Zoom Media, Agencija za pružanje audio-video usluga, Narodnog fronta 51, Novi Sad ● Tel/fax: 021/6572046
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
PUN NAZIV FIRME
SKRAĆENI NAZIV FIRME
ADRESA FIRME
ADRESA ZA SLANJE POŠTE
IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA
PIB
MATIČNI BROJ
REGISTARSKI BROJ
ŠIFRA DELATNOSTI
BROJ TELEFONA
BROJ FAX-A
TEKUĆI RAČUN
WEB ADRESA
E-MAIL ADRESA
OBVEZNIK PDV-A (DA ILI NE)
5
ZOOM MEDIA Agencija za pružanje audio-video usluga
ZOOM MEDIA
Narodnog Fronta 51, 21000 Novi Sad
Narodnog Fronta 51, 21000 Novi Sad
Zoran Ožvat
104144462
57205474
VII – 313 – 5360/05
71340
+381216371040
+3811216572046
165-5184-13 Hypo-Alpe-Adria Bank
www.zoommedia.rs
[email protected]
DA
Tekući račun: 165-5184-13, Hypo Alpe-Adria Bank ● PIB: 104144462 ● Matični broj: 57205474 ● Šifra delatnosti: 71340
e-mail: [email protected] ● web: www.zoommedia.rs
Download

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU