ECOLE FRANCAISE DE BELGRADE
Kablarska 31-35; 11 000 Belgrade - SERBIE
Tél.: 00 381 11 369 17 62 Fax: 00 381 11 265 30 99 -www.efb.rs
OSNOVNA ŠKOLA- KOLED Ž- GIMNAZIJA
I.
TROŠKOVI UPISNINE :
ŠKOLSKA GODINA 2013/2014
750,00 €
(po detetu) :
Svaki novoupisani učenik treba da izmiri, prilikom upisa, i "troškove prve upisnine"
II.
III.
TROŠKOVI PONOVNOG UPISA:
250,00 €
za drugo i treće dete,itd
200,00 €
TROŠKOVI ŠKOLARINE :
GODIŠNJE
Obdanište
OBDANISTE Više-jezično
Obdanište
OSNOVNA
1.,2.,3.,4.,5.
ŠKOLA
razred
6.,7.,8., i I.
KOLEDŽ
razred SŠ
II., III., i
GIMNAZIJA
IV.razred SŠ
IV.
za prvo dete
TROMESEČNO*
1.Tromesečje
2.Tromesečje
3.Tromesečje
3 819,00 €
1 527,60 €
1 145,70 €
1 145,70 €
4 120,00€
1 648,00 €
1 236,00 €
1 236€
3 889,00 €
1 555,60 €
1 166,70 €
1 166,70 €
4 445,00 €
1 778,00 €
1 333,50 €
1 333,50 €
4 621,00 €
1 848,40 €
1 386,30 €
1 386,30 €
ŠKOLSKO OSIGURANJE :
33,00 €
Osiguranje C.G.E.A
V.
VI.
VII.
IZNAJMLJIVANJE UDŽBENIKA NA GODIŠNJEM NIVOU:
Osnovna škola (1. i 2. razred)
40,00 €
(3.,4.,5. razred)
80,00 €
Koledž
115,00 €
Gimnazija
150,00 €
ŠKOLSKI PRIBOR ZA OBDANIŠTE :
80,00 €
ŠKOLSKI PRIBOR :
70,00 €
Osnovna škola, Koledž, Gimnazija
uključuje : školski materijal (sveske, papir, registratori), radne sveske i lektire.
VIII
IX.
VANŠKOLSKA AKTIVNOST / ZA OSNOVNU ŠKOLU
godišnja paušalna tarifa
200,00 €
ŠKOLSKA KANTINA :
Podsetnik tarifa : od Obdaništa, zaključno sa Koledžom :
Gimnazija (po obroku)
N.B. :Za PRVI UPIS, definitivni prijem vašeg deteta će uslediti posle uplate troškova upisnine i školarine za prvo tromesečje.
* Rasporedjivanje troškova školarine za svako tromesečje: 40% 1-og tromesečja, 30% 2-og tromesečja, et 30 % 3-ćeg tromesečja.
4,50 €
5,00 €
ANEKS 1
POPUST I OSLOBODJENJA
Uslovi za pravo na ostvarivanje popusta ili oslobodjenja za porodice sa više dece :
Popust je:
- individualan (na primer : 5% popusta na drugo dete, 10% na treće dete, itd.…)
INDIVIDUALNO
1. dete
2. dete
3. dete
4. dete
5. dete
6. dete
7. dete
8. dete
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
GODIŠNJI IZNOS PLAĆANJA ZA UPIS NA ISPITE
Korišćena valuta : EUR
III.razred SŠ
IV.razred SŠ
CENTAR ZA ISPITE : Budimpešta
140 €
280 €
Dodatni troškovi smeštaja na teret porodice
Procena : BAC JUIN 2014
III. razred SŠ
IV.razred SŠ
izmedju 200€ i 300€
GODIŠNJI PAUŠALNI IZNOS PLAĆANJA ZA ŠKOLSKU KANTINU
Korišćena valuta : EUR
TROMESEČNO*
GODIŠNJE
OBDANIŠTE
OSNOVNA
ŠKOLA
1.tromesečje
2.tromesečje
3.tromesečje
153,00 €
58,50 €
40,50 €
54,00 €
Obdanište
Opcija: 2 x nedeljno
301,50 €
117,00 €
81,00 €
103,50 €
Više-jezično
Obdanište
Opcija: 2 x nedeljno
301,50 €
117,00 €
81,00 €
103,50 €
1., 2.,3., 4. i 5. razredi
Opcija: 1-om
nedeljno
153,00 €
58,50 €
40,50 €
54,00 €
1., 2.,3., 4. i 5. razredi
Opcija: 2 x nedeljno
301,50 €
117,00 €
81,00 €
103,50 €
1., 2.,3., 4. i 5. razredi
Opcija: 3 x nedeljno
454,50 €
175,50 €
121,50 €
157,50 €
6., 7., 8.razredi OŠ i I.
razred SŠ Opcija: 2x
nedeljno
301,50 €
117,00 €
81,00 €
103,50 €
6., 7., 8.razredi OŠ i I.
razred SŠ Opcija: 3x
nedeljno
454,50 €
175,50 €
121,50 €
157,50 €
6., 7., 8.razredi OŠ i I.
razred SŠ Opcija: 4x
nedeljno
603,00 €
234,00 €
166,50 €
202,50 €
6., 7., 8.razredi OŠ i I.
razred SŠ Opcija: 5x
nedeljno
751,50 €
301,50 €
207,00 €
243,00 €
6., 7., 8.razredi OŠ i I.
razred SŠ
835,00 €
335,00 €
230,00 €
270,00 €
Obdanište
Opcija: 1-om
nedeljno
KOLEDž
GIMNAZIJA
Obdanište, Osnovna Škola
*u zavisnosti od izbora vanškolske aktivnosti i
dopunske nastave : plaćanje obroka će te vršiti pomoću
Cena po obroku 4, 50€
"tiketa za kantinu".
Cena po obroku 4, 50€
Collège
Lycée
Cena po obroku 5,00 €
* Pod uslovom da dobavljac "House of Catering" ne poveća svoje cene.
Prezime i ime djaka:
Potpis roditelja (i dodati "primljeno k'znanju i prihvaćeno"):
Datum:
Za placanja u dinarima, kurs koji treba upotrebiti je diplomatski kurs (iznos u eurima podeliti sa 0.0089).
INSTRUKCIJE PLAĆANJA
PLAĆANJE IZ SRBIJE
A) ZA REZIDENTE
Ako imate bankarski račun u Societe Generale
virmanom u dinarima (RSD) na sledeći račun :
*275000022000699343
Za sve druge banke:
Precizirajte da škola ima nerezidentni račun i da se radi o transferu prema inostranstvu.
Plaćanje može se izvršiti kao dinarska doznaka (MT 103, pokrice 202, obrazac 70) po sledećim instrukcijama:
Nerezidentni račun : Ecole Française de Belgrade / Dinarski nerezidentni račun
ECOLE FRANCAISE DE BELGRADE
13909-941-0022000699343
SWIFT CODE: SOGYRSBG
B) ZA NEREZIDENTNE
Ako imate bankarski račun u Societe Generale
Plaćanje može se izvršiti virmanom na naš račun -dinirarski ili u eurima :
U dinarima : 275000022000699343 ( interni transfer)
U eurima : RS35275000022000700119 ( interni transfer)
Za sve druge banke:
Precizirajte da škola ima nerezidentni račun i da se radi o transferu prema inostranstvu.
Plaćanje može se izvršiti kao dinarska doznaka (MT 103, pokrice 202, obrazac 70) po sledećim instrukcijama:
Nerezidentni račun : Ecole Française de Belgrade / Dinarski nerezidentni račun
ECOLE FRANCAISE DE BELGRADE
13909-941-0022000699343
SWIFT CODE: SOGYRSBG
Plaćanje može se izvršiti virmanom na naš račun u eurima :
Račun RS35275000022000700119 ( interni transfer)
SWIFT CODE: SOGYRSBG
PLACANJA U FRANCUSKOJ
Plaćanje čekom u eurima na ime "Ecole francaise de Belgrade".
Plaćanje virmanom na naš račun u eurima u Societe Generale -Paris.
Code banque : 30003 Code guichet :03330 N° de compte 00050554647 clé RIB :72
IDENTIFICATION INTERNATIONALE
IBAN FR76 3000 3033 3000 0505 5464 772
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
VEOMA VA ŽNO : obavezno upisati broj fakture ili prezime porodice .
Download

TARIFS SCOLAIRES NOUVEAU - Ecole Française de Belgrade