Business Knowledge, Technology and Information Improvement
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU PUNI NAZIV PREDUZEĆA Privredno društvo za promet i usluge „D4S“ d.o.o. Smederevo SKREĆEN NAZIV PREDUZEĆA D4S PTT BROJ I NAZIV MESTA 11300 Smederevo MATIČNI BROJ 20632321 ULICA I BROJ Balkanska 93 ADRESA ZA SLANJE POŠTE: Bulevar Kralja Aleksandra 86, 11000 Beograd ŠIFRA DELATNOSTI 6201 PIB 106564653 TEKUĆI RAČUN 205 – 156140 ‐ 81 NAZIV BANKE Komercijalna banka AD Beograd BROJ TELEFONA + 381 11 30 20 539 GSM + 381 62 366 279 WEB ADRESA www.d4s.rs E‐MAIL ADRESA [email protected] OBVEZNIK PDV‐a DA OVLAŠĆENO LICE Nenad Dačić Privredno društvo za promet i usluge D4S d.o.o. Smederevo, Balkanska 93, 11300 Smederevo, Srbija, Poslovni centar: Bulevar Kralja Aleksandra 86, 11000 Beograd Tel.: +381 11 30 20 539, [email protected], www.d4s.rs, PIB: 106564653, MB: 20632321, Tekući račun: 205 – 156140 – 81, Agencija za privredne registre Republike Srbije ‐ registarski broj: BD 31331/2010 
Download

Identifikacioni podaci