Bjelajce 12 A 70260 Mrkonjić Grad Registarski br:1-11462-00 Osnovni sud Banja Luka
Matični br:1929372 JIB:4401191240005 Devizni račun: 540100440119124005 Žiro računi :
5520020001699017 5510140000095034 5620990001096885 Tel/fax: 050/250 050, mob 065/680 127
2.
1.
3.
5.
4.
6.
Dvosoban stan 48,00m2
Ulica Radoja Domanovica 14,
Banja Luka
W
F
±14.90
F
W
F
W
Download

Dvosoban stan 48,00m2 Ulica Radoja Domanovica 14, Banja Luka