hcc doo
MALOPRODAJA: Radoja Domanovića 31, Novi Sad
Tel/fax: 021/6443335
Ponedeljak – Petak od 08 do 16 časova
Novi Sad, Save Šumanovića br.6; e-mail: [email protected]
Žiro račun br: 160-217669-73 Banka Intesa ad, Novi Sad
Matični broj: 08639728 Registarski broj: 22308639728 Šifra del: 51700 PIB: 100731788
MALOPRODAJNE cene na 100 kom sa PDV-om
ŠIFRA
Dimenzije
Visina
Širina
CENA
100 kom
1006
Zipper
5 x 5
54.00
1007
Zipper
7 x 6
71.00
1008
Zipper
9 x 7
93.00
1009
Zipper
10 x 8
129.00
1010
Zipper
11 x 9
149.00
1011
Zipper
12 x 10
174.00
1012
Zipper
14 x 11
206.00
1013
Zipper
16 x 13
308.00
1014
Zipper
18 x 15
385.00
1015
Zipper
20 x 16
463.00
1016
Zipper
23 x 17
569.00
1017
Zipper
25 x 19
660.00
1018
Zipper
27 x 21
803.00
1019
Zipper
31 x 23
954.00
1020
Zipper
35 x 16
1,210.00
1021
Zipper
20 x 7
273.00
1022
Zipper
4 x 4
50.00
1023
Zipper
6 x 4
56.00
1024
Zipper
6 x 6
67.00
1025
Zipper
12 x 8
143.00
1026
Zipper
15 x 10
206.00
1027
Zipper
11 x 11
194.00
1028
Zipper
18 x 12
317.00
1046
Zipper
20 x 10
317.00
1030
Zipper
40 x 30
1,430.00
1036
T-Zipper
5 x 5
61.00
1037
T-Zipper
9 x 7
105.00
1039
Zipper
20 x 20
454.00
1061
Zipper
29.5 x 11
415.00
1062
Zipper
31.5 x 11
445.00
Moguće je odstupanje od date dimenzije + - 3 %
CENE SU SA URAČUNATIM PDV-om
CENE SU DATE NA PARITETU MALOPRODAJA HCC-a U NOVOM SADU
hcc doo
MALOPRODAJA: Radoja Domanovića 31, Novi Sad
Tel/fax: 021/6443335
Ponedeljak – Petak od 08 do 16 časova
Novi Sad, Save Šumanovića br.6; e-mail: [email protected]
Žiro račun br: 160-217669-73 Banka Intesa ad, Novi Sad
Matični broj: 08639728 Registarski broj: 22308639728 Šifra del: 51700 PIB: 100731788
MALOPRODAJNE cene na pakovanje sa PDV-om
ŠIFRA
NAZIV
I PAKOVANJE
1050
Sedef/100 kom.
1060
Sedef/100 kom.
1051
Sedef/100 kom.
1052
Sedef/100 kom.
1053
Sedef/100 kom.
1066
Sedef/100 kom.
1055
Sedef/100 kom.
1056
Sedef/100 kom.
1057
Sedef/100 kom.
1058
Sedef/100 kom.
1059
ŽELATIN (1 kg)
1065
ŽELATIN (1 kg)
Širina
5
6
7
8
10
7
13
16
18
20
5
10
Visina
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15
15
20
20
25
30
25
25
35
35
10
20
(6)
(6)
(11)
(11)
(16)
(21)
(16)
(16)
(26)
(26)
Korisna površina SEDEF kesa: od visine oduzeti 9 cm
Moguće je odstupanje od date dimenzije + - 3 %
Pakovanje: SEDEF kese se prodaju samo u paketima od 100 komada
CENE SVIH KESA SU SA URAČUNATIM PDV-om
CENE SU DATE NA PARITETU MALOPRODAJA HCC-a U NOVOM SADU
CENA
100 kom
110.00
125.00
160.00
200.00
257.00
206.00
345.00
379.00
602.00
752.00
1,155.00
1,290.00
hcc doo
MALOPRODAJA: Radoja Domanovića 31, Novi Sad
Tel/fax: 021/6443335
Ponedeljak – Petak od 08 do 16 časova
Novi Sad, Save Šumanovića br.6; e-mail: [email protected]
Žiro račun br: 160-217669-73 Banka Intesa ad, Novi Sad
Matični broj: 08639728 Registarski broj: 22308639728 Šifra del: 51700 PIB: 100731788
MALOPRODAJNE cene na kutiju sa PDV-om
Visina
Širina
Komada u
kutiji
CENA
na kutiju
ŠIFRA
Dimenzije
106
Zipper
5 x 5
2000
1,020.00
107
Zipper
7 x 6
1800
1,134.00
108
Zipper
9 x 7
1500
1,245.00
109
Zipper
10 x 8
1500
1,740.00
110
Zipper
11 x 9
1000
1,370.00
111
Zipper
12 x 10
1000
1,580.00
112
Zipper
14 x 11
1000
1,870.00
113
Zipper
16 x 13
600
1,686.00
114
Zipper
18 x 15
600
2,088.00
115
Zipper
20 x 16
600
2,532.00
116
Zipper
23 x 17
400
2,076.00
117
Zipper
25 x 19
300
1,797.00
118
Zipper
27 x 21
300
2,196.00
119
Zipper
31 x 23
300
2,598.00
120
Zipper
35 x 26
200
2,212.00
121
Zipper
20 x 7
1000
2,480.00
122
Zipper
4 x 4
2000
960.00
123
Zipper
6 x 4
2000
1,040.00
124
Zipper
6 x 6
2000
1,200.00
125
Zipper
12 x 8
1400
1,834.00
126
Zipper
15 x 10
1000
1,870.00
127
Zipper
11 x 11
1000
1,780.00
128
Zipper
18 x 12
600
1,734.00
146
Zipper
20 x 10
600
1,734.00
130
Zipper
40 x 30
300
3,945.00
136
T-Zipper
5 x 5
2000
1,060.00
137
T-Zipper
9 x 7
1500
1,410.00
139
Zipper
20 x 20
500
2,060.00
161
Zipper
29.5 x 11
600
2,340.00
162
Zipper
31.5 x 11
600
2,520.00
Moguće je odstupanje od date dimenzije + - 3 %
CENE SU SA URAČUNATIM PDV-om
CENE SU DATE NA PARITETU MALOPRODAJA HCC-a U NOVOM SADU
Zipper kese dimenzija: 4x4, 5x5, 6x4, 6x6 u pakovanjima na kutiju
nisu sortirane po 100 komada
Download

Dimenzije i cene ZIPPER kesa (pdf fajl)