Novartis tarafından 21-22 Ekim 2014 tarihlerinde Padova Üniversitesi
Karaciğer Nakli Merkezi’nde Preceptorship toplantısı düzenlenecektir.
Bu toplantı , transplantasyon ile ilgilenen hekimlere yönelik,
transplantasyon alanındaki en yeni bilimsel verileri paylaşmak ve
hastaların tedavisinde karşılaşılan zorlukları tartışmak ver yerinde
incelemek amacıyla düzenlenen bir eğitim toplantısıdır
Katılımınız için teşekkür ederiz.
Karaciğer Nakli Hocalığı, 2014
Karaciğer Nakli Merkezi, Padova Üniversitesi, İtalya
Birinci gün
10.00 Hoş Geldiniz, U. Cillo
10:15 Karaciğer nakli adayında hepatorenal sendrom, PBS ve renal bozukluk, P. Angeli
Klinik yönetim
Renal fonksiyon değerlendirme metodolojisi
Karaciğer nakli adayında böbrek biyopsisi
Bekleme listesinde öncelik ve yönetim
11:15 Birleşik karaciğer/böbrek nakli, P. Rigotti, L. Furian
Endikasyonlar
Ameliyat öncesi ve sonrası yönetim
Sıralı karaciğer / böbrek nakli
12:15 Böbrek bozukluğunun nakil sonrasında yönetimi, P. Burra
Minimizasyon protokolleri
mTOR inhibitörleri
HCV hastaları: özel bir yaklaşıma ihtiyaç var mıdır?
13:15 Sorular ve yorumlar
13:30 Öğle Yemeği
15:00 Nakil için HCC hastalarının seçiminde kullanılan klinik araçlar, A. Vitale
Milano kriterleri seçim sürecinde paradigma olmaya devam etmekte midir?
Diğer makromorfolojik araçlar: TTV, yediye kadar, UCSF
Biyolojik agresifliğe dayalı seçim
Naklin düşük yarar sağladığı senaryolar
16:00 Kahve Arası
16:15 HCC hastalarının 2013’te nakil için “hazırlanması”,
Listeye dahil etmeden önce tümörün küçültülmesi
Bekleme sırasında morfolojik takip
Kime öncelik tanımalı? Donör kaynaklarının tahsisi
Nakil yararının yüksek olduğu senaryolar
Padova öncelik tespit sistemi
17:00 Hepato Kolanjiyo “sorunu”, E. Gringeri
20:30 Akşam Yemeği
U. Cillo
İkinci gün
08:30 Bilgilendirme, klinik tur ve servisteki olguların tartışılması
09:30 HCC ve karaciğer naklinde TACE ve Antikinaz inhibitörleri, F. Farinati
Sorafenibe morfo-klinik yanıt sonrasında nakil yapılabilir mi?
Nakil bekleme listesindeyken TACE ve Sorafenib
10:00 HCC hastalarının yönetilmesinde mTOR inhibitörlerinin bugünü ve yarını, U.
Cillo
10:30 Nakil sonrası tekrar eden HCC kontrol edilemeyen bir hastalık mıdır? A. Vitale
11:00 Olgu sunumu ve klinik senaryo tartışmaları, G. Zanus, F.D’Amico
Ameliyat öncesi renal fonksiyon bozukluğu
Ameliyat sonrası immünosupresyonun adapte edilmesi
HCC kademe indiriminde seçme ve öncelik
12:00 Ek 1: Videolaparoskopi ve karaciğer nakli (stadiasyon ve nakil öncesi ve sonrası
tedavi), G. Zanus
12:30 Ek 2: Deneysel modellerden insanlara, nakil ile ilgili teknikler ve hepatobiliyer
ameliyat: ex vivo karaciğer rezeksiyonu, E. Gringeri
13:00 Veda Kokteyli
Download

Karaciğer Nakli Hocalığı, 2014 Programı için Tıklayınız