Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
4,679
9,971.87
02017857
1
DECEMBAR
D.O.O. DRUŠTVO ZA PRIKAZIVANJE FILMOVA PLJEVLJA
1,367
18,659.17
02247968
FEBRUARDRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,D.O.O. NIKŠIC
1,571
46,903.78
13.
02454637
OKTOBAR DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
1,972
25,680.97
14.
02226693
NOVEMBAR D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - BAR
3,684
55,569.42
1SUNCECO
02096404
D.O.O. PODGORICA
89
44.52
26
02809338
OKTOBAR DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, ULCINJ
1,892
329,351.80
02618567
MNJ
D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
315.00
02719142
T814
DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA D.O.O. - BUDVA
59D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT PODGORICA
525.78
3&D
02831511
1,445 ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE CETINJE
6,458.00
3MD.O.O.
02384884
248
5,560.90
4.JANUAR
02910527
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
2,121 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - CETINJE
515.00
02395932
JANUAR
349 INTERNATIONAL DEVELOPMENTS D.O.O. - BUDVA
515.00
02709210
STAR
95 D.O.O. ZA TURIZAM,PROMET I USLUGE BAR
273.79
6.
02403722
MAJ
1,900
71,685.87
02752395
SEPTEMBAR
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
4,393D.O.O. NIKŠIC
210.14
9.
02113627
JUL
45
12.70
911
02432005
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO,EXPORT-IMPORT D.O.O. ULCINJ
A5,509.41
02729946
&1,621
M DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
A934.58
02368633
&4,287
S DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
A171.40
02414597
D2,231
A CO. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. ULCINJ
A139,814.73
02632292
D473
F DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I KONSALTING D.O.O. - BUDVA
02467925
A877.74
N2,620
I X DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
A40,349.41
02095220
R1,042
A R A T DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE U PROMETU D.O.O. - NIKŠIC
02378388
A7,126.96
T3,901
S D.O.O. ADRIATIC TECHNOLOGY SISTEMS - HERCEG NOVI
423 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
145,516.93
A02722151
KOP
4,159
14,579.69
02005794
A.
D.
TERMOPLAST GUSINE(RJEŠENJEM ST.BR.14/08 OD 09.07.2008.GOD.POKRENUT STECAJNI
POSTUPAK)
1,250
75,267.03
02306034
A.V.DIGITAL
CO D.O.O. - PODGORICA
3,995
12,934.28
02026384
A.D.
GORICAPROMET PODGORICA
3,673
1,212,083.40
02261871
A.D.
SERVISTRANS ROŽAJE
1,784
672.67
02663830
A.D.
AUTOSAOBRACAJ, KRAGUJEVAC - P.J. OSS KAMP BULJARICA , PETROVAC
1,774
1,806.43
02298783
A.D.
BAJO PIVLJANIN - POLJOPRIVREDA - PODGORICA (RJEŠENJEM ST.BR.335/11 OD
10.02.2012.GODINE POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
2,971
37,853.95
02013665
A.D.
DUKLJA PODGORICA
2,827
36,684.17
02617935
A.D.
ZA GRAĐEVINARSTVO,PROIZVODNJU I TRGOVINU IZGRADNJA PEC - DIO DRUŠTVA - HERCEG
- NOVI
1,615
9,680,977.49
02008238
A.D.
ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM VEKTRA BOKA - HERCEG NOVI
279
3,151,826.31
02012081
A.D.
KIPS-POLIMKA - BERANE
1
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
5,196
723,506.93
02002817
A.D.
PREKOOKEANSKA PLOVIDBA BAR
1,901
8,977.12
02003953
A.D.
T.U.P. BRSKOVO - BIJELO POLJE(RJEŠENJEM ST.BR.23/06 OD 12.09.2006. POKRENUT
STECAJNI POSTUPAK)
4,094
374,570.30
02001276
A.D.
TURIST BIRO ZA TURISTICKO-AGENCIJSKE POSLOVE PROMET I USLUGE NIKŠIC
2,124
857,040.49
02325861
A.D.
CENTROMOBIL BIJELO POLJE
404
49,533.06
02663511
A.D.DINAMIKTRADEPODGORICA
663
194.90
08007055
A.D.RADNICKI
UNIVERZITET SVETOZAR MARKOVIC - TOZA VRBAS, DIO DRUŠTVA U BERANAMA
12
22,397.03
02907224
A3
- MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
1,131
4,650.75
02683954
AB
INVEST DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA RAZVOJ PROJEKATA O
NEKRETNINAMA - KOLAŠIN
47
363.18
02972972
ABA
& CO D.O.O. ULCINJ
1,425
2,411.60
02767767
ABA
CARS MONTENEGRODRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
1,734
12,749.36
02671867
ABALDRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
3,504
16,489.34ZA TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE ,DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
02372932
ABACUS
D.O.O. BUDVA
962
574.48
ABDULAH
ADEMI KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - BURGDŽISKO SLASTICARSKA
RADNJA S.T.R. PALMA - BAR
2,043
1,074.55
02664402
ABI
COMPANYD.O.O. EXPORT - IMPORT ROŽAJE
766
9,356.67
02677385
ABIS
D.O.O. BUDVA
132
6,302.74 DSD.O.O DONJI STOLIV
02349825
ABRAKO
3,890
133.34
ABC
TRGOVINSKA RADNJA - NIKŠIC
2,193
2,728.31
02168782
AVANGARDA
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. BUDVA
1,874
10,384.94
02211947
AVANS
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
2,027
2,023.05
AVDIC
SABINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. SARA BIJELO POLJE
1,942
34,650.79
02348390
AVIO
MONTENEX COMMERCE D.O.O. PODGORICA
2,629
64,331.48
02356368
AG
- KAMEN D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO I PROMET
1,423
16,665.54
02715724
AG
AUTOMARKET D.O.O. PODGORICA
3,463
215.59
02354527
AG
NEW AGED.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
797
17,095.60
02831341
AG
PLUS DRUŠTVO ZA REKLAMU I PROPAGANDU, DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU - BUDVA
3,434
945.68
02412438
AGENCIJA
GUARD-KONATAR SEKURITY, D.O.O.- PODGORICA
86
993.10
02317575
AGENCIJA
ZA GEODETSKO-KATASTARSKE POSLOVE PROGRES MV D.O.O. - BERANE
2,060
12,106.98 ZA DEZINFEKCIJU ,DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU ĐUŠIC - EPITOX COMPANY D.O.O. 02374170
AGENCIJA
BUDVA
2,242
12,395.76 ZA ZAŠTITU PRAVA RADNIKA RAD & PRAVO D.O.O. - PODGORICA
02422107
AGENCIJA
1,514
2,764.03 ZA INVESTICIJE I IZGRADNJU BERANE D.O.O. - BERANE
02750724
AGENCIJA
75
30.00
02778866
AGENCIJA
ZA MIRNO RJEŠAVANJE RADNIH SPOROVA
2,298
136.36
02678799
AGENCIJA
ZA PROMET NEKRETNINA VIKTORIJA - PODGORICA
1,236
4,316.43 ZA PROMET NEKRETNINA MANAGER D.O.O. - PODGORICA
02424681
AGENCIJA
1,403
2,196.64 ZA PROMET NEKRETNINA SUZILI
AGENCIJA
2
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
2,266
AGENCIJA
02656400
2,220.00 ZA PROMET NEKRETNINA, TURIZAM, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO NEVAGRAD D.O.O.
ULCINJ
AGENCIJA
2,025
02458276
285,382.05ZA PRUŽANJE USLUGA ZAŠTITE LICA I IMOVINE SEKURITY GUARD SOKO BIJELO
POLJE
AGENCIJA
ZA SKLAPANJE BRAKOVA I DRUGE USLUGE LOVE STORY D.O.O. PODGORICA
1,599
02742691
385.82
AGENCIJA
2,106
02403501
2,475.00 LOMI D.O.O. ZA POSREDOVANJE U ZAPOSLENJU - PLJEVLJA
AGENCIJA
MLADOST DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PLJEVLJA
405
02751631
560.00
AGIC
KEMAL KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KAFE BAR DŽENITA- BAR
1,287
740.46
AGOVIC
3,243
77.21 SAFIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOSTU S.T.R. DA&NI - ROŽAJE
AGRAR
S & G EXP - IMPD.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, USLUGE, UGOSTITELJSTVO,
1,209
02676133
15,657.27
TURIZAM, EXPORT - IMPORT, ULCINJ
AGRARKOMERCE
O.D. ANDRIJEVICA
4,415
02104890
33,016.78
AGRO
- M D.O.O - BUDVA
1,563
02768828
13,088.21
AGRO
711
02726084
559.00- NOM D.O.O. ,EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
AGRO
BIZNIS SISTEM + D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, NIKŠIC (RJEŠENJEM ST.BR.107/14
353
02641704
1,600.84
OD 04.09.2014.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
AGRO
COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
2,656
02421780
1,303.82
AGRODOMACIN
DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET - PODGORICA
3,414
02285487
5,037.33
AGROINTER
4,540
02295679
12,394.70 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA
AGROKOMBINAT
13 JULHOLDING KOMPANIJA A.D.AGROTRANSPORT PODGORICA
3,194
02026341
227,833.18
AGROMED
4,735
02242184
3,805.76 - PAJOVIC O.D. PODGORICA
AGROMONT-DR.M.ŽIVALJEVIC
DOO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,UVOZ3,684
02326388
73,602.89
IZVOZ,INŽINJERING I KONSALTING - PODGORICA
AGROPOKRETD.O.O.
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, PODGORICA
2,544
02649144
408.53
AGROPRODUKT
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT ROŽAJE
3,688
02045141
107,349.67
AGROPROMET
- F D.O.O. - BIJELO POLJE
156
02741415
4,439.90
AGROFARMA
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - ULCINJ
1,042
02318873
5,943.25
AGROHERMES
JEDNOCLANO D.O.O. ROŽAJE
1,826
02234718
122,755.91
AGROCENTAR
COMPANY D.O.O. - BERANE
424
02651599
6,177.27
AD
BEA CENTAR BERANE
3,522
02280094
15,674.01
AD
BEAMEDIA BERANE
3,964
02278723
44,531.67
AD
BEPEK BERANE (PRESUDOM OSNOVNOG SUDA U BERANAMA K.BR.60/13 OD 18.09.2014 GOD.
2,139
02278847
32,816.82
UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU)
3,921
AD
02140098
93,476.15
KOMPAS BIJELO POLJE
5,296
AD
02291797
19,039.81
KOMPAS SERVIS BIJELO POLJE
AD
KOMPAS-ARMING BIJELO POLJE
4,805
02291754
12,975.23
3,684
AD
02004186
1,490,625.25
LENKA BIJELO POLJE
AD
METAL PRODUKT PODGORICA
1,873
02091747
22,771.55
2,336
AD
02078660
66,774.55
TURJAK - ROŽAJE (RJEŠENJEM OSNOVNOG SUDA U ROŽAJAMA I.BR.652/11 OD 18.10.2011
GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA OPTERECENJA I OTUĐENJA IMOVINE)
3
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
383
AD
02251396
53.89
FARMA MORAVAC BIJELO POLJE
150
AD
02788888
641.69
FLASH BAR
3,900
AD
02278766
113,630.72
FRIGO BELL BERANE
2,260
ADA
02433532
41,493.68
CO - DOO BIJELO POLJE
1,431
ADVERTISING
02414538
123,750.91
GROUP DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU (D.O.O.), DRUŠTVO ZA
MARKETING I POSLOVNE USLUGE - BUDVA
ADVOKAT
- ANA STANKOVIC-MUGOŠA - PODGORICA
4,490
25.71
ADEMAGIC
2,391
9,692.97 MIMOZA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOSTVU S.T.R. ADEA II- ROŽAJE
ADI
KONSALTING D.O.O. BUDVA
132
02967871
2,807.00
ADIZES
1,570
02642867
174.69 MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICA
ADM
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
670
02735105
2,823.37
ADMINISTRATIVNO
KNJIGOVODSTVENE USLUGEKONTO - BERANE
1,635
84,631.56
ADMIRABLED.O.O.ZA
PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT - IMPORT - BUDVA
1,042
02274078
641.02
ADNAN
475
168.75 BARLOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTOPRAONA - ULCINJ
ADORA
1,895
02415453
3,414.85D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - BAR
ADRIA
PLUS D.O.O. BUDVA
3,378
02394413
22,888.35
ADRIA
TRAVEL D.O.O. - BUDVA
478
02730901
69,948.90
ADRIATIC
573
02667916
3,680.77 DREAMSDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET
ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT - BUDVA
ADRIATIC
972
02621789
15,404.78 MONTENEGRO DEVELOPMENT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
ADRIATIC
132
02632560
40,724.77 PERFECT GROUPD.O.O. PREDUZECE ZA INŽENJERING, GRADNJU, VOĐENJE
INVESTICIONIH PROJEKATA I POSREDOVANJE U PRODAJI NEKRETINA , RISAN
ADRIATIC
775
02691159
2,446.56 RESIDENCED.O.O. HERCEG NOVI
ADRIATIC
2,236
02635917
40,114.33 SEQURITY SISTEM INT D.O.O. - TIVAT
ADRIATIC
612
02646781
64,562.79 STROJ D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - BUDVA
ADRIATICO
1,097
02383110
2,025,219.09COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - BUDVA
ADRO-GRADNJA
DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
814
02388367
15.00
ADROVIC
54
439.82 ERVIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BUTIKU ONE PODGORICA
ADUT
RENT A CAR D.O.O. - PODGORICA
356
02673665
3,203.71
AERO
KLUB ŠPIRO MUGOŠA - PODGORICA
790
02011379
4,906.76
117
AERODROM
02878445
2,573,984.34 KETERING MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA
KETERING USLUGE U VAZDUŠNOM SAOBRACAJU TIVAT (POKRENUTA DOBROVOLJNA
LIKVIDACIJA ODLUKOM OD 15.10.2014.GODINE, LIKVIDATOR NIKOLA METODIJEVIC BR.PASOŠA
008159798)
79
AŽS
02679426
86.29
D.O.O. BIJELO POLJE
821
AZURA
02466481
10,291.42
APARTMENTS LTD DRUŠTVO ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU - KOTOR
4,140
AIR
02363712
3,503.75
PLAST D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - BAR
93
AIRTOPIA
02427087
1,990.47 M N D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA ,BUDVA
4
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
3,909
299.98 AJRULA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. SIRKO - PODGORICA
AJRULAI
2,280
71,942.02
02344807
AJS
MIRANOVICI D.O.O. PODGORICA
354
4,448.87
02787644
AJŠA
D.O.O. EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
1,454
7,307.06
02374196
AKVA
MARIN D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE - BIJELA
1,948
4,057.51
02346702
AKVAMONT
D.O.O. BIJELO POLJE
3,684
25,372.81
AKI
4,280
636.83
AKO
- KOMERC 2 - BERANE
4,700
5,598.30ŽARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KRISTAL BERANE
AKOVIC
48
647.33 PLUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ULCINJ
02856956
AKOVO
412
623.66 5 ZA TURIZAM I USLUGE D.O.O. BUDVA
02098938
AKSIOM
3,715
7,926.28
02021226
AKCIONARSKO
DRUŠTVO S T A D I O N BERANE
4,020
189,651.79
02028565
AKCIONARSKO
DRUŠTVO DEKOR ROŽAJE
3,863
309.04
02256436
AKCIONARSKO
DRUŠTVO DRVOIMPEX - CELUGE ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO - BAR
1,845
24,490.75
02274132
AKCIONARSKO
DRUŠTVO DRVOIMPEX-MERVEL-ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU
PODGORICA
334
420.96
02034476
AKCIONARSKO
DRUŠTVO ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST MORACA SA P.O. - PODGORICA
1,706
4,697,341.96 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INŽINJERING I ZASTUPANJE LOVCENINVEST
02017555
AKCIONARSKO
PODGORICA
1,150
947,047.83
02004836
AKCIONARSKO
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU SVIM VRSTAMA KARTONSKE AMBALAŽE
KARTONAŽACETINJE
2,160
355,672.24
02300907
AKCIONARSKO
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU ACRONIM - DANILOVGRAD (RJEŠENJEM
ST.BR.241/11 OD 06.04.2012.GODINE POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
4,262
25,790.94
02371162
AKCIONARSKO
DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MARKET A.D. PODGORICA
298
1,950.47
02417936
AKCIONARSKO
DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT- IMPORT SI PROMET - L PODGORICA
473
2,756.57
02404915
AKCIONARSKO
DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT SI MONETA PODGORICA
32
2,313.97
02217236
AKCIONARSKO
DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA PAKO A.D. ANDRIJEVICA
4,415
123,249.05
02052466
AKCIONARSKO
DRUŠTVO IBARMOND ROŽAJE
2,938
20,554.18
02043254
AKCIONARSKO
DRUŠTVO KRISTAL - ROŽAJE (RJEŠENJEM OSNOVNOG SUDA U ROŽAJAMA
I.BR.652/11 OD 18.10.2011 GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA OPTERECENJA I OTUĐENJA IMOVINE)
3,684
256,676.14
02017083
AKCIONARSKO
DRUŠTVO PAPIR PODGORICA
24
97.34
02280108
AKCIONARSKO
DRUŠTVO POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO BERANE
5,309
159,843.43
02291762
AKCIONARSKO
DRUŠTVO RADNIK-KOMERC BIJELO POLJE
4,437
293,577.72
02010534
AKCIONARSKO
DRUŠTVO SANITAS BIJELO POLJE
55
80,965.01
02000326
AKCIONARSKO
DRUŠTVO U MJEŠOVITOJ SVOJINI ZA PROIZVODNJU,PRERADU I PROMET
CRNAGORACOOP - DANILOVGRAD
2,862
1,388.87
02043874
AKCIONARSKO
DRUŠTVO ULTEP - ULCINJ
1,012
3,626,380.04 DRUŠTVO FABRIKA ELEKTRODA PIVA PLUŽINE
02039630
AKCIONARSKO
55
2,108.20
02707306
AKCIONARSKO
DRUŠTVO FUDBALSKI KLUB BUDUCNOST PODGORICA
5
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
523
ALADIN
5,386.18MALJUŠEVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. RESTAURANT - PIZZERIA
FRATELLI - ULCINJ
ALBATROS
3,508
02082659
106,218.50 D.O.O. DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, KNJIGOVODSTVENO
FINANSISKE USLUGE I INŽINJERING
ALBI
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I
41
02237601
24,783.97
POSLOVNE USLUGE, EXPORT-IMPORT ULCINJ
ALBIJANIC
LJUBINKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST IZVAN PRODAVNICA BUDVA
4,492
20.59
ALBORINO
D.O.O DRUŠTVO ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE EXPORT-IMPORT - TIVAT
1,494
02403951
138.39
ALDI
1,938
02630397
15.00PROPERTIES DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
ALDINO.D.HADŽIMUHOVIC
ISMET - BIJELO POLJE
4,351
02333953
138.34
ALEKON
1,448
02635798
1,495.00 INC DRUŠTVO ZA TURIZAM I USLUGE, D.O.O.- BUDVA
ALEKSANDAR
DOLJANICA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU TRPEZA
87
807.42
BUDVA
ALEKSANDAR
RAICEVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PRODAJA SOKOVA I
44
165.00
SLADOLEDA - BUDVA
ALEKSANDAR
SHIP REPAIR D.O.O. ZA USLUGE I REMONT BRODOVA HERCEG NOVI
1,280
02799669
207.87
ALEKSANDRA
VUJOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. ROKI 8 - BUDVA
335
676.73
ALEKSEEV
INVESTD.O.O. BUDVA
1,976
02668831
647.28
ALEKSIC
3,079
4,010.27 RADOVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MARKET ULCINJ
ALEN
BIJELO POLJE
4,320
2,264.67
ALEX
INVESTMENTDOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
814
02651157
21,267.87
ALEX
STAR D.O.O. ,SUTOMORE - BAR
1,892
02671263
11,664.18
ALEX-IMOBILIEN
D.O.O. - PODGORICA
1,536
02664038
999.10
ALEXNER
1,046
02672901
1,338.43 & CO D.O.O. ZA EXPORT IMPORT UNUTRŠNJI PROMET UGOSTITELJSTVO I USLUGE ULCINJ
ALIAN
2,121
02412195
15.00 COMMERCE D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
ALIANCE
1,774
02720108
1,295.91 MONTENEGRO GROUPDRUŠTVO ZA KONSALTING I MENADŽMENT D.O.O.,BUDVA
ALIJA
SKENDEROVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR GARAVI SOKAK 4,023
1,080.70
BERANE
706
ALIKAVAZOVIC
1,126.22
JASMINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SAMOSTLNOJ
TRGOVINSKOJ RADNJI IRMA - PLJEVLJA
443
ALKOVIC
273.00 HAMID KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - PODGORICA
108
ALM
02435713
24.18BUSINESS DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,UGOSTITELJSTVO,PROMET ROBA I
USLUGA,EXPORT-IMPORT TIVAT
188
ALMAKS
02670585
634.80 - CGDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROJEKTOVANJE I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
2,125
ALMAS
02722950
1,328.72
- SERVIS D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
282
ALMINA
02853485
1,362.60COD.O.O. BAR
398
ALMIR
55.71 BRAŠNJANI KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -PRODAJA NA ŠTANDU - ULCINJ
1,454
ALO
02344670
909,244.81
GROUPD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT, PODGORICA
282
ALTER
02334160
95.57 EGO DOO
45
ALTKIN
02642395
1,842.85SERVICES LIMITED D.O.O. - TIVAT
6
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
40202919818
ALU
1,045.00
- CENTAR D.O.O. - ROŽAJE
64302789957
ALUGE
9,901.98
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O., NIKŠIC
46002693585
ALUMATIK
168,781.36MEDITERAN D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT PODGORICA
ALFA
GROUP MONTENEGRO D.O.O - PODGORICA
15902941058
6,896.19
ALFA
TRADE D.O.O. BAR
2,508
02352095
1,291,550.56
ALFA
F.D.S.DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
1,132
02773082
17,722.44
ALHAJALI-STANIŠIC
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT
3,755
02318016
9,702.28
PODGORICA
AM
MIŠNIC VUKAJLA I DR. PODGORICA
4,589
02272822
21.18
AMADEUS
303 GOSTIONA - HERCEG NOVI
4,458
12.27
AMAL
PRODUKT D.O.O. ROŽAJE
69 02406390
5,254.37
AMAR
COMPANY D.O.O. EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
17202639840
56,815.33
AMBA
DUPLJAK D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
3,684
02321904
5,271.93
AMBIENTE
3,355
02372886
2,454.82 D.O.O. - PODGORICA
AMBROZIJA
4,808
02315513
12,206.11 D.O.O.
AMBULANTA
OPŠTE MEDICINE SA GINEKOLOGIJOM REZIDENCIJA ZDRAVLJA - KERBER
13602879298
40,158.84
PODGORICA
AMD
GROSS D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA SUTOMORE - BAR
2,820
02412586
1,063.15
AMIEM
D.O.O. ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,413
02351579
13,426.52
AMINA
MINIMARKET - TUZI, PODGORICA
3,684
10,509.09
3,119
AMINEX
02430185
6,947.45DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU- PODGORICA
AMIS
MN DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
12202965062
2,022.17
2,860
AMM
02441799
3,704.44
- KOM D.O.O. NIKŠIC
AMONES
19302656361
4,321.36 IIID.O.O. BUDVA
1,938
AMSONE
02708329
15.00
ENTERPRISES MONTENEGRO DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROMET NEKRETNINA
D.O.O. BUDVA
6 02785528
AMFORA
2,848.27 TURIST DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO
I TRGOVINU - PODGORICA
1,817
AMY
02655047
3,500.57
& ART D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT NIKŠIC(RJEŠENJEM ST.BR.561/14 OD 14.01.2015.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
1,956
02752026
2,746.95
AN
& AN- BUILDING D.O.O. - BUDVA
1,508
ANBORA
02113619
477.61 D.O.O.ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,PODGORICA
3,807
02225344
718.45
ANGARADRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
4,367
02146266
1.12
ANDOS
D.O.O. HERCEG NOVI (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
1,277
361.35
ANDREJEVSKI
VESNA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R.CILI- BUDVA
11502937000
1,198.07 COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
ANDREX
4,834
4,227.21
ANDRIJEVIC
MIRJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - RACUNOVODSTVENA
AGENCIJA A-TIM - PODGORICA
2,917
ANDRIC
964.59 BERISLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PRODAVNICI BRZE HRANE- FAST
7
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
FOODTROPICO U PETROVCU
2,057
20,672.56
ANDRIC
VELIMIRKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. CIKI BUDVA
48
1,073.55DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU ZA PRODAJU PLAŽNOG
ANDRIC
PROGRAMA - BUDVA
3,684
7,335.24 SIMO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. BIFE PETROVAC PETROVAC
ANDROVIC
1,760
02651017
2,598.66
ANDROMEDAD.O.O.
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, BAR
4,001
4,989.41 SANJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R VIKTORIJA - PLJEVLJA
ANĐELIC
1,761
02101700
80,459.52
ANĐEO-KOMERCDRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. - NIKŠIC
1,691
12,531.99
ANĐIC
MILJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. CEVABDŽINICI KLOPKA 1BERANE
3,084
02445115
2,825.00 D.O.O. TIVAT
ANZALONE
1,166
02443350
204.34& A COMPANY DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
ANISA
3,684
02211092
5,345.49 DOO(RJEŠENJEM ST.BR.164/07 OD 11.07.2007.GODINE POKRENUT STECAJ)
ANICOM
3,217
02335301
564.01RAŠOVIC D.O.O.
ANKA
919
02832402
66,588.11
ANKER
& COD.O.O.ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICA
1,754
02451794
12,768.57 D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE - BAR
ANTIBARUM
2,517
02050935
521.50
ANTIVARI
D.O.O. BAR
1,266
02462052
565.36BAZAR DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
ANTIK
4,342
687.14
ANTIKVARNICA-GALERIJA
LATERNA - PODGORICA
2,449
02463296
3,123.44
ANTRE
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
3,196
02414996
261.73 O.D. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT IMPORT I TURIZAM HERCEG NOVI
ANŠAR
11
02819287
67,814.29
ANJA
KOMERC D.O.O. ZA PROMET I USLUGE - PODGORICA
3
02960699
678.58D.O.O. , BUDVA
AOLY
2,389
02420333
47,649.41 BUILDING INVEST D.O.O. - HERCEG NOVI
APOSTOL
1,432
02708388
15,996.90 SV.NIKOLA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D.O.O. PODGORICA
APOTEKA
1,034
02791692
1,093.18 TILIAE CORDATA - LIPA
APOTEKA
243
02783479
3,971.61
APR
D.O.O. ROŽAJE
1,259
02049660
110,561.31
ARAGANAD.O.O.
ZA ZANATSTVO,PROMET ROBA I USLUGA - BAR
2,404
02352109
72,043.76
ARAN
CUCCINE PEJOVIC COMPANY D.O.O. PODGORICA
6
02348560
216.16
ARB
INTERNATIONAL D.O.O. - ULCINJ
1,676
02327783
12,246.87
ARBA
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT -IMPORT ULCINJ(RJEŠENJEM
ST.BR.547/14 OD 15.01.2015. GOD OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
2,121
02365073
15.00 CO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - CETINJE
AREA
412
02952378
3,378.49 INVESTMENT GROUP D.O.O. - BUDVA
ARIGANT
1,938
02622360
15.00 DRUŠTVO ZA TURIZAM I TRGOVINU D.O.O. BUDVA
ARINA
46
02896729
968.53 L D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT
ARION
ULCINJ(RJEŠENJEM ST. BR. 548/14 OD 15.01.2015 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
1,434
02742314
1,694.41
ARION
NAUTIKA - MONTENEGRO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE KOTOR
2,228
ARIONA
02434954
11,371.33
& CO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO ,EXPORT-IMPORT
8
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
D.O.O. ULCINJ
4,170
ARIS
02384086
5,745.08
TRADE DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
793
ARMACOM
02696851
10,457.26 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - KOLAŠIN
856
ARMEND
3,687.11 CUNGIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - S.U.R. MANHATTAN ULCINJ
962
AROMA
02804689
693.85 N DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA (RJEŠENJEM ST.BR.35/11
OD 23.02.2011.GODINE POKRENUT STECAJ)
AROMITALIA
D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
902077094
162.04
ARPA
DRUŠTVO ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
433
02060841
6,906.41
ARSENIJEVIC
HERCEG NOVI
1,553
02322021
404.11
ARSENIJEVIC
JELENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.T.R. ICE PROIZVODNJA
1,041
42,184.94
TORTI I KOLACA - BUDVA
ARSOVIC
3,359
291.91 ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU GARDEN - PODGORICA
ART
& DECOR DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO PROMET ROBA I USLUGA
165
02853477
10,674.69
EXPORT-IMPORT - TIVAT
ART
BAR PLUSDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠU - BAR
1,195
02830388
9,767.13
ART
INTERIJERI D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - KOTOR
814
02720841
15.00
ART
PLASTDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O., NIKŠIC
107
02730278
8,071.20
ART
PROJEKTZA URBANIZAM, ARHITEKTURU, INŽENJERING I PROMET D.O.O. PODGORICA
20
02725410
22,522.83
ARTE
DOLCED.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
1,794
02682150
213,379.78
ARHING
4,562
02305275
1,258.11DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROMET D.O.O. NIKŠIC
ARCON
1,192
661.20 MIROSLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU ARCON PODGORICA
AS
COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
178
02393913
3,421.62
1,438
ASBKDOO
02464578
3,396.17 ZA PROMET I USLUGE PODGORICA
ASEE
MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICA
60
02781514
1,741.90
2,195
ASTI
02461331
51,067.70
EXCLUSIVE DRUŠTAVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, USLUGE I
SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET - PODGORICA
1,986
ASTRA
02693356
1,899,435.89
MONTENEGRO TRADED.O.O. ZA PROMET NEKRETNINA - BUDVA
1,830
ASTRA
02757303
4,583.68
RENT- A - CARDOO BUDVA
1,075
ASTROMELIJA
02639653
3,667.31
D.O.O.- BAR
607
ASTRON
02692627
34,178.64D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROJEKTOVANJE ,INŽINJERING I TRGOVINU ,EXPORT-IMPORT
- DANILOVGRAD
2,121
02624087
15.00
ATASDRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, D.O.O. TUZI, PODGORICA
1,833
ATEKS
02760525
11,870.08
D.O.O. BIJELO POLJE
513
ATEF
02166607
24,001.15
D.O.O. - PODGORICA
926
02370948
206.94
ATIC
D.O.O. AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO I PRAVNE USLUGE PODGORICA(RJEŠENJEM ST. BR.
549/14 OD 30.12.2014 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
3,693
ATLANT-PEZELJ
02055619
13,309.76
D.O.O. TIVAT
1,971
ATLANTA
02651572
5,950.18 INVESTMENTDOO ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
3,602
ATLANTIDA
02369320
6,098.60
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
9
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,909
12,534.22
ATLAS
02666375
CAPITAL PARTNERS DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I KONSALTING D.O.O. - BUDVA
3,064
67.21 BOŽOVIC KOSA I DR. O.D. BIJELO POLJE
ATOS
02095939
4,430
74.66 COMPANI ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM,EXPORT-IMPORT PODGORICA
ATRIC
02350491
514
497,469.09
AURORA
02721813
- MOBILID.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT , ULCINJ
1,686
55.61
AURORA
02402203
NOVA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
185
7,445.25 PROIZVODNO,TURISTICKO,TRGOVINSKO DRUŠTVO SA OGRANICENOM
AURORA
02047829
ODGOVORNOŠCU TIVAT
3,574
3,894.24
AUS
02356988
COMMERCE DOO
137
440.71- MOTO - KROS KLUB ZABJELO PODGORICA
AUTO
02427818
3,036
10,835.36
AUTO
02156407
- MOTO SPORTSKI KLUB VELIMIROVIC PODGORICA
1,693
12,926.49
AUTO
- TAXI
443
165.23- TAXI PODGORICA
AUTO
137
166.94-TAXI PODGORICA
AUTO
2,550
507.61B.M.DRUŠTVO ZA TRGOVINU,ŠPEDICIJU I USLUGE D.O.O. PODGORICA
AUTO
02393972
2,522
16,671.90
AUTO
02371448
DJELOVI PEROVIC D.O.O. BAR (RJEŠENJEM ST.BR.360/11 OD 11.01.2012.GODINE
POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
956
36,768.92
AUTO
02001446
MOTO DRUŠTVO MILO CICOVIC NIKŠIC
18
6,305.43
AUTO
02708728
MOTO DRUŠTVO ULCINJ D.O.O. - ULCINJ
1,263
3,680.48
AUTO
02680963
MOTO SPORTSKI KLUB PAVICEVIC , PODGORICA
1,627
494.89PERIONICA KVATRO - BIJELO POLJE
AUTO
292
101,662.90
AUTO
02357925
PRIMA 2 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE,EXPORT-IMPORT, CETINJE
3,994
5,220.98
AUTO
02337070
SERVIS STANIC D.O.O. ZA SERVISIRANJE VOZILA, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,
EXPORT-IMPORT PODGORICA (RJEŠENJEM ST.BR.126/06 OD 15.06.2006 POKRENUT STECAJNI
POSTUPAK)
3,327
1,819.63
AUTO
TAKSI VL. RAĐENOVIC JOVAN BUDVA
1,693
11,339.72
AUTO
TAKSI-KOMBI BERANE
4,834
47.09 TAXI
AUTO
3,392
219.07TAXI KOTOR
AUTO
109
99.26 TAXI PODGORICA
AUTO
443
56.66 TAXI PODGORICA
AUTO
1,137
75.00 TAXI - KOMBI BERANE
AUTO
444
230.61TAXI VL. BAOŠIC DARKO - PODGORICA
AUTO
3,392
20,027.47
AUTO
TAXI VL.BECIR DANILO KOTOR
1,105
240.90TAXI VL.KASOM ZORAN BUDVA
AUTO
327
13,599.34
AUTO
TAXI DJELATNOST
1,340
212.71TAXI PODGORICA
AUTO
1,692
17,444.66
AUTO
TAXI ROŽAJE
93
8,509.55
02768208
AUTO
CENTAR BRAJOVIC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
10
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
87 02403382
AUTO
1,933.35
CETKOVIC D.O.O. PODGORICA
51602419289
AUTO
982.70ŠKOLA VUJOVIC - CETINJE
1,070
AUTO
02133202
45,892.77
ŠKOLA EVROPA 93 ROŽAJE
46802336766
AUTO
5,100.74
ŠKOLA MILENIJUM PLJEVLJA
1,348
AUTO
02431815
2,335.03
ŠKOLA POLO PETROVAC OPŠTINA - BUDVA
3,879
AUTO
02320100
14,940.74
ŠKOLA SIGMOBIL PODGORICA
2,196
AUTO
02676281
3,987.56
ŠKOLA START BAR
32402315823
AUTO
7,548.31
ŠKOLA FLEŠ ŠKALJARI , KOTOR
13702164248
AUTO-MOTO
88.66
BUSINESS DOO
2,382
AUTO-MOTO
02448106
21,335.66
SPORTSKI KLUB ELEKTRONIK-M BUDVA
93 AUTO-TAKSI
48.49
1,693
AUTO-TAXI
16,918.60 BERANE
1,105
AUTO-TAXI
97.29
VL. ĐURAŠKOVIC PREDRAG - BUDVA
94 AUTO-TAXI
324.04
DIJELATNOST
443AUTO-TAXI
863.03
PODGORICA
1,692
AUTO-TAXI
18,475.37 ROŽAJE
1,692
AUTO-TAXI
17,870.47 ROŽAJE
94202381389
AUTOKAROSERIACOMMERCE
971.74
D.O.O. PODGORICA
3,828
AUTOMATIK
02070847
102,922.22 D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, UGOSTITELJSTVO I USLUGE KOTOR
89 02375320
AUTOMACO
92.56
D.O.O. PODGORICA
2,635
AUTOMEHANICARSKA
318.26
RADNJA AUTOMEHANIKA-NEŠO HERCEG-NOVI
4,902
AUTOPREVOZNIK
14.90
886AUTOPREVOZNIK
3,236.58
3,211
AUTOPREVOZNIK
15.00
, PREVOZ ROBE U DRUMSKOM SAOBRACAJU - KOTOR
1,406
AUTOPREVOZNIK
51,085.91
- ROŽAJE
2,998
AUTOPREVOZNIK
824.06
NIKŠIC
4,834
AUTOPREVOZNIK
74.49
- PODGORICA
1,136
AUTOPREVOZNIK
16.99
BUDVA
3,315
AUTOPREVOZNIK
245.35
KOTOR
1,670
AUTOPREVOZNIK
15,340.72
NIKOLIC STANOJLO HERCEG NOVI
3,991
AUTOSERVIS
425.28
KADOVIC PODGORICA
4,315
AUTOSJAJDRUŠTVO
02098822
57.85
ZA ZANATSTVO I TRGOVINU D.O.O NIKŠIC
1,808
AUTOTRANSPORT
760.77
VULANOVIC NIKŠIC
2,040
AUTOFLORIDAD.O.O.
02262711
9,404.55
DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO I USLUGE - HERCEG NOVI
1,677
AUTOCLUBDRUŠTVO
02755076
930.89
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
2,121
AFIRMA
02420210
15.00 DRUŠTVO ZA MARKETING I KONSALTING D.O.O. - PODGORICA
3,730
ACIKA
02087278
5,333.08
COMMERC DOO ZA TRANSPORT,PROMET I USLUGE - BAR
2 ADŽIC
279.89ZORKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MARIJA - BUDVA
11
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,049
ADŽIC
2,627.68
NENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -AUTOPREVOZNIK- NIKŠIC
1,321
ADŽIC
10,606.93
TOMISLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU AMBASADOR - CETINJE
37702705168
AQUA
98,046.79
- LUX DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
1,455
AQUA
02711583
96.99 VISTA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
68802327236
AQUA-SKI
5,504.47 D.O.O. - BECICI
81402460114
AQUALINA
1,648.60 DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I USLUGE D.O.O. - BUDVA
1,718
AQUAMARINE
02673967
42,711.86
D.O.O. - PODGORICA
19202705338
AQUARIS
5,207.60 D.O.O. - BUDVA
50702702274
AWISS
700.19 D.O.O. PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE -BEOGRAD, POSLOVNA
JEDINICA - PETROVAC
AXEL
1,181
02652609
19.00 GROUP D.O.O. - PODGORICA
AXEL
PHOTO STORED.O.O. ZA TRGOVINU I FOTO USLUGE HERCEG NOVI
2,036
02698498
319.83
B1,049.02
& B INTERNATIONALD.O.O. DANILOVGRAD
1,433
02655772
B2,404.74
& B SUR - PLJEVLJA
4,610
B308,145.71
& S PETROL D.O.O. EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
1,060
02755319
B15.00
TRADE D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
2,121
02439077
B&Đ
KOVACEVIC D.O.O. PODGORICA
2,666
02337193
3,194.65
B.M.V.
1,707
02678373
731.77COMPANYD.O.O. BERANE
B.N.G.
1,707
02639343
528.14- TEHNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE D.O.O. - KOTOR
B.N.R.
D.O.O. DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SPOLJNJU I UNUTRAŠNJU
1,671
02706512
1,615.26
TRGOVINU - TIVAT
BABACIC
3,023
4,525.30 ARMIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U MUŠKOM FRIZERSKOM SALONU
RARO PODGORICA
BABIC
DARA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. M.B. -DANILOVGRAD
2,287
2,440.63
173BABIC
303.02SEID KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. STOP - ŠOP - ROŽAJE
BABOVIC
4,472
02283107
6,828.79 D.O.O. PODGORICA
515BABOVIC
2,675.34 NEDELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - ŠTAND MJEŠOVITE ROBE - BAR
BABOVIC
3,334
12,630.52RANKO OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BAR PAB-MATIS BERANE
BABOVIC
4,246
02286408
1,267.73 COMPANY D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
BABOLAT
90 02855305
1,719.96 MONTENEGROD.O.O.ZA USLUGE I PROMET, ULCINJ
599BAJAGIC
1,920.71 NEVENKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU NENA NIKŠIC
BAJIC
IGOR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - BERANE
1,693
5,679.22
3,359
BAJCETIC
121.20
BOJANA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. HAPPY FAMILY PLJEVLJA
444BAJCETIC
750.85
MILORAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - PODGORICA
3,735
BAKAR
02167875
10,843.91
RG D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI (POKRENUT POSTUPAK
DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
1,628
BAKIC
1,483.87
DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST STOLAR PO POZIVU DEJAN - PODGORICA
916BAKOVIC
838.47 AMRA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. NEW YORK - ULCINJ
12
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
4,580
4,930.43
BAKOTOURS
02270544
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT ROŽAJE
604
1,696.96SONJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ŠNAJDERSKO KROJACKA RADNJA
BAKOC
SONJA - NIKŠIC
2,036
1,811.23
BALANCANA
02671085
D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, HERCEG-NOVI
726
2,351.60
BALBORDD.O.O.
02718758
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT,PODGORICA
1,516
15.00 LEGAL TREND DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
BALKAN
02772418
998
845.00
BALKANIKA
02800845
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANE
1,458
149,981.70
BALON
02423570
D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
326
12,142.12
BALTIC
ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U KOTORU
2,152
676.64 TELECOM - MNEAD PODGORICA
BALCAN
02723859
97
6,485.20
BALŠA
02924781
TRADE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
282
377,613.72
BAMBI
02447908
TRADE D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT, KOLAŠIN
4,254
1.94
BAMBINO
- BIJELO POLJE
1,879
846,448.50
BAMBIS-STOLARIJA
02146401
D.O.O. PODGORICA
2,777
10,658.65MUHAREM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOSTU S.T.R. TREND - PLJEVLJA
BAMBUR
2,936
6,045.04 TRADE DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
BANANA
02415437
223
110.00
BANAŠEVIC
MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI - PODGORICA
2,284
4,941.47 DIVNA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU ANA - NIKŠIC
BANDOVIC
3,732
26,838.99
BANJA
02259133
COMERCE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA
89
52.46
BANJSKI
02628864
KATUN DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET
ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT - NIKŠIC
1,714
15.00 ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TEZGA ZA PRODAJU OBUCE I
BAOŠIC
GAREDROBE - PODGORICA
310
77,583.45
BAR
02762226
INVEST D.O.O. - BAR
130
9,977.00
02778807
BAR
INŽENJERING DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAR
373
81,591.85
BAR
02934949
TRANSPORT DI FAROOQ AMIR D.O.O. ULCINJ
740
22,064.07
02805278
BAR
TREND D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, PODGORICA
1,579
240.90 MARINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CAFFE BARU M - BUDVA
BARALIC
1,033
25,043.56 TOURSDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
02702088
BARBADOS
373
20,430.61
BARBIC
02124696
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - TIVAT
2,819
2,142.04
BARJAKTAREVIC
MUNIBA KOJI OBAVLJA PRIVREDNA DJELATNOST U CEVAPDŽINICI IZABELA
PLAV
2,734
9,403.22
BARJAKTAROVIC
LJUBIŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU
LJUBIŠA - BERANE
1,168
129,374.27
02419602
BARKLI
- MONTENEGRO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - ULCINJ
44
604.47
BARLOVIC
REDŽEP KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TEZGA DETI ULCINJ
150
3,378.19 BRANISLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO PERIONICA - PETROVAC
BAROVIC
4,899
43.90
BAROVIC
LJILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KROJACKA RADNJA - NIKŠIC
3,992
28,431.57
02221136
BARSI
BAR
13
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
655
68,067.61
02790599
BART
D.O.O. PODGORICA
4,391
1,632.95 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
02183501
BARTEX
718
4,581.20 IMPEX - MONTENEGRO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, D.O.O. BUDVA
02396254
BARTOL
776
8,072.92BARUMDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
02688522
BARUM
4,087
178.12
02274370
BARCELA
D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I USLUGE - HERCEG NOVI
(POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
4,076
447.39 VL.ŠCEPANOVIC SAVA - BIJELO POLJE
BASKET
2,550
144.31 COMMPANY DOO
02356821
BASSRA
1,747
74,124.89DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
02746158
BATERS
3,684
8,419.84
02356244
BATLI
DOO
1,812
84,420.10
02388316
BATO
CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
23
415.00
BATRICEVIC
ALEKSANDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FIRMOPISACKOJ
RAD.NEON KNEZ REKLAME-BAR
1,546
405.90
BATRICEVIC
BOBAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAKSI - BUDVA
214
4,043.78
02679493
BAUERFEIND
CRNA GORA D.O.O. - PODGORICA
2,987
462.34
02461358
BAUHAUS
PROPERTIES D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU - BAR
1,991
616.99
02461544
BAUHAUS
REAL ESTATE DRUŠTVO ZA USLUGE I TRGOVINU D.O.O. BUDVA
4,656
335.11
BAHTIJAR
PAJAZIT KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R.PAJO ANDRIJEVICA
45
312.04
BAHTIJARI
SABAET KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.Z.R. LAGUNA - BAR
2,246
4,051.79
BACANOVIC
MILOSAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - BRZA HRANA EKO - BERANE
1,936
15,075.64
02424436
BACKO
COMPANY D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
3,349
3,852.73 VUKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PILJARI ONIX - SUTOMORE
BACKOVIC
2,117
1,186.59 ĐORĐIJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U TIVTU
BACKOVIC
2,434
31,465.42
02431548
BACO
COL DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
3,807
47.27
BACOVIC
KOMNEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U NIKŠICU
104
5,378.70 FADILA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BUKI - BAR
BADŽOVIC
4,000
141.33PETAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MILOŠ BERANE
BAŠIC
108
75.00
02824302
BBS
COMPANYDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAR
814
15.00
02730251
BD
MONT PROJECT D.O.O. - BUDVA
2,991
3,592.13
BEBI
ŠOP ANDREA
1,420
2,740.67
02774267
BEGANOVIC
PRODRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
1,186
4,284.97 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O.NIKŠIC
02130815
BEGONIJA
1,563
69,433.47 D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ULCINJ
02374927
BEGU&CO
2,121
15.00 - MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
02631881
BEDEM
2,319
569.82
BEZBRADICA
MILOŠ KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU-SAJAM BUDVA
3,998
2.35
02313251
BEZMAREVIC
- CO DRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT D.O.O. NIKŠIC
3,890
2.08
BEZMAREVIC
LJILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŽUTOJ TEZGI - NIKŠIC
2,018
11,800.72
02333830
BEIJING
DJINA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, HERCEG NOVI
14
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,790
BEKEEV
02696649
5,069.89 DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROMET NEKRETNINA D.O.O. - BUDVA
4,764
BEKTEŠEVIC
6,047.29
EVLIJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFANI KOLATA - GUSINJE
10
BEKTEŠEVIC
1,003.35
FEJZO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PORTABELLA 1 - PLAV GUSINJE
2,974
BELAVISTA
12,079.01 BIJELO POLJE
348
BELAN
5,897.57TIVAT
4,167
BELIVITA
02349787
2,465.46 D.O.O. PODGORICA
2,265
BELISIMA
02413019
6,008.77 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - MOJKOVAC
3,852
BELL
02384507
303.31
D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,315
BELLAMARIS
02456796
31,185.07
CASA DESIGN D.O.O. - ULCINJ
1,068
BELOŠEVIC
103.00
SLAVENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. SAŠKA - PODGORICA
2,140
BELJKAŠ
720.30 MIRJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. BIFE TRIOM- PLJEVLJA
849
BEMIVEST
02288737
28,684.23 D.O.O. ZA UNUTRAŠNJU,TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM PODGORICA
53
BENGAL
02410001
376.03 D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - BUDVA
4,083
BENZ
02098679
7,695.29
D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
46
BENJAMIN
02869306
4,437.35 & CO D.O.O. ULCINJ ( REŠENJEM ST. BR. 484 / 14 OD 16.12.2014 GODINE OTVARA SE
STECAJNI POSTUPAK )
BEOTERM
312
02785595
1,254.83 D.O.O. ROŽAJE
BEPPLER
1,230
02629682
470,619.24INVESTMENTS MONTENEGROD.O.O.- KOLAŠIN
BERGWOOL
COMPANY D.O.O. - PODGORICA
1,937
02681757
577.88
BERIŠA
811
15.00 HYSEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -KANCELARIJA ZA LECENJE LJUDINIKŠIC
BESKO
1,041
02744821
2,518.40BAU DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO D.O.O. - BUDVA
BEST
2,104
02705389
239.67INVEST PROPERTIES D.O.O. - PODGORICA
BEST
PROPERTY ACTIVE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
2,013
02637847
3,058.60
BETON
2,121
02405784
15.00 BOKA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE, EXPORT - IMPORT- PODGORICA
BECIROVIC
3,048
02066793
15,991.59 KOMERC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
BECIROSKI
MUSLIJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. BALKAN - ROŽAJE
1,896
2,639.72
BECOVIC
88
327.40 HASIRE KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CEVABDŽINICI HIT ULCINJ
BEDŽETI
1,788
4,197.25 AGRON KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PRODAVNICA MOBILNIH TELEFONA I
OPREME OZ - I BAR
3
BIBIZ
02279533
497.07
D.O.O. PODGORICA
2,237
BIBIC
4,601.33
MUNIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. BIBA ROŽAJE
BIBOX
TIVAT
4,390
4,843.11
2,777
BIVIO
02355558
1,565.69
TRADE DOO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT KOTOR
BIG
APPLE-NY D.O.O. EXPORT-IMPORT -BAR
1,511
02752581
66.25
3,991
BIG
02362155
3,449.45
STAR
BIG
TIME WORLDWIDE GROUPD.O.O. BUDVA
66
02774402
2,219.42
335
BIGOVIC
22,955.16ANĐELIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO-TAXI KOTOR
15
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
863
02704463
22,570.68DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. - BUDVA
BIGOVIC
1,432
02748355
13,882.82
BIZNIS
GROUP RADOVICDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
2,091
02265141
219,275.36
BIZNIS
SISTEM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU - NIKŠIC
2,203
02352532
13,328.48
BIJELI
PAVLED.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT DANILOVGRAD
93
02896524
197.75DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UGOSTITELJSKE USLUGE, TRGOVINU,
BIKES
PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT PODGORICA
2,246
02619997
72,234.45
BILBINGMONTE
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
2,420
02383233
2,449.26 D.O.O. - CETINJE
BILDON
3,422
6,893.50
BIM
VL.PRAŠCEVIC BRANKA PLAV
1,042
02739046
370,450.13 TIVAT
BIMABDOO
2,077
02671514
234.19
BIMBODRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, PROMET ROBA I USLUGA
EXPORT - IMPORT TIVAT
2,417
02126621
269,575.27
BINASA
DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
3,525
937.51
BIO
ŠPAJZ TIVAT
1,574
02398125
236,052.85DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
BIO-PLOD
128
02879905
311.53
BIRD
MKDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU HERCEG NOVI
128
02124203
1,677.52
BIRD
COMMERCED.O.O ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
4,038
02311003
23,072.90
BIRING
D.O.O DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PODGORICA,PC KRUŠEVAC
4,167
02059126
10,248.92 D.O.O. ZA GRAFICKU DJELATNOST,BIOGRAFIKU,TRGOVINU NA MALO I
BIROGRAF
VELIKO,SPOLJNU TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO,TURIZAM I SAOBRACAJ - PODGORICA
851
02731681
2,072.20
BIS-AGROPRODUKT
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
1,917
02088363
55,327.56
BISER
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE (RJ. OS. SUDA U B.P.
I.BR.716/11 OD 13.09.2011.GOD. ODREĐENA ZABRANA RASPOLAGANJA, OPTERECENJA I
OTUĐENJA UDJELOM OSNIVACA DAMIRA MARTINOVICA) (UPISAN U KAZNENU EV. NA OSNOVU
PRESUDE OS.SU. B.P.
1,615
2,339.99ŽABLJAK
BISTRO
4,677
02029634
264.58 A.D BIŠEVO ROŽAJE
BITEKS
1,157
417.69
BITIC
SEHAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU LAMBA BIJELO POLJE
1,038
3,364.79
BIFE
? NIKŠIC
3,226
351.00
BIFE
NAJ BAR
4,388
932.47
BIFE
BLUE - TIVAT
4,344
321.68
BIFE
BUNACA - HERCEG NOVI
4,610
1,880.20
BIFE
GRIL ŠLJIVANSKO PLJEVLJA
4,255
6,539.91
BIFE
ĐURICKOVIC MD BIJELO POLJE
4,023
BIFE
22.08NARCIS BAR
3,450
1,538.21
BIFE
PANORAMA CETINJE
4,315
BIFE
46.07ROZAFA ULCINJ
4,371
20,533.77
BIFE
RONCEVIC NIKŠIC
3,890
BIFE
3,461.54
SVAKI DAN - BUDVA
16
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
2,244
14,152.22
BIFE
STADION TIVAT
3,863
10,594.73
BIFE
STARA VAROŠ GUSINJE
4,741
1,469.44
BIFE
STARI LOVAC BIJELO POLJE
797 02810719
30,273.71 D.O.O. - KOTOR
BICCHIERI
1,104
8,966.37 RAFETA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. LION BAR
BIŠEVIC
1,714
1,592.52 SULEJMAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST DJELATNOST U S.T.R. DODONA BIŠEVIC
ULCINJ
3,106
2,842.86 ŠPRESA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU CELUGA - 19 BAR
BIŠEVIC
2,595
218.82 D.O.O. ZA PROIZIVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - MOJKOVAC
02651475
BJANKO
443 BJELIC
56.45 VESKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U PODGORICI
2,278
129,667.03
02347784
BJELOPAVLIA
TRANSDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET
I USLUGE EXPORT - IMPORT DANILOVGRAD
1,003
11,684.69
02262380
BLAGOJEVIC
D.O.O. NIKŠIC
11 02695928
4,682.67- RUBNE TRAKE DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
BLAŽIC
17 02460211
139.73 DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
BLANILA
2,378
64,016.57
02292556
BLANCO-TRADE
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. NIKŠIC
62 02861313
1,826.48- COMPANY D.O.O. - BUDVA
BLERIM
268 02666570
6,354.42 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - SVETI STEFAN
BLIZIKUCE
1,420
39,340.30
02677300
BLISS
LIFT MONTENEGROD.O.O. BAR
208 02916711
11,382.36
BLUE
GROUP DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO BUDVA
2,428
84,742.16
02703572
BLUE
DEVELOPMENTSD.O.O. KOTOR
1,049
3,370.62
02779528
BLUE
RIVER DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU -PODGORICA
2,595
124.25HORIZON TRAVELD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT
02642832
BLUE
PODGORICA
1,710
6,676.48
02701103
BLUE
CRYSTAL SERVICE D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - KOTOR
1,949
3,155.86
02648644
BLUE
WAVE PROPERTY DEVELOPMENTD.O.O. PODGORICA
1,949
1,581.97
02648652
BLUE
WAVE CONSTRUCTION D.O.O. PODGORICA
4,203
2.08
02214547
BLUMARINE
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE HERCEH-NOVI
3,832
24,779.17 COMPANY DOO
02356325
BMV-PLUS
431 02664925
5,080.95
BO-SI
TRADE D.O.O. - PLAV (NA OSNOVU PRESUDA OSNOVNOG SUDA U PLAVU K.BR.23/11 I
K.BR.57/2012 OD 30.11.2012. UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
3,556
3,526.95D.O.O ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT ŽABLJAK
02339846
BOARD
1,052
4,631.02 D.O.O. PODGORICA
02210274
BOBADIS
1,339
3,208.22
BOBANA
1,446
2,217.61 V D.O.O. - PODGORICA
02665450
BOBCAT
3,716
64,547.95COMPANY D.O.O. PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ŽABLJAK
02361493
BOGARD
2,390
21,255.37
BOGDANOVIC
SNEŽANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - S.U.R. SNEŽANA - KOLAŠIN
6 BOGETIC
30.26
VLADIMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTOLIMARSKA RADNJA
V.BOGETIC - PODGORICA
17
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
444
113.48
BOGICEVIC
BRANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAXI - PODGORICA
4,616
31,598.99
02204436
BODIKO
COMPANY DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET D.O.O. BUDVA
1,825
47,550.60
02634139
BOEM
- D DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
4,099
17,948.29 DRAGANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MIKI- BIJELO POLJE
BOŽOVIC
94
2,750.44 NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - SUR NAPOLEON - BUDVA
BOŽOVIC
4,834
536.36 NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NAPLATU PARKING PROSTORA
BOŽOVIC
,BUDVA
2,246
1,508.86 NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU STUDIO BERANE
BOŽOVIC
1,340
178.68 SLAVKO - TAXI PODGORICA
BOŽOVIC
152
2,088.80 TANJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU ANDREA BOŽOVIC
NIKŠIC
2,105
121.42
02728249
BOJ
KOMPANI D.O.O. NOVI SAD - DIO STRANOG DRUŠTVA U CRNOJ GORI - TIVAT
934
629,476.86
02785382
BOJANA
BN D.O.O. PODGORICA
2,665
13,765.02SNEŽANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -KROJACKA RADNJA COTTON
BOJANIC
LAND - PODGORICA
209
83,045.88
02716097
BOJANICD.O.O.
PODGORICA
3,979
18,017.52
02273225
BOJELADRUŠTVO
ZA TRGOVINU I GRAĐEVINARSTVO D.O.O.NIKŠIC
768
252.15 KMG GPD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, DANILOVGRAD
02739712
BOJIVO
1,053
1,636.14
BOJIC
ALEKSANDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR MIKASA - NIKŠIC
1,578
5,183.09
BOJIC
MARIJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MARIJANA BOJIC - BUDVA
444
414.01MILIVOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAXI - PODGORICA
BOJIC
3,363
45.00
02175231
BOJOVIC
DMD DOO
443
230.11 NENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAKSI - PODGORICA
BOJOVIC
54
65.00 - ART D.O.O. - RISAN
02696754
BOKA
522
15.00 DMC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KOTOR
02890224
BOKA
65
1,373.56
02811383
BOKA
CONSULTING D.O.O. ZA PRUŽANJE USLUGA INVESTICIONOG SAVJETOVANJA I
INŽENJERINGA - KOTOR
1,755
806.69 TRADE & AGENCY D.O.O. - KOTOR
02271931
BOKELJ
1,598
251.12
BOKOVAC
SLAVICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. TRAFIKA MJEŠOVITE ROBE
DABOSS - BAR
4,129
6,525.13 TRADE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
02346737
BOKOVAC
115
857.00
02259265
BOKSERSKI
KLUB BUDUCNOST 97 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
592
10,997.16 KLUB PODGORICA - PODGORICA
02294109
BOKSERSKI
10
6,401.36
02004585
BOKSITIA.D.
ZA EKSPLOATACIJU BOKSITA - CETINJE
702
696.99 D.O.O. NIKŠIC
02847574
BOLEKS
368
798.59
02774089
BOLTOND.O.O.ZA
ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU, EXPORT - IMPORT, PODGORICA
1,231
7,262.53
BOLJANOVIC
MARIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PRODAJA SLADOLEDA I SOKOVA PLAŽA KAMENOVO - BUDVA
377
960.18
02300397
BOLJEVIC
AUTO D.O.O. PODGORICA
948
2,363.05 BUMERANG D.O.O. - PODGORICA
02697971
BOLJEVIC
18
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
443
221.83
BOLJEVIC
DEJAN AUTO TAXI
4,834
3,716.05 ZDRAVKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU POD MURVOM
BOLJEVIC
PODGORICA
26
2,430.78 D.O.O. - BUDVA
02766779
BOMANITE
3,023
8,925.32D.O.O. - BAR
02344408
BOMBO
4,180
25,882.12
02367475
BOMIVEX-PRODUKT
- HERCEG NOVI
794
158,900.91
02366479
BON
AMI - INŽINJERING D.O.O. DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I POSLOVNE USLUGE
PODGORICA
4,447
133.39 TOURS DOO
02053624
BONAVIA
1,425
12,373.32 DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE D.O.O. BUDVA
02272458
BONEGRO
1,588
52,332.07
02321670
BONED
TRADE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA HERCEH-NOVI
439
244.21
BONEŠTA
BAJRAM KOJI OBAVLJA PRIREDNU DJELATNOST U VULKANIZERSKA RADNJA BONEŠTA
- PODGORICA
1,782
692,555.18
02067960
BONITA
TRADE DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O.
PODGORICA (RJEŠENJEM JAVNOG IZVRŠITELJA IVM.BR.1574/14 OD 10.11.2014.GODINE
ODREĐENA ZABRANA RASPOLAGANJA UDJELOM OSNIVACA MIODRAGA ŠCEPOVICA JMB
1709967210016)
1,606
3,905.30 D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
02440687
BONTON
306
8,967.04
02352338
BOOM
COMPANY DOO
4,364
1,025.53
02368277
BORA
& RB D.O.O. DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBE I USLUGA
EXPORT-IMPORT PODGORICA
93
4,488.57
02896737
BORA
BORA D.O.O. BUDVA
1,921
1,542.76
02666383
BORA
KECIC - SPECIJALNI TRANSPORT DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. HERCEG NOVI
865
12,025.81 SADAT KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU BOSS - BAR
BORANCIC
1,432
119,763.73COMMERCE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
02458934
BORDATA
1,326
33,612.59
02386224
BOREJ
D.O.O. ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT- IMPORT - PODGORICA
528
15.00 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROMET I
02663104
BORIK
USLUGE ,EXPORT-IMPORT - TIVAT
2,127
11,202.82 MILUTIN
BORILOVIC
137
656.59 - COMPANY D.O.O. - BUDVA
02403595
BORICIC
173
92.53
BORICIC
DRAGUTIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI - PODGORICA
4,324
197.05 - BIJELO POLJE
BORJE
3,261
9,774.24
02302969
BORO-MONT
D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - PODGORICA
328
13,474.66 ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TAKSI PREVOZA - KOTOR
BOROZAN
528
15.00 J.D.K. DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - TIVAT
02762579
BOSS
2,518
8,394.38 GROUP MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
02431254
BOHEMIAN
228
307.92 GARDAŠEVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PLAŽA GARDAŠEVIC - BUDVA
BOŠKO
1,594
1,548.55DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANE
02638584
BOŠKO
3,695
2,769.14 ANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. BONAMIKO BIJELO POLJE
BOŠKOVIC
19
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,005
BOŠKOVIC
7,191.79 DUŠKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. VASO BAR
2,123
BOŠKOVIC
541.96
JULIJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST BUREGDŽINICA INTEGRAL BUDVA
3,909
BOŠKOVIC
430.72
MARIJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R.GUMEX - BIJELO POLJE
1,957
BOŠKOVIC
962.63
RANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TRGOVINA TEKSTILOM -BUTIK
ANEMONA,BIJELO POLJE
3,695
BOŠKOVIC-KOMERC
02413299
4,600.43
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU- BIJELO POLJE
814
BR
02354900
15.00
TOM COMMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD
349
BR'IZ
02622963
6,484.78
D.O.O. - BUDVA
712
BRAVAR
14,790.91
780
BRADAŠEVIC
02187248
7,638.59
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU I
UGOSTITELJSTVO TIVAT
2,207
BRAJOVIC
4,064.06 ALEKSANDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PRIVATNI SMJEŠTAJ
BRAJOVIC - PODGORICA
349
BRAJOVIC
12,951.64 ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SUR KAFE PIVNICA EVERGREEN KOTOR
46
BRAJOVIC
1,519.44 MIRSADA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RIBLJI RESTORAN DURANTE
ULCINJ
BRALIC
853
602.83 ABDULAH KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR ADO ROŽAJE
BRALIC
2,448
3,228.52ALMERA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI - ROŽAJE
BRAMI
3,729
02412713
142.27 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
BRAMIK
D.O.O. PODGORICA
2,386
02276542
126,570.16
BRAMIS
TRGOVACKO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
1,563
02345609
14,830.77
BRAND
814
02666910
15.00 -NEW BALKAN DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA RAZVOJ PROJEKATA O
NEKRETNINAMA - BUDVA
BRATILJA
TRADE D.O.O. DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,
4,066
02360934
13.09
PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,425
BRAUNOVIC
1,137.73
DRAŠKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KIOSKU CITY CHAMPIONS
KOTOR
2,121
02296101
15.00 DACIC DOO
BRACA
1,223
BRACA
02367122
1,802.50JOKIC D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - MOJKOVAC
3,702
02053764
24,634.56
BRACA
M.M. D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I TURISTICKU DJELATNOST KOLAŠIN
2,121
02437830
15.00 MRKULIC D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
BRACA
627
1,843.28
BRAŠANAC
DRAGOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -KAMENOREZACKA RADNJA
MERMER - PLJEVLJA
1,692
BRĐANIN
8,959.97 MIRSAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA- ROŽAJE
51
BREEZEDOO
02629267
19,185.07
ZA KONSALTING, SVETI STEFAN
4,184
BREZA
02287153
1,773.70
- NIKCEVIC D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE KOTOR
480
BRIG
02768763
13,662.15
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
326
BRIJACKO-FRIZERSKI
8,300.68
SALON COMPA KOTOR
20
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
2,127
BRKAN
1,106.57NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST DEKORACIJA BRKAN - TIVAT
4,359
BRKOVIC
02332060
365.54 I OSTALI D.O.O. PODGORICA
482 02670852
BROBUŽAR
27,290.37 D.O.O. - TIVAT
45 02288079
BROD
218,106.21
- KOMERCD.O.O NIKŠIC(RJEŠENJEM ST.BR. 505/14 OD 25.12.2014 GOD. POKRENUT
STECAJNI POSTUPAK)
993 02787504
BROS
228.46D.O.O. - PODGORICA
1,418
BRUNO
02396190
19,208.82
DIGITAL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT - ULCINJ
3,036
BRŠNO-PROMET
02425505
10,045.41
D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO- CETINJE
3,684
BS
4,291.14
2,121
BS
02424088
15.00
INŽENJERING DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROJEKTOVANJE I
INŽENJERING D.O.O. - PODGORICA
2,337
BU
02642000
606.38
2 DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I KONSALTING D.O.O. - BUDVA
1,780
BUBANJA
02456885
5,140.28 D.O.O. ZA ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I UGOSTITELJSKE USLUGE DANILOVGRAD
2 BUVLJA
315.00 PIJACA KLICEVO-NIKŠIC
115 02631474
BUDVA
3,378.15INŽENJERING DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
349 02885492
BUDVA
33,677.76
PROJECTS 01-A DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. BUDVA
282 02885484
BUDVA
14,011.68
PROJECTS 01-B DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, D.O.O. BUDVA
195 02702231
BUDVA
14,140.72
HOLDING D.O.O. BUDVA
1,908
BUDVANSKI
02423723
15.00
DELFINARIJUM DRUŠTVO ZA ZABAVNE AKTIVNOSTI D.O.O. BUDVA (POKRENUT
POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
2,181
BUJIŠIC
1,234.65RADMILA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. BIFE RADA PLJEVLJA
3,441
BUJKOVIC
3,587.24 STEFANIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU BRIV KOTOR
2,309
BUKVIC
955.93 RADOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH
RADOVA NA TERENU - PODGORICA
129 BUKURIJE
1,634.62 FICIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. NEW HOLEGRO 2014 ULCINJ
3,526
11,395.63PREDRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTOPREVOZA - NIKŠIC
BULAJIC
460 BULATOVIC
149.73
VELIMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TEZGA -PRODAJA CVIJECA I
ARANŽIRANJE- PODGORICA
306 BULATOVIC
388.47
VESNA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - FRIZERSKO-KOZMETICKI SALON
VESNA - PODGORICA
3,135
603.31
BULATOVIC
VIDOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U BIJELOM POLJU
1,678
02689057
1,481.64
BULATOVIC
GRADNJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
3,688
108.03
BULATOVIC
DARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U DISKO BARU KASPER MOJKOVAC
1,340
485.12
BULATOVIC
DRAGOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA- PODGORICA
3,243
BULATOVIC
2,819.65
IGOR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. AMARO ROŽAJE
892 BULATOVIC
2,274.53
LJILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. DOLCE VITA M NIKŠIC
2,189
BULATOVIC
1,488.49
MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST RESTORAN BLUE MAGIC BUDVA
443 BULATOVIC
164.80
NEBOJŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PODGORICA
173 BULATOVIC
31.42
PREDRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PODGORICA
21
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
443
348.00
BULATOVIC
RADOVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - PODGORICA
3,684
9,004.30
BULATOVIC
STANIMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOSTI U STR PUTNIK - MOJKOVAC
3,508
452.19SPASO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU JELENA ŽABLJAK
BULIC
1,216
707.27HASIM - OPANCARSKA RADNJA - PODGORICA
BULIC
75
8.30
02200066
BUMETAL-CETKOVIC
D.O.O. PODGORICA
4,834
47.11
BURZAN
DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTOPREVOZA - PODGORICA
1,549
233.21 VALENTINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. VALENTINA - BUDVA
BURIC
137
77.15 DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TAKSI PREVOZ - PODGORICA
BURIC
12
1,348.53
BURIC
NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - SUR NORIS PUB - NIKŠIC
768
1,953.25 & CO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO,EXPORT-IMPORT
02431246
BUSHATI
D.O.O. ULCINJ
3,278
126.45 TOP- MAN - BAR
BUTIK
4,243
185.56- KOMISION BRILIJANT BAR
BUTIK
3,890
235.57- KOMISION PERPER - BAR
BUTIK
1,700
1,844.70
BUTIK
- KOMISION S.T.R. SUNCE BUDVA
2,245
728.75-KOMISION MAX
BUTIK
3,443
642.04DARK BAR
BUTIK
3,492
1,019.66
BUTIK
ŽELJKA BAR
2,522
4,706.37
BUTIK
KOMISION SONY BAR
3,110
6,069.69
BUTIK
LAGUNA BAR
4,167
24.75 MAJA BAR
BUTIK
2,433
1,002.93
BUTIK
NINA PODGORICA
3,684
11.56 OLUJA - BAR
BUTIK
3,908
1,310.24
BUTIK
PICOLO
146
9,700.13
BUTIK
PLAVI CVIJET - BAR
4,346
6,988.36
BUTIK
SUNCE TIVAT
4,240
86.82 CILE BAR
BUTIK
3,709
25,946.33
BUTIK
CILE - BAR
1,034
12,094.65
BUTIKKOMISION - NOVITET BAR
3,443
1,453.53
BUTIK-KOMISION
GAGA BAR
3,106
3,637.98
BUTIK-KOMISION
SIRENA BAR
3,896
4,223.61
BUTIKLISCCA
671
30,893.01
02406195
BUTUA
COMPANY DRUŠTVO ZA PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRACAJU BUDVA
4,090
778.60 CO D.O.O. BIJELO POLJE (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
02367947
BUCKO
1,020
129.23
BUŠATLIC
MILIHAJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R.KAFANA ANTIGONA ULCINJ
443
163.19
BUŠKOVIC
MILAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST- AUTO TAXI - PODGORICA
1,606
4,154.75
02686325
BUX
PARKET D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
22
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,944
BC
02710838
12,360.82
D.O.O. BAR
1,587
BWP
02745178
15,223.59
DEVELOPMENTDOO PODGORICA
271
V11,134.77
02281830
& V VUJOVICD.O.O. - PODGORICA
1,412
V3,545.56
02764555
& S DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
422
V6,067.88
02360098
- S - EXPORT-IMPORT ZA PROMET ROBA I USLUGA - SVETI STEFAN
570
V18,514.18
02356970
. B . AMBASADOR DOO
2,665
V24,822.07
02366584
I G O R D.O.O. PODGORICA
89
V90,078.18
02188988
I L U S I D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO,PROMET ROBA I USLUGE
3,684
V18,296.03
02196123
R S EXPORT-IMPORT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I
USLUGA BAR
V&D
ROYAL DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAR ( REŠENJEM ST.BR. 457 / 14 OD
96
02985110
3,233.82
08.12.2014 GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK )
V&Z
SEKULIC I ORTACI O.D. PODGORICA
3,525
02334593
35.00
V&K
SVETIONIK D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
2,305
02332108
12,885.35
V.E.
COMPANY D.O.O. - BUDVA
713
02892804
17,410.03
V.Z.
SPORT D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT, ŽABLJAK
96
02335948
2,580.96
V.I.P.
1,908
02349108
30.00EUROPEAN FASHION DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
V.KOSTIC
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. -NIKŠIC
627
02741482
412.34
VAĐON
3,879
2,403.77DARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU SKADARLIJA BERANE
VAJNE
DOO
11
02190532
1,780.99
VAL
MASLINA BAR
3,954
95.97
4,094
VAL
02370905
102.35
PRODUCT DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O.
PODGORICA
335
VAMPUM
02227436
706.58 D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT,PODGORICA
VANILLE
402910624
443.90 COCO DRUŠTO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - HERCEG NOVI
487
VANINA
3,110.44ELEZOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U UGOSTITELJSTVO CAFFE-PICA
ART TAVERN 2 ULCINJ
655
VANJANA
02624494
47,724.85 D.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,502
VARDA
02783070
15.00 - TARA D.O.O. - PODGORICA
2,064
VARDADRUŠTVO
02711079
4,588.98
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, PODGORICA
2,286
VARONA
02392402
629,515.50
TRADE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT- IMPORT - ULCINJ
402195283
VASILEVS
413.96
D.O.O, ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
PODGORICA
1,606
VASILIJE
02405474
121,580.78
& MIA D.O.O. BAR
1,105
VASILIJEVIC
177.54
ANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST STR GOBBI - BUDVA
822
VASILJEVIC
46.13
GORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. ŠALANDA HERCEG NOVI
3,083
VASILJEVIC
4,844.72
JOVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U GRAĐEVINSKO-ZANATSKOJ
RADNJI - PO POZIVU - PODGORICA
1,035
VASIC
02720078
1,550.78
COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - MOJKOVAC
3,441
VASKO
02422611
6,367.47D.O.O. ZA TRGOVINU,TURIZAM I TRANSPORT,EXPORT-IMPORT PODGORICA
23
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
2,328
VASO
02454327
3,981.10
VIDAKOVIC KOP-TRANS D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,SAOBRACAJ
,GRAĐEVINARSTVO I SKLADIŠTENJE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
VASO
40
164.53VUCICEVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PLAŽNI BAR BUDVA
VASOVIC
111
02818973
1,510.31 & CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU , BAR
VASOVIC
3,114
02212064
258.88 D.O.O ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE N.LJUBIBRATICA 75 HERCEG NOVI
(POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
VASOVIC
377
2,628.54 SINIŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR DUBLIN PUB BAR
VASSA
892
712.16 ZDENKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST CAFFE BAR PALMA - SUTOMORE - BAR
VATERPOLO
KOMERC D.O.O. - KOTOR
3,404
02129744
506.62
VAUCER
318
02444887
912.38 PLUS D.O.O. ZA PROIZVODNJ I PROMET PROIZVODA I USLUGA - CETINJE
VG
- COMMERCE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
968
02406632
961.75
VG
SERVIS BAR
947
02089211
677,528.99
VD
PLAST DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
429
02864312
466.33
VEB
CENTAR DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI - KOTOR
5
02809419
2,236.09
VEVCANID.O.O.
ZA GRAĐEVINARSTVO - PODGORICA
1,599
02744406
487.26
VEKA
COMPANY D.O.O DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA
1,216
02325063
1,791.49
PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT POGORICA
VEKOVIC
208
115.00 ALEKSANDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U PODGORICI
VEL-SPORT
3,821
02297973
11,463.99 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
VELEPROMEX
D.O.O. ROŽAJE
349
02048078
36,459.26
VELESTKOMERCD.O.O.
ZA PROIZVODNJU,GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I
1,360
02258242
4,840.36
TURIZAM - CETINJE
VELIKIC
759
02076438
4,152.01DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA
SUTOMORE-BAR
3,956
VELIPOJA
02193876
23,247.04 TRADE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA EXPORT-IMPORT, PROMET,
PROIZVODNJU I USLUGE ULCINJ
101
02856387
1,826.76
VELOX
DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
2,265
4,046.46 BRANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU WALKER - NIKŠIC
VELJOVIC
2,327
5,929.19
VEMAX
2,327
10,082.96
VEMIC
ZORICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - FRIZERSKI SALON PAHULJA - ŽABLJAK
352
02788659
10,369.25
VEMSDRUŠTVA
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
3,533
02097761
3,719.29D.O.O. CETINJE DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE
VENBIG
61
VENICE
03002195
525.50 ITALIAN FOOD DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
843
02351218
364,127.11
VERAKI
KOMERC ZA EKSPLOATACIJU , OTKUP , TRANSPORT I PRODAJU ŠUMA , PROIZVODNJU,
TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO EXPORT-IMPORT D.O.O. PODGORICA
4,030
VERDURA
02086956
5,976.28 D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE HERCEG-NOVI
374
VEROLINDA
02756676
20,966.29 D.O.O. - TIVAT
1,934
VERON
02739119
1,549.35DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - BUDVA
1,738
VERONA
02673975
2,433.57 MOTORS D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
830
VERTU
02811588
14,204.69
DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - PODGORICA
24
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
3,772
6,254.31 D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
02384850
VERUŠA
164 VESELINKA
1,140.40
PETRIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU MJEŠOVITE ROBE
BUBA BAR
4,019
2,522.27 PLUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT
02357836
VESKOM
2,616
5,061.22
VESNA
BERANE
1,216
582.81 D.O.O. - PODGORICA
02651467
VESNA
1,237
6,677.26
VESNA
MARKOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. LIBERA BUDVA
1,425
4,137.10 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT02714051
VESUVIO
IMPORT - PODGORICA
94 02799553
3,594.05
VETTA
HOME D.O.O. - BUDVA
3,128
5,128.03 OLIVA , PETROVAC - BUDVA
VEŠERAJ
4,506
1,611.77 BRANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. SVETI GEORGIJE- BIJELO
VEŠOVIC
POLJE
443 VEŠOVIC
141.37 JUGOSLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PODGORICA
2,476
4,563.24 MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KAFE BAR DEJO VEŠOVIC
PODGORICA
814 02289059
15.00
VIA
LIBERO D.O.O. ZA PROIZVODNJU OBUCE I KOŽNE GALANTERIJE, TRGOVINU I USLUGE,
EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,830
3,133.28
02075814
VIVA
PEYTON D.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
156 02636271
15.00CO DOO ZA PROMET I USLUGE KOTOR
VIVA
3,912
45,695.01
02371278
VIVA
COMMERCE D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - KOTOR
230 02855089
214.32 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAR
VIVARO
857 02821656
1,063.83
VIVAS
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BIJELO POLJE
1,347
79,945.81
02309599
VIGIDRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE,D.O.O - NIKŠIC
964 02390213
8,150.51
VIGOROSO
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I TURIZAM D.O.O. BUDVA
1,909
12,360.00 PETAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -OPRAVKA APARATA ZA
VIDAKOVIC
DOMACINSTVO- HERCEG NOVI
3,684
30.38 KLUB KULT-BUDVA
VIDEO
328 VIDEO
599.04 CD KLUB BETMEN TIVAT
2,322
1,948.79
VIDEOTEKA
MISS NIKŠIC
1,158
6,693.66
VIDIC
BLAGOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R.BLAGOJE PODGORICA
137 VIDIC
231.56GRUJICA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO - TAXI - PODGORICA
1,475
63,732.39
02112221
VIDROPROM
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I PREVOZ D.O.O. NIKŠIC
362 02907941
1,797.74
VIE
VETTAINVEST - ENGINEERING D.O.O. - BUDVA
1,875
885.75 COMPANYDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT - IMPORT, ROŽAJE
02722402
VIJENAC
677 02142112
28,307.11
VIK
- MONT DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU D.O.O. - BUDVA
4,461
844.38 COMMERCE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
02312301
VIKING
2,561
3,090.33
02660393
VIKO
INC - DIO STRANOG DRUŠTVA MONTENEGRO - PODGORICA
129 02866510
220.98
VIKTORIA
D.O.O. BUDVA
814 02631571
15.00- CASTIO D.O.O. - PETROVAC
VILA
25
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
247
5,936.14
VILIC
IVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE HAVANA CLUB NIKŠIC
2,545
2,823.02
VILIC
KEMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.Z.R. ELEKTRO SERVIS VILIC PLJEVLJA
209
1,201.42
02635267
VILLA
BOR DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
611
2,323.96
VILOTIJEVIC
LJILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI BR.26 - NIKŠIC
2,265
2,133.50
VILOTIJEVIC
RADA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CAFE KLUBU LONDON- NIKŠIC
852
27,746.81 RADONJIC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET
02815168
VINARIJA
I USLUGE, EXPORT-IMPORT - DANILOVGRAD
577
343.98
02706431
VIO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
26
882.46
02813599
VIP
HOMES D.O.O. BAR
2,105
869.59
02672731
VIR
2007 D.O.O. - TIVAT
3,169
15,767.13
02402009
VIRAK
I CO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BIJELO POLJE
602429411
11,821.07 D.O.O. ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE HIDROTEHNICKIH OBJEKATA I INSTALACIJA ,
VIRMONT
PROMET I USLUGE - BAR
2,804
69,424.07
02342430
VISA
D.O.O. ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
38
215.00CO D.O.O.ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, ULCINJ(RJEŠENJEM
02789124
VISAR
ST. BR. 520/14 OD 23.12.2014. GOD. OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
3,362
4,160.80 PLAV
VISITOR
814
15.00 GRADNJA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO,
02722607
VISUX
PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - TIVAT
2,677
4,028.97
02263378
VISCO
D.O.O. - PODGORICA
2,121
15.00
02413345
VITAD.O.O.
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT - IMPORT CETINJE (POKRENUT
POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
3,335
1,633.10
02342278
VITAMCOMERC
- BELAN I OSTALI OD DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE TIVAT
94
13,380.27 ALEKSANDRA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU NA ZELENOJ
VITOŠEVIC
PIJACI - SUTOMORE
697
3,577.64
VICO
JANJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. STIL BIJELA, HERCEG NOVI
814
15.00
02630141
VICTORIA
CO DRUŠTVO ZA TURIZAM I PROMET NEKRETNINA D.O.O. - BUDVA
171
47,157.86GROUP DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O.- NIKŠIC
02923408
VICTORY
884
5,165.25VERA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - BUTIK CAR - NIKŠIC
VIŠNJIC
660
56,285.78
02157047
VIŠNJIC
COD.O.O. NIKŠIC
480
52,408.97
02459272
VJERA
- MONTE D.O.O. TIVAT
361
1,205.42LUNJIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - IGRAONICA VJOLCA - ULCINJ
VJOLCA
1,693
9,537.34 MURIS AUTO TAXI BERANE
VL.AGOVIC
55
203.48
VL.MIŠKOVIC
LJUBICA TIVAT
137
105.92
VL.ŠUNDIC
MILENKO PODGORICA
4,112
20.29
02357259
VLA-MILD.O.O.PODGORICA
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT
1,068
1,749.29
02775662
VLADIPDRUŠTVO
OGRANICENE ODGOVORNOSTI PODGORICA
4,699
16,319.94
02287897
VLADO-JOVICIC
O.D. - BUDVA
602754487
757.22
VLADRAD.O.O.
BAR
1,329
1,052.75
02664429
VLAMONDRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
26
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,941
142,017.29
VLANI
02192250
DOO
23
430.31 ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU LEPENAC,SPUŽ VLAOVIC
DANILOVGRAD
1,082
3,797.52 DRAGICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PRODAJA SOKOVA NA ŠTANDU VLAHOVIC
BUDVA
1,332
17,251.11 PREDRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATVOST SPECIJALIZOVANI ZAVRŠNI
VLAHOVIC
RADOVI U GRAĐEVINARSTVU STEFAN KOLAŠIN
1,726
5,319.27
VLAHOVLJAK
JASKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R.CD SHOP LASER- PLJEVLJA
4,644
11,889.34
VLAHOVLJAK
MUNIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R.KOMISION PRINCEPLJEVLJA
387
563.21
VLAHOVLJAK
REFIK KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. ZA PROMET VOCA I
POVRCA - PLJEVLJA
38
2,437.66
VMG
02946947
- TRADE DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
2
2,910.89 PODGORICA
VMDD.O.O.
02876299
3,684
45,808.48
VMT
1,376
815.84 - BAR
VOGUE
1,031
4,113.01
VODAPROJEKT
02715830
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
1,504
90,849.85
VOIP
02672626
TELEKOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,672
12,807.23 GORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. STAKLO MOJKOVAC
VOJVODIC
173
245.48
VOJVODIC
RANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PODGORICA
2,797
295.89BATUTA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - VULKANIZER PAJSER KOTOR
VOJIN
87
11,061.50
VOJIN
02400146
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MOJKOVAC
1,339
131.78
VOJINOVIC
VESELIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAXI PREVOZA - PODGORICA
2,280
2,500.38 ZORA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. EKO KRCMA KOSANICA VOJINOVIC
PLJEVLJA
3,559
105.00
VOJINOVIC
JELENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU NINA BIJELO POLJE
2,295
2,475.63 ŠCEPAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SALONU ZABAVE MASTER
VOJINOVIC
BERANE
5
165.00
VOJISLAV
LONCOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. PIZZERIJA-RESTORAN
PRISTAN SUTOMORE - BAR
2,075
17,193.68 COSOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. COSOVIC PLJEVLJA
VOJISLAV
4,899
2,119.48 ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE-BAR SPRINGWOOD - NIKŠIC
VOJICIC
2,903
1,203.20 PUNIŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU OZZY - PODGORICA
VOJICIC
528
390.18 ELDORADO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE
02669102
VOLGA
,EXPORT-IMPORT - TIVAT
3,838
263.35
02143488
VOLODER
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
4,071
17,800.09 EXPORT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA
02077469
VOLUJICA
BAR
2,225
116.32
VOROTOVIC
SNEŽANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ŠTAND KOTOR
4,177
16,026.22
02116391
VOCNI
IZBOR DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET DOO - BUDVA
27
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
39 VRANJKOVIC
326.10
BOJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST- RESTORAN OLD WOLF ŽABLJAK
436VRACAR
3,939.86 VLADO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. ALFA - BUDVA
1,908
15.00 DRUŠTVO ZA TRGOVINU, EXPORT-IMPORT D.O.O. - BUDVA
02401835
VRNJCI
93 02870363
2,675.24
VT
GROUP DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU NA
VELIKO I MALO I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
11 02186527
3.46
VUJADIN
KOMERC DOO
3,930
8,704.26
VUJADINOV
JELENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. RAJKA KOTOR
1,357
49,711.64AUTO CENTAR DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,
02339811
VUJACIC
PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT, PODGORICA
2,287
650.04 MILIVOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U HIDRO IZOLATERSKOJ RADNJI
VUJACIC
VUJACIC- KOTOR
2,810
1,542.90 MOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - BRZA HRANA- URNEBES VUJACIC
PODGORICA
3,716
2,217.34NEBOJŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - SPORT KLUB KAFE KOLAŠIN VUJISIC
KOLAŠIN
367VUJISIC
705.00 SAŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U BUDVI
25002847370
1,601.58
VUJKOVICD.O.O.
PODGORICA
3,734
40.27
VUJNOVIC
MILENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR EKONOMIJA - PLAV
1,784
1,729.09 ANDRIJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST SUVENIRI OD ŠKOLJKE I COMPAKT
VUJOVIC
DISKOVI - BUDVA
108VUJOVIC
535.68 VESELIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TAXI - NIKŠIC
892VUJOVIC
618.59 DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KAFE PIZERIA AZZURRO BAR
1,105
2,271.90 DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAKSI - BUDVA
VUJOVIC
2,057
21,291.28ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU NA ŠETALIŠTU BR.26 U
VUJOVIC
BUDVI
321VUJOVIC
761.09 NEBOJŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU INTERVAL - CETINJE
1,963
11,526.76NENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KONOBA VUJOVIC - CETINJE
VUJOVIC
2,659
5,356.48 PERO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAXI - CETINJE
VUJOVIC
48 VUJOVIC
745.00 SAVO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - FRIZBI - BUDVA
444VUJOVIC
930.24 SRĐAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PODGORICA
962VUJOVIC
317.25 STEVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PLAŽNOM BARU RATAC - BAR
3,880
723.61
02272890
VUJOVIC-INTERNACIONAL
O.D. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE CETINJE
1,014
823.99
VUJOŠEVIC
ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST IZRADU RAMOVA U STOLARSKOJ
RADIONICI ZORAN - PODGORICA
17 VUJOŠEVIC
156.47
IVANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U ŠTAMPARIJI B.D. GRAF
PODGORICA
181VUJOŠEVIC
2,760.76
NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR CAMEL TROPHYBAR
1,131
76,647.74 RATKO - KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAXI PREVOZA - PODGORICA
VUJOŠEVIC
33302276917
2,336,310.70
VUK
& PETROLDRUŠTVO SA OGRNICENOM ODGOVORNOŠCU,ZA PROIZVODNJU,PROMET I
USLUGE EXPORT-IMPORT KOTOR
1,136
240.90
VUKADINOVIC
DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TAXI PREVOZA- BUDVA
28
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,291
2,980.50 NATAŠA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KAFE BAR BLUE LINE - PODGORICA
VUKANIC
165VUKICEVIC
651.17
BRANISLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PRUŽANJE PARKING USLUGA BAR
1,756
14,256.56 VALENTINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. PLAVI VAL - BUDVA
VUKICEVIC
1,679
2,026.39 VLADISLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PEKARI M.M - ANDRIJEVICA
VUKICEVIC
1,496
9,006.72 MILIJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR BREZOVIK NIKŠIC
VUKICEVIC
1,340
302.48
VUKICEVIC
MILORAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - PODGORICA
4,051
5,947.63
VUKMANOVIC
LELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CVJECARI KAKTUS PODGORICA
846VUKOVIC
590.95 BORIS KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - IZNAJMLJIVANJE LEŽALJKI I
SUNCOBRANA NA PLAŽI UTJEHA - BAR
1,049
1,586.69 VLADIMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTOPREVOZ KOMBIJEM - NIKŠIC
VUKOVIC
3,300
17,993.89 DEJAN KOJI BOAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - KOTOR
VUKOVIC
2,841
1,083.84 DRAGANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. CASTELO - MOJKOVAC
VUKOVIC
1,014
4,296.11 DRAGOSLAVA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST BRZA HRANA CAPRI - BAR
VUKOVIC
1,314
1,035.15 ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - FAST FOOD MIX - HERCEG NOVI
VUKOVIC
2,985
651.53 KRISTINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU- BUDVA
VUKOVIC
4,222
1,373.26 MILKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -TEZGA- MOJKOVAC
VUKOVIC
1,676
1,697.62 MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTOPREVOZNIK, PODGORICA
VUKOVIC
2,237
2,352.59 MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. LAKI - BERANE
VUKOVIC
1,166
19,409.14 TIHOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOSTVINARIJA VUKOVICPROIZVODNJA I
VUKOVIC
PRODAJA VINA I GROŽĐA - PODGORICA
983VUKOVIC
1,139.25 CEDO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. S - PLJEVLJA
2,260
85,410.52 CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO PPOLJE
VUKOVIC
02453967
1,154
2,506.52 VESELIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R.VUK-GRIL- BIJELO POLJE
VUKOJICIC
37 VUKOMIR
709.90
VUKOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PRODAJA MLIJECNIH PROIZVODA
BUDVA
1,718
24,765.50
VUKOSLAVOVIC
DANILO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. FENIKS BAR
15602406730
15.00
VUKOTA
TRADE D.O.O. KOTOR
326VUKOTIC
15,738.58DAVORKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PRONTO MODA KOTOR
2,076
68,643.04DRUŠTO ZA TRANSPORT TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO TURIZAM I USLUGE D.O.O.
VUKOTIC
02092069
NIKŠIC
60 VUKOTIC
723.52 DUŠKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - CASOVNICARSKA RADNJA LARA NIKŠIC
3,890
3.96
VUKOTIC
ZORICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KRCMA LOVCEN-BERANE
4,678
6,512.97 MAGDELINIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. RUBIN - BERANE
VUKSAN
3,945
2,429.10 & VUKCEVIC I ORTACI ORTACKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU O.D. BUDVA
02351129
VUKCEVIC
110VUKCEVIC
313.01
BRANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KIOSK BRANKA SUTOMORE
2,957
4,316.72 VLADIMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - ADVOKATSKA KANCELARIJA VUKCEVIC
PODGORICA
443VUKCEVIC
179.25
DAVOR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA- PODGORICA
29
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,082
VUKCEVIC
12,599.66 LUKA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU CASTELLO KOTOR
2,169
VUKCEVIC
3,252.21 SRETEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. SRECKO BUDVA
339VUKŠIC
8,661.30MARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. M IGRADNJA - KOTOR
1,654
VULEVIC
1,589.77 MILIJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. GRIL V & M
173VULETA
1,107.52POPOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - ZABAVNI PARK TEODORA
PODGORICA
VULETIC
1,537
2,440.83 SANJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. VULETIC DANILOVGRAD
VULICDOO
36802652293
12,408.56 ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE - BAR
VULKANIZERSKA
AUTOSERVISKA RADNJA - BAKIC NOVO - ANDRIJEVICA
1,677
2,779.28
RADNJA NIKŠC
37 VULKANIZERSKA
119.96
VULKANIZERSKA
RADNJA - BAR
3,225
450.68
VULKANIZERSKA
RADNJA - NIKŠIC
4,009
1,361.17
RADNJA PIK
38 VULKANIZERSKA
315.68
VULKANIZERSKA
RADNJA RADULOVIC - PDGPROCA
2,481
2,776.14
VULKANIZESKA
RADNJA FERARI PODGORICA
3,995
2,414.87
963VULOVIC
21,934.47GORDANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TEZGA - BUDVA
327VULOVIC
40,833.10ZORICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U METAL SHOP - KOTOR
VUMILEX
3,804
02346044
27,027.35 CO D.O.O. PODGORICA
VUCEVIC
1,215
2,489.28 IVANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU CACADU U BARU
VUCELJIC
1,494
5,186.87 BRANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR MAŠA PODGORICA
VUCETIC
1,340
232.74 GORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO-TAXI PODGORICA
241VUCETIC
102.50 MILENKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - PODGORICA
236VUCETIC
2,055.43 RADMILA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST-PRODAJA PICA I SOKOVA KOD
HOTELA MOGREN- BUDVA
VUCETIC
65 02809508
1,195.46 CO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE EXPORT - IMPORT - KOTOR
3,684
VUCINAJ
02330091
55,517.21D.O.O. PODGORICA
VUCINIC
2,480
3,016.63 IVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. INN PETROVAC
60 VUCIC
721.75 MARIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST CVJECARA MARIJA - NIKŠIC
655VUCIC
458.59 SLAVICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU SLAVICA- PODGORICA
1,528
VUCICEVIC
37,966.76 MIRKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -IZNAJMLJIVANJE SUNCOBRANA I
LEŽALJKI- BUDVA
82902861127
VUXANOVIC
1,731.23
D.O.O. PODGORICA
G.A.J.S.
1,756
02719398
2,559.88CASPERDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
2,274
G.D.
02444291
81,884.71
MONTE-COMMERC DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O.- PODGORICA
1,938
G.K.BULDING
02726343
15.00
DEVELOPMENTS D.O.O. - BUDVA
2,232
GAVRO
02109239
200.00 BERANE
2,288
GAGA
02638975
3,303.00
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
77502820676
GAGA
1,248.34
TRADE DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
1,213
GAZELA
02794977
414.22 MONT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MOJKOVAC
30
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
3,508
02352877
2,543.60 D.O.O. PODGORICA
GAZELLE
2,474
2,205.88
GAJIC
DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KIOSKU GAJA - BECICI, BUDVA
46 GAJOVIC
265.00 SONJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -NOCNI KLUB RING - ŽABLJAK
89 02823136
60.00 SUB MONTENEGROD.O.O.PODGORICA
GALA
4,506
1,290.56
GALANTERIJA
DONNA B.POLJE
18702422689
4,108.97
GALEA
DOO PODGORICA
45702255430
2,249,048.87
GALENIKA
CRNA GORA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA
4,069
02341735
1,756.94
GALES
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
2,414
02627124
225.38
GALLERY
MOSAIC D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA, XPORT - IMPORT
PODGORICA
36302456117
9,080.86 COMPANY DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE D.O.O. BUDVA
GALMING
87 02388081
80,884.77
GALOP
INŽENJERING D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
1,798
02649012
7,778.25
GALS
CO DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I USLUGE D.O.O. - BUDVA
849GANI
1,786.04
KAPLANBEGU KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PLAŽNI BAR TAMPICO - ULCINJ
41002114879
483.44 PRODUKT D.O.O. DANILOVGRAD
GARAC
271GARDAŠEVIC
2,152.80
NEĐELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -BRZA HRANA GARDEN CETINJE
4,056
134.08
GARDAŠEVIC
RADOJKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KROJACKI SALON JELENA
TIVAT
2,915
6,937.80 GORDANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. LAV BERANE
GAROVIC
944GAROVIC
933.89
NEGOSLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR TINKI - LINKI - BERANE
81402644274
GASTROTRADE
15.00
D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT - KOTOR
34802889315
33,502.97DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
GATTINA
4,834
GACEVIC
1,693.12 DANILO - TAXI - PODGORICA
871GAŠPAR
592.50 MATILDA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R.PICERIJA ORLANDO BAR
48 02967677
GVK
944.15
IMPEX D.O.O. PODGORICA
4,896
02048701
28,657.86 - PROM O.D.ŠCEPANOVIC BRANKO I DRUGI -PLJEVLJA
GVOŽĐAR
4,125
GVOZD
02103630
35.50 KOMERCDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
46 GVOZDEN
312.29
NENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAMP SASTAVCI - PLUŽINE
4,834
GVOZDENOVIC
1,445.67
JOVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU JASEN BAR
2,999
02295229
2,366.39
GEM-NIP-GRCIC
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
2,121
GEMMA
02142813
15.00 DOO
72002316293
GENEL
935.29 - MONTENEGRO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
10402765144
GENERALI
523.88
MOTORS D.O.O. - PODGORICA
12 02652951
GETICOPD.O.O.
2,814.12
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT - IMPORT, ULCINJ
1,929
GIARDINI
02209128
30.00
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU TURIZAM I UGOSTITELJSTVO D.O.O. BUDVA
164GIGOVIC
638.97 NENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU - SUTOMORE
31
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,196
21,229.61
GIK
02310309
HIDROGRADNJA D.O.O. PLJEVLJA
814
15.00 D.O.O. - BUDVA
GILDIA
02631750
2,354
1,163.35
GILIC
SMAJO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CAFFE-PIZZERIA MECE 202 - ULCINJ
814
15.00PROPERTIES MONTENEGRODOO BUDVA
GILL
02640023
983
26,088.61
GIM
02146215
TRADE DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
1,144
89,985.00
GINTAS
02710650
- M CONSTRUCTION CONTRACTING AND TRADE D.O.O. - PODGORICA
3,707
480.60TRADE, DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O., BUDVA
GIOLA
02403811
789
49,428.11
GIP
02760673
INVEST COMPANY D.O.O. - BUDVA
1,780
9,370.98 VERDI D.O.O. - PODGORICA
GIUSEPPE
02744759
443
115.06
GLAVATOVIC
DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U PODGORICI
1,654
3,546.25
GLAS
AUTO -ZR
902
1,869.14
GLIŠICD.O.O.
02345528
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PODGORICA
1,493
107,840.64
GLOBAL
02345595
VILLAGE GROUP D.O.O. - TIVAT
237
18,453.17MONTENEGROD.O.O. PODGORICA
GLOBAL
02642379
75
4.03
GLOBAREVIC
LJEPOSAVA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -CAFFE-BAR JOVANA - BAR
1,798
52,819.71 D.O.O. EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
GLOBDOOR
02738139
1,577
245.79 COM DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ,EXPORT-IMPORT ,TUZI GLOBUS
02669544
PODGORICA
3,212
1,855.89
GLOBŠPEDD.O.O.
ZA ŠPEDICIJU,PROMET I USLUGE BAR
02079526
1,280
18,818.60
GMK
MONTAŽA TIVAT, DIO STRANOG DRUŠTVA GMK MONTAŽA D.O.O. JABLANICA
02835304
4,262
79.24FIX DRUŠTOV ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, PROMET ROBA I USLUGA GOBI
02328640
TIVAT
93
98.52
GOVEDARICA
VELIMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAXI SLUŽBA - PODGORICA
445
1,045.00DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
GODEX
02803119
BIJELO POLJE
173
107.03
GOJKOVIC
SVETOZAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U PODGORICI
149
213.55 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
GOKSI
02801655
2,442
136.60
GOLGETER
02415470
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA- BAR
130
1,428.66
GOLD
02794543
PANONKA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
1,146
3,927.78
GOLD
02375273
PREMIUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT PODGORICA
4,391
4,581.89
GOLD-VALD.O.O.
02060507
DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO I USLUGE - HERCEG NOVI
(POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
4,258
5,554.33 COLOUR D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
GOLDEN
02340810
73
732.37
02920883
GOLDENCARS
D.O.O. ZA TRGOVINU, PROMET, USLUGE I EXPORT-IMPORT - BUDVA
814
15.00
GOLDCLUB
02669285
DRUŠTVO ZA TURIZAM I USLUGE D.O.O. - BUDVA
349
1,405,599.32
02289423
GOLIJANIN
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE D.O.O. BUDVA
443
202.78 OGNJEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U PODGORICI
GOLOVIC
2,160
5,335.30
02074460
GOLF
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,PROIZVODNJU I USLUGE
TIVAT
32
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj*
02706644
668,276.68
2,337 LOCATION PROPERTIES D.O.O. - PODGORICA
GOOD
02133814
902.84
2,564
GOP-RAD
COMMERCE DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O NIKŠIC
02069679
32,888.51
1,529 - KOMERC DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI ROŽAJE
GORA
02337886
323.60
4,063
GORA-GRADING
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I ULUGA BAR
7,001.18
4,416
GORAN
33.84
1,237 OJDANIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MIA - BUDVA
GORAN
02374234
285.87
185
GORANATRANS
D.O.O. ZA TRANSPORT,PROMET I USLUGE BAR
02242150
146,385.91
2,266
GORANSKO
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PLUŽINE BB
02318580
37,829.88
4,157
GORATEXD.O.O.
ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
478.14
3,763
GORDAN
VUKSANOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - ULOV RIBE NA MORU - BUDVA
2,611.27
572
GORDANA
VESKOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR VIKTORIJA - NIKŠIC
02817861
7,783.39
1,264 ALBION D.O.O. - PODGORICA
GORDI
02726971
15.00
528
GOREX
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO, PROMET
ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT D.O.O. - TIVAT
13,190.88
4,834
GOSTIONICA
DVIJE PALME
02227592
49,365.72
3,785 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOMPLEMENTARA DURUTOVIC
GOCCIA
GORDANE - NIKŠIC
02332167
88,673.05
4,259 MONT COMPANY ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE PODGORICA
GOŠA
02418487
1,061.91
3,128
GP
GRADITELJ - BOKA D.O.O. PODGORICA
02740583
127,031.18
492DOMUS DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
GP
02678039
227.51
1,920 COMPANY D.O.O. ŽABLJAK
GRADEX
02764199
34,419.26
388
GRADINA
D.O.O. - MESNA INDUSTRIJA - ROŽAJE
02044919
1,915,959.51
173
GRADINA
COMPANY D.O.O. ROŽAJE
02054035
179,646.08
500
GRADING
DOO
02758008
21,830.19
187
GRADIS
D.O.O. CACAK - DIO STRANOG DRUŠTVA MONTENEGRO- GRADIS - TIVAT
02256355
17,059.31
20
GRADITELJ
D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT, PODGORICA
13,225.95
2,704
GRADITELJ
TIVAT
02006669
81,438.22
1,532
GRADJEVINSKO
PREDUZECE "PRIMORJE" AKCIONARSKO DRUŠTVO - ULCINJ (POKRENUT
STECAJNI POSTUPAK)
02777975
971.48
856
GRADNJA
- BULATOVIC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
02211556
9,341.20
3,800
GRADPIT
DRUŠTVO ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA D.O.O. NIKŠIC
02343428
457.87
1,132
GRAĐEVINAR
DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
15.00
166
GRAĐEVINSKO
ZANATSKA RADNJA LOTENEGRO - MITOV TIMO - BUDVA
43,293.20
1,259
GRAĐEVINSKO
ZANATSKO RADNJA BUS ZANAT
02440792
203,752.04
1,860
GRAĐEVINSKO
PREDUZECE 8. DECEMBAR D.O.O. PLJEVLJA
02297698
292,434.00
53
GRAĐEVINSKO
PREDUZECE ZLATIBOR - GRADNJAD.O.O. PODGORICA
02660067
416.31
23
GRAĐEVINSKO
PREDUZECE KABLAR INŽINJERING-GRADNJA BEOGRAD,USTANICKA 83
POSLOVNA JEDINICA BUDVA ,29
GRAĐEVINSKO
02139243
262,107.34
984
PREDUZECE MOSTOGRADNJA-INŽENJERING DRUŠTVO SA OGRANICENOM
33
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
ODGOVORNOŠCU PODGORICA
1,965
76,493.73
02291738
GRAĐEVINSKO
PROMETNO PREDUZECE RADNIK-INVEST BIJELO POLJE
4,576
1,944.12MASTERS DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I PROMET D.O.O. BUDVA
02290154
GRAND
2,228
8,663.47 DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KONOBU SKALA SANTA - KOTOR
GRANDIS
3,772
32,047.85
02372835
GRANPLAST
COMPANI D.O.O. PODGORICA
70502167492
54,152.28 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
GRAPENA
1,347
1,723.85CARPET D.O.O.ZA PROIZVODNJU I PROMET,EXPORT-IMPORT NIKŠIC
02340895
GRASS
81402742144
15.00
GRATENDRUŠTVO
ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. BUDVA
2,480
6,627.14
02328593
GRAFIKA-M-D
D.O.O. BUDVA
3,251
386.69
GRAFICKA
RADIONIC A FAIR PRINT
36802934981
4,507.99 CENTAR TODOROVIC D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORTGRAFICKI
IMPORT- PODGORICA
38402669765
3,891.39 MEDICAL CENTER D.O.O. - HERCEG NOVI
GRAHOVO
2,573
3,135.26
GRBA
RADOSAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. G-R-M- PLJEVLJA
18502376415
897.46
GRBOVIC
DOO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ŽABLJAK
1,959
7,712.54 MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST- PIZZERIA BELAVISTA- HERCEG
GRBOVIC
NOVI
3,751
5,930.09 RADOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U NACIONALNOM RESTORANU
GRBOVIC
OTOKA - ŽABLJAK
1,976
161.67
GRBOVIC
RADUŠA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - BRZA HRANA PINOKIO BUDVA
1,864
11,040.63
GRGUREVIC
BOŠKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ADVOKATSKA KANCELARIJA KOTOR
82 GRGUROVIC
998.48
JELENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO GAME - BUDVA
856GREGOVIC
23.29
KRSTO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. PIZZA - PETROVAC
1,221
868.63 BEANDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PLAV
02756293
GREEN
72502255871
1,676.83ENERGY MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, ZA
GREEN
PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT, PODGORICA
26502809443
210.59 TEAM D.O.O. PODGORICA
GREEN
41002356350
27,066.72DOO
GREMOK
243GRIVIC
6,580.68RUŽICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NICIFOR - KOTOR
3,734
837.53
GRIL
PIVNICA ZAM PODGORICA
4,105
368.30GURMAN BERANE
GRILL
1,684
3,729.11 D.O.O. BAR
02111012
GRMOŽUR
776GROZDANIC
2,884.74
JOVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ZABAVNE IGRE ROMA PLAV
1,733
799.63 MAGNUM DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE,EXPORT02675129
GROM
IMPORT HERCEG NOVI
1,333
02420872
126,224.83
GROMIT
D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE - PODGORICA
13802443708
4,605.79TRADE MONTENEGRO - GTM D.O.O. PODGORICA
GROSS
82802763842
72,390.43D.O.O. - PODGORICA
GROSSO
1,251
187.11 LAZUR DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE
02455803
GROUP
34
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
LIKVIDACIJE)
321
GRUJICIC
664.18
SANJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST STAKLOREZACKA RADNJA GLASSTOP CETINJE
3,468
GRUJICIC
02181355
64,353.15 TRADEDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PODGORICA
797
GSB
02806428
631,149.73
DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI BUDVA
2,145
GUBERINIC
667.14
VLADAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U AUTO SERVISU START BERANE
2,008
GUGAC
5,021.51DENIS KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U DVD CLUBU CINEMA - BERANE
2,354
GUDOVIC
11,886.97 MILIVOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U ZANATSKOJ RADNJI GATER BERANE
194
GUSINJAC
2,459.18 ADES KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -SERVIS MOBILNIH TELEFONA- BAR
2,468
GUSLARSKO
02203847
342.10
DRUŠTVO VLADIKA DANILO PODGORICA
103
GUTI
02736748
45.00TRADED.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICA
1,804
GUTIC
125.00 ADELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR ALMA - PLAV
776
GUTIC
879.08 ŠEMSO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFANA CARDAK - PLAV
1,782
D2,565.61
02716933
& B COMMERCDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE, EXPORT
- IMPORT , TIVAT
1,805
D844.62
02735792
& BDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANE
951
D195.12
02857022
& V BUTIK DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
1,503
D70.09
02748428
& D GRADNJA DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. - BUDVA
1,654
D547,355.31
02451689
& IVA DRUŠTVO ZA PROMET NEPOKRETNOSTI I TRGOVINU D.O.O. - BUDVA
1,479
D15.00
02804581
& M - TRAVEL D.O.O. CETINJE
157
D4,454.67
02942178
& P COMPANY D.O O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT - PODGORICA
1,866
D291.24
02673592
& P CORP DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
2,109
D18,757.40
02399946
- A - D - KOMERC D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
1,046
D5,598.62
02781921
- PRESS D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
3,378
D7,210.08
02378159
A N A D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
1,878
D1,219.21
02624150
G K DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. - HERCEG NOVI
3,816
D21.35
02403374
I G DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - BUDVA
586
D45,563.11
02422301
M V GROUP D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
2,823
D131,987.89
02340844
COMERCE - PODGORICA
17
D&A-TRANS
02784963
1,533.64
D.O.O. EXPORT-IMPORT ROŽAJE
3,754
D&VU
02355817
854.57CO DOO
3,210
D&D
02419017
1,529.02
SISTEM D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - PODGORICA
1,397
D-SPORT
02469464
363.89 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
302952459
D.A.
325.00
- COMPANY DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
4,094
D.D.
02390442
5.70 EURO COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
3,790
D.N.-DAGOD.O.O.
02352214
22,734.07
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - BUDVA
898
D.O.O
02729733
686.203.B-ELOKS-COMPANY EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
4,498
D.O.O
02190745
8,428.71
ANELI DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
35
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
3,734
02393352
2,096.07
D.O.O
ATINA-COMPANU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,733
02360748
1,320.42
D.O.O
BAMBINO PODRGORICA
1,581
02089157
12,501.74
D.O.O
BEARING PODGORICA
4,146
02382385
94,195.93
D.O.O
BONI MN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,139
02349493
38.60 BUZHALA COMERC - ULCINJ
D.O.O
2,930
02301806
834.11VIBA. LTD ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - KOTOR
D.O.O
59702268990
1,049.78
D.O.O
GALERIJA DOMUS-VULETIC - PODGORICA
79502054442
15.00 GP CETINJE ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU I PROMET CETINJE POKRENTU JE
D.O.O
STECAJNI POSTUPAK ST. BR. 243/10 OD 12.01.2011.GODINE)
26 03000630
33.12 DN LIVNICA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT - PLJEVLJA
D.O.O
34702909596
3,235.48
D.O.O
DOLINA SU - BUDVA
2,795
02226863
2,567.29
D.O.O
DRVOPREVOZ BIJELO POLJE
3,434
02331063
4,920.65
D.O.O
ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA ART GRADNJA BUDVA
4,577
02333902
25,458.24
D.O.O
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ELEKTRA DROBNJAK PODGORICA
3 02861267
165.00ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT CLUB 54 - BUDVA
D.O.O
3,684
02322099
52,341.75
D.O.O
ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA JUGOSLOVENKAPICAN KOTOR
1,831
02130645
1,727.33
D.O.O
JEN BIJELO POLJE
1,454
02408546
1,247,729.95
D.O.O
KOMPANIJA BOZZOLA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD
3,788
02400359
11,647.51
D.O.O
KOSKA ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,524
D.O.O
02183277
1,452.89
LJUBOR PLAV
1,923
02339277
24,701.05
D.O.O
MIRANOVIC-PIN PODGORICA
71202297124
D.O.O
1,834,722.75
PLANET PODGORICA
3,684
02200309
1,274.95
D.O.O
PODGORA BIJELO POLJE (RJEŠENJEM ST. BR. 42/06 OD 20.12.2006 GOD. POKRENUT
STECAJNI POSTUPAK)
3,684
02352907
10,262.11
D.O.O
FERRARI LI PODGORICA
65402744449
365.00 AA & A EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
D.O.O.
99302748959
4,431.64
D.O.O.
ABRACADABRA - PODGORICA
34502374072
65,962.28
D.O.O.
BARE ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT- IMPORT PODGORICA
1,409
02373718
100,651.64
D.O.O.
BJELANOVIC-COMPANY - BUDVA
4,058
02342006
23,327.36
D.O.O.
BLANLIMES ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PODGORICA
86402411547
6,929.27
D.O.O.
BUKOVIK-PROMET - SUTOMORE
33302372061
D.O.O.
34,027.38
V.R. STIGMA IMPEX ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
81402361345
15.00 VANITA CETINJE
D.O.O.
3,729
D.O.O.
02353083
575.85 GIMI COMPANY ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - ULCINJ
2,645
02351137
5,960.14
D.O.O.
DADO-ŠPED BAR
37 02897393
D.O.O.
104.37 EKOPAK.COM ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PLJEVLJA
36
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
187
2,449.10
02316633
D.O.O.
ETICARD ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PODGORICA
268
8,960.89
02721660
D.O.O.
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT RDN - BUDVA
4,125
315.22 IMAM DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU ,TURIZAM , PROMET ROBA I USLUGA 02352753
D.O.O.
KOTOR
3,750
15,124.19
02165457
D.O.O.
IMPULS - OBELISK - PLJEVLJA
1,720
35,233.96
02299119
D.O.O.
KORES BIJELO POLJE
72
197,194.64
02177889
D.O.O.
LALI-COMERC - ULCINJ
3,793
714.14 MIPULT ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE - NIKŠIC (POKRENUT POSTUPAK
02176432
D.O.O.
DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
2,075
224.33 POP UP - PODGORICA
02399806
D.O.O.
45
2,789.65
02340747
D.O.O.
POSLASTICARA SONJA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PODGORICA
1,398
1,107.16
02393751
D.O.O.
PRIMOTEX - PODGORICA
2,231
188.85 S.J. TOURS ZA PREVOZ PUTNIKA I ROBE U UNUTRAŠNJEM I SPOLJNJEM SAOBRACAJU
02429969
D.O.O.
EXPORT - IMPORT PODGORICA
775
133.00 S.T.V. ZA USLUGE GRAĐEVINARSTVA, TRGOVINE I INVESTICIJA - HERCEG NOVI
02661772
D.O.O.
527
15.00 SARPAKO ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU,PROIZVODNJU,PROMET I INŽINJERING
02313944
D.O.O.
BUDVA
2,474
162.34 SILOS ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
02374447
D.O.O.
4,232
3,266.09
02354551
D.O.O.
SHEVALIE COMMERCE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PODGORICA
1,054
744.15 TAŠ DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
02085542
D.O.O.
654
30.08 TEXIM ROŽAJE
02067927
D.O.O.
458
15.00 TOKOVIC -BIJELO POLJE
02114585
D.O.O.
3,498
2,247.61
D.O.O.
02348837
TOOLSALES ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PODGORICA
1,360
2,712.11
02753308
D.O.O.
TORA - BUDVA - BUDVA
3,993
2,404.76
D.O.O.
02357119
CANG JIANG PODGORICA
3,498
854.51 CERUTI ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
02220636
D.O.O.
1,070
13,646.73
D.O.O.
02430053
CITY CAFFE - BUDVA
737
5,508.90
02685850
D.O.O.
QUEEN STYLE - BIJELO POLJE
835
2,817.14
D.O.O.
02723247
2 ISTAMBULL ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE
EXPORT-IMPORT - ULCINJ
39
1,417.40
02996022
D.O.O.
20.JANUAR ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PLJEVLJA
103
883.73 2M COMPANY ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, PRIPREMANJE I POSLUŽIVANJE HRANE I
02961504
D.O.O.
PICA, EXPORT-IMPORT - NIKŠIC
790
197.79 7 NOVEMBAR - BIJELO POLJE
02444097
D.O.O.
3,756
4,504.15
02409593
D.O.O.
ABBA COMPANY ZA ROIZVODNJU, PROMET, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I
USLUGE, EXPORT-IMPORT - ULCINJ
139
3,477.83
02877961
D.O.O.
ABENAKA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
26
34.81 ABSOLUTE MARKETING ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT
02952394
D.O.O.
PLJEVLJA
16
1,126.21
02744201
D.O.O.
AGENCIJA BM - PODGORICA
37
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
858
216,305.89
D.O.O.
02070073
AGROPROMET BIJELO POLJE
138
15,745.10
D.O.O.
02460220
ADIL & DINO - COMPANY DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE EXPORT - IMPORT GUSINJE
13
20,215.28
D.O.O.
02251175
ADRIATIC MANAGEMENT & MEDIA CONSULTING ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I
USLUGE ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA - BUDVA
3,720
13,805.57
D.O.O.
17381997
AERO GROUP BEOGRAD POSLOVNA JEDINICA KAFE BAR KINGSTON BUDVA
2,292
13,344.06
D.O.O.
02151804
AIE-KOMERC BERANE
1,738
186.27 AKVA ANTI ZA GRAĐEVINARSTVO, ROBNI PROMET, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, EXPORTD.O.O.
02684314
IMPORT- HERCEG NOVI
3,580
48,528.76
D.O.O.
02370271
AKCIONAR BIJELO POLJE
1,173
1,608.78
D.O.O.
02263394
ALDI RIZVANI ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,836
10,008.70
D.O.O.
02388120
ALEN I AMEL ROŽAJE
132
53,173.81
D.O.O.
02932466
ALNA - BUDVA
3,844
1,332.03
D.O.O.
02329441
ALOMIL M - BIJELO POLJE
1,175
428.58 ALPE TOURS BIJELO POLJE
D.O.O.
02363607
814
15.00 ALULUKS BERANE
D.O.O.
02371120
2,121
15.00 ALCON VITTAZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PODGORICA
D.O.O.
02635615
122
150,751.77
D.O.O.
02413213
AMANDA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT - PODGORICA
45
3,610.56
D.O.O.
02443236
AMARO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - HERCEG- NOVI
2,285
4,248.37
D.O.O.
02444682
AMI & ADA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,098
2,152.93
D.O.O.
02785684
AMM - HIDROIZOLACIJE BUDVA
685
43,977.66
D.O.O.
02065568
ANA MARIJA PODGORICA
1,412
7,358.74
D.O.O.
02415844
ANDREA VARAGIC - BIJELO POLJE
107
2,248.17
D.O.O.
02979870
ANZUS ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-PLJEVLJA
996
53.37 ANTONIJA ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - KOTOR
D.O.O.
02788608
3,359
26,039.27
D.O.O.
02370344
APADANA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
103
85.59 AROMA SP-DRAGOJEVIC - DANILOVGRAD
D.O.O.
02044986
2,121
15.00 ARSSHEIL OIL ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT D.O.O.
02405601
PODGORICA
697
1,064.30
D.O.O.
02751976
ARTE NOVA ZA ROBNI PROMET, PROIZVODNJU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO , EXPORTIMPORT - HERCEG NOVI (NA OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U H.NOVOM POSL.BR.K.162/10
UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
139
15.00 ARCHER COMPANY ZA SPORTSKE KLADIONICE I UGOSTITELJSTVO KOTOR (POKRENUT
02339234
D.O.O.
POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
128
1,596.59
02742659
D.O.O.
ASKO - INVEST - BUDVA
991
27,423.01
02424509
D.O.O.
ATLANT AGENT BAR
2,550
91.30 AUTO DEDA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
02446707
D.O.O.
1,392
508.03 AUTO SERVIS GAS ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
02738660
D.O.O.
367
12,015.91
02720230
D.O.O.
AUTO-CENTAR KNEŽEVIC - PODGORICA
3,119
7,020.06
02409569
D.O.O.
AUTOLIK PODGORICA
38
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
Iznos
Dani
broj*
blokade
blokade
D.O.O.
AUTOMATIC PARKING SYSTEM MONTENEGRO - PODGORICA
02725398
20,021.98
1,900
D.O.O.
40.42 ADŽIJA - HERCEG NOVI
27702666154
D.O.O.
BAILIZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PODGORICA
02334674
1,594.19
2,494
D.O.O.
BAKA KOMERC ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
02372754
3,912.01
3,835
D.O.O.
02746107
72.44 BALKAN GRADNJA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - BAR
1,258
D.O.O.
124.63 BALKANIJA KOMERC ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
46002057522
D.O.O.
02291932
813.26 BANBUS BIJELO POLJE
5,080
D.O.O.
02753910
186.68 BAR-IN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - BAR
1,271
D.O.O.
BARBAT ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU I USLUGE , HERCEG NOVI
02444216
5,944.46
1,557
D.O.O.
BARIGI - KOTOR
1,778.46
60802687577
D.O.O.
02435543
313.60 BARON COMPANY DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA - SUTOMORE
1,263
D.O.O.
25.95 BATERY MONTENEGRO - PODGORICA
33 02923394
D.O.O.
BELA LAĐA ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
02410893
92,628.59
2,342
D.O.O.
BEST BIJELO POLJE
02285363
1,816.14
3,022
D.O.O.
BIJELO POLJE BIJELO POLJE
739,430.10
82902046652
D.O.O.
02347318
545.76 BIOCENOZA ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
2,795
D.O.O.
02398702
39.05 BLOK TRADE - NIKŠIC
3,956
D.O.O.
BLUE SUN ZA TRGOVINU ,PROMET ROBA I USLUGA - BAR
02717468
5,216.38
1,181
D.O.O.
BLUE WOLF ZA TRGOVINU, TRANSPORT I USLUGE, EXPORT-IMPORT - NIKŠIC
02378949
13,400.24
2,049
D.O.O.
353.77 BOEM ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
13 02635062
D.O.O.
02748738
15.00 BOKI COMPANYBUDVA
1,516
D.O.O.
BOLETS MBS - MOJKOVAC
1,659.11
83902671310
D.O.O.
96.47 BONAPART - BUDVA
37 02781557
D.O.O.
BORIS - BERANE
02434822
1,304.64
2,676
D.O.O.
BORICIC M - COMPANY ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT
02771055
1,884.56
1,437
PODGORICA
D.O.O.
BRAJOVIC ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
4,575.01
10202892359
D.O.O.
BRAUN BIJELO POLJE
02371006
18,504.72
2,278
D.O.O.
BRACA ĐURETIC ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
02670313
408,834.27
1,584
D.O.O.
BUMIX ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
02388499
2,882.93
3,196
D.O.O.
BY COMPANY ZA POSREDOVANJE I TURIZAM - PETROVAC
2,095.09
24 02412152
D.O.O.
V & I IMPERIAL ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - KOTOR
6,793.00
49902842696
D.O.O.
712.03 V V V - ŽABLJAK
76902810018
D.O.O.
VADEL GROUP ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
2,866.32
27002864258
D.O.O.
610.83 VAMP COMMERCE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
49902427486
D.O.O.
703.51 VVP MONT ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
31402902435
D.O.O.
VENERA S BUDVA
24,080.23
10802868075
D.O.O.
02690292
177.71 VENETO ALUMINIO ZA PROIZVODNJU ,UGOSTITELJSTVO ,TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE
1,539
39
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
,EXPORT-IMPORT - ULCINJ
58
278.39 VERDE - BUDVA
D.O.O.
02187744
1,000
55.58 VESELOV ZA PROIZVODNJU,ROBNI PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
D.O.O.
02815834
850
10,466.76
D.O.O.
02414139
VETERINARSKA AMBULANTA MOJKOVAC MOJKOVAC
1,546
3,463.57
D.O.O.
02413884
VETERINARSKA AMBULANTA PLJEVLJA - PLJEVLJA
2,519
1.41 VETERINARSKA AMBULANTA TIVAT TIVAT
D.O.O.
02414023
1,384
657.54 VETERINARSKA AMBULANTA ULCINJ ULCINJ
D.O.O.
02414554
341
10,563.96
D.O.O.
02413914
VETERINARSKA AMBULANTA HERCEG NOVI HERCEG NOVI
1,388
5,883.86
D.O.O.
02773520
VIB TRADE EXPORT-IMPORT - NIKŠIC
481
67,056.16
D.O.O.
02330334
VIVAMAX NOVAKOVIC ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT
PODGORICA
4,125
6,588.87
D.O.O.
02293579
VID-ZEK PODGORICA
32
7,217.25
D.O.O.
02376130
VISAR ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
683
53.50 VOGUE ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO NIKŠIC
D.O.O.
02871084
2,712
986.75 VODATEC ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
D.O.O.
02430541
419
662.50 VOKI ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT I IMPORT - PLJEVLJA
D.O.O.
02881721
2,281
90,107.26
D.O.O.
02289750
VUJOŠEVIC PAPERINO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PODGORICA
1,748
4,706.14
D.O.O.
02738082
VUKVIC ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,993
53,212.32
D.O.O.
02338068
VUKOVIC I OSTALI - PODGORICA
66
12,913.70
D.O.O.
02857979
VUKOLE ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
3,146
10,639.73
D.O.O.
02442965
GAZI - PODGORICA
1,896
2,480.10
D.O.O.
02684349
GLAMUR TRADE ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - KOTOR
1,342
18,215.97
D.O.O.
02781409
GLORIA MONTENEGRO - BUDVA
2,144
12,664.95
D.O.O.
02391651
GODESS ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT POGDORICA
1,950
6,395.50
D.O.O.
02750864
GOJINOVAC GRADNJA DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO , TURIZAM I USLUGE - HERCEG
NOVI
429
4,979.15
D.O.O.
02452081
GOJKAN ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I TRGOVINU,EXPORT-IMPORT
PODGORICA
1,014
2,427.61
02788357
D.O.O.
GOTHICA BAR
669
30,116.02
D.O.O.
02774399
GPC ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU I PROMET - CETINJE
794
355,351.79
02387883
D.O.O.
GRADITELJ CG PODGORICA
1,804
5,615.67
02390051
D.O.O.
GRAĐAPROMET - ROŽAJE
2,594
90.09 GRAĐEVINSKE INSTALACIJE ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU PODGORICA
02342855
D.O.O.
3,574
6,114.58
D.O.O.
02250578
GRAĐEVINSKO PREDUZECE NOVI GRAD - PODGORICA
2,036
3,494.72
02457199
D.O.O.
GRAMEX ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
2,414
26,804.09
02464411
D.O.O.
GRITO ZA USLUGE, TRGOVINE, GRAĐEVINARSTVA I TURIZAM - PODGORICA
2,148
18,383.80
D.O.O.
02623480
D.R. TRANSPORT ZA TRANSPORT ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,245
6,868.59
02387182
D.O.O.
DAVORIN PODGORICA
40
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
67
481.43 DADO & ANDJELA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - KOLAŠIN
02921065
D.O.O.
1,364
53,339.12
02732378
D.O.O.
DAMJANOVIC - TRADE - BIJELO POLJE
4,391
12,053.63
02323664
D.O.O.
DAMJANOVIC ZA PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
3,865
14,972.14
02179296
D.O.O.
DAN-KOMERC BERANE
502807653
59.15 DANK TRADE - PODGORICA
D.O.O.
2,202
482.71 DACIC COMPANY ROŽAJE
02294621
D.O.O.
1,983
1,367.59
02684578
D.O.O.
DEKA - BERANE
1,160
105,577.38
02306620
D.O.O.
DELON TRANS ROŽAJE(RJEŠENJEM ST.BR. 40/13 OD 07.11.2013. GOD. POKRENUT
STECAJNI POSTUPAK)
157
19,261.39
02390027
D.O.O.
DELTA - COMERC - ROŽAJE
2,125
8,094.47
02170060
D.O.O.
DIZ-TRADE BERANE
3,475
2,681.72
02427931
D.O.O.
DIN 3 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
375
1,616.09
02735563
D.O.O.
DISA ZA PROIZVODNJU ,UGOSTITELJSTVO ,TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORTIMPORT - ULCINJ
1,334
8,869.55
02737469
D.O.O.
DK COMPANY - BERANE
185
39.94 DN COMMERCE ZA PROMET ROBA I USLUGE - PODGORICA
02713853
D.O.O.
339
182.42 DOVIDE BUDVA
02875535
D.O.O.
1,033
2,376.68
02411989
D.O.O.
DORA EXPORT ZA PROMET ROBA I USLUGE - PODGORICA
2,274
1,767.86
02407876
D.O.O.
DREAM - MB BIJELO POLJE
1,313
573.96 DW CONSULTING ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - TIVAT
02643898
D.O.O.
152
48,186.56
02466970
D.O.O.
ĐEKIC D&M COMPANY PODGORICA
454
484.33 ĐUKIC 7 - PODGORICA
02680912
D.O.O.
1,816
22,464.35
02377888
D.O.O.
E & E COMPUTERS ROŽAJE
1,369
549.23 E - MENTOR ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
02746662
D.O.O.
237
891.17 EVOMONT BUDVA
02456958
D.O.O.
1,909
145,360.52
02354608
D.O.O.
EVRO TOURS AGENCIJA ZA TURIZAM BUDVA
26
270.14 EVROPA BEACH ZA TURIZAM ,GRAĐEVINARSTVO , MEĐUNARODNU TRGOVINU I
02459515
D.O.O.
PROIZVODNJU - ULCINJ
219
7,532.91
02389860
D.O.O.
EDI COMMERCE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
40
2,330.16
02796279
D.O.O.
EKO WORLD EXPORT-IMPORT MOJKOVAC
1,200
68,488.88
02788403
D.O.O.
EL-PROMM ROŽAJE
690
10,131.92
02764865
D.O.O.
ELEKTRO & MV DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, PROMET ROBA I USLUGA
EXPORT-IMPORT - TIVAT
3,516
15.00 ELZA-EXPORT-IMPORT - PLAV
02404656
D.O.O.
1,654
5,203.83
02401720
D.O.O.
EMINA - C BIJELO POLJE
3,363
163.08 ENECO COMPANY ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE PODGORICA
02354063
D.O.O.
54
1,549.91
02445719
D.O.O.
ENIJAN ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE EXPORT- IMPORTULCINJ
191
2,536.94
02919214
D.O.O.
ENTERIJER IZGRADNJA PODGORICA
41
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
3,441
D.O.O.
02370727
714.50 ERDIJAN - V V V ZA PROIZVODNJU, PROMET IUSLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,251
D.O.O.
02374064
13,814.92
EREHTEON ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT - BAR(RJEŠENJEM
ST.BR.524/14 OD 25.12.2014.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
2,690
D.O.O.
02434229
1,029.64
EURO BAKI ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGIRICA
2,229
D.O.O.
02642344
4,855.11
EURO ROFIX CG ZA GRAĐEVINARSTVO, TURIZAM I USLUGE - HERCEG NOVI
95
D.O.O.
02795205
999.37 EURO-JADRAN ZA PROIZVODNJU, TURIZAM, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE,
EXPORT-IMPORT - ULCINJ
1,496
D.O.O.
02680939
23,557.86
EURO-SEM - ROŽAJE
2,204
D.O.O.
02438909
3,086.72
ECOTEAM ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BERANE
4,500
D.O.O.
02049546
66,230.98
EXPO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I TRGOVINU KOTOR
3,767
D.O.O.
02410311
6,515.52
EXPORT CAFFE KOTOR
2,330
D.O.O.
02649004
385.94 EXTREM INŽENJERINGPODGORICA
94
D.O.O.
02396327
2,471.45
EXCLUSIVE TOURS - CULAFIC DRUŠTVO ZA PROMET I EKSKLUZIVNE TURISTICKE USLUGE
- BUDVA
2,776
D.O.O.
02427125
3,393.49
ŽEL - PROM ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,445
D.O.O.
02658704
32,842.02
Z -AQUA SOLAR GROUP ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
2,127
D.O.O.
02434997
696.36 Z 5 LTD - PETROVAC
814
D.O.O.
02430070
15.00 ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT
MAKGRAD - KOTOR
96
D.O.O.
02358395
25,154.11
ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM SPORT BILLY ULCINJ
248
D.O.O.
02626390
16,776.59
ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU I TURIZAM ,EXPORT-IMPORT GORASTROJ - BAR
65
D.O.O.
02626594
5,373.69
ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU I TURIZAM ,EXPORT-IMPORT INVESTICIONA KOMPANIJA
KONTINENT - BUDVA
2,127
02626586
826.31 ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU I TURIZAM ,EXPORT-IMPORT ORO COMPANY AB D.O.O.
BUDVA
2,183
02703157
605.91 ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE MAVROVO GROUP, PODGORICA
D.O.O.
272
02418347
59,032.01
D.O.O.
ZA GRAFICKE USLUGE ,TRGOVINU I PROMET IRT PODGORICA
814
02425831
15.00 ZA EKSPLOATACIJU I PRERADU MORSKE VODE MONTENEGRO OSMOZA BUDVA
D.O.O.
1,411
02620626
1,518.09
D.O.O.
ZA ELEKTROINSTALACIJE TRGOVINU I INŽENJERING ETI - PODGORICA
1,969
02679566
177.67 ZA IZRADU PLANSKE DOKUMENTACIJE ,PROJEKTOVANJE ,INŽENJERING I USLUGE FOLIC
D.O.O.
ARHITECTS CO - BUDVA
1,495
02679574
26,351.48
D.O.O.
ZA KONSALTING ,MENADŽMENT ,EXPORT-IMPORT RENTIER - BUDVA
75
02702819
1,997.99
D.O.O.
ZA POSREDOVANJE ,TURIZAM I USLUGE CASPER MV - CETINJE
1,362
02377969
24,866.90
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT BONITA V.V. COMPANY PODGORICA (RJEŠENJEM JAVNOG IZVRŠITELJA IVM.BR.1574/14 OD 10.11.2014.GODINE
ODREĐENA ZABRANA RASPOLAGANJA UDJELOM OSNIVACA MIODRAGA ŠCEPOVICA JMB
1709967210016)
401
02342936
3,131.45
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT AUTOMOBIL-PAVICEVIC I DR
PODGORICA
2,580
D.O.O.
02622718
4,342.29
ZA PROIZVODNJU I PROMET ,EXPORT-IMPORT FRAZZES VIN COMPANY - PODGORICA
42
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,824
763,740.97
02644215
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT B+N INVESTMENTS MONTENEGRO - BUDVA
814
15.00 ZA PROIZVODNJU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT TEREMOK INVESTMENTS MONTENEGRO 02644223
D.O.O.
PETROVAC
660
22,852.08
02832534
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT AM.GIOIA DANILOVGRAD
2,121
15.00 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE GUA PODGORICA
02416492
D.O.O.
178
179.74 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT VIVA STAR CETINJE
02854082
D.O.O.
1,530
4,373.10
02757354
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT CRICKETPODGORICA
1,994
826.56 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT IT SOLUTION - PODGORICA
02622793
D.O.O.
1,615
1,589.06
02779803
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT
DEJA VU - HERCEG NOVI
409
156.14 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT 2 A GRADNJA - PODGORICA
02746034
D.O.O.
683
1,632.81
02813629
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PERAJA - DANILOVGRAD
733
2,150.81
02694921
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT STUDIO KNB - PODGORICA
814
15.00 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ADRIA TOUR - BUDVA
02666545
D.O.O.
733
4,220.24
02744929
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DRVOLES - BIJELO POLJE
242
32,737.93
02733188
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT DRIJEN - NIKŠIC
632
69,569.69
02630885
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KOTOR PALACE - PODGORICA (
REŠENJEM ST. BR.316 / 14 OD 20. 10.2014 GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK )
426
5,569.40
02876698
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT LA VITA PRODUCT CETINJE
2,103
4,110.46
02657384
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT METALICA DIZAJN - BUDVA
577
12,886.42
02837960
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TACKICA - PODGORICA
2,194
637.26 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT TUĐEMILI - BAR
02717565
D.O.O.
1,936
297,430.05
02366843
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT CITY SPORT - PODGORICA
4,072
332.82 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT CRMNICANKA PODGORICA
02378302
D.O.O.
1,560
39.94 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE JAN FA - TIVAT
02747774
D.O.O.
2,711
6,304.51
02375311
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PERIŠIC! - HERCEG NOVI
3,684
14,051.69
02342332
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE HUSA ULCINJ
107
62,813.95
02426439
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT BRAIC - TRADE BUDVA
2,502
6,752.98
02377284
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT IDEA TIM BUDVA
149
170.82 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU Z&N
02718898
D.O.O.
MONTE-GRADNJA - PODGORICA
527
15.00 ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA CRNOGORSKO-ROSSIYSKAYA
02690047
D.O.O.
INVESTICIONNAYA COMPANIYA - TIVAT
964
24,817.08
02822075
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT-IMPORT KONTINENTAL M GROUP
3,412
27,979.45
02371944
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU PROMET UGOSTITELJSTVO I TURIZAM 2-JADRAN ULCINJ
1,917
10,648.65
02665697
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU, PROMET, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM ENITOURS - ULCINJ
38
1,096.00
02724596
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VEKTRA OPTEL - PLJEVLJA
1,081
2,281.15
02642859
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT LIMORAD - BUDVA
527
625.15 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MODNI STUDIO GAJIC - BUDVA
02655845
D.O.O.
842
3,036.40
02628473
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT - IMPORT IN TRUST FUND 43
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Matični
Dani IznosNaziv
blokadebroj*
blokade
BAR
D.O.O.
02734010
533.93 ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TURIZAM JASIKOVAC - TIVAT
2,105
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU ,USLUGE I TURIZAM ROVE - TIVAT
4,050.13
6 02726874
D.O.O.
02374471
15.00 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE KARADŽIC COMPANY ŽABLJAK
2,121
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SURI COM ULCINJ
4,233.46
860 02285649
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BREAD TRADE PODGORICA
02423871
1,412.82
2,427
D.O.O.
02396980
807.65 ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE GRAND-EXPORT KOLAŠIN
2,596
D.O.O.
ZA PROJEKTOVANJE , GRAĐEVINARSTVO I TURIZAM FOEDUS - BUDVA
02442426
25,022.81
2,441
D.O.O.
ZA PROJEKTOVANJE, NADZOR, GRAĐEVINARSTVO I GRAĐEVINSKE USLUGE PROSTOR7,564.07
16 02796015
PROJEKT - PODGORICA
D.O.O.
15.00 ZA PROMET I USLIGE RENT-A-CAR ,EXPORT-IMPORT BACANO - BUDVA
814 02665301
D.O.O.
02664372
15.00 ZA PROMET I USLIGE RENT-A-CAR ,EXPORT-IMPORT MNE AVIS - BUDVA
1,714
D.O.O.
15.00 ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT LT - TIVAT
528 02746352
D.O.O.
02687950
15.00 ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MONTEFONKO GROUP - BUDVA
1,938
D.O.O.
02678756
550.34 ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT KAPEX BUDVA
1,510
D.O.O.
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT MATICOM BUDVA
02754975
1,459.82
1,860
D.O.O.
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT MTR - BUDVA
8,560.07
471 02678454
D.O.O.
ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PEŠIC COMPANY - BUDVA
02688158
6,491.78
1,794
D.O.O.
ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT RUSTOVOBUDVA
14,817.21
573 02704579
D.O.O.
02729776
870.51 ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT CREATIVE GROUP, TIVAT
1,790
D.O.O.
ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT REBUS- BUDVA
2,857.23
5 02718952
D.O.O.
02282194
665.00 ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BOSFOR COMPANY ULCINJ
2,708
D.O.O.
817.59 ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT 24. APRIL - BUDVA
145 02698412
D.O.O.
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT 27 OKTOBAR - BUDVA
4,921.74
485 02690683
D.O.O.
02734150
279.15 ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ALEKS - TIVAT
2,105
D.O.O.
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT AN & AN - BUDVA
02708191
7,767.79
1,949
D.O.O.
15.00 ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ART MARINA MNE - BUDVA
814 02695618
D.O.O.
02687925
599.46 ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ASPEKT - BUDVA
1,529
D.O.O.
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ATLAS CAPITAL PARTNERS INC. - BUDVA
02732173
1,824.42
1,129
D.O.O.
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT AQUA -TRADE - BUDVA
1,689.22
474 02695251
D.O.O.
187.59 ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BEACH PODGORICA
19 02926369
D.O.O.
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT BELLE MAISON - BUDVA
02690675
18,962.49
1,041
D.O.O.
370.95 ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BENNET INVEST LIMITED - TIVAT
76 02763052
D.O.O.
ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT VASILISA TREND KOLAŠIN
5,990.63
677 02896591
D.O.O.
15.00 ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT VITIS - FRANCE - BUDVA
814 02686775
D.O.O.
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT VLASINA GRADNJA - BUDVA
02692104
5,318.23
2,125
D.O.O.
02778165
17.05 ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT G & 2 J - PODGORICA
1,066
D.O.O.
79.64 ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT GOLD RIVIJERA - BUDVA
34 02692830
44
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
81402667967
D.O.O.
15.00 ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT GROUP INVEST - BUDVA
66 02712474
D.O.O.
2,587.35
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT DESTRA - BUDVA
1,348
D.O.O.
02713543
4,862.09
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT DUGI COMMERCE - BUDVA
1,782
D.O.O.
02750945
991.40 ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DUMIDE-TRADE - TIVAT
1,938
D.O.O.
02692341
15.00 ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ZELENIKOVAC - BUDVA
1,938
D.O.O.
02709163
15.00 ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT IVIL TRADE - BUDVA
2,286
D.O.O.
02682192
897.76 ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT INSIEME - BUDVA
81402735253
D.O.O.
15.00 ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT JAVOR MNE - BUDVA
1,971
D.O.O.
02700336
2,487.09
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KATIC - BUDVA
1,272
D.O.O.
02772850
35,185.37
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KORKOVADO - R - BUDVA
66 02692848
D.O.O.
5,226.16
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KRONVERG - BUDVA
31702854686
D.O.O.
44,249.16
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT L & L - BUDVA
1,682
D.O.O.
02651106
871.50 ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT LA SENSA - BUDVA
81402657350
D.O.O.
10,539.82
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT LA CASA MONTENEGRO - BUDVA
66302799901
D.O.O.
165.70 ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT LELE - PODGORICA
1,616
D.O.O.
02759365
2,017.32
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT LUCIJA - BUDVA
1,938
D.O.O.
02690691
15.00 ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT LUCKY BLACK CARD - BUDVA
81402658798
D.O.O.
15.00 ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT LUCH - STELA - BUDVA
1,941
D.O.O.
02672898
960,905.52
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT LUXOR GRADNJA - PODGORICA
89 02684624
D.O.O.
221.54 ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MAVEX - BUDVA
14902805022
D.O.O.
1,105.85
ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MARKOVIC TREND - BUDVA
1,714
D.O.O.
02775921
15.00 ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MASKE - PODGORICA
23402902745
D.O.O.
711.07 ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MILICA GOLD PODGORICA
2,120
D.O.O.
02727455
504.14 ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MIR MONTENEGRO GRADNJA - BUDVA
12502657406
D.O.O.
2,080.02
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MNE ROMA - BUDVA
12 02686449
D.O.O.
194.74 ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MONTE KRAFT - BUDVA
1,825
D.O.O.
02688808
103,183.45
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MOTONAUTICA - BUDVA
89 02826046
D.O.O.
5,289.95
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT OLTI - MONT - BUDVA
11102805308
D.O.O.
9,788.52
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT OSTROG POINT - BUDVA
41902883279
D.O.O.
1,500.86
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PALMA HOLLIDAY BUDVA
28202709791
D.O.O.
2,936.55
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT PORED PUTA - BUDVA
1,908
D.O.O.
02686783
12,710.93
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT RB COMPANY - BUDVA
2,112
D.O.O.
02680734
1,132.07
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT SAILING BOAT - BUDVA
1,427
D.O.O.
02760711
190,179.79
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT SMART - INVEST - BUDVA
1,468
D.O.O.
02701774
66,499.47
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT SMART IT - BUDVA
2,063
D.O.O.
02736373
74,621.88
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT STARI GRAD - BUDVA
1,938
D.O.O.
02657619
973.39 ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT SCANDIC - BUDVA
11802882914
D.O.O.
137.02 ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT SWEET MONTENEGRO BUDVA
45
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,938
D.O.O.
02715503
15.00 ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT TEHNICOM ING - BUDVA
93
D.O.O.
02735261
2,917.97
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT TEHNICOM COMPUTERS - BUDVA
486
D.O.O.
02776065
25,295.57
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT TURIZMO - BUDVA
814
D.O.O.
02758458
15.00 ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT FAITH INVESTMENT CORPORATION - BUDVA
1,217
D.O.O.
02798182
1,347.46
ZA PROMET I USLUGE JOKS ŽABLJAK
108
D.O.O.
02987643
245.00 ZA PROMET I USLUGE RENT A CAR, EXPORT- IMPORT SPEED BUDVA
1,398
D.O.O.
02679922
10,494.80
ZA PROMET I USLUGE RENT-A CAR ,EXPORT-IMPORT AZARIAS - BAR
2,481
D.O.O.
02651947
2,691.26
ZA PROMET I USLUGE FK BEOGRAD - BUDVA
814
D.O.O.
02729121
15.00 ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ARTER TIVAT
814
D.O.O.
02729555
15.00 ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT EXCLUSIVE WOODCRAFT BUDVA
3,697
D.O.O.
02200511
8,505.04
ZA PROMET MESA I MESNIH PRERAĐEVINA COJOMES CETINJE
12
D.O.O.
02878941
6.51 ZA PROMET ROBA, EXPORT-IMPORT GAJO HERCEG NOVI
1,216
D.O.O.
02778688
221.12 ZA PROMET ROBA I USLUGA NAJ. P - TIVAT
528
D.O.O.
02766949
15.00 ZA PROMET ROBA I USLUGA ANABASIS - TIVAT
4,625
D.O.O.
02222868
16,652.55
ZA PROMET ROBA I USLUGA VELIKI PIJESAK BAR
2,117
D.O.O.
02649985
105,185.82
ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT SLAVMONTEBUDVA
1,041
D.O.O.
02667975
788.72 ZA PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT NMTG - PODGORICA
1,938
D.O.O.
02647290
15.00 ZA PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT NONY - BUDVA
65
D.O.O.
02661039
3,222.91
ZA PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT RS COMPANY - BUDVA
2,407
D.O.O.
02645530
182,243.77
ZA PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT TIP - TIM - BUDVA
2,011
D.O.O.
02417251
730.64 ZA PROMET ROBA I USLUGA HONG JIAN NIKŠIC
3,791
D.O.O.
02333082
11,319.50
ZA PROMET UGOSTITELJSTVO I TURIZAM VUKAJ ULCINJ
409
D.O.O.
02747812
754.62 ZA TRGOVINU, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE COLOR-ART NIKŠIC
181
D.O.O.
02842360
1,718.52
ZA TRGOVINU I USLUGE CAKOVIC SNEŽANA - TIVAT
2,071
D.O.O.
02672588
415.18 ZA TRGOVINU I USLUGE ARMIR - TIVAT
2,105
D.O.O.
02660474
574.77 ZA TRGOVINU I USLUGE DOGBA - TIVAT
965
D.O.O.
02822512
10,547.63
ZA TRGOVINU I USLUGE NIKOLICA - TIVAT
2,131
D.O.O.
02675765
19,804.24
ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT - IMPORT INDIJA STIL BUDVA
2,337
D.O.O.
02675412
9,490.00
ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ASTRA - GRADNJA - BUDVA
2,593
D.O.O.
02669960
161,579.74
ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT BEREG - BUDVA
199
D.O.O.
02619229
15.00 ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT VAEL-AN COMPANY - BUDVA
814
D.O.O.
02621665
1,079.98
ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE EXPORT-IMPORT VLATIKA - BUDVA
314
D.O.O.
02443937
24,679.11
ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT DOKIC COMPANY - BUDVA
262
D.O.O.
02659166
363.41 ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ERATO - BUDVA
471
D.O.O.
02629542
6,901.33
ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KALUDRA - BUDVA
1,941
D.O.O.
02657392
9,742.40
ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT M & G 007 - BUDVA
1,774
D.O.O.
02635178
4,070.09
ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MEGA-INVEST - BUDVA
2,105
D.O.O.
02659140
52,071.32
ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MNE EVROPA - BUDVA
46
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
733 02626608
D.O.O.
4,593.10
ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT-IMPORT NT - COMPANY - BUDVA
272 02622521
D.O.O.
17,565.54
ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE U GRAĐEVINARSTVU EXPORT-IMPORT ULCINJ RESORT
- KOTOR (ZABRANA RASPOLAGANJA UDIJELOM OSNIVACA VSEVOLOD GLUKHOTVSEVA
ODREĐENA RJEŠENJEM OSNOVNOG SUDA U KOTORU POSL. BR. I 101/14 OD 30.05.2014 GODINE )
D.O.O.
ZA TRGOVINU ,TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I RENT-A CAR USLUGE BOBA MONT BUDVA
2,210
02430754
49,975.38
D.O.O.
ZA TRGOVINU,TURIZAM,PROIZVODNJU I USLUGE RAPEX BAR
1,089
02108437
841,887.12
D.O.O.
1,838
02633493
590.13 ZA TURIZAM ,GRAĐEVINARSTVO ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT NATAKOSTA D.O.O.
- TIVAT
D.O.O.
2,125
02661861
774.53 ZA TURIZAM ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT GALIJE - BUDVA
D.O.O.
ZA TURIZAM ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT NADJEŽDA - BUDVA
34 02653567
2,786.46
D.O.O.
ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORT NEDVIŽIMOST CERNOGORIJA 2,174
02630664
34,945.53
BUDVA
D.O.O.
1,938
02641062
15.00 ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE EXPORT - IMPORT MK TRAVELBUDVA
D.O.O.
ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT A.V ENGINEERING - KOTOR
2,117
02638835
1,539.89
D.O.O.
347 02623935
355.10 ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT B.S.A. - MONTE - PODGORICA
D.O.O.
ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT EL - MAR - BUDVA
1,405
02626381
106,018.10
D.O.O.
814 02685574
15.00 ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT LB PROMET - BUDVA
D.O.O.
814 02650843
15.00 ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MANGO & MANGO - KOTOR
D.O.O.
814 02652528
15.00 ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MASTER CAPITAL MANAGEMENT BUDVA
D.O.O.
ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MONTE SISTEM - BUDVA
513 02630656
12,059.22
D.O.O.
ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT MOTAPE - BAR
1,798
02631598
3,733.78
D.O.O.
ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT TERAMONT - BUDVA
2,046
02629640
517,557.57
D.O.O.
1,908
02425840
15.00 ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ZEMFIRA BUDVA
D.O.O.
814 02628350
15.00 ZA TURIZAM ,TRGOVINU ,PROIZVODNJU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MONTE EVROINVEST
- BUDVA
D.O.O.
ZA TURIZAM ,TRGOVINU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MNE PLANET - PODGORICA
1,726
02622866
5,374.16
D.O.O.
ZA TURIZAM ,TRGOVINU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT PLANET KLUB 250 02739259
2,810.41
PODGORICA
2,159
D.O.O.
02423235
6,596.05
ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU ANTIKOR TIVAT
D.O.O.
ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE LADUZO ULCINJ
506 02792591
14,844.70
593 02835410
D.O.O.
27,048.60
ZA USLUGE, GRAĐEVINARSTVO I INŽENJERING AQUA +007 - PODGORICA
D.O.O.
2,522
02685418
634.30 ZA USLUGE I TRGOVINU POPOVIC COMERC - TIVAT
60 02796830
D.O.O.
231.35 ZA USLUGE I TURIZAM IZGREV - TIVAT
648 02697823
D.O.O.
353.83 ZA USLUGE I TURIZAM SAM AKT - TIVAT
2,105
D.O.O.
02461994
4,859.40
ZA FINANSIJSKI KONSALTING UZVEST - TIVAT
264 02788594
D.O.O.
770.13 ZIK PRESS ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - POPDGORICA
4,682
D.O.O.
02321122
3,983.36
ZINIS COMMERCE ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,781
D.O.O.
02412101
611.61 ZURICH COM ZA PROMET ROBA I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
851 02723832
D.O.O.
45.00 IVAN - TRADE - BERANE
47
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,164
3,653.75
02793539
D.O.O.
ILIR COMPANY ZA PROIZVODNJU, TURIZAM, TRGOVINU , UGOSTITELJSTVO I USLUGE
EXPORT-IMPORT - ULCINJ
23302893371
268.25 IN FANNY PODGORICA
D.O.O.
52802411873
4,020.73
D.O.O.
INVEST KOMERC ZA GRAĐEVINARSTVO,USLUGE I PROMET,EXPORT - IMPORT TIVAT
3,684
6,580.24
02345773
D.O.O.
INSIME-ZAJEDNO PODGORICA
2,169
60,612.77
02048612
D.O.O.
INTERKEM ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBE PLAV
32 02426960
1,614.50
D.O.O.
INTERMOST ZA GRAĐEVINSKE RADOVE - PODGORICA
41802871734
1,103.50
D.O.O.
IPS ACCOUNTING AND AUDITING PRIVREDNU DRUŠTVO ZA RACUNOVODSTVO, REVIZIJU I
KNJIGOVODSTVENE POSLOVE - HERCEG NOVI
47902364450
19,356.56
D.O.O.
ISAH BAR
1,587
177.00 ISMANI ZA PROIZVODNJU, TURIZAM, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE, EXPORT02757478
D.O.O.
IMPORT - ULCINJ
2,253
12,636.66
02689723
D.O.O.
JADRAN M&M- KOTOR
2,683
3,942.80
02405024
D.O.O.
JADRANSKA STRAŽA ZA USLUGE UGOSTITELJSTVA, TURIZMA I TRGOVINE, EXPORTIMPORT - BUDVA
70602847272
1,343.13
D.O.O.
JANICIC N ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT -KOLAŠIN
18502386879
258.84 JAPAN AUTO-MOTO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORTD.O.O.
IMPORT PODGORICA
3,807
33,245.63
02298490
D.O.O.
JV & M BIJELO POLJE
2,867
717.45 JN FASHION ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICA
02462915
D.O.O.
81402676516
15.00 JOSAMA ZA PRODAJU I NAJAM PLOVILA - BUDVA
D.O.O.
1,802
57,321.70
02082969
D.O.O.
JUVENTA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,838
30,004.59
D.O.O.
02203839
KADOVIC BIJELO POLJE
4,096
3,190.89
02073676
D.O.O.
KANDŽANIJA - TRANS ROŽAJE
94102657341
3,459,354.60
D.O.O.
KAPACITY - PODGORICA
41 02967120
860.90 KAFE BAR N MAJ ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - KOLAŠIN
D.O.O.
3,145
3,335.10
D.O.O.
02438305
KAFE BAR '92 ZA UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
5,301
41,400.40
02285274
D.O.O.
KERBER - EXPRES PODGORICA
25102904233
90.44 KIOSK S ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
D.O.O.
34102801973
374.20 KLUB PENZIONERA LJUBOVIC I ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O.
PODGORICA
45302820366
33,406.56
D.O.O.
KLUB PENZIONERA NINO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
15202199343
486.41 KOLONAKI ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
D.O.O.
73702385961
144,691.31
D.O.O.
KOMGRAP - MONT - PODGORICA
27102902907
30.66 KOMPANIJA HELENA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT D.O.O.
PODGORICA
2,202
331,393.40
02066050
D.O.O.
KONTI - SUTOMORE
24902714876
6,251.39
D.O.O.
KONTINENTAL MD PLUS ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGE - PLUŽINE
6 02972735
321.21 KOŠUTICE BERANE
D.O.O.
48
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,390
D.O.O.
02628368
7,909.43
KRASOVEC - BUDVA
2,121
D.O.O.
02374374
15.00 KRIVI DO ZA PROZVODNJU,TRGOVINU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,428
D.O.O.
02384400
474.27 KRISTIJAN-M ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - NIKŠIC
13702987147
D.O.O.
139.61 KUNG FU PANDA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
2,498
D.O.O.
02381273
19.00 KUCIŠTA PODGORICA
73202662787
D.O.O.
24,049.09
KHEPRI PREDUZECE ZA PROIZVODNJU SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET - PODGORICA
2,323
D.O.O.
02386712
454,265.82
LAS-COMPANY BERANE
3,684
D.O.O.
02402785
3,226.23
LASENDRO PODGORICA
3,428
D.O.O.
02402289
499.13 LAURA TRADE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PODGORICA
36302397650
D.O.O.
639.46 LB ARCA ZA ULOV,PRERADU I PROMET RIBE ,EXPORT-IMPORT BAR
15602407973
D.O.O.
15.00 LEOKOTOR ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KOTOR
13902717891
D.O.O.
809.08 LI-YO BERANE
1,580
D.O.O.
02706466
10,481.14
LIVING ROOM ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, EXPORT-IMPORT PODGORICA
D.O.O.
LIKACENI ZA PROIZVODNJU,UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE,EXPORT2,137
02450321
1,372.37
IMPORT ULCINJ
D.O.O.
LINEX - BAR
4,203
02373726
7,056.60
D.O.O.
LION MOJKOVAC
4,061
02311593
18,614.31
D.O.O.
LM DVA GOLUBA ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT 2,834
02377829
3,853.23
PODGORICA
D.O.O.
24 02913640
73.33 LOVAC LUKA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT- PLJEVLJA
91902836319
D.O.O.
134.71 LOLITA-O ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT, PODGORICA
D.O.O.
1,068
02763753
231.44 LONG ŠPED ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, PODGORICA
65 02932580
D.O.O.
21,369.84
LTB INTERNATIONAL TRADE - BUDVA
D.O.O.
M & L TWIN ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
80202374650
10,774.04
2,378
D.O.O.
02418606
991.60 M.INŽENJERING DRUŠTVO ZA INŽENJERING,PROMET I USLUGE - PODGORICA
D.O.O.
1,507
02780470
15.00 MAGAZIN ECO - PODGORICA
29202922797
D.O.O.
476.15 MAGIJA ZA PROMET ROBE I USLUGA, EXPORT-IMPORT - POGORICA
D.O.O.
19502365634
15.00 MAGNAT MONTENEGRO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE BUDVA
1,188
D.O.O.
02724707
248.02 MAISON - BERANE
D.O.O.
MAKMONT COMPANY ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,592
02753421
33,655.73
D.O.O.
MAMIVEL ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU I USLUGE PODGORICA
3,537
02289601
4,318.10
D.O.O.
MANGO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,688
02372444
4,234.84
4,020
D.O.O.
02365367
5,008.73
MANIS ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE - PODGORICA
D.O.O.
49902800829
312.64 MARALINA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
45 02882663
D.O.O.
1,044.47
MARAN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
D.O.O.
22602305194
534.76 MARINKOVIC TRANS ROŽAJE
3,837
D.O.O.
02336413
906.15 MARINKOLOR TRADE MONTENEGRO ZA TRGOVNU, TURIZAM I USLUGE I EXPORT-IMPORT
KOTOR
49
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
167
D.O.O.
02351510
2,260.91
MARKETPARADISSO ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO,TURIZAM,EXPORT-IMPORT
ULCINJ(REŠENJEM ST.559/14 OD 14.01.2015 GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK )
D.O.O.
MASIV - BERANE
772
02813408
1,360.54
D.O.O.
MATADOR BIJELO POLJE
1,052
02102765
444,182.31
D.O.O.
MATICA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
2,075
02633434
11,179.38
D.O.O.
MACCHIATO-CAFFE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PLJEVLJA
80
02881217
1,687.31
D.O.O.
96
02452804
759.79 MAX PLUS DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
D.O.O.
3,858
02370719
772.59 MAXIMS-TREF ROŽAJE
D.O.O.
MAXIMUS COMMERCE SV - KOTOR
608
02714442
11,951.25
D.O.O.
MV DUGA TRADE ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT BIJELO POLJE
3,413
02411172
5,904.79
D.O.O.
2,342
02436671
496.59 MV UNICOLOR ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT BIJELO POLJE
D.O.O.
MGM STONE COMPANY ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE - PODGORICA
38
02891620
4,075.00
D.O.O.
2,109
08653151
90.42 MEDITERAN - KOVIN , DIO PREDUZECA DISKONT - LEPETANE, TIVAT
D.O.O.
MEMOVIC COMPANY - BUDVA
94
02749459
4,952.21
D.O.O.
MERLINK MANAGEMENT MONTENEGRO - ULCINJ
1,657
02695880
2,137.15
D.O.O.
MECHANIC ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KOTOR
402972557
2,254.37
D.O.O.
37
02894980
62.30 MI NA - V ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PLJEVLJA
D.O.O.
MIDA & CO PODGORICA
4,400
02353016
1,475.47
D.O.O.
MIKRAD ZA ROBNI PROMET ,TURIZAM I UGOSTITELJSTVO ,EXPORT-IMPORT - HERCEG
2,036
02691787
7,418.36
NOVI
D.O.O.
1,599
02443066
486.44 MILOŠ I TIMUR ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
D.O.O.
MIROVIC ZA PROIZVODNJU UGOSTITELJSTVO TRGOVINU TURIZAM I USLUGE EXPORT 901
02447843
9,303.13
IMPORT ULCINJ
D.O.O.
MKM ZETA COMPANY PODGORICA
3,688
02306271
11,735.35
D.O.O.
200
02948842
180.42 MMB-ATINA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT - PODGORICA
D.O.O.
MN ENGINEERING ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICA
208
02962152
29,657.79
D.O.O.
MOBIL-NET ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
670
02387026
1,327.70
D.O.O.
MODEM - PLAV
1,437
02372797
10,686.11
D.O.O.
2,121
02340607
15.00 MONO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PODGORICA
D.O.O.
MONTAS - PODGORICA
720
02662582
87,076.61
3,369
D.O.O.
02387441
26,545.21
MONTE GOŠA COMPANY ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PODGORICA
D.O.O.
495
02873249
163.19 MONTE MARKET ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
D.O.O.
MONTEASTRA ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,215
02329158
1,095.54
69
D.O.O.
02872803
785.35 MONTEDAM ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
D.O.O.
MONTELOX LUX ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,216
02376598
85,339.55
2,121
D.O.O.
02469847
15.00 MONTENEGRO DISTRIBUTIVE COMPANY - PODGORICA
D.O.O.
MONTENEGRO REAL ESTATE INVESTMENTS ZA PROMET NEKRETNINA TRGOVINA I
93
02651386
7,511.44
USLUGE ,EXPORT-IMPORT - BUDVA
50
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,888
7,379.60
02466759
D.O.O.
MONTENEGRO RECORDS PODGORICA
1,868
125,241.17
02645807
D.O.O.
MONTENEGRO ROYAL ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA - BAR
2,623
128,015.77
02251639
D.O.O.
MONTENEGROIL ZA EXPORT-IMPORT, PROMET I USLUGE PODGORICA
1,080
7,970.80
02415305
D.O.O.
MONTEPLASTIK - PODGORICA
18702842327
684.89 MONTEX FUNGHI ZA PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
D.O.O.
1,742
551.60 MOSA ZA NEKRETNINE, PROMET ROBA I USLUGA, TIVAT
02462095
D.O.O.
1,864
23,467.95
02667711
D.O.O.
MOST - ZAPOŠLJAVANJE - NIKŠIC
23 02780496
500.54 MOST MPC - NIKŠIC
D.O.O.
2,494
3,451.03
02418789
D.O.O.
MR KOMERC ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
52 02973367
63.72 MT STEEL COMPANY ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BAR
D.O.O.
3,921
3,905.66
02393697
D.O.O.
MT COMPANY VUKAŠINOVIC ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMORT - PODGORICA
1,431
484.17 MURIC-PROM EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
02666669
D.O.O.
2,699
445.73 NARCIS BIJELO POLJE (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
02084651
D.O.O.
60 02957892
243.99 NATURAL FOOD PODGORICA
D.O.O.
1,388
29,497.53
02300389
D.O.O.
NEKO COMPANY ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,616
4,314.76
02700794
D.O.O.
NENS COMPANY ZA GRAĐEVINARSTVO ,ROBNI PROMET ,TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
,EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
3,330
143.02 NINO&CO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
02378639
D.O.O.
3,568
1,328.14
02382601
D.O.O.
NITRO-MONT ROŽAJE
1,150
484.18 NIDŽO - ANDRIJEVICA
02662736
D.O.O.
32 02920000
1,927.00
D.O.O.
NKM ZA MARKETING, PROMET, USLUGE, HERCEG NOVI
2,526
25,551.95
02467887
D.O.O.
NOVI PEK ZA PROIZVODNJU, ROBNI PROMET, UGOSTITELJSTVO,, TURIZAM I SAOBRACAJ ,
EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
2,544
345.28 NOVOIL ZA PROMET ROBA I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
02366606
D.O.O.
84402301342
253,132.18
D.O.O.
OMNIAUTO BIJELO POLJE
1,504
3,081.92
02452413
D.O.O.
OOOOOPS - PODGORICA
1,032
21,401.03
02234840
D.O.O.
ORNAMENT ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA HERCEG NOVI
2,121
15.00 ORNAT ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
02387069
D.O.O.
47 02928736
606.04 P.D. TRADE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BUDVA
D.O.O.
77202692554
497.03 PAP TRADE - BIJELO POLJE
D.O.O.
1,203
860.78 PETNJICA COM - BERANE
02798425
D.O.O.
33 02979349
146.02 PINK BURGER ULCINJ
D.O.O.
70202753375
61,091.76
D.O.O.
PIP BERANE
48502367963
653.11 PISMO IN SLIKAR - PLJEVLJA
D.O.O.
5,515
69,860.91
02025965
D.O.O.
POLJOCOMERC BIJELO POLJE
3,442
545.17 PONTE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
02391643
D.O.O.
3,521
2,010.87
02392925
D.O.O.
POPOVIC COMPANY - PODGORICA
1,683
462.47 POHORJE - ŽABLJAK
02431378
D.O.O.
51
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,121
15.00 PREDUZECE ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE AGROSERVIS DANILOVGRAD
02387212
D.O.O.
719
17,207.02
02874172
D.O.O.
PREHRAMBENO PROIZVODNI CENTAR - BERANE
1,224
12,705.46
02748070
D.O.O.
PRIMAT COMPANY EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
1,186
19,229.53
02642921
D.O.O.
PRINT SYSTEM ROŽAJE
1,874
1,061.36
02458802
D.O.O.
PRO METAL ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - NIKŠIC
2
221.86 PROVIŠTA 1 ZA ROBNI PROMET, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, EXPORT-IMPORT - HERCEG
02785714
D.O.O.
NOVI
2,448
164.70 PROGRES AL & CO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ELOKSIRANE BRAVARIJE TRGOVINU I
02327937
D.O.O.
USLUGE - ULCINJ
125
10,215.19
03002888
D.O.O.
PROTECT - M BUDVA
4,478
7,054.89
02290928
D.O.O.
PROFIX CO PODGORICA
244
1,813.91
02871718
D.O.O.
PS & AK DRŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,169
8,884.00
02389339
D.O.O.
PS SYSTEM ZA TRGOVINU UGOSTITELJSTVO PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT
PODGORICA
1,776
8,974.35
02699478
D.O.O.
PUSHOUT ZA TRGOVINU I USLUGE - NIKŠIC
2,518
263.80 RADAN ŠTRBAC & IKOVIC ZA ŠPEDICIJU, TRGOVINU, PROIZVODNJU I GRAĐEVINARSTVO 02439468
D.O.O.
PODGORICA
1,228
7,743.41
02317460
D.O.O.
RAICEVIC & CO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU KOTOR
3,232
485.75 RAONIC & CO - ŽABLJAK
02395444
D.O.O.
382
4,211.23
02839733
D.O.O.
RV VALDRINA - BUDVA
132
8,947.67
02863839
D.O.O.
REGION ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KOTOR
1,469
37.89 RESPEKT-CO ZA EXPORT-IMPORT, TURIZAM, ESTRADNE, PRAVNE I ŠPEDICISKE USLUGE
02343851
D.O.O.
ULCINJ
699
1,288.80
02063611
D.O.O.
REHALD - ROŽAJE
613
3,934.96
02855917
D.O.O.
ROTO PRINT ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT KOLAŠIN
304
14,681.82
02665760
D.O.O.
ROX MONTENEGRO ZA TRGOVINU - KOTOR
3,963
1,692.90
02393956
D.O.O.
RS TEHNIK PODGORICA
328
12,427.20
02838923
D.O.O.
RUDI STIHL - PODGORICA
2,132
2,907.61
02456893
D.O.O.
RUNER-TRADE ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD
4,020
2,424.12
02278618
D.O.O.
SALVADOR ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE - PODGORICA
121
3,449.98
02855267
D.O.O.
SAMARDŽIC PLUS ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - KOTOR
829
252.81 SAMO GUME, BAR
02724464
D.O.O.
2,628
21,022.56
02433001
D.O.O.
SAMO ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE - PODGORICA
59
02443988
39.57 SAMOGRAD ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT- IMPORT - PODGORICA
D.O.O.
1,938
61,819.99
02420155
D.O.O.
SAN NIKOLA ZA ROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE,
EXPORT-IMPORT - ULCINJ
3,303
348.21 SANJA ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - NIKŠIC
02351943
D.O.O.
110
37,705.11
02926067
D.O.O.
SB TEAM ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
52
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
727
D.O.O.
02774925
4,766.79
SB COMPANY - ROŽAJE
207
D.O.O.
02861259
548.98 SVETIONIK PLUS ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BAR
1,146
D.O.O.
02764342
91.50 SDGZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, EXPORT-IMPORT,
HERCEG NOVI
D.O.O.
SEA VIBES MONTENEGRO ZA UGOSTITELJSTVO, PROMOCIJE I MARKETING - PODGORICA
1,109
02799367
48,100.06
D.O.O.
SEBAX BIJELO POLJE
2,110
02321076
2,503.93
D.O.O.
139
02957540
15.00 SERINA ZA PROMET I USLUGE - KOTOR
D.O.O.
SIMPROM KOTOR
3,398
02362201
25,253.46
D.O.O.
SINAN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
2,510
02434083
18,118.70
D.O.O.
SINOVA - BUDVA
1,363
02748142
1,632.13
D.O.O.
SJAJ LUX PODGORICA
3,960
02383845
7,142.15
D.O.O.
SKL BEARING PODGORICA
3,418
02329263
1,404.42
D.O.O.
73
02691469
578.52 SMV - INDUSTRI ,EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
D.O.O.
345
02954435
781.17 SOLUN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - NIKŠIC
D.O.O.
1,269
02395045
215.45 SPRING PODGORICA
D.O.O.
STANCOM-COMERC BIJELO POLJE
4,416
02144093
1,859.39
D.O.O.
STAR PRODUCTION - PODGORICA
2,201
02664267
11,266.82
D.O.O.
STEDRA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
2,592
02455129
7,750.18
D.O.O.
2,530
02397382
500.81 STOLARIJA MARKUŠ PODGORICA
D.O.O.
3,667
02375281
252.12 SUPERIOR TRAVEL TRADE ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO BUDVA
D.O.O.
SFERAZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE PODGORICA
3,991
02294982
2,821.16
2,620
D.O.O.
02418100
2,229.33
SHKUMBINI & CO ZA PROIZVODNJU,UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE
EXPORT-IMPORT - ULCINJ
1,889
D.O.O.
02620405
7,596.49
SYNI COMPANY ZA PROIZVODNJU ,UGOSTITELJSTVO ,TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE
,EXPORT-IMPORT - ULCINJ
2,250
D.O.O.
02417405
6,671.83
T & D MONT ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PODGORICA
89
D.O.O.
02857286
607.49 T&K COMMERCE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - TIVAT
171
D.O.O.
02856212
1,414.31
TANGO&NESH ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,830
D.O.O.
02214725
78,709.06
TAPETAR ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PODGORICA
461
D.O.O.
02889153
1,072.17
TEMPLE ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - ŽABLJAK
3,852
D.O.O.
02390728
10,000.00
TEHNO SERVIS BERANE
444
D.O.O.
02221454
193.42 TILIAE CORDATA-LIPA ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT IMPORT,PODGORICA
38
D.O.O.
02925672
335.45 TIM - T ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - NIKŠIC
3,904
D.O.O.
02378957
2,056.72
TKV-BOKA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
2,121
D.O.O.
02425777
15.00 TOD ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - PODGORICA
814
D.O.O.
02317788
15.00 TOMASSINO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK
DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
1,019
D.O.O.
02130254
20,942.86
TOMO & MILOŠ ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT CETINJE
53
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,462
342.69 TRANS-COMPANY EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
D.O.O.
02737531
4,061
18,566.50
D.O.O.
02153661
TRGOAGENT BERANE
123
1,146.16
D.O.O.
02883520
TREASURE ANGELS ZA TRGOVINU EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
1,411
3,836.32
D.O.O.
02723409
TREBA POKUŠATI ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT BAR
3,791
20.15 TREF PLJEVLJA
D.O.O.
02388073
3,231
27,426.92
D.O.O.
02055538
TRIKON BIJELO POLJE
416
2,218.55
D.O.O.
02868504
TROTERS PUB ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,114
3,684.86
D.O.O.
02432528
TULA - ABSH ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, PROMET, TURIZAM I USLUGE EXPORTIMPORT - ULCINJ
1,970
3,240.97
D.O.O.
02414228
TWEETY ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
4
832.03 U.M. UTJEŠINOVIC - NIKŠIC
D.O.O.
02728214
928
90,188.71
D.O.O.
02411652
UKRAS - MONTENEGRO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
327
1,321.82
D.O.O.
02768267
ULICEVIC COMPANY PODGORICA
149
32,979.52
D.O.O.
02225875
ULICOM ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,768
460.34 URANIJUM DRUŠTVO ZA USLUGE, TURIZAM I TRGOVINU - BUDVA
D.O.O.
02667070
26
356.04 UROŠEV GRAD ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - MOJKOVAC
D.O.O.
02878402
3,483
12,982.25
D.O.O.
02049872
UŠCE -PLAV
1,416
43,357.59
D.O.O.
02422999
F&M AUTO SPORT SERVIS PODGORICA
40
2,515.92
D.O.O.
02363224
F.M. EUROCOP PODGORICA
425
6,499.05
D.O.O.
02619806
FAST 3000 NIKŠIC
1,461
6,931.30
D.O.O.
02805723
FATKO EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
4,160
50,512.70
D.O.O.
02369729
FERT - COMPANY BERANE
157
1,985.00
D.O.O.
02959887
FINDLANDGRADNJA GROUP ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO TURIZAM, TRGOVINU I
USLUGE EXPORT - IMPORT - ULCINJ
2,515
488.70 FINCONSULT MONTENEGRO ZA USLUGE U OBLASTI FINANSISKOG POSLOVANJA I
D.O.O.
02424860
TRGOVINU ,EXPORT-IMPORT PODGORICA
37
139.59 FLORA MNG ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - PLJEVLJA
02865653
D.O.O.
858
1,004.50
D.O.O.
02835002
FREEBIRD - BUDVA
1,321
3,381.19
02692414
D.O.O.
FUSION LIGHT ELEKTRO-GRAĐEVINSKO PREDUZECE ZA PROIZVODNJU ,PROMET
,USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO - KOTOR
2,511
22,654.63
02405393
D.O.O.
FCP GROUP ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO I USLUGE PODGORICA
4,021
1,649.39
02367408
D.O.O.
HARDWER ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
482
1,389.64
02764016
D.O.O.
HV-LAZIO BUDVA
2,484
135.95 HOLMIJA ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, EXPORT-IMPORT PODGORICA
02375265
D.O.O.
164
13,568.40
02398885
D.O.O.
CABRO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,895
100,551.83
02384213
D.O.O.
CALEX-IMPORT - BIJELO POLJE
419
27,974.86
02182149
D.O.O.
CALISTO KOTOR
54
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,525
13,237.93
D.O.O.
02635305
CAMI STYLE ZA PROIZVODNJU, ROBNI PROMET, TURIZAM , UGOSTITELJSTVO I USLUGE
EXPORT- IMPORT - HERCEG NOVI
57302761165
18,519.94
D.O.O.
CASINO PROMOTION MONTENEGRO BAR (Odlukom Osnivaca ogranicen prenos udijela )
45902767244
1,348.49
D.O.O.
CVEKLA PLJEVLJA
1,430
1,014.30
D.O.O.
CEPIN ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT PODGORICA
02450674
4,798
120.40 CETVORKA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUJELO POLJE
D.O.O.
02280574
18102450399
185.73 CEC KONSULTANSKO INŽENJERSKA KOMPANIJA - PODGORICA
D.O.O.
93 02697645
2,779.35
D.O.O.
CINA KOMERC D.O.O. ZA USLUGE ,TRGOVINU I TURIZAM - KOTOR
2,378
311.66 CIPELICI FAMILY - NIKŠIC (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
D.O.O.
02442868
4,065
85,675.04
D.O.O.
CITADELA-ĐUROVIC PODGORICA
02377934
10802722810
582.05 COMPANY DAST ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE
D.O.O.
EXPORT-IMPORT - ULCINJ
2,335
2,968,330.68
D.O.O.
COMUNITY PODGORICA
02440385
1,599
58,469.96
D.O.O.
CONSULTING INVESTMENT FINANCING GROUP - PODGORICA
02469898
40402372053
52,776.43
D.O.O.
CORTO MALTEZE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,871
47,287.72
D.O.O.
CUKIC-TRUCKS - ANDRIJEVICA
02694336
3,203
16,855.77
D.O.O.
ŠRAFKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE - BUDVA
02435098
1,181
256.24 WALKER - KOMERC ZA USLUGE, ŠPEDICIJU I TRGOVINU, EXPORT - IMPORT PODGORICA
D.O.O.
02463911
3,802
3,812.13
D.O.O.
WBM-COMMERCE KOTOR
02392534
1,011
10,318.32
D.O.O.
WESTGATE SYSTEMS - KOTOR
02675170
2,306
454,333.79
D.O.O.
WOOD ŽABLJAK
02662493
1,377
1,470.00
D.O.O.
02719096
X-LINE ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I
USLUGE EXPORT-IMPORT - ULCINJ
4,127
11,834.50
D.O.O.
02343673
XIN XIN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,762
24,873.89
D.O.O.
XL - PODGORICA
02334194
65 02719100
239.65 XONI ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM
D.O.O.
EXPORT-IMPORT - ULCINJ
2,117
17,077.60
D.O.O.
02710021
XXI VIJEK ADRIATICA ZA PROJEKZOVANJE , GRAĐEVINARSTVO,PROMET NEKRETNINA I
TRGOVINU BAR
1,224
955.48 LAV - BIJELO POLJE
02092727
D.O.O.4,290
35,700.34JANUAR BERANE
02045222
D.O.O.15
3,695
1,155.89
02386747
D.O.O.AVALA
TRANS BIJELO POLJE
3,705
117.23
D.O.O.AGROŠPED
02344980
NIKŠIC
31902294869
36,074.01
D.O.O.AMBALAŽA
TRADE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
89 02846756
4,401.21
D.O.O.ANDREJZA
PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PODGORICA
2,979
2,535.85
02385155
D.O.O.ARMIL
MOJKOVAC
2 02266644
7,494.26
D.O.O.AUTOKOMERCBIJELO POLJE
3,454
3,571.29
02334569
D.O.O.ACHILEA
HERCEG NOVI
33802881896
194.08
D.O.O.BAJO
KOMERC ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT - IMPORT - BUDVA
55
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,097
200.95
02835622
D.O.O.BINIYAPI
BUDVA
2,292
20,953.37
02369737
D.O.O.BODRA
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT -PODGORICA
1,367
15.00
02403099
D.O.O.BONIK-OIL
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,727
27.61
02378736
D.O.O.BRATSTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE - KOLAŠIN
4,119
3,000.57
02315769
D.O.O.BURKO
- BIJELO POLJE
3,533
9,167.46
02053195
D.O.O.VILINJ
CETINJE
34
0.06
02916827
D.O.O.VRECO
PROMET ZA PROIZVODNJU, PROMET I SLUGE, EXPORT IMPORT - PLJEVLJA
4,101
5,736.60
02379368
D.O.O.GENELEX
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
244
426.85
02915120
D.O.O.GIS
ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PLJEVLJA
1,196
5,481.09
02410842
D.O.O.GRA-MAR
EXPORT-IMPORT ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, ROBNI PROMET,
UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, SAOBRACAJ I USLUGE PODGORICA
327
21,968.45
02376857
D.O.O.D
& N CO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT H.NOVI
1,942
208.62
02725436
D.O.O.DABOBOZA
PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE EXPORT IMPORT - PODGORICA
215
391.25
02954893
D.O.O.DAKA
TRADE D.V. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - KOLAŠIN
68
284.20
02428199
D.O.O.DELFIN
COLOR ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT- TIVAT
4,217
712.91
02282828
D.O.O.DIZNILEND
BERANE(ZAKLJUCEN STECAJNI POSTUPAK RJEŠENJEM ST.BR.4/06 OD
04.05.2006.GOD.)
557
385.12
02433745
D.O.O.DIMKO
ZA PROMET I USLUGE- HERCEG NOVI
62
6.96
02972891
D.O.O.DND
PLUS BIJELO POLJE
3,244
555.69
02377195
D.O.O.DOMINANT
ZA PROIZVODNJU,PRERADU I PLASMAN EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,778
10,781.66 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT- IMPORT - PODGORICA
02382881
D.O.O.DULE
2,455
99,241.89 STAN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PODGORICA
02412047
D.O.O.EVRO
2,121
15.00
02257351
D.O.O.EKVATOR
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT - PODGORICA
1,916
85,882.91
02342596
D.O.O.ELVELUX
HERCEG NOVI (Rješenjem Osnovnog suda u Herceg Novom Posl.br.I.38/09 od
25.05.2011 god. zabrana otudenja, opterecenja i bilo kakvog raspolaganja imovinom)
108
1,163.11
02784181
D.O.O.ERJONABUDVA
646
810.00 ELEKTRONIKU, INŽENJERING I TELEKOMUNIOKACIJESMS4U - PODGORICA
02815508
D.O.O.ZA
1,137
300,311.13
02754550
D.O.O.ZA
INDUSTRIJSKE PROJEKTE I TEHNICKE KONSTRUKCIJE VIOMER MONTENEGRO
PODGORICA
1,017
3,429.00 PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE STEVO BIJELO POLJE
02370433
D.O.O.ZA
2,121
15.00
02391953
D.O.O.ZA
PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT TO & GE PODGORICA
814
15.00
02718944
D.O.O.ZA
PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT KOD DANILA, BUDVA
187
2,548.46 PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORTKAŠMIR COPODGORICA
02823519
D.O.O.ZA
436
102,631.16
02771012
D.O.O.ZVEPRO
PANCEVO-DIO STRANOG DRUŠTVA ZVEPRO-MONTENEGRO - KOTOR
2,141
35,161.17
02108364
D.O.O.ZOMIMAZA
PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA KOTOR
2,121
15.00
02341069
D.O.O.ZHANFANG
IMP-EX-T LTD - PODGORICA
2,285
1,294,658.66INTER ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - KOLAŠIN
02351722
D.O.O.ILING
3,503
2,352.01
02355264
D.O.O.IMNES
MONTENEGROZA PRIZVODNJU PROMET I USLUGE PODGORICA
56
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
34
D.O.O.JAMBOTEX
02928469
64.44
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PLJEVLJA
886
D.O.O.KURAŽ
02878275
2,723.97
BUDVA
12
D.O.O.LALOVINA
02381893
35.56
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT- IMPORT,HERCEG NOVI
740
D.O.O.LOMBARDIA
02306301
319,460.69
ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
150
D.O.O.MARKU'S
02353954
1,963.24
CO ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, EXPORT - IMPORT PINJEŠ BB ULCINJ
D.O.O.MONTEZAR
- IGALO
535
02253682
441.82
D.O.O.MONTEL
MOTEL GLAVA ZETE NIKŠIC
2,056
02224950
320,911.49
D.O.O.NAIVA
COMPANY ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PODGORCA (POKRENUT
4,168
02313618
8,282.31
POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
D.O.O.PAMIKOM-BERANE
3,076
02128055
617.62
D.O.O.PASHTRIKUZA
PROIZVODNJU, TURIZAM, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE 1,014
02844192
1,880.15
EXPORT - IMPORT ULCINJ
D.O.O.PACHA
ULCINJ
96
02997983
879.03
D.O.O.PEKOS-PEKOVIC
NIKŠIC
1,335
02229404
8,789.06
D.O.O.PERFECTO
GRUPA - PODGORICA
373
02913798
2,308.32
D.O.O.PRICE
CUTTERS PODGORICA, DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT3,828
02299003
63,037.96
IMPORT
D.O.O.PROVIŠTA
ZELENIKA, HERCEG-NOVI (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
3,114
02371634
1,344.69
D.O.O.R.R.MEDIA
BUDVA
186
02845156
55,810.13
D.O.O.R.RADUNOVIC
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
2,988
02410206
1,324.52
D.O.O.RADEX
PLAV- BREZOJEVICE
3,558
02363151
837.38
D.O.O.RAPIS
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PODGORICA
521
02846853
5,346.98
D.O.O.REGULE
ZA PROMET I USLUGE - KOTOR
121
02868237
3,366.94
D.O.O.ROZANA
ULCINJ
1,228
02404923
3,216.85
D.O.O.S
& V - COMPANY PODGORICA
9
02381613
46,119.72
D.O.O.S
& S GROUP ZA PROIZVODNJU, PROMET, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE EXPORT3,729
02409135
51,130.20
IMPORT - ULCINJ
D.O.O.S&S
BEAUTYZA PRUŽANJE FRIZERSKIH I KOZMETICKIH USLUGA, HERCEG NOVI
361
02873290
213.95
D.O.O.SARDER
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT- NIKŠIC
599
02336162
21,633.79
D.O.O.SIMAX
PODGORICA
3,709
02392437
62,924.09
D.O.O.SOUTHEAST
EUROPE INVESTMENT COMPANY-BAR
4,120
02371154
4,160.68
2,988
D.O.O.SPAFIX
02354128
1,259.09
CETINJE
D.O.O.STILL
2,526
02382610
18,589.96 - ROŽAJE
D.O.O.TEHNO
OIL ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT IMPORT- PODGORICA
2,498
02428016
10,266.87
(RJEŠENJEM OSNOVNOG SUDA U PODGORICI I.BR.5843/12 OD 09.10.2014.GODINE ODREĐENA
ZABRANA RASPOLAGANJA UDJELOM OSNIVACA DUŠEVIC LJULJE)
607
D.O.O.TRPEZA
02859505
7,676.15
BUDVA
D.O.O.TURIZAM,
TRGOVINU I USLUGE, EXPORT- IMPORT MONTESOFTD.O.O. BUDVA
1,726
02764741
12,164.46
1,109
D.O.O.FINKOM
02354691
14,918.61
COMPANY BAR
57
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
108
D.O.O.FREE
02905299
182.00
TIME ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORTPODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR. 14/15 OD 21.01.2015 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
D.P.
TISA SENTA -UGOSTITELJSTVO SENTA -- RJ VILA DOBROTA KOTOR
3,421
08248699
1,666.46
D.S.D.W.E.G.TEHNOLOGY
- MONTENEGROBIJELO POLJE
397
02686309
135,123.06
D.S.K.
D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
410
02178788
24,290.36
DABANOVIC
MARIJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ŠTAND PETROVAC
488
6.99
DABBY
DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, EKONOMSKE, FINANSIJSKE I DRUGE USLUGE
4,106
02046130
209,010.20
D.O.O PODGORICA
DABBY
TRADE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
3,684
02318571
59,809.69
DABETIC
2,734
13,483.43DARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. MARIJA-MAGDALENA BERANE
DABOVIC
485
380.90 ZDRAVKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - S.T.R. MISTERIKS - HERCEG NOVI
DABOVIC
453
1,135.74 MARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PRODAVNICI BANANA BEACH SUTOMORE
DABOVIC
2,482
225.15 PERO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CAFE BARU YUPPIE- ULCINJ
DAVIDOVIC
VUKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. MAGAZINI , BULJARICA 2,057
2,020.00
BUDVA
DAVIDŠPED
1,963
02263254
32,794.28 D.O.O. ZA ŠPEDICIJU, PROMET I USLUGE
DAVIEAN
HOMES MONTENEGRO D.O.O. ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA - KOTOR
1,501
02635135
48.16
DADESPOSLOVNO
DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. - NIKŠIC
3,723
02171708
19,907.24
DADUŠ
1,469
02443333
273.96 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - ULCINJ
DAZ
TRADE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
3,881
02387140
3,748.64
DAILY
LIGHT
4,422
02326396
4,488.43
DAIDŽIC
1,334
499.89 ANĐELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U ZABAVNOM PARKU SILVIJA- IGALO
DAK
PETROL DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I
67
02247712
46,872.38
USLUGE, EXPORT-IMPORT, PODGORICA
DAKA
COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - ROŽAJE
440
02423642
14,008.97
DAKIC
387
174.37PETAR OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST SUR - BIFE GRIL SAVINA VODA - PLJEVLJA
DAKO-PROMET
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
3,209
02286106
502.94
DALIBOR
MARKOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - LADY BEACH DADA - ULCINJ
530
78.51
DALY
1,560
02403544
862.74MONDE DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT - IMPORT
D.O.O. - ULCINJ
4,311
DAM
02368471
759.80
- COMPANY DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
3,772
DAM
02262657
9,376.16
INŽENJERINGDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE D.O.O.
NIKŠIC
2,712
DAMA-SHOPD.O.O.
02335972
1,438.63
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
310
DAMINOSDRUŠTVO
02466422
1,569.92
ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. BUDVA
3,804
DAMIX
02396548
14,998.61
D.O.O. - BAR
23
DAMJANOVIC
233.08
BRANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI - NIKŠIC
2,256
DAMJANOVIC
102.90
GORDANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOSTU S.T.R. TEODORA - PLJEVLJA
2,428
DAMJANOVIC
2,962.06
DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KAFE BAR DND - NIKŠIC
58
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
1,277
352.88
DAMJANOVIC
ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KAFE BARU VINOTEKA
BUDVA
1,108
3,798.21
DAMJANOVIC
ZDRAVKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KAFE BAR PICERIJA ZIPPO HERCEG NOVI
4,834
75.66
DAMJANOVIC
MILIVOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - PODGORICA
93 02689472
5,063.64
DAN-MONTE
DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU D.O.O. - BUDVA
3,995
2,698.42
02312255
DAND
COMPANY D.O.O. PODGORICA
717 02361868
881.02 D.O.O. ZA PROMET I USLUGE DANILOVGRAD
DANDEJ
1,364
2,823.35
02452243
DANDI
COMMERCE DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. KOTOR
814 02730316
15.00 GROUP DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA D.O.O. - BUDVA
DANEX
1,908
15.00COMMERC DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
02410648
DANI
282 02270455
29,764.89
DANIL
01 D.O.O. NIKŠIC
401 DANILO
1,501.38CUPIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PICERIJA POLO SPORT - BAR
520 DANIC
682.79 MILENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KOMISIONU ANDJELA CANJ
2,505
9,055.98
DANIC
MILUN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BAR-U FRATELLO- BERANE
4,019
183,209.46
02060957
DANK
D.O.O. PODGORICA
3,308
590.50 SINDI D.O.O. - BUDVA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
02217597
DARKAN320 DARKO
95.00 GAZIVODA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PREVOZ PUTNIKA BRODICEM PO
SKADARSKOM JEZERU- , BAR
3,690
93.56
02405008
DARMANIK
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
109 DARMANOVIC
58.71
NENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI TEKSTILNE ROBE ,TUZI
- PODGORICA
4,871
1,116.39
DARMANOVIC
OLIVERA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. TANY VERUŠA,PODGORICA
1,797
4,584.23DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE 02457881
DARMIL
BUDVA
2,243
1,569.38
02306409
DARO
TRADE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BERANE
184 02624206
173.19
DAROSAVA
D.O.O. DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING, INŽENJERING, EXPORT-IMPORT
- TIVAT
3,784
16.18
02303221
DARŠPED
DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
404 02624869
559.52
DATELINE
CAPITALD.O.O. EXPORT - IMPORT HERCEG - NOVI
2,637
269,256.56
02109093
DATEX
DRUŠTVO ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. HERCEG NOVI
3,839
172,029.45 DOO
02046415
DATRONIC
1,426
26,453.19
02375109
DAUT&DAUT
D.O.O. - ROŽAJE (RJEŠENJEM OSNOVNOG SUDA U ROŽAJAMA I.BR.652/11 OD
18.10.2011 GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA OPTERECENJA I OTUĐENJA IMOVINE)
174 DAUTOVIC
6,876.03 KEMAL KOJI OBAVLJA RPIVREDNU DJELATNOST MODNI STUDIO DAUTOVIC - BIJELO
POLJE
1,608
1,472.64 MUJO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KROJACKOJ RADNJI - BIJELO POLJE
DAUTOVIC
719 02724375
10,177.28 COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ,EXPORT-IMPORT DAUTOVIC
ROŽAJE
527 02051192
30.00 DRUŠTVO ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. BUDVA
DACA
59
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,041
265.20MNEDRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. BUDVA
DACA
02731398
3,695
1,384.10
DACIC
NOVAK KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. OBALA - BIJELO POLJE
4,706
11,147.23
DACJA
02338149
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
3,890
1.29
DAŠARAMI
GZIM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KAFANA DON PACO ULCINJ
2,232
10,819.24
DAŠIC
DRAGICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KROJACKA RADNJA GAGA - BERANE
137DAŠIC
100.92RANKO - KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAXI PREVOZA - PODGORICA
77602734729
11,873.55
DAX
COMPANYD.O.O. ZA PROMET ROBE I USLUGA, EXPORT - IMPORT, KOTOR
1,278
610.88
DAX-AUTO
02214598
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT PODGORICA
79502868083
2,365.73
DB
INŽENJERING D.O.O. BUDVA
3,760
9.46
DV
02384361
LIPA DOO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - KOLAŠIN
54 02447517
878.64
DVD
KLUB 8 MM DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE, EXPORT - IMPORT, CETINJE
12202960281
1,862.70
DDT
DOO PODGORICA
2,200
15,675.19
DE
02679019
- ABIKSDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
37402917980
2,280.95
DE
BARRA DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
1,958
11,024.28
DE
02403234
BOVA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
37002864983
2,496.24
DE
COMMERC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
10402993139
3,992.49D.O.O. ROŽAJE
DEADIN
1,200
148.30DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U AGENCIJI ZA NEKRETNINE MONTEL
DEVIC
GROUP BAR
146DEDIC
215.00 RAJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PRODAJA NA ŠTANDU PLAŽNI PROGRAM
BAR
520DEJAN
815.79 BOŽOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DDJELATNOST DISKOTEKA ENERGY BAR
47102712229
5,721.65 STUDIODRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
DEKART
2,354
52,336.71
DEKOR
02425645
- STILL DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. - BUDVA
76 02349302
3,462.22 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
DEKORIVA
52902930005
2,785.84
DEL
BOY DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
21602318261
2,851.48 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
DEL-TEX
18502793822
1,933.36
DELA
KROA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
132DELEVIC
867.69 VASO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. VEKTRA - BERANE
4,899
394.54
DELIBAŠIC
VELIBOR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI NIKŠIC
3,785
42.18
02369419
DELIBAŠIC-COMPANY
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,
PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - NIKŠIC
257DELIC
72.69 KERIM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.Z.T.R. FARMA DELIC - PLJEVLJA
2,172
7,836.00
DELIC
SENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. DS PLJEVLJA
2,474
18,932.84
DELIC
SUVADA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.T.R. DLP - PLJEVLJA
2,448
1,050.00
DELIC
UROŠ KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAXI - BUDVA
96 02060906
896.67
DELMONDODRUŠTVO
ZA TRGOVINU, ŠPEDICIJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT
PODGORICA
60
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj*
02659344
DELTA
1,866.54
1,041 MC D.O.O. CETINJE
DELTA
02630001
650.30
2,383 PLANDRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. HERCEG - NOVI
DELUX
02101076
14,134.60
241
MORACAEXPORT D.O.O. PODGORICA
DELY
02276739
1,298,640.98
1,691- PETROL DRUŠTVO ZA PROMET DERIVATIMA NAFTE, TURIZAM I USLUGE, D.O.O. ULCINJ
DELJKOVIC
111.25
254
SENADA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. CAFFE BAR SEDMICA PLJEVLJA
DEMB
02621649
12,802.56
2,174 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
DEMEL
02626977
5,794.48
1,047 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
DEMEX-ST
MONTENEGRODRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO
02717743
15.00
156
I USLUGE, KOTOR
DEMIRAJ
BECIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CEVAPDŽINICI JADRAN ULCINJ
1,010.87
83
DENIS
& 2D D.O.O. ZA PROMET,USLUGE I TURIZAM ULCINJ
02987856
5,927.74
48
DENIS
BAŠIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST BRZA HRANA CHILL OUT - BIJELO POLJE
98.36
62
DEO
PREDUZECAŠUMADIJAPUT PODGORICA
02625822
1,332.36
2,560
DEOVULS
CO DOO
02355868
913.56
2,480
DEPRO
02442604
15.00
2,121 BAU GMBH MONTE D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
DEPRO
02435527
9,703.01
2,426 VERSAND MONTE DOO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
DERVANOVIC
OMER KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U MUŠKOM FRIZERSKOM SALONU 0.25
219
PODGORICA
DERVIŠEVIC
FAHRUDIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST FAST FOOD 1 - ULCINJ
304.00
96
DERIVATD.O.O.
PODGORICA
02271036
4,652.97
4,643
DERIGLAVA
02235153
5,718.89
4,449
D.O.O ZA TRGOVINU I POSLOVNE AKTIVNOSTI BAR
DES-DEDOS
COMPANY D.O.O. PODGORICA
02349353
1,375.59
4,359
DESANCIC
314.70
352
NEMANJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNUI DJELATNOST CAFFE PUB ŠUŠANJ BAR
DESERT
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
02872030
417.84
2
DESETKAD.O.O.
02352834
18,140.71
3,684
ZA PROMET I USLUGE,EXPORT - IMPORT KOTOR
DESIGN
02695782
239.49
1,798 MONT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE - HERCEG
NOVI
DESIGN-MOEBEL
IE D.O.O. - KOTOR
02463504
1,668.74
1,501
DESPOTOVIC
164.89
46
MARJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNSOT U KAFE BARU PEPE - BAR
DESTRA
02280779
6,628.92
3,684 COMMERCE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,
PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA
DEFANIA
02260310
19.00
1,430
D.O.O. NIKŠIC
DECER-CRNA
GORA D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO - CETINJE
02421216
458.74
3,394
DEŠIC
3,184.77
2,979 HASIM KOJI OBAVLJA PRIVR. DJEL. -SAMOS. MAJSTOR ZA VRŠENJE OPRA. ODJECE(U
KUCNIM PROSTO.) PLAV
DI
02366746
29,184.74
2,089
& MI TOURS COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE I TURIZAM, EXPORTIMPORT - BAR
DI
02787679
508,074.03
725
BAR GROUP D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
DI
02314649
539,233.14
1,628
BAR ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE - BUDVA
61
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
4,404
33,474.92
02309122
DIB
MARKETD.O.O. -PODGORICA
3,900
661.19 GVOZDENOVIC BAR
02186128
DIBEX
437
2,619.17 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
02467259
DIVATEX
919
879.33 D.O.O. - PODGORICA
02780585
DIVERSO
2,121
7.27 RANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO-TAXI BUDVA
DIVCIC
1,696
478.65
02452154
DIGI
TV MONTENEGRO D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE - PODGORICA
3,684
17,371.54
DIDA
- OMERAGIC ŠEFKET
3,686
9,309.80
02343070
DIESDOMINI
D.O.O PODGORICA
2,183
9,524.79
02655802
DIIP
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,354
1,027.76
02350556
DIJALPREVOZ
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BAR
1,752
4.70
02390795
DIMED-ZDRAVA
HRANA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
348
3,428.51 DAPCEVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - ADVOKAT - BUDVA
DIMITRIJE
94
52.00
DIMITRIJE
KALUĐEROVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. SARA BUDVA
160
15.00
DIMITRIJEVIC
MILICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU-JADRANSKI SAJAM
BUDVA
2,141
8,559.40
DIMITRIJEVIC
NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U ZABAVNOM SALONU
KOLOSEUM - HERCEG NOVI
643
203.90
02815141
DINAMIDA-TRADED.O.O.
ZA TRGOVINU I USLUGE NIKŠIC
97
94.74
02766671
DINAMICD.O.O.
ZA PROMET I USLUGE PODGORICA
2,876
553.26
08024120
DIO
DRUŠTVA PANTEKS AD, SREMSKI KARLOVCI - POSLOVNA JEDINICA - BAR
349
2,492.58
02840677
DIO
STRANOG DRUŠTVA ZGOP A.D. NOVI SAD - ZGOP CRNA GORA - PODGORICA
3,687
2,992.84
07195265
DIO
STRANOG DRUŠTVA AD DEŽEVA-NAMEŠTAJ ROŽAJE
814
15.00
02731916
DIO
STRANOG DRUŠTVA GEOSPECSTROJ BUDVA
600
17,813.33
02624770
DIO
STRANOG DRUŠTVA ZA GRAĐEVINARSTVO ,INŽENJERING I USLUGE ERGOL - SMB D.O.O. ,
PODGORICA
1,139
604,791.33
02694425
DIO
STRANOG DRUŠTVA KARIPIDIS BROSS CO - SPAIK - PODGORICA
1,930
148,704.60
02684241
DIO
STRANOG DRUŠTVA KONTRAKT M PODGORICA
851
216,539.07
02446847
DIO
STRANOG DRUŠTVA PRIMORJE D.D. PREDSTAVNIŠTVO PODGORICA
3,513
3,022.55
06243622
DIO
STRANOG DRUŠTVA RJ GRBE PODGORICA
1,965
704.89
02658399
DIO
STRANOG DRUŠTVA TECHNOCON D.O.O. BEOGRAD - HERCEG NOVI
19
1,250.22
02864363
DIP
CONSULTINGD.O.O. ZA KNJIGOVODSTVO, USLUGE I CONSALTING , BUDVA
128
433.68 DEVELOPMENTS MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU- BUDVA
02469588
DIRECT
3,684
10,837.06 DOO
02356775
DIS-TATAR
130
02985993
329.91 D.O.O. ULCINJ
DISERA
3,684
8,626.83
DISKO-BAR
KRALJEVSKI PAR PLJEVLJA
2,420
724.50 PICA MARTEL
DISKONT
1,504
63,026.40
02297990
DITA
MONTENEGRO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT
PODGORICA
62
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
Iznos
Dani
broj*
blokade
blokade
DJELOVIC
02448505
68,955.14 D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD
2,131
DM
BUDVA NEKRETNINE DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA D.O.O. - BUDVA
15.00
81402685531
DM
02721171
GRADNJA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - TIVAT
941.17
1,783
DM
02650622
GROUP D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PODGORICA
16,325.75
2,202
DM
02638967
JELA CO D.O.O. - BIJELO POLJE
7,932.69
1,553
DMV
02365740
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
19,982.97
1,138
DMG
INTERNACIONAL D.O.O. BUDVA
9,455.24
45002786559
DMP
02363330
SALOON D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
2,007.52
4,020
DMSS
02355752
COMMPANY DOO
8,265.52
3,684
DND
02381788
D.O.O. - MOJKOVAC
3,844.24
1,874
DOBRECODRUŠTVO
ZA TURIZAM , TRGOVINU I USLUGE DOO TIVAT
8,419.64
46002132788
DOBRI
02717182
MOMCIDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
24,061.57
1,137
DOBRICAD.O.O.
02218950
DRUŠTVO ZA TRGOVINU UGOSTITELJSTVO TURIZAM I USLUGE HERCEG NOVI
22,073.97
1,276
DOBRO
02357135
JUTRO DOO
24,267.52
4,416
DOBRO
02352737
5,373.60MORE D.O.O ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMORT KOTOR
1,472
DOBROTA
02356066
6,281.81 DOO
4,451
DOBROŠI
FLORIJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU ISPRED JADRANSKOG
591.83
3,322
SAJMA - BUDVA
DOBSAD
INC DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
15.00
81402442663
771.99 EMINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - ŠTAND EMINA - ULCINJ
475DODIC
DODIC
36.18 FADIL KOJI OBAVLJA PRVREDNU DJELATNOST U PERIONI DODA - ULCINJ
4,834
DODONA
02717123
4,298.05 & CO D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROIZVODNJU ,TRGOVINU ,UGOSTITELJSTVO
1,902
,TURIZAM ,EXPORT-IMPORT - ULCINJ
DODOŠI
02216825
D.O.O. BAR
31,005.76
1,909
DOJIC
JOVANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST VALANET HERCEG - NOVI
1,208.53
2,755
DOLBY
02366053
D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
6,997.83
1,727
DOMACA
02086921
29,498.79RADINOST AD ROŽAJE
3,035
DOMACA
6,726.77 RADINOST HAPPY NIKŠIC
1,927
DOMIL
D.O.O. - HERCEG NOVI
02722321
1,619.03
1,718
DOMINAL
02382245
5,072.63 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O PODGORICA
2,433
DOMINANTERD.O.O.
ZA PROMET ROBA IUSLUGA, PODGORICA
02731088
18,887.54
1,466
DOMINATOR
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT -IMPORT - PODGORICA
68.96
72 02930161
DOMINICK'
S DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
190.99
92702350106
DOMONTDRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
65.00
45 02723182
DON
- MM D.O.O. BUDVA
25,613.16
55 02648580
DON
02436329
D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
590.20
2,552
DON
PACO D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO,TURIZAM,USLUGE,EXPORT02434989
1,439.25
3,443
IMPORT ULCINJ
DON
COMMERCE MONTENEGRO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - PODGORICA
02637359
327.96
2,547
63
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
2,928
DONA
3,957.60
PARADIZO BUDVA
40
DONATA
02710498
4,989.87 COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ULCINJ
922
DONNEX
02299038
859.36 D.O.O. PODGORICA
2,253
DOO
02688913
763.80
BRENTAKOLAŠIN
2,286
DOO
02718324
382.78
ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TURIZAM S+B STROY, TIVAT
164
DOO
02669889
1,032.53
ALL COM ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU, TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO I
USLUGE EXPORT-IMPORT - ULCINJ
1,588
DOO
02451352
935.67
ANDREJEVIC CO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - HERCEG NOVI
1,216
DOO
02377276
5,190.59
ARH. ATELJE ZA PROIZVODNJU,PROJEKTOVANJE,INŽENJERING,EXPORT-IMPORT
PODGORICA
3,837
DOO
02363534
433.77
BELI GALEB ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA - KOTOR
2,084
DOO
02641569
22,616.20
VIZ ZA USLUGE, TRGOVINU I PROIZVODNJU, BIJELO POLJE
2,601
DOO
02464349
453.41
VILA 3MZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT IGALO, HERCEG NOVI
4,322
DOO
02370735
2,325.24
VINDCET ZA PROIZVODNJU,PROMET,USLUGE,EXPORT-IMPORT CETINJE
1,189
DOO
02742039
244.18
VICTORY TRADEBERANE
1,648
DOO
02451280
3,591.24
VODOINSTALATER BERANE
598
DOO
02741121
315.00
VUCKO BBERANE
418
DOO
02890976
1,444.49
DIL-TRADE ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - NIKŠIC
814
DOO
02435390
15.00DKCG ZA PROJEKTOVANJE I GRAĐNJE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
139
DOO
02809494
15.00ZA PROIZVODNJU I USLUGEMASTER-COP KOTOR
619
DOO
02699516
175.61
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RADENKO ROFIX - TIVAT
1,488
DOO
02734001
26.10ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TURIZAM R&BMWTIVAT
27
DOO
02731061
1,487.75
ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ATLAS ESTATE BAR
2,090
DOO
02675978
12,535.93
ZA TRGOVINU I USLUGE EXTON BUDVA
340
DOO
02814722
716.20
ZA TRGOVINU I USLUGED.J.T. INTERNACIONAL - BAR
2,148
DOO
02419998
25,205.10
ZORAMIPA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
1,500
DOO
02722011
330.20
ILMIT ZA USLUGE TRGOVINE I PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRACAJU - KOTOR
200
DOO
02855291
282.34
JOVAN - TRADE ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - ŽABLJAK
3,002
DOO
02439883
70.80KAMENIK ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
2,092
DOO
02625326
7,461.83
KOLOSZA ROBNI PROMET, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, EXPORT - IMPORT PODGORICA
79
DOO
02456818
2,661.49
KOMPAS-O BIJELO POLJE
2,568
DOO
02641429
4,104.91
KORABI - COMPANYBIJELO POLJE
2,159
DOO
02660539
7,378.70
KSENIJA COMMERCEZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT BIJELO POLJE
1,966
DOO
02380994
1,264.96
KUC OMNIBUS ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BUDVA
95
DOO
02922932
1,890.06
L & MS COMPANY DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT BAR
209
DOO
02458969
3,911.49
LAZOVIC COMPANY ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT HERCEG NOVI
2,085
DOO
02718081
3,513.52
LMB BERANE
2,872
DOO
02453444
4,041.10
LUKE PODGORICA
64
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
87402054663
210,931.39
DOO
M I K R O DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
2,121
15.00MADIRAZZAZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - KOTOR
DOO
02469863
2,398
1,096.78
DOO
MAJDA COMPANYBERANE
02624273
79402795035
812.04
DOO
MANGO VITA ZA ROBNI PROMET, EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
81402452278
15.00MANNHEIM COMPANY BERANE
DOO
21602913518
350.62
DOO
MAX FLOORING ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,293
93.06MIR-JAN PODGORICA
DOO
02387000
1,927
623,885.39
DOO
MODA MODA ZA TRGOVINU I USLUGE - BUDVA
02460076
97902657414
11,266.36
DOO
MONTREX ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT PODGORICA
2,501
5,666.76
DOO
NEŠO & EDI COMPANY ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
02671247
2,151
42,731.43
DOO
NINA TRADE PODGORICA
02458446
2,529
1,421.29
DOO
OLIVERA ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
02431831
1,495
20,869.12
DOO
POLAR STARZA TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO - TIVAT
02629739
12 02401134
73.17RAKITA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
DOO
2,075
2,791.41
DOO
SOLARMONTE ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE SOLARNIH I KLIMA UREĐAJA HERCEG NOVI
02375915
4,061
1,668.48
DOO
SOMBRERO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
02383055
13 02932393
1,483.32
DOO
TOMAR ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,454
522.54
DOO
TOP ICE CREAM-MADE IN ITALY-MONTENEGRO ZA PROIZVODNJU,PROMET I
02392518
USLUGE,EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
32702819821
499,647.24
DOO
TRANSPETROLZA PROIZVODNJU, PROMET ROBE I USLUGA, EXPORT - IMPORT PODGORICA
32802903881
8,920.59
DOO
FINAL GROUP ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I
USLUGE EXPORT - IMPORT - ULCINJ(RJEŠENJEM ST.BR.464/14 OD 11.12.2014.GODINE OTVARA SE
STECAJNI POSTUPAK)
1,823
805.93
02669226
DOO
CLUB ARTBIJELO POLJE
2,672
1,284.89
02429420
DOO
COLORFIN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,804
2,125.57
02404958
DOO
CORMORAN ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - HERCEG NOVI
2,313
929.51 PROJECT, PODGORICA
02725517
DOO1984
66202778351
143,721.69
DOOAVANGARD
KONSALTING PODGORICA
41802726572
11,284.69
DOOADRIATIC
INVEST CONSULT GROUPZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT,
BUDVA
1,269
2,120.49
02784211
DOOAMANTIAPODGORICA
2,463
22,939.75
02648113
DOOBETEJGEJZ
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PODGORICA
42602788900
17,646.91
DOOBETTER
LIFEZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT NIKŠIC
58702694948
15.00
DOOBRINKMANPODGORICA
1,272
56.52
02686856
DOOBULAJIC
COMMPANYZA SAOBRACAJ, ROBNI PROMET, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO,
EXPORT - IMPORT PODGORICA
29302753898
566.74 - IVANOVICZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT PODGORICA
DOOVMN
2,260
2,137.56
02719223
DOOGRNCARDRUŠTVO
ZA USLUGE, PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT-IMPORT
TIVAT
23602643626
570.44
DOODINAMIC
SYSTEMZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICA
65
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
579
155.69
DOOEXTERM
02764733
TURISTMOJKOVAC
2,174
4,584.55
DOOKA-KOMERC02700441
PLJEVLJA
688
311.85
DOOMARICICZA
02743604
PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT KOTOR
2,078
161,060.77 PODGORICA
DOOMATIS
02437147
1,563
2,454.38
DOOMOJAŠEVIC
02702347
- M - 1ANDRIJEVICA
1,010
346.11 GROUPZA USLUGE I TURIZAM, TIVAT
DOOMTG
02741733
528
15.00
DOOMUWLIZA
02751453
PROIZVODNJU I USLUGE, TIVAT
1,810
12,515.66
DOONEDELJA02735393
PLJEVLJA
1,039
532.70 INŽENJERINGPODGORICA
DOONR
02761041
430
43,866.74
DOORE
02799898
- MIZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT KOTOR
2,056
46,911.31
DOOSANTOS
02641780
COMERC BIJELO POLJE
1,035
81,688.37
DOOTV
02835754
ELMAGZA PROIZVODNJU I EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG PROGRAMA PODGORICA
1,549
1,495.45
DOOFASHION-BYZA
02779285
PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT PODGORICA
731
125.02
DOOCELIJEBERANE
02743078
1,459
44.68 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , TURIZAM I USLUGE D.O.O. ULCINJ , PINJEŠ
DORAL
02355353
1,808
4,851.93 PREDRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE-BARU SUNCE BERANE
DOŠLJAK
241
7,207.96
DOWNLAND
02649543
HOMES MONTENEGROZA KONSALTING D.O.O. KOTOR
69
1,127.30 PICAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU
DRAGAN
TRSTENO - KOTOR
158
1,877.10 SAMARDŽIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST CAFFE BARHAVANA KOTOR
DRAGAN
2,404
11,476.56VLADAN KOJI OBAVLJA PRIVRENU DJELATNOST U S.T.R.KING- PLJEVLJA
DRAGAŠ
2,256
92.71
DRAGAŠEVIC
ANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U DVD KLUBU CHAPLIN PLJEVLJA
1,557
1,237.71 RASTODER KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KLUB PENZIONERA D.O.GORNJA
DRAGICA
GORICA - PODGORICA
443
579.00
DRAGIŠIC
ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PODGORICA
1,816
18,885.96 VUKAŠIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
DRAGOVIC
ENTERIJER DRAGOVIC NIKŠIC
724
3,011.01
DRAGUTINOVIC
DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST BOJENJA I ZASTAKLJIVANJA
PITUR - HERCEG NOVI
1,935
824.03 COMPANYD.O.O. PODGORICA
02669374
DRAKIC
1,616
21,730.14
02689502
DRAMA
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I
USLUGA - BUDVA
3,118
30,603.11
02454491
DRAMIT
DOO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
453
75.00
DRAŠKOVIC
DARIO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. KAFE BAR BLIZANCI - BERANE
1,682
3,350.93
DRAŠKOVIC
DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - ADVOKATSKI POSLOVI - NIKŠIC
319
1,177.82
DRAŠKOVIC
DRAGAN KOPJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PICERIJI PLAŽA SUTOMORE
157
2,817.61
DRAŠKOVIC
MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR TARA - BAR
2,288
744.81
DRAŠKOVIC
NADA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. GAROFAN - PETROVAC
1,052
1,634.54
DRAŠKOVIC
RADIVOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -AUTO TAXI- NIKŠIC
66
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
2,902
DRVO-ART
10,657.68 BERANE
1,731
DRVOIMPEX-PREHRANA
02256509
7,575.99
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, PODGORICA
602768950
DRVOINŽINJERING
473.43
KOMERC D.O.O. - BERANE
153
DRVOTEHNA
02782235
3,156.26
D.O.O. BIJELO POLJE
2,071
DRVOTEX
02365316
1,720.20 D.O.O. ROŽAJE
1,584
DREAM
02468646
3,167.00DRUŠTVO ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET, SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
972
DREZDEN
02694867
10.37
D.O.O. - BUDVA
732
DREKOVIC
2,113.09 ENVER KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U MESARI DREKOVIC - BAR
2,391
DRECUN
02698927
185.87 COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
3,684
DRIM
02361400
7,744.99
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,PROIZVODNJU,SAOBRACAJ I
USLUGE CETINJE
3,211
DRINA
02386097
62.62 TRANS D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA TRANSPORTNE I OSTALE
USLUGE,EXPORT-IMPORT,PODGORICA
1,908
DRINEX
02363879
45.00 ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU D.O.O. - BUDVA
2,060
DRLJEVIC
7,246.17 OTAŠ KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST CEVABDŽINICA OTAŠ - KOLAŠIN
2,281
DROBNJAK
2,774.87
GORDANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. CAFFE BAR 5 PLJEVLJA
2,468
DROBNJAK
02276976
152.22
TRADE D.O.O. - PODGORICA
419
DRUGA
02663775
15,132.91
STRANA BIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO,
PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - TIVAT
1,145
DRUĐŠTVO
02787229
4,675.89
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUSLATINA PLJEVLJA
402814951
DRUŽTVO
2,116.84 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D-MK ŠCEPANOVIC PODGORICA
184
02987813
15.00
DRUSTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ROYAL SAILS CLUB - TIVAT
1,063
DRUTŠVO
02664739
432.78
ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA , ADAPTACIJU I USLUGE HOUSEMASTERS
D.O.O. - TIVAT
1,860
02667991
1,305.97 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT EDEM T D.O.O. CETINJE
DRUTŠVO
68
02671913
29.31
DRUTŠVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TOP GLOBAL D.O.O. PODGORICA
1,501
02759144
262.64
DRUTŠVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EURO MEDICA KOTOR
814
02677679
30.00
DRUTŠVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I PROMET ROBA I
USLUGA GALAN D.O.O. - BUDVA
2,076
02631440
2,885.61 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTE EVRO - PODGORICA
DRUTŠVO
1,566
02690730
2,056.40 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTE IGI - PODGORICA(RJEŠENJEM
DRUTŠVO
ST.BR.12/15 OD 20.01.2015.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
59
DRUTŠVO
02928922
120.00
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CMM COMPANY - BAR
1,718
DRUTŠVO
02753260
13,118.98 SA OGRANICENOMODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE MGM
COMPANY D.O.O. - PODGORICA
139
DRUŠVO
02835126
2,713.39 ZA PRUŽANJE POSLOVNIH USLUGA, PROIZVODNJU, TRGOVINU I TURIZAM EXPORTIMPORT P.C.C D.O.O. - PODGORICA
3,819
DRUŠRVO
02383837
6,680.29 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA INAA PODGORICA
67
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
814
DRUŠTAVAO
02643260
15.00
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT A-BE-HA D.O.O. - BUDVA
1,496
DRUŠTAVO
02674807
8,075.99
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. BERANE - SVVVPGROUP - BERANE
1,725
DRUŠTAVO
02641097
974.24
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DATACONTACT.ME D.O.O.
KOTOR
1,396
DRUŠTAVO
02641135
6,407.58
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT D.O.O.- MONTEVIVA CETINJE
40
DRUŠTAVO
02455102
655.31
OGRANICENE ODGOVORNOSTI GRAND-KALAC - ROŽAJE
829
DRUŠTAVO
02469871
374,849.29 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALHAMBRA - MALJEVIC - BAR
382
DRUŠTAVO
02638355
1,201,743.79SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MR-INŽINJERING - PODGORICA
3,684
DRUŠTV
02160439
21,759.19ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CAPRICORN
BIJELO POLJE
1,872
DRUŠTVA
02392038
92,383.50 ZA MENADŽMENT I KONSALTING TIME D.O.O. PODGORICA
2,956
DRUŠTVA
02081164
3,443.60 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA SRĐAKOMP D.O.O. PODGORICA
4,569
DRUŠTVA
02328526
51.53
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT IBS GROUP D.O.O PODGORICA
208
DRUŠTVA
02925249
1,938.26 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MANI MNE D.O.O. - PODGORICA
814
DRUŠTVA
02646013
15.00
ZA PROIZVODNJU, UVOZ, IZVOZ I USLUGE MONTEKONJUHD.O.O. BUDVA
2,121
DRUŠTVA
02291851
15.00
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT NEB&MIL-COMPANY D.O.O
PODGORICA
41
DRUŠTVA
02876051
657.76
ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING, IZGRADNJU, KONSALTING, MARKETING I
TRGOVINU WESSELY DESIGN STUDIO D.O.O. - BUDVA
58
DRUŠTVA
02398133
2,519.04 ZA SAOBRACAJ,TURIZAM I UGOSTITELJSTVO TOMANOVIC D.O.O. EXPORT-IMPORT
CETINJE
DRUŠTVA
3,770
02382512
6,627.24 ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM CAPITANO D.O.O. KOTOR
902908182
DRUŠTVA
4,335.48 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PARQUET MAXIMUM D.O.O. - TIVAT
DRUŠTVENO
PREDUZECE ZA FIZICKU KULTURU I ODMOR PARTIZAN ŽARKOVO - BEOGRAD
2,083
02665263
3,589.01
LJETOVALIŠTE PARTIZAN- BULJARICA- BUDVA
1,804
DRUŠTVO
02137577
6,966.77 DINO -PROMET DOO BAR
51
DRUŠTVO
02340054
4,410.45 DM KRIVOKAPIC ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG - NOVI
822
02275015
9,175.96 Z-LUCIC ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG-NOVI
DRUŠTVO
41
02896699
561.59
DRUŠTVO
ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE MATTE D.O.O. - NIKŠIC
18
02357585
2,272,710.58
DRUŠTVO
ZA PRUŽANJE USLUGA U VAZDUŠNOM SAOBRACAJU DI AIR D.O.O .PODGORICA
1,256
DRUŠTVO
02781000
39,483.37 ZA RPOIZVODNJU , PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT LIRA COMPANY D.O.O. PODGORICA
2,994
DRUŠTVO
02373122
2,809.64 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE ŠILA DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
1,676
DRUŠTVO
02382105
460,970.74 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE GARAC - KAMEN D.O.O. - DANILOVGRAD
130
02374021
3,169.69 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT GLOBAREVIC D.O.O.DRUŠTVO
PODGORICA
382
DRUŠTVO
02412055
1,100.27 ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU I USLUGE BONO D.O.O. , HERCEG NOVI
3,999
DRUŠTVO
02338327
5,377.68 ZA PROIZVODNJU I TRGOVINULAM-MONTE D.O.O. PODGORICA (POKRENUT
68
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
1,273
282.96
DRUŠTVO
02096447
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT MALEVKA-CAMOVIC
D.O.O. PODGORICA
598 02419076
62,666.30 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA KALARDOVO D.O.O. - TIVAT
DRUŠTVO
2,203
83,198.90 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT TVRĐAVA D.O.O. KOTOR
DRUŠTVO
02261669
115 02460122
112.36
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE COMPANY KOLIBRI D.O.O. HERCEG NOVI
4,815
908.55
DRUŠTVO
02196921
ZA UGOSTITELJSTVO , TRGOVINU I USLUGE DRAGO - TRADE BIJELO POLJE
97 02111551
2,737.73 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU TRADEBULAT D.O.O.PODGORICA
DRUŠTVO
342 02373319
15.00
DRUŠTVO
ZA USLUGE U SAOBRACAJU, TRGOVINU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT
MIFIS D.O.O. - BUDVA
310 02129949
136,665.13 ZA UTOVAR, ISTOVAR, PREVOZ I USKLADIŠTENJE ROBA I TERETA ELEVATOR D.O.O.
DRUŠTVO
PODGORICA
3,379
9,203.45 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE
DRUŠTVO
02377756
SAND D.O.O. - TIVAT
327 02059070
25,194.96 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE GAVRIC
DRUŠTVO
HERCEG NOVI
3,735
7,205.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORTDRUŠTVO
02299267
IMPORT NIKOL PODGORICA
1,791
194.86
DRUŠTVO
02758466
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE MAMAMIA
BUDVA
1,888
8,645.88 HENOG ZA PROMET I USLUGE , EXPORT- IMPORT D.O.O. - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02371570
3,322
6,631.29 AK CENTRAL KAPIJA ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT-IMPORT
DRUŠTVO
02399741
D.O.O. - PODGORICA
2,922
4,010.36 ASTRUM IVANOVIC ZA PROMET I USLUGE O.D. HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02184508
408 02620294
1,351.55 AQUAMAXD.O.O. ZA USLUGE TRGOVINE, GRAĐEVINARSTVA I TURIZMA - PODGORICA
DRUŠTVO
3,555
5,614.67 BAGS & CO.MONTENEGRO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT
DRUŠTVO
02398010
D.O.O. - PODGORICA
1,952
8,006.00 BANING D.O.O. ZA GRADJEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE IGALO
02209560
DRUŠTVO
4,021
523.86
DRUŠTVO
02372100
BET SHOP D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM PODGORICA
2,837
856.62
02376148
DRUŠTVO
BOKI-PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
1,860
20,576.94 BORO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. - HERCEG NOVI
02627868
DRUŠTVO
3,951
24,173.72 BRISAS ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG-NOVI
02367629
DRUŠTVO
4,230
27,081.79 VEJONEX - ANTUNOVIC ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT
02299704
DRUŠTVO
D.O.O. - HERCEG-NOVI
1,931
364.27
02414384
DRUŠTVO
VENDELA ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT, D.O.O. - HERCEG NOVI
1,159
70,157.00 VESTA-VUKADINOVICTURIZAM,TRGOVINA,UGOSTITELJSTVO,POLJOPRIVREDA I
02283018
DRUŠTVO
RIBARSTVO D.O.O LASTAVA GRBALJSKA
38 02171961
366.14
DRUŠTVO
VLA & SA MANDIC ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT O.D.
BIJELA
12 02077167
26.39
DRUŠTVO
VLAHUŠICI PJER EXPORT O.D. ZA PROIZVODNJU, SAOBRACAJ, TRGOVINU,
UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE O.D.
69
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
3,114
14,531.80 VUJOVIC-ŠOMI COMPANYO.D. ZA UGOSTITELJSTVO ,TURIZAM, TRGOVINU I
02210452
DRUŠTVO
PROIZVODNJU, SAOBRACAJ I USLUGE IGALO
2,186
19,280.46 VUKOLIC CO ZA GRADNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT D.O.O. - HERCEG
02717352
DRUŠTVO
NOVI
2,145
3,493.43 GACIC O.D. ZA SAOBRACAJ, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM - HERCEG NOVI
02304503
DRUŠTVO
1,839
88,026.33 DS - SECURITY AGENCIJA ZA ZAŠTITU ,OBEZBEĐENJE ,PROMET I DRUGE USLUGE
02448190
DRUŠTVO
D.O.O. - NIKŠIC
1,384
202.66
02432943
DRUŠTVO
EXPORT-IMPORT HARMONY D.O.O. - PODGORICA
3,819
175,563.68ŽUK-MED EXPORT-IMPORT ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA DRUŠTVO SA
02160951
DRUŠTVO
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PETROVAC
100
396.19
02772477
DRUŠTVO
Z PROIZVODNJU, TRGOVINI U USLUGE D.O.O. I & D - NIKŠIC(RJEŠENJEM ST.BR. 538/14
OD 29.12.2014 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
2,610
1,364.80 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT IZGRADNJA DŽALE, D.O.O. 02403137
DRUŠTVO
PODGORICA
1,858
3,082.95 ZA AUTO SPORT, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT AMATER A2K D.O.O. HERCEG02436078
DRUŠTVO
NOVI
3,708
1,657.37 ZA VISOKOGRADNJU I INŽENJERING, EXPORT-IMPORT RATKO MITROVIC - MONT
02364522
DRUŠTVO
D.O.O. BUDVA
765
10,269.53 ZA VISOKOGRADNJU, NISKOGRADNJU I OSTALE ZANATSKE RADOVE U
02638215
DRUŠTVO
GRAĐEVINARSTVU IDEJAL KRISD.O.O. PODGORICA
1,577
34,658.41 ZA GRADJEVINARSTVO, PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT DOM GRADNJA
02335611
DRUŠTVO
D.O.O. PODGORICA
46
2,044.55 ZA GRADNJU PROMET ,USLUGE I EXPORT-IMPORT DETA D.O.O. - HERCEG NOVI
02709937
DRUŠTVO
1,770
71,649.72 ZA GRADNJU, TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE EXPORT-IMPORT KALLOS D.O.O. 02645190
DRUŠTVO
BUDVA
1,276
449.13
02654784
DRUŠTVO
ZA GRADNJU, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE ASTRUM VERA DRUŠTVO SA
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
2,121
15.00
02367599
DRUŠTVO
ZA GRADNJU,TRGOVINU, USLUGE I PROIZVODNJU COMFORT D.O.O. - PODGORICA
2,121
15.00
02386046
DRUŠTVO
ZA GRAĐEVINARSTVO , PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT INVESTMONT &CO
D.O.O.- PODGORICA
149
1,921.67 ZA GRAĐEVINARSTVO , PROMET ROBA I USLUGA ROGO D.O.O. NIKŠIC
02765365
DRUŠTVO
1,201
10,672.76 ZA GRAĐEVINARSTVO , TRGOVINU I USLUGE DMA GRADNJA D.O.O. NIKŠIC
02450933
DRUŠTVO
62
33,218.12 ZA GRAĐEVINARSTVO , TRGOVINU I USLUGEBM - INVESTD.O.O. NIKŠIC
02844567
DRUŠTVO
423
14,068.08 ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, PROMET
02741741
DRUŠTVO
NEKRETNINA I GEODETSKA ISTRAŽIVANJA GEO DALTA D.O.O. - ULCINJ
2,056
69,412.51 ZA GRAĐEVINARSTVO VEL-INŽENJERING D.O.O. PODGORICA
02336430
DRUŠTVO
12
36,834.38 ZA GRAĐEVINARSTVO, ZANATSTVO, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSLOVNE
02215586
DRUŠTVO
USLUGE BAST DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - NIKŠIC
193
112,790.30ZA GRAĐEVINARSTVO I PROMET BOŽOVIC D.O.O. NIKŠIC
02280485
DRUŠTVO
2,321
4,957.05 ZA GRAĐEVINARSTVO I PROMET BYLE D.O.O. - BAR
02697289
DRUŠTVO
2,049
781.63
02650932
DRUŠTVO
ZA GRAĐEVINARSTVO I PROMET NEKRETNINA MV GROUP CO D.O.O. - NIKŠIC
633
444.70
02677563
DRUŠTVO
ZA GRAĐEVINARSTVO I PROMET NEKRETNINA SEKTOR D.O.O. - BUDVA
3,540
70,496.92 ZA GRAĐEVINARSTVO I TURIZAM HOLLEGRO PICOLA SPIAGGIA DOO,ULCINJ BORISA
02337754
DRUŠTVO
70
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
KIDRICA BB
2,134
1,940.63 ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE DINO - GRADNJA D.O.O. HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02683237
33 02953277
886.15
DRUŠTVO
ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE KODEKS NADA D.O.O. ULCINJ
89 02769450
5,452.76 ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE BIG COMMERCE D.O.O. - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
1,493
53.28
DRUŠTVO
02705354
ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE LAVERANT D.O.O. - HERCEG NOVI
2,189
423.00
DRUŠTVO
02680424
ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE MONDE CASTEL D.O.O. - BAR
814 02745461
15.00
DRUŠTVO
ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE RADIS BDD.O.O. BUDVA
1,388
123.80
DRUŠTVO
02686732
ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE SS - DIJAGONALAD.O.O. HERCEG NOVI
3,573
2,500.22 ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE CENTRO-AKVA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02341301
2,494
4,195.68 ZA GRAĐEVINARSTVO, INVESTICIJE, TRGOVINU I USLUGE IMPEX-PLUS D.O.O. DRUŠTVO
02446561
PODGORICA
3,363
307.41
DRUŠTVO
02349213
ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MB-VB INŽINJERING
D.O.O. PODGORICA
1,035
378.18
DRUŠTVO
02722330
ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE TEMJANA DOOEL UVOZIZVOZ - KUMANOVO - PODGORICA
132 02465256
51,187.28 ZA GRAĐEVINARSTVO, PROJETKOVANJE I TRGOVINU NEKRETNINAMA AG PROJEKT
DRUŠTVO
D.O.O. - NIKŠIC
2,532
49,725.72 ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE VASCOMP & SA D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
02626233
1,432
19,523.30 ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE DOM NA MORU D.O.O. BAR
DRUŠTVO
02667550
1,382
2,186.19 ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE MARCOMP & TAD.O.O. - BAR
DRUŠTVO
02626225
2,109
4,426.40 ZA GRAĐEVINARSTVO PROMET I USLUGE AVALA D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
02700115
2,117
280.51
DRUŠTVO
02447266
ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROMET I USLUGE BOSAJ D.O.O. HERCEG NOVI
185 02762749
22.65
DRUŠTVO
ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE V & R TRADE D.O.O. - DANILOVGRAD
1,364
17,297.44 ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE DEKORATIVA - ORT D.O.O. TIVAT
DRUŠTVO
02314525
1,088
45,243.45 ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT IL COMPANY DRUŠTVO
DRUŠTVO
02641852
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU- PODGORICE
1,130
238.49
02708809
DRUŠTVO
ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT OHRID COMPANY D.O.O. KOTOR
975 02681803
7,185.25 ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE PET MDOO HERCEG NOVI
DRUŠTVO
2,110
6,015.76 ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROMET I USLUGE SELMO D.O.O. - BAR
02467097
DRUŠTVO
1,921
1,913.10 ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROMET I USLUGE HIDRA - DIV D.O.O. - HERCEG NOVI
02698307
DRUŠTVO
984 02728427
69,004.86 ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROMET I USLUGE CANOVIC GRADNJA D.O.O. - PLAV
DRUŠTVO
1,873
5,031.63 ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROMET I USLUGE CRNA TRAVA D.O.O. - HERCEG NOVI
02744686
DRUŠTVO
612 02853680
1,329.06 ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGEVISOKO-MONTD.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,938
15.00
02650894
DRUŠTVO
ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET ROBA I USLUGA INTER - CAT DRUŠTVO SA
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
3 02429551
459.95
DRUŠTVO
ZA GRAĐEVINARSTVO, SAOBRACAJ, PROMET ROBA I USLUGA BAJROVIC D.O.O. - BAR
1,193
621.94
02772663
DRUŠTVO
ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I TURIZAM SG GROUP D.O.O. KOTOR
137 02692694
47.47
DRUŠTVO
ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE VAMAX INVEST MONTENEGROD.O.O.
PODGORICE
71
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
800
790.78
DRUŠTVO
02659557
ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE K.A.COP - SISTEMD.O.O. NIKŠIC
408
141.72
DRUŠTVO
02723646
ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE VUPA - PUTD.O.O. - NIKŠIC
51
45.00
DRUŠTVO
02777436
ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. MILBURG NIKŠIC
1,102
5,112.20 ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU I USLUGE ZAGRAD MONT D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02673177
1,893
10,112.71 ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE KENON - GRADNJAD.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02701391
2,153
69,568.83 ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU, TURIZAM I EXPORT-IMPORT MONT-ITALI GROUP DRUŠTVO
02651343
D.O.O. - BAR
814
15.00
DRUŠTVO
02683555
ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE KOMFORM-GRADNJA D.O.O. BUDVA
1,329
19,431.22 ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU ,TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I PROMET
DRUŠTVO
02673258
NEKRETNINA VILLAGE D.O.O. - ULCINJ
723
1,029.61 ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU ,TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I SAOBRACAJ
DRUŠTVO
02633264
EMDŽEJU &CO D.O.O. - ULCINJ
1,248
135.65
DRUŠTVO
02741652
ZA GRAĐEVINARSTVO, TURIZAM I USLUGE ASG-COM D.O.O. - HERCEG NOVI
327
5,527.31 ZA GRAĐEVINARSTVO, TURIZAM I USLUGE O.K.GRADNJAD.O.O. HERCEG - NOVI
DRUŠTVO
02659727
1,501
126.08
DRUŠTVO
02767538
ZA GRAĐEVINARSTVO, TURIZAM I USLUGE BETON - G D.O.O. - HERCEG NOVI
502
9,325.53 ZA GRAĐEVINARSTVO, TURIZAM I USLUGE D.O.O. DMM ZORIC - NIKŠIC
DRUŠTVO
02796562
419
4,455.24 ZA GRAĐEVINARSTVO ,TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO ,STAMBENU IZGRADNJU I
DRUŠTVO
02625113
PROSTORNO PLANIRANJE SEASIDE APARTMENTS D.O.O. - BAR
348
88,109.01 ZA GRAĐEVINARSTVO,ZANATSTVO,TRGOVINU I USLUGE PROFESIONAL NIKŠIC D.O.O.
DRUŠTVO
02113597
1,938
6,269.06 ZA GRAĐEVINARSTVO,INŽENJERING I EXPORT-IMPORT VIVA INŽENJERING BS D.O.O.
DRUŠTVO
02745771
TIVAT
2,068
181.35
DRUŠTVO
02745763
ZA GRAĐEVINARSTVO,INŽENJERING I EXPORT-IMPORT PELAGONIJA INŽENJERING AP
D.O.O. TIVAT
1,111
29,728.68 ZA GRAĐEVINARSTVO,PROIZVODNJU I TRGOVINU RANIKOM D.O.O. BAR
02099713
DRUŠTVO
1,045
1,047.00 ZA GRAĐEVINARSTVO,PROJEKTOVANJE I USLUGE CENTER SFERA D.O.O. BAR
02621371
DRUŠTVO
335
45.02
02670984
DRUŠTVO
ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I PROMET NEKRETNINA STEPA D.O.O. ULCINJ
349
19,399.49 ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE NIVELE D.O.O. MELJINE
02364611
DRUŠTVO
186
376,279.33ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE ŠKEROVIC GRADNJA D.O.O. BAR
02309602
DRUŠTVO
1,644
1,168.17 ZA GRAĐEVINARSTVO,TURIZAM I USLUGE LS-GRADNJA HERCEG NOVI
02767937
DRUŠTVO
1,929
30.00
02228297
DRUŠTVO
ZA GRAĐEVINARSTVO,UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU VER-VEL D.O.O. BUDVA
(POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
2,202
1,930.82 ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE ,TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE DUO-CORP
02717506
DRUŠTVO
MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICA
1,654
2,557.43 ZA GRAĐEVINSKE RADOVE VEKTOR ING D.O.O. - TIVAT
02690870
DRUŠTVO
1,389
113.75
02787326
DRUŠTVO
ZA GRAĐEVINSKI INŽENJERING BALCCOM D.O.O. TIVAT
2,068
164.60
02744554
DRUŠTVO
ZA GRAĐEVINSKI INŽENJERING INTER TEHNA GRADNJA D.O.O. TIVAT
2,001
11,250.48 ZA GRAĐEVINSKI KONSALTING I INŽENJERING 4 BUILDING D.O.O. - TIVAT
02713047
DRUŠTVO
1,308
13,390.97 ZA GRAĐEVINSKI KONSALTING I INŽENJERING MONT4BUILDING D.O.O. - BUDVA
02725606
DRUŠTVO
383
21,768.48 ZA GRAĐEVINSKO - TEHNICKE RADOVE I TRGOVINUHIDROTEHNIKDOO - PODGORICA
02725967
DRUŠTVO
1,503
1,406.90 ZA GRAĐEVINSKO-ZANATSKE RADOVE GRADIOC D.O.O. DANILOVGRAD
02273624
DRUŠTVO
72
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
248
93,652.64
02159074
DRUŠTVO
ZA GRAĐENJE I PROMET ROBA I USLUGA BRENT D.O.O. HERCEG NOVI
4,576
56,462.03
DRUŠTVO
02139260
ZA GRAFICKU DJELATNOST MONTEGRAF D.O.O. - NIKŠIC
3,193
1,300.16
DRUŠTVO
02397005
ZA GRAFICKU DJELATNST, BIROOPREMU I TRGOVINU LAW PRINT D.O.O. - PODGORICA
1,749
2,927.50
DRUŠTVO
02696371
ZA GRĐEVINARSTVO , TRGOVINU I USLUGE SUBOTIC D.O.O. - NIKŠIC
2,138
1,652.84
DRUŠTVO
02648105
ZA DIZAJN I GRAFICKE USLUGE EXPORT - IMPORT TU & DOR D.O.O. BUDVA
2,112
226.83
DRUŠTVO
02672936
ZA DIZAJN I GRAFICKE USLUGE EXPORT-IMPORT WEST COAST TU & DOR D.O.O. BUDVA
26
5,142.04
DRUŠTVO
02750619
ZA EKSPLATACIJU I PRERADU MERMERA JOKIC KIMONT D.O.O. KOTOR
1,742
377.94
DRUŠTVO
02660113
ZA EXPORT - IMPORT, POSREDOVANJE I USLUGEORTAXD.O.O. TIVAT
1,195
2,588.33
DRUŠTVO
02729237
ZA EXPORT-IMPORT I UGOSTITELJSKE USLUGE BB D.O.O. BAR
1,790
3,005.99
DRUŠTVO
02719754
ZA EXPORT-IMPORT LAV COMPANY D.O.O. - TIVAT
1,385
757.80
DRUŠTVO
02404494
ZA EXPORT-IMPORT PARTNER D.O.O. - PODGORICA
125
4,517.77
DRUŠTVO
02940477
ZA EXPORT-IMPORT, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FAMA CLUB D.O.O. ULCINJ
40
254.28
DRUŠTVO
02419866
ZA EXPORT-IMPORT, PROMET I USLUGE AUTO TIME D.O.O. - ULCINJ
1,985
42,321.98
DRUŠTVO
02327465
ZA EXPORT-IMPORT, PROMET I USLUGE D.O.O. DUSHI TRADE - ULCINJ
3,520
2,430.48
DRUŠTVO
02330881
ZA EXPORT-IMPORT, PROMET I USLUGE LAZOVIC & CO ULCINJ
3,254
12,591.26
DRUŠTVO
02340038
ZA EXPORT-IMPORT PROMET I USLUGE FRUTTI DI MARE&CO D.O.O. ULCINJ
6
125.89
DRUŠTVO
02425394
ZA EXPORT-IMPORT, PROMET I USLUGE HIDRI & CO D.O.O. - ULCINJ
2,197
52,590.65
DRUŠTVO
02291002
ZA EXPORT-IMPORT, ŠPEDITERSKE I DRUGE USLUGE JOLEX D.O.O. NIKŠIC
1,977
69,054.50
DRUŠTVO
02304732
ZA EXPORT-IMPORT,PROMET I USLUGE AUTOSISTEM D.O.O. ULCINJ
1,787
2,036.43
DRUŠTVO
02417880
ZA EXPORT-IMPORT,PROMET I USLUGE LUKIC - TRADE D.O.O. ULCINJ
2,321
3,708.56
DRUŠTVO
02332701
ZA EXPORT-IMPORT,PROMET,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM DRAGOVIQ & COD.O.O.
ULCINJ
996
3,173.31
DRUŠTVO
02689570
ZA ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE SD - MONTD.O.O. NIKŠIC
1,859
466.16
DRUŠTVO
02669013
ZA ZASTUPANJE , PROMET I USLUGE SEAGATE D.O.O. - KOTOR
775
27,770.44
DRUŠTVO
02746751
ZA ZASTUPANJE, PROMET I USLUGE BLUE BOX - NIKŠIC
2,427
7,671.44
DRUŠTVO
02686180
ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU EUROHELP AGENT D.O.O. - PODGORICA (RJEŠENJEM
AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA BROJ: 02-98/6-10 OD 17.06.2011 GOD. ODUZETA DOZVOLA ZA
ZASTUPANJE U OSIGURANJU)
282
14,660.51
02852993
DRUŠTVO
ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IDEAL LIFE PODGORICA
1,615
10,621.59
02461960
DRUŠTVO
ZA ZAŠTITU I OBEZBJEĐENJE IMOVINE,LICA I OBJEKATA DREAM TEAM D.O.O.
PODGORICA
970
61,703.87
02467682
DRUŠTVO
ZA ZAŠTITU, OBEZBJEĐENJE, PROMET I DRUGE USLUGE M-SECURITY D.O.O. - NIKŠIC
347
712.70
02790998
DRUŠTVO
ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA, EXPORT-IMPORT
NB GRADNJA D.O.O. PODGORICA
768
2,255.42
02720728
DRUŠTVO
ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA DOMINO PORTAD.O.O. - PODGORICA
404
62,190.91
02263327
DRUŠTVO
ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA, EXPORT-IMPORT BASTION-COMPANY D.O.O. KOTOR
2,049
659,169.70
02740052
DRUŠTVO
ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I INŽINJERING EKSPORT-IMPORT
PELAGONIJA GRADNJA D.O.O. - PODGORICA
73
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
2,264
DRUŠTVO
02687933
8,292.19 ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA MASTER SISTEM D.O.O. - STOLIV - KOTOR
30302666065
DRUŠTVO
4,343.20 ZA IZGRADNJU I TRGOVINU C & G PROPERTIES D.O.O. PODGORICA
1,161
DRUŠTVO
02736284
11,034.18 ZA IZGRADNJU, INŽENJERING I KONSALTING D.O.O. SUNCANI VRHOVI - KOTOR
1,776
DRUŠTVO
02667240
34,973.26 ZA IZDAVACKU DJELATNOST I ŠTAMPANJE LAGO-MONT
2,121
DRUŠTVO
02410915
15.00
ZA IZDAVACKU DJELATNOST INFO-KIDS D.O.O. PODGORICA
4,434
DRUŠTVO
02318768
11,211.55 ZA IZDAVACKU DJELATNOST, PROMET I USLUGE GLAS JAVNOSTI D.O.O. PODGORICA
3,684
DRUŠTVO
02194775
195,313.76ZA IZDAVACKU,USLUŽNU I PROMETNU DJELATNOST ADRIATIC CORPORATION D.O.O.
BUDVA
DRUŠTVO
ZA IZNAJMLJIVANJE AUTOMOBILA DAN - MIL RENT A CARDOO BAR
12502673223
810.28
DRUŠTVO
72602651602
5,468.08 ZA IZRADU I UGRADNJU ALUMINIJSKE BRAVARIJE I STAKLO MONTAŽE MAXAL D.O.O. KOTOR
DRUŠTVO
1,186
02778122
918,841.09ZA INVESTIRANJE, IZIGRADNJU I PROMET DV INVEST GROUP D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
ZA INVESTICIJE I INŽENJERING OMEGA HOUSED.O.O. PODGORICA
34502657961
766.11
DRUŠTVO
2,631
02658011
1,146.89 ZA INVESTICIJE I RAZVOJ MERAPI INVESTMENTDOO, PODGORICA
DRUŠTVO
2,015
02717727
2,765.12 ZA INVESTICIJE I RAZVOJ PROJEKATA SA NEKRETNINAMA ROSANTICA CORPDOO,
BUDVA
DRUŠTVO
ZA INVESTICIJE, RAZVOJ, MENADŽMENT I KONSALTING LIBRA MONTENEGROD.O.O.
81402658186
15.00
KOTOR
DRUŠTVO
2,558
02368382
1,182.12 ZA INVESTICIJE U OBLASTI NEKRETNINA IMMO-INVEST D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
ZA INVESTICIONA ULAGANJA I KONSALTING PIK INVEST D.O.O. - PODGORICA
2,121
02424444
15.00
DRUŠTVO
ZA INŽENJERING , TRGOVINU I USLUGE GRALING D.O.O. NIKŠIC
13 02241170
152.52
DRUŠTVO
1,215
02214121
8,967.93 ZA INŽENJERING, EXPORT-IMPORT VAMIMONTALUM MM D.O.O.PODGORICA
DRUŠTVO
ZA INŽENJERING I KONSALTING ARTEMIDA INŽENJERING D.O.O. - TIVAT
1,494
02694395
305.18
DRUŠTVO
ZA INŽENJERING I PROMET NEKRETNINA P.H.J.COMPANYD.O.O. BAR
81402683911
15.00
DRUŠTVO
1,160
02375206
102,801.46ZA INŽENJERING I TELEKOMUNIKACIJE NETWORK-CO D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,319
02805243
9,207.41 ZA INŽENJERING I TURIZAM S.P.COMPANY D.O.O. TIVAT
DRUŠTVO
ZA INŽENJERING I USLUGE CON - RADD.O.O. - PODGORICA
19802659930
447.40
DRUŠTVO
58002831473
72,389.23 ZA INŽENJERING I USLUGE SLC - GRADNJA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
ZA INŽENJERING, KONSALTING, INVESTICIJE I GRAĐEVINARSTVO RN INŽENJERING
1,845
02414325
86.61
D.O.O. BAR
DRUŠTVO
ZA INŽENJERING ,PROIZVODNJU I PROMET ARSING D.O.O. - NIKŠIC
87 02724839
412.02
DRUŠTVO
70602416646
28,968.39 ZA INŽENJERING ,PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT R.B.A. MODUS
D.O.O. BERANE
2,558
DRUŠTVO
02070570
1,721.31 ZA INŽENJERING PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA OZZIRIS TRADE D.O.O.
81402409216
DRUŠTVO
15.00
ZA INŽENJERING, PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA DEKOROS
MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICA
2,138
DRUŠTVO
02448416
1,702.50 ZA INŽENJERING ,PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I TRGOVINU
,EXPORT-IMPORT SIMEX MONTENEGRO D.O.O. - BUDVA
2,552
DRUŠTVO
02620251
1,177.98 ZA INŽENJERING, PROJEKTOVANJE I INVESTICIJE GREEN HOSPITALITY
MONTENEGROD.O.O. PODGORICA
1,776
DRUŠTVO
02707829
404.97
ZA INŽENJERING S & G INVESTMENTS&PROPERTIES D.O.O. - BEOGRAD - DIO
74
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
STRANOG DRUŠTVA - BUDVA
3,170
DRUŠTVO
02440083
865.78
ZA INŽENJERING, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO ELEKTRING D.O.O. PODGORICA
2,159
DRUŠTVO
02674092
1,796.81 ZA INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE B.P. DRAGO D.O.O. NIKŠIC
1,357
DRUŠTVO
02715155
10,290.94 ZA INŽENJERING ,TRGOVINU I USLUGE PROGRES INVEST CG D.O.O. , NIKŠIC
3,684
DRUŠTVO
02352524
3,756.04 ZA INŽENJERING, TURIZAM I PROIZVODNJU, BOS-ITP D.O.O. KOTOR
1,466
DRUŠTVO
02293455
223,409.77ZA INŽENJERING,KONSALTING EXPORT-IMPORT MEDIATOR MONTENEGRO D.O.O.
48
DRUŠTVO
02875608
1,299.89 ZA INŽENJERSKE DJELATNOSTI I USLUGE BEDEM PLUS D.O.O. - NIKŠIC
1,411
DRUŠTVO
02662744
3,296.52 ZA INŽINJERING I GRAĐEVINARSTVO PETER INŽINJERING D.O.O. - BUDVA (Rješenjem
Privrednog suda , Podgorica I.br. 6331/11 od 15.07.2011 god. zabranjuje se otudenje i opterecenje
vlasnickog udijela)
DRUŠTVO
2,510
02060698
1,616.54 ZA INŽINJERING, PROMET ROBA I USLUGA IBIS D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
191
02862832
9,307.11 ZA INŽINJERING, TRGOVINU I USLUGE B & S METAL D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
335
02842033
2,376.27 ZA INŽINJERSKE DJELATNOSTI I TEHNICKO SAVJETOVANJE YUGER GROUP D.O.O.
TIVAT
DRUŠTVO
2,121
02447231
7,352.37 ZA INTELEKTUALNE USLUGE INVENT D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
3,357
02318075
8,226.65 ZA INFORMATICKI INŽENJERING,ZASTUPANJEI KONSALTING NIKSTEM PODGORICA
DRUŠTVO
ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U ZEMLJI I VAN NJE OKO NEBA D.O.O. - PLAV
2,988
02426722
753.05
DRUŠTVO
143
02899663
1,103.18 ZA KETERING, TRGOVINU I USLUGE ADRIA CATERING D.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
ZA KINEMATOGRAFIJU, PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA MONTVIDEO D.O.O.
1,599
02134560
708.81
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA KINO I VIDEO PROIZVODNJU I USLUGE LABORATORIJUM D.O.O. - NIKŠIC
404
02663791
45.36
DRUŠTVO
ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE BILANS-PROMET D.O.O. BIJELO POLJE
1,628
02141019
156.23
DRUŠTVO
2,120
02715228
1,035.94 ZA KONSALTING I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE TELIC MONTENEGROD.O.O.
PODGORICA
DRUŠTVO
2,487
02649675
1,471.64 ZA KONSALTING I MENADŽMENT MONTENEGRO CONSULTING &
CONSTRUCTIOND.O.O.PODGORICA
3,114
DRUŠTVO
02457059
902.60
ZA KONSALTING I MENADŽMENT IVAN-CONSULTING D.O.O.- BUDVA
1,447
DRUŠTVO
02687631
11,413.96 ZA KONSALTING I MENADŽMENT MERITANO D.O.O. - BUDVA
404
DRUŠTVO
02675099
124.81
ZA KONSALTING I MENADŽMENT POSLOVE DX & S5 D.O.O. NIKŠIC
814
DRUŠTVO
02678250
15.00
ZA KONSALTING I POMORSKE USLUGE PERFORMANCE MARINE DOO KOTOR
342
DRUŠTVO
02723824
15.00
ZA KONSALTING I PROJEKTOVANJE IK KONSALTING I PROJEKTOVANJE DRUŠTVO SA
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
16
DRUŠTVO
02687976
1,228.35 ZA KONSALTING, INŽENJERING I GRAĐEVINARSTVO RIVER TOWND.O.O. - KOTOR
689
DRUŠTVO
02440474
6,487.82 ZA KONSALTING INŽENJERING I TRGOVINU ONIS MONTENEGRO D.O.O. KOTOR
1,558
DRUŠTVO
02459248
475.87
ZA KONSALTING IPL CONSULTING D.O.O. - BAR
814
DRUŠTVO
02461781
15.00
ZA KONSALTING MENADŽMENT I ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ALFADELPHI D.O.O. PODGORICA
52
DRUŠTVO
02682044
13.38
ZA KONSALTING, MENADŽMENT I USLUGE MARKETING GROUP D.O.O. - NIKŠIC
1,362
DRUŠTVO
02736632
3,795.01 ZA KONSALTING, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING EC&D MONTENEGROD.O.O.
PODGORICA
1,609
DRUŠTVO
02720477
8,366.62 ZA KONSALTING, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING MULTICOND.O.O. - PODGORICA
75
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,966
112,571.19ZA KONSALTING ,PROMET I USLUGE MAK GRADNJA D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02699095
2,593
1,511.49 ZA KONSALTING, TRGOVINU I USLUGE MONTE CLIENT- D.O.O. HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02444429
41002453908
3,942.94 ZA KONSALTING, UGOSTITELJSTVO, PROMET, TURIZAM I USLUGE EXPORT-IMPORT
DRUŠTVO
EXTIME - D.O.O. - ULCINJ
2,433
658.01
DRUŠTVO
ZA KOPIRANJE, PROIZVODNJU, TRGOVINU EUROKS LTD DOOEL SKOPLJE 05722306
PREDSTAVNIŠTVO PODGORICA
2,105
893.12
DRUŠTVO
ZA LIMARSKO BRAVARSKE RADOVE ,GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU
02672014
,UGOSTITELJSTVO ,TURIZAM I USLUGE VUKOTIC COMPANY D.O.O. - TIVAT
1,797
39,791.87 ZA MARKETING I TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE FABRIKA MONTENEGRO D.O.O. DRUŠTVO
02708370
PODGORICA
90 02334976
556.15
DRUŠTVO
ZA MARKETING,UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU YELLOW PAGES PODGORICA
4,029
426,521.70ZA MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU I POMORSKE USLUGE EXPORT-IMPORT BASTION
DRUŠTVO
02262894
COMMERCE D.O.O. KOTOR
2,121
15.00
DRUŠTVO
ZA MENADŽMENT , KONSALTING I POSREDOVANJE TRIFASE D.O.O. - PODGORICA
02415348
2,629
129,430.74ZA MENADŽMENT I INVESTICIONE AKTIVNOSTI PROVIDENTIA MONTENEGRO D.O.O.DRUŠTVO
02627566
PODGORICA
81402464616
15.00
DRUŠTVO
ZA MENADŽMENT I KONSALTING AGENCIJA ZA IZGRADNJU I ODRŽIVI RAZVOJ - BUDVA
D.O.O. BUDVA
1,538
2,107.67 ZA NOVINSKO IZDAVACKU DJELATNOST , PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT
DRUŠTVO
02428873
PG ŽURNAL D.O.O. - PODGORICA
81402694590
15.00
DRUŠTVO
ZA NOVINSKO IZDAVACKU DJELATNOST I USLUGE KONTAKT PLUS DRUŠTVO SA
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
31102858282
3,386.36 ZA OBRADU I POSTAVLJANJE UKRASNOG KAMENAMERMERI COMD.O.O. ULCINJ
DRUŠTVO
88102360438
DRUŠTVO
2,257.74 ZA OBRADU KAMENA , PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT TALE D.O.O.
DANILOVGRAD
1,931
158,066.16ZA OBRADU MERMERA,TRGOVINU I USLUGE MERMAL D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02389401
1,397
423.91
DRUŠTVO
ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU MOTORNIH VOZIL, PROIZVODNJU, PROMET,
02692759
UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE GRGUROVIC D.O.O. - KOTOR
83102821770
158.61
DRUŠTVO
ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU MOTORNIH VOZILA NP-MIGA D.O.O. PODGORICA
4,899
137,768.15ZA OPRAVKU I SERVISIRANJE VOZILA, PROMET I USLUGA ALEMA-OSMANAGIC D.O.O.
DRUŠTVO
02069091
- NIKŠIC
2,459
1,997.54 ZA ORGANIZOVANJE MUZICKIH FESTIVALA PRODUKCIJU PLOCA IZDAVACKU
DRUŠTVO
02382571
DJELATNOSAT MUSIC FESTIVAL D.O.O. PODGORICA
38402815052
7,404.33 ZA POGREBNE USLUGE VJECNOST D.O.O., HERCEG NOVI
DRUŠTVO
3,684
64,317.57 ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. KOPROM - NIKŠIC
02108666
DRUŠTVO
40 02169851
2,719.03 ZA POLJOPRIVREDU UGOSTITELJSTVO TURIZAM PROMET I TRGOVINU KAMENO D.O.O
DRUŠTVO
HERCEG-NOVI
2,617
556,253.96ZA POMORSKI SAOBRCAJ, TRGOVINU I USLUGE NIK JU COMPANY DOO
DRUŠTVO
02340941
1,406
7,986.66 ZA POSLOVNO - PRAVNE I ADVOKATSKE USLUGE KANCELARIJA NIKOLIC D.O.O.
DRUŠTVO
02396092
KOTOR
1,161
1,126.59 ZA POSREDOVANJE I PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT TOTO
02682443
DRUŠTVO
AUTOD.O.O. PODGORICA
3,278
757.13
02366665
DRUŠTVO
ZA POSREDOVANJE I TRGOVINU ALC HOLDING D.O.O. PODGORICA
76
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,390
4,987.04 ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE ALTENBURG D.O.O. BAR
DRUŠTVO
02465574
304
15.00
DRUŠTVO
02639645
ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE R - PROJECTD.O.O. - BAR
1,899
250.46
DRUŠTVO
02719827
ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE SOBOLEVA I KOD.O.O. BAR
1,938
15.00
DRUŠTVO
02669757
ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE ANNA-INVEST D.O.O. BUDVA
2,130
6,224.50 ZA POSREDOVANJE ,PROMET I USLUGE KARO D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
02466988
51
1,515.18 ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE PIV D.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
02619679
81
2,731.41 ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE SIBIR. RU DOO PODGORICA
DRUŠTVO
02459205
534
9,196.32 ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE SUNTIME D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
02632934
251
345,748.55ZA POSREDOVANJE PROMET I USLUGE UNI COMERCE PODGORICA
DRUŠTVO
02071231
894
3,087.35 ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGEEMGEE CORPORATIONDRUŠTVO SA
DRUŠTVO
02849500
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAR
65
579.66
DRUŠTVO
02867699
ZA POSREDOVANJE, TRGOVINU I USLUGE HLADNI VAL D.O.O. BAR
88
1,539.38 ZA POSREDOVANJE, TRGOVINU, PROIZVODNJU, MONTAŽU, SERVISIRANJE I DRUGE
DRUŠTVO
02446782
USLUGE MODTECH D.O.O. - TIVAT
172
6,986.42 ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU ILC D.O.O. - PODGORICA (RJEŠENJEM AGENCIJE
DRUŠTVO
02619768
ZA NADZOR OSIGURANJA BROJ:03-177/14-10 OD 21.01.2011 GOD. PRESTAJE DA VAŽI DOZVOLA ZA
OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU)
1,955
13.82
02644525
DRUŠTVO
ZA POSREDOVANJE, USLUGE I PROMET NEKRETNINA MONTHAUSD.O.O. BUDVA
1,342
218.11
02788845
DRUŠTVO
ZA POSREDOVANJE,TRGOVINU I USLUGE J & V AUTO D.O.O. NIKŠIC
3,942
59,729.37 ZA PREVOZ I USLUGE UDRUŽENI TRANSPORT D.O.O. NIKŠIC
02322706
DRUŠTVO
1,315
2,393.82 ZA PREVOZ, PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT - IMPORT
02460696
DRUŠTVO
UGOSTITELJSTVO I USLUGE ARSA DOO ULCINJ
1,712
1,114.56 ZA PREVOZ PUTNIKA MP-TURS D.O.O.- PODGORICA
02424592
DRUŠTVO
1,860
168,449.19ZA PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOG SAOBRACAJU BEL - RAD D.O.O. - PODGORICA
02669366
DRUŠTVO
270
1,495.00 ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE N&BD.O.O. NIKŠIC
02779374
DRUŠTVO
68
946.05
02649381
DRUŠTVO
ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE BS PLUSD.O.O. NIKŠIC
2,197
8,138.90 ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE BAKRAC-PREVOZ D.O.O.- PLUŽINE
02641178
DRUŠTVO
363
614.69
02894556
DRUŠTVO
ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. DEJAN TRANS - PODGORICA
212
16,273.16 ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE NIKAC D.O.O. - NIKŠIC
02654415
DRUŠTVO
1,116
463.25
02766183
DRUŠTVO
ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE SILS-TRANS D.O.O. - NIKŠIC
2,134
17,527.07 ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLCUGE TOPOLOVO - D.O.O. - NIKŠIC
02435853
DRUŠTVO
2,161
50,304.40 ZA PREVOZ ,USLUGE I TURIZAM ŠOBER D.O.O. - NIKŠIC
02456648
DRUŠTVO
3,756
27.13
02375583
DRUŠTVO
ZA PREVOZ,PROMET I USLUGE CARGO-ŽEP D.O.O. NIKŠIC
2,613
411.83
02374587
DRUŠTVO
ZA PREVOZ,TRGOVINU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT INTER AUTO POPOVIC
PODGORICA
1,551
9,799.00 ZA PRIZVODNJU, PROMET I USLUGE AMG D.O.O. - PODGORICA
02686066
DRUŠTVO
3,688
1,164.70 ZA PRIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU HOKILUKS
02184982
DRUŠTVO
BIJELO POLJE
4,058
5,128.90 ZA PRIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGATOPLAPLAST D.O.O. (POKRENUT POSTUPAK
02350661
DRUŠTVO
DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
77
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
4,706
2,274.96 ZA PROZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DUDAM D.O.O PODGORICA
02063514
DRUŠTVO
3,140
300.65
02352516
DRUŠTVO
ZA PROIZVDNJU,TRGOVINU I USLUGE AGROPO CO D.O.O BAR
156
15.00
02683075
DRUŠTVO
ZA PROIZVDONJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KONOBA OTOK BRONZA D.O.O.
, PERAST - KOTOR
2,298
3,367.94 ZA PROIZVIDNJU, PROMET I USLGE SOA-R D.O.O. - PODGORICA
02073960
DRUŠTVO
326
50,404.30 ZA PROIZVIDNJU, PROMET I USLUGE IKOVIC COMPANY
02239230
DRUŠTVO
3,685
10,746.72 ZA PROIZVODNJU AMBALAŽA GRAFICKE USLUGE I TRGOVINU PNM - MITROVIC I
02084252
DRUŠTVO
ORTACI OD. PODGORICA
4,192
16,188.51 ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU UGRINA DM D.O.O. BAR
02345935
DRUŠTVO
1,391
2,415,655.77
02063930
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU , INŽENJERING , PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT -IMPORT P&S
COMMERCE D.O.O. PODGORICA
142
12,344.52 ZA PROIZVODNJU , INŽENJERING , TRGOVINU ,MARKETING, SAOBRACAJ , TURIZAM ,
02140292
DRUŠTVO
UGOSTITELJSTVO I USLUGE , EXPORT - IMPORT ŽIROSET D.O.O.HERCEG NOVI
1,131
20,943.94 ZA PROIZVODNJU , PRERADU I PROMET I USLUGE NERA DOO ŠIPCANIK - TUZI
02130467
DRUŠTVO
3,762
2,860.90 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE PEKARA LUNA D.O.O. - SUTOMORE
02363054
DRUŠTVO
814
15.00
02345811
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT KOMPANIJA PAVICEVIC
D.O.O. PODGORICA
2,544
10,067.29 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT AJKOVIC TAJANA D.O.O.
02339544
DRUŠTVO
PODGORICA
4,395
2,559.80 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE DULOVIC - CO D.O.O. BIJELO POLJE
02301008
DRUŠTVO
3,470
6,363.12 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT- IMPORT FILL MILL -GRUJIC D.O.O.
02329727
DRUŠTVO
PODGORICA
927
2,111.44 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT- IMPORT, NAUTIK - PLAST D.O.O. 02393778
DRUŠTVO
KOTOR
4,716
28,790.43 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT. RD &HERMES D.O.O.
02317656
DRUŠTVO
PODGORICA
2,036
501,102.83ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT AQUARIUS D.O.O. BUDVA
02400707
DRUŠTVO
4,124
32,028.14 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE JOKI TRADE D.O.O. PODGORICA
02344386
DRUŠTVO
3,700
4,378.82 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE PAVICEVIC COMPANY D.O.O.- PODGORICA
02399032
DRUŠTVO
4,355
20,867.09 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE SJEME - KOM D.O.O. BIJELO POLJE
02331799
DRUŠTVO
4,163
8,257.00 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE BOTANIKA D.O.O. NIKŠIC
02342782
DRUŠTVO
149
1,270.25 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE V&N D.O.O. - PODGORICA
02871769
DRUŠTVO
2,806
644.83
02417766
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT MIKRO D.O.O.
PODGORICA
1,775
11,336.58 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT -IMPORT RADMONT D.O.O.
02347601
DRUŠTVO
PODGORICA
3,226
02424398
3,346.79 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT DECOBET D.O.O. KOTOR
DRUŠTVO
4
1,519.45 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT LAKI SPORT PLUS D.O.O. 02947757
DRUŠTVO
PODGORICA
3,870
5,263.28 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT MASTERAUTO D.O.O. 02399270
DRUŠTVO
PODGORICA
796
21,588.75 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT NEVENA D.O.O.- PODGORICA
02399083
DRUŠTVO
78
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,121
15.00
DRUŠTVO
02362724
ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE NEJOĐINI D.O.O. PODGORICA
76802288982
4,270.46 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
DRUŠTVO
AUTSAJDER - BIJELO POLJE
40902333856
539.60
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU METALIK
BIJELO POLJE
4,051
84,305.89 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE SELECT GROUP D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02326108
3,442
2,311.76 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE TEA -M D.O.O. -PODGORICA
DRUŠTVO
02387832
35202877635
160.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE TEHNO-LUNA DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
2,955
55,871.99 ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE TWIN D.O.O. BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02207630
25802371871
2,762.16 ZA PROIZVODNJU , PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT- IMPORT MARKO COMPANY
DRUŠTVO
D.O.O. - BUDVA
33402412179
420.80
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU , PROMET ROBA I USLUGA EXPORT- IMPORT FREE KONND.O.O.
PODGORICA
2,097
532.10
DRUŠTVO
02106698
ZA PROIZVODNJU , PROMET ROBA I USLUGA KATIC D.O.O. HERCEG NOVI , IGALO
45302321866
146.53
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU , PROMET RPBA I USLUGA EXPORT- IMPORTCAR SPEED D.O.O.
2,469
737.82
DRUŠTVO
02452626
ZA PROIZVODNJU , PROMET ,USLUGE I GRAĐEVINU ,EXPORT-IMPORT GIM - KARPOŠ
D.O.O. - PODGORICA
2,923
986.01
DRUŠTVO
02384957
ZA PROIZVODNJU SPORTSKE OPREME ASAHI SPORTS D.O.O. - HERCEG NOVI
3,188
3,884.77 ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU I USLUGE EXPORT- IMPORT BAGI D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02371758
3,820
47,492.50 ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU I USLUGE GRADIŠTA D.O.O. - KOLAŠIN
DRUŠTVO
02404893
2,459
739.07
DRUŠTVO
02463920
ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT- IMPORT UGOSTITELJSTVO I
USLUGE PRISHTINA - COMD.O.O. ULCINJ
95802688786
764.39
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU BENILA D.O.O. - SUTOMORE
2,335
542.01
DRUŠTVO
02672871
ZA PROIZVODNJU GOTOVE HRANE ZA UZGOJ ŽIVOTINJA KLAS-COMPANY D.O.O. BIJELO POLJE
1,938
15.00
DRUŠTVO
02622351
ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT TERRABAU DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
3,454
16,326.54 ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE TAMARANA - GROUP
02421909
DRUŠTVO
D.O.O. HERCEG - NOVI
2,820
68,543.25 ZA PROIZVODNJU D.O.O. HOMMLEK-NIKOLINA KRVIJE PJ HOMMLEK-NIKOLINA BIJELA
17218905
DRUŠTVO
2,103
36,590.86 ZA PROIZVODNJU ELEKTRO MATERIJALA TOP - PH ELEKTRO D.O.O. NIKŠIC
02427451
DRUŠTVO
2,167
5,889.09 ZA PROIZVODNJU I OPRAVKU NAMJEŠTAJA, EXPORT-IMPORT V&D COMPANY D.O.O. 02648024
DRUŠTVO
CETINJE
20702735628
1,651.43 ZA, PROIZVODNJU I PROMET USLUGA STUCKATEUR ENTERIJERI DOO, PODGORICA
DRUŠTVO
52702352648
15.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET VEGA-NET DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU BUDVA
94 02208202
9,394.18 ZA PROIZVODNJU I PROMET GARBO D.O.O. TIVAT
DRUŠTVO
85202681935
714,712.56ZA PROIZVODNJU I PROMET GRAĐEVINSKOG MATERJALA VITBET D.O.O. - CETINJE
DRUŠTVO
2,939
556.06
DRUŠTVO
02162865
ZA PROIZVODNJU I PROMET DELFA COMMERCE D.O.O. KOTOR
4,155
26,746.92 ZA PROIZVODNJU I PROMET DERA D.O.O. BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02113082
1,543
103.42
02691400
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET EKO ENERGIJA D.O.O. - PODGORICA
79
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,121
15.00
DRUŠTVO
02436442
ZA PROIZVODNJU I PROMET I USLUGA EXPORT-IMPORT ĐEPETO D.O.O. PODGORICA
76
1,018.80 ZA PROIZVODNJU I PROMET I USLUGE ART D.O.O. PLAV
DRUŠTVO
02146932
3,684
18,062.15 ZA PROIZVODNJU I PROMET I USLUGE ERBOSS D.O.O. GUSINJE
DRUŠTVO
02274191
3,019
464.73
DRUŠTVO
02187655
ZA PROIZVODNJU I PROMET KONZUMNIH JAJA I DRUGIH POLJOPRIVREDNOPREHRAMBENIH PROIZVODA KOKA PROMET D.O.O. KOTOR
2,174
71,336.65 ZA PROIZVODNJU I PROMET NICK LINE D.O.O BUDVA
DRUŠTVO
02347270
208
8,666.89 ZA PROIZVODNJU I PROMET PEKARA TIJANA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02436116
235
5,500.37 ZA PROIZVODNJU I PROMET PROIZVODA I USLUGA A & M SYSTEM TRADE D.O.O.
DRUŠTVO
02696673
CETINJE
60
365.65
DRUŠTVO
02715899
ZA PROIZVODNJU I PROMET PROIZVODA I USLUGA IRINA-BOŽENA D.O.O. CETINJE
1,165
271,855.79ZA PROIZVODNJU I PROMET PROIZVODA OD DRVETA MB BiS D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02418657
2,354
2,523.70 ZA PROIZVODNJU I PROMET REZANE GRAĐE PACEVINA D.O.O. PLJEVLJA
DRUŠTVO
02121352
74
35.00
DRUŠTVO
02742381
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA ART UNIVERZAL D.O.O. - DNILOVGRAD
513
1,997.32 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT VIDEO SECURITY
DRUŠTVO
02466457
D.O.O. DANILOVGRAD
2,145
28,738.17 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT DDD - 21. JANUARDOO
DRUŠTVO
02644657
DANILOVGRAD
5
37.17
DRUŠTVO
02451549
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT KOKO D.O.O.
PODGORICA
2,075
12,632.63 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORTKAPRICD.O.O.
DRUŠTVO
02712270
PODGORICA
174
12,758.75 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA M-AUTO ELEKTRO D.O.O. DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02725282
453
24,673.99 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA MMN ŠKULETICD.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02659298
635
120.10
DRUŠTVO
02672740
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA HARI - UNO D.O.O. PODGORICA
93
154.34
DRUŠTVO
02929813
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA - EXPORT - IMPORT EMME DUE - DOO
PODGORICA
1,031
523.69
02088690
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA 3. MART D.O.O. PODGORICA
919
981.57
02819783
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA 4M COMPANY DRUŠTVO SA
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, DANILOVGRAD
3
16,212.64 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA ASFERRARI, DANILOVGRAD
02739097
DRUŠTVO
1,227
1,700.06 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA BOŽO-TRADE DO.O. - DANILOVGRAD
02438658
DRUŠTVO
1,682
1,889.08 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA VAGIRD.O.O. - KOTOR
02119676
DRUŠTVO
67
21.25
02729091
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EVROPA PLUS D.O.O. - DANILOVGRAD
69
2,732.29 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT VIKTORY - DOO
02972603
DRUŠTVO
PODGORICA
1,581
257.80
DRUŠTVO
02771934
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT LARA BRD.O.O.
PODGORICA
3,684
562.56
DRUŠTVO
02330865
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT OMUT D.O.O.
65
424.71
02284804
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT IMPORT DIAM BOR-CONSULT
D.O.O PODGORICA
663
32,283.55 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT- IMPORT MK TOP KOMERC
02430657
DRUŠTVO
D.O.O. PODGORICA
80
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
38
DRUŠTVO
02436701
1,025.52 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT AGRO - TRANS DANILOVGRAD
DRUŠTVO
2,973
02437210
3,850.94 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT GAME HIT D.O.O.
DANILOVGRAD
DRUŠTVO
89
02888718
4,572.40 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT GIA TECHNOLOGY
D.O.O. TIVAT
DRUŠTVO
3,692
02351200
5,543.77 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT KOD & PIN PODGORICA
DRUŠTVO
342
02418193
54,185.89 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT LACKY SPORT D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
10
02442809
1,116.68 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT LIMINIKI COMPANY
BAR
DRUŠTVO
550
02690110
2,768.49 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT M.A.RACIC D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
4,269
02369389
9,577.15 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT SENATOR D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT FEDEX, D.O.O.2,121
02412608
15.00
PODGORICA
DRUŠTVO
4,464
02281155
13,071.46 ZA PROIZVODNJU, I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT CROMEX-TRADE K.D.
NIKŠIC
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA KOLINA D.O.O. - PODGORICA(RJEŠENJEM
88
02676311
624.07
ST.BR.566/14 OD 14.01.2015. GOD OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA LIMSKI BISERI D.O.O. - BUDVA
1,938
02676818
15.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA MEDO & LAV D.O.O. DANILOVGRAD
1,007
02700875
345.90
DRUŠTVO
100
02463849
10,513.11 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA MIN CO D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA PROMOCIJA PLUS D.O.O. - PODGORICA
136
02208229
124.29
DRUŠTVO
4,457
02341964
46,428.82 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA RUSMONTESTEEL CORPORATION D.O.O.
NIKŠIC
DRUŠTVO
207
02047802
383,142.13ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA SAMCOMMERC D.O.O. TIVAT
DRUŠTVO
3,732
02056500
106,822.71ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA TOSHPRED D.O.O BIJELO POLJE
DRUŠTVO
3,727
02378965
21,401.65 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA FAROS D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
1,941
02101785
53,217.85 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA WELLINGTON D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,356
02333007
30,341.02 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT ZV FIND COMMERCE
D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
4,083
02371286
52,653.20 ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORTS&S ELEKTRIKSD.O.O.
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBE I USLUGA EKSPORT-IMPORT FRIGOTERM D.O.O.
3,188
02215926
167.63
PODGORICA
1,881
DRUŠTVO
02318148
145,044.45ZA PROIZVODNJU I PROMET STEMI SPORT D.O.O. PODGORICA
2,973
DRUŠTVO
02088134
1,491.28 ZA PROIZVODNJU I REMONT RAJO & CO MOJKOVAC
2,092
DRUŠTVO
02071622
19,980.44 ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU CIMPEX D.O.O. PLJEVLJA
1,676
DRUŠTVO
02752123
9,987.67 ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU GOGO D.O.O. - PLJEVLJA
1,829
DRUŠTVO
02677555
2,689.64 ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU I USLUGE BETON-TRANS D.O.O. - ŠAVNIK
81
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
13
290,811.11ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU MANIRO & CO D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02277352
3,793
51,741.18 ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU PRIMA KOMERC DOO BAR
DRUŠTVO
02061619
549
373,499.24ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU S & S MONTENEGROD.O.O. DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02748100
600
27,199.39 ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU TARALLIFICIO ARTIGIANALE PUGLIESE D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
02469634
1,347
5,137.86 ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU TEHNO-TRADE D.O.O BAR
DRUŠTVO
02404249
3,993
688.12
DRUŠTVO
02372371
ZA PROIZVODNJU I UGRADNJU RASHLADNIH UREĐAJA FRIGOTEHNA D.O.O. PODGORICA
802
17,905.39 ZA PROIZVODNJU I USLUGE DIN - MONTD.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
02676613
1,459
1,167.90 ZA PROIZVODNJU I USLUGE TODOROVIC M D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02419416
1,965
3,777.22 ZA PROIZVODNJU I USLUGE, EXPORT- IMPORT PENTAKS CG D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02445158
2,083
3,326.69 ZA PROIZVODNJU I USLUGE EXPORT-IMPORT ITALPROZORDRUŠTVO SA
DRUŠTVO
02276801
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PETROVAC
1,166
77.60
DRUŠTVO
02686724
ZA PROIZVODNJU I USLUGE METALCO D.O.O. - HERCEG NOVI
1,501
268.02
DRUŠTVO
02352800
ZA PROIZVODNJU I USLUGE NEC-NEW ENERGY CONCEPT D.O.O. KOTOR
4,107
6,350.32 ZA PROIZVODNJU I USLUGE,EXPORT-IMPORT MICROFORM CENTAR D.O.O. DRUŠTVO
02255243
PODGORICA
3,359
25,301.80 ZA PROIZVODNJU ,INŽENJERING, TRGOVINU , MARKETING . SAOBRACAJ, TURIZAM,
DRUŠTVO
02332566
UGOSTITELJSTVO I USLUGE , EXPORT- IMPORT GORSKI KAMEN D.O.O. HERCEG NOVI
3,352
697.26
DRUŠTVO
02068583
ZA PROIZVODNJU, INŽINJERING, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU EL TRADE D.O.O.
- PODGORICA
4,222
250.46
DRUŠTVO
02380676
ZA PROIZVODNJU MESA I MESNIH PROIZVODA EKO-MILK D.O.O BIJELO POLJE
485
51,151.72 ZA PROIZVODNJU, OBRADU I PROMET NAKITA OD PLEMENITIH METALA I DRUGE
DRUŠTVO
02691060
POSLOVNE AKTIVNOSTI ALBERTO D.O.O. TIVAT
3,454
5,655.33 ZA PROIZVODNJU, POSLOVNE AKTIVNOSTI I MARKETING POSLOVNI VODIC D.O.O.
DRUŠTVO
02382318
HERCEG-NOVI
1,833
4,922.22 ZA PROIZVODNJU, PREVOZ, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT GRAND ŠPED D.O.O.
02730499
DRUŠTVO
- PODGORICA
422
340.33
02374153
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PRERADU, TRGOVINU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PONTO
ABIJETE D.O.O. - PLAV
830
69,577.46 ZA PROIZVODNJU, PRMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DERVANOVIC D.O.O. 02677610
DRUŠTVO
PODGORICA
81
1,414.19 ZA PROIZVODNJU, PRMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MANGIAMI TRADE - PODGORICA
02762943
DRUŠTVO
11
2,231.06 ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE, DIZAJN I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. DVARP
02860635
DRUŠTVO
- PODGORICA
1,655
65,547.49 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE ELEKTROIZGRADNJA D.O.O. PODGORICA
02284022
DRUŠTVO
1,194
1,185,475.19
02206650
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT 7 JANUAR D.O.O.
PODGORICA
2,602
270.44
02392453
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. MARINA PRCANJ KOTOR
2,874
24,790.76 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KEYSTONE D.O.O. PODGORICA
02413825
DRUŠTVO
3,036
39.90
02358310
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE LIVEX INŽENJERING, BIJELO POLJE
4,638
33,067.37 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORTNEDELJKOVIC JOGO
02338653
DRUŠTVO
82
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
MARKET D.O.O. PODGORICA
1,014
7,336.84 ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. MACAU-SUTOMORE - BAR
DRUŠTVO
02845784
98302691914
9,833.76 ZA PROIZVODNJU, PROMET , SAOBRACAJ, TURIZAM EXPORT-IMPORT I USLUGE
DRUŠTVO
LLOLLA MOBIL D.O.O. - ULCINJ
2,111
3,663.05 ZA PROIZVODNJU, PROMET , TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT MINEM D.O.O. DRUŠTVO
02455374
PODGORICA
2,251
1,912.66 ZA PROIZVODNJU, PROMET , UGOSTITELJSTVO, EXPORT - IMPORT I USLUGE SMA
DRUŠTVO
02451409
D.O.O. - ULCINJ
37 02629666
1,211.80 ZA PROIZVODNJU, PROMET VECTORMONT D.O.O. - KOLAŠIN
DRUŠTVO
1,501
813.67
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT - IMPORT TURIZAM I USLUGE BEKMIRID.O.O.
02705133
ULCINJ
48602805766
3,474.83 ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT IMPORT I USLUGE JILI D.O.O. ULCINJ
DRUŠTVO
3,898
3,220.83 ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT I USLUGE IBIZA D.O.O. - ULCINJ
DRUŠTVO
02390655
3,160
11,648.43 ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT I USLUGE [email protected] D.O.O. - ULCINJ
DRUŠTVO
02394006
2,540
1,990.41 ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT I USLUGE PHENIX D.O.O. - ULCINJ
DRUŠTVO
02393930
3,222
11,462.59 ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT I USLUGE SVETI NIKOLA MONTENEGRO
DRUŠTVO
02390868
D.O.O. - TIVAT
12302876060
335.14
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT I USLUGE HUANG CHEN DOO ULCINJ
66102813505
10,612.59 ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT, TURIZAM I USLUGE BASSA D.O.O. DRUŠTVO
ULCINJ
1,255
3,508.70 ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT TURIZAM I USLUGE DOCI COMERC
DRUŠTVO
02713322
D.O.O. - ULCINJ
1,091
61.99
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET ,EXPORT-IMPORT TURIZAM I USLUGE ITALLEGNO D.O.O. 02464837
ULCINJ
1,164
8,193.61 ZA PROIZVODNJU ,PROMET ,EXPORT-IMPORT ,TURIZAM I USLUGE KASMIC D.O.O. DRUŠTVO
02733269
ULCINJ
2,015
2,617.50 ZA PROIZVODNJU ,PROMET ,EXPORT-IMPORT ,TURIZAM I USLUGE PAIONIA D.O.O. DRUŠTVO
02702991
ULCINJ
1,810
2,536.71 ZA PROIZVODNJU ,PROMET ,EXPORT-IMPORT ,TURIZAM I USLUGE SKRECH D.O.O. 02713829
DRUŠTVO
ULCINJ
1,052
893.71
02654571
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT, TURIZAM I USLUGE CHAOJIE D.O.O. ULCINJ
65 02856972
974.93
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT, TURIZAM, SAOBRACAJ I USLUGE
GRADAC PROGRES - ULCINJ (RJEŠENJEM ST.BR. 481/14 OD 05.12.2014 GOD. POKRENUT
STECAJNI POSTUPAK)
94 02839849
835.82
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ONNEA D.O.O. - BUDVA
4,173
72,173.18 ZA PROIZVODNJU, PROMET I INŽENJERING IZ OBLASTI TELEKOMUNIKACIJE I
02057689
DRUŠTVO
ELEKTRONIKE TELESYSDOO PODGORICA
1,777
10,125.20 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I INŽENJERSKE USLUGE MAGMA MONT D.O.O. 02692970
DRUŠTVO
PODGORICA
69002769786
1,285.02 ZA PROIZVODNJU, PROMET I PRUŽANJE USLUGA MAGIC D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
32102362929
265.14
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I SULUGE, EXPORT-IMPORT DEA DIZAJN D.O.O.
PODGORICA
83
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj*
02366398
DRUŠTVO
5,915.55
3,772
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLIGE NOVA OSMICA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02416417
3,655.94
3,721
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGA .EXPORT-IMPORT RECINE D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02676338
23,007.69
1,175
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGA, EXPORT-IMPORT ART-X D.O.O. - ŽABLJAK
DRUŠTVO
02313553
20,955.90
3,737
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGA EXPORT-IMPORT PANAMA DOO PODGORICA
DRUŠTVO
02619148
57,054.65
1,045
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PROKSIMA D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02654512
340,948.04
1,216
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE S.T. INVEST D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02666472
1,089.48
1,742
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ADENT D.O.O. TIVAT
DRUŠTVO
02757168
6,947.66
1,970
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ALEX MAX D.O.O. TIVAT
DRUŠTVO
02639238
2,033.95
2,488
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ALSAKO MONTD.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02653362
962.61
374
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE AMICA D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
02619890
291.35
1,129
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ANIGD.O.O. DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02650479
592.31
1,724
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ARSENA - INVESTD.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
02635763
15.00
303
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE B - INVESTD.O.O. BAR
DRUŠTVO
02425033
61,489.81
236
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VG MOTO D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
02365120
15.00
2,121
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VUKOVIC D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02646064
16,069.22
2,414
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GRAĐEVINAR K-3 D.O.O. KOTOR
DRUŠTVO
02771381
223,137.92
198
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE D FASHIOND.O.O. PODGORICA ( REŠENJEM ST.
BR. 450 / 14 OD 16.12.2014 GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK )
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O INTIMO- BAR
02421828
34.23
656
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ALU PLASTD.O.O.
02687747
257.02
628
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT BOKA VILLAD.O.O. KOTOR
02685973
15.00
814
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT VUKI COMPANYD.O.O.
02670364
18,764.87
1,833
DANILOVGRAD
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT DENTAND.O.O. TIVAT
02829401
30.00
528
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT DIZNILEND PARKD.O.O.
02680211
3,917.82
100
PODGORICA
DRUŠTVO
02623099
8,428.33
1,363
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT DORIO GRANDED.O.O.
PODGORICA
02623129
4,967.81
2,494
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT EUROVIAD.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02684837
15,443.80
1,608
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT KASPERD.O.O. PODGORICA
02644037
1,553.94
2,113
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT KUPIDOND.O.O. PODGORICA
02469324
15.00
2,121
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT LEMIA D.O.O. PODGORICA
02660024
39,895.16
2,477
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MNOD.O.O.KOTOR
DRUŠTVO
02651076
22,363.74
1,950
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MONTEL COMPANYD.O.O.
DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02769760
125,906.38
723
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MONTENEGRO - VIP - REAL
ESTATED.O.O. BAR
DRUŠTVO
02404907
105,522.43
1,833
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ORAŠJE D.O.O. PODGORICA
84
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj*
02645955
DRUŠTVO
7,048.74
2,141
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT RAKITA - MD.O.O. MOJKOVAC
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT SKICAD.O.O. BUDVA
02688565
6,456.43
1,886
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT STAMENICD.O.O. BUDVA
02637219
6,051.33
384
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT COLOSSEO D.O.O. ULCINJ
02637715
5,846.71
1,815
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORTMELNICA GRADNJAD.O.O.
02698838
3,366.24
1,509
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT PG - GUMAD.O.O.
02668190
26,487.18
2,119
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT VIDA PHARM D.O.O. - TIVAT
02737035
15,311.56
1,368
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT KOTOR
02432986
17,804.00
2,481
DEVELOPMENTD.O.O.KOTOR
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT BIGOVO DEVELOPMENT
02646510
47,702.28
1,866
D.O.O. - KOTOR
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT GLOBAL GROUP D.O.O. 02648091
3,542.69
2,090
KOTOR
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DRENOVIK D.O.O. - IGALO
02700140
5,389.15
1,802
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT ESTATE OF THE ART D.O.O. 02649551
173,613.13
1,878
KOTOR
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT IVEKS D.O.O. PODGORICA
02386976
1,577.07
3,993
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT LA PLANETA D.O.O. - KOTOR
02881446
15.00
522
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT MISANI D.O.O. - PODGORICE
02842637
29,713.90
128
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT SVEDRA - D.O.O. 02797020
2,962.36
472
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT SERVETA TRANS D.O.O. 02644665
393.02
2,187
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT UNIS SUNN D.O.O. NIKŠIC
02430835
17,581.33
3,079
DRUŠTVO
02320827
1,796.33
248
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE INTERNI GT D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE K - SJAJ D.O.O. DANILOVGRAD
02656680
352.29
304
DRUŠTVO
02655519
1,250.93
1,091
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KNEŽEVIC INŽINJERING D.O.O. - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LA VALETAD.O.O. PODGORICA
02729440
33,860.29
1,602
DRUŠTVO
02702681
3.33
1,000
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LIGHT PARADISO MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02710641
11,059.01
207
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE M & I COMD.O.O. CETINJE
DRUŠTVO
02663708
174.29
305
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MAR MARISD.O.O. TIVAT
DRUŠTVO
02637669
13,913.51
2,620
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MARKOPROMETD.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
02444054
102,040.62
290
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MAC ROCKS D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02744252
1,413.73
1,740
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MN DESETKAD.O.O. DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02626373
193,923.42
2,397
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONTENEGRO MEGA GROUPD.O.O.
PODGORICA
DRUŠTVO
02412322
108,168.42
2,111
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MSJ COMPANY D.O.O. NIKŠIC
85
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
DaniIznos
broj*
blokade
blokade
DRUŠTVO
02746816
1,120.94 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE PLANIK D.O.O. NIKŠIC
404
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SANFERENCE D.O.O. BAR
02671964
141.35
1,874
DRUŠTVO
02743957
571,767.76ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SEMPER CO D.O.O. NIKŠIC
193
DRUŠTVO
02439638
77,542.29 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SPORT SELECT D.O.O. - KOLAŠIN
2,152
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE STIG MONT D.O.O. PODGORICA
02381621
541.27
3,732
DRUŠTVO
02754657
43,403.73 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE SUNNY BEACHD.O.O. HERCEG NOVI (NA
1,895
OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U H. NOVOM POSL.BR.K 13/2012 UPISAN U KAZNENU
EVIDENCIJU CRPS-A)
DRUŠTVO
02670232
94,362.31 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TEKTON D.O.O. PODGORICA
1,887
DRUŠTVO
02684829
2,120.41 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE TELEFONIKAD.O.O. - PODGORICA
20
DRUŠTVO
02664712
4,471.09 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FIF D.O.O. DANILOVGRAD
2,439
DRUŠTVO
02464713
6,435.84 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CASTELLO BUILDINGSD.O.O. HERCEG NOVI
45
DRUŠTVO
02773490
1,896.38 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE +-RELATIONS - ULCINJ
1,014
DRUŠTVO
02123592
7,636.45 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE 10 MAJ D.O.O. BIJELO POLJE
1,753
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE ABERDEEN D.O.O. DANILOVGRAD
02351757
21.23
2,121
DRUŠTVO
02365138
8,435.48 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ABRAMOVIC COMPANY D.O.O. DANILOVGRAD
4,409
DRUŠTVO
02707276
3,159.82 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE AGO D.O.O. - HERCEG NOVI
1,879
DRUŠTVO
02459256
3,682.07 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE AGRO-RAJ D.O.O. - PODGORICA
671
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE AGROBOKA D.O.O. RADANOVICI
02362333
461.19
3,838
DRUŠTVO
02388685
12,490.29 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ADV-COOP D.O.O. - PODGORICA
3,970
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ALEKSANDAR SHOP D.O.O. - PODGORICA
02692813
901.61
2,418
DRUŠTVO
02670640
2,483.38 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ALMINA D.O.O. - ROŽAJE
2,204
DRUŠTVO
02089696
430,206.02ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE AMIGO D.O.O. - BIJELO POLJE
2,140
DRUŠTVO
02100860
5,399.27 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE AMIGOS D.O.O. PODGORICA
402
DRUŠTVO
02395142
2,076.25 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ARKAZ D.O.O. DANILOVGRAD
3,695
DRUŠTVO
02728885
1,095.05 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ART ELEKTRONIKA D.O.O. - NIKŠIC
1,682
DRUŠTVO
02433141
1,016.37 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ARTTIM D.O.O. PODGORICA
2,427
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE AUTOSPORT D.O.O. PODGORICA
02916207
560.31
443
DRUŠTVO
02415054
1,129.31 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE AQUA CLUB D.O.O. - BERANE
2,512
DRUŠTVO
02118858
12,672.04 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BATRICEVIC-SLOBAT I ORTACI D.O.O. NIKŠIC
2,897
DRUŠTVO
02463121
1,045.00 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BB GRADITELJ D.O.O. BIJELO POLJE
122
DRUŠTVO
02406071
2,815.54 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BLUE - BLUE D.O.O. - PODGORICA
3,785
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BO-WINE D.O.O. - PODGORICA
02734397
561.14
1,189
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BOOSTER D.O.O. NIKŠIC
02458993
1,156,347.45
164
DRUŠTVO
02623986
1,623.35 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE BRACA MIŠUROVIC D.O.O. - PODGORICA
96
DRUŠTVO
02414520
17,072.59 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BROMIKO - BIJELO POLJE
1,948
DRUŠTVO
02198118
13,734.87 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE BS-MARKET PODGORICA
1,937
DRUŠTVO
02775999
17,382.85 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BUMBA D.O.O. - PODGORICA
502
86
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
955
6,013.44 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VAMI TOP D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02810034
1,066
4,723.80 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VAN CO MNE D.O.O. - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02754762
814
15.00
DRUŠTVO
02630290
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VEID D.O.O. BUDVA
1,095
113.67
DRUŠTVO
02261758
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE VERSSUS D.O.O. - BIJELO POLJE
2,203
26,363.95 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE VESELI IVKOVIC D.O.O. DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02293820
1,892
14,350.06 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE VESS'A D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02629836
4,161
7,094.18 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VIDEX DOO
DRUŠTVO
02357232
475
23,914.69 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VIR-IMPEX SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
DRUŠTVO
02054353
BIJELO POLJE
528
15.00
DRUŠTVO
02451611
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GALIOT D.O.O. - TIVAT
1,459
144,880.80ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE GBV GROUP D.O.O. - DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02393921
558
657.69
DRUŠTVO
02830582
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GIBLI D.O.O. PODGORICA
41
122.22
DRUŠTVO
02993970
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GLOBAL BIJELA LAĐA DOO HERCEG NOVI
1,816
2,834.69 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GONEX D.O.O. PLJEVLJA
DRUŠTVO
02362759
612
2,714.31 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GRAFITI D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02831074
369
15,232.52 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GUSTAV D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02867567
1,802
36,897.67 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D & NN COMPANY D.O.O. - TIVAT( Rješenjem
DRUŠTVO
02677814
Osnovnog suda u Kotoru Posl.br.P.799/10-10 od 04.05.2011 god. odredena privremena mjera zabrane
otudenja i opterecenja udijela u društvu)
1,676
7,809.80 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. AMO-INTERNAZIONALE- BAR
02432811
DRUŠTVO
3,880
1,019.69 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. ARARAT PLJEVLJA
02361159
DRUŠTVO
153
30.00
02828537
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. AUTOCENTAR-MEĐEDOVIC
188
1,747.59 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. DISTRICT PODGORICA (RJEŠENJEM
02949482
DRUŠTVO
ST.B.R. 444/14 OD 05.12.2014 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
3,684
246,222.00ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O.VINID - PODGORICA
02114372
DRUŠTVO
103
33.52
02319284
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DADRA D.O.O. PODGORICA
1,504
48,744.66 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE DADROS D.O.O. NIKŠIC
02417006
DRUŠTVO
1,810
1,942.74 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DANIJELA D.O.O. PODGORICA
02429438
DRUŠTVO
3,138
3,113.26 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DANIJELS TOBACCO D.O.O. - PODGORICA
02392372
DRUŠTVO
3,943
1,703.65 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DAŠIC MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA
02389304
DRUŠTVO
814
15.00
02624737
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE DVG LIFTOVI D.O.O. - PODGORICA
436
475.00
02909642
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DEJA VU PLUS DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU - KOLAŠIN
401
2,123.11 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DIMITRIJEVIC GRADNJAD.O.O. NIKŠIC
02748339
DRUŠTVO
3,428
265.74
02357283
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DIO STAROG DRUŠTVA, JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, NIKŠIC
2,091
1,349.56 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DIONA DRUŠTVO SA OGRANICENOM
02639033
DRUŠTVO
ODGOVORNOŠCU- PODGORICA
443
16,380.09 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE DISPLAY D.O.O. - PODGORICA
02632551
DRUŠTVO
48
4,609.85 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE DOZ MONTENEGRO DRUŠTVA SA
02715040
DRUŠTVO
87
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
2,285
698,848.10ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DOKA COMMERCED.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
02216604
2,593
9,133.41 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DRVOKOD D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02394367
2,428
1,491.68 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DRVOTEX D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02357674
2,096
546.85
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE DTS D.O.O. - PODGORICA
02634864
2,452
14,251.66 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DUBLIN D.O.O. - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02628830
648
949.29
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ĐURIC COMMERC D.O.O. KOTOR
02714540
970
1,396.10 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EIFFEL D.O.O. - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02788420
11
226.29
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EKA COMPANYD.O.O. BIJELO POLJE
02781115
178
68.84
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ELEKTRO-NIZ D.O.O. TIVAT
02809176
2,032
434.78
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EMIL - GRADNJA D.O.O. - PODGORICA
02747405
1,864
22,576.12 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ENDŽI D.O.O. - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02667118
444
21,170.05 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ESAJ D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02757648
4,099
3,254.96 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, ESPORT-IMPORT SMV TRADE D.O.O.
DRUŠTVO
02359324
PODGORICA
4,129
10,748.09 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EURO PACC CENTAR D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02386062
3,860
4,333.82 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EUROTRANS - ROŽAJE
DRUŠTVO
02190729
2,526
5,886.46 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ECOMONTE D.O.O. - KOLAŠIN
DRUŠTVO
02630109
528
38,869.61 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ECOTHERM SYSTEMD.O.O. DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02440032
90
4,721.15 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, ECPORT - IMPORTRADENKO 1DOO BUDVA
DRUŠTVO
02814609
2,792
124,719.38ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPOR - IMPORT, SMS - NETD.O.O.
DRUŠTVO
02626527
PODGORICA
598
177,031.79ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORET-IMPORT UNITED ENTERTAINMENT
DRUŠTVO
02417120
PARTNERS MONTENEGRO D.O.O. - PERTOVAC NA MORU (UPISUJE SE ZABILJEŽBA IZVRŠENJA I
PLJENIDBE UDJELA NA OSNOVU RJEŠENJA I.BR 9794-1/2014)
2,230
256.47
02683989
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT 3 M COMMERCED.O.O.
KOTOR
2,526
10,649.10 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT ADIL - COMMERCE D.O.O.
02451344
DRUŠTVO
GUSINJE
422
17,998.32 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ASKO - IMPORT
02645670
DRUŠTVO
MONTENEGROD.O.O. BAR
468
599.99
02923572
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT BOTER CO D.O.O. - KOLAŠIN
1,924
1,318.22 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT , D.O.O. KIB PODGORICA
02707195
DRUŠTVO
1,839
248,022.78ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT D.O.O. 6 PLUS - PODGORICA
02667606
DRUŠTVO
2,958
24,486.45 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT I.M.D. LUX D.O.O.
02447789
DRUŠTVO
PODGORICA
1,313
1,162.86 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT K - 15 D.O.O. PODGORICA
02455331
DRUŠTVO
2,193
355,046.56ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT M V M COMPANY D.O.O.
02451514
DRUŠTVO
PODGORICA
1,581
13,085.70 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PG BOX D.O.O. PODGORICA
02658496
DRUŠTVO
1,348
68,407.15 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PG LIDERD.O.O.
02744627
DRUŠTVO
88
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
PODGORICA
2,203
DRUŠTVO
02700611
5,570.35 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT RB
COMMERCED.O.O.PODGORICA
1,068
DRUŠTVO
02624702
3,248.53 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT RP ŠPEDD.O.O. PODGORICA
1,699
DRUŠTVO
02422280
10,618.00 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT SUMO - TRADE - PODGORICA
2,658
DRUŠTVO
02634309
3,856.29 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT CG EUROMONTD.O.O.
PODGORICA
814
DRUŠTVO
02457148
15.00
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT 17 MAJ D.O.O. PODGORICA
797
DRUŠTVO
02780321
7,873.48 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ADAMOVIC COMPANYD.O.O.
BUDVA
1,154
DRUŠTVO
02843684
14,563.25 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ALBEROD.O.O. PODGORICA
2,419
DRUŠTVO
02452260
524.25
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ALPINE PRO RCG D.O.O.
PODGORICA
2,064
DRUŠTVO
02700948
10,097.56 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT AMARETO DOO KOTOR
61
DRUŠTVO
02739283
600.76
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ANĐELA COM.DOO CETINJE
632
DRUŠTVO
02778203
706.66
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ANJA TOURSDOO KOTOR
1,475
DRUŠTVO
02679345
15,766.26 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ARBAT STROID.O.O.
PODGORICA
2,071
DRUŠTVO
02657660
937.63
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT BAJO & LIM - MONTD.O.O.
TIVAT
1,971
DRUŠTVO
02703246
1,446.90 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT BLOK VDOO PODGORICA
1,426
DRUŠTVO
02704005
2,448.52 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT BRACA RADULOVICD.O.O.
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT VENDUS COMPANYD.O.O.
2,121
02633167
15.00
PODGORICA
2,529
DRUŠTVO
02458454
66.91
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT VUJKE KOMPANI D.O.O.
PODGORICA
1,136
02650525
701.81
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT GOLDEN BREEZED.O.O.
BUDVA
93
02313430
5,342.50 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT GOLF KLUB
DRUŠTVO
MONTENEGROD.O.O. BUDVA
165
02891638
21,129.62 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT GREAT WALL MONTENEGRO
DRUŠTVO
D.O.O. PODGORICA
41
02934370
2,178.50 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT D.O.O. HAWAII BEACH BUDVA
DRUŠTVO
46
02776600
318.07
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT DALD.O.O. HERCEG - NOVI
1,798
02637260
30.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT DEKOMONT D.O.O.
PODGORICA
655
02775751
383.49
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT DIESEL SERVICE
RADULOVICD.O.O. PODGORICA
2,468
02461498
20,815.35 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT DUCICOM D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
522
02888564
15.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ESPERYA D.O.O. KOTOR
495
02724472
13,526.76 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT EURO LINES DRD.O.O.
DRUŠTVO
PODGORICA
89
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
13102789426
8,242.62 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT IDEAL DINDOO DANILOVGRAD
DRUŠTVO
1,794
1,128.44 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT INVEST BIGOVOD.O.O. ,
DRUŠTVO
02724162
KOTOR
1,776
11,703.91 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT INTEREX - AUTO D.O.O.
DRUŠTVO
02458489
PODGORICA
2,121
15.00
DRUŠTVO
02659069
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ISLAND PARADISED.O.O.
KOTOR
3,201
82.34
DRUŠTVO
02348454
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT JOKER MONT D.O.O. PODGORICA
1,384
391.66
DRUŠTVO
02744287
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT KABASHAJD.O.O.
PODGORICA
11 02799561
11,863.15 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT KRIVOKAPIC - L D.O.O.
DRUŠTVO
KOTOR
58602844397
1,183.79 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT LAV BU2D.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
1,885
47,780.40 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT LEKOVIC GRADNJA D.O.O.
DRUŠTVO
02639050
PODGORICA
1,844
8,387.74 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT LOVACKI DOMD.O.O.
DRUŠTVO
02625156
PODGORICA
52002903385
1,500.13 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT MADMOAZEL D.O.O.
DRUŠTVO
PODGORICA
1,971
469.06
DRUŠTVO
02699630
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MASTER STUDIOD.O.O.
BUDVA
24802894084
15.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MAXIWINS D.O.O.PODGORICA
1,713
42,642.06 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT MERBIS D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02405164
1,530
4,252.85 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MIKE ROSSD.O.O.
DRUŠTVO
02673479
PODGORICA
1,388
2,855.08 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT MODELAR DOO PODGORICA
02656663
DRUŠTVO
1,670
3,565.79 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MONTE FACTORYD.O.O
02743442
DRUŠTVO
PODGORICA
1,411
3,537.02 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT MONTEGRAFIKAD.O.O.
02737108
DRUŠTVO
PODGORICA
77302838010
850.75
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT MONTEPRID.O.O.
PODGORICA
11102901056
3,408.19 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT MSK ZAR DOO KOTOR
DRUŠTVO
71702799383
467.18
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT NATURAL - PAKD.O.O. BAR
1,791
69,257.31 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT NELT D.O.O. PODGORICA
02468239
DRUŠTVO
6 02810948
22,991.93 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT NICOLA PODGORICA
DRUŠTVO
1,801
35.27
DRUŠTVO
02418878
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT POLINA D.O.O. - KOTOR
2,165
70.71
02458101
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PROMISE D.O.O. KOTOR
(POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
46 02743299
148.54
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PRORYVD.O.O. HERCEG
NOVI
90
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
746
DRUŠTVO
02814587
465,737.29ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT RADENKO DOO PODGORICA
642
DRUŠTVO
02743493
1,113.28 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT SISTEM NOCNI KLUBDOO,
PODGORICA
104
DRUŠTVO
02787482
827.91
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT SOURCED.O.O. KOTOR
2,121
DRUŠTVO
02641119
15.00
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT SPALEVICD.O.O. KOTOR
2,431
DRUŠTVO
02411814
3,443.47 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT STABBIL D.O.O. PODGORICA
2,134
DRUŠTVO
02714922
44,032.68 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT STANIC KOPD.O.O.
PODGORICA
2,553
DRUŠTVO
02642719
431.62
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT STEPPEND.O.O. PODGORICA
704
DRUŠTVO
02780119
4,286.23 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT STUDIO 34 D.O.O. KOTOR
2,182
DRUŠTVO
02676109
1,564.20 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT SWED DOO KOTOR
248
DRUŠTVO
02863952
498.78
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT TIM VPD.O.O. PODGORICA
37
DRUŠTVO
02991535
499.17
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT TIM GROUP D.O.O.
PODGORICA
1,091
DRUŠTVO
02823993
605.18
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT TOP
HOUSED.O.O.PODGORICA
73
DRUŠTVO
02828332
559.63
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT UKUS R.B.DOO PODGORICA
1,909
DRUŠTVO
02716577
151.92
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT UROŠ D.O.O. DANILOVGRAD
1,985
DRUŠTVO
02408252
608.10
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, FRASCATI D.O.O. - ULCINJ
146
DRUŠTVO
02899531
1,603.39 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT HAMBURG BREMEN MNE
D.O.O. PODGORICA
602736977
DRUŠTVO
276.84
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT COMPANY LAKID.O.O.
PODGORICA
1,459
DRUŠTVO
02747251
1,607.74 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT COMPANY NIKOLAD.O.O.
PODGORICA
914
02864479
11,278.81 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT CONTE UNOD.O.O.
DRUŠTVO
PODGORICA
47
02949385
13.21
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT DZULE D.O.O. DANILOVGRAD(RJEŠENJEM ST.BR. 586/14 OD 16.01.2015 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
3,535
02286734
4,755.70 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT ŠUŠKAVCEVIC COMPANY
DRUŠTVO
D.O.O. PODGORICA
3,685
02415143
643.62
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT XS INTERNATIONAL D.O.O. PODGORICA
186
02875837
2,629.80 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT4EMD.O.O.PODGORICA
DRUŠTVO
502754983
698.99
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORTANJA I KACA D.O.O. KOTOR
313
02815010
6,278.13 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORTM MOTOD.O.O.PODGORICA
DRUŠTVO
17
02821729
241.32
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORTMB-DID.O.O.PODGORICA
542
02817870
3,685.40 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORTSIMBRAD.O.O. HERCEG NOVI
DRUŠTVO
312
02805707
640.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORTSIMONOVIC CO
D.O.O.PODGORICA
1,908
02052121
4,717.49 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPOTR LAZINE D.O.O. DANILOVGRAD
DRUŠTVO
LAZINE BB
91
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
2,256
DRUŠTVO
02447703
804.55
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - MPORT
MARKOVINA
D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT -IMPORT ABELA D.O.O. - PODGORICA
54
02775204
469.88
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE EXPORT -IMPORT BELFE&BELFE D.O.O.
3,476
02263866
851.44
DANILOVGRAD
DRUŠTVO
3,982
02325900
13,866.91 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT PERKOVIC I DRUGI D.O.O.
PODGORICA
DRUŠTVO
1,929
02216191
442,508.75ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT IMPRT KISJELICA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
338
02110768
6,392.03 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT, DAKRIS - KOTOR
DRUŠTVO
4,747
02339862
5,482.22 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT MONT LA - MI D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
328
02778335
8,349.68 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT AS INFORMATIKAD.O.O.
BUDVA
DRUŠTVO
4,085
02391104
13,013.40 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT B.B. TRADE D.O.O. - KOTOR
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT BALKANS BUSINESS
814
02627957
15.00
CONNECTION D.O.O.- KOTOR
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT BBOSS D.O.O. PODGORICA
3,550
02401118
155.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT, ENIS TRADE D.O.O.2,121
02444224
15.00
PODGORICA
DRUŠTVO
422
02429730
39,515.73 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT ZENTA D.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT PURE TRANS D.O.O. KOLAŠIN
2,121
02244462
15.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT FELŠ D.O.O. - KOTOR
139
02389029
15.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT FLEMER STONE D.O.O.
3
02277166
155.94
NIKŠIC
DRUŠTVO
2,771
02448033
15,014.34 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT HOME METAL D.O.O.
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMORT LUBARDA-DRAŠKOVIC D.O.O. 2,602
02393620
281.83
KOTOR
2,484
DRUŠTVO
02360357
1,779.74 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT M. S. M. D.O.O. PODGORICA
2,299
DRUŠTVO
02417294
17,737.76 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT 13 NOVEMBAR D.O.O. PODGORICA
2,238
DRUŠTVO
02686058
55,103.45 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT AGRO - MUŠIKIC D.O.O. BUDVA
2,132
02734575
42,476.72 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT AM-D D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
1,823
DRUŠTVO
02653826
26,286.28 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ART WOOD - PODGORICA
1,235
02711923
4,674.56 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT VIA ITALIA D.O.O. DRUŠTVO
PODGORICA
1,189
02687453
281.71
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT VRH & CO. D.O.O. PODGORICA
3,075
02422352
856.47
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT GECA D.O.O. - KOTOR
457
02857928
10,396.53 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. MARINE NAUTICA DRUŠTVO
PODGORICA
4,124
DRUŠTVO
02223147
42,202.06 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D3 SYSTEM D.O.O.
92
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
PODGORICA
1,794
7,740.61 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DAPO CENTAR D.O.O. DRUŠTVO
02749742
KOTOR
1,014
1,298.76 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT JANIVA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02673762
1,964
3,455.34 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KAŽIC COMPANY D.O.O. DRUŠTVO
02668696
PODGORICA
1,375
496.60
DRUŠTVO
02755114
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT M.D. MOND D.O.O. PODGORICA
2,104
31,789.03 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MV - TRADE - D.O.O. DRUŠTVO
02702843
DANILOVGRAD
3,947
3,313.87 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MIROTIC AGRO D.O.O. DRUŠTVO
02340585
PODGORICA
2,160
813.89
DRUŠTVO
02437481
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT S & N D.O.O. PODGORICA
4,245
5,088.83 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SEKOS-KOSTIC I DR. O.D.
DRUŠTVO
02322595
PODGORICA
206
22,815.56 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT SM COMPANY BUILD D.O.O. DRUŠTVO
02719363
KOTOR
1,539
13,774.28 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TOP BUILDING D.O.O. DRUŠTVO
02663805
PODGORICA
814
15.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT COHENASSAF - D.O.O. 02657082
KOTOR
123
441.10
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT 007 D.O.O.- PODGORICA
02945223
3,022
1,382.91 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT 2 MD D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02436655
2,518
DRUŠTVO
155.22
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT 3M FORUM - PODGORICA
02452359
76
1,903.53 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT 7 + 7 DAYS D.O.O. - ULCINJ
DRUŠTVO
02842238
1,504
DRUŠTVO
21,192.77 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ABS TRADE D.O.O. - BAR
02732505
2,208
5,943,100.69
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, AVE MARIA KOLJCEVIC D.O.O.
02310481
PODGORICA
1,130
270.82
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ALIANSA-INVEST D.O.O. 02434342
KOTOR
3,015
1,295.79 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ALFA - OHRID D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
02420201
317
499.91
DRUŠTVO
02430690
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ALJOŠA D.O.O. - KOTOR
373
1,028.47 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT AMADEUS RENTA CAR D.O.O.
DRUŠTVO
02787075
- PODGORICA
60
19,006.32 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT AMBIJENT D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02340976
2,121
15.00
DRUŠTVO
02628171
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT AMERMONT - PODGORICA
2,531
8,428.64 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT AND-TRIO D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02302420
153
703.02
DRUŠTVO
02652676
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT AUTO DELIJA - PODGORICA
2,229
77.62
DRUŠTVO
02364743
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT AUTOMASTER D.O.O. PODGORICA
1,745
8,327.85 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT AUTOSAB MN D.O.O. DRUŠTVO
02417642
PODGORICA
93
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani Iznos Naziv
Matični
blokade
blokade broj*
206 02782669
215.50
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ACORD D.O.O. - PODGORICA
2,64302631261
367.30
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT B&S PEKARA REAL D.O.O. IGALO
2,37802618443
744.11
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT BALKAN INVEST D.O.O. DANILOVGRAD
75 02681765
25.58
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT BANJEVIC - PRIZMA D.O.O. DANILOVGRAD
2,96702303957
2,092.90 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BAROVIC COMPANY
DRUŠTVO
PODGORICA
1,57302755173
2,403.82 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BEAUTY & FASHION D.O.O. DRUŠTVO
PODGORICA
417 02404753
15.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BELLISIMA D.O.O. PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
4,51902287455
48.88
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BENIDORM D.O.O. PODGORICA
3,73502385627
14,215.52 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BESA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,65102455471
10,507.61 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BIANCA CAMPA D.O.O. - BIJELO
DRUŠTVO
POLJE
1,88102668297
1,827.55 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT BLACK JEWEL PARTNERSHIP
DRUŠTVO
D.O.O. - KOTOR
4,00302393077
8,166.66 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BOBI-MAGNAT D.O.O. DRUŠTVO
PODGORICA
1,80302462885
2,017.62 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BOKA STAR OCEANIA D.O.O. DRUŠTVO
BUDVA
1,96602632837
7,604.92 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT BORDER SYSTEM D.O.O. DRUŠTVO
BIJELO POLJE
150 02067048
33,685.02 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BOSNAEKSPRES - ROŽAJE
DRUŠTVO
128 02318598
DRUŠTVO
392,099.44ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BRKOVIC & COMPANY D.O.O.
PODGORICA
1,56402752816
43,022.81 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BH-INŽINJERING D.O.O. DRUŠTVO
BUDVA
1,19202759128
941.07
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BC.BORKIS D.O.O. PODGORICA
2,56002626209
273.42
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT VVD D.O.O. - PODGORICA
9
553.95
DRUŠTVO
02954664
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT VEZ-MONT D.O.O. NIKŠIC
774 02722771
1,260.52 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT VELEST CAPITAL D.O.O. DRUŠTVO
DANILOVGRAD
1,35402391350
12,483.68 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT VECO TRADE D.O.O.
DRUŠTVO
GOLUBOVCI - PODGORICA
89 02825929
965.09
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT VILLA KRISTINA
1,06802775247
5,963.32 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT VIMP D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
747 02799146
616.42
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT VIP ZETA D.O.O. - PODGORICA
10 02800713
1.65
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT VISTA - TRADE D.O.O. 94
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
PODGORICA
1,131
22,725.06 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT VLAHOVIC NK COMPANY
02645220
DRUŠTVO
2,820
4,067.80 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT VUDEX D.O.O. - HERCEG NOVI
02439557
DRUŠTVO
2,601
507.46
02423618
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT VUCUREVIC CO D.O.O. HERCEG NOVI
81402757567
15.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT G&V COMPANY D.O.O. BUDVA
21502859904
50.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT G.S.COMPANY
D.O.O.PODGORICA
32602877287
4,685.54 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT GAVROCHE D.O.O.
DRUŠTVO
PODGORICA
4,667
154,228.18ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT GAJ RAŠOVIC D.O.O.
02270978
DRUŠTVO
PODGORICA
58 02809206
4,884.85 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT GALIOT CO. - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
29702894181
2,186.56 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT GOLD EXCHANGE D.O.O.
DRUŠTVO
PODGORICA
52002915766
2,493.14 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT GPM D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
44602129272
363,735.51ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT GRAS D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,432
11,572.74 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT GRIFFAIR ADRIATIC D.O.O. 02436914
DRUŠTVO
PODGORICA
1,067
834.76
02796503
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D&D CO
61502827514
1,648.84 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.N.N. D.O.O. - KOLAŠIN
DRUŠTVO
36802317001
210.38
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. D & G - GOŠOVIC
D.O.O. PODGORICA
3,723
4,941.29 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. AKID - BIJELA
02406616
DRUŠTVO
72 02778793
682.89
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. AXOR - PODGORICA
2,410
1,413.08 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. BOMI - PODGORICA
02425416
DRUŠTVO
1,066
837.90
02805740
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. VETULUS- PODGORICA
2,121
15.00
02621924
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. DELIVERY JERRYISPORUKA JERRY - PODGORICA
17202837579
190.39
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. DOBROVIC-M COMPANY
- PODGORICA
1,816
36,495.00 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. LAMBULIC 02369532
DRUŠTVO
PODGORICA
1,726
30,968.75 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. NAŠ SVIJET - NIKŠIC
02752409
DRUŠTVO
42602380617
8,419.14 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. RITZ PODGORICA
DRUŠTVO
1,446
232.20
02710102
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. TEHNORAD - BUDVA
1,549
2,179.04 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. TRI BRATA - PEKARA
02632373
DRUŠTVO
NINA TUZI - PODGORICA
1,963
2,327.08 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. CG - 10 DECEMBAR 02465027
DRUŠTVO
PODGORICA
2,994
235.52
02454513
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT D.O.O. WALLSTONE 95
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
PODGORICA
1,619
DRUŠTVO
02432404
895.31
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DAB COM D.O.O. PODGORICA
506 02805758
DRUŠTVO
6,493.54 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DALI D&N D.O.O. - HERCEG
NOVI
DRUŠTVO
2,078
02051206
1,128.74 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DANI TRADE D.O.O ŽABLJAK
DRUŠTVO
1,440
02360586
53,075.03 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANIJEL ` S D.O.O.
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DAROTEKA PREMIER D.O.O. 139 02407647
15.00
KOTOR
DRUŠTVO
4,133
02182548
2,068.56 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DAFFADIL HERCEG NOVI
DRUŠTVO
368 02782774
578,564.91ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DDC D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT DEOS OG D.O.O. 718 02662817
132.76
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DEPEX D.O.O. - PODGORICA
249 02468174
816.67
DRUŠTVO
1,619
02780763
25,057.85 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DIAMOND MONTENEGRO
D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
1,166
02788250
2,976.08 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DIDE D.O.O. HERCEG NOVI
DRUŠTVO
1,497
02297051
2,946.30 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DIMIC-TRGOPROMET O.D. SUTOMORE
DRUŠTVO
4,517
02334887
12,398.73 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT, DISTIPRESS D.O.O.
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DLD D.O.O. PODGORICA
95 02931117
256.20
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DOBRINJA D.O.O. - KOTOR
156 02733854
15.00
DRUŠTVO
2,868
02429993
36,523.85 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DON PEPINO D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,216
02467895
21,980.12 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT DONEGAL ADRIATICA D.O.O. HERCEG NOVI
2,121
DRUŠTVO
02430860
15.00
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DONIKA D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DOTT.PIPPO D.O.O. 2,121
02434547
15.00
PODGORICA
116 02861151
DRUŠTVO
124.98
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DRESS TO IMPRESS D.O.O. PODGORICA
384 02839091
DRUŠTVO
2,658.64 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DULCINEA COMPANY D.O.O.
ULCINJ
1,438
DRUŠTVO
02465507
25,784.14 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DUNI ELEKTRO D.O.O. PODGORICA
2,121
02312816
15.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ĐOKIC KOMERC - PODGORICA
1,867
DRUŠTVO
02260816
2,541.78 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT EDIL SALEMONT D.O.O.
PODGORICA
3,684
02345510
26,689.36 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ELIZA D.O.O ULCINJ
DRUŠTVO
2,193
DRUŠTVO
02688662
1,042.12 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ETTORINO D.O.O. - BUDVA
75 02689600
61.59
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT EUROSAT D.O.O. PODGORICA
96
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,211
50,659.75 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT EUROHELP GMBH D.O.O. 02634147
DRUŠTVO
PODGORICA
2,440
22,002.98 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT EUROHELP MOTORS D.O.O.
02629208
DRUŠTVO
PODGORICA
2,121
15.00
02370085
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT EUROWIND D.O.O.
PODGORICA
2,547
166.93
02657775
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT EXIM TRADE D.O.O. PODGORICA
362
1,598.77 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT EXTREME TOYS D.O.O.
02895340
DRUŠTVO
PODGORICA
453
11,401.65 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ŽIVINARSKA FARMA SUZA 02838320
DRUŠTVO
DANILOVGRAD
1,557
479.82
02711770
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ZAGRAD ŠCEKIC D.O.O. PODGORICA
265
1,518.26 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ZELENA LINIJA D.O.O. 02635321
DRUŠTVO
HERCEG NOVI
3,390
759.65
02414902
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ZETA SPORT D.O.O. PODGORICA
1,161
7,298.39 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ZONJIC D.O.O. - KOTOR
02658925
DRUŠTVO
2,323
14,005.78 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ZRNOPROMET D.O.O. 02410591
DRUŠTVO
PODGORICA
1,726
1,078.44 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT IVANA COMERC D.O.O. 02756439
DRUŠTVO
CETINJE
48
133.27
02738970
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT IJA I VANJA D.O.O. - KOTOR
2,196
366.64
02684357
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT IMOBILIEN PIPER D.O.O. DANILOVGRAD
401
19.00
DRUŠTVO
02856409
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT INVESTCOP D.O.O. PODGORICA
240
5,529.13 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT INOVACIJA D.O.O. 02758687
DRUŠTVO
PODGORICA
3,963
308.61
02400162
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, INTER GAMES, D.O.O.
PODGORICA
23
195.23
02727854
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT INTER-COMPANY JDS D.O.O. PODGORICA
1,955
41,362.02 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT INTERMOBIL D.O.O. - BAR
02419670
DRUŠTVO
94
2,367.66 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ITALIAN LINE D.O.O.
02714566
DRUŠTVO
4,007
7,677.47 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ITAMIL D.O.O. - KOTOR
02392143
DRUŠTVO
3,188
112.18
02323460
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT JADRAN-METAL D.O.O.
PODGORICA
3,684
12,040.82 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT JEJA D.O.O. - PODGORICA
02383616
DRUŠTVO
68
61.64
02913208
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT JECA M D.O.O. - PODGORICA
2,121
15.00
02391015
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT JOMI D.O.O. - CETINJE
1,860
74,190.03 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT JOPEX D.O.O. - KOTOR
02706628
DRUŠTVO
97
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,140
90,520.31 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT JULIUS D.O.O. - KOTOR
DRUŠTVO
02700166
607
72,290.79 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT K DISTRIBUTION D.O.O. DRUŠTVO
02662256
PODGORICA
1,131
824.41
DRUŠTVO
02628520
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KALINA D.O.O. - KOTOR
403
140.68
DRUŠTVO
02625253
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KGV CO D.O.O. - KOTOR
2,498
8,289.73 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KGR D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02439255
4,106
139,253.44ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KEMIŠ - ROŽAJE (ZAKLJUCEN
DRUŠTVO
02257408
STECAJNI POSTUPAK RJEŠENJEM ST.23/04 OD 14.11.2006.)
1,192
15.00
DRUŠTVO
02758369
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KIKY D.O.O. - PODGORICA
2,155
73,872.41 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KM & BUCKO-PROM D.O.O. DRUŠTVO
02458594
ROŽAJE
174
1,341.02 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KM INVEST D.O.O.
DRUŠTVO
02857359
PODGORICA
2,053
8,143.88 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KM COMPANY D.O.O. - KOTOR
DRUŠTVO
02724367
460
8,964.16 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KNAP D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02360411
1,158
127,156.92ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KOVACEVIC CO HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02782715
2,650
70,674.81 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KOLAZKO MN D.O.O.- TIVAT
DRUŠTVO
02432790
779
10,644.04 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT KOTOR RESORTS D.O.O. DRUŠTVO
02652188
KOTOR
340
60,123.10 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KOCKA D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02869250
2,232
264.80
DRUŠTVO
02427095
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT L & S D.O.O. - KOTOR
2,207
415.80
DRUŠTVO
02411903
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT LABEATIA TRADE D.O.O.PODGORICA
1,791
15.00
DRUŠTVO
02758032
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT LADY SHOP EASY D.O.O. BUDVA
499
33,038.11 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT LACKY KIDS D.O.O.
02858452
DRUŠTVO
PODGORICA
814
15.00
02642611
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT LEWIS-JONES & DODD D.O.O.
- KOTOR
46
1,017.03 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT LIFLANDS D.O.O. - KOTOR
02631792
DRUŠTVO
66
1,045.49 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT LOADING D.O.O. KOTOR
02424479
DRUŠTVO
2,121
15.00
02370832
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT LOVCEN GARD D.O.O. CETINJE
460
6,229.93 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT LUCKY DRIVE D.O.O.
02901765
DRUŠTVO
PODGORICA
773
3,090.42 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT M Z D.O.O. - PODGORICA
02817748
DRUŠTVO
2,403
1,799.25 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT M.V.D. D.O.O.- PODGORICA
02450585
DRUŠTVO
3,351
7,067.46 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MADONNA D.O.O. 02408457
DRUŠTVO
PODGORICA
347
1,613.85 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MAJA PHARM D.O.O. BERANE
02893835
DRUŠTVO
26
159.54
DRUŠTVO
02409267
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MAO CLUB D.O.O. - KOTOR
2,834
1,125.05 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MARKOVIC - T.I.K. D.O.O. 02429748
DRUŠTVO
BUDVA
98
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
71802728168
4,510.13 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MARKOVIC TRADE D.O.O. DRUŠTVO
PODGORICA
25102684519
2,372.60 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MASTER STROY SERVIS
DRUŠTVO
D.O.O. - BUDVA
1,405
1,432.36 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MATAKOMERC D.O.O. DRUŠTVO
02417898
PODGORICA
1,342
304.76
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MATTHEW D.O.O. - KOTOR
02661918
2,792
35,014.62 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MD 15 MAJ D.O.O. DRUŠTVO
02626667
DANILOVGRAD
4,010
12,826.93 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MELAMIN-GROUP D.O.O.
DRUŠTVO
02307731
PODGORICA
57102699028
794.24
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MERITUMING D.O.O. PODGORICA
83902770270
221.59
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MITAR D.O.O. - PODGORICA
1,423
1,150.51 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MM COMPANY PLUS D.O.O. DRUŠTVO
02780569
DANILOVGRAD
3,233
7,744.80 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MMD D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02422140
1,066
961.61
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MOBY-DICK D.O.O.
02806657
PODGORICA
1,068
1,217.64 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MODNI STUDIO BOJANA D.O.O.
DRUŠTVO
02629348
- PODGORICA
3,537
3,637.85 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MONI D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02385228
81402655829
15.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MONKEY BUSINESS D.O.O. KOTOR
2,186
7,020.87 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MONTE FIORI D.O.O. - KOTOR
DRUŠTVO
02617749
67 02648741
DRUŠTVO
12,122.47 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MONTENEGRO TOBACO
COMPANY D.O.O. MOJKOVAC
37602784190
110,350.40ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MONTENEGRO FOOD
DRUŠTVO
COMPANY D.O.O. PODGORICA
1,080
114,734.03ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MONTENEGRO CEMENT
DRUŠTVO
02721791
COMPANY D.O.O. - PLJEVLJA
5 02745852
1,315.45 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MORACA KOMERC D.O.O. DRUŠTVO
PODGORICA
1,538
47.67
DRUŠTVO
02763338
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MOCO & M D.O.O. PODGORICA
95802395207
1,892.16 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MUGOŠA AUTO D.O.O. DRUŠTVO
PODGORICA
1,549
828.10
DRUŠTVO
02651424
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NABONE D.O.O. - BUDVA
2,121
15.00
02432692
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NATALY INVESTMENT D.O.O. KOTOR
32802817390
35.67
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT NATURALIS PAVLE & LABUDA
CO. D.O.O. - PODGORICA
3,015
987.07
02425980
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NB COMPANY D.O.O. - BUDVA
99
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
269
DRUŠTVO
02630877
6,613.85 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT NG & MM COMPANY D.O.O. DANILOVGRAD
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ND GRBA D.O.O. PODGORICA
72
02760762
129.13
DRUŠTVO
2,741
02636794
12,672.57 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT NEW LAND D.O.O. - KOTOR
DRUŠTVO
4,948
02295547
4,585.41 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NIK DESONG D.O.O.
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NIK R - R D.O.O. PODGORICA
2,121
02408724
15.00
DRUŠTVO
149
02659379
1,004.36 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT NIKODIJEVIC D.O.O. - KOTOR
DRUŠTVO
846
02881837
2,556.39 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NINA - D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
1,433
02770334
1,886.46 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NICA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,525
02751941
4,377.08 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NICE MOVE D.O.O. - KOTOR
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT NOVA ZORA D.O.O. - BUDVA
814
02663520
15.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT NORA PODGORICAD.O.O. 1,227
02813343
15.00
PODGORICA
DRUŠTVO
1,446
02753944
42,257.56 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NT TOOLS D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT OVERRIDE - PODGORICA
52
02941317
28.71
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT OKIMAKI D.O.O. - KOTOR
1,859
02705923
261.30
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ORANGE 2011 D.O.O. - BUDVA
12
02840243
380.39
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT OTAŠEVIC COMPANY D.O.O. 65
02930668
490.48
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PAVLO V D.O.O. PODGORICA
3,352
02376547
586.39
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PAKMONTE D.O.O. 1,599
02664160
469.48
PODGORICA
DRUŠTVO
3,152
02355795
16,682.04 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PANTAGANA D.O.O. - KOTOR
DRUŠTVO
1,392
02777355
3,120.13 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PEJTON-PEK D.O.O. PODGORICA
102
DRUŠTVO
02249073
469.90
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PERLA TOURS D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
2,426
02427753
62,482.59 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PEŠIKAN EXPRESS D.O.O. KOTOR
111
DRUŠTVO
02924579
2,283.14 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PILE SAJT D.O.O. - MOJKOVAC
2,121
DRUŠTVO
02408848
15.00
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, PILE-SHOP, D.O.O.DANILOVGRAD
324
DRUŠTVO
02675277
397.82
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT PIM - PIM D.O.O. - BAR
125
DRUŠTVO
02925745
7,612.22 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PICASSO D.O.O. - BUDVA
465
DRUŠTVO
02218674
917,960.11ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PICCADYLLY D.O.O
PODGORICA
1,714
DRUŠTVO
02445603
15,761.79 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PJACA D.O.O. - DANILOVGRAD
2,763
DRUŠTVO
02181762
4,838.93 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PJEŠAVICA D.O.O. PODGORICA ( REŠENJEM ST. BR. 261 / 14 OD 24.11.2014 GODINE OTVARA SE STECAJNI
POSTUPAK )
100
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,873
DRUŠTVO
02742306
549.96
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT POGREBNE USLUGE KOSTIC NIKŠIC
DRUŠTVO
3,973
02361680
39,692.67 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT POLAR TRADE PODGORICA
DRUŠTVO
2,309
02454777
5,898.88 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT POP ANĐELA TRADE D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PRELEVIC D.O.O. PODGORICA
2,484
02107198
600.39
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PREMIER D.O.O. - PODGORICA
88
02755122
310.99
DRUŠTVO
124
02397536
3,970.31 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PULLMAN D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,937
02412225
6,210.24 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT R & S COMERCE D.O.O.,
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT R D D - KOTOR
2,186
02453738
302.73
DRUŠTVO
3,557
02391619
2,623.71 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT R&D TRADE D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
2,491
02414619
1,880.36 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT RAVEX D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
2,509
02619717
24,046.31 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT RADUNOVIC GROUP D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT RAJKOVIC - MATICA D.O.O. 111
02427508
146.60
PODGORICA
DRUŠTVO
2,246
02619539
3,232.50 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT RAFAILOVICI D.O.O. - KOTOR
DRUŠTVO
121
02916959
6,164.48 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT RDK D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT RENDER D.O.O. - KOTOR
1,214
02442418
765.33
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT RISAN - MER D.O.O. - KOTOR
814
02681641
15.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT RICCHI E POVERI D.O.O.
4,253
02323516
424.87
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT RM INVEST DOO - PODGORICA
2,312
02423472
562.98
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ROLS TRADE D.O.O.
355
02221918
87.46
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ROSEMONT DEVELOPMENTS
814
02661900
15.00
D.O.O. - KOTOR
1,756
DRUŠTVO
02446731
6,302.76 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT S.M.S D.O.O. PODGORICA
898
DRUŠTVO
02827522
582.86
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SAN COMMERCE D.O.O. BUDVA
1,742
DRUŠTVO
02642255
921.26
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT SAPAVER D.O.O.- TIVAT
1,962
DRUŠTVO
02465515
32,943.26 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SENA INTEGRAL D.O.O. ŽABLJAK
577
02684527
853.94
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT SILVER EAGLE D.O.O. CETINJE
3,897
02338548
7,790.66 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT SIMEUNOVIC D.O.O. DRUŠTVO
PODGORICA
1,500
DRUŠTVO
02644002
871.44
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT SKY TRAVEL D.O.O. - KOTOR
2,327
02433893
3,192.11 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SLAVMONT D.O.O. DRUŠTVO
PODGORICA
101
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
33
DRUŠTVO
02425998
20,945.13 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT SLOEN D.O.O. - KOTOR
207
DRUŠTVO
02366274
351.56
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT SRĐA & SRĐA D.O.O.
PODGORICA
1,409
DRUŠTVO
02685345
423.47
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT STEVANOVIC TRADE D.O.O. PODGORICA
4,176
DRUŠTVO
02360527
2,051.25 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT STILZO D.O.O. - KOTOR
1,551
DRUŠTVO
02621843
6,874.36 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT STUDIO WIZARD - CETINJE
1,272
DRUŠTVO
02626802
77.00
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SUZA-COMPANY D.O.O. PODGORICA
117
DRUŠTVO
02696991
192.50
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT SHS - MONTENEGRO D.O.O. BUDVA
327
DRUŠTVO
02638231
1,075.74 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SWEETY D.O.O. - PODGORICA
1,224
DRUŠTVO
02800934
691.56
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT SYNCHRO D.O.O. PODGORICA
424
DRUŠTVO
02823799
31,225.15 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TEMA-E D.O.O. PODGORICA
3,146
DRUŠTVO
02441977
98.32
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TIGRICA D.O.O. - PODGORICA
473
DRUŠTVO
02828260
32,544.55 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT TITOGRAD - PODGORICA
613
DRUŠTVO
02655551
2,704.21 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT TOTAL ŠPED D.O.O. PODGORICA
928
DRUŠTVO
02792494
492.22
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TOŠIC TRADE D.O.O.
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT TRANS POPOVIC D.O.O.
185
02833085
134.28
KOLAŠIN
DRUŠTVO
5,195
02045583
2,105.29 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TRGOKOMERC D.O.O. ROŽAJE
814
DRUŠTVO
02668106
15.00
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT TROJAN HOMES
MONTENEGRO
324
DRUŠTVO
02812258
2,909.04 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TS-DECOR D.O.O. PODGORICA
4,204
DRUŠTVO
02381672
2,497.58 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TULUZ CO D.O.O. PODGORICA
3,356
DRUŠTVO
02409429
3,486.86 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT THE BALKAN TIMBER GROUP
D.O.O. - PODGORICA
814
02337487
15.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT UNIJA AGRO D.O.O.
PODGORICA
333
02916517
499.13
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT UNION AUTO D.O.O. - CETINJE
3,806
02405580
14,621.58 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, UNICA, D.O.O.- KOTOR
DRUŠTVO
1,376
02632446
34,936.64 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT UNIQUE STONE D.O.O. DRUŠTVO
PODGORICA
2,121
DRUŠTVO
02374510
15.00
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT FAST PODGORICA (POKRENUT
POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
919
DRUŠTVO
02850044
8,378.26 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT FULL STOP D.O.O. PODGORICA
2,868
DRUŠTVO
02463555
967.02
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT H & A PEKARA ADORA D.O.O.
PODGORICA
118
DRUŠTVO
02271966
1,160.79 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT HERTOG CHICKENS D.O.O
PODGORICA
102
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
717 02408732
12,055.87 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT HIERISSOS D.O.O. - KOTOR
DRUŠTVO
776 02627965
8,542.76 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT HUNTERS BAR ESTATES
DRUŠTVO
MONTENEGRO D.O.O.- KOTOR
1,581
6,858.65 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT CANARY ROYLE PROPERTY
DRUŠTVO
02457725
SERVICES D.O.O. - KOTOR
17 02851636
9,740.91 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT CARPET LUX D.O.O. DRUŠTVO
PODGORICA
3,734
8,695.84 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT CAFETERIA D.O.O.
DRUŠTVO
02395819
2,424
4,213.04 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT CEMRIVER - PODGORICA
DRUŠTVO
02464101
2,498
159.43
DRUŠTVO
02432200
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT CENTRO COMERCE D.O.O. PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
495 02830850
489.63
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT CEPETICI - PODGORICA
51 02223201
5,263.59 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT COMERSA DOO PODGORICA
DRUŠTVO
797 02765195
510,565.60ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT COMMUNIS D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
416 02778173
32,534.21 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT COMPANY LABI D.O.O. DRUŠTVO
BIJELO POLJE (RJEŠENJEM ST.BR. 65/14 OD 21.11.2014 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
2,425
11,467.95 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT COTONNOVA D.O.O. DRUŠTVO
02652161
PODGORICA
2,426
22,995.79 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT CRUISER D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02632497
5,535
54,798.12 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ŠMIBEX D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02057247
3,704
14,927.60 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT WELBERT D.O.O. DRUŠTVO
02401975
DANILOVGRAD
814 02626357
15.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT WELFORD PROPERTIES
D.O.O. - KOTOR
732 02765403
3,349.85 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT YUAN YANG D.O.O. DRUŠTVO
PODGORICA
989 02262088
680,307.75ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORTP I S T O L A T O D.O.O
DRUŠTVO
PODGORICA
3,446
3,395.62 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT,SIMKE TRADE D.O.O.
02399792
DRUŠTVO
HERCEG NOVI
2,515
368.38
02670445
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORTHEOS D.O.O. - PODGORICA
1,419
13,446.20 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT.IMPORT 10-TRADE D.O.O. - BUDVA
02403323
DRUŠTVO
2,862
1,243.17 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT SCORPIO D.O.O. PODGORICA
02190095
DRUŠTVO
3,690
3,468.49 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPROT-IMPORT HARIZMA D.O.O. - MOJKOVAC
02391040
DRUŠTVO
5,150
10,392.84 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ŽEMI-ZARUBICA D.O.O NIKŠIC
02297019
DRUŠTVO
11 02395886
35,272.68 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ŽUNJIC COMPANY, D.O.O. - DANILOVGRAD
DRUŠTVO
1,599
2,404.12 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE Z & I D.O.O. PODGORICA
02773449
DRUŠTVO
460 02065410
5,496.02 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ZANUS D.O.O. ULCINJ
DRUŠTVO
2,529
7.51
02358948
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ZETA COMPANY D.O.O PODGORICA
1,557
185.77
02627434
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE IB D.O.O. ŽABLJAK
2,121
15.00
02422859
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE IVANA - MARIJA D.O.O. PODGORICA
103
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,150
1,426,832.09
02196298
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, IZVOZ I UVOZ MAGROM DRUŠTVO SA
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CETINJE
1,263
131,686.69ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE INFO-TRANS D.O.O. - PODGORICA
02627426
DRUŠTVO
1,609
354.96
02699010
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE IRM D.O.O. - PODGORICA
3,303
33,934.28 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE IRON D.O.O. - DANILOVGRAD
02204100
DRUŠTVO
132
26,966.30 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE J - ARTE D.O.O. - PODGORICA
02740354
DRUŠTVO
1,353
1,134.87 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE JAŽA D.O.O. - PODGORICA
02686872
DRUŠTVO
1,798
5,328.10 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE JAS COMERC D.O.O.
02377039
DRUŠTVO
12
639.46
02800560
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE KAMIX D.O.O. - PODGORICA
1,931
9,469.14 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE KANI-ARISTON COMMERCE D.O.O. 02468506
DRUŠTVO
PODGORICA
2,137
3,808.26 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE KAROLINA PLAV
02266334
DRUŠTVO
318
1,745.86 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KATUN-PROMET VUJOVIC CETINJE (RJEŠENJEM
02071061
DRUŠTVO
ST. BR. 440/14 OD 15.12.2014 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
88
315.71
02946564
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KEKA 5 D.O.O. PODGORICA
2,140
134.67
02391155
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KLJAJIC D.O.O. - NIKŠIC
402
828.29
02463601
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, KOMFOR KLIMA-PARTING D.O.O. PODGORICA
(RJEŠENJEM ST.BR.16/11 OD 09.05.2011.GODINE POKRENUT STECAJ)
1,122
120.87
02669749
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KORMAN - ŠUMED.O.O. ŽABLJAK
172
246.61
02410273
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KRIS COM D.O.O. PODGORICA(REŠENJEM
ST.BR. 558/14 OD 20.01.2015 GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
1,874
11,559.44 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LAKIC-MONTENEGRO D.O.O.DANILOVGRAD
02325888
DRUŠTVO
298
3,370.60 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LANTA D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02914077
373
15.00
02894572
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LASER GROUP M PODGORICA
300
880.18
DRUŠTVO
02772060
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LG - TRADED.O.O. NIKŠIC
520
3,532.45 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LEVANAT DRUŠTVO SA OGRANICENOM
02902958
DRUŠTVO
ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
5
210.71
02628848
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE LEDINE D.O.O. - DANILOVGRAD
19
3,293.83 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LIBERTY-B-FOR EVER DRUŠTVO SA
02896354
DRUŠTVO
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
3,118
11,657.46 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE LIVES D.O.O. PODGORICA
02426277
DRUŠTVO
1,629
10,178.70 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LIMPROM D.O.O. - BUDVA
02713420
DRUŠTVO
12
2,085.74 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LMT COMERCE D.O.O.- PODGORICA
02378680
DRUŠTVO
2,189
31,098.58 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE LOMI COMMERCE D.O.O. DANILOVGRAD
02426285
DRUŠTVO
571
315.15
02422336
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LOOK D.O.O. - PODGORICA
1,462
137,249.15ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE LTD GROUP D.O.O. - PODGORICA
02681439
DRUŠTVO
662
15,241.46 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LUVI DRUŠTVO SA OGRANICENOM
02904276
DRUŠTVO
ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
2,263
27,368.51 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LUPEX - D.O.O. DANILOVGRAD
02621398
DRUŠTVO
2,160
14,501.17 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE M.C. ATELJE - NIKŠIC
02405407
DRUŠTVO
104
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
Iznos
Dani
broj*
blokade
blokade
DRUŠTVO
02683776
1,094.53 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MAAD D.O.O. - TIVAT
608
DRUŠTVO
02126753
215,771.99ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MAVPROM-IMPEX D.O.O. PODGORICA
1,539
DRUŠTVO
02161206
3,362.16 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MAGLES PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR. 502/14
62
OD 19.12.2014 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
DRUŠTVO
02413973
45,937.99 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MADR PRESS D.O.O. PODGORICA
1,013
DRUŠTVO
02685981
11,879.56 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE MALTEC D.O.O. - DANILOVGRAD
368
DRUŠTVO
02406748
120,008.48ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MAMBA PRESS D.O.O. - PODGORICA
1,446
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MAMOND.O.O. NIKŠIC
02739801
20.18
674
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MANNER D.O.O. DANILOVGRAD(RJEŠENJEM ST.
02221926
265.19
13
BR. 486/14 OD 14.01.2014 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
DRUŠTVO
02730774
26,833.71 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MAREMAX D.O.O. - DANILOVGRAD
170
DRUŠTVO
02708353
43,608.61 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MARKIZ D.O.O. - BAR
893
DRUŠTVO
02381761
31,554.25 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MARKOPROM D.O.O. BUDVA
3,034
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE MATEKS D.O.O. PODGORICA
02619709
30.00
2,121
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MATOVICD.O.O. - KOLAŠIN
02777550
11.07
11
DRUŠTVO
02178133
2,963.13 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MDM LASICA D.O.O. NIKŠIC
3,684
DRUŠTVO
02764903
1,034.48 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, MĐ COMPANY D.O.O. - PODGORICA
1,154
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE MEDEX COMPANY D.O.O. - BIJELO POLJE
02635801
716.45
41
DRUŠTVO
02366029
12,300.11 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE METALOPRODUKT D.O.O. - CETINJE
3,991
DRUŠTVO
02770172
3,545.19 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MIAIMID.O.O. PODGORICA
1,392
DRUŠTVO
02146657
9,716.88 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MIJATOVIC COMPANY D.O.O. DANILOVGRAD
954
DRUŠTVO
02659956
2,454.34 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE MICUN CO D.O.O. - HERCEG NOVI
1,732
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MK MARKET D.O.O. - DANILOVGRAD
02784238
548.98
656
DRUŠTVO
02459361
974,503.10ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MLJEKARA NIKA D.O.O. NIKŠIC
199
DRUŠTVO
02643944
5,331.61 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MM PROFILD.O.O. PODGORICA
1,068
DRUŠTVO
02816245
26,950.57 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MMX D.O.O. - DANILOVGRAD
453
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MN D.O.O. - PODGORICA
02812053
964.42
642
DRUŠTVO
02451140
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MODERN CONNECTION SYSTEMS D.O.O.
15.00
2,121
PODGORICA
DRUŠTVO
02726238
5,246.97 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE MONT VINJETA D.O.O. - PODGORICA
1,362
DRUŠTVO
02806959
21,002.73 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MONT LUX D.O.O. - PODGORICA
608
DRUŠTVO
02413361
39,717.89 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONTE-PLAST D.O.O. - NIKŠIC
2,144
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONTENAUTICA D.O.O. - KOTOR
02683202
243.04
1,894
DRUŠTVO
02238527
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONTERUSSIA D.O.O. - CETINJE
846.44
4,328
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MOTOITALY D.O.O. - KOTOR
02761491
202.97
1,339
DRUŠTVO
02307235
147,261.89ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MRVALJEVIC CO D.O.O. NIKŠIC
108
DRUŠTVO
02345676
3,361.02 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MRVICA-MAKSIMOVIC I ORTACI O.D. - BAR
3,933
DRUŠTVO
02648245
817,228.36ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE NAVIGO D.O.O. - PODGORICA
2,253
DRUŠTVO
02733277
1,059.93 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE NAZAR D.O.O. ROŽAJE
1,633
105
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,255
1,796.08 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE NERO AZZURI D.O.O. - DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02777568
2,291
5,515.22 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE NIKGRADNJA D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02682354
733
10,246.37 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE NILADA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02850729
2,084
30,367.42 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE NINKOL D.O.O. KOLAŠIN
DRUŠTVO
02462362
1,971
1,213.06 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE OVERSEAS INVEST D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
02694352
1,670
1,527.97 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ORAH PROM D.O.O. - PLUŽINE
DRUŠTVO
02702240
1,196
10,726.18 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE OTAŠ D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02395592
181
12,234.17 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PAVICEVIC-MINOX D.O.O. - DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02301130
100
451.53
DRUŠTVO
02932750
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PADRINO D.O.O. NIKŠIC
363
6,997.76 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PARTNER COMPANY D.O.O. - DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02913437
1,497
9,960.29 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PERKOL D.O.O. - KOLAŠIN
DRUŠTVO
02735059
460
262.78
DRUŠTVO
02705028
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PERSEJD.O.O. PODGORICA
1,839
13,522.59 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PETRONORD D.O.O. BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02448491
1,668
3,059.65 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PIKOLO D.O.O. - CETINJE
DRUŠTVO
02440024
2,706
39,446.03 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PLAN COM D.O.O. DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02344653
1,812
57,953.49 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE POSLOVNI SISTEM ARISTON PLUS D.O.O. DRUŠTVO
02701570
PODGORICA
3,993
2,531.24 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE POST SKRIPTUM D.O.O PODGORICA
DRUŠTVO
02352176
835
5,519.23 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PRINT DESIGN D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02729920
4,099
1,097.81 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RADI & CO - PODGORICA
DRUŠTVO
02337240
979
2,491.99 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RADOVAN D.O.O. - ŽABLJAK
DRUŠTVO
02722852
2,295
8,512.60 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RAKOCEVIC-ŠPED D.O.O. - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02679116
380
13,108.63 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RAUL COM D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02809273
304
411.42
DRUŠTVO
02854287
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RELIKS D.O.O. DANILOVGRAD
2,121
15.00
DRUŠTVO
02432501
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RILNA D.O.O. - PODGORICA
3,342
307.49
DRUŠTVO
02354039
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE S ĐING D.O.O. PLJEVLJA
1,753
20,460.60 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE S&B SECURITY D.O.O - TIVAT
DRUŠTVO
02627361
1,733
3,554.70 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM OGRANICENOM
DRUŠTVO
02358328
ODGOVORNOŠCU MILLENIUM COMPUTERS
706
1,597.54 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
DRUŠTVO
02411059
POBRNJICA- BIJELO POLJE
551
20,934.61 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SEA KING
DRUŠTVO
02400014
- BIJELO POLJE
3,684
56,334.51 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SOFT
DRUŠTVO
02088215
COMPANY BIJELO POLJE
4,815
382.45
DRUŠTVO
02129698
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
TIHOPROM BIJELO POLJE
3,771
1,708.14 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CONEXDRUŠTVO
02281325
MONT BIJELO POLJE
2,049
2,144.38 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE SAVA I NINA D.O.O. - MOJKOVAC
02732572
DRUŠTVO
106
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
3,408
747.28
02119404
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SAVIN KUK D.O.O ŽABLJAK
1,115
286,455.30ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SAGA MONT DRUŠTVO SA OGRANICENOM
02790360
DRUŠTVO
ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
1,972
2,184.48 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SAN ĐOKO D.O.O. PODGORICA
02419645
DRUŠTVO
2,218
3,198.12 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SAPREC D.O.O. HERCEG NOVI
02354837
DRUŠTVO
103
26.21
02666057
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SARIC D.O.O. PODGORICA
3,400
555.91
02415542
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE SAŠA D.O.O. PODGORICA
3,275
4,289.90 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SVIMS D.O.O. - BIJELO POLJE
02425378
DRUŠTVO
4,084
986.13
02347695
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE SEMPRE QUA D.O.O. PODGORICA
4,111
7,219.80 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE SIJAPEX D.O.O. DANILOVGRAD
02221594
DRUŠTVO
1,672
84.97
02748436
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SKORAD D.O.O. - PODGORICA
339
36.21
02716658
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE SKRBUŠA D.O.O. - KOLAŠIN
1,224
30.00
02800926
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SOBRANIE D.O.O. PODGORICA
46
5,272.40 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SOKO GRADNJA D.O.O. - CETINJE
02702827
DRUŠTVO
3,785
42,929.20 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SOLINGEN D.O.O. PODGORICA
02392097
DRUŠTVO
1,411
6,922.27 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SPART D.O.O. - NIKŠIC
02733358
DRUŠTVO
1,684
35,747.60 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE SPORT UNO D.O.O. - BIJELO POLJE
02633191
DRUŠTVO
1,577
6,698.11 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STAR LINED.O.O.HERCEG NOVI
02760827
DRUŠTVO
768
10,108.33 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STERN MNGD.O.O. BUDVA
02775891
DRUŠTVO
202987937
165.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STESIN D.O.O. PODGORICA
4,258
284.36
02360446
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STOLEX D.O.O. PODGORICA
109
2,434.79 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SUNCENE ENERGIJE PFA D.O.O. BUDVA
02931222
DRUŠTVO
1,069
3,250.60 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SUPERSTAR D.O.O. - PODGORICA
02761483
DRUŠTVO
718
34,846.71 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE T-TRADE D.O.O. - PODGORICA
02879476
DRUŠTVO
794
9,199.99 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TALEX D.O.O. - HERCEG NOVI
02814161
DRUŠTVO
58
2,816.54 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TALIA CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM
02874091
DRUŠTVO
ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
1,563
287,778.47ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TANI D.O.O.- NIKŠIC
02401746
DRUŠTVO
1,976
1,406.58 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TARA - INVEST D.O.O. - BUDVA
02721988
DRUŠTVO
58
1,093.47 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TARA - COMERC D.O.O. NIKŠIC
02659352
DRUŠTVO
283
2,709.11 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TARATERM D.O.O. - PODGORICA
02715805
DRUŠTVO
1,910
34,411.47 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TERACOOP - PLAV
02181304
DRUŠTVO
1,192
251.16
02295709
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE TEHNOMARKET - SULJEVIC D.O.O. PODGORICA
655
29,040.69 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE TEHNOFLESH D.O.O. - BIJELO POLJE
02625415
DRUŠTVO
3,550
1,144.05 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE TIBEX ,EXPORT-IMPORT PODGORICA
02410559
DRUŠTVO
375
426.81
02369613
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE TIREL D.O.O. PODGORICA
307
6,409.55 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE TODOR MONT D.O.O. PODGORICA
02301385
DRUŠTVO
1,427
5,610.19 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TOMBOLA FLEŠ D.O.O. NIKŠIC
02441004
DRUŠTVO
107
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
265
84,829.55 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TRAVIJATA PODGORICA
DRUŠTVO
02172518
671
42.38
DRUŠTVO
02633256
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TREND DESIGN, DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU- BIJELO POLJE
4,142
41,830.37 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE TRIM TRADE SA OGRANICENOM
DRUŠTVO
02368269
ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
2,089
1,173.14 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE TUROVIC COMPANY D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02705788
1,522
636,892.71ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM KOLMA
DRUŠTVO
02305445
COMMERCE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
1,145
545.75
DRUŠTVO
02794454
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE F&S GROUP D.O.O. - BIJELO POLJE
51
415.00
DRUŠTVO
02958139
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FAMILY M&N TOURS D.O.O. PODGORICA
1,369
130,760.28ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMA KORAC D.O.O. - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02699745
2,274
73,023.02 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FIDES D.O.O. BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02452570
1,518
88,534.57 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FILCOM D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02306387
41
218.43
DRUŠTVO
02418061
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FOR YOU D.O.O. - HERCEG NOVI
2,121
15.00
DRUŠTVO
02365251
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FORZA D.O.O. CETINJE
3,054
754.42
DRUŠTVO
02436418
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FUNSTATION D.O.O. PODGORICA
1,157
802,981.57ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE HAUS INTER TOURS D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
02639742
734
5,914.75 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE HITON GROUPD.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
02730600
354
45,381.85 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE HORIZONT INVESTD.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02770709
244
7,092.20 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CALIMERA DRUŠTVO SA OGRANICENOM
DRUŠTVO
02889935
ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
4,475
21,100.17 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CERAK KOMERC D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02350173
283
1,536.18 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CODE NOIR DRUŠTVO SA OGRANICENOM
DRUŠTVO
02893134
ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
927
1,796.56 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE COLOSSEUM D.O.O. POPGORICA
02652099
DRUŠTVO
3,539
7,792.67 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE COMPUTER BUSINESS SYSTEM D.O.O. CETINJE
DRUŠTVO
02249103
1,713
53,762.71 ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE CORDIS D.O.O. - PODGORICA
02452219
DRUŠTVO
2,328
50,453.56 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CUROVAC D.O.O. TIVAT
DRUŠTVO
02380811
40
164.31
02924064
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE WUKCOM D.O.O. PODGORICA
1,357
345.35
DRUŠTVO
02811910
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE14.AVGUSTD.O.O. PODGORICA
149
1,438.62 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGEVISTD.O.O.PODGORICA
02827956
DRUŠTVO
353
938.96
DRUŠTVO
02847957
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEGANITD.O.O. NIKŠIC
139
15.00
02875446
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEGLOBAL TRADING D.O.O. KOTOR
482
1,543.11 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEDOLLAR RENT A CARD.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02873451
1,025
20,046.42 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEEX FLORIDA D.O.O. HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02844915
2,237
1,292.33 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT OKA D.O.O. - ULCINJ
DRUŠTVO
02428725
1,410
4,817.46 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT SPACE MOBILE D.O.O.
DRUŠTVO
02434717
PODGORICA ,TUZI
265
4,868.33 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT STELLA TRANSPORT SERVICE
DRUŠTVO
02759276
D.O.O. - BUDVA
108
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,461
7,497.24 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT FF 2 D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02417197
13
234.42
DRUŠTVO
02863758
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEJ.J. COMPANYD.O.O. PODGORICA
2,223
1,055.00 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEKONSALTMONTD.O.O. KOLAŠIN
DRUŠTVO
02652943
1,430
267,621.92ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEORTOGON D.O.O. - BIJELO POLJE (RJEŠENJEM
DRUŠTVO
02455030
ST.BR.10/11 OD 31.05.2011.GODINE ZAKLJUCEN STECAJ)
789
24,279.26 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGERAFLUX MONT D.O.O
DRUŠTVO
02358344
270
1,605.54 ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGETALIJA NEKRETNINED.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02798930
919
4,065.10 ZA PROIZVODNJU, PROMET IUSLUGETT & SBDRUŠTVO SA OGRANICENOM
DRUŠTVO
02844265
ODGOVORNOŠCU PODGORICA
850
5,022.85 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. MONTE HOME BAR
DRUŠTVO
02767830
2,484
125.75
DRUŠTVO
02632527
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORTCLUB M D.O.O. PODGORICA
241
1,058.61 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT D & J - INVEST D.O.O.
DRUŠTVO
02704412
BUDVA
499
149.79
DRUŠTVO
02415283
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT GAZIJA D.O.O. PODGORICA
1,742
19,808.31 ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I PRUŽANJE USLUGA EXPORT-IMPORT FAMILY
DRUŠTVO
02693984
JADADIC D.O.O. - PLAV
1,034
20,991.03 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I PRUŽANJE USLUGA, EXPORT-IMPORT K&KING
DRUŠTVO
02773015
D.O.O. - PODGORICA
1,186
5,883.25 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I PRUŽANJE USLUGA, EXPORT-IMPORT CANSER
DRUŠTVO
02755939
D.O.O. - BUDVA
1,488
1,564.00 ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I PRUŽANJE USLUGE EXPORT - IMPORT K - 2D.O.O.
DRUŠTVO
02769891
PODGORICA
47
179.94
DRUŠTVO
02769034
ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I PRUŽENJE USLUGA EXPORT - IMPORT JET SET
D.O.O. PODGORICA
51
713.79
02967847
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. DAKI - BAR BAR
1,913
235.45
02737361
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT GORICA LUXD.O.O.
PODGORICA
1,346
9,497.79 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT MIRA & JOVDOO
02760339
DRUŠTVO
BUDVA
1,836
1,608.65 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT NB COMMERCED.O.O.
02701758
DRUŠTVO
PODGORICA
1,845
146,453.41ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT PELLE
02625121
DRUŠTVO
MONTENEGRODOO PODGORICA
954
169.98
02681889
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORTKOM - O.C.D.O.O.
PODGORICA
5,091
1,290.69 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT D.O.O.AGARTA - NIKŠIC
02296152
DRUŠTVO
2,194
21,833.07 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT IZOGRAD D.O.O. 02708094
DRUŠTVO
TIVAT
2,055
86,635.75 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT KOMPAS GROUP
02668777
DRUŠTVO
D.O.O. - PODGORICA
2,349
3,669.44 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT MM-CG INŽINJERING
02634392
DRUŠTVO
109
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
DaniIznos
broj*
blokade
blokade
D.O.O. - PODGORICA
02468727
DRUŠTVO
1,984.37 ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA MESKO & ADI PROMD.O.O. BAR
1,052
DRUŠTVO
10,326.58 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA MONTENEGRO PER TUTTI D.O.O. 10 02872269
PODGORICA
DRUŠTVO
3,102.16 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA BENISSIMO COM D.O.O. - BAR
10202641356
02738279
DRUŠTVO
4,756.34 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA BES BEK D.O.O. PODGORICA
2,032
02162156
DRUŠTVO
1,355.16 ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA BRACA VUKASOVIC D.O.O. KOTOR
3,830
DRUŠTVO
4,960.37 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA V.O.S. TRADE D.O.O. - ULCINJ
40902702584
02382172
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA VUJIC TIVAT D.O.O. TIVAT
492.45
2,777
02700832
DRUŠTVO
2,108.70 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA VULE FLEX D.O.O. - BAR
1,775
DRUŠTVO
1,470.77 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, GORICA COMPANY DRUŠTVO SA
20 02961741
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
02691183
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. BISTRICA - COM - BAR
121.10
1,546
02346630
DRUŠTVO
1,530.80 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. ANTIK PODGORICA
1,788
02691116
DRUŠTVO
1,151.31 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. ARIJAN - BAR
2,384
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. DOM-LUX - BAR
261.54
94402801809
02464462
DRUŠTVO
187,712.90ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. DURAKOVIC COMMERCE - BAR
1,684
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. DYKLYA BAR
565.71
32702799847
02635542
DRUŠTVO
72,639.62 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. NESSWOOD - BAR
1,941
DRUŠTVO
1,393.86 ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. STYLE - BAR
12902462443
02644762
DRUŠTVO
8,551.03 ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA DELFIN LTD - BAR
1,593
02075555
DRUŠTVO
2,059.06 ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA DETOR TRADE D.O.O. PODGORICA
4,147
02435926
DRUŠTVO
4,013.32 ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA DOO ATLANT COM BAR
2,259
DRUŠTVO
27,988.97 ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA EVRO - TEHNOSTAN D.O.O. - PODGORICA
20902715082
02846004
DRUŠTVO
1,181.92 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT BANKSYD.O.O.
1,154
PODGORICA
02248948
DRUŠTVO
3,991.63 ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT BIR COMMERCE D.O.O
1,703
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT BOGDAN 15.00
81402701227
MONTENEGROD.O.O. BUDVA
02458306
DRUŠTVO
255,281.14ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT V. M. SVJETLOST
2,203
D.O.O. DANILOVGRAD
DRUŠTVO
20,405.55 ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT DELFI
22202734427
COMMERCED.O.O. MOJKOVAC(REŠENJEM ST.BR.62/14 OD 24.11.2014 GODINE OTVARA SE
STECAJNI POSTUPAK)
DRUŠTVO
11,855.93 ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT EUROBELL D.O.O.
34802920107
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT LIRA COM D.O.O. 412.93
24902854945
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT MORINADOO
151.46
49902834774
PODGORICA
110
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,631
1,267.85 ZA PROIZVODNJU, PROMET, ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT NAJ VIZIJA D.O.O.
DRUŠTVO
02466406
PODGORICA
923
72.18
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT SAVO-TRADED.O.O.
02856620
PODGORICA
459
125.13
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT CVJETICD.O.O.
02802848
PODGORICA
873
914.61
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORTDENTALAGENT D.O.O.
02807491
PODGORICA
237
14,051.63 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORTMM TRANSD.O.O.
DRUŠTVO
02847582
PODGORICA (RJEŠENJEM JAVNOG IZVRŠITELJA IVM.BR.1574/14 OD 10.11.2014.GODINE
ODREĐENA ZABRANA RASPOLAGANJA UDJELOM OSNIVACA LJILJANE ŠCEPOVIC JMB
1002967235012)
298
231.32
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT -IMPORT EVROPA
02881993
COMPANYD.O.O. PODGORICA
187
2,253.17 ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT IMPORT FOUR LEPRCHAUNS DRUŠTVO
02621606
PODGORICA
2,121
15.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT IMPORT CINKROL MM D.O.O
02362805
PODGORICA
1,461
8,289.37 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT- IMPORT PAJOVIC D.O.O.
DRUŠTVO
02241714
PODGORICA
1,312
83,913.01 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT- IMPORT SP VUTEX D.O.O.
DRUŠTVO
02463318
PODGORICA
1,935
180,380.16ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT A GRUPA D.O.O.
DRUŠTVO
02650665
KOLAŠIN
1,873
DRUŠTVO
70,422.03 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT LINKER CETINJE
02620545
338
DRUŠTVO
21,201.46 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT M.G.M D.O.O.
02895382
PODGORICA
2,200
DRUŠTVO
92.41
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT MD PAVICEVIC D.O.O. 02666367
NIKŠIC
814
15.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT SVETLO D.O.O. BUDVA
02670569
52
5,806.66 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT AVACOM D.O.O. - TIVAT
DRUŠTVO
02442400
16
2,031.26 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT ARB STONE D.O.O.
DRUŠTVO
02893525
PODGORICA
1,803
11,599.07 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT ARISTOSDRUŠTVO
02379724
MONTENEGRO D.O.O. - BUDVA
1,782
14,529.21 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT B.M.G. D.O.O. DRUŠTVO
02685442
PODGORICA
58
2,714.67 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT BASIUM D.O.O. DRUŠTVO
02680629
PODGORICA
580
5,139.23 ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT BIG D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02913178
408
4,338.77 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT BIT-PILS D.O.O.
DRUŠTVO
02314118
PODGORICA
1,545
34,271.82 ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT BOF PLAST D.O.O. DRUŠTVO
02681552
NIKŠIC
111
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
3,550
1,000.13 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT BUMI-GROUP D.O.O.
02403978
DRUŠTVO
PODGORICA
1,563
33,041.00 ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT VELJI VINOGRADI D.O.O.
02376865
DRUŠTVO
BUDVA
1,181
8,591.72 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT D.O.O. VERMIX CO
02770474
DRUŠTVO
PODGORICA
1,257
6,768.97 ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT D.O.O. LUCICE
02699818
DRUŠTVO
INTERNATIONAL - PODGORICA
1,619
11,304.98 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT D.O.O. M.I.M.I.
02738392
DRUŠTVO
MONTENEGRO - PODGORICA
1,424
252,279.46ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT DAŽ D.O.O. HERCEG
02218712
DRUŠTVO
NOVI
1,776
10,354.13 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT DENIS D.O.O. 02640821
DRUŠTVO
PODGORICA
614
71.33
02717336
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT DIGITMAX D.O.O. NIKŠIC
3,020
3,211.79 ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT DIMITTRADE D.O.O.
02436493
DRUŠTVO
PODGORICA
2,121
15.00
02620090
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT IVAN COMPANY D.O.O. PODGORICA
814
15.00
02692309
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT INVEST STROJ D.O.O. BUDVA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
1,172
258,553.78ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT INOVATIVE D.O.O. 02661594
DRUŠTVO
PODGORICA
1,892
30,305.84 ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT ITALY CAR D.O.O. DRUŠTVO
02696479
DANILOVGRAD
3,550
6,244.61 ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT K & T D.O.O. PODGORICA
02369826
DRUŠTVO
4,694
568.59
DRUŠTVO
02336804
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT KVIM TRADE D.O.O. PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
984
12.54
02679485
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT KRAKOŽIJA D.O.O.
PODGORICA
3,062
4,545.93 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT L&S COMMERCE D.O.O.
02419084
DRUŠTVO
- PODGORICA
200
1,072.70 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT LAKIC COM D.O.O.
02878313
DRUŠTVO
PODGORICA
2,427
1,355.77 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT MED CENEX D.O.O. 02417413
DRUŠTVO
PODGORICA
2,121
15.00
02334607
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT MECNIKOV D.O.O.
PODGORICA
90
486.04
02425696
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT MZM COMPANY D.O.O.
PODGORICA
499
6,893.26 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT MILPEK D.O.O.
02861445
DRUŠTVO
PODGORICA
3,816
40,817.52 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT MINJON D.O.O BUDVA
02225689
DRUŠTVO
112
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,445
4,798.23 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT MODRINJE D.O.O. DRUŠTVO
02688131
PODGORICA
261
15.22
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT MONTE GRADNJA D.T.
02825961
D.O.O.- TIVAT
2,298
14,083.01 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT MONTENEGRO MOBIL
DRUŠTVO
02698463
SET D.O.O. - PODGORICA
100
3,732.36 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT MONTENEGRO-FARM
DRUŠTVO
02840197
D.O.O. PODGORICA
1,074
2,686.30 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT O.L.D. MARKET D.O.O.
DRUŠTVO
02462311
PODGORICA
265
886.84
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT OPTIM GRAD D.O.O. 02683474
PODGORICA
2,503
879.36
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT PAN MONT D.O.O.
02442043
PODGORICA
3,784
3,006.65 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT PAPESSA D.O.O. DRUŠTVO
02333716
PODGORICA
4,101
5,185.58 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT PAHULJA D.O.O.
DRUŠTVO
02319713
PODGORICA
2,119
18,125.64 ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PNP COMPANY D.O.O.
DRUŠTVO
02376709
CETINJE
1,969
118.54
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT PROJEKT INŽINJERING
02687461
D.O.O. - BUDVA
527
190,907.93ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT R.G.PROJEKT D.O.O. DRUŠTVO
02365618
PODGORICA
4,208
10,078.74 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT RAJ D.O.O. DRUŠTVO
02378272
PODGORICA
437
40,488.12 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT RELAX-SPUŽ D.O.O. DRUŠTVO
02788691
DANILOVGRAD (RJEŠENJEM I.BR.84/11 OSNOVNOG SUDA U DANILOVGRADU ODREĐUJE SE
ZABRANA RASPOLAGANJA UDJELOM)
2,197
352.98
02707608
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT RUŽNJIC INVEST D.O.O.
- PODGORICA
76
94.69
02831554
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT S SISTEM D.O.O. PODGORICA
2,494
864.26
02306514
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU TEA START D.O.O. PODGORICA
3,385
1,830.11 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT SVETA D.O.O.
02358450
DRUŠTVO
PODGORICA
598
338.77
02711826
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT SERVISTRADE D.O.O. BERANE
1,432
314.55
02649497
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT STONECRETE D.O.O. PODGORICA
1,041
3,451.56 ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT TEA M. TRADE D.O.O. 02734311
DRUŠTVO
PODGORICA
1,321
47,516.86 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT TEHNOPROJEKT D.O.O.
02462656
DRUŠTVO
- PODGORICA
113
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,281
387,757.50ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT HARPUNG - D.O.O. 02412977
DRUŠTVO
PODGORICA
3,684
8,713.94 ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT COOL COMPANY D.O.O
02304694
DRUŠTVO
PODGORICA
4,021
2,848.51 ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT QUATTRO D.O.O.
02376288
DRUŠTVO
PODGORICA
2,554
1,837.10 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT QUATTRO STAGIONE
02663228
DRUŠTVO
D.O.O. - PODGORICA
3,456
526,999.29ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA I DRUMSKI SAOBRACAJ MINICD.O.O
02093138
DRUŠTVO
PODGORICA
648
49,481.73 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA JOVOVIC ART D.O.O. - BAR
02778700
DRUŠTVO
19
7,015.64 ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA KMR TRANS D.O.O. - DANILOVGRAD
02712784
DRUŠTVO
1,103
6,929.18 ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA LA CASA PASTA D.O.O. - PODGORICA
02640082
DRUŠTVO
1,356
115.69
02459825
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA M & M SARA D.O.O. BAR
2,841
7,788.09 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA MASLAK - PRODUKT D.O.O. - BUDVA
02393182
DRUŠTVO
417
6,969.54 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA MZ RESTORAN D.O.O. PODGORICA
02873346
DRUŠTVO
2,463
2,115.03 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA MONTE MAK D.O.O. - PODGORICA
02667363
DRUŠTVO
1,165
5,788,215.78
02152606
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA MONTRI D.O.O. IGALO
1,881
618.86
02718502
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA NAISUS - BOSS D.O.O. - BAR
109
807.49
02786915
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA NEW BILANCE D.O.O. - PODGORICA
2,699
176.02
02406527
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA NIZE D.O.O. - TIVAT
10
776.69
02192659
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA NICOL D.O.O PODGORICA
2,110
21,076.93 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA PRESA D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
02409275
1,924
4,044.11 ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA RESTORAN MARTINOVIC D.O.O. - KOTOR
02698617
DRUŠTVO
773
45,321.16 ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA SAM SON MONTENEGRO D.O.O. DRUŠTVO
02652722
PODGORICA
156
4,728.51 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, SPES-CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM
02945118
DRUŠTVO
ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
618
2,569.46 ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA STIL GRADNJAD.O.O. PODGORICA
02742829
DRUŠTVO
1,234
1,234.70 ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA TOMICA COMPANY D.O.O. - DANILOVGRAD
02685868
DRUŠTVO
355
15.00
02698293
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA TRIO INVEST D.O.O. - CETINJE
1,599
457.44
02122316
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET, ROBA I USLUGA TRISAR D.O.O. - PODGORICA
1,041
240.00
02786567
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, TURIZAM, EXPORT-IMPORT WHITE BAR
D.O.O. - BUDVA
156
15.00
02720639
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO ZETA NOVA
D.O.O. - KOTOR
1,111
11,593.14 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA U-TIP-TOP - DANILOVGRAD
02797208
DRUŠTVO
53
15,096.96 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, FENIX 816 DRUŠTVO SA OGRANICENOM
02908344
DRUŠTVO
ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
2,677
16,715.85 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA CILIBAR D.O.O.- TIVAT
02434202
DRUŠTVO
2,278
7,739.03 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA ŠKRINJA D.O.O. TIVAT
02401029
DRUŠTVO
114
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,047
655.47
02691612
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ŠCEPO CO D.O.O. - DANILOVGRAD
1,573
3,407.23 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT M TEAM SYSTEM D.O.O.
02309335
DRUŠTVO
PODGORICA
527
15.00
02358921
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT MIRABEL D.O.O. BUDVA
936
21,733.59 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE BODAL-COMPANY D.O.O. - DANILOVGRAD
02621860
DRUŠTVO
3,084
2,932.41 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE ERCEGOVIC COMMERC D.O.O. TIVAT
02327074
DRUŠTVO
650
11,093.24 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT - IMPORT IN METALD.O.O.
02772388
DRUŠTVO
PODGORICA
1,357
8,178.86 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE EXPORT - IMPORT
02802244
DRUŠTVO
SUMSD.O.O.PODGORICA
2,168
643.53
02700271
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT -IMPORT LAKI KOP D.O.O. PODGORICA
3,056
3,107.44 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE EXPORT-IMPORT GORSEK D.O.O. 02423189
DRUŠTVO
PODGORICA
132
3,171.39 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT-IMPORT MILJANIC BD D.O.O. 02757079
DRUŠTVO
BUDVA
38
55.79
02802821
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE EXPORT-IMPORT OBRADOVIC COMPANY
D.O.O. - ŽABLJAK
647
449,513.61ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT-IMPORT PNEUMATIKA-M D.O.O.
02685698
DRUŠTVO
PODGORICA
1,585
91,601.14 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT-IMPORT RENESANSA D.O.O.
02062208
DRUŠTVO
PODGORICA
76
855.30
02828561
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT-IMPORT TECHNOCHEM SOFT
INTERNATIONAL MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA
674
22,772.57 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE FUNDAMENT MONTENEGRODOO
02847671
DRUŠTVO
PODGORICA
3,807
4,900.34 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA, USLUGA I INŽENJERING, EXPORT-IMPORT RORI
02120020
DRUŠTVO
D.O.O. ULCINJ
2,818
5,666.49 ZA PROIZVODNJU PROMET SMJEŠTAJ OTKUP I PRERADU ŽITARICA I PROIZVODA OD
02219417
DRUŠTVO
ŽITARICA ŽITOPRODUKT D.O.O. KOTOR
26
466.15
02900220
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET, TRGOVINU, EXPORT-IMPORT, UGOSTITELJSTVO I
USLUGE WANGWEI D.O.O.BAR
2,495
5,025.34 ZA PROIZVODNJU, PROMET, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORT VANJA
02644509
DRUŠTVO
SALLUSDOO - PODGORICA
3,349
11,162.27 ZA PROIZVODNJU ,PROMET ,TURIZAM I USLUGE EXPORT-IMPORT AUTOTEH ULCINJ
02433621
DRUŠTVO
2,258
482.39
02645360
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,PROMET ,UGOSTITELJSTVO ,EXPORT-IMPORT I USLUGE DE RADA
D.O.O. - ULCINJ
1,167
2,007,924.25
02050749
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET, UGOSTITELJSTVO, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I
PREVOZ ŠOFRANAC D.O.O. - PODGORICA
3,953
79,661.06 ZA PROIZVODNJU, PROMET, UGOSTITELJSTVO, UNUTRŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I
02071444
DRUŠTVO
PREVOZ LEWIS PODGORICA
646
86,303.49 ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE, EXPORT-IMPORT MAN MOBILIA D.O.O.
02304651
DRUŠTVO
PODGORICA
1,411
13,902.08 ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE I GRAĐEVINARSTVO EURO FANA D.O.O. - ULCINJ
02640856
DRUŠTVO
115
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,138
172,433.31ZA PROIZVODNJU ,PROMET ,USLUGE I INŽENJERING ,EXPORT-IMPORT MEDITERAN
02425629
DRUŠTVO
IMPEX BUDVA
66
340.44
02851113
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE I UGOSTITELJSTVO, EXPORT-IMPORT DVV
PODGORICA
100
626.90
02817756
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM INSE D.O.O. GUSINJE
2,802
7,956.40 ZA PROIZVODNJU ,PROMETV I USLUGE D.O.O. VURAMI PODGORICA
02427290
DRUŠTVO
2,117
189,695.60ZA PROIZVODNJU, PROMETI USLUGE EXPORT-IMPORT M.G. SCARPA D.O.O. - BIJELO
02631130
DRUŠTVO
POLJE
178
95.00
02119285
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU PROMET,TRANSPORT,ŠPEDICIJU I USLUGE PEŽAMI
D.O.O.PODGORICA
3,436
4,928.16 ZA PROIZVODNJU ,PROMET,TURIZAM.EXPORT-IMPORT I USLUGE DITI D.O.O. ULCINJ
02406039
DRUŠTVO
1,069
444,641.79ZA PROIZVODNJU, RAĐEVINARSTVO,PROJEKTOVANJE, TURIZAM I USLUGE KONEL
02713756
DRUŠTVO
MONTED.O.O. HERCEG NOVI
1,273
448.59
02735849
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT D.O.O. EL MONDO - PODGORICA
2,755
921,655.44ZA PROIZVODNJU SLADOLEDA I DRUGIH SMRZNUTIH SMJESA DONZE D.O.O.
02235528
DRUŠTVO
PODGORICA
277
315.36
DRUŠTVO
02896893
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT VIDAL D.O.O. - HERCEG
NOVI
2,657
6,088.05 ZA PROIZVODNJU TRGOVINU EXPORT-IMPORT LA SERENISSIMA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02261103
602861186
154.84
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, EXPORT-IMPORT, UGOSTITELJSTVO I USLUGE FASHION
BAR D.O.O. ULCINJ
602419190
43.08
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, EXPORT-IMPORT ,UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I
USLUGE PIZZA AMORE D.O.O. - ULCINJ
2,197
26,679.67 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I PROMET ROBE I USLUGA, EXPORT - IMPORT MONTE
DRUŠTVO
02647150
FORTUNE PLUSDOO BUDVA
2,525
528.00
DRUŠTVO
02629844
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I TURIZAM TIMS ENERGY D.O.O. BAR
1,929
351.35
02237342
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I TURIZAM FREGATA-BAJCETA DRUŠTVO SA
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
4,577
12,395.85 ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO RIBO-MESO D.O.O. BIJELO POLJE
02051745
DRUŠTVO
221
1,349.17 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ANNA D.O.O. - NIKŠIC
02652463
DRUŠTVO
740
52,786.28 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VIR - PLUS D.O.O. NIKŠIC
02650312
DRUŠTVO
1,494
1,467.07 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VUKOV MOSTD.O.O. NIKŠIC
02617757
DRUŠTVO
3,057
2,641.85 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ELADA D.O.O. - PODGORICA
02393662
DRUŠTVO
60
3,321.57 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORT FEROCOM - PODGORICA
02633418
DRUŠTVO
52
665.06
02653818
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ZLATARA - NK D.O.O. - NIKŠIC
293
63,940.93 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KAZABLANKA D.O.O. NIKŠIC ( REŠENJEM
02620367
DRUŠTVO
ST.BR. 242 / 14 OD 18.09.2014 GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK )
156
16,134.09 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE LEO TRADED.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02640392
2,084
48,513.61 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE LEOTAR D.O.O. NIKŠIC
02641054
DRUŠTVO
11
51.17
DRUŠTVO
02151901
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE LOBELIA D.O.O. HERCEG NOVI
2,055
4,061.97 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MB STEPD.O.O. NIKŠIC
02648407
DRUŠTVO
116
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
846
DRUŠTVO
02772175
6,136.72 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE PROMENADAD.O.O. NIKŠIC
1,054
DRUŠTVO
02761912
20,453.19 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE S - MODUSDOO NIKŠIC
2,053
DRUŠTVO
02654911
104.32
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SLAVJANSKAJA PALATAD.O.O. BAR
1,588
DRUŠTVO
02650193
1,990.27 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE UNITRADE MG D.O.O. HERCEG-NOVI
2,182
DRUŠTVO
02620383
231,149.06ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE C FRIGO D.O.O. NIKŠIC
1,538
DRUŠTVO
02671026
67,154.39 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE CODEX INTERNATIONALD.O.O. NIKŠIC
144
DRUŠTVO
02743728
590.50
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 11 AVGUST NIKŠIC
2,448
DRUŠTVO
02054787
52,946.72 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 3M-PLUS D.O.O NIKŠIC
1,452
DRUŠTVO
02457792
36,099.82 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE AGRO SLOGA D.O.O. - NIKŠIC
2,046
DRUŠTVO
02457431
2,178.72 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE AGROKOMERC D.O.O. - NIKŠIC
1,203
DRUŠTVO
02409666
65,370.35 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ARBOR - VUJOVIC D.O.O. - NIKŠIC
430
DRUŠTVO
02422417
3,687.92 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BARON D.O.O. NIKŠIC
888
DRUŠTVO
02783711
5,032.06 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BIG MOON COMPANY D.O.O. - BIJELO POLJE
1,871
DRUŠTVO
02409500
1,175.00 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BIOLAND D.O.O. - BUDVA
4,360
DRUŠTVO
02383403
2,460.74 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BRANRAD D.O.O. NIKŠIC
1,399
DRUŠTVO
02437325
2,340.43 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BRD BETON D.O.O. NIKŠIC
3,467
DRUŠTVO
02313456
1,853.08 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BRINA D.O.O. DANILOVGRAD
1,761
DRUŠTVO
02642271
33,652.44 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE V&G- NIKŠIC
184
DRUŠTVO
02757664
9,204.81 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VAL MAR D.O.O. - BAR
1,348
DRUŠTVO
02758571
1,561.29 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VD LUCIC NIKŠIC
39
DRUŠTVO
02763591
1,040.51 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VELANIS D.O.O. - NIKŠIC
1,248
DRUŠTVO
02268230
81,073.41 ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE VUKADINOVIC - COMPANY DRUŠTVO SA
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
1,384
02673908
28,337.64 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE VQT D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
858
02721015
758.84
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE GESSO D.O.O. - NIKŠIC
871
02857685
4,881.72 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE GMK D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
2,285
02650339
35,145.23 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE GRAZIA TRADE D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
3,343
02227479
50,697.93 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O.AGROUNIVERZAL- NIKŠIC
DRUŠTVO
2,075
02297442
21,120.59 ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE ENIGMA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,551
02757052
20.08
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ENTERIJER MONTENEGROD.O.O. NIKŠIC
1,525
DRUŠTVO
02424606
37,409.91 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE EURO SPORT D.O.O. NIKŠIC
2,442
02655489
484.10
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT VICKOVIC D.O.O. - NIKŠIC
2,978
02435110
24,466.16 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT OZON-GROUP D.O.O.
DRUŠTVO
CETINJE
18
DRUŠTVO
02905515
8,060.64 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT ROYAL WEDDING D.O.O. TIVAT
1,529
DRUŠTVO
02634767
181.11
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT SIMEUNOVIC TRADE D.O.O.
- TIVAT
3
DRUŠTVO
02424819
10,329.91 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT CASA GELATO D.O.O.
117
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
PODGORICA
4,392
97.94
02338025
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE Ž & B PUNTO D.O.O NIKŠIC
114
61.39
02419173
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE IDRIK D.O.O.- PODGORICA
2,445
30,874.37 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE IN SOLO D.O.O. DANILOVGRAD
02403617
DRUŠTVO
4,168
19,803.77 ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE LIPA COMERC D.O.O. PODGORICA
02305020
DRUŠTVO
2,179
25,987.67 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE LONATY D.O.O. - NIKŠIC
02420449
DRUŠTVO
1,102
59,618.39 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE M & POLJE D.O.O. - NIKŠIC
02750732
DRUŠTVO
3,545
8,479.00 ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE M.V. VETEKS D.O.O. NIKŠIC
02351161
DRUŠTVO
1,201
3,906.53 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MAGIC FASHION D.O.O. - NIKŠIC
02728206
DRUŠTVO
1,102
778.77
02767392
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MVM COMMERCE D.O.O. - TIVAT
290
5,286.65 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE MIGO - PREVOZ D.O.O. - NIKŠIC
02695952
DRUŠTVO
1,495
682.65
02622416
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MN INVESTMENT GROUP D.O.O. - TIVAT
401
3,281.90 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MONTE PIVA D.O.O. NIKŠIC
02733331
DRUŠTVO
2,259
9,977.96 ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE MSB-PROMET D.O.O. NIKŠIC
02382342
DRUŠTVO
409
54.61
02760444
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE NAMJEŠTAJ LALICD.O.O. NIKŠIC
1,871
8,908.59 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE NIK STONE ŠAVNIK
02754592
DRUŠTVO
1,035
5,280.61 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE NOV AGRO TECH DRUŠTVO SA
02664496
DRUŠTVO
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
523
3,695.22 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE NS HAND MADE D.O.O. - BAR
02814641
DRUŠTVO
2,391
1,570.27 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE PASARIC INŽENJERING D.O.O. - PODGORICA
02623161
DRUŠTVO
2,194
932.02
02676427
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE PILLENIUM D.O.O. - NOVI SAD , POSLOVNA
JEDNICA - BAR
3,225
142.42
02336634
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE PROHROM D.O.O. BAR
258
5,500.15 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ROŠCA D.O.O. - BUDVA
02839873
DRUŠTVO
51
4,041.84 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE S&M-GROUP D.O.O. - NIKŠIC
02717905
DRUŠTVO
302245574
1,472.28 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SANTE D.O.O PODGORICA
DRUŠTVO
951
169,357.54ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE SEA MONT D.O.O. BAR
02361540
DRUŠTVO
1,727
83,643.82 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SIMPLE TRADE D.O.O.- PODGORICA
02465850
DRUŠTVO
902384566
2,867.05 ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE SINDIK COMPANY D.O.O. TIVAT
DRUŠTVO
1,509
20,021.62 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE SUVOR D.O.O. - NIKŠIC
02673070
DRUŠTVO
947
4,003.85 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE TERRA DESIGN CG D.O.O. - BUDVA
02768402
DRUŠTVO
66
1,335.59 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE TOPOLOVO - COP D.O.O. - NIKŠIC
02663112
DRUŠTVO
2,138
83,653.02 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE FERO KEŠ D.O.O. NIKŠIC
02430487
DRUŠTVO
1,592
61,348.96 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE FETIŠ D.O.O. - NIKŠIC
02445735
DRUŠTVO
602728524
844.66
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE FOLLOW ME D.O.O. - NIKŠIC
188
866.37
02899868
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE FRAKTON D.O.O. - NIKŠIC
1,977
02367688
340,171.70ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE COLOR PROM COMPANY D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
775
7,565.16 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGEAIA KOMERCD.O.O. NIKŠIC
02820951
DRUŠTVO
118
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
90
8,307.94 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGED&M PLUSD.O.O. HERCEG NOVI
02831392
DRUŠTVO
3,686
935.27
02317745
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGELAS PALMAS D.O.O. - NIKŠIC (POKRENUT
POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
1,399
3,991.34 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGEMADAMME ROYAL INTERNACIONAL
02747626
DRUŠTVO
CORPORATIOND.O.O. HERCEG NOVI
4,241
291.00
02346435
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGEHEROSK.D. KOMPLEMENTARA DURUTOVIC
PREDRAGA
3,302
1,037.61 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, INŽENJERING IUSLUGE RATKOMERC D.O.O. NIKŠIC
02096242
DRUŠTVO
3,839
9,503.81 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, D.O.O.STARI
02367351
DRUŠTVO
SLON - PODGORICA
4,057
32.18
02312379
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM DUMEND.O.O. - BAR
1,788
3,648.68 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT - IMPORT UGOSTITELJSTVO I
02457008
DRUŠTVO
USLUGE ARDI D.O.O. ULCINJ
2,657
630.95
02461528
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM EXPORT - IMPORT, UGOSTITELJSTVO I
USLUGE BUKI COMPANY D.O.O.ULCINJ
992
3,605.79 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT - IMPORT UGOSTITELJSTVO I
02753111
DRUŠTVO
USLUGE TASITA D.O.O. ULCINJ
2,243
22,988.02 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT - IMPORT, UGOSTITELJSTVO I
02419726
DRUŠTVO
USLUGE TEODORA - ULCINJ
615
219.54
02740834
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT - IMPORT UGOSTITELJSTVO I
USLUGE CAUŠI ULCINJ
1,747
17,915.27 ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU ,TURIZAM ,EXPORT-IMPORT ,UGOSTITELJSTVO I
02636433
DRUŠTVO
USLUGE VALDI - SUN D.O.O. - ULCINJ
51
19.18
02845547
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT-IMPORT, UGOSTITELJSTVO I
USLUGE DINO SAN ULCINJ
361
220.15
02750368
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT-IMPORT, UGOSTITELJSTVO I
USLUGE EKSPERANZA - ULCINJ
1,879
320.15
02621452
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM EXPORT-IMPORT UGOSTITELJSTVO I USLUGE
NELJA, D.O.O.- ULCINJ
1,805
707.49
02755688
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE EXPORT - IMPORT ANO COMPANY
D.O.O. ULCINJ
3,092
817.14
02466554
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU ,TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I USLUGE ,EXPORTIMPORT VILLA PIKNIKU NR.2 D.O.O. - ULCINJ
4,253
3,568.05 ZA PROIZVODNJU TRGOVINU TURIZAM UGOSTITELJSTVO ŠPEDICIJU I USLUGE
02075733
DRUŠTVO
MARJAN & SINOVI D.O.O. PODGORICA
2,266
13,159.08 ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE, EXPORT-IMPORT PEKIC &
02637618
DRUŠTVO
LUKIC D.O.O.- ULCINJ
1,705
494,710.47ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I POSLOVNE AKTIVNOSTI
02067072
DRUŠTVO
TALASTURS D.O.O. - BAR
1,588
368.76
02631857
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVUNU, I USLUGE STANAC D.O.O. NIKŠIC
34
3,130.43 ZA PROIZVODNJU, TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE PASAT MONTENEGRO D.O.O. - BAR
02789795
DRUŠTVO
1,228
738.83
02832704
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TURIZAM, TRGOVINU UGOSTITELJSTVO I USLUGE EXPORT IMPORT SADI GROUPD.O.O. ULCINJ
3,684
56,440.93 ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO , TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA DANK
02360233
DRUŠTVO
119
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
COMERCE DOO DANILOVGRAD
1,014
396.27
02392496
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE BEST KEEP D.O.O. - PODGORICA
2,988
1,007.40 ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT02412942
DRUŠTVO
IMPORT KOMARAC - DANILOVGRAD
3,697
1,223.16 ZA PROIZVODNJU UGOSTITELJSTVO TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT02371057
DRUŠTVO
IMPORT MIR-VES DANILOVGRAD
2,210
1,117.11 ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT02383322
DRUŠTVO
IMPORT IV COMPANY - PODGORICA
4,325
13,367.73 ZA PROIZVODNJU UGOSTITELJSTVO TRGOVINU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT02372452
DRUŠTVO
IMPORT KAN KAN CO DANILOVGRAD
2,298
1,214.83 ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE EXPORT 02656523
DRUŠTVO
IMPORT KABAŠI COMPANI D.O.O. ULCINJ
340 02660709
7,431.33 ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE EXPORT DRUŠTVO
IMPORT SPEKTARD.O.O. ULCINJ
265 02785293
266.93
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO, PROMET ROBA I
USLUGA , EXPORT-IMPORT SAVIC & INVEST D.O.O. - TIVAT
528 02798476
295.00
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO, PROMET ROBA I
USLUGA, EXPORT - IMPORT A-M.H & DOLCE VITADOO TIVAT
1,795
116.19
02748576
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO, PROMET ROBA I
USLUGA EXPORT-IMPORT MARNA & GRADNJA D.O.O. - TIVAT
1,507
571.59
02658470
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO, PROMET ROBA I
USLUGA, EXPORT-IMPORT - ENTER - MONT D.O.O. - TIVAT
2 02407868
8,995.07 ZA PROIZVODNJU ,UGOSTITELJSTVO ,TURIZAM ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORTDRUŠTVO
IMPORT ORSOLINO&MARINA KOTOR
1,550
9,446.09 ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU NA VELIKO I MALO , EXPORT02048850
DRUŠTVO
IMPORT BOKA-METAL D.O.O HERCEG-NOVI
1,972
5,786.60 ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU PALISAD-PROMET D.O.O. KOLAŠIN
02335484
DRUŠTVO
249 02343398
703.76
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, ŠPEDICIJU I TRGOVINU SIRTI MONT D.O.O. BAR
1,833
154,145.62ZA PROIZVODNJU,GRAĐEVINARSTVO,AUTOREMONT,ZANATSTVO,TRGOVINU,EXPORT02352028
DRUŠTVO
IMPORT I USLUGETEHNO-KOPD.O.O. PODGORICA
3,492
5,081.16 ZA PROIZVODNJU,INŽENJERING,TRGOVINU I USLUGE,EXPORT-IMPORT OGNJILO
02338190
DRUŠTVO
D.O.O. PODGORICA
2,508
1,419.08 ZA PROIZVODNJU,MARKETING I TURIZAM HYDROCITY DOO - PODGORICA
02416484
DRUŠTVO
118 02190796
96,167.73 ZA PROIZVODNJU,PROMET I SLUGE, EXPORT-IMPORT VELMONT D.O.O. PODGORICA,
DRUŠTVO
1,740
3,209.06 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT RAJSKID.O.O. SPUŽ,
02684128
DRUŠTVO
DANILOVGRAD
3,879
15,437.27 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT ANNE D.O.O. KOTOR
02403129
DRUŠTVO
3,117
9,266.25 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT BIN - MIAO D.O.O.
02400561
DRUŠTVO
PODGORICA
3,369
307.42
02231751
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ABA KOMERC D.O.O. PLJEVLJA
2,121
15.00
02398290
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE AGRO-POLJE D.O.O. DANILOVGRAD
598 02053942
17,899.74 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE AGROPROM O.D.- BIJELO POLJE
DRUŠTVO
3,770
27.15
02398176
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE AKIAK D.O.O. NIKŠIC
120
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
3,414
244.10
02382091
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE AN & SAN D.O.O.NIKŠIC
3,770
27,997.49 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE BACO-COLOR D.O.O. NIKŠIC
02376750
DRUŠTVO
2,121
15.00
02466996
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE BIS MIL & DRA D.O.O. PODGORICA
3,645
7,453.97 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE BOLLERO D.O.O. DANILOVGRAD
02401673
DRUŠTVO
306
191.74
02346958
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE VB-BAJAGIC D.O.O. - PODGORICA
3,946
6,672.85 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE G.S.D. D.O.O. PODGORICA
02362376
DRUŠTVO
1,354
9,878.17 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ELAD D.O.O.
02246813
DRUŠTVO
1,273
48.34
02640899
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EURO TRAVEL DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU PODGORICA
857
2,317.03 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EC TRADE D.O.O. BIJELO POLJE
02418177
DRUŠTVO
657
21,292.43 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXING D.O.O PODGORICA
02231786
DRUŠTVO
814
30.00
02629925
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT GREYHOUND
INVESTMENTSD.O.O. KOTOR
1,381
1,539.80 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT INTERNOVADOO 02729431
DRUŠTVO
PODGORICA
76
1,685.87 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT TOMMAHAWKD.O.O.
02759705
DRUŠTVO
PODGORICA
1,958
5,617.25 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT FARMAN SAPORI KOTORD.O.O
02325578
DRUŠTVO
81
760.79
02885590
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT FIDES - COMPANY D.O.O. NIKŠIC
863
3,837.41 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT HIPPI D.O.O. - ULCINJ
02881918
DRUŠTVO
2,109
3,778.65 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORTSANAM D.O.O
02209594
DRUŠTVO
3,684
6,095.89 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ZVIJEZDA D.O.O. PODGORICA
02105144
DRUŠTVO
2,475
2,129.00 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT LM COMMERCE D.O.O.
02360063
DRUŠTVO
PODGORICA
3,550
1,047.84 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BERMON TOURS D.O.O.
02394090
DRUŠTVO
PODGORICA
1,250
27,647.24 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT VITA KO D.O.O. ULCINJ
02417847
DRUŠTVO
3,418
9,711.67 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DEBE D.O.O. PODGORICA
02380668
DRUŠTVO
1,895
6,176.93 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DRISTEXMONTENEGRO D.O.O.
02186381
DRUŠTVO
- DANILOVGRAD
1,861
48.30
02359286
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT IL PESCATORE D.O.O.
PETROVAC
2,121
15.00
02401444
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT INES D.O.O. PODGORICA
725
3,987.23 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KIVI D.O.O. - PODGORICA
02373459
DRUŠTVO
187
230.44
02779943
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KOLLE D.O.O. PODGORICA
836
39,050.46 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT LEUCENT KOTOR
02337045
DRUŠTVO
89
5.31
02855224
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT MARKO POLO DOO
PODGORICA
65
1,420.30 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT MILINOVIC D.O.O. KOTOR
02408970
DRUŠTVO
4,055
96,032.36 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PINJO COMPANY D.O.O. TIVAT
02119544
DRUŠTVO
121
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
3,429
DRUŠTVO
02401894
2,024.61 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PUCONJA D.O.O. KOLAŠIN
3,796
DRUŠTVO
02359928
33,949.80 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SAGOKOP D.O.O. - PODGORICA
4,252
DRUŠTVO
02347938
2,097.31 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SIMGLOBUS D.O.O.
(POKRENUT STECAJNI POSTUPAK) PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TIVAT VEIW INVESTMENTS
2,187
02629917
604.64
D.O.O. - KOTOR
DRUŠTVO
741
02404524
36,572.36 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT FRUVITA-MONTENEGRO D.O.O.
PODGORICA
DRUŠTVO
4,163
02362538
3,296.36 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT HERMONT PODGORICA D.O.O.
DRUŠTVO
3,421
02360918
2,446.19 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT CAFE BELLA VISTA D.O.O.
PODGORICA
DRUŠTVO
3,548
02339196
3,941.53 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORTPAVICEVIC D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
874
02073030
35,345.32 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ZVEZDA-COMERC D.O.O. BERANE
DRUŠTVO
3,560
02399733
16,133.75 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ZMINAC D.O.O. BIJELO POLJE
DRUŠTVO
3,134
02126664
30,494.29 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE IGO D.O.O BIJELO POLJE
DRUŠTVO
2,186
02349965
2,344.18 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE INICIJAD.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE JUGOHOL D.O.O
2,495
02357194
119.68
DRUŠTVO
1,406
02344351
72,964.03 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE K & L COMPANY D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
3,501
02414317
34,490.06 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE KEKOVIC DOO PODGORICA
DRUŠTVO
4,030
02337363
8,187.76 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE KRŽANJA-RADOSAVOVICD.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
4,080
02354268
12,210.90 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE LAMPO CO D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
830
02872358
2,658.25 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE M.Ž D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MAK VENDING MONTENEGRO D.O.O.
2,417
02406080
528.84
PODGORICA
DRUŠTVO
2,056
02394642
51,059.30 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MARI TREND D.O.O. BIJELO POLJE
DRUŠTVO
3,684
02108704
30,008.32 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MBS D.O.O. BERANE (POKRENUT POSTUPAK
DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
332
DRUŠTVO
02617854
15,408.19 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MEKIC COMPANY BIJELO POLJE
4,736
DRUŠTVO
02185075
69.63
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MILAZ-COMMERCE D.O.O. BIJELO POLJE
2,893
DRUŠTVO
02184729
1,040.58 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MILGOZ D.O.O HERCEG NOVI (POKRENUT
POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
1,129
DRUŠTVO
02795841
1,665.18 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MM NN D.O.O. PODGORICA
1,398
DRUŠTVO
02379775
1,449.24 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MONDINO D.O.O. BAR
2,228
DRUŠTVO
02351145
312.87
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MONT - FOREST D.O.O. KOLAŠIN
1,033
DRUŠTVO
02675293
227.38
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MSB COMPANY D.O.O. PODGORICA
290
DRUŠTVO
02081873
2,110,029.09
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE NIVEL D.O.O. PODGORICA
4,168
DRUŠTVO
02333171
4,230.72 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE NOVUS-VUKCEVICI D.O.O. PODGORICA
5,325
DRUŠTVO
02204924
556.95
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE OGREV-PROMET D.O.O. - BIJELO POLJE
3,979
DRUŠTVO
02331233
3,975.24 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PING XI D.O.O. PODGORICA,KONIK ZGRADA
2A/IV,LAMELA 2/4
122
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
4,248
1,199.07 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PITAGORA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02336529
185
30.00
DRUŠTVO
02789027
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PODANJE PRODUKT D.O.O. - DANILOVGRAD
4,204
8,930.56 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE POMORAVLJE KOMERC D.O.O. BAR
DRUŠTVO
02351889
618
119,541.03ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE POPOVIC & CO D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02375575
3,508
1,091.61 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE POCO A POCO D.O.O PODGORICA
DRUŠTVO
02351072
4,051
1,451.01 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EUROMILK
DRUŠTVO
02238845
BIJELO POLJE
3,023
786.52
DRUŠTVO
02303027
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAS MOJKOVAC
3,560
5,919.14 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIRAZO
DRUŠTVO
02284111
TRADE BIJELO POLJE
2,540
39,642.39 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D&D COM
DRUŠTVO
02389282
BIJELO POLJE
2,568
591.80
DRUŠTVO
02067293
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EMINA
BIJELO POLJE
3,847
284,829.29ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KOPDRUŠTVO
02207214
PREVOZ BIJELO POLJE
4,002
2,473.39 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MILICA
DRUŠTVO
02384744
BIJELO POLJE
5,202
55,545.69 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MR-TRADE
DRUŠTVO
02151162
2,154
10,808.66 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TOPAL
DRUŠTVO
02344238
BIJELO POLJE
2,174
342.40
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FUBAO
02436132
BIJELO POLJE
2,929
806.31
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CHIK
02425327
BIJELO POLJE (RJEŠENJEM ST.BR.33/06 OD 05.12.2006. ZAKLJUCEN STECAJNI POSTUPAK)
1,609
25,553.11 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŠAMPION
DRUŠTVO
02304392
BIJELO POLJE
1,194
91,896.96 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SA ORANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELA 3
02396041
DRUŠTVO
BIJELO POLJE( OSNOVNI SUD U BIJELO POLJE K.BR.232/13 OD 23.12.2013 GODINE UPISAN U
KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A.)
3,799
11,132.64 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SARA IVANOVIC D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02322072
156
114,394.77ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SEKULIC-COMPANY D.O.O. PODGORICA
02292017
DRUŠTVO
1,011
10,769.09 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SENEX D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02265613
4,792
1,138.56 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SOKO-KOMERC D.O.O. BIJELO POLJE
02148366
DRUŠTVO
2,110
272,428.34ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE TEHNOSTAR D.O.O. BERANE
DRUŠTVO
02151952
3,399
1,151.33 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE FROG DOO HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02429675
257
19,607.77 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE HAAS D.O.O. BIJELO POLJE (RJEŠENJEM
DRUŠTVO
02317303
ST.BR.70/14 OD 26.11.2014.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
33
5,914.12 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE HUMMEL D.O.O. CETINJE
DRUŠTVO
02128772
2,924
1,300.48 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ŠINEX ĐUKANOVIC COMPANY D.O.O 02274116
DRUŠTVO
DANILOVGRAD
123
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
Iznos
Dani
broj*
blokade
blokade
DRUŠTVO
02621444
86,130.06 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ŠTAMPA PLUS D.O.O. PODGORICA
1,448
DRUŠTVO
02336880
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ŠUŠIC B. D.O.O PODGORICA
217.92
1,011
DRUŠTVO
02311291
55,769.48 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE WERISAND.O.O.PODGORICA
1,833
DRUŠTVO
02834804
22,907.91 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGEGAZELLA LUX D.O.O. NIKŠIC
1,046
DRUŠTVO
02188147
14,344.13 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGEGRAFOPLASTD.O.O. PODGORICA
2,061
DRUŠTVO
02708167
13,158.83 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT - IMPORT NEBING D.O.O. TIVAT
1,042
DRUŠTVO
02390361
20,572.78 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT- IMPORT ALBICO - HOLDING D.O.O.
1,109
ULCINJ
DRUŠTVO
02381753
6,279.16 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT- IMPORT AQUA - PLUS PODGORICA
4,156
DRUŠTVO
02430568
1,340.75 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT- IMPORTSMILAX D.O.O. HERCEG NOVI
2,629
DRUŠTVO
PG KAŽIC D.O.O.
02282585
13,394.79 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT
3,697
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT GRAND-TRADE D.O.O.
02361370
13.21
2,956
PODGORICA
DRUŠTVO
02159368
2,053.05 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT AMADORA PODGORICA,
4,238
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ANOVI PODGORICA
02465434
545.57
1,033
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ARS D.O.O. PODGORICA
02055341
376.80
4,458
DRUŠTVO
02460254
1,592.57 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT AUTO BG D.O.O. BAR
2,595
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ACY BOKA HERCEG NOVI
02456788
563.34
2,610
DRUŠTVO
02466465
4,487.71 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT B&E PEKARA VIŠNJA D.O.O.
1,516
PODGORICA
DRUŠTVO
02405504
2,133.38 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BALONARSKI TURISTICKI
3,535
CENTAR D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02366509
1,100.22 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BARJAKTAROVIC COMPANY
60
D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02384779
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BAY TRADING CO D.O.O.
15.00
139
KOTOR
DRUŠTVO
02335492
3,544.31 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BRAVO - PODGORICA
3,684
DRUŠTVO
02420503
133,417.58ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BREZNA PLUŽINE
467
DRUŠTVO
02300214
19,294.02 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT VAL IMPEX D.O.O. PODGORICA
4,198
DRUŠTVO
02618281
445,900.88ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT VINIGRAD COMPANY D.O.O.
2,050
PODGORICA
DRUŠTVO
02376423
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT VIS D.O.O. PODGORICA
682.15
2,557
DRUŠTVO
02130076
9,583.64 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT GAGARINO D.O.O. 4,311
PODGORICA
DRUŠTVO
02444232
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT GALLERY IN DOO PODGORICA
769.13
207
DRUŠTVO
02865254
1,933.05 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT D.O.O. KIM KOMERC
508
PODGORICA(RJEŠENJEM ST. BR. 517/14 OD 14.01.2014 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
DRUŠTVO
02468000
88,110.75 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT DAKA TRADE-VD KOLAŠIN
1,395
DRUŠTVO
02352192
2,211.66 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT DIESEL & COD.O.O. 4,084
PODGORICA
124
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
838
54,272.03 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ELECTRONIC EXPERT D.O.O.
02387433
DRUŠTVO
PODGORICA
3,684
11,305.07 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT EUREKA PAVICEVIC D.O.O.
02091208
DRUŠTVO
PODGORICA
3,716
12,770.66 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT EUROX COMPANY D.O.O.
02364271
DRUŠTVO
KOTOR
1,613
11,113.22 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT INTERNATIONAL DABBY
02465558
DRUŠTVO
PODGORICA
1,055
358.50
02073943
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT IRTA-TRADE D.O.O.
PODGORICA
3,550
24,409.34 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT J & A TABAKOVICD.O.O. 02321793
DRUŠTVO
PODGORICA
814
15.00
02675382
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT KOTORSKA RETREATS D.O.O.
KOTOR
1,398
834.88
02285444
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT LAMBULIC COMPANY D.O.O.
PODGORICA
4,178
1,381.77 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT MASLINE D.O.O. PODGORICA
02377721
DRUŠTVO
5,266
7,103.94 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT MIŠOLIC D.O.O. PODGORICA
02246180
DRUŠTVO
814
15.00
02455161
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT MOKAMONT D.O.O.
PODGORICA
2,121
15.00
02438615
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT MONTEROL D.O.O. KOTOR
1,228
6,579.48 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT MONTFLOWERY COMPANY
02675722
DRUŠTVO
D.O.O. KOTOR
2,121
15.00
02456346
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT MC-MEDITERAN D.O.O.
PODGORICA
2,503
3,365.25 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT OBALA D.O.O. PODGORICA
02390086
DRUŠTVO
3,716
634.18
02335719
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT OSA MONT ULJAREVIC I
ORTACI O.D. PODGORICA
1,965
15.00
02387085
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT OSMONICS-CRNA GORA D.O.O.
PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
3,021
6,118.91 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PROPRIO AUTO GORICA D.O.O.
02306611
DRUŠTVO
PODGORICA
3,335
4,453.68 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PROTO D.O.O.- BUDVA
02389592
DRUŠTVO
1,062
79,445.24 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT RAJI D.O.O. PODGORICA
02215993
DRUŠTVO
2,593
532.55
02394227
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT REGENT MONTENEGRO DOO
HERCEG NOVI
3,939
145.94
02261731
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT SANĐORĐE 13.06. D.O.O. PODGORICA
2,496
7,729.55 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT SAX DOO PERAST
02462699
DRUŠTVO
3,684
1,431.13 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT TIMS COMPANY D.O.O. 02300486
DRUŠTVO
PODGORICA
3,440
597.72
02388693
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT C.I.M. D.O.O. PODGORICA
4,636
3,307.22 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT CAĐENOVIC TRADE
02338475
DRUŠTVO
125
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
PODGORICA
2,477
DRUŠTVO
264.53
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT COMPANY ĐUKANOVIC I DR
02333562
D.O.O. PODGORICA
3,392
DRUŠTVO
2,558.35 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT COFFEE DREAM D.O.O.
02336740
PODGORICA
339
DRUŠTVO
22,385.73 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORTA&D&N CLUB D.O.O.-KOTOR
02386372
3,692
DRUŠTVO
365.19
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORTGARVISD.O.O.-PODGORICA
02297361
3,727
DRUŠTVO
5,928.64 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORTPRONET CG,PODGORICA
02322609
444
DRUŠTVO
4,552.54 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORTSEOŠTICAD.O.O. - PODGORICA
02205050
4,486
DRUŠTVO
1,496.25 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGELARAD.O.O.-NIKŠIC
02266873
4,161
DRUŠTVO
39,181.75 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGEOPSKRBA D.O.O. HERCEG-NOVI
02364832
2,230
DRUŠTVO
26,978.00 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGEORFEJ-CAVORD.O.O. -TIVAT
02335760
2,560
DRUŠTVO
384.08
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,UVOZ I IZVOZ MLADEN DRUŠTVO SA
02112477
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
1,676
DRUŠTVO
680.91
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I PRUŽANJA USLUGA ,EXPORT - IMPORT TRI
02710994
GROZDA PODGORICA
1,385
DRUŠTVO
320.40
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I PRUŽANJE USLUGA-REGISTRACIJE EXPORT02679418
IMPORT HERCULES D.O.O. - CETINJE
1,425
DRUŠTVO
444.32
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA REVULK - BELTD.O.O. PODGORICA
02682532
919
DRUŠTVO
937.18
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA, BIG M DRUŠTVA SA OGRANICENOM
02857839
ODGOVORNOŠCU PODGORICA
2,137
DRUŠTVO
2,860.93 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA DOO R.S.LUNA-COMPANY BAR
02629755
4,325
DRUŠTVO
2,188.74 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA EXPORT IMPORT MV PAVICEVIC I OSTALI
02327139
O.D. PODGORICA
4,008
15,226.40 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT VIDROVAN D.O.O.
DRUŠTVO
02048736
PODGORICA
1,553
185.66
DRUŠTVO
02275759
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT ELDIS D.O.O. KOTOR
3,550
51,194.42
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT ZENIT PODGORICA
02049449
10
680,909.79ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT KATENA D.O.O.
DRUŠTVO
02263033
PODGORICA
2,503
331.93
DRUŠTVO
02455340
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT NIAS TRADE D.O.O.
PODGORICA
814
15.00
DRUŠTVO
02320975
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT POZA -R.A.D.O.O.
PODGORICA
4,204
7,805.74 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT S.B.S. AVENIA D.O.O.
02346222
DRUŠTVO
PODGORICA
3,327
8,588.94 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA I INŽINJERING NATIONMONT D.O.O.
DRUŠTVO
02307561
PODGORICA
4,084
17,345.75 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA KUC COMPANI O.D. PODGORICA
DRUŠTVO
02278375
262
4,743.27 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA COLOR-MONT SUTOMORE
DRUŠTVO
02691124
466
2,256.41 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT- IMPORT MIMAC MONTENEGRO
DRUŠTVO
02385147
D.O.O. KOTOR
126
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
13 02871980
DRUŠTVO
3,211.64 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT GENERAL EXPORT PODGORICA
DRUŠTVO
49902452405
5,925.17 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT DAFIMONT D.O.O.
PODGORICA
DRUŠTVO
32802282054
36,849.68 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT DESADA D.O.O.
PODGORICA ( RJEŠENJEM ST. BR. 374/14 OD 03.11.2014 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT ENGE COMMERCE
2,121
02170116
15.00
D.O.O. CETINJE
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT IBRAHIMOVIC-COMPANY
2,121
02431955
15.00
PODGORICA
DRUŠTVO
1,308
02207311
65,577.61 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT INTERNORMAD.O.O.
PODGORICA
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT LASS DOO PODGORICA
3,357
02400979
93.20
DRUŠTVO
1,935
02451263
3,708.02 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT MIROX CO D.O.O.
PODGORICA
DRUŠTVO
1,609
02622980
9,600.59 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT TIME COMMERCE
PODGORICA
DRUŠTVO
82502103494
18,401.63 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT CHARME UNIKUM
PODGORICA
DRUŠTVO
2,599
02164612
58,865.44 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORTZOVPRESS D.O.O.
DRUŠTVO
2,721
02138174
17,953.92 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORTPROVIDUSD.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
3,292
02328330
3,857.90 ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA,USLUGA,EXPORT-IMPORT HISTRIA D.O.O.
PODGORICA
DRUŠTVO
40 02389037
1,470.95 ZA PROIZVODNJU,PROMET,EXPORT-IMPORT I USLUGE ARI - COMPANY DOO ULCINJ
DRUŠTVO
3,719
02370549
7,217.72 ZA PROIZVODNJU,PROMET,EXPORT-IMPORT,TURIZAM I USLUGE A.M. COMPANY
ULCINJ
DRUŠTVO
3,948
02394944
6,351.14 ZA PROIZVODNJU,PROMET,TURIZAM,EXPORT-IMPORT I USLUGE ADI & COMPANY
D.O.O. - ULCINJ
2,091
DRUŠTVO
02440334
8,054.40 ZA PROIZVODNJU,PROMET,USLUGE,EXPORT-IMPORT D.I.M. D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
3,302
02170710
8,388.65 ZA PROIZVODNJU,SERVIS I ZASTUPANJE EGOSD.O.O. - NIKŠIC
45002880156
DRUŠTVO
2,056.36 ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU, EXPORT - IMPORT, UGOSTITELJSTVO I
USLUGEARTIULQIND.O.O. ULCINJ
52702349329
DRUŠTVO
15.00
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I TURIZAM B.S.J - RADULOVIC D.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
2,110
02627345
141,276.35ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE 19. JUN D.O.O. NIKŠIC
32 02841657
DRUŠTVO
1,300.38 ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE AGRO-NIK D.O.O. NIKŠIC
4,066
DRUŠTVO
02358026
4,144.33 ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE BIGOVIC COMPANY D.O.O. PODGORICA
1,726
DRUŠTVO
02292963
63,495.20 ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE BIRO-TEX D.O.O NIKŠIC
3,856
DRUŠTVO
02372983
81,083.89 ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE VIVA COMPANY D.O.O.NIKŠIC
3,448
DRUŠTVO
02400391
314.64
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE VIMAKO D.O.O. NIKŠIC
4,055
DRUŠTVO
02380803
138.42
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE DAMJAN CO D.O.O. NIKŠIC
3,428
DRUŠTVO
02387646
231.41
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE DUEL D.O.O. NIKŠIC
127
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,418
DRUŠTVO
5,888.72 ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE ĐUKANOVIC COMPANY DOO NIKŠIC
02358301
49602155133
DRUŠTVO
1,157.61 ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE ZONAS DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU - BUDVA
3,966
DRUŠTVO
2,553.46 ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE ZONETO-TRADE D.O.O. NIKŠIC
02273764
4,052
DRUŠTVO
5,871.94 ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE ILGORS D.O.O. KOTOR
02348152
27902395991
DRUŠTVO
1,229.94 ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE MAGNUS COMPANY D.O.O. NIKŠIC
1,567
DRUŠTVO
111,978.49ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE NIK TAXI D.O.O. NIKŠIC
02462419
2,532
DRUŠTVO
202.74
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE PAVKOVIC DR D.O.O PODGORICA
02259745
2,230
DRUŠTVO
60,270.34 ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE PULS D.O.O. NIKŠIC
02446685
4,141
DRUŠTVO
59,661.31 ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE RNB STRONG D.O.O. PODOGORICA
02312972
2,638
DRUŠTVO
1,185.07 ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE S&T MOBILE D.O.O. NIKŠIC
02386682
3,880
DRUŠTVO
6,356.17 ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SAN-M D.O.O. NIKŠIC
02384582
3,785
DRUŠTVO
11,486.90 ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SVERA D.O.O. NIKŠIC
02389835
3,760
DRUŠTVO
5.19
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE FEROART D.O.O. - BAR
02372703
23502835398
DRUŠTVO
1,796.02 ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE FRAKTAL D.O.O. NIKŠIC
2,503
DRUŠTVO
382.74
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE,EXPORT-IMPORT VENECIJA D.O.O.
02427656
PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
82202398087
DRUŠTVO
4,484,359.35
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE,EXPORT-IMPORT INDEGO D.O.O. TIVAT
1,592
DRUŠTVO
3,146.85 ZA PROIZVODNJU,TRGOVINUI USLUGE GRAVEL TRADE D.O.O. NIKŠIC
02329506
84202351340
DRUŠTVO
2,859.56 ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT
BIKS-REDŽBECAJ D.O.O. BAR
3,483
DRUŠTVO
1,908.51 ZA PROIZVODNJU,TURIZAM I UGOSTITELJSTVO,PRUŽANJE USLUGA,TRGOVINU NA
02371219
MALO I VELIKO I SPOLJNU TRGOVINU TITAN COMPANY D.O.O. BUDVA
2,054
DRUŠTVO
36,666.99 ZA PROIZVODNJU,UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT 02417421
IMPORT B COMPANY D.O.O.PODGORICA
3,334
573.97
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT02383217
IMPORT PARA-MONT PODGORICA
3,464
3,652.83 ZA PROIZVODNJU,UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU,PROMET ROBA I USLUGA EXPORTDRUŠTVO
02386828
IMPORT HIT ABRAMOVIC DANILOVGRAD
3,510
893.89
DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ZELENJAVAD.O.O. PODGORICA
02205475
54402220717
39,553.93 ZA PROIZVODNJU,UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE LUMINISCENCIJA
DRUŠTVO
D.O.O. NIKŠIC
1,193
71,437.55 ZA PROIZVODNJU,USLUGE I PROMET BRATSTVO RADULOVICA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02298929
2,974
500.00
DRUŠTVO
02393310
ZA PROIZVODNJU,¸PROMET I USLUGE IN COMPANY D.O.O. DANILOVGRAD
88 02428130
1,445.61 ZA PROIZVONJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT DRUŠTVO
IMPORT VARADERO, D.O.O. TIVAT
1,937
304.99
DRUŠTVO
02707403
ZA PROIZIVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BIZNIS GROUP D.O.O. - BIJELO
POLJE
86002708337
16,254.42 ZA PROIZIVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BUTRINTI COMPANY D.O.O. DRUŠTVO
ULCINJ
1,511
129.49
02780615
DRUŠTVO
ZA PROIZIVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BRAMINI D.O.O. - NIKŠIC
128
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,031
5,868.78 ZA PROIZODNJU, PROMET I USLUGE FRESCO IL FUNGO D.O.O. - DANILOVGRAD
02630796
DRUŠTVO
2,125
29,167.00 ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE TIM DOŠEN CG D.O.O.
02727650
DRUŠTVO
BERANE
459
70,884.88 ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE I INŽENJERING MEDIMONTD.O.O. PODGORICA
02729857
DRUŠTVO
33
70.26
02786508
DRUŠTVO
ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE RADOVA AKVATERM - PV D.O.O. PLJEVLJA
767
516.46
02693020
DRUŠTVO
ZA PROJEKTOVANJE I ISTRAŽIVANJE CENTRAL EUROPEAN ECONOMIC CENTRE D.O.O.
- PODGORICA
2,099
4,623.12 ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I INŽENJERING DIMING D.O.O. TIVAT (RJEŠENJEM
02656574
DRUŠTVO
ST.BR.93/12 OD 23.04.2012.GODINE POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
285
9,529.41 ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I INŽINJERING VITAGRADNJA D.O.O. TIVAT
02958589
DRUŠTVO
1,066
113,393.69ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING, DIZAJN, KONSALTING, MARKETING I TRGOVINU
02729202
DRUŠTVO
AT:STUDIO D.O.O. - BUDVA
1,609
34.94
02662957
DRUŠTVO
ZA PROJEKTOVANJE ,INŽENJERING I KONSALTING KORAK PLUS D.O.O. - PODGORICA
2,077
3,386.03 ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING U GRAĐEVINARSTVU D.O.O. GMB02700255
DRUŠTVO
KALKAN - RISAN
45
793.89
02172038
DRUŠTVO
ZA PROJEKTOVANJE KORINT D.O.O. PODGORICA
278
25,912.88 ZA PROJEKTOVANJE MEDITERAN PROJEKT D.O.O. - BUDVA
02448700
DRUŠTVO
602865491
1,957.75 ZA PROJEKTOVANJE, NADZOR I IZVOĐENJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I
DRUŠTVO
OBJEKATA OMEGA INŽENJERING D.O.O. BAR
528
15.00
02791340
DRUŠTVO
ZA PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STONE DESIGN
MONTENEGRODOO TIVAT
409
55.71
02759527
DRUŠTVO
ZA PROJEKTOVANJE-PROIZVODNJU I USLUGE G R G D.O.O. - NIKŠIC
1,412
152,278.68ZA PROJEKTOVANJE,INŽENJERING,PROMET I USLUGE A DECO PLAN D.O.O.
02202018
DRUŠTVO
PODGORICA
3,786
8,166.57 ZA PROMET I USLUGE MALI ZMAJ D.O.O. NIKŠIC
02349256
DRUŠTVO
2,440
5,257.09 ZA PROMET I INVESTICIJE FELUZA CORPORATION D.O.O. - BAR
02626217
DRUŠTVO
2,432
724.84
02376059
DRUŠTVO
ZA PROMET I TRANSPORT EXPORT-IMPORT JUS TRANS D.O.O. PODGORICA
1,410
130,667.52ZA PROMET I USLUGE ADRIATIC APARTMENTSD.O.O. PODGORICA
02671972
DRUŠTVO
479
6,444.19 ZA PROMET I USLUGE AZUR - PROM D.O.O. - PODGORICA
02389991
DRUŠTVO
34
144.01
02750040
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE G & I D.O.O. - KOTOR
1,753
4,558.51 ZA PROMET I USLUGE ELEKTRO MAX D.O.O. - PODGORICA
02702223
DRUŠTVO
3,362
159.06
02361639
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT AC TRADE CETINJE
1,410
196,036.28ZA PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT KOTOR-INŽENJERING D.O.O. - KOTOR
02622912
DRUŠTVO
4,066
596.05
02391139
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT LJUKA D.O.O. KOTOR
4,419
10,263.44 ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SAT - KRIVOKAPIC D.O.O. KOTOR
02223244
DRUŠTVO
1,804
521.23
02441861
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE Z & M AUTOMOBILE D.O.O. NIKŠIC
1,866
9,782.35 ZA PROMET I USLUGE MONTENEGRO BETD.O.O. NIKŠIC
02677245
DRUŠTVO
2,090
550.07
02682362
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE MONTENEGRO PROJECT MANAGAMENTSDOO HERCEG NOVI
165
25,318.02 ZA PROMET I USLUGE OLDTIMER D.O.O. NIKŠIC
02650568
DRUŠTVO
656
1,704.15 ZA PROMET I USLUGE CABLE CAR MONTENEGROD.O.O. BUDVA
02697408
DRUŠTVO
129
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,403
DRUŠTVO
02229412
915.07
ZA PROMET I USLUGE 16 APRILD.O.O. - NIKŠIC
4,821
DRUŠTVO
02061970
195.60
ZA PROMET I USLUGE AMD-KVALITET D.O.O. BIJELO POLJE
203011453
DRUŠTVO
1,733.51 ZA PROMET I USLUGE ASEL D.O.O. HERCEG NOVI
3,756
DRUŠTVO
02298376
11,271.46 ZA PROMET I USLUGE ATLANTIS D.O.O. - BUDVA
2,362
DRUŠTVO
02094029
2,698.47 ZA PROMET I USLUGE ATLETIKO NIKŠIC
1,145
DRUŠTVO
02810123
883.75
ZA PROMET I USLUGE BAGZ COMPANY - PODGORICA
1,283
DRUŠTVO
02716194
6.13
ZA PROMET I USLUGE BALKAN TRADE & FINANCE D.O.O. - HERCEG NOVI
367
DRUŠTVO
02111209
26,518.62 ZA PROMET I USLUGE BAMI TRADE D.O.O NIKŠIC
2,428
DRUŠTVO
02673851
3,071.88 ZA PROMET I USLUGE BELGA-MONT D.O.O. - PODGORICA
527
DRUŠTVO
02834391
15.00
ZA PROMET I USLUGE BOKA SERVICE D.O.O. - TIVAT
528
DRUŠTVO
02901595
119.00
ZA PROMET I USLUGE BOKAMAR DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TIVAT
DRUŠTVO
4,103
02058600
64,377.99 ZA PROMET I USLUGE BRACA JANKOVIC D.O.O. - PODGORICA (POKRENUT STECAJNI
POSTUPAK)
DRUŠTVO
1,062
02777886
3,473.56 ZA PROMET I USLUGE VIA D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE GAMA GROUP D.O.O. - PODGORICA
2,804
02638665
667.39
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE GRANDIS D.O.O. - PODGORICA
101
02437074
669.35
DRUŠTVO
4,821
02261618
2,923.29 ZA PROMET I USLUGE D.O.O. WIEN NIKŠIC
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE DALINA D.O.O. - NIKŠIC
1,116
02687623
789.43
DRUŠTVO
2,433
02620227
2,954.52 ZA PROMET I USLUGE DAMIKS D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
2,036
02463342
12,859.46 ZA PROMET I USLUGE DAMJANI-PROM D.O.O. NIKŠIC
3,015
DRUŠTVO
02432617
5,065.60 ZA PROMET I USLUGE DAMMBI DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
1,682
DRUŠTVO
02320932
303.58
ZA PROMET I USLUGE DIL DRLJEVIC D.O.O. NIKŠIC(RJEŠENJEM ST.BR. 543/14 OD
15.01.2015. GOD. OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
3,149
DRUŠTVO
02411032
44,010.34 ZA PROMET I USLUGE DJECJI KUTAK D.O.O. PODGORICA
1,196
DRUŠTVO
02728133
512.31
ZA PROMET I USLUGE DUHOVNA LIRA HN D.O.O. - HERCEG NOVI
53
DRUŠTVO
02938324
14,197.39 ZA PROMET I USLUGE ĐUKA TERM D.O.O. DANILOVGRAD
2,121
DRUŠTVO
02620600
15.00
ZA PROMET I USLUGE ĐURAŠEVIC D.O.O. - PODGORICA
495
DRUŠTVO
02365278
23,808.69 ZA PROMET I USLUGE EMER D.O.O. NIKŠIC
1,935
DRUŠTVO
02396068
560.10
ZA PROMET I USLUGE ENIGMA - NOVI SAD D.O.O. - PODGORICA
606
DRUŠTVO
02360012
31,039.93 ZA PROMET I USLUGE EUROMONT TRADE D.O.O. BIJELO POLJE
814
DRUŠTVO
02705486
15.00
ZA PROMET I USLUGE EUROPANEL TEAM D.O.O. - BUDVA
1,929
DRUŠTVO
02652692
10,977.12 ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT DRIM TIMD.O.O. TIVAT
115
DRUŠTVO
02618664
876.85
ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT EMERALDD.O.O. HERCEG - NOVI
123
DRUŠTVO
02728044
1,232.17 ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT LOCHKOVIAD.O.O. HERCEG NOVI
2,398
DRUŠTVO
02664879
240.71
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT M & N SILVERD.O.O. PODGORICA
1,553
DRUŠTVO
02670135
531.96
ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MAREST MGD.O.O. HERCEG - NOVI
1,454
DRUŠTVO
02670127
3,426.08 ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT TWITYD.O.O. HERCEG - NOVI
130
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
108 02826739
175.58
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT MARLEKU DOO - ULCINJ
1,804
109,242.22ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT NOVA PROGETTID.O.O. PODGORICA
02725592
DRUŠTVO
384 02742292
7,201.43 ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT REFAN MNED.O.O. HERCEG NOVI
DRUŠTVO
3,732
5,044.55 ZA PROMET I USLUGE, EXPORT IMPORT PENG CHENG D.O.O. PODGORICA
02325632
DRUŠTVO
1,348
30,697.25 ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ALASKA COMPANY D.O.O. - ULCINJ
02704625
DRUŠTVO
66 02827182
9,633.16 ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT INIZIO D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
2,121
15.00
02416727
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BECEJAC D.O.O. - PODGORICA
2,635
160,700.08ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, VISOVI D.O.O. ŽABLJAK
02211491
DRUŠTVO
170 02456168
3,586.23 ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. A.S.LUNA-PARK ULCINJ - VELIKA PLAŽA
DRUŠTVO
B.B.
1,052
1,169.05 ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KING D.O.O. - ULCINJ
02426170
DRUŠTVO
75 02802791
27.76
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT LAKY TREJD D.O.O. - PODGORICA
1,153
5,873.02 ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MONTEMATIC D.O.O. - PODGORICA
02338203
DRUŠTVO
94 02662094
7,928.45 ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT NIKRIS D.O.O. - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
12 02693623
50.35
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT NOVI RIZON D.O.O. HERCEG NOVI
377 02319454
13,526.18 ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT OBUCA KAVARIC D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
3,992
5,373.78 ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT RASPOPOVIC D.O.O. PODGORICA
02344718
DRUŠTVO
297 02330024
4,008.33 ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TOMAŠEVIC TRPEZA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
578 02802511
153.57
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT TOUCH-MOBILE D.O.O. - PODGORICA
67 02752301
1,580.46 ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT TUTTOMOTO D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
2,155
530.81
02442647
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT URSUS D.O.O. - HERCEG NOVI
495 02786958
22,259.09 ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT FINIMPEX MONT D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
44 02760851
1,272.52 ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT HDS D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
45 02712598
749.82
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT CITY WELLNESS D.O.O. - NIKŠIC
4,253
1,605.53 ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORTCONFIDO D.O.O. PODGORICA
02228149
DRUŠTVO
4 02442779
405.91
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE ŽELJE I SNOVI D.O.O. - NIKŠIC
2,098
3,447.26 ZA PROMET I USLUGE ZOBRAZ D.O.O. - HERCEG NOVI
02634678
DRUŠTVO
46 02712032
337.50
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE I EXPORT - IMPORT MONTENEGRO REAL 2008D.O.O. HERCEG
NOVI
1,588
54.78
02461463
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE I EXPORT - IMPORT THE OPULENT RUINS D.O.O. HERCEG - NOVI
1,713
7,831.03 ZA PROMET I USLUGE IVANIKOL D.O.O. - PODGORICA
02623579
DRUŠTVO
1,941
412.94
02399121
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE IGTURS DOO DANILOVGRAD
2,837
3,380.39 ZA PROMET I USLUGE IM-LAV D.O.O. PODGORICA
02363267
DRUŠTVO
2,033
120,062.92ZA PROMET I USLUGE ITALMOBI D.O.O.- PODGORICA
02264501
DRUŠTVO
1,418
02738686
9,813.82 ZA PROMET I USLUGE J & R D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
1,908
30.00
02436515
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE KNEZ INTERNATIONAL D.O.O. - BUDVA
2,494
02427010
1,098.99 ZA PROMET I USLUGE KONA D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
814 02657201
15.00
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE KONSTANTIN D.O.O. - BUDVA
131
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Matični
DaniIznosNaziv
blokadebroj*
blokade
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE KONTO - 6110 D.O.O. - NIKŠIC
02673207
73.17
1,475
DRUŠTVO
17,566.60 ZA PROMET I USLUGE KRI & MI D.O.O. NIKŠIC
353 02353431
DRUŠTVO
02375931
4,034.68 ZA PROMET I USLUGE KULIC & NET D.O.O. NIKŠIC
4,148
DRUŠTVO
02359600
1,470.01 ZA PROMET I USLUGE LASTA D.O.O. - NIKŠIC
4,009
DRUŠTVO
02635046
3,944.64 ZA PROMET I USLUGE LUX EMPIRE LLC MONTENEGRO D.O.O. - PODGORIACA
2,243
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE M & P ENGINEERING D.O.O. - PODGORICA
1,283,861.52
263 02706008
DRUŠTVO
02699907
55,879.03 ZA PROMET I USLUGE M - SYSTEM D.O.O. - PODGORICA
1,591
DRUŠTVO
8,955.27 ZA PROMET I USLUGE MADU-TEX DOO PODGORICA
586 02357097
DRUŠTVO
1,574.32 ZA PROMET I USLUGE MAJSTORI KUCE D.O.O. - PODGORICA
195 02948702
DRUŠTVO
02784122
2,975.91 ZA PROMET I USLUGE MAN - TRADE D.O.O. - PODGORICA
1,573
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE MARTINOVIC CO D.O.O. NIKŠIC
02324628
592.52
2,117
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE MAYLAND D.O.O. - PODGORICA
02659824
204.05
2,658
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE MILOŠEVO D.O.O., SPUŽ - DANILOVGRAD
02439476
15.00
2,121
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE MIRACOM D.O.O. - NIKŠIC
19.00
16 02762447
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE MIŠKOVIC MMA D.O.O. PODGORICA
02327309
843.62
4,020
DRUŠTVO
02396505
1,885.22 ZA PROMET I USLUGE MOBIL-CETKOVIC D.O.O. PODGORICA
3,371
DRUŠTVO
02704528
96,627.00 ZA PROMET I USLUGE MOVI D.O.O. - HERCEG NOVI
2,249
DRUŠTVO
193,412.35ZA PROMET I USLUGE MODA - IN D.O.O. - NIKŠIC
341 02693399
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE MONTE DEKOR D.O.O. NIKŠIC
02385210
176.97
2,992
DRUŠTVO
02636808
2,095.31 ZA PROMET I USLUGE MONTENEGRO ŽABLJAK D.O.O HERCEG NOVI
1,444
DRUŠTVO
02384329
8,545.35 ZA PROMET I USLUGE MONTENEGRO PAB D.O.O. NIKŠIC
2,937
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE MONTENEGRO C.C. D.O.O. - HERCEG NOVI
15.00
198 02390485
DRUŠTVO
02305739
1,327.41 ZA PROMET I USLUGE MUMIN & CO D.O.O. NIKŠIC
4,161
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE N.K. EUROGOLD EXPORT-IMPORT D.O.O.- ULCINJ
491.47
48 02432510
DRUŠTVO
02400448
6,392.37 ZA PROMET I USLUGE N.L. VUKICEVIC D.O.O. - PODGORICA
2,955
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE NGK-STAR D.O.O. - PODGORICA
02386577
447.87
3,994
DRUŠTVO
02342910
9,527.30 ZA PROMET I USLUGE NIKCEVIC D.O.O. NIKŠIC
4,653
DRUŠTVO
02710145
9,960.83 ZA PROMET I USLUGE NIŠ INVEST MONTENEGRO D.O.O. HERCEG NOVI
1,459
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE NOO D.O.O. - HERCEG NOVI
02674084
262.23
2,018
DRUŠTVO
1,056.63 ZA PROMET I USLUGE OLI.ME DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU 40 02991853
PODGORICA
DRUŠTVO
1,042.90 ZA PROMET I USLUGE PJADELA D.O.O. BUDVA
33 02908760
DRUŠTVO
5,024.01 ZA PROMET I USLUGE PRINCE D.O.O. TIVAT
388 02804611
DRUŠTVO
1,632.92 ZA PROMET I USLUGE RAICEVIC RN D.O.O. PODGORICA
601 02834197
DRUŠTVO
02339722
5,622.72 ZA PROMET I USLUGE SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUMOMENTBIJELO POLJE
3,392
DRUŠTVO
02661144
11,143.18 ZA PROMET I USLUGE SAO & JK D.O.O. - NIKŠIC
1,682
DRUŠTVO
02392526
4,775.71 ZA PROMET I USLUGE SAŠKA D.O.O. NIKŠIC
3,764
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE SG - COMERC D.O.O. BUDVA
15.00
814 02450968
132
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
Iznos
Dani
broj*
blokade
blokade
DRUŠTVO
02468158
2,095.85 ZA PROMET I USLUGE SIDE STEP D.O.O. - PODGORICA
2,994
DRUŠTVO
02379023
2,910.25 ZA PROMET I USLUGE SPORTISSIMO D.O.O. - NIKŠIC
4,024
DRUŠTVO
02746719
2,542.27 ZA PROMET I USLUGE START COMPANYDOO PODGORICA
1,930
DRUŠTVO
02408627
ZA PROMET I USLUGE T.A. - REKORD D.O.O ULCINJ
3.08
3,807
DRUŠTVO
752,025.53ZA PROMET I USLUGE TAŽEX D.O.O. ZELENIKA
29602064596
DRUŠTVO
02717875
1,084.55 ZA PROMET I USLUGE TARA-RAFTING BATO D.O.O. PLUŽINE
1,056
DRUŠTVO
02435667
ZA PROMET I USLUGE TEAMAX D.O.O. PODGORICA
15.00
2,121
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE TERRA GROUP D.O.O. - BUDVA
140.49
38002832518
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE TINIK D.O.O. - NIKŠIC
535.88
94 02434580
DRUŠTVO
02071363
ZA PROMET I USLUGE TOMANOVIC Co D.O.O. - NIKŠIC
351.72
3,806
DRUŠTVO
7,974.63 ZA PROMET I USLUGE U GRAĐEVINARSTVU STEFANO GRADNJA D.O.O. 54 02699915
DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02401282
66,121.74 ZA PROMET I USLUGE FARCOM COMERC D.O.O. - PODGORICA
2,070
DRUŠTVO
1,642.76 ZA PROMET I USLUGE FACE D.O.O. - NIKŠIC
53 02774151
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE FIMIKS D.O.O. - PODGORICA
02701871
419.54
2,183
DRUŠTVO
02746409
101,852.25ZA PROMET I USLUGE CARIBBEAN UTDDOO BUDVA
1,602
DRUŠTVO
02444909
1,051.34 ZA PROMET I USLUGE CASA BELLA D.O.O. PODGORICA
2,417
DRUŠTVO
02441870
3,057.44 ZA PROMET I USLUGE CHANGE MOBIL D.O.O. NIKŠIC
2,747
DRUŠTVO
02681811
3,642.72 ZA PROMET I USLUGE ŠELINELDOO HERCEG NOVI
2,032
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE QLIU HAI D.O.O. PODGORICA
02367866
695.02
4,021
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE QUART D.O.O. - NIKŠIC
02705249
15.00
2,168
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE WELCOME SERVICE D.O.O. - TIVAT
15.00
52802699184
DRUŠTVO
2,227.37 ZA PROMET I USLUGE WEST INVESTITION COMPANY D.O.O. BUDVA
66 02649268
DRUŠTVO
02758199
ZA PROMET I USLUGE WIRECOM D.O.O. - PODGORICA
436.81
1,599
DRUŠTVO
218,200.20ZA PROMET I USLUGE-EXPORT-IMPORT PODGORICAPROMET A.D. -PODGORICA
23402189615
DRUŠTVO
1,402.42 ZA PROMET I USLUGEBALTINVESTGROUP D.O.O. - BAR
65 02671735
DRUŠTVO
1,293.31 ZA PROMET I USLUGEBOSTDOO BAR
65 02838184
DRUŠTVO
02259141
11,803.90 ZA PROMET I USLUGEVIDAKOVIC D.O.O. PODGORICA
3,521
DRUŠTVO
02302225
29,924.20 ZA PROMET I USLUGEDNT-COMMERCED.O.O. - NIKŠIC
2,508
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BEGA PRESS D.O.O. PODGORICA
594.70
36802239787
(RJEŠENJEM ST.BR.267/09 OD 21.11.2009.GODINE POKRENUT STECAJ)
DRUŠTVO
02314819
13,689.32 ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT IDDIA D.O.O. PODGORICA
3,556
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT MEGAS D.O.O. PODGORICA (POKRENUT
02405059
497.61
2,958
POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
DRUŠTVO
02257696
10,525.57 ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT MOBI SISTEM D.O.O. PLJEVLJA
3,684
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT N & S ĐOKOVIC D.O.O. BUDVA
15.00
52702332817
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT RAI KOMERC RAICEVIC D.O.O. PODGORICA
02178010
828.15
1,014
DRUŠTVO
02317257
28,604.04 ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ROLOVIC RECORDS D.O.O. CETINJE
1,780
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT C & H EUROPA D.O.O. PODGORICA
02314045
913.11
1,168
133
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
DaniIznos
broj*
blokade
blokade
DRUŠTVO
02274329
46,369.51 ZA PROMET I USLUGELIGHTD.O.O. - PODGORICA
662
DRUŠTVO
02338416
5,701.08 ZA PROMET I USLUGEMILOŠEVIC I KNEŽEVIC D.O.O. NIKŠIC
3,883
DRUŠTVO
02352966
16,220.52 ZA PROMET I USLUGEMONTESVED.O.O. - NIKŠIC
3,716
DRUŠTVO
02654644
597,474.56ZA PROMET I USLUGEMUSIC STAR MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICA
2,272
DRUŠTVO
02759829
4,919.98 ZA PROMET I USLUGENADEŽDA D.O.O. NIKŠIC
1,214
DRUŠTVO
ZA PROMET I USLUGENORTHCOMD.O.O. PODGORICA
02789337
19.00
1,314
DRUŠTVO
02721198
9,361.95 ZA PROMET I USUGE MARŽES D.O.O. BAR
944
DRUŠTVO
02678942
5,180.85 ZA PROMET NEKRETNINA DIS - MONTD.O.O. BUDVA
1,798
DRUŠTVO
02670747
14,240.88 ZA PROMET NEKRETNINA ALEX - N D.O.O. - ULCINJ
1,014
DRUŠTVO
02669846
2,421.88 ZA PROMET NEKRETNINA I INVESTICIJE LE GRANDD.O.O. BUDVA
213
DRUŠTVO
ZA PROMET NEKRETNINA I TURIZAM COSMIC VILLAS D.O.O. BAR
02458209
29.43
153
DRUŠTVO
ZA PROMET NEKRETNINA I USLUGE REALKOM CR D.O.O. BUDVA
02676656
655.56
2,441
DRUŠTVO
ZA PROMET NEKRETNINA MV DOBROTA D.O.O. KOTOR
02650495
15.00
199
DRUŠTVO
ZA PROMET NEKRETNINA, ROBA I USLUGA REAL COD.O.O. BUDVA
02676389
439.46
2,120
DRUŠTVO
02689189
6,190.19 ZA PROMET NEKRETNINA, ROBA I USLUGA LARISA CO D.O.O. BUDVA
1,497
DRUŠTVO
ZA PROMET NEKRETNINA, TRGOVINU I USLUGE COSTAR D.O.O. - BAR
02764253
312.22
542
DRUŠTVO
ZA PROMET, PROIZVODNJU, I USLUGE, EXPORT-IMPORT LOLLA D.O.O. - NIKŠIC
02679892
586.16
1,132
DRUŠTVO
02091917
49,324.10 ZA PROMET ROBA USLUGA TERZICO CO D.O.O. PODGORICA
1,202
DRUŠTVO
02827808
2,730.58 ZA PROMET ROBA I USLGA MONTEVIDEO D.O.O. PODGORICA
1,217
DRUŠTVO
02326604
21,990.57 ZA PROMET ROBA I USLUGA NAKY-TRADE D.O.O. BAR
2,077
DRUŠTVO
02724448
7,685.18 ZA PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. NORA - BIJELA
153
DRUŠTVO
02340763
6,695.74 ZA PROMET ROBA I USLUGA , IZVOZ I UVOZ ABS TRGOVINA DRUŠTVO SA
439
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
DRUŠTVO
02640155
1,617.50 ZA PROMET ROBA I USLUGA KELLY ANNE MONTENEGRO PROPERTY DEVELOPMENT
768
D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
02646978
ZA PROMET ROBA I USLUGA KRISTINA TRADEDOO - BAR
627.00
2,075
DRUŠTVO
02219395
3,727.31 ZA PROMET ROBA I USLUGA MANDARINA D.O.O. BAR
3,684
DRUŠTVO
02399105
ZA PROMET ROBA I USLUGA NZ COMPANY D.O.O. PODGORICA
514.91
2,960
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA PLAVA ZVIJEZDA D.O.O. - NIKŠIC
02440067
214.44
2,595
DRUŠTVO
02624290
ZA PROMET ROBA I USLUGA RVB - DUŠKAD.O.O. PODGORICA
925.09
1,273
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA , TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING I
02644754
15.00
814
INVESTICIJE KAJF D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02744040
4,262.01 ZA PROMET ROBA I USLUGA AVEKS GROUP D.O.O. - BAR
160
DRUŠTVO
02679787
ZA PROMET ROBA I USLUGA ADRIATIC STYLE GROUPDOO BAR
960.85
65
DRUŠTVO
02685671
ZA PROMET ROBA I USLUGA ANĐELA COMPANY D.O.O. - BAR
1,819
924.37
DRUŠTVO
02153033
3,587.04 ZA PROMET ROBA I USLUGA BOGICEVIC I ORTACI D.O.O. PODGORICA
4,359
DRUŠTVO
02151103
ZA PROMET ROBA I USLUGA BOSTUR COMERC D.O.O. CETINJE
814
15.00
DRUŠTVO
02355035
ZA PROMET ROBA I USLUGA VENSMISTIC DOO BAR
392.71
2,442
DRUŠTVO
02684250
2,549.98 ZA PROMET ROBA I USLUGA GOLIAF D.O.O. - BUDVA
858
134
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj*
02700247
62.76
46
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA, GRAĐEVINARSTVO I INVESTICIJE D.O.O. SIV - GROUP RISAN
02721708
909.96
874
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA, GRAĐEVINARSTVO I INVESTICIJE D.O.O. FELIKS - RISAN
02243903
2,118.74
2,203
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA DAMJANI TRADE D.O.O. PODGORICA
02745275
2,592.99
170
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA DEMETRA BARD.O.O. BAR
02227657
2,642.82
1,598
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA DINI COMMERCE D.O.O. - ULCINJ
02659549
3,093.44
33
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA DUGLASD.O.O. BAR
02417430
3,328.22
93
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA ELITE D.O.O. - KOTOR
02358891
15.00
527
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT RUCHER DRUŠTVO SA
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
02660890
474.55
1,692
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT SKY FLYERD.O.O. PODGORICA
02455226
23,786.18
1,937
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT VENIK D.O.O. PODGORICA
02790149
763,282.88
1,529
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT OLIMPIA DOO BUDVA
02345412
8,356.87
4,021
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT APRI & CO PODGORICA (U LIKVIDACIJI)
02804859
46.74
185
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT DRVOPROMET CO DRUŠTVO SA
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAR
02329867
2,653.70
4,232
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT PING AN PODGORICA
02621339
386,340.82
1,440
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT TIR COMERC D.O.O. - BIJELO POLJE
02181096
477.73
5,091
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT FOOD TRADE D.O.O PODGORICA
02465680
10,709.56
2,230
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA ŽABAC D.O.O. - BAR
02433362
1,696.49
398
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA ZVEZDARA D.O.O. PODGORICA
02299151
42.36
2,201
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA IVI ZOGOVIC D.O.O. PODGORICA
02425823
13,699.64
2,305
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA INTERBOSS D.O.O. - BAR
02682133
6,634.36
523
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA JAHOVIC D.O.O. - BAR
02636727
21,432.86
671
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA KEYSTONE INVESTMENTS D.O.O. - BAR
02290278
25,795.78
242
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA KORAK D.O.O. KOTOR
02405717
2,474.30
3,370
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA M.I.S. DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
BUDVA
02617480
26.30
68
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA MAGIC MAPDOO BAR
02835312
174.85
306
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA MIVI COMMERCE D.O.O. - PODGORICA
02440865
8,578.73
1,385
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA MONTENEGRO - CLUB D.O.O. - BUDVA
02659271
142.03
1,220
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA NAVADOO BAR
02774348
292.45
1,558
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA NOVI POLO D.O.O. - BAR
02809605
1,978.32
1,194
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA PETKA DOO PODGORICA
02892286
142.76
12
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA PRVI MAJ NIKŠIC D.O.O. - NIKŠIC
02431360
15,409.01
2,159
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA RAA - COMPUTERS D.O.O. BAR
02063522
4,159.35
2,384
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA RAJKOVIC BROMS COMERC D.O.O. BAR (POKRENUT
POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
DRUŠTVO
02338017
397,953.46
1,434
ZA PROMET ROBA I USLUGA SV-RSA D.O.O. - IGALO
135
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,698
02657899
9,258,717.26
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA SLOBŠAR&COKDRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU, BUDVA
3,684
02257793
25,600.43 ZA PROMET ROBA I USLUGA SM & CO D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
87 02686767
1,979.76 ZA PROMET ROBA I USLUGA SNS D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
30302453134
11,791.90 ZA PROMET ROBA I USLUGA SP LUNA D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
37702210592
58,578.80 ZA PROMET ROBA I USLUGA TREF AUTO - PODGORICA
DRUŠTVO
20902632004
905.04
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA ,TURIZAM ,GRAĐEVINARSTVO I INVESTICIJE ARTEKS-M
D.O.O. - BUDVA
33502453185
1,832.40 ZA PROMET ROBA I USLUGA,, TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO I INVESTICIJE VSEVOLOD
DRUŠTVO
D.O.O. - KOTOR
50202670178
887.36
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA ,TURIZAM I INVESTICIJE TRI-D-BOKA D.O.O. - KOTOR
1,798
02623455
71.70
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, GRAĐEVINARSTVO I
INVESTICIJE CCCP - MONTENEGRO INVESTMENTSDOO KOTOR
1,634
02683130
2,672.18 ZA PROMET ROBA I USLUGA UNLIMIT MONTENEGRO D.O.O. BAR
DRUŠTVO
1,385
02418649
10,087.56 ZA PROMET ROBA I USLUGA HAMERO D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
5,121
02281139
103.85
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA, ŠPEDICIJU I TURIZAM IV ŠPED TURS D.O.O. BAR
3,556
02349167
6,111.65 ZA PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT ŽIMBEX D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
20502353164
15.00
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT NAN FA - BUDVA
2,809
02316811
3,219.71 ZA PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT POLAR INTERNATIONAL MONTENEGRO
DRUŠTVO
D.O.O. PODGORICA
1,481
02686210
1,713.92 ZA PROMET ROBA I USLUGE EXPORT-IMPORT FAJRONT CLUB D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
2,265
02461153
1,227.70 ZA PROMET ROBA INTERNATIONAL TRADE COMPANY D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,754
DRUŠTVO
02630010
6,442.28 ZA PROMET ROBA IUSLUGA IVALAR - D.O.O. - BAR
2,121
02279258
15.00
DRUŠTVO
ZA PROMET ROBA ,USLUGA I PROIZVODNJU JOVAS D.O.O. PODGORICA
71002053012
DRUŠTVO
293.92
ZA PROMET ROBA,USLUGE I SPOLJNU TRGOVINU SOLVENT D.O.O. PODGORICA
57102696886
2,229.61 ZA PROMET ROBE, EXPORT-IMPORT ADAGIO-STYLE D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
52702283506
DRUŠTVO
15.00
ZA PROMET ROBE I USLUGA STARI JASEN-PROMET D.O.O. -PETROVAC
1,041
02785650
632.72
DRUŠTVO
ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE ALBOMI D.O.O. NIKŠIC
1,811
DRUŠTVO
02705362
6,262.94 ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE VIRDŽINA D.O.O. - NIKŠIC
1,802
02757591
15,503.49 ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE GOSTOJEVICID.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
95102780534
DRUŠTVO
1,308.87 ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE DM - TRADE D.O.O. - NIKŠIC
1,040
02720833
2,118.31 ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE DRAGON - TRADE D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
1,683
02691655
17,816.49 ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE EVERGREEN - MONTD.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
1,041
02690314
2,943.11 ZA PROMET ,TRGOVINU I USLUGE ETAR D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
12 02694298
DRUŠTVO
477.50
ZA PROMET ,TRGOVINU I USLUGE JANA D.O.O. - NIKŠIC
10402670003
1,523.37 ZA PROMET ,TRGOVINU I USLUGE JUMPER COM D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
1,796
DRUŠTVO
02746921
3,804.75 ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE LAK - SAN D.O.O. - NIKŠIC
1,832
02737396
970.04
DRUŠTVO
ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE LIDIJA D.O.O. - NIKŠIC
67102840162
DRUŠTVO
874.76
ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE M.B.M. D.O.O. PLUŽINE
136
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
42302866145
DRUŠTVO
3,619.98 ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE MARKOM D.O.O. NIKŠIC
53 02873885
DRUŠTVO
653.83
ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE MAS D.O.O. NIKŠIC
12902893550
DRUŠTVO
102.79
ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE MAŠO D.O.O. NIKŠIC
80902668114
DRUŠTVO
11,517.60 ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE MILONI-GROUP D.O.O. - NIKŠIC(RJEŠENJEM
ST.BR.443/14 OD 16.01.2015.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
48702850524
DRUŠTVO
1,850.79 ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE MONDO-BET D.O.O. - NIKŠIC
1,242
DRUŠTVO
02735652
4,622.47 ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE MONTE - METALD.O.O. NIKŠIC
2,018
DRUŠTVO
02690241
9,119.07 ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE NK-INVEST D.O.O. - NIKŠIC
1,186
DRUŠTVO
02783487
873.30
ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE SIMOVIC D.O.O. - NIKŠIC
1,990
DRUŠTVO
02724260
3,020.55 ZA PROMET ,TRGOVINU I USLUGE SIX D.O.O. - NIKŠIC
43702909545
DRUŠTVO
3,054.87 ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE STARS-MNE D.O.O. - NIKŠIC
23002951851
DRUŠTVO
1,427.54 ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE HANNA D.O.O. - NIKŠIC
1,938
DRUŠTVO
02708248
3,772.18 ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE WUNDERLING D.O.O. - BUDVA
2,062
DRUŠTVO
02430410
199.38
ZA PROMET, TURIZAM, PROIZVODNJU I USLUGE PUCI D.O.O. - ULCINJ
19 02457989
DRUŠTVO
8,861.28 ZA PROMET ,TURIZAM, PROIZVODNJU I USLUGE RINA-COMPANY - ULCINJ
1,805
DRUŠTVO
02662213
154.88
ZA PROMET ,TURIZAM ,USLUGE I UGOSTITELJSTVO KR D.O.O. - ULCINJ
2,207
DRUŠTVO
02662221
783.98
ZA PROMET ,TURIZAM ,USLUGE I UGOSTITELJSTVO LEO D.O.O. - ULCINJ
1,195
DRUŠTVO
02688301
344.94
ZA PROMET ,TURIZAM ,USLUGE I UGOSTITELJSTVO RENESANSA - ULCINJ
2,111
DRUŠTVO
02700158
27,323.43 ZA PROMET, TURIZAM, USLUGE I UGOSTITELJSTVOSAMM ENGINEERING DOO ULCINJ
2,390
DRUŠTVO
02432226
2,897.76 ZA PROMET ,USLUGE I INŽENJERING ,EXPORT-IMPORT MONTE LUMI D.O.O. ULCINJ
1,235
DRUŠTVO
02309211
12,449.83 ZA PROMET, USLUGE I MARKETING TRIM CENTAR D.O.O. NIKŠIC
2,121
DRUŠTVO
02323613
15.00
ZA PROMET,TRANSPORT,UGOSTITELJSTVO I USLUGE PREGALAŠTVO D.O.O.
1,495
DRUŠTVO
02666219
325.00
ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE AMSTAR D.O.O. - TIVAT
53 02740796
DRUŠTVO
3,707.71 ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE VVK KOMERC D.O.O. NIKŠIC
74702707411
DRUŠTVO
1,196.83 ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE G&D-HERC D.O.O. NIKŠIC
1,360
DRUŠTVO
02766965
1,325.06 ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE KAŠMIR D.O.O. NIKŠIC
74702743892
DRUŠTVO
879.98
ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE LIFE COM D.O.O. NIKŠIC
71002744996
DRUŠTVO
61,367.08 ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE LP CREATIVE D.O.O. NIKŠIC
3,048
DRUŠTVO
02431777
11,625.85 ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE PERCHE NODOO BUDVA (POKRENUT POSTUPAK
DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
24902761025
DRUŠTVO
786.86
ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE CRYSTAL PLANET D.O.O. NIKŠIC
1,158
DRUŠTVO
02795710
6,784.84 ZA PROMET,TRGOVINU I USLUGE,EXPORT-IMPORT MONKAN D.O.O. NIKŠIC
51 02404818
DRUŠTVO
3,893.63 ZA PROMET,TURIZAM,PROIZVODNJU I USLUGE ONDA-BLU D.O.O. ULCINJ
41602671107
DRUŠTVO
9,511.50 ZA PROMET,USLUGE I GRAĐEVINARSTVO KUMAR HOLDINGD.O.O. BAR
45902878534
DRUŠTVO
137.99
ZA PROMET,USLUGE I PROIZVODNJUOFFICE CENTER ONED.O.O.PODGORICA
3,468
DRUŠTVO
02383349
13,354.26 ZA PROPAGANDU, MARKETING I USLUGE DILEMINT D.O.O. - TIVAT
2,121
DRUŠTVO
02395231
15.00
ZA PRUŽANJE GRAĐEVINSKIH USLUGA - NISKOGRADNJA EURO -MONT D.O.O. PODGORICA
64802653761
DRUŠTVO
758.53
ZA PRUŽANJE I POSREDOVANJE U USLUGAMA ,NEKRETNINAMA ,INVESTICIONOM
137
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
ULAGANJU ,INŽENJERING ,KONSALTING ,MARKETING ,MENADŽMENT ,TURIZAM ,EXPORT-IMPORT
ARTEMIDA GROUP D.O.O. - TIVAT
81402448351
15.00
DRUŠTVO
ZA PRUŽANJE KONSULTANSKIH USLUGA SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCUAGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I RAZVOJ POSLOVNIH SISTEMA PODGORICA
33202928680
2,817.87 ZA PRUŽANJE RACUNOVODSTVENIH USLUGA D.O.O. FINANCE ACCOUNTING BAR
DRUŠTVO
1,727
7,288.78 ZA PRUŽANJE USLUGA RHEA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02621657
2,265
2,837.35 ZA PRUŽANJE USLUGA SMJEŠTAJA I ZBRINJAVANJA STARIH LICA TMM D.O.O. DRUŠTVO
02639769
PODGORICA
2,131
2,513,169.71
DRUŠTVO
ZA PRUŽANJE USLUGA U GRAĐEVINARSTVU CUTTER D.O.O. PODGORICA
02356074
2,694
13,046.03 ZA RADIO-TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI FOKUS D.O.O. - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02270854
28302652986
513.87
DRUŠTVO
ZA RAĐEVINARSTVO I TRGOVINU ,EXPORT-IMPORT GP INFINITY SOLUTIONS D.O.O. ULCINJ
1,509
2,416,991.75
DRUŠTVO
ZA RAZVOJ I ULAGANJA TILMONT D.O.O. PODGORICA
02319616
2,480
343,514.60ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA ADRIATIC INVESTMENTSD.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
02639254
1,598
492.04
DRUŠTVO
ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA BONAKE MONTENEGROD.O.O.
02676915
PODGORICA
2,622
30,862.52 ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA MEDITERAN ADRIATIC RESORTS D.O.O.
DRUŠTVO
02662698
PODGORICA
46 02618940
11,060.70 ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA OYKUMENA MONTENEGRO D.O.O. DRUŠTVO
HERCEG NOVI
2,480
648,560.69ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA PROPERTY INVESTMENTS D.O.O. DRUŠTVO
02640813
PODGORICA
91302796724
112,166.43ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA MONTIL CAPITAL D.O.O. - KOTOR
DRUŠTVO
2,223
DRUŠTVO
529,297.09ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA SAN INVESTMENTSD.O.O. PODGORICA
02642239
23702676834
18,063.13 ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA WALDORF D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
74102690861
DRUŠTVO
58,959.97 ZA RAZVOJ PROJEKATA SA NEKRETNINAMA IRENE IMMOBILIARED.O.O. PODGORICA
41602386810
7,081.16 ZA RAZVOJ SPORTA I PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. NOVA STARS PODGORICA
DRUŠTVO
1,495
DRUŠTVO
96.83
ZA REKLAMU, PROPAGANDU, UMJETNICKO STVARALAŠTVO, PROIZVODNJU, PROMET I
02668475
USLUGE ARTUS D.O.O. - TIVAT
1,458
160,313.81ZA REMONT I IZGRADNJU BRODOVA BRODOREMONTNO DRUŠTVO TOLE D.O.O.
DRUŠTVO
02256673
KOTOR
2,769
41,456.83 ZA RIBARSTVO NA MORU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT JADRAN RIBA A.D. DRUŠTVO
02016320
KOTOR
3,737
12,776.63 ZA RIBARSTVO,PROIZVODNJU,TRGOVINU,TURIZAM,SAOBRACAJ I SPOLJNU TRGOVINU
DRUŠTVO
02225913
DEDIKOL D.O.O. - BAR
1,158
1,278,999.32
DRUŠTVO
02673541
ZA RPOIZVODNJU, PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PBS D.O.O. - HERCEG NOVI
2,183
13,139.87 ZA SAOBRACAJ AP PODGORICAD.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02637251
18802467968
4,736.12 ZA SAOBRACAJ I TRGOVINU MAT - NIKD.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
6 02431602
1,285.70 ZA SAOBRACAJ, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO , TURIZAM I USLUGE N & B TRADE
DRUŠTVO
D.O.O. - BAR
3,216
546.38
DRUŠTVO
02326680
ZA SAOBRACAJ, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE DIKSON-MILOVIC D.O.O. PODGORICA
138
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
186
DRUŠTVO
02421836
9,039.69 ZA SAOBRACAJ, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE NN & L D.O.O. BAR
DRUŠTVO
1,984
02655101
9,176.14 ZA SAOBRACAJ, UGOSTITELJSTVO I USLUGE SFINGA LINED.O.O. - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
ZA SAOBRACAJ,TRGOVINU I TURIZAM KONVOJ TRAVEL D.O.O. PLJEVLJA
1,817
02279371
232.00
DRUŠTVO
283
02620987
6,465.71 ZA SAOBRACAJ,UGOSTITELJSTVO I USLUGE TANI TOURS DOO ULCINJ
DRUŠTVO
1,937
02361361
12,991.84 ZA SAOBRACAJ,UGOSTITELJSTVO I USLUGE ŠCEPO TOURS DANILOVGRAD
DRUŠTVO
1,948
02298767
32,380.18 ZA SPECIJALNA MINIRANJA, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VAMCO - MINER D.O.O.
- PLJEVLJA
DRUŠTVO
ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I PROIZVODNJU A.L. CHEMICMONT D.O.O.
814
02279843
15.00
PODGORICA
DRUŠTVO
3,575
02096773
39,137.52 ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I TURIZAM MARK PRODUKT INTERNACIONAL
D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
781
02081890
8,859.91 ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AUTO OBNOVA D.O.O. PODGORICA
JEREVANSKA 3
DRUŠTVO
4,310
02116294
46,471.71 ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU METALKA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
283
02200961
5,538.21 ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU NA VELIKO I MALO I USLUGE FINTA COMERCE
D.O.O. HERCEG NOVI
DRUŠTVO
3,425
02233258
4,588.93 ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU,PROIZVODNJU PROMET I USLUGE GORSKA
VILA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
ZA SPOLJNU, UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE EUROLINE D.O.O. PODGORICA
3,324
02104032
78.53
(POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
DRUŠTVO
ZA SPORTSKI MARKETING, PROMET I USLUGE NV SPORT D.O.O. NIKŠIC
10
02884356
441.29
DRUŠTVO
2,209
02694069
1,269.83 ZA TV, VIDEO,FILMSKU I OSTALU PRODUKCIJU WILD BEAUTY LIVE D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
4,253
02342952
3,895.74 ZA TELEKOMUNIKACIJU USLUGE ,TRGOVINU,EXPORT-IMPORT TRANSINTERCOM
D.O.O.PODGORICA
DRUŠTVO
ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE ALTCOM MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA
814
02465809
15.00
1,860
DRUŠTVO
02638177
3,790.90 ZA TEHNICKU ZAŠTITU WATCHER TECHNICAL SYSTEM D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
1,062
02733714
1,942.14 ZA TRANSPORT I PROMET ROBA I USLUGA BOKI COMERC D.O.O. - PODGORICA
688
DRUŠTVO
02767597
28,734.27 ZA TRANSPORT, TRGOVINU I USLUGE TRANSCONTAINER D.O.O. KOTOR
DRUŠTVO
ZA TRANSPORT, ŠPEDICIJU I TRGOVINU, EXPORT-IMPORT TRANS LOGISTICS CG
2,746
02429268
327.11
D.O.O. - PODGORICA
1,818
DRUŠTVO
02218933
39,169.57 ZA TRGOVINU , UGOSTITELJSTVO I USLUGE DORIJA D.O.O. HERCEG NOVI
1,375
DRUŠTVO
02666227
4,525.00 ZA TRGOVINU, GRADNJU I USLUGE, EXPORT-IMPORT DOBAR DAN D.O.O. - BUDVA
1,454
DRUŠTVO
02655861
2,263.42 ZA TRGOVINU, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE GTO NINDOO HERCEG - NOVI
1,140
DRUŠTVO
02641909
381.59
ZA TRGOVINU, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. MONTENEST - HERCEG NOVI
1,901
DRUŠTVO
02467321
107.05
ZA TRGOVINU, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE R & M EXTRA HERCEG - NOVI
3,412
DRUŠTVO
02393476
227.80
ZA TRGOVINU, EXPORT-IMPORT BUKOVICA S.B. D.O.O. PLJEVLJA
2,428
DRUŠTVO
02419386
4,522.10 ZA TRGOVINU, EXPORT-IMPORT I USLUGE ANITA M - PODGORICA
564
DRUŠTVO
02386640
30,569.95 ZA TRGOVINU EXPORT-IMPORT L.A ŠPEDING D.O.O. PLJEVLJA
3,556
DRUŠTVO
02342545
6,467.99 ZA TRGOVINU I USLUGEMONTPLUS COMPANYD.O.O. PODGORICA
139
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,653
02297205
2,991.69 ZA TRGOVINU I INŽENJERING ŠIPAD-KOMERC D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
3,785
02102919
42.18
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I MARKETING ALAND K.D. NIKŠIC
20 02254743
2,664.12 ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU, EXPORT-IMPORT ARSENIJE D.O.O. PLJEVLJA
DRUŠTVO
3,117
02381800
902.60
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I PROMET BREMA D.O.O. BUDVA
81402415763
15.00
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT - IMPORT MONTECAN D.O.O. PODGORICA
1,348
02268213
2,627.67 ZA TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT VELIMONT D.O.O.
DRUŠTVO
PODGORICA
3,550
02380943
872.16
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I PROMET RS GLOBAL D.O.O. PODGORICA
1,329
02087014
1,089.70 ZA TRGOVINU I TURIZAM EXPORT- IMPORT GB & SONS D.O.O.BAR
DRUŠTVO
81402467674
15.00
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I TURIZAM IMPERIAL GROUP D.O.O. - BUDVA
4,020
02071789
6,773.34 ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVOVLADAR K.D. KOMPLEMENTARA JELUŠIC DARINKE
DRUŠTVO
37 02648768
115.34
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE BRAND & CO D.O.O. PLJEVLJA
4,077
02356309
2,577.69 ZA TRGOVINU I USLUGE LAMB TRADE D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,921
02437660
1,992.54 ZA TRGOVINU I USLUGE MTM D.O.O. BAR
DRUŠTVO
1,349
02417553
8,138.12 ZA TRGOVINU I USLUGE ALEXIS D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
3,642
02262614
29,376.62 ZA TRGOVINU I USLUGE AUTO KUCA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,908
02379627
30.00
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE B M S D.O.O. BUDVA
3,716
02331578
975.80
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE BACIOK.D. KOMPLEMENTARA JOVOVIC MILKE
3,401
02386313
1,969.85 ZA TRGOVINU I USLUGE BULAJIC CO. D.O.O. KOTOR (POKRENUT POSTUPAK
DRUŠTVO
DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
3,233
02330113
3,063.42 ZA TRGOVINU I USLUGE V-D KOMERC K.D. NIKŠIC
DRUŠTVO
1,271
DRUŠTVO
02641330
92.93
ZA TRGOVINU I USLUGE VVS D.O.O.- BAR
59 02677130
324.49
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE VIKTOR DEVELOPMENT D.O.O. - BAR
1,228
DRUŠTVO
02459329
1,948.83 ZA TRGOVINU I USLUGE VILUX D.O.O. BAR
4,419
02309491
6,138.65 ZA TRGOVINU I USLUGE VLAHOVIC MEDITERAN O.D. PODGORICA
DRUŠTVO
2,839
DRUŠTVO
02160404
2,135.06 ZA TRGOVINU I USLUGE VUCKOVIC K.D. NIKŠIC
1,411
02740087
2,245.92 ZA TRGOVINU I USLUGE GOLD MARINE TRADING D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
2,620
DRUŠTVO
02406519
5,526.01 ZA TRGOVINU I USLUGE GORANA-PROMET D.O.O. BAR
3,541
02354861
3,629.65 ZA TRGOVINU I USLUGE GRANIT-MERMER D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
81002777428
DRUŠTVO
1,763.22 ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. ANA I GOGA - NIKŠIC
73902386763
858,805.88ZA TRGOVINU I USLUGE DATA PROJECT ELECTRONICS D.O.O. BAR
DRUŠTVO
3,810
DRUŠTVO
02295067
4,858.17 ZA TRGOVINU I USLUGE DIDAKTA K.D. - PODGORICA
18502329832
DRUŠTVO
93,979.39 ZA TRGOVINU I USLUGE DILA D.O.O. TIVAT(RJEŠENJEM ST.BR. 540/14 OD 16.01.2015.
GOD. OTVARA SE STECAJ)
65502726688
DRUŠTVO
96,787.75 ZA TRGOVINU I USLUGE DSK SOJUZ 2000 D.O.O. - BAR
30002901943
DRUŠTVO
1,517.72 ZA TRGOVINU I USLUGE ĐORĐE I DADO D.O.O. HERCEG NOVI
1,364
DRUŠTVO
02663147
7,142.97 ZA TRGOVINU I USLUGE E-SISTEM MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICA
41002450160
DRUŠTVO
893.04
ZA TRGOVINU I USLUGE EURO MINA COMERC D.O.O. - BAR
140
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
65
DRUŠTVO
02111047
975,919.94ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORT KEKA D.O.O BAR
4,100
DRUŠTVO
02346745
832.72
ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. LISCA PODGORICA
2,487
DRUŠTVO
02343134
21,518.22 ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT LARMONT D.O.O. PODGORICA
184
DRUŠTVO
02956098
45.00
ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT PEŠALJ D.O.O. TIVAT
2,121
DRUŠTVO
02421798
15.00
ZA TRGOVINU I USLUGE INTEREKO D.O.O. PODGORICA
107
DRUŠTVO
02904977
1,871.63 ZA TRGOVINU I USLUGE JAŠO D.O.O. HERCEG NOVI
467
DRUŠTVO
02467666
6,274.73 ZA TRGOVINU I USLUGE K & K ELECTRONICS MONTENEGRO D.O.O. BAR
2,133
DRUŠTVO
02681587
21,841.26 ZA TRGOVINU I USLUGE KNJIŽARE PIRAMIDADOO HERCEG - NOVI
51
DRUŠTVO
02409755
18,554.44 ZA TRGOVINU I USLUGE KOMERC KEKA D.O.O. - BAR
2,230
DRUŠTVO
02640031
607.34
ZA TRGOVINU I USLUGE KOMTEK D.O.O. - KOTOR
3,907
DRUŠTVO
02390825
407.17
ZA TRGOVINU I USLUGE KOPERNIKUS D.O.O. - PODGORICA
1,129
DRUŠTVO
02242648
4,299.05 ZA TRGOVINU I USLUGE LORIKIT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
BUDVA
494
DRUŠTVO
02770946
131,218.76ZA TRGOVINU I USLUGE LT - PROMETD.O.O. NIKŠIC(RJEŠENJEM ST.BR. 575/14 OD
16.01.2015 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
283
DRUŠTVO
02875977
1,198.88 ZA TRGOVINU I USLUGE MANDIC IPON 2 HERCEG NOVI
312
DRUŠTVO
02400553
1,626.53 ZA TRGOVINU I USLUGE MERKATOR CO, D.O.O, PODGORICA
2,599
DRUŠTVO
02300311
158.70
ZA TRGOVINU I USLUGE MIB-6 D.O.O. NIKŠIC
4,691
DRUŠTVO
02297507
778.32
ZA TRGOVINU I USLUGE MIL - LTD D.O.O. NIKŠIC
1,041
DRUŠTVO
02751739
168.67
ZA TRGOVINU I USLUGE MILANO FURS D.O.O. - BUDVA
1,462
DRUŠTVO
02459442
14,045.51 ZA TRGOVINU I USLUGE MIRARO CG D.O.O. KOTOR
2,116
DRUŠTVO
02456281
2,467.10 ZA TRGOVINU I USLUGE MODENA D.O.O. - PODGORICA
1,942
DRUŠTVO
02745534
2,221.79 ZA TRGOVINU I USLUGE MONTENEGRO TRADE D.O.O. PODGORICA
1,811
DRUŠTVO
02410443
11,521.81 ZA TRGOVINU I USLUGE N & M, DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
403
DRUŠTVO
02730090
1,076.83 ZA TRGOVINU I USLUGE PANORAMA PLUS D.O.O. - BAR
45
DRUŠTVO
02888513
130.26
ZA TRGOVINU I USLUGE PARIZ SPORT D.O.O.BAR
1,805
DRUŠTVO
02718863
8,869.46 ZA TRGOVINU I USLUGE PLAVNIK COMERC D.O.O. - BAR
244
DRUŠTVO
02771209
57,956.99 ZA TRGOVINU I USLUGE PRINC CG D.O.O. - PODGORICA
2,474
DRUŠTVO
02350343
9,382.41 ZA TRGOVINU I USLUGE PROMETESTA CO.D.O.O. BAR
788
DRUŠTVO
02884933
4,450.12 ZA TRGOVINU I USLUGE PHS D.O.O. HERCEG NOVI
1,866
DRUŠTVO
02406373
46,164.74 ZA TRGOVINU I USLUGE RADONIC D.O.O. - BUDVA
65
DRUŠTVO
02318032
1,348.60 ZA TRGOVINU I USLUGE RANO O.D. - PODGORICA
4,118
DRUŠTVO
02377616
2,321.25 ZA TRGOVINU I USLUGE RATAC CO D.O.O. BAR
1,347
DRUŠTVO
02792443
4,982.31 ZA TRGOVINU I USLUGE RUSTIKO D.O.O. BAR
2,077
DRUŠTVO
02381729
1,537.18 ZA TRGOVINU I USLUGE RHISON CO. D.O.O. KOTOR
1,193
DRUŠTVO
02759969
1,911.99 ZA TRGOVINU I USLUGE SAVIC CG BAR
1,138
DRUŠTVO
02758334
298.14
ZA TRGOVINU I USLUGE ST. OLIVER D.O.O. - BAR
230
DRUŠTVO
02916177
1,816.45 ZA TRGOVINU I USLUGE SUNĐER BOB D.O.O. - PLJEVLJA
141
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,639
DRUŠTVO
02195097
1,226.69 ZA TRGOVINU I USLUGE SUPERDINAR K.D. NIKŠIC (POKRENUT POSTUPAK
DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE SHUGE D.O.O. - PODGORICA
1,866
02631016
15.00
DRUŠTVO
683
02843692
23,455.77 ZA TRGOVINU I USLUGE T-MARKET D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,882
02430851
25,047.06 ZA TRGOVINU I USLUGE TAMIL D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE TARA PROMET D.O.O. - PLJEVLJA
20
02779544
325.18
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE TONG DA D.O.O. DANILOVGRAD
2,326
02448203
362.71
DRUŠTVO
765
02821923
2,564.68 ZA TRGOVINU I USLUGE TONY D.O.O. - ŽABLJAK
DRUŠTVO
1,313
02437619
1,449.23 ZA TRGOVINU I USLUGE TRIO - SPORT DOO BAR
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE TRIUMPH D.O.O. - BAR (POKRENUT POSTUPAK
1,208
02665093
163.30
DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
DRUŠTVO
1,689
02747758
9,568.63 ZA TRGOVINU I USLUGE FALANGA D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
1,003
02792451
6,145.31 ZA TRGOVINU I USLUGE FLORAL GIFT D.O.O. BAR
DRUŠTVO
1,655
02660407
3,745.15 ZA TRGOVINU I USLUGE COTTON BAR D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
2,558
02348594
3,125.19 ZA TRGOVINU I USLUGE XANADU TRADE D.O.O. HERCEG NOVI
DRUŠTVO
417
02683890
162,687.94ZA TRGOVINU I USLUGE. EXPORT - IMPORT SIMBOLD.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
766
02814374
5,051.69 ZA TRGOVINU I USLUGEBIT-B D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
3,735
02361957
3,124.08 ZA TRGOVINU I USLUGE,EXPORT-IMPORT AVIA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE,EXPORT-IMPORT DELTA GROUP D.O.O. TIVAT
180
02863103
15.00
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE,EXPORT-IMPORT EUROPEAN GLORY D.O.O. TIVAT
53
02986728
55.00
DRUŠTVO
422
02905078
3,454.60 ZA TRGOVINU I USLUGE,EXPORT-IMPORT M INVESTMENTS D.O.O. BUDVA
3,412
DRUŠTVO
02324598
1,291.29 ZA TRGOVINU I USLUGEOPERATIVAK.D. NIKŠIC
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGEPLENTYD.O.O. - BAR
2,796
02138786
434.83
602891085
DRUŠTVO
1,433.11 ZA TRGOVINU INTEROX D.O.O. KOTOR
DRUŠTVO
509
02059843
6,549.23 ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT AZALEA D.O.O TIVAT
1,039
DRUŠTVO
02203448
1,220.33 ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO I GRAĐEVINARSTVO, EXPORT-IMPORT RUJELA D.O.O.
PODGORICA
3,520
DRUŠTVO
02323281
703.82
ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO JIANHUA DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU - CETINJE
718
DRUŠTVO
02382962
645.36
ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO MAR-MI D.O.O. PODGORICA
1,803
DRUŠTVO
02435861
36,311.00 ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO MONTERA - D.O.O. - NIKŠIC
4,190
DRUŠTVO
02057620
11,731.44 ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO,EXPORT-IMPORT KOVACEVIC-CALGARY D.O.O.
PODGORICA
1,551
DRUŠTVO
02267187
225.51
ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO,EXPORT-IMPORT UGOSTITELJSTVO I TURIZAMMIGOL
HERCEG NOVI
20
DRUŠTVO
02099080
7,290.19 ZA TRGOVINU NA VELIKO I SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE I POSREDOVANJE U
PROEMTU ROBE I USLUGA ABEX COMPANY D.O.O. - PODGORICA
1,587
DRUŠTVO
02467704
83,615.83 ZA TRGOVINU NA MALO I VELIKO D.O.O. G & E SAN- ULCINJ
402630117
DRUŠTVO
206.32
ZA TRGOVINU NA MALO I VELIKO ZIKI D.O.O. - ULCINJ
125
DRUŠTVO
02423022
9,577.21 ZA TRGOVINU, POSREDOVANJE I USLUGE PRO-AQUA MONTENEGRO D.O.O. - BUDVA
142
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
26802841835
DRUŠTVO
264.00
ZA TRGOVINU, POSREDOVANJE, PROIZVODNJU I USLUGE LANA COMPANY D.O.O.
TIVAT
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU, PREVOZ I TRANSPORT, EXPORT - IMPORT INKA - TRANS D.O.O.
2,121
02423308
15.00
CETINJE
DRUŠTVO
1,425
02294745
70,156.84 ZA TRGOVINU, PROIZVODJU,GRADNJU I USLUGE ŽITOMLIN NIKOLIC NIKOLA KD NIKŠIC
DRUŠTVO
4,157
02274094
3,292.57 ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE BIBERON D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
2,179
02415984
17,012.30 ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE EXPORT - IMPORT KERMES D.O.O.- CETINJE
DRUŠTVO
4,073
02358727
4,843.72 ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE, EXPORT-IMPORT ARGOPODGORICA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
2,235
02445727
39,194.85 ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE KASIMPEX D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
1,609
02411679
1,486.62 ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE TECH-LIVE MONTENEGRO D.O.O. - BIJELO
POLJE
DRUŠTVO
3,910
02389479
4,760.90 ZA TRGOVINU, PROJEKTOVANJE I USLUGE HIDROMAX, D.O.O., PODGORICA
DRUŠTVO
65502672456
1,303.78 ZA TRGOVINU, PROMET , POSREDOVANJE I USLUGE F. & V. ITA - MNE D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
34902767422
1,875.55 ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE BEST HOUSE COMPANY D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
1,165
02424452
286,668.59ZA TRGOVINU ,PROMET I USLUGE GORMONT D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,325
02764172
8,488.52 ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE DILE D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT LA PELLA - PODGORICA
3 02794802
335.00
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NEMANJA R D.O.O. PODGORICA
4 02948494
742.88
DRUŠTVO
3,684
02323222
100,468.45ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE, EXPORT.IMPORT DISKONTEURO D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE PROTON GROUP D.O.O. BUDVA
66 02973111
634.88
DRUŠTVO
1,650
02641810
3,787.38 ZA TRGOVINU, SAOBRACAJ I USLUGE D.O.O. M-TOURS HERCEG NOVI
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU SAOBRACAJ UGOSTITELJSTVO ELLA D.O.O. HERCEG-NOVI
4,191
02369869
215.08
DRUŠTVO
16502892871
8,339.67 ZA TRGOVINU, TRANSPORT I TURIZAM EXPORT - IMPORT RAVUĐO D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
47202880008
4,147.50 ZA TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO AMELA & COD.O.O.ULCINJ
DRUŠTVO
2,526
02663996
1,065.19 ZA TRGOVINU ,TURIZAM I UGOSTITELJSTVO OSKAR D.O.O. - ULCINJ
DRUŠTVO
1,137
02719886
8,578.52 ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE SLADJA COMPANY D.O.O. BAR
DRUŠTVO
1,452
02779323
6,071.01 ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE AP-SARA D.O.O. - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
1,276
02646315
8,594.21 ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE GEOINVESTBILD D.O.O.- HERCEG NOVI
DRUŠTVO
94 02932997
9,826.30 ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT-IMPORT SEMNOIT D.O.O. - BUDVA
47202331411
DRUŠTVO
317.31
ZA TRGOVINU TURIZAM I USLUGE JUGOGENEX D.O.O. BAR
DRUŠTVO
6 02635054
1,762.02 ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE RAVIC D.O.O. TIVAT
DRUŠTVO
32602866374
12,783.77 ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE FAMILY & COM D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE WEALTHY GROUP D.O.O. BUDVA
30402664135
15.00
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU, TURIZAM, MARKETING, ŠPEDICIJU, PROIZVODNJU I USLUGE
68 02395703
922.30
MONTEPLAY D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
57302650606
127,434.67ZA TRGOVINU ,TURIZAM ,PROMET ROBA I USLUGA ALLIANZ KAPITAL D.O.O. - BUDVA
1,383
DRUŠTVO
02451859
789.38
ZA TRGOVINU ,TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I SAOBRACAJ EXPORT-IMPORT EMMA
143
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
COMPANY D.O.O. - ULCINJ
1,594
DRUŠTVO
02400081
25,818.69 ZA TRGOVINU, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I SAOBRACAJ RION D.O.O. - ULCINJ
2,413
DRUŠTVO
02377209
3,058.01 ZA TRGOVINU, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, SAOBRACAJ I OSIGURANJE ATLANTIC
D.O.O. - ULCINJ
DRUŠTVO
208 02733579
1,166.01 ZA TRGOVINU, TURIZAM, CATERING, EXPORT - IMPORT LUX COMPANY D.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
3,993
02367467
3,379.79 ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE TAMI D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
241 02622629
4,163.98 ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE HN - MIRELLI - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU ,UGOSTITELJSTVO I USLUGE ŠILE - COM D.O.O. - HERCEG NOVI
1,901
02466279
51.98
DRUŠTVO
207 02466309
3,621.47 ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET BOKA FUND LIMITED D.O.O. KOTOR
DRUŠTVO
1,517
02760037
47,616.42 ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET D.O.O. AGRAR PRODUKT - PODGORICA
DRUŠTVO
1,237
02696223
193,362.98ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET MOBILLE D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET PRONEK DRUŠTVO SA OGRANICENOM
2,424
02641500
218.32
ODGOVORNOŠCU- PODGORICA
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET PROFSOJUZ D.O.O. - PODGORICA
4,061
02384264
2.06
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU USLUGE MILOVANOVIC COMPANYOD KOTOR
2,886
02273691
698.76
DRUŠTVO
2,246
02144263
8,864.67 ZA TRGOVINU,EXPORT-IMPORT CENTAR-EXPORT,D.O.O PLJEVLJA
DRUŠTVO
2,924
02394073
1,310.98 ZA TRGOVINU,PROIZVODNJU I USLUGE,EXPORT-IMPORT PLAY D.O.O. CETINJE
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU,PROMET I USLUGE MD PLUS D.O.O. NIKŠIC
96 02796759
588.11
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU,PROMET I USLUGE CEŠKI DOM DOO PODGORICA
922 02652048
237.34
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU,SAOBRACAJ,UGOSTITELJSTVO I USLUGE BOBANA D.O.O. HERCEG
116 02380536
662.79
NOVI
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU,SAOBRACAJ,UGOSTITELJSTVO I USLUGE NERETVA W D.O.O. HERCEG
3,446
02380544
541.08
NOVI
DRUŠTVO
1,916
02350874
27,571.78 ZA TRGOVINUTETAD.O.O. HERCEG NOVI
DRUŠTVO
1,410
02446286
27,940.49 ZA TRGOVINU,TRANSPORT I TURIZAM EXPORT - IMPORT VURAĐO D.O.O. CETINJE
DRUŠTVO
2,176
02657716
2,130.72 ZA TRGOVINU,TURIZAM EXPORT-IMPORT UGOSTITELJSTVO I USLUGE EDONI & BIMI D.O.O. - ULCINJ
13 02153122
DRUŠTVO
150.31
ZA TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE MISTRA D.O.O. BAR
124 02408198
DRUŠTVO
16,366.95 ZA TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE CARAPAN COMPANY D.O.O. PETROVAC NA MORU
153 02433176
DRUŠTVO
809.08
ZA TRGOVINU,TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I SAOBRACAJ PANA D.O.O. ULCINJ
80 02387239
DRUŠTVO
584.37
ZA TRGOVINU,TURIZAM,UGOSTITELJSTVO I SAOBRACAJ,EXPORT-IMPORT BOSS
COMPANY D.O.O. ULCINJ
418 02065860
DRUŠTVO
34,681.89 ZA TRGOVINU,TURIZAM,UGOSTITELJSTVO,EXPORT-IMPORT STOJANOVIC
D.O.O.PODGORICA
432 02782111
DRUŠTVO
1,430.74 ZA TRGOVINU,UVOZ-IZVOZ I USLUGE MONTENEGRO TRADING COMPANY D.O.O.
NIKŠIC
1,826
DRUŠTVO
02446073
4,900.91 ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I USLUGE BOGORAS DOO HERCEG NOVI (NA
OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U H.NOVOM POSL.BR.K.71/12 UPISAN U KAZNENU
EVIDENCIJU CRPS-A)
277 02637413
115.82
DRUŠTVO
ZA TRGOVINU,USLUGE,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM ATOS D.O.O. - ŽABLJAK
2,121
DRUŠTVO
02384248
15.00
ZA TRGOVIU I GRAĐEVINSKO ZANATSKE RADOVE DACA MONT DRUTŠVO SA
144
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
OGRANICENOM OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
1,761
DRUŠTVO
02389495
3,390.58 ZA TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE TRIKOM D.O.O. PODGORICA
2,096
DRUŠTVO
02658577
610.70
ZA TURIZAM , TRGOVINU I USLUGE TIMUN D.O.O. - BUDVA
89
DRUŠTVO
02826089
3,484.95 ZA TURIZAM I POSLOVNE USLUGEGO SAIL D.O.O. BUDVA
117
DRUŠTVO
02104946
8,456.49 ZA TURIZAM I PROMET PLUS TOURS D.O.O. BAR
3,831
DRUŠTVO
02112264
10,487.55 ZA TURIZAM I TRGOVINU, EXPORT-IMPORT WAMAX D.O.O. PODGORICA
18
DRUŠTVO
02879751
550.95
ZA TURIZAM I UGOSTITELJSKE USLUGE STRELA + D.O.O. BUDVA
2,484
DRUŠTVO
02398443
2,234.85 ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO FORZA INVESTMENT D.O.O. - PODGORICA
2,761
DRUŠTVO
02398427
13,092.92 ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO SPORTNET D.O.O. PODGORICA
488
DRUŠTVO
02699036
7,015.18 ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO CRNA GORA - TURS D.O.O. - BUDVA
817
DRUŠTVO
02664216
363.92
ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO WORD D.O.O. - BUDVA
528
DRUŠTVO
02804263
15.00
ZA TURIZAM I USLUGE EVGENIYA D.O.O. TIVAT
814
DRUŠTVO
02671409
15.00
ZA TURIZAM I USLUGE, EXPORT - IMPORT GEROMD.O.O. KOTOR
1,462
DRUŠTVO
02646056
694.95
ZA TURIZAM I USLUGE ZED - ID.O.O. BAR
1,864
DRUŠTVO
02656752
98.22
ZA TURIZAM I USLUGE IROLIN MONTENEGRO INVEST D.O.O. - HERCEG NOVI
249
DRUŠTVO
02402297
10,949.50 ZA TURIZAM I USLUGE MIŠEVIC D.O.O. - BAR
384
DRUŠTVO
02667045
4,050.88 ZA TURIZAM I USLUGE MONT TERRACE D.O.O. - HERCEG NOVI
1,388
DRUŠTVO
02667061
497.34
ZA TURIZAM I USLUGE PROFITREK - HERCEG NOVI
1,405
DRUŠTVO
02688581
8,218.79 ZA TURIZAM I USLUGE CONNECT COMPANY EXPORT-IMPORT D.O.O. - TIVAT
1,011
DRUŠTVO
02712946
15,019.59 ZA TURIZAM, INVESTICIJE, PROMET I USLUGE AURORA MONT D.O.O. - BAR
2,561
DRUŠTVO
02466490
313.55
ZA TURIZAM, INVESTICIJE, PROMET I USLUGE MONTELES D.O.O. PODGORICA
3,183
DRUŠTVO
02430886
2,485.42 ZA TURIZAM INVESTICIJE, PROMET I USLUGE VIRAŽ D.O.O. - PODGORICA
65
DRUŠTVO
02620812
2,372.45 ZA TURIZAM, INVESTICIJE, PROMET I USLUGE KNAUF-SERVICE D.O.O. - BAR
422
DRUŠTVO
02672669
3,220.01 ZA TURIZAM ,INVESTICIJE ,PROMET I USLUGE PROGRESS D.O.O. - BUDVA
418
DRUŠTVO
02693577
7,605.95 ZA TURIZAM INVESTICIJE,PROMET I USLUGE LASTVA DEVELOPMENTD.O.O. BUDVA
342
DRUŠTVO
02793482
3,425.48 ZA TURIZAM, PROIZVODNJU, PROMET I USLIGE LIONS D.O.O. HERCEG NOVI
1,139
DRUŠTVO
02786575
1,999.91 ZA TURIZAM, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGETRAVEL V.V.J.B.D.O.O. HERCEG NOVI
2,121
DRUŠTVO
02401819
1,573.64 ZA TURIZAM, PROMET I USLUGE VILA ALEKSANDAR D.O.O. PODGORICA
2,210
DRUŠTVO
02647451
1,792.62 ZA TURIZAM, PROMET ROBA I USLUGA ALEN COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU
814
DRUŠTVO
02643880
15.00
ZA TURIZAM ,PROMET ROBA I USLUGA LIS DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU - BUDVA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
1,689
DRUŠTVO
02172097
9,985.05 ZA TURIZAM PROMET ROBA I USLUGA NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT ROBINIA
D.O.O BUDVA
60
DRUŠTVO
02438577
15,082.17 ZA TURIZAM, PROMET ROBA I USLUGA, TURIZAM, GRADJEVINARSTVO I INVESTICIJE
RUS INVEST GROUP D.O.O. - HERCEG NOVI
800
DRUŠTVO
02653630
6,591.47 ZA TURIZAM, PROMET, USLUGE EXPORT-IMPORT IDEAL DEVELOPMENT D.O.O. BUDVA
303
DRUŠTVO
02667339
5,191.20 ZA TURIZAM, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA MARINA GROUP D.O.O. - BUDVA
145
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
814
15.00
02677687
DRUŠTVO
ZA TURIZAM, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA RUNTEC DEVELOPMENT D.O.O. BUDVA
2,112
279.82
02671204
DRUŠTVO
ZA TURIZAM, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA FIRST MONT GROUPD.O.O. BUDVA
1,938
15.00
02693097
DRUŠTVO
ZA TURIZAM, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA CELTIC INVESTMENTS D.O.O. BUDVA
1,938
15.00
02674505
DRUŠTVO
ZA TURIZAM ,TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA GLAGOL D.O.O. - BUDVA
814
15.00
02675820
DRUŠTVO
ZA TURIZAM, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA GREENGORAD.O.O. BUDVA
1,938
15.00
02671018
DRUŠTVO
ZA TURIZAM, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA MONTENEGRO SERVICED.O.O.
BUDVA
2,193
471.70
02665182
DRUŠTVO
ZA TURIZAM, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA PAŠTROVICI INVESTMENT D.O.O. BUDVA
1,938
15.00
02667312
DRUŠTVO
ZA TURIZAM, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA RANTA D.O.O. - BUDVA
814
15.00
02685795
DRUŠTVO
ZA TURIZAM, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA SOFIYA D.O.O. - BUDVA
1,041
11,174.10 ZA TURIZAM, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA FASAMONT D.O.O. - BUDVA
02688611
DRUŠTVO
2,455
273.60
02464225
DRUŠTVO
ZA TURIZAM, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO ZOKI D.O.O. BAR
1,528
725.76
02663325
DRUŠTVO
ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE FAMILYD.O.O.NIKŠIC
93
2,286.43 ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE GOLD COAST D.O.O. - KOTOR
02749084
DRUŠTVO
466
1,621.71 ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ECK-INTERNATIONAL D.O.O. PETROVAC
02430673
DRUŠTVO
2,502
261.55
02618753
DRUŠTVO
ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT MONT DEVELOP HQ D.O.O. BAR
2,125
522.02
02617714
DRUŠTVO
ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ATLANTIQUE D.O.O. - BUDVA
1,620
31,783.95 ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT VELJA VODA LUX D.O.O. - TIVAT
02619237
DRUŠTVO
272
1,244.93 ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ID MONTENEGRO HOMES D.O.O. 02619253
DRUŠTVO
BUDVA
1,938
15.00
02617692
DRUŠTVO
ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT OXAL COMPANY D.O.O - BUDVA
1,558
30.95
02787237
DRUŠTVO
ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE HORTING MONTENEGRO D.O.O. - HERCEG NOVI
3,015
19,353.90 ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU DESIGN MAESTRO TIVAT
02415950
DRUŠTVO
2,336
6,012.85 ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU M.D.R. COMMERC D.O.O. HERCEG- NOVI
02428571
DRUŠTVO
699
8,734.13 ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I USLUGE P.A. VUJOVIC D.O.O. HERCEG NOVI
02783622
DRUŠTVO
3,349
577.31
02348608
DRUŠTVO
ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I USLUGE XANADU RENT-A-CAR D.O.O. HERCEG NOVI
65
4,739.98 ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, PROMET ROBA I USLUGA COYOTE D.O.O. - BAR
02729296
DRUŠTVO
2,109
3,831.79 ZA TURIZAM,GRAĐEVINARSTVO,SAOBRACAJ I USLUGE SAVICA - SL HERCEG NOVI
02465957
DRUŠTVO
4,966
108,644.97ZA TURIZAM,IZDAVACKU I PROMETNU DJELATNOST ADRIATIC CLUB INTERNATIONAL
02075091
DRUŠTVO
D.O.O. - BUDVA
2,568
941.00
02427419
DRUŠTVO
ZA TURIZAM,INVESTICIJE,PROMET I USLUGE IRINA D.O.O. PODGORICA
766
260.63
02621002
DRUŠTVO
ZA TURIZAM,INVESTICIJE,PROMET I USLUGE MS INVEST D.O.O. PODGORICA
1,672
02423456
296,524.64ZA TURIZAM,INVESTICIJE,PROMET I USLUGE REALITY D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
598
125.22
02728958
DRUŠTVO
ZA TURIZAM,PROMET I USLUGE VUCJI DAH DOO BERANE
310
02379007
2,216.53 ZA TURIZAM,PROMET I USLUGE DŽEDONALD COMPANY D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
61
6,037.51 ZA TURIZAM,TRGOVINU I USLUGE MONTELINE TRAVEL D.O.O. BUDVA
02397455
DRUŠTVO
1,354
2,917.20 ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU BIG-ENEX-TOURS DOO BAR(POKRENUT
02286866
DRUŠTVO
146
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
POSTUPAK RASPRAVLJANJA ZAOSTAVŠTINE)
4
4,878.88 ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU KASTEL PLUS D.O.O. NIKŠIC
02814099
DRUŠTVO
2,169
5,929.35 ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU STARI MLIN DOO BAR
02462770
DRUŠTVO
460
2,743.08 ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO I USLUGE NADA D.O.O. BAR
02433320
DRUŠTVO
412
4,149.01 ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO I USLUGE NOVI GLOBTURS DOO HERCEG NOVI (
02467445
DRUŠTVO
POSL.BROJ K.22/2013 UPISN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A.
4,324
604.25
02135426
DRUŠTVO
ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO I USLUGE TIMESTAR D.O.O. CETINJE
467
20,142.49 ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO,PROMET I USLUGE D.O.O. IMPERIAL PALACE
02349744
DRUŠTVO
PODGORICA
1,619
4,469.01 ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO,PROMET ROBA I USLUGA AELIT - MONTE D.O.O. BAR
02708914
DRUŠTVO
103
140.40
02903296
DRUŠTVO
ZA UGOSITELJSTVO I USLUGE VIDAK D.O.O. - HERCEG NOVI
2,121
15.00
02381010
DRUŠTVO
ZA UGOSTITELJSTVO , TURIZAM , TRGOVINU I USLUGE MELDEEP PTY, LIMITED D.O.O.
- PODGORICA
5,217
8,676.27 ZA UGOSTITELJSTVO , TRGOVINU I OSTALE USLUGE KLJAJEVIC B.POLJE
02058120
DRUŠTVO
2,490
2,996.26 ZA UGOSTITELJSTVO , TURIZAM I TRGOVINU NOJEVA BARKA - BARKA E NOJ`S D.O.O.
02361809
DRUŠTVO
DUŠICI - TUZI
83
832.23
02819333
DRUŠTVO
ZA UGOSTITELJSTVO , TURIZAM I USLUGE ART-BOR D.O.O. - HERCEG NOVI
2,461
7,061.48 ZA UGOSTITELJSTVO I PROMET ROBA I USLUGA MR.GOOD D.O.O. PODGORIC A
02347857
DRUŠTVO
797
54,857.15 ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU AMARILIS DRUŠTVO SA OGRANICENOM
02197308
DRUŠTVO
ODGOVORNOŠCU BUDVA
814
15.00
02676664
DRUŠTVO
ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM M & B TRADED.O.O. BUDVA
1,908
15.00
02438399
DRUŠTVO
ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.G. COMPANY D.O.O. - BUDVA
1,594
2,308.70 ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM EXPORT-IMPORT CO TROPICANA D.O.O - ULCINJ
DRUŠTVO
02756226
580
4,081.01 ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM TVRĐAVA KOSMAC DOO BUDVA
02805375
DRUŠTVO
3,816
466,680.21ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM HOLLEGRO D.O.O. ULCINJ
DRUŠTVO
02291525
2,097
12,915.99 ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE ZLATNA DAMA D.O.O. HERCEG NOVI
02710617
DRUŠTVO
79
1,124.80 ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE KAPOR DD D.O.O. - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02908476
2,238
8,473.30 ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE KB TRADE D.O.O. HERCEG NOVI
02433087
DRUŠTVO
1,272
4,143.20 ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE L D D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02363232
342
2,174.37 ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE MAKSIM - EM D.O.O. - HERCEG NOVI
02815630
DRUŠTVO
1,109
2,582.76 ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE NORSK D.O.O. - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02829762
1,808
4,671.24 ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE NT 3 D.O.O. HERCEG NOVI
02767481
DRUŠTVO
1,423
233,381.21ZA UGOSTITELJSTVO, PREVOZ I USLUGE D.O.O. NNM SAN - NIKŠIC
02417561
DRUŠTVO
110
1,095.67 ZA UGOSTITELJSTVO, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT LIRIA02910144
DRUŠTVO
HOTEL D.O.O. - PODGORICA
303
02844885
1,461.54 ZA UGOSTITELJSTVO, PROMET I USLUGE MLIN RAŠOVICA D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
1,425
2,659.07 ZA UGOSTITELJSTVO, PROMET I USLUGE MONACCO DVAD.O.O. HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02753529
3,729
02400367
391.43
DRUŠTVO
ZA UGOSTITELJSTVO, PROMET I USLUGE ORIENT D.O.O. PODGORICA
1,136
8,895.38 ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I TURIZAM PUŠKIN D.O.O. BAR
DRUŠTVO
02784289
1,207
26,295.68 ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE COBRA STAR D.O.O. BUDVA - PETROVAC
02645831
DRUŠTVO
147
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,683
9,996.76 ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE BRANCO D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
02642298
4,506
11,406.54 ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE GRINET D.O.O.BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02175789
47
545.00
DRUŠTVO
02801124
ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE JD - PRIVREDNIK - PLUŽINE
417
13,237.12 ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE MARTINS-GROUP D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
02870185
4,441
774.11
DRUŠTVO
02187396
ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE METEOR - BIJELO POLJE
24
110.75
DRUŠTVO
02854104
ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE REPUBLICA RAKONJE D.O.O. - BIJELO
POLJE
2,322
8,100.52 ZA UGOSTITELJSTVO ,TRGOVINU I USLUGE RMV BEDEM D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02655497
2,121
624.76
DRUŠTVO
02693810
ZA UGOSTITELJSTVO ,TRGOVINU I USLUGE CE GEVARA D.O.O. - NIKŠIC
2,890
1,825.34 ZA UGOSTITELJSTVO ,TRGOVINU ,SAOBRACAJ I USLUGE ALEGROTOURS
DRUŠTVO
02438429
MONTENEGRO D.O.O. - HERCEG NOVI
402815796
354.79
DRUŠTVO
ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM , PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE OPTIMIST
D.O.O. - TIVAT
88
5,064.50 ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM , TRGOVINU I USLUGE BLUE MAGIC MONTENEGRO
DRUŠTVO
02751747
D.O.O. - BUDVA
1,014
1,440.36 ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I EXPORT-IMPORT HEMINGWAY D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
02769123
95
412.53
DRUŠTVO
02888629
ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I TRGOVINU BOBOT D.O.O. ŠAVNIK
1,357
36,891.04 ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I TRGOVINU FASHION CLUB D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
02762161
1,784
1,145.32 ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE IRISH MOLLYSDOO BAR
DRUŠTVO
02641879
1,896
1,688.36 ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE NEDOVIC D.O.O. - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02749700
3,369
453.15
DRUŠTVO
02408635
ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE TO & MI D.O.O. BUDVA
302794373
5,994.21 ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE AMBIENT - TIVAT
DRUŠTVO
830
3,241.95 ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM TRGOVINU DINAL D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02117258
254
342.55
DRUŠTVO
02077639
ZA UGOSTITELJSTVO TURIZAM TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE ANKER DRUŠTVO SA
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
1,971
1,203,624.01
DRUŠTVO
02401258
ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE BLUE MAGIC D.O.O. BUDVA
3,698
2,790.67 ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE VISITOURS D.O.O PETROVAC
02139715
DRUŠTVO
23
185.59
DRUŠTVO
02401096
ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE QUICK D.O.O. BUDVA
1,105
693.51
02073528
DRUŠTVO
ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU, MARKETING, SAOBRACAJ, PROIZVODNJU
I USLUGE RAFFAELLO-TRADING D.O.O. BUDVA
12
4,826.27 ZA UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU I USLUGE KAVAJA D.O.O. NIKŠIC
02777126
DRUŠTVO
893
4,916.85 ZA UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU I USLUGE MALIBU PLANET D.O.O. BAR
02379040
DRUŠTVO
2,922
4,791.70 ZA UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU I USLUGE PROGONOVICI DOO HERCEG NOVI
02466031
DRUŠTVO
676
117.81
02719177
DRUŠTVO
ZA UGOSTITELJSTVO,TURIZAM I USLUGE OSMI KRUG HERCEG NOVI
730
545.00
02673061
DRUŠTVO
ZA UZGOJ GOVEDA I BIVOLA, PROIZVODNJA MLIJEKA BISTRICANKAD.O.O. BIJELO
POLJE
1,165
771.01
02302047
DRUŠTVO
ZA UZGOJ RIBE, PROMET I USLUGE ITTICA MONTENEGRINA D.O.O. BAR
1,332
219,105.51ZA ULOV, UZGOJ I PRERADU RIBE MONTEPESCA D.O.O. - PODGORICA
02376717
DRUŠTVO
2,490
529.92
02388855
DRUŠTVO
ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU SLAVUJ TRADE D.O.O. - PODGORICA
3,684
4,849.03 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNTRGOVINU ALL LASTD.O.O. PODGORICA
02152983
DRUŠTVO
148
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,530
DRUŠTVO
02735806
790.68
ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, NNSD.O.O. DANILOVGRAD
1,839
DRUŠTVO
02722569
5,328.50 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, A & VDOO, PODGORICA
542
DRUŠTVO
02874164
10,207.54 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ALTEON DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
DRUŠTVO
1,109
02466945
536,190.01ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU AUTOMARKET BB D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
1,446
02362813
15,974.58 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU AUTOMARKET MBS D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,692
02635640
3,151.64 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU BLITZ D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU BOLINGO D.O.O. PODGORICA
110
02241293
167.22
DRUŠTVO
3,684
02300583
155,932.64ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU VESTA NUOVA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
1,248
02772132
18,396.62 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU VINOTEKA D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
1,797
02755572
4,642.97 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU GACI DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
DRUŠTVO
334
02758644
197,348.54ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU GLOBAL SOFT D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU D&S COMPANY D.O.O. PODGORICA
3,499
02366835
644.86
DRUŠTVO
1,410
02635950
28,979.46 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DALMAS D.O.O. - CETINJE
DRUŠTVO
2,041
02426269
37,052.30 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DIGITUS PODGORICA
DRUŠTVO
2,993
02269678
4,193.25 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU EVITA TRADE D.O.O.
DRUŠTVO
2,271
02181207
2,268.73 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ŽE - MI COMMERCED.O.O PODGORICE
DRUŠTVO
ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ZAZA COMMERCE D.O.O. PODGORICA
2,121
02369834
15.00
DRUŠTVO
1,098
02407108
12,206.70 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE R. V. LANE D.O.O. ŽABLJAK
DRUŠTVO
ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE GML TANDEM D.O.O
3,337
02407418
990.00
BUDVA
DRUŠTVO
ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE KUSTA-KOMERC D.O.O.
3,063
02401304
203.10
NIKŠIC
1,878
DRUŠTVO
02341328
2,218.73 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE NICOM STEEL D.O.O.
NIKŠIC
2,200
02212838
1,857.05 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE CELINA DOO NIKŠIC
DRUŠTVO
4,737
DRUŠTVO
02284545
27,347.77 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I PROIZVODNJU MEDITERRANEA D.O.O BAR
2,121
02268906
15.00
DRUŠTVO
ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE VRAGE D.O.O. PODGORICA
149
DRUŠTVO
02880202
155.24
ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE DOMINO 88 D.O.O. PODGORICA
1,094
02724421
830.67
DRUŠTVO
ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE LEJLA TRADE D.O.O. - PODGORICA
1,565
02740044
1,191.04 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE MOTOSPORT D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
61
02392640
1,132.70 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE MSS D.O.O. NIKŠIC
DRUŠTVO
290
DRUŠTVO
02899566
758.29
ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE HORUS GROUP D.O.O. PODGORICA
2,063
DRUŠTVO
02722453
32,536.04 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE COOP D.O.O. - NIKŠIC
1,833
DRUŠTVO
02756374
15.00
ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGEZVJEZDANA CAROLIJAD.O.O.
PODGORICA
2,650
DRUŠTVO
02387018
316.60
ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU INTERCELL D.O.O. PODGORICA
3,744
DRUŠTVO
02386291
17,649.34 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU INTERCOSMO D.O.O.PODGORICA
149
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
122
657.04
02095998
DRUŠTVO
ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU KRIZIA D.O.O. PODGORICA
814
15.00
02441586
DRUŠTVO
ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU LANEM D.O.O. - PODGORICA
3,793
6,330.15 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU MLADMIN D.O.O NIKŠIC
02299909
DRUŠTVO
44
115.07
02908115
DRUŠTVO
ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU MO COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
306
1,834.68 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU MSDM TRADE D.O.O. PODGORICA
02416263
DRUŠTVO
2,575
5,189.76 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU NA VELIKO I MALO,TURIZAM I
02379619
DRUŠTVO
UGOSTITELJSTVO GELATERIA SKVER D.O.O. HERCEG NOVI
2,510
32,521.69 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE ERBES D.O.O. 02213079
DRUŠTVO
PODGORICA
33
1,621.84 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, PROIZVODNJU, TURIZAM I USLUGE D.O.O.
02712555
DRUŠTVO
PERMANENT - NIKŠIC
153
11,464.19 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, PROMET ROBA I USLUGA ADRIATIC FISH
02751917
DRUŠTVO
EMPIRE D.O.O. - KOTOR
149
13,740.21 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU TAJO TRADE D.O.O. PODGORICA
02130696
DRUŠTVO
265
3,593.71 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO, PROMET
02653290
DRUŠTVO
NEKRETNINA I USLUGE SKYLAK D.O.O. ULCINJ
1,251
3,284.99 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, TURIZAM I POSREDOVANJE ANTIBARIS
02434733
DRUŠTVO
COMPANY D.O.O. - BAR
34
2,110.99 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ,TURIZAM I UGOSTITELJSTVO ROSINVEST
02646641
DRUŠTVO
D.O.O. - ULCINJ
2,544
130.08
02115433
DRUŠTVO
ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU TURIZAM UGOSTITELJSTVO NSPORT I
PROIZVODNJU GORICAIMPEX D.O.O. PODGORICA
2,424
634.47
02206226
DRUŠTVO
ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU CALIX D.O.O. PODGORICA
3,226
5,835.28 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ŠPITREX D.O.O. HERCEG NOVI
02309904
DRUŠTVO
3,732
1,211.18 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU WORLD MUSIC D.O.O. - PODGORICA
02369524
DRUŠTVO
3,436
53,992.14 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU,PROIZVODNJU ,TURIZAM I USLUGE D.O.O.
02373343
DRUŠTVO
BAR-NIK NIKŠIC
3,278
34.00
02183234
DRUŠTVO
ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE MIROŠICA K.D.
KOMPLEMENTARA VUKOTIC ŽELJKE - NIKŠIC (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE
LIKVIDACIJE)
5,193
1,361.97 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE U PROMETU MAGNE 02056224
DRUŠTVO
VOXD.O.O. - PODGORICA
65
43,852.13 ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU,USLUGE I MULTIMEDIJALNE DJELATNOSTI M02296721
DRUŠTVO
CORONA D.O.O. - BAR
2,645
1,501.74 ZA UNUTRAŠNJU TRGOVINU , UGOSTITELJSTVO I TRANSPORT ROBA KABLOVI D.O.O.
02068761
DRUŠTVO
ŽABLJAK
1,138
619,854.21ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM EUROINVEST A.D. - PODGORICA
02332019
DRUŠTVO
1,210
22,539.07 ZA URBANIZAM ,PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE RADOVA AMBIJENT AGM D.O.O.
02635909
DRUŠTVO
,EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
94
10,252.45 ZA USLUGE , PROMET ROBA I INŽENJERING TRIDEN - BEN D.O.O. - KOTOR
02369150
DRUŠTVO
3,796
7,003.64 ZA USLUGE , UGOSTITELJSTVO I PROMET PARKING SERVIS D.O.O. -HERCEG NOVI
02314517
DRUŠTVO
804
2,526.14 ZA USLUGE 24 NOVEMBAR D.O.O. - PLJEVLJA
02815826
DRUŠTVO
150
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,500
DRUŠTVO
02454084
242.09
ZA USLUGE, EXPORT-IMPORT MARINA VILLAGE D.O.O. - KOTOR
4,752
DRUŠTVO
02078104
1,379.49 ZA USLUGE ZANATSTVO UGOSTITELJSTVO I INŽENJERING BEST D.O.O. KOTOR
1,431
DRUŠTVO
02078953
12,005.77 ZA USLUGE I EXPORT-IMPORT SPIDER D.O.O. BAR
3,386
DRUŠTVO
09800042
1,284.04 ZA USLUGE I POSLOVNE AKTIVNOSTI BOBI MANDIC D.O.O. & CO.KD.DORTMUND - DIO
DRUŠTVA BAR
46002862794
DRUŠTVO
327.52
ZA USLUGE I PROMET B & KDOO PODGORICA
27702723590
DRUŠTVO
53,339.18 ZA USLUGE I PROMET MIDEX D.O.O. - PODGORICA
1,516
DRUŠTVO
02785587
15.00
ZA USLUGE I TRGOVINU AVIDA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
2,034
DRUŠTVO
02298732
45.00
ZA USLUGE I TRGOVINU BPS BUDVANSKA PARKING SLUŽBA DRUŠTVO SA
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
75202704340
DRUŠTVO
588.11
ZA USLUGE I TRGOVINU VALENTINO M&M D.O.O. - HERCEG NOVI
3,117
DRUŠTVO
02167476
528.55
ZA USLUGE I TRGOVINU C I K L O N D.O.O. BAR
2,965
DRUŠTVO
02402912
1,721.86 ZA USLUGE ,KONSALTING I MENADŽMENT P&P FINANCIAL D.O.O. - PODGORICA
5 02955458
DRUŠTVO
1,234.13 ZA USLUGE MAGUD.MNW DOO TIVAT
2,530
DRUŠTVO
02421402
1,345.87 ZA USLUGE MONTESAN PODGORICA
42202772221
DRUŠTVO
1,079.72 ZA USLUGE TRGOVINU I KONSALTINGDELPHIND.O.O. BUDVA
1,329
DRUŠTVO
02441217
825,988.65ZA USLUGE U POMORSKOM SAOBRACAJU MONTENEGRO CHARTER COMPANY D.O.O. - PODGORICA
2,557
DRUŠTVO
02463733
5,374.39 ZA USLUGE, ŠPEDICIJU I TRGOVINU EXPORT - IMPORT FRIGO - INTERNATIONAL
D.O.O. PODGORICA
21402446669
DRUŠTVO
11,013.95 ZA FILM I VIDEO PRODUKCIJU JABBUKA DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
2,130
DRUŠTVO
02440873
794.86
ZA FILMSKU PROIZVODNJU ,PRODUKCIJU I DISTRIBUCIJU CRNA GORA FILM - BUDVA
17202922673
1,047.60 ZA FINANSIJSKI KONSALTING I MENADŽMENT MFA D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
49302768011
DRUŠTVO
109,599.83ZA FLAŠIRANJE I PROMET VODE ZA PICE I PROIZVODA NA BAZI VODE OKSARELA
D.O.O. - KOLAŠIN
2,354
02410249
1,606.76 ZA HOTELIJERSKE, UGOSTITELJSKE, AGENCIJSKE I DRUGE USLUGE ILINDEN TOURS
DRUŠTVO
D.O.O. ULCINJ
37502728460
18,325.86 ZA HOTELSKI MENADŽMENT I USLUGE ADRIASTAR MONTENEGRO D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
1,741
02693534
230,035.43ZA HOTELSKO-TURISTICKE USLUGE SAMBBA TOURS D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
19902107236
34,204.52 ZA ŠPEDITERSKE, POMORSKO-AGENCIJSKE POSLOVE, TRGOVINU I TURIZAM
DRUŠTVO
ZENŠPED DOO BAR
1,320
02268841
5,993.88 ZA ŠPEDICIJU LOVCEN-ŠPED D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
1,439
02367106
39,768.48 ZA ŠPEDICIJU TRGOVINU I USLUGE MAREŠPED CO D.O.O. BAR
DRUŠTVO
68 02409941
DRUŠTVO
28,924.09 ZA ŠPEDICIJU ,TRGOVINU I USLUGE QUATRO ŠPED D.O.O. NIKŠIC
3,436
02409151
1,066.62 ZA ŠTAMPARSKU PRODUKCIJU, IZDAVACKU DJELATNOST I MARKETING REKLAMNA
DRUŠTVO
AGENCIJA - LUMINA, D.O.O.- HERCEG NOVI
2,300
02375923
86,028.22 ZA ŠTAMPARSKU,IZDAVACKU I KNJIŽARSKU DJELATNOST GRAFO ZETA D.O.O. DRUŠTVO
PODGORICA
2,916
DRUŠTVO
02410745
672.63
ZAVIŠIC D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
151
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Matični
IznosNaziv
Dani
blokadebroj*
blokade
DRUŠTVO
02257025
34,221.31 ZAPROIZVODNJU PROMET I USLUGE RIMANDI COMPANY D.O.O. PODGORICA
1,591
DRUŠTVO
1,567.07 ZAPROMET ROBA I USLUGA CONTUR INVEST D.O.O. - BAR
65 02743981
DRUŠTVO
02452235
1,674.71 ZELENIKA ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG NOVI
2,916
DRUŠTVO
02666421
1,427.80 ZORKOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
1,495
DRUŠTVO
02391554
41,704.56 IMANJE KNJAZ ZA PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICA( ZAKLJUCEN STECAJ
3,935
RJEŠENJEM ST.BR. 273/04 OD 03.03.2005)
DRUŠTVO
INTER OIL ZA PROMET ROBE I USLUGA, EXPORT-IMPORT D.O.O. - HERCEG NOVI
02283450
1.08
4,384
DRUŠTVO
02303426
17,567.67 INTERKOMERC-MITROVIC O.D. EXPORT-IMPORT, TURIZAM I UUSLUGE IGALO
4,390
DRUŠTVO
INTECHSYS D.O.O. PROIZVODNJA , PROMET I USLUGE ,EXPORT- IMPORT , KOTOR
15.00
814 02433028
DRUŠTVO
02292408
624,856.88ITALELEKTRO MONTENEGRO TRANSPORT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
1,588
USLUGE, EXPORT-IMPORT- HERCEG NOVI (NA OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U
H.NOVOM K.BR.99/10 UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
DRUŠTVO
K & K ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. - HERCEG-NOVI
02430126
476.19
2,635
DRUŠTVO
KAMITEKSD.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE HERCEG - NOVI (RJEŠENJEM ST.BR.5/09 OD
02650177
410.36
1,733
19.02.2010.POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
DRUŠTVO
KINGFISHER GROUP D.O.O. ZA RIBOLOV I TURIZAM HERCEG - NOVI
02459850
966.88
2,593
DRUŠTVO
02739607
3,677.32 KLUB LJUBITELJA RASNIH PASA D.O.O. - PODGORICA
1,313
DRUŠTVO
1,925.37 KOMOL KOMERC-LEKIC ZA TURISTICKO UGOSTITELJSKE POSLOVE I
41 02385953
TRGOVINU,EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG NOVI
DRUŠTVO
KRAMŽER ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG
23.64
52 02376512
NOVI
DRUŠTVO
LATAVRA D.O.O. ZA PROMET NEKRETNINAMA - HERCEG-NOVI
02446120
15.00
1,270
DRUŠTVO
02430118
20,679.75 LIBRA EXACTA ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. - HERCEG-NOVI
1,564
DRUŠTVO
02305097
2,856.42 LIUBIAO TRADE D.O.O ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ULCINJ
1,957
DRUŠTVO
LUCIC ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT,D.O.O. - HERCEG NOVI
534.53
83 02272024
DRUŠTVO
LUXURY YACHT SERVICE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE HERCEG - NOVI
02664062
42.82
2,090
DRUŠTVO
02204703
1,296.51 LJAMIC ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG-NOVI
3,536
DRUŠTVO
M. BALIC O.D. ZA SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET I AGENCISKE USLUGE BIJELA
02074281
2,157,305.55
4,371
DRUŠTVO
02269074
21,351.56 MANDRAPA LUX ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O.
3,695
HERCEG-NOVI
DRUŠTVO
02295270
12,157.41 MARVES-TRADE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
1,824
DRUŠTVO
02630338
10,293.67 MIL-PE ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
2,203
DRUŠTVO
MRKK MARKOVIC ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG-NOVI
02130785
42.39
4,391
DRUŠTVO
02070278
1,740.88 NEVEN D.O.O. PLJEVLJA
3,742
DRUŠTVO
02642506
71,253.99 NEO D.O.O. PODGORICA
2,336
DRUŠTVO
02397242
40,469.94 OGRANICENE ODGOVORNOSTI BOJ - PEK - BERANE
1,651
DRUŠTVO
02464802
OGRANICENE ODGOVORNOSTI , EXPORT-IMPORT KVAN D.O.O. - NIKŠIC
375.68
1,334
DRUŠTVO
OGRANICENE ODGOVORNOSTI ANŽELIK - BERANE (RJEŠENJEM ST.BR.49/07 OD
02442825
169.54
2,595
13.11.2007 GOD. ZAKLJUCEN STECAJ)
DRUŠTVO
OGRANICENE ODGOVORNOSTI ATOL-MONTE PODGORICA
02425807
15.00
2,121
152
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,103
51,149.44 OGRANICENE ODGOVORNOSTI BJELASICA NEKRETNINE - KOLAŠIN
DRUŠTVO
02447355
3,556
381.28
DRUŠTVO
02182874
OGRANICENE ODGOVORNOSTI BNM - PROMET - BERANE
1,222
1,405,925.06
DRUŠTVO
02269643
OGRANICENE ODGOVORNOSTI BOMANITE MONTENEGRO CERIS ENGINEERING D.O.O.
BUDVA
3,699
10,597.51 OGRANICENE ODGOVORNOSTI BUCKO-PROM ROŽAJE
DRUŠTVO
02394324
1,824
350,884.84OGRANICENE ODGOVORNOSTI GASPETROL MONTENEGRO PLAV (RJEŠENJEM ST.BR.
DRUŠTVO
02386984
3/12 OD 02.07.2012 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
1,395
7,340.63 OGRANICENE ODGOVORNOSTI D2 COMPANY PODGORICA
DRUŠTVO
02772396
1,376
12,458.37 OGRANICENE ODGOVORNOSTI ET MEDIA PODGORICA
DRUŠTVO
02414775
1,438
55,687.05 OGRANICENE ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODNJU I PROMET ITALIA-FERRARI
DRUŠTVO
02401169
PODGORICA
2,048
2,266.99 OGRANICENE ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02369885
IMPORT MG & NIKI - PODGORICA
1,922
16,791.81 OGRANICENE ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA
DRUŠTVO
02654768
AUTOKAROSERIJABAR
1,336
33,399.87 OGRANICENE ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA DENIR DRUŠTVO
02661314
PODGORICA
2,121
15.00
DRUŠTVO
OGRANICENE ODGOVORNOSTI ZA PROMET I USLUGE DIBO TRADE PODGORICA
02271389
3,295
4,654.19 OGRANICENE ODGOVORNOSTI ZLATNO ZRNO PODGORICA
DRUŠTVO
02432749
1,070
1,182.37 OGRANICENE ODGOVORNOSTI LEVELPODGORICA
DRUŠTVO
02737116
34
479.67
DRUŠTVO
OGRANICENE ODGOVORNOSTI MIX FRAME - PODGORICA
02775646
117
4,070.64 OGRANICENE ODGOVORNOSTI MONTEELIT - KOTOR
DRUŠTVO
02737124
2,881
DRUŠTVO
4,625.42 OGRANICENE ODGOVORNOSTI PUBLICUM - PODGORICA
02426153
718
11,388.89 OGRANICENE ODGOVORNOSTI TRIO MAX, PODGORICA
DRUŠTVO
02735288
2,121
DRUŠTVO
15.00
OGRANICENE ODGOVORNOSTI U MJEŠOVITOJ SVOJINI ZA VRŠENJE TRGOVINSKO02151260
KOMERCIJALNIH POSLOVA TRESKA-MEBEL PODGORICA
1,186
1,983.36 OGRANICENE ODGOVORNOSTI FANNN D.O.O. BUDVA
DRUŠTVO
02775298
139
2,141.71 OGRANICENE ODGOVORNOŠCU METRO - COMPANY BERANE
DRUŠTVO
02389223
4,000
7,252.40 ORANGE D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ULCINJ
DRUŠTVO
02349566
1,924
148,508.14PALM BEACH ZA TURIZAM I TRGOVINU EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG-NOVI
DRUŠTVO
02055082
12
44.61
DRUŠTVO
PEROMONTE ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG NOVI
02857731
123
13,950.48 PORTO ŽANJIC ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02432765
2,121
15.00
DRUŠTVO
PROTAŽE D.O.O. - PODGORICA
02445182
1,391
59.48
DRUŠTVO
02147947
RADEXMONT-RADONJIC D.O.O. EXPORT-IMPORT - KOTOR
2,330
129.41
DRUŠTVO
02334950
S OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,USLUGE I PROIZVODNJU LALE-DEF
PODGORICA
65
5,564.59 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PETROVAC BEACH - BUDVA
DRUŠTVO
02936607
495
18,178.75 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TARA RIVER EXPRESS - ŽABLJAK
DRUŠTVO
02430819
66
2,456.67 SA OGANICENOM ODGOVORNOŠCU DENKO DOO BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02315785
1,196
9,615.66 SA OGRANIECNOM ODGOVORNOŠCU MAJOR PREDUZECE ZA PROIZVODNU, PROMET I
DRUŠTVO
02783045
USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. - HERCEG NOVI
153
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
849
DRUŠTVO
02784645
77,870.93 SA OGRANIOCENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I USLUGE
MAESTRAL TRAVEL - BUDVA
DRUŠTVO
2,071
02057786
52,209.04 SA OGRANIC.ODGOVORNOŠCU TILIA D.O.O ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU,EXPORTIMPORT PLJEVLJA
DRUŠTVO
SA OGRANICENIM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA OL CIK KOMERC
3,867
02336642
126.63
D.O.O. BAR (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
DRUŠTVO
4,208
02381931
57,863.90 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VUK- TRANSTURIST - BUDVA
DRUŠTVO
405
02918447
3,633.99 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA
WEST TREND - PODGORICA
DRUŠTVO
4,097
02373653
87,790.90 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MO&KA
D.O.O.- HERCEG NOVI
DRUŠTVO
703
02873524
4,943.88 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET , POSREDOVANJE I USLUGE
AUTOITALIJA - BUDVA
DRUŠTVO
2,635
02381168
205,178.83SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE I PROMET TEHNO MONT - CETINJE
DRUŠTVO
1,698
02439441
8,812.17 SA OGRANICENOM DOGOVORNOŠCU EVROPA S EXPORT-IMPORT- PODGORICA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM OGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT380
02796520
91.18
IMPORT INTERCONSTRUCT - BAR
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGVORNOŠCU SAFETY TRANSPORT - PODGORICA
2,491
02682699
455.98
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGVORONOŠCU ZA INVESTICIJE ,RAZVOJ IRELAND ADRIATIC
814
02643561
15.00
LIMITED - KOTOR
DRUŠTVO
1,364
02362163
25,040.12 SA OGRANICENOM ODGOVORNIŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GRANADOS
HERCEG-NOVI(RJEŠENJEM ST.BR. 13/15 OD 21.01.2015 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNMOŠCU MDN - HERCEG NOVI
12
02824167
74.81
DRUŠTVO
307
02808030
6,998.50 SA OGRANICENOM ODGOVORNO ZA PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOM
SAOBRACAJUNANE TRADE BUDVA
DRUŠTVO
1,410
02780291
19,321.61 SA OGRANICENOM ODGOVORNOSTI CAPELLOPODGORICA
DRUŠTVO
926
02756030
10,240.31 SA OGRANICENOM ODGOVORNOCU PM - TRADE - NIKŠIC
DRUŠTVO
1,354
02787628
1,253.55 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠU, EXPORT-IMPORT ADV-CENTAR - PODGORICA
DRUŠTVO
1,818
02632071
744,712.48SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠU LAZAR ŠAKOVIC - PODGORICA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠUBOSFOR MONTE PODGORICA
292
02867583
745.72
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠC LAINOVIC - BUDVA
178
02807777
413.82
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCZ AKADEMIJA NARODNE DIPLOMATIJEZA TURIZAM
180
02868466
15.00
I USLUGE, TIVAT
975
DRUŠTVO
02649276
11,376.67 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOMIS HERCEG-NOVI D.O.O. HERCEG-NOVI
DRUŠTVO
2,076
02653427
7,349.09 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU A & E COMPANY - BERANE
2,027
DRUŠTVO
02393328
10,402.96 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU A D O - M - PLJEVLJA
513
DRUŠTVO
02736616
181.67
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU A.M.D. BUDVA - BUDVA
2,375
DRUŠTVO
02691213
2,041.77 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AIDA MONT COMPANY - TIVAT
1,528
DRUŠTVO
02421593
78,616.10 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AKCIJA ZA USLUGE U OBLASTI FINANSIJSKOG
POSLOVANJA EXPORT- IMPORT PODGORICA
1,599
DRUŠTVO
02736209
229.23
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALMICADOO PLJEVLJA
157
DRUŠTVO
02700891
5,291.55 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AMBIENTA BIJELO POLJE
154
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
192
1,874.75 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AMONES I - BUDVA
DRUŠTVO
02656345
192
1,270.58 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AMONES II - BUDVA
DRUŠTVO
02656353
367
15,136.31 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU APOTEKA AN MELEM - PODGORICA
DRUŠTVO
02618354
251
27,249.49 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU APOTEKA ESKULAP CETINJE
DRUŠTVO
02729067
1,901
598.87
DRUŠTVO
02650029
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ARGO HERCEG - NOVI
349
455.11
DRUŠTVO
02465710
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ATLANTA BUDVA
180
15.00
DRUŠTVO
02875381
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AQUA SPORT - TIVAT
45
212.94
DRUŠTVO
03002926
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BALEVIC BERANE
251
781.45
DRUŠTVO
02720612
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BEL - TAXI , BIJELO POLJE
2,295
61,529.56 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BEST TIMBER MONT ZA PROIZVODNJU,
DRUŠTVO
02652412
PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
93
260.25
DRUŠTVO
02917777
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIZNIS PODGORICA
408
32,018.34 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIS CAFFE, PODGORICA
DRUŠTVO
02729300
2,008
676.83
DRUŠTVO
02669676
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUGARIN COMPANY - BERANE
131
7,866.81 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VEKTON ADRIATIC PODGORICA
DRUŠTVO
02851849
3,684
9,486.57 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VISITOR ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA
DRUŠTVO
02116405
1,654
6,999.94 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VRELO - COMROŽAJE
DRUŠTVO
02642433
1,797
229.93
DRUŠTVO
02405423
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GALERIJA, PLJEVLJA
1,452
394.44
DRUŠTVO
02763010
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GOEI - BUDVA
1,839
25,659.92 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GOLD ELEPHANT ZA TRGOVINU , PROMET
DRUŠTVO
02688905
ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT - CETINJE
1,238
19,493.48 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRIFOPODGORICA
DRUŠTVO
02780011
12
65.95
DRUŠTVO
02334003
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D & M-MURIŠIC I DR ZA PROIZVODNJU,PROMET
I USLUGE,EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
41
1,159.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D.O.O. ZVEZDA KOLAŠIN
02963558
DRUŠTVO
2,263
14,073.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DANIJEL COMPANY, BUDVA
DRUŠTVO
02725177
1,923
35,061.12 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DASS GRUPPODGORICA
02681030
DRUŠTVO
629
11,755.45 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DELTA BERANE - BERANE
DRUŠTVO
02853779
1,783
1,893.12 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DNS GROUP - PLJEVLJA
02697157
DRUŠTVO
2,166
37,508.71 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DROMMEDARISULCINJ
DRUŠTVO
02684845
55
740.00
02932890
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ELEPHANT PRODUCTION PODGORICA
89
140.00
02972409
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU , EXPORT - IMPORT MONTE. VE PODGORICA
59
24.06
02922428
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU , EXPORT-IMPORT COLOR PROMET PODGORICA
1,095
294.54
02748622
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŽELJKO COBIJELO POLJE
67
5,067.08 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA MARKETING, RACUNOVODSTVO I
02780500
DRUŠTVO
ADMINISTRATIVNE USLUGE BN COMPANY - BIJELO POLJE
3,462
4,686.61 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE PIGAL
02379473
DRUŠTVO
D.O.O. - HERCEG NOVI
2,336
20,070.85 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EDI
02632896
DRUŠTVO
155
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
MONT- BIJELO POLJE
2,985
64.39
02441659
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORTIMPORT YUAUTO MONT - PODGORICA
1,836
3,055.94 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
02678586
DRUŠTVO
PRESTIGE COMPANY - PODGORICA
37 02919842
2,335.99 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SEA
DRUŠTVO
RESIDENCE - PODGORICA
19 02620871
41,535.50 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU USLUGE I
DRUŠTVO
EXPORT- IMPORT BOŠKOVIC V COMPANY- PODGORICA
1,461
63,680.51 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE INKASO
02249367
DRUŠTVO
BIJELO POLJE
48602429276
2,260.00 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA ZMAJEVA
DRUŠTVO
ZVIJEZDA D.O.O. NIKŠIC
10102371863
11,167.85 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I POSREDOVANJE ZOMI DRUŠTVO
CETINJE
1,041
4,721.78 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE U GRAĐEVINARSTVU I
02462044
DRUŠTVO
USLUGE EXPORT - IMPORT DACO BUDVA
18402416409
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE LIUTU
EXPORT-IMPORT - TIVAT
13002910403
282.04
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO,
GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, EXPORT-IMPORT DUGA MSM - ULCINJ
22802964902
5,260.43 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I
DRUŠTVO
USLUGE BS MONTE ŽABLJAK
83102420465
848.99
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE I PROMET ALPHA - BAR
52202761246
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZALIV BOKAKOTOR
1,252
75.00
02682818
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU INLUXINVEST BERANE
1,922
16,583.76 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IP INVESTMENTCETINJE
02659697
DRUŠTVO
25102619261
650.61
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KAMARADI BAR
19202736365
3,400.11 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KRIVA BREZA, PLAV
DRUŠTVO
1,362
7,482.40 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LABANA PODGORICA
02779676
DRUŠTVO
1,752
21,534.81 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LOCATELLIPETROVAC
02660911
DRUŠTVO
33802765462
14,653.39 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LUKA-MNE BUDVA
DRUŠTVO
1,416
475,579.77SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU M - PETROL - ROŽAJE (RJEŠENJEM OSNOVNOG
02400197
DRUŠTVO
SUDA U ROŽAJAMA I.BR.652/11 OD 18.10.2011 GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA OPTERECENJA I
OTUĐENJA IMOVINE)
69002640996
341,693.17SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU M GRUPA - PODGORICA
DRUŠTVO
2,076
17,162.01 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MATIC COMPANY, BUDVA
02721520
DRUŠTVO
31202773767
2,840.56 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MILAXPODGORICA
DRUŠTVO
1,189
298.87
02682842
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MINEABERANE
15602778637
15,071.38 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MINEX COMPANYBIJELO POLJE
DRUŠTVO
2,490
272.44
02670810
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MNE AQUAPODGORICA
1,360
115.00
02737299
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MODNA AGENCIJA ATALANTA - PLJEVLJA
156
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Matični
DaniIznosNaziv
blokadebroj*
blokade
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
931.75
277 02653044
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
02676010
15.00
1,902
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
02739011
940.00
1,294
DRUŠTVO
02414830
3,920.29 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
1,395
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
02618362
525.40
2,036
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
174.53
102 02716038
DRUŠTVO
7,157.87 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
375 02858533
DRUŠTVO
3,013.10 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
86 02675153
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
15.00
814 02623757
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
15.00
814 02676770
DRUŠTVO
02671565
2,820.70 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
2,460
DRUŠTVO
10,332.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
489 02701456
DRUŠTVO
2,860.72 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
682 02747502
DRUŠTVO
02395282
3,342.79 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
3,957
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
219.46
947 02696568
PODGORICA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
444.06
503 02721775
DRUŠTVO
02739437
12,125.41 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
1,437
DRUŠTVO
02307090
420,437.42SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
1,833
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
02618575
270.00
1,874
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
30.00
814 02662850
DRUŠTVO
1,363.23 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
81 02691230
DRUŠTVO
02628953
3,858.74 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
2,573
DRUŠTVO
8,535.00 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
509 02771519
DRUŠTVO
5,403.76 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
725 02734966
DRUŠTVO
4,021.35 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
436 02781875
DRUŠTVO
02627515
3,898.26 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
2,481
DRUŠTVO
2,195.75 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
47 02624800
DRUŠTVO
02636212
69,410.67 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
2,153
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
19.00
74 02770423
DRUŠTVO
11,083.47 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
794 02659972
DRUŠTVO
2,140.75 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
142 02766442
DRUŠTVO
02651068
78,020.14 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
1,131
DRUŠTVO
02305330
15,199.77 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
4,079
DRUŠTVO
12,542.88 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
794 02772582
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
270.69
368 02733412
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
02668823
824.17
2,083
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
15.00
545 02922410
MONIKA TRADE - PODGORICA
MONOPIK MONTENEGRO PODGORICA
MONT OPEKABERANE
MONTE VERDE KOTOR
MONTEAFRIKA- HERCEG NOVI
MONTEBOX, PODGORICA
MONTENEGRO BUILDING BUDVA
MONTENEGRO VILLAS BUDVA
MONTENEGROINVEST GROUP - PODGORICA
MORAWOOD - BUDVA
MORENA PODGORICA
NELMIX COBIJELO POLJE
OKI HERCEG NOVI
OTOKA D.O.O. - BIJELO POLJE
PROGETTO ANTIVARI MONTENEGRO PROCEDURA, BIJELO POLJE
RIBNJACI - BISTRICAMOJKOVAC
RK BEOGRAD BIJELO POLJE
ROMA DVDPLJEVLJA
RUSSIAN CLUB MONTENEGRO BUDVA
SARCER- TIVAT
SAHARA- BERANE
SION DOO TIVAT
SIROVAC, BIJELO POLJE
SONIX BIJELO POLJE
SP COMPANYPODGORICA
SUN SEA DEVELOPMENTSKOTOR
SUPER GAME - PODGORICA
SUŠARA OCINICI - CETINJE
SWEET - YEARS- BUDVA
TARA GROUPMOJKOVAC
TARA MOUNTAIN RESORT - KOTOR
TERMO-KOM PLJEVLJA
TERMOGRADBUDVA
TEHNOMOBIL COMPANY PODGORICA
TITOV TNND.O.O. BUDVA
TCN PODGORICA
157
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,796
DRUŠTVO
02711648
8,277.43 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU UNIFLOOR-MONTENEGRO - BAR
349
DRUŠTVO
02780208
1,946.10 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FEMIC COMPANYBIJELO POLJE
4,069
DRUŠTVO
02363763
11,735.48 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FORTUNATUS PLJEVLJA
45
DRUŠTVO
02855798
855.12
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FTB PROPERTY TIVAT
783
DRUŠTVO
02779935
261.68
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU HIVAROS BIJELO POLJE
513
DRUŠTVO
02650533
895.66
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU HIDRO-INSTALACIJE RP BUDVA
2,474
DRUŠTVO
02654717
1,887.73 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU C.I.M. - G.A.R. D.O.O. BAR
67
DRUŠTVO
02789299
6,906.66 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CAKI KOMERC - BERANE
188
DRUŠTVO
02626675
849.06
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CAMELOTHERCEG - NOVI
730
DRUŠTVO
02730022
543,465.02SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CG RATKO MITROVIC, PODGORICA
1,949
DRUŠTVO
02735890
4,008.73 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CELINE, BUDVA
4,238
DRUŠTVO
02172313
24,472.66 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CEHOTINA PLJEVLJA
1,440
DRUŠTVO
02805642
6,311.94 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU COP INVEST BUDVA
404
DRUŠTVO
02922690
9,411.21 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŠEKI KOTOR
1,672
DRUŠTVO
02636409
1,873,148.35
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU W. MORGAN - PODGORICA
20
DRUŠTVO
02004003
17,921.13 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU "KOMUNALNO - LIM" BIJELO POLJE
2,532
DRUŠTVO
02662183
107.25
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - AGENCIJA ZA MARKETING DIRECT MARKETING
- PODGORICA
DRUŠTVO
1,405
02806134
2,613.85 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU 100 EURA - PODGORICA
DRUŠTVO
1,157
02757923
89,863.82 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU 16 NOVEMBAR.CO - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU 1960 COMPANY - PODGORICA
2,552
02675331
100.74
66
DRUŠTVO
02969904
2,437.29 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU 2B&M COMPANY - KOTOR
DRUŠTVO
2,083
02666332
4,208.01 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU 786 EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
264
DRUŠTVO
02703793
8,069.18 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU <TIM D&S> - BERANE
DRUŠTVO
2,155
02352141
35,477.16 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU A & N INŽENJERING - BERANE
1,432
DRUŠTVO
02747766
909.20
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU A - Z GRADNJA - PODGORICA
DRUŠTVO
1,438
02781123
1,914.74 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU A&A KOLIBA - KOLAŠIN
214
DRUŠTVO
02863634
4,008.94 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU A.M.V - VUKADINOVIC BUDVA
DRUŠTVO
306
02648571
10,439.74 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AVANGARDA - MONTENEGRO - BUDVA
13
DRUŠTVO
02699532
2,483.36 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AVISTA REALTY GROUP - PODGORICA
DRUŠTVO
249
02063298
306,588.74SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AGAVA COMMERCE ZA PROIZVODNJU,PROMET I
USLUGE,PODGORICA
DRUŠTVO
66
02944383
1,714.01 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AGR INVESTMENT - KOTOR
2,561
DRUŠTVO
02644142
2,154.40 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AGRO - DRINK - BERAN
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AGROSS - BIJELO POLJE
66
02787369
125.81
3,356
DRUŠTVO
02386054
70.00
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AD ASTRA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I
USLUGE EXPORT-IMPORT
4,021
DRUŠTVO
02361469
3,848.32 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AD DABEX ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
158
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
128
02733366
2,427.36 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ADA COMPANYBIJELO POLJE
DRUŠTVO
115
02427885
6,738.56 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ADELAIDE - MONTENEGRO D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
3,684
02324482
13,681.57 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ADIGRAND ZA PROIZVODNJU , PROMET I
DRUŠTVO
USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA
1,454
02727552
12,011.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ADRIA - MONT HERCEG NOVI
DRUŠTVO
149
02706083
349.97
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ADRIATIC ARCHITECTS AND CONSULTANTS KOTOR
184
02982323
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ADRIATIC WASTE 2 ENERGY - TIVAT
1,313
02441055
3,959.21 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ADRIATICA REAL ESTATE - ULCINJ
DRUŠTVO
2,596
02398281
995.10
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AKVA GALAMONA KOLAŠIN
502752433
222.50
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AKVADUKT - BAR
602457873
672.82
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALDI - ROŽAJE
444
02786982
180,132.85SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALEKSANDRIJA HERCEG NOVI
DRUŠTVO
93
02978890
570.11
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALIBI PODGORICA
1,782
02655179
3,074.90 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALL - PODGORICA
DRUŠTVO
60
02742489
275.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALL ROAD-COMPANY BERABE
1,434
02195887
177,669.59SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALMA BIJELO POLJE
DRUŠTVO
1,930
02380510
223,499.95SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALPET - PLAV
DRUŠTVO
2,117
02713276
23,585.54 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALSIVAN CONSTRUCTION D.O.O. BAR
DRUŠTVO
2,097
02658127
19,058.42 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALSTEFM - PETROVAC
DRUŠTVO
303
02853922
353,941.84SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALFA PROJEKAT BUDVA
DRUŠTVO
40
02901960
1,242.06 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALHEMICAR BAR
DRUŠTVO
1,102
02799405
436.71
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALWAYS BE - PODGORICA
1,747
02751852
7,678.08 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AMKO - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
1,252
02701618
590.11
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ANA - BERANE
670
02454343
139,725.12SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ANAGUSTA - BUDVA
DRUŠTVO
814
02435977
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ANGLO MONTENEGRIN INVESTMENTS LIMITED
BUDVA
319
02841789
714.92
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ANDREA - DEA PODGORICA
89
02923475
315.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ANDREX PODGORICA
103
02885093
35.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ANDRRA COMMERC - BAR
334
02859459
692.02
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ANĐELA EXCLUSIVE ZA PROMET ROBA I
USLUGE - PODGORICA
480
02401240
1,001.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ANETA, BIJELA - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
1,273
DRUŠTVO
02731070
237.73
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ANKORA TOURSZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
- KOTOR
1,712
DRUŠTVO
02725037
485.13
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ARA MONTENEGROD.O.O. - PODGORICA
916
02705443
1,544.91 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ARAGO INVEST - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
3,556
DRUŠTVO
02400855
4,021.65 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ARISTORAT D.O.O. PODGORICA
159
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
3,858
DRUŠTVO
02303949
82,183.40 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ARSO MILIC-ORAHOVO ZA REMONT TEŠKIH
GRAĐEVINSKIH MAŠINA I TRANSFORMATORA - PODGORICA
DRUŠTVO
4,058
02366215
1,417.80 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ARCH ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,
EXPORT-IMPORT - PODGORICA
DRUŠTVO
1,035
02784084
6,027.94 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AS-MNE - PODGORICA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ATIBOX LINE ZA PROIZVODNJU,PROMET I
4,099
02327414
41.14
USLUGE,EXPORT-IMPORT,CETINJE
DRUŠTVO
734
02854872
4,566.36 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ATLAS STANDARD - PODGORICA
DRUŠTVO
118
02773619
7,528.91 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AUTO - TECH - PODGORICA
DRUŠTVO
293
02770504
2,393.62 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AUTO - TIM ŠCEKICBERANE
DRUŠTVO
752
02304538
19,953.33 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AUTO IN D.O.O. - PODGORICA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AUTO KIKI - BERANE
69
02813386
650.01
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AUTO PREVOZ PODGORICA
2,121
02422964
15.00
DRUŠTVO
1,187
02750198
1,159.24 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AUTO ŠEKI - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
1,028
02754053
3,539.84 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AUTOINVEST - PLJEVLJA
DRUŠTVO
1,739
02366916
5,547.85 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AFRODITA AB PLJEVLJA
DRUŠTVO
3,376
02206986
8,912.03 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ACIMIC D.O.O. ZA PROMET ROBOM NA VELIKO I
MALO BERANE
DRUŠTVO
1,073
02716887
9,560.74 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ACRONIS - ROŽAJE
DRUŠTVO
2,183
02716496
3,816.86 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ACCENTRA MNE, PLJEVLJA
DRUŠTVO
1,866
02457229
19,609.62 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ACCORD D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
1,651
02684918
32,040.78 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AQUA MONTAGE - PODGORICA
DRUŠTVO
466
02907003
21,528.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AQUARIUS HN HERCEG NOVI
DRUŠTVO
902
02781883
6,259.31 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU B B B COMPANY BIJELO POLJE
DRUŠTVO
1,473
02742870
1,100.00 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU B TOURS - KOLAŠIN
DRUŠTVO
1,158
02733501
15,725.05 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU B&B GROUP BIJELO POLJE
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU B-EDISON ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE
2,957
02366860
812.50
,EXPORT-IMPORT PODGORICA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU B.B.A. MONT COMPANY- HERCEG NOVI
46
02635828
790.83
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BADA BING BUDVA
108
02851288
88.41
DRUŠTVO
2,342
02272717
52,551.06 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAKOCEVIC & BAKOCEVIC ZA USLUGE U
OBLASTI DRUMSKOG SAOBRACAJA TRGOVINE I TURIZMA RISAN
335
DRUŠTVO
02817322
24,313.72 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BALKAN GROUP LTD - BUDVA
2,631
DRUŠTVO
02420406
1,278.40 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BALŠICI - PODGORICA
2,243
DRUŠTVO
02427702
5,472.64 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAMBI - BERANE - BERANE
1,817
DRUŠTVO
02434156
232.00
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BANE TRANS- PLJEVLJA
59
DRUŠTVO
02796767
32.29
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAR ENERGY ZA TRGOVINU POSREDOVANJE I
USLUGE BAR
602111217
DRUŠTVO
1,240.54 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BARTRANZIT B.POLJE
471
DRUŠTVO
02772205
1,328.84 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BARCA - KOLAŠIN
160
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
11
2,917.44 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BASE NAUTICA - TIVAT
02732068
DRUŠTVO
3,684
19,661.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAŠIC KOMERC BIJELO POLJE
02089882
DRUŠTVO
488
2,106.86 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BD 011 D.O.O. BUDVA
02670356
DRUŠTVO
278
134,519.12SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BD INVEST - BUDVA
02801817
DRUŠTVO
4,111
4,292.50 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BEACH CLUB COMPANY HERCEG - NOVI
02367980
DRUŠTVO
65
1,607.91 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BEGEMOT - BAR
02796139
DRUŠTVO
132
1,119.99 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BEGU - MK BIJELO POLJE
02903610
DRUŠTVO
2,121
15.00
02332388
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BELI BOR ZA TRGOVINU,EXPORT-IMPORT
CETINJE
955
208.23
02815320
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BELLA VITA - PODGORICA
2,229
23,047.15 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BELLAGIO D.O.O. - PODGORICA
02431084
DRUŠTVO
1,915
45,169.79 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BENELLI PODGORICA
02747332
DRUŠTVO
86
1,134.99 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BEST EXPRESS BUDVA
02963396
DRUŠTVO
186
707.35
02909103
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BETULA D.O.O. BUDVA
3,278
172.25
02098253
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIB-KOMERC D.O.O. BAR
1,881
5,694.83 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELI MEDVED - KOLAŠIN
02673916
DRUŠTVO
2,018
12,123.50 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BILJEPROMET - HERCEG NOVI
02397340
DRUŠTVO
3,057
583.46
02420350
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIM COMPANI - PODGORICA
590
4,800.12 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BINGO 24- PLJEVLJA
02909138
DRUŠTVO
2,126
45,276.36 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BISER GRADNJA - PODGORICA
02695065
DRUŠTVO
900
23,224.85 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BITMONT PODGORICA
02406756
DRUŠTVO
174
50.00
02779714
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BK COMPANY PLJEVLJA
580
15.00
02760142
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BLUE GARDEN PODGORICA
149
552.23
02850079
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BLUE GATE - HERCEG NOVI
4,168
3,780.06 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BLUE D & T HORIZONT HERCEG NOVI
02352630
DRUŠTVO
4,721
575.97
02252473
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BLUEMARIN D.O.O. BAR
2,750
185.00
02407540
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BMB - BERANE
2,121
15.00
02725495
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BMB COMMERC - PODGORICA
3,387
722.07
02274051
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BMD BIJELO POLJE
1,516
1,831.38 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BNB SISTEM - PODGORICA
02799642
DRUŠTVO
732
395.27
02767066
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOJ - KOM - BERANE(RJEŠENJEM ST.BR.4/15 OD
12.01.2015.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
1,374
14,186.82 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOJANA GROUP BIJELO POLJE
02790416
DRUŠTVO
240
55,558.33 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOKA GOLF DEVELOPMENT - KOTOR
02469731
DRUŠTVO
55
71,877.76 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOKA GROUP D.O.O. - HERCEG NOVI
02673959
DRUŠTVO
2,117
150.25
02713519
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOKA DIZAJN HERCEG NOVI
1,889
2,575.03 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOLT 64 HERCEG NOVI
02732203
DRUŠTVO
24
7,659.16 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOMEX - IMPERIJAL INVEST HERCEG NOVI
02720531
DRUŠTVO
161
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
856
DRUŠTVO
02845016
5,876.43 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOMIL TIVAT
366
DRUŠTVO
02823802
20,690.83 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BONSAI CT CETINJE
5
DRUŠTVO
02396572
779.53
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOR-COMERC, PLJEVLJA
1,094
DRUŠTVO
02727676
10,916.39 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BORKES PLJEVLJA
655
DRUŠTVO
02787989
496.95
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOSCH - ELECTRONIC - pODGORICA
814
DRUŠTVO
02629232
15.00
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOT DESIGN - KOTOR
4
DRUŠTVO
02935112
1,173.43 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOHEMIA CG- PODGORICA
2,116
DRUŠTVO
02697939
5,375.33 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BRAJKOVIC - BUDVA
2,121
DRUŠTVO
02442132
15.00
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BRAN- PODGORICA
20
DRUŠTVO
02948745
223.08
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BRANKO DEX HERCEG NOVI
3,327
DRUŠTVO
02305046
2,684.28 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BRACA IVANOVIC ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
DRUŠTVO
1,966
02636557
590,135.39SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BRACA KOLIC - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
405
02857103
2,432.91 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BRACA MULALIC, ROŽAJE
DRUŠTVO
774
02741261
2,840.56 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BRVNARA - BERANE
DRUŠTVO
37
02931206
1,886.83 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BRIDGE - BUDVA
DRUŠTVO
327
02771870
50,383.90 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA ENERGETIK BUDVA
DRUŠTVO
1,217
02829681
4,253.66 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUKOVIK COMPANY PODGORICA
DRUŠTVO
1,605
02761050
2,069.89 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUM COMPANY - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
234
02934990
1,527.38 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUPCE - PODGORICA
DRUŠTVO
5,163
02204401
321,876.87SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUTEX D.O.O. ROŽAJE
88
DRUŠTVO
02780038
27,940.25 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VAVILON COMPANY PODGORICA
DRUŠTVO
158
02818370
6,031.68 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VALIENTE - BIJELO POLJE
1,189
DRUŠTVO
02738864
282.65
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VAN HELSING BERANE
DRUŠTVO
615
02701855
1,269.21 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VANJA COMERC PODGORICA
188
DRUŠTVO
02779030
543.05
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VARAGIC COMPANY - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VEVAS D.O.O. KOTOR
522
02883309
15.00
977
DRUŠTVO
02635593
12,215.11 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VELMOŽ - PODGORICA
DRUŠTVO
5
02742012
2,139.77 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VELJIC COMPANY - TIVAT
412
DRUŠTVO
02882698
17,946.53 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VENTURA INVEST - BAR
DRUŠTVO
2,113
02457547
2,957.67 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VERA PELLA PODGORICA
3,835
DRUŠTVO
02393387
49,683.97 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VERONA TRADE ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
528
DRUŠTVO
02813530
15.00
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VESLOV BOKA D.O.O. - TIVAT
3,684
DRUŠTVO
02060396
1,821.03 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VESPROM D.O.O. - BIJELO POLJE (ZAKLJUCEN
STECAJNI POSTUPAK RJEŠENJEM ST.BR. 26/05 OD 14.12.2005 )
423
DRUŠTVO
02872579
7,524.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VIVO INTERNATIONAL PODGORICA
3,741
DRUŠTVO
02384299
9,325.87 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VIKTORIJA TRADE PLJEVLJA
145
DRUŠTVO
02928779
26,454.67 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VING KOMPANI PODGORICA
162
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
57102727978
276.02
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VIP COMPANY PODGORICA
4,160
8,971.55 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VIRUS D.O.O. ZA USLUGE U INFORMATICI DRUŠTVO
02359812
BERANE
1,066
885.82
DRUŠTVO
02808986
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VISION PLUS - PODGORICA
92602457172
2,315,572.45
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VITRO GROUP - PODGORICA
52802765802
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VICENCAZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,
TIVAT
14602929953
4,669.65 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VOSGES PODGORICA (RJEŠENJEM ST.BR.424/14
DRUŠTVO
OD 08.12.2014.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
1,033
1,158.23 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VSD - BAR
DRUŠTVO
02777479
2,127
687.70
DRUŠTVO
02459922
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VUK COMPANY D.O.O. BUDVA
45302716437
226.74
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VUKOTIC - TRADE - BERANE
20 02950545
542.27
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VUCC COMPANY D.O.O. - PODGORICA
94 02649365
1,386.97 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU G F B ZA TURIZAM , UGOSTITELJSTVO I USLUGE
DRUŠTVO
- HERCEG NOVI
52802861372
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU G&M-MONTE - TIVAT
1,497
2,924.27 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GAN PODGORICA
DRUŠTVO
02763494
38002863570
1,740.52 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GASPROM BAR
DRUŠTVO
27802672073
268,517.37SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GAUDI CENTAR - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
27 02993066
418.41
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GEMOND AGRO D.O.O. BAR
1,742
667.39
DRUŠTVO
02661896
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GENERAL CONTRACTOR INTERNATIONAL TIVAT
1,360
115.52
DRUŠTVO
02762480
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GENŠER S PLJEVLJA
3,337
2,369.62 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GIPS MONT D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02396815
79 02972344
453.10
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GIRLS BRIDGE KOLAŠIN
40902751097
49,838.15 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GIULIETTA - BUDVA
DRUŠTVO
1,430
153,837.90SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GLOBAL DEAL - PODGORICA
DRUŠTVO
02452600
25802851466
700,559.68SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GLOBAL CARD - PODGORICA
DRUŠTVO
26802794683
426.37
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GOGI - TIVAT
2,545
381.75
DRUŠTVO
02421658
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GOLB PLJEVLJA
1,767
15.00
DRUŠTVO
02750279
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GOLDEN BETL ZA PROIZVODNJU,PROMET I
USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
50002919451
5,649.15 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GOLDEN VIP BEACH LTD - ULCINJ
DRUŠTVO
2,235
22,238.66 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GOLDEN FISH BIJELO POLJE
02433133
DRUŠTVO
1,553
6,549.84 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GOMILA ZA ROBNI PROMET, TURIZAM,
02406934
DRUŠTVO
UGOSTITELJSTVO I USLUGE, EXPORT-IMPORT, HERCEG NOVI-IGALO
39702872820
7,830.76 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GOOD GREEN - PODGORICA
DRUŠTVO
1,976
16,692.90 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRADITELJ KOMPAS PODGORICA
02714086
DRUŠTVO
1,791
15.00
02772485
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRADNJA V - BUDVA
2,558
730.40
02635356
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ,GRADNJA ,TRGOVINA ,AGENCIJA GRADNJA-IN 163
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
PODGORICA
1,938
15,895.63 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRAĐA-MONT - BUDVA
DRUŠTVO
02735164
1,437
12,296.75 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRAĐEVINSKI CENTAR D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02388570
1,355
114.69
DRUŠTVO
02734842
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRANATIR - PLJEVLJA
2,063
211,954.87SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRANDEX - KOMPANI - BERANE
DRUŠTVO
02713560
688 02850176
31,131.72 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRANDEX-WOOD PROCESSOR BERANE
DRUŠTVO
1,755
6,424.50 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRAFIKUS - PLJEVLJA
DRUŠTVO
02750929
429 02296918
1,199,690.29
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRAFO-CRNA GORA ZA ŠTAMPARSKOIZDAVACKU I TRGOVINSKU DJELATNOST PODGORICA
745 02049457
73,889.24 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GRIMT-KOMERC ZA PROIZVODNJU, PROMET I
DRUŠTVO
USLUGE, EXSPORT-IMPORT
143 02775620
132.71
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GS PRO - BUDVA
2,253
266,540.01SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GS-PRODUKT D.O.O. - KOLAŠIN
DRUŠTVO
02424355
1,698
399.04
DRUŠTVO
02742713
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GT TEOBAU BERANE
528 02859912
30.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GUNES LIDER D.O.O. - TIVAT
495 02913011
200.48
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D & P - PODGORICA
1,557
4,817.11 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D & S - PODGORICA
DRUŠTVO
02698889
2,195
1,765.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D COMPANY INTERNATIONAL PODGORICA
DRUŠTVO
02714132
1,264
387.38
DRUŠTVO
02830698
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D&R PODGORICA
2,121
15.00
DRUŠTVO
02354772
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D.O.O. NIKRIS CO ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE, EXPORT- IMPORT - PODGORICA
38 02707675
130,503.97SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D.O.O. FORTE DM - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
139 02949032
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D.C.I KOTOR
361 02894670
298.63
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DAAL EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
2,508
5,622.82 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DAMMS - PODGORICA
DRUŠTVO
02664984
103 02916088
232.35
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DAMPFLOK - BUDVA
705 02819546
11,647.25 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DANATE - PODGORICA
DRUŠTVO
4,419
14,104.23 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DANESTZA USLUGE I TRGOVINU , EXPORT DRUŠTVO
02316544
IMPORT KOTOR
1,108
331.30
DRUŠTVO
02735431
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DANSA COMPANY BERANE
272 02443554
1,379.65 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DANCULOVO D.O.O. KOTOR
DRUŠTVO
380 02450836
488.52
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DANŠPED BIJELO POLJE
2,109
6,346.94 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DARA JDACHI - BUDVA
02713721
DRUŠTVO
1,189
207.72
DRUŠTVO
02840618
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DARVIN - BUDVA
2,121
15.00
02406209
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DARKO D.O.O PODGORICA
3,684
11,642.49 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DARMARMIL BERANE
DRUŠTVO
02239132
1,817
4,241.72 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DAS COMPANY - PLJEVLJA
02732149
DRUŠTVO
1,588
1,865.39 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DVA M - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02748258
184 02868393
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DVP COMPANY ZA PROMET I USLUGE TIVAT
164
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
349
2,704.27 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DELIKATES-DZ - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02760070
1,194
52,048.76 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DELTA IMPEX D.O.O. DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02378051
2,130
8,320.84 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DELFIN COM - BUDVA
DRUŠTVO
02662647
1,915
148,215.03SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DEMIKO - PODGORICA
DRUŠTVO
02657503
1,417
12,728.97 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DI-TRADE - KOLAŠIN
DRUŠTVO
02805600
290
4,812.86 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DIB - BUCJE PODGORICA
DRUŠTVO
02871874
149
206.11
DRUŠTVO
02755777
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DIVAS - BIJELO POLJE
184
15.00
DRUŠTVO
02913216
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DIVE LOFT MONTENEGRO TIVAT
1,550
51,691.89 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DIMA JEWELLERY MONTENEGRO D.O.O. DRUŠTVO
02725100
PODGORICA
2,942
11,139.92 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DIN COMPANY - PODGORICA
DRUŠTVO
02431599
1,180
1,111.80 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DIONIS COMPANY - BAR
DRUŠTVO
02849607
485
546.42
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DJED VANJA - BAR
02826780
76
1,959.59 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DJOKICA BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02707527
79
485.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DL COMPANY D.O.O. - PODGORICA
02872331
1,818
5,582.72 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DM-MEJO BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02379309
33
856.82
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOBRA VODA GRADNJA BAR (NA OSNOVU
02896621
PRESUDE OSNOVNOG SUDA U BARU K.BR.211/13 OD 11.10.2013 GOINE )I K.BR.265/13 OD
24.12.2013)
1,091
6,823.95 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOLINA MIRA BIJELO POLJE
02803038
DRUŠTVO
814
15.00
02787911
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOLORES INVESTOR BUDVA
452
1,902.36 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOLCE&CAFANA D.O.O. PODGORICA
02917840
DRUŠTVO
2,223
126,133.96SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOM EXTRA D.O.O. - HERCEG NOVI
02423251
DRUŠTVO
1,098
35,090.30 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOM EXTRA COMPANY - PLJEVLJA
02685884
DRUŠTVO
2,291
40,698.95 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DONIS CO - BIJELO POLJE
02635470
DRUŠTVO
312
1,073.07 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DOWNTOWN PODGORICA
02818868
DRUŠTVO
95
113.37
02895633
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DR COMERCE PODGORICA
3,330
164,426.95SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DRAKOM ZA PROIZVODNJU,PROMET I
02338734
DRUŠTVO
USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,689
49,020.62 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DRVOPROM ZA PROIZVODNJU, PROMET I
02686112
DRUŠTVO
USLUGE - PLAV (NA OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U PLAVU K.BR.54/11 UPISAN U
KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
1,334
2,164.94 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DREAM TRANS - PODGORICA
02722518
DRUŠTVO
2,778
25,676.31 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DROBNJAK COMPANY ZA
02326485
DRUŠTVO
PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT
180
15.00
02893916
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DSG - LOGISTIC - EXPORT - IMPORT TIVAT
2,203
170,138.64SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DSG NEW LINE - PODGORICA
02635925
DRUŠTVO
149
61,684.06 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DUBAKBERANE
02069261
DRUŠTVO
4,057
18,985.52 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DUBOVIK ZA PROIZVODNJU I
02276666
DRUŠTVO
TRGOVINU,CETINJE
165
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
3,154
1,452.38 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DULE DD BERANE
02393522
DRUŠTVO
1,467
344.95
02781310
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DUM - DUM BIJELO POLJE
33
2,235.84 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DUŠA, PODGORICA
02865424
DRUŠTVO
1,252
254.90
02392208
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DUŠKA PREVOZ BERANE
571
107.54
02727234
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ĐAN EXPORT - PODGORICA
128
41,170.70 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU E GAMBLING MONTENEGRO - PODGORICA
02857154
DRUŠTVO
1,217
464.03
02766469
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU E&E&Z BERANE
814
15.00
02729075
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EVROSIB ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
EXPORT-IMPORT - BUDVA
2,071
2,955.16 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EGIPAT D.O.O. - BIJELO POLJE
02444364
DRUŠTVO
138
897.79
02987562
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EDIN COMPANY ULCINJ
205
1,164.64 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EDY COMPANY - PODGORICA
02928060
DRUŠTVO
1,229
15.00
02820072
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EJDŽI COMPANY - PODGORICA
2,243
6,825.39 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EKO PARK - KOTOR
02686651
DRUŠTVO
5,161
84,104.67 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EKOZETA ZA PROIZVODNJU I PROET ROBA I
02137801
DRUŠTVO
USLUGA, EKSPORT-IMPORT - PODGORICA
4,150
1,277.94 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EKOPRODUKT ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I
02261111
DRUŠTVO
USLUGE KOTOR
19
2,002.30 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ELLITE - ROŽAJE
02923076
DRUŠTVO
2,193
1,150.26 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ELHAS TRANS BERANE,GODOCELJE
02453975
DRUŠTVO
59
208.77
02782928
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EM VINER - BERANE
293
18,970.25 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EMI COM PODGORICA
02436647
DRUŠTVO
2,034
333.99
02720027
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EPIDOT PODGORICA
4,217
13,657.53 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EPSON S ZA SAOBRACAJ, PROMET I USLUGE,
02268752
DRUŠTVO
EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
2,225
2,638.82 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ERIKA MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA
02382644
DRUŠTVO
892
539.11
02790866
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ES&EM COMPANY PODGORICA
123
1,337.96 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ESPANJOLA - HERCEG NOVI
02710587
DRUŠTVO
1,441
1,463.13 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ESTRADA MONTENEGRO TIVAT
02784815
DRUŠTVO
2,510
5,223.67 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ETERNAL-COMPANY PODGORICA
02320495
DRUŠTVO
1,396
1,632.21 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ETNOGRADNJA, CETINJE
02726246
DRUŠTVO
1,507
28,475.25 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EU.PROJECTD.O.O.PODGORICA
02783908
DRUŠTVO
1,551
414.93
02640791
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EUPHORIA LTD- HERCEG NOVI
3,939
4,678.96 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EURO - FELIX D.O.O. KOTOR
02364689
DRUŠTVO
139
4,409.27 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EURO POLIS CG - BERANE
02698943
DRUŠTVO
696
109.17
02701405
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EURO-INŽENJERING BERANE
114
51,167.84 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EUROPAYMENT - PODGORICA
02809877
DRUŠTVO
1,390
28,460.21 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EUROTURIST KOTOR
02463717
DRUŠTVO
1,838
1,392.95 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EUFORIJA - BUDVA
02450577
DRUŠTVO
166
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
668
DRUŠTVO
02681714
6,415.32 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EHOO PLAV
2,244
DRUŠTVO
02427826
749.85
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ECO ALIMENTI MONTENEGRO D.O.O. KOLAŠIN
1,101
DRUŠTVO
02814137
25,740.59 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ECO-SISTEM MONTENEGRO PODGORICA
2,203
DRUŠTVO
02354799
9,466.00 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ECOLANDZA PROIZVODNJU,PROMET I
USLUGE,EXPORT-IMPORT- BAR
33
DRUŠTVO
02982137
1,166.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPERT HOSPITALITY MG D.O.O. BUDVA
108
DRUŠTVO
02979071
90.00
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT - IMPORT SM BAŠTOVAN, PODGORICA
167
DRUŠTVO
02738490
1,113.06 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT - IMPORT I MENADŽMENT ADRIATIC
INVEST - II - BUDVA
66
DRUŠTVO
02947048
508.62
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, EXPORT - IMPORT NIVA L PODGORICA
48
DRUŠTVO
02939126
2,213.23 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, EXPORT-IMPORT OGRESMO- PODGORICA
114
DRUŠTVO
02731258
4,337.90 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT I MENADŽMENT ADRIATIC
INVEST - BUDVA
600
DRUŠTVO
02378221
136,018.64SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT I PROIZVODNJA MIVEX D.O.O.
PLJEVLJA
3,946
DRUŠTVO
02336570
641.02
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT IPON ROŽAJE
108
DRUŠTVO
02624320
72.86
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT KALAC COMPANY - ROŽAJE
40
DRUŠTVO
02959046
417.28
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, EXPORT-IMPORT DZIGI PODGORICA
2,103
DRUŠTVO
02623005
14,417.62 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXTREND - BIJELO POLJE
2,750
DRUŠTVO
02362686
4,492.00 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŽELJA BERANE
1,718
DRUŠTVO
02396076
123,869.22SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŽIR - BIJELO POLJE
814
DRUŠTVO
02812118
40.00
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU Z PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT MONTE MEDIA MN - PODGORICA
122
DRUŠTVO
02944227
2,887.10 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA
EXPORT-IMPORT CE - PODGORICA
944
02643235
11,925.80 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE SSG TIVAT
DRUŠTVO
249
02810875
2,300.17 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA BEZBJEDNOST I SPORTSKE AKTIVNOSTI TC
DRUŠTVO
VYMPEL KUOS - BAR
2,181
02732963
289.41
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GEODETSKE POSLOVE GEONOVO - TIVAT
292
02915545
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRADJEVINARSTVO, PROMET I
POSREDOVANJE ROVCO COMPANY BUDVA
304
02668505
38,960.40 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO I NEKRETNINE PRICHAL
DRUŠTVO
ADRIATIC D.O.O. PODGORICA
166
17362925
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU INGRA NIŠ P.J. GRADNJA BUDVA
705
02877597
7,475.41 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE SRMA ULCINJ
DRUŠTVO
83
02830701
688.81
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING I USLUGE T
& Z CETINJE
1,130
02623030
1,639.77 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU, PROMET
DRUŠTVO
ROBA I USLUGE , EXPORT - IMPORT CO.GE.M - PODGORICA
1,831
02705478
60,251.77 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROJEKTOVANJE
DRUŠTVO
,INŽINJERING I TRGOVINU DS GRAĐEVINAR - KOTOR
167
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,957
1,318,732.22
DRUŠTVO
02451875
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE IVAN KURTOVIC - BAR
46 02632543
4,142.03 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO PROMET NEKRETNINAMA
DRUŠTVO
I USLUGE KELTIC PROPERTIES D.O.O. - TIVAT
1,096
740,340.85SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO TERA ING - PLJEVLJA (
DRUŠTVO
02771101
RJEŠENJEM KS.BR. 3/11 OD 27.07.2011 GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA, OPTERECENJA I
OTUĐENJA IMOVINE)
1,074
29,731.88 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU I USLUGE
02445930
DRUŠTVO
BUDVA INVESTMENT - BUDVA
1,495
351.59
02730618
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE
ŽUGA COMPANY - TIVAT
1,644
42,784.12 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU I USLUGE
02714329
DRUŠTVO
JUTIS - BUDVA
1,742
362.61
02717913
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE,
MEGASTROJ TIVAT
52802705958
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE
MISPO- TIVAT
30402911167
2,169.03 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE
DRUŠTVO
STOJKOVIC I SIN - KOTOR
1,102
4,214.18 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE
02804972
DRUŠTVO
TERMO COLOR - PODGORICA
1,608
18,841.76 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I
02715244
DRUŠTVO
USLUGEMUJA, TIVAT
1,742
656.44
02685507
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU,
UGOSTITELJSTVO I USLUGE STASS - TIVAT
3,694
2,242.35 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO,PROMET I
02333414
DRUŠTVO
USLUGE,EXPORT-IMPORT INVESTMONT HERCEG NOVI
1,342
3,941.58 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE PEKI
02701685
DRUŠTVO
TIVAT
4 02938553
191.35
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINSKE RADOVE HIDROSTANDARD PODGORICA
4,596
2,872.44 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐENJE, INŽENJERING, KONSULTING I
02281287
DRUŠTVO
TRGOVINU MONTSTAN D.O.O. PODGORICA
1,777
42,781.08 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAFICKU DJELATNOST, PROMET ROBA I
02633124
DRUŠTVO
USLUGA, EXPORT-IMPORT TELEKOM ŠTAMPA - PODGORICA
92802723131
7,211.29 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAFICKU DJELATNOST ,TRGOVINU I
DRUŠTVO
USLUGE PAPIRPROMET - BAR
61302335697
439.97
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA EXPORT-IMPORT IVANOVIC MARKO D.O.O.
PODGORICA
15602878739
5,790.37 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA EXPORT-IMPORT MEGAFRUIT DS - HERCEG
DRUŠTVO
NOVI
24902464799
1,099.51 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA ZAŠTITU LICA I IMOVINE, SPORTSKE
DRUŠTVO
AKTIVNOSTI I OBUKA,I PRODAJA BANKARSKE OPREME M P D D.O.O. - PODGORICA
1,189
118.80
02359189
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, PROMET ROBA I
USLUGA, EXPORT-IMPORT B & LJ BERANE
168
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,286
18,257.01 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I
DRUŠTVO
02675897
USLUGE M.V.M. GRADNJA TIVAT
65002650797
428.07
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I
USLUGE R.K.M. GROUP TIVAT
29002403048
759.02
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZVOZ, UVOZ, PROIZVODNJU I USLUGE CROIT
PODGORICA
2,034
3,843,335.12
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZGRADNJU I ADAPTACIJU OBJAKATA,
02636930
IZVOĐENJE DRUGIH GRAĐEVINSKIH RADOVA, PROIZVODNJU GOTOVE BETONSKE SMESE I
PROIZVODA OD BETONA BEGRAD D.O.O. BUDVA
2,032
1,695,944.63
02628244
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZGRADNJU I GRAĐEVINARSTVO MONT BUILD
D.O.O. - PODGORICA
1,726
6,333.39 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZGRADNJU I GRAĐEVINARSTVO RI - BUILD
02671506
DRUŠTVO
PODGORICA
73202787008
194,651.77SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZGRADNJU, USLUGE I TRGOVINU CETING
DRUŠTVO
CETINJE
1,780
57,173.39 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA MAGIC RENT A CAR
02431696
DRUŠTVO
D.O.O. BUDVA
2,106
2,432.50 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA, PROMET ROBA I
02436213
DRUŠTVO
USLUGA TREND RENT A CAR - TIVAT
4,254
5,882.35 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZOLACIONE RADOVE IZOLACIJA OPERATIVA
02264587
DRUŠTVO
- PODGORICA
26 02440890
3,963.96 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA IZRADU PLANSKE DOKUMENTACIJE,
DRUŠTVO
PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I USLUGE DEL PROJEKT- BUDVA
36302721236
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INVESTICIJE, RAZVOJ TEUTA REAL ESTATE BUDVA
1,140
35,600.79 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INVESTICIJE RAZVOJBJELILA INVESTMENTS
02640058
DRUŠTVO
LIMITED - HERCEG NOVI
32002831198
1,922.76 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INŽENJERING , TRGOVINU I USLUGE ALU DRUŠTVO
ING D.O.O. NIKŠIC
1,405
2,400.28 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INŽENJERING I MONTAŽU SINERGIJA D.O.O.
02429721
DRUŠTVO
BUDVA
1,488
522.31
02440547
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INŽENJERING U GRAĐEVINARSTVU WERKOS
MG DOO TIVAT (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
2,121
15.00
02281619
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INŽENJERING,PROMET ROBA I
USLUGA,EXPORT-IMPORT LENMARKD.O.O. - PODGORICA
46002777495
16,656.04 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INŽINJERING , TRGOVINU I USLUGE ANSA & M
DRUŠTVO
D.O.O. - NIKŠIC
3,805
65,541.42 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INFORMATIVNU DJELATNOST MONTEBO
02321564
DRUŠTVO
HERCEG NOVI
85702293919
7,661.41 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INFORMATIVNU DJELATNOST INFO - KOL
DRUŠTVO
KOLAŠIN
2,083
6,060.41 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA KONSALTING I INŽENJERING USLUGE
02638118
DRUŠTVO
MONTENEGRO VENTURES - BUDVA
1,223
133.45
02741105
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA KONSALTING, IZRADU PROGRAMA I OBRADU
PODATAKAWIZARD DESIGN HERCEG NOVI
169
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
814 02663945
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA KONSALTING, INŽENJERING I
GRAĐEVINARSTVO BALLA MONT - BUDVA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
75 02867621
105.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA KONSULTANTSKE USLUGE CONSULTANT
GROUP PODGORICA
3,534
513.15
02358611
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA MERKETING I DIZAJN, EXPORT-IMPORT
LINIJA D.O.O. PODGORICA
40 02872056
2,392.48 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA NESPECIJALIZOVANU TRGOVINU NA VELIKO
DRUŠTVO
G&G TRGOVINA PODGORICA
2,529
57.54
02657759
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA ORGANIZOVANJE IGARA NA SRECU
NEOFORM - ŠAVNIK
1,936
48,267.17 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, UVOZ 02638819
DRUŠTVO
IZVOZ I INŽENJERING AD - MONT - NIKŠIC
486 02055406
1,400.48 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA POSLOVE PROMET I USLUGA P I R NIKŠIC
DRUŠTVO
1,042
175.04
02435080
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA POSREDNIŠTVO,PROMET ROBA I USLUGA
MONTENEGRO PROPERTY CENTRE EXPORT-IMPORT KOTOR
814 02658194
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA POSREDOVANJE I INVESTICIJE DENMARK
MONTENEGRO INVESTBUDVA - BECICI
109 02144433
3,113.45 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE
DRUŠTVO
PRIMIZIA PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR.474/14 OD 11.12.2014.GODINE OTVARA SE STECAJNI
POSTUPAK)
2,121
15.00
02404354
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE FATKOTRADE, PODGORICA
3,286
112.57
02372479
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PRERADU DRVETA I METALA V.T. LUC
PLJEVLJA
1,425
67,712.97 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PRERADU I PROMET DRVETA I NAMJEŠTAJA
02072165
DRUŠTVO
BRACA DUBAK D.O.O. PODGORICA
678 02109506
212.45
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PRERADU I PROMET SEKULIC B.POLJE
335 02466813
307.26
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PRODAJU NEKRETNINA I IZNAJMLJIVANJE
THE ROSE OF MONTENEGRO BUDVA
3,810
11,083.79 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVIDNJU, SAOBRACAJ TRGOVINU,
02148927
DRUŠTVO
UGOSTITELJSTVO I USLUGE U OBLASTI PROMETA NASKO KOMERC KOTOR-PERAST
4,419
36,060.24 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVOD I PROMET ROBA I USLUGA ,
02359022
DRUŠTVO
EXPORT-IMPORT HP-NOVIDIL PODGORICA
1,595
980,926.13SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNU, PROMET I USLUGE , EXPORT02402114
DRUŠTVO
IMPORT CEMPRESI - BUDVA
2,307
4,079.65 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNU, PROMET I USLUGE, EXPORT02682524
DRUŠTVO
IMPORT NAFAKA - PODGORICA
657 02406667
13,674.79 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT
DRUŠTVO
- IMPORT FRIEND' S D.O.O. KOTOR
4,736
5,725.93 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT
02056674
DRUŠTVO
- IMPORT MM PODGORICA
817 02805049
290.66
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE, EXPORTIMPORT MIMA COMPANY - CETINJE
2,121
15.00
02428393
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU , PROMET ROBA I USLUGA,
EXPORT- IMPORT FURTER-CORP D.O.O. - PODGORICA
170
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,616
17,145.49 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU , PROMET ROBA I USLUGA
DRUŠTVO
02720752
EXPORT-IMPORT BOKI-GRADNJA - PODGORICA
66
10,715.87 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, ZASTUPANJE I PROMET
DRUŠTVO
02316668
BOMEX INTERNATIONAL D.O.O. KOTOR
402
45,671.28 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I EMITOVANJE RADIO
DRUŠTVO
02835746
PROGRAMARADIO ELMAG PODGORICA
1,910
40,309.03 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ALPHACOM DRUŠTVO
02404516
CETINJE
152
84,561.21 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET BEZBJEDONOSNE
DRUŠTVO
02292173
USLUGE, KONSALTING I INŽENJERING GUARD POPOVIC SECURITY-D.O.O
3,727
11,965.82 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET DUROVIC
DRUŠTVO
02354276
PROMETBAR
132
13,893.81 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET I USLUGE BEREG
DRUŠTVO
02628252
INVESTKOTOR
261
65,675.98 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET I USLUGE EXPORT DRUŠTVO
02775760
IMPORT MI & MA TRADEKOLAŠIN
338
46,201.21 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA ,
DRUŠTVO
02692716
EXPORT- IMPORT MARI MONTENEGRO - CETINJE
338
10,625.54 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA
DRUŠTVO
02285894
VUKCEVIC ULIKS D.O.O. KOTOR
156
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA
02703815
DOBRO VINO, KOTOR
1,881
1,174.67 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA
DRUŠTVO
02423324
DOM UCENIKA D.O.O. - KOLAŠIN
4,439
DRUŠTVO
106,483.86SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA,
02354829
EXPORT-IMPORT MLAĐAN COMPANY PODGORICA
1,501
387.67
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA
02661098
KRALJEVIC I SINOVI KOTOR
2,121
553.49
DRUŠTVO
02635160
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA
NATAŠA PODGORICA
408
2,764,025.50
DRUŠTVO
02634694
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA
PRIMORKA GROUP BAR
2,298
17,782.11 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA
DRUŠTVO
02643073
SEA WAY - PODGORICA
814
15.00
02432706
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA
SIMBY - BUDVA
1,824
1,930.04 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA
02657490
DRUŠTVO
SPA PROPERTIES - BUDVA
333
3,325.47 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA
02686899
DRUŠTVO
TRINITA KOTOR
3,776
3,537.52 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ŠCEPAN BIJELO
02145723
DRUŠTVO
POLJE (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE-09.11.2007)
3,556
5,896.26 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU ALMAK D.O.O. 02369265
DRUŠTVO
BERANE
1,348
17,823.56 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU I USLUGE
02465876
DRUŠTVO
171
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
EXPORT - IMPORT PALASTURA BUDVA
2,121
15.00
DRUŠTVO
02402068
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU NM TRADE CETINJE
2,111
2,697.58 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I USLUGE D.I.M.P.HERCEG DRUŠTVO
02629887
NOVI
1,045
34,655.96 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I USLUGE VEX CO. D.O.O. DRUŠTVO
02378906
HERCEG NOVI
3,684
9,083.42 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I USLUGE EXPORT-IMPORT
DRUŠTVO
02253615
IGSARO PODGORICA
1,075
4,606.46 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT
DRUŠTVO
02733820
WOOD MONT - PLJEVLJA
1,594
189,313.70SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA,TRGOVINU I
DRUŠTVO
02049970
UGOSTITELJSTVO DOMBERANE
184
4,362.88 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, OTKUP, PRERADU,
DRUŠTVO
02367602
TRGOVINU I USLUGE MESARE KOVACEVIC D.O.O. - TIVAT
240
11,528.96 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PORMET I USLUGE EXPORTDRUŠTVO
02749254
IMPORT RASOVO D.O.O. - PODGORICA
2,190
648,898.59SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE,
DRUŠTVO
02461447
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE SMS PETROL - DANILOVGRAD
853
175.34
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PRMET I USLUGE DIZAJN
02754339
ELOKSIR - BIJELO POLJE
731
53,625.67 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROIZVODNJU, PROMET I
DRUŠTVO
02732408
USLUGE EXPORT-IMPORT GOLDEN VISION D.O.O. - PODGORICA
1,158
57.23
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ,
02734095
EXPORT-IMPORT LA FEMME HERCEG NOVI
41
7,718.98 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GOLD
DRUŠTVO
02982269
COAST BP BIJELO POLJE
1,406
258.92
DRUŠTVO
02346150
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I SAOBRACAJ
COLAN I DR - KOTOR
2,253
93,797.68 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I TURIZAM MONTE
02416018
DRUŠTVO
BONELI BUDVA
618
63.29
02355272
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I ULUGE SEKSIR
COMPANY D.O.O. TIVAT
2,181
902.28
02726386
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUG SEJFIC BIJELO POLJE
39
93.69
02732319
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BAZAR
COMPANY - BIJELO POLJE
1,676
7,098.24 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VEDA
02207168
DRUŠTVO
TRADE - TIVAT
752
323.18
02464179
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EMD
COMPANY PODGORICA
2,483
66,193.36 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT02426293
DRUŠTVO
IMPORT, BORD COMMERCE D.O.O. PODGORICA
158
4,103.64 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT02654474
DRUŠTVO
IMPORT BONDAL - PODGORICA
172
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,249
31,224.51 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORTDRUŠTVO
02705613
IMPORT DK INVEST - PODGORICA
3,567
4,715.22 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE I & J
DRUŠTVO
02343363
COMMERC TIVAT (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
528
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE INGRA
02696177
MONT - TIVAT
111
2,432.87 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LIMB DRUŠTVO
02710161
TIVAT
1,640
4,723.37 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MANJEŽ
DRUŠTVO
02755548
COMPANY - BIJELO POLJE
2,795
14,605.13 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MEG DRUŠTVO
02443023
PLAST B. POLJE
880
11,429.88 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE NAUTICA
DRUŠTVO
02777673
- HERCEG NOVI
2,134
38,361.28 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TALIR
DRUŠTVO
02446600
D.O.O. HERCEG NOVI
1,560
534.33
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
02420635
HIDROSTOP D.O.O. - HERCEG NOVI
3,807
40,437.22 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE WINEX DRUŠTVO
02355299
CO D.O.O. TIVAT, SELJANOVO D1-4/20
1,038
3,015.02 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ABN
DRUŠTVO
02467054
TRADE HERCEG - NOVI
1,962
28,954.94 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
DRUŠTVO
02435845
AGRIIMPEX - BAR
1,521
DRUŠTVO
1,006.57 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ALDEN 02688891
BIJELO POLJE
874
4,019.54 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ANDRIJA DRUŠTVO
02730111
BIJELO POLJE
89
1,735.56 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BALIC
DRUŠTVO
02889846
MARKET BIJELO POLJE
3,406
448.71
DRUŠTVO
02335832
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
BANICEVIC D.O.O. - NIKŠIC
345
9,798.57 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BARIKTON
DRUŠTVO
02113660
D.O.O HERCEG NOVI
822
589.46
02804662
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
BELLADONNA COMPANY BIJELO POLJE
62
79.73
02965178
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BONI CO
BIJELO POLJE
12
75.96
02892111
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BURIN
D.O.O. HERCEG NOVI
184
15.00
02939053
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VI-MA
INTERNATIONAL D.O.O. TIVAT
3,705
2,572.82 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE GADEX
02227703
DRUŠTVO
HERCEG NOVI
229
3,292.77 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GRAFOX 02798972
DRUŠTVO
173
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
PODGORICA
271
44,223.63
DRUŠTVO
02837587
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GREEN
CENTER - BIJELO POLJE
4,332
7,801.98
DRUŠTVO
02277018
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GRMEC
CG D.O.O. BUDVA
825
4,196.07
DRUŠTVO
02468310
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DDN
D.O.O. HERCEG NOVI
131
5,026.30
DRUŠTVO
02404737
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DEVU
COMPANY D.O.O. HERCEG NOVI
677
1,248.22
DRUŠTVO
02815176
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DENI
TRADE NIKŠIC
129
440.78
DRUŠTVO
02866471
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DWD
BOKA D.O.O. TIVAT
2,109
16,326.27
DRUŠTVO
02629330
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE EURO
GRADNJA - HERCEG NOVI
180
42,582.08
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT
02829045
- IMPORT R.C. CETINJE
101
522.59
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT 02732807
IMPORT VENERA - COMPANY, PODGORICA
325
272.85
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT 02636875
IMPORT PM HOLDING PODGORICA (RJEŠENJEM VIŠEG SUDA U PODGORICI POM I BR. 110/14 OD
03.12.2014 ZABRANJUJU SE SVE PROMJENE U POGLEDU OSNIVACA, OSNIVACKOG KAPITALA I
RASPOLAGAN
1,223
36,866.94
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT 02736829
IMPORT ARDI TRADEULCINJ
2,312
3,093.14
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT 02694085
IMPORT VARVARAPODGORICA
2,167
316,489.99
DRUŠTVO
02629941
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT IMPORT GLAMOUR HERCEG - NOVI
2,075
1,864.43
02700557
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT IMPORT GORŠTAK BASKET, KOLAŠIN
298
230.36
02848104
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT IMPORT DIVA COMPANY PODGORICA
1,356
96,660.49
02766035
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT IMPORT IMPRESAPODGORICA
943
6,513.47
02642417
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT IMPORT JOMI & COULCINJ
1,528
2,165.50
02785323
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT IMPORT KLJAJEVICA LUKA PLJEVLJA
979
7,775.73
02753936
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT IMPORT LEKOVIC TRANSPORTPODGORICA
1,423
7,095.93
02731053
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT IMPORT LIPOVAC, CETINJE
765
265,172.43
02699931
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT IMPORT LUPOMCETINJE
174
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,481
15.00
DRUŠTVO
02788551
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT IMPORT MG AND CO CETINJE
2,805
1,564.37 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT DRUŠTVO
02622408
IMPORT NATAPODGORICA
1,599
238.68
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT 02731266
IMPORT ONAR PODGORICA
354
2,960.59 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT DRUŠTVO
02903512
IMPORT PRIVE M - PODGORICA
75
75.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT 02919168
IMPORT SAFETY COMPANY PODGORICA
2,076
1,415.00 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT DRUŠTVO
02446537
IMPORT SEKULA PODGORICA
143
24,228.80 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT DRUŠTVO
02871068
IMPORT SIGNET, PODGORICA
2,767
564.09
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT 02451425
IMPORT SLON PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
221
102,968.32SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT DRUŠTVO
02695871
IMPORT TOPCOM GROUPPODGORICA
402929422
1,103.43 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT DRUŠTVO
IMPORT FAMILIJA DANILOVGRAD
3,378
1,008.46 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT DRUŠTVO
02414201
IMPORT CET ŠEMA D.O.O. PLJEVLJA
829
2,384.87 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT DRUŠTVO
02727226
IMPORTAUTO - OBNOVA - JOVO, PODGORICA
1,873
DRUŠTVO
4,120.68 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT 02468301
IMPORTGACICHERCEG NOVI
3,702
12,646.14 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT
DRUŠTVO
02049953
IMPORT ATLAS - PODGORICA
814
268.07
DRUŠTVO
02642093
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT MONTENEGRO-CA- BUDVA
55
2,448.28 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02420538
IMPORT TRON - PODGORICA
215
119.60
DRUŠTVO
02673371
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTIMPORT HIDROIZOL PODGORICA
1,516
7,451.52 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT02678110
DRUŠTVO
IMPORT CVANTAGE WIVE PODGORICA
2,095
2,669.49 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT02692244
DRUŠTVO
IMPORT ABM TREZOR -PODGORICA
334
2,126.18 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT02811545
DRUŠTVO
IMPORT ADVANS NIKŠIC( POSL.BROJ K.22/2013 UPISN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A.) I
K.BR.35/2013 OD 23.12.2013 ) (RJEŠENJEM ST.BR. 523/14 OD 16.01.2015 POKRENUT STECAJNI
POSTUPA
76
303.82
02916754
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTIMPORT ALGIEDI HERCEG NOVI
3,177
4,010.72 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT02419564
DRUŠTVO
175
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
IMPORT ALEN COMMERCE D.O.O.- PODGORICA
347
411.21
DRUŠTVO
02841568
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT ANA V KOLAŠIN
1,523
17,524.78 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02769476
IMPORT ARMONIE MEDITERRANEE CETINJE
2,225
40,214.84 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02706946
IMPORT ASPIB D.O.O. - PODGORICA
54
1,105.07 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02850516
IMPORT AQUA TECHNOLOGY COMPANY PODGORICA
1,745
13,905.44 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02760983
IMPORT AQUATERM CO - PODGORICA
1,042
561.16
DRUŠTVO
02440172
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORTIMPORT BLUE LAGUNA RESORT - PETROVAC
1,046
2,917.37 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORTDRUŠTVO
02664763
IMPORT BRAMIL COMPANY -BAR
1,216
6,808.01 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORTDRUŠTVO
02744198
IMPORT VIPR - PODGORICA
1,042
472.65
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT02836254
IMPORT VJERRA ŽABLJAK
814
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT02400731
IMPORT GASOLINA, PODGORICA
200
158.99
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT02672472
IMPORT GENELEC - PODGORICA
1,836
263.07
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT02646889
IMPORT GREY WOLVES - KOTOR
2,517
9,522.54 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORTDRUŠTVO
02401550
IMPORT DEKOM BAR
602762188
962.19
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT DINA NADZOR - TIVAT
11
280.07
02843072
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT DREAMS - PODGORICA
1,181
87,256.31 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE, EXPORT02410761
DRUŠTVO
IMPORT EJ COMPANY ULCINJ
1,048
25,275.81 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT02644797
DRUŠTVO
IMPORT ECONOMIC - PODGORICA
1,495
236.42
02676397
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTIMPORT EXTRA-LUX - PODGORICA
108
110.00
02894734
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT ZETA CAR - PODGORICA
479
5,094.39 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT02766396
DRUŠTVO
IMPORT ZORA TRADE CETINJE
235
3,791.30 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT02928698
DRUŠTVO
IMPORT INTERNA PODGORICA
375
2,440.35 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT02928701
DRUŠTVO
IMPORT INTERSOL PODGORICA
176
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
111
58.97
DRUŠTVO
02289130
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTIMPORT INTERCEL D.O.O PODGORICA
247
500.33
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT02895285
IMPORT JOLLE - PODGORICA
1,138
453.03
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT02807017
IMPORT KASTY PODGORICA
913
42,888.41 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02689219
IMPORT KNJAZ TOBACCO - PODGORICA
115
675.41
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT02810522
IMPORT LAKI-CT - CETINJE
180
210.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT02782090
IMPORT LD MONTE GRADNJA - PODGORICA
619
6,340.15 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02775263
IMPORT LINK MONTENEGRO - PODGORICA
76
1,182.28 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02345056
IMPORT LORANG HERCEG NOVI
1,399
7,513.21 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02389959
IMPORT M.I.M.I. D.O.O. - PODGORICA
268
262.44
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT02638223
IMPORT MARIA RESORTS - PODGORICA
44
1,208.20 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02949547
IMPORT MARIJA COMPANI DANILOVGRAD
703
47,992.68 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02313626
IMPORT MATIGOR TRADE BUDVA
2,252
DRUŠTVO
54,436.83 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT02681056
IMPORT MILVOK, HERCEG NOVI
2,183
9.95
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT02622173
IMPORT MOND INVEST - PODGORICA
3,684
19,983.67 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORTDRUŠTVO
02332493
IMPORT MUSTAJBAŠIC-TRADE PODGORICA
312
580.39
DRUŠTVO
02887711
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTIMPORT PANEXPERT CETINJE CETINJE
1,599
1,402.45 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02640945
IMPORT PARADISE PROPERTIES- PODGORICA
1,542
3,706.53 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT02720515
DRUŠTVO
IMPORT PETAK 13- PODGORICA
312
192.47
02785471
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTIMPORT PETRICEVIC A.M.T. - CETINJE
404
3,918.38 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT02729369
DRUŠTVO
IMPORT PIVA PROM - NIKŠIC
13
190.26
02677415
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT PIPO VSBB - ULCINJ
625
4,550.31 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT02806193
DRUŠTVO
IMPORT PRIVE - PODGORICA
228
18,687.49 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT02693925
DRUŠTVO
177
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
IMPORT RAICEVIC COMPANY - PODGORICA
13002807386
820.41
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT RAS FAMILLI- PODGORICA
1,727
5,665.11 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTDRUŠTVO
02761971
IMPORT REBIRTH PODGORICA
1,046
3,387.47 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTDRUŠTVO
02782138
IMPORT ROVA DANILOVGRAD
2,490
615.79
DRUŠTVO
02676168
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTIMPORT RUNWAY - PODGORICA
1,195
23,236.83 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORTDRUŠTVO
02728842
IMPORT S - AL - ULCINJ
15002831848
98,168.50 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
IMPORT SINKO GROUP PODGORICA
1,532
556.87
DRUŠTVO
02803011
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT SHURDA PODGORICA
3,278
550.96
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT02369362
IMPORT TE CA SI PODGORICA
67002863804
37,384.12 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
IMPORT FITOANTICA PODGORICA
94102772990
31,799.73 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
IMPORT FORMAT SISTEM CETINJE
1,411
6,883.50 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02765543
IMPORT FREE STYLE D.O.O. - PODGORICA
1,041
6,738.55 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORTDRUŠTVO
02436167
IMPORT HARCOURT DEVELOPMENTS MONTENEGRO - PETROVAC NA MORU
16602870215
2,813.60 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
IMPORT HIDRO STIL PODGORICA
80002639807
8.77
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT CARLI - NIKŠIC
1,930
86,713.67 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT02425599
DRUŠTVO
IMPORT CENTAR - PASSAGE PODGORICA
29802850885
632.01
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT CENTAR JAZ - BUDVA
1,140
366.62
02785331
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT CNC - PLJEVLJA
1,437
80,187.83 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT02630028
DRUŠTVO
IMPORT CHERRY - NIKŠIC
1,501
271.74
02709953
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT CYBER TECH - KOTOR
2,160
24,108.97 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT02674181
DRUŠTVO
IMPORT Š & A EURO AUTO - PODGORICA
76802696487
21,130.81 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ILUMINAS
DRUŠTVO
- PODGORICA
1,454
188.33
02623013
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE IMOTA HERCEG NOVI
178
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
30002811278
407.71
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
JASENOVA - BIJELO POLJE
3,195
3,490.72 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE JUGO-PEK
DRUŠTVO
02302535
- BIJELO PLJE
3,328
149.25
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KIKO'S
02369516
D.O.O. EXPORT-IMPORT - TIVAT
33202895935
745.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KNEŽEVIC
INŽENJERING GROUP BIJELO POLJE
37302402734
73,910.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
DRUŠTVO
KOSTADINOV TRADE, PODGORICA
6 02902168
384.63
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
LAKEVIEWS COMPANY - PLAV
1,430
843.40
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LAND
02709414
NEKRETNINE - KOLAŠIN
37002949261
9,784.88 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LORIK
DRUŠTVO
BIJELO POLJE
71702703700
3,779.33 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE LUNARA DRUŠTVO
PODGORICA
2,200
26,253.30 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LUXURYDRUŠTVO
02694930
NEW LINE - TIVAT (NA OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U H.NOVOM K.BR.118/10 UPISAN U
KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
17002464730
DRUŠTVO
2,515.75 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE M - BIJELO
POLJE (RJEŠENJEM ST.BR. 67/14 OD 25.11.2014 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
44402872889
DRUŠTVO
5,873.78 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE M&MNE
COMPANY BIJELO POLJE
2,167
DRUŠTVO
1,435.96 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
02415925
MAJSTOROVINA D.O.O. TIVAT
4 02873109
434.02
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MAX S
BIJELOPOLJE
1,042
35,337.05 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MAX
DRUŠTVO
02650819
COMPANY - BIJELO POLJE
94102770539
8,415.90 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MV ROYAL
DRUŠTVO
- ŽABLJAK
1,223
1,634.34 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MG PLUS
DRUŠTVO
02631946
D.O.O. - HERCEG NOVI
3,883
163.28
02391945
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
MEGAMONTD.O.O. PODGORICA
62 02813726
1,884.21 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MIRA Đ
DRUŠTVO
BIJELO POLJE
12802897512
4,316.29 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MITRIL
DRUŠTVO
BIJELO POLJE
2,357
6,700.90 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONT
DRUŠTVO
02651505
GRANDING MGBUDVA
30502441497
325.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
MONTELUFT D.O.O. - TIVAT
179
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
3,229
20,936.46 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
DRUŠTVO
02374625
MONTENEGROINVEST - PODGORICA
914
3,307.18 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MYSTIC
DRUŠTVO
02774593
KOLAŠIN
605
345.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE N02807696
KUJOVIC COMPANY BIJELO POLJE
247
4,866.61 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
DRUŠTVO
02854899
O.B.CAFFE BIJELO POLJE
1,272
6,266.08 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE OPTIKA
DRUŠTVO
02426846
FOKAL- PODGORICA
677
5,559.44 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PACOM DRUŠTVO
02649608
BIJELO POLJE
174
777.63
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PETROVIC
02690179
GROUP - DANILOVGRAD
2,867
3,470.39 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PEŠIKAN
DRUŠTVO
02289296
& CO HERCEG NOVI
2,540
193,404.18SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PILIGRIN
DRUŠTVO
02224437
D.O.O. HERCEG NOVI
2,425
14,451.53 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PLAVI
DRUŠTVO
02663970
TAXI - BIJELO POLJE
858
10,672.20 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE
DRUŠTVO
02737353
PROFESIONAL GROUP D.O.O. - BIJELO POLJE
1,616
79,428.52 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE PC
DRUŠTVO
02742675
ELECTRONIC - PODGORICA
1,129
DRUŠTVO
40,592.55 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RV
02668556
RAKOCEVIC - BIJELO POLJE
178
2,381.64 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
DRUŠTVO
02655462
RSOJEVICADANILOVGRAD
2,190
8,433.12 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
DRUŠTVO
02676001
SAVICEVIC TRANS- PODGORICA
706
4,790.11 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SAMACOM
DRUŠTVO
02711664
- PODGORICA
733
14,291.65 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE SLAP DRUŠTVO
02819295
PODGORICA
410
644.55
02712091
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SMS
COMPANY - BIJELO POLJE
90
4,642.36 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE TA-NORMA
02875551
DRUŠTVO
TIVAT
163
128,187.74SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TG
02914972
DRUŠTVO
COMMERCE KOLAŠIN
80
4,945.64 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TEATRO 02986833
DRUŠTVO
BIJELO POLJE
4,026
21,408.59 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TEODUL
02363259
DRUŠTVO
D.O.O. TIVAT
1,721
4,880.96 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TIMOR
02454645
DRUŠTVO
180
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
D.O.O. - HERCEG NOVI
10
2,901.27 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
DRUŠTVO
02796201
TRANSEURO - PODGORICA
573
35,456.85 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE U
DRUŠTVO
02752565
GRAĐEVINARSTVU PRVOBORAC KAMEN & BETON, HERCEG NOVI (RJEŠENJEM ST.BR.243/14 OD
29.09.2014.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
305
187.11
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FREXIM
02368528
D.O.O. - TIVAT
706
433.53
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE H & A
02891646
COMPANY BIJELO POLJE
1,564
11,048.23 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE HN.EGALDRUŠTVO
02640295
HERCEG NOVI
4,323
398.97
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE CELINAC
02269627
CETINJE
1,103
4,241.24 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CIMBA VD
DRUŠTVO
02710331
- TIVAT
53
30.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CLEAN
02373955
HERCEG-NOVI
2,194
3,741.29 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE COLMARC
DRUŠTVO
02455978
D.O.O. TIVAT
1,509
54,438.39 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE CORRECT
DRUŠTVO
02669811
INVEST BUDVA
1,516
4,017.07 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE Q 511 DRUŠTVO
02776936
PODGORICA
452
163.35
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGEBRACO
02782162
COMPANYD.O.O. KOLAŠIN
825
12,358.46 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEDMV
DRUŠTVO
02837803
COMPANYBIJELO POLJE
451
18,140.73 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEE&A
DRUŠTVO
02862727
COMBIJELO POLJE
1,909
5,844.29 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,EXPORTDRUŠTVO
02686031
IMPORT MIJOVIC COMPANY- PODGORICA
1,103
2,242.63 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGEKOL DRUŠTVO
02776057
TOURS NACIONALNI RESTORAN VODENICAD.O.O. KOLAŠIN
1,182
4,542.37 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGETRANS
02726114
DRUŠTVO
JOVOVIC COMPANY, PODGORICA
983
2,617.94 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ,POSREDOVANJE I
02735865
DRUŠTVO
USLUGE, EXPORT - IMPORT CENTRAL - MNE, CETINJE
1,594
218.95
02702916
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I PRUŽANJE
USLUGA 28 MART - BERANE
1,705
55,639.37 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA 3R
02467003
DRUŠTVO
COMMERCE - PODGORICA
2,121
15.00
02432951
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA
BARA PROMET, EXPORT-IMPORT KOTOR
241
1,476.77 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA
02654482
DRUŠTVO
181
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
DIVINITUS GROUP - KOTOR
1,923
2,144.57 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA
DRUŠTVO
02463741
EXPORT - IMPORT RAYSEN STELL - PODGORICA
670
8,720.07 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA
DRUŠTVO
02848449
EXPORT - IMPORT GLOSS DIAMOND PODGORICA
1,131
60,877.90 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA,
DRUŠTVO
02814188
EXPORT - IMPORT EMTM-KULA PODGORICA (NA OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U H.
NOVOM POSL.BR.K.33/12 OD 23.05.2012. UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
710
9,279.57 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA
DRUŠTVO
02867427
EXPORT - IMPORT Z&G PODGORICA
3,967
556.56
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA,
02393298
EXPORT-IMPORT BRACA VUJOVIC - PODGORICA
1,221
5,585,783.34
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA
02456702
,EXPORT-IMPORT VILA PARK - PODGORICA
151
1,213.66 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA
DRUŠTVO
02884372
EXPORT-IMPORT GOCA - SUN D.O.O. PODGORICA
2,121
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA,
02382393
EXPORT-IMPORT GRIS
376
521.19
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA
02890267
EXPORT-IMPORT DJIDJI PODGORICA
4,003
246.03
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA,
02108151
EXPORT-IMPORT DUET - KOMERC PODGORICA
94
2,392.40 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA
DRUŠTVO
02351641
EXPORT-IMPORT ĐURĐEVICA - TRADE
2,225
5,002.68 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA,
DRUŠTVO
02112574
EXPORT-IMPORT EVRIDIKA - PODGORICA
73
1,045.00 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA
DRUŠTVO
02458039
,EXPORT-IMPORT MODESTA - CETINJE ( RJEŠENJEM ST.BR. 376/12 OD 27.12.2012 GOD.
POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
642
37,535.22 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA,
02814285
DRUŠTVO
EXPORT-IMPORT SSM-TRADE - CETINJE
996
14,666.62 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA,
02788390
DRUŠTVO
EXPORT-IMPORT CIAO PIZZA PODGORICA
1,594
1,283.27 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA
02172852
DRUŠTVO
JUROFUNGO BERANE
185
59.37
02903792
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA
MIRJAM - PODGORICA
824
25,048.78 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA
02817730
DRUŠTVO
MLJEKARA VRH - PODGORICA
101
3,331.09 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA
02820374
DRUŠTVO
MULTISMART - PODGORICA
265
5,431.97 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA MH
02846772
DRUŠTVO
GAMES-CZ COMPANY - PODGORICA
367
5,203.41 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA
02852047
DRUŠTVO
OPERA HOUSE - PODGORICA
182
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,665
894.19
DRUŠTVO
02773953
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA
POTOK - CETINJE
1,501
274.98
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA
02692457
SKADAR HOLIDAY RESORT - PODGORICA
460
23,659.53 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA TIM
DRUŠTVO
02818736
S - PODGORICA
541
577.28
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA
02703084
HAMBURG-BREMEN - PODGORICA
145
302.65
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA
02720680
ŠUMSKO SELO - KOTOR
814
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I
02354802
USLUGA,EXPORT-IMPORT ŠARK AWARD D.O.O. PODGORICA
137
536.60
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET,
02444160
TELEKOMUNIKACIONE I DRUGE POSLOVNE USLUGE CATTV D.O.O. - KOTOR
730
2,007.58 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET, TURIZAM, USLUGE I
DRUŠTVO
02740877
EXPORT-IMPORT TRIO BIJELO POLJE
2,020
3,615.05 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET ,USLUGE I
DRUŠTVO
02662795
UGOSTITELJSTVO ,EXPORT-IMPORT TRAFFIC ITALIA - ULCINJ
411
2,450.97 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMETI USLUGE, EXPORT DRUŠTVO
02714752
IMPORTDORIX, CETINJE
2,196
12,875.44 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU REZANE GRAĐE MOPAL DRUŠTVO
02621819
BERANE
1,742
361.91
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE BRACA
02448157
VIDAKOVIC - TIVAT
1,133
DRUŠTVO
291.12
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE
02311178
EVROMAK KOTOR
496
15,796.14 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EKO
DRUŠTVO
02855364
ZETA NOVA - PODGORICA
16
1,833.25 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE,
DRUŠTVO
02764075
EXPORT - IMPORT BB PLAST - DANILOVGRAD
655
2,891.24 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE,
DRUŠTVO
02864649
EXPORT - IMPORTUNITED TEAM - PODGORICA
1,858
2,977.30 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE,
DRUŠTVO
02430177
EXPORT-IMPORT BOMACO D.O.O. - HERCEG-NOVI
53
1,490.54 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE
02466538
DRUŠTVO
,EXPORT-IMPORT GRAL - BUDVA
45
2,222.56 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
02695987
DRUŠTVO
EXPORT-IMPORT ESTERA - BAR
454
346.84
02652129
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE
,EXPORT-IMPORT INA KOMERC - PODGORICA
450
21,634.87 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE L' ARS
02061244
DRUŠTVO
PODGORICA
282
1,915.97 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGEOGANIM
02845369
DRUŠTVO
PODGORICA
602657015
5,793.96 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU ,PROMET I
DRUŠTVO
183
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
USLUGE ,EXPORT-IMPORT M.N.B. KRUNA - ULCINJ
3,468
1,647.76 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU USLUGE I TRGOVINU EXPORTDRUŠTVO
02345943
IMPORT D.O.O. GLANC PODGORICA
1,886
891.81
DRUŠTVO
02700182
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU HLJEBA I PECIVA EVROPA
KOD RAŠE - BERANE
671
65,364.13 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,I PROMET ROBA I USLUGA
DRUŠTVO
02728443
FRESH TULIPS MONTENEGRO NIKŠIC
156
15.00
DRUŠTVO
02644380
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJUI PROMET ROBA I USLUGA
BRACASSE - KOTOR
422
48,867.84 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,POSREDOVANJE I USLUGE
DRUŠTVO
02642654
DANPRO SISTEM - BUDVA
3,436
1,323.61 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE RS
DRUŠTVO
02378175
INVEST D.O.O. HERCEG NOVI
1,474
1,993.33 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ADAGIO
DRUŠTVO
02424304
D.O.O. TIVAT
3,127
126,691.69SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ADAMAS
DRUŠTVO
02349159
D.O.O. H.NOVI
1,494
133.54
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE BOKA
02423596
STAN TIVAT
3,013
18,224.08 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE
DRUŠTVO
02406713
GATTOPARD HERCEG NOVI
446
1,321.76 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE DND
DRUŠTVO
02445883
TRADE DOO BAR
122
22,268.72 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT DRUŠTVO
02749874
IMPORT OPAX D.O.O. CETINJE
3,691
3,856.48 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT DRUŠTVO
02359227
IMPORT SALVUS PODGORICA
2,091
10,346.73 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
02425432
IMPORT, FIX D.O.O. CETINJE
454
1,020.77 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT02142163
DRUŠTVO
IMPORT BELONID.O.O. PODGORICA
2,121
15.00
02424622
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORTIMPORT D & V TOURS - MN D.O.O. - PODGORICA
2,776
1,303.61 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ,EXPORT02403340
DRUŠTVO
IMPORT EXTRA SJAJ PODGORICA
258
349.53
02897016
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORTIMPORT MONTANA CET CETINJE
432
35,152.70 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE
02196891
DRUŠTVO
ŽUPANOVAC (RJEŠENJEM OSNOVNOG SUDA U KOLAŠINU K. BR.5/10 - 09 OD 07.06.2010 GODINE
UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU)
264
125,711.09SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE JAFIK
02385597
DRUŠTVO
D.O.O. BAR
569
3,171.63 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE JOVICEVIC
02383543
DRUŠTVO
COMMERC DOO TIVAT
4,330
6,302.41 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE JOLLY
02078287
DRUŠTVO
184
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
HERCEG NOVI
3,863
34.33
DRUŠTVO
02374617
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE KOGO
D.O.O. - HERCEG NOVI
2,456
800.74
DRUŠTVO
02350742
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE M V M
D.O.O. PODGORICA
1,931
5,788.72 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MIR
DRUŠTVO
02440598
BIJELO POLJE
107
4,222.80 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MC-PROM
DRUŠTVO
02468018
BIJELO POLJE
1,405
4,485.24 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PASSAGE
DRUŠTVO
02375958
DOO HERCEG NOVI
1,874
10,961.90 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE RMADRUŠTVO
02232910
KOMERC D.O.O. NIKŠIC
102
8,070.71 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE
DRUŠTVO
02103893
ROKSPORT HERCEG NOVI
1,041
103.11
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE
02378183
SARAGOSA D.O.O. HERCEG NOVI
2,274
738.23
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE SIMMAR
02425360
BIJELO POLJE
1,165
219,305.84SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE FREIZI
DRUŠTVO
02138506
D.O.O. TIVAT
2,121
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT02621525
IMPORT ALFA MANI CETINJE
2,047
750,142.07SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORTDRUŠTVO
02446324
IMPORT AQUAPARK D.O.O. - BUDVA
1,698
2,286,692.21
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT02230453
IMPORT VERMIX PODGORICA
439
821.16
DRUŠTVO
02349361
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORTIMPORT G.P. ALEDRA HERCEG NOVI
2,477
249.34
02423863
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORTIMPORT DAC DOO - PODGORICA
3,246
606.10
02434628
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORTIMPORT EM-EM COMPANY PODGORICA
282
150.55
02826950
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORTIMPORT EXERGY PODGORICA
817
15,237.89 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT02796597
DRUŠTVO
IMPORT LASER BLED - PODGORICA PODGORICA (RJEŠENJEM OKRUŽNOG SUDA U KRANJU PRED
BR. IV P 420/2010-59 OD 14.03.2012 GOD. ZABRANA OTUĐENJA I OPTERECENJA UDJELA
OSNIVACA)
1,423
35,695.77 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT02305917
DRUŠTVO
IMPORT LUKANO D.O.O. PODGORICA
528
210,606.77SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT02414732
DRUŠTVO
IMPORT MONT METAL PODGORICA
115
6,150.94 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT02796171
DRUŠTVO
IMPORT MONTECCO DEVELOPMENT DANILOVGRAD
185
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
34702337126
5,564.98 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORTDRUŠTVO
IMPORT ROMANOV HERCEG NOVI
1,154
3,759.10 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORTDRUŠTVO
02845776
IMPORT USPJEH PODGORICA
1,252
44.43
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I PRUŽANJE
02702924
USLUGA RAJAN - COMER - BERANE
3,329
360.50
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA
02379589
EXPORT-IMPORT AVIS MONTENEGRO-TRAVEL PODGORICA
3,684
2,556.25 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,
DRUŠTVO
02396033
EXPORT-IMPORT K.T. TRADE TIVAT
1,886
5,663.75 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA MB
DRUŠTVO
02460840
RADOVICI EXPORT-IMPORT TIVAT
4,483
10,270.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I
DRUŠTVO
02342154
USLUGA,EXPORT-IMPORT ĐURIŠIC PODGORICA
48 02707705
579,507.23SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE VEKTRA
DRUŠTVO
NORD KOLAŠIN
3,470
19,929.72 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO
DRUŠTVO
02081911
I TURIZAM PICCOLO KOLAŠIN
81402646277
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU, PROMET I
USLUGE, MONTE - PROJEKTBUDVA
28302764601
1,130.11 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I TRGOVINU
DRUŠTVO
HIDRO GROUPDOO TIVAT
22202445034
1,089,401.73
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING,
CONSALTING I IZGRADNJU LR DEVELOPMENT D.O.O. BUDVA
1,035
32,203.40 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROJEKTOVANJE,IZVOĐENJE,INŽENJERING I
DRUŠTVO
02737612
KONSALTING GENESIS PROJECT PODGORICA (ZABRANA RASPOLAGANJA UDJELOM OSNIVACA
TOŠIC MIOMIRA NA OSNOVU RJEŠENJA I.BR.410/14 OD 15.10.2014.GODINE)
1,574
592.77
02760231
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE LUX GOLD - CETINJE
17002755157
1,699.32 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE BK DEVETKA DRUŠTVO
PODGORICA
2,615
131.61
02207044
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE ENERGOSISTEM
PODGORICA
73802852004
38,801.89 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT
DRUŠTVO
SLOLES DANILOVGRAD
64802644584
13,819.14 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BUENA
DRUŠTVO
VISTA MANAGEMENT COMPANY PODGORICA
62 02434962
542.65
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT LIMEI BIJELO POLJE
55802901641
3,099.47 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MIGOLD
DRUŠTVO
- PODGORICA
2,121
15.00
02413817
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PIBCOMMERCE - PODGORICA
3,477
9,584.22 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT RBC
02408341
DRUŠTVO
COMPANY D.O.O KOTOR
38 02993198
774.31
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE KOPREX BUDVA
186
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,784
891.70
DRUŠTVO
02753502
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE MACAUPODGORICA
109
2,508.06 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE MNF GROUP - BUDVA
DRUŠTVO
02965119
1,217
18,715.03 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE PARKET MAXIMUM - TIVAT
DRUŠTVO
02676958
87
356.11
DRUŠTVO
02960494
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE POCIJEVALO
DANILOVGRAD
1,356
23,701.58 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE S.D.M. D.O.O. DRUŠTVO
02747634
PODGORICA
149
555.38
DRUŠTVO
02881772
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE HAGIA SOPHIA D.O.O. BUDVA
710
7,245.62 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGEDARASA PODGORICA
DRUŠTVO
02851989
363
164.27
DRUŠTVO
02684110
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I PRUŽANJE USLUGA
JOKSIMOVIC COMPANY BERANE
2,250
551.04
DRUŠTVO
02364549
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA INTERSHOP D.O.O.
- BAR
3,289
3,962.06 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA BJELIŠI - BAR
DRUŠTVO
02390841
1,192
194.37
DRUŠTVO
02827409
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA BLUE MEGA SUN
PODGORICA
1,446
2,001.47 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA BORIS TOURS BAR
DRUŠTVO
02376164
277
38,072.22 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA DIMPEXD.O.O.
DRUŠTVO
02135469
1,468
3,789.10 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA EASY PODGORICA
DRUŠTVO
02809869
1,669
485.01
DRUŠTVO
02654563
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA EDISON - BAR
1,290
12,122.71 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA ESSO IZGRADNJA
DRUŠTVO
02424703
D.O.O. - BAR
459
18,698.74 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT
DRUŠTVO
02939029
AHILEJ - BAR
149
4,584.64 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT
DRUŠTVO
02935180
GREEN & MR-CENTAR PODGORICA
643
8,605.65 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT
02851482
DRUŠTVO
AMBROZ - CETINJE
227
473,494.24SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT
02085712
DRUŠTVO
VADA PODGORICA
45
25.63
02895757
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT
JOKER PODGORICA (RJEŠENJEM ST.BR. 472/14 OD 05.12.2014 GOD. POKRENUT STECAJNI
POSTUPAK)
2,508
187.88
02429284
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA ZLATNI ZMAJ D.O.O.
- ULCINJ
2,125
16,871.91 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA K - 2 KAJEVIC
02402661
DRUŠTVO
KOMPANI BAR
102
6,683.10 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA KALAMONT D.O.O. 02397994
DRUŠTVO
BAR
1,049
19.00
02303299
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA LIYAN BAR
132
5,248.73 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA M - SIMOVIC BUDVA
02457237
DRUŠTVO
4,728
7,048.37 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA MEDITURS D.O.O.
02281937
DRUŠTVO
187
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
BAR
4,755
85,273.13 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA MERCOM D.O.O.
DRUŠTVO
02049635
CETINJE
1,754
3,670.14 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA MONTE
DRUŠTVO
02632918
IMMOBILIEN- BAR
1,952
7,721.33 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA MONTEBELLA
DRUŠTVO
02651718
COMPANY - PODGORICA
34 02695367
786.96
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA MONTENEGRORUSKI DOM SERVICE/PROPERTY MANAGEMENT - BAR
26302828367
648.14
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA NIV TRADE
EXPORT-IMPORT - RISAN
1,697
50,708.09 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA SENKEL COMMERC
DRUŠTVO
02435632
BAR
1,033
5,801.32 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA SINGIDUNUM BAR DRUŠTVO
02452979
SUTOMORE
3,044
1,042.83 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA SHEN DA ULCINJ
DRUŠTVO
02406594
3,933
209.79
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA TAURUS BAR
02389096
2,610
454.14
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA FIKA - PODGORICA
02403625
40402428334
4,525.37 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA HONG PING D.O.O. DRUŠTVO
NIKŠIC
3,106
1,877.08 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA HONG CHENG
DRUŠTVO
02411164
ULCINJ
2,886
620.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA YU NIKCEVIC & CO
02301270
RISAN
1,026
11,392.04 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA
DRUŠTVO
02787687
BEPPLER DEVELOPMENT KOLAŠIN
1,132
49.19
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA
02722976
CCAM DEVELOPMENTS - KOTOR
1,223
2,666.56 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA Y DRUŠTVO
02718839
AXIS - PODGORICA
1,500
2,969,583.91
DRUŠTVO
02650509
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEPOKRETNOSTIMA
BOKA VENTURES PRCANJ
1,236
665.29
DRUŠTVO
02835681
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA RECIKLAŽU METALNOG OTPADA BELI
COMPANYKOLAŠIN
3,775
1,711.97 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SAOBRACAJ I TRGOVINU YU WEST - DIO
08205167
DRUŠTVO
PREDUZECA
73202375354
10,481.92 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SAOBRACAJ I TURIZAM BOJANAGAS DRUŠTVO
CETINJE
2,121
15.00
02436957
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SAOBRACAJ I USLUGE U TURIZMU SRBIJA
TOURS INTERNATIONAL - CETINJE
36602895218
4,134.64 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SAOBRACAJ, TRGOVINU I USLUGEPRIMUSS
DRUŠTVO
VM CETINJE
1,809
190.60
02377730
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU
PROIZVODNJU I TURIZAM MOCART PODGORICA
188
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
2,567
DRUŠTVO
02679388
4,522.03 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU,
PROIZVODNJU, USLUGE I TURIZAM, MVK PROMETPODGORICA
DRUŠTVO
2,502
02679370
24,416.36 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU,
PROIZVODNJU, USLUGE I TURIZAM, MEGA GRADBAPODGORICA
DRUŠTVO
2,522
02467992
28,528.67 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU
PROPERTY FRONTIERS MONTENEGRO D.O.O. TIVAT
DRUŠTVO
1,986
02098881
160,713.51SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU SPORT'S
MAN - FIRST PRODUCTION,ŠAVNIK (RJEŠENJEM PR.SUDA U PG., I.BR.1603/13 OD 15.04.2013.G.
ODREĐENO IZVRŠENJE NA UDJELIMA U OVOM DRUŠTVU KOJE JE IZVRŠNI DUŽNIK ZALOGODAVAC)
DRUŠTVO
1,076
02421259
1,146.41 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRANSPORT T & N TRANSPORT PODGORICA
DRUŠTVO
1,969
02462575
22,280.40 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU , TURIZAM I USLUGE U
GRAĐEVINARSTVU EXPORT-IMPORT SIB MONT - PETROVAC
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU , UGOSTITELJSTVO,
12
02875349
186.24
GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, EXPORT-IMPORT STEFANDRO - ULCINJ
DRUŠTVO
1,334
02788276
4,556.57 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, EXPORT - IMPORTWALKER N
PODGORICA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I INVESTICIJE ANELYA MOJKOVAC
115
02645319
336.04
DRUŠTVO
3,439
02403307
1,655.07 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU VNP KOŠUTA CETINJE
DRUŠTVO
327
02421127
15,023.05 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I TURIZAM . KEKEC D.O.O. - TIVAT
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE DAAR - BAR
555
02661110
465.69
DRUŠTVO
104
02855062
1,029.20 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE SE-BON TIVAT
DRUŠTVO
2,441
02687798
1,070.35 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE AVA - PODGORICA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE BATIMEX D.O.O. 2,550
02671239
126.32
PODGORICA
DRUŠTVO
1,346
02310015
1,780.28 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE GENERAL MARKET
BUDVA
DRUŠTVO
1,539
02660199
6,978.81 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE DD COMMERCE TIVAT
268
DRUŠTVO
02693232
450.54
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE EURO-SHOP COMPANY
- BAR
2,071
DRUŠTVO
02458004
115,568.11SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE EXPORT - IMPORT VIVA
TIM BUDVA
1,462
DRUŠTVO
02663058
3,291.35 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE JENCIN - BAR
2,495
DRUŠTVO
02360250
222.44
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE KAM-COMPANY D.O.O.
PODGORICA
1,095
DRUŠTVO
02636026
69,425.53 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE M.M.N. GROUPCETINJE
1,292
02782740
5,728.06 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE MB - MP GROUP - BAR
DRUŠTVO
1,501
DRUŠTVO
02640040
13,959.68 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE MELAIVCETINJE
1,423
02131218
3,662.14 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE MERIT KOMERC BAR
DRUŠTVO
1,417
DRUŠTVO
02646595
55,589.83 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE MIST - CETINJE
1,187
DRUŠTVO
02635844
60,341.76 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE MONTANA TRADE189
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
DaniIznos
broj*
blokade
blokade
CETINJE
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE PANTIC I SINOVI 02443015
30.00
2,121
CETINJE
DRUŠTVO
02770059
5,334.76 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE PREDIŠ CETINJE
1,188
DRUŠTVO
02436396
1,968.96 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE RADECKI D.O.O.
2,916
HERCEG-NOVI
DRUŠTVO
02756609
12,787.93 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGEGRULOVIC BAR
186
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, INŽENJERING I ZASTUPANJE U
02321220
682.22
125
ZEMLJI I INOSTRANSTVU GOOB EXPORT-IMPORT BUDVA
DRUŠTVO
02238233
4,241.83 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT1,742
IMPORTALKOPROM HERCEG NOVI (RJEŠENJEM ST.BR.136/09 OD 07.09.2009.GODINE POKRENUT
STECAJ)
DRUŠTVO
02376628
3,005.34 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO MARK BERANE
4,197
( ZAKLJUCEN STECAJNI POSTUPAK RJEŠENJEM ST.8/06 OD 08.12.2006. )
DRUŠTVO
02747219
38,605.09 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO MEGA FOOD
214
EXPORT-IMPORT - PODGORICA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, PROZVODNJU,
02824086
267.35
303
PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BEAUTY TECHNICS PODGORICA
DRUŠTVO
02364158
6,039.06 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO ŠCEKIC
290
PROMET DOO - BERANE
DRUŠTVO
02939606
6,972.77 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU NA VELIKO PICEM JUB BUDVA
75
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, POSREDOVANJE I USLUGE
02796651
88.16
10
PERACTO CETINJE
DRUŠTVO
02770733
5,347.65 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, POSREDOVANJE I
1,628
USLUGEPOSITIVEBUDVA
DRUŠTVO
02712733
5,416.55 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE,
1,705
EXPORT-IMPORT SLAĐA-COM PODGORICA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE, EXPORT 02731207
7.66
1,007
IMPORT MINAS DOO - PLJEVLJA
DRUŠTVO
02680513
18,947.42 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT1,622
IMPORT MEND MARKET - ULCINJ
DRUŠTVO
02861291
43,862.70 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
116
ŠEKARIC - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02737779
8,437.25 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE EXPORT598
IMPORT PLANT EXPORT - PODGORICA
DRUŠTVO
02646374
520,387.96SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE AVALONTIVAT
2,015
DRUŠTVO
02433265
83,999.30 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE ANT BUDVA
1,956
DRUŠTVO
02443511
70,795.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE VALDRINA
1,335
BUDVA
DRUŠTVO
02465043
4,905.78 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT213
IMPORT BEST MONTENEGRO INVESTMENT - BUDVA
DRUŠTVO
02465221
22,806.05 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT1,146
IMPORT KOLOR GOLD - BUDVA
DRUŠTVO
02447134
3,574.51 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE ,EXPORT772
190
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
IMPORT TOMIC ENTERPRISES - BUDVA
366
424.16
DRUŠTVO
02763079
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE MIŽEN CETINJE
124
7,652.14 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE RENT A CAR
DRUŠTVO
02448904
EXPORT - IMPORT DEE JAY - BUDVA
23
2,010.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE TRŽNICA DRUŠTVO
02435586
PETROVAC
352
11,503.35 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE U
DRUŠTVO
02462583
GRAĐEVINARSTVU ,EXPORT-IMPORT N.M. COMPANY - BUDVA
384
7,966.35 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGEF
DRUŠTVO
02766167
CORPORATION, BUDVA
2,860
2,855.02 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I
DRUŠTVO
02354012
USLUGE ARGON & DL - TIVAT
602872846
627.96
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO,
GRADJEVINARSTVO I USLUGE, EXPORT-IMPORT BENAN - ULCINJ(RJEŠENJEM ST.BR.551/14 OD
15.01.2015.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
622
847.59
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO,
02815966
GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, EXPORT - IMPORT BEST - OIL ULCINJ
397
7,069.13 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO,
DRUŠTVO
02889412
GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, EXPORT - IMPORT J & E COMPANY ULCINJ
515
21,279.53 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO,
DRUŠTVO
02900025
GRAĐEVINARSTVO I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ARDI TRADE 2 ULCINJ
705
5,939.34 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO,
DRUŠTVO
02868571
GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, EXPORT-IMPORT DELTA G.F. ULCINJ
503
8,804.47 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO,
DRUŠTVO
02890151
GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, EXPORT-IMPORT IMPERIAL BEACH ULCINJ
327
1,021.43 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO,
DRUŠTVO
02881616
GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, EXPORT-IMPORT CRNO MORE-KARADENIZ ULCINJ
2,036
151,352.00SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU UGOSTITELJSTVO I
DRUŠTVO
02109794
EKSPLOATACIJU UGLJA NATIONAL BERANE
2,117
6,928.50 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU ,UGOSTITELJSTVO I USLUGE B.
DRUŠTVO
02670224
BOGDANOVIC - TIVAT
1,474
6,925.24 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE LINA
DRUŠTVO
02665972
- TIVAT
1,488
121.38
02689871
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE S &
S KOMERC - TIVAT
843
4,271.99 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU ,UGOSTITELJSTVO I USLUGE
02705940
DRUŠTVO
ŠARIC - TIVAT
1,929
6,172.90 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, PROMET I
02712768
DRUŠTVO
USLUGE ,EXPORT-IMPORT CAPO COMPANY - ULCINJ
1,433
3,501.26 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO ,PROMET I
02742926
DRUŠTVO
USLUGE,EXPORT-IMPORT GLOBUS & CO - ULCINJ
167
312.47
02818850
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET FAT-MAR PODGORICA
2,106
1,893.94 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU ,USLUGE I TURIZAM SOLITUDO 02697483
DRUŠTVO
191
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
TIVAT
4,258
1,333.38 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINUI UGOSTITELJSTVO ATIKA02358662
DRUŠTVO
MONTENEGRO EXPORT-IMPORT PODGORICA
2,121
15.00
02300559
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINUNIKOLI PODGORICA
1,158
15,431.36 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,PROIZVODNJU I USLUGE,EXPORT02810760
DRUŠTVO
IMPORT AVANTGARDE COMPANY PODGORICA
3,925
69,963.70 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,PROMET I USLUGE EXPORT02371723
DRUŠTVO
IMPORT SPORT CAFFE PODGORICA
1,472
55,637.20 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE STAVIS
02465370
DRUŠTVO
BUDVA
40
0.17
02466805
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE,EXPORTIMPORT BELA GVARDA BUDVA
2,193
200,312.18SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE,EXPORT02442124
DRUŠTVO
IMPORT FRANCESCO TRADE DOO TIVAT
306
33.71
02770598
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,UVOZ-IZVOZ NORTH AMERICA
TRADE COMPANY PODGORICA
306
268.49
02842394
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA
TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO,GRAĐEVINARSTVO I USLUGE,EXPORT-IMPORT SAN-SAR ULCINJ
58
52,505.40 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM , TRGOVINU I PROMET ROBA I
02657066
DRUŠTVO
USLUGA EXPORT - IMPORT ALLIANZ STROYBUDVA
1,144
135,819.08SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE ATILA BUDVA
02773139
DRUŠTVO
122
9,396.43 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO BBI COMPANY 02700956
DRUŠTVO
CETINJE
75
366.36
02468271
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO ATINA- BAR
1,984
30,784.54 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
02648415
DRUŠTVO
GESTHOTELMONTE - BUDVA
1,399
54,248.58 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO DV & W 02681480
DRUŠTVO
CETINJE
2,286
97.86
02696169
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM I USLUGE MONTE AF - TIVAT
94
6,119.65 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM I USLUGE U GRAĐEVINARSTVU,
02431351
DRUŠTVO
EXPORT-IMPORT RASTA BUDVA
89
3,305.67 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM I USLUGE HASIENDA - TIVAT
02650703
DRUŠTVO
601
482.75
02748835
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM NORTH - TRAVEL,BERANE
384
8,619.41 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE BJELOŠ 02435594
DRUŠTVO
BUDVA
193
18,007.76 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE VALER 02436051
DRUŠTVO
TIVAT
983
4,270.10 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE VIP D & IVA 02800420
DRUŠTVO
BUDVA
965
8,383.77 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE GRADITELJ
02736519
DRUŠTVO
COMPANY - BUDVA
1,248
20,670.55 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE DENY
02774275
DRUŠTVO
COMPANY - BUDVA
192
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
1,934
15.00
DRUŠTVO
02756854
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE EURO - KOL
PODGORICA
765 02461587
12,471.70 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE EXPORT DRUŠTVO
IMPORT MONTE MIRA BUDVA
45 02456001
2,552.84 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORTDRUŠTVO
IMPORT M.V.E. ADRIATIKA - BUDVA
66 02680718
535.99
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORTIMPORT ADRIATIC GROUP AG D.O.O. - BUDVA
817 02458551
1,610.37 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE EXPORTDRUŠTVO
IMPORT BUNGEE BUDVA
237 02711630
6,993.68 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE, EXPORTDRUŠTVO
IMPORT VEKI TRADE BUDVA
814 02773147
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE EXPORTIMPORT D - V GROUP - BUDVA
1,938
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT02714400
IMPORT DEMONTE DEVELOPMENTS BUDVA
1,495
40,307.89 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORTDRUŠTVO
02466180
IMPORT KALUĐEROVINA - TIVAT
2,047
15,535.17 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORTDRUŠTVO
02440199
IMPORT MWM INTERNATIONAL - BUDVA
2,019
34,897.75 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM TRGOVINU I USLUGE ,EXPORTDRUŠTVO
02467399
IMPORT PEJAKOVIC COMPANY - BUDVA
2,249
692,230.75SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM TRGOVINU I USLUGE ,EXPORTDRUŠTVO
02717077
IMPORT FERAL ADRIATIC - BUDVA
796 02779587
23,210.56 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE KARMA
DRUŠTVO
INŽINJERING - BUDVA
111 02779579
778.04
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE MERCEDESBENZ CLASSIC CLUB MONTENEGRO - BUDVA
1,223
49,215.62 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE NIS - BUDVA
DRUŠTVO
02443520
507 02867192
1,765.82 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE ORADA - M
DRUŠTVO
BUDVA
1,516
12,250.08 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE PEROVIC
DRUŠTVO
02778084
MONTE GROUP - BUDVA
366 02456184
1,376.49 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE RENT-A CAR
DRUŠTVO
,EXPORT-IMPORT BON VOYAGE - BUDVA
814 02448319
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,RENT-A CAR
,EXPORT-IMPORT MONTE EURO - BUDVA
137 02868202
7,703.81 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE STEFAN NAŠE
DRUŠTVO
MJESTO BUDVA
3,183
9,124.41 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE U
02439646
DRUŠTVO
GRAĐEVINARSTVU V.A.L. - BUDVA
2,197
6,112.76 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE
02445557
DRUŠTVO
HOUSEKEEPING CUSTODIAN MONTENEGRO- BUDVA
40 02813289
48.84
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGEELENA
TRAVEL BUDVA
193
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
DaniIznos
broj*
blokade
blokade
DRUŠTVO
02752468
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU I
15.00
1,934
USLUGEPANORAMABUDVA
DRUŠTVO
02789582
9,421.76 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, TRGOVINU JUS-COM PODGORICA
1,013
DRUŠTVO
02672243
4,359.17 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM ,TRGOVINU ,PROMET ROBA I
1,970
USLUGA BREFFNI ENTERPRISES - BUDVA
DRUŠTVO
02434393
23,499.39 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
2,104
MESARA SAMARDŽIC - TIVAT
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
15.00
19502317907
NARODNA LUTRIJA-VENECIJA TRADE- PETROVAC NA MORU
DRUŠTVO
02662671
6,965.75 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
2,041
ODMARALIŠTE BIJELAHERCEG - NOVI
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I USLUGE KOD
885.60
38802455323
DŽEMA D.O.O. - BAR
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU LIX
02456125
350.00
1,742
NIX TIVAT
DRUŠTVO
02677873
4,206.29 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM,. TRGOVINU I PROMET ROBA I
1,927
USLUGA EMERALD ESTATE AGENTS BUDVA
DRUŠTVO
02445778
5,428.64 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM,TRGOVINU I USLUGE AMV GROUP
1,844
BUDVA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM,TRGOVINU I USLUGE EXPORT15.00
81402454955
IMPORT PUB ADRIATIC COMPANY BUDVA
DRUŠTVO
02415593
4,016.52 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
3,553
MOTOR SPORT TIVAT
DRUŠTVO
02833107
10,124.58 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE OBRADOVIC
1,034
TRADE -HERCEG NOVI
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE PER TUTTI BAR
329.99
40 02980029
DRUŠTVO
6,088.29 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UGOSTITELJSTVO, PROMET I USLUGE KOD
14602883066
MENE - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02431939
1,172.27 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UGOSTITELJSTVO ,PROMET ROBA I USLUGA
3,015
ALTES EXPORT-IMPORT - TIVAT
DRUŠTVO
1,092.10 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE,
26402902451
EXPORT - IMPORT NEW STAR ULCINJ
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, PROIZVODNJU,
385.45
28502651254
TRGOVINU I USLUGE GLOBAREVIC COMPANY - TIVAT
02690322
DRUŠTVO
2,663.21 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, PROMET I
2,188
USLUGE, EXPORT - IMPORT SWITCH PODGORICA
02454106
DRUŠTVO
4,000.59 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU I
2,056
USLUGE UGLJEŠICI-MB - BUDVA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJI I SPOLJNU TRGOVINU I
571.61
46002859416
USLUGE, EXPORT-IMPORT DRAMALL - PODGORICA
02379236
DRUŠTVO
2,892.96 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ,
1,977
PROIZVODNJU I TURIZAM POLICA - ANTIQITET - BERANE
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I
527.25
22302895099
USLUGE BEER PODGORICA
194
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
249 02901536
563.28
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I
USLUGE, EXPORT-IMPORT MODENA PLUS - CETINJE
422 02893509
9,781.48 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I
DRUŠTVO
USLUGE, EXPORT-IMPORT OTTO'B DOO PODGORICA
1,229
02819155
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I
USLUGE TALENAT PODGORICA
314 02896559
46.36
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I
USLUGE WR PODGORICA
6 02851792
701.38
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I
USLUGEKALJEVIC, ŽABLJAK
4,010
02062704
109.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU
LUSSURIA D.O.O. PODGORICA
4,066
02288575
240,746.82SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU
DRUŠTVO
PLASMANPRESS - PODGORICA
669 02404397
944.23
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU,
PROIZVODNJU I TURIZAM GRIS & CO - PODGORICA
324 02379333
8,125.73 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU,
DRUŠTVO
PROIZVODNJU I TURIZAM MONTEPROM CO NIKŠIC
1,138
02051702
16,462.28 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU RAPID
DRUŠTVO
D.O.O. PODGORICA
1,539
02387271
6,874.98 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
DRUŠTVO
TRGOVINU,PROIZVODNJU I TURIZAM DAKA PODGORICA
2,244
02378973
50,719.41 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
DRUŠTVO
TRGOVINU,PROIZVODNJU I TURIZAM MONTENEGRO OZIRIS KOLAŠIN
1,110
DRUŠTVO
02719894
150,341.85SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE T. C. DIPLOMATIC, PODGORICA
776 02845105
DRUŠTVO
30,077.11 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE I POSREDOVANJE K4 GROUP KOTOR
333 02655268
DRUŠTVO
394.94
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE I PROMET ITAL AUTO - CETINJE
38 02959682
1,259.04 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE I PROMET MUSTANG METAL BUDVA
DRUŠTVO
2,193
DRUŠTVO
02467844
909.71
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE I PROMET NIKOMIL - BUDVA
2,112
02198215
247,995.71SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE I PROMET PERPER ART- BUDVA
DRUŠTVO
1,313
DRUŠTVO
02769816
571.36
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE I PROMETKULTURICA - CETINJE
4,252
02342120
3,525.00 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE I TRGOVINU, EXPORT-IMPORT
DRUŠTVO
GIOCATTOLO PODGORICA
1,836
02452677
232,124.04SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO TDRUŠTVO
MAX- BERANE
1,742
02670062
210.76
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE I TURIZAM VML-PIN TRADE - TIVAT
229 02934957
4,982.55 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE I TURIZAM GALERIJA PECIVA D.O.O.DRUŠTVO
PODGORICA
181 02630982
1,098.68 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE I TURIZAM NEPTUN INVESTTIVAT
DRUŠTVO
2,167
02631296
2,032.14 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE I TURIZAM HOME ESTATE TIVAT
DRUŠTVO
1,908
02445794
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE U GRAĐEVINARSTVU GRADNJA
MONT - BUDVA
195
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
285
DRUŠTVO
02876493
2,858.67 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE COSMOS ADVISORY NETWORK TIVAT
DRUŠTVO
1,900
02705737
58,748.63 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE,KONSALTING I INŽENJERING DAG
CONSULTING BAR
DRUŠTVO
2,224
02368978
91,412.60 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUŽNU I TRGOVINSKU DJELATNOST TOP
LINE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
DRUŠTVO
422
02417138
5,984.63 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA CONSALTING ALEX GROUP - BUDVA
DRUŠTVO
796
02734788
4,812.64 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZAZA COMPANY, PODGORICA
DRUŠTVO
3,033
02469774
4,636.51 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZALEWSKI CORP - PODGORICA
DRUŠTVO
1,600
02439140
10,633.08 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZARA PODGORICA
DRUŠTVO
857
02817314
9,385.22 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZELENO SRCE MONTENEGRO - NIKŠIC
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZEPHYR YACHTING MONTENEGRO TIVAT
184
02843242
15.00
DRUŠTVO
514
02866269
8,754.90 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZETA TRANS CO - BAR
DRUŠTVO
89
02900416
3,318.00 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZEC-COMPANY BUDVA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZLATNO ZRNCE - PODGORICA
250
02896419
213.96
DRUŠTVO
1,889
02690659
45,829.81 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZNS-GREDA ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE HERCEG NOVI
DRUŠTVO
109
02715287
4,339.23 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZOMAX - BUDVA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZORBA COMPANY HERCEG NOVI
46
02919443
997.27
DRUŠTVO
695
02773996
5,378.90 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZOTTO CAPELLINO - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
152
02639378
3,315.74 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU I.D. MAX- PODGORICA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IBB HERCEG NOVI
730
02802457
330.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IV TOUR D.O.O. KOTOR
3,828
02379058
877.05
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IVA STAN D.O.O. BUDVA (POKRENUT
1,908
02394189
15.00
POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
DRUŠTVO
1,217
02829827
17,854.06 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IVANJAD.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IGEAL - BIJELO POLJE
716
02827468
231.06
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IGLA COMPANY - ANDRIJEVICA
1,223
02648733
766.38
DRUŠTVO
1,476
02710226
63,179.16 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IGOR COMPANY I - BERANE
DRUŠTVO
60
02676460
5,035.73 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IZDAVACKA KUCA GLIGORIJE DIJAK PODGORICA
DRUŠTVO
1,165
02779765
14,298.28 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IZOL GRADNJA - TIVAT
DRUŠTVO
4,734
02131978
7,476.03 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ILING AUTOPETROL ZA PROIZVODNJU I
TRGOVINU U AUTOMOBILSKOJ I PETROHEMIJSKOJ INDUSTRIJI - KOLAŠIN
5,195
DRUŠTVO
02045435
30,777.26 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ILING ZA MAŠINOGRADNJU, PROMET I
MAŠINSKO PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I SRODNE TEHNICKE USLUGE KOLAŠIN (RJEŠENJEM
ST.BR.04/09 OD 27.04.2009.GODINE POKRENUT STECAJ)
1,360
DRUŠTVO
02444470
108.21
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IN-KOMERC TRANSPORT - PLJEVLJA
866
DRUŠTVO
02697696
5,211.06 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU INA-COMMERCEBIJELO POLJE (RJEŠENJEM
ST.BR.71/14 OD 28.11.2014.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
2,042
DRUŠTVO
02665808
298,449.34SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU INBUDAFELAGIO BORG - BUDVA - SVETI STEFAN
3,816
DRUŠTVO
02056208
63,043.56 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU INDUSTRIAIMPORT PLJEVLJA
196
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
433 02664291
76,953.85 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU INEX BEZBEDNOST MONTENEGRO ZA FIZICKO
DRUŠTVO
TEHNICKU I PROTIVPOŽARNUNZAŠTITU - HERCEG NOVI
5,120
737.08
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU INEX PLAV
02105250
185 02806029
112.72
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU INSTITUT ZA BIOMEDICINSKE STUDIJE
INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I ŽIVOTNE SREDINE PODGORICA
60 02695294
17,621.92 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU INSTITUT ZA MONITORING CRNA GORA - TIVAT
DRUŠTVO
710 02847183
2,952.02 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU INTEGRA NB - PODGORICA
DRUŠTVO
220 02902532
1,590.72 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU INTERCONSULT PLJEVLJA
DRUŠTVO
419 02948117
2,761.25 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU INTERYACHTS TIVAT
DRUŠTVO
3,932
16,521.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IPON
DRUŠTVO
02136830
69 02913186
4,049.93 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IPPON - ROŽAJE
DRUŠTVO
2,125
621.18
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ISA MONTE - BUDVA
02692805
24 02973219
672.67
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ISKA COMMERCE D.O.O. - PODGORICA
1,347
111.28
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ITAL GROSS BIJELO POJE
02767724
1,137
20,739.13 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ITAL CERAMIC GROUP - PODGORICA
DRUŠTVO
02775123
205 02872811
589.91
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ITALIAN FOOD - PODGORICA
1,425
4,298.73 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ITALMOND ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I
DRUŠTVO
02755181
USLUGA , EXPORT-IMPORT - PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR.528/14 OD 16.01.2015.GODINE
OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
797 02693267
5,166.78 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU J&B - TRANSKOP - BUDVA
DRUŠTVO
1,544
3,068.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU JA I TI PODGORICA
02743019
DRUŠTVO
713 02826640
194.01
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU JAMB. KOLAŠIN
2 02354721
3,442.47 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU JASEN PLJEVLJA
DRUŠTVO
1,510
1,663.56 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU JASIK-PLJEVLJA
02232570
DRUŠTVO
104 02695189
8,089.65 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU JELA COMPANY- ROŽAJE
DRUŠTVO
3,588
4,360.58 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU JOVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,
02076896
DRUŠTVO
EXPORT- IMPORT PODGORICA
2,036
228.16
02704374
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU JUGOSAN ZA PROIZVODNJU, ROBNI PROMET,
USLUGE, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
460 02795965
426.76
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU JUST FAST - BAR
58 02629879
183,737.59SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KAGAN GROUP - BUDVA
DRUŠTVO
215 02964333
47.86
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KAISER GRAĐENJE PODGORICA
1,066
994.99
02806932
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KAJTAZI - PODGORICA
3,952
13,908.38 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KALVADOS ZA TRGOVINU TURIZAM I
02370476
DRUŠTVO
UGOSTITELJSTVO EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD
1,227
2,475.46 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KALUP PROMET BIJELO POLJE
02652889
DRUŠTVO
3,933
5,369.92 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KAN-MONTENA ZA PROIZVODNJU, PROMET I
02320347
DRUŠTVO
USLUGE MOJKOVAC
528 02748886
45.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KANDA TRADE TIVAT
89 02632799
44.51
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KANDIC.COM ZA USLUGE TURIZAM I
UGOSTITELJSTVA I TRGOVINU EXPORT-IMPORT - PODGORICA
197
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
47
787.37
DRUŠTVO
02966069
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KAPRIS COMPANY BUDVA
502999200
1,277.54 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KAROLINA STONE D.O.O. TIVAT
DRUŠTVO
1,859
216,812.68SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KASPER TWO D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
02369567
2,315
2,762,584.86
DRUŠTVO
02205068
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KATEL ZA PROIZVODNJU,PROMET I
USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
825
24,096.90 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KVAZAR ŽABLJAK
DRUŠTVO
02779331
1,192
6,656.31 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KEKA TRADE PODGORICA
DRUŠTVO
02640643
1,864
3,737.07 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KIOSK BAR - COD EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
DRUŠTVO
02730049
1,012
6,407.08 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KIS PLJEVLJA
DRUŠTVO
02656078
690
9,657.79 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KIT-COMERC - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02897172
2,475
555.53
DRUŠTVO
02311453
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KLAVIS ZA PROMET ,TRANSPORT I USLUGE
EXPORT-IMPORT PODGORICA
284
15.00
DRUŠTVO
02944782
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KLAR D.O.O. - PODGORICA
2,321
3,289.80 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KLAS - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02629712
676
3,073.28 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KLISURA - KOLAŠIN
DRUŠTVO
02750163
1,721
390.35
DRUŠTVO
02671808
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KLUB DE LUX, BECICID.O.O. BUDVA
341
200.28
DRUŠTVO
02800888
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KLUB PENZIONERA ZLATICA PODGORICA
2,210
3,148.75 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KLUB PENZIONERA MASLINE - PODGORICA
DRUŠTVO
02415321
174
3,680.20 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KLUB PENZIONERA STARI AERODROM DRUŠTVO
02464039
PODGORICA
185
758.28
DRUŠTVO
02807793
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KOVAC GRADNJA - PLJEVLJA
642
1,416.94 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KOKILI - PODGORICA
DRUŠTVO
02784912
401
634.22
DRUŠTVO
02873338
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KOLEKTIV - PODGORICA
279
13,676.63 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KOLNIKS D.O.O. - TIVAT
DRUŠTVO
02628392
279
273,061.57SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KOM - ELOKSIR - BERANE (RJEŠENJEM O
DRUŠTVO
02662981
IZVRŠENJU I.BR.972/14 OD 28.07.2014 GOD. ZABRANJUJE SE IZVRŠNOM DUŽNIKU LEKIC ALEKSIJU
DA RASPOLAŽE ZAPLIJENJENIM UDIJELOM)
1,593
12,599.60 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KOMORA - PODGORICA
02746379
DRUŠTVO
23
1,263.51 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KOMŠIJA G & S D.O.O. PODGORICA
02990318
DRUŠTVO
53
1,663.42 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KORDA R - BUDVA
02911370
DRUŠTVO
1,571
82,128.57 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KORZO COMPANY - KOLAŠIN
02705559
DRUŠTVO
3,439
2,325.70 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KORONSA DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U
02122723
DRUŠTVO
PROMETU ROBA, USLUGA , PROIZVODNJU, TRGOVINU UGOSTITELJSTVO I TURIZAM - KOTOR
3,223
531.60
02297264
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KOS-INTEL ZA PROIZVODNJU,PROMET I
USLUGE,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,588
4,391.83 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KOSMOPOLIT - PLJEVLJA
02624389
DRUŠTVO
3,556
781.50
02315963
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KRASNIC KJ TRGOVINA ZA PROMET I USLUGE
EXPORT-IMPORT D.O.O. PODGORICA
602631113
460.81
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KRECMAN - PODGORICA
1,966
6,797.66 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KRISTI - DANILOVGRAD
02441179
DRUŠTVO
198
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,041
4,765.86 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KUBIK TRANS - ROŽAJE
02705699
DRUŠTVO
45
316.10
02457539
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU KUTILOV TIVAT
1,223
8,391.53 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU L.A&COMPANY - BAR
02766604
DRUŠTVO
1,444
2,994.57 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LABAS - TIVAT
02679396
DRUŠTVO
4,821
283.49
02060108
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LAĐIŠTE D.O.O. BIJELO POLJE
1,878
94,349.66 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LAKI-MONT ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
02298481
DRUŠTVO
EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,377
5,032.21 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LANDIS BIJELO POLJE
02771659
DRUŠTVO
291
59,593.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LASTVA-CEVO - CETINJE
02839130
DRUŠTVO
2,121
15.00
02438593
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LATIC - PODGORICA
80
529.70
02983796
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LEB COM D.O.O. ULCINJ
1,229
18,225.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LENNY ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNJU TRGOVINU
02805839
DRUŠTVO
- HERCEG NOVI
2,121
15.00
02309149
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LEON BERIŠA COMPANY ZA PROIZVODNJU,
PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
213
335.37
02860660
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LET'S TRAVEL PODGORICA
1,243
52,229.40 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LIVING TECHNOLOGY TIVAT
02773325
DRUŠTVO
3,453
13,402.82 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LIDER PLJEVLJA
02351463
DRUŠTVO
2,263
166,280.94SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LIKA - COMMERCE - PODGORICA
02653702
DRUŠTVO
702
1,698.92 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LILI KOMERC D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE 02290081
DRUŠTVO
BERANE
76
2,419.76 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LINEA - TEKSTIL PODGORICA
02895960
DRUŠTVO
2,238
2,451.80 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LINEA BLUE ZA PROIZVODNJU,PROMET I
02367661
DRUŠTVO
USLUGE,EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
3,140
3,755.59 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LIRIDONA ZA PROIZVODNJU,PROMET I
02411342
DRUŠTVO
USLUGE,EXPORT-IMPORT ULCINJ
2,085
142.65
02441349
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LIFE NK NIKŠIC
311
19,187.14 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LONGSHOT - PODGORICA
02660920
DRUŠTVO
1,272
55.74
02680386
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LOTOSS - PODGORICA
593
308.17
02766108
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LOCH GARMAN PODGORICA
502893568
3,174.38 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LUKA - PROM PLJEVLJA
DRUŠTVO
4,083
49,455.40 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LUMEX-MONT ZA PROIZVODNJU
02342138
DRUŠTVO
,GRAĐEVINARSTVO I USLUGE EXSPORT-IMPORT PODGORICA
2,750
1,914.16 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LUNIPED D.O.O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO
02212226
DRUŠTVO
- BERANE
184
02939878
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LUŠTICA BAY WATERSPORTS - TIVAT
2,425
975.84
02417332
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU M & D D.O.O. - PODGORICA
4,419
02337223
1,839.85 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU M & Đ KOMERC - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
1,826
1,671.66 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU M & P POPOVIC - HERCEG NOVI
02673819
DRUŠTVO
1,355
02623196
5,173.26 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU M COMPANY - PLJEVLJA
DRUŠTVO
199
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
675 02791927
1,016.60 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU M&M LUX GRADNJA - TIVAT
DRUŠTVO
538 02696614
56.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU M-M-CULAFIC ANDRIJEVICA
522 02722003
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU M.D. EXPORT&IMPORT D.O.O. - KOTOR
159 02436906
879.50
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU M.J. DRAFT - PLJEVLJA
41 02910675
125.39
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MAVES - BIJELO POLJE
2,121
15.00
DRUŠTVO
02211548
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MAVUBO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,
EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,185
31,463.43 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MAGNAT GROUP - PODGORICA
DRUŠTVO
02746697
1,215
27,128.17 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MAESTRO LINE - NIKŠIC
DRUŠTVO
02627833
214 02762439
1,891.43 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MAJONI - KOTOR
DRUŠTVO
2,608
1,201.24 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MAKA WELLE HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02437376
1,551
1,109.92 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MAKSO HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02728435
648 02845628
3,408.12 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MAMAS TIVAT
DRUŠTVO
1,719
251.58
DRUŠTVO
02737540
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MANDELA FAISSAL DEVELOPMENT - HERCEG
NOVI
681 02245523
159,581.14SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MANIK-MONT PLJEVLJA
DRUŠTVO
300 02848015
10,925.94 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MANIMI ŽABLJAK
DRUŠTVO
1,017
10,649.38 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MANHATTAN STONE & TILE - KOTOR
DRUŠTVO
02737523
1,432
286.24
DRUŠTVO
02797160
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MAR & VIC ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE,
EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
100 02838761
6,157.90 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MARACAIBO TIVAT
DRUŠTVO
2,036
265.00
DRUŠTVO
02459680
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MARE NOSTRUM DIVING HERCEG NOVI, MELJINE
B.B.
3,166
884.79
DRUŠTVO
02237938
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MAREA TRADE ZA RIBARSTVO, UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
1,600
72,435.41 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MARES - PODGORICA
DRUŠTVO
02757842
528 02839326
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MARINE SUCCESS TIVAT
2,071
43,830.26 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MARIC-KOMERC ANDRIJEVICA
DRUŠTVO
02441276
814 02747804
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MARMOR GALAXY BUDVA
1,643
2.44
DRUŠTVO
02661179
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MARON - PODGORICA
1,217
7,709.81 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MARTI - PODGORICA
02807424
DRUŠTVO
81 02803178
880.01
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MASIV SECURITY - PODGORICA
1,195
1,467,606.31
02618427
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MAT COMPANY - PLJEVLJA ( RJEŠENJEM KS.BR.
3/11 OD 27.07.2011 GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA, OPTERECENJA I OTUĐENJA IMOVINE)
2,121
800.77
02325624
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MAŠA-LABAN ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
81 02923629
5,380.75 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MAX CRAFT - PODGORICA
DRUŠTVO
1,472
2,507.88 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MB GROUP - KOTOR
02466597
DRUŠTVO
34 02958350
346.58
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MB IMPEX D.O.O. PODGORICA
24 02916240
94.59
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MB-BREZA PLJEVLJA
200
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
26502648288
11,089.04 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MVM INVEST - BUDVA
DRUŠTVO
1,676
7,843.61 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MVP COMPANY ZA PROIZVODNJU, PROMET I
02695740
DRUŠTVO
USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
60 02896931
8,062.97 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MEGA SOUND - PODGORICA
DRUŠTVO
1,539
612.50
02754479
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MEGAN 2008 BIJELO POLJE
22302837412
6,714.04 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MEDIA NET PODGORICA
DRUŠTVO
2,536
93.99
02400057
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MEDICAL ANTIMATTER - PODGORICA
2,606
2,427.32 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MELJAK PLJEVLJA
02068460
DRUŠTVO
2,257
900.93
02685299
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MEM - MONTENEGRO PLJEVLJA
45 02765748
30.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU METAL - PROD.O.O.PODGORICA
2,322
3,238.54 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU METEK - PODGORICA
02639076
DRUŠTVO
3,359
6,972.53 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIA COMPUTERS D.O.O. BUDVA
02414155
DRUŠTVO
90 02648725
428.15
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIANI COMPANY - ANDRIJEVICA
1,354
209,591.64SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIGI - BIJELO POLJE
02796392
DRUŠTVO
3,341
2,821,611.02
02409305
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIDLAND STEEL TRADING - NIKŠIC
2,278
1,458.00 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIZURA ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE 02704790
DRUŠTVO
BUDVA
1,566
2,964.46 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIKULI PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, PROMET
02791579
DRUŠTVO
I USLUGE, EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
63402873761
2,547.21 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MILDEJ BERANE
DRUŠTVO
10202832453
9,898.28 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MILENIUM TAXI - BUDVA
DRUŠTVO
60102762277
388.32
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MILKA - BERANE
4,066
1,474.46 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MILOVIC TRADE ZA PROIZVODNJU, PROMET I
02364018
DRUŠTVO
USLUGE , EXPORT-IMPORT HERCEH-NOVI
45 02987457
705.74
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MILOVIC FAMILY D.O.O. HERCEG NOVI
27902424410
30,973.91 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MILTAK ANDRIJEVICA
DRUŠTVO
1,832
1,050.33 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIMOZA MONTENEGRO - KOLAŠIN
02697238
DRUŠTVO
1,384
1,282.35 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIMOZA-RENT HERCEG NOVI
02718413
DRUŠTVO
1,969
3,204.43 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIP- BERANE
02617790
DRUŠTVO
3,435
60.00
02367521
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIRAVU COMMERCE ZA PROMET ROBA I
USLUGA PODGORICA
9 02848945
1,891.23 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIRAI ,NIKŠIC
DRUŠTVO
1,221
274,861.88SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIRALEKS - BUDVA
02717212
DRUŠTVO
3,506
1,130.89 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIRTA - ĐENĐINOVIC D.O.O. SUTOMORE
02137534
DRUŠTVO
46 02887657
1,341.89 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MISTIC COMPANY HERCEG NOVI
DRUŠTVO
2,046
10,555.74 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MICKOVIC PODGORICA
02463083
DRUŠTVO
79602818167
1,400.87 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MICRO CENTAR - PODGORICA
DRUŠTVO
1,214
883.27
02634856
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MIX - PULT ZA PROIZVODNJU ,PROMET I
USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
14602918307
240.53
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MJ MONTENEGRO - BUDVA
201
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
DaniIznos
broj*
blokade
blokade
DRUŠTVO
02757109
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MJ COMPANY - PODGORICA
415.72
368
DRUŠTVO
02871912
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MM&AUTOTREND EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
481.93
412
DRUŠTVO
02469804
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MOBILAND - NK - NIKŠIC
45.61
2,085
DRUŠTVO
02422581
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MOBIMONT PLJEVLJA
831.90
2,257
DRUŠTVO
02760932
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MOBIS - ELECTRONIC SERVISNI CENTAR
637.86
1,392
PODGORICA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MOVIE PLANET D.O.O. - PODGORICA
02418584
584.03
2,483
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MOVIE PLANET COM PODGORICA
02730871
336.75
1,272
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONAKO 1 - HERCEG NOVI
02788799
604.99
45
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONDO BAZAR DOO PLJEVLJA
02903679
175.14
60
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONINVEST - BUDVA
02297582
1,212,986.05
1,403
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONIS NIKŠIC
02452871
229.29
2,840
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONROS INVESTMENT GROUP - KOTOR
02633868
250.23
1,130
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTALLEGRO - TIVAT
02876795
224.17
528
DRUŠTVO
02806517
1,045.00 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTE DIS PODGORICA
646
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTE LAGUNA - PODGORICA
02821982
379.82
710
DRUŠTVO
02889986
3,999.58 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTE LEDER CETINJE - CETINJE
208
DRUŠTVO
02762951
8,854.08 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTE PRESTIGE - PODGORICA
412
DRUŠTVO
02464985
11,773.76 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTE STAR D.O.O. - PODGORICA
811
DRUŠTVO
02716542
21,542.13 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTE TRADE D.O.O. PODGORICA
52
DRUŠTVO
02966042
6,207.50 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTE HOTELS DOO TIVAT
251
DRUŠTVO
02787334
1,670.72 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTE-SERVICE - PODGORICA
765
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTEGRA CG - BUDVA
02625423
30.00
2,121
DRUŠTVO
5,214.46 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTEKNEZ PODGORICA
402933209
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTENG INVESTMENT GROUP - HERCEG NOVI
02633370
833.16
2,412
DRUŠTVO
02624591
9,172.44 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTENEGRO DK - PODGORICA
17
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTENEGRO IN BERANE
02441012
231.98
2,125
DRUŠTVO
02367645
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTENEGRO LANGUAGE CENTER D.O.O.
15.00
814
PODGORICA
DRUŠTVO
02452685
1,489.58 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTENEGRO LIFE STYLES - PODGORICA
2,121
DRUŠTVO
02690853
670,535.50SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTENEGRO ROYAL MANADŽMENT 2,357
PODGORICA
DRUŠTVO
02443970
43,503.57 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTENEGRO TERRA TRAVEL PODGORICA
1,034
DRUŠTVO
02709970
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTENEGRO FORESTS D.O.O. PLJEVLJA
30.00
1,557
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTENEGRO-POWERBOAT D.O.O. BUDVA
02675838
15.00
814
DRUŠTVO
02843455
24,882.45 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTENEGROCAFFE DDS BAR
447
DRUŠTVO
02436264
1,045.00 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTEPROM PLUS - NIKŠIC
47
DRUŠTVO
02630575
362,845.23SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTER-KOD - PLJEVLJA
982
DRUŠTVO
02705842
2,210.91 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTESIJA - PODGOPRICA
654
202
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,273
14,071.50 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTECAVARI BERANE
DRUŠTVO
02818493
1,866
9,163.60 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MONTKONEKTPODGORICA
DRUŠTVO
02735369
1,382
5,321.89 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MORINA-COMERC ROŽAJE
DRUŠTVO
02391791
62
1,091.11 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MORSKI JEŽ MONTENEGRO PODGORICA
DRUŠTVO
02941473
1,230
748.00
DRUŠTVO
02786702
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MOSKVA - CT - CETINJE
528
6,905.90 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MOUNTAIN TOURS - KOLAŠIN
DRUŠTVO
02783541
24
29.19
DRUŠTVO
02781646
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MOCEVCIC - PLJEVLJA
296
20,623.66 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MP - GRADING BERANE
DRUŠTVO
02749556
16
91.45
DRUŠTVO
02808064
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MRAV PODGOROCA
690
7,655.30 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MS DAUTOVIC BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02883686
61
83,639.91 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MS CENTER PODGORICA
DRUŠTVO
02463261
1,410
671.11
DRUŠTVO
02765586
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MS CONSULTING BUDVA
647
1,570.39 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MUJEZINOVIC - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02629488
410
2,459.38 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MUN - PETROVAC
DRUŠTVO
02785056
2,121
15.00
DRUŠTVO
02432331
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MUHADRI D.O.O. PODGORICA
248
1,376.86 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MFC MONTENEGRO - PODGORICA
DRUŠTVO
02831589
268
376.60
DRUŠTVO
02889579
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MYSTIQUE COMPANY - TIVAT
1,047
3,931.64 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU N & T - TIVAT
DRUŠTVO
02697548
157
6,668.65 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU N - PROM , ROŽAJE
DRUŠTVO
02893142
1,829
5,175.51 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NAVIGARE BERANE
DRUŠTVO
02756455
4,664
21,817.43 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NARCIS-COMERC D.O.O. MOJKOVAC
DRUŠTVO
02277786
249
2,240.95 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NATAŠA - M - PLJEVLJA
DRUŠTVO
02758822
2,573
1,532.86 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NATREND D.O.O. PLJEVLJA
DRUŠTVO
02437171
2,020
1,369.01 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NATURSTEIN WERK - BAR
DRUŠTVO
02469537
146
67.47
DRUŠTVO
02889013
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NEKRETNINE BUDVA - BUDVA
3,693
1,859.94 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NENO D.O.O. DANILOVGRAD
DRUŠTVO
02383853
1,042
1,553.08 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NEO GROUP - PODGORICA
DRUŠTVO
02619580
1,193
13,316.28 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NETWORK MN - NIKŠIC
DRUŠTVO
02818752
725
33,576.11 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NEUTRON ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
DRUŠTVO
02143143
PODGORICA
172
2,669.72 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NEXEN CORPORATION PODGORICA
DRUŠTVO
02914743
1,154
5,952.75 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NIG - BIJELO POLJE(RJEŠENJEM ST.BR. 3/15 OD
02757427
DRUŠTVO
15.01.2015 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
3,525
4,188.80 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NIK ROGANOVIC-TRADE ZA UNUTRAŠNJU I
02314177
DRUŠTVO
SPOLJNU TRGOVINU NA VELIKO I MALO I USLUGE HERCEG NOVI
439
704.37
02857456
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NIKAPA-MNE - PODGORICA
2,015
451,471.99SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NIKSEN-TRADE-CAVOR ZA PROIZVODNJU,
02228912
DRUŠTVO
PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - KOTOR
2,036
6,110.85 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NINO TRADE - PODGORICA
02682621
DRUŠTVO
203
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,292
DRUŠTVO
02444330
45,270.06 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NK PLUS D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU NA
VELIKO I MALO - PODGORICA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NN-GROUP BUDVA
642
02740958
419.66
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NOVA IMPORT GROUP BALCANS D.O.O.
2,121
02432684
15.00
PODGORICA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NOVA SISTEMA ZA PROIZVODNJU, PROMET I
2,529
02360209
208.46
USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NOVEX - BIJELO POLJE
24
02775611
716.76
DRUŠTVO
3,442
02353539
21,330.88 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NOEZA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,
EXPORT-IMPORT - PODGORICA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NORDINVEST D.O.O. - PODGORICA
2,121
02368960
15.00
DRUŠTVO
146
02134942
1,394.16 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU O.MBM BIJELO POLJE
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU OAZA TOURS PODGORICA
1,616
02754100
224.74
DRUŠTVO
2,536
02641917
47,457.74 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU OGNJIŠTE ZA USLUGE TURIZMA,
UGOSTITELJSTVA I TRGOVINE EXPORT- IMPORT- PODGORICA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU OGRES ZA UGOSTITELJSTVO, PROMET ROBA I
368
02887789
562.93
USLUGE, PODGORICA
DRUŠTVO
3,176
02438976
315,780.27SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU OKEANGOLD - BAR
DRUŠTVO
48
02982935
4,207.06 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU OLYMPIC SP PODGORICA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU OOPS - BERANE
403
02767589
877.48
DRUŠTVO
373
02910080
10,940.76 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ORGAZAM PODGORICA
DRUŠTVO
1,196
02738180
60,980.73 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ORIENT EXPRES - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ORFAN ZA ROBNI PROMET, TURIZAM I
300
02736799
946.69
UGOSTITELJSTVO, EXPORT - IMPORT HERCEG NOVI
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU OSDS PODGORICA
314
02853507
46.79
269
DRUŠTVO
02709988
11,473.73 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU OSTOJIC COMPANY - PLJEVLJA
DRUŠTVO
1,754
02750856
5,686.51 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU OHRID GRADNJA D.O.O. PODGORICA
1,332
DRUŠTVO
02767902
98,992.56 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PAVLOVIC INVEST HERCEG NOVI
DRUŠTVO
401
02872781
5,591.95 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PANEXPERT HANDELSVERTRETUNG
MONTENEGRO PODGORICA
1,798
DRUŠTVO
02628619
499.52
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PATERSON PROPERTIES MONTENEGRO KOTOR
34
DRUŠTVO
02830817
522.31
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PEKARA ŽITO BAR
404
DRUŠTVO
02910381
9,209.96 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PEKARA ZECEVIC NIKŠIC(RJEŠENJEM ST.BR.
8/15 OD 22.01.2015 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
1,013
DRUŠTVO
02815397
206.25
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PEKING - PODGORICA
1,985
DRUŠTVO
02704358
4,196.99 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PERUNBUILDING - NIKŠIC
4,232
DRUŠTVO
02223864
14,906.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PERUŠKOVIC ZA PROMET ROBA I
USLUGA,EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
398
DRUŠTVO
02832879
10,333.38 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PERFECTO & CO PODGORICA
3,475
DRUŠTVO
02419858
9,110.64 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PESKARA - PODGORICA
204
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
2,477
42,120.47 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PETI TRADE - KOTOR
DRUŠTVO
02468140
2,931
216.43
DRUŠTVO
02046644
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PETOLETKA-STAN BIJELO POLJE
23 02910284
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PETROL COMPANY - PODGORICA
899 02655853
13,763.82 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PINK D.O.O. - BERANE
DRUŠTVO
1,434
15,006.12 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PIRAMIDA PV - PLJEVLJA
DRUŠTVO
02804514
4,264
2,536.78 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PIRIS ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I
DRUŠTVO
02076055
USLUGA - KOTOR
471 02931443
389.73
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PICERIJA CENTAR KOLAŠIN
1,361
4,140.68 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PICOLO MNE EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
DRUŠTVO
02804778
4,023
427.85
DRUŠTVO
02123118
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PK-KOMERC BIJELO POLJE
1,651
8,362.48 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PLAVI HORIZONT CO - BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02758911
2,333
39,367.73 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PLAVLJANKA . PLAV
DRUŠTVO
02656906
1,409
3,204.55 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU POLJOTRANS - GUSINJE
DRUŠTVO
02417243
178 02745194
30.45
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PONTE VECCHIO - CETINJE
377 02829266
17,839.00 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU POPOVIC TRGOVINA PODGORICA
DRUŠTVO
423 02785790
5,126.37 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PORTA SISTEMCETINJE
DRUŠTVO
89 02903067
7,353.74 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU POSEIDON MONTENEGRO - BUDVA
DRUŠTVO
143 02784785
7,561.21 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU POSLASTICARNICA MONTENEGRO- PETROVAC
DRUŠTVO
2,330
44,876.85 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU POSTERMATIKLTDPODGORICA
DRUŠTVO
02621266
1,544
796.50
DRUŠTVO
02746298
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU POTRCKO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I
USLUGA, EKSPORT-IMPORT - PODGORICA
923 02796481
3,127.07 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU POCO LOCO - PODGORICA
DRUŠTVO
3 02770580
1,119.58 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PRESIDENT TEAM CETINJE
DRUŠTVO
2,657
3,241.48 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PRIOR ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,
DRUŠTVO
02623960
EXPORT-IMPORT- PODGORICA
417 02923548
2,704.07 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PRO MONTE GAS PODGORICA
DRUŠTVO
32 02846543
15,772.31 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PRO-AUDIO - PODGORICA
DRUŠTVO
2,121
15.00
DRUŠTVO
02629607
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PROJECT MONTENEGRO TURISTICKA AGENCIJA
EXPORT-IMPORT - PODGORICA
4,392
61,939.02 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ,PROMET ,USLUGE I PROIZVODNJU DJUK & DJUK
02173271
DRUŠTVO
HERCEG NOVI
2,121
15.00
02394359
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PROTECT SYSTEM - PODGORICA
1,396
924.99
02719690
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PROFI SISTEM - PODGORICA
1,349
3,226.37 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PROCLEAN - BUDVA
02656388
DRUŠTVO
2,372
24.70
02700590
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PSALTIR - PODGORICA
4,058
5,945.76 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PUCO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,
02137305
DRUŠTVO
EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,895
3,278.66 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PHOENIX - PODGORICA
02392178
DRUŠTVO
814 02727102
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PC SHOP PLUS BUDVA
1,791
30.00
02469090
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU R . MIKIC BUDVA
205
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
311 02820595
8,438.12 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU R.M. - PODGORICA
DRUŠTVO
732 02852381
1,935.14 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU R.R.M. TRADE - PODGORICA
DRUŠTVO
12 02704765
71.55
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM, ODGOVORNOŠCU RABBIT'S COMPANY - HERCEG NOVI
814 02385511
5,687.47 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RADIO GORICA ZA PROIZVODNJU PROMET
DRUŠTVO
ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
2,121
15.00
02446162
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RADONJIC COMMERCE PODGORICA
1,448
14,195.72 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RAZVOJ - PLJEVLJA
02456176
DRUŠTVO
1,103
38,017.49 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RAJ GROUP - KOLAŠIN
02759012
DRUŠTVO
2,257
348.00
02434288
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RALLE & R PLJEVLJA
1,355
7,230.22 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RANCE D.O.O. - PLJEVLJA
02626349
DRUŠTVO
473 02831384
2,229.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RAUL MONTENEGRO - PODGORICA
DRUŠTVO
143 02925141
4,856.33 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RAFFAELLO GROUP - BUDVA
DRUŠTVO
137 02351536
5,999.26 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RB PLATAN ZA PROIZVODNJU, PROMET I
DRUŠTVO
USLUGE, EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
2,741
3,566.61 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RENTA INVEST - TIVAT
02636921
DRUŠTVO
282 02398842
247.20
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RID-COMMERCE PLJEVLJA
513 02107309
1,452.03 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RIMIG ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE,
DRUŠTVO
HERCEG NOVI
675 02899981
4,441.72 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RITMO PODGORICA
DRUŠTVO
3,377
9,455.51 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ROJAL D.O.O. PODGORICA
02389126
DRUŠTVO
214 02865190
4,929.67 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RONIX BUDVA
DRUŠTVO
1,234
1,389.39 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ROSKOM HERCEG NOVI
02781450
DRUŠTVO
1,872
54,235.85 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ROSCO HERCEG NOVI
02623170
DRUŠTVO
818 02395754
25,559.13 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ROYAL SALES INTERNATIONAL - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
114 02807980
4,068.72 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ROYAL CLUB TRAVEL - PODGORICA(RJEŠENJEM
DRUŠTVO
ST.BR. 500/14 OD 25.12.2014. GOD. OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
62 02989859
730.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RUBENA HERCEG NOVI
482 02641402
267,760.46SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RUDNICI MRKOG UGLJA PODGORICA
DRUŠTVO
2,109
139,710.12SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RUSSELL MONTENEGRO - BUDVA
02457598
DRUŠTVO
340 02754169
19,786.60 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU S & V TRADE PODGORICA
DRUŠTVO
324 02810549
200.43
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU S & V CORP. - PODGORICA
46 02078686
519.86
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU S-VUKSANOVICI ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU,
UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE H.NOVI
3,475
1,606.09 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU S.R.S. PROMET ZA PROIZVODNJU,PROMET
02408236
DRUŠTVO
ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT BAR
90 02796805
842.15
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SAVJETNIK D.O.O. PODGORICA
726 02827476
7,101.34 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SAZA BAR
DRUŠTVO
2,531
28,443.75 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SAINT STEFAN INVESTMENTS - BUDVA
02625881
DRUŠTVO
814 02625890
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SAINT STEFAN PROPERTIES - BUDVA
45 02698595
93.63
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SAMIRA BAR
206
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
342
6,840.74 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SAMS-CINDRAK - BIJELO POLJE
02717263
DRUŠTVO
3,695
1,515.51 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SANDI PROM BIJELO POLJE
02053683
DRUŠTVO
4,127
80,626.52 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SANSARAZA PROMET I USLUGE - TIVAT
02295326
DRUŠTVO
2,742
7,576.42 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SANSPARK BIJELO POLJE
02064197
DRUŠTVO
66
79,604.93 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SARGON - BIJELO POLJE
02816016
DRUŠTVO
2,176
385.00
02626004
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SAS JULIJANA - TIVAT
1,830
7,248.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SB - STATUS - BAR
02655586
DRUŠTVO
47
541.68
02384574
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SVJETILNIK - NIKŠIC
3,547
12.00
02328437
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SD TUZOVIC ZA PROIZVODNJU,PROMET I
USLUGE,EXPORT-IMPORT
465
5,018.44 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SELLENA TRADE ZA PROMET ROBA I USLUGE 02858584
DRUŠTVO
PODGORICA
759
3,705.51 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SELO PRODUKT BAR
02834561
DRUŠTVO
958
989.71
02801680
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SERAPHIM SECURITY - PLAV
1,158
5,399.20 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SIB - HERCEG NOVI
02830302
DRUŠTVO
248
5,008.58 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SIJARIC COMPANY - BAR
02717085
DRUŠTVO
89
100.62
02933527
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SIKI D.O.O. HERCEG NOVI
655
6,098.13 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SILVER STREAM DEVELOPMENTS - KOTOR
02627221
DRUŠTVO
402407426
4,057.14 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SIMON VOYAGES BERANE
DRUŠTVO
55
216.16
02960222
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SINANOVIC - ROŽAJE
195
40,279.17 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SINDCEL NIKŠIC U DRUŠTVENOJ SVOJINI SA
02168600
DRUŠTVO
P.O.
1,858
701.43
02638347
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SISTEMA MONT HERCEG NOVI
1,621
18,446.63 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SJEVER BERANE
02788187
DRUŠTVO
82
303.25
02961679
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SKALA PODGORICA
1,143
453.03
02441675
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SLAVKO CO - BIJELO POLJE
1,361
16,234.88 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SMJER - BIJELO POLJE
02400456
DRUŠTVO
977
647.17
02835142
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SNADLER MONTENEGRO - BUDVA
3,799
2,234.25 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SNOW BOARD SAVIN KUK - PODGORICA
02366797
DRUŠTVO
143
1,123.39 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SOAL PERMET - ALBANIJA - DIO STRANOG
02897571
DRUŠTVO
DRUŠTVA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA SOAL - BUDVA
2,257
116.00
02465078
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SOL-INVEST - PLJEVLJA
993
206.20
02831210
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SONICA PODGORICA
324
913,407.49SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SOTTO LA COLLINA - PODGORICA
02079003
DRUŠTVO
2,246
35,471.99 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SOUTH HILLS - PODGORICA
02632535
DRUŠTVO
1,964
567,639.77SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SPEEDCOM - PODGORICA
02415518
DRUŠTVO
38
7,929.76 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SPES CETINJE
02883112
DRUŠTVO
265
1,031.40 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SPIS BIJELO POLJE
02736420
DRUŠTVO
1,599
3,390.07 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SPORT CAFFE - CONDOR ZETA - PODGORICA
02687771
DRUŠTVO
207
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,488
DRUŠTVO
02778670
356.98
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SRNA COMPANY PODGORICA
1,049
DRUŠTVO
02620146
228.46
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU STAMP - PODGORICA
10302705184
DRUŠTVO
78.35
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU STANJEVIC TRANS - PODGORICA
3,698
DRUŠTVO
02352389
25,272.83 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU STEVAN COMMERCE ZA TURIZAM
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU TIVAT
40302786052
DRUŠTVO
1,011.98 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU STEVO S - BIJELO POLJE
46602863359
DRUŠTVO
652.74
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU STEVCEVIC CO PODGORICA
1,480
DRUŠTVO
02791625
1,153.32 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU STEGA - PETAR I CETINJE
3,385
DRUŠTVO
02411717
2,277.49 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU STENIVUK ZA PROMET I USLUGE, EXPORTIMPORT - PODGORICA
43602714060
DRUŠTVO
88,172.04 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU STER MONTENEGRO - PODGORICA
4,362
DRUŠTVO
02180774
9,786.91 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU STIGMA-IMPEX ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE PODGORICA
18502904969
DRUŠTVO
94.56
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU STONE D.O.O. PODGORICA
3,792
DRUŠTVO
02405806
3,544.07 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU STRIJELA COMMERCE PODGORICA
1,558
DRUŠTVO
02745429
12,916.25 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU STRONG TON BIJELO POLJE
1,194
DRUŠTVO
02750139
2,892.94 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SUBLIME LOGISTICS PODGORICA
1,384
DRUŠTVO
02722992
3,773.38 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SULE - PODGORICA
51602940116
DRUŠTVO
2,378.88 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SUNCHICA TIVAT
52 02994224
DRUŠTVO
123.90
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SUPER MAJSTOR PODGORICA
1,718
DRUŠTVO
02430797
3,938.82 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SUPER S - PODGORICA
51302819996
DRUŠTVO
67,417.35 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SUCCESSO - PODGORICA
85602624583
DRUŠTVO
161,682.23SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SCAN INVEST GROUP - BUDVA
2,215
DRUŠTVO
02454149
44.31
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SCARPE - PODGORICA
2,981
DRUŠTVO
02453720
51.17
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SWEET SECRET PODGORICA
82 02957612
DRUŠTVO
468.54
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SWEET CALLINA D.O.O. PODGORICA
2,515
DRUŠTVO
02644894
3,146.26 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU T.D. MIA - PODGORICA
1,382
DRUŠTVO
02777860
6,286.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TABACERA - PODGORICA
45 02995654
DRUŠTVO
23.52
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TAVERNA OLD HOUSE D.O.O. BAR
1,553
DRUŠTVO
02456249
2,856,899.13
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TAJSON - ROŽAJE (RJEŠENJEM OSNOVNOG
SUDA U ROŽAJAMA I.BR.652/11 OD 18.10.2011 GOD. ZABRANA RASPOLAGANJA OPTERECENJA I
OTUĐENJA IMOVINE)
5 02741881
DRUŠTVO
3,048.17 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TALIC - PLJEVLJA
2,417
DRUŠTVO
02655152
3,510.76 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TANTRA COMPANY ZA TRGOVINU, PROMET
ROBA I USLUGA I UGOSTITELJSTVO - PODGORICA
14602887215
DRUŠTVO
4,330.24 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TARA - SPORT GARDE BIJELO POLJE
94 02877244
DRUŠTVO
14,706.29 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TARA I MINA BUDVA
3,684
DRUŠTVO
02161427
17,559.45 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TARA RR PLJEVLJA
1,473
DRUŠTVO
02725339
1,756.74 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TATJANA COMPANY - KOLAŠIN
29002671069
DRUŠTVO
677.51
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TVRDIŠIC ŠPED - BIJELO POLJE
208
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,938
30,898.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TGP-PROJEKT & CO BUDVA
DRUŠTVO
02683288
1,040
1,189.43 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TEGVEKS - ANDRIJEVICA
DRUŠTVO
02649039
502625911
13,413.64 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TERMO - MONT - KOTOR
DRUŠTVO
144
349.98
DRUŠTVO
02882833
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TERMO TEHNIK - PODGORICA
902
2,012.55 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TERMO-AQUA - ROŽAJE
DRUŠTVO
02857111
1,196
48,778.27 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TERMO-INVEST D.O.O. - PLJEVLJA
DRUŠTVO
02696738
348
23,951.25 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TEHNOGRAD - BUDVA
DRUŠTVO
02857936
1,196
6,920.57 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TIMINVEST EXPORT - IMPORT - PODGORICA
DRUŠTVO
02422620
502924200
1,505.08 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TLR PODGORICA
DRUŠTVO
2,550
793.05
DRUŠTVO
02463474
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TONG - DA GUO JI - PODGORICA
195
1,330.00 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TOP GRADNJA PODGORICA
DRUŠTVO
02899035
1,542
105,313.68SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TOŠPRED PLUS BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02421992
4,451
14,633.99 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TRAMP MAN ZA PROIZVODNJU,PROMET I
DRUŠTVO
02274221
USLUGE PODGORICA
48
31.85
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TRANS - TIM PLJEVLJA
02946190
2,121
15.00
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TRANSPORT PERONI - PODGORICA
02439948
711
1,503.03 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TRAŠKINOV LAZ ROŽAJE
DRUŠTVO
02828804
402
857.67
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, PROMET I
02836548
USLUGE, EXPORT - IMPORTING TEHNO COLOR DANILOVGRAD
354
12,158.54 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TRGOŠPED TRANSPORT - BAR
DRUŠTVO
02850010
83
3,193.69 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TRI A COMP GUSINJE - PLAV
DRUŠTVO
02074206
1,313
20,556.43 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TRUST HOLDING- PODGORICA
DRUŠTVO
02681994
93
59.86
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TUZI CENTAR ZA PROMET I USLUGE,EXPORT02288532
IMPORT PODGORICA
401
3,447.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU THE KVARTAL GROUP REAL ESTATE MARKET &
DRUŠTVO
02667304
CONSTRUCTION - BUDVA
1,165
19.00
DRUŠTVO
02702126
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU THE WINE EMPIRE MONTENEGRO D.O.O. ULCINJ
814
15.00
02429527
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ULOTINA D.O.O.- PODGORICA
1,824
427.61
02618389
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ULTRAMONT HERCEG NOVI
2,121
15.00
02441489
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU UMBRELLA - PODGORICA
2,930
59,350.59 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU UMT - PODGORICA
02447363
DRUŠTVO
2,179
185,510.40SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU UNI ADRIA ZA PROIZVODNJU, PROMET I
DRUŠTVO
02293340
USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,479
1,419.82 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU UNI GROUP - CETINJE
DRUŠTVO
02799251
48
116.68
02759462
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU UNIVERZAL COMPANY - MOJKOVAC
1,459
3,162.91 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU UNIPROMET CO BIJELO POLJE
DRUŠTVO
02764440
2,431
567.60
02456303
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU UNITED ENGINEERING GROUP - BIJELO POLJE
221
223.16
DRUŠTVO
02770741
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU URBAN STYLE PLJEVLJA
65
8,216.36 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU URBAN SHOES PODGORICA
02910845
DRUŠTVO
209
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
851
565.00
02742560
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU URKE - BERANE
4,052
14,273.70 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU USKOKOVIC TRADE ZA
02385937
DRUŠTVO
TRGOVINU,TURIZAM,EXPORT-IMPORT KOTOR
146
4,144.46 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FALCO- PODGORICA
02950332
DRUŠTVO
108
31.55
02857910
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FAMILIARE - PODGORICA
4,061
26.53
02340453
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FAR VOTO ZA PROMET I USLUGE,EXPORTIMPORT PODGORICA
818
10,784.98 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FARMA PIVLJANIN - PLJEVLJA
02790238
DRUŠTVO
76
287.50
02752093
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FENG SHUI - BUDVA
265
4,531.62 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FENIKS SHOP BUDVA
02866650
DRUŠTVO
62
69.37
02865173
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FENIKSS - BIJELO POLJE
2,511
347.87
02311429
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FERIZAJ SUAD ZA PROIZVODNJU,PROMET I
USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
129
545.00
02668424
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FERO-MET - BIJELO POLJE
528
15.00
02796104
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FERUM-NAUTICA D.O.O. TIVAT
657
2,418.80 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FIAS-MONT - PODGORICA
02831597
DRUŠTVO
460
8,156.23 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FIZIS - PODGORICA
02646692
DRUŠTVO
81
505.79
02937794
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FILIP TRADE D.O.O. - BAR
1,901
110.09
02466899
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FILIC ZA ROBNI PROMET,TURIZAM I
UGOSTITELJSTVO,EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
4,128
68,873.10 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FIMADPLAST ZA PROIZVODNJU, PROMET I
02267322
DRUŠTVO
USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,577
246.92
02698773
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FIRGO - HERCEG NOVI
111
213.40
02807564
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FIRMA - B DANILOVGRAD
146
116.71
02888939
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FK MONTENEGRO D.O.O. BUDVA
740
16,467.03 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FLORENS COMPANY - PODGORICA
02632594
DRUŠTVO
613
1,055.85 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FORTES COMPANY PODGORICA
02835550
DRUŠTVO
387
162.04
02844834
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FOX HAUS - PODGORICA
32
1,296.15 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FREEZER MONTENEGRO BUDVA
03014053
DRUŠTVO
307
1,189.38 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FRIVAL TIVAT
02872552
DRUŠTVO
2,302
14,874.41 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FRIEND - KOTOR
02701626
DRUŠTVO
368
25,530.43 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FUTURA BET - PODGORICA
02818841
DRUŠTVO
2,207
129,969.31SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU HARIZMA-TRGOVINA KOLAŠIN
02404702
DRUŠTVO
2,036
535.62
02658984
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU HELL & COMPANY - HERCEG NOVI
1,189
3,728.27 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU HEMPROPROMET D.O.O. ZA PROIZVODNJU I
02164426
DRUŠTVO
PROMET ROBA NA VELIKO I MALO - BERANE
1,438
42,802.64 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU HIGHLAND PODGORICA
02766647
DRUŠTVO
360
55,958.60 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU HIDROMOLAND - PODGORICA
02439395
DRUŠTVO
356
2,217,689.24
02265320
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU HILTON - ROŽAJE
465
9,188.84 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU HOUSE CRAFT - BUDVA
02787393
DRUŠTVO
210
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
814
14,544.87 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CAGAD.O.O. HERCEG NOVI
02745810
DRUŠTVO
403
3,377.14 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CAESAR PALACE PLJEVLJA
02811812
DRUŠTVO
2,077
15,058.06 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CALDER&BROOKS - BAR
02708469
DRUŠTVO
38
292.14
02798697
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CAPITAL LOGISTIC PODGORICA
108
102.12
02828073
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CAR MAX MONTENEGROKOLAŠIN
26
1,842.29 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CARMINE'S BAR
02901285
DRUŠTVO
741
6,942.65 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CATOVIC-R EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
02853809
DRUŠTVO
1,382
18,650.66 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CVIJOVIC PLJEVLJA
02075911
DRUŠTVO
3,439
838.25
02396211
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CG AGENT PODGORICA
2,841
5,787.53 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CG EX MIRAGE ZA PROIZVODNJU,PROMET I
02462869
DRUŠTVO
USLUGE,EXPORT-IMPORT PETROVAC
2,104
346.22
02720973
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CENTAR DISTRIBUCIJA TIVAT
241
10,344.62 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CENTELUX - MONTENEGRO BUDVA
02427893
DRUŠTVO
53
2,907.38 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CECA - BUDVA
02918277
DRUŠTVO
1,690
6,783.80 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CITY SHOP 21 - KOTOR
02469375
DRUŠTVO
443
685.60
02900858
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CITY FOOD PODGORICA
191
37,668.33 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CITY CONTROL COMPANY PODGORICA
02850699
DRUŠTVO
482
7,031.64 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CITY-DIV PODGORICA
02760720
DRUŠTVO
129
13,817.36 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CLUB MALTEZ BUDVA
02866366
DRUŠTVO
1,658
711.45
02438950
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CO PRODUKT D.O.O. BERANE
1,587
432.48
02660580
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU COKO - KOM - BIJELO POLJE
2,510
499.14
02394723
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU COKTA - MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA
1,004
7,591.81 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU COMPANY LTD PODGORICA
02754347
DRUŠTVO
271
23,631.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU COMPANY FUNGHI-MONT BIJELO POLJE
02465981
DRUŠTVO
999
89.22
02760991
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CONVIVIA MEDIA PODGORICA
65
2,821.17 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CONS - PODGORICA
02965798
DRUŠTVO
500
1,146.94 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CYRILLIC CAPITAL PODGORICA
02769654
DRUŠTVO
41
19.00
02902125
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DŽENIS BIJELO POLJE
181
1,326.78 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŠABIC 1952 TIVAT
02972905
DRUŠTVO
2,121
15.00
02315238
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŠALJAJ TRGOVINA ZA PROMET I USLUGE,
EXPORT-IMPORT PODGORICA
607
5,107.18 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŠAS ATLANTIDA PROPERTIES - ULCINJ
02685094
DRUŠTVO
488
7,291.98 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŠKORPION-MNE BUDVA
02770113
DRUŠTVO
60
1,933.87 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŠPINA D.O.O. HERCEG NOVI
02997495
DRUŠTVO
1,826
36,573.14 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŠTEDIM ROŽAJE
02424347
DRUŠTVO
67
9,754.19 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŠURKO - HERCEG NOVI
02394332
DRUŠTVO
54
1,039.35 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU QING HAI - PODGORICA
02435829
DRUŠTVO
759
15,398.95 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU QUEEN Z TIVAT
02813157
DRUŠTVO
211
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
Iznos
Dani
broj*
blokade
blokade
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU WEST CORK LTD - BAR
02759306
416.13
1,549
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU WIDELI PODGORICA
02157438
15,155.23
2,238
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU WILLIAMS NIKŠIC
02660776
326,589.93
529
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU WINNER TRADE - PODGORICA
02729377
19,580.33
992
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU WOLF COMPANY PODGORICA
02811871
392,814.30
467
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU WOOD - PROCESSING - ROŽAJE
02915430
73.09
103
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU WOOD-EKSPORT-IMPORT D.O.O ROŽAJE
02080974
1,431.81
10
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU WF-COMPANY BIJELO POLJE
02868415
2,797.49
45
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU YACHT EXECUTIVE SERVICES D.O.O. - TIVAT
02959194
15.00
184
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU YUGENS
02074117
7,747.33
3,684
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUALLEGRA & MP PODGORICA
02817551
590.00
271
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUBOKA DESIGNHERCEG NOVI
02789205
45.00
185
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUVOJINOVIC COMPANY PODGORICA
02862743
12,353.66
515
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUVUKAN BIJELO POLJE
02832615
322.14
142
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUDVA JELENA BERANE
02853558
4,309.51
860
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUDRVOPRED COROVIC BIJELO POLJE
02789558
630.80
1,347
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUEKO - MEDUZABIJELO POLJE
02820340
74,538.63
247
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUEUROSTYLE KOTOR
02799626
15.00
139
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUEFEN COMPANYD.O.O. BUDVA
02785277
5,075.18
93
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUECO WASTE MONTENEGRO BUDVA
02876787
64.80
107
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU,EXPORT-IMPORT PERAŠ COMPANI PODGORICA
02856085
2,161.76
115
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU,EXPORT-IMPORT ŠAMPION-TREND ROŽAJE
02451115
946.76
3,040
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUEXCLUSIVE DOM ZA PROMET I USLUGE EXPORT 02873672
1,240.51
507
IMPORT BUDVA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU,ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I
02301300
1,609.12
3,463
USLUGA,EXPORT-IMPORT VUJACIC SECURITY GUARD D.O.O. PODGORICA
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUISDZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, PROMET I
02844273
326.21
20
USLUGE, EXPORT - IMPORT - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUK - GROUP PODGORICA
02787156
1,555.61
993
DRUŠTVO
02866447
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCULUKA MONTD.O.O. BUDVA
4,224.65
321
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUMAK MONTERAPODGORICA
02854368
1,368.76
262
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUMARAGUN COMPANY PODGORICA
02845091
625.81
625
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUMARTINA &CO PODGORICA
02822989
957.15
608
DRUŠTVO
02789272
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUMAXIMOTOEXPORT - IMPORT, BUDVA
362.00
1,516
DRUŠTVO
02854279
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUMIMA B BERANE
4,827.62
59
DRUŠTVO
02386780
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUMINI ANT PODGORICA
521.82
4,077
DRUŠTVO
02855771
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUMONTEVELEBUDVA
2,187.46
656
DRUŠTVO
02798514
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUN PETROLPODGORICA
144,084.16
268
DRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUPRŽNO PODGORICA
02810328
940,777.98
676
212
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
3,257
DRUŠTVO
02067056
4,255.07 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU,PROMET I USLUGE NAUTICAR - HARCEG NOVI
304
DRUŠTVO
02342677
12,891.03 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUTREŠTANIK -KOMERC ZA TRGOVINU ,
TRANSPORT, USLUGE . EXPORT- IMPORT KOTOR
4,791
DRUŠTVO
02129825
949.22
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUFASING ROŽAJE
913
DRUŠTVO
02849283
123,595.97SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUHEC MANAGEMENT PODGORICA
153
DRUŠTVO
02824213
45.00
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUHFC BIJELO POLJE
2,076
DRUŠTVO
02695553
4,110.89 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUW.H.P. ELEKTROTEHNIKA GERMANY - TIVAT
2,237
DRUŠTVO
02344939
27,518.80 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCUWHEELS ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT
-BUDVA
1,481
DRUŠTVO
02644347
17,325.81 SA OGRANICENOM ODGOVORNŠCU B - LAND - PODGORICA
1,962
DRUŠTVO
02749645
816.83
SA OGRANICENOM ODGOVOROŠCU NOVASTAR INVESTMENT CG - BUDVA
1,376
DRUŠTVO
02787296
270.00
SA OGRANICENOM ODGOVOROŠCU VILI.COM - PODGORICA
104
DRUŠTVO
02691850
3,942.92 SA OGRANICENOM ODGOVOROŠCU EXPORT-IMPORT BRACA KUJEVIC - ROŽAJE
368
DRUŠTVO
02890542
529.74
SA OGRANICENOM ODGOVOROŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA
EXPORT-IMPORT SKANDIC - PODGORICA
768
DRUŠTVO
02721643
829.91
SA OGRANICENOM ODGOVOROŠCU ZA PROMET, TURIZAM I GRAĐEVINARSTVO
TULADRIATIK - BUDVA
269
DRUŠTVO
02924099
526.21
SA OGRANICENOM ODGOVOROŠCU ZA TURIZAM , TRGOVINU I USLUGE UNITED JOBS PODGORICA
108
DRUŠTVO
02786753
3,918.39 SA OGRANICENOM ODGOVOROŠCU TERRA SOLIS HERCEG NOVI
347
DRUŠTVO
02421585
9,636.86 SA OGRANICENOM ODDGOVORNOŠCU ALPINE - PODGORICA PODGORICA
37
DRUŠTVO
02785820
1,220.36 SA OGRANICENOM ODOGOVNOŠCU BRIZZ HERCEG NOVI
1,202
DRUŠTVO
02728311
242,556.43SA OGRANICENOMO DGOVORNOŠCU BELLA VISTA MONT - PODGORICA
1,192
DRUŠTVO
02713012
2,485.43 SA OGRANICENOMO DGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT FILBA - PODGORICA
208
DRUŠTVO
02713357
24,815.78 SA OGRANICENOMO ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,
EXPORT-IMPORT ESEM AUTO - PODGORICA
2,105
02685426
3,766.67 SA OGRANICENOMO ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE INTER M - TIVAT
DRUŠTVO
584
02839890
24,725.54 SA OGRANICENOPM ODGOVORNOŠCU E-PLAY 24 - PLJEVLJA
DRUŠTVO
1,102
02676982
4,110.48 SA OGRANICEOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTDRUŠTVO
IMPORT AROMATICO - PODGORICA
1,595
02770326
5,995.28 SA OGRANICNENOM ODGOVORNOŠCU L COMPANY BIJELO POLJE
DRUŠTVO
2,033
02629194
1,318.94 SA OGRANICNOM ODGOVORNOŠCU GRANDE SJAJ - CETINJE
DRUŠTVO
87
02811294
730,368.73SA OGRANOCENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SIMPO DRUŠTVO
PODGORICA
4,391
DRUŠTVO
02199688
4,932.44 SA OGRANCENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TURIZAM, PROMET, USLUGE I
TRGOVINU SVITEX HERCEG NOVI
86
DRUŠTVO
02891760
1,331.11 SA OGRANCENOM ODGOVORNOŠCU LUTRAKO ZA INŽINJERING, TRGOVINU I USLUGE BIJELO POLJE
3,834
DRUŠTVO
02296519
417.57
SA OGRNICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, POROMET I USLUGE
BELAMARIS KOTOR (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
2,224
DRUŠTVO
02059894
16,979.68 SA OGRNICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,IZVOZ I
213
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
UVOZ KRSTONIJEVIC D.O.O. PODGORICA,UL.MILADINA POPOVICA BR. 77
23602099861
2,089.46 SA OPGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LIPFI
DRUŠTVO
D.O.O. ŽABLJAK
2,547
239.51
DRUŠTVO
02365499
SA PGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA,
EXPORT-IMPORT M GRADNJA - PODGORICA
1,732
9,871.17 SAVINA NEKRETNINE D.O.O. ZA PROMET NEKRETNINAMA - HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02444143
4,390
25,316.63 SAVIC ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG-NOVI
DRUŠTVO
02308835
1,809
526.09
DRUŠTVO
02760177
SANTO DOMINGO ZA UGOSTITELJSTVO, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG NOVI
3,909
2,302.08 SAOGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU,
DRUŠTVO
02359421
UGOSTITELJSTVO, PROMET ROBA I USLUGA TROTER - NIKŠIC
2,365
8,028.53 SACCA TRADE D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT TURIZAM I
DRUŠTVO
02274680
TRANSPORT HERCEG-NOVI
12 02219824
75.30
DRUŠTVO
STANOVCIC ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG-NOVI
3,128
52,738.91 SUBCOM SUBOTIC O.D.ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, IGALO
DRUŠTVO
02133644
46 02648369
2,080.21 SHOMRIA D.O.O. ZA TRGOVINU I GRAĐEVINARSTVO HERCEG NOVI
DRUŠTVO
45 02354446
11,190.03 TONDO D.O.O.ZA SAOBRAĐAJ,TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I USLUGE HERCEG NOVI
DRUŠTVO
67 02350190
165.00
DRUŠTVO
TOURINVEST ZA INŽENJERING,USLUGE I TRGOVINU,EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG
NOVI
87202786591
27,731.20 UNISEX HAIR STUDIO TAUBNER D.O.O. - BUDVA
DRUŠTVO
46 02673088
746.84
DRUŠTVO
FERRIERS FOLLIES ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT D.O.O. - HERCEG NOVI
1,313
644.54
DRUŠTVO
02344777
FOCUS COMPANY ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE I TURIZAM, EXPORT-IMPORT
D.O.O. ULCINJ
83 02663414
1,882.11 CALIFORNIAZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT D.O.O. HERCEG - NOVI
DRUŠTVO
1,738
4,267.56 CEKIN ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02432030
3,816
11,645.74 CIPELIC D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
DRUŠTVO
02367742
1,753
1,562.76 CONDIOS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
DRUŠTVO
02725690
35502408287
437.74
DRUŠTVO
CONEX TRADE D.O.O. ZA SAOBRACAJ , TURIZAM I USLUGE HERCEG NOVI
2,098
3,925.15 CRNOGORSKO - ŠVAJCARSKOG PRIJATELJSTVA NIKŠIC
DRUŠTVO
02346826
5 02934060
19,283.56
DRUŠTVO.ZA
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM CORBIC D.O.O.- KOTOR
2,613
184,774.40
DRUŠTVOBIGI
02338319
COMPANYZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT,D.O.O. HERCEG NOVI (NA
OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U H.NOVOM K.BR.55/11 UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU
CRPS-A)
1,761
18,563.94 BOŠKOVIC D.O.O. DANILOVGRAD
DRUŠTVOV
02747154
4,124
1,992.46
DRUŠTVODELI
02353407
RADIVOJEZA UGOSTITELJSTVO,EXPORT-IMPORT,D.O.O. HERCEG NOVI
2,121
DRUŠTVOZA
02362864
15.00
PRIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORTKOREA MONT D.O.O.
PODGORICA
2,315
02443244
4,876,969.30 PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT BARAC D.O.O. DRUŠTVOZA
PODGORICA
3,114
393.09
DRUŠTVORAGUSEA
02300451
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
82402823357
456.28
DRUŠTVOSA
OGRANICENOM ODGVORNOŠCU NETS PODGORICA
214
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,930
DRUŠTVOTILEN
02395452
5,227.41
ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. HERCEG NOVI(RJEŠENJEM
ST.BR. 506/14 OD 30.12.2014 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
DRUŠTZVO
ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGETC - PROJEKTD.O.O.
1,409
02745844
1,154.05
ULCINJ
DRUŠTO
2,564
02262541
724.16 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT LJUBO I BRATANICI D.O.O.
PODGORICA
DRUŠTOVO
84502140438
127,619.60 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT BIJOTA D.O.O. PODGORICA
DRŠTVO
96 02937034
1,953.55 ZA PROIZVODNJU , PROMET, USLUGE EXPORT-IMPORT MONTENEGRO-SQUARE D.O.O.
- PODGORICA
DRŠTVO
52 02771322
145.00 ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DADO TRADE D.O.O.
PODGORICA
DRŠTVO
87202798921
13,099.34SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT LJ & B - NIKŠIC
DRŠTVO
92302809427
1,056.80 SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU IGOR TOURS - PODGORICA
DS
- SISTEM - FTOD.O.O. PODGORICA
1,034
02782391
5,064.41
DS
TRADE D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,872
02710323
6,022.01
DS
TRANSPORTDRUŠTVO ZA PREVOZ ROBE U DRUMSKOM SAOBRACAJU DOO PODGORICA
2,140
02405571
168,311.58
DSD
FOX DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE, EXPORT1,530
02754746
1,277.48
IMPORT - HERCEG NOVI
DT
TERMO MNE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
26802677989
288.21
DUAL
LINE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NIKŠIC
89302865114
3,409.12
DUBAK
3,418
240.00 DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U NOCNOM BARU JENKI U ANDRIJEVICI
DUGA
CETINJE D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO CETINJE
81502383152
16,037.33
DUJOVIC
2,225
119.00 NIKICA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PANSIONSKE USLUGE IZ TURIZMA I
UGOSTITELJSTVA - PRCANJ, KOTOR
DUKATO
4,195
02239574
17,734.98DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO PROMET ROBA I USLUGA
TIVAT
2,693
DUKIC
1,283.43
VLADANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA PIJACNOJ TEZGI - PODGORICA
DULE-LAB
3,880
02375605
46,435.65 D.O.O. BERANE
2,096
DULOVIC
2,032.63 JELENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TURISTICKOG SMJEŠTAJA VILA
KRALJICA - KOLAŠIN
412DULOVIC
225.00 RODOLJUB KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U MINI PILANI JELA - KOLAŠIN
26802872463
DULUMDRUŠTVO
12,144.37
ZA TRGOVINU, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I USLUGE D.O.O. BUDVA
92802295725
DUMARK
305,438.01
DRUŠTVO ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. BUDVA
2,121
DUMIGO
02276500
15.00
BOSS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET
ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD
3,684
DUNA
02361183
5,139.51
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
98302675846
DUR
2,990.10
MONT D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
4,177
DURAKOVIC
02374269
66,400.30
COMPANY D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGE BAR
1,062
DURU
02822474
1,762.62
ME D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
2,700
DURUTLIC
108.41
SENADA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU AMI U
PLJEVLJIMA
215
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
852
56,376.16
DURUTOVIC-CASABLANKA
02291223
DOO IGALO
4,469
12,259.35
DUCAND.O.O.02340593
PODGORICA
377
314.87 CUPIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST POLO SPORT BAR
DUŠAN
3,286
5,310.21
DUŠANOVO
02423529
D.O.O. DANILOVGRAD
3,422
1,173.91 DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. ANĐELA BIJELO POLJE
ĐALOVIC
635
176.60
ĐANELIDRUŠTVO
02870029
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAR
2,057
2,773.99 DAMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST BRZA HRANA HOT VOK - BUDVA
ĐEDOVIC
499
151.89RADOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KROJACKA RADNJA CELA ĐEKIC
PODGORICA
3,112
5,389.29 BOŠKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SUR ZOKI - ANDRIJEVICA
ĐEKOVIC
3,709
8,334.73 ANELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TEZGA TUŠKI PUT- PODGORICA
ĐEŠEVIC
1,020
277.50
ĐIKANOVIC
RADOŠ KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST BAR-GRIL ODISEJ - BAR
2,819
1,086.25
ĐIM
02426820
I KOMERC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - ROŽAJE
4,834
244.02 DRAGOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PODGORICA
ĐINOVIC
865
315.00 RAJO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST R - Đ - BAR
ĐINOVIC
443
112.81 VALENTINO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAXI PREVOZA U PODGORICI
ĐOKAJ
34
7,529.48
ĐOKIC
ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. ZIDAR - BUDVA
1,341
238.54 SRĐAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BUTIKU ANA - BUDVA
ĐOKIC
3,918
15,041.12
ĐOKIC
02376571
COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
4,812
118.40
ĐOKOVIC
VESELIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. FORTUNA NIKŠIC
54
66.14
ĐOKOVIC
JASMIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - MONTESA - PODGORICA
704
6,374.04
ĐOLE
02764164
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVOROŠCU - PLAV
3,781
36.90
ĐONOVIC
DEDA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. PORT- MILENA ULCINJ
892
714.51
ĐONOVIC
ĐON KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U AUTO- KAMPU - ULCINJ
2,057
2,850.00 ZORICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. FRIZERSKI SALON STIL ĐONOVIC
BUDVA
4,174
534.92
ĐONOVIC
NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. BARBADOS ULCINJ
2,505
1,747.84D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
ĐORĐE
02663406
(RJEŠENJEM ST. BR. 204/14 OD 22.07.2014 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
101
2,656.17ĐIKANOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -ADVOKAT- BAR
ĐORĐE
37
5,904.91
ĐORĐEVIC-TASIC
ZORICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KROJACKI SALON ZORA BUDVA
137
100.79
ĐOROJEVIC
ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -AUTO TAKSI - PODGORICA
46
445.90
02885085
ĐUĐEVINA
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
2,543
5,960.38
ĐUKANOVIC
ANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KAFE BAR NARODNI RAJ - NIKŠIC
3,684
3,601.78
ĐUKANOVIC
ILIJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. OAZA ANDRIJEVICA
4,834
682.39
ĐUKANOVIC
MILAN KOJI OBAVLAJPRIVREDNU DJELATNOST U PRIŽIONICI KAFE BRAZIL - CETINJE
2,903
5,559.41
ĐUKANOVIC
NEBOJŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU BLU PODGORICA
216
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,320
ĐUKIC
319.72 BILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SALONU ZDRAVLJA I
LJEPOTETEMPORA - PRUŽANJE TRETMANA ZA POBOLJŠANJE FIZICKOG ZDRAVLJA STANJA I
RASPOLOŽENJA - PODGORICA
ĐUNIK
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - BUDVA
3,370
02405075
3,339.09
ĐURANOVIC
JELENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - STR JASMIN NIKŠIC
173
301.56
ĐURACIC
173
107.00 ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U PODGORICI
ĐURĐEVDAN
CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BERANE
4,211
02330148
75.18
ĐURETIC
TANJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI ART
2,121
15.00
COLOR PODGORICA
ĐURICIC
3,835
14,654.13IRENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. SJEME POLJOPRIVREDNA
APOTEKA - NIKŠIC
ĐURICIC
PETAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAXI EURO - BUDVA
1,136
75.89
ĐURICIC
3,698
02329581
7,550.29 COMPANY I ORTACI O.D. PODGORICA
ĐURICKOVIC
MILOMIRKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST SAMOSTALNA
62
1,146.60
UGOSTITELJSKA RADNJA LUFT-KAFE BJELO POLJE
ĐURIŠA
3,699
02276046
7,288.20DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ŠLJUNKA,OBRADU KAMENA I EXPLOATACIJU PIJESKA D.O.O.
ULCINJ
ĐURIŠEVIC
RADMILA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -PRODAJA BEBI
75
616.51
OPREME,TEKSTILNE GALANTERIJE - NIKŠIC
ĐURIŠIC
1,136
225.00 VUKA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA- BERANE
ĐURIŠIC
RANKO - KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAXI PREVOZA - PODGORICA
444
81.98
ĐURIŠIC
2,189
3,898.73 TANJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST BRZA HRANA GRIL PECENJARA
CETINJE
ĐURKOVIC
BOJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. B & B - BUDVA
2,264
223.91
ĐURKOVIC
600
2,170.90 MARIJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - BUTIK IN - NIKŠIC
ĐURKOVIC
3,890
15,159.30 HASIM IZABELA 2 PLAV
ĐURNIC
3,881
305.95 SANJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R.DIZNI - PETROVAC
ĐUROVIC
1,306
3,581.87 BORISLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAC DANILOVGRAD
ĐUROVIC
115
1,719.88 DRAGAN OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFFE BAR TROPIKANA 2 BAR
ĐUROVIC
ŽARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST- PRODAJA SUVENIRA KADMONT2,711
277.61
PODGORICA
ĐUROVIC
JOVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SUR VARADERO BUDVA
3,715
73.00
ĐUROVIC
884
2,588.60 LJILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -TEZGA - NIKŠIC
ĐUROVIC
2,294
2,121.24 LJILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU - CETINJE
1,693
ĐUROVIC
14,649.86 MILUTIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - BERANE
ĐUROVIC
1,984
10,576.67 MLADEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU BROJ 4 - CETINJE
3,988
ĐUROVIC
02381206
3,037.95 COMPANY D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE CETINJE
ĐURCEVIC
NEMANJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO SERVIS NEMANJA
374
458.72
PLJEVLJA
625
E13,356.39
02839580
- BAU D.O.O. BERANE
217
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,334
02663015
E14,242.91
- MONT D.O.O. - PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, USLUGE I PROMET , PODGORICA
2,200
02407027
E15,102.92
GRADNJA D.O.O. ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU ,EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,062
5,188,412.51
02441578
E.I.C.INVESTMENTDOO
PODGORICA
38
1,225.62
02963523
E.M.A.
CONSULTING AND ACCOUNTING COMPANY D.O.O. PODGORICA
1,334
14,239.00
02439808
EVANGELION
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O.- NIKŠIC
1,080
778.09D.O.O. - PODGORICA
02773848
EVIVA
528
15.00 - BELD.O.O. TIVAT
02623153
EVRO
4,066
210,931.48 D.O.O. KOLAŠIN
02375656
EVRODRVO
202670488
5,713.13 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
EVROLUX
46
290.02
02798069
EVROPROEKT
D.O.O. ,SOFIJA - DIO STRANOG DRUŠTVA PODGORICA
796
9,259.43
02748410
EGM
MONTINGDRUŠTVO ZA INSTALACIONE RADOVE I PROMET D.O.O. BUDVA
1,854
6,435.72
02326329
EDEKA
KOMERC DRUŠTVO ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE D.O.O. - ULCINJ
(RJEŠENJEM ST.BR. 482/14 OD 05.12.2014 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
2,301
5,421.89
02369346
EDI
& XHEPI COMPANY D.O.O. - ULCINJ
3,870
60,250.57 D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT PODGORICA
02394537
EDOMONT
185
50.01
02765071
EDUKATIVNI
CENTAR INFO SCHOOL D.O.O. - DANILOVGRAD
2,487
935.01 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMORT
02324245
EDUCOM
PODGORICA
4,474
1,629.78
EE
PROMET
3,774
16,149.55
02382407
EI
DUNAVTURS CG DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
1,551
905.89
02678535
EIRE
ADRIA D.O.O. PODGORICA
1,651
13,271.04 D.O.O. - BIJELO POLJE
02695014
EKI-ŠPED
3,511
16,380.49
02088452
EKIPA
4 D.O.O., ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE
163
1,410.47
02811847
EKO
- AGRO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PODGORICA
2,202
750,386.17
02732980
EKO
- DOM INVEST D.O.O. - DANILOVGRAD
1,949
7,157.59
02240572
EKO
D.MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,
PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT - PODGORICA
720
181,112.74
02233860
EKO
MARĐO SANIT MAROVIC D.O.O. ZA PROMET I USLUGE - BAR
682
12,410.58
02468816
EKO
MONTENEGROD.O.O. ZA SELEKCIJU SEKUNDARNIH SIROVINA I RECIKLAŽU NIKŠIC
317
655.03
02803372
EKO
PLASTIC DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE D.O.O. BUDVA
2,412
3,925.60
02666073
EKOGRIJANJE
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
5,130
58,362.36
02303078
EKOLO
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT D.O.O. NIKŠIC (
ZAKLJKUCEN STECAJNI POSTUPAK ST.BR. 173/03 OD 14.02.2006 )
3,780
17,019.27 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. - BERANE
02400740
EKOŠPED
3,595
2,860.09DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU USLUGE I PROIZVODNJU
02363542
EKRON
PODGORICA
2,112
291.28 HOME SERVICED.O.O. BUDVA
02720183
EKSTRA
444
2,089.93
02917041
EL
LOCO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
3,970
7,542.64
ELAN
KOTOR
218
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,021
4,863.20
ELBA
02676320
MARI DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I KONSALTING D.O.O. - BUDVA
2,938
36,185.43
ELBO
02366541
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. HERCEG-NOVI(DANA
06.07.2011.GODINE POKRENTU JE STECAJNI POSTUPAK ST. BR. 157/11)
542
5,076.51
ELBO-HERCEG
02880245
NOVI DRUŠTVO ZA SAOBRACAJ, TURIZAM I USLUGE D.O.O. HERCEG NOVI
408
890.00D.O.O. ROŽAJE
ELVIS
02795680
4,857
1,112.39 -MEHANICARSKA RADNJA ELEKTROLUKS
ELEKTRO
1,214
1,578.79 DARIO MONTENEGROD.O.O. PODGORICA
ELEKTRO
02747421
2,266
1,276.72 JOKOVIC DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
ELEKTRO
02673584
3,294
3,854.29 MAŠINSKI SERVIS NIKŠIC
ELEKTRO
2,336
71,761.81
ELEKTROLIGHT
02374536
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
814
15.00
ELEKTROTIMD.O.O.
02732769
BUDVA
1,944
7,214.47 INC. INŽENJERINGDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INŽENJERING,
ELECTRA
02648016
PODGORICA
1,360
116.00D.O.O. - PLJEVLJA
ELIOT
02664321
100
416.13DOO MOJKOVAC
ELISA
02110946
262
197.61
ELIT
02660075
- TRADE DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
1,052
15,202.32
ELITAS
02672162
D.O.O. - NIKŠIC
1,438
771.83- GROUP A.D.DRAC, ALBANIA - DIO DRUŠTVA ELITE - GROUP - PODGORICA
ELITE
02722305
3,831
2,169.32 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
ELITMONT
02282020
1,950
93,026.93
ELM
02691809
- KV D.O.O. ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA ,PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE
,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
37
417.72 D.O.O. ZA INŽENJERING U ELEKTROENERGETICI I EKOLOGIJI, ORGANSKU
ELMOST
02873478
POLJOPRIVREDU I TURIZAM - PODGORICA
1,276
202.81 D.O.O. DRUŠTVO ZA ELEKTROINSTALATERSKE RADOVE, TRGOVINU I USLUGE - HERCEG
ELNAM
02225115
NOVI
1,446
34,638.43
02448564
ELRO
MNG DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA ELEKTROINSTALACIJE,
TRGOVINU I INŽENJERING - PODGORICA
1,063
14,563.32
02462346
ELTEH
SECURITY SYSTEMS D.O.O. PODGORICA
3,378
443,697.68
02046113
EMI
DOO
75
818.39
02953196
EMIL
D.O.O. - BERANE
4,560
2,917.80
EMIL
I EDO ROŽAJE
51
25.00COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
02732122
EMIL
3,243
2,803.00
02299542
EMIN-COM-SRL
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT ROŽAJE
1,069
807.08 STAMBENA ZADRUGA - BUDVA
02290839
EMONA
2,194
24,791.50
02429926
EMSA
COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
2,404
3,338.10
02669064
EN
MON - STILED.O.O. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO ,BERANE
1,881
2,812.53 D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - ULCINJ
02716909
ENGJELL
1,109
291,566.19
02082748
ENEL
DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI,ROŽAJE
1,812
5,816.87 D.O.O. ZA GRADNJU, TRGOVINU, ELEKTROENERGETIKU I TELEKOMUNIKACIJE 02764300
ENERGA
PODGORICA
219
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
Iznos
Dani
broj*
blokade
blokade
02345625
ENERGOGROUP
- MONTENEGRO D.O.O. PREDUZECE ZA INŽENJERING, GRADNJU I VOĐENJE
88,291.88
916
INVESTICIONIH PROJEKATA PODGORICA
ENERGOMAŠ
DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA
02356929
15.00
2,121
ENEX
02396700
35,956.41
3,709DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PLJEVLJA
ENIGMA-ALBO
D.O.O. - PODGORICA
02325136
491.30
2,526
ENKO
02704838
2,674.55
39 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
EPSTURS
D.O.O. BEOGRAD TURISTICKI CENTA BUDVA
02664895
1,760,070.48
2,099
ERA
COMMERCE DRUŠTVOZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. BUDVA
02408988
15.00
1,908
ERVIN
2,611.25
174 HADŽIBURIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TEZGA- BAR
ERGASIS
TECHNIKI S.A. PREDSTAVNIŠTVO U CRNOJ GORI PODGORICA
02953617
10,464.19
111
ERIK
02932512
537.41
247 D.O.O. ZA TRGOVINU, USLUGE I UGOSTITELJSTVO - BUVA
ERIS
02625075
1,033.82
460 TRANS KOP D.O.O ULCINJ
ERMIN
259.77
293 MALEZIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFANA SLOŽNA BRACA - BERANE
ERMOLINA-MONTE
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
02789698
301.83
213
ERCOM
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
02068842
311.18
249
ESKIMO
MONT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
02921103
2,743.78
432
ESPERANZA
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, EXPORT-IMPPORT
02423014
1,256.06
2,413
D.O.O. - ULCINJ
ESPERANCA
990.06
2
ETERNAL
EXPORT-IMPORT D.O.O. CETINJE
02178443
284.56
319
ETRA
02337304
7,594.93
62 DOO
EURO
02685833
661.68
1,927 - BEST - D.O.O. - ROŽAJE
EURO
02379791
2,058.58
1,152 AUTO DRUŠTVO ZA ZANATSTVO I TRGOVINU D.O.O. NIKŠIC
EURO
02417707
158.43
1,154 BABIC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, EXPORT - IMPORT - ROŽAJE
EURO
02455994
4,298.13
192 BUILDING DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
EURO
02670038
64,217.15
1,255 ING & CO D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,UGOSTITELJSTVO ,TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE
,EXPORT-IMPORT - ULCINJ
EURO
02360047
4,551.86
2,491 SPEED D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
EURO
02455510
534.49
1,032 STAN DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, EXPORT- IMPORT - PODGORICA
EURO
02618591
652.84
853 STEEL DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU,EXPORT-IMPORT ROŽAJE
EURO
02370956
3,340.83
2,140 TURIST GMBH D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
EURO
02428954
734,526.19
1,892 CENTRAL DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
EURO
COMMERCE-LAKI DOO
02348853
76.76
12
EURO-INVEST
02702436
CG D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - BUDVA
15.00
814
EURO-UNI-TRADE
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ULCINJ
02337029
61,061.39
1,626
EUROARREDI
02287943
S.R.L D.O.O. PODGORICA
123,754.14
2,875
EUROBUILDDOO
ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE - BAR
02652838
13,005.68
1,815
EUROVIVA
02675625
- MONTENEGRO D.O.O. - BUDVA
150.33
1,504
EUROVILLA
MONTENEGRO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,UGOSTITELJSTVO ,TURIZAM ,PROMET
02698749
410,233.82
2,109
220
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
1,593
1,245.52 IN DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
EUROKOP
02763702
1,952
3,848.61
EUROMAK-COMPANY
02467038
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA TIVAT
167
804.12
EUROMATCH
02871319
MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICA
1,194
2,906.86
EUROMODULDRUŠTVO
02759934
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
527
15.00
EUROPA
02343908
TRADE D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - BUDVA
172
65.00
EUROPARADISE
02931664
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
423
9,908.02 FASHION TRADED.O.O. PODGORICA
EUROPE
02647834
4,594
37.64
EUROPEAN
02341875
STYLE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
65
9,533.49 - MIX DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAR
EUROPEX
02802503
121
12,666.57 IG D.O.O. - BERANE
EUROPOLIS
02891859
1,038
1,176.79
EUROPORT
02461978
D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT PODGORICA
96
2,878.30
EUROPORTAD.O.O.
02654008
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, ULCINJ
(RJEŠENJEM ST.BR.371/14 OD 05.11.2014.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
1,353
74,494.19 TRADE D.O.O. - PODGORICA (RJEŠENJEM O IZVRŠENJU I.BR.4199/13 OD 09.06.2014.
EUROCEM
02334143
ODREĐENO IZVRŠENJE PLENIDBOM, PROCJENOM I PRODAJOM UDJELA IZ.DUŽ. PRO VLADEX
D.O.O.)
2,491
1,133.83
02688093
EUROCEMENT
GROUPDOO PODGORICA
3,084
219,589.05 DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO , TURIZAM I PROMET D.O.O. BUDVA (RJEŠENJEM
02350351
EUROWAY
ST.BR.367/14 OD 14.10.2014.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
3,845
184.83
02266679
EFEL-INTERNATIONAL
76
745,091.08
02125439
EFOVICDRUŠTVO
SZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT D.O.O.
766
324.51
02277247
ECO
- INVEST DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBE I USLUGA
D.O.O. PODGORICA
1,368
8,058.28
02659387
ECO
INTEGRA D.O.O. PODGORICA
646
700.22
ECO
SADIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. SEKI - ROŽAJE
858
583,788.61D.O.O. - ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
02751003
ECO-GAS
829
671,915.20COMPANYDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET
02218879
ECOTURS
ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT PODGORICA
4,289
1,452.89 CO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. NIKŠIC
02364247
ECCOLO
115
153.00
02467089
EQUATION
SYSTEMD.O.O. ZA INVESTICIJE I PLASMAN KAPITALA - SVETI STEFAN
4,349
62,241.09
02359367
EX
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I TURIZAM D.O.O. BUDVA
2,121
15.00
02433877
EXP
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PODGORICA
1,805
440.17 SERVICE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU
02760258
EXPERT
TRGOVINU - TIVAT
181
1,010.82
02950197
EXPLOSIVE
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - TIVAT
2,292
34,100.95BS TOURS - PODGORICA
02295717
EXPRES
1,325
9,460.36 RESTORAN DABANOVIC BAR
EXPRES
3,421
1,425.00 GASOLINE DOO
02352273
EXTENCE
3,331
3,499.99
02089467
EXTRA
- AUTO D.O.O. BAR
221
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,871
143,733.18
EXTRA
02300133
DOM BAR
2,382
691.30 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
EXTRAL
02698668
27902336014
938.40
EXTRACTD.O.O.
PODGORICA
38702651700
10,724.46
ŽAK
TRANS D.O.O. - PLJEVLJA
4,405
4,138.07 DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. TIVAT
ŽANATEX
02218046
18102617986
547.20
ŽARDRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT - IMPORT ROŽAJE
3,568
2,472.53DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - BUDVA (POKRENUT POSTUPAK
ŽELAMI
02373114
DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
2,734
82.00 FRIZERSKI SALON IRENA BERANE
ŽENSKI
527ŽENSKI
7,383.10FRIZERSKI SALON MARINA SVETI STEFAN
3,719
9,424.18 DRUŠTVO ZA TRGOVINU, DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
ŽERANIS
02363852
83502679477
228.75
ŽI
& SI DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU PODGORICA
53 02390604
33.36
ŽIVANOVIC
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT - PODGORICA
2,600
687.40
ŽIVKOVIC
D.O.O ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BIJELO POLJE
02363593
3,168
1,093.44 JASMINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BUTIKU MONA - BAR
ŽIVKOVIC
1,160
3,728.96
ŽIGDRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU NIKŠIC
02803054
4,183
188.24
ŽIŽIC
STANICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR MARINA - BUDVA
13902348322
15.00 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KOTOR
ŽITNIC
3,504
71.56 ZORKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. PEKARA PANINI U ZELENICI
ŽMIRIC
886ŽUGIC
1,793.67
RADOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJEALTNOST KOMBI TAXI PREVOZA - NIKŠIC
2,125
58,615.24
ŽUGIC
02384345
COMMERCE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I
USLUGE,EXPORT-IMPORT ŽABLJAK
1,654
9,627.81 BISERKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST DJELATNOSTU S.Z.R. CVJECARU
ŽUJOVIC
FLORA -MOJKOVAC
235ŽUJOVIC
227.03 ROSANDA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CAFFE BAR LISA - PODGORICA
1,767
Z1,634.88
02707454
& D - 3 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
3,356
Z11,880.85
02396718
R Z MONTENEGRO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT - HERCEG
NOVI
4,826
14,332.88
02204070
Z.Z.
BOBOVO PLJEVLJA (RJEŠENJEM ST.BR.4/11 OD 02.03.2011.GODINE POKRENUT STECAJ)
1,543
62,603.50
02189348
Z.Z.
GRADAC PLJEVLJA
34 02189330
1,972.58
Z.Z.
DOGANJE PLJEVLJA
3,023
7.85
Z.Z.ZLATNI
06861687
BIK S.GORNJE CRNATOVO,OPŠTINA ŽITORAĐA,PREDSTAVNIŠTVO PODGORICA
4,653
7,367.44
Z.R.
AUTOSERVIS PODGORICA
892ZABAVNE
714.51
IGRE VL. BRKOVIC BRANKA SUTOMORE
4,834
420.63
ZABAVNE
IGRE DALILA BIJELO POLJE
1,136
239.02
ZABAVNE
IGRE COUNTER IGRICE ZA DJECU - NIKALJEVIC DALIBOR - BUDVA
4,379
875.69 TOURS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UGOSTITELJSTVO,TURIZAM I
02118483
ZAVALA
TRGOVINU D.O.O. BUDVA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
26 02793253
430.49
ZAVETDRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
222
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
12
38,073.17
ZAVOD
02001764
ZA GRAĐEVINSKE MATERIJALE, GEOTEHNIKU I HEMIJSKE ANALIZE A.D. NIKŠIC
3,147
622.23
ZAD
02422778
TRADE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
44
55.51
ZADRUŽNI
02025515
SAVEZ CRNE GORE PODGORICA
146
4,294.56 JOVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.T.R. KRUNA - NIKŠIC
ZAJOVIC
655
43,164.84 BUDVA
ZALPD.O.O.
02671450
339
21,137.40DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAR
ZALJEVO
02832259
2,263
351,487.11
ZALJEVO
02262606
COMMERC D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
138
945.65COMPANYDOO ULCINJ
ZANA
02836572
1,983
1,311.16
ZANATSKA
FRIZERSKA RADNJA NEDŽAD PODGORICA
1,929
14,237.06 DJELATNOST FOTOKOPIRNICA NELA NIKŠIC
ZANATSKA
32
9,683.79 ZLATARSKAKUJUNDŽIJSKA RADNJA OPAL PODGORICA
ZANATSKA
2,145
903.06
ZANATSKA
RADNJA SARA , MEĐEDOVIC DENIS - BERANE
2,617
246.70
ZANATSKA
RADNJA ZA VINKOVANJE MOTORA KOLEKTOR BERANE
3,847
38.53
ZANATSKA
RADNJA ZA PRANJE I PEGLANJE BAR
486
19.00
ZANATSKA
RADNJA KLESAR PODGORICA
1,381
1,394.41 RADNJA PEKARA JADRAN ULCINJ
ZANATSKA
3,454
946.15
ZANATSKA
RADNJA PEKARA RUMIJA ULCINJ
2,063
9,430.87 RADNJA RAKICA - BERANE
ZANATSKA
968
152.33
ZANATSKA
RADNJA SI BAR
2,811
373.19
ZANATSKA
STAKLOREZ.RADNJA PROGRES VL.VELIMIR RADULOVIC PODGORICA
2,389
149.08
ZANATSKO
USLUŽNA RADNJA NIKOLA BERANE
111
970.24
ZANATSKO-BRAVARSKO-KLJUCARSKA
RADNJA ZETA-ITALY ULCINJ
3,454
4,056.15
ZANATSKO-ZIDARSKI
RADOVIGRADINAKOTOR
1,042
19,885.13
ZANATSKO-ZLATARSKA
FILIGRANSKA RADNJA - ULCINJ
2,522
7,337.11
ZANATSKO-ZLATARSKA
RADNJA ULCINJ
968
11,128.65
ZANATSKO-KUJUNDŽIJSKA
RADNJA ULCINJ
453
1,082.21
ZANATSKO-TRGOVINSKA
LIVACKO PLASTICARSKA RADANJA - BERANE
1,773
29,034.58 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, EXPORT-IMPORT,
ZANDONI
02307707
UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, SAOBRACAJ I USLUGE - ULCINJ
104
240.44
02800705
ZANZIBAR
D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,357
8,363.38
ZAPUTOVIC
TRIPO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU MZ- PODGORICA
198
19.00
02359499
ZATVORENI
INVESTICIONI FOND ATLAS MONT AD PODGORICA - U POSTUPKU
TRANSFORMACIJE
1,251
1,215,230.53INVESTICIONI FOND EUROFOND A.D. PODGORICA - U POSTUPKU TRANSFORMACIJE
02359472
ZATVORENI
1,451
4,423,728.59INVESTICIONI FOND HLT FOND AD PODGORICA
02357798
ZATVORENI
794
80.67
02781972
ZDRAVSTVENA
USTANOV - STOMATOLOŠKA AMBULANTA NOVI DENT - HERCEG NOVI
759
312.43
02812088
ZDRAVSTVENA
USTANOVA - APOTEKA - SVETI NIKOLA- SUTOMORE
302351684
3,684.39
ZDRAVSTVENA
USTANOVA - APOTEKA DULETIC BUDVA
223
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,775
43,006.70
02441128
ZDRAVSTVENA
USTANOVA - APOTEKA NEVEN - NIKŠIC
789
36,912.80
02328739
ZDRAVSTVENA
USTANOVA - APOTEKA SANATHEA PODGORICA
361
630.01
02341298
ZDRAVSTVENA
USTANOVA APOTEKA PHARMACOR-N
1,031
18,722.82
02786923
ZDRAVSTVENA
USTANOVA APOTEKA PHOENIX PODGORICA
740
32,964.24
02641739
ZDRAVSTVENA
USTANOVA APOTEKA SVETA PETKA- PODGORICA
2,445
26,549.12
02465906
ZDRAVSTVENA
USTANOVA APOTEKA SVETLANA PODGORICA
2,103
17,134.47
02461811
ZDRASTVENA
USTANOVA - APOTEKA M - MEDICARD - NIKŠIC
710
8,039.67
02817535
ZDRASTVENA
USTANOVA APOTEKA LUNA - PODGORICA
509
10,121.17
02813416
ZDRASTVENA
USTANOVA APOTEKA MEDICA V.B BUDVA
1,908
15.00
02439352
ZEB
DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. BUDVA
1,546
9,503.22
ZEJNELAGIC
MERDAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SUR CAFFE STILL ROŽAJE
26
524.05 COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
02915359
ZEKAJ
4,395
2,986.24 D.O.O. - BIJELO POLJE
02263050
ZEKOVIC
884
3,223.02 MARIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -ŠTAND OBUCE I GARDEROBEZEKOVIC
NIKŠIC
60
659.00 RADIVOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U AUTO PERIONI VRH NIKŠIC
ZEKOVIC
38
523.33 SVETOZAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PERIONICI AUTOMOBILA I
ZEKOVIC
TEPIHA- BUAN- NIKŠIC
4,871
1,427.44 SINAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - BIJELO POLJE
ZEKOVIC
4,483
17,820.47
ZELENA
JABUKA B.POLJE
3,390
4,831.43
02109930
ZEMLJORADNICKA
ZADRUGA JAVORAK BERANE
2,121
15.00
02366657
ZEMLJORADNICKA
ZADRUGA BUBULJ - PODGORICA
4,440
73,859.21
02315297
ZEMLJORADNICKA
ZADRUGA VAL - BREZA , KOLAŠIN
3,439
85,988.15
02396629
ZEMLJORADNICKA
ZADRUGA DACA - DANILOVGRAD
2,750
157.24
02043882
ZEMLJORADNICKA
ZADRUGA ZLATIBOR BOR, BERANE
5,195
6,789.39
02045338
ZEMLJORADNICKA
ZADRUGA INTEGRAL - ROŽAJE
5,358
10,493.72
02044625
ZEMLJORADNICKA
ZADRUGA KOCINEROŽAJE
465
909.40
02708752
ZEMLJORADNICKA
ZADRUGA PLANINKA ŠEKULAR - BERANE
3,112
910.34
02268370
ZEMLJORADNICKA
ZADRUGA RIJECANKA ANDRIJEVICA
4,055
86.78
02374676
ZEMLJORADNICKA
ZADRUGA SKRIVENA ROŽAJE
4,223
107,650.39
02301784
ZEMLJORADNICKA-PROIZVOĐACKA
ZADRUGAŠLJIVOVICA KOLAŠIN
3,189
605.39PODGORICA
ZENIT
3,795
1,614.10 VUKICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KIOSKU MIMI PETROVAC
ZENOVIC
4,148
123.95 DANICA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST STR DANICA PETROVAC
ZENOVIC
108
631.38 LJILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. M & I - PETROVAC
ZENOVIC
4,054
699.90
02255952
ZEFIRDRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU,EXPORT-IMPORT D.O.O. NIKŠIC
4,023
32.14
ZECEVIC
SLAVOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - PODGORICA
4,842
3,998.06 STANICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - USL.SERVIS ZA PRANJE TEPIHA
ZECEVIC
BERANE
224
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,083
11,273.87
ZIDAR
02647117
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - BUDVA
12402226162
2,351.61
ZIN
TRADE DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO,PROMET ROBA I USLUGA
TIVAT
2,595
8,249.39 DRAGOSLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. MAJ- MOJKOVAC
ZINDOVIC
1,200
216.38
ZINDOVIC
IGOR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU FERIBOT - BAR
1,432
3,953.61
ZIFING
02709481
D.O.O. ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I GRAĐEVINSKE RADOVE - ŽIVINICE - TUZLA PREDSTAVNIŠTVO - PODGORICA
163ZLATARA
678.18
ANĐELINA SUTOMORE
80 ZLATARA
3,911.99 AMINA - BAR
4,476
214.13 GOLD
ZLATARA
3,434
8,619.53
ZLATARSKA
RADNJA BEŠLIC DAMIR PODGORICA
4,010
3,186.78
ZLATARSKA
RADNJA MOMIR PODGORICA
40 02873699
138.37
ZLATIBOR
GROUP DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
705ZLATKO
1,881.64LONCAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KAFE BAR BAHYS SUTOMORE-BAR
2,174
472.33 RIBICA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
ZLATNA
02621274
1,551
39,675.45
ZLATNI
02713985
POTOK DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM ,DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU - BUDVA
4,863
524.26
ZMIJANOVIC
SRĐAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU BR.93 U KOTORU
4,071
1,945.05 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
ZMINICA
02377187
ŽABLJAK
3,753
21,208.14
ZO
02402190
TRADE D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
3,463
701.52 GROUP D.O.O. BECICI
ZODIJAK
02381770
4,292
10,607.27CG D.O.O ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
ZODIJAK
02361817
160ZORAN
1,000.01BOJIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFANA NIKŠIC NIKŠIC
4,834
5,574.16VLAHOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. KIOSK TRG KOLAŠIN
ZORAN
507ZORAN
2,572.77ĐURIŠIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R KAFE BAR BARON ULCINJ
2,286
2,761.63MARAŠ KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU GLORIJA - PODGORICA
ZORAN
76 ZORAN
1,498.65SEKULOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CAFFE GRIL ANTARASS
SUTOMORE, BAR
4,313
5,950.10 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
ZORANDO
02298392
3,890
27.72
ZORANIC
GAŠO TIVAT
2,043
3,489.64 SEMIL KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. SERVIS I PRODAJA MOB.
ZORANIC
TEL.RO-TEL- ROŽAJE
1,619
7,425.56D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
02643294
ZOREX
2,712
11,961.09
02450852
ZOREXMONT
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
1,697
2,339.97
ZORIC
VERA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KOJA CE SE OBAVLJATI U KIOSKU ŽUTA TEZGA NIKŠIC
2,126
16,922.89
ZORIC
LJILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR MARKO - NIKŠIC
165ZORICA
581.84 KRKOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - RADIONICA KOLACA MAŠINI KOLACI NIKŠIC
225
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
Iznos
Dani
broj*
blokade
blokade
ZORMIL
02264951
D.O.O. - BAR
25,981.06
3,684
ZOSA
02185474
O.D. EXPORT-IMPORT BERANE
1,187.98
5,185
ZULEVIC
175.00 ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -AUTO TAKSI - BERANE
1,137
LATIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TEZGA- BAR
309.62
65 ZUMRETA
ZHONG
02325098
893.76 HUA SHENG LONG D.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT
3,421
I3,466.22
02703831
& IN COMPANY D.O.O. - PODGORICA
1,713
I224.65
02356236
& NE DOO
1,271
I-KVALITET
1,357.75 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I PROMET, ULCINJ
42502825686
I.270,358.85
P. T. SECURITYD.O.O. PODGORICA
94402688859
I.T.S.C.LTD.MONTENEGRO
02398419
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
9,592.44
3,160
CEJOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST GRIL - PECENJARA NACIONALNA KUCA
701.90
892IVAJ
SUNCE BAR
IVANA
731.55VL.PEJOVIC OLIVERA - PODGORICA
2,301
IVANA
02768437
247.20COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANE
1,466
IVANOVIC
1,446.49 VELIŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST- TEZGA- PODGORICA
1,754
IVANOVIC
ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. URNEBES - PODGORICA
816.27
3,355
IVANOVIC
JI D.O.O. PODGORICA
792.47
21402329344
IVANOVIC
6,625.19 MILESA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - STR MJEŠOVITE ROBE 2I - KOTOR
1,392
IVANOVIC
MIRJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BUTIKU M HERCEG NOVI
12.00
1,959
IVANJICA
- PEGAZ D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
15.00
81402419335
IVER
D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MOJKOVAC
02350335
49,408.16
1,476
VESNA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. JAZ-L&I - BUDVA
4,684.47
107IVETIC
540.06MASLOVAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAKSI - TIVAT
822IVICA
IVKOV
751.90MIRJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDUMAJA SUTOMORE
4,889
IVOVIC
93.56 MARIJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU ZIPPO - HERCEG NOVI
2,146
IVP
02642263
TEAMD.O.O. HERCEG - NOVI
7,907.78
1,405
IG
GO-GIPSD.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA, PODGORICA
1,654.65
14402738007
JOKIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. DŽOKER . NIKŠIC
3,598.94
885IGOR
IKRAM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI ZA PRODAJU MJEŠOVITE ROBE
630.00
513IDIC
,VELIKA PLAŽA -ULCIN
IZDAVACKO
DRUŠTVO JRJ-PODGORICA D.O.O. PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK
02394138
44.75
3,188
DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
SKUTERA CAMACA I MOTORNIH SANKI BUDVA
7,877.77
2 IZNAJMLJIVANJE
IZOLATER
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PODGORICA
711.96
16402364000
IZOLEX
02359715
214.84 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
3,331
IJ3,694.00
- COM DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
5 02961725
IL
GUSTO D.O.O. - ULCINJ
80.00
68 02916860
NIKITOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BARU SANDBOX - ULCINJ
158.11
320ILIJA
ILINDEN
02117053
116.39 D.O.O. - ULCINJ
4,447
226
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,521
ILINO
02621746
8,088.27
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
17
ILINCIC
179.60 BRANISLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U VULKANIZERSKOJ RADNJI BANJO
TYRES - PODGORICA
340
ILIC
4,046.85
ALEKSANDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFANAGRKAVAC GORNJE LEDENIE
KOTOR
2ILIC
5,686.78
BORIVOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PRODAJA SLADOLEDA I SOKOVA U
BUDVI
2,712
ILLYRIA
02460858
21,980.21
DEVELOPMENT GROUP D.O.O. - PODGORICA
1,509
ILONA
02453347
186.26DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT D.O.O. PODGORICA
37
IMERI
02764415
630.29- MONTENEGRO FREE ZONE PORT BARD.O.O. ZA PROMET ROBE I USLUGA, EXPORT IMPORT , BAR
4,066
IMMOBILIARE
02368285
748.29
D.O.O. PODGORICA
779
IMN
02846870
485.35
- TRADE DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
69
IMPERIAL
02798581
3,063.56 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BAR
2,635
IMPERIJAL
02375826
1,029.90 COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE - HHERCEG NOVI (POKRENUT
POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
550
IMPERIUM
02918714
5,046.99 MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA
1,159
IMTEL
02761637
23,669.08
RTV A.D.BEOGRAD - DIO STRANOG DRUŠTVA IMTEL MONTENEGRO , PODGORICA
1,727
IN
02443295
114,953.10
AUTO D.O.O. ZA PROMET MOTORNIH VOZILA,EXPORT-IMPORT PODGORICA
731
INAS
02699281
1,874.62
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT - IMPORT ROŽAJE
2,928
INBDRUŠTVO
02410486
1,732.21
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT ROŽAJE
4,741
INVESTIMPEX
02252775
36,753.70
D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA
814
INVESTMONT
02732742
15.00
PARTNERD.O.O. BUDVA
136
INVESTCOMMERCED.O.O.
02052644
31,030.08
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I GRAĐEVINARSTVO - CETINJE
1,448
INVIS
02659425
190.55COMD.O.O. BUDVA
341
ING
02810832
321.44
COMPANY D.O.O. PODGORICA(REŠENJEM ST.BR. 537/14 OD 15.01.2015 GODINE OTVARA SE
STECAJNI POSTUPAK)
2,257
INGA
02363470
128,840.48
D.O.O. ZA INŽENJERING, PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT CETINJE
265
02782294
1,536.38
INDA
COMMERCED.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, PODGORICA
2,655
02464063
3,167.06 KUCA MODE D.O.O. BUDVA
INDIJSKA
1,403
02252708
34,025.38
INDUSTRIAIMPEX
AD METALIMPEX D.O.O DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA
1,871
INŽENJERING
02736926
27,347.22
SISTEM 2008 DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. - BUDVA
797
02625296
22,217.74
INN
- TRADE D.O.O. - PETROVAC
346
02701642
103.34
INSPIRATION
DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA D.O.O. - BUDVA
1,754
INTEGRA
02059096
18,701.99DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
1,672
02730570
21,128.66 ENERGY INVESTD.O.O.- KOLAŠIN
INTEGRAL
2,121
INTEGRATED
02455838
15.00
CONSULTING WESTERN BALKAN BUSINESS GROUP D.O.O. TUZI , PODGORICA
2,391
02469227
750.62TRADE CORP D.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
INTEL
2,614
INTEL-ING
02303710
3,880.17 DOO
227
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
814
INTELIMONT
02323877
15.00
TRADING D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU - PODGORICA
3,888
INTER
02386526
8,407.85
NIK D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO,PROMET I USLUGE ILINO-BAR
465
INTER
02635569
52,233.38
PAK D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
1,419
INTER
02758881
7,428.93
CONTAINER SERVICE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
2,121
INTER-DRINK
02403196
15.00
D.O.O. ZA PROMET I USLUGE.EXPORT-IMPORT PODGORICA
2,119
INTER-SPEED
02688867
16,794.31
D.O.O. - PODGORICA
1,364
INTER-CAR
02371626
92,868.78 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
2,138
INTERVIVOSD.O.O.
02049210
21,550.76
ZA TRGOVINU I TURIZAM - BAR
2,558
INTEREXPO
02621312
126.49
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
1,867
INTERIJER
02466902
32,011.31 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, BERANE
3,541
INTERKONT
02341433
3,762.55
DOO
2,371
INTERNATIONAL
02431211
9,886.59
PROTECTION TEAM D.O.O. PODGORICA
237
INTERSTARDRUŠTVO
02868385
605.93
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU , PODGORICA
1,937
INTERTRIO
02663562
400.59
M D.O.O. ZA PROMET I USLUGE - BUDVA
789
INTERCINCO
02719568
658.91
D.O.O. - PODGORICA
4,973
INTERCONT
02103184
131,738.76 EXPORT-IMPORT,PROIZVODNJA,AUTOKUCA,D.O.O. CETINJE
1,830
INTOUR-MTG
02326221
244.17
DRUŠTVO ZA MENADŽMENT I FINANSISKO UPRAVLJANJE D.O.O. BUDVA
(POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
INTURAVTO
DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU D.O.O. BUDVA
1,041
02428458
1,249.36
INFINEXDOO
ZA KONSALTING - HERCEG - NOVI
38
02632357
138.11
INFORMATIKA
MONTENEGRO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, RACUNARSKE OPREME I INFORMATICKI
209
02268167
228,949.57
INŽENJERING PODGORICA
INFOSTANDRUŠTVO
ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA D.O.O.
1,938
02638037
15.00
BUDVA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
444
INFOTECH
02452634
3,572.04 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PODGORICA
814
IRG
02444925
15.00
ENGINEERING D.O.O. PODGORICA
5,193
IRIS
02050897
195.44
MB DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - ROŽAJE
786
IRISH
02436892
560,356.62
ADRIATIC D.O.O. BECICI - BUDVA
2,046
IRKO-KOMERC
02310635
6,189.27
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
1,917
IRH
02643138
30,266.86
D.O.O. BIJELO POLJE
95
ISAKOVIC
02405512
130.32
TRADE D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - HERCEG-NOVI
2,105
ISAT
584.17
SELIMOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TRGOVINE NA TEZGAMA I PIJACAMA
PLAV
706
ISMAILAGA
456.87
HANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PLAŽNI BAR SAPORE DI MARE ULCINJ
409
ISQ
02698102
129.11
- KONSALTINGDRUŠTVO ZA KONSALTING,INŽENJERING, POSREDOVANJE I USLUGE D.O.O.
NIKŠIC ( POKRENUTA JE DOBROVOLJNA LIKVIDACIJA OD 27.11.2012 GODINE)
2,008
IT
02692821
2,494.20
MONTENEGRO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
2,560
IT-MONT
02345692
534.30 COMMPANY VM D.O.O. CETINJE
727
ITALELEKTRO
02648989
29,739.00
- MONTENEGROD.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, I USLUGE, EXPORT 228
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
Iznos
Dani
broj*
blokade
blokade
IMPORT TIVAT
ITALIAN
CONTRACT LUXURY GROUPD.O.O. PODGORICA
02749815
40,938.48
591
ITALNOVA
02433648
8,550.90 DOO PODGORICA
857
ITALŠPED
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE D.O.O. BAR
02273705
686.15
1,392
ITANA
DRUŠTVO SA OGRANICENOMO DGOVORNOŠCU - BAR
02708957
3,601.50
2,207
ITAS
TRAVEL COMPANY DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU D.O.O. - NIKŠIC
02390698
711.59
3,684
ITGDRUŠTVO
ZA INŽINJERING TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
02318326
15.00
527
ITT
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I
02082365
16,985.72
1,749
USLUGE PODGORICA
ICAGIC
PERO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KONOBI KNEZ - BUDVA
22,764.18
4,834
IWT
CG D.O.O. - PODGORAICA
02634830
4,178,950.46
2,246
J15,532.11
. K. - GRADNJA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
02759560
1,528
JTIK DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - TIVAT
02747570
10,115.89
1,921
J.U.
OSNOVNA ŠKOLA BEDRI ELEZAGA ULCINJ-VLADIMIR
02006723
818.00
10
J.UU
CENTTAR - NIKŠIC
4,633.72
3,380
JABLAN
1,457.61ANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. INTIMISSIMA BUDVA
2
JABLAN
1,179.78ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. ANIMA - KOTOR
1,453
JABLANIK
COMPANY DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
02462958
219.99
73
JABUKA
COMPANYDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT - IMPORT - ROŽAJE
02730731
40,819.35
72
JAVNA
ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJABOŠKO DEDEJIC MOJKOVAC
02006944
16,332.35
11
JAVNA
ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA BLAŽO ORLANDIC BAR
02015102
154,756.78
11
JAVNA
USTANOVA GRAD-TEATAR BUDVA
02105152
31,458.36
10
JAVNA
USTANOVA DOM ZDRAVLJA - ROŽAJE
02015765
52,067.99
13
JAVNA
USTANOVA KULTURNO INFORMATIVNI CENTARBUDO TOMOVIC PODGORICA
02010852
2,078.39
6
JAVNA
USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE NIKŠIC
02310627
6,491.66
1,707
JAVNA
USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ANTO ĐEDOVIC BAR
02032473
1,743.35
13
JAVNA
GORNJA TREPCA
02001926
478.34 USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA NIKICA MRVALJEVIC
3,434
JAVNA
02198827
382.09 USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ŠTAMPAR MAKARIJE PODGORICA
10
JAVNA
USTANOVA STARI GRAD - ANDERVA NIKŠIC
02341603
35,635.50
1,707
JAVNA
USTANOVA CENTAR ZA KULTURU - TIVAT
02015218
2,407.73
857
JAVNA
02034379
172.01 USTANOVA CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU BIJELO POLJE
67
JAVNO
PREDUZECE MEDITERANSKI SPORTSKI CENTAR BUDVA
02241358
21,709.30
86
JAVNO
PREDUZECE PTT SAOBRACAJA SRBIJE POSLOVNA JEDINICA PETKO MILJEVIC BECICI
07461429
13,859.32
3,391
JAVNO
PREDUZECE ŠUMSKO GAZDINSTVO - KOTOR
02012731
116,727.94
4,602
JAVNO
STAMBENO PREDUZECE - CETINJE
02057999
126,144.74
4,441
JAVOR
COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT - IMPORT ROŽAJE
02457423
53,085.32
23
JAVOROVACA
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - ŽABLJAK
02362937
9,192.29
3,574
JADRAN
02648636
26,852.28PROPERTY DEVELOPMENT D.O.O. - PODGORICA
1,949
229
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
293
162,403.21
JADRAN
02685353
STROJ D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO - PODGORICA
226
180.96 TURS D.O.O. BULJARICA - PETROVAC NA MORU
JADRAN
02200422
1,867
15.00 CONSTRUCTIOND.O.O. PODGORICA
JADRAN
02648814
4,216
12,858.15
JAK-BAJKOVICD.O.O.
02125536
DRUŠTVO ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO,TURIZAM I USLUGE HERCEG
NOVI
1,804
544.17MONTENEGRO SPORT D.O.O. PODGORICA
JAKO
02671476
1,803
333.33
JAKOVLJEVIC
LJUBINKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - S.U.R. KUTA - NIKŠIC
1,105
240.90
JAKOVLJEVIC
MIROSLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U BUDVI
173
2,216.50
JANA
02919885
M DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
814
15.00 COMMERCE DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. - BUDVA
JANA
02644967
1,385
2,777.59 DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BILIJAR KLUBU JOKER - BERANE
JANKOVIC
430
144,238.98
JANCIC
02222566
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
1,025
338.14
JANJATOVIC
02378477
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - DANILOVGRAD
1,958
1,941.37
JANJUŠEVIC
MOMCILO MAŠINSKO METALSKE I ELEKTROMEHANICARSKE USLUGE NIKŠIC
4,349
56.22
JANJUŠEVIC
RADMILA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - SAKUPLJANJE SEKUNDARNIH
SIROVINA - NIKŠIC
1,749
8,077.99 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT D.O.O. - ULCINJ
JARRAD
02669927
776
4,148.69 ENISA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST FRIZERSKI SALON BELLA SEMPRE JASAVIC
PLAV
1,136
120.45 MUHAMED KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -TAXI- BUDVA
JASAVIC
3,951
20,042.13
JASEN
02052202
D.O.O. NIKŠIC
4,834
7,091.78 UGOSTITELJSKA RADNJA -CEVABDŽINICA B.POLJE
JASTREB
3,944
8,839.71
JAFFA
02254689
COMMERCE DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O PODGORICA
4,393
16,448.76AUTOTEH AVISD.O.O. ZA TRGOVINU TRNSPORT EXPORT - IMPORT I USLUGE ULCINJ
JACOVIC
02354756
55
629.12 SHOP D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
JEANS
02979233
83
307.09
JEDINSTVO
02861399
CG DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
115
685.42
JEDNOCLANO
02374773
DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE MAXI D.O.O. - PLJEVLJA
1,804
23,553.11
JEDNOCLANO
02119625
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LOTUS D.O.O. BIJELO POLJE
984
9,001.58
JEDNOCLANO
02450224
DRUŠTVO SA OGRANICENOM DGOVORNOŠCU ZA USLUGE, TRGOVINU I
POSREDOVANJE METROPOL CETINJE
1,459
135.00
JEDNOCLANO
02711532
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BELLA MONTA- PLJEVLJA
1,528
21,479.51
JEDNOCLANO
02744147
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU DM GRADNJA COMPANY,
PLJEVLJA
1,166
3,017.75
JEDNOCLANO
02324903
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU M.I.G.R.O.S. D.O.O. - BIJELO
POLJE
1,098
1,495.35
JEDNOCLANO
02438020
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MAG ZA PROIZVODNJU, PROMET
I USLUGE, EXPORT IMPORT - PLJEVLJA
1,318
3,550.26
02655543
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU UKRAS UNIVERPLJEVLJA
3,002
10,469.39
02352117
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AGRO-VAGAN-PRODUKT PLJEVLJA
230
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
2,117
JEDNOCLANO
02628376
25,293.73
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ALFA HK PLJEVLJA
1,948
JEDNOCLANO
02407574
140,223.52
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOGICEVICA D.O.O - PLAV
4,273
JEDNOCLANO
02064049
1,083.33
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BOSS D.O.O. BIJELO POLJE
1,952
JEDNOCLANO
02638274
592.50
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VINETA- PLJEVLJA
2,551
JEDNOCLANO
02437384
286.20
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU GROZD - MONTENEGRO PLJEVLJA
1,357
JEDNOCLANO
02273144
4,138,018.93 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO I
POSREDOVANJE MIKULIC COMPANY CETINJE
3,364
JEDNOCLANO
02082772
200.38
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I
USSLUGE JOVANOVIC D.O.O. CETINJE
942 02453363
JEDNOCLANO
3,486,958.65 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET NEPOKRETNOSTI I
IZGRADNJU OBJEKTA MB BANKADA - BUDVA
2,121
JEDNOCLANO
02442582
15.00
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SAOBRACAJ I TRGOVINU
PODTRANS - PODGORICA
3,571
JEDNOCLANO
02150620
28,239.87
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA SAOBRACAJ I TURIZAM
BORILOVIC CETINJE
2,125
JEDNOCLANO
02445417
2,720.33
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I POSREDOVANJE
ITALBRA BUDVA ,RAFAILOVICI
3,765
JEDNOCLANO
02373424
4,188.37
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I POSREDOVANJE
KLISURIC PODGORICA
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I SAOBRACAJ AUTO
321 02364719
505.34
- SHOP CETINJE
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE , B.S.B.
410 02650690
13,764.58
COMPANY CETINJE
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE BAJICE
4,232
02069113
10.46
CETINJE.
732 02656884
JEDNOCLANO
6,517.66
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE
BOJANCETINJE
118 02379783
11,664.38
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UGOSTITELJSTVO , TURIZAM I
TRGOVINU CETINJE - BELVEDER - CETINJE
2,131
02436795
7,358.15
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU LIDER 05 PLJEVLJA
1,147
JEDNOCLANO
02454483
214,885.79
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU OAZZA - PLJEVLJA
1,817
02467577
3,938.06
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU OMEGA - SB PLJEVLJA
3,796
JEDNOCLANO
02072882
8,129.93
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU RES-PROMET D.O.O. BIJELO
POLJE
1,355
02668904
105.05
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SQUAREPLJEVLJA
2,046
02450976
24,625.63
JEDNOCLANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU UNIPROMET BIJELO POLJE
1,502
JEDNOCLANO
02804506
1,093.47
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU CUPI - PLJEVLJA
4,164
JEDNOCLANO
02052717
1,759.34
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU YUIMPEX D.O.O. BIJELO POLJE
650 02864410
JELAK
2,335.39
BCM DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - ROŽAJE
419 JELENA
304.73 KOVCIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ŠTAND ZA PRODAJU PLAŽNOG
PROGRAMA, SUVENIRA I SL. ALEX BAR
347 02664119
JELENIK
15.00
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
231
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
4,574
736.02 ORTACKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE BAR
JELENIC
02274906
1,025
359.19BOJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PET-COM COMPANY - HERCEG NOVI
JELIC
3,879
3,029.96
JELIC
SNEŽANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJEALTNOST U S.T.R. DUGA - ŠAVNIK
1,882
9,087.21 BANJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOCU BERANE
JELOVICA
02736543
3,128
429.29
JENA
02319179
D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
2 JEFTIC
125.00 SVETISLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CAFFE BARU MUNCH - KOTOR
3,736
5,555.87
JECMENICA
DRAGICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.Z.R. BETTY BLYE PODGORICA
4,357
21,109.21 RADOMAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -POLJOPRIVREDNIK - PLJEVLJA
JECMENICA
10 02079135
29,052.78
JZU
DOM ZDRAVLJA DR BRANKO ZOGOVIC - PLAV
3,386
JI280.02
02354578
WU JIAN
2,186
331.93DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
JIMKO
02149583
3,783
4,007.18
JIN
02323605
DA DOO
45702696967
405.00
JJ
INVEST MONTENEGRO D.O.O. - KOLAŠIN
1,600
2,256.40
JOVAN
BULATOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU LM - PODGORICA
230JOVAN
310.24 DRAGAŠEVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KIOSKU PONY - PODGORICA
572JOVAN
11,091.46
NERIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - BRZA HRANA BUON APETITO - NIKŠIC
460JOVAN
1,484.27
TODOROVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - FEELING - BUDVA
1,777
1,881.18
JOVANOVIC
VELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U VEZI SA KOMPJUTERIMA 3-DSTUDIO - KOTOR
137JOVANOVIC
159.88
DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA- PODGORICA
1,515
427.08
JOVANOVIC
DRAGANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. ĐORĐE BAR
1,997
2,182.48
JOVANOVIC
ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - POSTAVLJANJE PODNIH I ZIDNIH
OBLOGA PO POZIVU - DANILOVGRAD
1,745
1,683.42
JOVANOVIC
PERICA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PRODAJA HRANE ZA KUCNE
LJUBIMCE PRO PET - BAR
158JOVANOVIC
821.98
RUŽA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. *B.B.N.* - ULCINJ
388JOVANOVIC
1,300.49
TASO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KAFE BAR LONDON - CETINJE
311JOVETIC
268.86 MILENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU MILENA
PODGORICA
1,437
1,954.71
02670917
JOVEX
NOVOGRADNJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, HERCEG-NOVI
1,385
1,694.78
02441268
JOVIC
COMPANY DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
1,934
30.00 NATAŠA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU DORA I BUDVA
JOVICIC
898JOVICIC
6,844.65 RADICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST RED MAGIC FRIZERSKI SALON BUDVA
388JOVOVIC
6,827.54 VINKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BAR IVANGRAD - BERANE
1,223
897.59 VLADIMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJLEATNOST KOMPJUTERSKA IGRAONICA P.S.
JOVOVIC
HEADSHOT PODGORICA
859JOVOVIC
685.87 ŽELJKO KOJI OBAVLJAJU PRIVREDNU DJELATNOST U NIGHT BARU PLAŽA CANJ
1,095
718.85 MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -ODRŽAVANJE I OPRAVKA
JOVOVIC
MOTORNIH VOZILA PNEUMATIKNIKŠIC
232
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
459JOVOVIC
125.00 NOVAK KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TAXI PREVOZ - BERANE
93 JOKANOVIC
98.72
MILIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -AUTO TAXI - PODGORICA
173JOKANOVIC
68.21
ŠCEPAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U PODGORICI
993JOKIC
5,154.21
VESNA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -BIŽUTERIJA,GALANTERIJA- S.T.R. ZWEK
- NIKŠIC
1,682
1,932.19
JOKIC
GORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.Z.R. JOKIC NIKŠIC
4,741
134.34JANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -AUTO TAKSI- BIJELO POLJE
JOKIC
48 JOKIC
519.13LJILJANA - BUDVA
3,821
12,505.18
JOKSIMOVIC
VESKO OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAXI - BERANE
3,788
1,306.32 VELIMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA- PODGORICA
JOKSOVIC
1,153
4,607.05 BEBA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. BEBA NJEGOVUĐA,ŽABLJAK
JOLOVIC
1,874
10,795.74
JOLUS-STANIŠIC
02701286
D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - MOJKOVAC
1,143
1,934.36 CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
JONATAN
02619610
1,353
9,746.46
JONEX
02704013
TRADE D.O.O. BUDVA
2,285
55,119.54
JONI
02674564
TRADE D.O.O. - BUDVA
81 JONUZI
1,416.70BERZAT KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SUR POSLASTICARI VENECIA ULCINJ
1,949
14,608.74
JOCIC
02330059
COMPANI DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE D.O.O. MARTINICI,JELENAK
DANILOVGRAD
1,893
589.33 ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - JEDNOSTAVNE ZANATSKE USLUGE JOCOVIC
OD MJESTA DO MJESTA - NIKŠIC
1,109
8,496.01 MILIVOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. POPAJ PODGORICA
JOCOVIC
4,610
207.93 TIHOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA
JOŠOVIC
RADNJA CAFFE BAR DOBRA VODA - PLJEVLJA
1,802
206,521.84
JP
02290715
JAVNI RADIO-DIFUZNI SERVIS TELEVIZIJA BUDVA D.O.O.BUDVA
1,403
491.66
JU
02228637
GRADSKO POZORIŠTE - PODGORICA
47302010593
2,709.14
JU
MUZEJI I GALERIJE PODGORICE
1,913
40,243.61 DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. BUDVA
JUVENTUS
02433044
1,712
610.94GRADNJA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA,
JUGO
02761548
PODGORICA
4,727
18,854.59
JUGOIMPORT
02062445
PODGORICA
11 02179130
3,261.19 D.O.O. TIVAT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA
JUGOSLAV
PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA TIVAT
1,346
272.96TOK DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAR
02803224
JUŽNI
1,692
8,198.72 HASAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - ROŽAJE
JUKOVIC
3,690
569.39 HAMO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ZANATSK. VULKANIZERSKA RADNJA
JULEVIC
JMH PLAV
1,194
13,617.12 DRUŠTVO ZA SAOBRACAJ, TURIZAM I USLUGE D.O.O. - HERCEG NOVI
02775468
JUNCTION
4,834
26.19
JURIŠEVIC
DOBRISLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TAKSI PREVOZA - BAR
2,046
25,013.02
02618176
JUS
- MONT DRUŠTVO ZA TRGOVINU I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
1,935
108.85
JUU
AGA ULCINJ
233
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
443
277.54
JUŠKOVIC
RADE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U PODGORICI
1,976
K575.20
02728796
& M INŽINJERING DRUŠTVO ZA INŽINJERING , PROMET I USLUGE D.O.O. - BUDVA
3,413
K829.69
02360179
M S D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
4,904
11,880.11
K.D.
02323494
HORUS ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINJU, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
548
63,493.83 SPORTDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANE
K.R.O.F.T.
02717654
808
3,750.52 COMPANY D.O.O. - PODGORICA
KA.LA.MI
02673525
1,864
11,557.35
KAVAJA
JELENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. MODNI STUDIO JELENA
NIKŠIC
1,984
2,087.07& HARMONIJADOO, BUDVA
KADMO
02721465
1,690
492.60
KAŽANEGRA
DANILO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAKSI - BUDVA
2,985
2,115.00
KAŽENEGRA
BLAŽO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. GIARDINO - BUDVA
3,243
3,493.53
KALAC
ETEM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SZR EXSTRA SJAJ - ROŽAJE
2,088
376.94 IRFAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. ALMI ROŽAJE
KALAC
4,442
2,155.25
KALAC
NUŠO KOJI OBAVLJA DJELATNOST U ADVOKATSKOJ KANCELARIJI KALAC ROŽAJE
3,823
3,001.89 DARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR ALEKSANDAR - PODGORICA
KALEZIC
173
106.44 MILENKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - PODGORICA
KALEZIC
4,899
2,912.37 RATKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - PODGORICA
KALEZIC
1,938
15.00
KALIMERO
-TRADE D.O.O. - BUDVA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
02625270
1,693
4,558.77
KALIC
ERNESA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR ENA 2 ROŽAJE
419
3,573.80
KALUĐEROVIC
VESELIN KOJI OBAVLJA ADVOKATSKE DJELATNOSTI - KOTOR
165
188.49
KALUĐEROVIC
GORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ŠTAND SA PLAŽNIM
PROGRAMOM BAR, SUTOMORE-BRCA
1,776
1,075.02
KALUĐEROVIC
ĐURO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PRODAVNICI MJEŠOVITE ROBE
AS - BAR
2,167
7,132.30
KALUĐEROVIC
MIRJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. LOVCENSKA VILA CETINJE
349
414.37
KALUĐEROVIC
NOVAK KOJI OBAVLJA PRIVERDNU DJELATNOST S.U.R. DIONIS - CETINJE
4,168
1,577.55
KALUĐEROVIC
SANJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU CIROKI U
PODGORICI
1,354
1,391.35 DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I PROJEKTOVANJE D.O.O. - BUDVA
02693127
KALCUN
1,801
2,066.07 GORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST BISTRO MONTE CARLO BIJELO POLJE
KALJEVIC
2,349
24,766.02 RADOICA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U NOCNOM BARU CITY ŽABLJAK
KALJEVIC
1,539
137,164.59COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - ŽABLJAK
02280809
KALJEVIC
970
3,488.87DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
02828863
KAMAG
3,734
11,543.61 COMPANY D.O.O. PODGORICA
02366851
KAMARADS
4,255
36.10
KAMELIJA
- BIJELO POLJE
3,861
96.98
KAMENOREZACKA
RADNJA BAR
1,447
2,415.22
KAMENOREZACKA
RADNJA MERMER BAR
2,546
2,529.83 RIFAT KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. FER - BIJELO POJLE
KANALIC
234
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
2,615
812.57
KANACEVIC
SAJMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU ZEPPELIN ULCINJ
1,742
02365766
1,043.95
KANG
DE D.O.O TIVAT
2,679
02380056
5,039.10
KANG
KANG D.O.O. ZA PROIZVODNJU , PROMET ROBA I USLUGA EXPORT- IMPORT PODGORICA
4,899
312.84 NADA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -PRODAJA TEKSTILA I SITNE
KANDIC
GALANTERIJE-NIKŠIC
19 02350289
783.51 D.O.O. ZA PROMET,USLUGE I EXPORT-IMPORT NIKŠIC
KANRAD
3,559
86.18
KAPETANOVIC
MEVLUDA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BUTIKU HAOS BIJELO
POLJE
2,474
1,966.22
KAPLANBEGU
AGRON KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORAN PIZERIA AGORA ULCINJ
16502341921
1,785.19 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
KAPLJICA
81402699141
15.00 CONSALTING DRUŠTVO ZA KONSALTING I MENADŽMENT D.O.O. - BUDVA
KAPOR
3,243
02385988
11,245.41
KARAVANTRADE
DOO PODGORICA
1,453
14,532.99
KARAĐUZOVIC
RUŽDIJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BERBERSKOJ RADNJI
KARAĐUZOVIC - BAR
125KARAMANAGA
1,944.48
ZUHRA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PLAŽNOM BARU I NA PLAŽI
GRAND - ULCINJ
96 KARAMANAGA
1,001.06
JUSUF KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SUR DETARI - ULCINJ
125KARAMANAGA
2,236.08
LUAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SUR SEMPRE ULCINJ
174KARANIKIC
2,048.45 IVO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U GRILL BARU KID BAR
46002351153
4,111.33 KLUB GYM - BERANE
KARATE
67602090651
KARAULA
101.84
D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO I USLUGE IGALO
2,057
4,310.34 VASO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU NA ŠETALIŠTU U BUDVI
KARADŽIC
55 KARADŽIC
233.84
RADE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR CAPLIN - M - NIKŠIC
3,341
21,513.38 NERMIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. MONACO- ROŽAJE
KARDOVIC
2,291
KARIMANI
712.92
ZULBEHAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U POSLASTICARI JADRAN BAR
93 KARIŠIK
98.14 ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAXI - PODGORICA
3,016
KAROLINA
02434792
458.16
COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT MOJKOVAC
1,710
500.61
KASALICA
ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R.RESTORAN PLAŽA- BUDVA
4,264
KASORODRUŠTVO
02111349
2,905.75
ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC , MOKRA NJIVA BB NIKŠIC
1,566
02431289
279.40 D.O.O. ZA PROMET USLUGE I PROIZVODNJU - PODGORICA
KASTOR
1,752
5,285.60 NERMIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. BUTIK ŠEMA - ROŽAJE
KASTRAT
1,693
15,312.98
KASTRATOVIC
DRAGOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - BERANE
998KASUMOVIC
296.49
MEVLUDIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PRODAJA TEKSTILNE ROBE PO
TERENU- BERANE
1,693
KASUMOVIC
14,163.68
HAMDIJA AUTO TAKSI BERANE
125KASHODŽA
1,516.99
REMZIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. IBIZA - ULCINJ
436KATANA
315.00 AMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. CREATION - ULCINJ
3,358
KATANA
02316706
240.79 TRADE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA
235
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
Iznos
Dani
broj*
blokade
blokade
BAR
KATARA
285.94 - FOM DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAR
20602809320
KATRIN
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - CETINJE
02690586
76,324.98
1,796
KATUN
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA RAZVOJ PROJEKATA O
02682451
12,827.78
1,672
NEKRETNINAMA - KOLAŠIN
KAFANA
4,804.00 MIMOZA BAR
3,786
KAFANA
359.31 MLADEN - ANDRIJEVICA
4,656
1,603.28 REKORD ULCINJ
534KAFANA
3,395.23 BRIJEG MORACE PODGORICA
696KAFANA
KAFANA
792.99 DVA JEZERA ŠAVNIK
3,788
KAFANA
131.71 MORACA PODGORICA
3,238
KAFANA
1,517.26 POD LIPOM SUTOMORE
1,131
KAFANA
28,554.64CRMNICA VIRPAZAR
1,986
KAFANABOROVI
PODGORICA
16.09
1,612
- BAR GRAND SUTOMORE
2,173.12
432KAFE
KAFE
22.08 - BAR JADRAN - BAR
4,023
KAFE
- BAR PICCOLO
14,923.03
1,560
KAFE
BAR KOLAŠIN
14,027.74
4,344
KAFE
BAR KRTOLI TIVAT
1,245.12
4,390
KAFE
BAR LUNA - ULCINJ
1,094.61
2,197
KAFE
BAR O.N. NIKŠIC
8,892.13
1,935
KAFE
BAR PREDRAG DRLJEVIC KOLAŠIN
6,879.34
3,831
KAFE
BAR TIME OUT - BAR
3,579.84
1,432
KAFE
356.41BAR CENTAR - PODGORICA
3,993
KAFE
BAR AFRODITA
1,487.54
4,834
KAFE
BAR BOA PODGORICA
5,102.52
3,993
KAFE
BAR BOEMI PODGORICA
1,863.20
1,118
KAFE
BAR BON BON - HERCEG NOVI
24,983.02
3,999
KAFE
123.60BAR BORSALINO PODGORICA
3,329
KAFE
BAR BULEVAR CETINJE
2,250.86
4,834
KAFE
850.92BAR GALERIJA
4,912
KAFE
50.40 BAR DESETKA , PODGORICA
4,721
KAFE
BAR DC-9 - TIVAT
5,041.73
2,123
KAFE
355.16BAR E F BIJELO POLJE
4,255
KAFE
734.38BAR ELIT - BERANE
2,617
KAFE
47.20 BAR ŽANA - PODGORICA
4,504
KAFE
BAR ZORA ,SPUŽ - DANILOVGRAD
3,352.46
2,993
KAFE
930.35BAR ISTINA PODGORICA
4,764
236
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Matični
IznosNaziv
Dani
blokadebroj*
blokade
KAFE
BAR KAMENARI KAMENARI
10,701.64
2,519
KAFE
BAR KB PODGORICA
5,100.90
2,574
KAFE
863.39BAR KORAL - RADONJIC MILADIN - PODGORICA
1,600
KAFE
733.46BAR KRUNA
4,723
KAFE
39.58 BAR KRUNA BAR
4,587
KAFE
672.06BAR LIDER - HERCEG NOVI
2,074
KAFE
701.41BAR LORD - PODGORICA
1,032
BAR MAKI BAR
26,663.86
432 KAFE
KAFE
BAR MEDENA VL.REDŽIC ISMET PLAV
13,294.91
3,540
KAFE
BAR MLINI
7,223.23
4,084
KAFE
992.43BAR NAPOLEON PODGORICA
1,398
KAFE
481.68BAR PLANA ŽABLJAK
4,539
KAFE
846.55BAR RADUŠ BAR
3,827
KAFE
BAR RAŠO PODGORICA
7,922.79
4,527
KAFE
BAR RING NIKŠIC
19,100.78
4,846
KAFE
85.08 BAR RINO ULCINJ
1,721
KAFE
643.88BAR SEKA TIVAT
2,482
KAFE
BAR SIDRO BERANE
13,043.74
2,251
KAFE
BAR SRPSKA PODGORICA
19,981.34
4,721
KAFE
51.75 BAR STARA CRNA GORA VL. KORAC DAMIR BERANE
4,024
KAFE
BAR TALIJA CETINJE
11,254.67
2,351
KAFE
BAR TOTEM - IGALO
4,023.64
4,344
KAFE
BAR TOŠO - TOŠIC GANIJA PLAV
1,446.14
1,822
KAFE
65.10 BAR TRI ŠEŠIRA - LUTOVAC MILOVAN - HERCEG NOVI
1,108
KAFE
BAR HAVANA PODGORICA
1,136.58
3,982
KAFE
BAR YELOW MOON CETINJE
14,355.67
2,406
BARMAJAMI
2,688.48
123 KAFE
KAFE
BARSTELLA ROSSA
11,687.33
4,503
KAFE
M SUR - AJDUKOVIC VERA - BIJELO POLJE
1,015.36
3,778
KAFE
SLASTICARA JAVA - ANDRIJEVICA
11,063.85
1,679
KAFE
CEVABDŽINICA BRAZIL TUZI
1,236.50
3,995
KAFE-BAR
JAZ BIJELO POLJE
126.57
2,056
KAFE-BAR
2,110.31 TREND ROŽAJE
3,688
KAFEAS
2,017.81 - SUTOMORE
4,834
662.43 SUKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CEVABDŽINICA PESKATORE ULCINJ
129 KAHARI
KVADRAT
41,418.60 KOMERC D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, UVOZ-IZVOZ
878 02223805
PODGORICA
KVALITET
11.12
4,834
237
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
DaniIznos
broj*
blokade
blokade
KVESTD.O.O.
ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT - PODGORICA
02685949
14,481.70
2,200
KD
GRADNJA D.O.O. DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
02377624
13,627.12
3,734
KENAN
02810603
555.79 MONTENEGRO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA - PODGORICA
1,227
KEFE-BAR
CITADELA
145.36
4,899
STANUŠA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BIFEU SEMAFOR NIKŠIC
5,650.76
625KECOJEVIC
KEŠ
D.O.O.DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE,NIKŠIC
38,168.09
52902372134
KIVI
COM DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO BERANE
02675021
2,462.49
1,594
KIDIN
KOTOR
142,479.58
3,684
KIKI
TRADE DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
02837510
4,213.50
1,214
KIMONT
02271117
2,768.45D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE - BAR
2,158
KING
- TOURS DOO PODGORICA
02624966
61,877.97
2,162
KIOSK
50.11 DEKI KOTOR
4,503
KIOSK
647.63ZA TRGOVINU BUDVA
3,160
KIOSK
230.37KORZO TIVAT
1,483
KIOSK
LOLA BAR
2,266.48
3,700
KIOSK
MAXI - KOTOR
7,429.19
3,446
KIOSK
ODEON - ULCINJ
3,772.11
1,594
KIOSK
OSTROG TIVAT
5,331.15
4,323
KIOSK
318.47PRODAVNICA MJEŠOVITE ROBE ANJA TIVAT
3,967
KIOSK
651.24SANDRA
4,329
KIOSK
638.93TAMARA PLJEVLJA
2,627
KIOSKLESKOVACKI
ROŠTILJ
616.59
4,000
KIPER
-ING D.O.O ZA PROMET ROBA I USLUGA - PODGORICA
02340631
1,936.90
4,076
KITE
15.00SPOT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - TIVAT
52802691558
KLASICNA
9,105.00 PRODAVNICA FATAMORGANA
1,266
KLASICNA
PRODAVNICA D & D
388.24
3,385
125.00 RAJKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KOD RAJKE PLJEVLJA
341KLACAR
KLEMENC
02270170
2,004.02 D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI (POKRENUT POSTUPAK
4,050
DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
KLEP
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU UGOSTITELJSTVO I PROMET ROBA I USLUGA TIVAT
18,193.65
41902167450
KLIKA
DOO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
16,370.51
74502397404
KLIKOVAC
RANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PLASTENICI KLIKOVAC PODGORICA
190.07
1,146
KLUB
LJUBITELJA PLANINA I PRIRODE ENERGY OF MONTENEGRO MOUNTAINS BIJELO POLJE
02364328
2,066.82
3,697
KLUB
517.49LJUBITELJA SPORTA TRIM CENTAR NIKŠIC
87 02398770
KLUB
02335743
719.71LJUBITELJA UMJETNOSTI CENTAR NIKŠIC
2,103
KLUB
433.09PENZIONERA 13 JUL D.O.O. - PODGORICA
45 02800721
KLUB
PCELARA MATICA - NIKŠIC
02323052
4,707.67
1,153
ANĐELKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. BIFFE DIONIS - PLJEVLJA
250.00
390KLJAJEVIC
238
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
416
3,161.35 LJUBOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. JOCA BP - BIJELO POLJE
KLJAJEVIC
45
30.00 BOŠKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - POLJOPRIVREDA - BIJELO POLJE
KLJAJIC
1,928
32,057.87
KLJAJIC
LUKA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST- BRZA HRANA DŽO II - KOTOR
3,956
4,975.48
KLJUC-ŠIK-CO
02361434
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU,TUZRIZAM I USLUGE D.O.O.ULCINJ
814
15.00
KM
02731452
ADRIATIC DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I TRGOVINU D.O.O. BUDVA
3,687
90,141.70
KMART
02221900
D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU,TURIZAM I UGOSTOTELJSTVO I OSTALE
USLUGE,EXPORT - IMPORT CETINJE (V STECAJNI POSTUPAK)
229
829.59
KNEŽEVIC
VESKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. L-M-KA - PLJEVLJA
3,007
1,899.92 LJUBOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PEKARA KNEŽEVIC BERANE
KNEŽEVIC
3,785
1,085.26 NEMANJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BUTIK KOMISION NEMANJA BAR
KNEŽEVIC
3,380
2,579.79
KNEŽEVICKIOSK
ZA PROMET NA MALO SUVENIRA ŠTAMPA,DUVANA I GALANTERIJE VL.KNEŽEVIC
JAVORKA H.NOVI
3,732
34,101.18
KNJIGOPROMET
02004046
A.D. - BIJELO POLJE
46
4,355.59
KO3AK
02859491
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - MOJKOVAC
3,831
395.67
KOVARICEK
02375184
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
564
588.56
KOVACEVIC
02101793
- ORTACKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA DANILOVGRAD
3,141
1,210.78
KOVACEVIC
ARĐENT KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. ARSA ULCINJ
1,727
25.67
KOVACEVIC
BLAGOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.Z.T.R. KORAL - PODGORICA
857
524.15
KOVACEVIC
BLAŽO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SUR PICCOLO,BUDVA
4,611
27.68
KOVACEVIC
DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SAMOSTALNOJ RADNJI
RASPUCIN - PLJEVLJA
2,057
625.00
KOVACEVIC
DRAGIŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U TEZGA KOLE - BUDVA
4,834
77.86
KOVACEVIC
ENVER KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - KOMBI - ULCINJ
517
313.11
KOVACEVIC
ESAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATANOST NA ŠTANDU-MJEŠOVITE ROBE IGALO
137
176.29
KOVACEVIC
IVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PODGORICA
1,455
90.22
KOVACEVIC
MILAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -ZANATSKO-GRAĐEVINSKA RADNJAHERCEG NOVI
3,348
23,055.29 MILORAD KOJIOBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. EURO BIJELO BUDVA
KOVACEVIC
671
15,590.39 MIRA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU U HERCEG NOVOM
KOVACEVIC
3,775
72.96
KOVACEVIC
PREDRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - ADVOKATSKA KANCELARIJA NIKŠIC
419
5,282.79
KOVACEVIC
RAJKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U GVOŽĐARSKOJ RADNJI BOKO KOTOR
2,181
13,800.04 RATKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. RIVA - BIJELO POLJE
KOVACEVIC
4,164
2.00
KOVACEVIC
STOJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU - MELJINE
2,480
1,320.76
KOVACEVIC
STOJANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. DREAM U BUDVI
513
3,267.45
02284855
KOVACEVICO.D.
ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT- IMPORT HERCEG NOVI
1,563
13,137.33
02754754
KOVMID
D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI (NA OSNOVU PRESUDE
OSNOVNOG SUDA U H.NOVOM POSL.BR.K.223/10 UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
239
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,094
KOGRAD
02423936
186.27 C.G. D.O.O. PODGORICA
60102774496
KOD
595.01
DUŠKA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANE
3,684
KOD
540.63
CRNOGORCA PODGORICA
3,788
KOZMETICKI
25.99
STUDIO ENIGMA BUDVA
1,871
KOJIC
295.72SANELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.Z.R. PRO-FOTO - PLAV
1,039
KOJCIN
02787164
13,786.91
- FONTANA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
2,410
KOKA
02458861
898.31TRADE D.O.O. ZA PRIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BERANE
136KOLARI
551.00 FADILJE KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - ŠTAND ROX - ULCINJ
3,482
KOLE
2,090.96
DANILOVGRAD
2,782
KOLE
02423367
8,568.97
N D.O.O. ZA TRGOVINU ,PROMET I USLUGE NIKŠIC
1,881
KOLENOVIC
5,336.07
VAKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R.-BUTIK ADIL - PLAV
3,422
KOLENOVIC
5,201.24
ELZA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATOST U BUTIKU ALINA - GUSINJE
790KOLIC
3,874.92
ANELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BUTIKU BOOM - BIJELO POLJE
3,015
KOLOVIR
02119056
11,010.72D.O.O. ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE ,EXPORT- IMPORT , BUDVA
96502100142
KOLOMZA
6,209.70 KOMERC D.O.O. ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU I TURIZAM ULCINJ
4,190
KOLOROGICDRUŠTVO
02361060
2,409.79
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE D.O.O. PODGORICA
24 02356163
KOLUVIJA
1,803.32 COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
662KOLJENOVIC
997.41
HARIS KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BAR HAMO PODGORICA
1,138
KOLJENŠIC
16,733.80 RATKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTNDU ZA PRODAJU
SUVENIRA,BUDVA
KOM
TRADE D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - PODGORICA
12802415968
917.72
5,195
KOM
02272075
50.50ŠUME ZECEVIC D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
17202284936
KOMANDITNO
106,985.10
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT PANTHEON CO
K.D. , KOMPLEMENTARA KLADNIK VLADISLAVA
2,089
KOMANDITNO
02185601
47,740.16
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE 3 APRIL K.D. NIKŠIC
2,844
KOMANOVIC
928.64
SABIHA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. WINK SHOP - ROŽAJE
1,693
KOMBI
8,265.15
TAXI BERANE
2,053
KOMGRAP
02659921
395,179.85 - GRADNJA D.O.O. , BEOGRAD - DIO STRANOG DRUŠTVA U PODGORICI
1,132
KOMGRAP
02711478
4,412.10 D.O.O. ,BEOGRAD - DIO DRUŠTVA ,AUTO KAMP-ODMARALIŠTE BULJARICE - BUDVA
4,334
KOMETA
02098962
1,501.53 -COMMERCE D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO, SAOBRACAJ, TRGOVINU I USLUGE U
OBLASTI PROMETA - CETINJE
4,329
KOMISION
2,767.73 2MM KOTOR
4,243
1,268.45 ELEKTROLUX NIKŠIC
KOMISION
4,336
KOMISION
287.61
METEOR TIVAT
3,596
743.81
KOMISION
MUSIC-SHOP TIVAT
3,936
KOMISION
3,750.27 RIO TIVAT
4,602
2,654.44 TRGOVINSKA RADNJAMSM DANILOVGRAD
KOMISION
4,118
KOMISION
113.40
CLEOPATRA - BERANE
240
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,161
882,564.12D.O.O. BIJELO POLJE
02379953
KOMP-AS
657
531.59
02658372
KOMPANIJA
ZA GRAĐEVINSKE MATERIJALE, GEOTEHNIKU I HEMIJSKE ANALIZE EURO
ZIGMAD.O.O. NIKŠIC
1,287
2,609.24
02657562
KOMPANIJA
I & C D.O.O. - PLAV
4,236
46,964.39 KORAC D.O.O PODGORICA
02276585
KOMPANIJA
1,376
5,299.31 RENT A CAR DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
02113295
KOMPAS
3,078
9,230.17
02161826
KOMPLIMENT
- COMMERCE DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I TURIZAM D.O.O. BUDVA
173
154.72
KONATAR
VOJIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PODGORICA
1,061
6,425.71 COMPANYDRUŠTVO ZA POSREDOVANJE,PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
02263769
KONATAR
1,908
30.00
02312344
KONDOR-GROUP
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING I TRGOVINU D.O.O. - BUDVA
2,344
2,615.15PODGORICA
02328356
KONET
4,164
2,905.62 D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO - HERCEG NOVI (POKRENUT POSTUPAK
02378892
KONING
DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
2,286
49,910.26
02357364
KONKORDIJAD.O.O.
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE BUDVA
3,695
1,045.27 VIHOR BUDVA
KONOBA
969
13,870.06
02662132
KONSTANTA
DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I USLUGE D.O.O. - BUDVA
814
15.00
02719126
KONSTANTA
MN DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA D.O.O. - BUDVA
646
17,266.84 DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE,INŽENJERING,PROIZVODNJU,PROMET I
02184257
KONSULT
USLUGE,EXPORT-IMPORT D.O.O. PODGORICA
2,307
15,477.03
02727170
KONTA
- M DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - BUDVA
2,637
48,457.61
02289881
KONTIC
DOO
2,750
289.68 PLUS NIŠAVIC NOVAK I DR. BERANE
02324466
KONTO
320
5,197.68
02635364
KONTRAKT
- STROY D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
4,857
2.98
02336855
KOPAONIK
D.O.O. PODGORICA
1,033
692.35
KOPITOVIC
ZARIJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU LIDO - PODGORICA
4,243
23.24
KOPRIVICA
MILENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - FRIZERSKI SALON MILENA - BAR
3,556
1,579.40
02112434
KOPRODUKT
D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT - IMPORT,
PODGORICA
2,734
14,945.37
KORAC
ESAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJEALTNOST U FRIZERSKOM SALONU AS - BERANE
2,144
7,379.02ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SALONU ŽELJKO - BIJELO POLJE
KORAC
3,338
1,145.21MURATKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR ES - BIJELO POLJE
KORAC
2,306
10,838.67
KORAC
SLAVKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. PORTOBELLO BERANE
3,807
11,805.78
02112396
KORDIC
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET, ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT - KOTOR
2,056
780.11 I SIN DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
02318636
KORDIC
2,917
3,250.51IVICA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BILIJAR KLUB - ZABAVNE IGRE DOJMI KORDIC
KOTOR
3,557
31,343.19
02347539
KOREKT-KOM
D.O.O. NIKŠIC
1,273
109.00 MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICA
02669072
KORES
2,841
1,011.10
02407701
KOS
2 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - BUDVA
241
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
57702868148
16,776.00 D.O.O. - BAR
KOSMONT
3,371
356.80
KOSTADINOV
BORIS KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. NIKOLA PODGORICA
1,994
499.40
KOSTADINOV
02736772
COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
47 KOSTIC
244.10 IVANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA KOZMETICKI SALON BUGI BUGI - PODGORICA
4,058
30,384.24D.O.O. ZA STAVLJANJE I DORADU KOŽE - BERANE
KOTEKS
02335859
43002077523
211,384.93
KOTI
- TRADE D.O.O. PODGORICA
86702650975
109,360.57
KOTOR
BAY HOTEL D.O.O. ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA PODGORICA (RJ.PR.
SUDA U PG. I.BR.8668/13 OD 13.03.2014 G. ODREĐENA ZABRANA RASPOLAGANJA, OPTERECENJA
I OTUĐENJA UDJELOM OSNIVACA UNITED ENTERTAINMENT PARTNERS MONTENEGRO
PETROVAC
3,796
12,207.16 IN DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. KOTOR
KOTORELA
02365456
2,121
15.00 JASMIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PODGORICA
KOCAN
44702348667
40,136.98BARAKUDA D.O.O. PODGORICA
KOŠUTA
1,109
10,555.61SALIH KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. POD HAJLOM ROŽAJE
KOŠUTA
4,612
2,003.70
KP
BOMBONJERA KOTOR
1,822
2,067.86
KRAJA
02383489
TRADE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT ULCINJ
4,874
13,607.62
KRALJEVSKA
02325462
TRGOVINA D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
1,041
2,163.55
KRALJICADRUŠTVO
02822326
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
1,039
255,730.22
KRAFT
02416239
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
230KRGOVIC
10,500.62 DANIJELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. KROJACKI SALON ELAHERCEG NOVI
12202773716
10,264.40 BIRO CRNE GORE DOO NIKŠIC
KREDITNI
3,356
2,678.19 DŽAVID KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKIM SALONU DŽAKA KREPONIC
PODGORICA
4,834
2,076.54
KRIVOKAPIC
BRANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOSTU KONOBI CAPO KOTOR
1,264
3,173.91
KRIVOKAPIC
MILJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ZABAVNI PARK S - SUTOMORE BAR
4,001
1,704.35
KRIVOKAPIC
RAJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U MINIMARKETU RAJ- ,ŠUŠANJ BAR
2,057
17,636.28
KRIVOKAPIC
SONJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR KATARINA - BUDVA
4,226
4,786.95
KRIVOKAPIC
TIVAT
1,474
190,834.21
02618699
KRIKATDRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PODGORICA (RJEŠENJEM
ST.BR. 236/12 OD 28.08.2012. GORINE POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
2,412
4,290.87
02670097
KRIMOVICA
DIVELOPMENT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,
PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - BUDVA
4,608
35.80S.T.R.
KRIN
59 02901137
30.00- MONTE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
KRIO
96502780658
712.45 SERVISD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, PODGORICA
KRISTAL
3,482
2,626.66
02331047
KRLE
TRANSPORT DOO
4,785
643.59 RAMIZ KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA FARMI KOKI NOSILJA - PROIZVODNJA
KRNIC
242
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
KONZUMNIH JAJA - BAR
2,420
8,234.96
KRNJOJELAC
VLADIMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R.STAKLOPAN PLJEVLJA
37
5,840.42 SALON CANA BUDVA
KROJACKI
349
14,032.68 SALONLJILJANA KOTOR
KROJACKI
40
2,141.57
02981742
KRONBERG
D.O.O. ZA TRGOVINU,USLUGE I UGOSTITELJSTVO BUDVA
580
638,642.21
02389541
KRONUS
MN CETERING EQUIPMENT D.O.O. CETINJE
2,554
440.47
KRSTAJIC
VOJIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU ZORAN PODGORICA
1,923
59,034.52D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
02410133
KRSTAC
200
718.26
02915898
KRSTICEVIC
CO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE D.O.O. BUDVA
3,684
12,553.00
KRSTO
LUCIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SAMOSTALNOJ UGOSTITELJSKOJ
RADNJI S.U.R. KAFE KOD KRSTA - PLJEVLJA
993
1,416.91
KRULANOVIC
MIOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ZANATSKE USLUGE OD MJESTA
DO MJESTA TRŠO COMPANI - NIKŠIC
47
515.00 LALIC - RANISAVLJEV KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST Z.P.R. KRUNA - BAR
KRUNA
3,166
861.58
02342715
KRUŠEVICE
& COMPANY D.O.O. DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU HERCEG NOVI
1,474
125.00 LJUBICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R.DALIJA KOTOR
KRUŠCIC
369
4,483.83DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. NIKŠIC
02128004
KSIVAL
342
2,019.76DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŽABLJAK
02876949
KTITOR
3,835
4,360.81
KTR
KOLE DANILOVGRAD
676
10.94
02356384
KUJACIC
D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
405
3,301.68 RABIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU RAPKAKUJEVIC
ROŽAJE
2,621
17,558.82
KUJUNDŽIJEVIC
KRSTO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KIKA BUDVA
68
30.00
02971577
KUJUNDŽIC
COMPANY D.O.O. ZA PROMET I USLUGE - KOTOR
2,354
8,405.55
KUKIC
ENES KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. SARA - GUSINJE
1,046
15,282.80
KULIC
SLAVICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. GAMUGA - BAR
1,654
10,715.46 - TREJDD.O.O. , BERANE
02722836
KULTURA
2,468
322.97
02195518
KULTURNI
CENTAR SVETI SAVA D.O.O. PODGORICA
2,075
8,736.37 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT - KOLAŠIN
02710749
KUPOLA
2,300
3,645.70
KURBEGOVIC
KEMAL KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. BIFE GRIL DVA JELENA PLJEVLJA
3,247
16,787.41
KURPEJOVIC
SAMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. RUBIN - ROŽAJE
1,109
3,512.53 BAJAZIT KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - SUR STARA CARŠIJA - ROŽAJE
KURTAGIC
1,692
14,767.52 SAMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOSTAUTO TAXI ROŽAJE
KURTAGIC
1,922
678.66 DRITON KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA JADRANSKOM SAJMU POD
KURTAJ
NAZIVOM B&TONI- BUDVA
250
494.67
KURTOVIC
MEDŽID KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST MONCHERIE - ULCINJ
2,152
4,700.85
KURCEHAJIC
MEDIHA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BAR-U CALIPSO- BIJELO
POLJE
1,696
2,021.15 RADIVOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. PLAŽA JAZ - BUDVA
KURCUBIC
243
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,305
4,579.51 IGOR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U MARKETU WALK - BUDVA
KUSTUDIC
3,020
1,386.55 MIRJANA KOJA OBAVLJA PRIVERDNU DJELATNOST CVJECARA KUSTA 2 - NIKŠIC
KUSTUDIC
3,040
4,794.19
KUC
VLADAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PRŽIONI KAFE 078 - BERANE
142
271.88
KUC
02810255
MLJEKARA KRAGUJEVAC D.O.O. - PODGORICA
4,027
540.00
KUC
OLIVERA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU STEFAN - BAR
2,139
2,076.84
KUC
HAŠIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - GRAĐEVINSKI POSLOVI BAU - KUC BIJELO
POLJE
1,320
4,921.28
KUC
DŽEMAL KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - GRAĐEVINSKI RADOVI NEIMAR BIJELO
POLJE
282
56,751.04
KUCA
02362198
KNJIGE DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
422
L250.00
02788195
& D D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - ULCINJ
1,041
L2,227.43
02748177
& M FOREVERDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE DOO BUDVA
1,798
L944.99
02680556
I A D.O.O. PODGORICA
2,319
L6.64
02389215
I M I T D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
1,616
208.76 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
L'ANIMA
02728397
2,137
2,660.00
L.A.
02428709
- INVESTMENTS D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE, EXPORT - IMPORT - KOTOR
1,181
168,663.90
L.B.S.
02621436
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET D.O.O. - BUDVA
2,778
8,000.18
LA
02306026
DORICA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE - BAR
1,481
2,190.02
LA
02768275
MIA CASADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
1,427
2,644.54
LABAN
BORIS KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PARKING SERVIS - BERANE
2,033
3,158.74 ŽELJKICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - CEVABDŽINICA LABOVIC - BERANE
LABOVIC
132
850.26 NEBOJŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PLAŽNOM BARU PLAŽA JAZ II
LABOVIC
BUDVA
137
66.15
LABOVIC
RANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U PODGORICI
3,853
9,434.40
LABORATORIJA
02383942
ZA BIOHEMIJSKU I HEMATOLOŠKU ANALIZU MONTE-LAB - PODGORICA
144
897.57
LABUDOVIC
DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BIFEU ROCK CLUB NIKŠIC
601
225.00
LABUDOVIC
SLAVOLJUB KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U LAZAR'D - BERANE
2,121
15.00 D.O.O. ZA ,PROIZVODNJU , TRGOVINU I USLUGE -CETINJE
LAGAM
02354136
3,704
7,141.21 RAJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BILJNOJ APOTECI HERBORA
LAGATOR
PETROVAC
1,860
12,855.19 - PODGORICA
LAGOD.O.O.
02116359
1,507
187,486.43
02060175
LADY
M - NIKŠIC
4,834
114.11PODGORICA
LADY
304
4,174.27
LAZAREVIC
BOŽIDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - RIBARENJE-CRNOGORSKO
PRIMORJE-BIGOVA
33
24.94
LAZAREVIC
DANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU ELIT
PLJEVLJA
513
338.65 LEZE KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -ŠTAND - ULCINJ
LAZARI
738
2,476.50COMD.O.O. ROŽAJE
02854988
LAZINE
244
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
3,161
4,555.31 DIJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PRODAJE I PROIZVODNJE
LAZOVIC
UMJETN.SLIKA-SUVENIRA - BUDVA
2,683
3,723.66 MELINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. B&M BUDVA
LAZOVIC
976
473.38 DANIJELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. NINA - PLJEVLJA
LAKETIC
2,894
260.98
02418797
LAKI
TRADE D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - DANILOVGRAD
3,022
7,177.51
LAKIC
ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAMENOREZAC PO POZIVU LAKIC PODGORICA
60
217.24 GORICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U TRGOVINSKOJ RADNJI NIKOS
LAKOVIC
PLJEVLJA
432
11,074.99 DRUŠTVO ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
02631997
LALATOVIC
611
3,638.63
LALATOVIC
SLAVICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI TEKSTILNE ROBE
NIKŠIC
1,560
16,712.36SANJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ŠTAND NA PIJACI BAR
LALEVIC
2,021
5,946.36
LALIC
VJERA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI - NIKŠIC
3,684
17,985.12- COMPANY , DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
02373238
LALOVIC
83
745.18 DRAGIŠA KOJI OBAVLJA PRIVAREDNU DJELATNOST CAFFE POD LIPOM - NIKŠIC
LALOVIC
318
202.59 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,EXPORT - IMPORT - PODGORICA
02450275
LAMARK
3,684
72,709.20
02354403
LAMDADRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE KOTOR
3,499
5,358.35
02083019
LAMI
- TRADE D.O.O. ANDRIJEVICA
4,350
611.72
LAMP-LIGHT
CETINJE
2,417
551.36
02401614
LANGUAGE
STUDIO D.O.O. PODGORICA
1,965
4,422.52
02664399
LANTA
GENERALTURIST D.O.O. - BUDVA
1,144
6,544.62
LARIX-KOMERC
02160366
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ŽABLJAK
2,454
45.00 NEBOJŠA - KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U OBUCARSKOJ RADNJI LASICA LASICA
NIKŠIC
794
5,199.33 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT02799294
LASTEDRA
IMPORT - HERCEG NOVI
307
2,328.60
02670828
LASHKAREVD.O.O.
TIVAT
10
102,200.70
02983095
LATICNO
DRUŠTVO ZA OTKUP, PRERADU I PRODAJU SEKUNDARNIH SIROVINA D.O.O. NIKŠIC
4,520
802.38
02348918
LATKOVIC
TRADE
107
190.85
02665565
LATRIDRUŠTVO
ZA PROMET NEKRETNINA I USLUGE D.O.O. BUDVA
2,166
8,853.84 SLAVKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. CAFFE CAFFE PLJEVLJA
LACMAN
46
153.25
LACMANOVIC
LJILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST LOVAC - PLJEVLJA
1,201
20,014.05
02660784
LD
- PROMET DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, D.O.O. NIKŠIC
1,139
530,360.88
02759292
LD
SISTEM AUTOMOTIV D.O.O. ZA PRODAJU, ODRŽAVANJE I OPRAVKU MOTORNIH VOZILA I
MOTORCIKALA - PODGORICA
2,090
431.00
02618508
LE
VIEUX BOHEME - STARI BOEM ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT D.O.O. - HERCEG NOVI
482
1,193.05INTERNATIONAL INCORPORATION DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA
02709724
LEVANT
KONSALTING I MENADŽMENT POSLOVE - PODGORICA
1,192
9,035.94MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
02701359
LEVELO
245
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,306
7,196.47
LEKIC
BOBAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR ZONA - BERANE
1,693
3,908.44
LEKIC
MILORAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAXI - BERANE
443
159.36RAJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TAKSI PREVOZA - PODGORICA
LEKIC
3,513
6,758.05
02343606
LEKIC-PETROVIC
ORTACKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I TURIZAM O.D. BUDVA
2,139
4,976.55 MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KOD CARA PLJEVLJA
LEKOVIC
527
15.00
02356783
LEKOPLUS
DOO
194
867.88
02631687
LENA&PARTNERS
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
2,526
130,822.65
02403188
LENZ
D.O.O. ZA PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT PODGORICA
783
41.15 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - DANILOVGRAD
02682737
LEON
1,594
3,372.75
02727994
LEONARDO
IN DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE D.O.O. - DANILOVGRAD
3,947
69,646.82 COMMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT
02360802
LEONARDO
PODGORICA
1,959
2,491.50 VOJISLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BIFEU LEPETIC IGALO
LEPETIC
2,435
49,699.62
02665573
LERA
DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I INŽENJERING D.O.O. - BUDVA
1,574
5,732.17
02458527
LES
REMEDIA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
3,058
1,166.75
02337533
LI
TIAN D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ULCINJ
82
8,345.86
02701898
LIBEX
INZENJERING D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I PRUŽANJE USLUGA,
MARKETING CONSULTING EXPORT - IMPORT PODGORICA
1,235
11,576.51
02469570
LIBUSHDRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO, TURIZAM I
USLUGE , BUDVA
320
6,200.76MIRA TRADE D.O.O. DANILOVGRAD
02856077
LIVADA
3,282
15,945.96
02317192
LIVEND
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,
EXPORT-IMPORT - PODGORICA
247
21,982.73
02310996
LIVNICA
- KOVACNICA MANOJLOVIC DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET NIKŠIC
1,598
196,688.79
02303701
LIGHT
ELECTRIC D.O.O. BUDVA
1,438
11,564.93DRUŠTVO ZA MARKETING I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
02733587
LIDEROS
82
1,236.45
LIDIJA
VUKOTIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKO KOZMETICKOM SALONU
EKSKLUZIV BUDVA
153
214.77DOO PODGORICA
02836050
LIJEK
10
916,441.92D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA ULCINJ
02348802
LIKA&CO
3,684
116,014.35
02221969
LIKAS
D.O.O. BUDVA
2,176
2,113.93 ADIFETA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PRODAVNICI LIKA- BAR
LIKOVIC
1,014
13,441.08
02420163
LILI
- LUX DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
818
730.69
02724138
LIM
PRODUCT MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - ROŽAJE
1,434
22,512.71
02462303
LIMES
PLUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET PROIZVODA I USLUGA - PODGORICA
411
214.32 D.O.O. PODGORICA
02915626
LIMETA
969
13,352.79
02637588
LIMING
GRADNJADOO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE - BAR
3,684
4,078.34DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI ZA GRAĐEVINARSTVO,PROMET I USLUGE .
02320410
LIMING
BAR
2,335
23,088.54
02400065
LIMINGTOURS
D.O.O. ZA TURIZAM, PROMET I USLUGE - BAR
246
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,588
LIMOVENT
02770938
22,871.36 DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TURIZAM I PRATECE USLUGE SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU KOTOR
LIMCOM
2,121
02624168
15.00 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT- PODGORICA
LINDARDI
4,447
02196654
1,201.19 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE D.O.O. ULCINJ
LINEA
BLU D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PODGORICA
775
02316056
9,679.76
LIPA-KOM
3,931
02180898
24,034.96 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, BIJELO POLJE
LIPNICA
3,726
02302926
1,551.21DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
LIPOKOMERC
DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. PODGORICA
4,208
02058065
19,578.56
LIPP
KOMERC DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
2,574
02436663
18,161.96
LISA
DRUŠTVO ZA TRANSPORT , TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
2,342
02204525
157,786.64
LISNYAKDRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
984
02670798
539.87
LIFE
STYLE DEVELOPMENT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT 93
02929252
2,058.73
IMPORT, BUDVA
LICENCA
780
02788306
6,069.75 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O.DANILOVGRAD
LM
TOURS D.O.O. ZA SAOBRACAJ I USLUGE - CETINJE
2,690
02402998
1,040.65
LM
COMMPANY D.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
241
02679868
13,985.69
LO
& KO COD.O.O. PODGORICA
3,684
02227690
21,630.51
LO
& MĐM DOO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,763
02382628
162,388.52
LOVAC
M DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
279
02730405
1,115.95
LOGINDRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAR
1,195
02835568
7,200.73
LOJD-INŽINJERING
D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT 1,312
02654148
1,179.19
PODGORICA
LOKVA
- MUSIC EKREM
3,478
13,639.11
1,780
LOLOVIC
1,199.98 SUAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU AUREUS - ULCINJ
LONGRUN
814
02793563
51,530.28 MONTENEGRO INVEST D.O.O. BAR
2,265
LONCAR
938.92 JADRANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BAR-U LONDON- BAR
LONCAR
MILENKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. VERIGE - PLJEVLJA
282
82.31
1,868
LONCAR
1,909.37 MILOŠ KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. TIM-MIT PLJEVLJA
LONCAR
2,152
7,650.85 NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SAMOSTALNOJ STOLARSKOJ RADNJI
RAD PROMET - PLJEV
2,778
LONCOVIC
9,505.79 GORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU EQVINOX BERANE
1,340
LOPICIC
410.99 MITAR
6LOPICIC
93.03 PREDRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI PODGORICA
324
LORA
02694603
845.19MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICA
1,089
LOTOS
02362821
3,175.55
- SISTEM D.O.O. PODGORICA
748
LOTOS
02809656
625.02 3 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
1,440
LS
02654997
16,975.28
- LALICOM DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
601
LTB
02829657
3,434.37
- TRADE DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU D.O.O. - BUDVA
38
LUAN
4,299.72
KAHARI KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. RIBLJI RESTORAN AMFORA 247
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
ULCINJ
2,475
1,334.29 DALIBOR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU ŽELEZNICAR LUBARDA
DANILOVGRAD
1,595
153,367.50
02381265
LUGE
D.O.O. - BERANE
2,118
235.59 DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I USLUGE D.O.O. - BUDVA
02683121
LUGOVI
3,278
840.98 FRERES D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU EXPORT-IMPORT HERCEG-NOVI
02351064
LUZAR
33402710048
817,597.65 - INVEST CO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. - BUDVA
LUZITANOS
4 02625440
10,377.53
LUK
TRADEDOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
73 02136171
88,831.95
LUKA
SHOES DOO
4,423
80,439.97
02300826
LUKI
TRANS DRUŠTVO ZA TRANSPORT,ŠPEDICIJU,PROMET I USLUGE D.O.O. PODGORICA
444LUKOVAC
128.25
VIDOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PODGORICA
94 LUKOVIC
98.72
SAFET KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA- PODGORICA
1,724
429.89 NADA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. EURO ŠOP SUTOMORE
LUKŠIC
4,154
3,467.10& NERMIN DOO
02356961
LULZIM
67002297035
266,173.41 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ELEKTRO INŽENJERING D.O.O. BUDVA
LUMENLUX
41202057646
21,716.44 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, INŽENJERING, TURIZAM, TRANSPORT
LUMIKOM
PODGORICA
40402726815
128.75 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT
LUNATA
- HERCEG NOVI
60702147122
27,651.65 D.O.O. BUDVA
LUTOVAC
2,734
16,203.30 DUŠICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU ENIGMA BERANE
LUTOVAC
1,049
1,976.78 PROM D.O.O. PODGORICA
02328135
LUTOVO
13 02843838
1,464.97
LUC
- PLUS D.O.O. - BERANE
1,627
2,126.95
02461609
LUCA-CRNA
GORA D.O.O - PODGORICA
32102830175
1,278.79
LUCKY
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
1,137
11,349.81
02807769
LUXON
DOO PODGORICA
4,834
1,173.24 AJDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAXI - PODGORICA
LJALJEVIC
2,385
489.69
02353172
LJALJEVIC
COMPANY D.O.O ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA PODGORICA
4,548
2.77
LJAMOVIC
MUSAJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U MESARI MUSA - ULCINJ
4,019
15,470.69 I RUDI DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - BAR
02384124
LJEPOTICA
443LJILJANIC
553.33
DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA- PODGORICA
87402424843
1,993.14
LJR-MONTE
D.O.O. TIVAT
3,754
265.37
LJUBATOVIC
SAVO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U BUDVI
81402365880
30.00 COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - BUDVA
LJUBI
157LJUBISAV
640.20
MARKOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - SOBE MARKOVIC - BAR
2,810
3,271.68 RIBOLOVA CENTAR - NIKŠIC
02332876
LJUBITELJI
16602400839
4,296.71 DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I TRGOVINU D.O.O. BUDVA (RJEŠENJEM
LJUBOTINJ
ST.BR.326/14 OD 29.09.2014.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
3,730
375.08TRADE D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
02401266
LJUTI
248
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
100
LJUCA
147.64 EDIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. IDEALE - BIJELO POLJE
796
M
02619814
7,122.84
AUTO SALONDOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PODGORICA
1,824
M
02675013
67,717.47
B TRANS - DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
4,132
M
182.52
I M KOTOR
1,334
M
02711745
1,385.31
JOVANOVIC D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
2,121
M
02440121
15.00
DŽ M GROUP DOO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,592
M&M
02699877
1,110.32
TRADE DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO D.O.O. - BUDVA
3,823
M&MD.O.O.
02375095
28,603.58 ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT ULCINJ
3,128
M&S-ANTIKVARNA
02350025
253.15
COMPANY DRUŠTVO ZA TRGOVINU EXPORT-IMPORT,TURIZAM I
UGOSTITELJSTVO HERCEG NOVI (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
M-K-KOMERC
DOO
527
02356864
15.00
M-PLAST
1,042
02398869
360.88 D.O.O. - BAR
M.A.
VALENTINA D.O.O. - PLJEVLJA
390
02664259
522.38
M.Đ.
TRON D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - MOJKOVAC
1,395
02764709
9,152.05
M.K.
MONT DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I PROMET NEKRETNINA D.O.O. - BUDVA
1,770
02715708
854.74
M.KAMMERERDRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
423
02765268
578.65
M.M.I.
EXPORT -IMPORT ROŽAJE JEDNOCLANO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU
4,013
02347679
4,359.86
ROŽAJE
M.M.M.
IZOLACIJE - MONTENEGRO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT
1,420
02746646
8,648.15
- DANILOVGRAD
M.P.I.
- DAKOVIC D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - NIKŠIC
104
02429608
7,075.23
401
M.T.S.
02673240
1,538.27
PLUS D.O.O.- CETINJE
MA
& DI & TEA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO,
1,742
02734168
475.00
PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - TIVAT
MAASARANI
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT - IMPORT - ROŽAJE
3,993
02359162
157.49
2,351
MAB
02619300
13,783.93
TRADEDOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
MAVAS
33
02937093
1,465.31DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
3,559
MAVERICK
98.13
MAGDALENIC
GOJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STOLARSKOJ RADNJI MAKI 1,399
702.65
BERANE
1,137
MAGDELINIC
120.25
GORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - BERANE
2,454
MAGIC
02327864
6,736.03
MB & DTD D.O.O.Z A PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT - IMPORT PODGORICA
3,537
02403960
14,207.72
MAGLIC
DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I TRGOVINU D.O.O. - PODGORICA
836
02398028
148,220.86
MAGNAT
OSIGURANJE AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE - PODGORICA
303
MAGNIFICENT
02705869
2,957.56
PROPERTIES D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT
- PODGORICA
95
MAGNOLIA
02305909
1,179.63 D.O.O. - PODGORICA
4,895
MADRI
02200023
12,923.16
DOO ZA INŽENJERING,PROMET I USLUGE - BAR
1,033
MAĐARICA
02810883
1,052.54 D.O.O. - PODGORICA
249
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
2,263
MAESTRAL
02348373
7,067,615.67INŽENJERING D.O.O. DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I INŽENJERING BUDVA
1,903
MAESTRAL
02648806
427.63
PROPERTY DEVELOPMENT D.O.O. - PODGORICA
1,978
MAESTRAL
02648628
1,269.52 CONSTRUCTIOND.O.O. - PODGORICA
776
MAINE
02631172
3,495.15
INVESTICIJE D.O.O. ZA KONSALTING - KOTOR
23
MAJA
110.12KLJAJEVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST MINI GRI - BIJELO POLJE
2,594
MAJDA
02395797
188.43 D.O.O. ZA TURIZAM PROMET NEKRETNINA , EXPORT-IMPORT PODGORICA
257
MAJSTORIJA
02853817
37,590.40
MARKOVICD.O.O. ZA PR OIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT PODGORICA
MAK
BECICI D.O.O. - DANILOVGRAD
2,621
02393158
19,206.40
MAKAMBA
D.O.O. - ULCINJ
585
02871688
329.03
MAKI
D.O.O ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
4,517
02172232
68,835.39
MAKO
COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
1,144
02658569
26,902.10
MAKOSI
436
02626136
2,217.16D.O.O. - PODGORICA
MAKROGRAD
D.O.O. PODGORICA
2,599
02075687
634.44
MAKS-BALKANDRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
873
02785030
499,924.04
MALEKSDRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
4,504
02213257
11,051.27
MALENCIC
GORDANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -ŠTAND BUVLJAK- BAR
65
268.98
MALEŠEVIC
3,127
02432269
11,398.44 TRADE DRUŠTVO ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO D.O.O. BUDVA
MALI
PUTNIK D.O.O. - BIJELO POLJE
1,902
02458659
896.41
MALINA
17
02917343
1,147.18CO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. BUDVA
MALIRA
D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE, EXPORT61
02447487
39,380.22
IMPORT - PODGORICA
MALIC
LJILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KOMISIONU IVANA CANJ
520
1,300.29
4,834
MALIŠIC
11,303.99MARNA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R.NOCNI BAR AERODROM BERANE
3,522
MALIŠIC
22,701.60CEDOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KAMENOREZAC LIM - BERANE
390
MALKIC
242.94 FADILA KOJA OBAVLJ APRIVREDNU DJELATNOST -KROJACKA RADNJA-ALI - PLJEVLJA
1,909
MALL
02444780
1,570,341.43
GROUP DOO ZA PROMET I USLUGE - PODGORICA
3,812
MALL
02116677
17,304.90
METALI DOO BAR
1,368
MALOKRAJA
3,580.92
SENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. RESTORANCELA - ULCINJ
3,296
MAMBO
02424037
5,261.00& CO D.O.O. PODGORICA
514
MANBA
02784670
5,555.31DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I USLUGE D.O.O. - BUDVA
3
MANDIR
02447533
5,634.96 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
1,025
MANDIC
16,347.10
BILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PRODAVNICI MJEŠOVITE ROBE
POKLON- BAR
3,771
MANDIC
9,494.86 BOJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R., BUDVA - PETROVAC
3,226
MANDIC
140.84 BORISLAV KOJI OAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. M M - BAR
48
MANDIC
97.64 BRANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO-TAXI - PODGORICA
1,012
MANT
02061236
20,153.08
D.O.O. BIJELO POLJE
250
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,675
MANUS
02736233
7,894.89DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANE
3,933
MANCO
02355892
3,880.17DOO
1,217
MAPRENAT
02228432
291,797.22 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE DOO TIVAT (NA OSNOVU PRESUDE
OSNOVNOG SUDA U H.NOVOM K.BR.96/10 UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
MAR-LUX
3,210
02349850
271.19 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - KOTOR
MAR-MARI
3,684
02310554
10,120.39 D.O.O. PODGORICA
MARAD
1,329
02778513
224.87 D.O.O. - BAR
MARAŠ
473
180.00 CEDOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI U PODGORICI
MARVID
4,463
02220431
5,487.10DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
MARGO
370
02692074
815.95 GROUP D.O.O. - PODGORICA
MARGO
3,714
02301059
4,167.68ŠTAMPARIJA D.O.O. - BAR
MAREZA
TRANS-RADULOVICD.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - PODGORICA (RJEŠENJEM
2,148
02322412
142,719.76
JAVNOG IZVRŠITELJA I.BR. 1031/14 OD 07.11.2014 GOD. ODREĐENA ZABRANA RASPOLAGANJA
UDIJELOM IZVRŠNOG DUŽNIKA RADULOVIC ZDRAVKA)
MARIJA
534
1,130.40ZEKOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU SUVENIRA I PLAŽNOG
PROGRAMA BAR
MARIJA
16
1,062.53RAJKOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. BOBAN BUDVA
MARINOVIC
MILENKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U ZANATSKOJ RADNJI MM 2,291
2,744.35
PLJEVLJA
MARIC
3,684
361.19 DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU KALARDOVO U TIVTU
MARIC
3,421
20.00 MILAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA I DRVENE GRAĐE - ANDRIJEVICA
MARIC
1,334
285.01 FINKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. VILA MARIC SVETI STEFAN, BUDVA
MARK
528
02830159
15.00 STARD.O.O. TIVAT
MARK
1,539
02785234
636.26TRADE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
MARKAŠEVIC
DŽAVIT KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U AUTO SERVISU KODRA- ULCINJ
810
64.46
368
MARKET
02860589
65.49
LAKI DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
MARKET
4,268
204.02 MITREX
1,045
MARKO
315.00 DAKIC KOJI OBAVLJA ADVOKATSKU DJELATNOST - ADVOKATSKA KANCELARIJA MARKO
DAKIC - PODGORICA
1,902
MARKO
02723263
66,149.42
COD.O.O. BIJELO POLJE
1,318
MARKOVINA
02791862
55,921.10
RN D.O.O. PODGORICA
1,550
MARKOVIC
4,380.47 VESELIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. M - PODGORICA
2,601
MARKOVIC
02274744
235,952.05 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,515
MARKOVIC
465.43
DENIS KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U VODOINSTALATERSKOJ RADNJI
ADAPTACIJA PODGORICA
173
MARKOVIC
101.68
ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PODGORICA
167
MARKOVIC
615.00
ZORKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -ŠTAND DOMACE RADINOSTICETINJE
2,903
MARKOVIC
1,451.97 MARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KAFE BAR STAR'S251
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
PODGORICA
1,609
6,596.62 MILICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CEVAPDŽINICI MARKOVIC MARKOVIC
BERANE
1,934
15.00
MARKOVIC
NEBOJŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CAFFE PIZZERIJI PLAŽNI BARBUDVA
970
5,475.90
02111578
MARKSMAN
D.O.O. - PODGORICA
3,446
8,007.34
MARKTRADE
- KOTOR
1,073
24,255.84
02670615
MARO
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - BUDVA
1,879
21,651.87
02459906
MAROSI
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. TIVAT
432
332.27
MAROSHI
FAZLI KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PEKARI EVROPA CETINJE
1,329
56,955.33
02704200
MARPA
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - IGALO
177
58,463.52 DRUŠTVO ZA PRERADU, PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
02165384
MARSLOB
415
2,739.01 - INTERNATIONALD.O.O.HERCEG NOVI
02736225
MARSHALL
2,635
598.26
02375834
MARTINETTI
D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
1,924
4,982.24
MARTINOVIC
VOJISLAVKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KIOSK NO-1 BAR
1,707
7,489.00
MARTINOVIC
ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST VULKANIZERSKA RADNJA
FIRESTONE - CETINJE
4,168
10,449.25
MARTINOVIC
MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU U IGALU
300
206.71
MARTINOVIC
MIRELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAMENOREZACKOJ RADNJI BIJELO POLJE
4,359
672.40
02335735
MARTINOVIC
N&G D.O.O. PODGORICA
499
556.85
MARTINOVIC
RADOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU RAŠOPODGORICA
1,951
422.41
MARTINOVIC
SANDRA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU MIX PODGOTICA
2,117
26,933.00
02452723
MARTINOVIC
CONSALTING D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
62
6,820.85D.O.O - PODGORICA
02937689
MARUTI
2,224
63.86 POLO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU TURIZAM I USLUGE D.O.O. ULCINJ
02370824
MARCO
514
166,525.78D.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BUDVA
02382326
MASVETA
1,707
3,185.00
MASLOVAR
MARIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PLAŽNOM BARU KOTLA BEACHBUDVA
671
9,852.06
MASLOVARIC
BRANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ZA PRODAJU AUTO DJELOVA
''AUTO-MOBIL'' BERANE
3,790
1,285.95
MASLOVARIC
RADMILA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MICA - BIJELA
443
15,205.08
02878461
MATEJ
COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOROVORNOŠCU PODGORICA
1,962
2,690.29 DRAGICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU SHERRY MATKOVIC
DANILOVGRAD
48
12,721.11 MONTENEGRO PROPERTY PREDSTAVNIŠTVO KOTOR
02466953
MATKOVIC
424
16,731.96 ANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU STUDIO A
MATOVIC
BUDVA
332
1,016.57 BOŽANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BUTIKU MAJA KOTOR
MATOVIC
252
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
3,225
3.98
MATOVIC
JELICA KOJA OBAVLJA PRIVRENU DJELATNOST NA ŠTANDU ZA PRODAJU BIŽUTERIJE SUTOMORE
4,723
33,284.79 MLADEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU PODGORICA MATOVIC
PODGORICA
1,959
1,257.48IZABELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. ISART - HERCEG NOVI
MATOŠ
3,890
10,148.81
MAHIC
IRSAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. I - M PLJEVLJA
1,866
8,193.77 PODGORICA
02688654
MACD.O.O.
4,491
62,159.91
02359863
MACCHIATO
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. BUDVA
1,818
14,328.14
02712377
MAŠ
& MATEX DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, PROMET ROBA I
USLUGA EXPORT-IMPORT - TIVAT
307 MAŠANOVIC
6,297.55
DUŠAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SUR MAŠANOVIC ULCINJ
1,276
361.35
MAŠANOVIC
ZARIJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - BUDVA
5,249
7,323.83
02260034
MAŠINOPROMET
REZERVNI DJELOVI A.D. ZA TRGOVINU NA MALO I VELIKO PODGORICA
1,158
12,286.20
02298694
MAŠINOUNION
D.O.O PODGORICA
1,791
15.00- MONTENEGRO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. - BUDVA
02767252
MAX
1,192
83.46PEKARA D.O.O. - PODGORICA
02785609
MAX
618 02649292
648.29 COD.O.O. BIJELO POLJE
MAXIM
2,690
4,698.26 TRADE DRUŠTVO ZA PROMETI USLUGE DOO PODGORICA
02463695
MAXIMUS
759 02049252
3,930.30
MB
- COMERCE D.O.O. BERANE
158 02966034
3,875.58
MB
MARKET D.O.O. BAR
1,375
285.47
02384159
MB-KOCKA
COMMERCE D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE - HERCEG
NOVI
349 02362899
2,925.05
MBM
GRANIT KOP D.O.O. DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE IGALO
342 02688620
4,975.20
MBS
SYSTEM- BIJELO POLJE
2,321
106,580.88
02233878
MBC
BOBANDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAR
1,938
15.00
02672120
MV
- DOMACA RADINOSTD.O.O. BUDVA
2,595
36.70
02438852
MV
AUTOŠPED D.O.O. - BERANE
401 02646609
16,164.49
MV
DETECTIVE ELITE SECURITYD.O.O. DETEKTIVSKA AGENCIJA ZA OBEZBEĐENJE I TEHNICKU
ZAŠTITU IMOVINE I LICA, NIKŠIC
10 02736691
5,783.30
MV
INVESTD.O.O. ZA PROMET ROBE I USLUGA, EXPORT - IMPORT, PODGORICA
1,549
813.39
02640988
MVIMDOO
ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
1,215
564.12
02689367
MG
& M D.O.O. ZA PROMET I USLUGE - PODGORICA
482 02661845
34.00
MG
- MONTE D.O.O. - NIKŠIC
1,406
21,058.17
02785102
MG
- SECURITY DRUŠTVO ZA ZAŠTITU , OBEZBJEĐENJE, PROMET I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
1,795
02715210
13,330.69
MG
DULOVICD.O.O. BIJELO POLJE
345 02627531
1,719,959.55
MG
INŽENJERING D.O.O. ZA PROIZVODNJU,MONTAŽU,TRGOVINU I USLUGE - NIKŠIC
222 02794276
14,839.56
MG
METALOGRADNJA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - NIKŠIC
2,519
4,015.95
02686198
MG
PARTNER D.O.O. - TIVAT
439 02901846
58.66MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, PODGORICA
MGM
253
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
240 02893169
MGS
36,875.78
ENERGY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I
USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
MD
& TRADE DRUŠTO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
1,769
02617943
3,755.13
MD
93 DOO ZA PROMET I USLUGE PODGORICA
1,557
02775972
6,134.36
MDD
- SPECIJAL D.O.O. EXPORT - IMPORT - PODGORICA
473 02647788
14,094.45
MDDX
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
2,809
02381656
132,727.30
ME
- SOFT GROUP DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, BAR
1,346
02755661
735.19
MEGLIO
2,202
344.75 SOUL 2 NIKŠIC
MEDENICA
DARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU MJEŠOVITE ROBE 3,421
829.49
KOLAŠIN
MEDIA
HOME DRUŠTVO ZA IZDAVAŠTVO, DIZAJN, MARKETING I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
53 02866749
9,012.86
MEDIASET
1,783
02746824
30,407.14 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
MEDIJSKI
1,812
02720701
2,214.19 CENTAR RATKOL D.O.O. KOLAŠIN
VOJISLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SUR MEDIN - PETROVAC
2 MEDIN
10,346.58
MEDINA
1,291
02786460
1,995.84D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
MEDING
4,635
02088495
3,558.08 DRUŠTVO TRGOVINU TURIZAM I POSLOVNE USLUGE D.O.O. NIKŠIC
MEDITERANIAN
SERVICED.O.O. KOLAŠIN
457 02703211
225.00
MEDITERANO
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,282
02375478
20,793.16
MEDITEX
3,440
02055244
2,894.60 D.O.O.- PODGORICA
MEDICAL
COMMERCE D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT
2,121
02423901
15.00
,PODGORICA
MEDICO
2,151
02668254
92,048.30VB DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
MEDICONSULTD.O.O.
BAR
1,158
02760452
8,795.38
MEDOJEVIC
MILIVOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PRODAJA VOCA I POVRCA PO
3,113
102.44
TERENU - MOJKOVAC
MEDUNJANIN
RUSMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BERBERSKO-FRIZERSKOJ
1,787
5,411.80
RADNJI ALMA - PLAV
4,367
MEĐEDOVIC
4,708.74
ZDRAVKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFEU GIN FIZZ NIKŠIC
3,693
MEĐEDOVIC
2,882.03
MAHIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -FRIZERSKI SALON LARISA BIJELO
POLJE
1,552
MEĐUNARODNI
02710668
2,331.69
MEDICINSKI KOORDINACIONI CENTAR D.O.O. - IGALO
1,889
02363739
4,952.80
MEJORAMA
D.O.O.ZA TRGOV.NA VELIKO I MALO,EXPORT-IMPORT,TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
HERCEG NOVI
1,734
MEKIC
30,852.77
ALMER KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST Z.IGRE NA KOM.CAPO-SAT-INTERNET
IGRAONA BIJELO POLJE
3,348
MEKIC
459.77 AMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI-ZELENA PIJACA PLJEVLJA
1,952
MEKIC
2,888.24
ELMA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST SAC PLJEVLJA
3,932
MEKIC
451.06 ESAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - S.U.R. CEVABDŽINICA ESKO - BIJELO
POLJE
2,435
MEKIC
4,977.78
MENSUR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U AUTO SERVISU GARO BIJELO POLJE
2,121
MELEK
02454432
15.00 DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGEE EXPORT-IMPORT D.O.O. - PODGORICA
254
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
76 02675757
MELJINE
467.52 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE, EXPORTIMPORT - HERCEG NOVI (NA OSNOVU PRESUDE OSNOVNOG SUDA U H.NOVOM K.BR.245/09
UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
MEMFIS
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,SAOBRACAJ I USLUGE
3,684
02096862
11,196.86
CETINJE
MENAGEMENT
FUR EINZEL UND GROSSHANDEL D.O.O. BUDVA
1,938
02716585
156.60
MENADO
51 02341948
20,307.73DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I
USLUGE, PODGORICA
MENADŽER
2,288
129,384.44 - BUDVA
MENECE
D.O.O. PODGORICA
81402368927
15.00
MEPLING
1,535
02761319
3,368.02 - MONTDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I GRAĐEVINARSTVO D.O.O. BUDVA
MERIDIJAN
3,932
02376105
1,759.64 D.O.O. PODGORICA
MERKATOR
& R D.O.O. - PODGORICA
2,477
02356252
316.28
MERKUR
TRGOVINA I USLUGE DRUTŠVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - CETINJE
1,523
02738465
119,544.79
MERLIN
45402394120
55.07 DA-KAR D.O.O. ZA PROMET I USLUGE PODGORICA
MERMER
1,091
02339366
44,229.72PEROVIC D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DANILOVGRAD
MERCANTURA
2,608
02410354
1,100,627.03 D.O.O. - NIKŠIC
MERCUR
D.O.O. BUDVA
3,684
02046288
3,789,867.81
MERCUR
SYSTEM A.D. BUDVA
22002305895
2,276,991.52
MESARA
1,098
7,372.63 BIJELIC
MESARA
4,307
596.95 SUTORMAN BAR
MESARSKA
RADNJA MAŠO BERANE
3,191
7,978.52
MESO-PROM
VUCELJIC D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT 3,218
02424061
38,735.67
PODGORICA
MESOPROM
D.O.O. - LESKOVAC, PREDSTAVNIŠTVO - BUDVA
3,142
06447970
3,907.19
MET
81402435730
15.00CENTAR DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT D.O.O.
PODGORICA
4,721
METAL
02253640
2,318.20
SERVIS - PAPE BAR
3,993
METALIK
02359596
157.49 DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI ROŽAJE
52802832488
METALOGRADNJA
30.00
MUSTAFIC TIVAT, DIO STRANOG DRUŠTVA METALOGRADNJA MUSTAFIC
D.O.O. KONJIC
1,063
METALURG
02046822
126,450.36 D.O.O. - ROŽAJE
5,050
METE-KOMERC
02260271
2,534.90
DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI ROŽAJE
65502320576
METEOR
5,806.28 INTERNACIONAL D.O.O. PODGORICA
1,819
METRIMONT
02429012
551,901.52 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
26 02380960
METRICO
1,075.12 MONT CENTER KOTOR
49602939037
METROPOL
16,318.36 BEACH D.O.O. ULCINJ
74 02919559
METROPOLIS
2,501.50
COMPANY D.O.O. PODGORICA
1,437
METROPOLITEN
02421844
6,596.92
MEDIA D.O.O. ZA INFORMATIVNU DJELATNOST - CETINJE
173METHADŽOVIC
106.24
DŽANO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST SLASTICARSKA RADNJA MINJON
255
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
ULCINJ
39
409.03 AGOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. VIKI - ULCINJ
MEHMED
2,291
49,592.94COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT D.O.O. 02417545
MEHMED
ROŽAJE
968
5,966.63
MEHMEDOVIC
HAVA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - STR MONDI - ULCINJ
3,327
631.33
MEHOVIC
MEHMED KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FOTO-STUDIO MEHOVIC BAR
2,482
629.74 D.O.O. PROIZVODNJA, USLUGE, TRGOVINA PODGORICA
02359081
MEDŽIK
4,743
479.92
02066238
MZ
VRELA KOMERC D.O.O. BIJELO POLJE
454
874.66
02738023
MI
& O DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
1,220
15,108.54
02815770
MI
- NI KO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
2,650
2,778.23
02116626
MI
MODERNI INTERIJERI PODGORICA
121
723.20
MIA
BUDVA
2,295
4,493.17
02657864
MIA
MONTENEGROD.O.O. BERANE
814
15.00UGOD.O.O. BUDVA
02644088
MIAN
4,346
357.59 D.O.O. PLJEVLJA
02089793
MIBODD
208
6,618.94
02201771
MIGAT
D.O.O. SVETI STEFAN DRUŠTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT
4,257
5,236.06 D.O.O BIJELO POLJE
02126087
MIGROS
3,386
93,790.33
02342049
MIZOMI
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, INŽENJERING, EXPORT-IMPORT PODGORICA
67
1,036.59
02890712
MII
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UGOSTITELJSKE USLUGE PODGORICA
1,153
2,573.57
MIJANOVIC
RADAN KOJI OB AVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE KLUBU CITY CLUB - NIKŠIC
172
121.83
02853434
MIJANOVIC
COMPANY D.O.O. - ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE - HERCEG NOVI
3,295
1,109.41 IVICA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U AUTOŠOPU IN - KOLAŠIN
MIJATOVIC
443
152.04 DAVOR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELANOST AUTO-TAXI PODGORICA
MIJOVIC
2,734
698.87 DRAGANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST BISTRO BERANE
MIJOVIC
1,711
10,752.96MILOJKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR M.M - PODGORICA
MIJOVIC
3,280
4,873.52 TANJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. IVA PODGORICA
MIJOVIC
83
914.32
MIJUŠKOVIC
RADOMAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU BONACA - NIKŠIC
10
34,347.77
02642522
MIK
TRADE D.O.O. - TIVAT
66
3,128.31 INŽENJERING KONSALTING DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I PROMET NEKRETNINA
02617501
MIK-MONT
D.O.O. - BUDVA
1,938
15.00COMPANY DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
02625695
MIKA
1,895
57,643.23
02460491
MIKELI
TRADE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BERANE
602883074
1,182.90
MIKI
TRADE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT ROŽAJE
2,134
1,811.25
02642514
MIKS
2006 D.O.O. - TIVAT
4,099
1,053.65
02350955
MIL
- BOB COMPANIDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE EXPORT - IMPORT D.O.O
PODGORICA
3,684
41,149.76
02330806
MIL
- NIS TRADE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
426
3,586.84
02863979
MIL
GROUPDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, PODGORICA
256
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
468MILA
2,778.57
HASIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U COLIBRI U ULCINJU
520MILADIN
954.37 TRIPKOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. NADA - CANJ, BAR
132MILADINOVIC
315.00
NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAXI PREVOZ NIKOLA - BUDVA
765MILAN
315.00BOŠKOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORAN MEDITERANEO - BAR
1,693
MILAN
14,532.27
KASTRATOVIC AUTO TAXI
425MILAN
629.50LAZAREVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -UŠCE- ULCINJ
40102879603
MILANISDRUŠTVO
1,150.00
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAR
45202913828
MILANO
1,804.49M D.O.O. - PODGORICA
367MILATOVIC
165.00
VJEKOSLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA- BUDVA
3,016
MILATOVIC
1,939.17 MIRKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE RESTORANU SVETA PETKA
DANILOVGRAD
4,080
MILACIC
02182017
8.37
BOGDAN I ORTACI DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE O.D. PODGORICA
1,159
MILACIC
9,333.98 ZVONKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U GRAĐEVINSKOJ RADNJI SEM PO
POZIVU - PODGORICA
3,126
MILVVAS
02261391
6,645.22 DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I
USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
2,578
MILD.O.O.
02658402
623.48
PODGORICA
101MILENKO
1,989.36 VOJVODIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KAFANA PRISTAN BAR
1,438
MILEX
02422387
23,937.67
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
2,677
MILI-OAZA
02347059
644.59
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
137MILIJANA
165.00 NEŠEVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. ELBON - BUDVA
993MILIKIC
3,229.24SINIŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. MJEŠOVITE ROBE ANJA - BUDVA
4,462
MILITA
02356937
32,166.25
COMPANY DOO
4,433
MILIC
1,604.19
ALEKSANDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTOPREVOZNIK BAR
1,782
MILIC
5,400.16
DESPOTOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. MR.PIZZA PLJEVLJA
15302850311
MILIC
726.05PETROL DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
3,335
MILICEVIC
02429772
5,886.91 D.O.O. TIVAT
4,206
MILICEVIC
5,091.37 LJILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI - BAR
93402198312
MILLA-IMPEXDRUŠTVO
395,285.11
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - ULCINJ
2,732
MILLENIUM
02305291
934.24
DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI ROŽAJE
75 MILOVIC
636.94 BILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU TEKSTILNE ROBE U
NIKŠICU
1,328
MILOVIC
5,017.53 ĐURO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U AGENCIJI ZA PROMET NEKRETNINA
VRSUTA - BAR
2,937
MILOVIC
9,672.27 NENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KRUNA ULCINJ
677MILOVIC
219.77 OLIVERA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU AZZURO BUDVA
1,923
02714094
1,420.69
MILOGORICDRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
115MILORAD
122.45 ZVICER KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R.ZIKI - CETINJE
257
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
646
MILORATKA
629.91
KARAĐUZOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KRCMA KONADŽIJA
CETINJE
MILOŠ
KAŽIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PRODAVNICACHIPSY BAR
486
1,510.01
MILOŠ
1,159
02738040
762.66 COMPANY D.O.O. - PODGORICA
MILOŠEVIC
ANGELINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U MODNI STUDIO ANA - NIKŠIC
690
2,807.30
MILOŠEVIC
BRANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TRGOVINA - PRODAJNI PUNKT 513
82.70
BAR
MILOŠEVIC
DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST- IZRADA GIPSANIH ZIDNIH OBLOGA
4,051
3,308.96
PO POZIVU- NIKŠIC
MILJAN
4,336
3,217.02
MILJAN
67
58.42 OBRADOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. BROOKLYN BERANE
MILJANIC
1,710
02466368
1,495.39 VELJKO D.O.O. DANILOVGRAD
MILJANIC
1,139
166.18 STANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U OBUCARSKOJ RADNJI MILJANIC PODGORICA
MILJANIC
145
06142749
12,396.30 DŽERALDINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -TRG.NA MALO U SPEC.
PRODAVNICAMA -HERCEG NOVI
MILJANICI
COMMERCE D.O.O DRUŠTVO ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE HERCEG
676
02276348
36.96
NOVI
MILJENOVIC
VOJO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TAXI PREVOZ - KOTOR
682
10,569.00
MIM
- TEHNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O.- NIKŠIC
2,138
02448734
36,441.92
MIMDRUŠTVO
ZA TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE D.O.O.
814
02355604
15.00
MIMIS
3,684
282.84CETINJE
MIMOZA-93
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ,EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
517
02459965
365.90
MINA
COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,334
02383535
902.46
MINA-MONTENEGRO
D.O.O. ZA GRAĐEVINSKE RADOVE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,599
02734605
3,072.16
MINERVO
1,137
02718308
30,019.32 - CGDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
MINECO
1,434
02687593
11,256.39DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA PODGORICA
MINEX
MK DOO
2,043
02356023
57,004.77
2,179
MINI
02729989
4,607.98
MARKET MIA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
MINI
PEKARA BEST CETINJE
4,429
4,036.22
4,538
MINIMARKET
58.69
BRANKA SUTOMORE
MINIMARKET
DACA - BAR
3,684
44,993.53
3,870
MINIMARKET
1,190.07
ALISA - BAR
4,497
MINIMARKET
153.41
LAKICEVIC - SUTOMORE
4,614
MINIMARKET
4,078.54
LELA BAR
2,848
MINIMARKET
184.65
M M BAR
3,684
MINIMARKET
3,579.74
NIKOLA - BAR
465
MINIMARKET
53.97
NITA ULCINJ
4,503
MINIMARKET
7,642.83
SJEVER BAR
258
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,164
62,965.03
MINIC
NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST MINIC GRADNJA - PODGORICA
3,861
392.78SLAĐAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. RATAC BAR
MINIC
842MINIC
902.85TIHOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU EX CAFFE , ULCINJ
3,190
16,658.06
02351366
MIOBALTD.O.O.
ZA PROMET ROBA,UGOSTITELJSTVO I USLUGE,NIKŠIC
4,808
29,026.10
02314916
MIR
DZ DRAŠKOVIC MILENKO I DR. BIJELO POLJE
2,165
909,960.33 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O NIKŠIC
02179857
MIR-MONT
48602431203
1,498.76
MIRABODOO
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - BAR
3,477
1,656.91CO, DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, BERANE
02403056
MIRAJA
1,426
13,325.32
02674262
MIRAMI
D.O.O. - BUDVA
4,161
3,502.04 NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. NIKI ULCINJ
MIRDITA
93 MIRELA
332.44 ŠCEPANOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAXI MIRELA - PODGORICA
42402408465
6.01 TAMJANA ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. - HERCEG NOVI
MIRIS
76502466635
30.00
MIRKITANOV
DRUŠTVO ZA TURIZAM I GRAĐEVINARSTVO D.O.O. BUDVA
3,522
2,232.15
MIRKO
MICOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA
RADNJA MICOVIC MIRKO BERANE
4,575
45,953.50
02310490
MIRLAPLAST
D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM,EXPORT-IMPORT
PODGORICA
3,688
9,082.37D.O.O PODGORICA
02349949
MIRMIL
22302901692
762.34DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT - IMPORT, ROŽAJE
MIRO
3,271
1,326.04 NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. ARIJEL ULCINJ
MIROVIC
1,502
15.00 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
02701421
MIROR
67 02329042
542.96 VELIKI PIJESAK D.O.O. PODGORICA
MIROTIC
3,000
3,329.86 LJILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U TEPIH SERVIS MAJA MIROTIC
PODGORICA
534MIRSAD
2,292.61BAJROVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR M-BAZAR - ROŽAJE
2,669
14,106.66
02417162
MISAL
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
3,970
6,690.22 D.O.O. KOTOR
02395100
MISONITI
94 02926032
182.13
MISS
FRIZ D.O.O - BUDVA
3,684
5,388.90GOODD.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
02357640
MISTER
2,326
5,902.07
02145464
MIT
RADOVIC D.O.O. PODGORICA
52202795906
633.89
MITA
D.O.O. PODGORICA
2,237
13,104.15 ALEKSANDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST- ARTE DOLCE- PODGORICA
MITROVIC
4,416
24,488.66 BOGIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U AGENCIJI ZA PROMET NEKRETNINA
MITROVIC
BELI - BAR
12 MITROVIC
346.46
VASILIJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. GREMI - NIKŠIC
2,522
2,958.09 DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST MOJ LJUBIMAC - BAR
MITROVIC
3,278
202.76
MITROVIC
DUŠANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KNJIŽARI PARTENON - BAR
2,015
701.26
MIHAILOVIC
DALIBOR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. PIJAVICA , BIJELA HERCEG NOVI
259
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,070
3,582.75
MIHAILOVIC
MELANIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU MELANIJA - TIVAT
144
679.46
MICAKOVIC
MILOŠ KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TAXI - PODGORICA
4,423 COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
26,189.08
02363976
MICKO
55
77.51
MICKOVIC
MARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KAFE BAR LIFE-M NIKŠIC
5,184
4,002.60
02304830
MICO-IMPEX
SEKULIC SLOBODAN I DR. BIJELO POLJE - KOVREN
2,911
3,329.64
MICOVIC
BOŽO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. KIKA - NIKŠIC
3,114
2,536.63
MICOVIC
ŽARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. NEO NIKŠIC
1,866 PEK DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT6,806.39
02685582
MICRO
IMPORT - HERCEG NOVI
3,798
1,937.98
02309874
MICROCREDIT
MONTENEGRO PODGORICA
872
292.63
MICUNOVIC
NEVENKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. NENA ZELENIKA
2,090
339.74
02728354
MIX
- BETON DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVOI USLUGE D.O.O. - BUDVA
1,908 COMPANY DRUŠTVO ZA TURIZAM,POSREDOVANJE I USLUGE D.O.O. BUDVA
15.00
02452324
MIXAGE
3,684
285,016.59
02307464
MJEŠOVITO
DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT IZOLACIONI CENTAR D.O.O.
PODGORICA
2
129.34
02260387
MJEŠOVITO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU AMON EXPRESSBUDVA
1,875
22,068.87
02268787
MJEŠOVITO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU FOLIAPAK BIJELO POLJE
1,242
105,532.57
02254077
MJEŠOVITO
PREDUZECE ZA TRGOVINU I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU MODRO - PODGORICA
1,788
34,558.72
02734516
MK
- SISTEMDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
818
5,083.07
02388553
MK-KOMPANI
D.O.O. - BIJELO POLJE
3,380
1,429.97
MLADENOVIC
SLAĐAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.T.R.KONI TREJD - MONT ROŽAJE
3,788 RESTORAN INTERMECO BUDVA
16.89
MLECNI
605
4,841.94
MLIJECNI
RESTORAN CALABRIA ULCINJ
5,195 D.O.O. BUDVA
1,295.11
02101220
MLOBBY
65
3,550.73
02868598
MLJEKARA
SUNCED.O.O. - ULCINJ
1,215
1,647.44
02703645
MM
GROUPDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
409JAKOVLJEVICDOO ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT, NIKŠIC
40.28
02755017
MM
3,998
17,727.51
02067846
MM
KOMERC D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, MARKETING, ŠPEDICIJU,
SAOBRACAJ, PROIZVODNJU I USLUGE EXPORT-IMPORT - TIVAT
37 PHARM DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
3,664.72
02858126
MM
128 STANDARD A.D. NIKŠIC
170,491.52
02100134
MMK
814- SOLARDOO ZA GRAĐEVINARSTVO, TURIZAM I USLUGE - BAR
15.00
02651122
MN
1,896
6,867.97
02389886
MN-LAZIINA
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
731 DESIGNDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
871.90
02750015
MNB
3,684
6,859.73
02327031
MNG-JANKOVICD.O.O.
PODGORICA
1,882
35,970.72
02649691
MNE
- AUTO D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
2,194COMPANY D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE - KOTOR
439,674.36
02632152
MNW
260
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,335
15,585.38
02327848
MO
COMMERCE D.O.O. PODGORICA
451
1,464.51
02064286
MOBIL
COMERC D.O.O ZA TRGOVINU, TURIZAM, MARKETING, UGOSTITELJSTVO I USLUGE
PODGORICA
277
6,871.34
02359448
MOBITELD.O.O.
ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
3,051
81,119.93 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
02326540
MOBRIDGE
1,867
15.00
02648610
MOGREN
PROPERTY DEVELOPMENTD.O.O. - PODGORICA
1,482
109,018.80
02260204
MOGREN
TRADE D.O.O. BUDVA
2,246
19,138.35 CONSTRUCTIOND.O.O. PODGORICA
02648792
MOGREN
3,247
142.13 STUDIO ZORAN - BAR
MODNI
55
285.39 STUDIO JELENA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
02802619
MODNI
3,959
13.39 STUDIO M.O. DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
02159813
MODNI
836
1,246.47
02734940
MODNI
STUDIO PALOMADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU , PODGORICA
690
84,649.59
02841886
MODNI
STUDIO SOLO TU D.O.O. BUDVA
2,477
14.65
02351749
MOJANOVICI
D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I UGOSTITELJSTVO
408
11,932.12
02786621
MOKA
TRANSDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PREVOZ I
PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT, PODGORICA
460
767.22
MOLABECIROVIC
JASMIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. PORTO BELLO ULCINJ
460
4,002.59 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT-IMPORT, UGOSTITELJSTVO I
02883457
MOLLOKO
USLUGE ULCINJ
2,265
5,053.82ZECEVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. ANTIKA - BIJELO POLJE
MOMIR
17
3,251.01
02745984
MON
PRESS D.O.O. - PODGORICA
800
11,625.46DOO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO,PROMET I USLUGE, BAR - VIRPAZAR
02442680
MONACH
1,539
45,880.14 CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
02440296
MONEGRO
1,157
5,102.01LESD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT, PODGORICA
02641216
MONIJA
3,684
47,950.33
02310180
MONITAS-TRADE
ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU D.O.O. BUDVA
2,125
1,593.95
MONIC
HAJRO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KIOSKU BRZE HRANE BURGER ROŽAJE
1,679
29,597.48 GROUP DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE D.O.O. ŽABLJAK
02683571
MONNEG
86
12,322.62
02621177
MONRE
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
1,403
194.72- UMBRIADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
02714213
MONT
2,491
91,305.35
02427842
MONT
AMERICA PROPERTIES DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SVETI STEFAN
114
76,730.95
02822814
MONT
VOYAGE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
1,865
1,756,946.51
02386542
MONT
DOMUS D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORTIMPORT,PODGORICA
3,349
123.78PLAST D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - CETINJE
02342197
MONT
767
22,698.45
02451077
MONT
PROJECT D.O.O. DRUŠTVO ZA INVESTICIJE, INŽENJERING, PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE
- KOTOR
1,980
1,760.44
02688298
MONT
TRADE D.O.O. - BUDVA
2,420
48,812.93
02399873
MONT-ROYAL
D.O.O. ZA TURIZAM,PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT BUDVA
1,886
13,735.23
02345170
MONT-SUVENIR
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. DANILOVGRAD
261
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,417
16,174.01
02677202
MONT-SWEETS
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET
ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
430
319,500.33
MONTAVAR
METALNA INŽENJERING DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA
02877678
PROIZVODNJU, MONTAŽU, TRGOVINU I USLUGE - NIKŠIC
1,672
408.34
MONTAGNE
NOIREDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
02630648
333
1,018.71
MONTAGUE
STEIN DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
02693682
969
8,232.05
MONTANA
II
814
15.00
MONTE
- ADA DRUŠTVO ZA TURIZAM I PROMET NEKRETNINA D.O.O. - BUDVA
02700301
125
33,740.62
MONTE
- CO D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO I PROMET NEKRETNINA - BUDVA
02714523
1,811 ARENA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
2,614.27
MONTE
02711001
82
6,142.52
MONTE
AS CGDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, PODGORICA
02751135
486
3,819.76
MONTE
BROKER A.D. - BERANE (RJEŠENJEM KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI BR. 04/502430916
344/27-13 OD 17.07.2013.GOD. ODUZETA DOZVOLA ZA RAD)
2,138 VUKS DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
42,783.13
MONTE
02452707
2,999 GENK D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
19,763.57
MONTE
02445433
690
5,843.52
MONTE
KARLO D.O.O ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE BIJELO POLJE
02077922
1,108 KRISTO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANE
159.25
MONTE
02632691
814
15.00
MONTE
MEDIC DRUŠTVO ZA USLUGE ,TRGOVINU I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
02646722
1,726 MENA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA INVESTICIJE - PODGORICA
710,199.44
MONTE
02428946
(RJEŠENJEM PRIVREDNOG SUDA PODGORICA (P.BR.293/11 OD 21.07.2011 GOD. ODRE. PRIVRE.
MJERA OTUĐENJA I OPTER. NEPOKRETNOSTI )
2,477 NACA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA
198.72
02310503
MONTE
I USLUGA, EXPORT-IMPORT PODGORICA
472
405.62
02388782
MONTE
PLAST D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
(RJEŠENJEM ST.BR.449/14 OD 21.11.2014.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
2,494 SKY D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
5,558.17
02431050
MONTE
2,112 SCANDIC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,
1,441.66
02702789
MONTE
UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE - BUDVA
2,121 FISCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, USLUGE I POSREDOVANJE, EXPORT-IMPORT
15.00
02414457
MONTE
- PODGORICA
653
3,411.54
MONTE
CASA - BAR
867
9,227.22
02668238
MONTE-AZIJA
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
2,121
1,419.75
02376806
MONTE-JAVOR
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I
USLUGE ŽABLJAK
2,168
43,483.67
02664275
MONTE-M.R.M.D.O.O.
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, INŽENJERING, MARKETING, SAOBRACAJ,
TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, PROMET ROBA I USLUGE EXPORT - IMPORT PODGORICA
3,684
21,382.71
02323958
MONTEVINO
D.O.O DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I TRANSPORT BAR
1,714
561,052.00
02310473
MONTEGARD-GARDAŠEVIC
O.D ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE HERCEG NOVI
107
185.08
02629135
MONTEGRAD-INVEST
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
3,537
2,593.73
02350475
MONTEGRIN
CETINJE
1,185
200,848.52
02408325
MONTEGROSSO
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA , BAR
262
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
814
30.00
MONTEDA
02722593
TRADE DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO,
PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT - TIVAT
1,595
279.75
MONTEDRVO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU , BIJELO POLJE
02432170
3,590
13,076.30
MONTEERDOGLIJAD.O.O.
DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
02295156
1,081
681.75
MONTEŽIV
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, NIKŠIC
02661942
1,973
2,323.10 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE
MONTEZIG
02382156
- ŽABLJAK
1,077
447.51
MONTEKO
WELLNESS D.O.O. - PODGORICA
02683342
4,516
23,505.14 PROM DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU NA VELIKO I MALO - NIKŠIC
MONTEKUK
02262517
268
1,320.94
MONTELEO
D.O.O. - DANILOVGRAD
02649632
300
1,494.47
MONTELINK
MARKETING DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU HERCEG NOVI
02904675
1,839
642,389.15 D.O.O. - PODGORICA
MONTEMAL
02647389
1,692
484.33
MONTEMARE
SURVEYSDOO PODGORICA
02664348
6
11,235.93 - BAU D.O.O. ULCINJ
MONTEMAX
02964651
410
27,834.44
MONTENAPO
GROUPDOO PODGORICA
02771888
94
7,152.82
MONTENEGRINO
DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE
02072785
TIVAT
899
11,923.24
MONTENEGRO
& ITALIJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT
02371316
PODGORICA
1,101
2,459.00
MONTENEGRO
- NORDD.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA, BUDVA
02718006
107
138.10
MONTENEGRO
ADRIATIC ESTATE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
02626276
4,034
372.57
MONTENEGRO
BRZA HRANA D.O.O. PODGORICA
02385538
3,758
MONTENEGRO
69.31
BUSŠPED D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BAR
02319772
1,598
33,348.82
MONTENEGRO
VENTURE PARTNERS D.O.O. - BUDVA
02648458
984
MONTENEGRO
17,638.41
GORA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
02802252
107
15,731.49
MONTENEGRO
D.O.O.ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I POSLOVNE AKTIVNOSTI - BAR
02046172
194
MONTENEGRO
90.00
LAND DOO PODGORICA
02446758
1,938
15.00
MONTENEGRO
MEDIA DRUŠTVO ZA USLUGE REKLAME I PROPAGANDE D.O.O. - BUDVA
02713179
1,455
MONTENEGRO
16,097.29
MURIC HOLDING DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ,EXPORT02690543
IMPORT - ROŽAJE
163
43,734.86
MONTENEGRO
PERFECT ESTATED.O.O. BUDVA
02635461
1,775
104,513.27
MONTENEGRO
PROJECT D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT 02630745
HERCEG NOVI
725
6,075.67
MONTENEGRO
02755068
RESORT DEVELOPMENT HOLDING BAD.O.O. PODGORICA
339
2,257.64
MONTENEGRO
02642166
SERVICE COMPANY - MSC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA
PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
492
211.50
MONTENEGRO
02773554
TRAVEL & TOURSDOO BUDVA
96
13,635.61
MONTENEGRO
02397463
HOLIDAYS D.O.O. DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET
ROBE I USLUGA,EXPORT-IMPORT BUDVA
171
38,597.56
MONTENEGRO
02778157
CONNECT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA
TELEKOMUNIKACIJE - PODGORICA
263
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj*
02466392
MONTENEGRO
5,409.31
601
CONSULT D.O.O. - BUDVA
MONTENEGRO
02897628
2,801.94
311
YACHTING AGENCY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
MONTEPRANZO
02269066
506,821.22
3,583
- BOKAPRODUKT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I
USLUGE - TIVAT
MONTEPRANZO
D.O.O. BUDVA
02268205
1,235,962.24
4,264
MONTEROD.O.O.
BUDVA
02761416
448.12
149
MONTERRA
D.O.O. ,BEOGRAD - DIO STRANOG DRUŠTVA ,BUDVA
02693780
12,875.36
1,672
MONTES
D.O.O. - BAR
02914298
29.14
53
MONTESTATE
DRUŠTAVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
02464942
1,540.64
51
MONTEŠPED
- BARDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
02720523
345,267.74
272
MONTINFO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU ,PROIZVODNJU
02635941
908.40
2,036
,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
MONTREASUREDRUŠTVO
ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU D.O.O. BUDVA
02665816
11,008.69
384
MORACANINDOO
ZA PROMET I USLUGE PODGORICA
02760096
95.00
75
MORO
02669595
144.17
146 MOU D.O.O. - BUDVA
MOS
02375818
15.00
2,121D.O.O. UVOZ-IZVOZ - PODGORICA
MOST
02690101
15.00
814 MEDIAD.O.O. BUDVA
MOTORSHOP
- TRADEDOO ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
02654075
409.52
34
MOUNTAIN
BLACK D.O.O. PODGORICA
02651483
69,648.18
1,754
MOHETIALE
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU
02668050
659.30
2,418
,USLUGE I POSREDOVANJE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
MOC
02460521
1,301.85
2,239D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
MP
BEDEM DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
02387786
531,911.80
1,468
MP
02447452
7,919.20
55 COMERCE DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT- PODGORICA
MPB
02767996
15.00
814 TECHNOLOGIE DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. - BUDVA
MR
02699257
15,862.92
954- GRAMAR DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
MR
2007 D.O.O. TIVAT
02685876
808.80
2,105
MR
02834847
436.83
47 STEFAN BRAUN MONTENEGRO DRUŠTVO S AOGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
MRAV
- D DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
02978652
5,089.04
89
MRVICA
02677270
336.07
1,836 D.O.O. - PLJEVLJA
MRDAK
983.39
10
VLADIMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - VULKANIZERSKA RADNJA VULEX PODGORICA
MRDAK
NADA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U UGOSTITELJSKOJ RADNJI - BIFE BOR 82.62
388
PLJEVLJA
MRIJA
02646188
269.40
1,742 D.O.O. - TIVAT (RJEŠENJEM ST.BR.236/10 OD 17.01.2011.GODINE POKRENUT STECAJ)
MRKAIC
13,059.56
1,570 BOŽIDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.T.R. ZLATARSKA RADNJA NIKŠIC
MRS-3
02388022
7,291.97
2,970 DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU D.O.O. KOTOR
MSM
02445239
231.51
1,475INVESTFONDDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
MSN
02399008
931,030.56
1,606
COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - ULCINJ
264
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,425
1,172.21
MSP02427176
MONTENEGRO SECURITY PRINTING- IZRADA I PERSONALIZACIJA DOKUMENATA D.O.O.PODGORICA
1,525
12,244.12
MT
ZECEVIC CO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
02290456
2,070
31,225.50
MT
INŽENJERINGD.O.O. ZA PROJEKTOVANJE,INŽENJERING,PROMET I USLUGE - MOJKOVAC
02308363
1,039
1,103.55 D.O.O. - BUDVA
MTERRA
02786893
1,129
129.81 DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO-TAXI PODGORICA
MUGOŠA
443MUGOŠA
271.27 NENAD - TAXI PREVOZ
2,047
4,638.67 ŽELJKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. ŽIR 2 - CETINJE
MUDREŠA
2,202
2,149.70
MUZUROVIC
ARNELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. DARIS - BIJELO POLJE
3,936
6,851.45 DENIS KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MD - ROŽAJE
MUKOVIC
1,658
580.96
MUKOVIC
MERVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - FAST FOOD MM BIŠEVO - BAR
2,121
15.00 SMART SYSTEMS D.O.O. ZA INŽENJERING ,PROJEKTOVANJE ,PROMET I USLUGE MULTI
02453487
PODGORICA
1,874
1,682.32
MURATOVIC
ĐINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFICU YELOU MOON PODGORICA
2,680
2,533.32
MURATOVICA
ELDIJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R.AVANTI- PLJEVLJA
77502068974
68,888.71
MURIZ
D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO,PROIZVODNJU,TRGOVINU I POSLOVNE AKTIVNOSTI BAR
534MURIC
2,319.47
ESAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U VULKANIZERSKOJ RADNJI
CONTINENTAL - ROŽAJE
3,821
1.35 ZENO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO-PREVOZNIK ROŽAJE
MURIC
2,007
1,969.75
MUSIC
EMIRA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - CEVABDŽINICA GURMAN - PLAV
1,775
23,455.48 ALEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U MARKETU EMA - SUTOMORE
MUSLICIC
1,658
938.59
MUSLICIC
SANIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PILJARI EMA SUTOMORE- BAR
1,557
621.60
MUSTAJBAŠIC
MUJO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOSTI KAFE BAR POMORAC PODGORICA
174MUSTAFIC
2,972.10 MIRSAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - SURKOD MIRSA ULCINJ
16 02944103
140.14 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
MUTFAK
3,022
252.68
MUHADRI
ISUF KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PEKARI KALJAJA - ULCINJ
2,291
703.42
MUHADRI
SHEHAJDIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PEKARSKOJ RADNJI IZVOR
PODGORICA
1,937
3,189.97 SYLE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PEKARI ZETA- GOLUBOVCI,
MUHADRI
PODGORICA
2,097
470.13
MUHADRI
TAFA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PEKARI MLADOST - PODGORICA
1,215
4,603.04 HANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ADRIATIC - KOTOR
MUHADRI
2,111
762.43
MUHADRI
XHELAL KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PEKARI JADRAN KOTOR
438MUHAREMOVIC
1,218.88
ESMA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU REKVIZITA ZA PLAŽU
I BIŽUTERIJE AQUA ULCINJ
475MUHAREMOVIC
2,967.23
NAFIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - SUR ARIONA - ULCINJ
12202959186
77.75 D.O.O. - PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR. 393/14 OD 12.11.2014 GOD. POKRENUT STECAJNI
MUCIC
POSTUPAK)
1,049
694.89 ĐORĐIJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U ZANATSKOJ STOLARSKOJ RADNJI
MUŠIKIC
MUŠIKIC NIKŠIC
265
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
2,495
MUŠIKIC
26,464.90MILAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KAFE - KUHINJA - BUDVA
4,834
MUŠKA
7,653.30FRIZERSKA RADNJA BORO CETINJE
2,434
MUŠKI
386.54 FRIZERSKI SALON MODERN 2000 ULCINJ
1,430
MUŠKI
7,162.19
FRIZERSKI SALON NADA - NIKŠIC
387
MUŠOVIC
02666286
1,594.54 COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,836
MF
02746735
11,850.98
CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
3,337
MC
02415194
3,076.49
PITE DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. - BUDVA
814
MC
02288184
30.00
QAUY KLIMA D.O.O. - ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE - BUDVA
1,626
MYZO
02793555
7,692.49
& NAQI DOO ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO - ULCINJ (RJEŠENJEM ST.BR. 485/14 OD
09.12.2014 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
N1,228.21
& Z DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
1,343
02733340
N&B
MINI MARKET BAR
1,733
3,428.15
N&S
D.O.O. EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
186
02680190
3,268.86
N-FRUIT
2,121
02401185
15.00 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
N.B.A.
COMPANY, DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, D.O.O. BUDVA
3,376
02405083
14,511.43
N.V.O.
UDRUŽENJE MAKETARA - SUPER GALEB - NIKŠIC
3,160
02305127
8,750.10
N.V.O.
FONDACIJA VETERANI PODGORICA
534
02678934
1,152.07
N.V.O.
1,756
02750791
620.00ŠAMPION - BAR
N.J.A
D.O.O. - PODGORICA
146
02931508
164.43
N.K.B.
TURIST COMERC D.O.O. - BUDVA
936
02067749
62,892.29
N.N.T.
1,223
02680254
192.56KASTRIOTI SH.P.K. PRIŠTINA DIO STRANOG DRUŠTVA - KOTORU
4,244
N.O
02326272
13,877.80
HOMONT D.O.O. PODGORICA
NA
GRAMD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICA
814
02618770
15.00
1,574
NAVASSA
02652668
1,227.02 D.O.O. - PODGORICA
NADA
LUKAC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -PRODAJA STARE POLOVNE ROBE339
6,975.85
KOTOR
NADIA
992
73.24 MYKHAILOVYCH KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU NAĐA - KOTOR
3,355
NADIJA
222.16 - TIVAT
NAJS
528
02368587
15.00 & TIN DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU,
UGOSTITELJSTVO, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT IMPORT TIVAT
3,366
NAM
02349841
4,569.36
& SIDROD.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE TIVAT
1,396
NAMOS-LUX
02385201
420,823.13 ARREDO CASA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT- IMPORT PODGORICA
860
NANO
02779382
46,547.74
D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO, PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT
ULCINJ
602780712
NAPAD.O.O.
10.91
ROŽAJE
265
NAR
02669170
162.96
- MAR DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I KONSALTING, D.O.O. BUDVA
1,042
NAR
02415445
4,680.16
TEX D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
3,481
NARODNA
1,072.95 KUHINJA BOSNA IBRAHIM JASER PLAV
266
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
3,998
NASRADINI
02343274
38,832.43 COMPANY D.O.O. ULCINJ
335 NATALIJA
872.30
ŠUKOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST STR NATAŠA BUDVA
3,993
NATAN
417.28 PODGORICA
143 NATAŠA
325.99 KOVACEVIC KOJ AOBAVLJA PRIVREDNU DJELATOST KAFE BAR GUESS - NIKŠIC
1,041
NATAŠA
313.13 MITROVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. STAR SHOP - BUDVA
4,035
NAFAKA
02344203
65,143.92CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
1,899
NACIONAL-INŽENJERING
02085313
148.22
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU- ROŽAJE
776 NADŽIJA
2,216.73 BAKOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR BAKOVIC - PLAV
339 02762838
NAŠ
68.42DOM - BOKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
55 03000737
NV
159.19
- RATAC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
1,459
NVO
02199998
63,847.42
HUMANITARNO UDRUŽENJE - RUKA PRIJATELJA PODGORICA
2,544
NVO
02399172
3,463.37
KLUB EKOLOGA KOMUNALAC - NIKŠIC
3,788
NVO
02386666
1,201.44
SKI KLUB DURMITOR - NIKŠIC
229 02719509
NGM
22,014.30
GROUP MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICA
3,998
NEBIMPROM
02123479
3,449.84
DOO
2,456
NEVLADINA
02349043
3,166.31
ORGANIZACIJA GRAĐANSKI FORUM NIKŠIC
2,477
NEVLADINA
02443783
319.95
ORGANIZACIJA EURONET - ROŽAJE
4,010
NEVLADINO
02008432
16,783.96 UDRUŽENJE AUTO - MOTO DRUŠTVO HERCEG NOVI HERCEG NOVI
324 02005395
NEVLADINO
1,458.13
UDRUŽENJE AUTO-MOTO DRUŠTVO BUDVA BUDVA
2,417
NEVLADINO
02411504
2,488.04
UDRUŽENJE INSTITUT ZA TURIZAM PODGORICA
46 02332396
NEVLADINO
4,105.69
UDRUŽENJE OMLADINSKI KULTURNI CENTARPLJEVLJA
65 02851741
NEVLADINO
923.94
UDRUŽENJE TARTANA - KOTOR
2,146
NEVLADINO
02332736
2,079.38
UDRUŽENJEKLUB FILATELISTA-ALBUMPREDSJEDNIKA RADULOVIC SLOBODANA IZ
NIKŠICA
3,684
NEDELJKOVIC
02364182
1,058.12
JOGO MARKET COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT PODGORICA
3,814
1,659.18
NEDELJKOVIC
RADMILA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI RADA BUDVA
611 NEDOVIC
2,053.87 ANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TEZGA NA PIJACI BALKANSKA CARICA
NIKŠIC
1,710
02772965
2,231.21
NEĐO
TIMD.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE, HERCEG (NA OSNOVU PRESUDE
OSNOVNOG SUDA U H.NOVOM K.BR.70/11 UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
3,730
02365502
13,737.42 TELEVIZIJA O R I O N KOLAŠIN
NEZAVISNA
2,628
02362660
144.73
NEZAVISNI
SINDIKAT PIVARE TREBJESA A.D. NIKŠIC
1,621
2,236.74 IRENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU IN- PLAV
NEKOVIC
2,488
02688107
293.39
NEKREMONT
DOO PODGORICA
3,508
02116715
2,954.50
NELEX
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,
EXPORT-IMPORT (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
156 02932059
4,792.43DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ROŽAJE
NEMUS
814 02469910
NENA
30.00 TEX DOO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BUDVA
267
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,899
NENAD
12.41 VUCKOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - NIKŠIC
24
NENAD
59.56 KRGOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. PEDO BIJELO POLJE
346
NENAD
2,935.62PAREZANOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR LAVIRINT - BUDVA
2,287
NENADOVIC
2,630.53
MIRA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. GRIL PARK - RISAN
2,057
NENEZIC
1,240.67 DANIJELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNSOT -TURISTICKI INFO PUNKT- BUDVA
3,106
NENEZIC
3,379.93 ŽARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.T.R .MESARA - PLUS - PLJEVLJA
149
NEP
02900629
9,018.06
BU2 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT, BUDVA
1,879
NERO
02683377
1,509.62
TERRAD.O.O. PODGORICA
4,001
NESTOROVIC
3,141.34
MILAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NARODNA RADINOST UMJECE NIKŠIC
NESTOROVIC
MILENKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U ZANATSKOJ RADNJI
3,688
86.14
VODOINSTALATER - BAR
NET-EXPRESS
D.O.O. - BUDVA
482
02641992
16,454.00
NETTO
- PROM D.O.O. ZA PROIZVODNJUPROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT -PODGORICA
13
02347555
2,153.13
NECACOM
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
976
02415402
901.89
NEŠ
DRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT D.O.O. - BUDVA
3,009
02446413
219.89
NEW
LINE DRUŠTVO ZA TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE ,DRUŠTVO SA OGRANICENOM
2,096
02431319
52,361.91
ODGOVORNOŠCU - CETINJE
NEW
MIBAL DRUŠTVO ZA SPORTSKI MARKETING, PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
1,097
02344599
488.77
NEW
PRESS D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,970
02682079
12,053.83
NEW
1,510
02468824
15.00FLOWER DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
3,302
NEW
02434857
6,486.09
YORK D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET ,UGOSTITELJSTVO I USLUGE EXPORT-IMPORT ULCINJ
492
NEWSPAPERDIRECT
02463334
4,077.02
CG D.O.O. - BAR
NIAN
GRADNJA DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. - BUDVA
1,797
02678080
125,827.89
4,106
NIBA
02091674
7,308.76
D.O.O. PODGORICA
NIBEK
ART D.O.O. - BAR
18
02778823
1,032.97
104
NIVA
02467267
2,570.90
- IN DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
NIVAX
2,121
02626403
15.00 TRADED.O.O. PODGORICA
174
NIVEL
02710056
1,092,610.50
- INVEST D.O.O. - BUDVA
NIVEX
4,457
9.22 BUDVA
NIGHT
4,009
953.99 CLUB CIN-CIN
NIJANSA
3,806
02315190
32,374.22DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, PROMET ROBA I USLUGA
TIVAT
NIKA
- MONTDRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROMET NEKRETNINA D.O.O. BUDVA
86
02686996
129.60
867
NIKA
02816326
50,583.64
PRO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET MLIJEKA I POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA - NIKŠIC
NIKI
- COMPANI D.O.O. PODGORICA
108
02395436
30.00
2,925
NIKITOVIC
713.76
MILIKA - KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. TEODORA - NIKŠIC
NIKOLA
523
1,589.30BATRICEVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST IZNAJMLJIVANJE LEŽALJKI I
SUNCOBRANA NA PLAŽI - BAR
268
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
17 02441527
56,105.67
NIKOLA
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANE
333 NIKOLA
4,534.89TEŠOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST SZR STOLARSKA DJELATNOST
PERGOLA - KOTOR
529 NIKOLIC
315.00 BORIS KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R.BBN - BUDVA
599 NIKOLIC
649.69 MARIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU MAJA- NIKŠIC
1,908
9,896.37 MILORAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U MINI MARKETU ANTONIJA - PERAST
NIKOLIC
- KOTOR
495 NIKOLIC
1,021.62 NOVO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KONOBA KVISKO - NIKŠIC
2,750
5,899.71
NIKOCEVIC
ESMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U TRGOVINSKOJ RADNJI BAKI PLAV
443 NIKOCEVIC
221.51
IVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U PODGORICI
1,598
109.84
NIKCEVIC
VASO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U GALERIJI GEA - PODGORICA
1,203
127.20
NIKCEVIC
ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE TUCANDELLA - BAR
2,687
8,082.21 RADULE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U ELEKTRO SERVISU - NIKŠIC
NIKCEVIC
2,627
15,698.07
02371324
NIMANBEGU
& CO D.O.O. ZA TRGOVINU,TRANSPORT,UGOSTITELJSTVO,TURIZAM I USLUGE
ULCINJ
1,041
13,023.95D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - BUDVA
02369125
NIMITAB
318 NINA
500.94
ĐUROVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU NINA
CETINJENINA
1,188
2,054.75
02753022
NINA
PETROL D.O.O. ZA PROMET NA MALO NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA, KOTOR
4,080
8,962.80MONT DOO
02112442
NINELA
4,588
3,253.93
02277387
NINEXDRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
4,290
3,354.45
02349060
NININIDRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
368 02922657
2,073.51
NIP
TRADE D.O.O. PODGORICA
152 02448050
12,854.35 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
NIRWANA
3,684
8,015.03
02249570
NISA
COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,337
6,266.42
02243296
NIFISD.O.O.
CETINJE
2,210
51,482.19
02430525
NIHON
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET, UGOSTITELJSTVO I USLUGE EXPORT-IMPORT ULCINJ
142 02440962
1,096.32
NK
BROKER A.D NIKŠIC
83 02894904
645.57
NK
ENERGIJA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
668 02736730
2,772.67
NO
LIMIT BEAUTYD.O.O. PODGORICA
48 02836700
1,148.78
NO
LIMIT FUN DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
2,503
384.42GRADDOO PODGORICA
02678071
NOVA
76 NOVAKOVIC
381.81
DANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KLUB PENZIONERA VIRPAZAR - BAR
2 NOVAKOVIC
7,985.50
DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.T.R. DELFIN BUDVA
1,693
1,542.78
NOVAKOVIC
DUBRAVKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - S.T.R. ONOGOŠT - BUDVA
1,388
11,621.37 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
02737914
NOVEMBAR
247 02424266
20,274.31
NOVEX
TRADE D.O.O. - PODGORICA
765 02374722
30.00GRADING D.O.O. ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, PROMET ROBA I USLUGE - BUDVA
NOVI
269
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Matični
Dani IznosNaziv
blokadebroj*
blokade
NOVI
02446391
DOM DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
11,564.79
2,594
NOVOX
02331756
394.45 D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
4,253
NOKI
02426099
BEACH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - ULCINJ
95,265.86
2,092
(DOPUNSKIM RJ. OS.SU. U UL. I.BR.498/12 OD 20.09.2012. ODREĐENA ZABRANA RASPOLAGANJA
SA ZAPLIJENJENIM UDJELOM KOL NUSHIA)
NOMAR
15.00 DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
304 02634716
NONO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
1,600.85
923 02762927
NORVEŠKA
. NO D.O.O. ZA PROMET I USLUGE BAR
15.00
814 02423278
NORD
DAL D.O.O ZA PROMET ROBA I USLUGA SUTOMORE
02274736
4,161.22
3,533
NORD
CO DRUŠTAVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU -PODGORICA
13,027.98
283 02631733
NORDEL
21,636.64GROUPD.O.O.PODGORICA
593 02845750
NORDIC
30,077.40D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
397 02295482
NORDMIL
CG DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA KONSALTING,
02424142
727.75
2,067
PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I FINANSIRANJE - PODGORICA
NORDWOOD
MONTENEGRO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. 02712288
6,680.47
1,752
BUDVA
NOSAVA
1,181.30 MONTENEGRODRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. BUDVA
648 02719134
NOCIC
SUZANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST VISION - BUDVA
7,157.16
1,223
NOCNI
BAR DON TUZI
3,592.21
3,733
NOCNI
150.09 BAR FLORIDA ANDRIJEVICA
4,272
NSM-TRADEDRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
02797518
15.00
1,516
NUKI
TRADE DOO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
02397323
2,845.72
1,545
NURKOVIC
15,038.61 MEHSUDIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. DINA - ROŽAJE
2,505
NURKOVIC
4,095.11 NAZIM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. XL ROŽAJE
2,522
NJEGOŠ
02757320
554.43 MONTENEGERODRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, BUDVA
1,727
NJEGUŠI
02631601
7,181.95 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
2,445
O1,509,990.12
R B I S D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
02090465
1,986
O.D
ALDAN ROŽAJE
02045320
12,135.69
5,156
O.D
HARI-TRANS - BERANE
02102129
255.54
4,758
O.D.
ADING - PLJEVLJA
02301474
31,302.65
4,855
O.D.
INKA - KOVACEVIC EXPORT- IMPORT PODGORICA
02271184
674.72
3,303
O.D.
INTERKOD PLJEVLJA
02346311
248,666.22
2,531
O.D.
AS PROMET MUGOŠA PODGORICA
02275490
2,541.01
4,252
O.D.
ATLANTIC- COM RACIC JOVO I DRUGI -BERANE
02315688
35,510.26
4,674
O.D.
02318539
15.00BAJRA B & S PODGORICA
2,121
O.D.
BOR- INTERNACIONAL PLJEVLJA
02295954
6,676.54
4,524
O.D.
DABSA INŽENJERING DABETIC MIOMIR I DRUGI IZ BERANA
02314762
148.81
4,211
O.D.
DOMAZETOVIC I DRUGI H.NOVI
2,232.24
51 02331403
O.D.
19.92DUGA ROŽAJE
5 02051036
270
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
3,838
4,471.97
O.D.
02308070
ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO I USLUGE GRGUREVIC - VEMI KOTOR
4,815
1,148.12
O.D.
02142198
LESSON - COMMERCE, ZAJMOVIC MIRSAD I DR. BIJELO POLJE
5,004
636.03
O.D.
02247569
MIGOSS BERANE
4,054
1,456.22
O.D.
02062607
NINO - BERANE
4,479
5,156.25
O.D.
02168952
PREVOZ - PRODUKT - ROŽAJE
4,482
3,268.91
O.D.
02327899
PREMOVIC BERANE
3,580
2,732.43
O.D.BJELUA
02337215
BIJELO POLJE
3,742
1,670.04 -TRGOVINA, MOJKOVAC (RJEŠENJEM ST.BR.31/07 OD 23.05.2007.GODINEPOKRENUT
O.D.D.R.D.
02402181
STECAJ)
2,474
384.05
O.D.DABANOVIC-ŠPED
02326051
I ORTACI PODGORICA
1,819
72,318.02
O.D.DELTA-MOS-ŠILJEGOVIC
02363062
ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO PROIZVODNJU TURIZAM I
UGOSTITELJSTVO H-NOVI
2,935
15,064.84
O.D.ZA
02197871
PROIZVODNJU,PROMET I USLUGECITTI- GUSINJE
2,295
179,233.98 ANDRIJEVICA
O.D.ZODIJAK
02280604
4,723
22,686.48
O.D.INPRODŽAS
02044706
ROŽAJE
3,379
2,278.38
O.D.MIKULIC
02336553
I ORTACI PODGORICA
4,211
94.00
O.D.MIPROMBERANE
02297604
2,561
4,419.18
O.D.PRIZMA
02078465
BIJELO POLJE
4,497
1,250.49
O.D.RADOVIC
02311755
BUDISLAV & COMPANY ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT
PODGORICA
3,924
775.06
O.D.SALVIJA
02070561
COMERC PLJEVLJA
2,232
221.00
O.D.STEFAN-KOMERCJOKSIMOVIC
02282950
SLAVICA I DR. - BERANE
363
516.58
O.D.ŠKANATA
02329425
- TOURS I ORTACI DRUŠTVO ZA PROMET I PRUŽANJE TURISTICKO
UGOSTITELJSKIH USLUGA - BUDVA
2,077
29,794.51
O.L.02632861
BOSS PROPERTIESDOO ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
1,133
421.01 R D.O.O. - PODGORICA
OBALA
02810441
192
9,383.20
OBALA
02654814
CONSTRUCTIONDOO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE - BAR
4,069
42.87
OBNOVA
02376369
TRADE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I
USLUGE BAR
24
2,247.23
OBNOVA-PREMIS
02051354
A.D. HERCEG-NOVI
1,529
560.75
OBRADOVIC
ANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - FRIZERSKI SALON ANA - BERANE
3,819
6,046.53
OBRADOVIC
JELENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. STAR BUDVA
1,152
12,662.21
OBRADOVIC
LJUBINKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KIOSKU 14 JANUAR BIJELO
POLJE
51
613.28
OBRADOVIC
MILENKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SUR BORSALINO BAR
3,260
4,564.47
OBRADOVIC
SAVO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. DRAGANA ŽABLJAK
2,455
531.97
OBRADOVIC
SAŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KOD MIME HERCEG NOVI
3,980
3.32
OBRADOVIC
SILVIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU ISPOD HOTELA NIKŠIC
- SUTOMORE
3,684
4,526.58DRALONI TIVAT
OBUCA
271
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,600
4,357.88 , JAGANJAC GANO - NIKŠIC
OBUCAR
3,699
141.15 MUSKO VL. DIZDAREVIC MUSTAFA BIJELO POLJE
OBUCAR
1,543
7,292.48
OBUCARSKA
RADNJA AS BERANE
3,754
96.66
OBUCARSKA
RADNJA BAR
1,930
5,624.37
OVLAŠCENI
02627353
UCESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI ANGLO BROKER DILER A.D. PODGORICA (ODUZETA DOZVOLA ZA RAD RJEŠENJEM KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
BR.04/5-1186/10-08 OD 06.11.2009.GODINE)
1,041
5,754.73
OVLAŠCENI
UCESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI EURO BROKER A.D. (AKCIONARSKO
02433966
DRUŠTVO) - BUDVA (DANA 29.02.2008. RJEŠENJEM KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
ODUZETA DOZVOLA ZA RAD)
1,313
239.08
OVLAŠCENI
UCESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI MONTENEGRO BROKER DILER AD
02654458
PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE I ODUZETA DOZVOLA ZA RAD
RJEŠENJEM KHV OD 09.02.2010)
132
536.06
02740494
OGNJIŠTE
PROMDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANE
3,858
2,040.27
02278553
OD
DELTAIMPEX ROŽAJE
3,721
2,979.02
02338491
OD
IWISS KALOŠTROVIC & CO BUDVA
4,066
0.55
02149516
OD.ARNAUT-PROING
ZA GRAĐEVINARSTVO I UNUTRAŠNJU TRGOVINU NA VELIKO I MALO
HERCEG NOVI
348
480.17 DRAGICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PRODAJA SOKOVA - BUDVA
ODALE
3,447
5,649.00 DOO
02231115
ODALOVIC
1,734
8,793.59 MARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U AUTO SERVISU MARKO NIKŠIC
ODALOVIC
1,355
63,962.41
02128039
ODDELIC-COMMERCE
PLJEVLJA
390
288.60
02190397
ODEM-COMMERCE
PLJEVLJA
614
847.19 DANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. DANEX NIKŠIC
ODOVIC
3,690
4,241.77 LJUBOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BIFEU RID II PLJEVLJA
ODOVIC
26
324.76
02127130
ODSUANA
PLJEVLJA
3,624
4,062.22 KOMERC ROŽAJE
02215560
ODTRANS
408
15.00
02287439
OZ
GAMBIT PLJEVLJA
363
315.00 MAJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U ETNO RESTORANU KONOBA
OJDANIC
HEMINGWAY BAR
173
6,199.28
02902699
OK
D.O.O. - BUDVA
1,230
313.93 MONTDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
02730324
OKTAVA
2,517
6,394.96
OLGA
BOŽOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -SLATKA RADIONICA SAN - CETINJE
340
1,245.09 TURKOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU OLJA PODGORICA
OLIVERA
3,376
57,649.83
02256177
OLIKOD.O.O.
ZA PROIZVODNJU , PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT , PODGORICA
2,260
26,437.45 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU,PROMET ROBA I USLUGA I UGOSTITELJSTVO
02209772
OLIMAGO
TIVAT
1,192
33,106.13INTERNATIONAL D.O.O.BUDVA
02790106
OLIMPIA
814
15.00
02656701
OLMIRODRUŠTVO
ZA GRAĐEVINARSTVO, USLUGE I TURIZAM D.O.O. BUDVA
2,130
1,082.43- JUG DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROMET D.O.O. - BUDVA
02681706
OMEGA
272
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
Iznos
Dani
broj*
blokade
blokade
OMEGA
02381826
EXPORT D.O.O. - PODGORICA
10,296.80
3,763
OMEGA
02669609
SOUND D.O.O. ZA PROMET I USLUGE - PODGORICA
56,600.82
1,354
OMERAGIC
VILDANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CAFE PICERIJI COLOSEUM 5,122.70
1,746
GUSINJE
OMLADINSKA
ZADRUGA KADET PODGORICA
02242214
699.35
2,495
OMLADINSKA
ZADRUGA MONTENEGRO - PODGORICA
02396220
15.00
2,121
OMLADINSKA
ZADRUGA OTRANT ULCINJ
02355094
15.00
3,501
OMLADINSKA
ZADRUGA PODGORKA- PODGORICA
02375010
568.58
3,320
OMNIA
02409852
352.08 D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - CETINJE
1,775
ONLY
02429888
632.89GAMES DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA KOCKANJE, KLAĐENJE,
3,229
PROMET I USLUGE - PODGORICA
OPREMAKOMERC
D.O.O. PODGORICA
02080915
14,685.79
3,905
OPTIKA
15.00 LUCIC
1,039
OPTIKA
1,367.65MONOKL BAR
2,050
OPTIKA
344.24 PODGORICA , PODGORICA
3,357
OPTIMA
4,065.12D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBE I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
74502045974
OPŠTA
STOMATOLOŠKA AMBULANTA ART DENTIST PODGORICA
1,763.34
31202735156
OPŠTA
155.18 STOMATOLOŠKA AMBULANTA VITA-DENT - PLJEVLJA
24 02773023
OPŠTA
02241056
7.80 STOMATOLOŠKA AMBULANTA DM-DENT NIKŠIC
1,509
OPŠTA
336.65 STOMATOLOŠKA AMBULANTA DR LAUŠEVIC - PLJEVLJA
25402738406
OPŠTA
STOMATOLOŠKA AMBULANTA KALOTA - BAR
1,270.83
52 02783819
OPŠTA
STOMATOLOŠKA AMBULANTA ODOUS - BAR
1,552.45
65 02255456
OPŠTA
601.10 STOMATOLOŠKA AMBULANTA SANIDENT - GUSINJE
60102698366
OR
COMPANY DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE - PODGORICA
3,795.20
18702852144
OR-KAP
02391465
15.00 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - CETINJE
2,121
ORAHOVAC
AMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. FRIZER - AMIR - BUDVA
650.70
1,425
ORAHOVAC
BAJRAM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BAR-U ŠEKI - PODGORICA
8,331.68
4,499
ORBIS
02336090
422.42 RENT - W.T. D.O.O. - PODGORICA
1,965
ALEKSANDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - UMJETNICKA RADIONICA DA 804.41
991ORBOVIC
NIKŠIC
ANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR BILJARDA NIKŠIC
697.67
311ORBOVIC
OREL
02399300
592.78D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,881
OREOL
15.00 COMPANYD.O.O. BUDVA
81402655632
ORIAN
D.O.O. TIVAT
2,023.89
45 02646579
ORIJENPRODUKT
D.O.O. - HERCEG NOVI
02114852
93,773.21
4,390
ORION
02345374
COMMERCE D.O.O ZA TRGOVINU I TURIZAM, EXPORT-IMPORT KOTOR
2,238.08
1,032
ORLANDO
02051494
96,008.22 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
3,793
ORLI
GROUP D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE - TIVAT
280.12
46 02643928
ORLOFF
02769107
135.38 D.O.O. - BAR
1,328
273
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
Iznos
Dani
broj*
blokade
blokade
ORO-METDRUŠTVO
02273730
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I
234,734.74
734
USLUGA PODGORICA
OROMONT
02073234
13,644.40 D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT CETINJE
3,793
OROŠI
CO ZA PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. - BAR
02372576
2,110.11
4,154
ORTACKO
02328828
4,015.78 DRUŠTVO VUKCEVIC I DR . - DOG ŠOP DINGO O.D. PODGORICA
3,825
ORTACKO
02103117
43,275.61 DRUŠTVO MIRZA BEKTEŠEVIC ALJO I DR. PLAV
1,748
ORTACKO
02068494
6,198.67 DRUŠTVO POPCA BERANE
4,597
ORTACKO
DRUŠTVO ALFAGLOBAL ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I GRAĐEVINARSTVO,
02403218
529.08
2,117
EXPORT - IMPORT, HERCEG NOVI
ORTACKO
DRUŠTVO ANS-COMERC PLAV
02286700
14.63
4,065
ORTACKO
DRUŠTVO BAOŠIC VI ORTACI ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT02333937
700.14
3,772
PODGORICA
ORTACKO
02276844
10,683.86 DRUŠTVO BOŽUR - PLAV
3,166
ORTACKO
02318709
10,462.89 DRUŠTVO BRADVA-COMPANY - PLAV
1,348
ORTACKO
02394847
5,192.77 DRUŠTVO BRACA CEKIC BERANE
2,323
ORTACKO
02301598
13,717.01 DRUŠTVO VEKTOR-ARGUSINJE - PLAV
4,836
ORTACKO
DRUŠTVO VELCOM - ROŽAJE
02048892
188.12
905
ORTACKO
02388375
4,158.04 DRUŠTVO VIT PODGORICA
4,094
ORTACKO
02345005
1,285.02 DRUŠTVO VRBICE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - PODGORICA
4,258
ORTACKO
DRUŠTVO DEAL,BERANE VLAHOVIC UGLJEŠA I DR. - BERANE
02313391
500.18
3,390
ORTACKO
02332582
5,971.97 DRUŠTVO EDO-PROMET GUSINJE
4,425
ORTACKO
02087456
5,430.08 DRUŠTVO EJUP - PLAV
1,294
ORTACKO
02336545
1,153.03 DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EVROPA-LIM PLAV
3,693
ORTACKO
02398664
19,854.27 DRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKE RADOVE I INŽENJERING GROZDANIC - HERCEG NOVI,
3,783
BAOŠICI
ORTACKO
02195364
65,811.58 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT BULE
783
COMMERCE PEJOVIC DANILOVGRAD
ORTACKO
02342421
1,519.02 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA MM P VUJOVIC I ORTACI O.D. 3,467
PODGORICA
02326922
ORTACKO
21,835.43 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA RM BABOVIC I ORTACI O.D.
361
PODGORICA
ORTACKO
02264935
1,667.27 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE STANIŠIC ZORAN & CO - KOTOR
3,828
02318008
ORTACKO
192,398.06DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I NUSLUGE, EXPORT -IMPORT BOŽOVIC &
3,684
NARCIS KOMERC KOTOR
ORTACKO
02335441
2,283.88 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT LAMILAZ
4,421
KOVACEVIC I ORTACI O.D. PODGORICA
ORTACKO
02337134
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MEDITTERAN HERCEG NOVI
73.96
12
ORTACKO
02331497
3,280.18 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STOŽAC COMPANY ŠCEPANOVIC I
3,503
ORTACI DANILOVGRAD
ORTACKO
02333520
6,829.74 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT KAŠCELAN CO I
4,415
ORTACI KOTOR
274
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
4,156
ORTACKO
02336219
308.24
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT B & V TOMAŠEVICI
O.D. PODGORICA
ORTACKO
4,458
02272237
15,910.44 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT IVOŠEVIC
COMMERCE KOTOR
ORTACKO
5,113
02274973
3,812.81 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MARTIC PLAV
ORTACKO
94 02330431
18,725.06 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT SVEPET-BULAJIC I
OSTALI KOTOR
ORTACKO
88 02272784
2,733.89 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGEMANDIC IPON HERCEG NOVI
ORTACKO
DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA TATAR-TOURS DANILOVGRAD
2,967
02306239
318.57
ORTACKO
4,688
02341131
34,086.52 DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA DAPCEVIC I DR O.D.
ORTACKO
3,714
02162105
4,011.29 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ELIV TRIPKOVIC O.D. IGALO
ORTACKO
5,154
02120682
1,326.69 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGESMOLEX - PODGORICA M.PIJADE 28
ORTACKO
DRUŠTVO ZA TRGOVINU,PROMET I USLUGE COSIC O.D. BAOŠICI
4,311
02306352
19.65
ORTACKO
3,556
02306832
3,693.04 DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU NA VELIKO I MALO GALABIM-CEPIC
O.D PODGORICA
ORTACKO
943 02290243
1,594.84 DRUŠTVO ZEKOVIC-EURORENT O.D. H.NOVI ,BAOŠICI
ORTACKO
DRUŠTVO MAN-TRADE PLAV
5,120
02179237
22.94
ORTACKO
DRUŠTVO METAL-PROMET PLJEVLJA ZA PROIZVODNJU,PRUŽANJE
34 02098431
79.30
USLUGA,TRGOVINU
ORTACKO
3,009
02134624
7,324.47 DRUŠTVO NENO BIJELO POLJE
ORTACKO
DRUŠTVO PIRAMIDA-DER I ORTACI ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT4,812
02330270
624.29
IMPORT TIVAT
ORTACKO
DRUŠTVO SAMALD -MONT -ŠEMSOVIC C. I DR. ROŽAJE
2,510
02333228
663.48
3,744
ORTACKO
02084643
355.59
DRUŠTVO SAN-DIEGO PLAV
ORTACKO
DRUŠTVO CAKI ROŽAJE
5,409
02150450
140.47
4,842
ORTACKO
02175088
2,664.32 DRUŠTVO CRNJA ŠABOVIC E. I DR. - ROŽAJE
ORTACKO
405 02361043
44,647.96 DRUŠTVO WEST UNION ROŽAJE
1,550
ORTACKO
02334038
9,325.34 DRUŠTVOBISTRICA-NRADONCIC NIZAFET I DR. - PLAV
ORTIGA
D.O.O. - BUDVA
81 02703360
12,779.65
342 02051001
OSVIT
808,266.04
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, EXPORT-IMPORT
CETINJE
OSMANOLAJ
HAKI KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PEKARI BOGDANOV KRAJ CETINJE
1,294
1,073.32
4,325
OSTANAKDRUŠTVO
02312794
918.95
ZA T RGOVINU I USLUGE D.O.O. KOTOR
OSTOJIC
3,247
1,764.18 VESKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU SUTOMORE
OSTROG
1,887
02677466
123.33 CG DOO ZA PROIZVODNJU,PROMET,USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
69 OTVORENI
839.18
ŠANK CORTE RISAN
OTOVIC
3,153
1,510.75 MARKET BUDVA
2,776
OTOVIC
02328224
10,930.97
COMPANY DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE D.O.O. BUDVA
OFFICE
CENTAR GARANTDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - ULCINJ
1,420
02714205
48,654.31
75 02705516
OCEAN
61.46 FAST FOOD D.O.O. - BAR
275
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
3,335
OCEANGOLD
02424525
1,331,296.61 D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT , PODGORICA
130
OCEANICO
02984903
2,694.51 D.O.O. ULCINJ
2,007
OCOKOLJIC
2,389.18
DANIJELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KAFE-BAR BORSALINO GUSINJE
OXA
D.O.O. - PETROVAC
3,337
02426943
608.25
P4,417.47
J & N DOO
1,964
02278863
P1,111.93
M U SRBIJA I CRNA GORA D.O.O. ZA ORGANIZOVANJE I PRENOŠENJE IGARA NA SRECU,
3,440
02391759
EXPORT-IMPORT - PODGORICA
P&G
AGENCY D.O.O. PODGORICA
1,216
02394715
345,212.89
P.Z.U.
SPECIJALISTICKA AMBULANTA ZA OPŠTU HIRURGIJU SA OPERACIONOM SALOM ZA
1,775
02365600
335,007.37
AMBULANTNE INTERVENCIJE I GINEKOLOŠKO AKUŠERSKU DIJAGNOSTIKU, VRŠENJE PREKIDA
TRUDNOCE STARE DO 10 SEDMICA CENEX MEDICAL P.Z.U.OPŠTA
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA VIVA PODGORICA
153
02741873
75.00
P.K.
MONT D.O.O. BIJELO POLJE
2,148
02339552
59,179.05
P.M.P.
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PLJEVLJA
202403358
19,613.41
P.U.
AUTO ŠKOLA ZEBRA PODGORICA
165
02276119
74.11
PA-COMMERCE
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
2,771
02421194
278.68
PAVICEVIC
646
5,013.36 DALIBOR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - RIBAR - HERCEG NOVI
PAVICEVIC
2,872
1,029.08 DANIJELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU
DANIJELA - PODGORICA
PAVICEVIC
ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U PODGORICI
223
45.00
PAVICEVIC
2,315
1,198.29 ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST-USLUŽ. ZANAT. RADNJA PO POZIVU
CEKLIC- PODGORICA
PAVICEVIC
1,945
02316412
19,473.99 PROMET D .O.O. - NIKŠIC
PAVICEVIC
RANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAXI PREVOZA- PODGORICA
109
60.61
PAVICEVIC
SRĐAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAKSI - PETROVAC
1,105
237.21
PAVLE
96
628.71 HOTA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BAR YAPPI - ULCINJ
PAVLE
CODRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
1,390
02743558
20,178.21
PAVLICEVIC
MIRJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - FRIZERSKI SALON MIRA 1,816
7,205.32
NIKŠIC
1,385
PAVLOVIC
131.20
ZVONIMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTOMEHANICARSKO- LIMARSKA
RADNJA ZVONKO BAR
1,215
PAVLOVIC
12,897.44 MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFANI LOKOMOTIVA BAR
PAVLOVIC
2,522
2,647.64 SNEŽANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.UR. CAFE MACADO - BERANE
1,028
PAIJN
02129086
62,106.70
D.O.O PODGORICA
2,307
PAJOVIC
71,535.54ALEKSANDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. TROCADERO - BUDVA
1,251
PAJOVIC
1,826.56 BOBAN KOJI OBAVLJ APRIVREDNU DJELATNOST -KAFE BAR K 2 - PODGORICA
137
PAJOVIC
55.04
GORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TAXI - PODGORICA
4,834
PAJOVIC
1,475.99 ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KAFE BAR 357 - CETINJE
222
PAJOVIC
9,041.49 ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U Z.R. AUTOLIMARSKE USLUGE ZORAN
- KOTOR
276
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,834
272.70 SRĐAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TURISTICKOJ JAHTI MORNAR
PAJOVIC
POPAJ- BUDVA
1,732
02071754
567.60D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
PAKO
1,627
4,552.71 - TRGOVINA NA VELIKO I MALO - BIJELO POLJE
PALERMO
4,280
10,248.29
PALMA
40 02999595
1,295.00
PALMA-M-R
DOO BAR
4,202
02298686
32.90
PALCICA
-VLAHOVIC
901PALJEVIC
4,411.78 ELJVIS KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - CEVABDŽINICA S.U.R. BLINI - ULCINJ
3,714
02169037
2,185.74 D.O.O ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MOJKOVAC
PAN-LES
65702049139
2,000.60D.O.O. ZA PROIZVODNJU,INŽENJERING,PROJEKTOVANJE, PROMET I USLUGE,EXPORTPANDA
IMPORT,PODGORICA
223PANDILOVSKI
4,699.26
MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ŠTAND - KOTOR
157PANDUREVIC
497.66
NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KIOSK ALIGATOR BAR
2,246
02218038
2,462.65 DOO
PANTEON
1,530
654.54 MARINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST CVECARA NINA, SPUŽ, DANILOVGRAD
PANTIC
83 PAPAN
1,064.03
DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PRODAJA SLADOLEDA
SLADOLEDOMANIJA 1 - BAR
2,111
02080451
126,171.10
PAPE
D.O.O. CETINJE (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
1,551
1,379.00
PAPIC
NATAŠA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. J.S - MJEŠOVITE ROBE - NIKŠIC
2,232
02448726
138.39
PARADIES
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
1,014
02389169
7,848.91 FASHION FACTORY - PFF D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - ULCINJ
PARADOX
1,706
1,458.68
PARK
43202804328
2,610.29
PART
OFFDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
1,955
02430576
59,454.05DOO PODGORICA
PARTING
27202960249
441.30
PARTNER
CG D.O.O. - BUDVA
3,684
02096323
24,005.99D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT
PARTUS
1,880
02231727
739.08 D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO IGALO HERCEG NOVI
PATAK
173PAUNKOVIC
68.26
SAŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PODGORICA
2,121
02433613
15.00 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - PODGORICA
PACIFIK
76202287323
17,934.45
PACO
MONTE D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I INŽENJERING DANILOVGRAD
2,202
2,635.43
PAŠIC
STANUŠA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. 28 JUN ŽABLJAK
71602675935
15.00 MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOMO ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT PAYEX
PODGORICA (RJEŠENJEM ST.BR.81/12 OD 20.03.2012.GODINE POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
79502707969
30.00 ADRIA PAŠTROVICI D.O.O. - PODGORICA (ZABRANA RASPOLAGANJA UDJELOM DRUŠTVA
PEARL
PEARL ADRIA EQUITY MONTENEGRO I.BR.10351/12)
2,490
02079992
1,536.98
PEGAZ-VUJOVIC
D.O.O. PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
2,121
PEGASUS
02404320
15.00
INT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - CETINJE
1,553
02726327
11,206.51- PLAST D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
PEDJONI
3,869
PEĐA
108.84BUDVA
277
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,045
13,593.57 MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. CRVENKAPA 2 - CETINJE
PEJAKOVIC
2,291
4,873.06
02645840
PEJAKOMERC
D.O.O. - MOJKOVAC
4,834
1,504.15 ACO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTOPREVOZNIKA - KOLAŠIN
PEJKOVIC
675
1,834.67 ANDREJ KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE POSLASTICARI MARINE CLUB
PEJOVIC
BUDVA
2,169
1,229.52 DANIJELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - THE BEST FLOWERS - NIKŠIC
PEJOVIC
443
218.09 DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TAXI PREVOZA - PODGORICA
PEJOVIC
4,834
716.82 DRAGOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U NOCNOM BARU TACKA
PEJOVIC
DANILOVGRAD
499
2,322.40 DRAŽEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PLAŽNI PROGRAM,SOKOVI I
PEJOVIC
SLADOLED - BUDVA
333
477.16 ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO SERVIS LASTVA - KOTOR
PEJOVIC
3,684
28,053.00N.B. I ORTACI O.D. PODGORICA
02328925
PEJOVIC
4,391
206.75 NATAŠA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U AGENCIJI ZA KNJIGOVODSTVO I
PEJOVIC
PREVOĐENJE PODGORICA
1,809
10,569.48NENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SERVISU ZA MOBILNE TELEFONE
PEJOVIC
TEHNOMOBIL - PODGORICA
3,383
19,156.83RATKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. NON STOP TIVAT - KRAŠICI
PEJOVIC
3,774
12,127.07SIMO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - ADVOKAT - NIKŠIC
PEJOVIC
3,174
2,121.25 PODGORICA
PEJTON
3,849
3,883.79
PEJCINOVIC
ZUFER KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R.SIRENA - PLAV
300
650.64
PEJCINOVIC
MERDIJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. CEVAPDŽINICA - PLAV
3,429
64,711.40
02308002
PEKALA
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT - HERCEG-NOVI
3,873
370.20 DAN I NOC TIVAT
PEKARA
3,747
651.23 KRAJA - BAR
PEKARA
2,981
627.81 MAKI TIVAT
PEKARA
4,678
28,273.25MILIC PODGORICA
PEKARA
466
10,786.77MIMA D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE- HERCEG NOVI
02923033
PEKARA
3,890
12,035.03MONTENEGRO VL. COCAJ SELIM PODGORICA
PEKARA
45
28.99
02716054
PEKARA
NEDELJKOVICDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
3,869
11,527.64REGINA- BAR
PEKARA
321
698.94
PEKARSKA
RADNJA
4,010
1.65
PEKARSKA
RADNJA AURORA-ULCINJ
2,904
25,435.40 RADNJA JADRAN 2 KOTOR
PEKARSKA
3,238
19,345.60
PEKARSKO-USLUŽNA
RADNJA KLAS BERANE
2,456
3,650.34 VASKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KAFE VIDIKOVAC- MOJKOVAC
PEKOVIC
849
1,672.03 DOO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
02136864
PEKOVIC
3,556
1,260.77 DRAGANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJEALTNOST U STR IMM - BERANE
PEKOVIC
4,671
3,177.74 KRSMIL DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
02275007
PEKOVIC
278
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
3,684
02320703
11,124.44COMPANY O.D. - BAR
PEKOVIC
2,561
02107007
497,337.93 D.O.O. PODGORICA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA INŽENJERING
PELAGONIJA
3,355
02343231
1,073.04
PELEGRINO
VUJACIC I ORTACI O.D. PODGORICA
3,535
02186845
2,141.29D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - PODGORICA PELICIC
4,069
02287307
1,647.37DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
PELLEX
4,318
02281708
1,778.11 D.O.O. RADANOVICI
PELMOS
33 02895269
364.01 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
PEMIREX
1,157
106,117.00
PEOVIC
SAŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE CINEMA CLUB - BIJELO POLJE
1,714
15.00
PEPELJAK
BINASA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TEZGA NA TUŠKOM PUTUPODGORICA
173 PERAZIC
106.65 DUŠAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U PODGORICI
2 PERAZIC
9,538.12 TOMISLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. OAZA - PETROVAC
3 02156393
2,613.01& LUCIC DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O BUDVA
PERDIV
243 02299771
21,265.09 PARTNERS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE TRGOVINU I SERVISIRANJE
PERIHARD
PODGORICA
2,819
5,285.11
PERIC
GORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BARU DUBLIN - BIJELO POLJE
1,340
371.37ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U PODGORICI
PERIC
4,861
7.08
PERICIC
JOVICA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTOPREVOZNIK TIVAT
76 PERICIC
459.87 MARZENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SUR SIDRO - BAR
1,084
1,891.00 SAŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CAFFE BARU CRAZY HORSEPERKOVIC
PODGORICA
4,222
02377128
14,057.90
PERMIX
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PODGORICA
867 PEROVIC
14,661.92 ALEKSANDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U BARU
1,560
572.13 BRANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CAFE BARU PALMA SUTOMORE
PEROVIC
2,300
PEROVIC
1,110.02 VJERA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI - CETINJE
535 PEROVIC
314.46 VLADIMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. BILJA - NIKŠIC
1,409
PEROVIC
3,620.87 GORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTOPREVOZNIK - BERANE
3,072
35.97
PEROVIC
DARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - STOCARSTVO - DANILOVGRAD
1,627
PEROVIC
4,551.39 DRAGANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. BAMBI - BIJELO POLJE
1,017
5,479.90 MANJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TEZGA MJEŠOVITA ROBA - PLJEVLJA
PEROVIC
2,453
PEROVIC
146.76 MARIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU GENNY NIKŠIC
37 PEROVIC
5,914.35 MILOVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. MIGO - SVETI STEFAN
4,517
PEROVIC
5.02
NEĐELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAXI - CETINJE
1,504
PEROVIC
5,106.97 STANISLAVKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST, KIOSK NEM - NIN PEROVIC
BAR
3,890
PEROC
213.67 ANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U POSLASTICARNICI EL GRECO SUTOMORE
1,040
4,251.71
PEROCEVIC
USO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU INTERNATIONAL - BAR
1,536
PERUNICIC
67.30
GORDAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. BISER - CETINJE
279
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
75 PERUNICIC
191.53
IGOR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KAFE BAR DADO - BAR
54 PERUNOVIC
152.55
VUKOSAVA - VANJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CVECARI VANJA NIKŠIC
4,450
26,534.94
PESOK
02351803
D.O.O. - PODGORICA
213PETAR
214.19 PAVICEVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. VIP - CETINJE
388PETINACC
269.34
KERIM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SZR X - PLJEVLJA
1,136
349.83LJUBINKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. LOLA DREAM BUDVA
PETIC
1,124
6,847.48 ALEKSA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - S.T.R. TARA - ŽABLJAK
PETKOVIC
3,520
2,569.87 ALEKSANDRA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA OTVORENOM ŠANKU
PETKOVIC
STELLA DEL MARE - TIVAT
4,899
295.46
PETKOVIC
DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - NIKŠIC
625PETKOVIC
28.80
ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU G&B NIKŠIC
2,061
1,621.94 MILIJANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU
PETKOVIC
AFRODITA NIKŠIC
4,812
4,217.83D.O.O. DANILOVGRAD
PETLJA
02169231
157PETOVIC
1,352.47 EDIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU ZA PRODAJU SOKOVA - BAR
45002937972
1,028.04
PETRA
9 D.O.O. - BUDVA
335PETROVIC
22,914.10 DINO TAKSI PREVOZ KOTOR
424PETROVIC
867.99
VESNA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ZABAVNIH IGARA - TIVAT
867PETROVIC
19.00
OSMAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST IZVAN PRODAVNICA SUTOMORE
157PETROVIC
852.32
RANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -RASHLADNA VITRINA I ŠANK
PELINOVO - BAR
2,694
7,226.22 MIRJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTOPREVOZNIK - NIKŠIC
PETRUŠIC
52202618273
15.00 D.O.O. BUKOVIK ,OGRANAK PEŠTAN - TRI SORELE PRCANJ
PEŠTAN
66 02771306
9,676.36 GRADNJA DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I PRATECE USLUGE SA
PEŠTER
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
955PEŠUKIC
1,633.46 MIRJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -PRODAJA VOCA I POVRCA S.T.R.
JOVANA PODGORICA
94 02364352
8,633.87
PZU
BIOHEMIJSKA LABORATORIJA BOKA MEDICA KOTOR
16 02748975
585.97
PZU
OPŠTA STOMATOLOŠKA AMBULANTA IDENT PODGORICA
57302342626
66,458.23
PZU
SPECIJALISTICKA AMBULANTA ZA ORTOPEDIJU, TRAUMATOLOGIJU I HIPERBARICNU
MEDICINU ANEA HBO MEDICAL - BUDVA
13 02804204
18,480.14
PZU
SPECIJALISTICKA AMBULANTA ZA FIZIJATRIJU SA HIPERBARICNOM MEDICINOM SAMSARA
PODGORICA
47802642689
14,845.55
PIVOT
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
1,356
11,558.08
02757419
PIETRO E MICHELLI DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA
- PODGORICA
40302866099
4,320.43
PIZZA
BNUS D.O.O. - PODGORICA
4,142
30,313.98 BOLERO DANILOVGRAD
PIZZERIA
3,986
1,715.02 REGGINA DANILOVGRAD
PIZZERIA
405PIJANOVIC
526.05
RATKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -UVOZ I UZGOJ SVINJA- HERCEG
280
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
NOVI
4,834 TEZGA BIJELO POLJE
199.99
PIJACNA
3,977 STOJANOVIC DOO
56,804.23
02349639
PILANA768
12,245.49
02762366
PILJARA
ŠARANCIC D.O.O. - PODGORICA
103S D.O.O. ZA GRAĐENJE, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
59.71
02728737
PIM
4,548TIVAT
156.05
PINK
1,427
3,869.49
02696142
PIRAMIDA
MONT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANE
24
84.09
02712237
PIRŠESTVOD.O.O.
KOTOR
814
15.00
02742179
PITERSTROJ
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I GRAĐEVINARSTVO D.O.O. - BUDVA
1,201 DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
14,357.53
02637855
PITURA
4,752
115.50
PICERIJA
PORTO BAR
3,216
3,749.12
PICERIJA
GIARDINO KOTOR
3,684
1,610.26
PICERIJA
ZEC CANJ
4,650
824.40
PICERIJA
MISTIC BAR
1,571 DRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT, PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I
17,861.19
02633353
PICCO
USLUGE D.O.O. - ULCINJ
103 LAGUNA D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I USLUGE - HERCEG NOVI
7,738.16
02101343
PLAVA
62
19,504.31
02801132
PLAVNICAD.O.O.
PODGORICA
1,102 PLUS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - ULCINJ
12,433.29
02665875
PLAŽA
1,529 BAR TROPICCANA BEACH - BUDVA
354.00
PLAŽNI
53 A&B D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT PODGORICA
39,740.20
02900084
PLAN
83
357.90
02663619
PLANETA
COMPANY D.O.O. DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I USLUGE - HERCEG NOVI
1,405
217.86
02716674
PLANETPLAST
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
3,359
4,612.68
02355981
PLANIRANJE
I RAZVOJ MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICA
3,462 - PROMET DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE D.O.O. DANILOVGRAD
725.49
02358123
PLATAN
3,999
23,411.24
02372347
PLIJEVOR
D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE - CETINJE
3,687INTERNATIONAL D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT
68,240.75
02311372
PLUS
PODGORICA
1,693 ZANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BIŽUTERIJI BIJU - BUDVA
546.48
PLJAKIC
4,499
6,427.48
POD
BOROVE PODGORICA
377
3,496.05
02692619
PODGORICA
- BASKET D.O.O. - PODGORICA
2,263
136,232.33
02114666
PODGORICAEKSPRES
A.D. PODGORICA
404
478.41
02626578
POZITANO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE - TIVAT
3,747 D.O.O. PODGORICA
17,509.66
02016770
POKRET
3,929
02378248
10,873.21
POLARIS
D.O.O. EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,745 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
415,836.04
02110270
POLEN
4,321 SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA
362.00
POLET
1,280 D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
356,544.19
02394545
POLINI
281
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
94
1,559.53
02881314
POLIOPREMA
MNE,DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU NA VELIKO
DJELOVIMA I OPREMOM ZA MOTORNA VOZILA BUDVA
1,581
13,247.13 DOO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE - BAR
02647532
POLMONTE
2,084
19,636.31DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT NIKŠIC
02622025
POLUKS
2,594
1,025.98
02041545
POLJOPRIVREDNA
ZADRUGA MATAGUŽI PODGORICA
1,376
10,431.40
02392267
PONTA
DRUŠTVO ZA RADIO AKTIVNOSTI I MARKETING D.O.O. - HERCEG NOVI
1,235
1,514.51
02700280
POP
STOP DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANE
3,803
2,266.61 DUŠKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. TIJANA - PLJEVLJA
POPADIC
1,839
1,590.39 MIRO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST STR PICCASO BUDVA
POPARA
1,531
1,917.58 GORDANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - ŠTAND NA PRODAJU SUVENIRA POPOVIC
DANILOVGRAD
173
87.11
POPOVIC
DUŠKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAKSI - PODGORICA
1,797
2,651.73 ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST STR ŽBUK BUDVA
POPOVIC
136
95.00
POPOVIC
ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA- PODGORICA
1,880
414.36 KRISTINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BAR LIDO - PODGORICA
POPOVIC
527
45.00
02369095
POPOVIC
M.D.G. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET D.O.O. BUDVA
3,890
2,107.38 MILORAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. SIMPI BUDVA
POPOVIC
4,072
1,521.76 MIRUNA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR MIX-MARKET - MOJKOVAC
POPOVIC
663
1,008.28 NIKOLA KOJA OBAVLJA PRIVERDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU NINO POPOVIC
PODGORICA
3,719
158.69 NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU MEXICO- DANILOVGRAD
POPOVIC
4,588
39.58
POPOVIC
SAVO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU PAPILLON BAR
188
62.81
POPOVIC
SAŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST- AUTOELEKTRICAR PO POZIVU NNSPODGORICA
2,121
15.00
02366908
POPULARIS
D.O.O. PODGORICA
2,064
1,298.47
02622122
PORTAKRONO
- MN DOO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE BAR
13
142.99 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANE
02767414
PORTO
97
125.66 COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
02961547
PORTOS
86
3,637.46 DEVELOPMENT DRUŠTVO ZA INVESTICIJE, INŽINJERING, PROJEKTOVANJE I
02652064
POSEIDON
GRAĐENJE D.O.O. BUDVA
149
147.97
POSLASTICARA
- ULCINJ
319
224.53
POSLASTICARA
BONITA
2,232
1,117.94
POSLASTICARA
LARISA
4,279
314.98
POSLASTICARNICA
PORTO KOTOR
2,347
173.20
POSLASTICARNICA
TRECI MILENIJUM - BIJELO POLJE
4,834
1,573.36
POSLASTICARSKA
RADNJA REKORD BERANE
4,834
18,442.06
POSLASTICARSKO
BUREGDŽIJSKA RADNJA PLAVI HORIZONT - BAR
1,587
85.77
POSLASTICARSKO-BUREGDŽIJSKA
RADNJA DVA BRATA SUTOMORE
2,125
19,804.94
POSLASTICARSKO-BUREGDŽISKA
RADNJA PALMA
282
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
184
15.00
POSLOVNA
06452116
JEDINICA BENEFIT - BUDVA
397
453.53
POSLOVNA
07181671
JEDINICA DECJE ODMARALIŠTE OVCAR ULCINJ
482
789.86
POSLOVNA
02724146
JEDINICA KARAVAN BAR-TOPOLICA BR. 1
160
539.63
POSLOVNA
07107838
JEDINICA LETOVALIŠTE TOPLICA BULJARICA - BUDVA
3,440
28,285.17 JEDINICA LETOVALIŠTE U BULJARICAMA
POSLOVNA
07653603
3,133
401.11
POSLOVNA
07759118
JEDINICA PREDUZECA - NOVE TEHNOLOGIJE GRAĐENJA NTG , PODGORICA - CRNA
GORA
18
7,718.14
POSLOVNA
02629089
JEDINICA ST. GEORGE PODGORICA
3,970
5,068.65
POSLOVNA
17230760
JEDINICA TURS - PROM PODGORICA
131
18,942.40 JEDINICA HOTEL NIŠ CANJ
POSLOVNA
02747618
3,894
5,442.78 CENTAR PODGORICA PODGORICA
POSLOVNI
17252623
160
616.97
POSLOVNO
02304635
DRUŠTVO ZA IZDAVAŠTVO ,PROMET I USLUGE D.O.O. BINA - PODGORICA
899
30,429.01 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT- IMPORT DION D.O.O.
POSLOVNO
02231808
814
15.00
POSLOVNO
02285177
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE MONTENEGRO ART- FILM D.O.O.
PODGORICA
1,077
162,947.67 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VOLUJAK D.O.O PODGORICA
POSLOVNO
02206358
3,786
7,363.41
POSLOVNO
02124912
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ZAVICAJD.O.O.NIKŠIC
376
8,373.62
POSLOVNO
02154650
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE IMPERATOR D.O.O. PODGORICA
1,538
34,167.93 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LORIS D.O.O.NIKŠIC
POSLOVNO
02089173
4,237
16,225.22 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONTEMAX D.O.O NIKŠIC
POSLOVNO
02319411
67
928.42
POSLOVNO
02290383
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGERENT-A-CENTAR DAVIDOVIC O.D. PODGORICA
359
94,050.30 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,EXPORT-IMPORT I USLUGE MONTE - BOMIX D.O.O.
POSLOVNO
02320541
HERCEG NOVI
1,193
53,000.75 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PURRA D.O.O. NIKŠIC
02319080
POSLOVNO
1,165
26,903.58 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE BANGOS-COMPANY D.O.O. NIKŠIC
POSLOVNO
02305321
5,029
495.99
02228742
POSLOVNO
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE BONIRAMIT-PEJOVIC O.D. NIKŠIC
1,656
125,722.76 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE VESS & VESS D.O.O. NIKŠIC
POSLOVNO
02170043
1,563
1,055.68
02138689
POSLOVNO
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPANTD.O.O NIKŠIC
4,889
3,385.15
POSLOVNO
02293382
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE KOPRED-GLUŠAC O.D. NIKŠIC
2,235
87,227.30 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MONIK-MONT D.O.O.
02341514
POSLOVNO
NIKŠIC(RJEŠENJEM ST.BR. 13/13 OD 28.02.2013 GOD. POKRENUT STECEJNI POSTUPAK)
4,273
966.20
02282542
POSLOVNO
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE PERKOVIC COMMERCE D.O.O.
NIKŠIC
5,150
48.30
02290944
POSLOVNO
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE ŠCEPANOVIC CO O.D. NIKŠIC
1,882
50,897.10 DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE UNIKUM-UTJEŠINOVIC D.O.O. NIKŠIC
02050757
POSLOVNO
1,553
71,974.60 DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE CASA DI SAVOIA D.O.O.- NIKŠIC
02344602
POSLOVNO
3,448
8,922.45
02234432
POSLOVNO
DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE COMMERCE METAL D.O.O NIKŠIC
4,479
4,485.37
02342359
POSLOVNO
DRUŠTVO SA OGRAICENOM ODGOVORNOŠCU ZA NOVINSKO-IZDAVACKU
DJELATNOST MILETIC V.I.P. D.O.O. - BAR
283
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
4,329
3,804.85
02361078
POSLOVNO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA NOVINSKO-IZDAVACKU
DJELATNOST CITY MAP PRESS D.O.O.- BAR
2,121
15.00
POTELOKSD.O.O
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
02250195
814
15.00
POHORJE
COMMERCE DOO
02355922
1,385
10,293.23
PPK
GROUP D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - BAR
02400766
3 & MEDIA CONSULTANCY - PRIME CONSULTANCYD.O.O.PODGORICA
28,920.17
PR
02835878
2,243
36,788.70
PRAGMA
DOO
02277077
1,796
21,926.40
PRAGMA
INŽENJERING D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
02420767
89 APRIL DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
1,006.55
PRVI
02920867
1,409MAJ MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA
19,352.46
PRVI
02313448
4,899
155.25
PREBIRACEVIC
DOBROSLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO PREVOZA
PODGORICA
436
5,009.43
PREVALITANA
HOLDING D.O.O. - DRUŠTVO ZA RADIO-DIFUZNU DJELATNOST RADIO MREŽA M
02191792
D.O.O. PODGORICA
61
339.75
PREVENT
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
02904012
2,314 KOMERC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA
380,441.49
PREVOZ
02093782
PODGORICA
1,691 PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRACAJU, SOPSTVENIM PUTNICKIM VOZILOM BERANE
9,502.79
PREVOZ
3,883 COMPANY D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
318,728.05
PREVOZ
02399164
156
35,785.57
PREGALAC
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I
02758776
USLUGA, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
192
413.48
PREDRAG
PAVICEVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST RESTORAN MAJDAN BAR
814
PREDSTAVNIŠTVO
15.00
BUDVA
17561847
12
88.01
PREDSTAVNIŠTVO
KNEZ CO PODGORICA
06106021
1,206
PREDUZETNICKA
3,553.62
RADNJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UGOSTITELJSKE -KAFANA TAXIVL.FIVIC
BEHDŽET
3,254
2,456.64
PREDUZETNICKA
RADNJA ZA OBAVLJANJE ZANATSKE DJELATNOSTI - FOTO BRUNO - ULCINJ
1,025
16,369.91
PREDUZETNICKA
RADNJA ZA OBAVLJANJE ZANATSKE DJELSTNOSTI - RADIONICA PROHROM BAR
4,479
4,795.82
PREDUZETNICKA
RADNJA ZA OBAVLJANJE TRGOVINSKE DJELATNOSTI KIOSK BASKET BAR
3,684
3,411.37
PREDUZETNICKA
RADNJA ZA OBAVLJANJE TRGOVINSKE DJELATNOSTI MARKETSAŠA
4,465
6,222.65
PREDUZETNICKA
RADNJA ZA OBAVLJANJE TRGOVINSKE DJELATNOSTI TRAFIKA TEEN BAR
4,135
56.47
PREDUZETNICKA
RADNJA ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DIJELATNOSTI - KAFE BAR SVETI
STEFAN
461
99.55
PREDUZETNICKA
RADNJA ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI-CEVAPDŽINICA
HALLALL ULCINJ
3,684
20,067.47
PREDUZETNICKA
RANJA ZA OBAVLJANJE TRGOVINSKE DJELATNOSTI MARKET BS
4,497
3,987.02
PREDUZETNICKA
TRGOVINSKA RADNJA MINIMARKET KOKA ULCINJ
3,688
68,879.28
PREDUZECE
02065711
GRANDEX D.O.O. BERANE
328
43,965.87
PREDUZECE
02795981
ZA GRADNJU,PROMET I USLUGE MONTE VERDE CONSTRUCTION D.O.O. KOTOR
513
155,015.06
PREDUZECE
02045923
ZA GRAĐENJE, PROJEKTOVANJE, INŽINJERING I KONSALTING ELING D.O.O.
PODGORICA
284
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
159
32,097.45
02778777
PREDUZECE
ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA - PROMET ROBA I USLUGA EXPORT IMPORT VOŽDD.O.O. PODGORICA
2,461
14,168.70
02442396
PREDUZECE
ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA REBRENICE - CG D.O.O. PODGORICA
1,145
123,196.59 ZA MOBILNE KOMUNIKACIJE BEL PAGETTE BELL MESSAGE - PODGORICA
02324423
PREDUZECE
3,272
413.86
02046156
PREDUZECE
ZA POMORSKO-AGENCIJSKE, SPOLJNOTRGOVINSKE POSLOVE I PROMET ADRIA
DOO BAR
4,050
306,769.26 ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA PGM BREZNIKD.O.O. PLJEVLJA
02196042
PREDUZECE
2
10,325.64
02016052
PREDUZECE
ZA PROIZVODNJU I PROMET PREHRAMBENIH PROIZVODA INPEKA.D. PODGORICA
527
15.00
02340925
PREDUZECE
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT INTER - PRODUKT
D.O.O. BUDVA
2,413
3,612.56
02419181
PREDUZECE
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MIK D.O.O. ULCINJ NDERMARRJA PER PRODHIM QARKULLIM DHE SHERBIME, EXPORT-IMPORT MIK SH.P.K. - ULQIN
1,444
12,922.86
02465400
PREDUZECE
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT SKYPLUS D.O.O. - BUDVA
3,688
17,348.57
02391996
PREDUZECE
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONTENEGRO TOURIST CENTRE D.O.O. PODGORICA
3,765
606.09
02050064
PREDUZECE
ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE RID - PROMET D.O.O. PLJEVLJA
2,364
4,256.55
02688514
PREDUZECE
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I IZDAVACKU DJELATNOST NIMIREKS D.O.O. PODGORICA
2,265
57,032.53
02628309
PREDUZECE
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE TRGOMEN - PV
1,481
111,910.97 ZA PROIZVODNJU, USLUGE I PROMET VD VISKOL D.O.O. PODGORICA
02444038
PREDUZECE
2,167
2,730.91
02625369
PREDUZECE
ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU RELAXEDD.O.O. BIJELA
1,886
180.00
02267110
PREDUZECE
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE JASEN-KOMERC D.O.O. PLJEVLJA
4
14,253.97
PREDUZECE
02255669
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE GALKE D.O.O. PODGORICA
4,735
38,027.50
02258536
PREDUZECE
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT I IMPORT PEPIC COMP D.O.O
PODGORICA
3,460
779.25
02115000
PREDUZECE
ZA PROIZVODNJU,UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU INDIJANA D.O.O. PODGORICA
3,208
551.08
PREDUZECE
02435055
ZA PROIZVODNJU,USLUGE I PROMET INDOC SYSTEMS D.O.O. PODGORICA
3,898
1,534.65
02368803
PREDUZECE
ZA PROMET I USLUGE ZLATICA D.O.O. PODGORICA
45
6,260.47
PREDUZECE
02641712
ZA PROMET I USLUGE MCG D.O.O. PODGORICA
1,668
1,208,609.04 ZA PROMET I USLUGE ŠAJ D.O.O. PODGORICA
02689596
PREDUZECE
1,413
6,392.19
PREDUZECE
02441080
ZA PROMET PROIZVODA I USLUGA V & G AUTO D.O.O. CETINJE
3,541
167,581.30 ZA PROTEKTIRANJE GUMA ZA VOZILA GUMIG A.D. BERANE
02078619
PREDUZECE
5,186
1,672.10
02271109
PREDUZECE
ZA SAOBRACAJ I POSLOVNE USLUGE DV MONTENEGRO D.O.O. - BERANE
2,606
3,277.02
17090895
PREDUZECE
ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU ARTISTI D.O.O. BEOGRAD P.J. FASHOFF
PODGORICA
531
15.00
06971792
PREDUZECE
ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU TATAR BAŠTA DOO BEOGRAD POSLOVNA
JEDINICA 1 IGALO
830
73,945.99
02175762
PREDUZECE
ZA TGOVINU, PROMET I USLUGE HELLAS- TRADE DOO BIJELO POLJE
3,838
470.37
02336332
PREDUZECE
ZA TRGOVINU I USLUGE IMPERTRADE D.O.O. KOTOR (POKRENUT POSTUPAK
DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
1,042
97,590.15
02458713
PREDUZECE
ZA TURIZAM TARA LODGE D.O.O. BUDVA
285
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
IznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
1,900
PREDUZECE
06876838
289.11
ZA UNUTRAŠNJI I MEĐUNARODNI PREVOZ I TRGOVINU VEROTRANS ,RAŽANJ DIO
DRUŠTVA BIJELO POLJE
PREDUZECE
PAŠALIC VATROMETAL EXPORT-IMPORT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
4,010
06925081
15,228.37
POSLOVNA JEDINICA PODGORICA
PREDŠKOLSKA
USTANOVA U PRIVATNOJ SVOJINI LAGO-FROG - PODGORICA
403 02438143
9,835.00
PRELEVIC
3,400
4,698.12 BRATISLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKO - KOZ.SAL.MONA LIZA PODGORICA
PRELEVIC
1,392
1,194.47 RADOJICA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CAFFE BARU NICE CAFE PODGORICA
PRELJVUKIC
ISO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U TRGOVINSKOJ RADNJI PETICA 3,033
9,451.01
PLAV
PREMAX
D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - PODGORICA
2,121
02632179
15.00
PREMIER
905 02410583
241,028.75- MONTENEGRO, D.O.O. ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SRECU - PODGORICA
PREMIJA
4,020
02306808
2,397.81 -IN D.O.O. AGENCIJA ZA POSREDOVANJEI ZASTUPANJE U OSIGURANJU I
REOSIGURANJU PODGORICA
PREMIUM
TIVAT
2,712
833.80
PREMOVIC
3,237
02365588
2,860.00 D.O.O. - BERANE (RJEŠENJEM ST.BR.28/05 OD 06.02.2006.GOD. ZAKLJUCEN STECAJNI
POSTUPAK)
PRENKOCEVIC
SVETLANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU
1,600
379.69
SVETLANA - PODGORICA
PRENTIS
1,662
02124980
1,067.98 COMERC-DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRANSPORTNO
TRGOVINSKO UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI-BUDVA
PRESIDENT
UTJEHA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
165 02902931
380.00
PRESTIGE-GRADNJA
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I
1,754
02338521
12,576.84
USLUGA BAR
PRETIUM
4,421
02145588
55,391.65 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I
USLUGA,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
814 02681323
PRECON
15.00
DEVELOPMENTS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
2,285
PRŽIONICA
41,885.94 KAFE EDA BIJELO POLJE
2,417
PRIBILOVIC
720.29
SVETO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI - BUDVA
2,490
PRIVATNA
02250802
1,100.88 AUTO - ŠKOLA FORD SA P.O.O. PODGORICA
1,830
PRIVATNA
02243288
4,716.54 AUTO ŠKOLA AUTO-START - CETINJE
600 02409950
PRIVATNA
777.74
GIMNAZIJA LUCA, - PODGORICA
527 02294320
PRIVATNA
15.00
ZDRAVSTVENA USTANOVA V&V DENTAL CENTAR D.O.O. - BUDVA
356 02909979
PRIVATNA
5,848.23 ZDRAVSTVENA USTANOVA - APOTEKA VUK HERCEG NOVI
2,121
PRIVATNA
02413647
15.00
ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA SVETI LUKA - PODGORICA (POKRENUT
POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
415 02375508
PRIVATNA
21,938.09 ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA CENTAR BERANE
208 02250837
PRIVATNA
2,302.50 ZDRAVSTVENA USTANOVA MEDIA-ABRAMOVIC BAR
66 02957795
PRIVATNA
928.91
ZDRAVSTVENA USTANOVA NIKA MED - NIKŠIC
3,372
PRIVATNA
02263246
990.14
ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA STOMATOLOŠKA AMBULANTA STELA PODGORICA
1,089
PRIVATNA
02828120
82.11
ZDRAVSTVENA USTANOVA THE ALLERGY CENTER PODGORICA
286
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,482
545.20
02282941
PRIVATNA
ZDRASTVENA USTANOVA EURODENT PODGORICA
62702784726
2,673.51 USTANOVA AUTO ŠKOLA AKSIOM BUDVA
PRIVATNA
3,467
42,089.02 USTANOVA FAKULTET ZA USLUŽNI MANADŽMENT-BAR
02409712
PRIVATNA
3,981
9,249.05 AUTOPREVOZNIK KILIBARDA RAJKO - NIKŠIC
PRIVATNI
2,746
53,720.19
02345757
PRIVE
PETROL D.O.O. EXPORT-IMPORT ZA ZAŠTITU INTERESA CLANICA U SFERI PROMETA
NAFTE I NAFTNIH DERIVATA - PODGORICA
1,684
25,497.98
02103290
PRIVREDNO
DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE,PROMET I USLUGE VIB-CENTAR D.O.O. PODGORICA
3,324
181.17
02348004
PRIVREDNO
DRUŠTVO DIDAN D.O.O. - PODGORICA
3,376
10,818.55 DRUŠTVO BAUMARKT D.O.O. BUDVA
02361710
PRIVREDNO
1,721
8,636.55
02375648
PRIVREDNO
DRUŠTVO DUNAV PRES DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
3,474
2,532.22
02180723
PRIVREDNO
DRUŠTVO ZA METALOPRERAĐIVACKU DJELATNOST ETALON-JOVAN BAŠOVIC D.O.O.
PODGORICA
4,135
17,942.90 DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE VILAŽ D.O.O. NIKŠIC
02239299
PRIVREDNO
2,936
793.14
02372339
PRIVREDNO
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT COMPANI
KRGOVIC D.O.O. - MOJKOVAC (RJEŠENJEM ST.BR.36/06 OD 09.01.2007 GOD. ZAKLJUCEN
STECAJNI POSTUPAK)
61102628767
15,075.00 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT RACD.O.O.
PRIVREDNO
KOTOR
1,228
34,018.70 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ARTISTIK D.O.O. PRIVREDNO
02408821
CETINJE
1,493
15.00
PRIVREDNO
02651904
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT GOLD HILL D.O.O.
- BUDVA
2,480
368.41
PRIVREDNO
02656558
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. SONIGRANITI - PODGORICA
4 02849836
607.95
PRIVREDNO
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DUNJA COMPANY
- D.O.O. - PODGORICA
1,047
2,170.36
02828731
PRIVREDNO
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGEPROGRES-BD.O.O.PODGORICA
11502434644
276.19
PRIVREDNO
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT E DEM BULJARICA - INVEST D.O.O. - PODGORICA
3,377
2,926.71
02350963
PRIVREDNO
DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DAKA SERVIS D.O.O. PODGORICA
17802294389
15.00
PRIVREDNO
DRUŠTVO ZA TURIZAM, INŽENJERING, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU MARKTOURS D.O.O. S.STEFAN-BUDVA
1,495
11,784.25 DRUŠTVO MSJ EURO D.O.O. BUDVA
02466007
PRIVREDNO
1,216
173.56
02302080
PRIVREDNO
DRUŠTVO PORTŠPED D.O.O. BAR
5 02073056
206.24
PRIVREDNO
DRUŠTVO SVETO MORE D.O.O. BAR-SUTOMORE
2,224
280.33
02387689
PRIVREDNO
DRUŠTVO SVIM MONTENEGRO D.O.O. KOTOR
1,495
6,024.05
02450992
PRIVREDNO
DRUŠTVO TINBURY MN D.O.O. - BUDVA
3,735
1,124.15
02347423
PRIVREDNO-INFORMATIVNI
CENTAR D.O.O ZA GRAFICKO-IZDAVACKU DJELATNOST,PROMET
ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT,PODGORICA
61902624982
230.27
PRIVREDNOG
DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MONT & LITTORAL LTDD.O.O.
PODGORICA
3,692
631.88
PRIVREMENA
PRODAJA MJESTO STALNO BR.57 KOTOR
287
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
Iznos
Dani
broj*
blokade
blokade
PRIVREMENI
PRODAJNI ŠTAND KOTOR
2,026.92
1,473
PRIVREMENI
PRODAJNI ŠTAND KOTOR
3,545.02
3,030
PRIVREMENI
ŠTAND VL.BJELANOVIC JOVANKA - KOTOR
655.96
2,837
PRIVREMENI
ŠTAND - VL.KOVACEVIC VESELIN - KOTOR
5,424.81
1,105
PRIDE
02680637
15.00 CONSTRUCTION CO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. - BUDVA
814
PRIMA
02446308
602.91 AS D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PODGORICA
1,578
PRIMERA
02829479
6,439.84 POLISA D.O.O. - PODGORICA
97
PRIMEXGASDRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
02745259
7,036.12
1,055
PRIMO
& CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TIVAT
02847795
2,324.32
129
PRIMUS
ELEKTRONICS D.O.O. ZA EXPORT-IMPORT UNUTRAŠNJI PROMET - ULCINJ
02270315
4,201,251.34
863
PRINT
D.O.O. PODGORICA
02067803
68,692.50
4,409
PRINC
& CO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. - KOTOR
02628449
14,578.48
858
PRINC
TIVAT
7,056.17
3,700
PRIREĐIVANJE
ZABAVNIH IGARA NA RACUNARIMA I PRUŽANJE INTERNET USLUGABIGBERANE
4,003.72
2,270
PRIRODA
- BERANJE
54.41
3,999
PRO-CONNECT
D.O.O. - PODGORICA
02663643
633,915.45
1,840
PROVIS
02267349
7,190.00D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT IMPORT PODGORICA
3,991
PROVLADEX
02258617
5,851,840.84 D.O.O. PODGORICA
1,236
PROGRES
7,215.24
1,753
PROGRESGRAĐEVINSKA
ZANATSKA RADNJA BAR
48.92
4,834
PRODAVNICA
ACO BAR
5,961.97
3,684
PRODAVNICA
DISKONT PICA BAR
8,834.30
4,510
PRODAVNICA
JELENA - CETINJE
7,281.42
3,964
PRODAVNICA
MJEŠOVITE ROBE TOMBA BAR
9.45
4,222
PRODAVNICA
MJEŠOVITE ROBE ULAMA BAR-VIRPAZAR
2,492.48
1,796
PRODAVNICA
MJEŠOVITE ROBE FER TRGOVINA
0.57
4,141
PRODAVNICA
ORADA KOTOR
75.35
4,329
PRODAVNICA
PAVINO POLJE - BIJELO POLJE
214.53
3,412
PRODAVNICA
TRIUMF KOTOR
305.71
3,390
PRODAJA
NA PIJACI VL. RADOJICIC DANILO - NIKŠIC
38.59
4,392
PRODUKCIJA
RIKOŠET MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICA
02703513
15.00
1,497
PROIZVODNO
ORTACKO DRUŠTVO DRVOPROMET ROŽAJE
02045079
1,001.99
40
PROIZVODNO
ORTACKO DRUŠTVOBRACA MUSIC MUSIC IZET I DR. - ROŽAJE
02074052
6,450.83
2,291
PROIZVODNO
PROMETNO DRUŠTVO ARECO-SWEDEN D.O.O KOLAŠIN
02310147
3,282.54
79
PROIZVODNO,
PROMETNO I USLUŽNO O.D LIMUN-COMERCNSO KOLIC HAJRO I DRUGI BIJELO
02069431
1,003.38
4,853
POLJE
PROIZVODNO
TRGOVINSKA ZADRUGA PTZ PLJEVLJA - PLJEVLJA
02189321
11,062.12
3,862
PROIZVODNO
TRGOVINSKO KOMANDITNO DRUŠTVO DENDOPROMET DACIC I DR ROŽAJE
02150387
18,009.13
4,063
288
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
3,824
07641834
1,267.32
PROIZVODNO-TRGOVINSKO
PREDUZECE D.O.O. VOCE-EXPORT-IMPORT NOVA VAROŠ ,
POSLOVNA JEDINICA PODGORICA
1,095
289.95
PROIZVODNJA
PLASTICNIH KESA BEL-PLAST,CINDRAK MELIHA - BIJELO POLJE
302782049
165.00
PROIZVODNJU,
PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT TEHNO GLASS D.O.O. PODGORICA
40
02777878
26,794.64
PROJEKTOMONTAŽA
A.D.BEOGRAD DIO STRANOG DRUŠTVAPROJEKTOMONTAŽA U PODGORICI
4,582
02335905
2,215.12
PROKUPAC
CO D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
38
02189208
10,640.30
PROLJECE-KOMERC
A.D. - PLJEVLJA
1,957
02428814
2,955.66
PROMADURA
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
2,112
02687836
138.01
PROMEDIA
GROUP DRUŠTVO ZA MARKETING I POSLOVNE USLUGE D.O.O. - BUDVA
482
02765306
18,756.15 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA (RJEŠENJEM
PROMITEAS
ST.BR.414/13 OD 05.03.20014 GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
1,437
02755947
587.58
PROPERTY
INVESTMENT CONSULTING COMPANY D.O.O. - TIVAT
81
138.60
PROROKOVIC
BRANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU
AFRODITA BUDVA
3,817
02373700
18,661.72 D.O.O. BERANE
PROSINEX
1,551
02655594
781.06
PROTEKTADRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
3,474
02374293
995.28
PROTECT
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. PODGORICA
1,283
02433079
119,862.76
PROTON
DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UGOSTITELJSTVO I USLUGE EXPORT-IMPORT ULCINJ
1,097
02832593
760.77
PROFI-TRADE
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BUDVA
1,530
02725479
7,083.39
PROFILCOD.O.O.
BIJELO POLJE
2,383
27,214.37 ANTO TAKSI PREVOZ KOTOR
PRSKALO
3,454
PRCANJ
6,026.92 KOTOR
838
02800799
19.00
PS
GAMING D.O.O. PODGORICA
1,194
PS
02688328
5,733,128.09
GRADNJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,843
02301725
179.96
PT
TELEFONIJADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAFICKU DJELATNOST,
PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT PODGORICA
450
2,376.82 MARINA KOJA OBAVLJA PRIVAREDNU DJELATNOST S.U.R. MARINA - PODGORICA
PULETIC
97
02932962
178.25
PULITORE
D.O.O. - PODGORICA
1,908
02446774
15.00 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - BUDVA
PULSAR
2,117
02692929
1,438.40- LEATHER DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O - BUDVA
PUNTO
1,910
3,656.83 ERDAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BERBERSKOJ RADNJI ERDAN PLAV
PURIŠIC
1,682
658.29 EROL KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU ECO PLAV
PURIŠIC
5,367
02309971
38.43 MEDITERAN D.O.O. PODGORICA
PUTNIK
412
PHAINT
02869144
15.00 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
3,617
02309998
50,935.11 DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI ROŽAJE
PHARMA-PE
306
PHOENIX
02831970
313.24 777 D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT
3,828
02085224
40,216.83DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
PCELICA
3,037
R8,767.18
02425220
& R COMPANY PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - BUDVA
289
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
3,474
R4,457.88
02379406
& S TRADE D.O.O. - ROŽAJE
3,939
R36,646.70
02086140
I R E X D.O.O. TOMAŠEVO
1,497
R3,718.05
02702410
MARKETING GROUP D.O.O. - PODGORICA
2,054
R&B
02435691
217,231.73
COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ROŽAJE (NA OSNOVU PRESUDE
OSNOVNOG SUDA U ROŽAJAMA K.BR.113/11 UPISAN U KAZNENU EVIDENCIJU CRPS-A)
1,405
R-STYLE
02678098
834.36 D.O.O. - BUDVA
89
R.I.N.S.
02769867
85.00 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVRNOŠCU MOJKOVAC
2,508
R.T.V.
558.60- SERVIS MAJA HERCEG NOVI
54
R.T.V.
356.12SERVIS NIKŠIC
991
R.T.V.
769.95SERVIS - NIKŠIC
1,923
RAVNA
02113015
45,763.80
GORA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE - BIJELO POLJE
382
RAD
02394308
43,589.31
PROJEKT D.O.O. - PODGORICA
4,190
RADA
11,237.16
4,492
RADAN
02348756
290.57 BS COMMPANYD.O.O.ZA PROMET I USLUGE.EXPORT - IMPORT BUDVA
2,263
RADANOVIC
02665131
13,124.59 D.O.O. ZA SAOBRACAJ, TURIZAM I USLUGE - HERCEG NOVI
173
RADANOVIC
106.88
ZDRAVKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U PODGORICI
326
RADANOVIC
14,435.03 RADOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAKSI - KOTOR
1,340
RADEVIC
427.05 RADE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAXI PREVOZA - KOMBIJEMPODGORICA
1,563
RADEKA
02452952
1,327.85 GRADNJA DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. - BUDVA
1,934
RADENOVIC
30.00
MILIJANA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST DUGA BUDVA
104
RADING
02136155
629.72 D.O.O. ZA INŽENJERING,TERMOTEHNIKU,ZANATSKI IZVRŠNI RADOVI U
GRAĐEVINARSTVU PODGORICA
496
RADIO
429.20 TV SERVIS SPEKTAR - PODGORICA
3,236
RADIONICA
3,497.34
ŠEGEC - PODGORICA
96
RADISAV
89.08
KARADŽIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KAFE BAR KULA - PODGORICA
4,247
RADMAN
02332400
1,709.03 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
89
RADNJIC
121.12 PERICAAUTOPREVOZNIK CETINJE
443
RADOVANOVIC
353.66
VESKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAXI PREVOZA - PODGORICA
118
RADOVIC
1,050.03 BRANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. ZUM - NIKŠIC
443
RADOVIC
159.50 ŽARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -TAKSI PREVOZ- PODGORICA
438
RADOVIC
3,491.05 MILJAN KOJI OBAVLJA PRIVRAEDNU DJELATNOST U S.T.R.MIJA - NIKŠIC
1,228
RADOVIC
2,309.15 NAĐA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. BIOCE - PODGORICA
2,469
RADOVIC
11,478.53 SVETOZAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R.GRIL BAŠTA LOZA TIVAT
5,135
RADOJE
02014092
7,113,394.10
DAKIC- AKCIONARSKO DRUŠTVO - PODGORICA
1,391
RADOJEVIC
19,660.23 MILAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U GOSTIONI ESPERANSA- KOTOR
173
RADOJEVIC
106.38
MLADEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U PODGORICI
646
RADOMIROVIC
5,009.64
NEDJELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ULOV RIBE NA MORU MORE
HERCEG NOVI
290
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,787
RADONCIC
1,945.14 ADMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U OBUCARSKOJ RADNJI EXSPRES
PLAV
RADONCIC
2,413
02201518
11,034.82 D.O.O ULCINJ
RADONCIC
3,023
5,365.81 ELMIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U OBUCARSKOJ RADNJI EXPRES - 2
PODGORICA
RADONJIC
BOŠKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PODGORICA
443
861.33
RADONJIC
BRANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA PODGORICA
173
69.40
RADONJIC
GORDANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU EGO 3,751
2.42
BUDVA
RADONJIC
325
7,709.44 DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -AUTOPREVOZNIK - KOTOR
RADONJIC
3,694
14,264.13 MILIJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU M.R. KRISTAL BIJELO
POLJE
RADONJIC
2,397
5,327.66 TOMISLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - KOTOR
RADOSAVLJEVIC
MIRJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U ZANATSKOJ RADNJI
2,057
15,945.23
ENTERIJER BUDVA
RADOŠEVIC
OLIVERA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. IVO - NIKŠIC
2,414
1,580.69
RADULOVIC
ANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KAFE BAR KOD ANE - PODGORICA
325
1,985.88
RADULOVIC
BRANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.Z.R. CICO BAR
1,872
158.70
RADULOVIC
VESNA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SUR KAFE BAR - BRZA HRANA
23
8.98
FENIX BIJELO POLJE
RADULOVIC
DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - PODGORICA
137
104.92
RADULOVIC
DIMITRIJE KOJI OBAVLJA PRIVREDU DIJELATNOST U FRIZERSKOM SALANU NINO 2,657
1,818.96
PODGORICA
RADULOVIC
DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTOSERVIS DRAGAN
892
5,210.57
RADULOVIC PODGORICA
RADULOVIC
402269341
13,929.01 M3 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
RADULOVIC
404
02440466
34,245.46 TRADE DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,D.O.O. - PODGORICA
RADUSINOVIC
ŽARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA- PODGORICA
1,340
238.38
RADUSINOVIC
MARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST DISKO KLUB STUDIO - BAR
186
1,970.59
RAĐEN
1,340
361.10 ILIJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - PODGORICA
RAĐENOVIC
STANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. GIARDINO - BUDVA
2,047
1,477.78
RAŽNATOVIC
DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SUR SECRET-GARDEN 3,707
1,466.20
BUDVA
2,658
RAŽNATOVIC
671.46
DRAGOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. TRNOV CVIJETPODGORICA
347
RAI
02360942
10,471.06
CO D.O.O HERCEG NOVI
1,707
RAILIC
1,042.48
SNEŽANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. CAFFE POSLASTICARNICA
MIKI - PLJEVLJA
783
RAIF
533.03
FRANCA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -TAXI- BIJELO POLJE
2,121
RAIC
02383250
15.00COMPANI DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
472
RAICEVIC
2,085.93 BILJANA KOJA OBAVLJA RPIVREDNU DJELATNOST - STR LUKA KOTOR
291
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
11
267.41
RAICEVIC
VLADAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. RAVITA NIKŠIC
4,168
966.95
02334615
RAICEVIC
I ORTACI D.O.O PODGORICA
1,459
1,030.52 LJILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. LAZAR - NIKŠIC
RAICEVIC
4,071
2,335.60 MIRJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. AUTOPERIONICA SJAJRAICEVIC
BUDVA
3,436
1,604.80
02333554
RAJGROMIL
D.O.O, DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT
PODGORICA
402
133.40 NOVAKOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - STAKLOREZACKA RADNJA
RAJKO
DIJAMANT - DANILOVGRAD
318
426.83
RAJKOVIC
VJERA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA PIJACNOJ TEZGI - CETINJE
184
592.72
RAJKOVIC
TATIJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -FRIZERSKI SALON BEAUTY CETINJE
1,843
932.62 NEBOJŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. ZEVS TRGOVINA - BUDVA
RAJOVIC
2,121
15.00 D.O.O. EXPORT-IMPORT - PODGORICA
02364310
RAKO
2,420
3,411.97
02349817
RAKO
CO D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET DRVENE GRAĐE PODGORICA
3,604
5,516.92 ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TEZGA - BERANE
RAKOVIC
2,903
2,384.13
RAKONJAC
MARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU BIG BLUEPODGORICA
1,628
8,206.53
RAKONJAC
MILKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BUTIKU TEKSTILNE ROBE MEDIUMBIJELO POLJE
1,836
657.44
RAKONJAC
MILODARKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU SARA
BIJELO POLJE
2,397
19,873.90 BORO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAKSI- KOLAŠIN
RAKOCEVIC
1,347
1,050.99
RAKOCEVIC
VESNA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFANA OBALA - MOJKOVAC
48
308.02
RAKOCEVIC
MARINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - CVJECARA MARINA - MOJKOVAC
2,265
2,301.33
RAKOCEVIC
NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. , TRAFIKA MJEŠOVITE
ROBE - MOJKOVAC
4,647
61,493.44
02128659
RALE
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT RALE D.O.O. PODGORICA
2,274
3,270.33
02361108
RALEKSEND.O.O.ZA
PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,040
82,144.23
02430967
RAM
COMPANY DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI EXPORT-IMPORT- ROŽAJE
115
525.90
02315874
RAM-COMMERCEDRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
1,753
803.85
RAMOVIC
REFIK KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. AS - BIJELO POLJE
2,071
773.29
RAMOVIC
FAHRUDIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR DŽ & DŽ - BIJELO POLJE
3,993
5,215.18 COMPANY D.O.O ROŽAJE (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
02328674
RAMOVIC
2,084
712.01
RAMUSOVIC
ENIS KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MESARA NJEGOŠEV TRG BERANE
2,544
3,928.28DOO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
02384612
RANEX
1,693
9,799.87AUTO TAXI BERANE
RANKO
3,793
628.39 LIDIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. LIBO KOTOR
RANKOV
2,116
3,148.40MILKA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U MINI MARKETU TARA BAR
RAONIC
292
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
132
90.00
RASPOPOVIC
MIŠKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - MONTE FARMER - KOTOR
4,707
90.83
RASTODER
MINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU-NA OBALI VOCE-POVRCE
BAR
249
76.90
RATKOVIC
SARA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU SARA- NIKŠIC
310
27,964.87MONTENEGRO EXPORT-IMPORT - BUDVA
RATTAN
02758865
1,544
10,107.49
RAUL
02772124
D.O.O. PODGORICA
382
13,408.56
RAUM
02693046
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
228
1,761.60
RAFAILOVIC
JOVO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU U BECICIMA
3,802
383.19 ARNELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R.-BUTIKBONBASTIK BUDVA
RAHIC
4,174
3.57
RAHMANI
02376687
D.O.O. ZA PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT -ULCINJ
2,104
1,016.51
RACANOVIC
ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SUR OCASO - BUDVA
1,999
1,201.18
RACIC
DANE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAC RASTKO
- BIJELO POLJE
3,140
27,801.41
RACIC
PREDRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. NOCNI BAR COLOSEUM BERANE
1,396
37,722.78DOO ZA PROMET I USLUGE PODGORICA
RAŠKOM
02707764
38
270.29 COMPANY D.O.O. - PODGORICA
RAŠOVIC
02914760
1,777
435.61
RB
02751577
MRAMOR D.O.O. BUDVA
941
33,529.27
RB
02777533
PLUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BERANE
115
1,800.75
RBR
02807084
INTERNATIONAL DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
2,319
106,146.38
RD
02426579
- TRADE D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
2,803
797,665.80
RD
02631873
GROUPED.O.O. BUDVA
261
3,903.53
REA
02401827
JUNIOR DRUŠTVO ZA TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE D.O.O. BUDVA
453
8,579.25
REA
02348268
COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
1,938
3,678.74
REAL
02626144
ESTATE MONTENEGRO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT
D.O.O. - TIVAT
766
64.40
REALSTROY
02673410
D.O.O. - BUDVA
2,121
15.00 ELENA MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EPORT-IMPORT REGINA
02441632
PODGORICA
538
5,583.57
RED
02336111
SUND.O.O. BUDVA
507
1,349.78
02881799
RED
TROCADERO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT, BUDVA
528
135,944.53
REZ
02365391
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - ROŽAJE
33
353.26
02725908
REI
CAFE D.O.O. - BIJELO POLJE
1,928
27,219.97
REJ
02667126
- PASTEL D.O.O. ZA EXPORT-IMPORT ,UNUTRAŠNJI PROMET ,UGOSTITELJSTVO I USLUGE ULCINJ
958
8,878.17
REJ
02456923
END MOND DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE EXPORT-IMPORT
D.O.O. - ULCINJ
1,955
3,420.09
02637146
REJK
DRUŠTVO ZA TURIZAM I USLUGE D.O.O. - CETINJE
1,444
9,354.13 KOMERC D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, UVOZ-IZVOZ - PODGORICA
02059380
REKORD
2,418
3,789.09 D.O.O. PODGORICA
02367068
RELTED
293
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,290
REM-COM
02203561
280.33
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,340
REMIKOVIC
371.43
DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA- PODGORICA
1,713
REMONT
02458438
209,522.57
PRUGA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SARAJEVO PREDSTAVNIŠTVO PODGORICA
REPRO
52702356651
15.00 STUDIO LAZAROV D.O.O. DIGITAL MEDIENSERVICE, BUDVA
RESTAUR-ART
MONTENEGROD.O.O. BUDVA
4,570
02217619
167,634.51
RESTORAN
1,046
18,468.58 PALMA BAR
RESTORAN
RIVIJERA
4,661
2,055.74
RESTORANTE
ITALIANO SEMPRE D.O.O. PODGORICA
18002639165
2,804.94
RESULBEGOVIC
AJKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. DINAMIKA ULCINJ
2,230
988.37
SHOUQET KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - STR SHARB - ULCINJ
475RESULBEGU
667.68
RETKIE
81402691647
15.00 ZEMLI DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROMET NEKRETNINA D.O.O. - BUDVA
521REFKA
174.95 ĐUKIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU MJEŠOVITE ROBE AJLA BAR
RECREATOURS
- RUS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
24302931281
15.00
REDŽBECAJ
HISEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R BOSS - PLAV
4,178
6,180.48
SABINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. FRIZERSKI SALON
762REDŽEMATOVIC
272.11
SABINA - PLAV
REDŽEMATOVIC
FIKRET KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST CAFFE BAR ENIGMA - PLAV
1,497
14,858.61
REDŽEPAGIC
VIOLCA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U TRGOVINSKOJ RADNJI DVA
4,174
10,470.55
GALEBA -PLAV
REDŽEPAGIC
HALJILJ KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU GALAXY GUSINJE
2,232
11,024.04
443REŠETAR
29.48
GORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAXI - PODGORICA
REXHA
COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - ULCINJ
1,697
02697319
153,736.36
86002888548
RIANA
6,848.03
& ELISA D.O.O. ULCINJ (RJEŠENJEM ST.B.R. 480/14 OD 05.12.2014 GOD. POKRENUT
STECAJNI POSTUPAK)
10302780062
RIBALOVDRUŠTVO
32.69
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PLUŽINE
RIBOKOOP
D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE CETINJE
81402299763
15.00
54302450739
RIVA
27,905.58
DEVELOPMENT D.O.O. DRUŠTVO ZA INVESTICIJE, INŽENJERING, PROJEKTOVANJE I
GRAĐENJE - KOTOR
31202701936
RID
14,112.24
- GRADNJA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE ,EXPORT-IMPORT PODGORICA
65 02891875
195.11
RIDI
D.O.O. ZA PROMET, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, ULCINJ
1,189
RIJAD
02719487
216.28MEHOVIC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, ZA PROIZVODNJU, PROMET
ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - BERANE
45402813181
RIJEKATOURS
54,450.38
D.O.O. CETINJE
3,084
RILE
59.49PODGORICA
3,880
RIRA
02353270
971.88
TRADE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
3,963
RIS
02362694
89.33
CODRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
2,291
RISTIC
11,814.09
ŽELJKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BUTIKU ANĐELA - NIKŠIC
3,247
RISTIC
207.88 JELENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE - BAR SPACE BAR
294
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
1,824
2,404.23
RISTIC
MIODRAG KOJI OPBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CAFE RESTORANU- HERCEG NOVI
3,838
1,032.54
RISTIC
SAŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CAFFE BARU HORTUSS PODGORICA
3,772
273.18 COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MOJKOVAC
RISTIC
02379295
137
81.36 GORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA PODGORICA
RISTOV
443
148.82 DRAGOSLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -AUTO TAXI- PODGORICA
RISTOV
520
423.58
RISTOVIC
TIJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PREDUZE.RADNJA TINA BAR
1,861
5,419.07
RICH
02748223
FASHIOND.O.O. BUDVA
40
360.10
RMB
02875306
DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. - BUDVA
3,556
233.96STOJANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU BELI- BERANE
RMUŠ
814
15.00CONSULTINGD.O.O. BUDVA
RNP
02767813
443
162.53
ROVCANIN
SLAVEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - PODGORICA
349
344.16
ROGANOVIC
ALEKSANDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU MALA
LOKANDA - CETINJE
2,194
936.96
ROGANOVIC
ZDRAVKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. NAPOLEON - NIKŠIC
648
1,352.16
ROGANOVIC
SLOBODAN KOJI OBAVLJA PRIVAREDNU DJELATNOST KAFE BAR BEREKIN - TIVAT
1,544
277,157.27
ROZAFA
02329964
D.O.O. - BAR
1,103
3,687.07
ROKA
02649594
I FIOKA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
3,788
56,710.62
ROKO
02075474
D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA I MALO I USLUGE IGALO
1,109
10,124.87GERMANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I
ROLAND
02655721
USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,684
1,377.94
ROLL-PROMET
4,248
624.40 BAKOVICD.O.O. BAR
ROLLER
02070880
461
48,228.89DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
ROLLER
02329719
1,671
12,930.31 SAŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PRODAVNICI NJAM NJAM- CETINJE
ROLOVIC
648
164,400.84 2000 D.O.O. ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , BAR
ROLOMONT
02349868
2,621
15,395.12
ROMA
& ARTE DOLCE - BUDVA
228
19,198.10 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
ROMSTEEL
02371987
3,649
217.00
RONDOVIC
RANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PLJEVLJA
2,203
8,234.56
RONZODRUŠTVO
02189712
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I
USLUGE,EXPORT-IMPORT
814
15,579.63
RONITO
02421364
DRUŠTVO ZA USLUGE,TRGOVINU I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
6RONCEVIC
57.16
ĐORĐIJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ŠTAND ODJECE I OBUCE ĐOLE
BUDVA
3,294
1,449.08 NADA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU JADRANKI SAJAM
RONCEVIC
OBJEKAT BR.23 BAZAR 1 BUDVA
1,872
10,231.26A.D. ROŽAJE
ROPLET
02086930
23
817.60
ROSANDIC
MLADEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - CAFFE BAR RIM - BAR
513
3,742.61 D.O.O. - BAR
ROSELA
02943646
3,079
2,054.57
ROSI
VL.ĐONBALJAJ ZADA GUSINJE
295
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
81402671212
15.00
ROSINVESTSTROJD.O.O.
BUDVA
46 02649519
206.05
ROSMONTEROSD.O.O.
ZA GRAĐEVINARSTVO, UGOSTITELJSTVO I USLUGE, HERCEG - NOVI
520ROCENOVIC
2,282.24
RADOVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA KIOSKU MJEŠOVITE ROBE
PETROVAC
41102831295
16,497.58
ROCCADORO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
18402963906
15.00 YACHTS DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT IMPORT TIVAT
ROYAL
83 02668173
48,881.95 TRADING MONTENEGROD.O.O. BUDVA
ROYCHAMP
41102671760
3,046,745.87
RR
- INŽINJERING D.O.O. - PODGORICA
4,356
9,377.68
02354942
RR
BOROVAC D.O.O. - BIJELO POLJE
1,390
9,925.40
02657112
RS.OIL
- MONTD.O.O. PREDUZECE ZA PROIZVODNJU,USLUGE I PROMET PODGORICA
55502177463
128,459.20
RSV
FARMACIA OF MONTENEGRO D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE
,EXPORT-IMPORT,PODGORICA
1,756
7,088.10
02656205
RU
- MER DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
3,301
6,439.54 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
02436183
RUBIKON
1,739
1,852.90DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PLJEVLJA
02681676
RUBINN
1,516
15.00
02773074
RUBKODRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
1,543
697.90
RUGOVAC
ADNAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STOLARSKOJ RADNJI ART & DIZAJN
- BERANE
3,714
40,261.85
02252937
RUDAR
D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
3,684
210,633.25
02129531
RUDO
POLJEDRUŠTVO ZA SAOBRACAJ PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
1,035
1,948.10 SNEŽANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U MINIMARKETU GAGA ,
RUDOVIC
SUTOMORE
27 02897075
1,187.34
RUS
- AN D.O.O. BUDVA
1,640
14,157.05
02395606
RUS
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
52802807378
30.00 KURIR D.O.O. TIVAT
RUSKI
30702464152
972.81 - CRNOGORSKA GRAĐEVINSKA KOMPANIJA D.O.O. - TIVAT
RUSKO
15602650266
15.00
RUSMEDIA
GROUPDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - RISAN
2,121
02393026
S15.00
& B VUJACIC D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,732
02313804
S179.04
& M MARAŠ COMPANY DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. PODGORICA
18502412209
S298.45
& M COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,777
02415046
S1,563.95
I T A R D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
36302419394
S16,066.31
I T I D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICA
15002819040
S40,465.72
TRADE D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,684
5,532.49
S.
T. R . JELENA - PODGORICA
3,264
54.69
S.
T. R. AGROPROMET BUDVA
4,588
178.94
S.
T. R. JUST BE PLJEVLJA
81 02432323
3,680.42
S.D.
TERA DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE, D.O.O. - NIKŠIC
1,948
223.40 AS PLJEVLJA
S.Z.P.R.
296
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
Iznos
Dani
broj*
blokade
blokade
S.Z.R
GOLF - ROŽAJE
18,084.60
3,890
S.Z.R.
- UNIKAT 4,137.17
157
S.Z.R.
1.99 ADIS
3,788
S.Z.R.
AUTOSERVIS BRACA KASUMOVIC BERANE
4,332.38
2,734
S.Z.R.
DUBRAVKA MOJKOVAC
3,921.24
635
S.Z.R.
IZVOR HERCEG NOVI
5,252.78
3,834
S.Z.R.
IN FRIZERSKI SALON - BUDVA
21,066.49
2,161
S.Z.R.
JUVELIR VIKTORIJA BUDVA
7,338.99
424
S.Z.R.
KALACE ROŽAJE
3,572.40
853
S.Z.R.
MINI PEKARA REA BUDVA
20,403.27
2,621
S.Z.R.
5.00 NUNA - ROŽAJE
3,788
S.Z.R.
298.84OPTIKA MM BERANE
1,543
S.Z.R.
104.59ORNAMENT KOTOR
419
S.Z.R.
PCELA - SLASTICARA
1,767.65
1,549
S.Z.R.
328.15STAKLO RAD - BUDVA
2,057
S.Z.R.
STARI GRAD BUDVA
6,463.04
1,712
S.Z.R.
FOTO DEJO PODGORICA
4,454.77
3,503
S.Z.R.
314.34FRIZERSKI SALON ANĐELA H.NOVI
2,376
S.Z.R.
ŠEJLA - TEKSTIL PLAV
12,792.35
3,345
S.Z.R.PROFIL
KOLAŠIN
141.15
40
S.Z.R.TV
326.81 SERVIS - KOLOR - ROŽAJE
3,692
S.Z.R.HOT-DOG
ROŽAJE
2,495.36
657
S.Z.T.R.ANDRIJA
- BUDVA
2,406.84
2,998
S.Z.U.R.
254.59 BIOSKOP MEHANIZAM PLJEVLJA
3,980
S.I.M.
02758636
757.90- MONTE D.O.O. - PODGORICA
1,740
S.I.R.E.T.
02697793
267.30 D.O.O. - KOTOR
1,228
S.M.A.
PERAZIC D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
02301954
48,345.17
3,684
S.N.-SELY
& CO DRUŠTVO ZA PROIZVDNJU, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE D.O.O. ULCINJ
02351293
171.77
3,294
(POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
S.R.Ž.
02718642
245.00DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BERANE
851
S.T.
R. ŠRAUBA
2,417.12
2,742
S.T.R
. GEMELLI CETINJE
3,468.46
3,454
S.T.R
. LUX
17,943.77
3,901
S.T.R.
616.96 M.46
3,764
S.T.R.
474.47 AMINA ROŽAJE
4,430
S.T.R.
830.89 BAMBI - PLAV
4,670
S.T.R.
BAPCE CECUNJANIN SELIM- PLAV
2,030.94
3,485
S.T.R.
BATE ROŽAJE
6,034.59
4,419
297
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
3,684
S.T.R.
4,035.81
VUCINIC PODGORICA
1,776
S.T.R.
17,004.33
GINA BUDVA
3,379
S.T.R.
4,420.07
DRAGANA - TIVAT
482
S.T.R.
7,404.11
DUDA BUDVA
4,303
S.T.R.
17,127.74
EDO ROŽAJE
4,013
S.T.R.
348.72 EM ROŽAJE
3,953
S.T.R.
63.01 ŽENA - BUDVA
4,285
S.T.R.
2,915.41
IVA - PODGORICA
4,066
S.T.R.
1.94 MANO ULCINJ
4,913
S.T.R.
6,645.90
MINIMARKET ŠKALJARI - KOTOR
195
S.T.R.
15.00 MM BUDVA
3,684
S.T.R.
77,752.83
NADA PODGORICA
4,015
S.T.R.
4,215.01
NELA PLJEVLJA
4,104
S.T.R.
17.24 NINA ROŽAJE
3,695
S.T.R.
5,596.33
NUMERO UNO NIKŠIC
2,300
S.T.R.
887.23 SNEŽANA DANILOVGRAD
4,169
S.T.R.
31,322.75
SRĐAN PLJEVLJA
2,615
S.T.R.
244.98 SUNCE BUDVA
1,276
S.T.R.
352.91 TOCAK BUDVA
3,139
S.T.R.
60.09 FAT-EL ULCINJ
2,183
S.T.R.
2,404.23
- KIOSK ŠTAMPA IGALO
4,183
S.T.R.
9,122.44
18 JULI ANDRIJEVICA
4,609
S.T.R.
774.114 JULI MOJKOVAC
4,150
S.T.R.
1.57 ADELA BUDVA
541
S.T.R.
2,958.71
ANA - MILICA - NIKŠIC
4,563
S.T.R.
6,573.28
ANJA CETINJE
1,363
S.T.R.
333.81ARTA - ULCINJ
2,232
S.T.R.
115.00BALŠA BERANE
3,694
S.T.R.
1,328.95
BEBI SHOP POPAJ
4,243
S.T.R.
69.59 BILJANA BAR
3,684
S.T.R.
3,602.93
VERITA ULCINJ
888
S.T.R.
14,544.58
VL.DANA KNEŽEVIC
2,407
S.T.R.
10,856.32
DE-BO-BO - BIJELO POLJE
3,160
S.T.R.
518.70DEEJAY BUDVA
3,751
S.T.R.
6.32 DIMITRIJE BERANE
3,771
S.T.R.
6,453.36
DINA ROŽAJE
4,320
S.T.R.
246.74DIONA CETINJE
4,271
S.T.R.
6,937.72
ENIGMA GUSINJE
298
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,671
S.T.R.
10,440.80
ŽANA NIKŠIC
3,160
S.T.R.
1,940.71
ŽELJKA BUDVA
796
S.T.R.
43,088.62
ŽURNAL BUDVA
4,427
S.T.R.
1,039.47
ZELENA JABUKA CETINJE
4,834
S.T.R.
1,220.82
ZLATARA SMARAGD VL. TOŠIC DŽAFER
4,250
S.T.R.
12,881.40
IGOR - KOLAŠIN
4,009
S.T.R.
2,619.84
ID CETINJE
131
S.T.R.
2,412.45
IMP VL.PEKIC MIRIJANA PODGORICA
4,129
S.T.R.
177.46ICA KOLAŠIN
1,824
S.T.R.
121.53JAVORJE
156
S.T.R.
7,016.38
JEKNIC BUDVA
4,147
S.T.R.
1,656.09
JELENA KOLAŠIN
4,500
S.T.R.
10.39 JELENA KOLAŠIN
2,998
S.T.R.
11,448.05
KEKI - MARTAC JELENA - BUDVA
3,695
S.T.R.
2,518.17
KINDER BERANE
107
S.T.R.
514.84KIOSK KALIMERO PLJEVLJA
4,217
S.T.R.
363.80KNEX - PLJEVLJA
1,118
S.T.R.
16,371.85
KOMISION N & N PLJEVLJA
4,301
S.T.R.
73.63 KOMISION UNIKAT PLJEVLJA
4,415
S.T.R.
1,746.49
KRISTAL ULCINJ
4,913
S.T.R.
5,264.03
LABAN
4,135
S.T.R.
17,727.80
LOVAC - PLJEVLJA
2,263
S.T.R.
2,245.08
LUBODER ROŽAJE
4,582
S.T.R.
1,851.21
MAJA - PODGORICA
4,344
S.T.R.
226.07MARIJA VL. VERA ĐINOVIC KOLAŠIN
4,794
S.T.R.
12,580.19
MARKET MIMI PODGORICA
3,278
S.T.R.
151.12MARKET TANJA SUTOMORE
3,499
S.T.R.
680.44MARKOVIC
4,421
S.T.R.
19,193.63
MARLBORO PODGORICA
1,444
S.T.R.
24,058.31
MAT ROŽAJE
2,252
S.T.R.
128,589.58
MIKI
1,440
S.T.R.
13,796.93
MILOCANI NIKŠIC
4,834
S.T.R.
5,248.49
MINI SHOP CETINJE
3,684
S.T.R.
16,820.69
MINI-S KOLAŠIN
1,194
S.T.R.
1,543.15
MINIMARKET COBRENOVIC BAR
3,679
S.T.R.
834.98MICKO - PLJEVLJA
4,135
S.T.R.
1,142.23
MONIKA PLJEVLJA
3,099
S.T.R.
1,340.46
MONTENEGRO ULCINJ
299
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,023
S.T.R.
8,928.29
MORE - KOTOR
4,416
S.T.R.
154.36MRACAJEVAC
2,161
S.T.R.
3,270.36
NEX BAR
4,280
S.T.R.
54.00 NIKOLINA PLJEVLJA
4,328
S.T.R.
2,047.18
PEĐA PODGORICA
2,161
S.T.R.
5,021.74
PIKAVAC - BUDVA
4,146
S.T.R.
438.16PREDUZETNICKA RADNJA ZA OBAVLJANJE TRGOVINSKE DELATNOSTI MARKET NOKO BAR
3,348
S.T.R.
9,162.49
PRŽNO-SENDVIC BAR S.STEFAN
4,721
S.T.R.
1,762.75
PROŠCENJE MOJKOVAC
4,012
S.T.R.
1,757.85
RIJEKA - PLJEVLJA
3,684
S.T.R.
1,548.61
S&N CETINJE
94
S.T.R.
22,090.82
SAN BUDVA
3,884
S.T.R.
4,468.04
SINJAVINA KOLAŠIN
4,132
S.T.R.
174.60SMILE - VL.RADOVIC IVA - KOTOR
3,684
S.T.R.
3,455.76
SOLE - MOJKOVAC
2,021
S.T.R.
4,448.52
SONJA NIKŠIC
734
S.T.R.
3,616.14
SRETEŠKA GORA
1,080
S.T.R.
1,677.44
SRECKO ŽABLJAK
3,788
S.T.R.
146.78START NIKŠIC
4,531
S.T.R.
19.57 STUDENT
3,890
S.T.R.
11,410.92
TEODORA PLJEVLJA
2,225
S.T.R.
3,778.92
TREŠNJEVO CETINJE
17
S.T.R.
15.76 UNIMAX
4,834
S.T.R.
3,116.09
FERE BUDVA
341
S.T.R.
688.08FLEŠ - CETINJE
3,755
S.T.R.
9,661.10
FORTUNA BUDVA
3,684
S.T.R.
430.29CILI VILI BAR
4,436
S.T.R.BATO
1,259.76
BERANE
2,734
S.T.R.BOGI
311.03
- BERANE
4,105
S.T.R.BOMBONJERA
45.46
BUDVA
4,134
S.T.R.BUCJE
661.55
KOLAŠIN
3,684
S.T.R.VESKO
13,587.67
4,421
S.T.R.DIGIMON
574.15
PLJEVLJA
4,352
S.T.R.DOVE
456.07
PLJEVLJA
2,603
S.T.R.DONALD
11,552.22
- BUDVA
3,790
S.T.R.IVA
1,795.45
4,834
S.T.R.JELENAKOLAŠIN
456.80
2S.T.R.KADENA
4,252.51
300
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
6 S.T.R.KAKADU
410.95
4,440
S.T.R.KIVI
18,849.89 PLJEVLJA
4,420
S.T.R.MAKI
6,301.53
1,672
S.T.R.MM1
8,885.95 ANDRIJEVICA
4,741
S.T.R.MONIKA
198.92
BIJELO POLJE
3,002
S.T.R.NINA
9,220.24
4,289
S.T.R.NINE
1,766.89 VL.NINKOVIC LJILJANA PLJEVLJA
4,052
S.T.R.PALMA
348.92
- TREŠNJEVO - ANDRIJEVICA
4,154
S.T.R.PALMA
822.32
ROŽAJE
1,690
S.T.R.PILJARA
3,881.73
KOLAŠIN
3,684
S.T.R.RANKO-PODGORICA
2,192.53
1,104
S.T.R.ROMEO
14,454.00
I JULIJABUDVA
4,177
S.T.R.SARAPEL
6,678.52
- CETINJE
3,327
S.T.R.T
471.96 & D - BUDVA
132S.U.R
431.01RESTORAN STARI HRAST - BUDVA
2,131
S.U.R
5,830.69
LIFE BUDVA
3,684
S.U.R.
6,218.46
VENECIJA ROŽAJE
26 S.U.R.
152.13 GYROS BUDVA
4,819
S.U.R.
506.05 DUGA PLJEVLJA
4,024
S.U.R.
23.09 EVROPA - BERANE
3,695
S.U.R.
63.21 KEBAB BUDVA
3,348
S.U.R.
2,936.82
LESENDRO - CETINJE
4,057
S.U.R.
415.41 LOTOS BUDVA
39 S.U.R.
377.96 NIK BUDVA
3,042
S.U.R.
14,335.86
RENESANSA - BUDVA
3,327
S.U.R.
2,733.21
SIDRO PETROVAC
4,656
S.U.R.
486.72 SLAVA ANDRIJEVICA
1,514
S.U.R.
1,864.01
STEFANEL PLJEVLJA
1,810
S.U.R.
1,905.06
CENTAR PLJEVLJA
2,617
S.U.R.
438.50 CIPS BERANE
2,887
S.U.R.
10,879.20
-BIFE GOLUBINJA PLJEVLJA
4,350
S.U.R.
116.247 PLJEVLJA
3,149
S.U.R.
5,582.95
ATLANTIDA ROŽAJE
1,794
S.U.R.
308.28BIFE M M
3,788
S.U.R.
18.79 BIFE KAMELIJA I - KOTOR
3,679
S.U.R.
584.14BIFE LJUBIŠNJA PLJEVLJA
3,679
S.U.R.
124.92BIFE CITADELA PLJEVLJA
3,792
S.U.R.
295.68GALERIJAKAFE-BAR BUDVA
301
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
3,602
S.U.R.
127.97GRIL BAŠTA MB BUDVA
4,689
S.U.R.
3,564.54
ELIT BERANE
1,866
S.U.R.
112,763.81
JEF - BUDVA
3,454
S.U.R.
3,166.47
KAFE BAR LONDON CETINJE
3,788
S.U.R.
11.47 KAFE PICERIJA BELA LAĐA HERCEG NOVI
1,672
S.U.R.
10,353.20
KAFIC BOS ANDRIJEVICA
4,058
S.U.R.
110.17KIN BERANE
3,356
S.U.R.
3,464.10
KOKO
4,056
S.U.R.
53.47 KOLJENO ANDRIJEVICA
3,712
S.U.R.
156.07M BUDVA
66
S.U.R.
643.22MAGIC - BUDVA
46
S.U.R.
615.01MLJECNI RESTORAN HOLIDAY ULCINJ
3,428
S.U.R.
30.00 ODISEJ - TIVAT
2,734
S.U.R.
5,728.03
OREON
1,791
S.U.R.
30.00 PALMA - BUDVA
1,822
S.U.R.
24,933.83
PALMA-PRCANJ
4,386
S.U.R.
24,532.29
PJER BERANE
3,748
S.U.R.
27,352.94
RESTORAN SLOŽNA BRACA - ULCINJ
3,415
S.U.R.
743.43S BURBON - PLJEVLJA
3,175
S.U.R.
5,961.61
SAN - BERANE
4,730
S.U.R.
13,208.97
SAN ANDRIJEVICA
3,964
S.U.R.
19,863.52
STARA VAROŠ ROŽAJE
1,784
S.U.R.
10,515.94
STARI FIJAKER -KAFANA PLAV
4,442
S.U.R.
11,049.02
STIL ROŽAJE
2,057
S.U.R.
11,662.65
FORSAGE - BUDVA
3,700
S.U.R.
301.74HOT-DOG PLJEVLJA
303
S.U.R.
1,053.58
CAFFE BAR PRINC - PLAV
3,835
S.U.R.BOEMI
1,466.41
DANILOVGRAD
4,503
S.U.R.JADRAN
461.85
PODGORICA
3,099
S.U.R.LJAMOJAULCINJ
675.00
4,301
S.U.R.POBJEDA
76.75
PLJEVLJA
439
S.U.R.RIBLJI
11,816.53 RESTORANR SVETI STEFAN
1,189
S.U.R.TIME
39,088.47 AUT 2 BUDVA
2,718
S.U.R.HORIZONT
42,192.16
4,517
S.UR.2,970.48
PICERIJA MTV PETROVAC
2,330
SA-MI
17,143.35
2
814
SABOR
02664682
15.00 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I GRAĐEVINARSTVO D.O.O. - BUDVA
4,188
SAVA
02376016
25,583.90
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MOJKOVAC
302
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
172
446.35 PODGORICA USLUŽNO-PROMETNO I EKSPORT-IMPORT D.O.O. PODGORICA
02691221
SAVANA
4,156
3,446.01
02350785
SAVACOMMERC
D.O.O. ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT - PODGORICA
1,398
634.67 UDRUŽENJA ŽENA-BIZNIS CENTAR-NIKŠIC - NIKŠIC
02288583
SAVEZ
1,718
675.36 PODGORICA
02341824
SAVEX
1,182
7,462.98
02404834
SAVIN
EURO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU , (D.O.O.), DRUŠTVO ZA TURIZAM I
POSLOVNE USLUGE , BUDVA
2,083
2,160.51ZVEZDADOO , BUDVA
02725070
SAVINA
4,531
1,731.24
SAVIC
MILETA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. PECENJARI SAVIC - PLJEVLJA
1,564
50,921.21
02777177
SAVIC
CO.DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU,
TURIZAM,UGOSTITELJSTVO I USLUGE - BUDVA
2,064
150,603.37
02690560
SADA
COMPANY - DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - BUDVA
3,079
529.12 ALMA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. KALIPSO- PLJEVLJA
SADOVIC
2,230
1,515.44TOURS D.O.O. DRUŠTVO ZA TURIZAM BUDVA
02351102
SAILOR
93
13,794.72
02329930
SAICIC-TOURS
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE D.O.O. BUDVA
3,685
637.03
02383896
SAJO-PROM
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
3,421
6,826.93
SAKAREVIC
MIODRAG KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST HELENA 2 - BAR
377
1,456.63
SALIJA
MERSIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RADNJI VARDAR - ULCINJ
803
877.21 ZABAVNIH IGARA APPLE TIME VL.KOVACEVIC VLADIMIR - HERCEG NOVI
SALON
2,420
18,502.68YACHTS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU,(D.O.O.), DRUŠTVO ZA
02398915
SALONA
TRGOVINU PLOVILIMA I NAUTICKOM OPREMOM, BUDVA,UL.13 JUL,ZGRADA BSP-A.
1,010
180.06
SAMARDŽIC
MIRKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU LA PLAYA RISAN
1,052
3,150.49
02773406
SAMASTEDO
PUBD.O.O. ZA EXPORT - IMPORT UNUTRAŠNJI PROMET, UGOSTITELJSTVO I
USLUGE ULCINJ
612
532,270.92
02083485
SAMBADRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
1,558
125.46 DABOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST INTERNET KAFE NEHAR - ULCINJ
SAMIR
3,684
8,540.89
SAMIR
MOLABECIROVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU MJEŠOVITE ROBE
ŠTAND BR. 1 ULCINJ
488
36,380.26
02453410
SAMIX
DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
3,405
10,254.68
SAMOPOSLUGA
VJERA BAR
4,618
14,533.64
SAMOSTALMO
TRGOVINSKA ZANATSKA RADNJA VIKTARIJA PLJEVLJA
4,883
75.69
SAMOSTALNA
UGOSTITELJSKA RADNJA KRCMA ZLODO- PLJEVLJA
3,501
4,669.01
SAMOSTALNA
ZANATSKA OBUCARSKA RADNJA VL. RADONCIC SAFET
333
2,707.72
SAMOSTALNA
ZANATSKA OBUCARSKA RADNJA DVA BRATA KOTOR
2,057
17,769.67
SAMOSTALNA
ZANATSKA RADNJA BOJANA MUŠKI FRIZER - BUDVA
1,777
405.42
SAMOSTALNA
ZANATSKA RADNJA ROCO KOLAŠIN
3,058
392.66
SAMOSTALNA
ZANATSKA RADNJA -PEKARA NON-STOP BECICI
363
682.51
SAMOSTALNA
ZANATSKA RADNJA BERBER PLAV
3,413
5,163.48
SAMOSTALNA
ZANATSKA RADNJA BERBERNICA MILKA HERCEG NOVI
2,161
28,070.57
SAMOSTALNA
ZANATSKA RADNJA BRIJACKI SALONNINO BUDVA
303
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
2,145
SAMOSTALNA
1,229.60
ZANATSKA RADNJA ZA PRANJE I PODMAZIVANJE VOZILA MIŠELIN BERANE
3,461
SAMOSTALNA
1,958.75
ZANATSKA RADNJA JADRAN
1,039
SAMOSTALNA
133.51
ZANATSKA RADNJA JADRAN 2
4,136
SAMOSTALNA
18,243.68
ZANATSKA RADNJA LIM - KOZ TIVAT
81
SAMOSTALNA
2,096.44
ZANATSKA RADNJA LUJ ROŽAJE
1,612
SAMOSTALNA
81.25
ZANATSKA RADNJA PEKARA TOPLA - HERCEG NOVI
1,438
SAMOSTALNA
8,259.00
ZANATSKA RADNJA PILANAMOLIKA KOMERC ROŽAJE
3,429
SAMOSTALNA
1,000.17
ZANATSKA RADNJA FRIZERSKI SALON PLAŽA HERCEG NOVI
2,573
SAMOSTALNA
874.70
ZANATSKA RADNJA CENTAR PLJEVLJA
4,834
SAMOSTALNA
3,601.80
ZANATSKA FRIZERSKA RADNJA ZA MUŠKARCESTYLLE PODGORICA
2,538
SAMOSTALNA
2,245.85
ZANATSKO - FRIZERSKA RADNJA ZA MUŠKARCE SUZANA HERCEG NOVI
972
SAMOSTALNA
250.00
ZANATSKO FRIZERSKA RADNJA LANA - PLJEVLJA
1,874
SAMOSTALNA
367.39
KROJACKA RADNJA KOSOVIC MOJKOVAC
3,687
SAMOSTALNA
174.36
KROJACKA RADNJA MINA - MOJKOVAC
4,841
SAMOSTALNA
144.92
PEKARSKA RADNJA EVROPA - PLAV
4,440
SAMOSTALNA
1,030.15
TRGOVACKA DJELATNOST, KIOSK ELVANA PLAV
4,350
SAMOSTALNA
7,513.31
TRGOVINSKA RADNJA 4 PLJEVLJA
4,001
SAMOSTALNA
179.27
TRGOVINSKA RADNJA ANDREA DANILOVGRAD
4,198
SAMOSTALNA
23.48
TRGOVINSKA RADNJA ATKO VL.CANOVIC ADIS - PLAV
4,281
SAMOSTALNA
652.40
TRGOVINSKA RADNJA VINORA TIVAT
4,463
SAMOSTALNA
12,334.75
TRGOVINSKA RADNJA MIRZA PLAV
3,413
SAMOSTALNA
7,242.11
TRGOVINSKA RADNJA - KOMISION NENA - VL. ŠAKIC NEDELJKA - HERCEG NOVI
3,879
SAMOSTALNA
7,470.25
TRGOVINSKA RADNJA AGAVA PLJEVLJA
3,273
SAMOSTALNA
2,544.05
TRGOVINSKA RADNJA AGROPROMET BUDVA
2,117
SAMOSTALNA
989.88
TRGOVINSKA RADNJA ADRIATIK ULCINJ
4,694
SAMOSTALNA
3,958.40
TRGOVINSKA RADNJA AKI-PROM ROŽAJE
4,076
SAMOSTALNA
1,520.82
TRGOVINSKA RADNJA ALDI BERANE
1,801
SAMOSTALNA
25,592.31
TRGOVINSKA RADNJA BAMBI ZORICE - ANDRIJEVICA
4,646
SAMOSTALNA
12,210.46
TRGOVINSKA RADNJA BELMA VL.ŠAHMANOVIC NUFRIJA PLAV
3,684
SAMOSTALNA
39,346.24
TRGOVINSKA RADNJA BRAVO DANILOVGRAD
3,450
SAMOSTALNA
1,088.43
TRGOVINSKA RADNJA VIKI BERANE
3,684
SAMOSTALNA
20,567.71
TRGOVINSKA RADNJA VLADAN BUDVA
4,519
SAMOSTALNA
26,141.81
TRGOVINSKA RADNJA GALOP III BUDVA
3,005
SAMOSTALNA
3,049.15
TRGOVINSKA RADNJA DANKA CETINJE
4,423
SAMOSTALNA
7,278.11
TRGOVINSKA RADNJA DEKI - 2
3,778
SAMOSTALNA
1,018.26
TRGOVINSKA RADNJA DEMKO - BIJELO POLJE
4,164
SAMOSTALNA
31,167.18
TRGOVINSKA RADNJA DUO BUDVA
3,210
SAMOSTALNA
14,182.13
TRGOVINSKA RADNJA ELEKTRO-STIL BERANE
304
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,035
SAMOSTALNA
1,085.00
TRGOVINSKA RADNJA KALIMERO MOJKOVAC
4,197
SAMOSTALNA
7,462.89
TRGOVINSKA RADNJA MILAN PLJEVLJA
4,447
SAMOSTALNA
17,286.30
TRGOVINSKA RADNJA NITA DEDUŠAJ SEFEDIN GUSINJE - PLAV
2,917
SAMOSTALNA
39,408.61
TRGOVINSKA RADNJA NUMERO UNO
3,737
SAMOSTALNA
10,115.87
TRGOVINSKA RADNJA ODŽAK I PLJEVLJA
4,566
SAMOSTALNA
15,573.25
TRGOVINSKA RADNJA TANJA DANILOVGRAD
3,981
SAMOSTALNA
511.98
TRGOVINSKA RADNJA TWEETX MOJKOVAC
4,766
SAMOSTALNA
24,265.94
TRGOVINSKA RDANJA MIL-MARKET BUDVA
150
SAMOSTALNA
7,636.84
UGOSTITELJAKA RADNJA SIRENA BUDVA
4,742
SAMOSTALNA
1,381.71
UGOSTITELJSKA RADNJA SAMADA - PLAV
3,327
SAMOSTALNA
1,496.06
UGOSTITELJSKA RADNJA STARI MOST BUDVA
39
SAMOSTALNA
413.30
UGOSTITELJSKA RADNJA -KAFE BAR MONTENEGRO ULCINJ
4,605
SAMOSTALNA
262.17
UGOSTITELJSKA RADNJA 1+1 PLJEVLJA
3,700
SAMOSTALNA
14,481.71
UGOSTITELJSKA RADNJA BREZNICA PLJEVLJA
2,917
SAMOSTALNA
24,315.51
UGOSTITELJSKA RADNJA VILA KASTIO - PETROVAC NA MORU
3,679
SAMOSTALNA
627.21
UGOSTITELJSKA RADNJA DVA GOLUBA PLJEVLJA
178
SAMOSTALNA
15.00
UGOSTITELJSKA RADNJA KAFE BAR RABBIT BUDVA
4,896
SAMOSTALNA
28,897.89
UGOSTITELJSKA RADNJA MAESTRO PLJEVLJA
3,408
SAMOSTALNA
6,237.29
UGOSTITELJSKA RADNJA NOCNI BAR DINO VL.DŽUDOVIC VUKOTA PLAV
220
SAMOSTALNA
89,614.40
UGOSTITELJSKA RADNJA PARADISSO PETROVAC
1,818
SAMOSTALNA
671.68
UGOSTITELJSKA RADNJA POTKOVICA PLJEVLJA
3,765
SAMOSTALNA
6,563.09
UGOSTITELJSKA RADNJA PRIMORKA GUSINJE-PLAV
195
SAMOSTALNA
15.00
UGOSTITELJSKA RADNJA RESTORAN KRALJEVSKI VRT 2 - BUDVA
4,254
SAMOSTALNA
177.76
UGOSTITELJSKA RADNJA SLAVICA - BIJELO POLJE
4,580
SAMOSTALNA
518.43
UGOSTITELJSKA RADNJA SNEK BAR BIJELO POLJE
4,141
SAMOSTALNA
9.51
UGOSTITELJSKA RADNJA SRPSKA KRUNA MOJKOVAC
3,362
SAMOSTALNA
316.28
UGOSTITELJSKA RADNJA START PLJEVLJA
4,742
SAMOSTALNA
73.45
UGOSTITELJSKA RADNJA SUR SARAJ PLAV
4,023
SAMOSTALNA
143,375.35
UGOSTITELJSKA RADNJA-GRIL-BAŠTA-RESTORAN D&R BUDVA
268
SAMOSTALNA
2,456.39
UGOSTITELJSKA RADNJA-KAFE BAR DORIA TIVAT
74
SAMOSTALNA
6.81
UGOSTITELJSKA RADNJA-RESTORAN PLAŽA BECICI-BUDVA
3,363
SAMOSTALNA
30.00
UGOSTITELJSKA RADNJAEVROPA PLAV
1,096
SAMOSTALNA
588.52
FRIZERSKA RADNJA GARA PODGORICA
402
SAMOSTALNA,STOLARSKA
1,664.30
RADIONICA CIPOVIC
3,016
SAMOSTALNI
3,682.08
PRIVREDNIK VRŠENJA USLUGA PREVOZA TERETA SAMARICAMA PLAV
4,320
SAMOSTALNO
4,129.34
TRGOVINSKU RADNJU DADO PLJEVLJA
3,415
SAMOSTALNO-ZANATSKA
6,089.81
RADNJA UKRAS - PLJEVLJA
4,559
SAMOSTLANA
18,051.73
TRGOVACKA RADNJA MIL-NI NIKŠIC
305
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,003
SAMOTALNA
8.35
UGOSTITELJSKA RADNJA DUGA PLJEVLJA
1,405
SAN
02705656
131.42
- CO DRUŠTVO ZA TRGOVINU D.O.O. - TIVAT
447
SANA-KOMERC
02189119
275.18
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
611
SANGREAL
02639351
821.60
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - BAR
814
SANI
02367092
15.00 - TRADE D.O.O. ZA PROIZVODNJU, ŠPEDICIJU, TRANSPORT, TRGOVINU, USLUGE
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM BUDVA
SANI
DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU D.O.O. ULCINJ
46
02190834
165.00
SANI
COMERC ULCINJ
4,521
4,533.05
SANIKDRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. NIKŠIC
612
02067684
20,298.86
SANS-CINDRAK
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
4,268
02307758
5,445.57
SANSTARD.O.O.
TIVAT
528
02661659
15.00
SANTEXD.O.O.
BIJELO POLJE
187
02695006
1,023.97
SAOBRACAJNO
PREDUZECEJADRANPREVOZAKCIONARSKO DRUŠTVO- ULCINJ
269
02038293
6,777.31
SAPROM
452
02300923
776.38 DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI PODGORICA
SAPFO
1,388
02620766
26.21 D.O.O. ZA TRGOVINU ,UGOSTITELJSTVO ,TURIZAM I USLUGE - HERCEG NOVI
SARA
814
02689146
15.00 MONTE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU NA VELIKO
PARFIMERIJSKIM I KOZMETICKIH PROIZVODA - BUDVA
SARAMI
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
34
02377799
28,512.87
SARANT
DOO
527
02356392
15.00
SARAH
KAY D.O.O. - BAR
2,116
02649063
11,886.04
SARI
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT ULCINJ
65
02863715
203.56
2,928
SARL
02436787
632.37SOCINTRAV DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT- IMPORT - ROŽAJE
SAROMA
1,935
02367149
13,644.16D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
453
SAROMARADARDRUŠTVO
02722224
321,515.07
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
SARSD.O.O.ZA
PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE - PODGORICA.
2,133
02140691
29,067.95
3,894
SARTID-DIREKCIJA
17277014
618.03
ZA RESTRUKTURIRANJE, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. P.J.
SARTID-SPLENDIDO TIVAT
2,159
SATIS
02189798
2,524.90
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
SATCOMM
D.O.O. DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU PROMET I
814
02361558
15.00
USLUGE PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
1,494
SAWAL
02401398
691.30 M D.O.O. DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU I USLUGE
PODGORICA
3,684
SB
02353059
14,693.36
I SB ŽIVANOVIC
1,333
SB
02746557
28,214.66
INVESTMENT D.O.O. - PODGORICA
3,776
SV.
02379317
36,051.24
ARHANGEL D.O.O. BIJELO POLJE
614
02716526
12,505.41
SVG
INGINERING D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - ULCINJ
2,188
SVE
02710765
2,113.15
- MIR DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PLJEVLJA
108
02186594
2,320.21 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
SVEMEX
1,411
SVETASTAS
02465442
22,321.88 DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
306
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
423
138,525.53
02310872
SVETI
VRACI ZDRAVSTVENA USTANOVA - APOTEKA PODGORICA
2,083
4,674.92
02401045
SVETI
JOVAN, D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA, BUDVA
1,892
70,097.55DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVDONJU, PROMET ROBA I
02679701
SVETING
USLUGA - BUDVA
439
6,427.44 VUKMANOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - CIŠCENJE OBJEKATA SVETLANA
HERCEG NOVI
3,219
16,970.98 COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
02365596
SVJETLOST
1,903
4,352.73
02674467
SD
ADRIATIC GROUP DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
1,599
492.24 DOO ZA PROMET ROBE I USLUGA - PODGORICA
02744708
SD-MN
111
3,713.22
02762706
SDN
- COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - TIVAT
2,251
28,838.22
02624249
SDC
- KOMERC D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - MOJKOVAC
125
1,014.75
02093952
SEA
- EXPRES DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
1,938
15.00
02466252
SEA
STAR DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. BUDVA
298
13,434.24
02662701
SEA
TERRA BAY PROPERTIES D.O.O. ZA KONSALTING - KOTOR
184
3,154.06
02394553
SEVER-TRANS
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT ROŽAJE
3,751
12,208.40 D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - CETINJE
02375486
SEDMERAC
33
134.19 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
02823616
SEEER
90
25,648.72 EDIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO TAXI BAR
SEJDOVIC
1,938
21,526.03
02382954
SEKTOR-ŠPED
D.O.O. ZA ŠPEDICIJU,TRGOVINU I USLUGA CETINJE
311
287.49
02929929
SEKULOVIC
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
1,314
4,474.24
SEKULOVIC
SRĐAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - CAFFE BAR HERC - PODGORICA
430
587.15
02659085
SEL
I SIN - MONTDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT - IMPORT ROŽAJE
781
38,211.30
02784629
SELVIR
COMPANY D.O.O. ROŽAJE
513
1,260.00
SELIMOVIC
DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - TEZGA - ULCINJ
401
5,809.33
02862581
SELLA
COMPANYDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAR
1,543
2,289.42
SELMANOVIC
VESNA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -BUTIK TEKSTILA PION - BERANE
2,734
8,487.58
SELMANOVIC
SALIH KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. NOCNI BAR SEPARACIJA BERANE
968
3,205.61 PASHO KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - BUTIK TINA - ULCINJ
SELOVIQ
2,522
2,313.86
SELJIMANJIN
ESMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U LIMARSKO-BRAVARSKOJ RADNJI
NA TERENU KVALITET U PLAVU
1,836
8,066.09
02640546
SEMIN
COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
3,404
3,645.17
SEMIR
NAHODOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. VAL PLJEVLJA
65
02325250
729.57 PRIMO D.O.O.NIKŠIC
SEMPRE
892
2,551.20GRLIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. RIO ULCINJ
SENAD
1,290
02625784
6,465.90
SENT
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
173
107.05
SERATLIC
SADO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - PODGORICA
1,670
15,338.92
SERVIS
VUNIX BANICEVIC DARKO H.NOVI
307
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
Iznos
Dani
broj*
blokade
blokade
SERVIS
113.12 MOBILNE TELEFONIJE TOPMOBIL , VLASNIK JADRANKA CIRIC - HERCEG NOVI
3,736
SERNA
02468042
3,913.13D.O.O. BUDVA
89
SERDŽADA
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT- IMPORT ROŽAJE
02058448
1,231.16
5,094
SETA
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT CETINJE
02371995
183,877.46
402
SEFEROVIC
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
02690136
2,492.01
65
SECURITY
02851504
4,240.27 - PRF DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
58
SZV
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA
02622041
37,506.78
2,153
EXPORT-IMPORT - BUDVA
SZR
DEKORATIVNA KERAMIKA BOBO - DANILOVGRAD
1,825.68
2,690
SZR
IVAN BERANE
2,559.01
3,624
SZR
KALUDRA BERANE
60.89
4,874
SZR
MODNI KROJACKI SALON PLAVLJANKA PLAV
7,252.29
1,648
SZR
PEKARA ASTRA PLJEVLJA
6,619.00
2,834
SZR
RADENSKA BIJELO POLJE
1,485.30
3,127
SZR
RAŠO
24,770.50
2,928
SZR
RUDNICA PLJEVLJA
73.63
4,244
SZR
FELMA DANILOVGRAD
494.15
13
SZR-SERVIS
PRECIZ KOTOR
1,179.09
3,879
SZRNIDŽO
4,042.39 BUDVA
1,712
SZTR
279.25GOLUB-VL. VUKELIC SLOBODANKA
4,000
SIBSTROYD.O.O.
BUDVA
02640635
10,434.76
774
SIDER
02701995
558.83- MDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
1,803
SIDERIMPEX
D.O.O. DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET
02194104
2,135.34
1,215
ROBE I USLUGA, EXPORT-IMPORT PODGORICA
SIDRO
- GADINA D.O.O. ZA EXPORT-IMPORT ,UNUTRAŠNJI PROMET ,UGOSTITELJSTVO I USLUGE
02666618
3,340.99
1,910
- ULCINJ ( REŠENJEM ST. BR. 441 / 14 OD 28.11.2014 GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK )
SIDROO
02815494
1,054.66 D.O.O. ULCINJ
493
SIKKIM
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT - PODGORICA
02787466
50,380.48
124
SIKOS
D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT - IMPORT ULCINJ
02717964
12,223.37
1,167
SILVER
02786354
703.31 SHOOP D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT . ULCINJ
1,413
SIM
CATTARO DRUŠTVO ZA USLUGE I TRGOVINU D.O.O. - KOTOR
02667827
39.56
1,376
SIMGOR
02294010
47,601.84DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PODGORICA (RJEŠENJEM
702
OS.SUDA U PG. P.BR.1038/13 OD 29.05.2013. ODREĐENA PRIVREMENA MJERA - ZABRANA
SMANJENJA OSNOVNOG KAPITALA I REG.SMANJENJA KOD CRPS-A)
SIMGRAD
02735784
3,909.46 D.O.O. - BUDVA
422
SIMEX
COMPANY DOO
02275724
30,612.56
143
SIMIC
683.52KADUNA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNSOT TRGOVINA NA MALO TEKSTILOM,
109
ODJECOM I OBUCOM NA TEZGAMA I PIJACAMA - HERCEG NOVI
SIMO
417.14
500
SIMOVIC
17,124.36BOŽIDAR TAXI KOTOR
2,396
308
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,260
4,903.72 NOVICA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR RIO KOLAŠIN
SIMOVIC
1,328
140,593.55
SIMPLEY
02773511
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I
USLUGA, EXPORT- IMPORT - PODGORICA
886
847.22
SIMUNOVIC
VOJIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO-TAXI PREVOZA - NIKŠIC
3,786
2,280.48 REDŽA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR GRLIJA -PLAV
SINANAJ
40
249.91 ADEM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PREDUZETNICKOJ RADNJI AFRODITA
SINANI
ULCINJ
1,692
10,446.59 HILMO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - ROŽAJE
SINANOVIC
3,781
3.49
SINDJIC
LJUBINKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. FLORA BERANE
243
5,233.73
SINĐIC
TIJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BAMBUS - KOTOR
765
315.00 MARKOLOVIC KOJI OBAVLJA PRIVRDNU DJELATNOST U CAFE GRILL AZZURRO - BAR
SINIŠA
2,277
1,649.43
SINIŠTOVIC
ROKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU FENIKS - TUZI
,PODGORICA
1,931
12,858.98
SIRENA
02062267
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM,
TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE TIVAT
697
25,717.75
SISTEM
02372649
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. PODGORICA
67
12,350.47
SISTEM
02659514
MAHERDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. CETINJE
1,908
15.00
SITI
02456729
DŽOKER DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO BUDVA
373
26,236.37 JOVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNSOT U SUR KOD DŽOA U KOTORU
SJEKLOCA
1,879
1,222.57
SJS
02698323
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - ULCINJ
1,732
255.86 TOURS D.O.O. - HERCEG NOVI
SKALA
02660202
2,484
123.27
SKALTRON
02418894
D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
2,536
2,572.68
SKARABEJD.O.O.
06606423
PIROT- POSLOVNA JEDINICA SKARABEJ 1 BIJELO POLJE
1,780
3,258.64
SKENDEROVIC
ADIS KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. A - M - BERANE
1,871
1,078.44
SKENDEROVIC
AHMET KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST SAMOSTALNA TRGOVINSKA
RADNJA BULJA - ROŽAJE
1,034
6,136.59
02737574
SKI
CENTAR GRBOVIC COMPANY DRUŠTVO ZA TURIZAM I USLUGE D.O.O. ŽABLJAK
33
44,798.37
SKI
02744848
CENTAR JAVOROVACAD.O.O. ŽABLJAK
1,791
15.00
02751143
SKIPPER
TOURS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
1,105
5,068.06
SKULPTURA
02330920
JUZBAŠIC I ORTACI D.O.O. PODGORICA
1,915
4,800,466.57
02716305
SLAV
LAIF DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA ORGANIZOVANJE REKREATIVNIH
,SPORTSKIH I ZABAVNIH AKTIVNOSTI - BUDVA
1,746
549,665.38
02641445
SLAV
COMPANY DRUŠTVO ZA USLUGE I TRGOVINU D.O.O.- BUDVA
137
2,054.27
02891735
SLAVA
LUX 1 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
1,798
558,253.62
02714183
SLAVA
LUXDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
137
1,882.40LACEVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KAFE GRILL ANĐELINA-NINA
SLAVKA
CANJ - BAR
296
1,782.28 DURUTOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -SAMOSTALNA TRGOVINSKA
SLAVKO
RADNJA TINA - NIKŠIC
1,427
1,506.02 SENKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU ZA PRODAJU OBUCE SLADOJE
SUTOMORE
309
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
335
SLAĐANA
1,856.99 BRAJKOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. AS & LARA - BUDVA
2,320
SLO-NAMOS
02203260
781,222.04 D.O.O. PODGORICA
472
SLOBODAN
285.76
STARCEVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST FOTO SLOBO - PODGORICA
1,347
SLOLES
02388561
38,896.12
INŽENJERINGD.O.O. DANILOVGRAD
738
SLOLES
02079364
185,739.87
MONTENEGRO D.O.O. - DANILOVGRAD
2,510
SLOMONT
02383101
627.89
TURIST DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
156
SLOMONT02396157
15.00
MEDITURS D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - KOTOR
2,354
SMAJLAJ
02342189
118,491.66
TRANS TRADE & CO DRUŠTVO ZA TRGOVINU TURIZAM I UGOSTITELJSTVO I USLUGE
D.O.O. ULCINJ
2,121
SMART
02401088
15.00 DOO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
87
SMOKI
02210827
1,518.62
PROMET DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
4,834
SMOLOVIC
245.18
LJUBOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -TAXI PREVOZA- PODGORICA
242
SN
02830787
1,558.60
INŽENJERINGD.O.O. PODGORICA
3,050
SNAKE
02446405
1,012.22
D.O.O. PODGORICA
4,243
SNACK
77.04 - BAR RINIA BAR
4,727
SNACK
26,074.73
BAR ROMANSA PODGORICA
1,711
SNEGI
679.67 PODGORICA
165
SNEŽANA
636.20
VUJOŠEVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - MINI SHOP LORIS SUTOMORE BAR
486
SNEŽANA
570.35
KOPRIVICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST STR VOCE I POVRCE - NIKŠIC
157
SNEŽANA
612.19
PEROVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU BIŽUTERIJESNEŽA
SUTOMORE , BAR
3,684
SNEK
2,236.38
BAR 209 KOTOR
1,777
SNEK
7,878.05
BAR 85 - ANDRIJEVICA
3,684
SNEK-BAR
1,275.87 KOLIBRI - BUDVA
3,684
SNIKERS
20,321.41BR.1 MOJKOVAC
3,684
SNIMACO-S
02279517
15,466.84 D.O.O. NIKŠIC
4,136
SNOOPY
02376873
2,664.98 D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA IUSLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,560
SOA
02345307
200,857.86
INVEST PREDUZECE ZA INVESTICIJE,KONSALTING I MARKETING D.O.O. ŠAVNIK
4,023
SOKOVIC
1,560.91 BRANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KIOSKU ŠTANPE I CIGARA - BAR
3,556
SOKOVIC
02327546
6,656.27 I ORTACI D.O.O. - PODGORICA
305
SOLARSTROJ
02646153
15.00
- SERVICE D.O.O. - BUDVA
1,908
SOLE
02439379
2,547.14
MIO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
208
SOLE
02436361
219,216.90
CASA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT, NIKŠIC
1,754
SOLENERGIA
02629569
4,080.91
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
1,934
SOLLE
02642697
6,693.89
D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT ULCINJ
215
SONJA
02892502
176.20 KLICEVO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
2,477
SOUND
02328780
442.77 RECORDS D.O.O.PODGORICA
2,223
SOUTH
02624079
5,590.22ADRIATIC CONSTRUCTION D.O.O. - PODGORICA
310
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
3,925
02390574
819.34 D.O.O. ZA FINASIJSKI KONSALTING I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA
SOFIPAR
1,812
02256991
624,450.23
SOFICODRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT ROŽAJE
1,273
02618834
347.95 ITALO MONTENEGRINA INVESTIMENTI A.D. PODGORICA
SOCIETA
2,594
02392020
23,752.10
SOCKS
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. BUDVA
3,552
24.89 VLADAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CEVABDŽINICU PALMA - BIJELO
SOŠIC
POLJE
1,105
240.90 SLAVIŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - BUDVA
SOŠIC
85802689391
4,192.40DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROMET NEKRETNINA D.O.O.- BUDVA
SOYUZ
157SPAIC
828.70VESELIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - SUR HACIENDA BAR
3,215
5,155.52DARINKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. 3M-I PLJEVLJA
SPAJIC
136SPAJIC
517.26 MARIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST BUTIK XL - ULCINJ
1,700
3,732.17 VIDOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U TRAFICI MJEŠOVITE ROBE S.T.R.
SPALEVIC
MMM - BUDVA
2,732
20,232.85 DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R.ALEKSANDAR- BERANE
SPALEVIC
2,396
3,205.09 RADOVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -AUTO TAXI - KOTOR
SPALEVIC
1,137
118.02
SPALEVIC
RADOSLAV AUTO TAKSI BERANE
1,920
274.04
SPALEVIC
SLAĐANA KOJA OBAVLJA PROVREDNU DJELATNOST U CAFE BARU ATAŠE - BECICI
223SPASIC
8,054.60SAŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. DULEPROM INŽINJERING KOTOR
1,137
02711613
8,915.41
SPEKTRUM
D.O.O. ZA INŽENJERING, PROIZVODNJU, I PROMET - NIKŠIC
2,167
02352982
10,958.43 D.O.O. DRUŠTVO ZA RGOVINU, URIZAM,UGOSTITELJSTVO I USLUGE - HERCEG NOVI
SPERANZA
1,565
02648253
68,350.84
SPECIJALISTICKA
DIJAGNOSTICKA ORDINACIJA MONTEMEDICA- HERCEG - NOVI
2,062
02670623
26,326.69
SPIRIT
OF ADVENTURE DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I USLUGE D.O.O. - BUDVA
4,045
02215870
9,104.28 D.O.O.- CETINJE
SPOLETO
27202304236
107,085.50
SPOLJNOTRGOVINSKO
DRUŠTVO VALTEC MONTENEGRO D.O.O. BAR
98302677750
22,929.24
SPORT
OLIMPIYA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT MOJKOVAC
1,223
02358042
632,339.43
SPORT
STADION PLUS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,
PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICA
81402706270
15.00
SPORT&CO
D.O.O. - BUDVA
3,433
7,305.18
SPORT-HUMMEL
CETINJE
60002710307
251.36
SPORTEH
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
10902461692
7,070.73 DRUŠTAVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANE
SPORTEX
2,503
02422000
1,372.51 KLUB DERASCO WELLNESS CENTAR - PODGORICA
SPORTSKI
2,841
02350688
4,450.24 PARAGLAJDING KLUB OKO DUGE - BUDVA
SPORTSKI
2,475
02296276
1,660.23
SPORTSKO
DRUŠTVO VRANICI PODGORICA
2,475
02371049
237.77
SPORTSKO
DRUŠTVO CHAMPION PODGORICA
3,705
02063891
160.57
SPORTSKO
PROIZVODNO DRUŠTVOCICLOMONT BIJELO POLJE
822SRDANOVIC
356.63
ETEM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO-TAKSI - TIVAT
822SRDANOVIC
251.47
SAMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - TIVAT
311
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
419
1,808.57DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -ULOV RIBE NA MORU- KOTOR
SRDOC
3,893
28,040.45
SRETO
02350971
KOMERC D.O.O. MOJKOVAC (RJEŠENJEM ST.BR.26/08 OD 17.12.2008.GODINE ZAKLJUCEN
STECAJ)
2,033
18,807.65BERANE
SRECNO
184
15.00
SS
02790017
& GAVRILOVIC GRADNJA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT IMPORT TIVAT
3,337
5,864.40
SS
02420112
AUTO CENTAR D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - PODGORICA
52
476.08
SS-TRADE
02131927
DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO D.O.O. BUDVA
3,334
364.90 LIMIT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I
SS_NO_
02416395
USLUGE-PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
549
8,175.99
ST
02677920
- MONTERUDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
2,494
3,566.16
ST.S.MUSIC
02619504
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,425
7,475.66 CELEBIC D.O.O BAR
STAVOR
02312298
1,924
42,309.06
STAKLO
02631199
ADRIATIK D.O.O. - PODGORICA
635
3,978.52
STAKLOREZACKA
RADNJA IDRIZOVIC RAJIF B.POLJE
2,348
6,455.70D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
STALEK
02405440
5,011
683.92
STAMBENA
02044129
ZADRUGA 13 JUL - PODGORICA
4,317
85,771.60 ZADRUGA PROSTOR HERCEG-NOVI
STAMBENA
02072718
503
1,482.58
STAMENOV
ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U ZABAVNOM PARKU SUPER BAKA ULCINJ
814
15.00
STAMPFL-MONTENEGRO
02691949
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
3,556
133.74
STANDARD
02254859
OMLADINSKA ZADRUGA - PODGORICA
3,909
0.59
STANEX
02343002
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
2,526
9,106.94
STANIMIROVIC
DARA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. BAMBI- PLJEVLJA
1,132
95.58 DRAŽAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. MASSIV.ART - MOJKOVAC
STANIC
2,117
939.61 ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST MAJESTORA PO POZIVU
STANIC
ELEKTROTEHNIKA TIVAT
3,684
17,699.52
STANIC
02332183
I DR ORTACKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO O.D. BUDVA
520
6,880.14MARIJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U GRILL CAFE CALIPSO - S - BAR
STANIC
884
3,649.47 JASMINKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TEZGA - NIKŠIC
STANIŠIC
179
3,035.73 MILAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST SA TURISTICKIM BRODOM BUDVANKA STANIŠIC
BUDVA
2,277
8,527.82 NEVENKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. NENA- PLJEVLJA
STANIŠIC
1,794
1,254.69
STANKOVIC
SLAVICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NOCNI BAR GUSINJE - PLAV
4,902
7.67
02307723
STANMAR
D.O.O. MJEŠOVITO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET USLUGE EXPORT-IMPORT
HERCEG NOVI
1,207
136.50
STANOJEVIC
ZORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE PLAVI BAR
766
776.04PROPERTIES MONTENEGRODOO BUDVA
02638576
STAR
916
422,103.16
02456559
STARA
VAROŠ COMPANY D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA DANILOVGRAD
648
25,974.65
02692007
STARA
MASLINADRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
312
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
Iznos
Dani
broj*
blokade
blokade
STARI
02737698
269.90BOR D.O.O. ZA INŽENJERING,EXPORT-IMPORT - TIVAT
1,399
STARI
02823144
211.80SLON 2 D.O.O. PODGORICA
282
STARINARNICA
02965925
ELENA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, PODGORICA
119.58
96
STARMO
02370875
50,135.15DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
1,880
STAROVLAH
RADOVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. ŠKOLARAC - PLJEVLJA
3,766.99
2,904
STAY
02773791
HERE & CO DRUŠTVO SA OGRANICENOMODGOVOROŠCU - TUZI- PODGORICA
3,528.73
1,312
STE-MAR
02302454
2,153.03 D.O.O DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
4,188
STEVANOVIC
ZLATIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU AURELA I BRZA
3,177.67
4,092
HRANA - KOLAŠIN
STEVANOVIC
02155290
MAI-TAI DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO,PROMET ROBA I
3,324.67
1,654
USLUGA TIVAT
STEVANOVIC
SLOBODANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SZR ELLE - BUDVA
579.37
1,700
STEVANCEVIC
IVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST SI ŠTAMPA NA RAZLICITIM
98.71
1,598
MATERIJALIMA BUDVA
STEVOVIC
VERA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KOZMETICKOM SALONU LILIT 500.25
2,383
NIKŠIC
STEVOVIC
02654865
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
847.93
1,438
EXPORT-IMPORT - PODGORICA
STEVOVIC
2,387.77 DUŠAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KAFE BAR CUCA - PODGORICA
2,291
STEVOVIC
ŽANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - FRIZERSKO KOZMETICKI SALON
625.81
318
ŽANA'S STYLE NIKŠIC
STEELROM
02265362
12,374.50 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I
4,203
USLUGE,EXPORT-IMPORT,PODGORICA
STEJONE
02783932
1,375.79 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET 1,178
PODGORICA
STELA
02708558
M DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA, TRGOVINU I TURIZAM D.O.O. - NIKŠIC
1,213.62
1,530
STELAD.O.O.
02333198
ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
25,068.82
1,185
STELLA
02297949
D.O.O.
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE - BIJELO POLJE
2,475.27
4,805
STENIX
02748819
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
12,645.53
1,963
STEP
02617331
- BY - STEP D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
104,022.76
2,298
STERLING
02439069
715,744.52MANAGEMENT D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO,UGOSTITELJSTVO ,PROMET ,TURIZAM I
2,018
USLUGE EXPORT-IMPORT- BAR
STEFAN
457.73 JANJIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. BONĐORNO - DANILOVGRAD
46
STEFAN
02405857
6,874.17 CO D.O.O. BERANE
1,133
STEŠEVIC
2,841.29 MILAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR MJEŠOVITE ROBE BUBAMARA
1,412
BERANE
STEŠEVIC
3,721.44 NATAŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ŠTAND - KOTOR
3,030
02766817
STIL
- LAJSNE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
436.78
1,403
02400952
STILEX
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU - BAR
305,475.75
1,908
02426064
STIROPOR
1,995.00 MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT,
2,435
ROŽAJE
313
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
80 STJEPOVIC
9,326.66
PETAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - CAFFE BAR ALFA - BAR
433STJEPCEVIC
1,985.78
DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - BRAVARSKE USLUGE PODGORICA
520STOŽINIC
454.98
NENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KIOSK KROKODIL - BAR
2,326
4,693.41
STOJANOVIC
MILKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. ,KIOSK HAOSS - BIJELO
POLJE
335STOJANOVIC
4,885.86
SANDRA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU
SANDRA - BUDVA
1,934
15.00
STOJILKOVIC
BOJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. VALE - BUDVA
492STOJKOVIC
4,455.33
LIDIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. - GRILL PECENJARA LLOYD
- SUTOMORE
1,403
1,492.48 DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U MINIMARKETU TROPIKANA-MS STOJOVIC
BAR
3,890
9,745.41 MILEVA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U MINIMARKETU MIKA BAR
STOJOVIC
4,252
4,022.99 EROVIC - BIJELO POLJE
STOLAR
3,556
7,438.73
STOLARSKA
RADNJA KNEZ
6 02452065
15.00 CO D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
STOLE
2,121
15.00
02403994
STOMONT
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
(POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
2,118
239,836.69
02693496
STONE
- COP DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA USLUGE ,EXPORT-IMPORT PODGORICA
5 02965763
59.12 BRIDGE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
STONE
4,111
10,046.84
02332850
STONE&SEA
D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI (POKRENUT POSTUPAK
DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
1,167
1,812.56MEDIA D.O.O. - PODGORICA
02820048
STORA
1,804
1,037.09
STR
PAVLE
1,787
5,999.71
STR
KRUCE ULCINJ
517STR
9,929.24
MARIJA NIKŠIC
3,380
11,045.57
STR
ADEA ROŽAJE
4,423
2,324.07
STR
ALFA ROŽAJE
4,677
9,644.61
STR
AMRA ROŽAJE
3,380
6,170.98
STR
ANDREA HERCEG NOVI
4,510
95.56
STR
ANDRIJANA NIKŠIC
4,449
199.47
STR
ANĐELIJA - PODGORICA
4,573
414.63
STR
AUTO ADO
2,196
2,628.91
STR
BANANA ROŽAJE
3,463
2,486.70
STR
BD 120 BUDVA
4,370
7,626.02
STR
BINGO MOJKOVAC
4,328
5,011.33
STR
BIR KOMERC DANILOVGRAD
4,518
322.52
STR
BISER BERANE
314
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos Naziv
Matični
blokade
blokade broj*
4,353STR
8,527.76
BM KOTOR
4,423STR
16.44
BOBA NIKŠIC
3,684STR
2,333.00
BREZA
4,479STR
3,984.52
BREZOVIK NIKŠIC
4,317STR
1,906.54
VANJA NIKŠIC
2,869STR
9,483.51
VELJO KOLAŠIN
2,295STR
7,118.08
VIJENAC POGREBNO BERANE
4,391STR
738.44
GALA HERCEG NOVI
4,066STR
504.12
GM-7 PLJEVLJA
3,684STR
31,424.10
DANSI BAR
4,397STR
3,166.17
DARIJA - DANILOVGRAD
4,139STR
9,652.55
DIDA
4,149STR
4,287.17
DIL MOJKOVAC
4,176STR
150.10
DINJA ROBA ŠIROKE POTROŠNJE GUSINJE
4,477STR
31.91
EAST POINT BUDVA
3,679STR
8,155.18
ENI PLJEVLJA
3,016STR
1,408.71
ERNESTO BERANE
4,282STR
326.64
ZANA ROŽAJE
4,416STR
2,885.95
IVANA PODGORICA
3,432STR
230.85
INTIMA BERANE
150 STR
6,900.88
INTIMA II BUDVA
4,847STR
9,951.60
JABUKA TRADE CETINJE
4,420STR
2,291.00
JOVANA PLJEVLJA
4,259STR,
478.00
KAFE BAR LESENDRO PLJEVLJA
243 STR
7,431.59
KIKI KOTOR
2,167STR
10,595.90
KIOSK KIKI KOTOR
3,673STR
2,854.33
KLAS ROŽAJE
3,890STR
3,537.14
KNJIŽARA DOMINO BUDVA
3,247STR
2,782.31
KOMISION VIP I - BULUT MEVLIDA - PLJEVLJA
2,956STR
978.23
KOMISION VIP PLJEVLJA
4,350STR
197.05
KOMISION STIL PLJEVLJA
4,283STR
1,179.34
KOMISION TREND PLJEVLJA
3,890STR
3,375.73
KOMISIONSORPRESA
3,942STR
613.37
LIBRA PLJEVLJA
2,929STR
283.62
LIPOJA ULCINJ
4,250STR
3,472.79
LOKI PLJEVLJA
3,508STR
550.89
LJUBIŠNJA
4,506STR
6.11 M.MARKET
315
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,063
STR
295.51
MALA AZIJA PLAV
41
STR
638.10
MARIJA
3,684
STR
5,465.98
MARKET PROMET PLJEVLJA
67
STR
75.00
MASLINA BERANE
2,533
STR
1,223.21
MAŠA KOLAŠIN
2,669
STR
10,999.54
MERIMA BIJELO POLJE
4,612
STR
17,906.68
MIKI BERANE
3,281
STR
4,310.33
MIL-MIT PRŽNO
4,363
STR
21.86
MILENA ANDRIJEVICA
4,208
STR
494.02
MINIMARKET AS ULCINJ
4,841
STR
4,227.74
MIRA BERANE
1,672
STR
853.12
MIRZA-EM ROŽAJE
3,883
STR
379.52
MRCAJEVAC ŽABLJAK
2,538
STR
2,941.42
NATAŠA KOLAŠIN
4,525
STR
5,771.56
NINA -1-2 - CETINJE
4,379
STR
45,342.57
ONYX
4,300
STR
15,935.36
PANTRUIT II - PLJEVLJA
4,552
STR
863.86
PICCADILLY PLJEVLJA
3,679
STR
10,463.19
PRIZMA PLJEVLJA
4,793
STR
7,700.51
RAJKOVIC
3,679
STR
1,313.31
RIS PLJEVLJA
1,357
STR
91,588.43
SELVIR 3 ROŽAJE
160
STR
15.00
SINDY PETROVAC NA MORU
3,684
STR
23,320.42
SNOOPY PODGORICA
3,679
STR
17,864.60
STANIMIROVIC - PLJEVLJA
3,099
STR
583.12
STARA ŠKOLA ULCINJ
3,860
STR
7,112.43
STEFAN
3,873
STR
5,870.52
STEFAN - DANILOVGRAD
2,715
STR
3,867.18
TAMARA BIJELO POLJE
2,998
STR
927.20
TACKABUDVA
4,623
STR
567.77
TOM I DŽERI
4,275
STR
3,864.70
TOP MARKET
3,684
STR
7,380.43
COKOLADA - PODGORICA - VLASNIK VUKOVIC LJILJANA
11
STR-PROMET
342.90
CVIJECA NA MALO ZELENE PIJACA-MOMIŠICI PODGORICA
3,086
STR.
3,495.55
BOBO
2,615
STR.
3,648.27
BUTIK SENINJO BUDVA
94
STRADIJA
02051141
26,895.14 D.O.O. BUDVA
388
STRASTRA
8,917.82 BERANE
316
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
Iznos
Dani
broj*
blokade
blokade
STRATEX
02732351
9,109.65 INVESTMENTS D.O.O. - BUDVA
6
STRELAC-MONT
02237059
DRUŠTVO ZA SPORTSKI MARKETING, PROMET I USLUGE - NIKŠIC
19,908.95
3,827
STRELJACKI
02751364
KLUB SNAJPER BUDVA
52,506.99
969
STRMIG
8,572.51 BUDVA
2,288
STRSANDRA
424.34
4,287
STRSAŠA
6,866.08 BIJELO POLJE
2,197
STRUJIC
3,894.20 KERIM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. DAKAR PLJEVLJA
2,368
STUDENTSKA
02286181
ZADRUGA BRUCOŠ - PODGORICA
40.29
3,355
STUDENTSKA
02428636
ZADRUGA NOVI DOM PODGORICA
1,148.96
2,701
STUDENTSKA
02316820
ZADRUGA SEMESTAR PODGORICA
5,983.52
3,741
STUDIO
02762935
2,922.8140 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
811
STUDIO
3,330.15R NIKŠIC
527
STYLE
02461269
- LUX DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I
1,998.00
10
USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
SUBAR
02353997
4,266.96CO D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
2,321
SULEJMANI
ABDURAHMAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U POSLASTICARNICI MORSKI
2,517.42
83
VAL ULCINJ
SUN
02677482
15.00- SET MDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA (RJEŠENJEM
2,121
ST.BR.219/08 OD 24.09.2008.GODINE POKRENUT STECAJ)
SUN
PRODUCTIOND.O.O. PODGORICA
02676508
122.30
1,434
SUN
SHINE D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET PROIZVODA I USLUGA - BAR
02457946
1,874.34
65
SUNNY
02641020
HILL D.O.O.- BUDVA
95,614.47
2,099
SUR
TEATAR ROŽAJE
1,732.25
4,077
SUR
- KAFE BAR ANGOLO DANILOVGRAD
889.03
3,686
SUR
-KAFE BAR GALAXY GUSINJE
175.85
3,251
SUR
AZZARO PLJEVLJA
1,491.72
3,679
SUR
AL PARMA BUDVA
428.29
1,362
SUR
ANĐELA BERANE
1,213.37
4,479
SUR
BESEDA ROŽAJE
249.27
3,993
SUR
BIBITA ROŽAJE
651.40
4,675
SUR
BIG BLUE PIZZERIA BUDVA
227.68
61
SUR
BIFE SANELA ULCINJ
470.86
146
SUR
63.73VRELO ROŽAJE
4,677
SUR
DUKLJA BAR
2,906.11
1,325
SUR
EVER GREEN HERCEG NOVI
12,248.23
3,580
SUR
21.58ISTINA KOLAŠIN
4,834
SUR
JAVORJE KOLAŠIN
172.77
4,456
SUR
KAFANA MALBORO PLAV
4,720.42
1,822
SUR
KAFANA FERARI PLAV
20,560.15
3,016
317
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Naziv
Iznos
Matični
blokade
blokade
broj*
SUR
169.58
3,828
KAFE BAR PORTOBELLO KOTOR
SUR
13,503.86
94 KAFE BAR SCORPIO KOTOR
SUR
8,289.05
419 KAFE BAR FJAKA
SUR
155.00
3,597
KISS
SUR
22.08
4,054
KORZO - BAR
SUR
22,390.04
3,746
LAZAREV VRT HERCEG NOVI
SUR
6,101.58
156 LOVOR BUDVA
SUR
7.33
2,573
MAX PLJEVLJA
SUR
85.99
3,695
NOCNI BAR ORION PLAV
SUR
7,850.18
3,345
NOCNI BAR HARE
SUR
18,922.87
3,520
O11 GRIL BAŠTA BUDVA
SUR
15.00
3,121
PEĐA KOLAŠIN
SUR
4,812.47
1,160
PIZZERIJA FINI PORAT SVETI STEFAN
SUR
374.97
3,896
PUTNIK
SUR
1,984.14
4,329
PUŠKIN BUDVA
SUR
51,020.29
1,819
REGINA E BUDVA
SUR
0.80
4,010
ROMA ROŽAJE
SUR
5,088.64
3,690
SKANIJA GUSINJE
SUR
285.56
3,243
SLOŽNA BRACA BERANE
SUR
1,842.33
1,321
TAZ-HAS HERCEG NOVI
SUR
901.37
2,600
TANJA KOLAŠIN
SUR
12.76
3,848
TAXI MOJKOVAC
SUR
4,455.49
2,734
TOCILO BERANE
SUR
1,922.60
1,193
UKUS
SUR
3,114.83
2,734
FAP
SUR
1,376.03
3,756
FLAMINGOKAFE-BAR BUDVA
SUR
10,239.70
2,228
HAJAT PLJEVLJA
SUR
223.05
3,099
CEVAPDŽINICA PESKATORE ULCINJ
SUR
1,871.54
4,328
CLUB CAFFE BUDVA
SUR
15,940.32
1,654
ŠANGAJ
SUR
37,098.24
4,834
ŠUMICE BULJARICA - PETROVAC
SUR
35.53
4,024
XL BERANE
SUR-RESTORAN
22,904.24
2,288
STARI RIBAR - BUDVA
SURGUT
02672782
521.76
768
D.O.O. - BIJELO POLJE
SURNANE
5,215.96
2,237
SURPICERIA
5,049.06
4,834
M PETROVAC
SUTJESKA
02435420
200,933.81
1,753
NIKŠIC D.O.O. ZA SPORTSKI MARKETING,PROMET ROBA I USLUGE NIKŠIC
SHAMROCKDRUŠTVO
02668564
107,954.04
1,615
ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU D.O.O. BUDVA
318
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
48
949.58
SHAPTAFOVIQ
SULEJMAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SUR AMORE ULCINJ
1,976
208.84 D.O.O. - KOTOR
02703076
SHARM
1,465
16,736.85 ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT PODGORICA
02677849
SHASSDOO
1,908
23,604.60
02186250
SHEKI
KOMERC D.O.O ULCINJ
1,756
3,869.62 - HAUS - KUCA FREIBURG DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT 02459493
SHTEPIA
IMPORT ULCINJ
1,805
308.43DAD.O.O. - PODGORICA
02334119
SHUN
1,209
4,723.41
02748215
SC
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - MOJKOVAC
2,125
3,585.52
02680653
SCAN
- MONTE DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVOI PROMET NEKRETNINA D.O.O. - BUDVA
1,572
20,916.06
02666243
SCT
MONT D.O.O. - PODGORICA
2,181
4,660.63BIJELO POLJE
SWEET
1,532
1,631.18NIGHTMARE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET
02786800
SWEET
I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
207
1,519.99 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
02761505
SWEMONT
1,609
300,846.96
02343711
SWISS
- PRODUCTS MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ROŽAJE
1,803
506.73 INVEST D.O.O. ZA INVESTICIJE,KONSALTING I MARKETING - NIKŠIC
02646790
SWISS
2,378
45,355.23 DOO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
02350084
SWISSLION
1,958
02433702
T8,290.26
& J D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,313
16,124.97
02687020
T-LUX
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
3,981
1,274.06 DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
02272628
T-PROM
86
476.43
02662159
T.M.
CENTR DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - BUDVA
3,770
7,109.81
T.R
LAURA TIVAT
450
451.09
T.R.
DONNA & UOMO
3,883
1,011.65
T.R.
KAJA - BERANE
2,295
427.98
T.R.
MARKET-PLUS BERANE
4,183
12,852.73
T.R.
MESARA GURMAN BERANE
4,759
3,770.38
T.R.
SANDRA - BERANE
3,890
353.84 S.T.R.
T.R.L.R.
3,709
3,512.96
T.R.CRVENKAPA
BERANE
1,983
96,745.54
02717425
TA
- ASEES ARAGANADOO, BAR
4,640
2,394.64
02349094
TABS
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD
2,121
15.00
02635445
TAGADA
D.O.O. - PODGORICA
1,340
352.53MILAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTO TAXI - PODGORICA
TADIC
2,105
1,599.34
TADIC
RADMILA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. SRĐAN NIKŠIC
528
02826151
15.00 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU TIVAT
TAJKI
443
220.68
TAKSI
137
100.90PODGORICA
TAKSI
3,082
20,501.61
TAKSI
PREVOZ KOTOR
319
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
DaniIznos
broj*
blokade
blokade
PUTNIKA PODGORICA
100.92
137TAKSI-PREVOZ
TALIA
02662418
461.35D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI
2,629
TALPER-NOVI
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - MOJKOVAC
02788705
965.00
1,591
TAMPICO
02670291
5,795.16 D.O.O. ZA TURIZAM ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - ULCINJ
1,560
TAMY
BERANE
3,600.70
4,078
TANGO
PARKET DOO
10,954.17
45902349574
TANDEM
02700913
41,700.55INTERNATIONAL - MONTENEGRO D.O.O. - BAR
2,118
TANI
& JETA D.O.O. ZA PROMET, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, ULCINJ
12,875.15
40102866331
ĐUKANOVIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -CVJECARA NEVEN 2 - NIKŠIC
1,755.63
443TANJA
546.91 LEKIC KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. MITA - PODGORICA
269TANJA
TANJA
TRADE D.O.O. ZAPROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE - IGALO - HERCEG NOVI
02390507
3,259.88
2,018
TANJEVIC
MILANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. LJUBIŠNJA PLJEVLJA
188.98
3,415
TANJUG-CRNA
GORA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
02394103
1,122.74
2,868
TAP
JOVICI D.O.O. BAR
1,859.36
57702345293
TAPETARSKA
RADNJA DEKOR BERANE
1,508.20
3,016
TARA
LIJEK DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
02766710
116,273.49
1,217
TARA
RAFTMAN CLUB D.O.O. ZA RAFTING, EXPORT-IMPORT I USLUGE - PLUŽINE
02464527
1,134.04
1,511
TARBUK
17,491.12GROUPD.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU EXPORT - IMPORT, PODGORICA
18802726050
TAROTA
02163519
9,037.05 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE D.O.O NIKŠIC
1,398
TASCHA
460.61 D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA PODGORICA
31102311640
TAHIROVIC
AMELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR SELDIS ROŽAJE
2,058.81
2,323
MIRELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - FRIZERSKI SALON DE LUXE 81.97
390TAHLOVIC
PLJEVLJA
TAX-FRI
02110172
22,767.66DRUŠTVO ZA PROIZVODNJ, PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
2,048
TAXI
239.83
1,595
106.28PODGORICA
173TAXI
- VL.POPOVIC RAJKO - PODGORICA
106.44
173TAXI
VL.ARAMBAŠIC ĐORĐIJA
100.39
137TAXI
TAXI
KOTOR
16,801.66
3,392
47.78PODGORICA
93 TAXI
99.30PODGORICA
122TAXI
TAXI
PODGORICA
260.15
1,340
PODGORICA
280.76
443TAXI
PODGORICA
164.71
443TAXI
- BOGETIC BOŽIDAR - PODGORICA
139.47
444TAXI
TAXI
- VUCKOVIC ZORAN
240.90
1,105
TAXI
- LEKOVIC LJUBAN - PODGORICA
237.70
1,340
- PREVOZ BULATOVIC PODGORICA
107.00
173TAXI
320
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,692
TAXI
17,270.75
- ROŽAJE
3,135
TAXI
1,134.22
VL.BEGANOVIC ALADIN - BIJELO POLJE
93
TAXI
205.11
VL.BOŽOVIC VUK PODGORICA
173
TAXI
69.76VL.GLAVATOVIC ZORAN PODGORICA
2,056
TAXI
360.70
VL.ĐIKANOVIC MIHAILO NIKŠIC
4,590
TAXI
238.17
DJELATNOST PODGORICA
2,397
TAXI
20,796.03
KOTOR
94
TAXI
97.77MAŠKOVIC RADOJE - PODGORICA
1,690
TAXI
491.50
PETROVAC NA MORU
122
TAXI
98.52PODGORICA
443
TAXI
150.39
PODGORICA
2,869
TAXI
34,761.28
PREVOZ KOTOR
943
TAXI
165.00
PREVOZ - BUDVA
1,692
TAXI
1,209.69
ROŽAJE
4,023
TAXI
0.60 ROŽAJE
1,692
TAXI
19,319.23
ROŽAJE
1,692
TAXI
14,342.77
ROŽAJE
1,692
TAXI
17,322.49
ROŽAJE
1,692
TAXI
13,735.35
ROŽAJE
1,692
TAXI
14,836.70
ROŽAJE
94
TAXI-GLAVATOVIC
254.98
BORIS
4,709
TAXI-PREVOZ
90.55
BAR
3,692
TV
308.24
SERVIS MAYK ELECTRONICS ROŽAJE
1,398
TEVERNA
2,143.60 PASSAGE - KOTOR
3,380
TEDEKO-RADULOVIC
02297841
533.11
D.O.O. KOTOR
269
TEDI
02934124
3,042.03
COMPANY D.O.O.- ULCINJ
460
TEZGA
1,233.61VL.DRAŠKOVIC JOVANKA - NIKŠIC
2,396
TEZGA
4,378.26
BR.38 VL. KUBUROVIC RADOJKA PLJEVLJA
884
TEZGA
1,671.55
VL. BOŽOVIC MITAR PIJACA BALKANSKA CARICA NK.
884
TEZGA
3,902.90
VL. VRANIC DRAGICA PJACA BALKANSKA CARICA NIKŠIC
443
TEZGA
275.60 VL. POKRKLIC SEAD TUŠKI PUT - PODGORICA
814
TELETRA
02669161
15.00
MONTENEGRODRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U TELEKOMUNIKACIJAMA D.O.O. BUDVA
844
TEMI
02752000
51,594.68
- INŽENJERINGD.O.O. PODGORICA
1,374
TEMPO
02758563
50,205.25
COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BERANE
1,448
TENISKI
02451778
32.66 KLUB VANJA- PODGORICA
1,929
TENISKI
02371405
473.24 KLUB ELITTE BIJELO POLJE
999
TEOREMA
02676559
478.12
DMDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
3,723
TEPCA
02373904
19,852.54
D.O.O. - PODGORICA
321
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
86
517.31NOVA DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I TURIZAM D.O.O. BUDVA
02462796
TERA
3,992
1,180,723.43
02243083
TERAZIJE
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA GRAĐEVINARSTVO PROMET I
USLUGE BUDVA
4,356
22,152.90 ORTACKO DRUŠTVO BAMBUR KEMAL I DR ,O.D. ZA PROIZVODNJU I PROMET PLJEVLJA
02297183
TERAZIJE
1,836
4,343.57ZORICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. CER - ŽABLJAK
TERZIC
2,928
3,299.87JOVANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R.-SERVIS ILIJA- PLJEVLJA
TERZIC
3,320
53,539.83D.O.O.ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT - KOTOR
02120780
TERMAL
4,003
194,697.71
02323575
TERMO
ACQUA MONTENEGRO D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORTIMPORT,PODGORICA
1,161
2,709.37DOM COMPANY D.O.O. - ROŽAJE
02756889
TERMO
2,121
15.00
02383934
TERMON
- ING D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,599
248.65
02711753
TERRAPLAN
D.O.O. ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING - PODGORICA
2,204
5,744.21
02156458
TETRA
D.O.O ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA CETINJE
3,434
2,415.26
02185903
TEFING-TENIKOM
DRUŠTVO ZA TEHNICKO FINANSIJSKI INŽENJERING, USLUGE I TRGOVINU
D.O.O. PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
4,341
11,930.75
02149699
TEHAB
D.O.O. PODGORICA
359
15.00
02699567
TEHNIKA
FILIP D.O.O. - PODGORICA
143
792.63 PRO JEDNOCLANO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
02945169
TEHNO
1,909
19,617.47 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE,EXPORT02671344
TEHNOMAR
IMPORT HERCEG NOVI
844
11,700.46
02392275
TEHNOMONT
DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. - BUDVA
5,202
370.50
02069997
TEHNOPROMET
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO PLJE
779
743,544.19 D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT
02154960
TEHNOPUT
PODGORICA
1,130
3,847.15
02623722
TEHNOHEMIJA
A.D. BEOGRAD , PRETSTAVNIŠTVO PODGORICA
4,098
44,242.96COD.O.O. ZA PROTIVPOŽARNI INŽINJERING,PROIZVODNJU I INTEGRISANE SISTEME
02307774
TEHPRO
ZAŠTITE I TRGOVINU HERCEG NOVI
2,121
15.00
02366134
TECTON
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. CETINJE
2,440
344.55
02632012
TECHNICCI
MARKOS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, ZA TRGOVINU I USLUGEHERCEG NOVI
1,354
499.44
02783665
TECHNOCHEM
- INTERNATIONALD.O.O. PODGORICA
335
704.65 ANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - FRIZERSKO - KOZMETICKI SALON
TEŠEVIC
DIAMONDS STUDIO - BUDVA
4,020
2,871.16
02326736
TIAN
DA - PODGORICA
4,099
2,571.32
02322200
TIAN
YI
2,285
02441403
4,286.70
TID KOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE- HERCEG NOVI
3,673
4,929.51
02376989
TIKI
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, EXPORT-IMPORT ROŽAJE
349
02674394
64,421.27
TIM
& JO COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
3,684
2,075.58
TINA
CETINJE
4,071
02275562
16,377.11 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
TINA-PROM
322
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
430
12,122.62
02902613
TIRE
D.O.O. - PODGORICA
1,957
16,205.83
02706377
TIREX
& CO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT - ULCINJ
384
5,184.59
02207931
TICA-TRADE
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I TURIZAM D.O.O BUDVA
2,236
7,578.51
TICIC
ĐURO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PLAŽNI BAR TEQUILA - BUDVA
1,529
2,013.89NADA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U TRAFICI MJEŠOVITE ROBE ANA TMUŠIC
BERANE
748
2,514.23 D.O.O. - ROŽAJE
02891522
TO-MONTA
1,873
527,325.18
02438356
TOB
CO D.O.O. ZA TURIZAM I TRGOVINU - BUDVA
298
311.80
02299801
TOGOAUTODRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU
4,325
15,555.82
TODIC
MILENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. OAZA - PLJEVLJA
1,955
3,007.16
TODOROVIC
VASO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - BRZA HRANA VARVACI PODGORICA
3,890
1,833.11
TODOROVIC
VESNA PODGORICA
1,502
5,125.48
TODOROVIC
JAKOV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KIOSKU ALEX - NIKŠIC
335
1,526.33
TODOROVIC
JOVANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KOZMETICKO FRIZERSKOM
SALONU THE DIAMOND BUDVA
1,563
250.54
TODOROVIC
SRETEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BUTIKU DUGA - SUTOMORE
1,432
69,300.22 ALEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. ROTOPRINT-TOKOVIC TOKOVIC
KOLAŠIN
66
660.01 TRAVEL - TOURS D.O.O. ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, PROMET ROBA I SLUGA,
02373327
TOLMAT
EXPORT-IMPORT BUDVA
1,217
1,870.15 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT PODGORICA
02835100
TOM-COM
170
3,725.11COM D.O.O. DANILOVGRAD
TOMAL
02268051
2,890
4,911.40
TOMANOVIC
DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - OPRAVKA PO POZIVU PODGORICA
4,531
1,920.71
02077159
TOMAS-KOMERC
D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU,INŽENJERING I USLUGE HERCEG NOVI
(POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
3,540
849,385.11
02109743
TOMATO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA
PODGORICA
4,652
1,544.07ORTACKO DRUŠTVO TOMAŠEVIC GORAN I DRUGI, O.D. ZA DRVOPRERADU PLJEVLJA
02288605
TOMAŠ
541
3,286.35
TOMAŠEVIC
BRANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST MARKET OSMICA SUTOMORE BAR
541
8,261.83
02919974
TOMAŠEVO
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
479
14,116.86 D.O.O. PODGORICA
02619172
TOMECCO
2,139
1,069.97
TOMIC
DUŠKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. VIDIKOVAC- BIJELO POLJE
1,539
24,879.12
TOMIC
MARKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. OLIMPIK - BECICI -BUDVA
1,908
105.08
TOMOVIC
DANIJELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U ORTOMEDICAL S.T.R. ZA
PROMET I POPRAVKU ORTOPEDSKIH POMAGALA - KOTOR
4,248
782.58
02334402
TOMOVIC
M&S D.O.O. PODGORICA
4,675
32,635.67
02339099
TOMSIND.O.O.
ZA DEZINFEKCIJU,DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU,PODGORICA
4,035
1,119.63
02315947
TONIXD.O.O.
PODGORICA
323
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
1,411
02432137
744.57RENTAL DOO ZA PROIZVODNJU , PROMET , UGOSTITELJSTVO I USLUGE EXPORT - IMPORT
TOOL
ULCINJ
10802872064
65.00- SPIN D.O.O. - PODGORICA
TOP
12402388472
6,600.68
TOP
COMPUTERS D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE HERCEG-NOVI
50002716852
173.17 DRVOD.O.O. KOLAŠIN
TOPLICA
77302884526
5,996.61 COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE,
TOPOVIC
EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
3,684
02120330
18,211.75
TORIJUND.O.O.ZA
SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU,EXPORT-IMPORT,PODGORICA
1,945
1,316.48
TORO
ABDUL KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R.PIONIR - ROŽAJE
2,378
02214202
615.43 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
TOSAR
4,899
02056968
29,454.89
TOSOW
D.O.O. NIKŠIC
2,159
02718596
1,551.35
TOSTDRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
153TOTAJ
2,954.08
JEMIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - BUREGDŽINICA CENTAR TIVAT
349TOTAJ
4,382.75
NAIM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PEKARA JAZ - BUDVA
1,612
02706024
470.47 SPORT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
TOUGH
2,487
02422760
20,348.12 CONSALTING INGINEERING D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORTTOURISTIK
IMPORT - PODGORICA
6 02392429
427.96
TOURISTIC
COMPANY VECTOR D.O.O. ZA PREVOZ ,TURIZAM I UGOSTITELJSTVO ULCINJ
1,444
02643146
677.86 SERVICE DRUŠTVO ZA TURIZAM I USLUGE D.O.O. - BUDVA
TOURS
4,111
02357003
1,728.41
TOXIC
DOO
4,792
7,412.46
TR
MIKI
45002891212
596.86 UNION DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
TRADE
1,984
317.98
TRAJKOVIC
DANIJELA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. LADY PETROVAC
2,203
02156377
22,555.57D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA
TRANSIV
76802433982
1,345.38
TRANSFERING
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
3,870
1,557.67 MINA - BAR
TRAFIKA
3,735
3,473.46 ZLATA - SUTOMORE
TRAFIKA
4,435
2.30
TRAFIKA
STASA BAR
50302196336
43,143.09 DRUŠTVO ZA OPRAVKU I SERVISIRANJE VOZILA,TRGOVINU I ŠPEDICIJU D.O.O.
TRGOAUTO
NIKŠIC
3,890
2,470.87
TRGOVACKA
RADNJA GAGA BAR
3,428
02309289
1,575.72
TRGOVACKO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SPLENDUR PODGORICA
4,741
112.31
TRGOVINA
IVANA - BIJELO POLJE
4,400
782.01
TRGOVINA
BERANE
4,387
2,427.93 DEGA BIJELO POLJE
TRGOVINA
3,851
02318466
2,742.14 ĐEKIC DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU,PODGORICA
TRGOVINA
4,577
307.18
TRGOVINA
ZLATOPRED BIJELO POLJE
318TRGOVINA
81.67
NA MALO
3,931
TRGOVINA
159.40
NA MALO ROHAJA - BIJELO POLJE
324
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
4,076
2,551.10 NA MALO ANĐELIC - ANĐELIC ZORAN BIJELO POLJE
TRGOVINA
3,793
3,555.93 NA MALO MONI
TRGOVINA
1,320
6,852.96 NA MALO PLANET KOVACEVIC MENSURA BIJELO POLJE
TRGOVINA
4,407
1,543.11 NA MALO ŠALTERSKOG TIPA LANA - BIJELO POLJE
TRGOVINA
4,834
24.89
TRGOVINA
NATEZGAMA I PIJACAMA ŠTAND
3,684
56,607.39 PREHRAMBENIH PROIZVODAMARS 2 KOTOR
TRGOVINA
4,167
26,069.54 PREHRANBENIM PROIZVODIMA MARS 3
TRGOVINA
3,751
322.56
TRGOVINA
SUŠCEPANVL. BIGOVIC DRAGANA IGALO
4,503
2,301.67
TRGOVINSKA
DJELATNOST D&B KOTOR
2,442
619.46
TRGOVINSKA
DJELATNOST KIOSK TOBACO KOTOR
1,908
498.95
TRGOVINSKA
DJELATNOST NA MALO - KIOSK MMS KOTOR
3,890
31,411.01
TRGOVINSKA
DJELATNOST PREHRAMBENIM PROIZVODIMA SIMONA BUDVA
3,776
128.44
TRGOVINSKA
DJELATNOST PREHRAMBENIM PROIZVODIMA ANDRIJA KOTOR
2,734
605.00
TRGOVINSKA
RADNJA BREZA BERANE
4,682
23,872.46
TRGOVINSKA
RADNJA DVA BRATA - BERANE
4,834
92.66
TRGOVINSKA
RADNJA - KIOSK JASNA PODGORICA
1,677
15,824.05
TRGOVINSKA
RADNJA - KNJIŽARA CLARION MOJKOVAC
1,124
2,886.87
TRGOVINSKA
RADNJA 3 M ŽABLJAK
3,805
4,926.30
TRGOVINSKA
RADNJA ZORA SUTOMORE
1,115
13,629.15
TRGOVINSKA
RADNJA KIOSK NELA - KNEŽEVIC BRANKA - ŽABLJAK
2,734
113.73
TRGOVINSKA
RADNJA KRIVAJA BERANE
3,154
2,113.99
TRGOVINSKA
RADNJA LELA BERANE
1,635
939.37
TRGOVINSKA
RADNJA MELISA - ROŽAJE
4,462
114.02
TRGOVINSKA
RADNJA MULTI COMERC ULCINJ
4,246
707.06
TRGOVINSKA
RADNJA NEOPLANTA - BERANE
601
225.00
TRGOVINSKA
RADNJA RELI BERANE
2,140
4,550.95
TRGOVINSKA
RADNJA SAME - PLAV
4,009
7.06
TRGOVINSKA
RADNJA SANDRELA KOTOR
76
102.41
TRGOVINSKA
RADNJA TEA KADIC MIRSADA - BERANE
3,716
9,946.67
TRGOVINSKA
RADNJA CENTAR BAR
388
6,300.14
TRGOVINSKA
RADNJADAST
1,391
2,199.09
TRGOVINSKA
RADNJAMALI PARIZ - PODGORICA
4,625
2,235.85
TRGOVINSKA
TADNJA SANJA BERANE
499
208.23
02629356
TRGOVINSKO
I PROIZVODNO-USLUŽNO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BM
CENTAR- PODGORICA
152
13,809.58
02817608
TRGOVINSKO
I PROIZVODNO-USLUŽNO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU MP
BAUCHEMIE DOO - PODGORICA
4,308
8,695.79
02046466
TRGOVINSKO
KOMANDITNO DRUŠTVO INGRUS COMERC ROŽAJE
325
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
4,211
TRGOVINSKO
02320231
340.97
PREDUZECE VEKOM O.D. BERANE
970
TRGOVINSKO
02075865
152,573.25
PREDUZECE KATARINA D.O.O. PLJEVLJA
3,015
TRGOVINSKO
07615710
2,188.20
PREDUZECE NIVA D.O.O. VELIKA PLANA - POSLOVNA JEDINICA NIVA BUDVA
2,041
TRGOVINSKO,
02428776
1,941.58
PROIZVODNO I USLUŽNO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BSM PODGORICA
1,257
TRGOVINSKO,
02429446
150.24
PROIZVODNO I USLUŽNO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU SRNA
COM - BIJELO POLJE (RJEŠENJEM ST.BR.8/12 OD 09.02.2012.GODINE POKRENUT STECAJNI
POSTUPAK)
TRGOVINSKO
PROIZVODNO PREDUZECE EXPORT-IMPORT PLASTIKA - AS ROŽAJE
39
02302721
3,214.04
TRGOVINSKO
TRANSPORTNO USLUŽNO PREDUZECE KADRIC COMPANY DRUŠTVO SA
2,055
02450640
63.88
OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU- ROŽAJE
TRGOVINSKO-USLUŽNO
DRUŠTVO YARIS D.O.O. - PODGORICA
3,492
02412802
4,110.24
TRGOVINSKO-USLUŽNO
I EXPORT-IMPORT DRUŠTVO RAROM COMPANY D.O.O PODGORICA
2,121
02268124
15.00
TRGOVINSKO-USLUŽNO
I PROIZVODNO DRUŠTVO R & E D.O.O. PODGORICA
4,164
02175835
16,375.72
TRGOVINSKO,USLUŽNO
I PROIZVODNO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU VEL CER
124
02431742
1,141.29
PODGORICA
TRGOPREVOZD.O.O.
ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
3,862
02155729
2,712.28
TRGOPRESS
A.D PODGORICA
324
02239973
1,891.07
TRGOŠPED
1,802
02047292
222,677.12 DRUŠTVO OGRANICENE ODGOVORNOSTI - ROŽAJE
TREND
MIX DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BERANE
858
02643090
12,847.17
TREFF
4,723
91.72 KAFE BAR PODGORICA
TRŽNI
CENTAR AD MOJKOVAC
3,237
02260301
47,460.24
TRI
M COMPANY D.O.O. PODGORICA
1,824
02720213
288.66
TRI
N TOURS D.O.O. BUDVA
1,965
02096048
63,098.77
TRILING
3,359
02427966
6,223.87 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
TRIONIC
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
1,542
02660334
179,045.32
TRIPLE
1,103
02711427
272.35 XD.O.O. PODGORICA
TRIUMPH-MNE
D.O.O. EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
745
02741571
468.56
TRIFUNOVICDRUŠTVO
ZA UGOSTITELJSTVO I PROMET D.O.O. BUDVA
221
02832658
6,100.73
TROPEK
60
02775859
8,170.59 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE, EXPORTIMPORT - HERCEG NOVI
TRUMA
968
1,899.51BAŠKIM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CAFFE BARU SARANDA - ULCINJ
727
TT
02839121
1,225.45
OMINUS D.O.O. ZA USLUGE I PROMET, ULCINJ
TULOVIC
1,437
3,150.85 NUSRET KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. TULA COMPANY ULCINJ
TURE
13
02355957
130.21COMMPANY D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,328
TURISTICA
02469057
47,101.66 & ITAS DRUŠTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
TURISTICKA
AGENCIJA GORSKE OCI VL.ŽUGIC MILAN ŽABLJAK
4,751
31.63
1,397
TURISTICKA
02667851
2,669.13
AGENCIJA MB TRAVEL D.O.O. PLUŽINE(RJEŠENJEM ST.BR. 331/13 OD 10.12.2013
GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
2,204
TURISTICKA
13,104.10 AGENCIJA MERIDIJAN 10 PLAV
326
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Naziv
Matični
Iznos
Dani
broj*
blokade
blokade
TURISTICKA
536,052.61 AGENCIJA MY - TRAVEL D.O.O. NIKŠIC
74402393441
TURISTICKA
02354292
AGENCIJA PERAST D.O.O. ZA TURIZAM I USLUGE EXPORT-IMPORT - PERAST
1,194.29
4,423
TURISTICKA
02761181
ORGANIZACIJA VRNJACKA BANJADIO STRANOG
15.00
1,549
DRUŠTVADJ.ODMARALIŠTEBULJARICA, BUDVA
TURISTICKA
ORGANIZACIJA PRIBOJ - DIO DRUŠTVA U SUTOMORU - BAR
1,895.14
71902666642
TURISTICKO
TRGOVINSKO PREDUZECE SPORTTURIST DRUŠTVO SA OGRANICENOM
02414082
903.60
2,928
ODGOVRNOUŠU, EXPORT-IMPORT - ROŽAJE (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE
LIKVIDACIJE)
TURISTICKO
USLUŽNO DRUŠTVO MONDO TRAVEL D.O.O. - PODGORICA
02620065
321.96
2,481
TURKOVIC
2,770.69 ARIS KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U NOCNOM BAR-U PLAYBOY 1,600
PODGORICA
TUT
ANHAMOND.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PODGORICA
02776758
250.08
1,573
TUT-BU
02116707
74.37 DRUŠTVO ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. BUDVA
2,440
THE
GRAND LTD D.O.O. - BIJELO POLJE
02744058
41,010.76
1,833
THE
ONE - MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - ULCINJ
02721350
147,524.06
1,566
THOMAS
02779439
132.98 MONT D.O.O. KOTOR
1,132
U.O.
BASTION
1,183.80
3,463
U.R.
KAFE BAR BOJAN
10,845.50
3,604
UVAC
02347989
939.11D.O.O. PODGORICA
1,650
UGOST.OBJEKAT
KAFE BAR MASKA KOTOR
13,352.90
3,723
UGOSTITELJ
MAJOR BIJELO POLJE
8,891.51
2,540
UGOSTITELJSKA
RADNJA KAFE BAR DEMAG BERANE
11,885.11
2,617
UGOSTITELJSKA
RADNJA KAFE - BAR TROKADERO - BERANE
4,181.34
1,431
UGOSTITELJSKA
RADNJA BIFE TRIB BERANE
2,921.55
4,834
UGOSTITELJSKA
RADNJA BIFE CENTAR HERCEG NOVI
919.14
2,657
UGOSTITELJSKA
RADNJA BOSS MOJKOVAC
1,884.00
2,838
UGOSTITELJSKA
RADNJA VERIGE - BUDVA
6,892.68
1,693
UGOSTITELJSKA
RADNJA GVOZDENI MOST BUDVA
35,818.10
3,356
UGOSTITELJSKA
RADNJA ŽELJO MOJKOVAC
6,886.93
3,684
UGOSTITELJSKA
RADNJA IZVOR BERANE
1,559.46
4,682
UGOSTITELJSKA
RADNJA NAPOLEON NIKŠIC
1,357.49
3,141
UGOSTITELJSKA
RADNJA PERPER ŠAVNIK
9,093.92
3,533
UGOSTITELJSKA
RADNJA RESTORANAS BERANE
11,316.76
3,925
UGOSTITELJSKA
RADNJA SIDRO - RISAN
219.03
4,857
RADNJA, CEVAPDŽINICA 9 ULCINJ
3,923.45
423UGOSTITELJSKA
UGOSTITELJSKA
RADNJA CEVAPDŽINICA DEKOR BERANE
577.09
4,834
UGOSTITELJSKA
RADNJA-RESTORAN DVA JELENA BERANE
4,568.54
1,417
UGOSTITELJSKI
OBIJEKAT KUM
218.68
3,894
UGOSTITELJSKI
OBJEKAT - BIFE FAR EAST KOTOR
146.52
4,496
327
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
3,890
203.79
UGOSTITELJSKI
OBJEKAT CECA - BAR
88
1,060.46
UGOSTITELJSKI
OBJEKAT- KONOBA SKALA SANTA KOTOR
2,701
2,031.38
UGOSTITELJSTVO
SUR ROTOR KOTOR
4,496
103.36
UGOSTITELJSTVO
KAFE BAR GALIJA RISAN
37
96.58
UGOSTITELJSTVO
KAFE-BARLAV KOTOR
4,834
535.68
UGOSTITELJSTVO
CETINJE
3,695
636.98
UGOSTITELJSTVO-RESTORAN
- LAKIC BUDIMIR- DANILOVGRAD
2,265
1,884.88
02415020
UDRUŽENJE
AVIJATICARA AERO - 3 NIKŠIC
2,536
4,706.62
02388430
UDRUŽENJE
GRAĐANJA SLOGA NIKŠIC
2,400
5,412.03
02323702
UDRUŽENJE
INŽENJERA I TEHNICARA SCIENCE ROŽAJE
3,246
3,621.91
02374323
UDRUŽENJE
PLASTENICKIH PROIZVOĐACA LARVA - NIKŠIC
814
15.00
02365871
UDRUŽENJE
TELOHRANITELJA I RADNIKA OBEZBJEĐENJA KOBRA SECURITY
3,849
7,512.55
02338777
UDRUŽENJE
CRNOGORSKO-MEKSICKOG PRIJATELJSTVA MONT-MEX NIKŠIC
424
16,881.52
UZELAC
JADRANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ADVOKATSKA KANCELARIJA
JADRANKA UZELAC - BUDVA
41
262.03
02251981
UKAJ
COMPANY D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
1,405
1,318.28
02736853
UKI
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. - BUDVA
94
192.63
ULIC
JANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAXI PODGORICA
1,192
798.70
ULICEVIC
VESELIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PRUŽANJE USLUGA, SMJEŠTAJA PODGORICA
4,580
18,971.01
02347733
ULMES
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, OTKUP,
KLANJE, PRERADU I DISTRIBUCIJU MESA I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
528
15.00
02640317
UM-NEKRETNINE
D.O.O. ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA - TIVAT
667
203.14
02704897
UNIVERS-AL
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I TURIZAM - ULCINJ
824
134,839.34 INVESTMENT GROUPD.O.O. PODGORICA
02650851
UNIVERSAL
261
1,462.21
02441071
UNION
GROUP DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANE
3,761
14,463.67 DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU D.O.O. NIKŠIC
02275082
UNITERM
1,431
2,883.51
02649705
UNICODOO
ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
2,693
27,657.59
UR
VUK - VUCIC SLAVKO - SUTOMORE
817
53.16
02879590
URALDRUŠTVO
ZA TRGOVINU, TURIZAM,UGOSTITELJSTVO I USLUGE D.O.O. BUDVA
1,573
8,973.69COMMERCE D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
02359774
URALIS
2,121
15.00
02322897
URBAN-MONT
D.O.O. PODGORICA
251
641.41
UROŠEVIC
DALIBORKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KAFE BAR BUMERANG NIKŠIC
4,107
1,651.08D.O.O ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
02232634
USKOCI
3,624
8,963.57 DJELATNOST CEVABDŽINICA MESKO BERANE
USLUŽNA
2,428
3,418.55
02284413
USLUŽNO-TRGOVINSKO
I EXPORT-IMPORT DRUŠTVO CEREUS PODGORICA
737
20,886.70 U PRIVATNOJ SVOJINI RADIO TELEVIZIJA PANORAMA PLJEVLJA
02070693
USTANOVA
2,726
5,927.95
02260298
UTP
SINJAVINA A.D. - MOJKOVAC
328
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,121
02448637
F15.00
& B DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PODGORICA
2,335
02710480
F68,959.67
& P D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT ULCINJ (DOPUNSKIM RJ.
OS.SU. U UL. I.BR.498/12 OD 20.09.2012. ODREĐENA ZABRANA RASPOLAGANJA SA ZAPLIJENJENIM
UDJELOM KOL NUSHIA)
236
02091232
F598.76
A. MONTI DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
2,218
3,080.84
02376474
FA
CHENG D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - ULCINJ
3,194
1,311.01
02450631
FABOŠ
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
66
80,341.59VODE LIPOVO D.O.O. - KOLAŠIN
02623927
FABRIKA
370
1,014.55ANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. KAMELEON - BUDVA
FABRIS
1,546
1,508.88
02439182
FAD
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ,EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
4,481
1,420.00
02327821
FADDY
I ORTACI DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE O.D.KOTOR
3,149
445.00CO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
02402521
FAKO
1,488
433.77
02751925
FAKULTET
ZA RACUNOVODSTVO, REVIZIJU I TRGOVINU - ANDRIJEVICA
2,958
22,722.81 - PODGORICA
02057581
FANID.O.O.
1,042
13,572.71 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA
02453525
FANTASMA
1,132
129.41
02436876
FAR
- NK DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
1,829
4,082.17
02685167
FARINGDRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT - IMPORT ROŽAJE
327
5,654.06ZINDOVIC D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - MOJKOVAC
02742888
FARMA
327
9,560.70
02275945
FARMABELLA-OSTOJIC
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM,UGOSTITELJSTVO I
USLUGE - HERCEG NOVI
1,908
15.00 PARK-MONT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU
02407809
FAST
POSREDOVANJE I USLUGE U GRAĐEVINARSTVU BUDVA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE
LIKVIDACIJE)
3,048
18,176.21
FAST
FOOD INDEX
132
910.88DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PARKING KOLA - AUTO KAMP JAZ FATIC
BUDVA
2,195
3,798.70
FATIC
DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BAR-U CENTAR- DANILOVGRAD
503
802.56 HUSIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU IGRACAKA FALE ULCINJ
FATMIR
4,304
223,652.13
02113392
FEBA-COMMERCE
DOO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE CETINJE
814
15.00 AUSTALT D.O.O. BUDVA
02669234
FEBRO
4,433
900.09-INŽENJERING DOO ZA GRAĐEVINARSTVO , PROMET , USLUGE I INŽENJERING BAR
02366690
FEDA
1,692
8,783.68
FEJZIC
FADIL KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA- ROŽAJE
2,095
4,148.17
FEMIC
ALEKSANDRA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU MISS BERANE
48
484.11 GORAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI - JAZ, BUDVA
FEMIC
4,061
1,297.77
02333015
FENG
HUA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE EXPORTIMPORT PODGORICA
4,780
2,330.15 - INVEST DRUŠTVO ZA INŽENJERING , TRGOVINU, I USLUGE D.O.O. - BUDVA
02111772
FENICUM
3,435
6,006.53
FENIX
329
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
165
36,865.60
02842653
FENIX
TRADE MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICA
3,556
1,427.21
02398192
FER
PLAY SPORTSKO DRUŠTVO - PODGORICA
2,579
17,803.41
02427460
FER
COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,224
1,715.49 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
02423286
FERIBOT
1,691
8,931.97
FERID
LUKOVIC AUTO TAXI
4,834
1,656.60 NASER KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U ŠOPING CENTRU - TRŽNICE I PIJACE FERIZAJ
PODGORICA
3,084
934.42
FERIZOVIC
EMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU EMIR PODGORICA
1,908
15.00 GRADNJA DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - BUDVA
02388910
FERIX
3,239
145,255.74
02290138
FERT
D.O.O. KOLAŠIN
3,811
2,620.92
02379392
FETA
COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
2,715
4,673.22
FETAHOVIC
HANADI KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R.MJEŠOVITE ROBE STARI
MOST ROŽAJE
230
8,257.85
02433788
FIAT
IVECO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU,
USLUGE I POSREDOVANJE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
81
1,418.58
02374137
FIGLIO
D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
1,511
54,897.07
02732793
FILE
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - BIJELO POLJE
706
15,343.55
02782910
FILI
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BERANE
66
3,301.30 INKVIST INC - DIO STRANOG DRUŠTVA ,PETROVAC
02632365
FILIJALA
419
3,782.72
FILIP
TRAVAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PRODAJA TEKSTILNE ROBE I POSTELJINE
- KOTOR
4,177
5,676.39
02210495
FIMISD.O.O.
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
814
15.00
02397919
FIN
TRAVEL CLUB D.O.O. PODGORICA
2,112
230.68
02619903
FINANSISKO
GRAĐEVINSKA GRUPA VOIN-SPRINT D.O.O. - BUDVA
402
88.13 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. PODGORICA
02341786
FINED
1,565
2,842.91 DO.O.O. BIJELO POLJE
02391864
FINESTRA
3,684
3,554.71 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, PODGORICA
02357046
FINI-MINI
795
3,247.47
02648598
FININSIGHTD.O.O.
KOTOR
3,315
3,856.55
02387581
FINTA
, DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU , KOTOR
2,180
149.84
02390876
FIRESTONE
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA -BAR
2,922
608.83
02424517
FIRETECH
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BAR
3,370
4,379.00
02357917
FISON
D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, BUDVA
307
1,383.77CEDLER DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT
02918609
FITNES
TIVAT
370
4,364.46 KLUB MASSAGE - ULCINJ
02448521
FITNESS
195
463.22
02718588
FK
BUBAMARAD.O.O. ZA RAZVOJ FUDBALSKOG SPORTA I SPORTSKI MARKETING , PODGORICA
1,621
1,404.94
02715589
FLORA-PAK-CG
D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT MOJKOVAC
3,246
24,154.09
02397838
FLORI
MONTENEGRO D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ,
PODGORICA
330
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
450
47,372.06 DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
02817900
FM-PANINI
2,610
1,178.02D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
02229897
FOBOS
94
3,458.57
02637189
FOND
MY MONTENEGRO D.O.O. BUDVA ( RJEŠENJEM PRIVREDNOG SUDA PODGORICA, I.BR.
8263/11 OD 27.09.2011 GOD. ZABRANA OTUĐENJA I OPTERECENJA VLASNICKOG UDJELA)
2,645
10,238.44 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE D.O.O. - ŽABLJAK
02445212
FONTANA
129
1,452.89
02815729
FOOD
TRADE PLUSDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU , BAR
3,982
462.00
02339609
FOREVER
TRADEDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODJU,PROMET I
USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
95
210.58
02939843
FORESTINO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
1,376
270.39 MEDICA D.O.O. - PODGORICA
02656329
FORMA
131
3,081.35 LIFE PLUS D.O.O. - PODGORICA
02931656
FORMULA
409
9,357.64 TRADING CRNA GORA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
02882035
FORNARI
1,376
961.25
02696797
FORPOSTDRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
612
30,226.76
02414864
FORTIS
GROUP D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - CETINJE
1,797
10,093.97
02688883
FORTIS
GROUP MONTENEGRODRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
1,088
6,129.67 PRIVREDNO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,
02693062
FORTUNA
PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,803
1,349.13
02363429
FOTO
VIDEO PLAVA ŠKOLJKA DRUŠTVO ZA USLUGE I TRGOVINU D.O.O. BUDVA
3,863
200.17JADRAN TIVAT
FOTO
569
5,986.43
02050714
FOTO
RIVA D.O.O. ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU , TURIZAM I SAOBRACAJ - TIVAT
688
1,655.86
02828022
FOX
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI
2,448
2,138.36 MOMCILO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MOMO- BUDVA
FRANETA
3,890
2,408.60
FRANICEVIC
VASO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ULOV RIBE NA MORU - PETROVAC
893
523.26
02632039
FRANKFURT
INVEST D.O.O. ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ,KONSALTING ,ARHITEKTURU
,PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE - ULCINJ
3,880
7,099.98 GRADNJA D.O.O. BAR
02350548
FRANOVIC
450
10,150.72 OLGA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. TREND - KOTOR
FRANOVIC
2,354
35,787.04 MP TOURS D.O.O. - BUDVA
02706164
FRATELLO
3,188
34,409.64
02416751
FREE
MONTENEGRO D.O.O ZA RADIO I TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI KROZ OBAVLJANJE
DJELATNOSTI JAVNOG RADIO-DIFUZNOG SERVISA - POGORICA
1,313
5,867.81
02811081
FREE-COMP
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
167
5,103.96
02795191
FREESTYLER
D.O.O. - HERCEG NOVI
4,174
658.94 - POSLASTICARNICA BIJELO POLJE
FRESH
172
7,466.15 DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. - PODGORICA
02952319
FRESCO
4,558
10,191.48
02356643
FRIGORIFER
COMMERCE DOO
4,253
20,795.65& COMPANY D.O.O. PODGORICA
02324725
FRIENDS
3,082
15.00
FRIZERSKA
RADNJA ZANATA URBANA KOTOR
2,734
25,261.18 RADNJA BOBAN BERANE
FRIZERSKA
1,829
2,742.73
FRIZERSKA
RADNJA ZA ŽENE VILDANA PODGORICA
331
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
FRIZERSKI
SALON FADO BAR
3,698
385.51
FRIZERSKI
SALON ZA MUŠKARCE CACA
1,196
111.76
FRIZERSKI
1,777
3,774.79 SALON ISIDORA KOTOR
FRIZERSKI
SALON MILENIJUM
2,211
408.16
FRIZERSKI
80
3,629.00 SALON NERA BAR
FRIZERSKI
SALON SRĐAN - BAR
170
450.65
FRIZERSKI
1,698
7,979.15 SALON STANKA
FRIZERSKI
SALON ADM BUDVA
1,976
130.50
FRIZERSKI
2,270
2,106.77 SALON AZZURRO PODGORICA
FRIZERSKI
3,693
2,561.23 SALON ARDIJANA B.POLJE
FRIZERSKI
2,676
1,418.09 SALON ARKO BERANE
FRIZERSKI
2,713
1,114.20 SALON AFRODITA - IGALO
FRIZERSKI
419
3,269.36 SALON AFRODITA KOTOR
FRIZERSKI
SALON GOGA - NIKŠIC
599
490.44
FRIZERSKI
4,009
4,335.54 SALON DRAGANA PODGORICA
FRIZERSKI
SALON ELVIRA BAR
3,261
273.28
FRIZERSKI
SALON ZA ŽENE SARA - BAR
3,492
653.31
FRIZERSKI
SALON ZA MUŠKARCE BAR
2,798
308.12
FRIZERSKI
3,788
4,690.31 SALON IVANA PODGORICA
FRIZERSKI
SALON SAN
599
259.45
FRIZERSKI
SALON CICA NIKŠIC
318
337.44
FRIZERSKI
SALONBELLISSIMA - HERCEG NOVI
3,128
55.45
FRIZERSKO
- KOZMETICKI SALON BEAUTY - PODGORICA
3,736
157.89
FRIZERSKO-KOZMETICKI
SALON ANĐELA - BAR
3,754
91.81
FRLJUCKIC
JASMIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU JASMIN
1,507
970.99
PODGORICA
FRONTIJER-MILACIC
DOO
199
02083841
164.27
FRUŠTVO
604
02753855
1,147.12 ZA URBANIZAM I ARHITEKTURU URBAN DESIGN INSTITUTED.O.O. ROŽAJE
FRYTI
D.O.O. PODGORICA
2,495
02068281
5,735.06
FUDBALSKI
3,505
02422239
259,622.02 KLUB SUTJESKA D.O.O. ZA SPORTSKI MARKETING I PROMET ROBA - NIKŠIC
FUERTE
80
02984199
3,160.03 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BIJELO POLJE
FULL
D.O.O ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA
3,684
02348446
9,571.66
FURNIK
89
02857642
27.86 D.O.O. - NIKŠIC
FURNITURE
BULATOVIC I ORTACI D.O.O.
4,016
02333333
721.44
FURO
- S DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
1,833
02628228
74,420.77
FURTULA
3,428
2,028.22 BLAGOŠ KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SZTR CIPELIC - PODGORICA
FUSION
1,164
02653451
7,184.43DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE BUDVA
332
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
443 FUŠTIC
700.93 DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA- PODGORICA
635 FUŠTIC
5,041.85MILICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. POLJA MOJKOVAC
2,202
H27,605.90
02423766
& F COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT - IMPORT , ROŽAJE
2,121
15.00PEKARA BUDUCNOST D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE - PODGORICA
H&D
02460351
1,797
104,628.57
H.T.P.
02224917
MILOCER D.O.O. BUDVA
3,688
226,684.19
H.T.P.BERANE
02009030
A.D. BERANE
1,388
172.19
H2O
02462532
D.O.O. HERCEG NOVI
185 02736764
55.09 MONT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
HABA
3,771
6,302.50
HABIBOVIC
VAHIDA KOJA OBAVLJA PRVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU ENDŽI BAR
3,505
4,894.75
HABIT
02315114
INVEST D.O.O. ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING, INŽENJERING, PROIZVODNJU, PROMET
I USLUGE - PODGORICA
47 02716895
375.22 CLUB D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - ULCINJ
HAVANA
2,139
14,598.37 CAZIM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - CEVABDŽINICA - KICO - BIJELO
HADROVIC
POLJE
4,069
48.56
HAJ
02358280
KOMERC D.O.O ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MOJKOVAC
1,195
16,807.91
HAJDARPAŠIC
SEJFUDIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. PIZZERIA AQUARELLO
- ULCINJ
34 HAJRAN
1,008.17 MURIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST, KAFANA-RESTORAN MONAKO BAR
37 HAJREDINI
68.37
ABDUSAMET KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST SLASTICARNICA - RISAN
1,899
22,215.26
HAJRULAHAJ
ILIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJEALTNOST - AUTO TAXI - ULCINJ
509 02678276
51,212.92 D.O.O. - BUDVA
HAJSTER
451 02303302
43,972.99
HALO
CARD DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I EKSPLOATACIJU JAVNIH TELEFONSKIH GOVORNICA
PODGORICA
2,340
6,049.19EMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST SERVIS MOBILNIH TELEFONA I DIGIT.
HARBIC
APARATA- PLJEVLJA
3,463
20,125.10 D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
HARMONIA
02337452
349 02882329
837.70
HARMONIJA
HRANE D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT KOTOR
1,244
3,824.47DEVELOPMENTS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU D.O.O. BAR
02652226
HARPO
3,512
1,425.62
02349191
HASANAGA
BROTHERS CO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE D.O.O.
ULCINJ
1,913
125.45
HASANAGAJ
ARTA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST ES ULCINJ
521 HASANAGIC
214.62
HARIS KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST SUR 2NICE ULCINJ
4,029
2,439.80 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
02334011
HASIACOM
USLUGE PODGORICA
3,800
24,646.20 HUSEJN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. DOM ROŽAJE
HASOVIC
46 02910390
321.47
HATISOFF
GROUP DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
4,554
357.89
HADŽAJLIC
BINASA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. ELBI BIJELO POLJE
3,009
16,849.17 ELVIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CEVABDŽINICI BON-APETIT BIJELO
HADŽAJLIC
POLJE
132 HADŽIAVDIC
90.00
ALMA KOJA OBAVLJA PRIVAREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU U R.K. KAMELIJA
333
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
TEKSTILNA ROBA-KOTOR
1,332
3,485.97
HADŽIBEGOVIC
RAMIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U TAPETARSKOJ RADNJI ASKO
BIJELO POLJE
4,583
26.66
HADŽIMUHOVIC
DŽENITA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST-PRODAJA TEKSTILNE
ROBEDŽENIBIJELO POLJE
55 02717298
735.22
HEATD.O.O.
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, PODGORICA
2,652
817.91 SABINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MERLIN - PLJEVLJA
HEKALO
78702854902
126,605.43D.O.O. DANILOVGRAD
HELVETIK
2,042
173,350.81
HELVETICA
2,484
460.58 MONTENEGRO PODGORICA
HELICON
02409925
4,421
76.62
HEMOMETAL
VL. SAŠA BRNOVIC PODGORICA
1,693
7,879.47 NEDŽAD KOJI OBAVAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAXI PREVOZ - BERANE
HEROVIC
1,777
333.00 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PLJEVLJA
HIBRID
02692589
52202815761
3,970.10
HIGHLANDERS
D.O.O. ŽABLJAK
1,354
5,413.38
HIDRO
02733064
VIDAKOVIC D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA , EXPORT-IMPORT- PODGORICA
40802073692
254,089.82 D.O.O. ZA IZVOĐENJE ISTRAŽNIH I EKSPLOATACIONIH OBJEKATA I BUNARA
HIDROMOL
PODGORICA
1,831
654,821.55
HIDROMONT-MERCUR
02200643
D.O.O. - BUDVA
1,936
46,485.99
HIPER
02349116
VES DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET D.O.O. - BUDVA
1,474
63,317.98
HIT
02688271
CAR DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,494
18,790.98
HOGAR
02333627
STRAŠNI D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU -CETINJE
1,544
43,561.94 DRUŠTVO ZA INFORMATIVNU DJELATNOST PREVALITANA HOLDING D.O.O. HOLDING
02191768
PODGORICA
5 02247461
83.61
HOLDING
KOMPANIJA MONTPLAN D.O.O. PODGORICA
1,734
549,287.90AUTO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
HOLLAND
02420287
2,083
3,476.78 MONTENEGRO INVESTMENTS DRUŠTVO ZA INŽENJERING I USLUGE D.O.O. - BUDVA
02660962
HOLLAND
51302789256
13,613.07 TOURSD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT ULCINJ
HOLLEGRO
1,990
658,204.23 COMPANY D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - ULCINJ
02412772
HOLLEGRO
38 02826135
3,776.36
HOME
STORY D.O.O. BAR
1,908
15.00 CARRY D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET -BUDVA
02454416
HOME
10002937859
630.87SHEN DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
HONG
67802317478
440.85QUN D.O.O. - NIKŠIC
HONG
2,771
358.33WEY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BIJELO POLJE
HONG
02331179
85702306263
935.86YUN D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET IUSLUGE
HONG
1,546
57,544.56
HONSIC
02740346
COMPANYDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT - IMPORT ROŽAJE
1,907
4,912.33
HOT
ENES KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTOPREVOZNIKA - ROŽAJE
3,106
1,679.13
HOTA
NIKOLA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFANI ROYAL - ULCINJ
2,372
548.97 NARVIK D.D. KIKINDA , POSLOVNA JEDINICA IGALO - IGALO , RIBARSKA 13 - HERCEG
HOTEL
08173397
NOVI
334
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
59
10,772.34
02782944
HOTEL
PLJEVLJADOO PLJEVLJA
13
5,476.26
02820331
HOTEL
CRNA GORA DOO PODGORICA
390
13,072.35 TURISTICKO PROIZVODNO PREDUZECE STARA TARA AD PLJEVLJA
02820277
HOTELSKO
88
5,205.01HOLDERSDOO ZA PROMET I USLUGE - HERCEG NOVI
02729679
HOUSE
817
1,948.21JUSUF KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. HOLIVUD - BAR
HODŽIC
492
3,075.55SABINA KOJ AOBABLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.T.R. ES - BAR
HODŽIC
3,559
223.10 SUAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SUR DOLCE VITA BIJELO POLJE
HODŽIC
1,017
1,418.41 ARDIJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SZR ARDI - ULCINJ
HOXHIQ
40
36,330.73SISTEM D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT
02380951
HRANEX
DANILOVGRAD
1,133
1,781.28 ERMEDINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TRGOVINA NA TEZGAMA NA
HRAPOVIC
PIJACI
3,030
11,767.44
HRASTOVINA
ELVIRA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U CEVABDŽINICI FAST FOUD LA
PROVANCE PLJEVLJA
24
52.05
HRASTOVINA
ELDIRA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU EDA 2 PLJEVLJA
3,883
2,241.11
HUSENJOVIC
KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SAMOSTALNOJ TRGOVINSKOJ RADNJI
HAK U PLAVU
3,798
3.45 NASER KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - AUTOPREVOZNIK - ROŽAJE
HUSIC
768
2,002.32
02677695
HUTORDRUŠTVO
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT - IMPORT PODGORICA
3,511
31,243.41 PRODUCTION D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT
02363968
HYDRAULIC
PODGORICA
604
12,556.08
02377462
C.A.D.A.
D.O.O. ZA USLUGE I PROMET - BAR
3,788
3,647.11
C.D.
ŠOP DADO
2,179
356,908.22
02672430
CAB
COMPANYD.O.O. PODGORICA
1,145
2,098.25 ROSEDOO PODGORICA
02757176
CABARET
4,082
22.36
CABARKAPA
LJILJANA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. GRIL PETROVAC
356
66.74
CABARKAPA
MILKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST LIJESKA - PLJEVLJA
4,150
73.51
02352664
CAVALIERI
D.O.O. ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , EXPORT- IMPORT ULCINJ
2,161
1,322.66DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. RESTORAN DOLCE VITA - BECICI
CAVOR
1,356
7,431.20LUCIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. KAFE BAR BAMBUS- BUDVA
CAVOR
1,927
3,330.58
02334518
CAI
- PING D.O.O. - SUTOMORE
1,046
167.63
02736756
CAI
FU D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - BUDVA
1,676
6,440.57
CAJDŽINICA
MS GARCEVIC STOJA MURINO
887
17,812.27
02881853
CAKAJ
COMPANY D.O.O. - DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT - IMPORT,
UGOSTITELJSTVO I USLUGE ULCINJ
4,141
2,784.41
02378558
CAKI
TRADE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR
2,228
1,661.56 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
02413663
CALASAN
- PODGORICA
3,757
4,291.88
02193698
CALE-COMPANY
DRUŠTVO ZA MENADŽERSTVO TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
335
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
762
6,278.25 D.O.O. - PODGORICA
CAMBIO
02269007
1,867
6,357.65 MONTENEGRODRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I
CAMPER
02751607
USLUGA, PODGORICA
3,732
1,355.83
CAN
02363283
- CUN COMPANY D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - PODGORICA
654
2,567.88
CANDADRUŠTVO
02785048
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
4,626
409.04 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE D.O.O. CETINJE ZAGRABLJE B.B
CANINUS
02079925
(POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
2,148
65,831.89
CANCUN-SPED
02461285
D.O.O. ZA ŠPEDICIJU, PROMET I USLUGE- BAR
1,824
1,633.28 INŽENJERING-MONTENEGRO D.O.O. - BUDVA
CAPITOL
02395096
388
732.15D.O.O - PLJEVLJA
CAPRI
02648709
1,223
5,184.77 D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
CAROLIJA
02668998
1,921
130,546.83 COMMERCEDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE D.O.O
CAROLINA
02340178
BUDVA
1,437
13,137.23
CARPE
02682117
DIEM D.O.O. - PODGORICA
2,445
2,094,595.38
CARSKO
02415682
SELO D.O.O. ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT , PODGORICA
2
156,727.35
CASINO
02690667
AVALA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA
SRECU, BUDVA
3,366
2,726.40
CASIO
ROŽAJE
3,078
2,264.76
CASOVNICARSKA
RADNJA SLAVO PODGORICA
4,834
1,396.28
CASOVNICARSKA
RADNJASEIKO - PODGORICA
598
17,035.37
CASOVNICARSKA
FIRMA S.Z.R. ŽVELJARIN KOTOR
66
1,139.08 TRAVEL D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
CASPER
02822466
37
19.00
CAT
02908441
D.O.O.- PLJEVLJA
4,834
15,290.45 ZLATKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PLJEVLJA
CAUŠEVIC
4,405
9,090.36
CAFE
BAR IRIS - CETINJE
4,019
4,551.50
CAFE
BAR PUB OLDTIMER - KOTOR
3,428
575.00BAR FLASH KOLAŠIN
CAFE
2,103
3,652.14
CAFE
02661187
DEL MAREDRUŠTVO ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO TURIZAM I USLUGE, EXPORT IMPORT D.O.O. ULCINJ
2,121
15.00 - MANZONI ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA
CAFFE
02431858
1,136
83,306.13
02188368
CVEN
DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR,POBRĐE
BB
1,697
671.09
CVETKOVIC
NEBOJŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST-GRUBI GRAĐEVINSKI RADOVI
CVETKOVIC -TIVAT
3,870
1,068.08 - NIKŠIC
CVECARA
3,863
215.66
CVECARA
DIJANA - SUTOMORE
2,882
1,957.89 PODGORICA
CVECARA
4,390
3,376.66 FANI TIVAT
CVECARA
4,335
2,304.49 CETINJE
CVECARA
3,114
10,823.46 DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. TOCAK - PLJEVLJA
CVIJOVIC
336
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
4,141
48,576.26 DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO,PROMET I TURIZAM D.O.O BUDVA
02243580
CVIJOVIC
1,804
4,868.93 MILETA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U T.R. - PRODAVNICA MILODIJEVA CVIJOVIC
PLJEVLJA
1,528
30,359.95 SANDRA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - SUR EKSPRES KAIROS BUDVA
CVIJOVIC
108
34.52 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT 02711869
CVIKO
HERCEG NOVI
2,294
2,701.25 GARDEN PODGORICA
CVJECARA
2,767
5,156.79 OAZA
CVJECARA
814
30.00
02305089
CG
BUDVA D.O.O ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, ŠPEDICIJU I TURIZAM BECICI, BUDVA
1,724
8,664.06
02701189
CG
DAKOMDOO PODGORICA
1,938
15.00
02645785
CG
DEVELOPMENT GROUP D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
53
8,558.35
02878593
CG
TARADOO PODGORICA
1,908
15.00
02412705
CGTECH
EXPORT-IMPORT D.O.O. - BUDVA
3,877
13,395.28
02272407
CEBA
& CO CETINJE
65
1,484.56
CEBALOVIC
NADA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - S.T.R. VOCKO - NIKŠIC
2,407
3,344.05
CEVABDŽINICAKORZOVL.MEĐADOVIC
MUNIRKA BIJELO POLJE
2,546
965.79
CEVAPDŽINICA
VAJAT B.POLJE
1,416
120.37
CEVAPDŽINICA
DINO BAR
1,168
3,977.99
CEVAPDŽINICA
INSTAMBUL - ULCINJ
3,863
24,486.66
CEVAPDŽINICA
TAJANA BAR
137
866.56
CEDOMIR
RADULOVIC KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. RR - FRATELLO - BUDVA
1,826
49,299.08 RIBOLOVI - CEKLIN FISHINGD.O.O. PODGORICA
02754991
CEKLINSKI
102
1,592.48 ARDIJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. ARDI - ULCINJ
CEKOVIC
221
215.00 RAJKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PEKARA COŠAK - CETINJE
CELEBIC
2,187
12,210.93TRADE D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA - PODGORICA
02669641
CELEBIC
3,499
567.65
02411326
CELIBUR
D.O.O. PODGORICA
129
1,574.40 ZA EDUKACIJU ODRASLIH VEDUCO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU 02828839
CENTAR
ROŽAJE
3,684
98,704.34ZA POSEBNE NAMJENE I USLUGE D.O.O. NIKŠIC
02326671
CENTAR
1,313
1,530.82 ZA PROIZVODNJU PRIVREDNIH PUBLIKACIJA D.O.O. ZEMUN, BEOGRAD-DIO STRANOG
02778696
CENTAR
DRUŠTVA-BUDVA
180
2,828.93 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
02882736
CENTRAL
2,866
3,738.50
02395975
CENTROKOTEX
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
419
1,437.92
CEPIC
SLAVICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -FRIZERSKO-KOZMETICKI SALON
LAZARO-S - BUDVA
1,105
863.54 DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST INTERNET & SERVIS HERCEG NOVI
CEPRNIC
3,446
6,286.14
02381702
CER
DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO , TURIZAM I USLUGE D.O.O. - BUDVA
219
37,355.86 VESELIN KOJI OBAVLJA PRIVRDNU DJELATNOST AGRO CERANIC - DANILOVGRAD
CERANIC
2,320
21,330.29 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE D.O.O. DANILOVGRAD
02333635
CERANIC
337
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
13 CERIC
71.21 DAMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BRIJACKO-FRIZERSKOM SALONU DACO
- PODGORICA
327CERIC
544.33 MENSUR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U AUSPUH SERVISUCERIC PODGORICA
1,276
02663465
1,071.81
CERNOGOR
- DOM D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA
1,697
5,052.19 KOMNEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. PUB HACIENDA - NIKŠIC
CEROVIC
3,669
02395568
2,960.52 D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE CETINJE
CET-CAR
4,288
02366754
907.43
CETVERAC
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, D.O.O. - PODGORICA
11502984890
2,743.69
CETVORKA
& MNV DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT
D.O.O. TIVAT
88402061066
29,481.65 DRUŠTVO ZA ROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, PROMET ROBA I USLUGA
CETVORKA
TIVAT
81402364514
15.00
CETINJE
INŽENJERING D.O.O. CETINJE
2,389
933.41
CETKOVIC
BOBAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R.MORACA KOLAŠIN
682CETKOVIC
13,902.07 NADA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST MANIA SHOP - KOTOR
3,345
794.11 EMINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U NOCNOM BARU EMINA U PLAVU
CEHAJIC
81 02976501
48,770.09COMMERCE DOO PODGORICA
CIJEVNA
898CIKMIROVIC
2,004.45
SABRIJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BEACH BAR BAR
1,705
02464764
3,997.49
CION
D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - CETINJE
21502620073
13,604.65
CIP
DRUŠTVO ZA INŽENJERING, POSREDOVANJE I USLUGE D.O.O. TIVAT
16602399334
15.00
CIPELICA
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
2,032
2,168.63ADMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R.4 - PLJEVLJA
CIRLIJA
2,816
CIRUS
02415429
4,427.41
INVEST D.O.O. ZA INVESTICIJE, GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE - BAR
36802624826
31,029.86
CISTO
D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,978
CITADELA
02648822
914.74
PROPERTY DEVELOPMENT D.O.O. - PODGORICA
1,903
02648849
948.24
CITADELA
CONSTRUCTIOND.O.O. PODGORICA
2,973
CITRONDRUŠTVO
02066645
9,844.15
SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BIJELO POLJE
2,406
02397595
351,716.01 DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
CITRONELLA
1,749
CITY
02760410
31,457.97
ŽABLJAKD.O.O.ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, ŽABLJAK
1,469
02329573
513,454.99
CITY
MODA DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA
1,816
CICIC
02441233
45,307.12
COMPANY DOO ZA TRANSPORT, PROMET I USLUGE - BAR
2,292
02349531
15,284.44
CLIO
MONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, ŠPEDICIJU I USLUGE, EXPORT - IMPORT - BAR
32402913259
CLUB
16,892.91
MEDITERANE DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCI, PODGORICA
3,429
CLUB
02419912
2,620.86
REVOLUTION D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
10702910497
CLUB
1,455.22
HAUSTOR D.O.O. - PODGORICA
61202641224
CMG
4,124.47
- GROUP DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I KONSALTING D.O.O. - BUDVA
1,817
CMILJANOVIC
2,269.78
ZORICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U ROYAL - PLJEVLJA
2,566
CO
02661888
1,453.75
JOVANOVIC D.O.O. ZA ELEKTROGRADNJU I EXPLOATACIJU ŠUMA - BIJELO POLJE
40 02993210
COA
553.54
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA HERCEG NOVI
338
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznosNaziv
Matični
blokade
blokadebroj*
3,509
1,621.27
02406438
COALA
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJ ,TRGOVINU,TURIZAM I USLUGE,EXPORT - IMPORT D.O.O.
ULCINJ
786 02304465
2,860.59 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,PROMET I
COD-ING
USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICA
432 02645998
82,057.19
CODEX
GPRDOO ZA PROIZVODNJU, PROMET, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE EXPORT - IMPORT
ULCINJ
262 02719380
25,730.11
COINIX
MONTENEGRODRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - CETINJE
2,182
2,894.93 SALADIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KIOSK SARA BAR
COKOVIC
3,835
4.55
COLOVIC
BRANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST UŽENSKOM MODNOM SALONU
DANIJELA - PLJEVLJA
131 02261278
174.81
COLOR-PROM
(RJEŠENJEM ST.BR.324/10 OD 28.03.2011.GODINE POKRENUT STECAJ)
318 02817616
540.00 DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
COLORG
1,228
11,893.90
02451298
COM
- KRSTAC D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - MOJKOVAC
1,719
393,654.62
02670976
COM
- TECH SHOPZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. PODGORICA
766 02448548
372,509.33
COM
GALIJA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU ,PROMET I
USLUGE - TIVAT
1,938
15.00
02664836
COMBRIDGE
D.O.O. - BUDVA
814 02713713
15.00 - DIVE DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - BUDVA
COME
1,917
23,947.92 7 AVGUST D.O.O. - BIJELO POLJE
02664445
COMPANY
2,167
7,510.58 BANJANIN D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO ,NEKRETNINE I USLUGE - BUDVA
02640350
COMPANY
74 02929651
208.65
COMPANY
L.I.J. BUSHATI D.O.O. ULCINJ
33 02913119
3,503.82 TANI TOURS D.O.O. ZA PROMET, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, ULCINJ
COMPANY
915 02722348
915.24
COMPANY
TEUTA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - ULCINJ
3,925
57,059.95 CENEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
02288451
COMPANY
1,952
14,085.08LINE D.O.O. BUDVA
COMPAS
02351021
2,125
512.49
02677717
CONNECTION
D.O.O. - BUDVA
1,466
32,093.82
CONSTANCE
02425602
DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO ,PROMET I USLUGE D.O.O. BUDVA
2,399
33,812.08
02414961
CONSULTING
GROUP MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICA
152 02676745
1,990.49 D.O.O. ZA KONSALTING - HERCEG NOVI
CONTEST
1,479
1,264,629.14
02210614
CONTO
T D.O.O. DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIVZODNJU, PROMET
ROBA I USLUGA - PODGORICA
1,133
14,704.53
CORBIC
MILADIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST GRAĐEVINSKO ZANATSKI
RADOVIROJAL KERAMIKASUTOMORE
2,075
31,851.22
02420651
CORMA
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA
3,931
11,038.37 FARIS KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU MONTENEGRO U
COROVIC
BIJELOM POLJU
2,121
15.00
02363399
CORPORATE
AND TRUST SERVICES D.O.O. PODGORICA
4,560
185,788.90
02307863
CORF
TRADE D.O.O. PODGORICA
2,106
2,849.15ĐURIŠA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. PALMA - BERANE
CORCE
258 CORCE
78.63 EDIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - BERBER THE CUTTING ROOM - BERANE
339
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,474 COMMERCE DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I TURIZAM D.O.O. BUDVA
2,185.69
02422972
COSA
3,476
1,263.91
02342880
COSOVIC
D.O.O. - DANILOVGRAD
2,152
1,110.46
COSOVIC
MIRA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. NT - BUDVA
3,684
1,693.50
COSOVIC
RADMILA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U TRAFICI RADA SUTOMORE
2,512
3,699.11
02643189
COUNTER.
COMD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, BUDVA
3,281 BAKI KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PEKARI TARA PODGORICA
173.60
COCAJ
1,004 SAFET KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - PEKARA MEGA PLJEVLJA
2,779.07
COCAJ
128
638.64
02836165
COŠAK
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC (RJEŠENJEM
ST.BR.469/14 OD 08.12.2014.GODINE OTVARA SE STECAJNI POSTUPAK)
249 NIGHT'S D.O.O. PODGORICA
1,869.34
02713055
CRAZY
3,152 DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SZTR LADY- PETROVAC
5,058.02
CREPIC
325
10,622.90
CREPULJA
MARJAN
53
1,374.00
02626250
CRIJEP
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - SVETI STEFAN
2,522
14,626.23
02637472
CRNOGORSKA
INVESTICIONA I GRAĐEVINSKA KOMPANIJAD.O.O. PODGORICA
1,033
13,808.99
02752883
CRNOGORSKI
SAVEZ AUTO-MOTO SPORTSKIH KLUBOVA- PODGORICA
1,819 WIND POWER D.O.O. ZA PROJETKOVANJE, INŽENJERING, GRAĐEVINARSTVO I
8,909.95
02415496
CROSS
TRGOVINU, EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI
522
15.00
02882558
CRUISERR
D.O.O. ZA TRGOVINU, USLUGE I EXPORT-IMPORT, KOTOR
3,055
826.55
02461641
CRYSTAL
'S LOVE DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
1,831
90,516.00
02771772
CTH
TEAM DOO BUDVA
2,545
5,547.11
CUZOVIC
RADOJKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. AMOR 2- PLJEVLJA
1,893
12,188.35
CULAFIC
RAJKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU RALE BERANE
174
85.00
02709287
CUNGU
VIZION D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - ULCINJ
2,389 RAJKO KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST POPRAVKA POLJOPRIVREDNIH
7,298.81
CUPARA
MAŠINA SERVIS NIKOLA - PLJEVLJA
4,391 CO SLAVICA O.D. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO HERCEG NOVI
28,131.10
02250284
CUPIC
2,680
9,816.78
CUTURIC
ZIHNIJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. BIFE7 PLJEVLJA
223 RATKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST- AUTOPREVOZNIK- KOTOR
1,596.88
CUCA
4,121 COMMERCE D.O.O. PODGORICA
16,147.31
02319390
CUCA
2,121 - CETINJE
15.00
CUCINA
75
30.00
02762846
CHALETS-MONTENEGRO
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT ROŽAJE
4,101 CHEN - PODGORICA
3,293.49
02321149
CHAN
3,508
18,200.72
02153467
CHEDOC
D.O.O. ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU PODGORICA
4,195 HOTLIME DOO
2,531.97
02338122
CHEN
814
15.00
02651831
CHOCSTOP
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. - BUDVA
718
275.64
02460009
CHUAN
YI D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - PODGORICA
1,927 GENERAL TRADE LTD NICOSIA,CYPRUS-GLAVNO PREDSTAVNIŠTVO ZA CRNU GORU,
467,496.37
02736349
CYVAS
PODGORICA
340
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
33502755050
574.79 - PLUSDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BAR
CYRUS
2,306
104,858.63
DŽAKA
02653982
& COD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT ULCINJ
269DŽEZAIRI
1,005.13 RAMIZ KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST POSLASTICARA - ULCINJ
65 DŽELADINI
414.58
DŽABIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U POSLASTICARI SLATKI SUTOMORE
52702304473
30.00 MONACO D.O.O ZA GRADJEVINARSTVO I USLUGE BUDVA
DŽELIC
1,074
30,644.14
DŽERIPREDUZETNICKA
RADNJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
1,410
1,818.80
DŽUVEROVIC
LJILJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. GRAZIA - PLJEVLJA
216ŠABANOVIC
11,409.91 JANUZ KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MER - ULCINJ
96 02762196
579.62 & CO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT -ULCINJ
ŠABOVIC
608ŠABOVIC
1,987.63 EDIP KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SUR ZAMBAK ROŽAJE
521ŠABOVIC
7,169.04 SENAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - MUSIC SHOP UNIVERSAL S - BAR
1,874
15,776.20FATIMA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU IGRACAKA DADO BAR
ŠABOVIC
2,007
4,516.65 ESMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U FRIZERSKOM SALONU ECE
ŠALJANIN
GUSINJE- PLAV
4,726
18,675.93
ŠANEX
02304414
D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA, BAR
1,340
352.29
ŠARANOVIC
SRĐAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PODGORICA
2,250
7,383.57 SLAVICA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MSS NIKOLA'S I PLJEVLJA
ŠARANCIC
3,315
13,231.04
ŠARIC
MILORAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO-TAXI - KOTOR
432ŠAROVIC
165.00 NEMANJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST -PRODAJA VOCA I POVRCAPODGORICA
33502339218
5,137.81
ŠAROVICD.O.O.
DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGE,PODGORICA
4,834
6,452.96
ŠAHMANOVIC
VEHBIJA KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA TEZGI U PLAVU
1,822
11,864.68
ŠAHMANOVIC
RAHMAN KOJI OBAVLJA SAMOSTALNU UGOSTITELJSKU DJELATNOST U KAFE
BARU MEHOV HAN - PLAV
3,556
223.62 DOO DIO STRANOG DRUŠTVA BAR
ŠVEPIKO
17160575
436ŠEBEK
140.96 DANKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U AUTO SERVISU DANKO - BUDVA
1,529
8,005.13
ŠEJLA
02360845
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU EXPORT-IMPORT ROŽAJE
1,693
9,308.42
ŠEKULARAC
VESELIN AUTO TAXI BERANE
166ŠEKULARAC
15.00
MARIJANA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA ŠTANDU DJECJE
KONFEKCIJE BUDVA
2,291
12,045.45
ŠEKULARAC
MILORAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MJEŠOVITE ROBE
FENIKS- BERANE
2,335
66,368.26
02658097
ŠEHMUZD.O.O.
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, ULCINJ (RJEŠENJEM
ST.BR. 483/14 OD 09.12.2014 GOD. POKRENUT STECAJNI POSTUPAK)
4,638
9,062.59
ŠIK
4,834
1,146.55
ŠILJAK
ZDRAVKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST SUR POD KRUŠKOM - PLJEVLJA
4,639
13,170.39
02294052
ŠKARA
COMERCE O.D. PODGORICA
387ŠKERO
10,639.56
ZDRAVKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - BIFE KAMENO - HERCEG NOVI
2,167
188.14 D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
02381630
ŠKOBEX
341
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
DaniIznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
75
4,736.68
ŠKOLA
02459051
ZA TALENTE,SCENSKI I MEDIJSKI NASTUP D.O.O. UMS MONTENEGRO PODGORICA
1,600
8,159.44 JASMINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - KAFE BAR PICERIJA MODENA ŠKRIJELJ
PODGORICA
853
92.21
ŠKRIJELJ
NIJAZ KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U PRODAVNICI TEKSTILNE ROBE ZARA
BIJELO POLJE
258
125.45 TUFO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST S.U.R. CEVAPDŽINICA VETERAN ŠKRIJELJ
BERANE
2,431
5,374.40
ŠLEP
SLUŽBA-VL. BRATICEVIC BRANKO CETINJE
2,432
570.95
ŠLJIVANCANIN
BORISLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U STR LIL PLJEVLJA
1,424
3,363.95
ŠLJIVANCANIN
LJEPOSAVA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.Z.R. IVA - PLJEVLJA
1,817
18,213.49
ŠLJUKA
SEBINA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST KALIMERO 2 - PLJEVLJA
1,336
423.80
ŠNAJDERSKA
RADNJABARBIE BAR
977
564,158.12
ŠOPING
02182564
MONT D.O.O. TIVAT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU
PROMET I USLUGE
4,388
25,433.51
ŠPIKITRGOVINSKO
02142457
ZA PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. TIVAT
2,659
13,941.57
ŠTAMPARIJA
02201038
BAR - BAR
3,099
146.92
ŠTAMPARIJA
GARANT ULCINJ
487
315.00 VL.ILIC STOJAN -MELJINE HERCEG NOVI
ŠTAND
884
1,985.91
ŠTAND
- BOŠKOVIC STANA - NIKŠIC
3,873
19.51 99 KOTOR
ŠTAND
1,808
10,204.88
ŠTAND
BR. 71 BAR
884
1,224.19
ŠTAND
VL.GLUŠAC MILENA NIKŠIC
34
315.00 VL.MALIDŽAN SLAVKA - BUVLJAK BAR
ŠTAND
2,188
3,320.96
ŠTAND
ZA PRODAJU SLADOLEDA VL.PINJATIC MILORAD BUDVA
3,807
1.73 N 255 PIJACA BAR
ŠTAND
3,211
1,539.28
ŠTAND
U KAMELIJI VL. IVANOVIC BOŽIDAR - KOTOR
3,211
3,324.44
ŠTAND
U KAMELIJI VL. MIRANOVIC DRAGANA - KOTOR
332
2,976.70
ŠTAND
U KAMELIJI VL. RECKOVIC ERMINA - KOTOR
3,099
754.61 U RK ULCINJ VL. VIŠIC DUŠKO ULCINJ
ŠTAND
808
142.22
ŠTAND-TEZGA
VL.JELIC BOGDAN - BAR
3,492
505.35
ŠTANDMAŠA
PIJACA BAR
3,386
15,698.37
ŠTILET
BOŠKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U RESTORANU KONOBA POD VOLAT
KOTOR
1,501
116.97 DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PRODAJA SLADOLEDA I SOKOVA U IND.
ŠTILET
AMB.- BIGOVA,KOTOR
3,040
45,902.20
ŠTILET
02134543
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE - TIVAT
4,608
761.16 VERA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. MIX - PLJEVLJA
ŠUBARIC
2,601
1,063.43 D.O.O ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
ŠUKOVIC
02165961
277
3,464.70 DRAGAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SAMOSTALNOJ ZANATSKOJ
ŠUKOVIC
RADNJI TENDE HERCEG NOVI
342
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Matični
Naziv
blokade
blokade
broj*
2,505
573.34 ŽELJKO KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U ZIDARSKOJ RADNJI ŠUNDEK
ŠUNDEK
MONTENEGRO - PODGORICA
444ŠUNDIC
411.65 MLADEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PODGORICA
3,890
2.11
ŠUNJEVIC
MILUTIN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTOPREVOZNIKA U BERANAMA
682ŠUPIC
19,374.19
DUŠANKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - DUŠKA JEANS - KOTOR
2,354
8,459.61 AŠIM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - S.U.R. KAFANA PEJA ULCINJ
ŠURBAN
3,890
1.14
ŠUTKOVIC
NEDŽAD KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTOPREVOZNIKA - ROŽAJE
3,127
1,051.30
ŠUŠIC
DEJAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. DE&DA - BUDVA
32 ŠUŠTER
249.35 DRAŽEN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST PRIPREMANJA I POSLUŽIVANJA
HRANE I PICA -CENTRO STORICO - BAR
1,809
2,256.92AUTO - CENTAR DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BERANE
ŠCEKIC
02453274
1,543
469.64 BOŽIDAR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U BILIJAR KLUBU GRETA - BERANE
ŠCEKIC
285ŠCEKIC
199.37 DALIBOR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST AUTO OTPAD ŠCEKIC - BERANE
4,170
13,437.10
ŠCEKIC
DALIBOR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. SARA- BERANE
2,342
263.03 DEJAN TAXI PREVOZNIK - BIJELO POLJE
ŠCEKIC
3,805
4,102.92ZORKA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST NA KIOSKU SLADIJETA - KOTOR
ŠCEKIC
1,507
4,496.25JELENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.T.R. FROGI BUTIK KOTOR
ŠCEKIC
1,628
17.91 LJUBISLAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST STOLAR PO POZIVU NAMJEŠTAJ IVA
ŠCEKIC
- PODGORICA
3,433
1,959.37MOMIR KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA - PODGORICA
ŠCEKIC
2,960
1,837.03RADOSAV KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST UGRADNJA STOLARIJE -RAD NA
ŠCEKIC
TERENU - PODGORICA
48 ŠCEPANOVIC
1,086.50
IVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST - S.U.R. BERLIN - BAR
2,089
527.44
ŠCEPANOVIC
JELENA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SUR SKVER - PODGORICA
2,169
234.10
ŠCEPANOVIC
MILOVAN KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U KAFE BARU ŠETAC - NIKŠIC
3,428
689.10
ŠCEPANOVIC
NADA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U SUR KAFE BAR NAJA - KOLAŠIN
808ŠCEPANOVIC
953.11
RADOJE KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST TAKSI PREVOZA U PODGORICI
768ŠCEPANOVIC
796.61
SANJA KOJA OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST-IZDAVANJE PLAŽNOG MOBILIJARA
- BAR
3,944
4,485.40
QIAO
02349183
HUI DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - ULCINJ
3,936
2,715.48
QIU
02321092
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - BUDVA
1,479
60,093.88COMPANY D.O.O. - BIJELO POLJE
QUADRA
02667878
34802376326
1,390.36 DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO D.O.O. PODGORICA
QWERTY
2,643
5,658.18
W-COMERC
02404338
D.O.O. - CETINJE
1,563
1,001.38 D.O.O. - BUDVA
WAIKIKI
02786583
3,720
64.80
WALKERDRUŠTVO
02326507
ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIC
1,721
2,386.42
WALL
02669536
STREET BROKER A.D. BUDVA
3,279
3,989.68
WALL
02407019
STREET D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT - ULCINJ
3,114
254.79 D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI (POKRENUT
WANAX
02394219
POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
343
Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 31.01.2015.
Dani
Iznos
Naziv
Matični
blokade
blokade
broj*
251
WAS
02285550
28,120.92
- IMPEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT - PODGORICA
9
WAHELSDRUŠTVO
02638622
47,103.13
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT D.O.O. ROŽAJE
1,437
WEBINSANE
02713535
118.89
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE ,EXPORTIMPORT - HERCEG NOVI
WEI
DE D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR
1,376
02333295
6,052.86
WELL
PLUS DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
152
02899744
14,564.17
WELTING
1,594
02682176
418,993.53D.O.O. BJELJINA - DIO DRUŠTVA ,BUDVA
WEST
83
02624419
96.64 COAST REAL-ESTATE D.O.O. - BUDVA
WEXFORD
303
02636514
49,838.05 PROPERTIESDOO ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA - PODGORICA
WILD
BALKAN DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
88
02953323
588.25
WIN
LOGISTICSDRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU PODGORICA
158
02857634
8,208.82
WINSOL
328
02788128
99.90 co doo Podgorica, wind & solar Montenegro
WINFORM
DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - PODGORICA
1,937
02711451
68.99
WIPRO
MEBLO D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT IMPORT - PODGORICA
3,992
02295628
3,649.52
WOLF
88
02888793
400.65MNE D.O.O DANILOVGRAD
WORLD
BEACHD.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, ULCINJ
1,539
02659182
13,886.92
WORLD
LINE COM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT 2,077
02428628
12,729.12
PODGORICA
WORLD
STARTEL COMMUNICATIONS MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICA
2,267
02652501
11,482.82
WORLD
3,693
02351625
22.25 TRADE CENTER MONTENEGRO - PODGORICA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE
LIKVIDACIJE)
WORLD
1,972
02412543
1,505.09CONN & CO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - ULCINJ
WTE
DESALINIZACIJA MORSKE VODE D.O.O. - PODGORICA
1,425
02709333
419,683.80
XIMATEL
3,218
02396688
783.72 MONTENEGRO D.O.O. - PODGORICA
XING
156
02332507
15.00WANG DOO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT KOTOR, URC SLAVIJA
XHAFA
AFRIM KOJI OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U S.U.R. SOFRA PEJANE CEVABDŽINICA48
1,452.49
ULCINJ
Y35,345.52
FLORIDADRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO,TURIZAM I TRGOVINU D.O.O. HERCEG NOVI
2,880
02079739
YANTAR
648
02737841
36,850.57DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. - BUDVA
YAHT
1,339
02739003
340.24SERVIS OBALA DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BAR
YONG
HONG LI XIANG D.O.O. ULCINJ
3,491
02335727
2,465.04
348
YUMI
02872633
595.30
LONDON DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - BUDVA
YUNAP
D.O.O.ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO , PROMET ROBA , EXPORT- IMPORT , NIKŠIC
1,992
02362546
24,898.30
Gore transakcioni
rne Gore", br. 79/08,
344
Download

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se