123363
613.05PRED.ZA PROZ.ZA. PROZ.ZAN.TRG.USL.
4,893
ATOSSUR
2,983.82 RESTORAN
4,856
AURORAORT.DRUS.SESTOVIC
02182785
870.25
NASJA
4,893
AUTO
3,284.90
BORIS AUTO SERVIS VL. ILIĆ RAJKA
4,807
AUTO
02295938
630.36KUCA SATELIT DOO KOTOR
4,893
AUTO
02036177
472.04MOTO DRUTVO
1,574
AUTO
02345463
7,948.33
MOTO KLUBKOLASIN
4,857
AUTO
252.13SERVISARSOVIC
3,401
AUTO
2,610.05
SERVISAUTO BORISVL.ILIC ZELJKO
4,958
AUTO
51.18 TAXI ANDRIJASEVIC KRSTO
1,751
Auto
11,249.09
taxi ŠKRIJELJ ERSIN
1,461
AUTO
19.64 USLUGE ZANATSKA RADNJA
4,740
AUTO-GRIL
224.10
5,385
AUTO-IMPEXPREDUZEE
02079801
395.54
U PRIVATNOJ SVOJINI
5,208
AUTO-MIRKO
02296268
31.93
2ORTAKO DRUTVO LAZI SRAN I DR. SA N.S.O.
107
AUTO-SERVIS
02826038
72.98
ZINDOVIC MOJKOVAC
4,117
AUTO-TAXI
51.65
MEHOVIĆ HUZEIR
4,125
AUTO-TAXI
2.97
MILETIĆ BRANKO
4,507
AUTO-CENTAR-CESTA
02077604
3,480.40
TRG.KOMAND.DRUS.
4,312
AUTOMACO
02215101
883.95
PRED.ZA PROIZ.PROM.I USLUGE
246
AUTOMEHANIKA
02827930
383.24
DJUKA - Vl. Perusko Djurica Herceg Novi
4,958
AUTOPREVOZNIK
44.34
DJURISEVIC NENAD
4,200
AUTOPREVOZNIK
12,041.84
BARZUT DARSKO
5
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,958
AUTOPREVOZNIK
45.59
DJUKANOVIC ILIJA
4,856
AUTOPREVOZNIK
1.63
JOVOVIC DRAGAN
4,958
AUTOPREVOZNIK
24.18
MAROJEVIC DRAGAN
4,958
AUTOPREVOZNIK
13,641.98
NIKOLIC VIDOJE
4,958
AUTOPREVOZNIK
10,119.64
RADOJEVIC LAZAR
3,847
AUTOPREVOZNIK
38.75
VUJOVIC ANDRIJA
4,893
AUTOPREVOZNIK
94.30
VUKADINOVIC MIODRAG-MISKO
4,958
AUTOPREVOZNIK
96.63
VUKOVIC MIRASS
4,060
AUTOPREVOZNIK
4,233.58
VULANOVIC ILIJA
4,893
AUTOPREVOZNIK
46.08
DJUROVIC MIOMIR
4,958
AUTOPREVOZNIK
645.68
KRSMANOVIC BOZIDAR
4,958
AUTOPREVOZNIK
46.25
KRSTIC JOVAN
4,893
AUTOPREVOZNIK
37.26
LALOVIC DRAGUTIN
4,958
AUTOPREVOZNIK
0.57
MARKO VUKOVIC
4,958
AUTOPREVOZNIK
21,316.66
MAROJEVIC STANIMIR
3,302
AUTOPREVOZNIK
170.53
MUJOVIC NIKOLA
3,857
AUTOPREVOZNIK
1.80
RABIJA BAŠIĆ
4,293
AUTOPREVOZNIKBAJOVIC
1,826.00
DJORDJIJE
4,064
AUTOPREVOZNIKKOSTIC
8,267.80
SLOBODAN
4,958
AUTOPREVOZNO
56.89
PEROVIC MIODRAG
4,893
AUTOSERVIS
339.11
RABBIT
4,893
AUTOSERVIS
46.49
STANIC ZELJKO
2,379
AUTOSPORTSTR
668.36
4,509
AUTOSHOP-MONTENEGRODRUSTVO
02263211
203.28
SA OGR.ODGOVORNOSCU
4,893
AUTOTAXI
207.09
VULICEVIC ZORAN
4,795
AUTOTEHNICORT.DRUS.
02284189
9.27
5,465
AUTOTRANSPORTI
02251230
18,352.41
PAMAS MJESS. PRED.
4,893
AUTOCENTRAL
2,573.45
TRGOVINSKA RADNJA VL. KILIBARDA MILAN
3,743
AFI-TRADEPRED.U
02240793
3,798.30
PRIV.SVOJ.
5,254
AFRODITATRG.PREDUZECE
02069580
123.21
5,252
AHMICAPROIZVODNO
02062003
3.02
TRAG.I USLUZNO PRED. U PRIVATNOJ SVOJINI
1,031
ACADEMY
02739267
15.00
FOR EDUCATIONAL DEVELOPMENT(AED) NVO PODGORICA
4,515
ACIMIC
02304490
2,829.80COMMERCE PODGORICA
5,180
ACTION
02265583
11,148.59
GRADNJA-PDG
4,452
AXIOMO.D.
02303175
30.75
5,254
B7,841.51
02302853
B DILING AKCIONARSKO DRUSTVO
4,696
B29.92
02336405
BATROVIC I OSTALI O.D.
5,280
B354.49
02057042
AMP J TRGOVINSKO PREDUZECE SA P.O.
6
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,893
B282.75
M STR BUDVA
4,786
B.B.COMMERCE
02060299
319.03
ZIVANOVIC ORTACKO DRUSTVO
4,592
BABOVIC
36.86
MILOS AUTOPREVOZNIK
2,180
BABY
02310791
15.00 M-MARKOVIC O.D.
4,779
BABY-MONT
02299437
2,050.68
LABOVIC PODGORICA
5,209
BAG
02184168
46.25MIG KOMERCP.P. ZA PROM.ROBA I USL.
4,958
BADOSOPRAVKA
45.77
MED.APAR.GVOZDENOVIC BOZO
4,926
BAZAPROIZVODNO
02055686
10.02
TRAGOVINSKO USLUZNO PREDUZECE U PRIVATNOJ SV
4,893
BAZAR
17.57 SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA
4,893
BAZAR
174.00 TRGOVINSKA RADNJA-KIOSK VL. SAVOVIĆ
5,254
BAZARPRED.ZA
02056747
102.82
PROIZV.SAOB.TRG.UG.I USL.U OBL.PROMETA
4,893
BALIJACE
82.75
TRGOVINSKA RADNJA
4,844
BALLPRED.ZA
02155745
964.60
PROIZ.PROMET I USLUGE
5,209
BALTIC
02240963
1,398.73PRED.ZA TRGOVINU I USLUGE
4,921
BAMBINO
76.40
4,449
BAMBINOBUTIK
27.26
4,893
BAMBUS
81.04
BAR KAFE BAR VL. RABRENOVIĆ DANIJEL
4,893
BAMBUSSAMOSTALNA
788.28
UGOSTITELJSKA RADNJA
4,958
BAN
48.30KAMEN VL. PAPIC DRAGAN
5,179
BANEPROIZ.PROM.I
02208156
344.12
USL.PRED. U PRIV.SVOJ.SA P.O.
5,254
BANKOMERCUSLUZNO
02070057
305.84
PROM.PREDUZ.U PRIVATNOJ SVOJINI
4,958
BANKUSKAFE
59.34
BAR
901
BAOSIC
02890615
215.00 RADOVAN KOJI OBAVLJA PRIVR DJEL TEZGA NATALIJA BAR
5,254
BAOSIC
02169487
407.74 TRADE PP ZA PROMET ROBA
5,283
BARATO
02181231
1,880.13 KOTOR
5,252
BARTRANZIT
02042576
4,715.38
DD BAR
3,415
BASCOKING
02350297
1,087.56
d.o.o.
97
BATRICEVIC
02845580
729.50
RADOVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R INKOGNITO
4,790
BATRICEVIC-VUKOSAVLJEVIC
02144409
1,251.80
POSLOVNO DRUS. ZA PROIZ.PR.I USL.
5,614
Bats
02282607
2,404.52
company od
5,074
BAĆO-KINGPREDUZEĆE
02158043
346.25
U PRIVATNOJ SVOJINI
5,084
BB
02314380
88.79
COMPANY BOJOVIC O.D.
4,509
BBR
02283263
53.59KOMERCORTACKO DRUSTVO BERANE
4,204
BBSTR
117.53
4,893
BEAUTIFULSTR
475.35
3,484
BEAUTU
02155427
137.22 TRADER
1,974
Beba19.00 preduzetnik
5,252
BEGINPRED.ZA
02226618
2,678.84
PROIZV.PROM.I USL.
7
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,969
BEK
02327643
195.08
INZENJERING D.O.O.
5,230
BEKO
02071827
60.33 SERVISUSLUZNO PROMETNO PREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINI
4,760
BEL
02234025
878.16
AMI PRED.ZA PROMET I UGOST.
5,242
BELA
02206978
374.33
TRADETRGOVINSKO PREDUZECE SA P.O.
5,441
BELVI
02257084
2,084.95
KOMERC DOO ZA TRG. I USLUGE U PROMETU
5,209
BEMONTDRUSTVO
02264986
48.30
ZA PRIZ.TRG.I USLUGE
2,180
BENEFITPRED.ZA
02125137
15.00
PROIZ.PROM.I USLUGE
2,492
BENKAJ-COMMERCEPRED.ZA
02207427
3,100.27
UNUT.I SPOLJ.TRGOVINU
370BENDZO
252.73 1 PODGORICA
4,761
BEOPROM
02293960
43.83
ORTAKO DR. GOLUBOVI ZDENKO I DR.
4,950
BERANEKOŠARKAŠKI
02037017
7,621.47
KLUB
2,180
BESO
02309351
15.00 SPED PODGORICA
5,252
BEST
02282313
11.75 D.O.O.
4,453
BETISAMOSTALNA
738.76
TRGOVINSKA RADNJA
4,675
BEHADIR
02346478
829.09
ADZOVICO.D.
3,795
BEHAR-ADZOVIC
02090970
207.18
ORTACKO DRUSTVO
2,180
BEX
02103036
15.00
PRED.ZA PROIZV.I PROM.
5,194
BEXPORTPRED.EXPORT-IMPORT
02170523
45.04
SAP.O.
5,252
BIA
02136023
86.78
CO.MONTENEGROPP ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA P.O.
4,902
BIG
2,349.14
BAND KAFE BAR
4,893
BIGOVOSTR-MINIMARKET
24.34
5,377
BILANSPRED.ZA
02105764
588.79
TRG.I KNJIG.I USLUGE
2,301
bilijar
02253470
215.11
klub podgorica
5,164
BILJANAPROMORTACKO
02270307
5,331.23
DRUSTVO ZA PROIZ.PROM.I USLUGE GOLUB ZDE
4,702
BIM
02254913
5,909.62
CORPORATIONPRED.ZA PRODAJU SPORT.OPREME
4,958
BING-CO
02215292
123.35 DM
5,119
BIOMARP.P.ZA
02224712
4,917.97
RIBOLOV
2,463
BIROTEHNIČKI
16,335.81
SERVIS
3,421
BIS
02256754
497.39
ITALINA-PDG
5,254
BIS-TRANSPRIVATNO
02221560
22.55
PREDUZECE SA P.O.
5,251
BISKUPOVICPP
02133415
1,429.58
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I TURIZAM SA P.O.
5,299
BITCOMERCPRED.ZA
02118785
217.57
UN.I SP.TRG.INZ.I USLUGE
3,505
BIFE
10,159.94
ATRIUM
4,772
BIFE
90.71D R VL.DUJOVIC ZORKA
4,893
BIFE
59.24LIBURNA VL KASTRIOT
4,893
BIFE
66.40SKORPIJA
4,185
BIFEMBVL
214.56
MARKUS BOZIDAR
4,078
BIFESVJETLOST
526.16
8
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,041
BIFESTARA
2,447.77
VAROSVL.PRELEVIC RADOJE
5,177
BICICPRE.U
02149141
1,227.72
PRIV.SVOJINI
4,893
BJELASICA
02039419
91.01
PLANINARSKO SMUCARSKI KLUB
4,823
BK
02298279
7.05
BOGDANOVICD.O.O.
5,254
BLACK
02096927
11,362.90
MOUNT COMPANY PRED.ZA TRG.I USL.U OBL.PROM.
4,893
BLISSFUL
694.08
SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA VL. SUZANA DUJOVIĆ
3,753
BLUE
02184664
23,470.85
BELL-VOJVODICO.D.-NAKNADA ZA PORODILJSKO ODSUSTVO
4,580
BMBIPRED.ZA
02218488
25,613.52
PROIZ.TRG I OSTALE USLUGE
4,958
BMSZANATSKA
21.60
RADNJA DRVNA GALANTERIJA
4,905
BO
02225158
3,366.29
MA KNEZ DOO BAR
5,377
BO-BAPREDUZEĆE
02115352
534.74
U PRIVATNOJ SVOJINI
2,180
BO-BRANPRED.ZA
02080133
15.00
PROIZ.PROM.RO.I USL.
5,209
BO-PROM
02093189
48.75
DRUSTVO ZA EXP-IMPORT SPED. I DR.USLUGE
5,283
BO.COM
02079461
533.63 PP ZA PROMET ROBA I USLUGA
4,311
BOBAMONT
02347296
658.95
PODGORICA
5,254
BOBANPRED.ZA
02079585
188.40
SAOB.UN.I SP.TRG.I POS.USL.
5,209
BOBEXPRED.ZA
02248085
288.65
PROMET I USLUGE
4,893
BODY
171.31STR.KOMISION VL.SNEZANA DRASK
3,752
BOZOVIC-VALENTINO
02281503
2,880.26
PODGORICA
4,068
BOZOVICMJESOVITO
02267055
366.15
PRED.ZA PROIZV.EXP-IMP.
5,275
BOING-DOO
02134519
3,159.44
4,778
BOJANA
100.57 BUTIK KOMISION VL. VUKOSLAVČEVIĆ STANOJLA
4,893
BOJANA
77.29 TRGOVINSKA RADNJA-KIOSK
4,711
BOJING
02118815
861.85 PRED.ZA PREVOZ ROBE I PUTNIKA
5,251
BOJOVIĆ-EXPORT-IMPORTPRIVATNO
02120976
231.01
PREDUZEĆE
4,958
BOJOVIC
2,806.90 VL.BOJOVIC BRANISLAV-AUTO TEP.SERV.
4,893
BOKA
41.82 BIFE
4,447
BOKA
2,244.19
KOMISION
4,416
BOKA
84.27 PEKARA
4,893
BOKELJSTR
74.06
4,841
BOKI-KOMERCPREDUZEE
02088185
127.71
U PRIVATNOJ SVOJINI
4,905
BOKSITI
02258366
36.39 R.S.D
1,755
BOLJEVIC
02328003
644.88
BUMERANGO.D.
4,311
BOLJEVIC-POD
02299968
4,284.96
MURVOMORTACKO DRUSTVO
4,451
BONY
166.94STR
5,252
BOOKS-KONSALTINGPRED.ZA
02147742
93.18
UGOST.TURIZAM TRG.I KNJIG.USLUGE
4,969
BOR-MI-CO
02206889
734.71
DRUSTVO ZA PROIZ.PROMET I USL.DOO
10702879697
Borislav
164.73 Perunovic koji obavlja priv.djelatnost prodaja suvenira i proiz.domace radinosti
9
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
4,963
Borovar
02281562
49.03
5,250
BOROVACPREDUZEĆE
02162075
848.79
U PRIVATNOJ SVOJINI
5,252
BORORVO-COMMERCED
02248786
352.96
O O PRED.ZA PROM.ROBA I USLUGA
4,803
BOH-PROMPROIZ.PROM.I
02211025
1,275.34
USL.PRED.U PRIV.SVOJ.
5,252
BRAKEPRIV.PRED.ZA
02219336
10.56
PROIZ.I TRG.SA P.O.
138 03000915
BRANKA
409.09 SCEPOVIC KOJA OBAVLJA PRIVR DJEL-ZABAVNI PARK-BAR
2,070
BRANKO
2,755.38 COLOVIC - ADVPKAT
5,244
BRACA
02075245
503.06 VELJICPRIV.PRED.SA P.O
4,274
BRACA
02262916
131.06 VUKICEVIC & LENFORTDRUS.SA OGRAN.ODGOV.I DR.
5,368
BRACA
02062046
346.03 ZAJICPRED.ZA TRG.UGOST.SPEDIC.I USL.
5,252
BRACA
02046849
5,627.69PEPICPRIVATNO PROMETNO I USLUZNO PRED.U PRIV, SVOJINI
4,678
BRACA
579.85 POPOVICSTR
5,252
BRACA-DACICPRED.U
02066700
277.96
PRIV.SV. SA P.O.
4,893
BRACAVL
472.19
MAROVIC VELIMIR
4,893
BRACOCH
06048161
96.82
# BRACOCH COPRED.ZA PROIZ.TRG.I USLUGE D.O.O.
3,743
BRITISH-MONT-TRADINGK.D.
02344726
4,066.79
4,038
BUBA-MARA
02213508
962.72
DRUSTVO ZA PROMET I USLUGE K.D.
4,893
BUBAMARASAMOSTALNA
850.49
UGOSTITELJSKA RADNJA
5,307
BUGARACPROIZVODNO
02049163
12,565.64
PROMETNO PRED, U PRIVATNOJ SVOJINI
5,252
BUDANPRIVATNO
02232626
10.56
PREDUZECE SA P.O.
4,418
BUDVA
1,466.812000STR
4,893
BUDVA
313.55 UGOSTITELJSKI OBJEKAT-MOTEL
4,478
BUDVA-PRESSD.O.O.
02335204
1,258.03
4,740
BUDTIKSTEFANVL.KRUNIC
176.06
SASA
4,953
BUDUĆNOST
2,855.00
STR VL. PETRIČIĆ RADOJKO
4,893
BUDUCNOSTSZR.VL.DAUTI
5.14
BAJTULI
142 BUJAR
1,581.96
DAUTI KOJI OB PD SUR SHKENDIJA
4,856
BUJKU
02194678
33.66 ZEMLJORAD.ZADRUGA
4,893
BUKOVACPOSLOVNA
07515022
129.90
JEDINICA
139 02998190
BUKURIJE
623.16
FICIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R NEW HOLEGRO
5,158
BULAJIC
02305674
25.01
COMMERCE
4,823
BULATOVIC
02099691
20.83
MAXI PODGORICA
4,893
BUMAX
155.99 VL. ANICA BULATOVIĆ
4,052
BUREKDZIJSKA
180.22
RADNJA VL EMIR IBRAHIMI
5,254
BURICO
02101459
4,814.18 TRGOVINSKO TURISTICKO PP S
4,636
BUTIK
1,126.10
SARME VL.RMUS RADAN
4,801
BUTIK
84.93 KOMISION DALIDA
4,893
BUTIK
25.70 KOMISIONDAKARVL.SISOVIC DARKO
10
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
3,949
BUTIK
399.77O M OVL.TOSUM ISMET
57602800900
BUTIK
75.39 SONJA - Vl. MIAJLOVIC NENAD Herceg Novi
4,762
BUTIK-KOMISION
88.62
ANDREA VL.KEILJ IVONA BAR
3,313
BUTIK-KOMISION
305.84
BAMBINO VL.MUJIC ELM
3,894
BUTIK-KOMISION
321.96
BOLTES VL.BOLTIC VESNA BAR
4,893
BUTIK-KOMISION
162.24
IGOR VL.LEVERDA SLAVICA
4,778
BUTIK-KOMISION
76.86
KEN VL.KILIBARDA SNEZANA
4,893
BUTIK-KOMISION
58.08
NANA VL.POPOVIC SVETLANA BAR
4,893
BUTIK-KOMISIONEDOVL.REDZEPAGIC
83.18
FEIDA
4,769
BUTIK-KOMISIONKAMELIJAVL.MAROTIC
80.90
BRANKO
4,956
BUTIK-KOMISIONSTEM-KRIZIAVL.BABIC
4.76
ANA
4,893
BUTIKMAJAVL.AVLIJAS
140.74
BILJANA
4,893
BUTIKNINAVL
30.83
BRKAN DRAGICA
4,893
BUCALO
33.97
SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA
5,140
BUCASTELM.P.ZA
02252414
117.55
TURIZAM SA P.O.
44002817764
V&M-STR
268.15
4,893
VALENTINA
17.57
MODNI BUTIK BUDVA
5,254
VAMITA
02244659
904.74 PRED.ZA PROIZ.PROMET I USLU
4,893
VANJASTR.VL.RAJKO
1,822.72
BOKUNOVIC
5,080
VARETA
02326949
1,316.35 D.O.O.
5,254
VAS
02052768
609.61
DOMPRIV.PRED.NA MALO I VELIKO TUR.I SPED.
4,449
VASILIJE
02245256
179.55 D.O.O.
5,243
VASILJEVIC
02281694
129.77
T.T.T.PRED.ZA TRAN.TRG.I TURIZ.J.DR.SA OG.ODG.
2,180
VASPO
02264340
15.00 KOMADITNO DRUSTVO
3,036
VATROGASNO
02340518
822.86
UDRUŽENJE OPERATION FLORIAN MONTENEGRO
2,983
VB
537.91
S.T.R. BD
4,635
VDM
02300184
21.86RADEVIC PODGORICA
2,801
VEDRA
2,268.98KOMISION
3,857
VEKTRA
02338670
1.44
JAKIC SPORTSKO REKREATIVNO DRUSTVO PLJEVLJA
4,509
VELEPROMET
02064227
10,813.76
4,893
VELETRANS
02333422
18.05
D.O.O.
5,251
VELIDJE-KOMERCPREDUZEĆE
02113651
511.66
U PRIVATNOJ SVOJINI
4,317
VELIMIROVIC-JOMI
02159635
1,995.01
COMMERCE PODGORI
5,095
VELIMLJE
02041138
97.84
ZEMLJORADNICKA ZADRUGA
5,193
VELIS-TURS
02286637
204.58
ORT.DRUS.PANTOVIC VELJKO I DR.MOJKOVAC
5,254
VELSPRED.ZA
02059592
61.07
TRG.UGOST.I TURIZAM
2,180
VENGAD.O.O.
02319659
15.00
4,795
VENERAPREDUZEE
02091623
213.19
U PRIVATNOJ SVOJINI
11
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
76102882205
VENETO-IN
395.11
S.T.R. HERCEG NOVI, Ivkovic Nebojša koji obavlja privrednu d
4,977
VENOR
02332825
1,196.51DOO
3,615
VERAKIPRED.ZAN
02162555
15.00
PROIZ.PROM.ROBA I USLUGA
4,125
VERONAORT.DRUS.FEMIC
02053306
0.51
RADISAV I DR.
3,847
VESKO-V
90.07
JOVANOVIC PODGORICA
5,384
VESKO-KOMERCPRIVATNO
02208008
168.09
PREDUZECE SA P.O.
4,893
VEST.TOSTR
353.75
VL.KALUDJEROVIC MIROSLAVA
4,449
VESTED-PETROVIC
02342588
2,715.27
I OSTALI O.D.
5,521
VESTEM-JOVANOVICORTACKO
02259605
19.56
DRUSTVO
4,893
VIVA
1,143.78
KOMISION VL. ĐUKIĆ SLAVICA
4,823
VIG-GRADINAPRED.ZA
02242699
354.45
GRADJ.TRG.I USLUGE
2,939
VIDEO
1,730.75
KLUB DREAM
4,409
VIDEO
735.15 KLUB PANORAMA
4,893
VIDEO
433.12 KLUBVL BULATOVIC VESELIN
4,893
VIDEO-KLUBPINK
279.55
4,922
VIDIKOVAC
164.11
STR
5,468
VIZA-COMERC
02071916
16.62
PRED.ZA PROMET ROBE I USLUGA
4,232
VIKTORIJA-COMERCPREDUZEĆE
02126591
188.28
U PRIVATNOJ SVOJINI
3,465
VIKTORY
02334925
585.16 KNEZEVIC-TODOROVIC ORTACI O.D. ZA PRO.I USLUGE
4,482
VILA
27.85MANOJLOVI SUR
4,893
VILA
2,930.48
MARIJA SUR
1,100
VIMAX
02692635
330.57 RUKOMETNI KLUB
5,254
VIN-KOMERCP.P.
02095793
96.75
ZA PROIZVODNJU I PROMET SA P.O.
4,667
VINGROS
02244110
877.64
DOO
5,177
VIR-SANORT.DR.ZA
02244616
1,563.30
PROIZ.I PROM.I USL.FERATOVIC FERIZ
3,743
VIRTU
02188007
5,448.09
COMMERCED.O.O.
4,893
VISNJASAMOSTALNA
406.36
TRGOVINSKA RADNJA
5,402
VICTORI
02287714
1,786.08 GGAMESUTJESKA DOO DRUSTVO ZA EXP-IMP.
14502944189
VJERA
422.30 KALU?EROVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST VJERINA KUŽINA CET
3,180
VLADO
5,994.55KAFE - VL. DRAGOMIR RAKETIC - KOLASIN
5,054
VLADOŠ
02112272
2,368.57 KOLAŠIN PP
5,388
VLAMESPRED.ZA
02230313
5,082.72
PROIZ.PROM.ROBE I USLUGA
5,277
VLAMIXPOSL.DRUST.ZA
02100517
600.97
TRG.I USLUGE KD
4,776
VLAHOVIC
02124246
2,164.61 KUMEX I DR O.D.
5,254
VOJVODAPREDUZEE
02078457
8,363.40
U PRIVATNOJ SVOJINI
4,416
VOJVODIC
748.28
STR VL.VOJVODIC DEJAN
3,898
VOJVODJANKA
02259125
39.31
DRUSTVO ZA TRG. K.D.
3,889
VOJINICI
02170361
471.69 NIKOLIC OD
12
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
873 02206188
VOJKOVICI
15.00
COMMERCE DOO
4,916
VOJLA
02337967
1,319.33
D.O.O.
2,499
VOJNA
02441438
26,566.69
USTANOVABOKA
4,705
VOJNIKK.D.
02246902
455.24
DRUSTVO ZA TRG.PROIZ.I USLUGE
5,254
VOLDEXPRED.U
02051770
663.31
PR.SV.ZA SP.I UN.TRG.NA VEL.I MALO
4,898
VOCAR-D.
199.55
IVANOVIC PODGORICA
5,254
VRELA
02061481
8,555.49
RIBNICKA-KOLJEVICO.D.
3,857
VRISAK
02367785
18.26 D.O.O.
1,605
VRSUTA
02744619
3,527.70 kulturno-umjetnicko drustvo Bar nvo
4,933
VRH
02092808
20.99PRED.ZA PROIZV.I TRGOVINU
552 02875764
VT
669.02
kiosk Bar vl.Stojana Mandic
105 02941660
VUJADINOVIC
323.29
VLATKO, koji obav.priv.djel. plažni bar Crvena plaža Bar
4,054
VUJACHICC-VIJENAC
02242761
610.29
ORTACHKO DRUSTVO
3,732
VUJISIC
02291487
12.92 INVEST ORTACKO DRUSTVO
5,209
VUK
02249308
750.22
KRILA PP ZA EXP.IMP.PR.I USL.
2,253
Vuk
672.19
s.u.r-preduzetnik
4,559
VUKASOVICCO
02274299
2,102.20
OD
5,252
VUKICEVIC
02143909
280.00
PRED.ZA PROIZ.PROM.ROBA
5,251
VUKMANOVIC
02308134
2,583.21
ORTACKO DRUSTVO
4,449
VUKOVIC
02288141
1,148.27 I DR. O.D.
3,749
VUKOVIC
02324873
252.83 I DUROVIC OD
2,180
VULETIC
02214610
15.00
I ORTACI ORTACKO DRUSTVO
2,180
VULIV
02335573
15.00 D.O.O.
4,226
VULKAN-INVEST
02100720
2,785.44
PRED.ZA PROIZV.PROM.UGOST.UNUT.I SPOLJ.TRG.
4,893
VULKANIZERSKA
1,887.00
RADNJA VL. VUKOVIĆ DRAGOLJUB
4,057
VUMONT
02256762
939.00 DOO
5,254
VUCERAKOVIC
02273497
7,500.36
TRADED O O
490 VUCINIC
312.59 VESELIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST-TEZGA-NIKSIC
4,893
VUCKOVIC
1,469.38 MARIJA CAFE BAR BVL PODGORICA
3,421
G383.20
02334178
Z DEDAJICI O.D.
4,823
G.A.G.A.
02314274
59,616.93INTERELIT COPRED.ZA PROM.I USL.I POSRED.
4,916
GABBIANOD.O.O.
02319136
627.83
5,399
GAVIKO
02249936
1,236.75DOO
4,500
GAGACOORTACKO
02116758
174.55
DR.VUKICEVIC MILOSAV I DR
5,254
GAZI
02250845
204.01
PRED.ZA PROMET UGOST.I TURIZA
2,180
GAZIVODA
02335336
15.00
I ORTACI O.D.
4,444
GAJDOO
02245302
496.87 ZA UN.I SP.TRG.SPED.I USLUGE
4,916
GAJIC
02284871
28.80 EUROPAN O.D. BUDVA
13
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
3,563
GALAKSIJAP.PREDUZECE
02158167
1,016.73
SA P.O.
4,641
GALANTERIJAVIVA
206.31
373 02889471
GALAXI
1,726.43KAFE BAR
4,893
GALEB
80.54 RESTORAN VL. RAIČEVIĆ MILORAD
5,251
GALEBPREDUZECE
02068010
10,022.65
U PRIVATNOJ SVOJINI ZA PROIZVODNJU I PROMET
4,754
GALEBSTR
293.18
4,482
GALERIJA
1,832.81 SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA
5,254
GALIAPP
02054370
10.16
ZA TRANS.SPEDIC.USL.U OBLAST.PROM.
216 03001105
GARDASEVIC
1,209.73
VELIZAR KOJI OBAVLJA PRIVR DJEL-IZNAJMLJIVANJE SOBA-BAR
582 GARDENIJA
982.51
cvjecara vl. Miloševic Dubravka
4,893
GVOZDENI
8,215.64 MOSTSAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA
2,644
GVOZDJARA
8,956.15
VOJVODIC STR BUDVA
2,180
GEAMONTPRED.ZA
02240521
174.35
PROIZ.PROMET I USLUGE
4,747
GEJZER
02269112
88.92 DOO BAR
5,209
GELMING
02187116
46.25
PRED.ZA PROMET I USLUGE
4,312
GEMINI
02339498
1,829.05CO D.O.O.
5,214
GENERALMARKETPRIVATNO
02077434
1,394.02
PREDUZEE
5,325
GES-KOMERCPROIZ.PROM.I
02286262
123.46
USL.ORT.DRUS.SEFOVIC EKREM
1,948
GEWE-KOMD.O.O.
02064316
695.91
4,311
GILJAJD.O.O.
02343509
676.43
4,893
GIMEXEKONOMSKO
53.43
FINANSISKI MARKETING VL MUTAVDZIC
5,252
GIROSPROI.PROM.I
02189194
1,751.03
USL.PRED.U PRIV.SVOJ.SA P.O.
5,254
GLOBAZADRUZNO
02079593
92.95
PRED.ZA GRADJ.UN.I SP.TRG.UG.I POS.USL.
4,064
GLOBAL
02395347
1,643.15 HEALTHCARE FOUNDATION MONTE
4,215
GLOBAREVIC
02320274
46.28
COMPANY ORTACKO DRUSTVO
4,754
GLOBUS
02278430
609.08 PREVOZPRED.ZA SAOBR.DRUS.SA OGR.ODGOV.
198 GOGIĆ
4,851.56
MILISAV - ADVOKAT
3,418
GODINJEPRED.ZA
02153114
59.37
PROIZ.PROM.ROBA USLUGA
5,209
GOJKOVICPOS.DRUSTVOZA
02306395
46.25
PR.PROM.I USLUGE O.D.
4,893
GOLBI
38.32
4,958
GOLDPRZIONICA
929.26
KAFE
5,252
GOLES
02058146
526.92
4,893
GOLIJANINSTR
23.54
5,182
GORANGRADJEVINSKO
02286912
1,360.02
PREDUZECE ORTACKO DRUSTVO
4,438
GORASD.O.O.
02095262
77.39
5,251
GORADZDEZEM.ZADRUGA
02261448
641.15
2,180
GORDON
02257220
15.00
D O O ZA PROMET I USLUGE
4,893
GOSTI.PARMA
42.17
VL.MALOVRAZIC MILORAD
14
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
4,893
GOSTIONARIBNICAVL.ARAPOVIC
3,413.61
4,187
GOSTIONICA
18,048.64
STARA VAROS
5,252
GOTEX
02219786
1,422.90PRED.ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO
2,180
GOCA
02331985
15.00 INVEST CO D.O.O.
4,893
GOCA
35.26 STR
5,242
GRADAC-COMERCPRED.U
02241129
442.00
PRIV.SVOJ.SA P.O.
4,674
GRADACSTR
17,693.08
4,187
GRADINA
4.97
TRGOVINSKA RADNJA
5,384
GRADINA-TERCAAD
02279410
2,268.96
ZA PROM.ROBA NA VELIKO I MALO SA P.O.
5,250
GRADISD.O.O.
02187353
9,779.55
2,758
GRADJA-PROMET
02071967
441.76
PRIVATNO PRED. ZA PROIZ. I USLUGE
4,332
GRADJANSKI
02328160
3,127.23
CENTAR ZA DENACIFIKACIJ
3,337
GRADJEVINSKA
02288516
911.22
STOLARIJA PETROVIC
4,794
GRADSKA
02333236
33.19
KRILAD.O.O.
118 02384515
GRADSKO
520.57
DRUSTVO SITI KLUB NEVLADINO
4,405
GRAZIE
1,407.26BUTIK-KOMISION
4,872
GRAHOVOTRGOVINSKA
02000865
21,830.06
RADANA ORGANIZACIJA
5,243
GRBOVICORT.DRUS.ERNEST
02278634
495.12
IDR.SA N.S.O
4,779
GRILL
76.28 CAFFE OBELIX VL.RAKOCEVIC V.
5,254
GRIN-POINTPRED.U
02160323
138.78
PRIV.SVOJ. ZA PROIZ.PROM.I USL.
5,177
GROPAPROIZ.PROM.I
02226880
309.53
USL.PRED SA P.O.
4,916
GROSIST
02076543
239.56 U STECAJU
2,180
GROUP-TRADE
02283638
15.00
PODGORICA
5,284
GUDELJ
02243270
1,869.31 ELEKTRONIK PP
4,549
GUMA
02084953
60.19 LOVEN KOMERCP.P.ZA PRERADU KAUUKA D.O.O.
4,418
GUO
02328054
4,822.10
AND.O.O.
5,088
GURMANORT.DRUS.
02284987
467.39
3,466
D530.69
02370760
B TRADE DOO
873 02270358
D15.00
E X P O R TD.O.O.
4,970
D195.36
02289474
I M E D AKCIONARSKO DRUSTVO
3,410
D1,916.12
02269325
O M N I K ORTACKO DRUSTVO
4,841
D274.56
02308665
U A LD.O.O.
5,254
D&H
02288257
1,723.30
COMPANYDVORZAK BORISLAV ORT.DRUS. N.S.O
4,376
D.M.
02312077
24.10A-TIM A.D.
4,893
D.M.
5.29 AUTO-TAXI RAIČEVIĆ MILOŠ
5,241
D.M.
02137402
17,473.92
ESKONT O.D. MAHMUTOVI I DR.
4,311
D.M.
94.61KAMENOREZAKA RADNJA LJENICA
4,479
D.M.
02312131
55.27MIMA-S STAMBENA ZADRUGA
15
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,730
D.M.
02283620
1,176.78
MCM INTERNACIONALORTAKO DRUTVO
4,342
D.M.
31,520.95
S.T.R.BAKALNICA
4,296
D.M.
1,247.31
S.T.R.BISER
4,538
D.M.
1,999.07
S.T.R.G.R.
4,885
D.M.
91.08S.T.R.DAMBO
3,743
D.M.
1,877.92
S.T.R.MLADOST
4,810
D.M.
176.68
S.U.R.ANABELA
2,793
D.M.
1,293.77
UGOSTITELJSKA RADNJA BLIZANCI
5,145
D.M.13
02318229
160.94 OKTOBARORTAČKO DRUŠTVO
4,871
D.M.GRAND
02259893
67.82
KOMERCD.D. U STEAJU
4,900
D.M.DOHIORTAMO
02300737
2,103.94
DR. KIJAMET HIDAJET I DR.
4,613
D.M.ZLATAR-PROMN.VARO
17042408
21.24
POSL.JED. BIJELO POLJE
3,968
D.M.KONKORDIJAORT.DRUS.
02283603
7.45
ZA POG. USLUGE PREVOZ I PRODAJU
3,990
D.M.LJEMENAORTAKO
02318334
861.29
DR.ZA PROIZ.PROM. I USLUGE
4,893
D.M.MONITORTUTIN
07645252
23.83
USL.OBR.PRED.POSL.JED. ROŽAJE
5,461
D.M.OMNIAA.D.ZA
17124722
11.20
OSIG. VALJEVO POSL.JED. ROAJE
4,893
D.M.OMORIKA-GRADNJA
02308142
87.98
G.S.ORTAČKO DR.
4,920
D.M.PIRAMIDA
02311917
2,572.63
ORTAKO DR. ZA PROIZ.PROM. I USLUGE
4,759
D.M.RAZVITAKZEMLJORADNICKA
02044650
3,120.14
ZADRUGA
4,961
D.M.ROBNI
02259842
31.35
SAOBRAAJ D.D. U STEAJU
4,783
D.M.S.T.R.PLANA
4,477.97
4,730
D.M.SIM-TRANSORTAKO
02301237
1,185.91
DR.VUKOSAVLJEVI ZORAN
4,270
D.M.TAMY
02318938
431.52
ORTAČKO DR.PANTOVIĆ VESKO
5,109
D.M.TRGOVINA-CGAKCIONARSKO
02301458
794.14
DRUTVO
4,823
D.M.CVEARARAKONJAC
306.26
1,678
D.S.SECYRITY
02679698
2,773.68
KLUB MALOG FUDBALA NIKSSICC
4,283
DAVIDTRANSORTAKO
02270323
889.54
DR. ZA PROMET ROBE I PRUANJE USLUGA
4,893
DADO
227.18TRGOVINSKA RADNJA
3,609
DADO
02307448
14.75 COMPANYD.O.O.
2,297
DADOVL.RAKOCEVIC
394.28
MILANKA
3,753
DAJANA
02065380
100.00 TRANSD.O.O.
5,280
DAJOVICI
02098270
421.69
PP ZA TRGOVINU I TURIZAM
5,291
DAKI
02139421
1,399.98
BORKA UGOST.TRG.PREDUZECE
4,970
DAKLES
02130483
3,217.25 DOO
4,284
DAKODRUSTVO
02234424
121.83
ZA PROIZVODNJU DOO
4,995
DALAS
02308487
1,094.52
RADULOVIC POS.DRUSTVO ZA PROIZ.PROM.I USL. O.D.
4,977
DALDANAT-COVIC
02326442
5.32
I ORTACIO.D.
4,041
DAM
02308061
224.93
COMMERCE RAKOVICORTACKO DRUSTVO
16
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,800
DAM-BEKZ.O.R
37.43
2,180
DAMAL-ALOMEROVIC
02297795
15.00
3,260
DAMIRAJORTAKO
02286009
1,036.61
DRUTVO JANKOVI RADOMIR I D.R.
55102889811
DAMJANOVIC
6,129.88
NENAD KOJI OBAVLJA PRIVR DJEL STAND BAR
4,893
DAN
45.25I NOCSTR.VL.BORO MILOVIC
3,607
DANEX
02249677
3,241.11DOO
5,209
DANIBEL-CO
02220032
43.75
PRED.ZA PROIZ.PROMET
5,254
DANILOVGRAD-PROMET
02050722
71.86
PRED.ZA PROIZ.P
4,841
DANITPRED.ZA
02071428
505.01
TRG.TURIZ.UGOST.PROIZ.I USL.
5,248
DANKA
02102803
2,015.84OD BERANE
4,871
DARKO
18.37 JOVOVIC AUTOPREVOZNIK
5,252
DARKOPRED.ZA
02135698
13.29
TRG.I USLUGE
4,449
DAROTEKA
83.97
KOMISION
5,290
DASPREDUZEE
02141973
4,986.27
U PRIVATNOJ SVOJINI
5,290
DVA
02064537
25.25GOLUBAPREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINI
4,893
DVA
3,781.01
KRAPA KAFANA VL. TURKOVIĆ ZUHRE
4,893
DVOJKA
3,617.54 KAFE BAR VL. ĆETKOVIĆ MILORAD
5,478
DD
02118173
19.98
AUTO-MOTO CLUB ULCINJ U MJESOV SVOJ.
4,447
DEGO
02224160
2,429.99
MEDICI PREDUZEE ZA PROMET I USLUGE
4,274
DEDIKOMERC
02261421
349.37
ORTAČKO DRUŠTVO ZA TRGOV.PROM I USLUGE MIJOVIĆ D
5,228
DEZAK
02320053
387.40 TRADE D.O.O.
5,249
DEJONPREDUZECE
02253895
270.81
ZA PREVOZ PROM.I USLUGE SA P.O.
3,387
DEKOR
02331705
289.00 DJUKIC I ORTACIO.D.
4,674
DEKORSTR
1,362.82
VL.MIRIC SRDJAN
4,293
DEKORTAPETARSKA
1,528.69
RADNJA VL.KLIKOVAC SLOBODAN
4,502
DEL
02250250
342.42
SOLED.O.O.PRED.ZA ZAPOSLJ.INVALIDA
4,972
DELIKATES
15,247.19 KLASICNA PRODAVNICA
3,847
DELIKATESSE
110.18
5,592
DELTA
02046296
317.22 PROIZVODNO PROMETNO PREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINI
4,893
DELFIN
247.73 MINIMARKET-VL- EMINA HAVER
2,779
DELFIN
1,085.78KIOSK
4,893
DELFIN
16.91 STR
4,506
DELY
02123916
382.92COMERC PRED.ZA MEDJUN.TRG.TUR
1,862
DEMAG
02302071
632.37 DOO BERANE
5,173
DEMI
02284448
4.49 D.O.O.
4,977
DEMIO
02334046
104.82 d.o.o.
4,705
DEMO-ELEKTRO
02339528
9,293.71
K.D DRUSTVO ZA PROIZ
33 02696843
DEMOKRATSKI
243.63
CENTAR BOKE POLITICKA PARTIJA HERCEG NOVI
17
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
873 02363135
DEMOS-MONTENEGRO
15.00
N.U.
5,209
DENDA
02245892
30.34 COMEMERCEPRED.ZA PROIZV.PROMET I USL.
4,789
Dendro
02221071
415.13 dekor doo Rozzaje
3,492
DENIVEX-TRADEPRE
02239647
768.69
PRED.ZA PRIZ.TRG I USLUGE
4,765
DENISPROIZ.PROM.I
02233851
155.97
USL.PRED.
4,815
DEO
02299941
968.25
NOVA
5,254
DEREX
02137780
11.73 COMMERCPRED.ZA PROIZ.GRADJ.SAOBR.TRG.UGOST.
5,254
DES
02264994
62.23COMERCD.O.O.
4,678
DESIGN
02294028
948.07 BY DIKAN DRUSTVO ZA TRGO MARK.I KOMPJ.DIZAJN K.D
5,220
DESORT.DRUS.IDRIZOVIC
02063441
85.60
ERMIN IDR.
159 02909413
DESSERT
179.93
SZR BIJELO POLJE
5,306
DEHTRA
02104938
1,489.34 KOMERC PRED.ZA PROIZV.I PROM.ROBA I USL.
554 02832356
DIANA
815.14SUR ULCINJ VL.REXHEPI LUMNIJE
2,430
DIVACINŽENJERING
02652765
3,208.77
MONTENEGRO ,DIO STRANOG DRUSTVA
2,180
DIVEX
02101823
15.00 D O O
5,588
DIVLD
02232596
122.47O O ZA PROMET I USLUGE
2,217
DIVLJA
02651998
6,370.07
LJEPOTA UZZIVO(WILD BEAUTILIVE)NEVLADINO UDRUZZENJE
2,180
DIGITAL
02292190
15.00 DOO
4,893
DIGITALZANAT.TRG.RADNJA
47.24
VL.POPOVIC
4,933
DIDAL
02334992
6,049.26
D.O.O.DRUTVO ZA PROIZ.PROM.
4,893
DIJAMANTSAMOSTALNA
185.12
ZANATSKA STAKLOREZACKA RADNJA
5,301
DILERSKO
17110845
7,558.06 BROKERSKI CENTAR CACAK CACAK FILIJALA U PODGORICI
5,209
DIMOIL
02105888
48.75 PRED.ZA ZAN.GRADJ.UGOST.
468 02860015
DINO
530.00
Bar vl.Esadija Agovic
5,251
DINO
02183781
746.81
PRED.U PRIVATNOJ SVOJINI SA P.O
5,254
DIONIARSKO
02139723
29,775.90
DRUTVO ZA OSIGURANJETALIJA I
4,914
DIONIS-KAFE
71.29
BAR SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA
380 02807912
DIONISKALUDJEROVIC
530.75
NOVAK KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R.
1,944
DIREKCIJA
02420970
67,414.15 ZA SAOBRAĆAJ PODGORICA
4,921
DISK.
25,276.69
PICA MONTEVINO VL.DRAGOVIC BRANKA BAR
4,893
DISKO
31.34 BARCETOVL.MRDAK NEMANJA
4,893
DISKONTMASLINEVL
41.92
SOFRANAC SRETEN
5,254
DIXONP.P.ZA
02099209
776.16
TRGOVINU I GRAEVINARSTVO SA P.O.
5,252
DJEKOVICPP
02225778
17.05
ZA PROM.I USL.
4,962
DJIDJO
11,935.46
KOMISION
5,249
DJOVANIORT.DRUS.MADZGALJ
02249383
80.28
SNEZANA
4,100
DJOKIC
02280981
334.21 COMMERC BAR
4,418
DJOSAMOSTALNA
18.31
TRGOVINSKA RADNJA
18
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,549
DJUKIC
2,793.00B. DARKO ADVOKAT
4,207
DJUKO
02287102
387.73 KOMERC DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE K.D
5,177
DJURICKA
02214164
415.25
RIJEKAPROIZ.PROM.I USL.PRED.U PRIV.SVOJ
5,253
DJURO-COMERCPRED.ZA
02121115
188.83
TRG.NA VEL.I MALO
5,276
DK-COMERCPRIVATNO
02151995
2,407.27
PREDUZECE SA P.O.
4,146
DM
02312123
27.94
ISAK ORTACKO DR SCEKIC NEBOJSA I DR
4,893
DM
23.54
STR BUDVA
4,702
DM-DEDEIC
02330911
2,896.15
I ORTACIO.D.
4,881
DM.SUR
20.89 KAFE BAR GANA VL.SULOVIC ALMER
4,647
DOBBAL-DOBROVIC
02338009
436.69
I DR.O.D.
4,893
DOBRA
498.56 KAPLJICAVL.VELIZAR CEPIC
2,491
DOBROVOLJNO
02017318
154.86
VATROG.DRUSTVO TARA
4,913
DOLINA
124.03 MIRA SAM UGOST RADNJA
3,754
DOLOVIPRED.U
02123045
56.19
PRIV.SVOJ.
5,283
DOLJANICA/CO
02173603
255.25
PP ZA PROIZVODNJU I P
4,958
DOMACA
756.52 KUHINJA RESTORAN
5,025
DONUM
02073293
4.58
COMERCPRED.ZA SPOLJ.I UNUT.TRGOVINU
1,206
DOO
02267357
104.97
AB COMERC
5,368
DOSITEJORTAKO
02228548
1,021.32
DRUTVO O.BLAO
5,105
DOTEA
02320711
33.51 KD ZA TRGOVINU EXPORT-IMPRT
5,209
DP-PETRUSIC
02282844
44.20
NIKSIC
4,416
DR
02235676
899.58
& AS PRED. ZA PROIZ. PROM. ROBE I USLUGE
4,689
DRAGISIC
02339889
20.69
COMPANYD.O.O.
5,251
DRAGOVI-COMERCPREDUZEE
02140586
1,241.53
U PRIVATNOJ SVOJINI
4,823
DRAGON
02296683
7.46
DRUSTVO ZA UGOST.TRGOVINU I USLUGE K.D
2,836
DRAMIS
02420856
9,528.46 DOO
5,210
DRASA
02293846
456.51 DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
2,180
DRASTIAK.D.
02329697
15.00
5,252
DRVO-PREVOZ
02212862
349.24
PRED.ZA SOBRACAJ I PREVOZ
5,088
DRVO-SPEDORTACKO
02289393
153.81
DRUSTVO ZA PROIZ.PROMET I USLUGE
4,363
DRVOART
02085925
1,325.54 PREDUZECE
3,731
DRVOIMPEX-TOTOSI
02263823
2,021.28
D.O.O.
4,823
DRVOPROGRESORTACKO
02120178
192.99
DRUSTVO T.MRDAK
5,422
DRVOSTANORT.DRUS.SUTKOBIC
02270579
24.40
M I DR
4,893
DRITA
77.52 TRGOVINSKA RADNJA-KIOSK
2,180
DRITAN
02336260
15.00 DELI I DR O.D.
1,997
DRUSSTVO
288.00
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GRUJO DOO BUDVA
4,893
DRUSTVO
02024845
17,908.09 ZA SPORTOVE NA VODI BUDVA
19
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,148
DRUSTVO
8,728.21 SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU SCRAPPY COCONIKSIC
1 02327511
DRUŠTVO
7,712.12 ZA RAVNOPRAV. I TOLERANCIJU-AI
4,577
DTRTRESNJA
618.58
5,248
DTS
02115859
239.47
COMPANY PRIVATNO PREDUZECE
2,814
DUBRAVAN.U.
02322323
315.98
59602902052
DUBRAVKA
181.40
IVANOVIC, koja obavlja privrednu djelatnost prodaja robe na s
2,380
DUGA
527.29BIFE
4,893
DUGA
83.36 TRGOVINSKA RADNJA
5,215
DUDI
02275791
42.56DOO
2,180
DUKI
02336669
15.00 D.O.O.
4,474
DUKLJAKLUB
02254271
27.01
MALOG FUDBALA
4,052
DULOVIC
898.93 IGOR
1,078
DULCINEA
02844028
926.13
MINIMARKET ULCINJ VL.VUKMANOVIC MARKO
4,730
DUNJA
02282143
1,177.49
TRANSORTAKO DR. ZA PROIZ.PROM. I USLUGE
4,905
DURMITOR
49.95
S.T.R.
4,613
ĐURĐEVIĆ-TRANS
02294222
147.62
D.O.O.
5,475
E63.45
02282321
L I O N D.O.O.
2,180
E15.00
02111284
L I T A SPRED.ZA PROIZ.PROMET
5,252
E.R.G.O.L.
02135671
9,784.81 -CATARO PP SA P.O.
5,209
EVA
02182041
44.20
STIL PRED.ZA PROIZ.GRADJ.UGOS.TRG.I USLUGE
3,404
EVERGEENP.P.ZA
02080664
628.56
PROIZ.UNU.SPOLJ.TRG.TUR.
4,967
EVROPA
756.08 KAFE BAR VL. DANIJELA KALUĐEROVIĆ
3,306
EVROPAZAN.RADNJA
142.07
VL.LJUSAJ DELI
17502937948
EGZON
565.25 '' S.T.R.
2,180
EDUKATIVNI
02423995
15.00
CENTAR MONTEVEDA NVO
4,052
EKI
02307669
1,443.70
TRADE VUJISIC OD
3,894
EKO
02386283
4.90 ENERGIJA NVO KOTOR
4,893
EKO-MARKET
20.84
STR.VL.BRKANOVIC MILOSA
4,934
EKOMONT-POPOVICORTACKO
02152967
11.39
DRUSTVO
4,058
EL-PRO
02064367
177.41 DRUSTVO ZA PROIZ.I PROMET K.D.
2,180
ELASPRED.ZA
02154641
15.00
PROIZ.PROMET I USLUGE
3,397
ELVEM-CIROVICORTACKO
02201569
23.60
DRUSTVO
4,684
ELEKTROMEHANIK
1,498.48
BORO PERO
3,109
ELEKTROSERVIS
3,371.21
CEROVIC VL. CEROVIC ZELJKO
5,254
ELITEPRED.U
02094762
1,344.09
PRIV.SVOJ.
5,007
ELITECH-MONT
02282011
664,971.68
KD
2,801
ELLA
7,528.98
S.T.R./BUTIK BD
5,250
ELMADRUSTVO
02269228
125.91
ZA PROIZV.I TRG.DOO
20
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
3,615
ELPROMSORT.DRUS.SABANOVIC
02145162
41.76
HURIJA I DR.
4,635
EMINAD.O.O.
02306212
141.15
4,395
EMPORIO-TRIO
02079844
116.61
P.P.ZA UNUTRAŠNJU I S
5,252
ENEMEL
02227878
26.61
PRED.ZA TRGOVINU I USLUGE
4,449
ENEX
02291606
422.85DOO
2,180
ENIGMA
02281856
15.00 D.O.O.
5,245
ENIXORTAKO
02051958
347.24
DRUTVO BANDA MEVLUDIN I D.R. SA N. S O.
4,906
ENKAORTACKO
02059622
297.98
DRUSTVO OMEROVIC MULAZ I DR
5,177
ENČO-COMERC
02215152
137.08
PROIZVODNO PROM. I USLUZ. PRED U PRIV. SVOJINI
4,893
EOS
1,045.53
KAFFE VL. SAVO PEJANOVIĆ
2,180
ERMIN
02309157
15.00 HETEMONTO.D.
5,252
ERNTE
02183145
130.12 23 PRIZVOD.UGOSTITELJ. PRED.U PRIV SVOJINI
4,893
ETAKOMISION
26.95
5,026
EUGEL
02170639
4,546.79
PLUSPRED.ZA PROIZ.PROMET I USLUGE
2,180
EURO
02254425
15.00 BALCANIC INTERNATIONAL DRUST
2,180
EURO
02285061
15.00 GROUP D.O.O.
5,299
EURO-LINK
02289903
13.76
4,730
EURO-TRANS
02284529
1,182.29
DJOKICPRED ZA PROIZ PROMET I USLUGE O.D.
4,856
EURODRVO-MEBLD.O.O.
02325373
1,105.73
3,955
EUROPAMONT
02268256
10,003.48
DOO
4,335
EUROPEDPRED.
02286572
448.38
U PRI.SVOJINI SA P.O.
4,893
EUROPLOD
47.24
TRGOVINSKA RADNJA-KIOSK
3,719
EUROSPORT
43110345
16.21
STR BERANE
4,045
EUROSTYLE
1,360.88
3,414
Euroceramica
02296250
82.16
d.o.o.
4,754
EUROCONTORTAČKO
02294966
398.09
DRUŠTVO
5,026
EFFECTA
02327708
1,904.26 COMMERCE D.O.O.
4,452
EHOS
02216213
1.11 PRED.ZA TRGOVINU IUSLUGE
3,414
EHPLORER
02205319
35.58
DOO
5,254
ECO
02260131
62.24RENTA-CAR DOO
4,993
EX
02305259
17,882.80
IMPORT D.O.O.
1,021
EXOTICBUTIK
588.12
VL.CUKOVIC ZALIM
5,209
EXPOINT
02293790
46.25
POSL.DRUSTVO ZA TRANSPORT PROMET I USLUGE DOO
5,254
EXPORT-IMPORT
02098121
4,124.21
PARITY PRIVATNO TRGO
5,254
EXPORT-IMPORT-SOSPP
02114429
13,833.66
ZA TRGOVINU I TURIZAM SA P.O.
4,820
EXTE
02287340
9,636.52
D.O.O. BUDVA
4,527
ŽAR
02325772
6,427.28
ORTACKO DR.SALIHOVIC NASER I D
3,260
ŽIR
02301571
399.73
O.D.
21
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
3,421
Z.
02336120
489.03
VUCELIC I DRUGI O.D.
1,903
ZABAVNA
02353113
2,257.39 IGRAONICA-ARSO MILIC NVO
1,099
Zavarovalnica
00001688
8,869.81
triglav dd
4,893
ZAGORICDRUSTVO
02210134
2,341.79
ZA SPORT I REKREAC.PENZIONERA I INVALIDA
99
ZADE
02904888
131.98PALJEVIC KOJI OBAVLJA PRIVR DJEL S.T.R. PALJEVIC-NAFAKA-Z
5,254
ZADRUGA
02048752
5,261.04 U SVOJINI ZADRUGARAZMINAC
4,215
ZAJEDNICKI
02339501
46.28
INTERES D.O.O.
5,301
ZAK-PROMET
02295857
414.43
DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE K.D
3,415
ZALIV
208.18ZTD
4,893
ZAN.RADNJA
1,825.23
ZA CENT.GRIJANJE VL.JANKOVIC
4,893
ZAN.TRG.RADNJADRAGORVL
45.12
CERANIC MILOS
3,609
ZANAT.AUTO-ELEKTROCARSKA
208.07
RADNJA VL.SAROVIC SENKA
3,362
ZANATSKA
89630088
64.56
PEKARSKA RADNJAVLADIKAVL RAKCEVIC GORAN
4,893
ZANATSKA-STOLARSKA
26.73
RADNJA VL.JOVANOVIC
4,893
ZANATSKO
469.98
MESARSKA RADNJA VL.ADEMOVIC FUAD
4,893
ZANATSKO
312.36
PEKARSKA RADNJA VL.VUJACIC
5,254
ZANATSKO
02043181
8,657.50 PROIZVODNO STAMBENA ZADRUGA
4,893
ZANATSKO
488.82
FOTOGRAFSKA RADNJA VL IVANOVIC MILAN
4,893
ZANATSKO-AUTO-LIMARSKA
76.27
RADNJABATOVL COLEVIC
4,893
ZANATSKO-MESARSKA
2,311.60
RADNJA VL,SAHOVIC H SAMIR
2,180
ZAREXPRED.ZA
02112787
15.00
PROMET I USLUGE
5,574
ZATONPREDUZEE
02097567
131.53
U PRIVATNOJ SVOJINI
4,893
ZVEZDA
20.98 STR TRAFIKA-BUDVA
4,893
ZDRAV.APOTEKA
15.92
EUROFARM VL.ZECEVIC VESNA
4,958
ZDRAVLJAK
44.24
VL.DUMNIC MARIJA
5,252
ZEB-KOMERC
02238055
498.24
EXPORT-IMPORT
4,961
ZELGEN
02300320
758.62 DOO
873
ZELENI
02377250
15.00 PRAVACN.V.O.
5,177
ZEM
02140578
1,262.04
ZADRUGA AGROSJEME
5,252
ZEM.ZADRUGA
02242338
858.07
VINICKA
5,252
ZEM.ZADRUGAPASMAJASA
02085186
1,128.94
P.O.
4,571
ZEMIK
02127695
1,774.00
DRUSTVO ZA PROIZVODNJU PROM
5,591
ZEMLJORAD.ZADRUGA
02215039
17.13
TUZI PDG
5,205
ZEMLJORADNICKA
02042169
955.76
ZADRUGA POLJOPRODUKT DACICE
5,254
ZEMLJORADNICKA
02043173
57,139.24
ZADRUGA TURJAK KALACE
5,252
ZEMLJORADNICKA
02084139
29.20
ZADRUGABAANKA
5,179
ZEMLJORADNICKA
02219239
880.65
ZADRUGAMOKRA
5,254
ZEMLJORADNICKA
02045206
1,900.35
ZADRUGAPROGRES
22
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,962
ZEMPOLJE
4,681.64 VL.JELUSSIC RADOVAN
1,504
Zenski
02036673
1,336.10
kosarkaski klub Buducnost
5,591
ZESI
02257297
19,278.27
M DRUSTVO ZA TRGOVINU I SPED.I USLUGE K.D
2,180
ZECANI
02386968
15.00 U SVIJETUN.V.O.
4,748
Zecevic
02311577
492.47 company o.d.
4,864
ZIJAD
02272318
410.79KOMERCORTACKO DRUSTVOBALIC MAHMUT I DR SA N.S.O
1,335
ZIM
178.21
YPSIS LUCIC MIROSLAV BUDVA
2,180
ZIM-VUKOVICORTACKO
02303663
15.00
DRUSTVO
5,252
ZINAPROIZ.PROM.I
02199106
1,025.92
USL.PRED.U PRIV.SVOJ.
5,252
ZIPAMONTPRED.ZA
02222663
3,124.16
PROMET ROBA I USLUGA
4,823
ZIROVNICA
02105870
26.91
PRED.ZA ZAN.I OST.USLUGE
5,261
ZISPRED.U
02201399
568.70
PRIV.SVOJ.
4,893
ZLATARVL.BESLIC
1,461.35
DZIHAD
4,893
ZLATARSKA
1,580.74
RADNJA 2 VL. ODŽIĆ MEDO
4,797
ZLATARSKA
239.11
RADNJA R S VL.REGOJEVIC RADENKO
4,893
ZLATARSKO
5,169.47
KUJUDZINSKA RADNJA
2,180
ZLATIBOR
02263173
15.00
PODGORICA
2,180
ZLATKOPRED.ZA
02108216
15.00
PROIZ.PROMET I USLUGE
5,209
ZMAJEVICAPRED.ZA
02135981
48.30
PROIZV.PROM.I USLUGE EXP.IMP.
4,477
ZNAK
3,533.58
PITANJA KONOBA
3,949
ZOVA
02114984
323.84PREDUZECE BAR
4,695
ZOKI-COMMERCEPRED.ZA
02224062
708.80
UGOST.I TRGOVINU
4,958
ZORA
02072874
31.97 PRED.ZA UN I SP.TRG
4,696
ZORAMI
02312760
300.89 D.O.O.
4,893
ZORAN-Z
1,236.95 VUKCEVIC PODGORICA
4,429
ZORIC
02295202
83.62 CASTELNOVVOO.D.
5,325
ZORICANKAPREDUZECE
02052270
4,871.30
U PRIVATNOJ SVOJINI
5,254
ZOTPREDORTACKO
02272113
3,325.59
DRUSTVO HADJIJALAGIC S I DR
3,857
ZP-085
02058081
21,647.86
D.O.O.
5,254
ZPPZVISNJICAISPLATA
02048817
705.76
PORODILJSKOG BOLOVANJA
4,866
ZRK
02309718
2.77 ESPERANSA
4,958
ZSK
02071312
976.84
VELEDROGERIJA PP EXP IMPORT
14
ZTLPR
43801780
70.75 IGOR TOMKIC BERANE
1,248
ZTR
60.35
GORAN
2,682
ZTR
720.42
CARTEL
3,494
ZTRZLATARVL
2,625.35
NULESI JAKO
4,893
ZTRORIONVL.PULTI
90.09
ELVIR
3,234
ZFR
2,153.03
ZABJELO VL.RADONCHICC SENAD
23
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
2,180
I15.00
02270617
D I SD.O.O.
5,112
I-CENTAR-MONTENEGRO
02323729
24.31
DRIŠTVO ZA PR
4,660
IBRIČEVINA
67.75
BIFE VL. MIODRAG VUJOŠEVIĆ
5,066
IBS
02246996
16,450.05
MONTENEGROD.O.O.
4,799
IBUFRES
02283964
254.61 COMPANY D.O.O.
5,424
IV
02170973
2,651.67
SAND.O.O.
3,383
IV
129.95
MARKETVL.RAKOCEVIC IVAN
141 02994763
IVAN
279.65
MARIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ŠTAND BAR
4,893
IVAN
99.96STR VL. PEJOVIĆ IRENA
4,306
IVANID.O.O.
02338793
101.47
4,163
IVV-COPRIV.PRED.ZAN.TRG.TUR.I
02065908
557.15
POS.US.DOO
5,254
IGBALA
02196735
2,508.02PP BAR
4,362
IGOR
02331616
44,312.57
BABIC I DR O.D.
5,177
IGORPRED.U
02054671
1,954.10
PRIV.SOJINI ZA PROIZ.PROM.ROBE I USLUGA
1,876
IGRAONICA
02390426
1,547.75
DJEČIJA KUĆA NVO
4,893
IZBOR
435.38VL. BICIC SAMIR
3,060
IZG.OBJ.ZA
02045451
7,152.88
ELEK.KATUNA NA PODR,DZAKOVICA
4,893
IKI
4,472.84
ĆEVAPDŽINICA VL. SERATLIĆ MIRSAD
5,174
IL
02234319
351.93
ALBAPRED.ZA PROIZ.PROM.I USLUGE
4,702
IL
02259877
718.43
DOGE DI VENEZIAD.O.O.
2,180
IMV-ADRIATIKTRG.USLUZ.PROIZ.PREDUZECE
02195321
15.00
5,252
IMKPRED.U
02218267
193.67
PRIV.SVOJ
5,250
IMPERIJALPRED.U
02233975
1,385.01
PRIV.SVOJ
4,475
IN
9.26
STR
4,782
IN
782.01
STR KNJIZARA
4,839
INAKOV
2.86
VL.ANA KOVAC
4,543
INGA-KOMERC
02297612
50.63
DRUSTVO ZA UN.I SP.TRGOVINU DOO
5,298
INDEPENDENT
02316366
122.24
D.O.O.
5,360
INDUSTRIAIMPEX
02252732
1,219.66
PRODUKTIMPEX DOO ZA TRG. I USLUGE
5,025
INDUSTRIJAIMPORTDD
02080737
5,643.42
ZA SPOLJ.I UNUT.TRG.TURIZ.I UGOST.PROIZV
4,893
INESSTR
3,086.87
5,252
INIZO
02143739
142.08TRADE BAR
205 02992213
INKONTRO
1,084.30 '' S.U.R. - EMINA FICI KOJA
4,676
Inkubatorska
02312654
255.03
stanica VELEPRODUKT MRVALJEVIC O.D.
1,742
INSTITUT
02764806
30.00
ZA PRIRODNU MEDICINU NVO PODGORICA
873 02291681
INSTITUT
15.00
ZA STRATESKE STUDIJE I PR
3,015
INTEGRAL-INZENJERING
01255908
5,405.29
D.O.O.LAKTASI-P.C. PODGORICA
4,082
INTER
02280868
56.99 B.B.PREMOVIC ZELJKO I DR. O.D.BERANE-P.J.PRIMA
24
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
5,465
INTERER
02259443
828.62
BIJELO POLJE
5,251
INTEREREXPRED.ZA
02113520
1,556.37
TRG.NA VEL.I MALO SA P.O.
5,204
INTERMODALBO
02275830
1,671.03
DOO
2,339
INTERNET
02437775
1,773.73 UDRUZZENJE GREEN MONTENEGRO NVO
736
INTERNET
02834219
57.75
CAFE A & M ULCINJ VL.HYSA AGIM
5,261
INTERTOURSD.O.O.U
02155281
224.15
PRIV.SVOJINI
5,251
INTERCO-TRADEORT.DRUS.
02072807
308.05
4,303
INFOMEDIA-STANIC
02284359
453.52
OD
2,180
INFOSOFTD.O.O.
02304023
15.00
2,180
IPER-COOPD.O.O.
02286351
15.00
5,209
IRAPRIV.PRED.ZA
02171244
50.34
PROMET ROBE NA VELIKO I MALO
4,213
IRISH
151.23PUB VL.SSTAKA VESNA-KAFE BAR
4,800
IRMA
403.31
POSLASTIARSKA RADNJA
5,230
IRMA-KOMMERCEPREDUZEE
02144387
748.55
U PRIVATNOJ SVOJINI
5,384
ISKRAKOM
02075725
7,709.68
PODGORICA
5,252
ISKRI
02227266
203.89KOMPANIPRED.ZA PROIZ.PROMET
2,725
ISO
02218135
145.14
TEHNOINZINJERING SA P.O
4,762
ITA
02278448
161.98
JOVANOVIC PUNISA I DRUGIORTACKO DRUSTVO
4,933
ITALGROSS
02332639
24.72
LAZOVIC I OSTALI OD
4,874
ITD
02323621
87.31
ORTACKO DR. FEMIC RADOJKA I DR
5,252
IFIGENIJAPR.ZA
02204266
2,489.47
PROIZ.TRG.I USLUGE
5,490
ICIBAN
02255677
216,858.65
PRED.ZA PROIZ.USLUGE I PROMET
4,741
IXORAD.O.O.
02317664
13,419.45
5,368
J2,437.37
02298619
O K O M D.O.O.
100110590
J.P.
1,143.18
KOMUNALNE DJELATNOSTI BAR
3,982
J.U.U.
8,117.06
SMILE VL.SCEPANOVIC GORAN
5,422
JABLANIKPRIV.PRED.SA
02229064
88.84
P.O.
4,893
JABUKAVL.REDZOVIC
41.41
AZIRA
5,174
JABUKAORTAČKO
02243016
400.14
DR.RADULOVIĆ T.
5,254
JADRAN
02062330
76,543.67EXPORTPRED.ZA TRGOVINU
4,893
JADRAN
1,882.47 PEKARSKO-BUREGDZISKA RADNJA KOTOR
4,893
JAZ-2
434.30SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA
203
JAZZ
02928302
2,602.75
CLUB kafe bar, vl. Vojicic Radislav
4,694
JAKALJDRUSTVO
02266512
754.76
SA O.O. ZA PROIZ.TRG.I USLUGE
5,209
JAKSLAVPRED.ZA
02205033
758.31
PROMET I USLUGE
3,901
JAKUPOVIC
02335476
3,322.34
COMPANY I ORTACI PODGORI
4,921
JAN
02337959
1,486.98
IGO D.O.O.
3,578
JANINA
02248930
1,561.74D O O
25
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
5,254
JANINOVIC
02193612
374.95
PRED.ZA PROMET I USLUGE
4,958
JANJUSEVIC
35.50
SLAVKAPEKARSKA RADNJA
2,180
JASSA
02302209
15.00 LTD-PDG
5,251
JASSELPREDUZEE
02079208
4,338.97
U PRIVATNOJ SVOJINI
5,229
JASCOPROMPRED.U
02201372
455.11
PRIV.SVOJ.
4,340
JACA
114.97
KOMISION
5,250
JEVRIC
02198932
914.79 COMPANYTRGOVINSKO PREDUZECE SA P.O.
4,822
JEDINSTVO-NIKORTACKO
02285371
1,582.41
DRUSTVO ZA PROI. PROM. I USLUGE
1,759
JEZERO
02036576
33,069.56
FUDBALSKI KLUB PLAV
5,250
JEZERO-TRADEUSL.PROM.PRED.U
02172895
1,105.93
PRIV.SVOJ.SA P.O.
5,364
JELANIS
02291428
336.13 DOO
4,893
JELEN
10,285.27
UGOST. RADNJA VL. LJULJANOVIĆ FIKRETA
4,569
JELENA
34.94 KIOSK VL. GLAVATOVIĆ SLOBODANKA
4,893
JELENA
2,340.72TRGOVINSKA RADNJA-KIOSK
4,761
JELKA
12,736.86
TOURSTURISTICKA AGENCIJA
5,254
JELOVICAPROMETPRIV.PRED.ZA
02054027
274.26
POS.PROM.ROBE NA V.I M.SA P.O.
2,180
JENEKI
02298830
15.00 PODGORICA
4,692
JECMISTE-PROMETPROIZ.PROM.I
02147637
12,498.89
USLUZNO PRED.U PRIV.SVOJ.
5,384
JIB-COMMERCEPRED.U
02185083
112.82
PRIV.SVOJ.ZA SPO.O UNUTR.TRG.
4,873
JOVA-COMPANYORTACKO
02286688
867.75
DRUSTVO ZA PROIZ.PROM. I USLUGE I DR.
4,698
JOVANOVIC
02307596
371.48
VICKOVIC DRUSTVO ZA PR.TRGOVINU I USLUGE O.D
4,893
JOVANOVIC
4,295.94
STR.VL.FILIP JOVANOVIC
4,310
JOVICEVIC
410.16
ZORAN ADVOKAT
3,743
JOGY
351.22COMPANY STR
4,893
JOCIC
812.10UMJETNICKI ATELJE VL.JOCIC NOVICA
5,254
JUVENTAORTACKO
02153793
354.77
DRUSTVO EXPORT I IMPORT JANKOY NEB I GRUGI
4,823
JUG
240.48
AUTOSERVIS
4,795
JUGOLEXPROIZVODNO
02190311
104.18
PROMETNO I USL.PRED. U PRIV.SVOJINI
2,180
JUGOMONT
02206030
15.00
HOLDING DD PEXOMONT
3,743
JUGOOCEANIJAA.D.
02013096
1,177,295.62
4,733
JUGOPARTNER-KOVACEVIC
02331101
160.13
I OSTALI
77007043384
JUGOSPED
1,896.54
PODGORICA
4,786
JULEX
02252660
161.81 DOO BAR
4,893
JULOVACVL
1,706.37
KNEZEVIC RANKO
5,252
JUNIKOMPREDUZEE
02089416
7,564.87
U PRIVATNOJ SVOJINI
4,215
JUNIKU
02325268
73.40 COMERC I DR.O.D.
3,963
JUR
194.82
LOKOMOTIVA
4,893
JUU
116.24
CORNETTO VL.POPOVIC MLADEN
26
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,893
JUUSENDVICVL
1,654.05
JANKOVIC VASKO
80007606036
JUHORJAGODINA
4,438.35
P.J. BAR
5,458
K940.77
02211882
U S A PRED.ZA PROIZ.PROMET I USLUGE
4,902
K.B.G.
528.16SUR
5,243
K.K.YUGOTESORT.DRUSTVO
02268558
2,858.20
I OSTALI
4,843
K.M.B.DJURANOVIC
02316323
468.97
D.O.O.
4,758
K.T.R.
30,357.32
JEANS CLUB VL.KALUDJEROVIC G
3,382
KAVACSAMOSTALNA
1,137.79
TRGOVINSKA RADNJA
5,209
KADEX-CORPORATION
02239817
43.75
PRED.ZA PROIZV.
5,252
KALACE-KOMERCPRED.U
02074702
172.52
PRIV.SVOJ.
5,252
KALDIAL
02241471
2,701.08 KALAMPEROVICORTACKO DRUSTVO
4,778
KALEZIC
02326426
1,416.92 PEJOVIC O.D.
4,447
KALIMANJ
165.00
MINI MARKET
4,893
KALIFORNIJA
231.77
SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA
4,702
KALUDJEROVICPRED.ZA
02071053
7,885.19
TRG.UGOST.TURIZ.ZANAT.USL.
5,252
KANRINPRED.ZA
02105543
26.88
PROIZV.RIB.TRG.NA VEL.I MALO UG.I PO.USL.
3,417
KAPES
02204690
36.27 DOO
56 02658488
KARAMBOL
2,400.54
SAVEZ CRNE GORE - CETINJE
5,283
KARAMPANA
02102455
3,704.06
P.P. ZA SNADIJEVANJE BAR
1,839
KARATE
02395193
7,024.27 KLUB ROZZAJE
1,842
KARATE
02622882
6,738.58 KLUB CHAMPION
1,597
KARATE
02025159
16,839.41KLUBBUDUCNOST
4,248
KARATE
02311097
118.04 ŠKOLA DURMITOR
5,539
KARIIKD.O.O.
02150425
4,403.91
PROIZ.PROMETNO PRED.
5,254
KARNEX
02117673
164.52 PROMPREDUZEE U PRIVATNOJ SVOJINI
5,252
KARTATPRED.U
02089424
454.11
PRIV.SVOJINI
68 02936321
KARTING
9,501.99 RACE CLUB SUTOMORE BAR
4,967
KASANDRA
5,925.29
KIOSK
3,450
KASPER
151.77 VL. ROGANOVIC BOZIDAR
4,332
KASTORDRUSTVO
02285355
121.88
SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU
5,209
KATALAKTPRED.ZA
02121921
52.39
PROM.FIN.KOM.I USL.
4,520
KATARINA
02204550
177,486.47 PODGORICA
5,252
KATARION
02117983
96.85
TRGOV.PRED.
4,155
KATUNSKI
02271257
48,341.07 IZDANCIDOO
5,254
KAUFMANN
02172461
508.92
P.P. ZA PROIZVODNJU I PROMET SA P.O.
4,732
KAFANA
50.08 BOJANA VL.HAJDUKOVIC DUSAN
52402834529
KAFANA
1,754.09 PRIZRENI ULCINJ VL.RAMIZ KUPA
3,201
KAFANA
232.09 TURIST VL.STEVOVIC ALEKSAN
27
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,893
KAFANABALKAN
31.44
VL.ARSOVIC RADIVOJE
3,754
KAFANADUBROVNIKVL.HASANAGIC
9.51
4,893
KAFANAZLATNO
30.16
BURENCEVL.DEVIC KOSA
4,893
KAFANAKOD
104.12
JARANAVL.DABETIC TOMISLAV
4,893
KAFANAPAPRATIVL.JOVANOVIC
263.41
MILUTIN
4,893
KAFANAPOD
25.24
LIPOMVL.BELADA MIODRAG
4,893
KAFANASAHAT
17.53
KULAVL.PALJEVIC SABAN
4,893
KAFANATURISTVL.BOKAN
19.27
MIRJANA
4,893
KAFE
18.82 AUGUSTA
2,535
KAFE
672.51BAR M Q M VL.RADOŠEVIC MILIK
4,893
KAFE
46.60 BAR THEATRE VL.PETRICEVIC VE
4,078
KAFE
1,869.68
BAR HRAM VL.RADETIC BOZIDAR
4,916
KAFE
35.34 BAR 084
629
KAFE
02864215
672.94BAR BEREKIN - TIVAT
4,893
KAFE
26.48 BAR BISTRO BEVERLIVL.OSMANOVIC ZEREM
4,893
KAFE
68.68 BAR GRANDKAFE VL. KONTIC GORAN BAR
4,762
KAFE
91.74 BAR DAKI VL.MARKOVIC NADA
3,743
KAFE
19.50 BAR DOLCEVITA VL NOVOVIC
4,669
KAFE
2,554.01
BAR ZVEZDA
2,442
KAFE
614.81BAR KO TO ZNA VL.DRAGICA DJIKANOVIC
4,948
KAFE
1,861.45
BAR KRUNA
951
KAFE
713.69BAR LIVING ROOM VL.ALEKSANDAR COSOVIC BAR
4,958
KAFE
2,266.72
BAR LORA
4,893
KAFE
47.34 BAR MARKOSMOKOVAC VL.DRAGANA RAJKOVIC
4,801
KAFE
78.08 BAR MEDENA
4,299
KAFE
3,224.82
BAR NAPOLEON VL.SLOBODAN BOZOV
3,929
KAFE
635.70BAR THEATRE VL.RADOMAN MARKO
4,893
KAFE
443.46BAR CRVENI KARTON VL.RACKOVIC SLOBODAN
271
KAFE
02815460
2,280.74
BAR-CEVABDŽINICA SEZAM ŽABLJAK
4,893
KAFE
20.00 BAR7VL.LAKICEVIC TODOR
4,893
KAFE
755.87BARANIVL VANJA RADULOVIC
4,893
KAFE
139.38BARAPPLEVL RADOJICIC BRANKO
4,893
KAFE
396.04BARBEL-AMIVL.BRNOVIC
3,750
KAFE
285.26BARBELI
4,893
KAFE
1,532.60
BARBOSSVL PEJOVIC JASNA
4,045
KAFE
228.26BARVEGASVL.KRSTOVIC DRAGAN
4,893
KAFE
31.44 BARGALERIJAVL SJEKLOCA BRANISLAV
4,893
KAFE
7,589.21
BARDELONVL.VUJISIC ZORAN
28
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
3,430
KAFE
2,166.37
BARDUGAVL.BOZIDARKA TATAR
4,893
KAFE
47.19 BAREUROPA 1VL PEJOVIC DRAGAN
4,893
KAFE
233.15BARZIMVL RADONJIC MILAN
4,893
KAFE
66.01 BARIVANVL.RADULOVIC STANKO
4,893
KAFE
47.24 BARIVONAVL.DABETIC GRUJO
4,893
KAFE
97.94 BARJEDINSTVOVL RASIM SUBASIC
3,751
KAFE
162.45BARKOBRAVL.BURIC JOVAN
4,893
KAFE
58.87 BARKRALJICA NOCI
4,893
KAFE
3,101.12
BARLA MIRAZVL.BECOVIC SABAN
4,893
KAFE
552.51BARLAVVL JACIMOVIC LOLA
3,389
KAFE
612.38BARLAPLACEVL.PESUKIC SANJA
4,786
KAFE
55.75 BARLACIOHASIM ALIBASIC
3,747
KAFE
3,465.52
BARLOVACVL.RATKO KOVACEVIC
4,893
KAFE
2,023.33
BARMARKO VL.LAZOVIC ZORAN
4,893
KAFE
31.44 BARPALLAMANOVL.DESPOTOVIC MILORAD
4,893
KAFE
930.33BARPECINAVL.RAICKOVIC NEBOJSA
3,751
KAFE
60.05 BARPINKVL.RADULOVIC VALENTINA
4,893
KAFE
134.88BARPOD LOZOMVL.SARANOVIC VJEKOSLAV
4,893
KAFE
4,242.91
BARPRINCEVL POLEKSIC MIODRAG
4,782
KAFE
8,385.08
BARRICH BITCHVL.RADULOVIC RAJKO
4,893
KAFE
306.80BARROMA
4,893
KAFE
29.67 BARSPRINGVL.GOJCEVIC LJUVIC
4,893
KAFE
299.68BARTIFANIVL.MAROTIC MIODRAG
4,906
KAFE
990.45BARHARLEJ DAVIDSON DAVIDSONVL.KOLJENOVIC JASMINA
4,893
KAFE-BAR
46.55
POCINAK VL.BOLJEVIC STANKA
4,558
KAFE-BAR
1,549.67 THEATRE VL.PETRICEVIC NIKO
4,900
KAFE-BARKORDOBAVL
997.98
JOVOVIC RANKO
4,780
KAFE-BARMISTERVL.DRAGICA
69.16
RASOVIC
4,704
KAFE-BARPOSEYDONVL.POPOVIC
506.12
MIRKO
4,893
KAFE-BARWHY
11.83
NOTADROVIC SAMIR
102909073
KAFFE
66.18 BAR PERPER KOTOR
4,893
KAFFE
203.79 BARBAJICEVL.MARTINOVIC ALEKSANDAR
4,961
KVATERNAD.O.O.
02308100
1,135.02
4,719
KD
02332256
714.89
MUSIKIC ATLETSKI KLUB
2,388
KEKEC
02328852
224.84 SKOLA MALOG FUDBALA
5,251
KENI-KOMERCPREDUZEE
02137569
1,152.63
U PRIVATNOJ SVOJINI
4,549
KERAMIKA
131.15
SZR
4,079
KERBER-DUKLJA
02135248
3,579.08
ZORAPRED.U MJES.SVOJINI
29
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
5,252
KERMESS
02202875
693.25
PRED.ZA PROIZ.I PROM.ROBA
5,306
KESON
02291436
386.62 PODGORICA
5,250
KESTENPRED.ZA
02209381
137.72
UN.I SP.TRG.USL.
4,550
Kecojevic
02338700
698.51 & company O.D.
5,377
KIVI
02283395
2,281.81
COMPANYORT.DRUS.PACARIZ SENAD I DR.
2,180
KILIBARDA-CERAKORTACKO
02094681
15.00
DRUSTVO
4,058
KINGDOM
02286394
795.53
4,893
KIOSK
45.75 ZA VOCE I POVRCELIDAVL.RAMOVIC REFIK
4,893
KIOSK
187.08JUGAMIGOVL MERULIC ESAD
4,893
KIOSKVITAMINKAVL.TERZIC
138.27
MLADEN
4,893
KIOSKKIVIVL.SCEPANOVIC
178.79
VALENTINA
4,893
KIOSKWINERVL.ZARKO
47.24
JOVANOVIC
4,818
KIS
02333678
419.75
JOVANOVIC I OSTALI O.D.
4,893
KISS
1,100.94
MESTR
121 02398273
KK
9,438.80
JEDINSTVO BIJELO POLJE
5,283
KLASICNA
02197405
7,178.42 PRODAVNICA MNDALA
4,562
KLASICNA
95.67
PRODAVNICA CATAREA
4,922
KLASPEKARA
115.72
BUDVA
5,253
KLAXPRED.ZA
02230399
176.55
PROIZ.PROMET I USLUGE
5,209
KLES
02187477
46.25 PRED.ZA TRG.PROIZ.PROMET I USLUGE
5,253
KLICEVO
02054175
4,404.29 KOMEC PRED.ZA TRGOVINU
5,204
KLICEVO-COMMERCE
02318849
21.33
D.O.O.
394 02877856
Klub
1,720.65
London Cetinje vl Filip Ivanovic
3,756
KLUB
02211149
501.53MALOG I VEL.FUDBALA NIKSIC
1,519
KLUB
02366185
42,456.67
MALOG FUDBALA PIRAMIDA PODGORICA
4,370
KLUB
02303990
623.71MLADIH CG
873 02225450
KLUB
15.00 PREDUZETNIKA EKON.FAKULTETA
4,191
KLUB
02107147
83,966.07
STUDENATA TEHNIKE
4,893
KLUB
73.69 F-40 TRGOVINSKA RADNJA
2,513
KLUB
02299976
6,748.28
FRIZERA
2,847
KLJAJEVISTAKLOREZAC
64.17
4,542
KLJUC
02141434
1,751.62
PRED.ZA EXPORT-IMPORT UGOST.
2,233
KMF
02666782
9,002.18
PODGORICA PODGORICA
4,958
KMF
02236753
1.74 BAJO PIVLJANIN
4,871
KMF
02234068
380.19
LOVCEN OSIGURANJE
4,958
KMF
02211157
625.57
RADVENT
4,905
KMF
02245035
0.58 FREE TRADE
5,209
KNEZEVIC
02288621
46.25
TRANS POS.DRUSTVO OD
30
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
4,538
KNJIZARA
6,031.87 JELENA VL.CRNCEVIC JELEN
2,987
KNJIZARA
07495234
270.44
PRES EXPRES KOTOR
3,613
KOVACEVICORT.DRUS.
02279479
688.86
4,639
KOD
549.58
DEDA VL.KILIBARDA ANDJELIJA
4,893
KOD
537.09
ZORKE NA PUSUR
4,893
KOD
9.69 JOVICE KIOSK
4,893
KOD
2,285.17
NIKOLE
4,712
KOZLICA
02322838
693.26 COMPANY O.D. BUDVA
5,305
KOL-EXPORTPRED.ZA
02076080
5,226.06
TRG.TRANSPORT I USLUG.
5,252
KOLI
02223015
44.96BAR PRED.ZA PROMET I USLUGE
2,896
KOLIBA
69.92 SUR
4,893
KOLIBRISAMOSTALNA
22222228
248.18
TRGOVINSKA RADNJA
2,180
KOLOS
02082535
15.00 DOO
537 02894602
KOMARNICA
2,490.92
s.t.r. - Nikšić
5,060
KOMI-KOMERCORTACKO
02294290
149.96
DRUSTVO
4,893
KOMIS.PASSAGE
711.64
VL.KLADNIK VLADISLAV
4,893
KOMISION
47.24
ATELJE ZEBRA STR VL. DABANOVIĆ ALEKSANDAR
4,893
KOMISION
24.53
AUTO DJELOVADADOVL.NADZISALIHOVIC
4,893
KOMISION
55.31
ZIL
4,409
KOMISION
866.67
KALIMERO
2,344
KOMISION
7,976.26 KOBRA VL.ČUTURA JASMINA
4,313
KOMISION
305.12
L BVL.BRAJOVIC NATASA
4,922
KOMISION
5.91
LORIS VL.BRAJOVIC MLADEN
4,893
KOMISION
682.73
NE-GOVL KOVACEVIC NEBOJSA
4,893
KOMISION
165.94
NINO VL MILICKOVIC
4,068
KOMISION
716.21
PRAKTIKAVL.JOVICEVIC ALEKSANDRA
4,409
KOMISION
704.61
ROMAVL.LIDIJA LAGATOR
4,769
KOMISION
91.03
STRELACVL.MIRKOVIC BOJANA
4,893
KOMISION
2,424.51 TEA
4,893
KOMISION2SEZAM
3,404.16
VL SAMSAL SNEZANA
4,893
KOMISIONBENEVL.BEKTASEVIC
4,299.98
4,893
KOMISIONBEST
154.98
COMPANYVL RASKOVIC
3,847
KOMISIONVIOLETAVL.MIKULIC
59.32
VIOLETA
4,893
KOMISIONVISVL.VUCELIC
46.19
IVANA
4,893
KOMISIONGALIJA-SPORTVL
2,583.94
BOLJEVIC ZORAN
4,893
KOMISIONDRAGULJVL.KOTRI
169.72
DEJANU
3,847
KOMISIONINISVL.VULEKOVIC
93.75
SNEZANA
4,893
KOMISIONKRONS
37.19
BANDDVL DJUKANOVIC
31
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
4,893
KOMISIONM
19.03
B NVL.KOVACEVIC VESNA
4,893
KOMISIONMODENAVL.MILICKOVIC
1,002.91
4,755
KOMISIONNO
268.69
7VL.SABOTIC ESAD
4,958
KOMISIONO-TRGOVINSKA
71.25
RADNJA DONCEVIC BRANKA
4,893
KOMISIONSANDRAVL
1,529.05
LAKIC MIRJANA
4,766
KOMISIONSPORT
90.77
SISTEMVL.POPOVIC ZLATKO
4,893
KOMISIONSTEFANVL.MUGOSA
47.24
RAJKO
4,555
KOMISIONTOP-SHOP-SPORTVL.VERA
35.00
POPOVIC
4,893
KOMISIONUNO
11.56
4,893
KOMISIONFERREVL
499.39
DRAGOVIC
5,209
KOMPERIDRUSTVO
02133377
20.42
ZA PR.PROM.ROBA EXP-IMP.K.D.
4,727
KOMTEH-SPEDICIJAD.O.O.
02337371
49.87
4,276
KONATAR
02324270
401.66
I ORTACIO.D.
5,591
KONI
02033496
6,761.39
NIKSIC
4,893
KONOBA
2,458.52 KAPO
289 02929554
KONOBA
165.00 ČUDO NEVIĐENO
5,388
KONTIC
02312107
9,408.44COMPANY ORTACKO DRUSTVO
415 KONUS
83.02 VL. ZZELJKO BORICHICC KOJI OBAV.PRIV.DJEL.ODRZZ.I OPRAV. MOT.VOZIL
5,209
KONFORAMA
02270463
151.66
DRUSVO ZA TRGOVINU EXPORT-IMPORT K.D
2,180
KOPAKABANAPRED.ZA
02251833
15.66
PROMET ROBA I USLUGA
5,409
KORAVLICAPRED.ZA
02165660
85.41
PROIZV.PROMET
5,418
KORAC
02276798
90.62 SKALINADA O.D.
5,209
KORACPRED.ZA
02241501
46.25
PRIZ.PROMET EXP.IMP
5,252
KORIJENTRG.ORT.DRUS.CIKOTIC
02270536
63.27
H I DR
5,261
KORITA-EXPORTUSL.PROM.PRED.U
02141957
437.09
PRIV.SVOJ SA P.O.
4,958
KORNERSUR
468.31
BOSKOVIC DRAGAN KLUB FUDBAL.VETERANA
5,254
KORONAPREDUZEE
02137593
516.18
U PRIVATNOJ SVOJINI
3,698
KOSARKASKI
02412187
25.82
KLUB ULCINJSKA RIVIJER
4,958
KOSARKASKI
02123932
15.46
KLUB TEMKO
5,186
KOSMET
09017801
108.44 AD OSIG.PRISTINA FILIJALA PODGORICA
5,384
KOSPROIZVODNO
02101424
328.43
PROMETNO I USLUZNO PRED. EXSPORT-IMPORT SA P.
873 02366258
KOSSARKASSKI
1,844.44
KLUB BAR BAR
1,176
KOSSARKASSKI
02035359
23,265.17
KLUB MORNAR BAR
1,373
KOSSARKASSKI
02339439
22,938.59
KLUB HERCEG NOVI
4,893
KOSTA
4,238.83
1
96 KOSTIC
5,689.60STJEPAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST-VODOINSTALATER-BUDVA
166 02004666
KOSUTA
814.20
2,180
KOTIS
02423421
15.00 NU
32
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
3,689
KOŠ.KL.SJEVER
02274663
23.32
33
KOŠARKAŠKI
02862298
14,599.00
KLUB ZETA 2011
852
KOŠARKAŠKI
02034581
63,254.60
KLUB LOVCEN CETINJE
4,720
KRAVARISTR.ULCINJ
7.91
72
KRASNIQI
349.23
SHKELZEN KOJI OBAV PRIV DEL SZR PEKARA DAN I NOC -DITE E NATE
5,252
KRGOVIC
02257653
11.73
I DRORTACKO DRUSTVO
5,249
KREMENPRED.U
02245728
81.35
PRIV.SVOJ.
65
KRIVOKAPIC
02843358
324.38
VESELIN - Preduzetnik Herceg Novi
4,893
KRIMOVCANKA
35.34
KLASICNA PRODAVNICA
4,905
KRICOM
02259940
11.27 DRUSTVO ZA TRG.USL.D.O.O
5,416
KRNIC
02306280
91.14 COMMERCEO.D.
5,254
KRNJICE
02097664
1,810.27 EXPORT-IMPORT PP ZA TRG.NA VEL.I MALO
4,893
KRSTAC
276.85 S.T.R. BUDVA
4,559
KRSTICEVIC
02068915
249.28
4,716
KRCMA
52.40 KAMIN;
4,823
KUVELJICPRED.ZA
02188775
40.27
PROIZ.I PROM.ROBA
4,082
KUD
02070618
25.82MIJAT MASKOVIC
5,385
KULA-KOMERCPRED.U
02095530
1,067.29
PRIV.SVOJ.
3,093
KULTUR.PROSV.ZAJ.-PDG
02034140
182.39
370
KUM
8,485.04
SUR
4,823
KUM
51.05SUR
5,394
KURUGLIC-KOMERCPRED.U
02064839
3,703.63
PRIV.SVOJ
783
KUTIKOV
1,533.04 ALEKSEI SUR HERCEG NOVI
5,251
LABAN-INZINJERINGPREDUZEĆE
02083361
2,242.49
U PRIVATNOJ SVOJINI
5,591
LAV-TRADE
02200465
805.05
ZA PROIZ.TRG.UGOS I USL.
4,893
LAVSNEK
17.51
BAR SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA
5,252
LAGONDA-TRADEPRED.ZA
02150417
207.91
PROM.EXPORT-IMPORT SA P.O.
4,893
LAGUNA
47.24
PICERIJA VL. RADIČEVIĆ NENAD
5,154
LAZAREVIC
02273527
1,440.91
COMPANYORTACKO DRUSTVO
5,209
LAKERSPRED.ZA
02112884
46.25
PROMET I USLUGE EXP-IMP.
216
LAKIĆ
1,585.05
MIRJANA ŠTAND SUTOMORE
2,180
LAKICEVIC-COMPORTACKO
02300702
15.00
DRUSTVO
5,236
LAKICPRED.ZA
02113112
18.29
PROIZ.I PROMET
5,254
LALEVINA
02118548
52.88
PRED.ZA PROIZV.I PROM.ROBA I USL.
5,253
LALIC
02155907
7,319.95
PREDUZECE ZA PROIZVONJU TRGOVINU I USLUGE
4,893
LANA
145.57TRG. RADNJA BUTIK VL. JOČIĆ
873
LARA-MONT
02294303
15.00
PDG
4,657
LASER
02278014
97,962.45
BERANE
33
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,730
LASTA
02052679
1,694.58
PRED. U PRIV. SV. ZA TRG, UGOST. TUR I PROIZ.
1,335
LASTVA
02670461
540.78 DEVELOPMENT D.O.O.
5,254
LACI
02281805
520.80
LACIORTACKO DRUSTVO LASLO MARTONI I DR
4,482
LEVERI
02290464
63.24 TRADE D O O
5,251
LEGO
02201615
118.54DATA PROJEKTPR.ZA UNUT.I SPOLJ.TRG
5,254
LEKO
02050838
3,922.98
DOO
692
LEPOSAVICC
16,547.25
ZORAN ADVOKAT
4,865
LI-COMERCORTAČKO
02213559
2,790.87
DRUŠTVO
4,510
LIBER
02099250
1,016.97
BIJELO POLJE
3,743
LIBERASTR
2,960.87
316
LIBERO
02633477
133.22 Omladinski Fudbalski Klub Bar
4,723
LIBERTAS
02067706
358.58
BIJELO POLJE
4,893
LIBRATRG.RADNJA
48.82
VL.MIRKO JOVANOVIC
5,079
LIVAPRED.ZA
02146223
400.52
TRG.I USL.
5,252
LIVORNOPRED.ZA
02219611
115.28
TRG.NA VEL.I MALO
3,113
LIGA
02378230
310.96
MLADIH PRIJESTONICE-PUTOKAZN.V.O.
5,252
LIGOSD
02259087
44.81 O O ZA PROIZ.PROMET I USLUGE
4,395
LIGUNAR-BRACA
02084724
435.47
VUJACIC O.D.
5,252
LIDRADPRED.ZA
02252112
41.58
PROMET I USLUGE
4,363
LIKOMONT-SISICORTACKO
02283735
382.90
DRUSTVO
5,507
LILO
02286220
221.29
TRADE DOO PODGORICA
5,439
LIMEXZA
02061708
3,746,444.74
TRG.UGOST.E.IMP.
4,893
LION
690.36
4,731
LIOTEX
02291053
99.73 PODGORICA
3,387
LIPTOS
02316277
143.59 PODGORICA
3,981
LIRI
5,461.42
DONAKAFE BAR-VL.HALID ADZOVIC
4,893
LISA
76.96TRGOVINSKA RADNJA
5,094
LIFOK.D.
02317133
187.56
4,606
LL
1,217.45
STR
4,429
LOBO-TRADE
02246198
2,678.26
D.O.O.
1,293
LOVACKA
18,250.78 PRICA vl. Hafiz Muratovic
5,254
LOVCEN
02262100
422.35 -PROMET PODGORICA
5,254
LOVCEN
02261952
1,290.83 -SERVIS PODGORICA
4,795
LOZNA
02095386
27.33 KOMERCUSL.PROM.PRED.SA P.O.
4,958
LOLAFRIZERSKI
392.28
SALON
2,772
LOLO
692.62KAFE BAR VL. NIKCHEVICC ZZELJKO
5,208
LONDAPP
02076276
151.60
ZA RIBARSTVO NA MORU SA O.O.
4,958
LONCAREVIC
1,633.53
DRAGANAUTOPREVOZNIK
34
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,893
LORDSAMOSTALNA
96969392
22.48
UGOSTITELJSKA RADNJA-RESTORAN
3,731
LR
09300031
30.00
CC USA-MONTENEGRO
4,508
LUGOVI
02315416
10,901.88
DRUSTVO ZA TRG.USL. K.D.
4,934
LUKA
02326850
4,268.07
DJUKANOVIC I ORTACIO.D.
5,094
LUKAS
02145553
2,019.72
PRED.ZA PROIZV.PROM.EX.IMP.
4,893
LUNA
1,443.29
STR
4,893
LUNASAMOSTALNA
158.46
UGOSTITELJSKA RADNJA
4,309
LUPPO
02099969
910.67 PRED.ZA PROM.ROBA I USL.
4,641
LUC
02285827
9.53 COMPANY DOO
5,105
LUXAM
02112051
1,655.97P.P. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE SA P.O.
4,893
LJILJA
1,733.44
TRGOVINSKA RADNJA
4,704
LJUAN
02285681
773.85
4,893
M
2,543.62
B SHOPVL. STIJEPOVIC BOZANA
4,893
M
1,066.29
# N STR VL. VUČINIĆ SNEŽANA
4,893
M
2,666.79
& S TRGOVINSKA RADNJA-MINI SHOP
5,254
M
02267969
26.61
A R S E DD.O.O.
2,180
M
02274493
15.00
ILAMIDOO
4,866
M
3,684.02
I MVL.RADOSAVOVIC ZORAN
4,893
M
516.27
M PIZZERIJA VL. VUČKOVIĆ MIODRAG
4,893
M
799.46
M TRG. DJELAT. VL. MILOŠEVIĆ RANKA
4,958
M-COPY
2.79
VL. DRASSKOVIC MIMO-FOTOKO.
3,970
M.V
270.45
PROIZVODI OD ŽICE
4,305
M.Z.
02025744
204.49
STARA VAROS
4,367
M.Z.
02002132
65,508.82
STRASEVINA
2,729
M.Z.
02002167
349.81
TOVIC
4,305
M.Z.
02001659
765.44
HUMCI
4,367
M.Z.
02038684
1,423.58
CRNI KUK
2,501
M.Z.BREZOJEVICE
02005999
13.88
386
M.Z.KALUDRA
02227380
941.18
421
M.Z.PETNJIK
02047748
2,375.60
443
M.Z,DONJE
02035642
2,399.61 LUGE BERANE
4,941
M.M.
02277956
1,030.24
FLES-MARKOVIC ORTACKO DRUSTVO
5,266
M.P.COMMERCEPRED.ZA
02057077
28.34
TRG.UGOST.TURIZ.I SPEDIC.
4,447
MAGDAPRIVATNO
02163730
557.18
PREDUZEĆE
4,907
MAGISTRA
02259826
527.91
INTERNATIONAL D O O
5,254
MAD
02191687
139.88
ROTOLI P.P.ZA PROIZVODNJU I PR
4,893
MAZA
117.12DRAGSTOR BUDVA
4,893
MAINISAMOSTALNA
12512546
2,703.28
UGOSTITELJSKA RADNJA-RESTORAN
35
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,607
MAJ
02321432
499.20
CAR
4,825
MAJA
12,684.61
STR
4,958
MAJASTR
68.70
ERAKOVIC MILOS
4,738
MAKOPLODD.O.O.
02263513
340.92
4,730
MAKRO-JELAISPLATA
02304341
890.22
PO OSNOVU PORODILJSKOG BOLOVANJA
3,949
MALA
334.16OAZA S.U.R.
4,982
MALAGRINA
02323788
12.27
DRUTVO ZA EXPOORT-IMPORT K.D.
4,905
MALIBU
579.11 SUR BASA MILADIN
5,177
MALSIAPROIZ.PROM.I
02231280
300.82
USL.PRED.U PRIV.SVOJ
2,180
MAMA
02370654
15.00 TEREZA N.U.
5,357
MAN
02280329
76.04CO. MONTENEGRO PODGORICA
5,254
MANA
02113465
759.97DRUSTVO SA P.O.
4,893
MANGOSAMOSTALNA
479.46
TRGOVINSKA RADNJA
2,003
MANDIC
02234955
1,910.74 IPONO.D.
4,893
MANJA
43.40 STR
3,285
MAR-MIL
351.37 KNJIZARA-VL.ZIVKOVIC TIHOMIR
2,180
MARGITA
02304031
15.00
PROJEKT PODGORICA
4,750
MARGO
8.60
VL. NIKCEVIC GORDANA
4,933
MARIK
02335581
4,711.37D.O.O.
4,452
MARINE
02309432
741.03 POWER RAICEVIC OD
5,252
MARINKOVI[
02215900
43,533.30 USLU^NO PROMETNO PREDUZE[E SA P. O.
3,906
MARITIMA
02276151
203.58
EXIM DOO
5,251
MARKAN
02059681
23,371.85PP
4,961
MARKETCBRVL.CIKIC
93.36
NADA
4,689
MARKO-SISTEMPRED.U
02062216
412.52
PRIV. SV. ZA PROIZ. I PROMET
5,208
MARKONIJEBUS-DORDEVI
02288150
391.84
ZORAN I ORTAKPRED.ZA TRANS. ORTAKO D
5,254
MARKOTEXP.P.
02111799
1,430.59
4,922
MARMOSTR
458.35
ZA PROMET ROBE NA MALO
4,888
MARTEL
11,478.40STR DJILAS BRAJAN
4,409
MARTINELI
02294583
1.30
ORTACKO DRUSTVO FURTULA MIODRAG
5,252
MASLAK
02250551
262.76 DOO
4,232
MASLAR-KOMERCORTAČKO
02111276
32.15
DRUŠTVO
3,046
MASLINARESTORAN
42.16
3,298
MAT-KOMERC
02059690
103.86
P.P. ZA UNUTRASNJU I SPOLJNU TRGOVINU SA P.O.
4,187
MATICA
104.15
4,138
MATICAPRED.ZA
02229536
2,373.19
PROIZ.PROM.ROBE I USLUGA
5,254
MATOVI[
02113031
248.72 P.P.ZA PROIZVODNJU I PROME
4,558
MATONI
02076560
128.21
36
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
2,180
MAHAGONIPRED.ZA
02230194
15.00
PROIZ.PROMET I USLUGE
1,090
MAXAJA
02805561
1,828.10
5,209
MAXTRADEPRED.ZA
02187973
48.30
TRANSPORT I TRG.
4,727
MBA
02317630
48.78INZENJERINGD.O.O.
4,972
MBA
8,211.57
KLASICNA PRODAVNICA
5,594
MBI
02261545
24.35
FLORESD O O
4,893
MBUTIK-SAMOSTALNA
28.22
TRGOVINSKA RADNJA
2,180
MGDD
02334879
15.00 INEXD.O.O.
5,213
MD-ELITTED.O.O
02271311
1,439.50
3,885
MDA
02349833
77,027.85
D.O.O. ZA PROIZ.PROM.I USL. E
5,254
MEGAMONTP.P.
02110601
23,065.58
ZA SPOLJNU I UNUTRASNJU TRGOVINU SA P.O.
3,743
MEGAPHOTO
02301253
139.74
TRADE DOO
5,335
MEGATOURSPRED.ZA
02252538
977.42
TRG.SAOBR.I USLUGE
4,744
MEDENA
02338912
1,127.71 D.O.O.
50902351374
MEDIA
2,511.90CENTAR INDEX NVO
4,977
MEDIMONT
02297400
70.00
DOO
4,969
MEDISON
02325829
7,104.04 ORTACKO DRUŠTVO
3,268
MEDITERANSKI
02291584
377.13
DISTRIBUTIVNI CENTAR D.O.O. BUDVA
87302408511
Mediteranski
15.00
trening centar
5,298
MEDITERANTRGOVINSKO
02046806
1,945.93
PREDUZECE
5,174
MEDICENPRIVATNO
02226022
189.89
PREDUZECE SA P.O.
5,252
MEDJUGORAPROIZ.TRG.PRED.SA
02219344
51.09
P.O.
5,252
MEDUZA
02260522
11.73
COD O O
5,209
MEJTASDRUSTVO
02278502
878.08
ZA PROM.ROBA UGOST.I DR.USLUGE K.D.
4,873
MEK-MEKPOSLOVNA
08259445
422.96
JEDINICA
4,327
MEKITRG.ORTAKO
02264889
221.13
DRUTVO
5,177
MEL-BEKPREDUZECE
02067200
925.55
U PRIVATNOJ SVOJINI ZA UVOZ I IZVOZ I PROM
4,913
MELIOR
02210142
1,841.80COMPANY
5,251
MELIPREDUZECE
02080214
603.99
U PRIVATNOJ SVOJINI
4,893
MENTOR
43.08
CEVABDZINICA VL.ENSA MENTOR
3,754
MERI
43.81STR VL. MERI STANOJEVIĆ
5,307
MERI-PROMETTRGOVIN.UGOSTIT.PREDUZECE
02064162
3,176.52
U PRIVATNOJ SVOJINI
4,612
MERIF
02097087
7.85 KALAMPEROVIC ORTACKO DRUSTVO
4,482
MERKANT-DESPOTOVIC
02288826
10,905.86
ORTACKO DRUSTV
4,555
MERLYENKAFE
288.50
BAR SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA
4,923
MERCATOD.O.O.
02319691
351.30
4,450
MERY
02240190
532.02DOO
4,893
MESARSKA
129.54
RADNJA VL IVANOVIC ALBINA
37
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,893
MESARSKA
928.46
RADNJA VL. LJUJKOVIĆ OSMAN
4,893
MESARSKA
2,962.98
RADNJADREKOVICVL DREKOVIC
4,893
METALAC
0.72
KOMISION
2,180
METALENPRED.ZA
02249405
15.00
PROM.I USLUGE
5,254
METALEX
02115204
888.54
PREDUZECE ZA UNUT.TRG.NA VEL.I MALO
4,674
METROSTR
9.59
4,109
METSI
02296624
47.90 CONTROL CETINJE
4,452
MEHANOTRONIK
02202425
394.55
POSLOVNO DRUSTVO ZA PROMET I USLUGE DOO
908
MEHMETI
211.66
SADMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST STAND ULCINJ
1,559
MEX
24,969.97
STR
386
MZ
02011824
1,750.42
DONJA RŽENICA - ODBOR ZA IZGRADNJU KAPELE BIJEDANJ
1,528
MZ
02005212
840.68
LJUBOTINJ SRED.IZG.INFRASTRUKTURE PREKORNICA CETINJE
23
MZ,,
02693968
2,251.75
MEDANOVICI,, B.POLJE
5,242
MI-RO-COMERCPREDUZEĆE
02153327
170.63
U PRIVATNOJ SVOJINI
4,893
MIA
120.04
STR VL. MINIĆ RADMILA
5,252
MIAGP.P.SA
02098075
744.86
P.O.
5,252
MIBURPRED.ZA
02146100
94.46
PROIZ.ROBA I USLUGA
4,475
MIDEX
02336197
1,693.68
D.O.O.
5,422
MIDI-PRODUKTPREDZETNICKI
02071169
404.90
STR LJAIC EMIRA
5,177
MIJOKOMERCPAVICEVIC
02117665
195.49
MIOMIR I DR.ORTACKO DRUSTVO SA N.O.
3,845
MIKI
23.97
1,198
MIKS
02637111
714.07
2006 D.O.O
3,847
MIKSI
10.62 STR VL. MIHADA MURATOVIĆ
5,368
MIKUPREDUZEE
02157489
393.77
U PRIVATNOJ SVOJINI
4,893
MILA
5,545.14
MAJKA SUR
4,893
MILA
5,908.13
TRGOVINSKA RADNJA-KIOSK
4,893
MILENA
50.91 KOMISION VL. MILUTIN POPOVIĆ
4,893
MILENA
1,650.80TRGOVINSKA RADNJA VL. RADOVIĆ NEVENKA
4,893
MILENASAMOSTALNA
235.31
TRGOVINSKA RADNJA
5,209
MILENIJUM-TOURS
02278251
46.25
ZA TURIZAM I UGOST.
70
MILIJANA
02933110
65.60
VUJISIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE SPORTSKI KLUB-KOLASIN
3,847
MILICA
20.64 STR VL. RADULOVIĆ MILISAV
4,783
MILICAVL.RADOSAV
47,223.53
RAKOVIC
5,252
MILO
02202239
195.08
TRADE PRED.ZA UN.I SP.TRG
4,449
MILOVIC
02301288
2,442.87 TRADE O.D.
5,254
MILPAKI
02218119
147.89 PPZA TRGOVINU SA PO
146
MILJA
980.00CVIJOVIC S.U.R. MAESTRO BUDVA
5,243
MIN
02052610
1,423.90
IMPEX
38
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
5,242
MINEA
02282500
2,158.58
TRADEDRUS.SA OGR.ODG.ZA PREV.USL.
182
MINI
02933543
145.17
MARKET RALEHERCEG NOVI, RADE LEKOVIC - PREDUZETNIK
4,922
MINI
2,610.98
SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA
4,345
MINIK-MILIC
02333481
205.17
I ORTACI O.D.
2,180
MINIMARKET
1,610.76
SASA
4,893
MINIMARKET
617.07
ADRIJATIK VL.ADOVIC HALI
4,958
MINIMARKET
152.27
BURIC
4,958
MINIMARKET
591.57
VL. BULAJIC MOMIR
4,893
MINIMARKET
252.62
JADRAN VL.DJENDJINOVIC T
3,743
MINIMARKET
1,966.07
RUMIJA VL.CEMAN USNIJA
4,768
MINIMARKET
4,777.78
SANDRA VL.NILOVIC MIRJANA BAR
4,591
MINIMARKET
71.25
TRIO VL.VITIC SENKA
4,871
MINIMARKETAFRODITAVL
2,017.26
KATANA SABAHETA
3,847
MINIMARKETBOEMAVL.RADOVIC
31.39
MARIJANA
3,494
MINIMARKETDOMEXVL.DOMAZETOVIC
11,883.80
VESNA
4,893
MINIMARKETM
46.07
M TVL.TUFEGDZIC MILOJE
4,454
MINIMARKETNIKOLAVL.MARSTIJEPOVIC
818.18
VJERA
4,918
MINIMARKETFORTUNAVL
704.60
JABLAN LJILJANA
4,510
MINIP
02341506
40.30 TRADE MT DRUŠTVO ZA UNUTRAŠ
4,558
MINSA-NIKCEVIC
02193752
442.74
5,208
MIOEPREDUZEE
02107392
130.73
U PRIVATNOJ SVOJINI
2,180
MIR-STEF-VER
02189399
15.00
PRED.ZA PROIZ.PROMET
4,856
MIRA
353.90
SUR
2,180
MIRALEX
02292858
15.00
COMPANY D O O
4,143
MIRANOVIC
169.19
DEJAN
4,958
MIRASTR
251.66 NERIC MIRJNA
4,506
MIRSADA
02259737
119.64 EXPORT IMPORT ZA UNUT.PROM
4,893
MIS
458.10
FOTO VL. VULANOVIĆ LJILJANA
2,180
MISTER
02270609
15.00 COMERCD.O.O.
5,252
MISHELPREDUZEĆE
02142279
439.26
U PRIVATNOJ SVOJINI
4,893
MIT
27.93
TRG. RADNJA VL. BABIĆ ŽELJKO
4,905
MITAS
483.02MARKET SAMOPOSLUGA BUDVA
3,628
MITROPOL.CRNOG.PRIM.CRKV.RADIOSVETIGORA
44563282
19,910.34
5,252
MIH-CONTPREDUZECE
02067935
17.57
U PRIVATNOJ SVOJINI EXPORT-IMPORT
4,474
MIHAILO
02337185
568.68 D.O.O.
4,450
MICUNOVIC
02287889
3,139.35
CO O.D.
4,893
MIŠEL
290.65TRGOVINSKA RADNJA KIOSK BUTIK VL. STRUGAR MIRJANA
415
MJESNA
02003503
5,796.52 ZAJEDNICA BRZAVA
39
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
38702765446
MJESNA
1,469.17 ZAJEDNICA ZAGORJE BERANE
75102035111
MJESNA
2,081.66 ZAJEDNICA NJEGUSI
4,893
MJUGOST.RADNJA
84.65
KAFE BAR VL.CETKOVIC NENAD
2,180
MK
20120444
15.00
PRODUCTION FILM VIDEO -DIO STRANOG DRUSTVAA
4,893
MLADEN
218.62 TRGOVINSKA RADNJA
4,893
MLADOST
448.92
KAFE BAR VL. RADOVIĆ DRAGAN
4,893
MM
1,115.77
MINIMARKET S.T.R. BUDVA
4,332
MMD
02069563
396.21
COMERCE JEDN.DRUS.SA OGR.ODG.
5,276
MMDRUS.SA
02189097
729.84
OGR.ODG.
5,166
MOB
02261944
1,324.42
BOJOVICORATCKO DRUSTVO ZA PR.I PROM.
4,893
MOBIL
1,112.11
MARKET VL. MILETIC NEVENKA
99602021137
MOGREN
8,238.71 KOSARKASKI KLUB
4,958
MODA
44.20 VL. RADMILA AGRAMOVIC
4,317
MODISD.O.O.
02303965
868.05
1,657
MODNI
692.09 SALON JOVANA -VL.PAJOVIC B
50902804816
MODNI
444.59 STUDIO FENIX VL.VUČKOVIĆ VESNA
4,389
MODUL
02080826
136.64 P.P.ZA PROJEKTOVANJE INZIN
44302797739
MOZART
3,788.91 SUR PLAV
5,253
MOZE-COPRED.ZA
02180626
421.05
PROIZV.PROMET I USL.
5,252
MOLE
02180090
151.74PRED.ZA TRGOVINU UGOS.I USLUGE
2,180
MOMCILOVIC
02308550
15.00
INZENJERING D.O.O.
5,254
MONDOSSIER
02261979
39.37
PODGORICA
3,754
MONESTORT.DRUS.DODIC
02282852
1,537.82
STOJANKA I DR.SA N.S.O.
5,254
MONZAPRED.ZA
02243431
456.20
PROIZ.PROMET I USLUGE
5,251
MONMARTSTUDIO
02201879
94.48
ZA KOMPJUTERSKI DIZAJN
5,248
MONT-RVPRED.ZA
02241544
24.70
UN.I SP.TRG.I USLUGE
4,913
MONTE
02246007
2,162.69PANONP.P.ZA P.O.
5,510
MONTE
02289407
53.57 PEN NIKSIC
4,474
MONTE-PLUSORTACKO
02276852
163.26
DRUSTVO ZA PROIZ.PROM. I USLUGE
4,493
MONTELEGNO
02273403
1,325.12
D.O.O.
5,125
MONTENEGRO
02306697
22.39
GASOLIN COMPANY D.O.O.
3,743
MONTENEGRO
02307715
15,606.58
MOBIL ART
3,894
MONTENEGRO
02351790
5,864.89
ROYAL YACHTING CLUB
2,095
MONTENEGRO
02724871
123.51
SPA
4,893
MONTENEGRO
02254565
4.52
SCENA UDRUZENJE
5,205
MONTENEGRO
02291126
18,343.40
WORLD PRESERVE-PDG
5,175
MONTENEGROPRESS
02084597
197.56
DIONI.DRUS.ZA JAV.
3,894
MONTENEGROSPORT-FONDACIJA
02360900
185.67
N.U.
40
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
5,108
MONTENEGROSPORTDION.DRUSTVO
02238624
3,872.76
ZA PROIZ.I PROMET
4,776
MONTENEX-COMMERCE
02283654
13,270.00
DOO
5,088
MONTEREYD.O.O.
02300788
3,018.28
4,591
MONTERIVA
02245248
18.78
A.D.
1,875
MONTESSORI
02389258
7,793.71
DRUSTVO NVO
4,674
MONTEXSTAN
02213966
23,456.12
PROMET NIKŠIĆ
5,209
MONTIZGRADNJA
02306891
122,351.89
D.O.O. NIKŠIĆ
5,209
MONTINGORT.DRUSTVO
02155257
420.41
ZA INZENJERING PROIZ.I PROM.
5,252
MONTPRODUKT
02065991
69.90
PP ZA PR.TRG.TUR.
5,207
MONTRAJD.O.O.
02297159
125.66
5,209
MONTRI-EKO
02152614
44.20
PRED.ZA PR.I PROMET ROBA I USLUGA
4,778
MONTSALVIJA
02274795
172.07
DOO BAR
3,719
MORALEX
02198894
925.67
DOO
4,893
MORNARBOKSERSKI
02268957
1,400.37
KLUB
5,249
MOSTEXPRIV.PRED.MOST
02254450
641.84
BANDOVICA
3,283
MOSQUITO
02276496
342.45
PODGORICA
2,427
MOCEVAC
9,173.32 PROMET STR
5,252
MS-CENTROEXPORTPRED.ZA
02267047
26.73
TRG.IPROMET ROBA I USLUGA
446MSMS
19,574.14
VL. MLADJEN SUBARA BUDVA
87302317567
MTC
15.00PODGORICA
2,180
MUGOSA
02280795
15.00
I DR PODGORICA
1,875
MUZICKA
02322676
1,515.70 IGRAONICA-PINOKIONO
3,743
MUJANOVIC-KOMERCORT.DRUS.SA
02273187
5,467.88
NSO MUJANOVIC SADIK
11108791392
MULTIVITA
85.00
DIO STRANOG DRUSTVA PODGORICA
62102843374
MURIQI
592.08 ZENUN KOJI OBAVLJA PRIVRED, DJELAT, U S.U.R.MURICI GRIL-ULCINJ
5,182
MURRAROPREDUZEĆE
02134039
1,034.56
U PRIVATNOJ SVOJINI
5,173
MUSIC
02057603
122.63 A3R COMPANIORT.DRUS.ZA PR.I PR
5,251
MUSNICA
02055937
1,776.21 PREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINI ZA PROI.PROM.ZAN.USL.
3,775
MUSOVINA
02252058
323.47
PRED.ZA TRGOVINU I USLUGE
5,192
MUTAVDZIC-GIMEX
02320592
37.13
O.D.
4,314
MC
02236303
75.61
MARMID O O
2,225
N706.79
02305151
U DRUSTVO CRNOGORSKO-AUSTRIJSKOG PRIJATELJSTVA KOTOR
4,506
N-1
02307766
123.05
COMPANY D.O.O.
3,847
N.V.O.
02376032
33.04 ORGANIZACIJA STUDENATA ISTO
2,180
N.V.O.
02001250
4.69 OMLADINSKI SAVJET NIKSICA
3,383
N.V.O.AGRO-EKOLOSKA
02389908
2,126.34
KOOPERATIVA
3,253
N.V.O.SAVEZ
02387808
346.97
BORACA NOR-A SAVNIK
55 02833824
N.U.
557.90
ZONA TIJELA-BODY ZONE CETINJE
41
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
2,266
NADA
12,803.29
VL. CUKOVIC NADA-FRIZ.SALON
4,613
NADAVEN
02289482
5,996.05 PRODUCTION PODGORICA
4,978
NADEL
02328917
329.08 GROUPK.D.
5,249
NAIS
02264030
811.86
BERANE
5,075
NAPREDAK
02189291
80,855.78 ZZ BOLJANICI
5,245
NAPREDAKPREDUZECE
02031418
774.16
U DRUSTVENOJ SVOJINI
5,138
NATIONAL
02264536
60.14
INVEST-INZENJERING A.D
3,221
NATIONAL
02368153
4,420.01 TRADE OF MONTENEGRO D.O.O
3,747
NVO
02416387
2.85 SKALINI
2,448
NVO
02455684
216.91
SPELEOLOSKO DRUSTVO KOTOR KOTOR
2,180
NVO
02445026
15.00ALTERNATIVA
2,180
NVO
02312115
15.00ASOCIJACIJA ZA DEMOKRATIJU EKOLOGIJU KULTURU I SPORT PLJEVLJA
891
NVO
02661683
623.27
BIZNIS INKUBATOR PODGORICA
3,880
NVO
02399130
9.66 BOKELJSKI CENTAR ZA TOLERANCIJU TIVAT
4,066
NVO
02356589
32,927.04
BRITANSKA ZAJEDNICA KOTOR
71
NVO
02681951
390.38
DJEČIJI SNOVI
3,837
NVO
02373408
50.88DOBRO POLJE...
2,907
NVO
02395541
234.65
DRIM BAR
3,847
NVO
02308240
422.56
DRUŠTVO LJUBITELJA PRIRODE EKOTURS 2 MOJKOVAC
3,857
nvo
02410222
87.82
dur
237
NVO
02652331
115.00
EDKOM RISAN
2,648
NVO
02453169
615.00
EDUKATIVI CENTAR ''SPORTISIMO'' BAR
880
NVO
02657210
15.00EDUKO LINGVA PODGORICA
2,180
NVO
02392011
15.00za primjenu novih tehnol.u ekologiji TEHNO-ECO
588
NVO
02825490
355.60
JEZERO FEST NIKSIC
286
NVO
02853159
545.00
KLUB PENZIONERA VIDROVAN NIKSIC
2,504
NVO
02404028
2,862.36
MONTENEGRO ETNO ART
218
NVO
02943409
758.61
OPEL CLUB MONTENEGRO-OCM
1,742
NVO
02426609
15.00SKOLA nevladino udruzenje
3,522
NVO
02318121
4,754.13
UDR.STOCARA BERANE
1,309
NVO
02781182
217.43
UDRUŽENJE PRIVATNIH INVESTITORA CRNE GORE
3,761
NVO
02372118
16.00FONDACIJA URBS AETERNA
61
NVO
02821575
1,616.75
FORUM PATRIJA PODGORICA
937
NVODRUSSTVO
02667452
2,083.88
PRIJATELJA DOMA U BIJELOJ HERCEG NOVI
1,622
NVO,,SVJETSKI
02753499
378.28
HUMANITARNI KONTAKT,,ROŽAJE
3,880
NVOUDR.STOČARA
02315220
24.58
GUSINJE
1,244
NVOUDRUŽENJE
02318482
2,639.66
STOČARA BIHORA
670
NVOCUVARI
02784777
1,112.09
CRNOGORSKE TRADICIJE
42
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
2,180
NVU
02308916
15.00AMATERSKO POZORISTE HARIS KADIC
2,180
NVU
02233444
15.00DRUS.RACUNOVODJA I REVIZORA
2,176
NVU
02658208
7,820.53
EUROHELP UDRUZENJE ZA POMOC NA PUTU
3,866
NVU
02375567
1.95 RIBOLOVNO DRUTVO LIPLJEN
2,180
NVU
02352168
15.00FONDACIJA PCELICA MAJA PLJEV
357
NVU
02442957
742.43
CENTAR ZA LOKALNE CIVILNE INICIJATIVE LIBERTAS
2,180
NEBOT
02085143
15.00 PRED.ZA PROIZ.I PROM.ROBA I USLUGA SA P.O.
4,958
NEVEN
12.36 REDZIC BILJANA
3,502
NEVENA
02217333
190.79 PRED.ZA TRG.NA VEL.I MALO
72
NEVENKA
02885395
312.45
s.t.r. - Nikšić
2,092
NEVLADINA
02651084
351.36
FONDACIJAFONDACIJA TRANZICIONI CENTAR
2,180
NEVLADINO
02414945
15.00
UDRUZENJE ''INFONET''
2,180
NEVLADINO
02410532
15.00
UDRUZENJE AKADEMSKA ALTERNATIVA
2,291
Nevladino
02418002
2,652.67 udruzenje ANGEL
2,180
Nevladino
02406292
15.00
udruzenje Artline
209
NEVLADINO
02767619
407.23
UDRUZENJE ASOCIJACIJA POSLOVNIH ZENA CRNE GORE PODGORICA
1,555
Nevladino
02415038
571.32 udruzenje Biljarda
4,068
NEVLADINO
02393816
25.94
UDRUZENJE VELIKI PJESAKNVO
873
Nevladino
02389819
15.00
udruzenje GEA
873
Nevladino
02343550
15.00
udruzenje IDK KOMPJUTERI KOTOR
302
Nevladino
02968347
44,030.84udruzenje medjunarodna organizacija BALKANSKI KLUB MIRA
873
NEVLADINO
02417987
15.00
UDRUZENJE MCE BALKAN
5,254
NEGRINAP.P.ZA
02078198
101,430.00
TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE D.O.O.SA P.O.
4,178
NEGROPRED.ZA
02132290
663.10
UNUTR.I SPOLJ.TRG.SA P.O.
2,180
Nezavisno
02390159
15.00
udruz.mladih novinara jugoistocne Evrope
5,261
NEIMARPROIZ.GRADJ.PRED.U
02166011
1,743.69
PRIV.SVOJ.SA P.O.
5,245
NEMAJO-IMPEX
02197065
26.73
DOO
4,856
NEOCASTELD.O.O.
02293285
8.24
4,429
NESA
52.40 SERVIS
5,209
NET
02242869
46.25
PRED.ZA TRGOVINU I EXPORT-IMPORT
5,194
NEF-COMPANIAPRED.U
02267179
263.94
PRIV.SVOJ.SA P.O.
873
NECLINE
02277743
15.00
5,251
NECOORTACKO
02258218
315.79
DRUSTVO SLAVICA BULATOVIC
4,893
NEWYORK
2,012.91 CLUBSAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA
4,782
NEXT
776.01VL. JELIC MILAN-BUR.POS.RADNJA
4,942
NIVAM
02271885
6,662.14
D.O.O.
5,341
NIVELLA-COMERC
02277492
2,694.69
DRUSTVO ZA PROMET UVOZ-IZVOZ I USLUGE
4,933
NID
02300699
3,354.24
DOO
43
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
3,135
NIDEXPRED.ZA
02196271
1,255.00
PROIZ.I PROM.ROBE
3,880
NIKA
02344963
7.04 NEVLADINO UDRUZENJE
4,486
NIKOLA
02295008
376.63 KONATARORTACKO DRUSTVO
5,368
NIKOLASSORT.DRUS.ZA
02277964
560.44
PROIZ.PROM.I USL.
5,597
NIKOLIMPEXPRED.ZA
02119811
64.56
TRG.NA VEL.I MALO I POS.USL.
212 02844281
NIKOLIĆ
181.04 ŽELJKA -CAFFE BAR OBALA
5,574
NIKOLJACPREDUZECE
02046202
6,243.43
U PRIVATNOJ SVOJINI
5,252
NIKOSPREDUZEE
02092689
701.93
U PRIVATNOJ SVOJINI
2,180
NIKOCEVIC
02308444
15.00
COMPANYO.D.
4,958
NIKSICKOSARKASKI
02243644
4,419.88
KLUB
582 02797984
NIMETA
1,174.91KARASTANOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST-PRODAJA NA ŠTAND
4,676
NIMI-COMPANY
02267837
2,225.10
EXPORT-IMPORT ZA PROIZ. PROMET ROBA I USLUGA
5,126
NIMIX
02312492
1,386.70
PODGORICA
4,646
NIMOCO
02210657
5,144.51 NIKSIC
4,893
NINA
108.55
STR BUDVA
4,053
NINO
02299836
1,318.24
HAR DOO
4,881
NINOORT.DRUS.JURISEVIC
02281473
2,087.92
ZORAN I DR.
4,893
NIPED
02290855
51.83 ORTAKO DR. MILOSAVLJEVI ELJKO I DR.
4,916
NITORAD
02292084
3.31
NIKOLIC OD POS.DRUSTVO
2,180
NITRAFENGPRED.ZA
02181053
15.00
PROIZ.INZINJERING
673 02856433
Nix
1,012.07
Company
3,757
NN-COMPNVPRED.ZA
02076187
0.51
UN.I SP.TRG.INZ.I DR,USLUGE
4,958
NOBI
02295261
27.42TRADE
4,950
NOVAKOVIC
02319667
16.97
KOKOTSKI ORTACKO DRUSTV
5,301
NOVEXP.P.PROMETA
02059100
311.60
ROBA USLUGA PROIZ.
4,851
NOVI
02269830
9.89 AVGUST UGOST.ORT.DRUS.FETAHOV
3,806
NOVI
02341956
120,186.27
OBOD -RASHLADNI UREDJAJI,D.O.
4,958
NOVI
500.94
SAD KAFE PICERIJA KOVACINA DRAGAN
5,254
NOVOVICORTACKO
02255529
502.88
DRUSTVO ZA PROIZ.I PROM.NOVOVIC VUKA I ZORAN
4,276
NOVOGRAF-MIHALJEVICO.D.
02313006
6,452.96
5,353
NOKIS
02257858
78.56 PODGORICA
2,927
NON
296.18
STOP-kiosk vl.Zoran Zankovic
4,893
NORAUGOST.RADNJA
187.26
VL.HADZEMOVIC ISAT
873 02437791
NORDIC
15.00 FOUNDATION NVO PODGORICA
2,180
NORMALD.O.O.
02135060
15.00
4,894
NOCNI
3,301.41
BAR TACKAVL.BURIC ZDRAVKO
4,900
NOCNI
1,161.12
BARALEKSANDAR
4,893
NOCNI
46.23 BARBOAVL SLADAKOVIC MIODRAG
44
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,477
NOCNI
21.00 KLUB MAINI
2,504
NT
09261028
131.93
BALLKAN DIO STRANOG DRUSTVA
11702409054
NU
87.89
GALERIJA ETNOGRAFSKI MUZEJ MALESIJE-MUZEU ETNOGRAFIK I MAL.
3,362
NU
02322668
900.95
DJECHJI SAVEZ CRNE GORE
2,180
NU
02413205
15.00
MEDJUN. NAUCNO ISTRAZ.CENTAR ZA EKOL. I VODOPR.
3,775
NU
02368595
19.10
MONTENEGRINA
57402841410
NU
246.54
FERIJALNI SAVEZ GRADA NISA HERCEG NOVI
87302391856
NU
15.00
CENT. ZA MEDIJACIJU-MEDIJATORI BEZ GRANICA
12602680688
NU
362.65
CENTAR ZA EVRO-ATLANTSKE POLITIKE (CEAP) PODGORICA
3,847
NU
02395738
12.89
CENTAR ZA ZAŠTITU PRAVA ZAPOSLENIH
3,796
NU
02327724
25.64
CENTAR ZA RAZ.CIV.DRUS.SJ.CR.GOR.
4,416
NUDO
608.74STR VL.VUJOVIC NEVENKA
3,400
NUMERO
2,061.44 UNO KOMISION VL. DABANOVICC DANICA
1,076
NUČI
3,244.89
MIRSAD KOJI OB PD SUR ĆEVAPDŽINICA BAŠČARŠIJA
4,859
NJEGU-KOMERCPREDUZEE
02078813
405.06
U PRIVATNOJ SVOJINI
2,180
O15.00
02273349
M N I AD.O.O.
4,313
O.D.BAJIĆ
08691932
11.14
ANKA I DR.POSL.JED.
4,538
OAZA-TURS
02067862
1,658.85
ORTACKO DRUSTVO
4,893
OAZAZANAT.HEM.RADNJA
1,074.47
VL OBRENOVIC
4,132
OBEZBEDJENJED.O.O.
02117339
884.72
2,180
OBLUN
02174600
15.00 I ORTACIORTACKO DRUSTVO
5,465
OBOD
02141515
20,620.66
ALATNICA-CT
5,446
OBOD
02141507
6,576.14
ELEKTROMOTORI-CT
5,465
OBOD
02141558
42,515.68
ENERGETIKA-CT
5,465
OBOD
02141574
27,833.22
LEDOMATI-CT
5,465
OBOD
02141647
37,854.69
LUX-CT
5,046
OBOD
02141604
490,561.56
RESTORAN-CT
3,794
OBOD
02117525
209,901.21
STAN DD
5,271
OBOD
02141566
31,007.90
TRANSPORT-CT
5,446
OBOD-KONDEZATORIDIONICARSKO
02141612
244,757.01
DRUŠTVO
5,465
OBOD-METALOPRERADADIONIČARSKO
02141639
85,612.24
DRUŠTVO
4,892
OBOD-HOLDINGRADNICKI
02192063
16.55
SAHOVSKI KLUB
5,465
OBODHOLD.ELEKTROIND.DDOBOD-KOMBINOVANI
02141582
194,475.36
HLAD.I VERT.ZAMRZIV
5,465
OBODHOLDING
02141540
174,448.93
ELEKTROINDUSTRIJA DDOBOD-MASINE ZA PRANJE RUBL
5,465
OBODHOLDING
02141531
129,341.53
ELEKTROINDUSTRIJA DDOBOD-HLADNJACI
5,465
OBODHOLDING
02141523
132,698.40
ELEKTROINDUSTRIJA DDOBOD-HORIZONTALNI ZAMRZIVA
4,893
OD
02051290
210.42
AS-PROMET
4,299
OD
02245485
393.82
BAILOVIC
45
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
3,484
OD
02097249
305.00
OPSTANAK ZABLJAK
4,423
OD
02284618
6.78TRGO GROS ROZAJE
4,958
ODBOJKASKI
02075083
5,845.11
KLUB NIKSIC NIKSIC
25402029308
ODBOJKAŠKI
99,598.80
KLUB BUDUCNOST
1,861
ODBOR
98,655.68
ZA UREDJENJEKULJACA MZ SV STEFAN BUDVA
4,477
ODISSEYSUR
2,565.72
1,870
OK
02031485
62,381.18
BUDVANSKA RIVIJERA BD
4,674
OKTRANDD.O.O.
02348438
30.56
2,180
OLA
02244853
15.00
ZA PROIZ.PR. I USLUGE
5,209
OLIVIERIORT.DRUSTVO
02296349
48.75
ZA PR.PROM.I USL.EXP-IMP.
4,978
OLINAD
02271672
1.79
D.O.O. BUDVA
5,254
OLMOMAHPRED.ZA
02150166
225.98
PROIZ.UNUT.SPOLJ.TRG.
5,591
OLUJA
02242559
2,466.50
PP ZA PROMET EXPORT-IMPORT
5,250
OMEGA-TRANSDRUSTVO
02296691
544.00
ZA MEDJ.I UN.TRANSP.DOO
11002998793
OMEROVIC
171.96
NERMIN KOJI OBAVLJA PRIVR DJEL-PIZZERIA POLO
5,091
OMLADINSKA
02302543
18.37
ZADRUGA ANT
37 02039036
OMLADINSKA
13,880.77
SKOLA FUDBALA F.K.MOGREN
77702327201
OMLADINSKI
5,572.91
FUDBALSKI KLUB BAR-BAR
5,385
ONLY
02212609
1,722.25
YOUPRED.ZA PROIZ.PROM.I USLUGE
5,299
ONTERIJA
02292793
631.04
DOO
3,765
OPST.DRUST.FOND
02029880
26.61
ZA LOK.PUTEVE I GRADJ.ZEMLJISTE
1,351
OPSTINSKA
02346974
3,606.69
ORGANIZACIJA GRADJANSKE P
3,822
OPSTINSKI
02172950
35,758.57 SAVJET OMLADINE
46302383594
OPSTINSKO
1,284.55
VIJECE SAVEZA SINDIKATA
2,546
OP]TINSKI
02056941
5,846.11 ODBOR LIBERALNOG SAVEZA BUJELO
51302003554
OPŠTINA
1,756,578.87
BIJELO POLJE
1,758
OPŠTINA
02017725
1,801,518.87
KOLAŠIN
2,016
OPŠTINSKA
02018632
55.48
VATROGASNA JEDINICA PODGORIC
4,893
ORANGEKOMISION
47.24
VL.CEKOVIC ALEKSANDRA
4,893
ORANQE
1,902.10 SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA
3,847
ORAC
5,550.35
SUR VL.RATKOVIC DUSICA
3,715
ORG.ODBOR.MJ.CENTA-PAVINO
90000063
2,239.54
POLJE
4,661
ORGA
02334984
21.68 SOFT D.O.O.
75 02343894
ORGANIZACIJA
1,233.04
ZA MEDJUNARODNU RAZMJENU STUDENATA-JOVAESTE N.U.
4,202
OREL-PDG
02250128
2,071.62
4,893
ORION
2,491.95
STR
5,254
ORLY
02143682
62.23 TRADEPRED.ZA PROIZ.TRG.I USL.
4,804
ORTACKO
02285703
371.35
DRUŠTVO MT BERANE
46
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
5,209
ORTODOXZA
02149745
44.20
PROMET I USLUGE
4,723
OSIGURANJE
06929621
2,199.22
INTERNATIONALA.D.BGD FILIJALA-OST.OSIG.
4,597
OSKAR
608.80 SUR
4,905
OSMANAGIC
0.99
FARUK AUTOSERVIS
4,646
OSTATIJA
02065304
555.31
DOO
4,797
OSTROG
02280124
4,799.76 GRADNJA DOO
5,343
OSTROGINZINJERING
02243156
4,179.78
I OPREMA
5,254
OSTROGP.P.ZA
02110865
1,164.02
PROIZVODNJU I PROMET SA P.O. BUDVA
4,024
OSCAR
2,571.00KOMISION VL. MIJOVIĆ ZORAN
5,167
OTADZBINISKA
02262703
39.73
STRANKA PODGORICA OPSTINSKI ODBOR
4,536
OTIŠIĆPREDUZEĆE
02169819
404.47
U PRIVATNOJ SVOJINI
5,054
OTOTEHNIKDRUSTVO
02293161
109.86
SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU
4,846
OCKAPROIZ.PROM.I
02204967
119.36
USL.PRED.U PRIV.SVOJ.SA P.O.
4,874
P-N-TRADEPREDUZEE
02132010
292.18
U PRIVATNOJ SVOJINI
2,956
P.D.S.BISERNICA
02026856
6,945.17
4,841
P.P.LIVADICE
02109964
1,955.03
4,958
P.P.R
370.64LIDIJA
4,600
P.P.S.GRAFIAR
02071673
517.72
87302380455
P.S.O.N.A.H.A.
15.00
NVO
4,976
PAVINOPOLJKADIONIC.DRUSTVO
02238616
229.07
ZA PROIZ.OBUCE
4,450
PAVLOVIC
02286696
4,843.09 MAKICOMERCE O.D.
5,376
PAJKOPP
02056143
19,227.92 ZA UNUT.I SPOLJ.TRG.ZAST.POSRED.U PROM.ROBE
4,452
PALLACE
02147483
3,081.53 PRED.ZA PROMET SAOBRACAJA
4,893
PALMA
1,441.10
Ž JOVANOVIC PODGORICA
4,893
PALMA
286.63 POSL.BUREK.RADNJA VL.ADEMI A
95102845571
PALMA
720.77 poslasticarnica Bar vl.Edin Kuc
5,181
PALMAPRIVATNO
02066220
1,947.21
PROIZVODNO-TRGOVINSKO-UGOSTITELJSKO I USLUZNO
4,977
PALJUSEVIĆ
02258994
28.21
& PALJUSEVIĆ ORTAČKO DRUŠTVO
5,397
PAN
02266172
63.32GASHID.O.O.
4,893
PANDA
1,780.71STR BUDVA
4,722
PANDURICA
02293234
618.25
DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE K.D
4,916
PANINISAMOSTALNA
715.89
ZANATSKA PEKARSKA RADNJA
19802926458
PANORAMA
87.35
- KONOBA RESTORAN
4,916
PAPALADA
120.47
KIOSK
4,893
PAPILIONSAMOSTALNA
5,353.99
UGOSTITELJSKA RADNJA-RESTORAN
4,893
PAPIREXZAN.RADNJA
209.96
VL.LJILJANA UZELAC
5,069
PAPOVINA
02077671
19.22
PODGORICA
4,839
PAR
02189488
269.03
NEPARPRED.ZA PROIZ.USL.I PROMET
47
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
2,180
PARABUCKI
02181410
15.00
D.O.O.
44
PARAGLAJDING
02745585
1,741.88
KLUBSOKO NIKŠIĆ
5,110
PARAD
02236044
2,226.36P P ZA PROIZVODNJU I PROMET
4,313
PARADIGMA
02333783
1,118.91
D.O.O.
4,893
PARADISO
59.55
1
4,893
PARADISOSTR
146.48
4,893
PARILO
1,769.81STR
4,893
PARKPICERIJA
573.16
5,254
PARNJAKPREDUZEE
02079194
1,103.50
U PRIVATNOJ SVOJINI
757
PARTIJA
02325993
908.86 DEMOKRATSOG PROSPERITETA
5,242
PARTNER-R
02267381
275.34
12PROIZ.PROM.I USLUZ.PRE.U PRIV.SVOJ SA P.O.
4,893
PARCI
217.51TRGOVINSKA RADNJA VL. RAIČKOVIĆ
5,105
PAUNPROIZ.PROM.I
02247941
2,308.05
USL.PRED.U PRIV.SVOJ.SA P.O.
4,450
PACIFIK-TOSIC
02190214
202.92
O.D.
379
PACHA
02942488
3,076.85
2,180
PEKAB
02248549
15.00 DOO
1,629
PEKARA
74.77
ALEKSANDRA VL.MIROSLAV POPOVIC PODGORICA
4,018
PEKARA
3,762.76 EUROPA
4,893
PEKARA
1,053.89 ZRNO PO ZRNO
4,164
PEKARA
11,750.28RASOVO
42
PEKARA
02924234
116.14 CITY S.Z.R.
3,795
PEKARAPOPOVICVL.POPOVIC
1,160.98
RADOMIR
4,893
PEKARSKA
1,738.83 RADNJA VL KOLJNREKAJ PALJ
4,893
PEKARSKA
3,173.22 RADNJA VL OSMANOLAJ SAHIT
512
PEKARSKA
75.00
RADNJA-TOSKICC MIRSADA
3,744
PEKARSKA
4,025.02 RADNJAANDREA
4,449
PEKING
282.68 KOMISION
4,958
PER-SANPRED.ZA
02170299
32.03
PROM.I USLUGE
4,577
PERGAMENA
02210380
5,389.39
PRED.ZA IZDAV.DJELATNOSTI
322
PEROVANOVIC
2,235.85
DRAGAN ADVOKAT
4,906
PEROTEKS-COMERCPREDUZEE
02114526
220.18
U PRIVATNOJ SVOJINI
4,893
PERFETTO
47.12
VL. TAMARA MAKSIMOVIĆ
2,180
PERCENT
02292700
15.00
PDG
4,893
PESARO
237.96 CAFFE VL. BRAJOVIĆ LJILJANA
5,480
PESIKAN
02305879
6.61
SWISS-MONTEO.D.
5,307
PESIC-KOTOR
02090716
547.03
5,242
PESICPRIV.PRED.SA
02245469
629.00
P.O.
5,252
PETI
02250225
3,880.54
SEPTEMBARP.P.SA P.O.
48
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
5,340
PETNJICAPRODUKTPRED.U
02051311
1,872.99
PRIV.SVOJINI SAP.O.
4,345
PETPROM
02227231
0.53
SA P.O
2,180
PETROLCOMET
02293552
15.00
PODGORICA
5,209
PECURKA
02169894
46.25
PRED.ZA PROIZ.PR.I USL.
68702881225
PEŠIĆ
2,572.63
DIMITRIJE-PICERIJA SIDRO TIVAT
4,477
PIVNICA
3,288.32 SUR
4,894
PIGO-POPOVICO.D.
02315408
2,782.83
4,893
PIZERIA
106.18 SPONZA SUR
11402875900
PIZZA
414.85BAR 03 OSTOJIC VANJA
573PIZZA
626.58BAR O3 OSTOJIĆ VANJA BAR
4,676
PIZURICA
02157381
273.01
COMMERCE SA PO
5,430
PILANADD
02063069
136,547.30PREDUZECE
4,772
PILJARA
91.37
BULEVAR VL.BARJAKTAROVIC RA
4,688
PILJARA
7.11
MIRELA-LELA VL.MAHMUTOVIC IZET
4,678
PIN-KOMERC-EXPORT
02282810
182.86
IMPORTORT.DRUS.
4,276
PING-PONGPREDUZECE
02182670
227.47
U PRIVATNOJ SVOJINI ZA PROIZ.PROM.UGOS.T
4,893
PINGVINSAMOSTALNA
65636565
391.08
UGOSTITELJSKA RADNJA
4,416
PINK
1,491.82
STR VL.BENIC IVANA
4,314
PINKI-PDG
02168766
5,009.68
3,502
PIRUETA
02251582
326.72 DRUSTVO ZA PROMET I USLUGE K.D
5,254
PITER
02188139
974.91PROMPRED.ZA PROIZ.I PROMET
107PICERIA
212.67 BEKI.KVL.KRYEZIU NASER
4,114
PICERIJA
22.28
POLO VL.GOLIC ALEKSANDAR
4,958
PICERIJA
7.37
MARKO
209PICERIJA
2,376.85 PRIZRENI-KUPA SHENOLL
4,893
PICERIJA
19.46
ROBINSON VL.BEVENJA MOMIR
4,893
PICCADILLY
1,851.00
VL. DERVANOVIĆ IZEDIN
5,175
PLAV
02065096
3,459.42
DRUST.PREDUZ.ZA PROIZ.I PROME
4,054
PLAVLJANKA-ZAVRSAKCIONARSKO
02072041
3,098.91
DRUSTVO
56202795604
PLAŽNI
146.65 BAR BIJELA LADJA HERCEG NOVI -ROGANOVIC SLAVKO
2,180
PLANIN.SMUCAR.DRUS.LOVCEN
02040069
15.00
17302432307
PLANINARSKO-SMUCARSKI
353.82
KLUB TREBALJEVO TREBALJEVO -KOLASIN
4,958
PLANINSKI
02073765
115.90
KLUB
4,792
PLANTADRUSTVO
02048477
962.54
SA OGRANIC.ODGOVORNOSCU
3,847
PLASMAN-PRESS
07040903
161.90
D.O.O. POSLOVNA JEDINICA
5,479
PLASTIKA
02091933
200.08
PRED.ZA PROIZV.I PROM.ROBA I USL.
4,444
PLAY
02111659
32,389.84
MAKER DP ZA PROIZV.I PROM.ROBA I USL.
43 02617765
PLESNI
953.53 I MODNI STU. ALEMANA NIKSIC
49
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Naziv
Matični
Iznos
Dani
broj*
blokade
blokade
PLIVACKI
02653729
5,889.87 VATERPOLO KLUB PETROVAC PLIVACKI VATERPOLO KLUB PETROVAC
1,780
PLODOPROMPRED.ZA
PROIZ.I PROM.NA VELIKO I MALO
02047616
37,267.82
5,384
POBJEDNIK
PRED.ZA PROIZV.I PROM.ROBA I USL.EXPORT-IMPORT
02119820
247.00
4,752
POVLEN
02242451
436.53 PRED.ZA PROMET ROBA I USLUG
4,626
POVRATAK
- HUMAN.ORG. PODGORICA
02386305
15.00
2,180
POD
ORAH RESTORAN VL. CELJICC SAFET
664.68
4,893
PODGORICA
AERO KLUB
02292149
39,326.81
1,437
PODGORICASPORTSKO
RIBOLOVNO DRUSTVO
02011620
7,944.32
2,252
PODGORICKA
KRALJICA KOMADITNO DRUSTVO
02265397
308.27
4,689
PODOSTROG
STR BUDVA
12.95
4,916
POKRET.TRG.RADNJAGAROVICVL
GAROVIC
41.87
4,893
POLETTRG.PREDUZECE
02055716
64.09
5,252
POLOSPRIV.PRED.SA
P.O.
02229838
212.75
5,385
POLOTRADE
D.O.O.BUDVA
02097338
12,701.81
5,254
POLSO
02224844
34.45 COMMERCE-MASANOVIC O.D.
4,475
POLJOPRIVREDNA
APOTEKA VL.VUJOSSEVIC SEKULE
221.35
4,951
POMORAVJE
ORTAČKO DRUŠTVO STANKOVIĆ DRAGIŠA I DR.
02296934
76.95
4,270
POP-KOMORTAČKO
DRUŠTVO
02293897
1,005.39
4,762
PORTO
3,723.99S.U.R. BD
2,539
POSLAST.BUREK.RADNJAGOLUBOVCIVL.DJURKOVIC
MLADEN
39.56
4,893
POSLASTICARSKA
RADNJA AS
39.70
4,083
POSLOVNA
JEDINICA ZATRGOVINU I INŽINJERINGMOKRAJELASA P.O
02163713
1,095.56
4,893
POSLOVNA
TELEFONOTEKA CRNE GORE
15.00
87302294443
POSTARS.R.D.
NIKSIC
02248565
39.97
4,958
POWER
02669510
263.22 PLATE FITNES KLUB
2,430
POWER
48.27 SPORT STR BUDVA
4,916
PREVENTIVAP.P.ZA
SANITARNU ZASTITU SA P.O.
02224470
322.10
3,767
PRED.ZA
02131188
212.28 POSRED.I ZASTITU U OSIGURANJU TALIJA D.O.O PRIV.
5,368
PREDRAG
DŽELJIĆ ŠTAND BAOŠIĆI TRGOVINA N
480.00
14202941694
PREDSTAVNISTVO
BIO-DON
02249782
67.70
4,893
K-2
5,352.58
464PREDUZETNIK
PREDUZETNIK
RAJKOVIĆ
165.00
10402923327
PREDUZETNIK
ČELEBIĆ Đ.CAFFE BAR-62 - P
1,803.24
48402895889
PREDUZECE
ZA SAOBRACAJ,TRGOVINU I OSTALE DJELATNOSTI EURO LIN DOO PARACIN
17118854
230.28
1,876
POSLOVNA JEDINICA ZA SAOBRACAJ
PRELIXPRED.ZA
UN.I SP.TRG.I USL.
02212811
9,183.21
5,209
PREMIJER-MONTENEGRO
DOO
02405792
7,821.19
3,732
PRZIONA
656.34 KAFE GVL.GOSOVIC GORANA
3,795
50
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,893
PRZIONA
26.31
KAFEVL.CRNCEVIC DZOZEFINA
4,549
PRZIONICA
170.13
BRAZIL
2,241
PRIVREMENI
8,208.48
PRODAJNI STAND
87302262444
PRIMAMONTE
15.00
DOO
4,893
PRIMO
2.40 TEMPO KOMISION VL. SAVOVIĆ VERA
1,696
PRIMORJE
02445743
23,514.20 KOSARKASKI KLUB HERCEG-NOVI
5,167
PRIMORJE
02037530
11,042.66 CENTAR ZA RAZVOJ MALE PRIVREDE SA P.O.
3,449
PRIMORKA
02228840
11,414.98 OMLADINSKI KOSSARKASSKI KLUB
12002782545
PRIMUS
272.11 S.R .KLUB FLY FISHING NIKSIC
43 02710188
PRIOR
1,675.22
gimnasticki klub Bar
82402838800
PRISTAN
315.00 kafe-grill-pizzeria Sutomore,Bar vl.Husein Begzic
55302862638
PRIČA
571.66-BAR HERCEG NOVI
4,901
PRLAINOVIC
02050587
21,291.66
COMPANY O.D.
4,815
PRO
02323125
6,308.80
PUBLIC MILJAN VUKICEVICO.D.
4,893
PRO
02178931
49.26SAVOJA-TRADE NIKSIC PREDSTAVNI
4,783
PROVANSA-PHARM
02237822
712.83
4,893
PROGRAMMA
244.53
ITALIA KOMISION VL. VUKADINOVIĆ
4,893
PROD.NAMJESTAJAOAZAVL.DJURANOVIC
425.92
DRAGISA
4,893
PRODAVNICA
599.54
NAKI VL.GVOZDENOVIC NENA
4,893
PRODAVNICA
56.83
STOCNE HRANE VL.MILIVOJEVIC BOZIDARKA
4,893
PRODAVNICAACOVL.KRASIC
151.06
ZELJKO
4,873
PRODAVNICAK-2VL.KARANIKIC
14.56
MIRJANA
5,516
PRODEX-PROMDRUSTVO
02276127
86.38
ZA EXP-IMP DOO
5,006
PRODINT
02130203
15,092.08 BIJELO POLJE
55802829410
PROIZVODNJA
202.89
I PROMET REZANE GRAĐE- RADOJICA ZEJAK-PREDUZETNIK
3,760
PROJEKTOMONTAZAD.O.O.
02308860
2,095.33
2,180
PROJECT
02200295
25.24
ENGINEETRING PDG
2,836
PROKUPAC
07187394
320.00
STOVARISTE TIVAT
4,921
PROMET
11,660.74I NEPR. ROBE S.T.R. SASA PEKOVIC VL.PEKOVIC SASA
4,276
PROMOSORTAČKO
02294931
97.74
DR. ĐORĐEVIĆ LJILJANA
4,958
PRONTO-PRONTO
75.91
VL.JANJUSSEVIC SLOBODANKA
4,893
PRONTOPICERIJA-SAMOSTALNA
782.91
UGOSTIPELJSKA RADNJA
4,649
PROSCOM
02226855
610.96
D.O.O.
3,446
PROTEX-MOJKOVAC
02298988
803.55
5,252
PROHOR
02205807
47.72
PRED.ZA PROIZ.TRG.I USLUGE
4,893
PRUGA
3,417.10TRGOVINSKA RADNJA
5,209
PRUNUS
02223287
46.19
PRED ZA PROIZ. TRGOVINU I USL.
5,307
PTP
02167514
133.98
DELIBASIC POSLOVNO DRUSTVO ZA PROIZ.PROMET I USLUGE
51
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
4,953
PUBLICITAPRED.ZA
02087537
3,412.15
TRG.SAOB.I USL.U OBL.PROM.
5,252
PUO
02180901
153.65
KOMERCPRED.U PRIV.SVOJ.ZA PROIZ.PROM.I USL.SA P.O.
5,254
PUSTI
02268884
271.65SNOVID.O.O.
2,595
PUTEVID.O.O.
02314347
283.04
4,753
PUTNIK
1,458.16BUREKDŽISKA RADNJA VL. SELIMI
4,822
PHENINDPRIV.PRED.ZA
02209888
363.55
INZINJ.PROIZ.PROM.I USL.
5,245
PHOEBUSPP
02153904
66.59
ZA PROIZVODNJU,TURIZAM I TRGOVINU SA P.O.
3,383
PC-KLUBZABAVNE
496.95
IGRE-VL.IVAN BEGOVIC
5,249
PCELARPREDUZECE
02069636
407.03
U PRIVATNOJ SVOJINI SA P.O.
4,828
PCELARPCELARSKA
02256690
405.13
ZADRUGA SA P.O.
4,785
R5,019.92
02331241
MONT-STILD.O.O.
2,180
R.D.
02276674
15.00
CARGO TRANSPORT PODGORICA
5,209
R.Z
02079453
258.55
TRGOVACKO PREDUZECE
4,880
R.T.D.COMPANYVL.DRAGOVIC
1,129.21
RIZO
4,739
RAVE-KOMERCORT.DR.CVIJANOVI
02345480
58,844.98
SAA I DR.
5,371
RAVEXTRGOVIN.PREDUZ.U
02058049
611.27
PRIVATNOJ SVOJINI SA P.O.
5,229
RAVNOGORACPRED.U
02193566
509.27
PRIV.SVOJ.ZA SP.I UNUT.TRG.PR.TURIZ.
5,278
RADVELJPRED.ZA
02208059
371.86
PROIZV.PROMET I USL.
2,180
RADELEKTRO
02220105
16.80
PODGORICA
5,173
RADENOVIC-KOMERCORTACKO
02276887
767.35
DRUSTVO ZA PROIZ.PROM.I USLUGE
4,958
RADIO
02062810
552.10 KLUB SAVA KOVACEVIC
5,167
RADNICKA
02153424
37.39
PARTIJA C.G
4,052
RADNJATAHOGRAF
916.29
VL PEROVIC LJILJANA
3,085
RADOVIC-MONTE
02308851
241.07
VIPO.D.
4,823
RADOJEVIC-TRANSPORT
02281228
551.40
DRUSTVO ZA TRG.I USLUGE K.D
5,252
RADOJEVICPRED.ZA
02149010
62.60
PROIZ.PROMET ROBA
147 02854864
RADOJIČIĆ
223.00
NENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST IGRAONICA HN ZIG ZA
3,327
RADONJA
02141337
12,587.21 BOJOVIC-SAHOVSKI KLUB
5,252
RADONJIĆPREDUZEĆE
02159546
285.78
U PRIVATNOJ SVOJINI
2,549
RADONJIC
02306093
103.85
VD GOLUBOVCI
2,180
RADONJIC
02305887
15.00
TRADEO.D.
65 RADUSINOVIĆ
38.23
KOSTA - PREDUZETNIK
4,893
RAILSTR.VL.POPOVIC
21.74
SLOBODANKA
608 02829223
RAIČEVIĆ
220.51
ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - UNIOR TOP
4,796
RAJAN
02087162
166.48 REJSA P.O.
5,254
RAJAUSL.PROM.PRED.U
02163829
477.22
PRIV.SVOJ.SA P.O.
233 RAJKO
24,956.14
BOJOVIĆ ADVOKAT CETINJE
5,252
RAJMEX
02269511
48.51
PODGORICA
52
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
4,843
RAJOVIC
02311208
814.62 J.D.COMERCEO.D.
4,922
RAKITE
1,339.46KLASICNA PRODAVNICA
4,893
RAKITESTR
21.56
GOROVII
3,367
RAKOCEVIC
02346052
571.37
I ORTACI PODGORICA
4,851
RAL-PROM
02235382
6,012.05 ORTAČKO DR. RALEVIĆ RAJKO
5,252
RALEPRPIZ.PROM.PRED.U
02099608
1,226.88
PRIV.SVOJ.SA P.O.
2,180
RAM-PROM
02285525
15.00
D.O.O.
915 RAMADANI
915.62
SEFEDIN KOJI OBAVLJA PRIV.DJEL.SUR HARMONIJAULCINJ
4,851
RANKAPRED.ZA
02195852
1,017.02
TRG.NA VELIKO I MALO
5,252
RANOZORJE
02151634
29.87
PRED.ZA PROIZ.UN.I SP.TRGOVINU I POS.USLUGE
4,782
RANTOMD.O.O.
02301768
1,165.58
4,134
RASPUCIN
02310937
2,098.74 D.O.O. BUDVA
4,501
RATKO
02161664
30.80 PREDUZECE ZA GRADJ.ZAN.TRG.I INZENJERING
4,893
RB
2,447.90
TRGOVINSKA RADNJA VL. BULATOVIĆ RANKO
4,933
RD
02320835
2,007.30
MONT DOO
1,472
REA
02791048
2,233.67
FAST FOOD CIGROVSKI VLADIMIR BUDVA
5,371
REA-UNOPREDUZECE
02056135
6,618.04
U PRIVATNOJ SVOJINI ZA PROIZVODNJU I PROME
5,306
REBEKAD.O.O.
02157314
3,345.06
2,180
REG-AUTO
02277581
15.00
PDG
127 02620944
REGIONALNA
3,074.79
TURISTICKA ORGANIZACIJA REGIONA BJELASICA I KOMOVI
5,137
REKORDPRIVATNO
02061562
265.06
PREDUZECE ZA PROMET I PRUZANJE USLUGA SA P.O
4,549
RELISAMOSTALNA
143.49
ZANATSKA AUTOELEKTRICARSKA RADNJA
5,350
RELTIN
02291827
2,869.32DOO
5,060
REMUS
02328933
265.81 DOO
5,187
RENENTO
02300338
2,267.67 DOO
1,336
Renta
02647524
536.89-Car Agencija LD CAR doo
4,740
REPER
02281678
1,552.17DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
4,948
REPRO-TRADE
02334275
1,638.48
D.O.O DRUSTVO YA TRGOVINU I USLUGE
156 RESTORAN
1,993.15
TAJANA BAR
4,893
RESTORANNEHAJVL.SAJIC
97.01
RADOMIR
5,254
RECORD-RADOVIC
02063824
708.89
ORTACKO DRUSTVO
1,021
REX
1,264.87
poslasticarsko buregdziska radnja Bar vl.Kibres Hamza
5,153
REX
02260808
36.61COMPANYD O O
5,307
REXIMCOMPD
02242575
38.71
O O ZA PROIZ.PROM.I USLUGE
2,036
RIBNICA
02081067
11,783.44 FUDBALSKI KLUB
4,053
RIBOPRODUKTVL.MIHALJEVIC
352.87
BRANISLAV
4,893
RIVAL
152.51K.P.
5,252
RIVALPREDUZEE
02088258
10.56
U PRIVATNOJ SVOJINI
53
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,841
RIZA-COMERCPRED.ZA
02236982
489.90
PROIZ.PROM.I USLUGE
5,252
RIIVPREDUZEE
02081628
2,490.97
U PRIVATNOJ SVOJINI
5,209
RIMBPRED.U
02148943
46.25
PRIV.SVOJINI ZA PROMET ROBA I USLUGA
4,702
RIMELP.P.ZA
02126176
847.80
PROIZ.PROMET ROBA I USLUGA.EXPORT-IMPORT SA P.O.
4,852
RIMOLIM
02295865
49.57
ORTACKO DRUSTVO DJORDJEVIC MILOMIR I DR MOJKOVAC
3,662
RIREX
02276968
622.86PRODUKT ORTACKO DRUSTVO RADOJEVIC GORICA I DR
4,891
RISPOSTAD.O.O.
02310244
10,932.06
4,590
RISTIC
17.77 MESARA
4,705
RITTER
683.21 KAFE BAR VL.DRAGAN RADULOVIC
3,747
RKRUDARPLJEVLJA
02017903
15.67
4,061
ROALISPRED.U
02110938
387.59
PRIV.SVOJ.SA P.O.
4,493
ROVCANIN
02333309
9,637.39 COMMERCE I OSTALI O.D.
148ROGANOVIC
4,959.24
RATKO-ADVOKAT
4,778
ROIC
02286068
145.85
TRADE D O O
4,893
ROJAL
1,325.77
GARDEN
4,893
ROJAL
264.45 SUR
4,893
ROLEX
2,827.71
UGOSTITELJSKA RADNJA KAFE-BAR
5,209
ROLINGPRED.ZA
02135710
6,277.87
TRG.UGOST.I USL.DOO
4,823
ROLLI-TRAVEL
02283182
1,592.87
DRUSTVO ZA PREVOZ TRGOVINU USLUGE DOO
5,209
ROPEDROVANIN
02288885
557.72
VLADE I DR.
4,893
ROSTILJNICASAMOSTALNA
2,313.27
UGOSTITELJSKA RADNJA
5,254
ROTONDAPRIV.PRED.ZA
02095211
227.28
TRG.I USL.U PROMETU
4,576
ROCK
0.67 CAFE SUR VL.PAJOVIC BOZO
1,482
ROYAL
02438453
11,317.42
TAXI NVO PODGORICA
4,795
ROYALEPREDUZECE
02059231
277.30
U PRIVATNOJ SVOJI SA P.O.
2,180
RS
02280213
15.00
PIXI TRADE PODGORICA
3,058
RTB
07250509
1,296.50
BOR GRUPA IPM MAJDANPEK PJ PDG
4,576
RTV
770.87
SERVIS ARNEL SZR PLJEVLJA
5,209
RUBLJOVPRED.ZA
02107511
46.25
SP.I UN.TRGOVINU
3,995
RUDINEPREDUZEE
02076144
702.13
U PRIVATNOJ SVOJINI
1,150
RUKOMETNI
02037947
1,294.95
KLUB BUDUCNOST MUSSKARCI PODGORICA
90502629437
RUKOMETNI
27,723.45
KLUB LOVCEN CETINJE
1,127
RUKOMETNI
02033488
76,911.28
KLUBLOVCEN
3,743
S35,435.39
02331624
N PLAST
3,173
S.Z.R.
3,764.15
NEGRO VL.SSTAKA ZORAN
3,302
S.Z.R.
9,496.14
ELEGANT
3,128
S.Z.R.BISERzlatarsko-kujundzijska
3,562.07
radnja
1,602
S.Z.R.BUDIM
175.00
54
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
14
S.Z.R.PEKARARADOVIC-VL.RADOVIC
7,859.06
SPASOJE BUDVA
1,602
S.Z.R.PETNJICA
250.00
456
S.Z.R.T.
02835134
211.97 PRZIONICA KAFE MERAK PLJEVLJA, vl.ZIVKOVIC SRDJAN
4,932
S.P.R.SUNCE
2,298.47
764
S.S.C.G.
02001578
6,059.39 - Opštinsko sindikalno povjereništvo Nikšic
2,180
S.T
51.84
R AFRODITA
4,747
S.T.E.
02346460
175.35CONSTRUCTING D.O.O.
1,041
S.T.Z.R.
12,031.14
BLU MEDIJA VL.MUZAFERA BOJADZIC PV
4,760
S.T.R
10,239.31
FANTAZI VL CMILJANIC ZANA
4,621
S.T.R
18.15 *BIO-EKO* VL.POPOVIĆ ZORICA
4,893
S.T.R
11.73 GLIGO VL GLIGOROVIC VESELIN
4,893
S.T.R
113.22
GORAN VL IVEZIC DRAGAN
4,792
S.T.R
14,370.48
STRAHINJA VL BOSKOVIC ZZELJJKO
3,894
S.T.R.
179.89 DADO VL.BOZZOVIC STOJAN
4,605
S.T.R.
204.21 KRUNA VL.DJURISIC SNEZANA
3,743
S.T.R.
7,098.35
L U L Z I M I VL. SUMOVIC
3,101
S.T.R.
8,065.90
MEDO VL.MEDENICA MILICA - KOLASIN
4,808
S.T.R.
135.59 SMOKI VL.PAJKOVIC BOJANA
1,841
S.T.R.
1,902.86
F.M.T. VL. LAZOVIC SLAVICA
4,633
S.T.R.
6,611.49
*MOND*
4,893
S.T.R.
33.16 1 NOVEMBAR VL.DJUROVIC MILAN
4,893
S.T.R.
449.93ANDJELA VL.EDIN COBIC
4,300
S.T.R.
99.30 ANDJELA VL.SSUSSIC ZELIMIR
3,847
S.T.R.
1,770.81
ARJAN VL.MAVRIC NAIM
4,142
S.T.R.
212.53ARO
4,939
S.T.R.
2,574.51
BAMBI VL.BAKIC DALIBORKA
4,941
S.T.R.
4,120.47
BAMBI VL.JOVICEVIC IGOR
4,538
S.T.R.
1,169.11
BARBANA VL.BUSATLIC AZRETA
4,893
S.T.R.
2,853.59
BARBIE VL.ROGANOVIC ALEKSANDAR
1,489
S.T.R.
02803399
2,098.00
BIP-VL. PAREZANOVIC BLAGOJE BUDVA
4,933
S.T.R.
117.47BJELISANKA VL.PEPIC EDIN
825
S.T.R.
490.24V.I.P-1
264
S.T.R.
02871548
4,937.62
VERA - IVANOVIC ANDRIJA BUDVA
3,756
S.T.R.
74.20 VISNJIC RADOICA
4,856
S.T.R.
3,777.75
VOCAR VL. LALOVIC RADMILA
2,210
S.T.R.
473.14GINA
4,562
S.T.R.
1,218.04
GOJKO VL.PAJOVIC VESKO
4,814
S.T.R.
10,623.37
DELIKATES VL.KADOVIC LIDIJA
55
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,887
S.T.R.
9,054.48
DIJANA DAMIN VL.SCEPANOVIC DANIJELA
4,142
S.T.R.
40.81 DOBRILOVIC ZELJKO DISKONT
4,893
S.T.R.
1,723.21
KASMIR VL.KOPITOVIC IVANA
4,893
S.T.R.
266.57KOMISION NENA VL.JOVANOVIC NEVENKA
1,966
S.T.R.
7,024.23
MAJA
4,940
S.T.R.
309.20MATO VL.KLJAJIC DRAGAN
4,968
S.T.R.
8,271.44
MILOS VL.PERISIC MARIJA
4,958
S.T.R.
1,465.21
MINIMARKET JANKOVI VESELINA
2,562
S.T.R.
2,318.84
MIRA VL.VUJOVIC MIRJANA
3,400
S.T.R.
1,066.92
MIS VL.SNEZANA DJURASKOVIC
4,893
S.T.R.
424.67PRIMA GLAVICIC VELJKO
2,777
S.T.R.
282.53RADE-KOMERC BERANE
4,331
S.T.R.
33.86 ROMANSA
4,961
S.T.R.
1.13 RUZ
3,473
S.T.R.
4,709.27
SAM VL.KORAC VELJKO
4,876
S.T.R.
96.85 SUMAR VL.BOSKOVIC PREDRAG
4,893
S.T.R.
223.87TIK-TAK VL.VESKOVIC LJUBOMIR
4,846
S.T.R.
696.23FATI VL.BRAHIMOVIC EMIRA
4,487
S.T.R.
3,426.15
FENCOM
4,893
S.T.R.
6.15 HERC VL.IRENA NIKOLIC
3,949
S.T.R.
1,863.88
CIPIRIPI VL.LAKOVIC SRDJAN
3,407
S.T.R.-KIOSKDUGAVL.BULATOVIC
54.42
RADE
3,949
S.T.R.22
13.53 MART
4,788
S.T.R.ADO
8,848.03
4,893
S.T.R.ADR
12.37
3,149
S.T.R.ALBATROS
652.12
4,800
S.T.R.AMELA
21.69
4,117
S.T.R.ANĐELA
75.81
4,893
S.T.R.ACE
137.04
4,893
S.T.R.B
18.53 M VL.NOVAKOVIC MIRJANA
3,756
S.T.R.BAJOVO
330.01
POLJE VL. JOVOVIC VESNA
4,893
S.T.R.BILJAVL.BOJIC
95.96
MILIJANA
4,893
S.T.R.BOBO
39.87
4,893
S.T.R.BOGIVL.MUGOSA
540.87
SNEZANA
4,969
S.T.R.BONUSVL.RAICKOVIC
38,284.29
MILENA
4,893
S.T.R.BOROVAC
166.44
4,893
S.T.R.VANJA
1,124.97
I PEDJAVL.IVEZIC DUSKO
4,946
S.T.R.VUK
1,173.50
56
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,828
S.T.R.GAZI
1,132.47 VL.HUSIC FUAD
4,893
S.T.R.GOSTILJEVL.ZARIC
46.58
RATKO
4,626
S.T.R.DADOVL.V.TRIPKOVIC
123.67
4,850
S.T.R.DADOVL.SIMONOVIC
1,174.55
MILENA
4,893
S.T.R.DACA
571.40
1VL.RAKOCEVIC DRAGICA
3,949
S.T.R.DEJOVL.PETRIC
576.04
DEJAN
4,893
S.T.R.DONNAVL.KRIVOKAPIC
1.94
JELICA
4,117
S.T.R.DRAGOVIĆ
56.34
KONTUR
4,642
S.T.R.DRAEN
208.73
4,839
S.T.R.DUGI
270.43
4,117
S.T.R.DUKAT
38.09
4,893
S.T.R.EUKALIPTUSVL.LALICIC
232.95
PREDRAG
4,068
S.T.R.EXKLUZIVVL.KOVACEVIC
1,795.23
DIJANA
3,949
S.T.R.ZORAN
4,343.20
4,956
S.T.R.ZORANVL.RAKOCEVIC
1,019.45
ZORAN
4,899
S.T.R.IVANOVIC
7,784.29
VL.IVANOVIC MIRJANA
3,831
S.T.R.JEZEROVL.POPOVIC
2,333.35
REDZEP
4,893
S.T.R.JOVANA
208.04
3,708
S.T.R.KOMISION
15.00
KLJUC KOMERC
4,935
S.T.R.LAVVL.TOSKOVIC
8,001.94
RANKO
4,117
S.T.R.MAJA
35.56
4,818
S.T.R.MARIJA
0.57
4,905
S.T.R.MARICAVL.FILIPOVIC
3,715.08
ANA
4,893
S.T.R.MILENAVL.DJUKANOVIC
1,589.12
MIRJANA
4,638
S.T.R.MM
11,220.31
1,987
S.T.R.NEKS
6,406.59
VL.DJURKOVIC ANDJA
4,496
S.T.R.NENO
3,900.80
VL. RNKOVIC MILENKA
4,120
S.T.R.NIK
1,781.52
4,017
S.T.R.NIKIĆ
2,787.67
3,075
S.T.R.NJEGNJEVO
707.21
4,823
S.T.R.ODESAVL.BULATOVIC
1,247.54
VUKOSAV
4,626
S.T.R.ORAH
540.17
4,972
S.T.R.OTASEVICVL.OTASEVIC
2,268.18
MIODRAG
4,538
S.T.R.PANDAVL.JOVANOVIC
844.77
SNEZANA
4,143
S.T.R.PETAR
2,618.55
4,468
S.T.R.PETNJICA-PRODUKT
1,026.26
4,374
S.T.R.PIANOVL.CUROVIC
20.74
NAILE
4,422
S.T.R.PROLEĆE
1,154.40
57
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
4,865
S.T.R.RAD
6,241.82
3,800
S.T.R.RADOSEV
12.48
LUGVL.VLAHOVIC MARIJANA
3,032
S.T.R.RALE
18,958.99
4,641
S.T.R.RED-BUL
58.80
4,893
S.T.R.RIVVL.PRNJAT
149.93
SLAVICA
4,612
S.T.R.RINA
2,729.27
4,758
S.T.R.SEKAVL.DJURANOVIC
1,133.51
JOVAN
4,965
S.T.R.STARI
14,447.30 BARVL.OSTOJIC DJORDJIJE
4,281
S.T.R.STIHL
254.10
4,958
S.T.R.FORTUNA
270.22
VL.TODOROVIC RADE
1,867
S.T.R.CILE
15.00
4,893
S.T.R.CORONAVL.JABUCANIN
339.67
BLAZO
4,893
S.T.RJUCAVL.RADIVOJEVIC
2,654.86
VESNA
4,912
S.T.S.-KOMERCD.O.O.
02144158
5,408.60
4,408
S.U.R
7,548.52
SSKORPION VL. KARADZIC MIODRAG -KAFE BAR
4,823
S.U.R.
205.111-0-2VL.KOVACEVIC ANA
4,052
S.U.R.
484.70BELLA MONTENEGRO
4,958
S.U.R.
2,068.44
VIS VL. BOJICIC KOVILJKA
3,222
S.U.R.
555.54GURMAN Rozaje
518 02925338
S.U.R.
9,050.11
MILI
4,736
S.U.R.
2,596.19
MONTENEGRO
4,788
S.U.R.
491.50R.M.
4,318
S.U.R.
105.48RIO VL.NIKCEVIC NADA
4,664
S.U.R.
19.57 SANDRA
492 S.U.R.
5,663.05
SIS CEVAP-VL. CVIJOVIC DANKO BUDVA
1,164
S.U.R.
745.61FRATELO S-VL. RACKOVIC SINISA BUDVA
1,153
S.U.R.
02801493
162.35CAFFE DELL MAR
4,166
S.U.R.DIONIS
771.00
VL. DJURKOVIC DARKO
3,393
S.U.R.EQINOX
5,319.71
3,172
S.U.R.LEPENAC
1,527.13
4,080
S.U.R.PALMA
238.68
3,219
S.U.R.SENDVIC
117.72
BAR AKSARAJ VL.SAMRA
4,893
S.U.R.SKY-LINE
17.57
3,421
S.U.R.SLOGA
125.26
3,847
S.U.R.FORTUNA
531.48
4,639
S.U.R.CETINJEVL.RUDOVIC
229.17
VJERA
4,800
S.U.RZ-A-S1,141.22
4,893
S.U.RKRUG
80.84
58
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,893
S.U.RMARCIPAN
67.54
3,407
SAVEZ
02035677
3,972.43
ORGANIZACIJA ZA FIZICKU KULTURU
726
SAVEZ
02816911
895.95 SPORTOVA OPSTINE BERANE
3,252
SAVEZ
02424002
7,667.86
UDRUZENJA TAKSISTA C.G. CRNA GORA TAXI NVO
4,893
SAVNIKKLUB
02211211
25.01
MALOG FUDBALA
4,226
SAVREMENI
15.94
BIRO FOTOKOPIRNICA VL. M. ČELEBIĆ
3,768
SAVREMENI
02307219
5.39
TEATAR - CETINJE
4,893
SALVATORE
3,474.69
SUR
4,893
SAM.TRG.RADNJAVOCAR
10,260.85
4,893
SAM.TRG.RADNJAJELA
87.37
4,893
SAMOPOSLUGA
1,406.96
IRENA
4,893
SAMOSTALNA
156.83
ZANATSKA RADNJA ZA FOTKOPIRANJE VL KRACKOVIC RUZA
4,893
SAMOSTALNA
71.16
ZANATSKA RADNJAKLAS
4,893
SAMOSTALNA
11.74
RADNJA ZA PRIKUPLJANJE I OTKUP SEK SIROV I PROSS
4,893
SAMOSTALNA
362.20
TRGOVINSKA RADNJA VL.JOVANOVIC
4,893
SAMOSTALNA
47.18
TRGOVINSKA RADNJA GRLIC
4,669
SAMOSTALNA
65.09
TRGOVINSKA RADNJA ZA PROMET VOCA I POVRCZLATNI PL
4,893
SAMOSTALNA
545.29
TRGOVINSKA RADNJA MINIM
4,409
SAMOSTALNA
1,210.01
TRGOVINSKA RADNJA PALMA PLJEVLJA
4,893
SAMOSTALNA
157.18
TRGOVINSKA RADNJA-PRODAVNICA KOMISIONE ROBE*DJOVAN
4,893
SAMOSTALNA
209.30
TRGOVINSKA RADNJAALENVL TAKOVIC ULEJMA
4,893
SAMOSTALNA
38.70
TRGOVINSKA RADNJABLOK V
4,625
SAMOSTALNA
1,697.66
TRGOVINSKA RADNJAVANJAVL PAJOVIC MIRJANA SPUZ
4,893
SAMOSTALNA
171.51
TRGOVINSKA RADNJAZUPAVL FILIPOVIC ZORAN
4,893
SAMOSTALNA
211.43
TRGOVINSKA RADNJAM VVL.SUKOVIC DRAGICA
4,893
SAMOSTALNA
62.28
TRGOVINSKA RADNJAMEDITERAN
4,893
SAMOSTALNA
709.72
TRGOVINSKA RADNJAMILOSVL PEKOVIC GORAN
4,893
SAMOSTALNA
153.53
UGOSTITELJSKA RADNJA KAFE BAR VL.SEKULARAC MILIC
447
SAMOSTALNI
02817420
69.31
PREDUZETNIKABSOLUTE MARKETING PV,VL.LACMANOVIC DUSKO
1,387
SAMOSTALNI
02374854
140,421.55 SINDIKAT RADNIKA KAPA-A PODGORICA
502
SAMOSTALNI
02115301
172,958.56 SINDIKAT RUDNICI BOKSITA NIKŠIĆ
5,250
SAMPIONTRG.UGOST.PRED.U
02051974
1,458.22
PRIV.SVOJ.SA P.O.
4,388
SAN
63.40MARCO KLAS.PRODAVNICA
4,958
SANDRA
196.49 S.T.R.
4,893
SANDRA
46.91
STR VL. DŽANKIĆ SANDRA
4,893
SANDRA
189.41 TRG.RADNJA VL. CRNOGORAC TATJANA
5,249
SANEXPRIV.PRED.SA
02182386
43.82
P.O.
3,938
SANSET-SPED
02326370
1,951.61
D.O.O.
59
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
3,865
SANTA
02203766
37.30 PANTADJ.POZORISTE
4,893
SANTORINO
22.64
3,753
SANCI,,FRIZERSKI
285.82
SALON B.POLJE
5,254
SANDZAK
02053977
61.80
COMERCPREDUZECE U PRIVATNOJ SVOJINI
4,893
SANJA
598.02 STR
1,259
SANJA-BUTIK,
561.06
VL. Rakanovic Aleksandra
4,893
SANJASTR
271.17
VL.SUKOVIC SANJA
5,054
SARAC
02319721
17,731.19
COMPANY O.D.
5,252
SAS-TRANSPREDUZEĆE
02120437
690.48
U PRIVATNOJ SVOJINI
4,958
SASABUTIK
47.55
KOVACINA JOVO
4,482
SASSOON-PDG
02216175
72.50
160
SAHOVSKI
02753146
19.00
KLUBBRSKOVO
2,753
SAHOVSKI
02279827
1,794.74 KLUBJEZERO
2,429
SAHOVSKO
02297337
100.44
UDRUZENJE MAT PG
4,893
SVAKI
5,685.88
DANSUR
5,193
SVERAPREDUZECE
02252350
7,255.57
EXPORT-IMPORT SA P.O.
4,893
SVETI
37.23 STASIJE BIFE KOTOR
1,841
SVETI
02386356
11,590.52
STEFAN MZ SV. STEFAN
4,971
SVETI
02063468
44,642.09
STEFANTRGOVINSKO UGOST.USLUZNO PRED.U PRIV.SVOJ.
4,306
SVETIGORA
66632571
1,368.85
MITROPOLIJA CRNOGORSKO PRIMORSKA
5,042
SVETIGORAZEMLJORADNICKA
02150123
11.98
ZADRUGA
4,680
SVETKOMPRED.ZA
02132516
4,758.04
PROIZ.PROM.I USLUGE
4,856
SVIS
02250888
108.93
KOMERCE
5,262
SEBAS
02234416
3,485.17
PROMUSLU.PROM.PRED.SA P.O.
4,480
SEBELJ
91.78 2
106
SEVEN
02832747
36,487.66
DI -VUK VUKANOVIĆ
4,893
SEKA
37.02 SZKR
2,180
SELISTE
02274060
15.00
PROMETD.O.O.
5,248
SELJACKA
02215365
165.79
ZADRUGATOZO
4,893
SERVIS
80.85 ZA OPRAVKU KUC.APARATASSVL SOSI SAMI
2,226
servis
145.80ŠELE
5,250
SERVISTRADE
02058553
1,629.16
PRED. U PRIV.SV. SA P.
2,180
SERGIOP.P.ZA
02248310
15.00
PROIZ.PROMET I USLUGE
5,250
SERPREDUZECE
02203375
183.12
SA P.O.
4,907
SET
02298171
2,197.49
ORTACKO DRUŠTVO RISTIC VLADAN
4,590
SZVRHARIVL.AJANOVIĆ
462.84
MUSTAFA
4,586
SZR
120.86
AS VL. DRAGASEVIC VASO
4,293
SZR
30,171.96
CLIOMONT
60
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,958
SZR
40.89
ALFA VL. DENDIC ZARKO
142
SZR
5,245.38
VANILA FARIDIN SELIMI
1,353
SZR
8,057.39
EKO VL.ENIS CATOVIC
582
SZR
6,063.90
JADRAN
4,958
SZR
4.83 LUNA VL.NIKCEVIC MARIJA
2,155
SZR
2,269.92
MATRIX BERANE
106
SZR
02946831
202.69
MODEX ROZAJE
3,697
SZR
5,338.53
PEKARAEUROPA LUXVL.KARAVIDAJ BISLIM
4,893
SZR
5,392.29
PEKARTVRDJAVAVL COLAKU BESIM
273
SZR
02806975
45.00
PERGOLA
1,052
SZR
782.12
PRAGMA NIKSIC
4,576
SZR
169.23
PRZ.KAFE ARABIKA VL.KONDO ZEKIJA
4,893
SZR
63,620.29
PROENTERMONT VL.SANDIC SLAVKO
4,893
SZRADIL
1,098.78
4,839
SZRBRENDIX
26.25
VL.MRŠOVIĆ BLAGOMIR
4,893
SZRDJURANOVICA
16.51
LUKA
4,340
SZRELEKTRON
82.78
4,800
SZRINDRAK
101.85
4,783
SZRMESARA
594.84
3,368
SZRMINAS
7,909.40
4,719
SZRPECENJARA
132.73
2,581
SZRSREBRNI
9,283.86
TOCAK
82
SZRT
315.00PERAKA VIGAN-CAKAJ VIGAN
4,311
SZRFONTANA
8.97
1,493
SZTR
404.32ANDREAS VL. MIFTAR PERVIZAJA
233
SZTR
02870096
50.91 TT MOBIL PLJEVLJA, VL. DRAGOSLAV TOSIC
5,252
SIBEX
02107619
47.22 PP
2,180
SIBIS
02112779
15.00 PRED.ZA TRG.PROIZ.I USLUGE
2,180
SIVALERA
02291444
15.00
3,984
SIGMOBIL
02090406
1,284.23 AD PODGORICA
3,467
SIDEX-ENGINEERINGD.O.O.
02115255
166.34
274
Sidro
02919753
1,712.91
cafe bar, vl. Damjanovic Jovan
4,893
SILISTIAKAFE
840.71
BAR VL.TATAR PUNISA
3,922
SIM
02309823
1,566.11
RAD
4,270
SIMBO-TRADEPROIZ.PROM.PRED.EXPORT-IMPORT
02321165
138.62
D.O.O.
5,174
SIMBOD.O.O.PROIZVODNO
02285266
5,079.93
PROMETNO PREDUZECE
5,292
SIMENS-KOMERC
02219018
585.50
PRIVATNO PREDUZEĆE
4,956
SIMIK
02335077
3,615.35
D.O.O.
61
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
5,441
SIMIC
02296594
25.95 CO DOO
4,552
SIMKLAS
02170477
551.99 DRUSTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE K.D.
4,432
SIMPLY
02270765
217.27 PODGORICA
873
SIMS
02237113
15.00DOO
4,479
SIMSORTAKO
02151723
575.78
DR.
5,254
SINGERPRED.ZA
02134845
186.51
EXPORT-IMPORT UNUT.PROM.TURIZ.UGOST.
4,893
SIND.ORG.MAXSIM
02254867
530.61
4,418
SIND.ORGAN.KLINICKI
02077736
39,865.50
CENTAR
3,847
SIND.ORGAN.MINISTARSTVA
02161583
23.32
ZAST.ZIVOT.SREDINE
3,949
SIND.ORGANIZ.J.U.INFOR,ATIVNI
02092417
376.29
CENTAR
3,847
SINDI.
02085399
12,303.21
ORGANIZACIJA J.U. ZAHUMLJE
3,949
SINDIKALNA
02081512
35.10
ORG.ETP SVJETLOST
3,743
SINDIKALNA
02398974
916.98
ORGANIZ.NIK OIL A.D.
1,792
SINDIKALNA
02277280
3,371.21
ORGANIZACIJA J.P. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI KOLASIN KOLASIN
3,766
SINDIKALNA
02304945
5,804.86
ORGANIZACIJA DD MLIN MUHAREM ASOVIC
3,753
SINDIKALNA
02095033
107.37
ORGANIZACIJA DPOBNOVA
2,304
SINDIKALNA
02081768
110.29
ORGANIZACIJA EIOBOD
63
Sindikalna
02760282
310.82
organizacija J.P.Sportski Centar
140
SINDIKALNA
02316510
24,360.50 ORGANIZACIJA RADNIKA PROIZVODNJE ALUMINIJUMA
3,824
SINDIKALNA
02260654
3.18
ORGANIZACIJA SUMSKE UPRAVE PLAV
4,933
SINDIKALNA
02182718
19.62
ORGANIZACIJA-MINISTARSTVA VJERA
1,252
SINDIKAT
02076829
5,491.81 ZELJEZNICARA CRNE GORE
5,254
SINKOPAPRED.ZA
02234742
62.23
TRG.PROIZ.PROM.ROBA
4,958
SITY
40.68SHOP VL. RADULOVIC SANJA
5,271
SITY
02293838
747.08
TRANS POSLOVNO DRUSTVO ZA TRANSPORT PROMET I USLUGE DDDDDDD
4,746
SJAJPRED.ZA
02049333
60.49
PRUZANJE USLUGA
5,059
SJEVER-JUGD.O.O.
02306654
181.93
5,193
SJEVER-KOMERCTRGOVINSKO
02060710
3,702.63
USLUZNO PREDUZ.U PRIVATNOJ SVOJINI
5,249
SJENKOMERCPRED.U
02121069
3,582.70
PRIV.SVOJ.
4,893
SKALA
1,412.65
SANTA KONOBA
4,778
SKALA
02282704
10,673.85
SPORT-JANOVIC ORTACKO DRUSTVO
4,916
SKALAR
02317117
504.78 COMPANYD.O.O.
5,025
SKAMB-LG
02159163
71.75
DRUSTVO ZA PROIZ.TRG.I USLUGE EX.IMP.K.D
3,922
SKAUTSKO
02301105
5.71
I EKOLOSKO DRUSTVO
5,254
SKERA
02147564
46.61 COMERC PRED. ZA PROIZV.PROMET I USLUGE
1,441
SKI-KLUB
02284588
287.70
ŽABLJAK
114
Skola
02365944
2,686.13
stonog tenisa Butterfly club
4,166
SKOLA
02384701
69,371.44
FUDBALA PLAVI-BUDUCNOST POD
62
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
5,109
SKOCO-INVESTORTACKO
02285380
19,341.33
DRUSTVO ZA PROIZ.PROMET I USLUGE
4,893
SKRRIM
124.58
48 SKUPSST.ETAZZ.VL.
590.62
VELIMIRA TERZICCA 13
985SKUPSSTINA
122.63
ETAZZNIH VLASNIKA STAMBENE ZGRADE UL.VELIMIRA TERZICCA BR. 17
124SKUPSTINA
233.54
ETAZNIH VLAS STAM-POSL ZGRADE BULEVAR REVOLUCIJE BB PODGORIC
5,373
SLAVEX
02207923
441.40 KOMERCPRED.ZA UNUTR.I SPOLJ.TRGOVINU
4,893
SLAVICA
25.46
TRGOVINSKA RADNJA-KIOSK
4,893
SLADJASTR
654.36
3,754
SLAPHPROIZ.TRGOVINSKO
02073455
115.05
I USLUŽ.PREDUZEĆE SA P.O
2,184
SLAST.RADNJA
200.35
AFRODITA VL SINANI
3,754
SLATKA
28030169
278.41 TAJNASUR
60802935279
SLOBODAN
362.58
DJURISIC KOJI OBAVLJA PRIV.DJ.PREVOZ PUTNIKA-BAR
4,977
SLOBODNA
02042363
6.45
CARINSKA ZONA BARD.P.
4,689
SLOVINICPP
02073145
4,344.00
ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO D.O.O.
4,661
SLOGAORATAKO
02023334
419.57
DR.KARAHMETOVI JUSUF
5,252
SLOZNA
02048086
49.25 BRACAPRIVATNO TRAG.PRED. U PRIVATNOJ SVOJINI
5,291
SLOZNA
02064472
108.76 DVOJKAORTACKO DRUSTVO
4,905
SLORAPP
02229587
136.07
ZA PROM.ROBA I USLUGA
2,711
SMEDEREVOPRED.U
02254409
977.91
PRIV.SVOJINI ZA TRG.I UGOST. SA P.O.
27902793121
SNAŽNA
804.13 MAMA NVO
4,893
SNACK
26.61 BAR CALYPSO VL.DERVISAGA RI
4,893
SNEŽANA
307.46
TRGOVINSKA RADNJA
3,689
SO
02263289
1,030.38
JP CRNAGORASUME
4,449
SOA
02162369
4,300.75
2523 EXPORT IMPORT ZA PROI
4,071
SOKOLAC
02225379
537.35
ORTAKO DR. BULATOVI MILAN I DR.
78902845458
SOL
70.99
MAR SUR ULCINJ VL.GENC NIKEZIC
4,893
SOLID
35.34 ZZ.T.R.
4,907
SOMINAPRED.U
02094568
2,071.24
PRIV.SV.TRG.EXP-IMP.
4,823
SOMUN
272.07 MINI PEKARA
1,167
SONJA
357.97 KROJACKI SALON HERCEG-NOVI
4,958
SONJA
24.21 S.T.R.
5,254
SOPI
02247801
26.73TRADEPRED.ZA PROIZ.PROMET I USLUGE
1,043
SOROPTIKA
1,102.81
NM
5,315
SOULPRED.ZA
02207486
808.33
PROIZV.TRG.I USLUGE
5,250
SPALPRIV.PRED.SA
02221365
396.10
P.O.
4,450
SPACEPP
02150697
2,861.50 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA SA P.O.
4,893
SPEEDY
64.62
PIZZARADNJA ZA PROIZ.PECIVA I TJEST.
4,893
SPELVL
217.44 PREDRAG SAVKOVIC
63
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,783
SPECIJAL
02242109
834.61
PODGORICA
4,069
Specta
2,829.04
3,421
SPINELPRED.ZA
02132435
80.10
PROIZ.I PROMET
98202760584
SPORT
237.80 MANAGEMENT D.O.O. PODGORICA
3,341
SPORTICO
02348047
512.62
DANILOVGRAD
3,949
SPORTSKO
02398877
0.80
DRUSTVO TROJICA
1,535
SPORTSKO
02454157
2,694.92
REKREATIVNO DRUSSTVOVETERANI
20802935945
SPORTSKO
4,751.38
REKREATIVNO DRUSTVO MAKUL ULCINJ
4,893
SPRNEDZO
25.36
3,929
SPRORIJENT
55.50
4,893
SPRHRIDSKO
56.87
JEZERO
5,252
SRBOUNIJAPREDUZECE
02186403
13.55
ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU UVOZ-IZVOZ SA
5,252
SREBRNI
02118769
5,191.19 BOR PRED.ZA PROIZV.I PROM.ROBA I USL.
3,255
SRED.AMORTIZ.ZA
02003562
34,801.93
POSL.JED.
4,730
SRETENOVIC-TRANSTRANS.DRUS.SA
02292769
1,058.85
OGRAN.ODG,
4,893
SRKI
32.78KOMISION VL. VEŠOVIĆ SLAVICA
4,893
SRNATRG.RADNJA
94.78
VL.SEKULIC
1,176
SRPSKA
02272067
7,275.73 NARODNA STRANKA-OPST.ODBOR KOLASIN
1,892
SRPSKA
02749122
4,735.05 NACIOPNALNA LISTA
3,430
SRT
2,145.05
SNOOPY
5,254
STAJNIT
02265257
1,155.73 IIORTACKO DRUSTVO EXPORT IMPORT
5,209
STAKLO
02240068
290.49 DRAGAN DRUSTVO ZA PRIZ ZANAS. D.OO
4,977
STAKLOBEL
02300036
417.65
DRUSTVO ZA OBRADU STAKLA PR.I USL.K.D
3,761
STAKLOREZAČKA
196.86
RADNJA SLOBODAN BRKOVIĆ
2,180
STAMBENA
02059657
15.00
ZADRUGA STANDARD
3,418
STAMPA
02315211
29.59
PODGORICA
4,850
STAN-INGGRADJ.KOMAND.DRUS.CRNOVRSANIN
02274213
19.76
M I DR.
107STAND
1,048.95
NA SAJMU/SUAD MURATI BD
4,090
STANIMIROVICO.D.
02250080
443.66
4,284
STAR
02068559
597.99PP ZA TRG.I PROMET
1,057
STAR
02814544
923.20SHOP
4,054
STARA
02293030
2,327.14
LIPA D.O.O.
4,921
STARA
712.24 SLANICA SRT RISAN
4,893
STARI
36.94
4,893
STARI
38.71 AERODRUM TRGOVINSKA RADNJA-KIOSK VL. ĐINOVIĆ DRAGOSL.
2,662
STARI
51.28 BUNAR CAFE BAR VL. KUBUROVICC MILOVAN
44 03001369
STARI
351.27GRAD KOTOR SUVENIRNICA S.T.R.
42502900335
STARI
916.67RIBAR'' S.U.R.
64
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
5,177
STARI
02234815
387.51FIJAKER ORTAČKO DRUŠTVO
3,380
STARMOSTR
118.94
4,968
STEADY-IMPEXPRED.ZA
02187710
799.87
PROIZV. PROM.
5,164
STEGACOM
02292734
19.17
DOO
5,296
STEKOMONT-STEVANOVIC
02297086
10,321.48
ORTACKO DRUST
4,794
STELLANTE
02317648
11.99
KNEZEVICO.D.
4,893
STEFANEL
291.83
TRG RADNJA BUTIK VL. BUCONJIĆ
4,449
STEFANSTR
3,962.04
1,492
STIL
02804484
66.00JASEN PREDUZETNIK-BOJAN KNEŽEVIĆ
4,510
STIL-TRADFEPRED.U
02197111
478.26
PRIV.SVOJ. PROM.I USL.SA SA P.O.
5,209
STILET
02272601
171.36 DRUSTVO ZA PROMET I USLUGE
5,252
STIM-INGPRED.ZA
02143313
142.94
PROIZV.PROM.I USL.
4,527
STOLARSKA
1,515.09
RADNJASTOLAR
4,912
STOLIV
02070731
325.62 PP ZA
4,230
STOUNMERCD.O.O.
02339714
15.89
4,257
STOCAR
02264790
28.59
MONTZEM.ZADRUGA
4,958
STR
555.84
BIMBO VL.BRKULJAN CVIJA
4,958
STR
1,687.96
ZUPA VL. MITROVIC PREDRAG
4,871
STR
46.254.M VL. JANKOVIC MILAN
4,958
STR
623.60
APOMA VL. OKILJEVIC DANIJELA
4,958
STR
37.67BILJA VL. STEVIC LJILJANA
434
STR
02934329
3,040.60
BL COMRCE HERCEG NOVI PREDUZETNIK ALEKSANDAR GAJIC
4,958
STR
144.98
GRADINA VL. MIJUSKOVIC MOMIRKA
4,893
STR
27.77EDIN VL.MILA SERAMIJE
4,958
STR
260.72
IZVOR VL. VUJOVIC NEVENKA
4,958
STR
370.15
KAMELIJA VL. VUJOVIC DRAGAN
2,180
STR
1,645.49
KUM
3,756
STR
3,437.59
LASTA VL. ZINDOVIC SLOBODANKA
4,958
STR
77.35M B VL. BULATOVIC MILENA
3,949
STR
657.87
MERLIN
4,893
STR
33.48MIMOZA VL KASEM LJUBANOVIC
4,958
STR
11,324.26
MINIMARKET VL. DJURDJIC BUDIMKA
4,958
STR
4,531.78
MINIMARKET IVANA
4,125
STR
1.53 MODUS VL. SSOLOVIC DRAGAN
4,958
STR
501.77
NAR VL.NIKCEVIC RADOMAN
4,958
STR
24.18NIK - MIL VL. BOZOVIC BRANKA
4,958
STR
43.84PASAGE VL.STOJANOVIC BRANKO
4,958
STR
1,076.31
RUBIN VL. BATIZIC VLADIMIR
65
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
4,958
STR
239.88
SANJA VL. POPOVIC SNEZANA
3,592
STR
6,040.76
STEFAN DJURKOVIC NENAD
4,958
STR
553.56
T M VL. TOLJIC MILEVA
4,958
STR
140.22
TANITA VL. JOSANOVIC BRANKO
4,958
STR
71.85FILBI VL. PAPOVIC LJUBICA
4,893
STR
25.56
*POLEN*
1,687
STR
285.80
1 NOVEMBAR BIJELO POLJE
4,151
STR
1,596.71
2D
4,902
STR
2,428.59
ALEKSANDAR VL.MIRJANA IVEZIC
4,116
STR
11,508.02
ALEKSANDRA BERANE
4,893
STR
1,419.73
AMELA
4,958
STR
28.54
ANDJELAVL. MIRKOVIC JELENA
3,761
STR
253.68
ART BERANE
3,047
STR
15,774.95
AUTO MM
4,958
STR
403.24
B.B BLECIC BILJANA
4,893
STR
3,183.38
BAMBI VL.SANJA ABRAMOVIC
4,688
STR
2,028.52
BILJANA VL. POPOVIC DUSKO
2,422
STR
4,802.74
BISTRO
4,640
STR
53.18
BJELASICA
3,806
STR
216.10
BOAN CIROVIC DRAGMILA
4,584
STR
36.39
BOZUR VL VUKOJICIC BILJANA
4,958
STR
391.28
BONIK VL.CEROVIC BOZZO
4,940
STR
402.21
BONITA VL.MULEVIC VESELINKA
4,893
STR
281.74
BOSS
4,958
STR
1,352.23
BRANKA VL. MICANOVIC VESELIN
4,460
STR
66.38
V.O.S. - COMMERCE VL. JESTROVIĆ MILAN
4,958
STR
162.29
VAN GOG KOMISION
4,778
STR
99.41
VERONA VL.NIKOCEVIC DRAGAN
4,893
STR
76.21
VIOLETA VL NENEZIC VALENTINA
4,304
STR
1.53 VJECNI MIR VL.KAPETANOVIC SNEZANA
4,958
STR
23.84
VLADIMIR VL. MATOVIC ANA
4,893
STR
2.14 VRELO VL.CENGIC ARSLAN
4,117
STR
90.32
GALIJA
4,958
STR
199.75
GLIBAVAC VL. NIKOLIC SVETOZAR
4,907
STR
6,838.44
GORAZDE
4,893
STR
268.47
GOCA
4,311
STR
923.42
GRLICA
4,856
STR
60.88
D I D VL.MILICIC SLAVICA
66
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,958
STR
1,139.25
DADO VL.VOJICIC LJUBINKA
4,958
STR
90.18
DADO SEKULIC
4,958
STR
82.74
DATA KOMISION VUJISIC BOZIDAR
4,958
STR
166.40
DIJANA BLECIC SLAVKA
4,958
STR
161.51
DOLCE VITA VL. DJUKANOVIC NENAD
4,933
STR
1.24 DUVAN VL.KECINA MILKA
4,958
STR
3.28 DUKLO VL.PETROVIC ANKICA
4,843
STR
3,626.93
E.D. VL.DELIC ELVIRA
55802816229
STR
86.70
E.M. Vl. ESAD MULESKOVIC PODGORICA
4,298
STR
5,836.16
ERNA ROZAJE
4,958
STR
5,167.67
ZEKOVIC VL.ZEKOVIC BOZZIDAR
4,958
STR
665.44
ZIRADO KOMISION MATKOVIC SLAVKO
4,295
STR
3,819.37
ZORA VL.SARANOVIC MILENA
4,705
STR
293.32
IVADA VL. BRANKA ZIVKOVIC
4,516
STR
1,082.81
IVAN
3,847
STR
4.20 JABUKA VL.BOZOVIC MILIJANA
2,091
STR
4,085.47
JAMBOLEX
4,958
STR
256.17
JAFFA
4,893
STR
38.91
JDA
4,893
STR
1,498.55
JEZERO
4,856
STR
4,888.92
JOFIL VL.VOROTOVIC BOGDAN
4,958
STR
26.49
JOCO VL. VRANIC DANKA
4,893
STR
47.22
KALIMERO VL.BOSKOVIC IGOR
96102833344
STR
6,336.39
KAMELIJA-MILACIC JASMINKA-B POLJE
3,743
STR
1,052.34
KEJ
1,967
STR
69,455.82
KIDIN
4,669
STR
11,249.36
KIOSK BMB
4,916
STR
1.47 KIOSK SASA VL.LONCAR ZELJKA
4,894
STR
72.66
KNJIZARA MRGUDVL.VARJA SARANOVIC
4,958
STR
371.64
KOD NEDJA VL. BATINIC NEDJO
4,669
STR
564.63
KOM. DONA VL.BATIZIC TATJANA
4,625
STR
2.55 KOMIS. ANDJELA VL.DJUKOVIC SLAVKA
4,669
STR
85.05
KOMISION BOJANA VL.BEGOVIC BORIS
4,893
STR
45.48
KOMISION LADY VL DANICA ZECEVIC
4,584
STR
68.20
KOMISION M&D VL.MILANOVIC SLAVICA
4,586
STR
4.61 KOMISION MIKS
4,576
STR
43.81
KOMISION PANDA VL.OSTOJIC MARINA
4,584
STR
250.68
KOMISION STIL I VL.CAUSEVIC ERVIN
67
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
4,893
STR
47.24
KOMISIONCASPERVL.SRDJAN MATOVIC
4,958
STR
301.86
KORMAN VL. ZEKOVIC MILADIN
4,893
STR
331.74
KOCKICAVL.DRAGANA RAJOVIC
4,893
STR
26.67
KRAJA VL.ARDOLIC SABAN
4,300
STR
99.30
KRNJA JELA DULOVIC SEKULE
4,971
STR
44,003.12
KRUNA VL. ZIMONJA DRAZEN
3,075
STR
2,912.92
KRUNA VL.MENTOVIC MIRA
398 02791102
STR
37.00
LA PLAYA
4,958
STR
354.96
LAZAR
826 02857812
STR
1,649.03
LANA PLJEVLJA, VL. DRAGANA DRAGAS
4,893
STR
1.74 LASTA VL BIBEZIC SENAD
4,958
STR
1,108.87
LUCA
4,893
STR
1,116.36
LJUBISNJA PLJEVLJA
4,893
STR
2,805.24
M M M VL.PEROVIC MILOVAN
4,958
STR
567.54
MAJA
4,629
STR
1,350.68
MAJA VL.SAVIC LJUBINKA
4,443
STR
11,078.23
MALI GARAC VL.DOMAZETOVIC BRANK
4,893
STR
106.68
MANGO VL.FLORINA MUHAREMOVIC
4,958
STR
176.54
MANILA VL. KOVACEVIC NINOSLAVA
4,961
STR
9,012.62
MAR
2,317
STR
14,166.28
MARKET KO DRAGOMIR KORDIC BIJELO POLJE
4,958
STR
119.32
MARTINA VL. KOVACEVIC NEBOJSA
4,958
STR
1,541.60
MASA VL. ODALOVIC VESNA
4,893
STR
3.23 MASA VL.ALJICEVIC VANJA
2,180
STR
271.30
MAXIMS-TREF ROZAJE
4,958
STR
2,863.57
MESA I RIBE VL.GRKOVIC SAVO
3,743
STR
7,081.59
MIJUSSKOVIC VL. MIJUSSKOVIC LJUBOMIR
4,782
STR
12.31
MIKI
4,817
STR
9,856.60
MILKATINA SAVELJIC BUDISLAVKA
4,082
STR
34.21
MILOS
4,797
STR
169.11
MINIMARKET JABUKA VL.DJURISIC SANJA
3,411
STR
600.00
MINIMARKET KILIBARDA SVETLANA
4,958
STR
358.95
MINIMARKET KLJAJEVIC MILORAD
4,834
STR
173.41
MINIMARKETADIVL HUSIC SENAD
4,893
STR
28.08
MINIMARKETMARKOVL.CEJOVIC ZAGORKA
4,576
STR
6,785.06
MINIMAXI-MARKET
3,756
STR
613.12
MIRKO
4,893
STR
30.39
MJESOVITE ROBE SA PRZIONOM KAFEAMIGOVL SABOTIC ZAHIBA
68
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
10602792796
STR
315.00
MONDI ULCINJ
4,893
STR
2,373.83
MONSUN VL.CABARKAPA MOMIR
3,675
STR
2,741.92
MONTENEGRO
4,043
STR
1,934.68
MTS I VL.VULOVIC MIRJANA
4,958
STR
310.27
NANA VL. NIKOLIC MARINA
4,527
STR
1,456.12
NANS
4,409
STR
42.33
NATASA VL.JOKSOVIC RUZICA
4,893
STR
167.06
NELA VL.PELINKOVIC CAMA
3,708
STR
311.10
NERO VL.TOMCIC MIRA
4,893
STR
214.46
NIVA VL.MILANOVIC ZORICA
4,958
STR
2,465.71
NIKOLA RADULOVIC ANA
4,905
STR
673.52
OBREZZJE VL.DJUROVIC STANKA
1,902
STR
147.11
PAGANINI MURATOVIC RANKO
4,450
STR
38.01
PEKI VL. RADULOVIC ANKA
4,958
STR
78.97
PINKO VL. KOPRIVICA PREDRAG
4,660
STR
0.91 PJER VL.DRLJEVIC DRAGANA
4,893
STR
663.17
PRODAVNICA MESACICALJVL.VULICEVIC STANKA
64902871700
STR
1,387.05
PSECA SRECA NIKSIC
3,761
STR
18.68
RAZVRSJE
4,958
STR
2,513.10
ROGANOVIC NENAD SUPERMARKET
4,958
STR
6.16 ROMA VL.VUKMIROVIC VIOLETA
4,591
STR
91.13
RUDI VL. MAROJEVIC GORAN
4,958
STR
1,867.20
RUZA
4,958
STR
311.09
SARA VL. BACOVIC RAJKO
4,893
STR
33.48
SEVDA TEX VL.KURTOVIC SEVDIJA
4,674
STR
123.75
SKVERVL.PERISIC SLAVICA
4,951
STR
1,415.56
SLJIVO-KOMERC VL. SLJIVANCANIN SNEZANA
5,063
STR
02293277
2,576.39
SNIKERS
4,565
STR
4,385.04
SOKO VL ADZIC NADA
4,887
STR
532.42
STARA VAROSS VL. RADULOVIC BRANKA
4,921
STR
214.19
STEVICA VL. BOZOVIC MILAN
4,958
STR
46.23
STELA TRG.PREH.I NEP.PROIZ.
2,697
STR
5,607.67
STEFAN VL.JAREDIC RADOVAN
4,893
STR
551.17
STEFANA
4,893
STR
1,690.33
STITAR VL RAKOCEVIC MILKA
4,958
STR
22.79
STOP AND SHOP VL. KUJACIC JADRANKA
3,756
STR
11.34
STR NINA VL.PEJOVIC SASSA
4,851
STR
379.24
TALIČNI TOM
69
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,893
STR
28.82
TANJA VL DAVIDOVIC BISERKA
4,958
STR
54.57
TOVIC VILOTIJEVIC
4,958
STR
55.82
TRG VL. JERETIN RADOJKA
4,893
STR
50.26
TRNAVICA BERANE
3,275
STR
3,845.53
FLORA VL.OBRENIC NATASA
4,778
STR
101.06
CAKAN VL.NOVAKOVIC RADOMIR
4,958
STR
415.96
CIGOJEVICA VL.SSUSSIC MILENKO
4,893
STR
2,846.72
XVL.LATKOVIC STANKA
4,362
STR-KOM.
135.98
MILENIJUM VL.JELOVAC SLADJANA
4,669
STR-KOMIS.
73.00
IT&D VL.KLACAR SLAVKA
4,304
STR-KOMISION
97.97
SANDRA
4,893
STR-PILJARA
357.44
MANDARINA VL SATA FERIH
4,893
STR-TABAKERAVL
821.27
BURZAN SANJA
4,587
STR.
25,593.48
DADUS VL.MARIJANA ILIC
4,893
STR.
405.83
S M VL.LJILJANA LJUMOVIC
4,893
STR.JAFA
2,519.49 VL.RADOSAVOVIC SLAVICA
149STR.MJESOVITA
314.04
ROBA.VL.ADZEMOVIC SOFIJA ULCINJ
4,893
STR.SCORPIONVL.KUZMAN
30.91
NEBOJSA
4,893
STR086VL.TATJANA
104.43
KALEZIC
4,893
STR24
4.42 JULVL.RAKOCEVIC ZELJKO
4,893
STRABRAMOVICVL.ABRAMOVIC
150.35
LJILJANA
4,900
STRALEKSANDRA
7,183.95
4,893
STRALEKSANDRA
485.38
4,893
STRAMOR
76.09
4,902
STRANA
759.82
2,168
STRANA
02450232
64,064.56NELADINA ORGANIZACIJA NADAR BIJELO POLJE
4,893
STRANANAS
45.87
4,893
STRANDJELA
106.30
12702747871
STRANKA
4,514.78 SRPSKIH NARODNJAKA
5,250
STRASEVINA-METALPREDUZECE
02131706
1,027.58
ZA PROIZV.ZANATSTVO I PROMET
4,856
STRASTERIX
19,059.37
GT KOMISION VELI\KOVI[ GORAN
4,893
STRB.M.B.
188.09
4,893
STRBANAVL
973.11
BANOVIC PREDRAG
3,743
STRBANEXVL.JELENA
2,135.32
BANOVIC
4,866
STRBATO
959.86
4,641
STRBILJANA
82.15
3,194
STRBOJANA
401.28
4,893
STRBOJANAVL
327.97
VOJINOVIC DRAGOMIR
70
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,893
STRBONITAVL.SONJA
1,622.22
BAJOVIC
4,893
STRBRAZILVL
47.21
KATNIC MIRJANA
4,893
STRBUNAVL
28.24
ALOVIC NASLIJE
3,906
STRVANJAVL
1,865.19
DJINA SOFRANAC
4,893
STRVASCOMVL.DJURASKOVIC
276.10
DEJAN
4,893
STRVELIKA
47.12
4,893
STRVESNAVL.OBRENOVIC
320.16
VESNA
4,893
STRVESNIKVL.KOVACEVIC
171.17
VESELINKA
4,569
STRVIVAVL.MILOSEVIC
38.23
SINISA
3,743
STRVL.ISMAK
19.02
SADIJA
4,893
STRD
53.04 S DVL VEMIC DIJANA
4,893
STRDALIDA
140.05
4,893
STRDANICAVL.IVANOVIC
46.64
VERA
4,893
STRDACOVL.BULATOVIC
53.84
DOBRILA
4,893
STRDEVISVL
3,401.15
MARTINOVIC JOVICA
4,893
STRDEZIREVL
96.58
MULEVIC VESELIN
4,893
STRDEJAN
1,143.10
4,893
STRDELISES
438.61
4,800
STRDENIS
279.38
4,893
STRDING-DONGVL.POPOVIC
81.61
KOVILJKA
3,861
STRDINO
195.07
4,893
STRDULOVIC
2,159.23
5,254
STRELA-LAZAREVAC
02103567
286.37
DD STRELA-ADRIATI
5,105
STRELA-PDG
02091259
7,785.25
86 02692902
STRELJACKI
15.00
KLUB ZA LETECE METE BUDVA BUDVA
4,893
STREMIR
203.42
4,893
STRZANA
98.05
3,847
STRZUBER
6.10
3,830
STRIVA
425.44
4,926
STRIVA
1,487.70
3,306
STRINTERSHOPVL.TOSIC
100.92
SMILJA
4,893
STRJA-SEN
23021021
103.24
4,893
STRJADRANVL.ISAKOVIC
603.29
VAIDE
4,893
STRJASMINAVL
424.16
DACIC SABAHETA
4,716
STRJELENA
229.80
4,642
STRJUCA
130.98
4,893
STRKAMARADVL.STOJANOVIC
36.28
NADA
4,893
STRKAPOVL
169.50
DJUROVIC DANIJELA
71
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
4,893
STRKVATRO
132.38
4,893
STRKOMISION
56.11
M
4,893
STRKORJEN
17.17
4,893
STRKOS
19.29
4,893
STRKRUSEVACVL.MILATOVIC
85.43
BRANKA
4,864
STRL.OREALVL.BOJIC
3,988.60
RADA
4,893
STRLIPA
97.25
4,738
STRM
0.69 MVL.MARIJA BULATOVIC
4,893
STRMAKARENAVL.VOJVODIC
1,547.44
SVETLANA
4,893
STRMAKSIM
51.67
4,893
STRMALTAVL.SAMARDZIC
489.95
JOVANKA
4,738
STRMANIVL.MARKIC
1,580.68
LEKE
4,958
STRMARKO
11,564.99 VL.KANDIC NOVICA
3,826
STRMEGA-KOM
141.66
4,814
STRMELLONVL
177.84
DRAGOJEVIC GOJKO
4,893
STRMIKIVL.IVANOVIC
192.97
PREDRAG
4,893
STRMILOS
191.53
4,642
STRMINAS
89.93
4,893
STRMINI-MAX
14.63
2,180
STRMIRELA
93.83
4,513
STRMICA
1,997.41
4,893
STRMLADENVL.LEKOVIC
347.86
NENAD
4,893
STRMLADOSTVL
70.25
PESUKIC LEONIDA
3,615
STRMONTANA
7,569.97
3,695
STRMOST
914.13
4,893
STRN
722.76NVL.MEDENICA NADA
4,893
STRNARVL.POPOVIC
309.21
VUKSANA
4,283
STRNARCIS
2,276.45
2,180
STRNATIRAL
7.85
4,893
STRNESO
53.18
4,893
STRNIKOLA
198.56
4,893
STROMAKOVL
21.74
OBRENOVIC MILETA
4,893
STRORVL
15.98
PEJOVIC SLAVKA
4,893
STRPICASSOKOMISION
1,143.43
VL.SKULETIC ZORAN
4,893
STRPRVAK
39.29
4,871
STRPRINCEZAVL.KATICA
6,939.92
PEROVIC
4,893
STRPROLECE
652.23
4,893
STRRIIOVL.IGOR
47.24
RAKOCEVIC
72
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,893
STRROPOČ
1,002.01
VL.GOGIĆ DARKO
4,893
STRS
71.60 B COMERCEVL.POPIVODA BLAZO
4,893
STRSANA
76.11
4,893
STRSARAVL.VUJOVIC
655.05
VESELIN
4,958
STRSASSA
695.68
VL. MILIC BOSILJKA
4,893
STRSAHAT
17.03
KULAVL.PALJEVIC HAKILE
4,893
STRSEILA
88.93
4,893
STRSILEKSVL.VUKICA
106.32
BOJIC
4,893
STRSIM
25.49
4,691
STRSIMANAVL.BOLJEVIC
4,508.05
SIMO
4,642
STRSLATINA
770.10
4,893
STRSLOGAVL.VUJOVIC
356.91
DRAGAN
4,893
STRSONJA
11.20
4,958
STRSTILLES
854.41
VL. GILJEN VESNA
4,332
STRSTRMNICA
11,043.50
3,847
STRT
6.49 E AVL.PRENTIC SNEZANA
4,778
STRTABIJAVL
100.93
PAVLOVIC MARJANA
4,893
STRTASS
385.31
4,893
STRTINAVL.VUJOVIC
617.91
MILENA
4,893
STRTRGOPROMETVL
96.67
RADOJICA BOSKOVIC
4,872
STRTREN
3,543.74
4,130
STRTREND
742.95
4,893
STRTRIPKOVICVL.TRIPKOVIC
373.85
DANICA
4,893
STRTROPICOVL
597.92
PRAVILOVIC ALEKSANDAR
4,893
STRUNJASUSL.ORT.DRUST.STRUNJAS
02277301
244.43
ANA I OSTALI
4,893
STRFRUKTALVL
28.65
ILINKA BOSKOVIC
4,958
STRCIRKOVIC
275.37
BRANISLAV
2,288
STS
07885806
106.35
RENOME PJ BUDVA
5,159
STUDENAC
02296012
641.12
DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE K.D
4,664
STUDENICAPRIV.PRED.ZA
02046270
15,295.88
PROIZV.I PROMET
4,958
STUDENT
02211246
41.47
KMF
4,958
STUDENTSKI
02093260
418.31
KLUB F F 91
1,619
STUDENCA
02107074
311.18
TURISTP.P.
4,366
STUDIO
02153050
727.47 MARTINETTI P.P.ZA PROIZVODN
5,254
SUBNIKPRED.ZA
02145065
26.82
TRG.I USL.U PROM.
5,209
SUKOKOMERC
02154048
48.30
PRED.ZA UN.I SP.TRGOVINU I POS.USLUGE
2,180
SUMADIJA-INEX
02280671
15.00
DOO
1,864
SUMARSKO
02009382
2,095.93
PREDUZECE AD PLJEVLJA U STECAJU
73
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,225
SUMMER
02794268
454.80 BEACH BAR TIBURON - Vl. Delibasic Dusan
4,893
SUNCE
608.16 RESTORAN VL. MARTINOVIĆ MILO
4,893
SUNCE
6,726.62STR BUDVA
4,198
SUNCE-TRADETRG.ORT.DRUS.HOT
02264897
363.35
BAJRAM I DR
4,905
SUNCEPRED.RADNJA
313.43
VL.CRNCEVIC BOSKO
5,252
SUPER
02052318
6,933.23TRADEPRED.ZA TRG.TURIZ.UGOST.SPED.USL.INZ.PROPAG.
5,384
SUPIC
02242460
256.69DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE K.D
4,958
SUR
467.36
BOROVI VL. CORIC NOVAK
4,958
SUR
46.25IN VL. VUKICEVIC VERA
4,958
SUR
1,493.06
TALIJA VL.DJURKOVIC STANISSA
4,958
SUR
247.54
FERARI VL. ANDRIC MILAN
621
SUR
709.17
HRID
4,958
SUR
24.18CITY VL. JOVANIC SLOBODAN
4,508
SUR
3,256.06
ADRIATIK
211
SUR
1,015.00
ARENA-FERIZ MORINA
4,893
SUR
26.80BIFE BORIS VL.RADULOVIC SLADJAN
4,576
SUR
496.29
BIFE BORJE VL. LACMANOVIC MILJAN
4,893
SUR
2,643.54
BIFE VERONA
3,747
SUR
26,980.75
BIFE GOLUBINJA VL.BAJOVIC STANA
4,590
SUR
455.28
BIFE GRIL FAST FOOD VL.CIRLIJA SABAN
4,669
SUR
88.08BIFE ZAVICAJ VL.CAVIC RADE
4,881
SUR
175.60
BIFE KRALJEVA GORA VL. JANJUSEVIC MIRJANA
4,409
SUR
1,564.54
BIFE MUNICIPIJUM S' VL. GACEVIC VESELINKA
4,586
SUR
73.00BIFE PALMA VL.ZIVKOVIC DALIBORKA
4,664
SUR
39.05BIFE RAZREZ VL.LACMANOVIC LJUBOMIR
4,664
SUR
385.04
BIFE SIRENA VL. JOVIC GORDANA
4,955
SUR
1,149.07
BIFE STATUS VL.GVOZDENOVIC ZORICA
4,778
SUR
100.54
BIFE TOMBA
4,676
SUR
81.55BIFE TULEZINE VL.PUPOVIC MILOJKA
4,893
SUR
653.76
BIFEDIONIZVL MANDIC ESAD
3,418
SUR
7,198.28
BOS VL.KESIC RANKA
4,409
SUR
504.12
GANA
100
SUR
02876990
1,066.16
GRADSKA KAFANA-ZELENGORA PLJEVLJA
4,145
SUR
513.53
GURMAN-5 VL BALTIC MIODRAG
4,801
SUR
228.08
GUSINJSKE NOCI
3,172
SUR
125.00
DJURDJEVDAN MOJKOVAC
559
SUR
3,071.53
EDI FAST FOOD
1,834
SUR
1,379.52
EKONOMIJA PLAV
74
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,952
SUR
1,754.91
EKS BERANE
4,450
SUR
18.05ZA PRUZANJE JEDINSTVENIH UGOST.
85 02857774
SUR
175.00
IN PLJEVLJA, VL. CVIJOVIC RADIVOJE
4,782
SUR
12.44KAPLJICA VL. SPASOJEVIC SLAVKO
4,478
SUR
1,052.07
KAFE BAR ALBION VL.OBRADOVIC ANA
4,864
SUR
697.59
KAFE BAR DJURDJEVDAN VL.VULIC MILICA
4,881
SUR
12.88KAFE BAR DORIJAN GREJ VL.SESTOVIC DRAGAN
4,958
SUR
123.94
KAFE BAR KOVACINA DUSANKA
4,530
SUR
403.90
KAFE BAR ORION PLJEVLJA
4,877
SUR
5,910.14
KAFE BAR REDJINA VL.DZUVEROVIC SINISA
4,958
SUR
2,604.44
KAFE BAR CENTRAL
4,893
SUR
893.84
KAFE BARDUGAVL.CURIC MAIDA
4,893
SUR
21.74KAFE BARLADAVL.KOVIJANIC LADA
4,893
SUR
68.38KAFE BARLIRAVL.MARVUCIC
4,893
SUR
54100540
218.01
KAFE BARM BVL MEDOJEVIC SNEZANA
4,893
SUR
243.68
KAFE BARMOREVL.JOVIC SANJA
83 SUR
142.83
KLIJA
4,958
SUR
162.21
KOBRA VL. KOPRIVICA ANA
4,958
SUR
56.94KOD CUCE VL. ROGANOVIC ROSANDA
85602858436
SUR
1,462.99
KOLORADO
4,958
SUR
867.09
LONDON VL.NIKOLIC DARKO
4,200
SUR
5,061.69
M.M. VL. VOJINOVIC MILORAD
4,866
SUR
9.91 MEKLAUD
4,893
SUR
235.38
MLIJECNI RESTORANHOLIVUDVL.STOJANOVIC
4,958
SUR
344.84
McLOUD VL.MILATOVIC BUDIMIRKA
4,958
SUR
209.15
NADA VL. MILOSEVIC NADA
4,893
SUR
181.72
NOCNI BARPALERMO
209SUR
3,447.95
OREKSI -AGRON XHEMAJ
4,958
SUR
126.88
PAUK VL.SSILJAK VIDOJE
139SUR
6,171.73
PLAVI DUNAV BAR
1,078
SUR
3,601.88
PUTNIK VL. ORAHOVAC CAZIM
4,951
SUR
5,063.42
RAS VL.VLAHOVLJAK SEMSA
4,586
SUR
971.38
RESTORAN VIDIKOVAC VL KOLOVIC
4,893
SUR
49.35RESTORANOLIVERVL BOGOJEVIC ALEKSANDAR
49902876876
SUR
4,397.67
RESTOURANT USHQIM PRIZRENIT ULCINJ VL.HAMELI MUHAMED
4,598
SUR
250.76
SEZAM VL.MILIKA ANDESILIC
4,893
SUR
864.35
SNEK BARVUKVL VLAHOVIC ZORAN
3,774
SUR
132.15
STARA BUDVA
75
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
111
SUR
02893762
2,067.33
STEAK CAFE
4,958
SUR
45.65SUR ANDJELA VL. CALASAN DRAGAN
4,958
SUR
10.05TATAMI VL. BLECIC SVETLANA
99
SUR
821.80
TAYVA ROZAJE
170
SUR
288.71
TENA MARIJANA MARTINOVIC
4,815
SUR
302.97
TOCAK
4,810
SUR
575.10
TROJKA VL. PEROVIC SLOBODAN
4,409
SUR
848.99
HARI PLJEVLJA
4,068
SUR
3.22 CAFE CLUBSELECTVL.RAKOVIC DRAGAN
4,893
SUR
1,291.40
CAFE-BARGARO
1,608
SUR
3,885.57
CEVABDZINICA UKUS PLAV
4,667
SUR
2.55 CROASAN VL.CAVIC JELENA
237
SUR
8,397.23
X BAR VL.KQIRAJ KENED
4,716
SUR'DIJANA
135.36
4,664
SUR-BIFE
2.55
TREF VL DZUVER DANICA
3,743
SUR-PICERIJA
15,174.24
AVANTI VL.SENAD CUNGU
4,893
SUR-ĆEVABDJZINICA
65.94
DID
4,120
SURAKA
91.54
4,639
SURBISTRICA
40.49
4,660
SURBOLERO
472.54
4,893
SURBRODVEJ
298.73
3,421
SURVILI
192.71
4,839
SURVOLAN
818.15
4,893
SURZLATKO
245.69
2,597
SUR,,KAMP
290.25
RAKOCEVIC,,KOLASIN
4,639
SURKORZO
244.54
4,893
SURLABUD
179.52
2,743
SURLOVAC
3,442.33
4,893
SURMALA
487.94
PIJACA VL RADOMAN PREDRAG
4,790
SURNATALI
302.30
4,766
SURSVIJET
93.39
TISINE
4,893
SURSKANDINAVIJA
415.53
3,513
SURSKENDIJAVL.DAUTI
2,631.90
SADRI
4,893
SURFONTANA
123.15
2,494
SURHALO
5,150.07
4,878
SUT
02242842
12,637.03
BALLPOSL.SISTEM MARKETING
4,958
SUTJESKA
02045796
41.39
AKTIV VETERANA F.K.
5,129
SUTJESKA
02040492
7,516.45 ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB
76
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,958
SUTJESKA
02001489
115,540.49 FUDBALSKI KLUB
254
SUTJESKA-RUKOMETNI
02099721
5,823.37
KLUB
2,879
SUTON
653.89 KIOSK
4,969
SFINGA
02291533
427.48 NK
5,254
SHKUMBINI-IMPEX
02201127
1,673.73
PRED.ZA UN.TRGOVIN
184
SHPEJTIM
487.46
KRASNIQI - HAPPY KIDS
5,245
SCAMANDAR
02173999
104.90
DOO
4,740
SCARPE
02265931
1,094.97 MANIED.O.O.
152
SCEKIC
02931575
416.62 JAKSA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KONOBI AKUSTIK-BAR
4,879
SCEPANOVIC
02333899
9,962.53
I ORTACI O.D.
4,318
SCEPANOVICIO.D.
02342391
1,466.45
579
SCEPOVIC
02941988
282.76
UROŠ - ZABAVNI PARK MONTENEGR
5,252
SWISANADRUS.ZA
02255278
544.51
PROMET I USL.EXPORT-IMPORT D.O.O.
574
SYLA
1,083.54
RESHAT KOJI OBAVLJA PRIV.DJEL.SURHARMONIJA-ULCINJ
4,222
T12,754.46
02334798
I C COMPUTERSO.D.VIŠE ČLANOVA ČANTRIĆ VLADIMIR
3,795
T.R.AUTO-POPOVICVL.BLAZO
10,223.84
POPOVIC
4,893
T.R.GALERIJAPIZANAVL.MILOSEVIC
179.12
LJILJANA
4,907
TA.VE.CO.DJIKANOVIC
02294397
16.55
O.D.ZA PROIZ.PROM.I USLUGE
4,696
TAGOR
69.07 KOMISION
5,252
TADIC
02239744
183.17COMPANY PRED.ZA PROIZ.PROM.I USLUGE
5,138
TAKOVO-MONTENEGROD.O.O.
02313375
2.51
4,541
TAKULIN
02294699
1,684.17
5,245
TAL
02121131
32.35
SENKE PRED.ZA PROIZV.I PROM.ROBA I USL.
3,394
TAMATOA
2,487.29 KAFE BAR TAVERNA
5,184
TAMNAVA
02283662
1,225.21 TRANSORT.DRUS.ZA PROM.ROBE.I PRUZ.USL.
5,252
TANDER
02256266
26.73
TRADE PDG
222
TANJA
02992922
1,290.86
MANDIC, koja ob.priv.djel.na standu za prod gard.i plaznog progr
1,097
TANjA
1,462.58
frizerski salon - Nikšic
4,893
TAPETARSKA
1,804.64
RADNJA-VL.KOVACEVIC VESELIN
4,096
TARAPROMPREDUZEE
02087979
291.89
U PRIVATNOJ SVOJINI
2,658
TVIM
06278825
49.36PROMET DOO KRUSEVAC DIO DRUSTVA TVIM PROMET CG PODGORICA
3,795
TDI
351.64
STR VL. ĐUKANOVIĆ SUZANA
916
TE
02842025
602.34
PEJONI SUR - Burhan Xhafa
576
TEZGA
315.00 VL. KALEM BORO NIKSIC
4,893
TEMA
2,282.85
CAFE BAR VL. AHMETOVIĆ ARZULAD
3,743
TENDO
02248077
1,288.74CO-NK
4,639
TENDODRUSTVO
02231921
7,644.41
ZA TRG.I USL. K.D.
93
TENISKI
02812967
6,046.49KLUB GEM PODGORICA
77
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
4,893
TENISKI
02039273
2.16
KLUBBUDVA
2,393
TENISKI
02035766
67,212.06
KLUBGORICA
5,318
TERA-INTERKOMERC
02266377
229.84
DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE K.D.
5,045
TERMALD.O.O.
02316927
300.34
5,209
TERMIT
02242907
46.25 LTD PRED.ZA INZ.PROIZ.GRAD.I TRGOVINU
5,430
TERMOPROMET
02245051
21.00
PRED.ZA PROIZ.TRG. I USLUGE
2,504
TERRA
02400120
3,563.43
VITA TERAMO NVO
3,975
TESSUTO
02237865
340.01
PRED.ZA TRG.TURIZAM I USLU
3,400
TEHNICARDZUDO
02209080
114.13
KLUB
5,206
TEHNO-LAB
02291061
7.26
HERCEG NOVI
4,685
TEHNOOPREMA-RADENOVIC
02294206
9,379.18
MILIC I DR
4,906
TEXWEL
02288966
10,058.98AG D.O.O.
4,958
TIVS-KOMISIONO
10.15
TRG.RADNJA BEGOVIC SRETEN
5,254
TIK-TAKPP
02105241
2,268.39 ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM SA P.O.
4,363
TIMORPRED
02081636
3,047.69
ZA IZDAV.DJELAT.IST.RAD
4,922
TINASTR
89.25
4,216
TIP-TOP
200.67 STR
5,251
TISLERPROIZ.PROM.PRED.SA
02196026
1,476.98
P.O.
4,893
TIHA
207.57
NOĆ KRČMA
4,893
TOMAX
02243245
111.20 ART NIKŠIĆ PJ SUTOMORE
5,252
TOMBACOMMERC
02049821
1,365.60
PRED.ZA PROIZV.TRG.I
4,844
TOMI
41,775.89
MINIMARKET VL. ĐURĐIĆ MILANKA
5,209
TOMI
02289326
168.14
CO ZRLI MIODRAG I DR ORTAKO DRUTVO SA N.S.O.
4,654
TOMIKAFE
514.56
BAR VL.DJONAJ LJUCA TUZI
4,893
TONINO
147.25 UGOST. RADNJA VL. ĐOKAJ DIJELA
85 02970970
TOOGY
1,104.80SUR - BIJELO POLJE
5,101
TOP
17183311
11.43GANOSIGURANJE A.D.CACAK-POSLOVNA JEDINICA PODGORICA
4,403
TOP
599.45
NIGHT NOCNI BAR HERCEG NOVI
418 02914182
TOPOLINO
75.55
S.U.R.
4,893
TORZO
3,328.91SNEK-BAR VL. OTAŠEVIĆ PREDRAG
4,893
TOČAK
199.49 KAFE BAR VL. LEKIĆ PREDRAG
2,735
TR
7,693.39
ISAD
2,180
TR-KOMTRGOVACKO
02189011
15.00
PREDUZECE D O O
5,348
TRANSPORT
02117363
37,288.36
DD
1,624
TRAFIKA
387.61 2 MAJ VL.RAZNATOVIC MARKO
4,207
TRAFIKA
1,212.56 SUNCE VL.STOJANOVIC LJILJAN
4,893
TRG
719.24
RADNJAMICO
4,893
TRG.RADNJA
47.24
BADEM VL POPOVIC
78
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,893
TRG.RADNJA
653.33
BOKIVL LEKOVIC VESNA
4,893
TRG.RADNJA
42.02
KOMISIONMERLINVL.RADEVIC
4,893
TRG.RADNJABORSALINOVL.PETROVIC
1,954.98
ZELJKO
3,847
TRG.RADNJAEKSTRA
76.46
PLODVL VUKMIROVIC
4,660
TRG.RADNJAZELENA
6,014.14
JABUKAVL.ZUGIC CVIJETA
4,893
TRG.RADNJAIVANVL.VUJOVIC
429.37
4,893
TRG.RADNJAKASTELVL
3,009.82
GOJKOVIC NADA
4,893
TRG.RADNJAKURIKUCE
12.59
4,893
TRG.RADNJAMIKICAVL
143.63
RAZNATOVIC STANKA
4,893
TRG.RADNJATROPICVL
41.85
DRAGISIC MLADEN
2,180
TRGO-LINE
02238829
15.00
PODGORICA
5,412
TRGO-SIPADPRED.ZA
02148609
256.63
UNUT.I SPOLJ.TRG.
4,641
TRGOVINA
66.45
NA MALOGRANCAREVO
3,796
TRGOVINSKA
2,740.74
RADNJA BS
4,893
TRGOVINSKA
178.28
RADNJA ZA PROMET ROBE NA
4,893
TRGOVINSKA
153.71
RADNJA ZA PROMET ROBE NA MALODADAVL ZIVKOVIC
3,033
TRGOVINSKA
14,894.00
RADNJA IVA BIM
4,893
TRGOVINSKA
314.38
RADNJA-KIOSKBIDOVL.SALJA BAJRAMSAN
4,893
TRGOVINSKA
45.32
RADNJA-KIOSKKARAMELAVL VUKOVIC VESNA
4,893
TRGOVINSKA
70005000
91.56
RADNJA-KIOSKNARSCEPANOVIC ALEKSA
4,893
TRGOVINSKA
47.24
RADNJABACKOZLATICANIN RADOVAN
4,893
TRGOVINSKA
923.31
RADNJABOSSVL MARKISIC
4,893
TRGOVINSKA
17,939.30
RADNJAVESNAVL.OSTOJIC VESNA
4,893
TRGOVINSKA
667.95
RADNJADELIKATES
4,893
TRGOVINSKA
267.35
RADNJAJORK
4,893
TRGOVINSKA
827.69
RADNJAKORAL
4,893
TRGOVINSKA
1,881.68
RADNJANISVL CIRIC SLOBODANKA
4,893
TRGOVINSKA
131.35
RADNJASANDRAVL JAKIC PREDRAG
4,893
TRGOVINSKA
66.23
RADNJASRNAVL.PERISIC PREDRAG
5,332
TRGOVISTEPREDUZECE
02049341
63.85
U PRIVATNOJ SVOJINI SA P.O.
5,193
TRGOVOZNIK
02286602
23.76
ORTACKO DRUSTVO BOGDANOVIC VLADETA I DR.
4,893
TRGOMEN
02313715
454.08
D.O.O.
2,180
TRGOSTILD.O.O.
02065622
15.00
4,276
TRGOTRANS-KOPORTAČKO
02293765
266.78
DR. DARICA MARISAVLJEVIĆ I DR.
4,893
TREND
47.24 KOMISION VL. GAČEVIĆ ANĐELKA
4,536
TRENDKOMERCPRED.U
02055007
487.74
PRIVATNOJI SVOJINI SA P.O.
4,893
TRZNI
1,521.61
CENTARSAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA
4,893
TRI
3,515.31
BORA SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA
79
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
5,209
TRI
02201631
263.53
STOP-CO PRED.ZA TRG.
5,254
TRI-A
02176564
241.12PP ZA TRGOVINU SA POSEBNIM
5,510
TRI-MAX
02297922
33.19
DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE K.D
2,180
TRIADA
02335115
15.00 D.O.O.
5,253
TRIANGL
02095017
142.03 PRIVAT.PRED.ZA UN.I SP.TRG.TUR.I UGS. SPED.I GRAF.......
5,425
TRIJUMF
02074583
232,151.21
5,536
TRIFIZ
02117754
4,817.79
P.P.ZA PROIZVODNJU I PROMET
1,808
TROPICANA
19.00
SUR ULCINJ
5,318
TROCADEROPRED.ZA
02094584
1,306.71
TRG.NA VEL.I MALO
4,893
TUZI
51.32TRGOVINSKA RADNJA MINIMARKET VL. DREŠEVIĆ NIHAD
4,722
TULE
6,515.33
SNEK BAR SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA
337 02694174
TURISTICKA
1,359.49
ORGANIZACIJA OPŠTINE ŠAVNIK
5 02696789
TURISTICKA
218.71
ORGANIZACIJAMOJKOVACMOJKOVAC
4,445
TURJAK-2POTROSACKA
02164990
71.47
ZADRUGA
5,392
TURJACA
02230674
666.24
PRED.ZA PROIZ.PROMET I USLUGE
4,893
THE
868.81
PRINCESAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA
3,942
U.R.PANTERVL.VUJISIC
400.68
MILIVOJE
4,797
UG.RADNJA
107.05
KAFANA MORNAR VL.CEKOVIC
4,893
UG.RADNJABEELVL.COLIC
31.44
STOJKA
4,893
UGOST.OBJEKAT
16.09
MALA KUZINA
4,958
UGOST.RADNJA
195.70
VL. MARIC VLADAN-PEKAR.
4,893
UGOST.RADNJADAUTIVL
33.48
DURAKOVIC SADETA
4,893
UGOST.RADNJAKRCMAVL
1,770.43
MARKOVIC VELJO
4,893
UGOST.RADNJASAN
33.48
REMOVL.SELMANOVIC
4,893
UGOST.RADNJAFRKAVL.BARJAKTAREVIC
1,097.54
4,185
UGOSTITELJSKA
277.76
RADNJA KAFE BARBLOK VIVL LAKICEVIC ZELJKO
4,445
UGOSTITELJSKA
1,838.04
RADNJA KAFE-BARKREATOR
4,893
UGOSTITELJSKA
20.95
RADNJA ORLOV KRSVL VUJOVIC MILAN
4,893
UGOSTITELJSKA
145.65
RADNJA-RESTORANTRI KRUNE
4,893
UGOSTITELJSKA
53200532
13,048.81
RADNJAPLAVI 10
2,180
UDR.O
02363941
15.00 ZASTI.MANJ.AKCION R.DAKIC PD
62 02382075
UDRUŽENJE
9,677.71
ADRIATIC ZVIJEZDA(ADRIATIC STAR) NEVLADINO UDRUŽENJE B.POLJE
1,745
UDRUŽENJE
02354560
1,759.77
DJETINJSTVO NVO
2,144
UDRUŽENJE
02356341
998.29
PIJAČNIH PRODAVACA C.G.
3,270
UDRUZ.ZA
02324202
5,625.44 ZASTITU I RAZVOJ-PRVA KNJIGAN.U.
2,180
UDRUZENJE
02469405
15.00
I2E NVO PODGORICA
3,053
UDRUZENJE
02430614
2,259.54
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODJACA LALEVICI NVO
3,847
UDRUZENJE
02039346
14.90
DISTROFICARA C.G.
80
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
3,880
UDRUZENJE
02392305
3,025.91
ZA ZASTITU INTERESA POTROSACA-PODGORICA N.V.O.
1,986
UDRUZENJE
02703947
15.00
ZA ZASTITU PENZIONERA I INVALIDA CRNE GORE NVO-Opstinski odbor Kotor
4,339
UDRUZENJE
02242672
1,295.44
ZA ISTRAZIVANJE SPOLJNE
2,543
UDRUZENJE
02311933
130.61
ZAVICAJNIH PISACA STUPOVI-PODGORICA
2,955
UDRUZENJE
02388588
3,916.18
IZVOZNIKA CRNE GOREN.V.O.
2,180
Udruzenje
02402670
15.00
invalida rada Radoja Dakica
3,775
UDRUZENJE
02391023
0.67
LIKOVNIH PEDAGOGA CRNE GOREN.V.O.
1,765
UDRUZENJE
02410036
1,044.13
LOKALNIH JAVNIH RADIO-DIFUZNIH SERVISA NVO PODGORICA
3,480
UDRUZENJE
02043246
284.81
NAUCNIH I STRUCNIH PREVODILACA
50
UDRUZENJE
02022214
155.35
PENZIONERA PLAV
2,180
UDRUZENJE
02461927
15.00
POLJOPRIVREDNIKA ZATRIJEBAC NVO PODGORICA
2,180
UDRUZENJE
02452448
15.00
PCELARA I VINOGRADARA NVO PODGORICA
3,542
UDRUZENJE
02312786
70,737.94
STOCARA DANILOVGRAD DANI
1,574
UDRUZENJE
02394731
75.01
TAXI BUDVA-BUDVA
2,464
UDRUZZ.ZA
02420279
295.82
POMOCC DJECI I ODRAS.U STANJU PSIH.POTR.FAMILY
2,180
UDRUZZENJE
02632977
15.00
SOMMELIERA NEVLADINO UDRUZZENJE PODGORICA
5,340
UZIPPREDUZECE
02052148
2,010.27
U PRIVATNOJ SVOJINI
4,772
UKUSMOLERSKO
30004566
29.53
FARBARSKA RADNJA VL KALICANIN SLOBODAN
4,474
ULCINJ-COMERC.ABA
02050315
2,103.72
PRED.ZA PROIZV.I
5,252
UMIL-CORPORATIONTRG.PRED.D.O.O.
02232685
230.06
3,331
UNEM
02296144
571.21 PODGORICA
4,893
UNIVERZAL
228.61
STR
5,254
UNIKS
02249138
61.30 TRANS ZA PROIZ. PROMET I USLUGE
4,437
UNISTOURS62
02105438
1,153.86
P.P.ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA
1,330
UNIT-ECOLOGY
02114364
168.69
ENGINEERING MP
3,793
UNITED
02228360
5,960.79D.O.O.
4,893
UNO
23.54STR BUDVA
2,267
UPRAVA
02036029
198,874.56
ZA URE.PROS.I STAM.KOM.POSLOVE
5,177
UPRIJA
02088045
589.55 PREDUZE[E U PRIVATNOJ SVOJ
4,893
UR
5,540.75
KAFE BARADMIRALVL LALEVIC RADIVOJE
4,478
UR.MONTENEGROVL.VUJOSEVIC
30000897
10,540.73
RADISAVA
1,043
URBAN
02637839
7,607.31VIBE NVO PODGORICA
5,182
USCE-COMERCDEON.DRUST.SA
02235315
8,571.60
P.O.
76
F.K.
02087995
9,360.07
CELIK
3,697
F/S
02287617
753.42
ORTAKO DR.ZA PROIZ.PROMET I USLUGE
4,132
FABRIKA
02117428
242,558.47
KONSTRUKCIJE I OPREME DOO PODGORICA
5,254
FAGLE
02056232
616.15 KOMERCPRED.ZA TRG.UGOST.MARK.SPED.TUR.INZ.I USLUGE
5,088
FAGUSPREDUZEĆE
02102072
7,044.26
U PRIVATNOJ SVOJINI
81
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
4,221
FALCON-TMR
02325713
587.59
KD NIKSIC
3,673
FAMELJA
19.00
KANTERA
5,252
FAMILY-M
02174863
150.60
PRED.U PRIVATNOJ SVOJINI
659 02854023
FANCY
15.00 STYLE - butik vl. Janjuševic Danka
833 02813238
FARMA
27,225.45
OVACA MILE MOJKOVAC
789 02813220
FARMA
19.00 OVACA-NINO MOJKOVAC
4,893
FAST-FOOD-VL
1,776.63
MARKOVIC PODGORICA
4,958
FELICCE
505.88 VL. BRKULJAN TANJA
4,705
FENIKSORTACKO
02061538
181.13
DRUSTVO MUJEVIC.A.
4,388
FERARISUR
741.26
4,382
FERIJALNI
02257050
3,843.89 SAVEZ UNIVERZ.CG
4,345
FERT
02150654
1,411.63
COMMERCE PRED.ZA PROIZ.PROMET
5,153
FIESTA-TRADE
02169657
4,953.18
D.O.O.
4,912
FIKUSPRED.ZA
02113104
82,223.78
PROIZ.I PROM.ROBA I USL.
786 02795426
Filigran
49.21 radnja Komision
4,275
FILIP
02142708
73.11TRGOVACKO USLUZNO PRED. U PRIV. SVOJINI SA P. O.
5,385
FILKOMPREDUZEE
02091542
705.67
U PRIVATNOJ SVOJINI
435 02111314
FINESSE
51.04
DOO PODGORICA
2,653
FININVESTPRED.ZA
02248433
1,418.88
PROMET TRG.I USLUGE
4,548
FIOISPLATA
02053934
4,416.01
TRUDNIKOG BOLOVANJA
4,871
FION
02321939
3,458.17
1,883
FITNES
02443619
43.73 KLUB UVIJEK ZDRAVI Herceg Novi
316 02821877
FICIC
1,661.67
BEHDŽET KOJI OBAV PRIV DEL MESARA ULCINJ
5,114
FLEPRED.U
02141965
316.69
PRIV.SVOJINI
4,893
FLES
35.14KOMISION S.T.R. BUDVA
4,506
FLORI
02196425
133.92PRED,ZA UNUT.PROM.UGOSTIT.I TURIZMA
4,893
FOKS
3,565.49
SUR CAFE BAR VL. FERATOVIĆ FAZLIJA
4,590
FOKUSPRED.U
02106515
987.53
PRIV.SVOJ
3,640
FOND
02017113
57.38 ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE PODGORICA
2,480
FOND
02316099
8,730.42
ZA HUMANITARNO PRAVON.U.
1,056
FONDACIJA
02758407
852.99
MONTENEGRO METEH NVO PLAV
5,254
FONOSPRED.ZA
02249162
59.64
PROIZ.PROMET I USLUGE
140 02990008
FONTANA
592.20
'' SUR - SALAJ SYNORA KOJA OB
4,558
FORBO
02296284
566.08 MONTED.O.O.
873 09300015
FOREVER
15.00
LIVING PRODUCTS HUNGARY LTD BUDIMPESTA GLAVNO PREDS.U P
5,254
FORIK
02109999
1,414.04
P.P.ZA PROIZVODNJU,KONSALTIN
3,492
FORS-KOMPOSLOVNO
02228203
287.27
DRUSTVO ZA PROIZ.PROMET I USLUGE O.D.
5,209
FORSA
02288893
43.75 TRADE KD
82
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
5,252
FORTUNA
02243440
8,619.59 5PROIZVODNO PROMETNO I USLUZNO PRED.U PRI.SVOJ
4,044
FORTUNA
02064669
288.05
D.O.O.
4,817
FORTUNA
465.99
KLASICNA PRODAVNICA
3,617
FORTUNA-INTERNATIONAL
02229196
2,449.18
VUKSANOVIC O
4,958
FORUM
3,026.81 VL.VUKICEVIC DJORDJIJE-KLUB UMJETN.
2,858
FOTO
02021714
840.12KINO VIDEO KLUB NVO
3,306
FOTO
337.86OPTIKA LIKA VL.LIKA NAZIC
4,893
FOTO
200.92POPOVIC
4,958
FOTOGRAFSKA
394.30
ZAN.RADNJA
4,922
FOTOKOPIRNICAEXPRESVL
3.26
SCEPANOVIC DRAGAN
5,209
FRANCE
02313952
44.20
TRADE K.D. NIKŠIĆ
3,422
FREE
02277417
9,145.87
MONTENEGRO PODGORICA
4,317
FRIZER
02039770
8,015.98PRED. U DRUSSTV. SVOJINI
4,893
FRIZERSKI
462.56
SALON ZA ZENE VL MARAS RANKA
3,756
FRIZERSKI
95.09
SALON ZA MUSKARCE ENKO. BAR VL. RAIF MURIC
1,752
FRIZERSKI
3,595.38 SALON MARINERO
4,893
FRIZERSKI
106.56
SALONDIJANAVL BAZOVIC
547
FRIZERSKI
3,828.13 STUDIO TONI VL.STANOJKOVSKI TONI
1,380
FRIZERSKI
02798883
2,140.55 STUDIO TOSO PODGORICA
4,893
FRICKO
737.92 FRIZERSKA RADNJA VL. JAŠAROVIĆ
5,248
FRUKTOVITPREDUZEE
02105373
11.47
U PRIVATNOJ SVOJINI
4,961
FSUR
38.52 VL.PLAZINIC DEJAN
3,319
FUDBALSKI
02023580
25,445.28 KLUB BOKELJ
1,962
FUDBALSKI
02025671
7,987.04
KLUBGUSINJE
12
FUDBALSKI
02025043
19.00
KLUBIBAR
1,511
FUDBALSKI
02096595
43,737.67 KLUBOTRANT
2,214
FUDBALSKKI
02020823
86,865.39
KLUBBUDUCNOST
4,270
H.M.
02325799
409.38
EXPORT-IMPORT D.O.O.
2,180
HAJDING
02269384
15.00
PODGORICA
484
HAKIJA
1,674.29MUSTAFIC KOJI OB PD SUR NOVI PAZAR
4,730
HALAT
02310392
113.88 METALD.O.O.
302
HAMELI
1,015.00LULZIM KOJI OBAVLJA PRIV.DJEL.S.U.R.ZAMBAKU I PRIZRENIT-ULCINJ
2,180
HANSA
02283301
15.00 AUTO PODGORICA
4,152
HAOS
1,549.33
STR VL. DRAGAN RAIČEVIĆ
4,114
HARVIL
02352940
35.49 DRUŠ.SA OGR.ODGOV.
5,252
HARI-COMERCPREDUZEE
02080486
35.14
U PRIVATNOJ SVOJINI
4,720
HARMONIJA
192.84
STR BUDVA
5,038
HARFA
02169401
1,541.60PODGORICA
83
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Naziv
Matični
DaniIznos
broj*
blokade
blokade
HEDOSPREDUZEE
U PRIVATNOJ SVOJINI
02099535
10.56
5,252
HEMOMETALPRED.ZA
TRG.TUR.UGOS.I USL.U PROM.
02083051
9,501.75
4,053
HEMPRO-PROMETPREDUZEE
U PRIVATNOJ SVOJINI
02144123
648.77
5,368
HERKULES
02631679
1,219.28 BB KLUB PODGORICA
2,535
HERMESSAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA
2,318.27
3,743
HIPON
02176726
48.30 PRIV.PRED. NIKSIC
5,209
HIT-KOVACEVICO.D.
02295431
543.83
4,559
HK
KRUSIK FABRIKA 4 NOVEMBAR MOJKOVAC
02035006
50,353.24
3,145
HOBBY
02277514
85.49 PRINT DOO
4,429
HOBBY
02294885
40.54 TOURS ORTAKO DR. ZA TURIZAM,SAOBRAAJ I LOV.
4,852
HOLDING
02015820
3,207.27 PROMET PLJEVLJA
4,058
HOLMIAP.P.
ZA UGOSTITELJSTVO SA P.O.
02107376
1,429.14
5,252
HOLP
NEVLADINO UDRUZZENJE-HUMANITARNA ORGANIZAJA ZA POMOCC U LIJECHENJUU
02801434
6,317.94
1,388
BIJELO POLJU
HORIZONT
AUTO SERVIS DRAGICEVIC RAJKO
3.03
4,958
HRAMPREDUZECE
U PRIVATNOJ SVOJINI SA P.O.
02233924
618.56
5,354
HUA
LONG PODGORICA
02263840
5,859.79
4,160
C.D.F.D.O.O.DR.ZA
PROIZ.TRG. I USL.
02350777
176.30
4,222
CAZINO-STEFANORTAKO
DR. BOKOVI ZORAN I DR.
02161796
606.60
3,754
CALANDOD.O.O.
02295393
32.99
3,382
CALL
TEAM-BOKA STANISIC KOTOR
02104229
1,410.74
5,256
CAMPARI
02074834
8,876.57 TRADEPRED ZA TRG UGOSTIT.I USLUGE
5,252
CAN
TRADEDD ZA PROIZ.TRG.SPOLJ.TRG.
02152509
7,774.07
3,562
CAPRIOLA
02327163
1,220.60 DOO
4,871
CARGO
02253771
410.30 VB-PETROL ZA TRG.I USLUGE
5,308
CARONTE
BUSINESS DOO
02283280
69.57
5,238
CAROPRED.ZA
TRG.I USLUGE
02248239
154.10
5,209
CASOVNICARSKO-ZLATARSKA
RADNJA VL.BAJROVIC HAJRUDIN
40.45
4,793
CASTELLO
'' S.U.R
02941538
615.00
107
CASTELLO
02297434
4,271.23 VERDED.O.O.
3,752
CAFE
104.31BAR RISAN
4,916
CAFE
28.68 BARDUGAVL SEKULOVIC GORICA
4,893
CAFE
31.90 BARLA GALLERIEVL TRCETIC
4,893
CAFE
918.48BARPOD LOZOMVL CETKOVIC CEDOMIR
3,847
CAFE
999.80BARTIKIRVL TOMASEVIC DRAGICA
4,893
CAFE
PIZZERIA MECE 202 ULCINJ
4,831.03
2,164
CAFFE
02938383
296.41 BAR GALERY
510
Caffe
bar Colosseum Gusinje
02829215
6,551.40
804
84
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,893
CAFFE
47.23 BARROYALVL.MILOSEVIC VERICA
11102870681
CAFFE
9,264.56
PUB SUSANJ vl Desancic Nemanja
5,473
CACEVIC
02307413
20.44
TRADEO.D.
2,180
CACOVIC
02090961
15.00
ORTACKO DRUSTVO
4,705
CACOVIC
02325438
1,038.11 TREJD I DRO.D.
4,893
CVECARA
847.50
GALILEJ
1,975
Cvecara
19.00 Neven s.t.r.
4,036
CVECARAPALMA
64.34
95702853515
CVJECARA
1,480.64 DARINA NIKSIC
4,226
CVJECARA
650.05
MAJA VL.MUGOSA MIOMIR
3,400
CEVABDZINICA
1,468.26
ML
4,900
CEVAPDJINICAPODGORICA
240.06
2,180
CEMERNOPRED.ZA
02059673
15.00
TRG.PROJEK.UGOST.INZINJ.GRADJ.I ZAVR.RAD.
87302313103
CENTAR
15.00
ZA BANKAR.FINANS.I MEDJUNAR.EKONOMIJUN.U.
3,866
CENTAR
02363186
7.85
ZA MEDJUNARODNE ODNOSE I NACIONALNE STRATESKE STUDIJENV
2,287
CENTAR
02361698
84.85
ZA STRANE JEZIKE-MONTE LINGVA
4,141
CENTAR
02313596
22.96
ZA TRANZICIJU
3,880
CENTAR
02410931
9.78
ZA CIVILNE INICIJATIVE NU
4,893
CENTAR
47.24
SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA
5,160
CENTRAL-PROMETPRED.U
02236290
608.04
PRIV.SVOJ.SA P.O.
5,368
CENTROBUL
02060035
34,614.98
PRED.U PRIV.SVOJINI
4,808
CENTROCOOP-HLADNJACAD
02033763
6,209.31
O O NAKNADA ZA PORODILJ.ODSUSTVO
4,893
CEPELINSUR.KAFE
49.06
BAR VL.AHMET HAFUZI
3,446
CER
373.15
SZR
3,500
CERANIC-COMPANYO.D.
02300346
1,971.08
5,252
CET-MATALPRED.ZA
02244217
45.97
PROIZ.PROMET I USLUGE
4,795
CIKA
363.62
TOMINA KOLIBA KIOSK
4,969
CILI-VILI
3,954.07 STR DAKOVIC BORISLAV
4,369
CIMCISTR
391.85
BALETIC SLAVKA
4,893
CITRON
55.59 ZANATSKA RADNJA VL JOVICEVIC
4,412
CITY
217.06
SHOT VL. BACOVIC SANJA
4,727
CICMIL
02267004
59.37 8 3MA POSL DRUSTVO ZA PR.PROMET I USLUGE O.D
4,559
CICONI
02160005
1,123.10VUKSIC OD
4,893
CLASSIC
88.88
TRGOVINSKA RADNJA VL. JOVANOVIĆ DIJANA
2,180
COGURIC
02283514
15.00
P.S.P. COMPANY ORTACKO DRUSTVO
5,254
COJO
02120500
2.04 P.P.ZA POGREBNE USLUGE I PROM
5,254
COJOAN
02165848
6,383.07 P.P.ZA PROMET ROBA I USLUGA
4,655
COLOREXGRADJ.ZAN.ORT.DRUS.OKARLIJA
02097079
166.24
I SVECI
85
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
5,254
COLCHINIUMPRED.ZA
02198193
39.77
PROIZ.PROM.USLUGE
4,370
COM-RED
02297574
18.95
STAR-PAPIC D.O.O.ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
4,893
COMERCIJUM
02044633
17.33
INVEST U STECAJU
4,578
COMETORTACKO
02265656
1,412.31
DRUSTVO ZA PROIZ.PROM.I USLUGE KOJIC ELMIR
13402324474
COMITATO
23.59
DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZACIONI PER IL SERVIZIO VOLONTARIO
3,746
COMMPANY
02337878
14.28
MANOJLOVIC D.O.O.
2,180
COMPANY
02280787
15.00
JOKSOVICORTACKO DRUSRVO
5,252
COMPANY-PRELEVIC
02278987
427.20
PODGORICA
4,709
COMPLETE
02312425
12,016.69 NETWORK SOLUTIONS MN D.O.
5,069
COMPROMISIO
02321505
47.44
D.O.O.
87302289598
CONDESSO
15.00
DOO
5,252
CONTENTO
02180758
50.74
PRED.ZA PROIZ.PROMET
5,076
COROVICDRUSTVO
02295652
687.29
ZA TRG.I USLUGE K.D.
5,252
CORONADOP.P.ZA
02226995
60.32
PROMET I USLUGE SA P.O.
4,961
CORSOVIC
02331268
3,464.82 I ORTACIO.D.
4,913
COTORRITAP.P.ZA
02212536
376.05
PROIZVODNJU I PROMET SA P.O.
4,893
COCOLINO-S.RAJKOVIC
48.92
PODGORICA
5,252
CRVENE
02110512
53.78
STRANEPROIZ.TRG.PRED.SA P.O.
3,857
CRKVENI
02232391
3.50
ODBOR-PDG
5,254
CRNAGORATRADEPRED.ZA
02055279
158.67
PROIZ.PRUZ.USL.TRANS.PROM.ROBA
3,414
CRNOGORKA
02083914
556.35
COMERC DD U STECAJU
2,612
CRNOGORSKI
02440628
13,521.22
SAVEZ AUTO-MOTO SPORTSKIH KLUBOVA- PODGORICA
1,323
CRNOGORSKO
02756803
200.85
UDRUZENJE KOLEKCIONARA PREDMETA KULTURNE BASTINE CRNE GORE NVO
4,916
CUBA
142.02BILIJAR KLUB
11002844893
CUBA
572.71LIBRA sur Sutomore,Bar vl.Vladimir Plamenac
4,893
CULL
32.53 STR VL. MARKOVIĆ VALERIJA
4,823
CULJKOORT.DRUS.ZA
02214156
110.50
PR.I PROM CUJLKOVIC MILOVAN
5,342
CUCA
02123843
1,023.52
PRED.ZA PROIZV.PROM.I USL.
5,042
CHANEL
02093642
78.47
TRADE D.O.O.
87302291096
CHEM
15.00 TRADE D.O.O.
4,548
CHERY-TURS-BRAJIC
02137828
238.64
4,585
CCTV
02306875
13.40 CENTAR-MASTER PODGORICA
2,336
CYVAS
09300082
144,368.50
GENERAL TRADE LTD NICOSIA, CYPRUS - GLAVNO PREDSTAVNISTVO ZA CG
4,893
DZEZER
2,089.18 Z LJUMOVIC PODGORICA
4,893
DZIJOCAFE
916.45
BAR VL TUZOVIC DZIHAD
5,254
DZOKI
02089203
47.99 KOMERC PRED.ZA TRG.TURIZ.UGO
2,180
DZUDO
02038790
15.00 KLUB BRACA LABUDOVIC
4,232
ŠKOLSKA
02124700
787.56
ZADRUGADOBAR DJAK SA P.O
86
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.03.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
5,249
ŠTAVNAPROIZ.PROM.I
02250543
71.08
USL.PRED.U PRIV.SVOJ SA P.O.
4,657
ŠTAMPARIJA
02323672
1,286.66
VELEUM PODGORICA
5,254
QUARRY
02168367
62.24
PRED.ZA PROIZ.TRGOVINU USLUGE
425
WALKER
9,471.30 CAFE BAR
5,209
WARSDR.ZA
02307243
10.26
PREVOZ TRG.I USL. K.D.
5,209
WINTERKOMERC
02151316
248.92
PRED.ZA UN. I SP.TRGOVINU
4,857
WISCONSINPRED.ZA
02238632
156.08
PROMET ROBE U PRIV.SVOJ
873
WIWEL-PODGORICA
02347415
15.00
3,600
WOOD-ER
02262207
1,024.05 ORTACKO DRUSTVO KALAC I DR
3,393
WORLD
02287226
468.93 TRADE CENTER PODGORICA
4,851
WPB-MONTENEGROMJEŠOVITO
02108500
3,493.23
PREDUZEĆE
4,893
X1,128.93
MARKET STR
5,418
YELLOW
02151073
5.25
SUBMARINED.O.O.
5,025
YUAN
02316471
471.82DA D.O.O. BUDVA
4,501
YUSTICIJA
02085259
1,698.27 MOJKOVAC
Gore transakcioni
ne Gore", br. 79/08,
87
Download

ovdje