Adresar
Naziv:
034
Mesto:
KRAGUJEVAC
Adresa:
Kragujevačkog oktobra 102/32
Poštans ki broj:
34000
Telefon:
034/330-814, 034/331-109
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Aleksić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
11. MART
Mesto:
Adresa:
Potočari bb
Poštans ki broj:
Telefon:
99 387 56 440 861, 99 387 56 440 200, 99 387 56 440 294
Šifra delatnosti:
Srebrenica
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Steva, Arsenović - direk tor
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
11. OKTOBAR
Adresa:
Šifra delatnosti:
Mesto:
KRAGUJEVAČKA RAČA
Poštans ki broj:
34210
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
11. OKTOMVRI EUROLAMINAT
Mesto:
Adresa:
A. MAKEDONSKI 2/42
Poštans ki broj:
Telefon:
+389 (98) 24-500, +389 (98) 34-076
Šifra delatnosti:
PRILEP
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Kiril Todorosk i, Mile Joveski
Tekući računi:
41100-601-7288
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
1
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
11. OKTOMVRI EUROLAMINAT
Mesto:
Adresa:
Telefon:
BEOGRAD - predstavništvo
Poštans ki broj:
011/328 17 00, 011/328 19 06
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
12. DECEMBAR d.o.o.
Mesto:
Loznica
Adresa:
Bolnič ka, Lamela IV lok.8
Poštans ki broj:
15300
Telefon:
877-702
Mobilni:
062/161-81-79 Kojić
Telefax:
Kontak t:
Kojić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
13.JUL - PLANTAŽE A.D.
Mesto:
PODGORICA
Adresa:
Put Radomira Ivanovica 2
Poštans ki broj:
81 000
Telefon:
00382 20 658-033
Mobilni:
00382 67 371-984 Luka Misovic
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
[email protected]
02016281
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
302
Naziv:
14. OKTOBAR IMK AD
Mesto:
Kruševac
Adresa:
14.oktobra br.2
Poštans ki broj:
37 000
Telefon:
037/421-502 centrala, 037/430-464,438-585 prodaja, lok. 2765 Slaviša, MAGACIN 2123, lok. 2843 Radoslav P
Mobilni:
064/11 52 565 Slaviša, 064/216 30 30 Bane Mlutinović, 060/37 108 39 Petrović nabavka
Telefax:
Kontak t:
Beba-prodaja delova, Slaviša, Milanka - periflex guma, Mira Aleksić - prodaja gum. creva, Radoslav Petrović -
Tekući računi:
205-2542-28
PIB:
100471863
Matični broj:
07144288
Registarski broj:
2
Šifra delatnosti:
29520
Adresar
Naziv:
17. SEPTEMBAR JKP
Adresa:
Telefon:
032/716-901
Mobilni:
064/190-08-07
Mesto:
GORNJI MILANOVAC
Poštans ki broj:
32300
Telefax:
Kontak t:
Zoran Vidojević 064/190-08-07
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
18. MART KOMERC
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
011/761-226;763-580
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
SRBA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
21. MAJ
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
RAKOVICA
Poštans ki broj:
011/3564463
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
21. OKTOBAR
Mesto:
Kragujevac
Adresa:
D. Srejovića br. 56
Poštans ki broj:
34 000
Telefon:
034/335-558 centrala, 034/333-531 prodaja, 034/335-984 nabavka, 034/334-508 održavanje Manojlović
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
160-8352-46
101508770
Matični broj:
7631600
Registarski broj: 04907631600
3
Šifra delatnosti:
34300
Adresar
Naziv:
21.NOVEMBAR
Mesto:
ČAČAK
Adresa:
ul:Gavrila Principa br.20
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032 / 311-171
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mladen, zorka, lepa, slob, žica, veljo, k lopa
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
2N
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
064/849-80-32 Dušan Popović (ADECO)
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
2RS MARKET doo
Mesto:
Beograd
Adresa:
Preševs ka br.2
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/24-56-353, 011/24-21-059
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mića Ilić
Tekući računi:
[email protected]
PIB:
100216810
Naziv:
Matični broj:
17237403
Registarski broj:
3. OKTOBAR
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
023/781-001
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ivan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
4
Šifra delatnosti:
4674
Adresar
Naziv:
3B INŽENJERING doo
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:Baštovansk a 3/12
Poštans ki broj:
11 040
Telefon:
011/3977-199, 011/3977-647
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Bogosav Milenković, isporuka na : Lijačka br.12,11 010 Beograd , 011/397-7199 Milenković
Tekući računi:
205-17740-24
PIB:
101734705
Naziv:
Matični broj:
17157108
Registarski broj: 01917157108
3M
Adresa:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2209-401, 011/2209-400
Mobilni:
063/330-025 Ivan šef, 063/341-598 Srećko Maslać brusni
Telefax:
Kontak t:
Igor, Ivan Stevanović-brusni materijal, [email protected], Ivan - lepkovi
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
4B INDUSTRIJA d.o.o.
Mesto:
KAKANJ,BiH
Adresa:
OBRE b.b.
Poštans ki broj:
72 240
Telefon:
00387 32 775-395, 00387 70 212-130
Mobilni:
00387 61 781-507
Telefax:
Kontak t:
Bajramović Husref
Tekući računi:
[email protected]
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
6. DECEMBAR d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Dr. Đoke Jovanovia 19/15
Poštans ki broj:
11 060
Telefon:
011/33-91-983
Mobilni:
064/152-91-95
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
5
Šifra delatnosti:
74203
Adresar
Naziv:
6. MAJ
Mesto:
OSEČINA
Adresa:
Vojvode Stepe 61
Poštans ki broj:
14 253
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
7. JULI P.I.K. A.D.
Adresa:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Debrc
Poštans ki broj:
15 214
Telefon:
7517-226, 7517-225
Mobilni:
064/856-85-09, 064/7126-118 Zoran Bjelanović, 064/839-41-46 Jeremić
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
7. Juli auto.saobr.DP
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
- SEKTOR TRGOVINA -
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344 670 cent., 344 696 teretni Gordana, 344 687 Mišić, 344 695 Matić-teretni prevoz
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vlada dispečer
Tekući računi:
344-687 Dragan;
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
9. DECEMBAR
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Radoja Prvulovića br. 69
Poštans ki broj:
11 250
Telefon:
011/ 577-286
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Bančo
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
6
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
9. Maj
Mesto:
Adresa:
Telefon:
BEO GR A D
Poštans ki broj:
011/8001498
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Boško
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
9. OKTOBAR Industrija stakla
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Prokuplje
Poštans ki broj:
027 331 130
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-din Miloš ević
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
9.novembar
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011/8001-498 Boško
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
A BANKA AD
Mesto:
Šabac
Adresa:
Karađorđeva
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
360-071
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragica Marković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
7
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
A&D COMPANY O.D.
Mesto:
Zemun
Adresa:
Ul. Bačka br.25
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/31-95-973
Mobilni:
060/046 00 46
Telefax:
Kontak t:
Danko Orlić
Tekući računi:
[email protected]
PIB:
104101228
Matični broj:
2009277
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
A-K D.O.O.
Mesto:
Šabac
Adresa:
Srdan Ilije 11
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
335-940, 335-943
Mobilni:
063/286-302 Andrić Tomis lav
Telefax:
Kontak t:
Darko
Tekući računi:
a-k @gromnet.net
PIB:
100125612
Naziv:
Matični broj:
17109812
Registarski broj:
A-TREND
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
51540
Beogard
Poštans ki broj:
011/34-25-145
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran Petrović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
A.D.& K.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul.Branka Krsmanovića br. 2
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 27 63 179
Mobilni:
064 57 08 363 Dragan
Telefax:
Kontak t:
Mina, Dir.Dragan, magacin Partizanski put br.1, pored Apatinske pivare,preko puta Pionira donje strane
Tekući računi:
225-13117-92,
PIB:
100003783
Matični broj:
06200460
Registarski broj: 02206200460
8
Šifra delatnosti:
51510
Adresar
Naziv:
A.I.C.PROJECTS INTERNATION
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Miše Dimitrijević a br. 25
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/540-252, 021/540-253, 021/540-254
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tatjana Bogdan
Tekući računi:
105-1398-06, 335-2627-34
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
A.L.IMPEX
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul.Vojvođansk ih brigada br.17
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/420-397
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Hristić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
A.M.M.B. - SISTEM
Mesto:
Adresa:
Lazarevački drum 145 a
Poštans ki broj:
Telefon:
011 355 91 63
Mobilni:
064 40 42 155
Šifra delatnosti:
Beograd
Telefax:
Kontak t:
Milivoje Vučetić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
A.T.N.-distributer Saponia Osijek
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11000
011/31-07-445 Milica
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
9
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
A2B Express Delivery
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul:Kaciceva 8
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/28-60-074
Mobilni:
069/82-99-147 Zlaja
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AALTO
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Trg revolucije 1/II
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344-001
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Duško
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AB GRAF
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Bulevar Vojvode Putnika br.24
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/369-0829,369-1670;...0316
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
NEŠA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AB inženjering
Mesto:
Kragujevac
Adresa:
Trg Vojvode Radomira Putnika
Poštans ki broj:
34 000
Telefon:
034/331-312
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
B.Vasiljević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
10
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ABADI
Mesto:
KRUŠEVAC
Adresa:
ŽELEZNIČKA bb
Poštans ki broj:
37 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ABADI
Mesto:
ŠID
Adresa:
J.Veselinovića br.3
Poštans ki broj:
22 240
Telefon:
022/715-827;715-807
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Duška
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ABB
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
011 / 30 94 300, 011 / 30 94 328 Sonja Brankovan, 011/30-94-321
Mobilni:
063/352 608 Sonja Brankov, 062 / 880 92 50 Milan Marković
Telefax:
Kontak t:
Milan Marković - šef
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ABC GLAS JAVNOSTI
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/ 322 99 44
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragana, Gordana
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
11
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ABC MAZIVA d.o.o.
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Milutina Milankovica 23
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/711-1600 Ivana Sovulj
Mobilni:
063/209-130 Mira
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
[email protected], [email protected]
107168410
Matični broj:
20767260
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ABC TEST
Mesto:
VALJEVO
Adresa:
LJUBOMIRA PAVLOVIĆA 13
Poštans ki broj:
14000
Telefon:
014/220-128 prodavnica, 014/220-250 Zoran Aćimović , 014/290-361, 014/220-120
Mobilni:
065/522-0250 AĆIMOVIĆ
Telefax:
Kontak t:
[email protected], www.skoda-auto.co.yu
Tekući računi:
PIB:
100073712
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ABC-D.o.o.
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Ž. Trninića 60
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
320-872
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nebojša Ćosić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ABD-PROM
Mesto:
Jevremovac-Šabac
Adresa:
Braće Petrović 71
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
385-111, 386-130
Mobilni:
065/385-00-00 Aca
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100111218
Matični broj:
Registarski broj:
12
Šifra delatnosti:
4675
Adresar
Naziv:
ABELA-KOP
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Drenovac
Poštans ki broj:
290-084, 290-039
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Božidar Veljić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ACETIK
Mesto:
Beograd
Adresa:
Stojana Protića 45
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2450-050, 011/450-459
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
BANE T OMIĆ, magacin br. 1 / Tehnohemija, V.Vode, Gdin Žika
Tekući računi:
prah za cementaciju, 205 - 1148 - 39
PIB:
100281751
Matični broj:
17321358
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ACO dooo
Mesto:
Beograd
Adresa:
Pante Srecković a 8A
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/303-07-24
51550
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101149571
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ACTER
Mesto:
ČAČAK
Adresa:
V.STEPE BR. 164
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
13
Šifra delatnosti:
15510
Adresar
Naziv:
AD DRINUM
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
ul:Luke Stevića bb.
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
85-736
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AD MIN PROJEKT
Mesto:
NIŠ
Adresa:
ul:Šumadijska br.1
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
AD-AUTO
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
011/545-355 lok.235
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Branka
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ADAM d.o.o.
Mesto:
SUBOTICA
Adresa:
Sarajevska 25
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024/571-235
Mobilni:
063/521-985 LADISLAV MAMUZIC
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
[email protected]
101751355
Matični broj:
08450030
Registarski broj:
14
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ADAPTA TRIO d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Gandijeva 33A
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/6142-755
Mobilni:
063/815-29-60 Miloš
Telefax:
Kontak t:
Miloš
Tekući računi:
[email protected]
PIB:
107989795
Matični broj:
20911069
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
4674
Naziv:
ADECO D.O.O.
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Temerinsk i put 109
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/678-00-80
Mobilni:
063/685-289 Novak, 063/430-61 Gordana Sentin, 063/894-71-84 T atjana Rubin rukovodilac proizvodnje, 062/4
Telefax:
Kontak t:
Gordana Sentin, [email protected], [email protected], Novak Eraković, novak @adeco.rs
Tekući računi:
PIB:
100238313
Matični broj:
08548269
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ADEM - Autodelovi
Mesto:
Mladenovac
Adresa:
Kralja Petra I br.263 (Zanats ki centar,lokal 61)
Poštans ki broj:
11 400
Telefon:
011/82-30-309 stan, 011/82-30-546 kancelarija, 011/82-30-736
Mobilni:
063/240-415 Gedošević
Telefax:
Kontak t:
Dušan Gedošević, [email protected]
Tekući računi:
PIB:
101480530
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ADIPOS
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
LJUBLJANA
Poštans ki broj:
993861/365-77-86
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
15
Šifra delatnosti:
24140
Adresar
Naziv:
ADR PROTEKTA
Mesto:
Adresa:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
011 307 95 26, Vlada Kostić vozac, 011 26 19 648 Ana
Mobilni:
063 21 34 21 - Stevo, direktor, 064 614 000 5, 064 23 08 114 Vlada, 99 382 68 656 940 Vlada
Telefax:
Kontak t:
Nikola Radonja, Ana, Stevan - direktor
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ADRIATICA TD WILLIAMSON
Adresa:
Telefon:
011 / 2625 814
Mobilni:
060 / 700 50 10
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
ADVOKAT ANITA JOKSIMOVIĆ
Mesto:
Adresa:
Aleksinačkih rudara 32
Poštans ki broj:
Šifra delatnosti:
N.BEOGRAD
Telefon:
Mobilni:
060/697-5518
Telefax:
Kontak t:
Anita Jok simović
Tekući računi:
160-344937-61
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ADVOKAT BRANKA LJ. RADOJČIĆ
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
KIFLA
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
015/341-233
Mobilni:
063/77-33-793 Branka, 063/77-32-792 Goran Radojcic
Telefax:
Kontak t:
Branka Radojčić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
16
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ADVOKAT IVAN MAIJAILOVIC
Mesto:
SABAC
Adresa:
Patrijarha Pavla bb-1 pos.fah 56
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
Mobilni:
062/245-943
Telefax:
Kontak t:
[email protected]
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ADVOKAT Rade Lj. Jovanović
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Gospodar Jevremova 1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
345-308
Mobilni:
063 / 395 - 560
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ADVOKAT Stanislav B.Jocković(CANE)
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Kosta Abrasevic 2(zgrada D.Sindikata)
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
369-340, 344-453 kuca
Mobilni:
063/364-440
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ADVOKAT ZORAN POPOVIĆ
Mesto:
ZRENJANIN
Adresa:
Slobodana Bursaća 5
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/230-991
Mobilni:
063/516-578
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
17
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AEG
Mesto:
BG - ZEMUN
Adresa:
Momčila Radivojevića br.34-36
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AERO
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
C E LJ E
Poštans ki broj:
993863 423-51-00
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
prodaja traka
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AEROBALKAN
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul. Pančevačk i put 85
Poštans ki broj:
11 210
Telefon:
011/20-83-396
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milena, prodaja
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AERODROM
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
SURČIN
Poštans ki broj:
Informacije 011/311-21-23
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Rakocevic
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
18
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AERODROM "BEOGRAD" AP
Adresa:
Mesto:
BEOGRAD 59
Poštans ki broj:
11 180
Telefon:
011 601 555 c entr.Tranšped, 011 207 7006 BILJANA-ARHIVA, 011 209 7131 Bojan T odorović - pravnik, 011 2
Mobilni:
064/84-85-352 GORAN SOFRANIC-NABAVKA
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AEROMETAL
Mesto:
Smederevo
Adresa:
Nušićeva br.5/14
Poštans ki broj:
11 300
Telefon:
026/222-450
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ALEKSANDAR KRST IĆ
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AEROSERVIS
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/86-67-663 Milan Nikić
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AEROSIL I SILANES(AS) Degussa
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
99431 863-91-70-54Richard Zangerle, 99431 485 73307716 Karl Ebner, 9949 69 218-3499 Želja Ivić
Mobilni:
9943 664 413-49-23 Richard, 9943 664 223-17-62 Karl Ebner
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
19
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AFIX d.o.o.
Mesto:
Kraljevo
Adresa:
Aerodorm 1a
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
036/312-300
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGENA d.o.o.
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Brace Ribnikar 63
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/540-507
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Goran Radić, [email protected]
Tekući računi:
PIB:
100806117
Matični broj:
08631450
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGENCIJA "MONNA"
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Đorđa Magaraševića br.2
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/6372-662
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
BRANKO PETROVIC
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AGENCIJA BALKAN
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
ŠABAC
Poštans ki broj:
15000
340-4580, 319-444-prodaja auta;Ivan,Milan
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
20
Šifra delatnosti:
004618
Adresar
Naziv:
AGENCIJA DANA
Mesto:
VRBAS
Adresa:
ul:DANILA BOJOVIĆA 107
Poštans ki broj:
21 460
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AGENCIJA KMT LOGISTIC
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
346-000, 376-411
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGENCIJA LJILJA
Mesto:
BEOČIN
Adresa:
NIKOLE TESLE 11
Poštans ki broj:
21 300
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
LONČAR LJILJANA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
AGENCIJA MANOJLOVIC
Mesto:
Adresa:
Vojode Putnika 17
Poštans ki broj:
Šifra delatnosti:
LAPOVO
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
IVAN
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
21
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AGENCIJA VENERA VAS
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Poštans ki broj:
353-694, 353-691
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Ul:BRANKOVA 25
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3331-444, 011/3331-445, 011/20-23-350 operater 0 - info, 011/3331-434 arhiva
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SRED.PREDUZ.
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul:Nemanjina br.22-26
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGH AD
Mesto:
Gadžin Han
Adresa:
Miloša Obilića bb.
Poštans ki broj:
18 240
Telefon:
018/860-009,860-911,860-120, 018/860-119
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Siniša Cekić; Perić, Miljković Nebojša, Aca Tričk ović-direktor
Tekući računi:
PIB:
100990850
Matični broj:
07576153
Registarski broj:
22
Šifra delatnosti:
029130
Adresar
Naziv:
AGI TRADE
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Zagreb
Poštans ki broj:
99 385 1 233 96 79
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Sermek Marijan, Knez
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
AGIS
Adresa:
Telefon:
021/442-377, 021/442-376
Mobilni:
064/267 40 92
Šifra delatnosti:
Mesto:
Novi Sad
Poštans ki broj:
21 000
Telefax:
Kontak t:
Tihomir Dunđersk i
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGIS AGROINDUST RIJA
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Branimira Ćosića br. 2/III
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGOMITA d.o.o.
Mesto:
CEROVAC
Adresa:
Mala Vranjska bb
Poštans ki broj:
15224
Telefon:
212-346
Mobilni:
063 270 594
Telefax:
Kontak t:
Bora Petrović
Tekući računi:
220-19909-20
PIB:
100089238
Matični broj:
Registarski broj:
23
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AGOREST
Mesto:
GORIZIA-ITALIJA
Adresa:
VIA S.MICHELE,334
Poštans ki broj:
34 170
Telefon:
0481-21711
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ALESSANDRO PERTOT
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGRAR
Mesto:
KULA
Adresa:
ul:M.Tita br.316
Poštans ki broj:
25 230
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGRAR
Mesto:
PETROVAC NA MLAVI
Adresa:
TRGOVAČKA 2
Poštans ki broj:
12 300
Telefon:
012/333-027, 012/213-162 Olgica
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AGRARA PETROVIĆ
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Jevremovac
Poštans ki broj:
385-032
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
24
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AGRIS
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Trg F exer Feranca br.9
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/21-337
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Slijepčević Dule
Tekući računi:
45700-601-1-37011
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
AGRO BANKA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
346-642
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGRO DISKONT
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
SAVSKA bb.
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
341-796, 341-797
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jasmina Jocković-herbicidi
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGRO LINE
Mesto:
Golubinci
Adresa:
Đurđevska br.123
Poštans ki broj:
22 308
Telefon:
022/382-585
Mobilni:
063/88-45-127 Vlada
Telefax:
Kontak t:
Vlada
Tekući računi:
PIB:
100531826
Matični broj:
08721661
Registarski broj:
25
Šifra delatnosti:
51660
Adresar
Naziv:
AGRO-AUTO STR
Mesto:
Kraljevo
Adresa:
Ul. Đure Đak ovića br. 87
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
036 354 355: 063 611 113
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-din Dejan i Dušan Mišović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGRO-BANEKS
Mesto:
Koceljeva
Adresa:
Industrija zona bb
Poštans ki broj:
15 220
Telefon:
558-010, 557-306
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
[email protected]
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGRO-Ferti Crop
Mesto:
Subotica
Adresa:
Pap Pala 17
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024/622-119, 024/622-108
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100959181
Matični broj:
08740364
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGRO-HEMIK doo
Mesto:
LJIG
Adresa:
Ravnogorska 10
Poštans ki broj:
14 240
Telefon:
014/84-624, 014/3343-235
Mobilni:
063/219 930 Mića Nikolčić-vlasnik
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
[email protected]
101285056
Matični broj:
Registarski broj:
26
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
AGRO-MEDEX
Mesto:
TRSTENIK
Adresa:
ul:Kneginje Milice 9
Poštans ki broj:
37 240
Telefon:
037/712-045 712-562
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
AGRO-OPREMA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011 26 41 066 Dragan, 011 26 41 055, 011 26 42 881
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Branković - prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGRO-PETROL
Mesto:
SREMSKA MITROVICA
Adresa:
ul: Trg Promenada bb
Poštans ki broj:
22 000
Telefon:
022/215-931
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Sanja , ŽIKA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGRO-SAVA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Gavrila Principa bb.
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344-835
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
D.Mijatović
Tekući računi:
245-0011132101162-81
PIB:
100111912
Matični broj:
07661665
Registarski broj:
27
Šifra delatnosti:
01110
Adresar
Naziv:
AGRO-SISTEM-Poljoprivredna apoteka
Mesto:
Šabac
Adresa:
Janka Veselinović 76/6
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
331-669
Mobilni:
064/133-57-25
Telefax:
Kontak t:
Zoran Stojićević
Tekući računi:
PIB:
103075142
Matični broj:
56211837
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGROBANKA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
GLAVNA ULICA MARŠALA TITA
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
346-941, 346-942
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
DOSTANIĆ;MIĆKO
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGROBAČKA
Mesto:
BAČKA TOPOLA
Adresa:
Maršala Tita bb
Poštans ki broj:
24 300
Telefon:
024/715-844
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Peca Kljakić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AGROBEND
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
ŠABAC
Poštans ki broj:
15 000
322-076
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
BOBE LUKIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
28
Šifra delatnosti:
52480
Adresar
Naziv:
AGROCENTAR HEM
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Narodnog fronta 73/2
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/469-122;468374 Rada Bogda.
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Gaša Gavrilović;Sveta VasiĆ;Š.Mihailović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGROCENTAR-HEM
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Bulevar Vojvode Mišića 37-39
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3690476;
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nikola Živković,Staniša Pavlišić,Dejan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGROCOOP AD
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Bulevar M. Pupina br.12
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/6523-699 centrala
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Luiđi
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGROCOOP AD Novi Sad
Mesto:
Šabac
Adresa:
Masarik ova br. 125
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
325-828
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milivoj Pavlović
Tekući računi:
355-1001483-60
PIB:
101692175
Matični broj:
08040788
Registarski broj: 22308040788
29
Šifra delatnosti:
01110
Adresar
Naziv:
AGRODISKONT ELIKSIR d.o.o.
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
SAVSKA bb.
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
341-797
Mobilni:
063 655 048 Era
Telefax:
Kontak t:
prodavnica :Poljoprivredna ulica 344-763
Tekući računi:
PIB:
104929545
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGRODUNAV
Mesto:
KARAVUKOVO
Adresa:
Maršala Tita 62
Poštans ki broj:
25 255
Telefon:
025/762-060, 025/762-014, 025/762-003
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran Tomić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGROHEM
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
ul.Ribarska 3
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/4895 100
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Srđan Bojkić 063 507 913
Tekući računi:
komerc.51-501
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGROHEMIJA
Mesto:
KOVILJ
Adresa:
ul:Kralja Petra I BR.21
Poštans ki broj:
21 243
Telefon:
021/888-300, 021/888-416
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
POPOV MILOŠ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
30
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AGROINŽENJERING
Mesto:
Adresa:
Ive Lole Ribara 90
Poštans ki broj:
TABANOVIĆ
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AGROKOMBINAT
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
PODGORICA
Poštans ki broj:
81 000
081/31-111
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGROMARKET
Mesto:
VETERNIK
Adresa:
Jovana Kambera 2
Poštans ki broj:
21 203
Telefon:
021/823-424, 021/823-425
Mobilni:
064/178-9587, 063/504-522 Vlado Radaković - direktor
Telefax:
Kontak t:
Zolik a Fodor, Maja
Tekući računi:
[email protected]
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGROMARKET D.O.O.
Mesto:
Kragujevac
Adresa:
Kraljevačk og bataljona 235/2
Poštans ki broj:
34000
Telefon:
014 / 286 800 Ozren - Valjevo, 034 / 308 000, 034 / 308 001
Mobilni:
063 / 112 07 45 Ozren Mić ić
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
31
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AGROMAČVA
Adresa:
Telefon:
Mesto:
PRNJAVOR
Poštans ki broj:
15 306
72-223;11-102
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
BUDA RUNJ AJIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGROMEDEX
Mesto:
TRSTENIK
Adresa:
ul:Knjeginje Milice 9 poš.fah6
Poštans ki broj:
37 240
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGROMEHANIKA DOO
Mesto:
SUBOTICA
Adresa:
ul:A.Marodića bb.
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGROMITA
Mesto:
RAVNJE
Adresa:
J.JOVANOVIĆA 53
Poštans ki broj:
22 205
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
32
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AGROPAK
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
ul:Zajačk i put bb.
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
885-414
Mobilni:
063 85 99 252 Vlada
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGROPARTNER
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Mikole Kočiša 32
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021 / 66 10 643, 021 / 425-408
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
[email protected]
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AGROPLAST
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Ub
Poštans ki broj:
014/414-798, 014/230-900
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGROPROGRAM
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Braće Dronjak 16
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/391-047
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Gliša Zagorčić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
33
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AGROPROMET
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Poštans ki broj:
035/273-010
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGRORAD
Mesto:
LAĆARAK
Adresa:
1.Novembra br.341
Poštans ki broj:
22 221
Telefon:
022/270-220
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Janković
Tekući računi:
46400-601-6-9651
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGRORUMA
Mesto:
RUMA
Adresa:
Željeznička br. 12
Poštans ki broj:
22 400
Telefon:
022/421-411
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nikola Trkulja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGROST AR
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
ul:Narodnog fronta 73/2
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/ 59-162 ;365-672
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dule Stefanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
34
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AGROTEHNA AD
Mesto:
Sremski Karlovci
Adresa:
ul.Zmaj Jovina br.22
Poštans ki broj:
21 205
Telefon:
021/881-090 Snežana komercijala, 021/881-631, 021/881-022, 021/881-644 g-đa Vračar, 021/881-092 Staniša
Mobilni:
063/520-512 Staniša, 063/532-267 Aleksandar Gajić
Telefax:
Kontak t:
Gajić, Dona, Radmila, Snežana Laković, Ratko, Vladislava - plaćanje, [email protected]
Tekući računi:
335-501-10, [email protected]
PIB:
101422100
Matični broj:
8040931
Registarski broj: 25008040931
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGROTRADE
Mesto:
NIŠ
Adresa:
Žikice Španca 2
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/717-989;711-000
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mola Stojanović, Nešić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGROUNION
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
TRG REVOLUCIJE BB
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344-070, 295-030 apoteka
Mobilni:
063 77 95 832 - apoteka
Telefax:
Kontak t:
Vanja, Živko
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGROVOJVODINA MAŠINOALAT
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Sentandrejski put br.165
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/411-022;
kuća/397-8 Ivanić Dušan di
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ivan Pavlović 412 242; 063/81 35 897
Tekući računi:
Puškaš 412-836
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
35
Šifra delatnosti:
24810
Adresar
Naziv:
AGROVOJVODINA REZERVNI DELOVI
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
ul:Sentandrejski put br.165
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/412-007, 021/411-460 Mitar, 021/413-355 Plećaš, 021/414-783 Mišika
Mobilni:
063/822 71 01 Plećaš
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGROVOJVODINA TEHNOHEMIJA
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Sentandrejski put bb
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/411-466,412-484,414-273
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Đorđe Vojinović;Nada Milošević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGROVOJVODINA TEHNOMETAL
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
RJ Milinotehna
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AGROVOJVODINA VODOVOD I GREJANJE
Adresa:
Telefon:
021/412-460
Mobilni:
063/516-548
Šifra delatnosti:
Mesto:
Novi Sad
Poštans ki broj:
21 000
Telefax:
Kontak t:
Borka Vasić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
36
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AGS T RADE
Mesto:
Beograd
Adresa:
B.Lenjina 10D/III/ YUBC Blok12
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/311-32-02, 011/311-90-57, 011/311-90-38
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
razne trake, Aleksandar [email protected], jonoizmenjivačk e smole
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AGVA KOMERC
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
ul:Braća Ribnikara 14
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AIK BANKA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Gospodar Jevremova br.42
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
305-145 Zorica
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
AIRTREND - GOBRID
Mesto:
Adresa:
Kumanovska 14
Poštans ki broj:
Telefon:
011 383 68 86, 011 308 57 40
Šifra delatnosti:
Beograd
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Darko Gvozdenović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
37
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AIZIA
Mesto:
ZEMUN
Adresa:
Bežaniska 18
Poštans ki broj:
11080
Telefon:
011/30-33-830, 011/32-84-733
Mobilni:
064/82-33-120 Nenad Petrović
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
AKROBAT
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Zrenjanin
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
AKS EXPRESS KURIR - inostranstvo
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Zemun
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
064 802 36 56 Nevena AKS, 069 82 13 801 UPS
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AKS EXPRESS KURIR D.O.O.
Mesto:
Šabac
Adresa:
Gavrila Principa bb.
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
354 332 centrala, 024 671 375, 011 375 76 17, 014 311 511 Valjevo, 314 003; 314 004 centrala, 011 28 80 391
Mobilni:
069 / 871-99-04 Dejan-Ušće, 069 / 802-37-15 Veliki Crljeni, 069 / 802 35 43 Loznica, 069 / 871 99 26 Iba, 069
Telefax:
Kontak t:
Bg magac in - Mis Irbijeva, Milan Jank ović, lk. 001597174 Šabac, k odni 1928, Pavković Anđelko, lk.br. 251 610
Tekući računi:
šifra klijenta naša je 7552, [email protected]
PIB:
103575976
Matični broj:
Registarski broj:
38
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AKTIV 2000 d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Gočka br.13/11
Poštans ki broj:
11 192
Telefon:
011/233-80-48, 011/237-05-36, 011/237-05-37
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miroslav, Srđan, [email protected]
Tekući računi:
PIB:
100176622
Naziv:
Matični broj:
06216447
Registarski broj:
AKTIVŠPED
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
51700
Užice
Poštans ki broj:
Telefon:
031 565 144, 031 517 086 kuća
Mobilni:
064 123 03 80
Telefax:
Kontak t:
Rajk o Bogdanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
AKVAINTERMA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011 2681 776, 011 2681 777, 011 2662 484
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
direktor Pantić Veroljub
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AKVAPAN INŽENJERING d.o.o.
Mesto:
Čačak
Adresa:
Bulevar Oslobodilaca 45
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032 / 331 672, 032 / 331 673, 032 / 331 674
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vasilije
Tekući računi:
PIB:
100895181
Matični broj:
06793045
Registarski broj:
39
Šifra delatnosti:
25210
Adresar
Naziv:
AKVASAN
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Veliki Popović
Poštans ki broj:
35 223
035/621-353
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
103836550
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AL GROSSO
Mesto:
Beograd
Adresa:
Bore Kostića velemajsora 55
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/250 97 42, 011/2509-793
Mobilni:
063 10 98 344 Aleksandar
Telefax:
Kontak t:
Mićević Aleksandar - prodaja
Tekući računi:
PIB:
100137832
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AL PACK
Mesto:
SUBOTICA
Adresa:
ul. Tolminska 14
Poštans ki broj:
24000
Telefon:
024/566-770 Vladimir, 024/619-100 centrala, 024/619-125 Vladimir Svorcan
Mobilni:
064/897-1016, 064/89-71-022 RADE
Telefax:
Kontak t:
VLADIMIR SVORCAN
Tekući računi:
PIB:
100958791
Matični broj:
08587574
Registarski broj: 23608587574
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALARM Tried alarm sistem
Mesto:
Šabac
Adresa:
Ilije Birčanin br.4
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
7301-951
Mobilni:
064/12-95-402 Laza, 063/352-402 Laza, 064/1752662 DANIJEL
Telefax:
Kontak t:
Milorad Jak ovljević-Laza, Dark o Simić
Tekući računi:
PIB:
103302868
Matični broj:
Registarski broj:
40
Šifra delatnosti:
28720
Adresar
Naziv:
ALATNI CENTAR
Adresa:
Telefon:
014/242-382
Mobilni:
063/289-314
Mesto:
Valjevo
Poštans ki broj:
14000
Telefax:
Kontak t:
Novaković
Tekući računi:
PIB:
102678903
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALATURA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul.Glasinačk a br.10
Poštans ki broj:
11 050
Telefon:
011/347-07-84, 011/4891-679
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nada, Rajko Mitić
Tekući računi:
355-1003243-18
PIB:
100006322
Naziv:
Matični broj:
17327046
Registarski broj:
ALBA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Niš
Poštans ki broj:
18000
28620
018 4 562 188
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miloš
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALBO d.o.o.
Mesto:
Batajnica
Adresa:
ul. Batajnički drum br.bb
Poštans ki broj:
11 273
Telefon:
011/78-70-790
Mobilni:
062/800-98-56 Dejan
Telefax:
Kontak t:
sedište:Vojvođanskih brigada br.56,Batajnica 12273, Goran Nikolić, Dejan Sredojević-prodaja, Đuro Karanović
Tekući računi:
180 - 0225690101000 - 98
PIB:
100106290
Matični broj:
07924011
Registarski broj: 02107924011
41
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
ALBUS-INVEJ
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul. Privrednikova br.10
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
011/37 78 040 Dragana Ristić prodaja, 011/37 78 326 ino prodaja, 021/442-830, 021/6333-117 Razija Pešut
Mobilni:
064/880-46-30 Dragana, 064/880-48-58 Marko, 064/880-40-05 Branko
Telefax:
Kontak t:
Mirjana Radosavljević - nabavka, Miloš Milosavljavić,Radoš Ana - prodaja, k od Metroa i Novkabel, Mila, dragan
Tekući računi:
345-36-82
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALCA TRGOVINA d.o.o.
Mesto:
Zemun
Adresa:
Dobanovacki put 58
Poštans ki broj:
11080
Telefon:
011/2615-004, 011/2615-006, 011/2615-007, 011/2615-019
Mobilni:
063 107 11 61 Miloš - prodaja, 066 / 141 232 Dušan Tačk ović
Telefax:
Kontak t:
AIR WICK, Miloš - komercijala, RECKET BENCIZER
Tekući računi:
[email protected]
PIB:
101302526
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALEKSANDRA
Mesto:
Umčari
Adresa:
ul.Narodnih heroja br.36-PUDARCI
Poštans ki broj:
11 430
Telefon:
011/85-42-007, 011/85-41-918, 011/212-90-61 Zemunski put
Mobilni:
063/85 43 446, 064/204 70 14 Zoran, 063/866 63 74 Verica
Telefax:
Kontak t:
Zoran Pavlović, VERICA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALEXEN COMERC
Mesto:
Kraljevo
Adresa:
ul:Obilićeva br.28
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
036 24 766
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-din Saš a Kosanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
42
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ALFA COMMERCE DOO
Mesto:
Šabac
Adresa:
Ul.Svetogorsk a br.2
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
310 - 216 Milan, 310 - 211 centrala, 310 - 215, - 212 prodaja
Mobilni:
063/226-725, 063/338-539 Cike, 063/800-43-39 Goran
Telefax:
Kontak t:
Milan Nedeljković, Goran prodaja
Tekući računi:
PIB:
100086276
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALFA COOP
Mesto:
Zemun
Adresa:
ul:Radoja Dakića 45
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALFA METAL SZTR
Mesto:
Inđija
Adresa:
Laze Kostića br. 29
Poštans ki broj:
22 320
Telefon:
022/555-928
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miloš Todorović, [email protected]
Tekući računi:
PIB:
106224879
Matični broj:
61549510
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALFA-INŽINJERING
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
ul:Braće Jovanović br.19
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/332-683
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nenadović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
43
Šifra delatnosti:
28 750
Adresar
Naziv:
ALFACO-INŽENJERING
Mesto:
ČAČAK
Adresa:
ul:Vuka Karadžića br.2
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032/24-244;
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jović Dragan - k ući:54-575
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALFAPANON
Mesto:
Petrovaradin
Adresa:
ul.Bukovački put br.50
Poštans ki broj:
21 131
Telefon:
021/6434-688
Mobilni:
063/439-633
Telefax:
Kontak t:
mr. Ivan Jeranče
Tekući računi:
PIB:
100238348
Matični broj:
08308659
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALFATRADE ENTERPRISE DOO
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ljube Stojanović 3, PO Box 12-41
Poštans ki broj:
11 108
Telefon:
011 276 12 81, 011 329 06 65, 011 329 12 19
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tanja Vuč ković
Tekući računi:
www.alfatrade.co.yu
PIB:
100246604
Naziv:
Matični broj:
07461330
Registarski broj:
ALGORA TRADE D.O.O.
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063 / 234 476 Marković Goran, 062 / 187 99 33 Marković Goran
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
44
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
ALIMPIĆ DOO
Mesto:
Adresa:
Cara Lazara br.128
Poštans ki broj:
Telefon:
021 / 752 865
Mobilni:
063 / 77 52 167
Bačka Palank a
Telefax:
Kontak t:
Voja Alimpić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALKALOID
Mesto:
SKOPLJE
Adresa:
BULEVAR ALEKSANDRA MAKEDONSKOG
Poštans ki broj:
91 000
Telefon:
9938991/611-533:611-607;611707
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALKALOID
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul. Palmira Toljatija 5/I
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2452-254
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vlada Markovsk i 063/232-431
Tekući računi:
Magacin Vojvode Bojo
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ALLES
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Niš
Poštans ki broj:
18 000
018/57-52-05, 018/57-52-04
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Saša Stanimirović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
45
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ALLTECH SERBIA A.D.
Mesto:
SENTA
Adresa:
Karadjordjeva br.121
Poštans ki broj:
24 400
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102031159
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ALMACO
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
KIKINDA
Poštans ki broj:
0230/34-489
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ILIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALMEX
Mesto:
Čačak
Adresa:
Gornja Atenica
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032/232-216
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALMEX D.O.O.
Mesto:
Pančevo
Adresa:
Jabučki put 82
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/325-400, 013/325-444, 013/306-517 plaćanje
Mobilni:
063/179 66 37 Milan Kolarsk i
Telefax:
Kontak t:
Ogranak ALMEX-IPOK Zrenjanin, [email protected]
Tekući računi:
PIB:
100958453
Matični broj:
08325316
Registarski broj:
46
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ALMIO D.O.O.
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
14.DECEMBRA 69
Poštans ki broj:
11 118
Telefon:
011/24-54-186 Milena Srejić, 011/38-61-029, 022/311-595
Mobilni:
062/311-595 Angelina, 063/25-71-25 Miodrag
Telefax:
Kontak t:
Miodrag Srejić, Angelina Srejić, radionica Stara Pazova,centar SP skrene na autoput BG-NS,ul. Vuka Karadžić
Tekući računi:
PIB:
100155396
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALNIS
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
Ul. 27 MART A br. 30
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
877-028
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ljilja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALPHA BANK
Mesto:
Šabac
Adresa:
Vlade Jovanović 22
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
363-012 Neven, 321-568 Zoran P, 346-940, 011 324 88 09 autorizac ija platnih kartica, 363-024 Bilja - krediti, 3
Mobilni:
063/7798-600 Neven Panić, 060/88-00-207 Dejan Vujčić
Telefax:
Kontak t:
Milena Banić, Anđa Ž, Panić Zoran 321-568, Sneža, 011/32-06-332 Nataša Sremčević-swiftovi, Vladimir Mijato
Tekući računi:
[email protected]
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALPHA BANK
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Makedonska br.12
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/32-06-325, 011/32-06-349
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
47
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ALPINAST AR D.O.O.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Vidikovački venac 104D/66
Poštans ki broj:
11090
Telefon:
011 / 23 22 167, 011 / 23 22 293, 011 / 23 41 986 Dragan Živković
Mobilni:
063 / 260 866 Dragan Živković
Telefax:
Kontak t:
[email protected]
Tekući računi:
PIB:
103703580
Matični broj:
20003308
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALPIS-SLC doo
Mesto:
Kovin
Adresa:
Dunavska br. 77
Poštans ki broj:
26 220
Telefon:
013 741 974 portirnica, 013 741 469 komercijala
4690
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Srđan Stojak ović, Kostić Mile, [email protected]
Tekući računi:
PIB:
106723520
Naziv:
Matični broj:
20667761
Registarski broj:
ALPLAST
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011/8440-154
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Saša, Sreta, PVC creva obična
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALS IM-EX GROUP doo
Mesto:
TUZLA - BiH
Adresa:
Vakufska 10
Poštans ki broj:
75 000
Telefon:
00387 35 204-434
Mobilni:
00387 63 035-505, 0043 676 9232-852
Telefax:
Kontak t:
[email protected], SANEL MASIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
48
Šifra delatnosti:
1101
Adresar
Naziv:
ALSADO GROUP
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
A.Stankovića 10
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
322 026
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ljuba
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALTA
Mesto:
Beograd
Adresa:
29.Novembra br.81/6
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/322-59-85, 011/322-67-16
Mobilni:
063/469-853 Nik ola
Telefax:
Kontak t:
Ivan Bogojević, Strahil, Nikola Mijatović
Tekući računi:
175-3004775-62, [email protected]
PIB:
101824286
Matični broj:
7436769
Registarski broj: 01507436769
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALTAMED
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:Milana Rakića br. 35
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALTECH FERMIN
Mesto:
SENTA
Adresa:
Karađorđeva bb.
Poštans ki broj:
24 400
Telefon:
024/656-164
Mobilni:
063/316-199 Anik o Fendrik
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
49
Šifra delatnosti:
51550
Adresar
Naziv:
ALTER COMPANY DOO
Mesto:
ČAČAK
Adresa:
Bulevar Oslobodilaca 149
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032/459-200, 015/355-647
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ceca-donosi račune, Bilja
Tekući računi:
PIB:
103417578
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALTIOS d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Kornelija Stankovića 19
Poštans ki broj:
11118
Telefon:
011 / 344 1407, 011 / 2450 295
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Željko Perić, [email protected], [email protected]
Tekući računi:
PIB:
100297348
Matični broj:
07743912
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALTOM
Mesto:
ŠID
Adresa:
CARA DUŠANA 81
Poštans ki broj:
22240
Telefon:
022/715-478, 022/716-841
Mobilni:
063/541-685
Telefax:
Kontak t:
ANĐELKA DOZET
Tekući računi:
[email protected], www.altom.rs
PIB:
101416603
Matični broj:
08540268
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALUMINA DOO ZVORNIK
Mesto:
ZVORNIK - BiH
Adresa:
Karakaj bb,
Poštans ki broj:
75 400
Telefon:
99 387 65 885 258
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mladenka
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
50
Šifra delatnosti:
21250
Adresar
Naziv:
ALUMINA-ŠPED
Mesto:
Adresa:
Telefon:
ZVORNIK
Poštans ki broj:
9938756 263-140 Nebojša, 263-141, 263-142, 99 387 31 710 505 Oraš je
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
granični prelaz Novi most Mali Zvornik , granična špedicija Hr-Bih / Županja - Most Orašje, G-đa Marija - Interšp
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALVEX MV d.o.o.
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Bulevar Vojvode Stepe 057
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/401-854, 021/402-551
Mobilni:
069/54-01-854 Pera Narančić, 063 / 566 389 Marija Aleksić
Telefax:
Kontak t:
[email protected] om.rs, [email protected], Marija Aleksić
Tekući računi:
PIB:
103729556
Matični broj:
20007290
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ALVIKOM
Mesto:
Kragujevac
Adresa:
ul.Solinska 21
Poštans ki broj:
34 000
Telefon:
034/344-313, 034/345-558
Mobilni:
064/391 64 80 Boban
Telefax:
Kontak t:
Boban Jovanović, Panić
Tekući računi:
PIB:
103780646
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AMB GRAFIKA (n/r g.Cvitkovac)
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
ul:FUT OŠKI PUT br.67
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
51
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AMBALAŽERKA
Mesto:
Adresa:
Koceljeva
Poštans ki broj:
Telefon:
556-031, 014/461-091
Mobilni:
063/7032-923
Telefax:
Kontak t:
Zoran Petković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AMBASADA SLOVENAČKA
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ZMAJ JOVINA 33A
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/3282610
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
zakazivanje na viza servisu T ELEKOMA, 0903 13 14 15
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AMBRA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
NOVI SAD
Poštans ki broj:
021/644-26-03
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Anđelka
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AMBRO
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
013/822-472
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nenad
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
52
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AMG HEMOTEHNA
Mesto:
Šabac
Adresa:
Kralja Milutina br. 86
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
334 235, 385 - 143 Jevremovac
Mobilni:
064/200-73-36 Andrija
Telefax:
Kontak t:
prodavnica-Fruš kogorska 2
Tekući računi:
PIB:
103565075
Matični broj:
07414382
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AMI d.o.o.
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Šafarikova 33
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021 / 47 224 16, 021 / 47 224 17
Mobilni:
060 054 18 87 Jelić
52460
Telefax:
Kontak t:
M.Vladisavljević, Jelić Dragomir
Tekući računi:
335-1980-35, 165-1069-39
PIB:
101660429
Matični broj:
08621675
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AMIGA d.o.o.
Mesto:
Kraljevo
Adresa:
Tike Kolarevića 66
Poštans ki broj:
36000
Telefon:
036/383-353; 380-080, 036/383-354 Željk o Nedeljković, 036/399-299 Mirjana Kravić,plaćanje
Mobilni:
063/ 1 999 086 Željko
51190
Telefax:
Kontak t:
adresa:Stari Aerodrom bb.-proizvodnja(Željko)
Tekući računi:
e-mail [email protected], e-mail [email protected], www.amiga.co.yu
PIB:
101260634
Matični broj:
07407343
Registarski broj: 05007407343
Šifra delatnosti:
Naziv:
AMK ŠABAC
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Mačvansk a br.95
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
53
Šifra delatnosti:
45310
Adresar
Naziv:
AMORT IZ ERI
Mesto:
PRIŠTINA
Adresa:
ul:Kralja Petra I oslobodioca
Poštans ki broj:
38 000
Telefon:
038/40-211
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g.Miodrag Daković 542-877(036/312-148)
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AMORT IZ ERI
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
27. marta br. 44
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/32-42-528; 32-44-922
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AMS UNION doo
Mesto:
Trstenik
Adresa:
Kruševački put bb
Poštans ki broj:
37240
Telefon:
037 711 852, 037 719 080
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Goran Radovanović
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AMSJ - granični prelaz Badovinci
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
425 103
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
špedicija
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
54
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ANA AUTO
Mesto:
Šabac
Adresa:
Ul.Štefice Kosjer br.82
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
342-431
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ANALITIKA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
NIKOLE ČUPIĆ 4
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
343-283
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
MARINA, NEŠA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ANALYSIS d.o.o.
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
ul:Gandijeva 76A/L.49 Sprat I
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/318 64 46, 011/318 64 48
Mobilni:
063/483-680 Tanja
Telefax:
Kontak t:
Sneža, Sandra Šubert - prodaja, Ivana
Tekući računi:
205-12019-18
PIB:
100429024
Matični broj:
17152491
Registarski broj: 01317152491
Šifra delatnosti:
Naziv:
ANAVI d.o.o.
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Ul. Nehruova br. 59-61
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/260 77 55, 011/312 92 28, 011/260 77 53
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran Maksimović direktor, Čeda, pored Autoputa-MERKUR,pored Kike
Tekući računi:
[email protected]
PIB:
100826975
Matični broj:
07900953
Registarski broj:
55
Šifra delatnosti:
51190
Adresar
Naziv:
ANBRA-COMMERCE d.o.o.
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul. Kraljevića Marka 8
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/6442 603
Mobilni:
063/1939-935
Telefax:
Kontak t:
Anđelka
Tekući računi:
PIB:
105433646
Matični broj:
20379987
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ANCO d.o.o.
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Stevana Hristića 29/25
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021/401-914
Mobilni:
063/83-00-202
Telefax:
Kontak t:
ANTONIĆ
Tekući računi:
PIB:
100447803
Matični broj:
08364648
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ANDREJA DOO
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Ul.Zarije Vujošević br. 100
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/311 89 53, 011/2146-100
Mobilni:
064/113-41-93 Andreja direktor
Telefax:
Kontak t:
staro Sajmište, Vesna
Tekući računi:
205-10373-09
PIB:
100424238
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ANDRIĆ AUTOKOMISION
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Štefice Kosjer
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
335 757
Mobilni:
063/800 47 87
Telefax:
Kontak t:
Zoran Andrić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
56
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
ANGRO IMPEX
Mesto:
Adresa:
Novi Sad
Poštans ki broj:
Telefon:
021 / 493 173, 021 / 763 397, 021 / 763 381 - Gajdobra
Mobilni:
063 / 512 088 Radovan Damnjanović
Telefax:
Kontak t:
[email protected], Radovan Damnjanović - direk tor, Pilana : Mire Popare 90 21420 Gajdobra
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
ANHEM d.o.o.
Mesto:
Adresa:
Kumanovska 39
Poštans ki broj:
Šifra delatnosti:
Zemun
Telefon:
Mobilni:
063 / 266 854, 065 / 60 30 601
Telefax:
Kontak t:
[email protected], Nebojša Aleksić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ANIĆ DRAGAN
Mesto:
Mladenovac
Adresa:
ul.Raše Milosavljevića br.1
Poštans ki broj:
11 400
Telefon:
011/82 36 166
Mobilni:
064 / 11 51 894, 064 / 39 66 339 Đorđe
Telefax:
Kontak t:
"SPEKT AR" Anić Đorđe,Orašac br.445,34 308 Aranđelovac
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ANKORA FORMA
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Subotička 96
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/469-015
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
103247676
Matični broj:
Registarski broj:
57
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ANNEX STAHL
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Poštans ki broj:
025/483-950
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Svjetlana Prodanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ANTILOP
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
KARAĐORĐEVA 75
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
301-380, 346-506-prodavnica Karađorđeva
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102276477
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ANTIPLAM
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Novi Beograd
Poštans ki broj:
11 070
011/3317-614, 011/3317-637, 011/3317-652
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jožef
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ANTIĆ KOSTA
Mesto:
Stalać
Adresa:
ul:JNA br.66
Poštans ki broj:
37 212
Telefon:
037/806-144, 037/806-488, 037/806-489, 037/806-286
Mobilni:
063/629-238 Ana
Telefax:
Kontak t:
ANA Radenković, [email protected]
Tekući računi:
PIB:
102137057
Matični broj:
Registarski broj:
58
Šifra delatnosti:
28120
Adresar
Naziv:
APEX SERVICE
Mesto:
Zemun
Adresa:
Ugrinovački put 116
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 / 377 45 31
Mobilni:
064 / 646 33 70 Slobodan Crnobrnja
Telefax:
Kontak t:
Slobodan Crnobrnja, [email protected]
Tekući računi:
170-0030005356000-11 UNICREDIT BANK
PIB:
105357254
Matični broj:
20364670
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
APIMEL
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Vojvode Stepe bb, Jevremovac
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
386 195 prodaja, 386 196 prodaja, 386 100 direktor
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mira
Tekući računi:
205-2527-73
PIB:
100125854
Naziv:
Matični broj:
07613024
Registarski broj: 09907613024
APOTEKA Bora Tirić
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
24300
Šabac
Poštans ki broj:
345-303
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
APOTEKA FLOS-"Lekofarma"
Mesto:
Šabac
Adresa:
Popa Karana 13
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
710 00 31 apoteka FLOS Ljuba, 369 471; 369 470 magacin J.Cvijića 40, 348 269 ; 348 271 veleprodaja, 349 9
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ljuba Marković - prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
59
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
APOTEKA Kosta Nikolić
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šabac
Poštans ki broj:
343-194
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
APOTEKA MELEM
Mesto:
Adresa:
Zanatlijska
Poštans ki broj:
Telefon:
343-371
Šifra delatnosti:
Šabac
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
APOTEKA Pilula
Mesto:
Adresa:
Kneza Lazara
Poštans ki broj:
Telefon:
305-840, 315-165
Šifra delatnosti:
Šabac
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
APOTEKA Sloboda
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
ŠABAC
Poštans ki broj:
354-650
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
60
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
APROM
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
320-168
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AQA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Takovska br.43/VI
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/751-675, 011/759-959
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jovica, Marinko Ukropina
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AQUA D.O.O.
Mesto:
NIŠ
Adresa:
TC "KALČA" POBEDINA BB/B-II/37
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/521-586
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Branislav Ilić, Biljana Ilić, [email protected]
Tekući računi:
PIB:
100621161
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AQUA CONST ANTA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ilije Vukićevića 28a
Poštans ki broj:
11 030
Telefon:
011/319-2211
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
61
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AQUA ECO
Mesto:
Adresa:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
011/3165-948
Mobilni:
064/927-55-52
Telefax:
Kontak t:
Milan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AQUA INTERMA INŽENJERING
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Bulevar Oslobođenje 337c
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 266 24 84, 011 397 09 21, 011 397 44 05
Mobilni:
063/250-506 Pero Kukolj
Telefax:
Kontak t:
Suzana Stanković, Srđan Milinkoivć, Pero Kukolj
Tekući računi:
[email protected]
PIB:
104471224
Naziv:
Matični broj:
20139773
Registarski broj:
AQUAWELL
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Novi Sad
Poštans ki broj:
Telefon:
021/823-349, 015/340-113
Mobilni:
063/440-899, 065/925-00-25 Vanja Ninković Šabac
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ARBO
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Kragujevac
Poštans ki broj:
34 000
034/6332-862
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
62
Šifra delatnosti:
33 200
Adresar
Naziv:
ARENA
Mesto:
Valjevo
Adresa:
Zaobilazni put bb
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014/3520-776, 014/3525-775, 014/35-665 Vidan
Mobilni:
065/95-09-505 Miloš Jok ić
Telefax:
Kontak t:
Željko, Vidan
Tekući računi:
[email protected]
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
AREON doo
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
011 35 432 35
Mobilni:
064 213 87 76
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ARETOL D.O.O.
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Bulevar Vojvode Stepe br.40
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/64-02-722
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101646187
Matični broj:
08626731
Registarski broj: 223088626731
Šifra delatnosti:
Naziv:
ARFA
Mesto:
Valjevo
Adresa:
Vuka Karadžica br. 16
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014/238 570; 223 020 014/276-333
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Milorad Minić 063/304-847
Tekući računi:
proizvodnja
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
63
Šifra delatnosti:
1039
Adresar
Naziv:
ARGO
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Janka Veselinović br.14
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
341 - 890 Mare, 348 - 229 Boba - direktni
Mobilni:
063/341-006 Žile, 063/341-036;060/0341-036 Bubi * Ljubiša Savić, 063/218-905 Marić, 063/289-471 Boba, 064
Telefax:
Kontak t:
Atić Rade, ŠA 905-14, lk . 43380 Vladimirci, Starč ević Živko, lk .br. 284517 SUP Šabac, ŠA 039-DS, Savić Ljub
Tekući računi:
[email protected]
PIB:
100085853
Matični broj:
6143156
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ARGONAUTIKA
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Diljsk a br.9
Poštans ki broj:
11 060
52460
Telefon:
Mobilni:
065/66-99-313 Martin
Telefax:
Kontak t:
Martin
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
ARGUS
Mesto:
Adresa:
MAČVANSKA BR.10
Poštans ki broj:
Šifra delatnosti:
MAJUR
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ARHING
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
KOSOVSKA MITROVICA
Poštans ki broj:
38 220
028/31-052
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
64
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ARISTEJ
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Lazarevićeva 9
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
ARIX
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011 29 60 785
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ARKTIK
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Rajk a od Ras ine br.27
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/55-38-38
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ARMAS
Mesto:
SOPOT
Adresa:
Kneza Miloša 42
Poštans ki broj:
11 450
Telefon:
011/8013-627
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
SLOBODAN STOJANOVIĆ
Tekući računi:
205-36563-09
PIB:
1001918
Matični broj:
54144440
Registarski broj: 0172402960733515 Šifra delatnosti:
65
29130
Adresar
Naziv:
ARMEX d.o.o.
Mesto:
Žablja
Adresa:
Svetozara Markovića 82
Poštans ki broj:
21 230
Telefon:
021/653-19-30, 021/63-34-998
Mobilni:
063/394-107 Djordje Letić, 063/394-045 Željko Petković
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100644826
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ARMING
Mesto:
Beograd-Železnik
Adresa:
Savska bb
Poštans ki broj:
11250
Telefon:
011 / 25 72 104
Mobilni:
065 / 90 00 535 Nikola Mirić
Telefax:
Kontak t:
Nikola Mirić
Tekući računi:
[email protected]
PIB:
100025473
Matični broj:
06534392
Registarski broj: 02206534392
Šifra delatnosti:
Naziv:
ARMING D.O.O.
Mesto:
RIJ EKA
Adresa:
CRNČIĆEVA 4
Poštans ki broj:
51 000
Telefon:
00385 51/684-796
45210
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Renato Radolović
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ARMIRAČ
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
011/339 01 35
Mobilni:
063/238 228 Miroslav, 063/385 196 Dragan
Telefax:
Kontak t:
Irena
Tekući računi:
magacin Železnik, Novi Obrenovački put ,, skretanje ka Železnik u, na nadvožnjaku levo, do k raja
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
66
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ARS NOVA
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Gandijeva 11/14
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011 3122 122
Mobilni:
060 6040 432
Telefax:
Kontak t:
Jelena Stanojević, [email protected]
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ARTCOLOR
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Požarevac
Poštans ki broj:
012/552-038
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milovanović Vladan
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ARTEDA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
341-769 Aca prodavnica
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ARTEL TRADE
Mesto:
KRALJEVO
Adresa:
ĐURE ĐAKOVIĆ br.87
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
036/355-628
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
67
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ARTPLAST
Mesto:
INĐIJA
Adresa:
ŽELEZNIČKA BR 18 A
Poštans ki broj:
22 320
Telefon:
022/52-995 92-94
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ivan Begić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
AS COM - agencija za kompjuterske usluge
Mesto:
Adresa:
Magurka
Poštans ki broj:
Šifra delatnosti:
BOSILEGRAD
Telefon:
Mobilni:
063/426-972
Telefax:
Kontak t:
[email protected]
Tekući računi:
PIB:
106363241
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AS COMPANY
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Bulevar Vojvode Stepe br. 30
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/393-373;401-677
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vesna; SANJA
Tekući računi:
063/8289000 Damjan
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Tratar
Registarski broj:
AS IMPEX
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
Telefon:
350-794
Mobilni:
063/496-041 Milan
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
68
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AS PRINT
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
ul:Masarikova 131
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AS-IMPEKS D.O.O.
Mesto:
Valjevo
Adresa:
ul. Boška Stojanoivća b
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014/248-438, 014/248-838
Mobilni:
063/77-99-321
Telefax:
Kontak t:
Jasmina Andrić
Tekući računi:
160-9013-03
PIB:
101496208
Matični broj:
07839421
Registarski broj: 10707839421
Šifra delatnosti:
Naziv:
ASBV TERMOTEHNIKA
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Igmanska 10/7
Poštans ki broj:
11 120
Telefon:
011/2408-830, 011/3086-822
Mobilni:
064/4570-619, 062/242-308
Telefax:
Kontak t:
Veselin Ječmenica
Tekući računi:
[email protected]
PIB:
104267825
Naziv:
Matični broj:
20133996
Registarski broj:
ASFALTNA BAZA
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
DUVANIŠTE
Poštans ki broj:
Telefon:
274-390 Dragiša Ivanović
Mobilni:
060/831-00-85 Dragiša Ivanovic, 064/831-00-97 Jova
Telefax:
Kontak t:
Slavica
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
69
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
ASFALTNA BAZA NOVI SAD
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Ledinci
Poštans ki broj:
021 886 006
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
TomaTomić, nabavka
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ASIGLOBAL
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:Topličin venac 3/III
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/328-1430;631-031 011/626-869dire
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
M.Majstorović;Nikola D;Dragić Stanković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
ASL IM-EX GROUP d.o.o.
Mesto:
Adresa:
Vakufska br. 10
Poštans ki broj:
Telefon:
00 387 35 204 434
Mobilni:
00 387 63 035 505
Šifra delatnosti:
Tuzla , BiH
Telefax:
Kontak t:
Mašić Sanel
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ASN-YU
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
011/ 369-3158
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vukanić 063/363-445
Tekući računi:
zbirni transport
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
70
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ASTACO
Mesto:
Zemun
Adresa:
Dunavska br.10
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/2103-967, 011/2103-968, 011/3165-903
Mobilni:
063/231-686 Stank o
Telefax:
Kontak t:
Bojanić Stanko, Bojanić Ana, Boža
Tekući računi:
260-0016010004432-14, [email protected], [email protected]
PIB:
100102045
Matični broj:
06753892
Registarski broj: 01806753892
Šifra delatnosti:
Naziv:
ASTEROID ZT R
Mesto:
Sremska Mitrovica
Adresa:
Petra Preradovića
Poštans ki broj:
22 000
Telefon:
022/614-674
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ASTORIA TRADE
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
Telefon:
346 191 - prodaja, 345 404 - Rada - Svilena
Mobilni:
065 85 95 105 Slobodan
Telefax:
Kontak t:
prodaja - Slobodan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ASTRA
Mesto:
ELEMIR
Adresa:
ul: Paje Radišića br.17
Poštans ki broj:
23 208
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
71
Šifra delatnosti:
33200
Adresar
Naziv:
ASTRA - HEM
Mesto:
Adresa:
Majur
Poštans ki broj:
Telefon:
375 051, 375 052
Mobilni:
064/190 70 34 Žika
Telefax:
Kontak t:
Jurčak - gazda, Kojić - komercijala
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ASTRA CENT AR
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Tirš ov trg bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
369-300, 369-301
Mobilni:
063/34 74 74
Telefax:
Kontak t:
Boban, Tamara, Ivana, Oznaka za Ubrus 10 02 77
Tekući računi:
PIB:
100081608
Matični broj:
17399128
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ASTRA COMPANY
Mesto:
Subotica
Adresa:
TRG CARA JOVANA NENADA 15/III
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024/52-457
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ASTRA SHIPYARD
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Zrenjanin
Poštans ki broj:
023/566-496 Ferenc
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
72
Šifra delatnosti:
050301
Adresar
Naziv:
ASTRA SZTR
Mesto:
Šabac
Adresa:
Despota Stevana Lazarevića br.12
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
311 425
Mobilni:
064/190 70 34
Telefax:
Kontak t:
Žika
Tekući računi:
PIB:
102679264
Matični broj:
55889244
Registarski broj: 27 66
Šifra delatnosti:
Naziv:
ATENA KOMERC
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul.Čubrina br.5
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/623-464
36633
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-đica Jelica Đorđević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ATENIC COMMERCE doo
Mesto:
Čačak
Adresa:
Bulevar Oslobodilaca br.91
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032 / 373 337, 032 / 373 339, 032/373-333
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miloš Milovanović
Tekući računi:
[email protected]
PIB:
100890144
Matični broj:
07644752
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ATEX AD
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
MILORADA JOVANOVIĆ 9
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2505-377, 011/3051297
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
73
Šifra delatnosti:
28620
Adresar
Naziv:
ATLANTIC BRANDS
Mesto:
Beograd
Adresa:
Kumodraska 249
Poštans ki broj:
11 050
Telefon:
011/395-60-00, 011/20-92-268 Šimanovci, 011/80-36-283, 022/481 205 lok al 5277 ili 5207 Distributivni centar Š
Mobilni:
064/849-64-59 Aleksandar Tanasijević-komercijalista Sabac, 065/901-61-23 Željko Stefanović, 064/849-62-97
Telefax:
Kontak t:
064/849-64-86 Djordje Dimić 15-29.08
Tekući računi:
PIB:
106886051
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ATLAS COPCO A.D.
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
ul. Milutina Miljk ovića br.23
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/220-16-45
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Petrov Saša
Tekući računi:
PIB:
101331816
Naziv:
Matični broj:
17162357
Registarski broj: 01317162357
ATLAS KLIMA
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Obrenovac
Poštans ki broj:
Telefon:
011/8725 620
Mobilni:
064/13 03 719
Telefax:
Kontak t:
Igor Nešić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ATM
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Sevojno
Poštans ki broj:
031/532 995
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran
Tekući računi:
plastika
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
74
Šifra delatnosti:
51620
Adresar
Naziv:
ATMA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Beograd
Poštans ki broj:
011 / 75 59 441, 011 / 75 43 484
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tanja Todorović
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ATTOS
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Novi Sad
Poštans ki broj:
021 44 99 99
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AUDIT ING
Mesto:
Vrnjačka Banja
Adresa:
Goranska br.9
Poštans ki broj:
36 210
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AURA PROFI
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
350-693
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
75
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AURORA d.o.o.
Mesto:
LUČANI
Adresa:
Jugoslovenske Armije 2/L1
Poštans ki broj:
32 240
Telefon:
032/817-077, 032/818-675
Mobilni:
063/65 77 22, 063 / 69 33 07 Alek sandar Skuletic
Telefax:
Kontak t:
Ljubiša Stevanović, [email protected], Aleksandar Skuletic
Tekući računi:
PIB:
102005185
Naziv:
Matični broj:
07844158
Registarski broj:
AUSTROTERM
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
24 140
Valjevo
Poštans ki broj:
014/291-310
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AUTO CENTAR BRAJIĆ
Mesto:
Šabac
Adresa:
Loznički put bb - fah 93
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
375-391, 377-469 Jokić
Mobilni:
062/225-017 Miroslav Jok ić, 064/14-26-938 Sloba-mehaničar, 061/225-150 Dusan Paunovic
Telefax:
Kontak t:
PAUNOVIĆ DUSAN
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AUTO CENTAR PAUNIĆ
Mesto:
SABAC
Adresa:
Prote Smiljanica 108
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
310-947
Mobilni:
063/338-936 Alek sandar Paunic
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102498287
Matični broj:
52305721
Registarski broj:
76
Šifra delatnosti:
4520
Adresar
Naziv:
AUTO COOP 03 d.o.o.
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Kralja Milutina br.3
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
355-322, 352-702
Mobilni:
064/298-82-80
Telefax:
Kontak t:
ZA ALARMNI HOD UNAZAD, Milovan
Tekući računi:
PIB:
102660987
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AUTO GRANA doo
Mesto:
PANČEVO
Adresa:
Ž.Z renjanina br.148
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/351-178, 013/344-191
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101861620
Matični broj:
08658242
Registarski broj:
Naziv:
AUTO ITALIJA
Mesto:
Adresa:
Obilazni put
Poštans ki broj:
Telefon:
300-310
Šifra delatnosti:
ŠABAC
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dejan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
AUTO KUĆA
Mesto:
Adresa:
ul:Knjaza Miloša br.35/A
Poštans ki broj:
Telefon:
010/26-660;21-188
Šifra delatnosti:
PIRO T
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
SNEŽA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
77
Šifra delatnosti:
50300
Adresar
Naziv:
AUTO KUĆA SREM
Mesto:
Sremska Kamenica
Adresa:
Put Sremskog odreda 1
Poštans ki broj:
21208
Telefon:
021/461-073, 021/463-430 Nenad Božić
Mobilni:
063/77-11-865 Vlada, 063/77-98-002 Nenad Božić, 063/509-405 Mileta
Telefax:
Kontak t:
direktor Vladimir Đ.Božić, sremviljus [email protected]
Tekući računi:
PIB:
101920083
Naziv:
Matični broj:
08475679
Registarski broj:
AUTO KUĆA STEPANOVIĆ
Šifra delatnosti:
50100
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/234-252, 063/266-235
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AUTO LINEA doo
Mesto:
BEOGRAD-Stari grad
Adresa:
Cara Dusana 48
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/26-29-065
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102193739
Naziv:
Matični broj:
07422679
Registarski broj:
AUTO MOTO DRUŠTVO
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
ŠABAC
Poštans ki broj:
15 000
341-456 Srećko, 341-457, 360-200
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Paja Lukić, Lidija, Snežana
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
78
Šifra delatnosti:
50330
Adresar
Naziv:
AUTO NENA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul. Cara Duš ana br. 205 a
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/319 52 77, 011/319 52 37, 011/316 63 44-veleprodaja
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ivan Đukić-ulja, Zlatko, Sloba Knežić-auto delovi
Tekući računi:
290-4453-73
PIB:
100043928
Matični broj:
7496877
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AUTO TRGOVINA MB
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Vojislava Ilića br.64
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
334-752, 335-393
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dejan komercijala, Marić, [email protected]
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AUTO TRUK S.T.K.R.
Mesto:
Užice
Adresa:
ul.Majora Gavrilovića br.12
Poštans ki broj:
31 000
Telefon:
031/561-632
Mobilni:
061/140-66-77, 063/777-20-43
Telefax:
Kontak t:
Dragan
Tekući računi:
PIB:
102684752
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AUTO ČIVIJA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
392-392, 391-500
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
79
Šifra delatnosti:
50300
Adresar
Naziv:
AUTO-CENTAR
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
ul:VOJVODE PUTNIKA 26
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344-608;
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
AUTO-HERMES D.O.O.
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Palić
Poštans ki broj:
024/603-602
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Davor Živković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AUTO-KRAN ZORAN JANKOVIĆ
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
JADRANSKA BB.
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104295089
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AUTO-NENA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
344 944
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Živko,Savić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
80
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AUTO-STIL SUZ TKR
Mesto:
ŽAGUBICA
Adresa:
Trg Jovana Serbanovica bb
Poštans ki broj:
12320
Telefon:
012/643-713
Mobilni:
062/676-261 Ilic Srdjan
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104951122
Naziv:
Matični broj:
60597375
Registarski broj:
AUTOBUSKA STANICA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Kraljevo
Poštans ki broj:
36 000
036 21 181
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AUTOBUSKA STANICA
Adresa:
Telefon:
334 065, 321-312 prigradska
Mobilni:
064/81 58 576 - za D.Crniljevo
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AUTOBUSKA STANICA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
NOVI SAD
Poštans ki broj:
021/444-021
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
81
Šifra delatnosti:
50300
Adresar
Naziv:
AUTOCOBEST d.o.o.
Mesto:
Mladenovac
Adresa:
Savića Mlin br. 6
Poštans ki broj:
11400
Telefon:
011 82 31 075, 011 82 30 982
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vukica Jocić
Tekući računi:
t.r. 160-323893-46
PIB:
106191138
Matični broj:
20552395
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AUTOCOBESTPRODUCT DOO
Mesto:
MLADENOVAC
Adresa:
SAVICA MLIN 6
Poštans ki broj:
11 400
Telefon:
011/82-31-075
34300
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
BRANKO BULAJIC -Direktor
Tekući računi:
160-352175-75
PIB:
107021670
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AUTODELOVI CAJZLOV
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
15 000
Poštans ki broj:
Šabac
333-464
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Toma Cajzlov
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
AUTOELEKTRIČAR BERIĆ DRAGAN
Mesto:
Adresa:
Radovana Vukovića 16
Poštans ki broj:
Šifra delatnosti:
TABANOVIĆ
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
103918184
Matični broj:
Registarski broj:
82
Šifra delatnosti:
2932
Adresar
Naziv:
AUTOFERODA
Mesto:
Adresa:
Aranđelovac
Poštans ki broj:
Telefon:
011 82 05 129, 014 242 244 - Mile
Mobilni:
064 19 92 093 Branko
Telefax:
Kontak t:
Branko - feroda
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AUTOKLINIKA PEUGEOT
Mesto:
S.Mitrovica
Adresa:
Radničk i put 54
Poštans ki broj:
22000
Telefon:
022/631-200
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100797671
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AUTOKOSOVA
Mesto:
GNJILANE
Adresa:
ul:Bojanina 12
Poštans ki broj:
38 250
Telefon:
0280/22-851;24-939
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nazif Hoti
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AUTOKUĆA
Adresa:
Telefon:
018/255-177, 018/248-523 dispečar
Mobilni:
063/8604255 Dragan - vozač
Šifra delatnosti:
Mesto:
NIŠ
Poštans ki broj:
18000
Telefax:
Kontak t:
NIŠ-EKSPRES
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
83
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AUTOKUĆA MARIĆ
Mesto:
ŽABALJ
Adresa:
Generala Milutinovića br.134
Poštans ki broj:
21 230
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AUTOLOOK
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Gajeva br.16
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/66 12 823
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AUTOMATERIJAL
Mesto:
Šabac
Adresa:
Prvomajska 61
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
310 - 049 Srđan, 319 000
Mobilni:
063/246-084, 063/337-875 Srđan
Telefax:
Kontak t:
Slobodan Gajić, Rade Todorović-Mališa
Tekući računi:
[email protected]
PIB:
100112286
Matični broj:
07594615
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AUTOMATIKA 2
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Veternik
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/395-375
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
064/112-70-66
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
84
Šifra delatnosti:
4532
Adresar
Naziv:
AUTOOTPAD
Mesto:
Adresa:
RUMA
Poštans ki broj:
Telefon:
022/431-430
Mobilni:
065/52-14-521 kOLUNDZIĆ ALEKSANDAR
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AUTOOTPAD
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
BOGOSAVAC
Poštans ki broj:
370-321
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
MILE
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AUTOOTPAD AUDI ZLAJA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
TABANOVIĆ
Poštans ki broj:
294-089
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AUTOOTPAD FOLCVAGENA-polovni
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/253-720 Mirković, 063/520-724 Nena-Divljak, 063/810-80-35 Ostoja
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
85
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AUTOOTPAD KLENAK
Mesto:
Adresa:
KLENAK
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/845-84-52
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AUTOPLAST
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul:P.Šandora br.129
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/399-030
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AUTOPREVOZ
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
G. Jak šića br. 7
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AUTOSAOBRAĆAJ KOMERC
Mesto:
KRAGUJEVAC
Adresa:
Kneza Mihaila br.70
Poštans ki broj:
34 000
Telefon:
034/334-140
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Golubović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
86
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AUTOSERVIS DKM VOLVO
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Makedonska br.8
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
324-412
Mobilni:
063/397 311
Telefax:
Kontak t:
Dragan Krsmanović
Tekući računi:
115 - 6609 - 25
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
AUTOSRBIJ A
Mesto:
Adresa:
Bulevar oslobođenja br. 56
Poštans ki broj:
Telefon:
011/24 66 429
Mobilni:
063 / 262 273 Doca, 063/279-676 Zlatko
Šifra delatnosti:
Beograd
Telefax:
Kontak t:
Zlatko Grujić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AUTOUNIVERZAL
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Kruševac
Poštans ki broj:
37 000
037 39 902; 29 330
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Branko
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AUTOUNIVERZAL D.D.
Mesto:
LIPNIČKI ŠOR
Adresa:
Ul. Vere Blagojević br. 25
Poštans ki broj:
15300 LOZ
Telefon:
12-309
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Marić Milenko
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
87
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AVAKS
Mesto:
Šabac
Adresa:
Prote Smiljanić br.64/9
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
312 372
Mobilni:
063/82-55-830 Vlada
Telefax:
Kontak t:
Puljezević Vladan
Tekući računi:
180-0107420101060-68,
PIB:
100112260
Naziv:
Matični broj:
17023071
Registarski broj: 9917023071
AVALA AUTO PROMET
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011 311 07 28
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Časlav Aranđelović, Goran Stojanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AVALA DD Fabrika k artona i pap.konfek c.
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:ADA HUJA br.9
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/773-222
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Sveta 774-557,774-558
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AVALA KOMERC
Mesto:
Kraljevo
Adresa:
ul. II Jovačka br. 26
Poštans ki broj:
36 103
Telefon:
036 372 396
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
88
Šifra delatnosti:
51540
Adresar
Naziv:
AVALA METAL
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Savska 33/II
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3611-310, 011/2683-089, 021/881-119
Mobilni:
063/213 396 J elić
Telefax:
Kontak t:
Dir. Jelić Miroljub, [email protected], Slobodan Jelić
Tekući računi:
205-18586-08,
PIB:
100099384
Matični broj:
07730802
Registarski broj: 02107730802
Šifra delatnosti:
Naziv:
AVALA METALPROMET MP
Mesto:
Beograd
Adresa:
Francuska 73/1
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 3282 - 438
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ljuba
Tekući računi:
160 - 215194 - 29
PIB:
101391159
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AVALA PROM
Mesto:
Vladimirci
Adresa:
selo Skupljen
Poštans ki broj:
15 225
Telefon:
511-145;511-176;511-218
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Živana Todorović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AVALA-ADA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Prilazni put Ada Huji br. 9
Poštans ki broj:
11 060
Telefon:
011 20 75 404
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
89
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
AVALON PARTNERS
Mesto:
Beograd
Adresa:
PJ Nemanjina 4/XII
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2685-311, 011/2684-178
Mobilni:
063/231-727
Telefax:
Kontak t:
Nikola Laketić, Nemanja
Tekući računi:
355-1006789-50
PIB:
101686130
Matični broj:
07726384
Registarski broj: 01307726384
Šifra delatnosti:
Naziv:
AVANGARDIA - BUFFALO
Mesto:
Šabac
Adresa:
Karađorđeva 28
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
350-699
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AVANTI
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Bijeljina
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
99387 65 260-617
Telefax:
Kontak t:
Simić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AVENZIO
Mesto:
Šabac
Adresa:
Obilazni put bb - poš.fah 10
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
351-643, 344-555
Mobilni:
064/3666 212 Dragan
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
90
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
AVRAMOVIĆ PILET INA
Mesto:
Adresa:
Šabac
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/8238-441
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AWIS
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011/319-39-00
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AWT INTERNACIONAL DOO
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
011/330-46-00, 060 200 60 87, ili 86 fakturno
Mobilni:
060 200 60 94 Milena Đurić prodaja Šabac, 064 81 73 011 Dragan - šef transporta, 060 200 60 08 Peđa šef pr
Telefax:
Kontak t:
Nenad Jelisijević - prodaja, fakturno - Jelena, Milena Đurić - prodaja; [email protected], Colgate palmolive
Tekući računi:
[email protected]
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AXIOM
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
347-033, 347-032
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan, Goca
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
91
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
AZIMUTH D.O.O.
Mesto:
Baćevac
Adresa:
Pavlovačka br. 3
Poštans ki broj:
11 460
Telefon:
011/8340-707
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
[email protected]
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
AZMA
Mesto:
Kragujevac
Adresa:
Ul. Dragoslava Srejovića br.89
Poštans ki broj:
34 000
Telefon:
034/335 380, 034/364 107, 034/334 455
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milan Milićević prodaja, Savić
Tekući računi:
PIB:
101578644
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AZOHEM
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Subotica
Poštans ki broj:
24 000
024/631-111, 024/631-213 Katarina
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
AZOTARA
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Subotica
Poštans ki broj:
Telefon:
024/631-222, 024/631-111 đubrivo
Mobilni:
065/82-42-062 Damir
Telefax:
Kontak t:
Katarina
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
92
Šifra delatnosti:
26820
Adresar
Naziv:
Aalto
Mesto:
Šabac
Adresa:
Kraljice Marije 15
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
344-001 Boško Stojnić, 303-570
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
[email protected]
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Advokat Aleksandar Veselinovic
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Karadjordjeva 20
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
353-456
Mobilni:
063/27-13-28
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Advokatska kancelarija RADOMILA OSTOJIĆ
Mesto:
PODGORICA
Adresa:
NASELJE MALO BRDO L-2/8
Poštans ki broj:
81 000
Telefon:
00382 20 207-300, 00382 20 207-301
Mobilni:
00 382 69 318 281 Radomila
Telefax:
Kontak t:
[email protected], Radomila Ostojić, Dušan Ostojić, [email protected]
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Advokatsko drustvo "Kovacević&Partners"
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Jovana Đorđevića 11 p.fah 393
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/472-24-20, 021/472-35-20
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
106314760
Matični broj:
Registarski broj:
93
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Agencija "Jupiter"
Mesto:
Gornji Milanovac
Adresa:
ul:Zanatsk i centar br.4
Poštans ki broj:
32 300
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Agencija TIM
Mesto:
Šabac
Adresa:
Mike Mitrović
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
341-153, 342-828
Mobilni:
064/1287888 Brana
Telefax:
Kontak t:
Aleksandar Mitrović, [email protected]
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Agencija za hemikalije Republik e Srbije
Mesto:
NOVI BEOGRAD
Adresa:
ul:Omladinskih brigada br.1
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/228-33-67 Sonja Roglić:Snežana Mark ović, 011/213-67-39 pisarnica, 011/228-33-71, 011/71-55-203 Sonja
Mobilni:
064/83-74-203 Sonja Roglić, 062/852-07-33 Snežana Marković
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
[email protected] hema.gov.rs, [email protected]
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Agencija za zaštitu životne sredine
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:Ruže Jovanovića 27a
Poštans ki broj:
11 160
Telefon:
011/28-61-080 Nada Misajlovsk i
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
94
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Agencija"FENIX"
Mesto:
Šabac
Adresa:
Kifla
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
345-006 Vesna Stepanović, 324-041
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Agro tehnic centar
Mesto:
Sremčica, Beograd
Adresa:
Beogradska 414
Poštans ki broj:
11 253
Telefon:
011/2526-806, 011/2527-722
Mobilni:
065/2526-806
Telefax:
Kontak t:
Bojana
Tekući računi:
[email protected]
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Agrounija
Mesto:
Valjevo
Adresa:
ul:Jadransk a 30
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Aotoprevoznik BORA STOJIĆ
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Platičevo
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063 550 687
Telefax:
Kontak t:
Bora Stojić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
95
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Apotek a PHARMANOVA
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/3222 783
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Maja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Argentum
Mesto:
Crvenka
Adresa:
ul:M.Pijade br.43
Poštans ki broj:
25 220
Telefon:
025/732-286
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vlada
Tekući računi:
46710-601-0-17132
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Armacell
Mesto:
Beograd
Adresa:
Glasinačka 9/2
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 289 62 01
Mobilni:
065 276 22 35
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Asfaltna baza Bratinac
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
069/847-20-23 Slaviša Marković -šef baze
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
[email protected], PZP Požarevac
Matični broj:
Registarski broj:
96
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Asocijacija Livnica
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:Bulevar Avnoja 86
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/141-092;139-627
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Auto lak irerska radnja "BACA"
Mesto:
Šabac,J evremovac
Adresa:
7. oktobra br.15
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
015/385-585
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milorad Jezdimirović
Tekući računi:
PIB:
100080793
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Auto moto društvo
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
RUMA
Poštans ki broj:
022/471-186, 022/479-333-blagajna
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Autobuska stanica
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011 2636 299 informacije
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
97
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Autokuća Bogunović
Adresa:
Telefon:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
011/3190168
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Automehaničarska radnja Živković
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Jelenča
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
Autootpad RISTIĆ
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
ŠABAC
Poštans ki broj:
320-243
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Autoprevoznicka radnja ZORAN VASILJEVIĆ
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
Dositeja Obradovića bb
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
106789040
Matični broj:
Registarski broj:
98
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Autoprevoznik "AGRO-HEMIK" d.o.o.
Mesto:
Adresa:
Ljig
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/219-930 Milovije Babović
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Autoprevoznik "Prevoz Jančić"
Mesto:
Vrš ac
Adresa:
Sarajevska 32
Poštans ki broj:
26 300
Telefon:
Mobilni:
063/7243-246
Telefax:
Kontak t:
Jančić Milan
Tekući računi:
t.r. 160-255770-36
PIB:
104376741
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Autoprevoznik "SIGET "
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
345-629, 321-292 Dejan Kovačević
Mobilni:
063/321-290
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Autoprevoznik Alek sić Dragan
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Valjevo
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
064/163-69-73
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
99
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Autoprevoznik Basarić Dragan KOMBI PREVOZ
Mesto:
Adresa:
ul. Milorada Petrovića br.3/4
Poštans ki broj:
Telefon:
344-346
Mobilni:
063/8032 649
Šabac
Telefax:
Kontak t:
Basara
Tekući računi:
l.k . 190 681
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Autoprevoznik Begović Steva
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
069/929-290 STANKO, 063 85 39 200 STEVA, 00 382 69 81 60 98 STEVA, 064/212-08-05 STANKO
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Autoprevoznik Blažo Kuveljić
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Prijepolje
Poštans ki broj:
Telefon:
UE 873 98, lk. 98896 Prijepolje
Mobilni:
064 19 33 784
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Autoprevoznik Bora Stojić
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Hrtkovci
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
064/29-62-290
Telefax:
Kontak t:
Bora, reg. RU*140-99
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
100
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Autoprevoznik Boris
Adresa:
Telefon:
011/3327-357
Mobilni:
063/814-72-89
Mesto:
Pančevo
Poštans ki broj:
26 000
Telefax:
Kontak t:
7 tona
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Autoprevoznik DUBNIKOS
Mesto:
Kruševac
Adresa:
Doktora Nikolajevića br.6
Poštans ki broj:
37 000
Telefon:
037/462-339
Mobilni:
064/29-858-23 Mileta
Telefax:
Kontak t:
Mileta
Tekući računi:
PIB:
103131767
Naziv:
Matični broj:
17528327
Registarski broj:
Autoprevoznik Dragan Radojčić
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Valjevo
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/287-992
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Autoprevoznik Dragić Dalibor
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
reg. RU 100 - 402 kombi, lk. 123581
Mobilni:
064 297 41 00
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
101
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Autoprevoznik Drago Ognjenović
Mesto:
Šabac
Adresa:
Uskočk a br.23
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
063/82-12-766
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Autoprevoznik Goran Ljubičić
Mesto:
Mačvansk a Mitrovica
Adresa:
A.MARKOVIĆ 163-Zasavica II
Poštans ki broj:
Telefon:
022/256-067
Mobilni:
063/528-898, 064/548-21-95, 00 386 41 266 810 Goran, 00 386 40 138 597 Nik ola, 063 726 97 49 Nikola
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Autoprevoznik Goran Marković
Mesto:
Majur
Adresa:
Cara Dušana bb
Poštans ki broj:
15 353
Telefon:
375 594 kuća
Mobilni:
063/8292-735
Telefax:
Kontak t:
kamion do 1.5 tone / ŠA * 002 - YŽ, pasat / ŠA * 041-LG, , lk.br. 314416 SUP Šabac
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Autoprevoznik ILIJA ŠOLAJA
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
SLOVENIJA
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
9938641 377-628
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
102
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Autoprevoznik IVICA PETROVIĆ
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
ARGO
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
380-630
Mobilni:
063 315 052
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
- kombi, kamion
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Autoprevoznik Igor Savić
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Nikole Tesle br. 55
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
390 616
Mobilni:
064 300 86 18 Zoran, 063 82 98 237 Igor, 063 646 095 Mik a
Telefax:
Kontak t:
lk. br. 002927005 Igor, reg.vozil ŠA 017-SN - veliki od 6t, ŠA 054-LG veliki od 6t
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Autoprevoznik JEREMIĆ DOO
Mesto:
G.TOPLICA
Adresa:
Dučić
Poštans ki broj:
14 243
Telefon:
014/3433-514
Mobilni:
064 64 65 724; 064 64 65 952 Milašinović, 063 334 360 Jeremić
Telefax:
Kontak t:
Milenka - komercijala, Vozač : Milašinović Radoslav, reg : VA 658 04 / 19 45 VA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Autoprevoznik KRNETA PREDRAG
Mesto:
Pančevo
Adresa:
Bačvanska 17
Poštans ki broj:
26000
Telefon:
013 370 337, 013 370 311
Mobilni:
063 236 211 Predrag
Telefax:
Kontak t:
Predrag
Tekući računi:
PIB:
101086878
Matični broj:
53489702
Registarski broj:
103
Šifra delatnosti:
60250
Adresar
Naziv:
Autoprevoznik LJUBOJEVIĆ ZORAN
Mesto:
Adresa:
Železničk a 46
Poštans ki broj:
UŽICE
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101777138
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Autoprevoznik MILE CVIJIĆ
Mesto:
M.Zvornik
Adresa:
Svetosavsk a 242
Poštans ki broj:
15 318
Telefon:
470-133, 470-418
Mobilni:
065/4701333
60502
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101361828
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Autoprevoznik MILUTIN RADIĆ
Mesto:
Bački Petrovac
Adresa:
Kulpinska 59
Poštans ki broj:
21 470
Telefon:
471-382, 471-900
Mobilni:
063/227-035
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101271880
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Autoprevoznik MOĆIĆ MLADEN
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Slovenija
Poštans ki broj:
063/ 860 74 55
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
104
Šifra delatnosti:
60250
Adresar
Naziv:
Autoprevoznik Mijatović Milan
Mesto:
Mačvansk i Metković-Glušci
Adresa:
Kralja Petra Prvog I br.31
Poštans ki broj:
15356
Telefon:
Mobilni:
064 / 135 - 44 - 68, 067 / 438 - 690
Telefax:
Kontak t:
šleper reg. SD 883 86 / 23 29 SD, Milan i Danilo
Tekući računi:
PIB:
104053068
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Autoprevoznik Milašinović Radoslav
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Valjevo
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
064 16 16 952, 064 65 724
Telefax:
Kontak t:
Milašinović Rados lav, reg.br. VA 658 - 04 / 19 -45 VA
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Autoprevoznik Mile Atić
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
ŠA 103 579 / 26 85 ŠA
Mobilni:
069/637-477, 063/341-037
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Autoprevoznik Miloš Jović
Adresa:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Valjevo
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014 73 411
Mobilni:
063 778 00 79 Mološ, 064 422 87 93 Igor, 99 387 62 290 547 Igor
Telefax:
Kontak t:
vozač Bogdanović Igor, lk. br. 30363 Lajkovac, vozilo reg. br. VA 455 - 57 / 14 - 56 VA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
105
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Autoprevoznik N.R.D.TRANSPORTI
Mesto:
LAĆARAK
Adresa:
Đure Đakovića 37
Poštans ki broj:
22 221
Telefon:
022/671-846
Mobilni:
063/726-97-49 Nikola, 00 386 70 25 32 46 Nenad
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
Autoprevoznik Nikolić Milomir
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Riđake
Poštans ki broj:
212-000
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102323250
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Autoprevoznik Oljača Duško
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
99 386 41 676 992
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Autoprevoznik PAJIĆ MIODRAG
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Vladimirci
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
064 311 40 00
Telefax:
Kontak t:
Miodrag / lk. 32692 SUP Vladimirci, reg. br. ŠA 908 - 43 / 27 - 01 RU, reg. br. ŠA 914 - 25 / 23 - 80 ŠA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
106
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Autoprevoznik PORTO MB
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
022 / 673 173
Mobilni:
069 / 673 174 Goran - vozač
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Autoprevoznik Rašević Dragan
Mesto:
Valjevo
Adresa:
Olge Pirgić 30
Poštans ki broj:
14000
Telefon:
014/238-806, 014/231-710
Mobilni:
064/134-73-54Dragan, 99382 67 68-32-06Dragan, 065/2317100Aca, 069/247-380 Aca, 069/258-847 Darko, 06
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Autoprevoznik SLOBODAN POPOVIĆ
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/279-793
Telefax:
Kontak t:
ŠA*263-54
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Autoprevoznik Savić Nikola
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Vladimirci
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
reg.br. ŠA* 109-240 ; l.k.br.41320 MUP Vladimirci
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
107
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Autoprevoznik Slobodan Novaković
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Kajmačalanska br.12
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
015 328 258
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Slobodan Novak ović
Tekući računi:
-pikap-
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
Autoprevoznik Srđan Ivanović
Mesto:
Adresa:
Vladimira Nazora 8
Poštans ki broj:
Šifra delatnosti:
POŽAREVAC
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102720324
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Autoprevoznik Steva Radmanović
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Pančevo
Poštans ki broj:
26 000
063/374-668 Steva, 064/091 95 56 Zoran vozač, 011/380 65 75 Rajak knjigovođa
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Autoprevoznik TIMOTIJEVIĆ TRANSPORT
Mesto:
Aranđelovac
Adresa:
V.Karađorđa 42
Poštans ki broj:
Telefon:
034/712-975
Mobilni:
064/207-4001 Miroslav Timotijević, 063/81-02-380 Vlada Timotijević, 064/154-95-03
Telefax:
Kontak t:
Timotijević Miroslav, lk. 000341494 SUP Aranđelovac, AR 104 - 86 kombi
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
108
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Autoprevoznik Tomović Radomir
Mesto:
Pančevo
Adresa:
Kajmačalanska 6a
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
Mobilni:
063 814 28 28 Dragan, 063 829 52 72 Radomir
Telefax:
Kontak t:
Dragan
lk. br. 221 812 Pančevo, Radomir
lk. br. 302 263 SUP Pančevo, vozilo BG 529 - 761 / 10 - 87 / P
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Autoprevoznik VUJANIĆ DRAŽ EN
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
064/64-00-432
Telefax:
Kontak t:
ŠA 906-06/24-25 ŠA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Autoprevoznik Vujković Rade
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Janka Veselinovića br.75
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
015 / 331 - 022
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Rade Vujk ović
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Autoprevoznik Zoran
Adresa:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Pančevo
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
Mobilni:
063/855-14-17
Telefax:
Kontak t:
6 tona
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
109
Šifra delatnosti:
Adresar
Autoprevoznik Ćulum
Naziv:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/553-902
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
Autoprevoznik Čubrilo Željk o
Mesto:
Adresa:
Srbijans ka 33A
Poštans ki broj:
Šifra delatnosti:
KAČAREVO
Telefon:
Mobilni:
063/216-793
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100522317
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Autoprevoznik Đuhić Midžid
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Barajevo
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063 656 032
Telefax:
Kontak t:
Đuhić, š lerep reg.br. UE 940 98 / 35 08 UE
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Autoprevoznik Šurlan Ljubiša
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Ruma
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063 88 52 688
Telefax:
Kontak t:
lk. br. 122637 SUP Ruma, kombi reg. RU 253 - 39 do 1.5 t
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
110
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Autoprevoznik Šurlan Željko
Mesto:
Adresa:
Šabac
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
069 182 31 60 Željko, 064 2585 497 Ivan Urošević
Telefax:
Kontak t:
reg.br. ŠA*177-772 do 1.5t
/ ŠA*451-23 do 2,5 t, lk.br. 303 736 SUP Šabac
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Autotransport
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
ZV OR N I K
Poštans ki broj:
076/583-856
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Lazić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Ax Flow
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Novi Sad
Poštans ki broj:
Telefon:
021/ 6364-728
Mobilni:
064 / 93 03 308
Telefax:
Kontak t:
Đorđe Bebić
Tekući računi:
[email protected]
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BAJI Ć S AŠA ITA MARA
Mesto:
Šabac
Adresa:
Vase Pelagića 23
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
311-314
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
L.K. PU u Šapcu 004961829
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
111
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
B+M RITAM
Mesto:
Zemun
Adresa:
Ugrinovačka br. 171
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011 37 777 00, 011 37 777 31 Ivan
Mobilni:
064 82 14 130 Ivan, 064 82 14 144 Biljana
Telefax:
Kontak t:
Ivan Nik olić - prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
B.M.R.
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Vlaško P
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
B.M.R. GROUP
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
HAJDUK VELJKOVA bb.
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
303-200, [email protected]
Mobilni:
063/455-033 Marković, 063/455-011 Prokić
Telefax:
Kontak t:
Prokić, , Marković, Preduzeće za postrojenja tehničke i cevne konstrukcije
Tekući računi:
265-6210310002013-82 Raiffeisen
PIB:
102659948
Matični broj:
17472917
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
28110
Naziv:
B2M
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Mis Irbijeva br.12
Poštans ki broj:
11 050
Telefon:
011/288-24-46, 011/288-24-64
Mobilni:
062/208-087 Vlada, 062/208-099 Slavica, 062/208-078 Aca, 063/281-855 Jovica Jovanovski, 063/212243 Bork
Telefax:
Kontak t:
Vlada, magacin : Kružni put 15V , Leštane, [email protected]
Tekući računi:
205-288-57
PIB:
100023525
Matični broj:
17281038
Registarski broj: 02217281038
112
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
B92
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Bulevar Zorana Đinđića br.64
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
MAJA ČEČEN
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BABOVIĆ SATR
Mesto:
Ljig
Adresa:
Nemanjina 15a
Poštans ki broj:
14 240
Telefon:
014/3445-945, 014/3443-678
Mobilni:
064 12 87 215 Zoran, 065 24 96 527 Gordana
Telefax:
Kontak t:
Zoran Babović, Gordana Babović
Tekući računi:
PIB:
101285431
Matični broj:
54363311
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BACCO
Mesto:
Beograd
Adresa:
Balkanska br. 35-39/008,sprat 02
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2646-292, 011/2686-628
Mobilni:
063/346-845
4941
Telefax:
Kontak t:
Branislav Dević, magac in na Umc i , ul.13. ok tobar 163 , javiti se Ivanu Cvetkoviću 063/254-124, Sandra Gvozd
Tekući računi:
355-1030854-23, [email protected]
PIB:
101994957
Matični broj:
7462816
Registarski broj: 01607462816
Šifra delatnosti:
Naziv:
BACO DOO
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Bečejs ka br.29
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021 64 16 781
Mobilni:
062 273 181
Telefax:
Kontak t:
Vaso Đaković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
113
Šifra delatnosti:
51650
Adresar
Naziv:
BAGATEL
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
ul:M.Pocerca 50
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344-933
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vujović Zoran
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BAGI TRANS
Mesto:
KRALJEVO
Adresa:
DIMITRIJA TUCOVIĆA 4
Poštans ki broj:
36000
Telefon:
036/311-901, 036/311-902
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101253459
Naziv:
Matični broj:
07396856
Registarski broj:
BAHARA TRANS
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
63400
Prijepolje
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
064/277-5408 Daliborka
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BAJEC
Mesto:
GROSUPLJE-Slovenija
Adresa:
Ponova vas 30
Poštans ki broj:
1290
Telefon:
00 386 1 78 65 760
Mobilni:
00 386 41 615 241 BAJEC
Telefax:
Kontak t:
[email protected], BAJEC IZOK
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
114
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BAJER
Mesto:
Adresa:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
Telefon:
011/20-70-20, 011/20-70-282 Kerečki
Mobilni:
063/297-037
Telefax:
Kontak t:
KEREČKI JOVAN
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
BAJKA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
321-096
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
UROŠ
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
BAJUK SLAVKO
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
011 622 333 ,623 761, 078 814
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BAKA BAJRIĆ SZMR
Mesto:
Šabac
Adresa:
Podrinjs ka br. 9
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
341 342
Mobilni:
064/367-88-03 Baka
Telefax:
Kontak t:
Baka, Arif
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
115
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BALIĆ
Mesto:
Adresa:
Čapljina
Poštans ki broj:
Telefon:
99 387 35 210 546, 99387 36 805-116
Mobilni:
99 387 61 781 507 Bajramović Hursef, 99 387 352 105 465 Burek Ismet
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BALKAL AD
Mesto:
BANJA LUKA
Adresa:
ul.Simeuna Đaka br.25
Poštans ki broj:
78 000
Telefon:
00 387 51 320-992, 00 387 51 320-832 prodaja Slavica G., 99 387 51 211 641 MILKICA, 99 387 51 218 205 D
Mobilni:
00387 65 942-085 Darius, 00387 65 540-259 Slavica
Telefax:
Kontak t:
Slavica Grbić - prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BALKAN -TADIĆ STR
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Masarikova br.68
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
352-102,-104 prodavnica, 303-640 Saša
Mobilni:
063/229-643 Saša
Telefax:
Kontak t:
Saša Tadić, Siniša Tadić, [email protected]
Tekući računi:
230-0001082911018-94, 225-20377-40
PIB:
105985549
Matični broj:
20506385
Registarski broj: 099056421904
Šifra delatnosti:
Naziv:
BALKAN BELT PLUS
Mesto:
Beograd-Železnik
Adresa:
Lole Ribara 120
Poštans ki broj:
11 250
Telefon:
011/258-08-36
Mobilni:
063/347-196
52420
Telefax:
Kontak t:
Novica Petrović, [email protected]
Tekući računi:
275-0010221460218-80
PIB:
107266905
Matični broj:
20771739
Registarski broj:
116
Šifra delatnosti:
2219
Adresar
Naziv:
BALKAN DOO
Mesto:
NIŠ
Adresa:
Hajduk Veljkova 35 A
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/523-618, 018/521-550
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100501967
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BAMBI
Mesto:
Šabac
Adresa:
Distributivni c entar
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
334-607, 334-608, 334-609
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Rada
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BAMBI KONCERN A.D.
Mesto:
POŽAREVAC
Adresa:
ul.Đure Đaković bb.
Poštans ki broj:
12 000
Telefon:
012/225 778, 012/225 322, 012/223 071 nabavka, 012/213 183, 012/539-877 Milica Pejčić nabavka filteri, 012/
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragana Lazarević 213-172, Aleksić Miroljub, nabavka, Zoran Grujić, šef nabavke
Tekući računi:
205 - 45 - 50, [email protected]
PIB:
100436827
Matični broj:
07162936
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BAMEX DOO
Mesto:
Beograd
Adresa:
Pive Karamatijevića br. 25
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 24 63 144
Mobilni:
063 202 810 Brank o
Telefax:
Kontak t:
Branko Mihailović, direk tor
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
117
Šifra delatnosti:
015821
Adresar
Naziv:
BANCA INTESA AD
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Bulevar oslobođenja br.76
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/4887-192 Ana, 021 442 548, 021/4887-283 Dragan Radulović , 021/4887-139 Mira Božić, 021/4887-270 Pe
Mobilni:
065/200-55-90 ZORICA, 063 513 109, 063/ 58 73 75 Popović
Telefax:
Kontak t:
Mirko Klačar, Gordana Novosel 526-049, Marija Bajčetić,Goc a Lazić-devizno, Miladin, Radulović, Popović e-ba
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BANCA INTESA AD BEOGRAD
Mesto:
NOVI BEOGRAD
Adresa:
Milentija Popovića br.7b
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/22-58-253
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BANE KOMERC
Mesto:
Leskovac
Adresa:
Kumarevo bb
Poštans ki broj:
16 000
Telefon:
016/294-821, 016/296-821, 016/294-749
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Danijela Đorđević, [email protected]
Tekući računi:
PIB:
100408584
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BANE SEKULIĆ
Mesto:
Sombor
Adresa:
Karađorđeva br. 50
Poštans ki broj:
25 000
Telefon:
025/36-166 centrala, 025/26-788 , 26-161 prodaja, 025/37-676 nabavka
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Saška, Steva
Tekući računi:
355-1007090-20
PIB:
100017352
Matični broj:
08045615
Registarski broj: 23208045615
118
Šifra delatnosti:
01319
Adresar
Naziv:
BANEX
Mesto:
Adresa:
Telefon:
S.Banovci
Poštans ki broj:
022/353-891
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
340 - 22514 - 94
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BANIJA
Mesto:
NOVI BANOVCI
Adresa:
ul:Radnička 32
Poštans ki broj:
22 304
Telefon:
022/342-521
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Jova Glušac
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BANIJA
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
ul:KISAČKA br.76
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/462-586
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BANINI AD
Mesto:
Kikinda
Adresa:
Nikole Tesle 5
Poštans ki broj:
23 300
Telefon:
0230/26-558 lok.107
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Polić Jovan
Tekući računi:
PIB:
101081245
Matični broj:
08161739
Registarski broj:
119
Šifra delatnosti:
15812
Adresar
Naziv:
BANJA KOMERC
Mesto:
Aranđelovac
Adresa:
selo Banja
Poštans ki broj:
34 304
Telefon:
034 705 010, 034 705 011, 034 732 219
Mobilni:
063/244-602 Dejan
Telefax:
Kontak t:
Dule - prodaja, vlasnici Aca i Dejan Čolović
Tekući računi:
220-15701-34
PIB:
Matični broj:
53568521
Registarski broj: 00353568521
Šifra delatnosti:
Naziv:
BANKA INTESA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
ul:Gospodar Jevremova br.44
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344889, 346-903 Vlada Damnjanović (za menice), 344-889 Mirjana Dragojević
Mobilni:
064/8111661 Pera Tasić
Telefax:
Kontak t:
tasić pera, Zorica Ivanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BAR KOD KACOLE
Mesto:
FEKETIĆ
Adresa:
Petefi Šandora bb
Poštans ki broj:
24 323
Telefon:
Mobilni:
064/420-91-72 Slavko
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BARBARA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul.Sitnička 16
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3690-980
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Svetlana
Tekući računi:
PIB:
103298949
Matični broj:
Registarski broj:
120
Šifra delatnosti:
26660
Adresar
Naziv:
BARD COMMERCE
Mesto:
Majdanpek
Adresa:
Ul. Pionirska br.5/5
Poštans ki broj:
19 250
Telefon:
030/82-746
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
BARGO
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
9938991/234-889
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ĐORĐE CVETKOV
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
BAROŠ
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/614-598
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dušan Baroš
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BARTEC
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Nehruova 51 a
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/1768-401
Mobilni:
063/209-949
Telefax:
Kontak t:
Igor Dimčić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
121
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BASF Srbija d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Triše Kaclerovića 27L
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/30-93-400, 011/30-93-417, 011/30-93-415 Maja, 011/30-93-413 Lazar
Mobilni:
063/301-996 Lazar Jevtić
Telefax:
Kontak t:
Putniković, Ivana, Maja Stojadinović, Lazar Jeftić - hemikalije za Raf.
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
BASS COMERC
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
328 224
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Saša Gajić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
BATA STR
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Leskovac
Poštans ki broj:
016/211-870
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Branko
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BATUT
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Doktora Subotića br.5
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 684 566,
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
DANICA ARLOV
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
122
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BAYER - PREDSTAVNIŠTVO
Mesto:
Beograd
Adresa:
Omladinskih brigada 88b
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011 / 311 81 60, 011 / 20 70 286 Nikola Petrić, 011 / 20 70 282 Kerečki, 011 / 20 70 287 Nikola Antelj
Mobilni:
063 376 903 Nikola Petrić, 063/297-037 Kereč ki
Telefax:
Kontak t:
Božović, Jovan Kerečki, Nikola Antelj - logistika za dokumentaciju Sample
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BAZA-MS SZR
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
SKOLSKA 4
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/614-314
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G.RADIN VLADIMIR
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
BAZAR
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
012/331-755
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BAZAR
Mesto:
VOJKA-Stara Pazova
Adresa:
KARADJORDJEVA 16
Poštans ki broj:
22 313
Telefon:
022/301-302
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100532851
Matični broj:
53453805
Registarski broj:
123
Šifra delatnosti:
2229
Adresar
Naziv:
BAZICO LAB d.o.o.
Mesto:
Zemun
Adresa:
Karlovačka 35/6
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/301-89-88, 011/301-89-90
Mobilni:
062/84-16-775
Telefax:
Kontak t:
Leposava Jovanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BAZiS
Mesto:
Beograd, Vrčin
Adresa:
Prizrenska br. 3
Poštans ki broj:
11 224
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
295-1200542-96
100104430
Matični broj:
07791909
Registarski broj: 01207791909
Šifra delatnosti:
Naziv:
BAŠTA doo
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
Pančevačka bb.
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/589-660, 021/512-072 N.Sad
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101170294
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BB MINAKVA
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul:RUZIN GAJ br.1/A
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
124
Šifra delatnosti:
74203
Adresar
Naziv:
BBC PROMET
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Beograd
Poštans ki broj:
011/271-20-97
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dejan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BBIGO-KOMERC DOO
Mesto:
MAJUR
Adresa:
VOJVODE PUTNIKA 246
Poštans ki broj:
15
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101897029
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
BDD
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Inđija
Poštans ki broj:
022 553 433
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milan Bodružić, Peđa Gligorić - prodaja Šabac
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BEAUTY
Mesto:
Obrenovac
Adresa:
Ul.RVAĆANSKA 45/A
Poštans ki broj:
11 500
Telefon:
011/8756-060
Mobilni:
BOGAVAC ĐUKAN 063/245-869, RELJANOVIĆ DRAGAN 063/831-0385, RELJANOV.ALEKSANDAR064/191
Telefax:
Kontak t:
Bogavac, Rada, Kristina - prodaja
Tekući računi:
355-1006975-74
PIB:
101208873
Matični broj:
06711952
Registarski broj:
125
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
BEAZ-PLUS
Mesto:
Aranđelovac
Adresa:
Ul.Risovački put bb.
Poštans ki broj:
34 300
Telefon:
034/727-172
Mobilni:
064/249-08-37, 063/669-704
Telefax:
Kontak t:
ILIĆ RADOVAN, Miroslav Sretenović 705-030
Tekući računi:
PIB:
102116697
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BEGEL
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Kosančićev venac br.31
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BEGOVIĆ TRANS - Autoprevoz.radnja
Mesto:
KUŠILJEVO (Svilajnac)
Adresa:
KUŠILJEVO bb.
Poštans ki broj:
35 226
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
BEKON PRODUKT
Mesto:
Adresa:
Štrosmajerova br.55
Poštans ki broj:
Šifra delatnosti:
SONTA
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Miodrag Pavlović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
126
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BEKS
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Poštans ki broj:
0800 35 55 000, 011/65 55 000
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
BRZA POŠTA
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BEL
Mesto:
ZRENJANIN
Adresa:
Miletićeva br. 68
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/543-054
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ing.Stanaćev
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
BELANOVIĆ DOO
Mesto:
Adresa:
Ibarski put 121b
Poštans ki broj:
Telefon:
011/83-40-034, 011/83-40-113, 011/83-40-343
Šifra delatnosti:
MELJAK
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101412329
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BELCOM TRADE d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ratka Mitrovića 8
Poštans ki broj:
11030
Telefon:
011 / 3 559 558 Dušan Biočanin
Mobilni:
065 / 2 772 022 Dušan Biočanin
Telefax:
Kontak t:
[email protected]
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
127
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BELI BOR
Mesto:
LAJKOVAC
Adresa:
Žikice Jovanovića bb
Poštans ki broj:
14 206
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BELI IZVOR JP
Mesto:
Vrnjačka Banja
Adresa:
Žike Valjarevića 1
Poštans ki broj:
36 210
Telefon:
036/611-051
Mobilni:
063/681-642
Telefax:
Kontak t:
Janićijević
Tekući računi:
PIB:
103652099
Matični broj:
17620983
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BELI-PROM
Mesto:
Šabac-Jevremovac
Adresa:
Braće Petrović 3
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
385-101 Dragoljub Stanojević, 385-720
Mobilni:
066/385-101 Dragoljub, 064/412-41-98 prodavnica Jarak , 064/21-61-996 Rade vozač
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100082221
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BELINKA Hemijska fabrika Moste d.d.
Mesto:
Ljubljana
Adresa:
Ob.železnica 14, p.p.2703
Poštans ki broj:
1001
Telefon:
99 386 1 520 52 18, 99 386 1 520 52 00
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tamara Stare
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
128
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BELINKA d.o.o.(HELIOS)
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul. Viline vode br.6
Poštans ki broj:
11 108
Telefon:
011/3217-128 Olivera, 011/3217-404 Dragiša
Mobilni:
063/316 774 Dragiša, 063/10-76-165 Neš a magacin
Telefax:
Kontak t:
magacin:DCB Helios,Indus trijska zona bb,Nova Pazova, Dragiša Nikolić, Dugin magacin
Tekući računi:
275-2213779081109-32, [email protected], [email protected]
PIB:
103161281
Matični broj:
17519620
Registarski broj: 012-17519620
Šifra delatnosti:
Naziv:
BELT COMPANY
Mesto:
ZEMUN
Adresa:
Novogradska br.47
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/316-69-49, 011/316-69-50, 011/316-51-50
Mobilni:
063 200 187 Goran Šuša
24120
Telefax:
Kontak t:
Goran Sušar, PVC transportne trak e, Blažić Dubravko
Tekući računi:
[email protected], [email protected]
PIB:
101544469
Matični broj:
6437133
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BELT METAL - Branis lav Vitorović
Mesto:
Šabac
Adresa:
Stojana Novakovica 6
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
349-056, 351-020 Veleprodaja, 063 7037062 Branislav Vitorović, 069 1115165 Ljiljana
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Veleprodaja-Stojana Novakovića br 6
107567374
Naziv:
Matični broj:
17503944
Registarski broj:
BEMAX INTTERNATIONAL
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011 / 344 04 94, 011 / 344 30 95, 011 / 344 20 05
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milan Skorić, Miloš Milenković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
129
Šifra delatnosti:
5114
Adresar
Naziv:
BEMING
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:Por.Spasića i Mašare 104/6
Poštans ki broj:
11 030
Telefon:
011/511-308
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Lazarević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
BENETONN-torba
Mesto:
Adresa:
TC Merkator
Poštans ki broj:
Telefon:
011/31-31-538
Šifra delatnosti:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BENIAN-EKONOMIK
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Rudničk a br. 6
Poštans ki broj:
11 001
Telefon:
011/ 446-00-89,434-960
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
40812-603-3-26843
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BEO-EKO-R
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
I Partizanska 23/2
Poštans ki broj:
11 210
Telefon:
011/331-76-39, 011/20-87-256
Mobilni:
064/11-63-563, 064/11-04-064
Telefax:
Kontak t:
ŽIKA VODENIČAR
Tekući računi:
PIB:
102744118
Matični broj:
56025618
Registarski broj:
130
Šifra delatnosti:
26240
Adresar
Naziv:
BEOCIT
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Beograd
Poštans ki broj:
011/24-364-02 Ružica,Zoran, 011/24-380-34, 011/3048-266 servis kod Plavog mosta, 011/24-077-12, 011/307
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran Tomin - Autokomerc
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BEOFLOK DOO
Mesto:
Borča-BEOGRAD
Adresa:
Brace Krsmanovic 24
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/268-76-72
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
106384133
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BEOGRAD SIGURNOST
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul.KRALJEVIĆA MARKA 4
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/638-590, 011/637-691, 011/638-313
Mobilni:
063/844-66-85 TOMIĆ
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100266710
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BEOGRADELEKTRO
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Knez Mihailova br.9
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/26-34-255, 011/20-23-270 magacin 3 Makiš, 011/20-23-000 centrala, 011/20-23-271 Vlada Kovač, 011/20
Mobilni:
064/84100-183 Slađan
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
355-1006685-71
100000741
Matični broj:
07069138
Registarski broj: 01807069138
131
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BEOGRADELEKTRO -Makiš stovarište
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul. Bore Stankovića bb
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/633-863 Branislav JanjiĆ
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BEOGRADSKE ELEKTRANE JKP
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
ul. Savski Nasip br.11
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/20-93-573 Nada Femić, Sanja Preković JN, 011/318-45-95 Pandurović, 011/318-02-03 lok.383 Tomislav, 0
Mobilni:
064/899-8-760 Milošević, 064/899-8-194 Marko Kovačević, 064/899-8-185 Bane Marjanović , mag.inves ticija, 0
Telefax:
Kontak t:
Milošević, Branka Mihailović,Ljiljana Krstić-Javne nabavke, Ljilja Milenković - objedinjuje naloge za nabavku po
Tekući računi:
PIB:
100139344
Matični broj:
7020210
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
40300
Naziv:
BEOGRADSKI SAJAM
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul.Bulevar Vojvode Mišića 14
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2655-293;2655-230, 011/2655-555, 011/2688-173, 011/3615-246 Nikola Stanković , 011/361 53 57 Mirjana
Mobilni:
063/80-15-666 Zorica-cveće, 063/205-606 Nikola Stanković
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100000792
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BEOGRADŠPED
Mesto:
Užice
Adresa:
Trg Svetog Save br. 2
Poštans ki broj:
31 000
Telefon:
031 511 953
Mobilni:
064 209 16 22, 064 123 03 80
Telefax:
Kontak t:
Radoje
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
132
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BEOHEMIJA
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Kumodraška br. 290
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3973-700, 011/3974-655, 011/3973-210, 011/3042-125 Dušan
Mobilni:
064/810-20-65 Nikola, 064810-21-30 Srđan, 064/810-21-95 Dušan
Telefax:
Kontak t:
Nikola Baković, Dušan Jović, Njegoš Svičević prodaja, [email protected], [email protected], n
Tekući računi:
PIB:
100165386
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BEOJASEN
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
B.V.Misica 41
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/36-93-124
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100220612
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BEOKOLOR
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
KRALJEVIĆA MARKA BR.2
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 627 603
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BEOKOMERC
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ljube Stojanovića 34 A
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 761 587
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
133
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BEOLES
Mesto:
OSTRUŽNICA
Adresa:
Obrenovački put bb
Poštans ki broj:
11 251
Telefon:
011 887 211,887 175
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
BOGDAN RAJŠIĆ
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
BEOMEDICINA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011 21 80 244, 011 21 84 879
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BEOPETROL
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul:Narodnog fronta 73
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BEOPETROL
Mesto:
Pančevo
Adresa:
ul:Ive Kurjačkog bb
Poštans ki broj:
13 000
Telefon:
013 345 064
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Krs tić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
134
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BEOPETROL
Mesto:
Beograd
Adresa:
Bulevar Mihajla Pupina 115a
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011 311 91 34; 602 592 Mileta Marko
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran Anđelković 063 270 157
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
BEOPROMET
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11000
011/32-37-201, 011/32-37-202 Sarić
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BEOPUMPE doo
Mesto:
Zemun
Adresa:
ul.Simeona Končarevića 20
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/21 99 196, 011/30-77-183
Mobilni:
063/227-801Jovanović, 063/371-432 Bogunović
Telefax:
Kontak t:
Ljilja Jovanović i Branislav, naselje Altina, [email protected]
Tekući računi:
PIB:
100427922
Matični broj:
07898550
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BEOROL
Mesto:
Beograd
Adresa:
Patrijarha Dimitrija 121a
Poštans ki broj:
11 090
Telefon:
011 804 22 44, 011 2564 300, 011 2564 303, 011 2564 350
Mobilni:
060 340 6 161, 060 340 6 100 Slobodan
Telefax:
Kontak t:
Eraković Ivana, [email protected]
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
135
Šifra delatnosti:
29120
Adresar
Naziv:
BEOSTIL
Mesto:
Adresa:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
011/25-09-168, 011/23-91-948
Mobilni:
063/656-610
Telefax:
Kontak t:
Gordana
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
BEOTECHNOCLIMA
Mesto:
Adresa:
Bulevar Avnoja 197a
Poštans ki broj:
Telefon:
011/2606-188, 011/319-30-59
Šifra delatnosti:
Novi Beograd
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milan Forđarini, Ljubomir Đorđević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BEOVIK DD
Mesto:
NOVI BEOGRAD
Adresa:
III BULAVAR 25b
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/222-13 15
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
LALE
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
BEPLAST
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Bela zemlja
Poštans ki broj:
031/574 646, 031/571 822
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Špijunović Milorad
Tekući računi:
folije,kes e
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
136
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BERANKA
Mesto:
Berane
Adresa:
ul:Rudeška bb.
Poštans ki broj:
84 300
Telefon:
0871/31-975 0871/33352
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
NADA,GORDANA
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
BERIĆ SNEŽA I DEJAN-mesara
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
321-074
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BESKOŠPED
Mesto:
PRIŠTINA
Adresa:
VIDOVDANSKA 13
Poštans ki broj:
38 000
Telefon:
0290 27 272
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BEST CHEM
Mesto:
Šabac
Adresa:
Ul. Hajduk Veljkova br.1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
343-442, 322-918
Mobilni:
064/183 23 77 Mišković
Telefax:
Kontak t:
Ana, Dir. Mišk ović
Tekući računi:
330-48000198-69
PIB:
103539751
Matični broj:
17612492
Registarski broj: 09917612492
137
Šifra delatnosti:
24660
Adresar
Naziv:
BEST MIRON
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul:Maršala Tita br.20
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Stanišić
Tekući računi:
063/356-050
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BEST MIRON
Mesto:
Majur
Adresa:
N. Jeličić 129
Poštans ki broj:
15 353
Telefon:
Mobilni:
063/356-050
Telefax:
Kontak t:
Radovan Stanišić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
BEST PNEUMATICS D.O.O.
Mesto:
Adresa:
Ilije Garašanina 5
Poštans ki broj:
Telefon:
011 / 32 21 758, 011 / 32 27 571
Šifra delatnosti:
Beograd
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Matić Vladimir, [email protected]
Tekući računi:
PIB:
103966527
Naziv:
Matični broj:
20062410
Registarski broj:
BEST WEST
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011 367 22 06, 011 367 22 15
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zlatan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
138
Šifra delatnosti:
33300
Adresar
Naziv:
BETA HEM
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Kneza Višeslava 88
Poštans ki broj:
11 030
Telefon:
011/354-93-17, 011/355-39-38
Mobilni:
063/276-880 Stojan
Telefax:
Kontak t:
Gordana Đurđević - prodaja, Stojan, u krugu Avala fiilma, [email protected]
Tekući računi:
180-0155840101000-35
PIB:
101017777
Matični broj:
07430957
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BETI
Mesto:
VALJEVO
Adresa:
Radničk a br.27
Poštans ki broj:
14 000
24640
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BETONJERKA A.D.
Mesto:
Čačak
Adresa:
Ul. Nikole Tesle br. 5
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032/224-455
Mobilni:
063/659-589
Telefax:
Kontak t:
Aco Milanović
Tekući računi:
PIB:
101892768
Matični broj:
68551363
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
2361
Naziv:
BEX - Balkan expres s
Mesto:
Šabac
Adresa:
Kralja Milutina 146
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
011/6555 000, 716-01-06, 716-00-51 Danijela, 319-306 Marija,racunovodstvo
Mobilni:
066/3555-000, 0800 3555 000, 064/85-16-904 Ivan Bošković, 064/851-70-51 NIKOLA-ŠEF, 064/890-41-75 IVIC
Telefax:
Kontak t:
Ivan Bošković
Tekući računi:
PIB:
101062493
Matični broj:
06618901
Registarski broj:
139
Šifra delatnosti:
4941
Adresar
Naziv:
BEČEJ PROMET doo
Mesto:
Bečej
Adresa:
Potiska br.212
Poštans ki broj:
21 220
Telefon:
021/691-44-14, 021/691-34-55
Mobilni:
062 202 491 Ljubiš a
Telefax:
Kontak t:
Ljubiša, prodaja, [email protected], [email protected]
Tekući računi:
PIB:
100739131
Matični broj:
8070741
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BG - PRODUKT proizvodna radnja, Boban Gašić
Mesto:
Kruševac
Adresa:
Omladinska 5
Poštans ki broj:
37000
Telefon:
037 429 077, 037 416 970
36620
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dalibor
Tekući računi:
PIB:
100480204
Matični broj:
52279992
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BIA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Kraljice Ane bb
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3005-297 Nenad Juričević, 011/3005-316, 011/3005-298 Miloš Ljubenović
Mobilni:
063/487-856 Nenad
Telefax:
Kontak t:
[email protected]
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BIDS
Mesto:
LOZNICA-KLUPCI
Adresa:
Bogosava Novakovića br.8
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
874-161
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Boža
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
140
Šifra delatnosti:
15842
Adresar
Naziv:
BIERSDORF
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/222-0675 Ranković Dragan
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BIG TOOLS D.O.O.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Žorža Klemensoa br. 18
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 / 630 48 88
Mobilni:
060 / 035 011 5 Milan Nikić
Telefax:
Kontak t:
[email protected]
Tekući računi:
PIB:
107978893
Matični broj:
20909129
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BIGZ NET d.o.o.
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Vojvode Mišića 17/V
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/369-10-38
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jelena komercijala
Tekući računi:
PIB:
106196923
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
BILET SERVIS
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/30 333 11
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
141
Šifra delatnosti:
4752
Adresar
Naziv:
BIMANGO
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
TRG REVOLUCIJE br.7/II/12
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344-096
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BIMAX
Mesto:
Pančevo
Adresa:
Knićaninova bb.
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013 342 244, 013 351 419, 013 344 238, 013 351 106
Mobilni:
063/361-668 Dušanka, 063/281-505 Steva
Telefax:
Kontak t:
Novica, Matić Bane, Dušank a Nedeljković - direktor, Mića - prodaja, Olivera - prodaja
Tekući računi:
160-10482-58, , [email protected]
PIB:
101863422
Matični broj:
08573590
Registarski broj: 22608513590
Šifra delatnosti:
Naziv:
BIMBO d.o.o.
Mesto:
Sremčica, Čukarica
Adresa:
Beogradska 229
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/36-11-719, 011/36-10-737
Mobilni:
063/37-30-96 Ivan Stankov
51540
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
170-387-17 HVB banka AD, [email protected] ezampro.rs
101833432
Matični broj:
06017614
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BIN COMMERCE
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Mirče Aceva br.25
Poštans ki broj:
11 040
Telefon:
011 / 377 46 55, 011 / 377 46 83, 015/347-339
Mobilni:
064/611 57 25 Vladan
Telefax:
Kontak t:
Magacin ŽIT Braće Krsmanovića bb, Goran Negovanović 063/338-606, Goca
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
142
Šifra delatnosti:
4690
Adresar
Naziv:
BIN KOMISION STR
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Ul.Gagarinova br.12
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021/6363-733
Mobilni:
064/2232-140, 066/140-374 Nikola
Telefax:
Kontak t:
Nikola direktor, Dragana Krsmanović, [email protected]
Tekući računi:
PIB:
101662633
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BINEMIKOM doo
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Toše Jovanovića 11
Poštans ki broj:
11 030
Telefon:
011/754-71-35, 011/30-58-138
Mobilni:
064/64-02-832 Vladimir Čajetinac, 064 / 640 28 34 Nenad Žarkić, 064 / 642 48 47 Vesna Vitlić
Telefax:
Kontak t:
Dragan Radisavljević, Nenad Žark ić, nenad.zark [email protected], Vesna Vitlić
Tekući računi:
[email protected], dragan.radisavljevic@binemikom.rs
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BINVEX - STANDARD
Mesto:
Beograd
Adresa:
Požarevačka br.35
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/383-68-47, 011/383/68-48, 011/383/68-82, 011/383-68-83
Mobilni:
065 25 94 250 Zoran
Telefax:
Kontak t:
Dragan Stefanović, direk tor, Svetlana, Zoran Dimitrijević
Tekući računi:
310 - 726 - 72, e-mail binvex @ yube.net
PIB:
102010509
Matični broj:
17161440
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BIO-EKOLOŠKI CENTAR A.D.
Mesto:
ZRENJANIN
Adresa:
PETRA DRAPŠINA 15
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/523-156, 023/545-722
Mobilni:
064 / 24 86 129 Saša Barnić
070250
Telefax:
Kontak t:
TATJANA VASILJEVIĆ, bioekoloski@bioec.co.rs, Saša Barnić
Tekući računi:
PIB:
100652043
Matični broj:
08181012
Registarski broj:
143
Šifra delatnosti:
073101
Adresar
Naziv:
BIO-NET d.o.o.
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Bate Brkića br. 34
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/639-6191
Mobilni:
060/034-52-71
Telefax:
Kontak t:
Duško Babić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
BIOHEMIK
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/3757-170
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BIOHEMING
Mesto:
NOVI BEOGRAD
Adresa:
ul:Pere Segedinca br.4/II
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BIOSFERA
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:MAKEDONSKA br.22
Poštans ki broj:
11 OOO
Telefon:
011/3229-109
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
JOVANOVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
144
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BIPA SISTEM
Mesto:
Metković
Adresa:
Mobine 32
Poštans ki broj:
20 350
Telefon:
99 385 20 681 737
Mobilni:
99 385 91 20 60 923
Telefax:
Kontak t:
Ivica Matić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
BIRAČ - FINANSIJE
Adresa:
Šifra delatnosti:
Mesto:
ZVORNIK
Poštans ki broj:
75 400
Telefon:
260-348 Vesna Tanas ković, 9938 756/260-094 VUKA, 260-180 Dragica;DIJANA MITROVIĆ, 261-565 DIJANA
Mobilni:
00387 65 885 - 258 Dalibor Stak ic
Telefax:
Kontak t:
Lenka-knjigovodstvo, MILENA SAVIĆ 260-450, Mira i Mara, Tanacković Vukosava, Dalibor Stakic-rukovodilac
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BIRAČ AD
Mesto:
Zvornik-Republika Srpska BiH
Adresa:
ul.Karakaj bb
Poštans ki broj:
75 400
Telefon:
00 387 56/260-456 centrala, 211-748 Jevtić, 260-508 Petković Paja,Biljana prodaja, lok.158 nabavka Jakš ić, lo
Mobilni:
063 / 776 84 51 Goran, 00 387 65 596 626 vozač Savo, 00 387 65 561 665 Rajko Ristić, 00 387 65 839 170 Mi
Telefax:
Kontak t:
Ignjatović Goran;Stevanović Milan, 461-563 Goran kući, 875-007 Milan kući, Vozač Savo Milić, lk . 05GKE3418
Tekući računi:
gignjatović@birac.ba
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
BIRAČ SISTEM D.O.O.
Mesto:
Adresa:
Maršala Tita 223
Poštans ki broj:
Telefon:
011 / 8468 212
Šifra delatnosti:
Dobanovci
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milan
Tekući računi:
PIB:
106935750
Matični broj:
Registarski broj:
145
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BIRO IVES SERVIS
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Durmitorska br.19 lok.5
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/26-56-657
Mobilni:
064/127-5006 na radi više Srđan-serviser, 063/232-284 Adžić, 063/581-023
Telefax:
Kontak t:
Milan Adžić, biroives@gmail.com
Tekući računi:
SAMSUNG ML 1800
PIB:
100266031
Matični broj:
55376808
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BIRO ZA ZAPOSLJAVANJE
Mesto:
SABAC
Adresa:
Masarik ova 31
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
361-723 Maksić Gordana, 361-726, 361-719 Branislav Bugarcić
Mobilni:
064/810-72-35 Branislav Bugarski
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BIRO-EKSPRES
Mesto:
Beograd
Adresa:
PAVLA PAPA BR.9
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BIROMARKET
Mesto:
Beograd,Banovo Brdo
Adresa:
Blagoja Parović a br.21
Poštans ki broj:
11 030
Telefon:
011/3549 054
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran Lazić
Tekući računi:
PIB:
100163667
Matični broj:
07475390
Registarski broj: 01907475390
146
Šifra delatnosti:
51640
Adresar
Naziv:
BIROPROMET
Adresa:
Telefon:
Mesto:
PRIŠTINA
Poštans ki broj:
38 000
038/45-012
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nebojša Perić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BIROSERVIS
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Koste Abrašević 3
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
355-020
Mobilni:
063/245-371 Zoran
Telefax:
Kontak t:
zoran
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BIROSOFT
Mesto:
Šabac
Adresa:
Kralja Petra Prvog 8/29,sprat 4
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
015/349-279
Mobilni:
063/349-062 Miki
Telefax:
Kontak t:
Miki
Tekući računi:
160-35738-47,
PIB:
100125292
Matični broj:
17024906
Registarski broj: 09917024906
Šifra delatnosti:
Naziv:
BIROX
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Požeška br.83/A
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/558-755
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
147
Šifra delatnosti:
72200
Adresar
Naziv:
BISER
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Marka Miljanova br. 12
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/ 28-139, 021/ 551-049
Mobilni:
063/ 518-446
Telefax:
Kontak t:
Drago
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
BITUN
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Zagreb
Poštans ki broj:
00385 98 208-221 Mladen
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BIZNIS CENTAR MOMČILOVIĆ
Mesto:
Golubinci
Adresa:
Ul. Đurđevsk a br.36
Poštans ki broj:
22 308
Telefon:
022/382-600, 022/381-114, 022/382-837
Mobilni:
063/541-428 Stojan
Telefax:
Kontak t:
Stojan i Jovanka Momčilović, Milan Momčilović
Tekući računi:
205 - 2766 - 35
PIB:
100532290
Matični broj:
08357439
Registarski broj: 23508357439
Šifra delatnosti:
Naziv:
BJELETIĆ BOŠKO
Mesto:
PANČEVO
Adresa:
ul:VUKA KARADŽIĆA br.6
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
148
Šifra delatnosti:
25130
Adresar
Naziv:
BLAŽIĆ elektronik
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ustanička
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/347-33-36, 011/347-22-21
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Đorđe, office@blazicelektronik.com
Tekući računi:
225-1190-80
PIB:
101734885
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
BLIST D.O.O.
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Valjevo
Poštans ki broj:
14 000
014/3511-008
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
BLOCKX d.o.o.
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Bački Petrovac
Poštans ki broj:
021781-507
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
blockx@stcable.net, Muliška Benkova
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BM ART
Mesto:
Sremski Karlovci
Adresa:
Pinkijeva 13 a
Poštans ki broj:
21205
Telefon:
021 / 881 158, 021 / 883 856
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
bm-art@open.telek om.rs, Svetozar Bajš anski
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
149
Šifra delatnosti:
33200
Adresar
Naziv:
BM EXPORT-IMPORT
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul.Bojana Đordumovića 10/4
Poštans ki broj:
11 090
Telefon:
011/2186-235, 011/2181-873, 011/2180-882
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Anđelka,Predrag, stovariš te : Viline vode bb, Esab;Erlik on i Bohller elektrode
Tekući računi:
PIB:
100169990
Matični broj:
17052837
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BM I MB COMPANI d.o.o.
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Plitvička 25
Poštans ki broj:
11 040
Telefon:
011/367-24-75
Mobilni:
063/240754 Slobodan
4674
Telefax:
Kontak t:
MILOŠEVIĆ SLOBODAN
Tekući računi:
205-2330-91
PIB:
100164686
Matični broj:
07924984
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BM KOMERC
Mesto:
Beograd - Rakovica
Adresa:
Patrijarha Dimitrija 11
Poštans ki broj:
11090
Telefon:
011 356 40 32
Mobilni:
063 280 461
Telefax:
Kontak t:
Ljubiša Milanović
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
BM LUČANI
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Lučani
Poštans ki broj:
Telefon:
032/817-597
Mobilni:
063/87 10 242
Telefax:
Kontak t:
Parezanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
150
Šifra delatnosti:
51470
Adresar
Naziv:
BM PRODUKT
Mesto:
Beograd
Adresa:
Patrijarha Dimitrija br. 11
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3564 056
Mobilni:
063/321-902 Pera
Telefax:
Kontak t:
g-din Brank o Vulić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BM-ART d.o.o.
Mesto:
Sremski Karlovci
Adresa:
Pinkijeva 13/a
Poštans ki broj:
21 205
Telefon:
021/881-158, 021/883-856
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Svetozar Bajsanski, dir.Miroslav Bajsanski
Tekući računi:
bm-art@open.telek om.rs
PIB:
101422468
Matični broj:
08623767
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BMB-DESING
Mesto:
N.BEOGRAD
Adresa:
Bulevar umetnosti 27/1
Poštans ki broj:
11070
Telefon:
011/2140-056, 011/3016-473
28750
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102619831
Matični broj:
17457292
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BMG-NM
Mesto:
Beograd,Bele Vode
Adresa:
ul.Vodovodska 158a
Poštans ki broj:
11 030
Telefon:
011/239 17 47, 011/354 00 78 Ljubiša Ristić, 011/239 22 38 Branka
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ilija Marković
Tekući računi:
PIB:
103194333
Matični broj:
17522329
Registarski broj:
151
Šifra delatnosti:
22220
Adresar
Naziv:
BN SZTR
Mesto:
Šabac
Adresa:
Stevana Čalića 26
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
342-762 kuća, 342-532 radnja
Mobilni:
063/8169-933 Novica
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
106217775
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BN BOS
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Mološa Pocerca
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
348-493
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BNK PRODUCT doo
Mesto:
VETERNIK
Adresa:
Rodina br.4
Poštans ki broj:
21 203
Telefon:
021/820-766
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
105402533
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BOB d.o.o.
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Kornelija Stankovića 15
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021/510-455, 021/510-606
Mobilni:
062/530-114 Goran Ivetić
Telefax:
Kontak t:
Milan Vukovljak, bob.dragana@ptt.rs
Tekući računi:
bob.goranvptt.rs, 160-10384-61
PIB:
100731278
Matični broj:
08497923
Registarski broj:
152
Šifra delatnosti:
51 700
Adresar
Naziv:
BOBAN
Mesto:
Adresa:
Šepački put 9
Poštans ki broj:
Telefon:
873-046 Boban Tripković
Mobilni:
063/8502-631, 064/360-78-84
LOZNICA
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
BOBAR BANKA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
B I J E LJ I N A
Poštans ki broj:
055/401-862;401-863
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vesna Dimk ović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BOFOR KGD
Mesto:
Loznica
Adresa:
Janka Veselinović 2
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
893-147, 892 849
Mobilni:
065/813-22-29
Telefax:
Kontak t:
Kasalica Đorđe, Gorica Kasalica
Tekući računi:
boforkgd@open.telek om.rs
PIB:
103891951
Naziv:
Matični broj:
20043873
Registarski broj:
BOGDANOVIĆ DOO
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
011/ 361-35-61
Mobilni:
063/ 839 04 13 Miodrag, 063/517-225 Slobodan vozač, 063/842 39 36 Ivan
Telefax:
Kontak t:
Ivan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
153
Šifra delatnosti:
28520
Adresar
Naziv:
BOJA
Mesto:
Niš
Adresa:
Obilićev venac br.74
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/22-577
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Mirk ović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BOJA AD
Mesto:
Sombor
Adresa:
Ars enija Čarnojevića br.16
Poštans ki broj:
25 000
Telefon:
025/22-977 Sandra, 025/26-194 Stevan, 025/22-785 Nataša, 015/342-104 Goran Janković
Mobilni:
063/1081329 Mata, 064/806-44-55 Ivica Gerin, 064/806-44-64Ivan Bukovac
Telefax:
Kontak t:
ZVATI OKO 1.APRILA, IMA 280 M PLUS 2 KV ZAUSTAVNA LINIJA I PLUS 2 STRELICE
Tekući računi:
ODRADJENE TRAKE 30.04.2013.
PIB:
100016260
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BOJAN T P
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Dr.Ivana Ribara 115a
Poštans ki broj:
11 174
Telefon:
011 718 06 49, 011 627 36 09, 011 717 63 80
Mobilni:
064/845-12-22 Nedeljko Burazor, 063/362-602 Petrovic Dragisa, 064/845-12-16 Đorđe
Telefax:
Kontak t:
Neđa
Tekući računi:
tpbojan@verat.net
PIB:
101684693
Matični broj:
07479565
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BOJATON
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Bubanja br.8
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
335-732
Mobilni:
063/287-742
4690
Telefax:
Kontak t:
Boban, Olja
Tekući računi:
160-11619-42,
PIB:
100186099
Matični broj:
17023683
Registarski broj: 099017023683
154
Šifra delatnosti:
51440
Adresar
Naziv:
BOKELJKA
Mesto:
KOTOR
Adresa:
ul:Industrijska zona
Poštans ki broj:
85 330
Telefon:
082/11201; 11251
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Komarica
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
BOLNICA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
363-300 centrala, 363-318 Medicina rada, lok. 442 savetovalište
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mijatović M
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BOMAR
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Bulevar Mihaila Pupina 1/II
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021/661-52-53
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tanja
Tekući računi:
PIB:
100639433
Matični broj:
08410984
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BOMARAN
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Kneza Višeslava 30
Poštans ki broj:
11 030
Telefon:
011/556-438
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102696864
Matični broj:
17461010
Registarski broj:
155
Šifra delatnosti:
33102
Adresar
Naziv:
BOMAX d.o.o.
Mesto:
Subotica
Adresa:
Put Edvarda Kardelja 13/A
Poštans ki broj:
24000
Telefon:
024 / 694 115, 024 / 694 116
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
office@bomax.rs, prodaja@bomax.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BOMIX d.o.o
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Branimira Ćosića 14
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021 / 472 30 48
Mobilni:
064 33 61 262, 064 15 71 461
Telefax:
Kontak t:
Božić Ljubomir, bomix@eunet.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
BOMUS
Mesto:
Adresa:
033 55 721
Poštans ki broj:
Šifra delatnosti:
PRIBOJ
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BONES GROUP d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Kumodraška 260
Poštans ki broj:
11 010
Telefon:
011/397-34-14
Mobilni:
064/8200-821
Telefax:
Kontak t:
Biljana Miš ljen, ljiljanam@bones.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
156
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BONEX
Adresa:
Telefon:
011/8765332
Mobilni:
063/8402347 RAICA
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BONI - CO
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Beogradski put bb.
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BONIDA-AUTO
Mesto:
Mišar-Šabac
Adresa:
Beogradskin put bb.
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
384-900, 384-901
Mobilni:
063/10-57-192 Žarko
Telefax:
Kontak t:
ŽARKO
Tekući računi:
PIB:
100087105
Matični broj:
52301343
Registarski broj:
Naziv:
BONUS
Mesto:
Adresa:
M.GUPCA BR.47
Poštans ki broj:
Šifra delatnosti:
SREMSKA KAMENICA
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
157
25220
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BOR doo
Mesto:
MAJUR
Adresa:
ul:Andrije Marića br.85
Poštans ki broj:
15 353
Telefon:
375 - 831stovarište, 343-584, 375 786 kancelarija - Jelena, Moma
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Moma Pajić 063 360 306, T o m a
Tekući računi:
375 786 Zorica
PIB:
100109820
Matični broj:
786239
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BORELI DP
Mesto:
SOMBOR
Adresa:
Staparski put bb
Poštans ki broj:
25000
Telefon:
025/483-833, 025/483-306
20101
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BORETA
Mesto:
NOVI BEOGRAD
Adresa:
JURIJA GAGARINA 89 LOKAL 165
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/318-3820,318-3821
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Sanja, Brank a, Banković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BOREX
Mesto:
Mladenovac
Adresa:
Dimitrija T ucovića br.13
Poštans ki broj:
11 400
Telefon:
011/8232-763
Mobilni:
063/363-048 Bora
Telefax:
Kontak t:
Bora Popović, Jelica, Aleks andra
Tekući računi:
PIB:
101478449
Matični broj:
06196284
Registarski broj: 07006196284
158
Šifra delatnosti:
25240
Adresar
Naziv:
BORIS KOMERC
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Arilje
Poštans ki broj:
031 892 343, 031 892 303
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BORNEX
Mesto:
Čačak
Adresa:
Skadarska br. 1
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032/224 103
Mobilni:
063/602 902 Srđan
Telefax:
Kontak t:
Srđan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BORO ŠKORIĆ-AGROPAK
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
Zajački put bb
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
882-613;885-414;889-630
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
BOROFLEX MET AL
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Skupljen
Poštans ki broj:
513-125
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
159
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BOROJEVIĆ
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
376 673, 376 370
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BOROVICA TRANSPORT d.o.o za drumski saobraćaj Mesto:
Ruma
Adresa:
ul. Avgusta Cesarca bb
22 400
Telefon:
022/478-615
Mobilni:
063/523-788 Jovica Vuleković
Poštans ki broj:
Telefax:
Kontak t:
direktor Nada Jež
Tekući računi:
PIB:
101339103
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
BOROVO
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
0210/736 707
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jovica Kulunđžija
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BORPLAST ENGINEERING
Mesto:
Bor
Adresa:
Radničk a bb
Poštans ki broj:
19210
Telefon:
030 439 610
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vesna - prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
160
Šifra delatnosti:
60250
Adresar
Naziv:
BORVERK EUROTRADE
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Mike Alasa 40
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/32-83-347, 011/32-83-143, 014/71-375, 014/71-128
Mobilni:
063/392-144 Lajk ovac
Telefax:
Kontak t:
Slavica - plaćanje
Tekući računi:
PIB:
100067257
Matični broj:
17402463
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BOSIS
Mesto:
VALJEVO
Adresa:
ul:Beogradski put bb.Popučke
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
BOSKA D.O.O.
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Subotica
Poštans ki broj:
024/544-450, 024/577-510
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zdenko, tvitomir@gmail.com, Vitomir
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BOSNA SZR
Mesto:
Inđija
Adresa:
Svetog Save 32
Poštans ki broj:
22 320
Telefon:
022 558 122, 022 557 793
Mobilni:
063 52 22 84 Bosiljka
Telefax:
Kontak t:
Ratko Grković, Bosiljka
Tekući računi:
PIB:
10150948
Matični broj:
Registarski broj:
161
Šifra delatnosti:
25220
Adresar
Naziv:
BOSS TRADE
Mesto:
Adresa:
Prijepolje
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
064 364 13 02
Telefax:
Kontak t:
Rada
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BOSS TREJD
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
Ul:SLOBODANA PENEZIĆA br.2
Poštans ki broj:
15 318
Telefon:
881-866;471-518; 063/798-141, 898-305 Vilotić
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tasić 063/274-266, Krstić
Tekući računi:
063/352-868 Dejan
PIB:
Naziv:
Matični broj:
063/216-737 Zoran
Registarski broj:
BOŽANIĆ
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
ŠABAC
Poštans ki broj:
15 000
27 985,(28 256 kućni)
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
BOŽOVIĆ
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
021 502 037 lok 624
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
162
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BOŽUR Doo
Mesto:
Smederevo
Adresa:
ul:Josipa Faila br.1
Poštans ki broj:
11 300
Telefon:
026/213-977
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
063/213-172 Miloš
Tekući računi:
205-52191-73,
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BP AUT O
Mesto:
KRUŠEVAC
Adresa:
Cara Lazara br. 36
Poštans ki broj:
37 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
BPP GROUP d.o.o.
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011 / 3820 295
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ilija Vujadinović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BRAJAL
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Proslopsk a br.1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344 956
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100125549
Matični broj:
Registarski broj:
163
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BRAJIĆ-OPEL
Mesto:
MAJUR
Adresa:
Loznički put bb.
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
375-516, 375-391
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dušan Paunović
Tekući računi:
PIB:
102345423
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BRAKO-PROMET d.o.o.
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Koče Kapetana br. 3
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/244-70-60, 011/244-39-32
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100346219
Matični broj:
Naziv:
BRAMIL-TRADE
Adresa:
ul. Lomina br. 21
Telefon:
063 366 581
Registarski broj:
plastika
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-din Milan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BRANA KOMERC D.O.O.
Mesto:
Kruševac
Adresa:
Miletine bune bb
Poštans ki broj:
37 000
Telefon:
037/492-332, 037/455-802, 037/440-843
Mobilni:
063/611-472 Zoran
Telefax:
Kontak t:
Zoran Rajčić
Tekući računi:
PIB:
100529155
Matični broj:
17209582
Registarski broj: 05217209582
164
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
BRANEX d.o.o.
Mesto:
Nova Pazova
Adresa:
Jovana Sterija Popović a 17
Poštans ki broj:
22 330
Telefon:
022/325-009
Mobilni:
063/870-66-89 Miloš Poprica
Telefax:
Kontak t:
MILOŠ PAPRICA
Tekući računi:
PIB:
101242899
Naziv:
Matični broj:
08229864
Registarski broj:
BRANKO GAVRILOVIć
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
ŠABAC
Poštans ki broj:
15 000
29 809, 22 427
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BRANKOVO BRDO P.P.
Mesto:
GORNJI MILANOVAC
Adresa:
D.J evtića br.68
Poštans ki broj:
32 300
Telefon:
032/714-944;710-952 kući
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miro Tomić
Tekući računi:
063 607 303 Brank o
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
BRANREX
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
035 55 777
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
165
Šifra delatnosti:
50300
Adresar
Naziv:
BRAĆA BOJKIĆ SZR
Mesto:
Adresa:
LAZE KOSTIĆA 15
Poštans ki broj:
Telefon:
022/670-439
Mobilni:
064/397-29-19 ILIJA
SRBOBRAN
Telefax:
Kontak t:
ILIJA BOJKIĆ,Karađorđeva 52,22 221 Laćarak
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
BREZA - PROM
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
SLEPČEVIĆ
Poštans ki broj:
Telefon:
279 001, 7279 001
Mobilni:
063/217 576
Telefax:
Kontak t:
Petar Tik veđija
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BREZNICA
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul:Dunavska 13/1
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/427-500, 021/6617-002
Mobilni:
063/77-30-415
Telefax:
Kontak t:
Srđan, prodavnica / Dunavska br. 13 - pešačka zona, radno vreme od 8.30
Tekući računi:
PIB:
101485451
Matični broj:
08760616
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BRITANNICA-studio za strane jezike
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
P.Smiljanića 17
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
341-633
Mobilni:
064/35-45-620 Toma, 063/73-79-677 Zorica
Telefax:
Kontak t:
Tomislav Mitrović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
166
Šifra delatnosti:
51510
Adresar
Naziv:
BRIXOL - kućna hemija doo
Adresa:
Telefon:
013/831-039, 013/830-300, 013/821-083
Mobilni:
064/827 85 17 Miloš
Mesto:
VRŠAC
Poštans ki broj:
26 300
Telefax:
Kontak t:
Miloš Vukelić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
BRODOGRADILIŠTE
n/r g-din Potkonjak
Adresa:
Savska nasip br.7
Telefon:
011/3558355, 011/2155-020
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEO GR A D
Poštans ki broj:
11 000
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jelica Panić, Zoran Potkonjak
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BRODOGRADILIŠTE M.C.I. d.o.o.
Mesto:
Novi Bečej
Adresa:
Industrijsk a zona bb
Poštans ki broj:
23272
Telefon:
023/775-043, 023/775-044, 023/566-496 Zr, 023/560-095 Zr
Mobilni:
063/788-77-44 Bata
Telefax:
Kontak t:
Boško Maričev - Zrenjanin, Peđa - Bečej
Tekući računi:
PIB:
101162405
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
BRODOGRADILIšTE - BEGEJ
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
BEGEJ
Poštans ki broj:
023 519 700, 023 523 510
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miloš Turanji, Nikola Radinović - nabavk a, Kristijan Papdi - Project manager
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
167
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BRODOREMONT
Mesto:
B.MONOŠTOR
Adresa:
KANAL bb.
Poštans ki broj:
25 272
Telefon:
025/80-535;80-540
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
KOVAČ MARIN
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BRODPET ROL
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
TOPLIČIN VENAC 1/II
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3282166
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Branka Smiljanić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
BRZAN PLAST
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/2473-942, 034/861-402
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
brzanplast@gmail.com
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BRZI PEC SZR
Mesto:
Zaječar
Adresa:
Požarevačka br. C5/1
Poštans ki broj:
19 000
Telefon:
Mobilni:
063/85-77-111
Telefax:
Kontak t:
Ceković Rade
Tekući računi:
PIB:
101332482
Matični broj:
55727325
Registarski broj:
168
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BS PRODUKT
Mesto:
NOVA PAZOVA
Adresa:
ul:C.Kukolja br.101
Poštans ki broj:
22 330
Telefon:
022/333-313
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
BSB PLAST d.o.o.
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Stajkovce,Vlasotince
Poštans ki broj:
016/211 926, 016/869 694
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vidica
Tekući računi:
PIB:
106710930
Matični broj:
20664789
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BSB-Biroservis
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
KOSTE ABRAŠEVIĆA 3
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
321 528
Mobilni:
063/245-371
24160
Telefax:
Kontak t:
BAJKE
Tekući računi:
PIB:
100081690
Matični broj:
50836312
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BSD
Mesto:
Kraljevo
Adresa:
Izletnička br.22
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
011/750-830, 036/312-400, 036/312-728
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Joca Bićanin
Tekući računi:
PIB:
101255313
Matični broj:
17011910
Registarski broj: 05017011910
169
Šifra delatnosti:
070250
Adresar
Naziv:
BSI
(g-din Ivanović)
Adresa:
ul:Jovana Cvijić a br.5
Telefon:
331-482
Mesto:
ŠABAC
Poštans ki broj:
15 000
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Blažo Ivanović 063/265-427
Tekući računi:
OKS-9949891498920
PIB:
Matični broj:
fax.891419219 Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BSM
Mesto:
Beograd
Adresa:
Omladinskih brigada 79,blok70a
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2151-180, 011/317-70-46
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mira
Tekući računi:
PIB:
100827105
Naziv:
Matični broj:
07902883
Registarski broj:
BT KOMPANI
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
011/508-255
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Branka Renovica;Spomenka Čonjić-direk tor
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BTS SER Company doo
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Antifašističke borbe br.18 / lok .20
Poštans ki broj:
11070
Telefon:
011 311 34 12
Mobilni:
063 77 11 525
Telefax:
Kontak t:
Milan Mihajlović
Tekući računi:
PIB:
104620883
Matični broj:
Registarski broj:
170
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BUDUĆNOST PIVA D.O.O.
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
ul. Vojvode Putnika L-1
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
873-223, 873-222, 875-185
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Slobodan Pavlović, burgije FRA Trebnje, elektrode PIVA, vijčana roba Gradac Va
Tekući računi:
PIB:
101188665
Matični broj:
17013386
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BUDUĆNOST štamparija
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
ul:Šumadijska br.12
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/27-899; 27-067
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Radomir Injac
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
BUDUĆNOST-PROMET S.Z.T.R.
Mesto:
Adresa:
NJEGOŠEVA 99
Poštans ki broj:
Telefon:
016/241-746
Šifra delatnosti:
LESKOVAC
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ILIĆ BOŽIDAR, Duško - prodaja
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
BUGARINOVIĆ TRANSPORT
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Novi Sad
Poštans ki broj:
021/641-35-79
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Kristina
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
171
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BURGMANN
Mesto:
Ljubljana-Slovenija
Adresa:
Malč i Beličeva br.37
Poštans ki broj:
1111
Telefon:
00 386 1 42 31 557
Mobilni:
00 386 41 661 315, 062/198-77-27, 069/82-14-27 DMITRI MELNIKOV
Telefax:
Kontak t:
Rajmund Mrša
Tekući računi:
Vladimira Popovića 44-121 Beograd
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BUSTER-preduzeće za promet i usluge
Mesto:
PODGORICA
Adresa:
ul:Karađorđeva br.2
Poštans ki broj:
81 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
BUTAN GAS
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
MAJUR
Poštans ki broj:
Telefon:
377 174, 321 428 - stan
Mobilni:
064 148 93 53
Telefax:
Kontak t:
Brana Petrović / butan gas
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BUČEKS
Mesto:
Valjevo
Adresa:
Karađorđeva 117/25
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014/249-074, 014/249-092
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dušanka Vujović, buceksva@gmail.com
Tekući računi:
PIB:
101494317
Matični broj:
6118828
Registarski broj:
172
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
BV KOMERC
(g-din Vuk ović)
Adresa:
ul:Trifkovićev trg br.4
Mesto:
NOVI SAD
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
BVELAVILA-restoran
Mesto:
Adresa:
Svetosaavska 178/A
Poštans ki broj:
Telefon:
0230/434-354, 431-325
Šifra delatnosti:
KIKINDA
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100580424
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BWC d.o.o.
Mesto:
Ugrinovci
Adresa:
ul.Beogradska 129-131
Poštans ki broj:
11 277
Telefon:
011/84-08-654, 011/84-08-655, 011/8480 979 magac in
Mobilni:
063/387-546 Milan Marinko, 063/346-061 Dejan magacin, 063/344-019 Saša Stupar
Telefax:
Kontak t:
magacin Zemunska 302,Batajnica(is ključenje za Batajnicu,10 min sa desne strane 3 jarbola BWC), Tanja, Mila
Tekući računi:
PIB:
100833263
Matični broj:
07895585
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BZ ENGINEERING & CONSTRUCTION
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Hajduk Veljkova br. 38
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
303 - 100
33102
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Marković
Tekući računi:
265-6210310003968-37
PIB:
104956485
Matični broj:
20278196
Registarski broj: 6198092793
173
Šifra delatnosti:
28110
Adresar
Naziv:
Banca Intesa
Mesto:
Šabac
Adresa:
Gospodar Jevremova 44
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
015/344-889, 344-968 IVAN
Mobilni:
064/8777-582 Ivan Bojić
Telefax:
Kontak t:
Mirjana Dragojevic
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Barjaktarov Zoran
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
021/450-891
Mobilni:
063/ 520-561
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Bas company
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
VALJEVO
Poštans ki broj:
14 000
014/221-987
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Stamatović
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Baćanović Mladen-fitopatolog
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
Telefon:
344-606, 301-820
Mobilni:
064/ 347 94 97
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
174
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Benzinska pumpa ARSENOV
Mesto:
Adresa:
Patrijarha Arsenija Čarnojevića
Poštans ki broj:
Telefon:
013/617-041
Omoljica kod Pančeva
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101049852
Matični broj:
8380155
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Benzinske pumpe ZMAJ
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Autoput bb
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/301 75 41 Zmaj 2 - od ŠA sa desne strane, 011/2600 777 Zmaj 1
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Benzinske pumpe-Šabac
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
ŠAB AC
Poštans ki broj:
Jevremovac:345-619;Silos, Sava Most 301-721
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Živinar.347-295 Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
BeoTeleProm
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul: Jovana Popovića br.3
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/466-131; 472-968
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
JASNA, DARKO
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
175
Šifra delatnosti:
51510
Adresar
Naziv:
Biohemijska laboratoirja HEMIKAL
Mesto:
Šabac
Adresa:
Popa Karana br. 15
Poštans ki broj:
15 0000
Telefon:
348-034
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Biohemijska laboratorija Stančetić
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul:Popa Karana
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
343-392
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Stančetić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Biohemijska laboratorija ZDRAVLJ E
Mesto:
Šabac
Adresa:
Popa Karana 25 A/B
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
345-952
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Biro plus d.o.o.
Mesto:
Vrš ac
Adresa:
Sterijina br.19
Poštans ki broj:
26300
Telefon:
013/834-151, 011/260-56-20 Ana, 013/839-116
Mobilni:
062/80-40-384 Ana Nikolić
Telefax:
Kontak t:
Violeta Đurić, Ana Nikolić, ana@biroplus.co.rs
Tekući računi:
office@biroplus.co.rs
PIB:
100513179
Matični broj:
08180679
Registarski broj:
176
Šifra delatnosti:
74202
Adresar
Naziv:
Bjelobaba Stanko
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
ul. 4 juli br. 15 stan 15
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/22-777;42-354
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
Bolex
Mesto:
Adresa:
Omladinska 3
Poštans ki broj:
Telefon:
031/514-659
Šifra delatnosti:
Tara-Užice
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Bolji biznis
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Kragujevac
Poštans ki broj:
034/63-91-226 Biljana
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
poslovno jutro, oglasi elektronski
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Bomex
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul:Bulevar avnoja 44A
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/311-53-16
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Blagojević Dragan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
177
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Boro Ivković
Mesto:
Šabac
Adresa:
Branimira Ćosića br.7b
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
063/350-930
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Boss c ommpany Doo
Mesto:
VALJEVO
Adresa:
ul:Sinđelićeva br.48
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Božur SZR
Mesto:
Kostolac
Adresa:
Lole Ribara 8
Poštans ki broj:
12 208
Telefon:
Mobilni:
063/364-772 Ljubiša Radimirović
Telefax:
Kontak t:
Ljubiša Radimirović
Tekući računi:
PIB:
102308373
Matični broj:
50139557
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Brenntag Central & Eastern Europe
Mesto:
Beograd
Adresa:
Pazovačk u put 31
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 655 00 50, 011 36 76 084, 011 715 06 12
Mobilni:
060/606-68-50 Vanja
Telefax:
Kontak t:
Darko Kolović - prodaja, Vanja Lečić, prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
178
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Brodogradilište AD Apatin
Mesto:
APATIN
Adresa:
ul:Dunavska obala br.2
Poštans ki broj:
25 260
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Building
Mesto:
Niš
Adresa:
Prvomajska 8
Poštans ki broj:
18000
Telefon:
018/517-617
Mobilni:
063/771-66-92 Krstić
Telefax:
Kontak t:
Mladen Krstić
Tekući računi:
www.building-nis.com
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
C& G
Mesto:
Ljubljana
Adresa:
Riharjeva 38
Poštans ki broj:
1 000
Telefon:
99 386 1 / 236 42 40
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Gregor Kariž, Branko Radičević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
C - ELEKTRONIK
Mesto:
Šabac
Adresa:
Trg Šabač.žrtava 1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
340-222, 346-222-kifla, 319-105 servis, 319-530 servis Nenad
Mobilni:
063/326-303 Alek sa, 063/302-055 Darko-majsor, 063/270-588 Marko-gazda, 063/346-476 Damnjan-serviser
Telefax:
Kontak t:
Aleksa, Branko, P.Smiljanića br. 52
Tekući računi:
205-2474-38
PIB:
100109645
Matični broj:
17359916
Registarski broj: 1-16273-00
179
Šifra delatnosti:
51430
Adresar
Naziv:
C-PROIZVODNJA I PROMET 06
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
ul. Cerske bitke bb.
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
381-158
Mobilni:
064 / 872 33 00 Vešić
Telefax:
Kontak t:
Vešić Miomir
Tekući računi:
PIB:
104257820
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
CALDERYS AUSTRIJA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Zrenjanin
Poštans ki broj:
23 000
023/561-668
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miroslav Paunov
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CAMARENA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Takovska br.13
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/848-13-24, 011/32-22-168
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
CAMPI
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Inđija
Poštans ki broj:
Telefon:
022/555-110
Mobilni:
063/7717-658
Telefax:
Kontak t:
Aca
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
180
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
CAN IMPEX
Adresa:
Telefon:
011/344-3647
Mobilni:
063/234-769
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
Telefax:
Kontak t:
Dragan Zeljić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CAPRIOLO D.O.O.
Mesto:
Bačka Topola
Adresa:
Edvarda Kardelja bb, pf 15
Poštans ki broj:
24 300
Telefon:
024/715-898
Mobilni:
063/379-386
Telefax:
Kontak t:
Benda Zsolt, zolt.benda@capriolo.com
Tekući računi:
PIB:
101443962
Matični broj:
08489033
Registarski broj: 20608489033
Šifra delatnosti:
Naziv:
CAR DRAGAN I DANICA
Mesto:
SABAC
Adresa:
Norveška br.10 sprat V stan 24
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
30-10-40, 30-10-41
Mobilni:
063/370-089, 064/000-94-75 Dragan Car, 064/46-13-661 Danica Car
Telefax:
Kontak t:
firma je:Ferum-Inzenjering
Tekući računi:
ferum@ferum.rs, ferum@ptt.rs
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CAR LINE d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
II Zage Malivuk 12d
Poštans ki broj:
11210
Telefon:
011 / 2713 007, 011 / 2713 008
Mobilni:
063 / 216 785 Danijela Marković
Telefax:
Kontak t:
Danijela Marković, office@carline.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
181
Šifra delatnosti:
3092
Adresar
Naziv:
CAR SISTEM
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
KRALJA MILUTINA 80
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
300-400
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
LJUBIŠA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CARGO PARTNER
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Gajeva br. 1
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/472-54-62
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miroslav Bodroza
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CARGO T.WEISS
Mesto:
NOVI BEOGRD
Adresa:
Milutina Milenkovića 23,ulaz 1
Poštans ki broj:
11 0 70
Telefon:
011/311-5446
Mobilni:
063/302-356 luka obradović
Telefax:
Kontak t:
www.gw-world.com
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CARGO-PARTNER
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Gajeva br. 1
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/475-54-62
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miroslav Bodroza
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
182
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
CARGO-PARTNER d.o.o.
Mesto:
Crnuće, Ljubljana
Adresa:
Brnčićeva 45
Poštans ki broj:
1231
Telefon:
00 3861 5476 410 Milan, 00 3861 5476 402 g-đa Bajc, 00 3861 5476 403 Mladen Bilić, 00 3861 5476 411 Mar
Mobilni:
063/10-11-004 MIHAILO
Telefax:
Kontak t:
Milan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CARGO-PARTNER d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Bulevar Arsenija Čarnojevića 95A
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/228-63-90, 011/311-5446 LUKA OBRADOVIC, 011/31-21-914 Saša,Jelena Jakovljević
Mobilni:
063 446 360, 063/302-356
Telefax:
Kontak t:
Miroljub Nešić - komercijala, sasa.vilus@cargo-partner.com
Tekući računi:
PIB:
103394687
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CARGO-PARTNER d.o.o.
Mesto:
Sežana
Adresa:
Partizanska cesta 79
Poštans ki broj:
6210
Telefon:
00368 5 73 13 262
Mobilni:
00 386 41 348 948
Telefax:
Kontak t:
Kristina Gustin
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
CARINA GAJA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
015/341-892; 341-893
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
183
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
CARINARNICA
Mesto:
Šabac
Adresa:
Obrenovački put-CARINSKA ZONA
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
341-893 carinsk a ispostava, 300-711, 300-710
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Uroš Cvjetičanin-upravnik, Cvetković-zamenik upravnika, VLADA-carina
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CARINARNICA SABAC
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Beogradski put bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
SOBIC BRANKA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CARINSKA ISPOST AVA
Mesto:
SABAC
Adresa:
BEOGRADKI PUT bb.
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
VLADA JOVICIC
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
CARNEX a.d.
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
VRBAS
Poštans ki broj:
021/79-53-655 Rade Bulajić-nabavka
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
184
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
CARPETLAND
Mesto:
Šabac
Adresa:
Masarik ova br.
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
348-832, 011/377-42-53
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104205351
Matični broj:
20109513
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CARTUM HEM
Mesto:
Beograd
Adresa:
Vladetina br.17/II
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3245503
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CB-MOBIL
Mesto:
Zagreb
Adresa:
Pešćanska br. 170
Poštans ki broj:
1 000
Telefon:
99 385 1 3818 110, 99 385 1 3818 109
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Josip Bujanović
Tekući računi:
2360000-1101285854
PIB:
Naziv:
Matični broj:
0287377
Registarski broj:
CBT
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
7160-110, 0800/208-208 Bg
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
185
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
CE-HID
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
BAČKA bb.
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/544-520
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Branislav Prohaska
Tekući računi:
PIB:
104522124
Matični broj:
20179023
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CELEX SZ R
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Miodraga Ivkovića bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
343-860, 346-915 posao
Mobilni:
063/345-086
Telefax:
Kontak t:
Miloš, magacin pored fabrik e Fruti, paralelno sa zaobilaznim
Tekući računi:
PIB:
100089088
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CELTISCOOP
Mesto:
Sombor
Adresa:
Venac Živojina Mišića br.31
Poštans ki broj:
25 000
Telefon:
025/26-777, 025/26-767
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miloje Mišković
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
CEMENT ARA LUKAVAC
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
00387 35 55 0235
Mobilni:
00387 61 738-741 Nukić Mirsad-teh.direktor
Telefax:
Kontak t:
Dražen Fazlić, Meho Emkić
Tekući računi:
e.meho@fclukavac.ba
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
186
Šifra delatnosti:
51540
Adresar
Naziv:
CENTAR JP EPS ZA KVALITET
Mesto:
Beograd
Adresa:
Vojvode Stepe br.412
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3974-049, 011/3974-068, 011/2491-393 Vesna Živojinović
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Branislav Kovačević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CENTAR ZA ISPIT IVANJE NAMIRNICA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Zmaj od Noćaja br.11
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/625-289 lab., 011/626-241 račun
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CENTAR ZA UNAPREĐENJE POSLOVA
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Gandijeva br.79
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/1777-672
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Željko Ožegović
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
CENTER TRADE
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011/319-02-00
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Lučić Branko
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
187
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
CENTRAL INVEST
Mesto:
Beograd
Adresa:
Kralja Milutina 49
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/365-0104, 011/306-55-48
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CENTRAL SERVICE doo
Mesto:
Šabac
Adresa:
Prote Smiljanica 52
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
319-530
Mobilni:
063/346-222 CECKO
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
107269920
Matični broj:
20771780
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CENTROBANAT
Mesto:
Subotica
Adresa:
Trg Lazara Nesica br.11
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024/39-002
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G.TATALOVIC
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CENTRODUST
Mesto:
SMEDEREVO
Adresa:
Kolarski put 242a
Poštans ki broj:
11300
Telefon:
026/662244
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100360037
Matični broj:
Registarski broj:
188
Šifra delatnosti:
9512
Adresar
Naziv:
CENTROGAS
Mesto:
Adresa:
NOVI SAD
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/500-343 Slobodan Stjepanović
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CENTROHEM
Mesto:
Stara Pazova
Adresa:
ul.Vuka Karađžića bb.
Poštans ki broj:
22 300
Telefon:
022/310-811, 022/311-953, 022/316-125, 022/310-326
Mobilni:
063/529-560 Budimir Marjanović
Telefax:
Kontak t:
Predrag Čortan, Vesna Aleksandrovski - prodaja, kancelarija BG-Nemanjina br.4,6.sprat,ugao Nemanjine i Sar
Tekući računi:
330-9000023-67, , centrohem@gmail.com
PIB:
102110741
Matični broj:
08598410
Registarski broj: 23508598410
Šifra delatnosti:
Naziv:
CENTROISTOK TRG.PREDUZEĆE
Mesto:
Bor
Adresa:
Zeleni bulevar bb
Poštans ki broj:
19 210
Telefon:
030/36-480
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-đa Malina
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CENTROMAX
Mesto:
Apatin
Adresa:
Srpskih vladara br.10
Poštans ki broj:
26 250
Telefon:
025/773-272, 025/773-180, 025/772-400
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Maxim
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
189
Šifra delatnosti:
24140
Adresar
Naziv:
CENTROPROIZVOD
Mesto:
Surčin
Adresa:
Dobanovački put bb
Poštans ki broj:
11 271
Telefon:
011/674-842, 011/674-222 lok.634
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
BULATOVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
CENTRUM
Adresa:
Šifra delatnosti:
Mesto:
G.MILANOVAC
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
Mobilni:
063/629-920 Vlada Blagojević
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CENTUM d.o.o.
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Đušina 26
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2752-588, 011/2084-314
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jelena
Tekući računi:
PIB:
100206092
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CER
Mesto:
Šabac
Adresa:
Janka Veselinovića br. 30
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
341-820
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Aca Ignjatović - direktor, Milan Đurić - komercijala
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
190
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
CERADE SEKULIĆ
Mesto:
Šabac
Adresa:
Ul.Dunavsk a br.64
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
313 800
Mobilni:
060/369-99-00 Neša
Telefax:
Kontak t:
Slavko, Nenad Sekulić - prodaja
Tekući računi:
PIB:
106720824
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CERTEX d.o.o.
Mesto:
Tabanović (Šabac)R Srbija
Adresa:
Ul. Ive Lole Ribara br. 101
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CESAL
Mesto:
Medak ović III,Beograd
Adresa:
ul.Cetanova ćuprija 16a
Poštans ki broj:
11 050
Telefon:
Mobilni:
064/8252-703
Telefax:
Kontak t:
Aleksandar Nikolić,Bilić Ivica, magacin-okretnica trola 29 i 18
Tekući računi:
PIB:
100004655
Matični broj:
17376365
Registarski broj:
Naziv:
CHEMING
Mesto:
Adresa:
Trg Lovre Matačića br. 9
Poštans ki broj:
Telefon:
99 385 049 223 717, 99 385 049 223 797
Šifra delatnosti:
Zagreb
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-din Zdenko Gašparac
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
191
Šifra delatnosti:
24510
Adresar
Naziv:
CHEMO doo
Mesto:
KRALJEVO
Adresa:
Konarevo 800b
Poštans ki broj:
36 340
Telefon:
036/822-223
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CHEMOS
Mesto:
Palić
Adresa:
Horgoški put 97
Poštans ki broj:
24 413
Telefon:
024 / 65 65 00, 024 / 65 65 44, 024 / 65 65 02, 024 / 65 65 07
Mobilni:
062/49-41-85 Ružić Ilija
Telefax:
Kontak t:
Vitković, Ružić Ilija - šef proizvodnje
Tekući računi:
office@adchemos.com
PIB:
100958718
Matični broj:
08067619
Registarski broj: 23608067619
Šifra delatnosti:
Naziv:
CHETRA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Jedrenska br.2
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3806707, 011/3806795 kuća
Mobilni:
063/224-974 Srđan
Telefax:
Kontak t:
Srđan Raičković
Tekući računi:
sergiora@eunet.rs
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CHETRA
Mesto:
GARCHING
Adresa:
Postfach 1151
Poštans ki broj:
85 739
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
192
Šifra delatnosti:
25240
Adresar
Naziv:
CHETRA DICHTINGSTECHNIK AG
Mesto:
HEIMSTETTEN(b. Munchen)
Adresa:
Marsstrase 1
Poštans ki broj:
85551
Telefon:
00 49 89 32 94 64 0
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
CHROMOS
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Samobor
Poštans ki broj:
99 385 1 336 15 10
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Branka Rdanović-dir. prodaje
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CHROMOS-SVJETLOST DC d.o.o.
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Koste Abraševića 10b
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
350-635, 99385 35 213-800 Lužani
Mobilni:
063/321-325, 065/321-3255
Telefax:
Kontak t:
Zdravković Zoran, deltahemdoo@gmail.com
Tekući računi:
165 - 2363 - 37, PDV 161019359
PIB:
103649505
Matični broj:
Naziv:
CIBA
Adresa:
Hotel Jugoslavija
Telefon:
011 600-222 lok 254
17619314
Registarski broj:
- pigmenti i aditivi
Mesto:
Šifra delatnosti:
JUGOSLAVIJA-BEOGRAD
Poštans ki broj:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
PROTIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
193
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
CICERO
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Jovana Žujovića br.8
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 667-632
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milan Grbić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
CICIBELO
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/887-66-66
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
CIGLANA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Novi Sad
Poštans ki broj:
21 000
021 726 275
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Vučković Predrag 036 500 391
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
CIKLON
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
011 621 656, 621 747,623 832,
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Živanić,Babović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
194
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
CILJ doo
Mesto:
Pančevo
Adresa:
Novoseljanski put 17a
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/518-859
Mobilni:
063/594-250 Milan Damnjanović
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100592330
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CIM GAS DOO
Mesto:
Subotica
Adresa:
Put Jovana Mik ića 56
Poštans ki broj:
24000
Telefon:
024 / 621 008, 024 / 621 000, 024 / 621 006
Mobilni:
063 / 55 77 86 Toth Robert
Telefax:
Kontak t:
cimgas@open.telekom.rs , Sabo Rac Ž olt
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
CINKARNA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
CELJE
Poštans ki broj:
993863 427-66-46 HROVAT
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
CIT-PLUS d.o.o.
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
011 / 36 93 031
Mobilni:
063 / 291 628
Telefax:
Kontak t:
Sposić Vukica
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
195
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
CITROEN - Vitro Group
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
RADNIČKA 22
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/35-38-555, 011/35-38-588
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
103169823
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
CITROEN-SERVISI PRIVAT NI
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
011/2413-548 servis "BRKA" Vojislava Ilića br.64, 011/3076-202, 011/380-95-06 servis "Z ečević"
Mobilni:
063/222-960, 063/385-147 Vlada servis "Zečević"
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CITY AUTOTEHNIK d.o.o.
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Radnick a 37b
Poštans ki broj:
11 030
Telefon:
011/305-80-32, 011/305-80-33
Mobilni:
064/110-45-26 Milorad Lazovic
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101012513
Matični broj:
17234889
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CITY EXPRESS
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Kumodraška 240
Poštans ki broj:
11 010
Telefon:
031 524 454 Užice, 011 468 863, 011 309 - 30 - 00 centrala, 018 652 775 Niš, 023 564 428 Zrenjanin, 021 528
Mobilni:
063/461 076 Đura-Obrenovac, 064/464 079 Ljubiša / BG, 063/461 214 Slobodan / NS, 063/461-109 INĐIJA, 06
Telefax:
Kontak t:
Katarina-fakturisanje, šifra 3655
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
196
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
CITY-EXPRESS
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Vojvode Jank a Stojićevića br.3
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
063 107 71 54 Igor - dis pečer
Mobilni:
060 8888 541 Saša, 060 8888 544 dispečeri, 060 8888 551, 540 centar ŠA-Slađan, 063 10 89 747, 063 10 89
Telefax:
Kontak t:
Saša - šef poslovnice
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CLAN
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
M. Tita br.28
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344-456
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Aca Krstić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CLEANEX-BROOMS
Mesto:
Kanjiža
Adresa:
Put narodnih heroja br. 1
Poštans ki broj:
24 420
Telefon:
024/873 112
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
106470808
Matični broj:
20608773
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CLUSTER
Mesto:
BEOGRAD - Zemun
Adresa:
Mihajla Pupina 17/3
Poštans ki broj:
11185
Telefon:
011 / 37 55 899
Mobilni:
063 / 655 570
Telefax:
Kontak t:
dir. Blagoje Veličk ović, info@cluster.co.rs
Tekući računi:
PIB:
104732932
Matični broj:
20207582
Registarski broj:
197
Šifra delatnosti:
4690
Adresar
Naziv:
CMC EKOCON d.o.o.
Mesto:
Beograd,Barajevo
Adresa:
Ibarski put 11
Poštans ki broj:
11 460
Telefon:
011/78-75-200
Mobilni:
064/6415-029 Nenad
Telefax:
Kontak t:
Nenad Đorđević
Tekući računi:
PIB:
100173501
Matični broj:
17358062
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CMC SISAK doo
Mesto:
Sisak
Adresa:
Braće Kavurića br. 12
Poštans ki broj:
44000
Telefon:
00 385 44 565 000 centrala, 00 385 44 565 483 prodaja
4221
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Elza Briš evac - prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
COBEST -predstavništva
Mesto:
Beograd
Adresa:
Višegradska 6
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
032/873 307 Ivanjica-Svetlana, 015/326 079, 011/3616 233 Bgd
Mobilni:
063 227-682 Šabac
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
160-6838-29
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
COBEST A.D.
Mesto:
Mladenovac
Adresa:
ul.Savića mlin br. 6
Poštans ki broj:
11 400
Telefon:
011/82-31-075 centrala, 011/82-33-146 Vićevac, 011/82-30-062 gen.dir.Vujanović, lok . 203 proizvodnja Ljilja Ž
Mobilni:
065/220-33-93 Jovanović, 063/260-967 Radojević, 063/260-946 Mira Lazarević, 063/262-273 Doca, 066/866-6
Telefax:
Kontak t:
Vesna,Ljupka-prodaja, Vukica Jocić-nabavka, Mark o Vuksanović-prodaja klingerit, Zlatko Grujić, Goran - maga
Tekući računi:
150-1699-85, 265-1100310004032-78, Banca intesa 160-323893-46
PIB:
101279693
Matični broj:
7047932
Registarski broj: 07007047932
198
Šifra delatnosti:
34300
Adresar
Naziv:
COBRAPLAST
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šabac
Poštans ki broj:
301-240
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
COCIJ A SZR
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Stapar
Poštans ki broj:
Telefon:
025/827-522
Mobilni:
063/8323-622
Telefax:
Kontak t:
Dragan Jos ić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
COCTEL
Adresa:
Telefon:
390 399; 390 497
Mobilni:
063 227 087 Zoran Savić
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
Telefax:
Kontak t:
Zoran Savić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
COIN
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Pančevo
Poštans ki broj:
26 000
013/343-870
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miroljub
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
199
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
COLOR TAPET
Mesto:
Šabac
Adresa:
Mačvansk a br. 11
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
352-178 prodavnica J.Veselinovića, 345-438 Mačvanska 11
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
COLOSSEUM ENGINEERING
Mesto:
Beograd
Adresa:
Francuska br.55
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/328 11 88
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-đa Slađana, G-din Dača
Tekući računi:
255-0001990101000-24
PIB:
1000436
Matični broj:
06963331
Registarski broj: 1806963331
Šifra delatnosti:
Naziv:
COLPART
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul. Kirovljeva br.5/16
Poštans ki broj:
11 030
Telefon:
011/3559 383, 011/3541 682, 011/3541 668, 011/3541-655
011941
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dušan / dizalice
Tekući računi:
355-1008724-65
PIB:
Matični broj:
07485549
Registarski broj: 01907485549
Naziv:
COMEL d.o.o.
Mesto:
Adresa:
Pere Velimirovića 8a
Poštans ki broj:
Telefon:
011 / 28 30 228, 011 / 28 30 207
Šifra delatnosti:
Beograd
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Draško Marinković, office@comel.co.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
200
Šifra delatnosti:
070250
Adresar
Naziv:
COMET d.o.o.
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Zreče
Poštans ki broj:
3214
00 386 3 75 75 226
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Peter Dobošič
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
COMEX DOO
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
VOJVODE PUTNIKA BR. 67
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344-632
Mobilni:
063/10-63-986 Dragan Kulić
Telefax:
Kontak t:
ŽIKA
Tekući računi:
PIB:
100111541
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
COMING
Mesto:
Valjevo
Adresa:
Sinđelićeva 46/6
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014/234-287, 015/343-235
Mobilni:
063/8425-236
Telefax:
Kontak t:
Milan Jovanović, Braće Srnića br. 1 , Šabac
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
COMMORA SYSTEM
Adresa:
Telefon:
023/563-535
Mobilni:
063/584-564
Šifra delatnosti:
Mesto:
ZRENJANIN
Poštans ki broj:
23000
Telefax:
Kontak t:
STEVA ST OJANOVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
201
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
COMPACT MM TRADE
Mesto:
Beograd
Adresa:
Milana Rakić a 35
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 24 13 222 Branislav Martinović, 011 24 23 244
Mobilni:
062 266 801, 062 / 266 805 Branislav Martinović
Telefax:
Kontak t:
Branislav Martinović, branislav.martinovic@compact-mmt.rs, Marko Mark ović, Tatjana Ilić - prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
COMPJET
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/643-986, 011/334-0534, 011/301-8341
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
COMPLET A-LABOR
Mesto:
Subotica
Adresa:
ŠTROSMAJEROVA 24/II
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024/552-471 Katika, 024/553-899
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Magda, Katik a
Tekući računi:
PIB:
100837480
Matični broj:
08281661
Registarski broj: 23608281661
Šifra delatnosti:
Naziv:
COMRAD
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Novosadskog sajma 18
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021 332 421
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
202
Šifra delatnosti:
51550
Adresar
Naziv:
COMTECH
Mesto:
Adresa:
Telefon:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
011/367-55-89 Vlada Marković
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
COMTRADE
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
Telefon:
350-865
Mobilni:
064/66-86-203 Raka
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CONAAI
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Višnjička 15
Poštans ki broj:
11 060
Telefon:
011/208-84-57 Milica Ljubenko, 011/208-84-58
Mobilni:
063/71-49-762 Milenko Bojanić, 063/480-128 MILICA
Telefax:
Kontak t:
jarboli i zastave
Tekući računi:
PIB:
104198911
Matični broj:
20062819
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CONING
Mesto:
Beograd
Adresa:
Auto put za Novi Sad br.68
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3750 860,7155-764, 011/3750 971 Slaviša Karaleić, 011/2186-061 Darko
Mobilni:
062/270-821 Slaviša, 063/566-306 Slobodan Abut, 063/566-094 Velja magacin Zemun
17404
Telefax:
Kontak t:
Dir. Jova Pupovac, Slaviša-prodaja
Tekući računi:
205-1518-93, sk araleic@coningdoo.rs
PIB:
100059561
Matični broj:
06923810
Registarski broj:
203
Šifra delatnosti:
50300
Adresar
Naziv:
CONING
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul.Temerinska br. 1
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/4725-200
Mobilni:
062/270-212 Dejan Magura
Telefax:
Kontak t:
Silvana Tica, Vesna - prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CONTANGO
Mesto:
Beograd
Adresa:
Vuka Karadžića br. 9
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 26 28 265, 011 30 33 317, 011 26 28 019
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dejan - prodaju cu cevi, plastificiranih
Tekući računi:
PIB:
103050225
Matični broj:
17510185
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CONTINENTAL PETROVIĆ
Mesto:
OBRENOVAC
Adresa:
ul.Vašarište br.26
Poštans ki broj:
11 500
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CONTINENTAL PROMET
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Pariske Komune 48
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milenko Kovačević 063/506-924
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
204
Šifra delatnosti:
51520
Adresar
Naziv:
CONTROL TRADE
Mesto:
Pančevo
Adresa:
ul. Svetog Save 67B
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/343-343
Mobilni:
063/8598-053
Telefax:
Kontak t:
Dušan Ankić
Tekući računi:
PIB:
104987875
Matični broj:
20286865
Registarski broj:
Naziv:
COPPER - COM doo
Mesto:
Adresa:
NIKOLE PAŠIĆA 50
Poštans ki broj:
Telefon:
031/521-344, 031/521-673, 031/510-544
Šifra delatnosti:
51140
UŽICE
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101503879
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
COPTECH
Adresa:
Telefon:
011 328 25 10, 011 325 25 41
Mobilni:
065 397 0 300 Vlada
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
Telefax:
Kontak t:
Vlada, CU pletenice, vlada@k ablovi.net
Tekući računi:
PIB:
105087097
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CORE DISTRIBUTION
Mesto:
BEOGRAD-Voždovac
Adresa:
ul. Bačvanska bb.
Poštans ki broj:
11 050
Telefon:
011/285-13-71
Mobilni:
064 / 810 26 17 Vlada
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
105265046
Matični broj:
20348151
Registarski broj: 6002686418
205
Šifra delatnosti:
74 140
Adresar
Naziv:
CORES SYSTEM
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Grahovska br.4
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 / 39 46 498
Mobilni:
065 / 640 30 32 Ljubica Pejić Repac, 065 / 217 617 Siniša Milinković
Telefax:
Kontak t:
office@coressystem.net, Srđan Zdravk ović, fabrika u Novom Sadu, ul Primorska br. 86, blizu najlon pijace, 065
Tekući računi:
PIB:
103645729
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CORUN
Mesto:
UŽICE
Adresa:
M.Obrenovića 2
Poštans ki broj:
31 000
Telefon:
031/563-391, 011/33 92 058 preds. Bg
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Petronijević, nabavka, Ljiljana Blagojević, prodaja, Krčmarević Milan, Bg
Tekući računi:
corun@ptt.rs
PIB:
101502054
Matični broj:
7310579
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CORUN HOLDING DOO
Mesto:
UŽICE
Adresa:
M.Obrenovića 2
Poštans ki broj:
31 000
Telefon:
031/563-391
28620
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
CORUN.PTT.RS
Tekući računi:
PIB:
107296101
Matični broj:
20776609
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CORUNDA d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Petra Lakovića br. 46
Poštans ki broj:
11 030
Telefon:
011/35-49-236, 011/30-57-098, 011/35-46-933
2573
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vlada, office@corunda.net
Tekući računi:
office@corunda.net
PIB:
100973942
Matični broj:
06895573
Registarski broj: 01106895573
206
Šifra delatnosti:
51550
Adresar
Naziv:
CREDY BANKA AD KRAGUJEVAC
Mesto:
KRAGUJEVAC
Adresa:
VLADE JOVANOVIĆ 14
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
30 32 10, 30 35 11
Mobilni:
065/96-55-165
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CRKVENA OPŠTINA ŠABAC
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Masarik ova br.1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miloš Petrović
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
CRNAGORA PUT
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Podgorica
Poštans ki broj:
081 602 615
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Saša Bakač, šef nabavk e
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Podgorica
Poštans ki broj:
81 000
081 404 209
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
081 404 216
Registarski broj:
207
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
CROL INVEST
Mesto:
Beograd
Adresa:
Požeška 81 a
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3058435, 011/2542-391
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
KATARINA, Jasmina Dimitrijević
Tekući računi:
205-1003-86
PIB:
100831780
Naziv:
Matični broj:
17373145
Registarski broj:
CSS
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
ŠABAC
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
062/882-40-79, 062/882-40-80
Telefax:
Kontak t:
MIKICA VASIĆ
Tekući računi:
PESKARENJE SUVIM LEDOM
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CST d.o.o.
Mesto:
Zemun
Adresa:
Krajišk a br. 4 d
Poštans ki broj:
11080
Telefon:
011 31 68 259, 011 31 68 268
Mobilni:
063/241- 323, 064/131-98-16 sin Obradovića
Telefax:
Kontak t:
Obradović Stevan
Tekući računi:
PIB:
100094696
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
CTC-UNIT d.o.o.
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šimanovci
Poštans ki broj:
22 310
022/481-319, 022/481-418
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Marko
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
208
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
CUPRUM
Mesto:
Pančevo
Adresa:
ul:Nemanjina 3
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/344-694, 013/346-421, 011/3333-600, 011/3333601
Mobilni:
063/211-546 Lazić, 064/131 33 11 Pera
Telefax:
Kontak t:
Lazić, cuprum@nadlanu.com
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CUT MAST ER doo
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Mačvansk a 27
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/6391-947
Mobilni:
062 77 97 02 Duško, 065 55 55 061 Duško
Telefax:
Kontak t:
Duško - četke
Tekući računi:
PIB:
103391627
Naziv:
Matični broj:
08815208
Registarski broj:
CVETKOVIĆ COMPANY
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Zemun
Poštans ki broj:
011/316-54-22
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mira
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CVEĆARA OAZA(JELENA EKMESCIC)
Mesto:
BAJINA BASTA
Adresa:
Ul:Milana Obrenovića br.30
Poštans ki broj:
31 250
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
209
Šifra delatnosti:
51540
Adresar
Naziv:
CVRCA _AUT O a.s .
Mesto:
Odžaci
Adresa:
Karađorđeva 12
Poštans ki broj:
25 250
Telefon:
025/543-567
Mobilni:
064/701-91-29
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
105325920
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CWG BALKAN d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Vojvode Stepe 482b
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/30-97-917, 011/39-46-207, 011/3980-249
Mobilni:
064 / 642 35 41 Branislav magacioner, 064 / 642 35 40 Ivan, 064 / 642 35 38 Vladan
Telefax:
Kontak t:
Ivan Stevanović ,JONSKE MASE, flokulanti, Vladan Belojević - prodaja
Tekući računi:
office@cwg.rs
PIB:
103985030
Matični broj:
20066091
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Cargo - partner
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Gajeva br.1
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/472-91-70, 021/472-9131
Mobilni:
063/591-467 Miloš Bogunović
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
rsnvs@c argo-partner.com
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Carinarnica BGD- za Saveznu upravu carina
Mesto:
Beograd
Adresa:
Francuska br.83
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2752-066, pisarnica lok.355, lok.347 Stajić Zoran
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
210
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
Chrabros drvna industrija doo
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
Zaobilazni put bb.
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
811-668, 8114-830
Mobilni:
064 865 66 39 Vučetić, 064 865 66 45 Filipčević
Telefax:
Kontak t:
Aleksandar Vučetić, Tanja Susnjara
Tekući računi:
PIB:
103797967
Matični broj:
20017686
Registarski broj:
Naziv:
Ciklopak Inženjering
Mesto:
Adresa:
Hemograd lamela 2 -1a
Poštans ki broj:
Telefon:
013/807-788 Dejan Micić
Mobilni:
063/250-912
Šifra delatnosti:
VRŠAC
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
CmC-SYSTEM
Mesto:
Lesce , Slovenija
Adresa:
Alpska 43
Poštans ki broj:
4248
Telefon:
99 386 4 537 2100, 99 386 4 537 0915 A.A
Mobilni:
99 386 41 662 893 A.A (verige)
Telefax:
Kontak t:
Anton Ahac, T atjana Dular
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Continental Coop
Mesto:
Šabac
Adresa:
Vojvode Janka Stojićević 3
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
334-611, 347-734
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jelena Arsenović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
211
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Crni Vrh
Mesto:
Bajina Bašta
Adresa:
Milana obrenović a bb.
Poštans ki broj:
31 250
Telefon:
031/854-269
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Za parhet
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Cvetanović Ljubomir i Slavica
Mesto:
Bor
Adresa:
ul. Petra Lubarde br. 6
Poštans ki broj:
19 210
Telefon:
030/431-246
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Slavica
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Cvećara FLAMINGO
Mesto:
Šabac
Adresa:
Ul. Vlade J ovanovića
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
064/166 49 85 Ljilja
Telefax:
Kontak t:
Ljilja i Goca
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Cvećara FLOWER DECORATION CENTRE
Mesto:
Šabac
Adresa:
Ul. Vlade J ovanović br.20
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
322-568
Mobilni:
064/20-99-200
Telefax:
Kontak t:
Vesna Andrić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
212
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Cvećara OAZA
Mesto:
CRVENKA
Adresa:
Save Kovačević 118
Poštans ki broj:
25 220
Telefon:
025/731-028
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vešković Blažo
Tekući računi:
205-44625-73
PIB:
100583724
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
D & S ELEKT ROKOMP d.o.o.
Mesto:
VETERNIK-Novi Sad
Adresa:
Devet Jugovića 71
Poštans ki broj:
21 203
Telefon:
021/821-642
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104370809
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
D GOZIRIS
Mesto:
Beograd
Adresa:
Paunova 85v
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 / 367 28 89
52 740
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mirjana Rudić, dgoziris@hotmail.com
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
D-IKA
Mesto:
Beograd
Adresa:
29 Novembra br. 38
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/32 24 803
Mobilni:
064 128 35 90
Telefax:
Kontak t:
Gordana Popović
Tekući računi:
205 - 5253 - 43
PIB:
101517224
Matični broj:
06516785
Registarski broj: 0186516785
213
Šifra delatnosti:
013909
Adresar
Naziv:
D-KOMPANI
Mesto:
Beograd
Adresa:
Nehruova br.52
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3163602
Mobilni:
063/384449 Milić
Telefax:
Kontak t:
Bogdan Duduković, Milić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
D.A.B.S. ALATI
Mesto:
Beograd
Adresa:
Bulevar Arsenija Čarnojevića 99
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 / 313 33 51, 011 / 311 35 44
Mobilni:
063/11-57-627 Dejan Ružić
Telefax:
Kontak t:
dabsalati@eunet.rs, sask a@dabsalati.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
D.A.L.I. - M.N. s.r.o.
Mesto:
Senec-Slovačka
Adresa:
Turen 385
Poštans ki broj:
903 01
Telefon:
00 421 2 45 91 82 30 stan, 00 421 2 45 91 80 80
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Munir Pašagić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
D.D.Termoplast
Mesto:
DEBRC
Adresa:
MESA RCI
Poštans ki broj:
15 214
Telefon:
517-010
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
214
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
D.O.O. BC GRADNJA
Mesto:
Bosanska Otoka
Adresa:
Otočkih heroja 15
Poštans ki broj:
77244
Telefon:
00387 37 477 105
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Bešić Dedo 00387 61 155 872, Fahira 00387 63 793 853
Tekući računi:
asfaltna baza
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
D.P. Kontakt
Mesto:
BOR
Adresa:
ul:Moše Pijade br.19
Poštans ki broj:
19 210
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DABOPROM
Mesto:
ČA Č A K
Adresa:
MILA IVKOVIĆA BR. 1
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032/25-425
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
PREDRAG DABOVIC
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DACA-PROM S.Z.R
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Petefi Šandora 194A
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021/504-793
Mobilni:
064/21-71-064
Telefax:
Kontak t:
VELJKOVIĆ ŽARKO
Tekući računi:
345-2086-43
PIB:
100732891
Matični broj:
Registarski broj:
215
Šifra delatnosti:
011311
Adresar
Naziv:
DADEX Doo
Mesto:
M.MITROVICA
Adresa:
KRIVAJA BB
Poštans ki broj:
22 202
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DAHOP UTVA doo
Mesto:
Aleksinacki Rudnik
Adresa:
Aleksinacki rudnik bb
Poštans ki broj:
18 226
Telefon:
018/88-20-61 Jana, 018/88-20-50 Angelina Bošković
Mobilni:
065/438-62-79 Angelina Bošk ović
Telefax:
Kontak t:
isporuka: naselje Alek sinački rudnik bb , 18226 Aleksinačk i Rudnik , Angelina Bošković
Tekući računi:
PIB:
104155912
Matični broj:
20102055
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DAILY EXPRESS
Mesto:
ZEMUN
Adresa:
PAZOVACKI PUT 14-16
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/331-33-33, 310-110, 018/205-440 call centar Niš, 018/205-450 call c entar Niš
Mobilni:
063 / 247 - 156 Zmaj, 063 / 275 - 389 Zoki, 063 / 247 - 652 Sloba, 063 / 273 - 758 Mladenovac
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DAIMLER CHRYSLER SCG AD
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Kružni Voždovački put br. 17
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mira
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
216
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DAIS d.o.o.
Mesto:
Beograd-Zemun
Adresa:
Krajišk a 71a lok.10
Poštans ki broj:
11080
Telefon:
011/26-19-200
Mobilni:
062/266-161 Uroš, 062/266-631
Telefax:
Kontak t:
Uroš Petković, upetkovic@opwmarket.com
Tekući računi:
PIB:
103793408
Naziv:
Matični broj:
20015772
Registarski broj:
DAK
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
6201
Novi Sad
Poštans ki broj:
021 641 48 18
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
DAK - GRADNJA DOO
Mesto:
Adresa:
DUNAVSKA BB
Poštans ki broj:
Telefon:
021/870-573
Šifra delatnosti:
BEOCIN
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
106060234
Matični broj:
20513896
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DAKS
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Janka Veselinović bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
320-973
45210
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100126558
Matični broj:
52217636
Registarski broj:
217
Šifra delatnosti:
51540
Adresar
Naziv:
DALEKS-VATA
Mesto:
Klenje
Adresa:
Ul. Milana Đakovića br.4
Poštans ki broj:
15 357
Telefon:
457-169
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mika Stojnić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
DAM 93 DOO
Mesto:
Adresa:
Suvobors ka 24
Poštans ki broj:
Telefon:
032 / 713 012, 032 / 713 049, 032 / 715 371 Proizvodnja
Šifra delatnosti:
Gornji Milanovac
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DAMA SERVICE d.o.o.
Mesto:
PANČEVO
Adresa:
Dositeja Obradovića br.2
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/355-477, 011/382-10-89 Dama toneri
Mobilni:
066/209-522 Jovanka
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
Dama toneri Beograd , Vojvode Brane 41, ulaz iz Banjske ulice
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DAMA TONERI D.O.O.
Mesto:
Šabac
Adresa:
Kralja Milana 9
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
341- 662
Mobilni:
061/6105549, 064/83-999-19 Vladimir
Telefax:
Kontak t:
Branislava, Vladimir
Tekući računi:
PIB:
105794384
Matični broj:
20463147
Registarski broj:
218
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DAMA TRADE
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
BRAĆE JERKOVIĆ 139
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
velja
Tekući računi:
PIB:
103066299
Naziv:
Matični broj:
17511793
Registarski broj:
DAMIS
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
63214
Šabac
Poštans ki broj:
Telefon:
343-196
Mobilni:
063/805-28-84
Telefax:
Kontak t:
Dragan Mirković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
DAMNJANOVIć
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
ŠABAC-POLIKEŠ
Poštans ki broj:
23 045, 28 980
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DANDY PRO
Mesto:
KUCURA
Adresa:
Ive Lole Ribara 154A
Poštans ki broj:
21466
Telefon:
021/727-041, 021/727-407
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100637048
Matični broj:
08342598
Registarski broj:
219
Šifra delatnosti:
51390
Adresar
Naziv:
DANEX
Adresa:
Mesto:
Čačak
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Radulović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DANEX-CO
Mesto:
LEŠNICA
Adresa:
26. septembara bb
Poštans ki broj:
15 307
Telefon:
841-244
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ćiraković Milorad,Milko
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
DANFOSS GREJANJE
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/209-85-64
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DANFOSS T rata
Mesto:
LJUBLJANA-Šentvid
Adresa:
Jožeta Jame 16
Poštans ki broj:
1210
Telefon:
993861 58 20-300, 993861 58 20-200, 011/313-06-20 lok.107
Mobilni:
9938641 274-490, 063/393-276 Vladimir Šuk ović
Telefax:
Kontak t:
Tanko Dušan, Šuković Vladimir
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
220
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DANICA
Mesto:
Adresa:
Čajetina
Poštans ki broj:
Telefon:
031 831 941
Mobilni:
063 620 255 Ćirović
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
DAVIDOVIć VUKAšIN
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
011 344 628 339 964
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DAVILE d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Dr. Milutina ivkovića 2A/29
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/369-22-94
Mobilni:
063/356 888 Milan Erčić Šabac
Telefax:
Kontak t:
Milan Erčić, Tanja Strugar
Tekući računi:
PIB:
100347922
Matični broj:
06302149
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DAYENS-ELECTRONIC /Dejan Dobrin
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Centar 1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dejan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
221
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DAČA IZ POŠT E
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Karađorđeva bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
21 200 , 23 199,
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
DAŠIĆ ZVONKO
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
024 36 151
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DBK Preduzeće za uvoz-izvoz
Mesto:
OBRENOVAC
Adresa:
M.Vukosavljevića 6/A
Poštans ki broj:
11 500
Telefon:
011/8721-930;8701-708
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Milovanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DCP HEMIGAL
Mesto:
Leskovac
Adresa:
ul. Tek stilna br.97
Poštans ki broj:
16 000
Telefon:
016/243-413, 016/255-144, 016/213-228, 016/254-758
Mobilni:
069/8910-412 Dragan Kuzmanović
Telefax:
Kontak t:
Sonja Savić, sasa@dcp-hemigal.rs
Tekući računi:
PIB:
100412047
Matični broj:
17017802
Registarski broj: 05817017802
222
Šifra delatnosti:
24520
Adresar
Naziv:
DDD Rudnici bakra i nemetala
Mesto:
BOR
Adresa:
KESTENOVA br.8
Poštans ki broj:
19 210
Telefon:
030/433-555
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
34-24 Mirko finansije
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
DDS PLAST
Mesto:
Adresa:
Branka Ćosića 6
Poštans ki broj:
Telefon:
022 / 322-508, 022/ 325 683 prodaja
Mobilni:
063/519-078 DRAGO JOVANOVIĆ
Šifra delatnosti:
Nova Pazova
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DDS T OURS VALJEVO
Mesto:
VALJEVO
Adresa:
Panticeva br.121
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014 20 795
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DE-ŽE-KOMERC
Mesto:
Mladenovac
Adresa:
ul:Kosmajsk a br.9
Poštans ki broj:
11 400
Telefon:
011/8231-046
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
223
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DEHAEL
Mesto:
Adresa:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
Telefon:
011/310-55-00, 322-216 pošta
Mobilni:
064/83-058-13 Marko, 064/83-058-17 Dejan
Telefax:
Kontak t:
pošiljalac Global-expres
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DEKOR
Mesto:
Sombor
Adresa:
ul.Valjevska br. 23
Poštans ki broj:
25 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Aleksandar Ćosović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DEKOR LUKS D.O.O.
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Dalmatinsk a br.43
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
370-641,370-262 Jova, 350-442 prodavnica Masarikova, 346-298 kuća, 370-454 Vesna, 351-153 Rade Kamiča
Mobilni:
063/800 18 05 Jova, 063/8535 035 Aca
Telefax:
Kontak t:
Aca Pantelić, Pera, Goran, dekorlukssabac@gmail.com
Tekući računi:
290-5656-53
PIB:
105371782
Matični broj:
20367610
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DEKOTEKS T RADE
Mesto:
Beograd
Adresa:
109.nova br.20,Nova Višnjica
Poštans ki broj:
11060
Telefon:
011/27 72 050, 011/29 70 328
Mobilni:
063 252 101 Dejan
Telefax:
Kontak t:
Dejan Kotlajić, magacin i kancelarije: Višnjičk a 84, Karaburma (8h), dekotekstrade@ptt.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
224
Šifra delatnosti:
52460
Adresar
Naziv:
DEKS
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Metalska br.52
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/277-33-19
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
DIHTOVANJE VRATA I PROZORA
Tekući računi:
PIB:
102565393
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DEL FUTURO
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
KARAĐORĐEVA 64
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
346-440
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
105246490
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DELEX KOMERC
Mesto:
Pančevo
Adresa:
Lenjinova br.14/3
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/353-459, 013/41-587
Mobilni:
064/1830047
Telefax:
Kontak t:
Dejan Lesk arovski
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DELFIN D.O.O.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Pere Velimirovića 30V
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/351-00-26
Mobilni:
063/23-77-50
Telefax:
Kontak t:
delfindd@eunet.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
225
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DELIŠES
Mesto:
Vladič in Han
Adresa:
Svetosavsk a br.78
Poštans ki broj:
17 510
Telefon:
017/473-958, 017/473-31, 017/472-598 Lep
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Stanković, Stojković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DELOIT TE
Mesto:
Beograd
Adresa:
MAKENZIJEVA 24
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/381-22-55 Aleksandar Suša
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DELOIT TE REVIZ IJA d.o.o.
Mesto:
LJUBLJANA-SLOVENIA
Adresa:
ul:Dunajska br.9
Poštans ki broj:
1000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ŽARKO RANKOV
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DELOIT TE&TOUCHE REVIZIJA d.o.o.
Mesto:
LJUBLJANA-SLOVENIA
Adresa:
Ul:Dunajska 9
Poštans ki broj:
1 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
226
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DELTA GENERALI OSIGURANJE
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
MILENTIJA POPOVIĆA 7b
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/201-27-32, 348-191
Mobilni:
064/86-36-503 Saša Obrenović, 063/808-2324 Peđa
Telefax:
Kontak t:
Saša Obrenović, osiguranje lica i imovine Šabac, Pedja, osiguranje vozila Šabac
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
DELTA AGRAR
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Novi Sad
Poštans ki broj:
021/4722-608
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Sonja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DELTA AUTOMOTO - HONDA
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Omladinskih Brigada 33A
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/20-109-26, 011/2010925
Mobilni:
062/294-872 Nevena Vujk ović
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104764599
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DELTA CODE DOO
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Milića Rakića 17
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2883-768
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
105352065
Matični broj:
Registarski broj:
227
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DELTA COMMERCE
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
28 303
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Saša, Boban
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
DELTA DART
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/489 71 36
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Branko Kuzmanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DELTA DMD
Mesto:
Beograd
Adresa:
Žorža Klemansoa 37
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/2070-167
Mobilni:
064 83 44 112 Darko, 064 83 44 121 Petar, 064 83 44 034 Stevica, 064 89 77 527 Zoran Đukić uvozni program
Telefax:
Kontak t:
Petar Turimandzovski, Stevic a Mijatović - regionalni menadžer, Zoran Đuk ić - prodaja Šabac, Mile Goranović -
Tekući računi:
radisapoznanovic@gmail.com
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DELTA FILTER
Mesto:
ARILJE
Adresa:
VIKTORA ZEVNIKA 1
Poštans ki broj:
31 230
Telefon:
031/892-804, 031/892-805
Mobilni:
069/304-555-4 Miljana
Telefax:
Kontak t:
MILJANA AĆIMOVIĆ
Tekući računi:
205-100377-45, 160-218185-77
PIB:
104122762
Matični broj:
20083808
Registarski broj: 6104017439
228
Šifra delatnosti:
34300
Adresar
Naziv:
DELTA HEM D.O.O.
Mesto:
Šabac
Adresa:
Tiršov venac bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
350-635
Mobilni:
065 / 321 32 55 Zoran, 065 / 50 20 009
Telefax:
Kontak t:
deltahemdoo@gmail.com, Zoran Zdravković
Tekući računi:
PIB:
104654690
Matični broj:
20208368
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DELTA INŽENJERING doo
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Pariska 13
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 / 32 - 82 - 382, 011 / 39 - 76 944, 011 / 24 - 67 - 059
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
DRAGOLJUB KOS, Branko Grbić , direktor
Tekući računi:
PIB:
100062229
Naziv:
Matični broj:
17085123
Registarski broj:
DELTA M
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
011 20 70 100, 011 20 70 181 Nenad Šabac
Mobilni:
064 83 44 123 Nenad
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
DELTA MATIK
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Niš
Poštans ki broj:
014/40-260, 014/694-000
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
229
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DELTA MC d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Resavska br.18
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 / 3231 416 Slaviša Milošević, 011 / 3230 987, 011 / 2751 160 magacin, 024 / 546 221 Miloš Mioković
Mobilni:
065 / 249 15 15, 065 / 364 31 20 Dragan Stanković
Telefax:
Kontak t:
Dragan Stanković direk tor
Tekući računi:
slavisa.milosevic@deltamc.rs
PIB:
100279627
Matični broj:
07630140
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DELTA PLAST PILE
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
Voćnjak bb
Poštans ki broj:
15300
Telefon:
868-444
Mobilni:
064/350-99-82, 063/811-66-53
Telefax:
Kontak t:
Radomir Đurić
Tekući računi:
deltaplastpile@gmail.com
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
DELTA TEC
Adresa:
Telefon:
011/3549-429
Mobilni:
063/228-041
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
Telefax:
Kontak t:
Joksimović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DELTA TERM D.O.O.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Novopazarsk a br.12
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/7440-705, 011/6457-722, 011/3089-135
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
office@deltaterm.com
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
230
Šifra delatnosti:
35420
Adresar
Naziv:
DELTA-BANKA-INTESA BANK
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
344 889
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Aca Tršić, Tasić Petar
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DEMAX
Mesto:
Beograd
Adresa:
Bulevar Vojvode Mišiće 39/A,IV sprat
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2652-887, 011/2650-999, 011/2652-562
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Branko Talić, Milan Drobnjak prodaja, preko puta Sajma,ulaz do TV Avala,zgrada Tehnopromet(magacin iza zg
Tekući računi:
PIB:
101012958
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
DEMETRA LANCI D.O.O.
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Stara Pazova
Poštans ki broj:
022/311-133
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DEMI-BOS
Mesto:
Podgorica
Adresa:
Aerodromsk a br.15/65
Poštans ki broj:
81 000
Telefon:
00 382 20/651-630
Mobilni:
00382 67/264-167 Bojan, 00382 69 013-728, 00382 69 014-497 Milenko Komarica
Telefax:
Kontak t:
G-din Komarica Bojan
Tekući računi:
PIB:
02133342
Matični broj:
Registarski broj:
231
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DEMO PRINT
Mesto:
Šabac
Adresa:
Cara Dušana 1/4
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
343-532, 304-630
Mobilni:
063/227-674, 063/551-103 Aca, 063/551101 Katarina, 060/3692588 Nataša
Telefax:
Kontak t:
Goran Vujadinović, Nataša, Kać a
Tekući računi:
160-6463-87 Delta banka
PIB:
100082328
Matični broj:
066846394
Registarski broj: 09906846394
Šifra delatnosti:
Naziv:
DEMO PRINT 95 d.o.o.
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
JARAČKIH ŽRTAVA 22/11
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
300-230, 300-231
Mobilni:
063/551-751 Saša Marković
22220
Telefax:
Kontak t:
Ljilja
Tekući računi:
PIB:
103809880
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DENIKOMERC d.o.o.
Mesto:
NIŠ
Adresa:
ul:Miljkovačka 1
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101531665
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
DENTAL-MEDICAL
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
024/554 927, 011/24 35 356
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Rapija Laura
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
232
Šifra delatnosti:
22220
Adresar
Naziv:
DERBY TRADE d.o.o.
Mesto:
Brč ko , Distrikt BiH
Adresa:
Ul. Jovana Dučića br.1
Poštans ki broj:
76100
Telefon:
00 387 49 490 960, 00 387 49 490 962
Mobilni:
00 387 61 154 362
Telefax:
Kontak t:
Dalibor Kompar, direktor Z dravko Marinčić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
DERMA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/2624-040, 011/2621-842
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
DERMOCENTAR
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
360 222, 360 220
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Slađa Aleksić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DESING
Mesto:
Beograd
Adresa:
Narodnog fronta br. 20
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/361-9634
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
233
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DETA
Mesto:
Ruma
Adresa:
Vladimira Nazora bb
Poštans ki broj:
22 000
Telefon:
022 / 430 491
Mobilni:
063 227 568 Dušanka
Telefax:
Kontak t:
Dušanka, office@deta.rs
Tekući računi:
PIB:
101338730
Matični broj:
08359318
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DETO
Mesto:
PANČEVO
Adresa:
Primorska 59
Poštans ki broj:
26000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
preduzeće za grafičku delatnost
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
DEUS
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Valjevo
Poštans ki broj:
14 000
014/226-627, 014/220-572
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran Obradović
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
DEUS COM
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
NIKŠIĆ
Poštans ki broj:
83 000
083/251-844, 083/251-200, 083/251-845
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
BLAŽO PEROVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
234
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DEVA - ŠPED
Mesto:
PRIJEPOLJE
Adresa:
Zgrada Carine,Kolovrat
Poštans ki broj:
31300
Telefon:
033 / 780 428
Mobilni:
064/2580240, 063/7643517
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102885730
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DEVIX
Mesto:
Lazarevac
Adresa:
ul. Dimitrija Tucovića 30
Poštans ki broj:
11 550
Telefon:
011/81-61-778, 011/81-61-788
Mobilni:
063/239 415
Telefax:
Kontak t:
Vitomir Dimitrijević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DEVIZNI INSPEKTORAT
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Kneza Miloša br.20
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vasil Milanov
Tekući računi:
lok,249
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DEXINEL filteri
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Nikole Dobrovića 12
Poštans ki broj:
11077
Telefon:
011/216-95-54, 011/228-25-54
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
office@dexinel.com
101045951
Matični broj:
20080027
Registarski broj:
235
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
DEČJE SRCE
Mesto:
Beograd
Adresa:
Venizelosova br. 31
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3349-623
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ana Spasić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
DHL FREIGHT
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Krnješevci
Poštans ki broj:
22 314
022/366-720,-721,-726, 022/366-722 Snežana Avramović uvozno carinjenje , 022/366-716 Suzana Anetić disp
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DHL INTERNATIONAL BEOGRAD d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Jurija Gagarina 36v
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/216-88-55, 011/310 55 -85, -82, -86 služba carinjenja, 011/310 55 00 call centar, lok .183 Dragana Milošev
Mobilni:
060/830 58 90 Dragana Milošević, 060/830 56 06 Nataša Utržan
Telefax:
Kontak t:
Jelena Marković - carinjenje, Tamara Ćujić - call centar, Nataša Utržan
Tekući računi:
PIB:
1000779
Matični broj:
07773587
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DHL International Beograd
Mesto:
KRNJEŠEVCI
Adresa:
Nova industrijska zona bb.
Poštans ki broj:
22 314
Telefon:
022/366-722, 022/366-700
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Snežana Avramović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
236
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DIA AGENT
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Beograd
Poštans ki broj:
011 397 39 39
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ćirković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
DIA CBN
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/2464 689, 011/2469 685, 011/2465 624
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dir. Dragan, Zorica, magacin Ul. Dragice Končar br. 8,Voždovac
Tekući računi:
260-0046010001533-25
PIB:
100164112
Matični broj:
07779305
Registarski broj: 01907779305
Šifra delatnosti:
51700
Naziv:
DIA ELIT
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul:Snežane Hrepevnik br.36
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3283 219, 011/3283 546 Nenad Apostolović, 011/2686 363 magacin Dragutin, dia-elit@beocity.net
Mobilni:
063/274-187 Saša
Telefax:
Kontak t:
Saša Dimitrijević, Joca Dimitrijević, magacin,Bara Venecija,Braće Krsmanovića bb,iza hotela BRISTOL,iza Las
Tekući računi:
325 3389 41
PIB:
100167880
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DIAMOND
Mesto:
Kragujevac
Adresa:
ul.Solinska br.21
Poštans ki broj:
34 000
Telefon:
034/344-313
Mobilni:
064/391-64-80 Boban
51560
Telefax:
Kontak t:
Slobodan Jovanović
Tekući računi:
PIB:
101578062
Matični broj:
07849575
Registarski broj:
237
Šifra delatnosti:
21250
Adresar
Naziv:
DIANA
Mesto:
Stara Pazova
Adresa:
Kamenjareva bb.
Poštans ki broj:
22 300
Telefon:
022/310-670:312-632
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ana Stojaković:nabavka(
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DIANEX d.o.o.
Mesto:
Beograd- Ovča
Adresa:
1. maj 8
Poštans ki broj:
11212
Telefon:
011/2731-370
Mobilni:
065/731-37-00
Telefax:
Kontak t:
Trajan Septeu
Tekući računi:
www.dianex.net, e-mail : info@dianex.net
PIB:
100213284
Matični broj:
06300294
Registarski broj: 01506300294
Šifra delatnosti:
Naziv:
DIATOM
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Pariske komune br.28
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/443-314
Mobilni:
063 865 50 65
Telefax:
Kontak t:
Bandić Tomislav
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DIAWIN d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Koste Jovanović 83/4
Poštans ki broj:
11 040
Telefon:
011 / 2472-900, 011 / 2492-680, 022 / 351-239
Mobilni:
063/213 473 Milorad Milojević
Telefax:
Kontak t:
Electroabrasive - borkarbidne paste, Mile Milojević
Tekući računi:
PIB:
100372747
Matični broj:
Registarski broj:
238
Šifra delatnosti:
25220
Adresar
Naziv:
DIFOL D.O.O.
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Proletersk e Solidarnosti 19 lok.77
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/31-30-194, 011/31-30-195, 011/311-45-65
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100099122
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DIHTUNG
Mesto:
Mladenovac
Adresa:
ul.Obilićeva br.9
Poštans ki broj:
11 400
Telefon:
011/8237-834
Mobilni:
064/22-17-421
Telefax:
Kontak t:
Jovanović Miroslav
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
DIJ AGONALA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
S K O P LJ E
Poštans ki broj:
9938991/80-280;225-328
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ĐOKO ČAVDAROV ;MARIO
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DIJ AMANT AD
Mesto:
ZRENJANIN
Adresa:
TEMIŠVARSKI DRUM 14
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/544-539 centr.546-310, 023/551-263, -305 finansije, 023/551-438 Ivana Petković, 023/551-442 Marijana B
Mobilni:
065/55-92-100 Marijana, 065/50 63 588 Ivana Petković, 065/506-35-10 Mirazović, 065/550-22-16 Srdjan Ćuk
Telefax:
Kontak t:
SUDARSKI DUŠKO, Finan. Mila i Ljilja, Ivana Petk ović - nabavka
Tekući računi:
Ivanka Fa 522-615 z
PIB:
100655247
Matični broj:
Registarski broj:
239
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DIJ AMANT BANKA AD
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
PC Mala Varoš Žitni trg bb
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DIKOM
Mesto:
šABAC
Adresa:
Masarik ova br.77
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
325-754
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Ivković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DIMAS Inženjering doo
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Dugo Polje br.2
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3908-054
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
DIME
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
031/21-275;48-772
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
POPOVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
240
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DIMER D.O.O.
Mesto:
LITIJA,SLOVENIJA
Adresa:
BRODARSKA ULICA 14
Poštans ki broj:
1 270
Telefon:
00 386 1 620-08-01, 00 386 1 620-56-42 Karel, 00 420 577 224 343, 00 420 577 224 063
Mobilni:
00 386 41 686-546 Bozidar Likar, 00 386 41 729 722 Karol, 00 386 40 853 185 Simona, 00 386 40 805 899 Vla
Telefax:
Kontak t:
PE Grosuplje , Cesta Toneta Kralja 10, 1290 Grosuplje , SIMONA PEKOLJ, k omerc ijala
Tekući računi:
drago.godnjavec@dimer.si, pavel.kratochvil@dimer.cz
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DINAMIC PRODUCTS
Mesto:
Jajinci, Beograd
Adresa:
Milutina Miljković 8b
Poštans ki broj:
11 222
Telefon:
011 394 13 15, 011 394 00 67
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PURPENA - SPREJ
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DINAMIK ŠPED
Mesto:
Sremska Mitrovica
Adresa:
Jarački put bb.
Poštans ki broj:
22 000
Telefon:
022/626-023
Mobilni:
063/8313032, 064/2114505
Telefax:
Kontak t:
ANA MANDIĆ, MIĆA MANDIĆ
Tekući računi:
PIB:
100789751
Matični broj:
08725039
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DINARA PROMET
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
ul:LUKE STEVIĆ br.12
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
241
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DING LTD
Mesto:
OBRENOVAC
Adresa:
VOJVODE MIŠIĆA 186
Poštans ki broj:
11500
Telefon:
011/87-22-089
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
RISTIĆ GORDANA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DINOS DVS
Mesto:
RUMENKA
Adresa:
Mihajla Pupina br. 4
Poštans ki broj:
21 201
Telefon:
021/547-523, 021/547-507
Mobilni:
063/8054-530
Telefax:
Kontak t:
Stevanović Des imir, pucval
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
DINOVSKI
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
SKOPLJE
Poštans ki broj:
9938991 361 122lok 21-90,lok 21-
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran Dinovski
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DION
Mesto:
Nova Pazova
Adresa:
Ul. Despota S.Lazarevića 82
Poštans ki broj:
22 330
Telefon:
022/333-301; 333-302
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
242
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DION
Mesto:
Adresa:
Prnjavor
Poštans ki broj:
Telefon:
99 387 51 665 425
Mobilni:
99 387 65 606 153
Telefax:
Kontak t:
G-đa Snežana Stanić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DIPKOM
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Narodnog fronta 73/I
Poštans ki broj:
21102
Telefon:
021/469-629, 021/466-376
Mobilni:
063/432-141
Telefax:
Kontak t:
Miroslav Mark ović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DIRA-T Medvode
Mesto:
Medvode - Slovenija
Adresa:
Iztok ova 7
Poštans ki broj:
1 215
Telefon:
993861 361-84-30
Mobilni:
99386 41 742-818
Telefax:
Kontak t:
Janez Tičar
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE MET ALE
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul.Mike Alasa br.14 P.fah 384
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/32 82 736 centrala, 01120 24 450 sekretarica direk tora, 011 / 20 24 463 Dragan Nikolić, lok.419 Dobrila - p
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zelenika Slobodan ( mere za dužinu ), Dragan Nikolić ( areometri )
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
243
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DIREKCIJA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZRAVSTVO Mesto:
Adresa:
Telefon:
Poštans ki broj:
PODGORICA
81 000
081/51-066
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g.JAKŠIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DIREKCIJA ZA EKSPRES USLUGE
Mesto:
Beograd
Adresa:
Takovska br. 2
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Brankica Tubić
Tekući računi:
200-2184220102000-29
PIB:
100002803
Matični broj:
741429
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DIREKCIJA ĐERDAPA
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:Pop Stojanova 2A
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
DIS
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Smederevska Palanka
Poštans ki broj:
026/330-115, 026/330-116
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Marin,Vesna
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
244
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DISK-OM D.O.O.
Mesto:
BEOGRAD,Vračar
Adresa:
Mate Vidaković 26
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 24 54 197, 011 24 58 165
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mirko Obradović
Tekući računi:
PIB:
101368688
Matični broj:
7887426
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DISPOL-KOMERC
Mesto:
BELA ZEMLJA
Adresa:
KAČER-UŽICE
Poštans ki broj:
31 311
Telefon:
031/571-920
26820
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Brk ović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
DIT
Mesto:
Adresa:
ul. Voje Ivanović br.31
Poštans ki broj:
Telefon:
99387 35 225-707, 99387 35 314-440, 99387 35 314-441
Mobilni:
061/193-683
Šifra delatnosti:
Tuzla
Telefax:
Kontak t:
ing.Divović Vlado
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DIT-MES
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
Bakal Milosava 38
Poštans ki broj:
15300
Telefon:
872-719
Mobilni:
064/350-99-82
Telefax:
Kontak t:
ĐURIĆ
Tekući računi:
PIB:
101199343
Matični broj:
17216988
Registarski broj:
245
Šifra delatnosti:
140930
Adresar
Naziv:
DITI
Mesto:
PALIĆ
Adresa:
ul:Adi Endre br.9
Poštans ki broj:
24 413
Telefon:
024/753-056
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DIV
Mesto:
Šabac
Adresa:
Jovana Dučića br. 45
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
335 842, 335 850
Mobilni:
063/225-651 Radovanović Zoran
Telefax:
Kontak t:
Vera Radovanović, Zoran Radovanović, Jelena - prodaja, od autobuske k a Letnjikovcu,zadnja ulica desno
Tekući računi:
PIB:
100081155
Matični broj:
06106455
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DIV PAPIR
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul:Jevrejska 17
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DIV TRADES doo
Mesto:
ČELAREVO
Adresa:
Milana Atlagića 5
Poštans ki broj:
21 413
Telefon:
021/60-48-823
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
246
Šifra delatnosti:
51470
Adresar
Naziv:
DIV-TRADES
Mesto:
B.Palanka
Adresa:
Novosadski put bb
Poštans ki broj:
21 400
Telefon:
021/754-133
Mobilni:
063/742-64-39
Telefax:
Kontak t:
Nada Rakić - prodaja, Direktor - Zoran
Tekući računi:
PIB:
100751610
Naziv:
Matični broj:
08631000
Registarski broj:
DIVI
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Užice
Poštans ki broj:
031/831 613, 031/ 832 019
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milanko
Tekući računi:
sve vrste čaša
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DIZEL M S.T.R. Jelica Kostić
Mesto:
LESKOVAC
Adresa:
Solunskih Ratnika A2-I/4
Poštans ki broj:
16000
Telefon:
016/283-343
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100539363
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DKL COMPANY
Mesto:
Leskovac
Adresa:
ul.Laze Kostića br.34
Poštans ki broj:
16 000
Telefon:
016 458 967
Mobilni:
064 128 12 48
Telefax:
Kontak t:
Kostić
Tekući računi:
PIB:
104934881
Matični broj:
Registarski broj:
247
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DKM VOLVO AUTOSERVIS
Mesto:
Šabac
Adresa:
Nebojše Jerković 20
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
324-412, 348-412, 344-020
Mobilni:
063/397-311
Telefax:
Kontak t:
Dragan Krsmanović
Tekući računi:
115-6609-25
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DM Autoservis
Mesto:
Pančevo
Adresa:
ul: L.Ribara br.4
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/348-668
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Dule
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DM Autoservis
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
ul:Nebojše Jerković 20
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344-020
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
DM NIVETA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Bački Brestovac
Poštans ki broj:
25 242
025/881-300, 025/881-411, 025/882-717
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ana@dmniveta.com
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
248
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DM VASILIJEVIĆ D.O.O.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Autoput Niš-Beograd 27a
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
Mobilni:
063 / 300 137 Žarko Vasilijević
Telefax:
Kontak t:
office@dmvasilijevic .com
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DMN-UNION
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Bulevar Lenjina 10D VP69
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/711-8414
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milan Prelovac
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DMW
Mesto:
Ruma
Adresa:
UL:VLADIMIRA NAZORA 69
Poštans ki broj:
22 400
Telefon:
022/425-925
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DMW
Mesto:
Jagodina
Adresa:
Emila Cvetkovića bb
Poštans ki broj:
35 000
Telefon:
035/244-022, 035/243-022
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101320692
Matični broj:
06490905
Registarski broj:
249
Šifra delatnosti:
4649
Adresar
Naziv:
DN SANI
Mesto:
Adresa:
Telefon:
LAPOVO
Poštans ki broj:
034/851-554
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
DOM SINDIKATA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/ 32 32 931 centrala, 011/ 32 35 466 prodaja DVD
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DOM ZDRAVLJA IVANJICA
Mesto:
IVANJICA
Adresa:
n/r g.DULE
Poštans ki broj:
32 250
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DOM ZDRAVLJA OBRENOVAC
Mesto:
OBRENOVAC
Adresa:
Vojvode Mišića 231
Poštans ki broj:
11500
Telefon:
011/35-34-918 nabavka
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
250
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DOM ZDRAVLJA Sabac
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Popa Karana br.2
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
343-373, 363-415, 363-611
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Funkcionalna dijagnostika-sestra Milanka, Dr Mile Gajić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DOMI-TAPE - selotej
Mesto:
šI D
Adresa:
Pinkijev trg 4
Poštans ki broj:
22 24
Telefon:
022 710 518; 063 541 685
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
selotejp,krep traka, ading i fax rolne
Tekući računi:
46410-601-1-3054913
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DOMING D.O.O.
Mesto:
Železnik-Beograd
Adresa:
Vodovodska 164 E
Poštans ki broj:
11250
Telefon:
011 25 70 555, 011 25 80 100, 022 80 230 Šimanovci, 011 25 70 444, 015 / 77 60 300, 776 0 300
Mobilni:
064/849-26-67 Jasmina Miladinović, 064 / 849 27 06 Željk o Damnjanović , Šabac
Telefax:
Kontak t:
magacin Šimanovci, Golubinačka bb, Jasmina Miladinović prodaja, zeljko.damjanovic@doming.rs, Željko Dam
Tekući računi:
zeljko.damjanovic@doming.rs
PIB:
101011901
Matični broj:
07980043
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DOMINGO
Mesto:
Čačak
Adresa:
ul:Ulic a 49 br.2
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032/32-101
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Aca Zimonjić 063/600-589
Tekući računi:
41300-601-2-17452
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
251
Šifra delatnosti:
4674
Adresar
Naziv:
DOMINION VALVES
Mesto:
Beograd
Adresa:
Dobračina 55
Poštans ki broj:
11 158
Telefon:
011/33-44-938, 011/29-20-361
Mobilni:
064/164-92-36 Ivan
Telefax:
Kontak t:
Ivan Dragović, OTANJAC Dragan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DOMINO DIZAJN Viktor Obradović
Mesto:
NIS
Adresa:
Miladina Popovića 41
Poštans ki broj:
18000
Telefon:
018/551-027
Mobilni:
062/551-027
Telefax:
Kontak t:
Viktor Obradović
Tekući računi:
PIB:
100706439
Matični broj:
518123955
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DONAU LAB BELGRADE
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Proleterske Solidarnsti 32/5
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/212-93-93
Mobilni:
063/451-275, 063/777-04-11
36120
Telefax:
Kontak t:
Leposava Radonjić, Radmila Hrkalović, istočni ulaz u Arenu, rada@donaulab.com, leposava@donaulab.rs
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
DONCAFE
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
341-118, 011/2075-134, 011/2075126
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Šimon
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
252
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DONICO d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Ustanička 17a
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 344 17 38, 011 344 19 01, 011 241 05 32
Mobilni:
064 27 01 090, 063 77 57 279
Telefax:
Kontak t:
Đokić Radovan
Tekući računi:
PIB:
100373024
Matični broj:
17094793
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DONIT COMMERCE
Mesto:
ZEMUN
Adresa:
BULEVAR NIKOLE TESLE br.3
Poštans ki broj:
11 181
Telefon:
011/31-907-53
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Merima Levaja, ZORAN
Tekući računi:
40801 601 9 300375
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DONIT TESNILA
Mesto:
Zagreb
Adresa:
Pešćanska br. 170
Poštans ki broj:
10 000
Telefon:
00 385 1 3818 109, 00 385 1 3818 110
Mobilni:
00 385 98 246-865 Butković, 00 385 98 1809850 Bujanović
Telefax:
Kontak t:
Marica, Dir. Zvonimir Butković, roba u motel "Plitvice" - kafe bar A - južna strana prema Karlovcu, ili recepcija
Tekući računi:
2360000-1101285389, donit.tesnila@hi.t-com.hr
PIB:
Matični broj:
3788091
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DONIT TESNIT
Mesto:
Krapina/Hrvatska
Adresa:
K-Z Slobodna zona,F.Galoviča15
Poštans ki broj:
49 000
Telefon:
99 385 49 370 550
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Davor
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
253
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DONIT TESNIT d.o.o.
Mesto:
Medvode R.Slovenija
Adresa:
Cesta komandanta Staneta 38
Poštans ki broj:
1215
Telefon:
003861/582-33-10 Vesna, 003861/582-33-07 Lidija Praprotnik , 003861/582-32-00 centrala, 003861/582-33-13
Mobilni:
00386 41 686-546 Likar, 00386 41 670-284 Žabkar, 00386 41 739-781 Berločnik, 00386 41 698-493 Janez, 00
Telefax:
Kontak t:
Zdenka Kleindens, Milena Pandilovska, Majcen Ros, Irina Robida, Danica Višnar, Vesna Lazarević, Mojca Rus
Tekući računi:
FCA- mesto utovara (kada mi plaćamo), DAP Šabac (kada oni plaćaju), Reno Laguna LJX2-24M registracija a
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DONIT TESNIT d.o.o. PE TESNILA
Mesto:
Trebnje - Slovenija
Adresa:
Paradiž br. 4
Poštans ki broj:
8210
Telefon:
00 386 73 0 44 920 Jasmina, 00 386 8 20 55 036 Pintarič Jože, 00 386 8 20 55 034, 00 386 8 20 55 030 , 00 3
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Karol Uhan;Dolenjska ulic a 13 8210 Trebnje, Jas mina Prelogar, Pero i Janez, direktor.ZVONE HROVAT
Tekući računi:
jasmina.prelogar@donittesnit.si, karol.uhan@donittesnit.si
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DOO DRAFT
Mesto:
Debeljača
Adresa:
Svetozara Markovića 6 a
Poštans ki broj:
15214
Telefon:
013 / 664 005
Mobilni:
063 / 646 194
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
DOŠEN
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
ŠABAC
Poštans ki broj:
15 000
370 - 280 ,341-101 kuća
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Đorđe Došen
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
254
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DP ZLATAR-GUMARA
Mesto:
Nova Varoš-Bistrica
Adresa:
ul:Trg Vojvode Bojović 4A
Poštans ki broj:
31320
Telefon:
033/61-319;dir.61-820;p.63-862 nab.63-290
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
cent.61-941
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DRAGAN SRNIĆ DP
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Vojvode Janka Stojićević 3
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
centrala 326 322; 345 087; 324 211, 326 930 - veleprodaja, 334 612 Saška
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milko Đerić 063 85 68 064
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DRAGER TEHNIKA d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul. Danijelova br. 12-16
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/3911-222
Mobilni:
063/860-53-70, 063 / 107 48 06 Boris Levačić
Telefax:
Kontak t:
Miloš Koljenšić, Boris Levačić
Tekući računi:
265-1100310000382-67, boris.levacic@drager.com
PIB:
100345259
Matični broj:
7528574
Registarski broj: 02007528574
Naziv:
DRAGON ELECTRONIC doo
Mesto:
Adresa:
Ive Andrića 130/1
Poštans ki broj:
Telefon:
036/374-090
Šifra delatnosti:
51700
KRALJEVO
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
205-103399-97
103121008
Matični broj:
17525816
Registarski broj:
255
Šifra delatnosti:
31622
Adresar
Naziv:
DRENIK ND
Mesto:
Beograd
Adresa:
Pančevački put br.69
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 / 33 18 093
Mobilni:
Marija Đurić
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DRINA S.T.R Lukić Stanoje
Mesto:
Šabac
Adresa:
Masarik ova 41
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
350-476
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100126531
Matični broj:
52159873
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DRINA-COOP
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
ul:HAJDUK VELJKOVA 11
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/20-432;20-658;20-278
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
VLADAN RADOJČIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DRINA-METAL
Mesto:
Ljubovija
Adresa:
Zvornički put bb
Poštans ki broj:
15 320
Telefon:
661-788;661-724
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
256
Šifra delatnosti:
52480
Adresar
Naziv:
DRUŠTVENO PREDUZEĆE
Adresa:
Telefon:
Mesto:
UŽICE
Poštans ki broj:
31 000
031/41-981;41-982
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
TOTOVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
DRVOFORM
Adresa:
Telefon:
438-041, 325-215
Mobilni:
064/1589871
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
Telefax:
Kontak t:
Brana Đukanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
DRVOPLAST
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Kraljevo
Poštans ki broj:
36 000
036/822-200, 036/822-864
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DSP CHROMATOGRAPHY
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Ul.Milutina Milankovića 120g
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/41-47-020 Slađana - prodaja
Mobilni:
063/383-232 kancelarija, 063/211-070 Milica
Telefax:
Kontak t:
Darko Stevanov-Pavlović, Smiljana Bulajić, Milica Marić, Katarina, prek oputa Studentsk og grada-Tošin bunar,
Tekući računi:
275-2211728081106-11
PIB:
100135044
Matični broj:
6767567
Registarski broj: 01306767567
257
Šifra delatnosti:
72500
Adresar
Naziv:
DSV SRBIJA d.o.o.
Mesto:
DOBANOVCI
Adresa:
Marsala Tita 206
Poštans ki broj:
11 272
Telefon:
011/8468-405, 011/2676-396 Marina, 011/2676-793
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100222997
Naziv:
Matični broj:
17339354
Registarski broj:
DSV-T ANSPORT š pedicija
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
ŠKOFI LOKA
Poštans ki broj:
99386 4 502-11-69 Dušan Jurković
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DU-JU
Mesto:
KRAGUJEVAC
Adresa:
KARAĐORĐEVA 28
Poštans ki broj:
34 000
Telefon:
034/368-972
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Manojlović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DUALŠPED
Mesto:
JAGODINA
Adresa:
RESTORAN
Poštans ki broj:
35 000
Telefon:
035 23 33 99
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
258
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DUBRAVA VNV SZR
Mesto:
Inđija
Adresa:
ul. B.Radič evića br.46
Poštans ki broj:
22 320
Telefon:
022/556-382, 022/561-338
Mobilni:
063/535-074, 063/751-45-83 Vera
Telefax:
Kontak t:
Vera Stojanović, dubravavnv@hotmail.com
Tekući računi:
PIB:
105064915
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
DUGA
Mesto:
Adresa:
Vese Isailović br.35
Poštans ki broj:
Telefon:
411-645, 411-646
Šifra delatnosti:
Petlovača
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Joca Samardžija, Zoran
Tekući računi:
PIB:
100187042
Matični broj:
7374275
Registarski broj: 09907374275
Šifra delatnosti:
Naziv:
DUGA EL doo
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Industrijsk a zona Nova 9
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
351-223 Dule i Vesna, 346-297 Milutin
Mobilni:
063/312-077
060211
Telefax:
Kontak t:
priprema@dugael.rs
Tekući računi:
PIB:
106053649
Matični broj:
20521503
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
4321
Naziv:
DUGA AD
Mesto:
Beograd
Adresa:
Viline vode br. 6
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 / 339 23 59 centrala, 011/321 17 19 prodaja, 011/321 72 55 prod.smola, 011/321 74 92 prod.smola, 011 / 3
Mobilni:
064/117 2887 Milenko, 063/716 857 Neša
Telefax:
Kontak t:
Dragana Brk ljač , Milenko Pavlović-smole, Nikolić Dragiša, belink a paste, Branko Đurašinović - boje
Tekući računi:
Ivan Cenić-šef
PIB:
Matični broj:
321 71 79prodaja321
Registarski
71 79prod
broj:
259
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DUGA PLUS
Mesto:
Adresa:
Šabac
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
064/80 99 509
Telefax:
Kontak t:
Rade Petrović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DUKAT
Mesto:
ZRENJANIN
Adresa:
P.Draps ina br.1a
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/45-257;44-406;48-759
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Todorovic Novica;dr.Milorad Tešić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DUMAČA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Obrenovački put bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
322-645, 326-131, 326-711Ž.Gordanić, 324-089 Galić, 352-546
Mobilni:
064/816-41-00 Galić
Telefax:
Kontak t:
Boban Lukić, Branka-finans ije, Milijana, Gordanić Živko
Tekući računi:
160-177336-16
PIB:
100110684
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DUNAV PLAST
Mesto:
Inđija
Adresa:
Ace Marovića bb
Poštans ki broj:
22320
Telefon:
022/557-210, 022/557-610, 022/557-510
45230
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragana Džakula, Milan Džakula, office@dunavplast.c om
Tekući računi:
PIB:
100702441
Matični broj:
51523652
Registarski broj: 2121208957880022 Šifra delatnosti:
260
3250
Adresar
Naziv:
DUNAV-PLAST
Mesto:
ZRENJANIN
Adresa:
KARAĐORĐEV TRG 8
Poštans ki broj:
23000
Telefon:
023/561-647 MILENA
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
103007272
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DUNAV-PROMET
Mesto:
VALJEVO
Adresa:
ul:Karađorđeva br.48A
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DUNEX
Mesto:
Beograd - Borča
Adresa:
Bosanska br.11
Poštans ki broj:
11 211
Telefon:
011 27 15 100, 011 27 15 900
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100256462
Matični broj:
06894062
Registarski broj: 015068946062
Šifra delatnosti:
Naziv:
DUNJA KARTON
Mesto:
Šabac
Adresa:
Vojvode Putnika 6
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
344-723, 351-200
Mobilni:
063/284-422
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100112761
Matični broj:
17031451
Registarski broj:
261
Šifra delatnosti:
4674
Adresar
Naziv:
DURAL
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
HILANDARSKA 3
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3220-599, 011/3229-397
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ivana
Tekući računi:
PIB:
100121272
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DUVAN
Mesto:
LJUBOVIJA
Adresa:
INDUSTRIJSKA ZONA BB
Poštans ki broj:
15 320
Telefon:
61-801;61-555;61-401
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Božidar Sekulović;Živković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DUVAN KOMERC
Mesto:
STARA PAZOVA
Adresa:
KARAĐORĐEVA 24
Poštans ki broj:
22 300
Telefon:
063/561-815
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DUVAN-PROMET
Mesto:
KRAGUJEVAC
Adresa:
Ul. Brank a Radičevića br.11
Poštans ki broj:
34 034
Telefon:
034/331-613
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Veliša i Zlata
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
262
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DUVANSKA INDUSTRIJA
Mesto:
SENTA
Adresa:
SUBOTIČKI DRUM 17
Poštans ki broj:
24 400
Telefon:
024/812-764
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
BICOK GEZA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
DUVANSKA INDUSTRIJA
Adresa:
Šifra delatnosti:
Mesto:
VRANJE
Poštans ki broj:
17 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Velinović Dragutin
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DUVANSKI KOMBINAT
Mesto:
PODGORICA
Adresa:
ul:Kruševac bb.
Poštans ki broj:
81 000
Telefon:
081/44-164 43-105
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Boža Radović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DUĆAN MALI (INTRADE)
Mesto:
Bač
Adresa:
Bačka tvrđava br. 11
Poštans ki broj:
21 420
Telefon:
021 771 062, 021 770 203 kuća
Mobilni:
063/ 89 19 859
Telefax:
Kontak t:
Anušić
Tekući računi:
340-26896-43
PIB:
102889329
Matični broj:
55422249
Registarski broj: 6220404435
263
Šifra delatnosti:
52110
Adresar
Naziv:
DUŠAN PETRONIJEVIĆ
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Kruševac
Poštans ki broj:
37 000
037/428-556
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Slađana, Zoran Čolić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
DUŠAN SILNI
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Stupcevici
Poštans ki broj:
31 236
031/899-018
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
DVA BORA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
375 027
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Brana
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DWAT Doo Export-import
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul:M.Dimitrijevića br.46
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
264
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Danko SZTR
Mesto:
Zemun
Adresa:
Batajnički put 1
Poštans ki broj:
11070
Telefon:
011/316-50-98
Mobilni:
063/300-747
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100203170
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Destilacija
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Teslić R.Srpska
Poštans ki broj:
99 387 53 431 300 prodaja briketa
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Dečje srce
Mesto:
Beograd
Adresa:
Venizelosova br. 31
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3349-623
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Dimetal metalna galanterija
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011 2419 099
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
265
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Div d.o.o.
Mesto:
Samobor, Hrvatsk a
Adresa:
Bobovica 10a
Poštans ki broj:
1430
Telefon:
00385 1 / 3377-000 - Centrala, 00385 1 / 6412-701 - Nabavk a, 00385 1 / 6389126 - Računovods tvo, 00385 1 /
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
div@divgroup.eu
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Doming d.o.o.
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063 / 566 - 306
Telefax:
Kontak t:
Slobodan
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Dona-impex
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Priština
Poštans ki broj:
Telefon:
038/244-794
Mobilni:
+377(0)44/148-015, +377(0)44/690-000, +377(0)44/400-803, +377(0)44/207-891
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Dr.Milošević Zoran
Mesto:
Šabac
Adresa:
Ul:Kasarska br.7
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
266
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
DraMiKom doo
Mesto:
Beograd
Adresa:
Snežane Hrepevnik 28/8
Poštans ki broj:
11 090
Telefon:
011/35 81 774, 011/35 13 029
Mobilni:
064 29 77 500
Telefax:
Kontak t:
Dragan i Miroslav Mihailović, miroslav.mihailovic@dramikom.com
Tekući računi:
355-1032925-18
PIB:
100167986
Naziv:
Matični broj:
17171658
Registarski broj: 12017171658
Drvo Impeks
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
51700
Skupljen
Poštans ki broj:
77 62 459
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Lela - prodaja, Miroslav - vlasnik
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Drvometal
Mesto:
Subotica
Adresa:
ul:Debarska br.64
Poštans ki broj:
24 107
Telefon:
024/562-326; 063 526 350
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Đurđević Mića
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Dunav-osiguranje
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul: Kneza Miloša br.2
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344-990 Rafailović, 346-331 Pegi,Predrag Stanišić, 346-331 Brana-ćopa
Mobilni:
064/215-49-83 Brana Rank ović, 064/83-45-227 Pegi, 064/1636209 Mišić
Telefax:
Kontak t:
Ručnov; ptt Brana Kostić 325-314 Kljova, Stanišić Predrag Pegi, Milena Jokić
Tekući računi:
PIB:
100001958
Matični broj:
0704689800
Registarski broj:
267
Šifra delatnosti:
66030
Adresar
Naziv:
Dušan Petronijević - fabrika ambalaže
Mesto:
Kruševac
Adresa:
ul:JNA br.72
Poštans ki broj:
37 000
Telefon:
037/428-556
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
J.Ćirković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DŽ A G I Ć Z O R I C A
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul: Vojislava Ilića br.54
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
369-330, posao 350-986
Mobilni:
063/82 72 666
Telefax:
Kontak t:
06.01.rodjendan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DŽAMIĆ-DIVA S.T.R.
Mesto:
Aleksandrovac
Adresa:
ul. 29 .Novembra br.39
Poštans ki broj:
37 230
Telefon:
037/753-912, 037/751-529
Mobilni:
063/77-27-239
Telefax:
Kontak t:
Dragan Džamić
Tekući računi:
PIB:
105833048
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
DŽAVIĆ
Mesto:
Bogatić
Adresa:
Sveto polje bb
Poštans ki broj:
15350
Telefon:
355-133 stovarište Interex, 344 747 stovarište na Kamičku, 7786 156 Agro-dos kont prodaja đubriva, 377 554 s
Mobilni:
064/821-13-01 Milinko, 064/821-13-06 Vlada, 064/821-13-08 Saša
Telefax:
Kontak t:
Saša Šušić - prodaja građ. materijala, Milinko Erdevički direktor
Tekući računi:
205-33609-44
PIB:
101439255
Matični broj:
07644027
Registarski broj:
268
Šifra delatnosti:
51190
Adresar
Naziv:
DŽELIR SZR
Mesto:
INĐIJA
Adresa:
DOSITEJA OBRADOVIĆA br.22
Poštans ki broj:
22 320
Telefon:
022/565-440
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
E - KOM
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Loznički put bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
376-399; 376-336; 376-400
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
E - LOG
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/846 77 48
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Igor Jovanović, Milan, Branko, Ivana
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
E - LOG
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Škoflja Lok a
Poštans ki broj:
99 386 4 280 52 11 Bojana Gribla, 99 386 4 502 11 28 Angelc , Mirjam, 99 386 4 502 11 25 Primoš Panjtar
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
269
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
E - LOG
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Zagreb
Poštans ki broj:
99 385 1 34 75 166
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G - din Jure
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
E-PROMO SOLVENT d.o.o.
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Sinđelićeva br.14
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
314-038
Mobilni:
062/866-77-81 Raća Nik olić, 062/888-21-71 Miloš Kobas, 063/341-673Miloš Kobas
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EAGLE BURGMANN
Mesto:
BUDAPEST
Adresa:
Lejto u. 6.
Poštans ki broj:
1 124
Telefon:
0036 1 814-81-60, 0049 8171 23-12-19
Mobilni:
0036 30 954 01 81 Robert Szabo, 0049 170 221-02-41 DENIS, 0036 30 514 04 17 Zoltan Swartz
Telefax:
Kontak t:
Dennes Peter, robert.szabo@hu.eagleburgmann.com, zoltan
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ECHO
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
SLOVENSKE KONJICE
Poštans ki broj:
00386 3 759-23-80 Mitja Brglez
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
270
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ECO FIX
Mesto:
Ada
Adresa:
8.Oktobra br.75
Poštans ki broj:
24 430
Telefon:
024 / 851 - 182
Mobilni:
063 509 779
Telefax:
Kontak t:
Bajus Androš, Šelemba Ivan, ecofix.ada@gmail.com
Tekući računi:
PIB:
100982288
Matični broj:
50075290
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ECOASTRA
Mesto:
Gornji Milanovac
Adresa:
ul:Vojvode Milana 18/1
Poštans ki broj:
32 300
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ECOFORM
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011 20 83 305, 011 20 83 306
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ECOLAB HYGIENE doo
Mesto:
Beograd
Adresa:
Milana Tankosića 8
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 20 76 800, 011 20 76 802
Mobilni:
063 361 309 Milan, 065 57 25 158 Šakan
Telefax:
Kontak t:
Milan Čuturilo, PTM doo Šabac - Milorad Šakan, info@ecolab.eu
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
271
Šifra delatnosti:
4690
Adresar
Naziv:
ECOMEX
Mesto:
Čačak
Adresa:
Bulevar Oslobodilaca 86
Poštans ki broj:
32 103
Telefon:
032/5350-350, 032/5350-250
Mobilni:
062/302-440 Ivica
Telefax:
Kontak t:
Milan, Vesna, Ivica Zagrađanin, office@ecomex.co.rs
Tekući računi:
PIB:
100897904
Naziv:
Matični broj:
07369123
Registarski broj:
ECOTEH
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
51540
BEOGRAD
Poštans ki broj:
Telefon:
011/3561-628, 011/3561-631
Mobilni:
063/85-206-74 Jelena Prstojević
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ECOTEQ
Mesto:
Beograd
Adresa:
Maglajska 42
Poštans ki broj:
11040
Telefon:
011/266-51-71, 011/266-51-92, 011/266-44-65
Mobilni:
063/835-4019, 064/8288-510, 064/82-88-519 Miloš Koprivica, 064/82-88-502 Aleksandar Milutinović
Telefax:
Kontak t:
Vlada Ilić
Tekući računi:
PIB:
100219607
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ECOTIP
Mesto:
Slovenske Konjice
Adresa:
Tovarniška br.4
Poštans ki broj:
3210
Telefon:
00 386 3 75 80 300 centrala, 00 386 3 75 80 310 Skok , 00 386 3 75 80 304 David, 00 386 3 75 80 308 J elenko
Mobilni:
00 386 41 665 795 Skok, 00 386 41 615 965 Jelenk o, 00 386 31 488 024 David
Telefax:
Kontak t:
Jelenko Srećko, direktor Ivan Skok, Jože, Lenk a, David Podgrajšek, Klemen, Jadranka, AMO
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
272
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ECOTIP
Mesto:
Adresa:
Skoplje
Poštans ki broj:
Telefon:
00 389 22 442 120, 00 389 23 176-920
Mobilni:
00 389 75 221-691
Telefax:
Kontak t:
Ilia Andevski
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ECOTIP D.O.O
Mesto:
Beograd
Adresa:
Cara Dušana 212
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/375-05-87
Mobilni:
065/866-88-61 Dragan Čolić, 064/123-71-01
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
EDISAN
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
011/2760-030; 2760-031
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EDS D.O.O Subotica-ogranak Zrenjanin
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
Pančevačka br.70
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
lok 191-Marija Ratajac, 023/541 620, 023/544-537 Gojka Čavaljuga, Nikolić, 023/542-750, 023/542-150 Steva,
Mobilni:
063/514-810 Radovan Drljača, 063/526-213 Tića, Jović 065/88 10 299, 063/584-564 Steva Stojanović, 063/779
Telefax:
Kontak t:
Nada Knežević - finanasije, Drljača Radovan fin.dir., Svetozar Jank ahidac, Marija Rajtanac - k ompenzacije, Bo
Tekući računi:
345-5000800040901-20
PIB:
Matični broj:
08817529
Registarski broj:
273
Šifra delatnosti:
51210
Adresar
Naziv:
EFCO - NAT doo
Mesto:
MAGLAJ - B i H
Adresa:
Željeznička bb.
Poštans ki broj:
74 250
Telefon:
99387 32 609-301, 99387 32 609-300, 99387 32 609-303 Nermin
Mobilni:
99387 61 788-873 Kadrić, 99 387 61 177-229 Lokvić
Telefax:
Kontak t:
Kadrić Nermin - direktor, Lokvić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EFES WEIF ERT PIVARA
Mesto:
Pančevo
Adresa:
Ul. Stevana Šupljivca bb
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/311-020 centrala
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Željko Petrović šef nabavke
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EFES ZAJEČAR PIVARA
Mesto:
Zaječar
Adresa:
Ul. Ž eleznička br.2
Poštans ki broj:
19 000
Telefon:
019/444-013, 019/444-000, 019/444-054,-072 nabavk a, 019/444-051 Saša Simić, 019/444-052 finansije J elena
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Saša Ognjanović-nabavka, Lazarević-magacin u Pančevu 013/306-213 ili 063/178-39-80
Tekući računi:
160-7347-54 DELTA
PIB:
101335688
Naziv:
Matični broj:
7213310
Registarski broj:
EHO ORDINACIJA
Adresa:
Telefon:
346-467
Mobilni:
064/687-15-28
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
Telefax:
Kontak t:
Katarina Žegarac
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
274
Šifra delatnosti:
15960
Adresar
Naziv:
EI
Mesto:
NIŠ
Adresa:
Cara Konstantina 80-82
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/336-577
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G.PESIC
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EKA-KOMERC
Mesto:
POŽAREVAC
Adresa:
Josifa Pančića br.3
Poštans ki broj:
12 000
Telefon:
012/
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EKAPIJA COM d.o.o.
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
V.Popovića 14,sprat VP,
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/311-24-74
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104808458
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EKO
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul. Učiteljs ka br. 60
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/488-6106
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
275
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
EKO - ELEKTROFRIGO
Mesto:
Adresa:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
011 37 56 845
Mobilni:
063/219-575 Đorđe
Telefax:
Kontak t:
Nemanja, Đorđe Srećk ović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EKO 21
Mesto:
Pančevo
Adresa:
Kajmacalanska 24a
Poštans ki broj:
26000
Telefon:
013/322-829, 013/373-039
Mobilni:
063 345 308
Telefax:
Kontak t:
Ljubomir Milićević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EKO CHEM
Mesto:
Vitez - Travnik, BiH
Adresa:
Mostarska
Poštans ki broj:
72250
Telefon:
00 387 30 710 510
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EKO INŽENJERING
Mesto:
Kragujevac
Adresa:
ul:Zorana Đinđića 4 A
Poštans ki broj:
34 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101577483
Matični broj:
Registarski broj:
276
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
EKO INŽINJERING
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul. Učiteljs ka br. 60
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/488-61-06, 011/34-77-494
Mobilni:
063/266-010 DEJAN PILJEVIĆ, 065/2660100 DEJAN
Telefax:
Kontak t:
Dejan Piljević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EKO SAN
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Vojvode Putnika br.6
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
011/319-26-42, 377-416 Živanović
Mobilni:
064/812-11-48 Živanović, 064/812-11-25 Jovan Ivačković za tendere
Telefax:
Kontak t:
dr.Živanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EKO SERBIA
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Tošin bunar 274 a
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/2061-520, 011/2061-566, 377-472 Šabac, 377-478 Šabac, 011/2061-500 Sasa Janjic, 011/20-61-504 Dan
Mobilni:
063/394-445 Danijela Vasić, 065/3326424 Savko Isaković
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100118236
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
EKO T ABS
Mesto:
Adresa:
Jug Bogdana 101
Poštans ki broj:
Telefon:
036 / 314 969
Mobilni:
064 / 487 99 48 Anita Rosić
Šifra delatnosti:
Kraljevo
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
277
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
EKO-21 doo
Mesto:
PANČEVO
Adresa:
Kajmačalanska br.24/a
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/322-829 Lidija
Mobilni:
063/345-308 Ljubomir
Telefax:
Kontak t:
Ljubomir Milićević
Tekući računi:
PIB:
106549927
Matični broj:
20628308
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EKO-D.S.N.
Mesto:
MLADENOVAC
Adresa:
ul:R.BLAŽIĆA br.23
Poštans ki broj:
11 400
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EKO-DEZ
Mesto:
Beograd
Adresa:
VUKASOVIĆEVA 55
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/3583-320, 326-219 MITKE
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100173343
Matični broj:
17054635
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EKO-DIM (KLIMA)
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Ul. Cvijićeva br.22
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2752-442
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
EKO-DIM, sedište:Bul.Despota Stefana 70 ,Beograd, Nenad Mitrović
Tekući računi:
PIB:
105274428
Matični broj:
20336374
Registarski broj:
278
Šifra delatnosti:
4322
Adresar
Naziv:
EKO-SOK Jovanović Dušanka
Mesto:
Loznica
Adresa:
Bulevar Dositeja Obradovića 10
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EKOENGINEERING
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
27.MART A 54
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/488-61-06, 011/347-74-94
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100628106
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
EKOHEM
Adresa:
Telefon:
024 / 534-840
Mobilni:
063/597-887
Šifra delatnosti:
Mesto:
Subotica
Poštans ki broj:
24 000
Telefax:
Kontak t:
Miloš Jarić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EKOMIX
Mesto:
Sombor
Adresa:
Avgusta Cesarca 24
Poštans ki broj:
25 000
Telefon:
025 33 826
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Peđa
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
279
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
EKONOM
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Ušće
Poštans ki broj:
34 342
036/831-263
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mladenović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EKONOMIK KOMERC
Mesto:
Čačak
Adresa:
Dragiše Mišovića br.94
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032/320-393
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Slavko Petrović
Tekući računi:
PIB:
101108389
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
EKONOMIST MAGAZIN
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
011/3346 190; 3346 191
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Biljana Romić-Punoš
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EKONOMIST magazin
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Kondina 20
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/33-33-007, 011/33-33-12 pretplata, 011/33-33-004 marketing
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100207446
Matični broj:
Registarski broj:
280
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
EKONOMSKI F AKULTET
Mesto:
SUBOTICA
Adresa:
SEGEDINSKI PUT 9-11
Poštans ki broj:
24000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EKOPAN D.M. DOO
Mesto:
NIŠ
Adresa:
Učitelj Milina br.5
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/521-244, 018/521-257
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101858139
Matični broj:
17370022
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EKOPLAST NS doo
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul. Ruđera Boškovića 35
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/6371-368, 021/6372-368
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mileva, ekoplastns@gmail.com
Tekući računi:
PIB:
103639588
Naziv:
Matični broj:
08830908
Registarski broj:
EKOPLAST-S
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
334-309, 339-260
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
281
Šifra delatnosti:
25220
Adresar
Naziv:
EKOTERM D.O.O.
Mesto:
Sremska Mitrovica
Adresa:
Branka Ćopića br.38
Poštans ki broj:
22000
Telefon:
022/631-892, 022/631-041
Mobilni:
064/849-25-27, 064/882-97-09 Suzana
Telefax:
Kontak t:
Suzana
Tekući računi:
PIB:
102550409
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EKSER
Mesto:
ZEMUN
Adresa:
CARA DUŠANA
Poštans ki broj:
11080
Telefon:
011/316-34-17
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miša Vučk ović, misa@ekser.co.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EKSIMPORT
Mesto:
Loznica
Adresa:
Karađorđeva 22
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
889 831, 891 644
Mobilni:
063 164 24 30 Popović
Telefax:
Kontak t:
Bata Popović, Dir. Miodrag Popović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EKSINO
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Prote Smiljanić br. 4
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
343-288, 343-301
Mobilni:
064/129-84-84 Svetlana Popović-direk torica, 063/1116182 Jovica Ninković, 063/1116183 Vladimir Petrović
Telefax:
Kontak t:
Svetlana Popović direk tor, Jovica Ninković logis tik a, Vladimir Petrović prodaja, eksino@open.telekom.rs
Tekući računi:
PIB:
100111873
Matični broj:
Registarski broj:
282
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
EKSPRES-PROMET
Adresa:
Mesto:
ŠABAC
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
43600-601-1-49397
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EKSTRAHUMUS
Mesto:
Brusnica,Gornji Milanovac
Adresa:
Brusnica bb
Poštans ki broj:
32 300
Telefon:
032/700-237
Mobilni:
064/17-63-765
Telefax:
Kontak t:
Jovan Ponjavić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EKTEN
Mesto:
Krš ko , Slovenija
Adresa:
Cesta krških žrtava br. 135d
Poštans ki broj:
8270
Telefon:
99 386 7 488 05 00
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jeke Aleš
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EL&HI COMMERCIAL AGENT
Mesto:
N.BEOGRAD
Adresa:
Generala M.Nedeljk ovića 123
Poštans ki broj:
11070
Telefon:
Mobilni:
063/571-606
Telefax:
Kontak t:
ELIJAS
Tekući računi:
PIB:
103751056
Matični broj:
Registarski broj:
283
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
EL-THERM
Mesto:
Pančevo
Adresa:
ul:Sv.Miletića br.13
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/43-567
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELAN HI A.D.
Mesto:
Prijepolje
Adresa:
ul.Lj. Miodragovića br.11
Poštans ki broj:
31 300
Telefon:
033/781-350 tehnolozi, 033/781-977, 033/781-978, 033/780-406; 006 prodaja, 033/780-003 nabavka
Mobilni:
063/645-440 Petrić , 064/172-80-29 Milanko vozač, 064/19 18 318 Zoka prodaja, 064/068 53 72 Stanko
Telefax:
Kontak t:
Zoran Petrić, Siniša Ješić, Stanko, Milanka, Biljana, Hasiba- tehnolozi
Tekući računi:
355-1005360-69
PIB:
100808196
Matični broj:
7110901
Registarski broj: 08407110901
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELAN Omlad.zadruga
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
Milentijevićeva br.58
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023 522 042
24000
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Boban ili Slavk o
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELASTIC GROUP
Mesto:
Šabac
Adresa:
P FAH br. 7
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
360-742, 360-741, 360-743
Mobilni:
063 362 - 101 Gojko, 063 237 - 187 direktor Čavić, 064 19 86 113 Vanja, 064 81 46 145 Vlada
Telefax:
Kontak t:
Vanja, Gojko, Vlada
Tekući računi:
180-0074900101060-56, 170-416-27
PIB:
101441037
Matični broj:
17295764
Registarski broj: 02417295764
284
Šifra delatnosti:
25130
Adresar
Naziv:
ELBERON doo
Mesto:
Beograd
Adresa:
Kosovska br.7
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/334-10-90
Mobilni:
063/325-438 Milica
Telefax:
Kontak t:
Nada Nedeljković, magacin: "TOREX" Co Viline Vode bb , kod Tempa
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELBRACO group d.o.o.
Mesto:
Apatin
Adresa:
Srpskih Vladara 46
Poštans ki broj:
25260
Telefon:
025/772-471 Borislav
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
apatinelbraco@gmail.com
104220952
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ELCO
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Ruma
Poštans ki broj:
022/471-987
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELCO MARIBOR doo
Mesto:
Maribor-Slovenija
Adresa:
Tržašk a ces ta 23
Poštans ki broj:
2000
Telefon:
00386 2 331-2220, 00386 2 3324500
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
285
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ELDON
Mesto:
Adresa:
Telefon:
S. Palanka
Poštans ki broj:
026 322 397
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELEKTRA sistem d.o.o.
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Palmira Toljatija 5/III
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/319-24-06, 011/319-24-87, 011/267-63-94, 011/269-80-83
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Aleksandra Obrenović
Tekući računi:
PIB:
100134496
Naziv:
Matični broj:
06968139
Registarski broj:
ELEKTRIČAR LOKICA-Despotović Milan
Adresa:
Šifra delatnosti:
51 190
Mesto:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
064/200-14-90
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELEKTRO LUNE
Mesto:
Trstenik
Adresa:
Kosovska M2, Lokal 7
Poštans ki broj:
Telefon:
037 / 719 821, 037 / 719 820, 036 / 651 513
Mobilni:
065 / 25 15 700 Zoran Marković, 065 / 25 15 705 Milun Ranković - direktor
Telefax:
Kontak t:
elektrolune@open.telekom.rs
Tekući računi:
PIB:
104860190
Matični broj:
20254939
Registarski broj:
286
Šifra delatnosti:
29240
Adresar
Naziv:
ELEKTRO MEDICINA
Adresa:
Telefon:
011/21-35-850 Slobodan Antonijevic
Mobilni:
064/283-55-90
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ELEKTRO SAVIĆ
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
325-525, 346-176
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELEKTRO WAT
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
D.OBRADOVIĆA BB.
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
881-640
Mobilni:
063/8396889 Stojanović Zoran
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ELEKTRODA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
ZAGREB
Poštans ki broj:
99 385 1 61 888 99
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
287
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ELEKTRODISTRIBUCIJA
Mesto:
Šabac
Adresa:
POCERSKA 86
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
7346-111, 7346-116 dispečeri, 7346-666 sekretar., 361-562 Kostić Branis lav-trafo stanica, 361-571 Željko Ma
Mobilni:
064/830-63-03 Kostić Branislav
Telefax:
Kontak t:
g-đa Vera Milisavljević - kompenzacije, Mira Kolarić-pravna služba, Jovičić Milenko - nabavka
Tekući računi:
064/8333686 Jovičić
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
ELEKTRODISTRIBUCIJA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Loznica
Poštans ki broj:
15 300
879 361 Vera Andrić kompenzacije, 871 623 centrala
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
ELEKTRODITRSIBUCIJA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Kraljevo
Poštans ki broj:
36 000
036/304-304
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELEKTROISTOK IZGRADNJA D.O.O.
Mesto:
Beograd-Palilula
Adresa:
Husinskih rudara br.19
Poštans ki broj:
11 060
Telefon:
011/27-75-199, 011/20-86-307, 011/27-71-652
Mobilni:
064/8408-779
Telefax:
Kontak t:
Dragoslav Popović
Tekući računi:
PIB:
103939006
Matični broj:
20055847
Registarski broj:
288
Šifra delatnosti:
45210
Adresar
Naziv:
ELEKTROKOMERC doo
Mesto:
Subotica
Adresa:
ul.Segedinsk i put br. 86
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024/546-640 dir.Mirko, 024/548-300, 018/595-385 Krstić, 024/686-110
Mobilni:
063/509-144 Mirko, 063/544-695 Agović
Telefax:
Kontak t:
Mirko Petković, Agović, lk . 296 491, PJ NIŠ - ul. Stanoja Bunoševića br.25, elek trokomerc@open.telekom.rs
Tekući računi:
180-0114120101080-23, 260-0056010016345-62
PIB:
100843332
Matični broj:
08267588
Registarski broj: 23608267588
Naziv:
ELEKTROKOMP D&S
Mesto:
Adresa:
Devet Jugovića 71
Poštans ki broj:
Telefon:
021/821-642
Mobilni:
064/1436144, 063/342-62-865
Šifra delatnosti:
51430
VETRENIK
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELEKTROKONTAKT
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
ul.Otona Župančića br.46
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/674-333
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELEKTROKOVINA D.O.O.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Velizara Stankovića br. 10
Poštans ki broj:
11 090
Telefon:
011 / 3583 252, 011 / 3591 941
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milomir Jekić, Mirjana
Tekući računi:
PIB:
100062374
Matični broj:
07882874
Registarski broj:
289
Šifra delatnosti:
51540
Adresar
Naziv:
ELEKTROKRAJ INA
Mesto:
BOR
Adresa:
Zeleni bulevar br. 19
Poštans ki broj:
19 210
Telefon:
030/436-463
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Janko Đurić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELEKTROMATERIJAL
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Novosadskog sajma br.54
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021 420 810, 021 420 809, 021 524 552, 021 531 417
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Anđelka Svorcan
Tekući računi:
PIB:
100235819
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELEKTROMETAL
Mesto:
SMEDEREVO
Adresa:
M.PIJADE 6/1
Poštans ki broj:
11 300
Telefon:
026/213-485
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dobrica
Tekući računi:
43200-601-5-4863
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ELEKTROMETAL
Adresa:
Šifra delatnosti:
Mesto:
KOSTOLAC
Poštans ki broj:
12 208
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-DIN ĆOBOVIĆ PET AR
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
290
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ELEKTROMORAVA -za računovodstvo-
Mesto:
POŽAREVAC
Adresa:
ul: Jovana Šerbanovića br.17
Poštans ki broj:
12 000
Telefon:
012/222-398
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
BRANKA-RADA012/222-322;222-355SDK
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELEKTROMOTORS BANE D.O.O.
Mesto:
Jakovo - Surčin
Adresa:
Boljevačka 52
Poštans ki broj:
11276
Telefon:
011 / 8442 899, 011 / 8443 907
Mobilni:
062 / 1 265 019, 063 / 265 019
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
103811946
Matični broj:
20023171
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELEKTRON SZR
Mesto:
Banja Koviljača
Adresa:
Narodnog fronta bb
Poštans ki broj:
15 316
Telefon:
818-091, 819-416
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Luka
Tekući računi:
PIB:
101561151
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELEKTRONABAVA
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Kralja Petra br.10
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 621 894,
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
BATA,MIŠA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
291
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ELEKTRONAPON
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Subotica
Poštans ki broj:
024/546-833
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
ELEKTRONIK
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
PODGORICA
Poštans ki broj:
00382 67 270-221Milan Tufegdžić
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
ELEKTRONSKA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
NI Š
Poštans ki broj:
18 000
018/338-683;336-566(Milojević)
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
DRAGAN;IVAN
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELEKTROPLAST SR
Mesto:
Stara Pazova
Adresa:
Vere Miščević 79
Poštans ki broj:
22 300
Telefon:
022 / 310 369
Mobilni:
063 / 106 26 06
Telefax:
Kontak t:
dukicdejan@open.telekom.rs
Tekući računi:
PIB:
100784474
Matični broj:
Registarski broj:
292
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ELEKTROPORCELAN
Mesto:
ARANĐELOVAC
Adresa:
PUT 1300 KAPLARA
Poštans ki broj:
34 300
Telefon:
034/713-111, 034/713-411
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Stojanović
Tekući računi:
PIB:
101967033
Naziv:
Matični broj:
17442490
Registarski broj:
ELEKTROPORCELAN
Adresa:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Novi Sad
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vesna Tubić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELEKTROPRIVREDA Crne Gore
Mesto:
NIKŠIĆ
Adresa:
n/r g.Branko Manojlović
Poštans ki broj:
81 400
Telefon:
083/21-42-61 Ivanović Zoran
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
083/215-306 Dragan Goranović
Tekući računi:
215-317Bork a-kompen.
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ELEKTROSERVIS GRBIĆ
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/ 660-954
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Grbić
Tekući računi:
064/ 1159 111
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
293
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ELEKTROSERVIS-LEM
Mesto:
Šabac
Adresa:
Zavlačka 7
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
323-629
Mobilni:
064/127-53-35
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100111162
Naziv:
Matični broj:
54345569
Registarski broj:
ELEKTROTEHNA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11000
011/347-30-62
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
IVANA FILIPOVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ELEKTROTEHNA KB
Adresa:
Telefon:
021/477-4028
Mobilni:
063/ 518-082
Šifra delatnosti:
Mesto:
Novi Sad
Poštans ki broj:
21 000
Telefax:
Kontak t:
Branislav
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
Adresa:
Telefon:
011/324 86 81, 011/3370 187
Mobilni:
063/545 90 72 Sanja
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
Telefax:
Kontak t:
pavlovic_sanja@etf.rs, Sanja Pavlović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
294
Šifra delatnosti:
31100
Adresar
Naziv:
ELEKTROUNION
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Cara Dušana 46
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
342-138
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragica Filipović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELEKTROVOJVODINA Doo
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Bulevar Oslobodjenja 100
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/48-21-222 lok.2359 Geza Molnar-Struja
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELEKTROĐUROVIĆ d.o.o.
Mesto:
ČAČAK
Adresa:
Bulevar oslobodilaca br.109
Poštans ki broj:
32 102
Telefon:
032/5575-250, 032/5575-240, 032/5574-342
Mobilni:
064/852-63-60 Marko
Telefax:
Kontak t:
Marko Smajović
Tekući računi:
PIB:
103071788
Matični broj:
17523821
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELEMENT INŽENJERING d.o.o.
Mesto:
Beograd - Rakovica
Adresa:
ul:Nićifora Nink ovića 39 A,sprat I
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/23-70-955
Mobilni:
064/21-27-286
4690
Telefax:
Kontak t:
Milka Đorović
Tekući računi:
PIB:
105602695
Matični broj:
20417897
Registarski broj:
295
Šifra delatnosti:
4690
Adresar
Naziv:
ELEMKA KOMERC doo
Mesto:
Stara Pazova
Adresa:
Kralja Petra Prvog Oslobodioca 106
Poštans ki broj:
22300
Telefon:
022 / 311 994, 022 / 316 395
Mobilni:
063 / 112 65 67, 063 / 112 65 68 Stojanović Nikola
Telefax:
Kontak t:
Stojanović Nik ola, office@elemka.info, Zoran
Tekući računi:
PIB:
106050526
Matični broj:
20518413
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELIMP
Mesto:
Zagreb
Adresa:
Trpimirova br. 11
Poštans ki broj:
1 000
Telefon:
99 385 1 615 49 29, 99 385 1 615 49 30
51650
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milena Radujk ović
Tekući računi:
2360000-1101304725
PIB:
Matični broj:
Naziv:
3906922
Registarski broj:
ELIND
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
VALJEVO
Poštans ki broj:
Telefon:
014/227-464, 014/220-962 PRODAVNICA
Mobilni:
063/259-045 Vasić
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELING
Mesto:
Lipničk i šor-Loznica
Adresa:
Georgija Jakšića br. 14
Poštans ki broj:
15 341
Telefon:
811-201, 811-200, 812-314
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran Mitrović
Tekući računi:
205-44873-08, info@eling.rs
PIB:
101190758
Matični broj:
7609728
Registarski broj: 05907609728
296
Šifra delatnosti:
011724
Adresar
Naziv:
ELIR
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
PARTIZANSKI PUT 1B
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELIT - IMPEX d.o.o.
Mesto:
Zemun
Adresa:
Gornjogradsk a 11
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/316-39-30, 011/316-62-73
Mobilni:
063 / 7751-286
Telefax:
Kontak t:
ŽELJKO VUKOMANOVIĆ, Gera
Tekući računi:
office@elitimpex.com
PIB:
100093572
Matični broj:
07776357
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELIT - KOMERC
Mesto:
Šabac
Adresa:
Trg 23. ok tobra br.15/28
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344 214 ; 063-225-603
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Toma Milutinović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELIT INOX d.o.o.
Mesto:
ČAČAK
Adresa:
Skadarska br.1
Poštans ki broj:
32000
Telefon:
032/5589-444, 032/5589-251
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
info@elitinox .co.rs
Tekući računi:
PIB:
104314140
Matični broj:
Registarski broj:
297
Šifra delatnosti:
22150
Adresar
Naziv:
ELIXIR AGRAR
Mesto:
Šabac
Adresa:
Hajduk Veljkova 1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
341 797, 341 796, 305-526
Mobilni:
063/214-632 Slavko Lovčević
Telefax:
Kontak t:
Milena Rudaljević - veleprodaja na Sava
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELIXIR FOOD d.o.o.
Mesto:
Šabac
Adresa:
Agroindustrijska zona bb.
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
368-106 nabavka, 368-101 sekretarica, 350-589 Zoran Mićić, 368-100 Dragan Petrović, 368-109 Simić, 368-14
Mobilni:
063 657 863 Zoran Mićić, 063 655 074 Dragan Petrović, 063 658 306 Milan Simić
Telefax:
Kontak t:
katarina.sobic@elixir.rs, Zoran Mić ić, šef nabavne službe, Dragan Petrović, direktor, dragan.petrovic@elixirfoo
Tekući računi:
PIB:
104929537
Matični broj:
20268441
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELIXIR GROUP
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Agroindustrijska zona bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
368-145 Marijana nabavka, 368-145 Stevan Odavić
Mobilni:
063/658-843 Marijana, 063/655-051 Stevan
Telefax:
Kontak t:
marijana.markovic@elixirgroup.rs, stevan.odavic@elixirgroup.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELIXIR NATURA D.O.O.
Mesto:
Šabac
Adresa:
Mite Šenica 15
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
390 399
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tanja - plaćanje, na fakturi adresa Agroindustrijska zona bb
Tekući računi:
PIB:
106549308
Matični broj:
20628685
Registarski broj:
298
Šifra delatnosti:
15982
Adresar
Naziv:
ELIXIR PRAHOVO D.O.O.
Mesto:
PRAHOVO
Adresa:
Radujevacki put bb.
Poštans ki broj:
19 330
Telefon:
Mobilni:
063/423-843 Dimitrije Nikolić - Pravna služba, 063/472-198 Štrgulc
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100777129
Naziv:
Matični broj:
07309783
Registarski broj:
ELKA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Zagreb
Poštans ki broj:
99 385 1 2482 600
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ELKA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Aranđelovac
Poštans ki broj:
34 000
034 / 742 113
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Stanišić
Tekući računi:
elka.doo@gmail.com
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELKER
Mesto:
LJUBIJA
Adresa:
ul.Drage Lukića 39a
Poštans ki broj:
79 206
Telefon:
99 387 52 360-202, 99 387 52 360-182
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Goran Dobrovodski, Nenad Vukota
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
299
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ELKO
Mesto:
Banja Koviljača
Adresa:
Ul. Stevana Sinđelića br. 2
Poštans ki broj:
15 316
Telefon:
818-169, 872-555
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ćosović Žarko
Tekući računi:
PIB:
131249357
Matični broj:
7720068
Registarski broj: 05907720068
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELKO PUMPS
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Velizara Stanković a 10
Poštans ki broj:
11 090
Telefon:
011/359-19-41, 011/358-32-52
011091
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miomir Jekić, Pera Manić
Tekući računi:
205-101408-56
PIB:
102771551
Naziv:
Matični broj:
17463926
Registarski broj: 12017463926
ELKOK
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
29120
Kosjerić
Poštans ki broj:
031 781 187
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zorica, Cu pletenice
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELKOMS Doo Beograd
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Južni Bulevar 144/303A
Poštans ki broj:
11 118
Telefon:
011/3444658
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Ćeran
Tekući računi:
PIB:
100013399
Matični broj:
Registarski broj:
300
Šifra delatnosti:
45310
Adresar
Naziv:
ELKON-IMPEX d.o.o.
Mesto:
Bački Jarak
Adresa:
Novosadska bb
Poštans ki broj:
21 234
Telefon:
021/846-450, 021/846-426, 021/845-838
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101873278
Matični broj:
08290415
Registarski broj: 23808290415
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELKONT
Mesto:
ARILJE
Adresa:
VAŠARIŠTE 4
Poštans ki broj:
31 230
Telefon:
031/893-876 894-876
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
SREĆKO,
G-đica Dedić Mirjana
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELMA
Mesto:
VELIKA PLANA
Adresa:
28.OKTOBRA bb.
Poštans ki broj:
Telefon:
026/515-862 GORAN MILOSAVLJEVIĆ-prodaja, 026/521-722 ZLATKO-nabavka
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ELNOS
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Novi Sad
Poštans ki broj:
21 000
021 411 611/ dir. 414-286 021/414-292
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jarić Milan
Tekući računi:
Obrad Ilić063/726872
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
301
Šifra delatnosti:
011710
Adresar
Naziv:
ELNOS BL
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Beograd
Poštans ki broj:
011/301-61-71
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nenad Macura
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELPOS
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. J.Gajgera br. 5
Poštans ki broj:
11 222
Telefon:
011/3942-013, 011/3942-015, 011/3097-672, 011/3097-673
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Lekša-Jajinci, Zoran - prodaja, elpos@beotel.rs
Tekući računi:
245-0108012101292-02
PIB:
100188922
Naziv:
Matični broj:
7465963
Registarski broj: 01707465963
ELSI-NS
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
021/419-906
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Kapor
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ELTA D.O.O.
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Novi Sad
Poštans ki broj:
011/400-622 Snežana Radović
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
302
Šifra delatnosti:
31200
Adresar
Naziv:
ELTEC
Mesto:
Beograd
Adresa:
Radničk a br. 53
Poštans ki broj:
11 030
Telefon:
011 3 555 - 065, 011 3 552 - 544
Mobilni:
063 465 - 087 Marko, 063 / 101 3935 Vladimir Drobnjaković
Telefax:
Kontak t:
Vladimir Drobnjaković, Marko Stojančević
Tekući računi:
160-215893-66 poz.na br. 92-2330, info@eltec.rs
PIB:
101013241
Matični broj:
06744265
Registarski broj: 01106744265
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELTIM
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Mačvanska br.35
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
341-507
2790
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELTON CORPORATION d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Sanje Živanović 27 A
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/6555 115 centrala, 011/6555 113 centrala, 011/6555 114, 011/6555 116, 011/6555 117, 6 - Jasna - tretma
Mobilni:
064 / 64 14 059 Jasna Ivanović, 064 / 64 14 055 Goran Filipović, 064 / 64 14 050 Ivan Marić
Telefax:
Kontak t:
Jasna Ivanović - sektor hrane i tretmana vode lok.3, jasna.ivanovic@elton-group.com, Goran Filipić, goran.filip
Tekući računi:
PIB:
100351479
Matični broj:
17406388
Registarski broj: 01617406388
Šifra delatnosti:
Naziv:
ELVIS
Mesto:
Šabac
Adresa:
Janka Veselinović 100
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
354-720
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104771582
Matični broj:
20236752
Registarski broj:
303
Šifra delatnosti:
51 550
Adresar
Naziv:
ELZETT CERTA d.o.o.
Mesto:
SUBOTICA
Adresa:
Pribojska 9
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024/687-050, 024/687-051
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Olas Arpad, elzett@open.telekom.rs
Tekući računi:
PIB:
102048546
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EM DIP pro team d.o.o.
Mesto:
SMEDEREVO
Adresa:
Šalinačka bb.
Poštans ki broj:
11 300
Telefon:
026/229-815, 026/64-21-80
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Milićević
Tekući računi:
PIB:
105648106
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
EM PRO
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
SMEDEREVO
Poštans ki broj:
026/764-303
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Šućurović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EMDIP
Mesto:
SMEDEREVO
Adresa:
Industrijsk a zona -Šalinački put bb.
Poštans ki broj:
11 300
Telefon:
026/642-181, 026/229-815, 026/229-815 Sava Jovanović
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Marink ović Miodrag, Jovanović Sava
Tekući računi:
PIB:
101532457
Matični broj:
Registarski broj:
304
Šifra delatnosti:
51540
Adresar
Naziv:
EMING D.O.O.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Resavska br.78
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/36-15-12
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vlado Panić
Tekući računi:
PIB:
100220022
Naziv:
Matični broj:
06898955
Registarski broj:
EMO
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
2562
CELJE
Poštans ki broj:
993863 428-81-50, 993863 428-21-00
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EMONA-PROM
Mesto:
SKOPLJE-MAKEDONIJA
Adresa:
Bulevar Asnom br.8-3/7
Poštans ki broj:
1000
Telefon:
99389 70 746-245 mob., 99389 23-128-266
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Kiro Aleksovski, Đorđe
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EMR
Mesto:
ŠAB AC
Adresa:
Vuka Karađića br.4
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mirković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
305
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ENEL ALATI
Mesto:
Adresa:
Cetinjska 62
Poštans ki broj:
Telefon:
011 / 316 03 63 , 011 21 98 814
Beograd, Zemun
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Vuković
Tekući računi:
PIB:
106097971
Matični broj:
20522534
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ENERBAN
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul.Boška Petrovića br.7/I
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ENERGET IKA D.O.O.
Mesto:
Loznica
Adresa:
Gradilište bb
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
874-907, 893-058
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Rada
Tekući računi:
PIB:
101192028
Matični broj:
17010824
Registarski broj:
Naziv:
ENERGET IKA SZR
Mesto:
Adresa:
Petra Drapšina 4-6
Poštans ki broj:
Telefon:
013/353-504
Mobilni:
063/23-13-47
Šifra delatnosti:
Pančevo
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
103858417
Matični broj:
Registarski broj:
306
Šifra delatnosti:
40300
Adresar
Naziv:
ENERGET IKA doo u restrukturiranju
Mesto:
Kragujevac
Adresa:
Kosovska br.4A
Poštans ki broj:
34 000
Telefon:
lok. 504 Slavica Živanović,Slađana , 034 336 117 dir.finansija Nenadić Slobodan, 034 305 175,185 centrala, 03
Mobilni:
064/87-79-670 Nenadić, 064/455-30-02 Radovan Kostić
Telefax:
Kontak t:
direk.nabavke D.Stanković, Slavic a Živanović-nabavka, Nada Timitojević - šef nabavke, daje naloge za plaćanj
Tekući računi:
PIB:
101576503
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ENERGET IKA-TERMOTEHNIKA
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Gospodara Vučića br.223
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/2423-824, 011/3086-822
Mobilni:
064/457-06-19, 064/612-01-74
Telefax:
Kontak t:
Veselin Ječmenica
Tekući računi:
PIB:
101288645
Matični broj:
06716890
Registarski broj: 01606716890
Šifra delatnosti:
Naziv:
ENERGIJA PLUS DOO
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Smetanina 12
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3910-572, 011/391-0333 Ana
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101391974
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ENERGO - SISTEM
Mesto:
Nova Pazova
Adresa:
Industrijsk a zona bb
Poštans ki broj:
22 330
Telefon:
022/323-210, 022/323-211, 022/323-212
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragišić Radovan, Oliver Starogorac, Zoran- nabavk a, Vladan Erić-prodaja, Dragana
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
307
Šifra delatnosti:
37100
Adresar
Naziv:
ENERGO - SISTEM doo
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
ul:Narodnog fronta 1
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/455-985, 021/453-920
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jelena Letić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ENERGO-SANA doo
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Sarajevska 44
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/361-89-84
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
105388915
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ENERGO-TIPPO d.o.o.
Mesto:
BEGALJICA - GROCKA
Adresa:
Bulevar Revolucije 43/1
Poštans ki broj:
11 308
Telefon:
011/28-33-908, 011/28-33-814
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ivana
Tekući računi:
PIB:
101387527
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ENERGOGRAFIT
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
ZE M U N
Poštans ki broj:
011/193-724;105-498
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Siniša
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
308
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ENERGOINVEST - ARMATURE
Mesto:
Adresa:
Telefon:
SARAJEVO
Poštans ki broj:
99 387 33 659 387;
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
nabavka g-din Dervišefendić
Tekući računi:
prod. 525903 Vesna
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ENERGOINVEST ENERGOKOMEC
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul.Topličin venac 1/2
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3247-305, 011/3247-012 Dimitrije Ajdanić
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
PANTIĆ DUŠKO;BRANKA SMILJANIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ENERGOINVEST ESO d.o.o.
Mesto:
LJUBLJANA-ŠENTVID
Adresa:
Gunceljsk a cesta 54
Poštans ki broj:
1 210
Telefon:
993861 512-15-57 Leon Nakić
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ENERGOINŽENJERING
Mesto:
KRAGUJEVAC
Adresa:
Šantićeva 4
Poštans ki broj:
34000
Telefon:
034/313-540
Mobilni:
064/226-39-34 Dragiša, 064/2263304
Telefax:
Kontak t:
Savić Dragiša, dir.Srbijanka
Tekući računi:
PIB:
101036993
Matični broj:
55472220
Registarski broj:
309
Šifra delatnosti:
74202
Adresar
Naziv:
ENERGOMONT
Mesto:
ZAJEČAR
Adresa:
ul:NJEGOŠEVA 4
Poštans ki broj:
19 000
Telefon:
019/420-609
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Božinović Nebojša
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ENERGOPROJEKT-OPREMA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Bul. Mihaila Pupina 12
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/310-17-55, 011/310-17-49, 011/310-16-59, 011/310-1667
Mobilni:
063/302-925
Telefax:
Kontak t:
Miloš Mićić, Gradimir Šoškić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ENERGOS APTR-Predrag Stanojević
Mesto:
ORID
Adresa:
Beogradski put bb
Poštans ki broj:
15 213
Telefon:
211-328, 354-934
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ENERGOTOK
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul: Dimitrija Koturovića br.
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/39-10-441
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milan Milić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
310
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ENERGY A.C.-Int.d.o.o.
Mesto:
Vranjska Banja-Vranje
Adresa:
ul:Gramađe 44
Poštans ki broj:
17542
Telefon:
017/546-348
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nebojša Milenković
Tekući računi:
105-24006-82, energy@verat.net
PIB:
100554576
Matični broj:
17270354
Registarski broj: 11417270354
Šifra delatnosti:
Naziv:
ENERGYNET d.o.o.
Mesto:
Kać
Adresa:
Proletersk a br. 49
Poštans ki broj:
21241
Telefon:
021 68 61 000, 021 68 61 015 Dragan
Mobilni:
021 68 61 001
29230
Telefax:
Kontak t:
Dragan - Herc
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ENIGMA
Mesto:
Šabac
Adresa:
Vlade Jovanovića br.61
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
343-339; 326-460kući, 341-725
Mobilni:
063/407-760 Dejan
Telefax:
Kontak t:
Dejan
Tekući računi:
160-23246-81
PIB:
100111785
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ENIGMA GROUP MC doo
Mesto:
Kruševac
Adresa:
Ul.Miloša Obilića bb
Poštans ki broj:
37 000
Telefon:
037/432-578
Mobilni:
064/1338117, 063/8841798, 063/103-18-40 Vlada
Telefax:
Kontak t:
Vlada
Tekući računi:
PIB:
105031233
Matični broj:
Registarski broj:
311
Šifra delatnosti:
55300
Adresar
Naziv:
ENIKON DP
Mesto:
Loznica
Adresa:
ul. Gradilište bb
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
874 740, 874 751
Mobilni:
064 855 95 19 Murgaški Dragan
Telefax:
Kontak t:
Dragan
Tekući računi:
160-8984-90
PIB:
101194015
Matični broj:
07833849
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ENING
Mesto:
NIKŠIĆ
Adresa:
Serdara Šćepana 705
Poštans ki broj:
81 400
Telefon:
083/253-401
29240
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Matijašević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ENKER D.D.
Mesto:
TEŠANJ
Adresa:
Bukva bb.
Poštans ki broj:
74 260
Telefon:
00 387 32 650 124-centrala, 00 387 32 650 381 Rizo Hodžic, 00 387 32 650 607 Enver, 00387 32 650-381 Sub
Mobilni:
00 387 61 409-514 Rizo Hodžić
Telefax:
Kontak t:
ENVER MEHINAGIĆ;SAFET MESIĆ, Rizo Hodžić-komercija, špedicija Al-šped 993873269-24-05, fax.9938732
Tekući računi:
rizo.hodzic@enker.ba
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ENOL GROUP
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
OMLADINSKA 119
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/6413 622, 021/6413 113
Mobilni:
065 895 59 00 Branko
Telefax:
Kontak t:
MIHAJLO SENDERAK, Pantelić Milan, Branko Arkula
Tekući računi:
enol@eunet.rs, mihajlo.senderak@enol.rs
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
312
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ENTER LINE doo
Mesto:
SABAC
Adresa:
Ranka Alimpića 15
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
774 15 74
Mobilni:
065/304-82-00, 065/304-82-01
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104845245
Matični broj:
20252324
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ENTER PAN
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Novopazarsk a 35
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/2432-219
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ENTERIJER
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Ul. BELE NJIVE br.25
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
ENW /ŠPEDICIJ A/
Mesto:
Adresa:
Bul.Vojvode Mišića br.17
Poštans ki broj:
Telefon:
011/3691-387,3690-562 lok.240
Šifra delatnosti:
Mladenovac
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jovanović Žikica 064/174-05-94
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
313
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
EP BELT
Mesto:
Loznica
Adresa:
Ul. Prvog maja bb
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
878-405, 878-406
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mile
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EPS - direkcija - kompenzacije
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Balkanska br.13
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 20 24 621, 011 20 24 620, 011 202 46 71 Branislav Vuk osavljević direktor ekonomsko-finansijsk ih poslova
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-đa DRAGANA Popović,, G-din Šole
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EPS - ekspozitura Voždovac
Mesto:
Beograd
Adresa:
Vojvode Stepe 412
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 20 24 600 centrala EPS-a, 011 39 52 396, 39 707 92 Slobodan Kučan,Mandić, 011 20 24 620 Balk anska
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Svetlana Stevanović sekretarica,, Slobodan Kučan / plaćanje Kostolac - remont, Živko Živković / plaćanje Kost
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EPS ELEKT ROSRBIJA
Mesto:
Kraljevo
Adresa:
Ul. D.Tucovića br.5
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
036 332 215 Gordana Pešić knjigovodstvo-komenzacije, 036 304 361 Marko-kompenzacije
Mobilni:
064/8333-546 Antonijević Mića
Telefax:
Kontak t:
Gordana Pešić - kompeznacije
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
314
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
EPS JP ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD
Mesto:
Beograd
Adresa:
Toplice Milana bb
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/347-11-00
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milan Hadžić
Tekući računi:
PIB:
100001378
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EPS SNABDEVANJE doo Beograd
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Bulevar Oslobodjenja 100
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/4821-366, 021/4821-335, 021/4821-367
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ERAPACKAGING
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Užice
Poštans ki broj:
Telefon:
031/832-130, 031/832-138
Mobilni:
064/124-21-70 Momčilo Milićević
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ERGA
Mesto:
Surčin
Adresa:
Železničk a 75e
Poštans ki broj:
11 271
Telefon:
011/8440-800
Mobilni:
060/0277-535 Milan Erčić, 060/6868-608 Jovana
Telefax:
Kontak t:
erga.co@gmail.c om
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
315
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ERGON d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Crnotravska br. 11
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 / 36 - 75 - 493
Mobilni:
064 29 60 365, 064 15 66 483
Telefax:
Kontak t:
Zvonimir Bagarić
Tekući računi:
355-102234-38, 220-8203-24, 160-82645-73
PIB:
100165564
Matični broj:
06882790
Registarski broj: 01906882790
Šifra delatnosti:
Naziv:
ESCOM SERVIS
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul. Vršačka br.53
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/504-682
Mobilni:
064/17-33-985
29130
Telefax:
Kontak t:
ROBERT ERDOSI
Tekući računi:
PIB:
101691514
Naziv:
Matični broj:
55107106
Registarski broj:
ESIMIT
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
I.BISTRICA-Slovenija
Poštans ki broj:
993865 711-02-00, 993865711-02-01 Branko
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Maljevac Branko i Igor
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ESKIMO KOMERC
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Inđija
Poštans ki broj:
022/54-818
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Branko Jajić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
316
Šifra delatnosti:
52722
Adresar
Naziv:
ESOTEH d.o.o.
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul. Patrijarha Dimitrija br.12
Poštans ki broj:
11 090
Telefon:
011/35-616-28, 011/35-616-31
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tomašević Nebojša, Jelena Prstojević
Tekući računi:
PIB:
101821606
Matični broj:
17383191
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
29230
Naziv:
ETAŽ d.o.o.
Mesto:
Beograd-VRČIN
Adresa:
Šumatovack a 2
Poštans ki broj:
11 224
Telefon:
011/80-53-980 , 011/80-53-979, 011/80-53-790, 021/6330 747 Dark o Lokas-direktor, 021/6333 348 Nemanja
Mobilni:
069/827-62-21 Srđan, 069/827-62-31 Darko Lokas, 069/827-62-57 Mirk o, 069/827-62-32 Nemanja, 069/827-62
Telefax:
Kontak t:
Srđan Pljask ić, alek sandar.stojanovic@etaz.rs, s rdjan.pljaskic@etaz.rs, Mirko Trbulin, dark o.lok as@etaz.rs, et
Tekući računi:
mirko.trbulin@etaz.co.rs
PIB:
100288271
Matični broj:
07438044
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ETEX
Mesto:
BALJEVAC NA IBRU
Adresa:
Ul. Miluna Vujovića b.b.
Poštans ki broj:
36 344
Telefon:
036 79 110 /
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-din Dedić
Tekući računi:
42 610-601-5-960
PIB:
Matični broj:
sup Raška
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ETG INŽENJERING
Mesto:
PODGORICA
Adresa:
Bratstva i jedinstva br.67
Poštans ki broj:
81 000
Telefon:
081/622-446
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Bajković Mladen
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
317
Šifra delatnosti:
51540
Adresar
Naziv:
ETI-ELEKTROELEMENTI
Mesto:
IZLAKE
Adresa:
Obrezja 5
Poštans ki broj:
1411
Telefon:
00 3863 56-57-570, 00 3863 56-57-252, 003863 56-57-600 Dušan Jerman, 003863 56 57-625 Igor Lavrin
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Helena Čamer
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ETNA
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Pariske Komune 59b
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/26-00-849 M.Grujičić, 011/26-76-519
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100429090
Matični broj:
06974767
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ETTA-TEL
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Trg revolucije br. 1/II
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344-075;344-133
51550
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
BRANa
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EUCOM d.o.o.
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Milutina Milankovića 25 V/46
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/711-60-47, 011/711-60-45, 011/711-26-48
Mobilni:
063 304 016 Slaviša Morača, 063 614 035 Miroslav Dukić
Telefax:
Kontak t:
Miroslav Dukić - izvršni direk tor, Slavisa Morača - komercijala - natrijum karbonat, magacin : Tehnohemija,Vilin
Tekući računi:
PIB:
100388376
Matični broj:
17168444
Registarski broj:
318
Šifra delatnosti:
51550
Adresar
Naziv:
EURIS d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Kumodraška 240
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 / 39 89 038 Radovan Popov, 011 / 39 89 047
Mobilni:
063 / 11 36 502 Radovan Popov
Telefax:
Kontak t:
office@euris.rs, r.popov@euris.rs
Tekući računi:
PIB:
104317939
Matični broj:
20144360
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EURO 3
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Rumencki put 2
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/ 315-611, 021/ 518-499
Mobilni:
063/ 880-6303
5690
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EURO ANALITIKA
Mesto:
Zagreb
Adresa:
Uskočk a br.5
Poštans ki broj:
1 000
Telefon:
99 385 1 301 00 91
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vinc Dimc
Tekući računi:
2484008-4000000013
PIB:
Matični broj:
1496921
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EURO CRNOTRAVAC INVEST doo
Mesto:
BEOGRAD-Vračar
Adresa:
MILESEVSKA 52
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2458-358, 011/24-58-466
Mobilni:
060/ 43- 26 -350 Bogdan Plavšić
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100155474
Matični broj:
17249274
Registarski broj:
319
Šifra delatnosti:
4120
Adresar
Naziv:
EURO GAS doo
Mesto:
Subotica
Adresa:
Otmara Majera bb
Poštans ki broj:
24000
Telefon:
024/664-664, 024/601-601
Mobilni:
064/821-55-35 Damir Vuković, 064/821-55-41 Ljilja
Telefax:
Kontak t:
Boce sa gasom
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EURO HEAT doo
Mesto:
KRAGUJEVAC
Adresa:
Drugog Srpsk og Ustank a 48A
Poštans ki broj:
34 000
Telefon:
034/345-055
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
106647543
Matični broj:
20651474
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EURO PACK d.o.o.
Mesto:
Čajetina
Adresa:
Tržni centar bb
Poštans ki broj:
31 310
Telefon:
031 / 832 130, 031 / 832 880, 031 / 832 138
Mobilni:
064 / 124 21 70 Momčilo Milićević
Telefax:
Kontak t:
Branka Lučić, office@erapack.com, branka.lucic@erapack.com, momcilo.milicevic@erapack.com
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EURO PROFFESIONAL
Mesto:
Beograd
Adresa:
Slanački put br. 129J / 07, sprat 01
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/33 28 300, 011/41 25 699
Mobilni:
060/539-07-73
Telefax:
Kontak t:
Rađen Darko, d.radjen@yahoo.com
Tekući računi:
PIB:
106548022
Matični broj:
20628359
Registarski broj:
320
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
EURO STEEL CENT AR
Mesto:
Adresa:
Senćanski put 75
Poštans ki broj:
Telefon:
024 / 555 553
Subotica
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nebojša Maravić, info@euro-steel-center.com, Anka Medić
Tekući računi:
anka.medic@euro-steel-centar.com
PIB:
105554038
Matični broj:
2040331
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EURO UNA doo
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Karađorđeva 49
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/26-26-539, 011/26-27-854 Vučković
Mobilni:
063/38-48-46 Jovica, 064/824-74-00 Jovica
Telefax:
Kontak t:
Milorad, Jovica Rašeta direk tor
Tekući računi:
PIB:
100266347
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EURO ČELIK
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Bulevar Mihajla Pupina 10z/118
Poštans ki broj:
11070
Telefon:
011 218 62 15
Mobilni:
064 14 57 157 Srđan, 063 / 111 94 98 Sava, 063 / 537 794 Rodoljub magacioner
Telefax:
Kontak t:
Srđan, magacin: METAL CENTAR,Vojka
Tekući računi:
255 - 2684 - 68, eurocelik@yahoo.com
PIB:
105372863
Matični broj:
20365846
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EURO-COMP
Mesto:
Sr.Kamenica
Adresa:
ul.Zmajev trg br.9
Poštans ki broj:
21 208
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
321
Šifra delatnosti:
28750
Adresar
Naziv:
EUROCONS group
Mesto:
Vrš ac
Adresa:
Ul:Sterijina br.19
Poštans ki broj:
26300
Telefon:
013/801-460
Mobilni:
062/804-03-81 Dragan Damjanić, 063/394-790 Goran Đurić direktor, 063/852-46-28 Borislav Brzević, 063/106-
Telefax:
Kontak t:
Dragan Damjanić - filteri, Saša Veljković-ventili i cevi, Goran Đurić - direk tor
Tekući računi:
PIB:
103094892
Naziv:
Matični broj:
08797773
Registarski broj:
EUROCONTI
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
NOVI SAD
Poštans ki broj:
021/882-215
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EUROCORD
Mesto:
Beograd
Adresa:
Prve Pruge br. 33a
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011844-03-63
Mobilni:
063/859-70-21
Telefax:
Kontak t:
eurocordoffice@gmail.com, Alek sandar
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
EUROCREDIT
Mesto:
Adresa:
Joza Laurenčića 6a
Poštans ki broj:
Telefon:
011/30-49-586, 011/37-555-94
Šifra delatnosti:
ZEMUN-Altina
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
103134592
Matični broj:
Registarski broj:
322
Šifra delatnosti:
74203
Adresar
Naziv:
EURODEAL DOO
Mesto:
NIŠ
Adresa:
Knjaževačka 17 II deo
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/571-971
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
eurodeal@gmail.com
Tekući računi:
PIB:
100337202
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EUROFIL A.D.
Mesto:
BOR
Adresa:
Save Kovačevića bb
Poštans ki broj:
19210
Telefon:
030/434-172
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
eurofil@ptt.yu, Sanja Nikolić, Fabrika poliester folija
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EUROFRIGO d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Milice Stojadinović Srpk inje br. 6
Poštans ki broj:
11 351
Telefon:
011/80 65 295
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan
Tekući računi:
PIB:
101181081
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EUROHEMIJA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul.Milana Ilića-Čiče br.3/1
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
323
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
EUROHEMIJA
Mesto:
ZEMUN
Adresa:
ul.MASARIKOV TRG br.8A
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
3160444
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
EUROING
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/34 10 454
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Todor Jušković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EUROINVEST
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Dunavska 25
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
EUROKON
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Pančevo
Poštans ki broj:
013/833 967
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Đukić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
324
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
EUROKONTRAKT
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011 /2621 299
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Atanasovski
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EUROLIFT I.E.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Zrenjaninski put 84 d
Poštans ki broj:
11210
Telefon:
011 / 271 06 71, 011 / 271 06 72
Mobilni:
060 / 717 12 51 Svetislav Buca Živković
Telefax:
Kontak t:
Svetis lav Buca Živković, servis@eurolift-ie.com
Tekući računi:
PIB:
106953039
Naziv:
Matični broj:
20712767
Registarski broj:
EUROMERKUR
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Šid
Poštans ki broj:
022 719 588
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EUROMODUS
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul:Jovana Cvijić a br.39
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/28-499
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Slobodan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
325
Šifra delatnosti:
4669
Adresar
Naziv:
EUROPA BUS d.o.o.
Mesto:
VALJEVO
Adresa:
Karađorđeva 120
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
EUROPA PRINT
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
348-427
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EUROPA TRI-EM
Mesto:
BEO GR A D
Adresa:
III BRAĆE MARIĆ 6B
Poštans ki broj:
11 210
Telefon:
011/711-705 ; 011/711-956
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
MILE;NEŠA (STB 063/31-61-01)
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
EUROPACIFIK CORPORATION
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Subotica
Poštans ki broj:
024/558 974
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Franko Laci
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
326
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
EUROPAK UTC
Mesto:
Stari Banovci
Adresa:
Ul.Zdravka J ekića 123
Poštans ki broj:
22 305
Telefon:
022/352-524, 022/352-393
Mobilni:
063/272-815
Telefax:
Kontak t:
Tanja
Tekući računi:
265-1100310005017-33
PIB:
103792536
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EUROPEAN CITY GUIDE
Mesto:
Valencia
Adresa:
Martinez Cubell 6, 4 pta 8
Poštans ki broj:
E-46002
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
EUROPERL INŽINJERING
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
99 385 1 33 65 049
Mobilni:
99 385 98 230 880, 99 385 98 1816 070
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EUROPLAST
Mesto:
Stara Pazova
Adresa:
Ul. Kamenareva bb
Poštans ki broj:
22 300
Telefon:
022/312-704, 011/397-28-20
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
327
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
EUROPLAST
Mesto:
Čačak
Adresa:
Kostićevina bb, Rask rsnica Preljina
Poštans ki broj:
32 212
Telefon:
032/381-960, 032/380-300
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Aleksandar Ćurčić
Tekući računi:
PIB:
101292176
Matični broj:
17314564
Registarski broj: 03417314564
Šifra delatnosti:
Naziv:
EUROPOLIS doo
Mesto:
VLADIMIRCI
Adresa:
Mesarci bb.
Poštans ki broj:
15 225
Telefon:
011/377-00-00, 011/377-00-04
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101683387
Matični broj:
17231316
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EUROPUMP INTERNATIONAL
Mesto:
NI Š
Adresa:
Bulevar Cara Konstantina bb.
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018 / 4 54 18 88, 018 / 4 54 36 00
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
MIROSLAV ILIĆ
Tekući računi:
PIB:
103316694
Matični broj:
17551949
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EUROSTAR
Mesto:
Šabac
Adresa:
Karađorđeva br.41
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
353-615
Mobilni:
063/666-970
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100125532
Matični broj:
Registarski broj:
328
Šifra delatnosti:
2593
Adresar
Naziv:
EUROTERM (KOTERMPLAST)
Mesto:
Dvorovi-Bijeljina,BIH
Adresa:
ul.Karađorđeva bb
Poštans ki broj:
76 311
Telefon:
00 387 55 350 406, 011 / 304 80 35, 00 387 55 350 582 Boža
Mobilni:
00 387 65 525 860 Boža, 063 211 757 Boža, 00387 65 525-866 Zoran
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
info@eurotermdoo.com
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
EUROTRANS
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
ŠID
Poštans ki broj:
22 240
022/714-153
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
BOŠKO
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
EUROUNIJ A
Adresa:
Telefon:
021/451-690
Mobilni:
065/2711975 Mark o Vasić
Šifra delatnosti:
Mesto:
NOVI SAD
Poštans ki broj:
21 000
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
EUROŠPED 2001
Mesto:
Adresa:
Letališka 18
Poštans ki broj:
Telefon:
99 386 1 587 32 13, 99 386 4 502 11 69 Dušan Jurk ović - Škofna Loka
Šifra delatnosti:
Ljubljana
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Silva
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
329
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
EUROŠPED KOMERC
Mesto:
Loznica
Adresa:
ul: Svetog Save br. 29
Poštans ki broj:
15300
Telefon:
891 991 na mostu, 882 802 u gradu
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mile Mitrović, Dragan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EUWELD
Mesto:
Beograd
Adresa:
Milutina Milankovića br. 1
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/711 1059, 011/711 2309, 011/711-1136
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Draginja, Dragan Krunić, serbia@euweld.com
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EVOLVA D.O.O.
Mesto:
Požega
Adresa:
ul. Nikole Pašića br.75
Poštans ki broj:
31 210
Telefon:
031/825-050
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Čedomir Šojić, office@evolva.rs
Tekući računi:
PIB:
101003008
Matični broj:
17311344
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EVRO J UG
Mesto:
ŠID
Adresa:
ul:Nikole Mikloša br.6
Poštans ki broj:
22 240
Telefon:
022/710-617;710-291
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
SLOBODAN
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
330
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
EVROBROD doo
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
Koste Abraševića 38
Poštans ki broj:
23000
Telefon:
023 582 430, 023 511 610
Mobilni:
064 12 888 93, 064 13 522 68
Telefax:
Kontak t:
Nenad Klać, direktor
Tekući računi:
PIB:
103432121
Matični broj:
08816590
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EVROJUG-MIS CO
Mesto:
ARANDJELOVAC
Adresa:
MOSE PIJADE 79
Poštans ki broj:
34 300
35110
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G.SILVA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EVROLEK
Mesto:
Šabac
Adresa:
Kralja Milutina br.4
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
354 112, 306 175
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EVROLES
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Pop Luk ina br.64
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
354-341
Mobilni:
063/77-87-912 Miša
Telefax:
Kontak t:
Miša
Tekući računi:
160-12673-81
PIB:
100086959
Matični broj:
17256734
Registarski broj: 099017256734
331
Šifra delatnosti:
070123
Adresar
Naziv:
EVROPA-OKOVI d.o.o.
Mesto:
Nova Pazova
Adresa:
Industrijsk a zona bb
Poštans ki broj:
22 330
Telefon:
022 / 325 555, 011 / 2100 725 maloprodaja Zemun, 022/325-999
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zlatko
Tekući računi:
PIB:
101244482
Matični broj:
08730717
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EVROPSKI DISTRIBUTERI SKROBA
Mesto:
SUBOTICA
Adresa:
LENJINOV PARK 7
Poštans ki broj:
24000
Telefon:
024/671-850
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
103440130
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
EXIM BANKA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
011 459690 Bijaljina076 471094
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milan Crnogorac
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EXIM COMMERCE
Mesto:
Palić
Adresa:
Tuk Ugarnic e br.19
Poštans ki broj:
24 413
Telefon:
024/755-070, 024/755-770, 024/753-057
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100846023
Matični broj:
08624950
Registarski broj:
332
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
EXOL
Mesto:
Aleksandrovo, Niš
Adresa:
Merošina
Poštans ki broj:
18252
Telefon:
018/285-555, 011/27-10-471 Đorđe
Mobilni:
065/475-7060, 064/899-99-15 Đorđe
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EXPERT COP
Mesto:
STEPOJEVAC
Adresa:
Vrbovno
Poštans ki broj:
11 564
Telefon:
011/814-0458, 011/341-55-46
Mobilni:
065/8181458 Vladan Mijailovic
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102514529
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EXPO 2000
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Pere Popadića br.3/9
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/414-525
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Slobodan Bogdanovski
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EXPONT
Mesto:
Beograd
Adresa:
Braće Kovač 39
Poštans ki broj:
11 050
Telefon:
011/3099-603 Velisav Vasić, 011/3982-002
Mobilni:
060/431-43-02 Željko Resan, 060/344-38-26 Mark o gazda, 060/438-70-66 Sloba gazda, 060 / 641 68 35 Velisa
Telefax:
Kontak t:
Dejan Jonić, Velja Vasić-prodaja, Resan Željko, veleprodaja@expont.rs, peralozac@expont.rs, magacin: Vojvo
Tekući računi:
prodaja@expont.rs
PIB:
101832770
Matični broj:
Registarski broj:
333
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
EXPRESS KURIR doo
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Zgrada Jugopetrola,Aerodrom Bgd
Poštans ki broj:
11 180
Telefon:
011/22-86-421, 011/2286422
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100092442
Matični broj:
17157957
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EXPRESS MAIL
Mesto:
Beograd
Adresa:
Dobropoljska 63/3
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/36-76-333, 011/36-76-444
Mobilni:
063 / 418 701 Goran Šabac, 069 / 367 61 19 Peđa Tabanović
5320
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
105734200
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
EXTRA MONT
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
011 20 78 250, 011 22 60 129
Mobilni:
063 354 871 Marko Jačić
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EXTRA Mimark doo
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Marka Čelebonovića 17/1,Sprat PR,
Poštans ki broj:
11070
Telefon:
011/318-28-51
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100134620
Matični broj:
06189792
Registarski broj:
334
Šifra delatnosti:
24510
Adresar
Naziv:
EZ KOMERC - nalagodavac prevoza
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Poštans ki broj:
00 389 70 372 222
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miki
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EZO GRUPA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Banjički venac br.22
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/369 9553, 011/369 9554, 011/266 8002
Mobilni:
063/249 190, 062/219 100
Telefax:
Kontak t:
Nikola Jekić
Tekući računi:
PIB:
104199117
Naziv:
Matični broj:
20108487
Registarski broj:
Ei Alatnica
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Niš
Poštans ki broj:
18 000
018/325-724
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jovanović Savatije
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Eko-farm
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul:Resavska 2
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
335
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Ekološ ka inspekcija
Mesto:
Šabac
Adresa:
L.Lazarević 5
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
346-912, 351-016 Branislava
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
Elecom sistem DOO
Mesto:
Adresa:
Vladimira Popovića 26/3A
Poštans ki broj:
Telefon:
011 31 31 006
Šifra delatnosti:
Novi Beograd
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Igor - MOELLER program, Jovana Ponjević - General Electric
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Električar ACA SAVKOVIĆ
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/1704-593 ACA, 065270-45-93 ACA-novi
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Električar Lelić
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
341-132 radnja, 320-525 kuća
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
336
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Elektro-servis Obradović
Mesto:
Šabac
Adresa:
KRALJA MILANA 47/A
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344-997;324-277;063/238-785
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
46420-685-0-15853
Matični broj:
Registarski broj:
Elektro-servis Đurđević
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
320 845
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran Đurđević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Elektrodistribucija
Mesto:
ČAČAK
Adresa:
n/r g.Dragan M.Gradimir I.
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Elektroremont
Mesto:
Subotica
Adresa:
ul:Ivana Meštrovića br.2
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024/41-614
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
337
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Elektroservis
Mesto:
Šabac
Adresa:
Vlade Jovanović 30
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
320-845
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran Đurđević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Elixir -Zorka Mineralna đubriva d.o.o.
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
ul. Hajduk Veljkova br.1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
352-707 centrala lok.156prodaja djubriva, 390-618 Letnjik ovac, 303-940 Sanja
Mobilni:
063/11-71-358 Jelena Mirkovic-placanje, 063/267-433 Darko Anđelić, 063/11-71-374 Stanč etić Dragana, 063/1
Telefax:
Kontak t:
Branko, Martić, Jelena Mirković,plaćanje, Vladimir Milutinović pomoćnik direk tora, Mirjana Spasojević nabavk a
Tekući računi:
radovan.katanic@elixirzorka.rs, vladimir.milutinovic@elixirzorka.rs, marijana.markovic@elixirgroup.rs, vl.milutin
PIB:
106257426
Matični broj:
20564849
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Elmar-ortačka radnja
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul:Sitnička radnja br.3
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 17 62 770
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
EnergoTehna d.o.o.
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul. Kijevska br.24
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/6300-994, 021/6318-255, 021/6396-540
Mobilni:
064/644-88-42 Željko Gavrić, 064/644-88-47 Svetlana Tomić
Telefax:
Kontak t:
Emil Sovilj direktor, Željko Gavrić prodaja, Bojan Lagod - proizvodnja
Tekući računi:
PIB:
104202125
Matični broj:
20113278
Registarski broj:
338
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Energokomerc
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul:29.novembar 15
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/324-7-178
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragiša Cvetković011/3247305 lok.37
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Euro pen
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/328-20-92
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Taba Štrbac
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Euro-Sachs
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul:Bulevar Kralja Petra I
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/442-711
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Rokvić Marinko
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Europlast doo
Mesto:
Beograd - Višnjička banja-Stari deo
Adresa:
Anice savić Rebac br.13
Poštans ki broj:
11060
Telefon:
011 276 66 66
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Gajović Ž ivko
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
339
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Euroteam Engineering doo
Mesto:
Beograd
Adresa:
Stojana Aralice 55
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/21-69-988, 011/22-800-33
Mobilni:
065/83-25-115 Dušan Kereč ki
Telefax:
Kontak t:
Dušan Kerečki
Tekući računi:
kerecki@euroteam.rs
PIB:
104856631
Matični broj:
20093340
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
F R I K O M a.d.
Mesto:
BEO GR A D
Adresa:
Poš.fah.21
Poštans ki broj:
11 213
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
F R U V I T A D.O.O.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Poštans ki Fah.1122
Poštans ki broj:
11 001
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FA ZVEZDA Doo
Mesto:
KOVIN
Adresa:
ul:Nemanjina 77
Poštans ki broj:
26 220
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
340
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FABRIKA AKUMULATORA SOMBOR-Farmakom MB Mesto:
Sombor
Adresa:
ul.Gradina br. 3
25 000
Telefon:
025/467-146 Đurđina finansije, 025/467-151, 025/467-100, 025/467-154 Milka Subotic- Ionac
Mobilni:
064/839-49-09 Steva Hristov šef održavanja, 064/839-49-79 Marija Matiz šef nabavke, 064/839-49-23 Mira Pej
Poštans ki broj:
Telefax:
Kontak t:
Mira Pejović
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
FABRIKA ALATNIH MAŠINA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
S e č a nj
Poštans ki broj:
023 841 022
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-đa Ljubica Vasić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FABRIKA ALKOHOLA (g.Radomir Šveljo)
Mesto:
CRVENKA
Adresa:
Ul. Masarikova br.7
Poštans ki broj:
25 220
Telefon:
025/731-675;731 907, 025/731-522 centrala
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Radomir Šveljo 063/591-261, TRBOVIĆ NENAD 731-467;731-180
Tekući računi:
Biljana Savić 731122
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FABRIKA ARMATURA ISTRA
Mesto:
KULA
Adresa:
ISE SEKICKOG 30
Poštans ki broj:
25 230
Telefon:
025/751-101
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
MITRIĆ;BATA;MELANIJA, Nada Mrdak - prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
341
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FABRIKA BAKARNIH CEVI
Adresa:
Telefon:
Mesto:
MAJDANPEK
Poštans ki broj:
19 250
030 / 453 058 Darko Šarenac prodaja, Evgenij Kudinov, prodaja, 030 / 453 040 nabavka, 030 / 453 000 central
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Cile
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FABRIKA DUVANA DP (n/r Gordana Ivanić)
Mesto:
BANJA LIKA
Adresa:
Maršala Tita br.68
Poštans ki broj:
78 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FABRIKA KABLOVA
Mesto:
Jagodina
Adresa:
ul. G.Pajević br.14
Poštans ki broj:
35 000
Telefon:
035/221-002 centrala, lok. 276,277,408,287 prodaja, 035/223-504 prodaja elmos, lok.302 Vlada Todorović kon
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vasić nabavka, Tomić prodaja
Tekući računi:
PIB:
101158038
Matični broj:
7114192
Registarski broj: 9607114192
Šifra delatnosti:
Naziv:
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Mesto:
ZAJEČAR
Adresa:
Negotinski put bb
Poštans ki broj:
19 000
Telefon:
019 444 333, 019 444 304, 019 444 301
31300
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Verica Nakić prodaja kablova, Snežana Kulić - šef prodaje
Tekući računi:
PIB:
100576854
Matični broj:
07147350
Registarski broj: 11607147350
342
Šifra delatnosti:
31300
Adresar
Naziv:
FABRIKA KARTONA
Adresa:
Telefon:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
81 435
011/773-222
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
FABRIKA KARTONA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
UMKA
Poštans ki broj:
11 260
011/8025-119, 011/3602-730, 011/3602-732 Branka prodaja
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
prodaja Branka Spasić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FABRIKA LAK ŽICE
Mesto:
Bor
Adresa:
Ul.Save Kovač evića br.36
Poštans ki broj:
19 210
Telefon:
030/433-099, 030/432-385, 030/431-142, 030/431-188 prodaja
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Blagoja;Mančić
Tekući računi:
PIB:
100567417
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FABRIKA MAZIVA A.D. u restruk tiranju
Mesto:
Kruševac
Adresa:
Jug Bogdanova br.42
Poštans ki broj:
37 000
Telefon:
lok. 222 Ristić, 037/422-078 centrala, 037/421-499 prodaja Golubović Radisav, 037/418-720, 037/423-862, 037
Mobilni:
064 888 49 48 Branko Pajić-BEOGRAD(Predst), 064 888 48 53 Vojkan, 064 888 48 59 Golubović, 064 888 48
Telefax:
Kontak t:
Petrović Slobodan, Bratislav Jovanović - prodaja, BRANKO PAJIĆ-Preds tavnistvo BEOGRAD, Jovan Ristić - š
Tekući računi:
205-9442-86, za AKS : Industrijska zona; Jasički put bb, blizu gradske toplane, bogdan.raicevic@fam.co.rs, jas
PIB:
104053488
Matični broj:
20047852
Registarski broj:
343
Šifra delatnosti:
1920
Adresar
Naziv:
FABRIKA METALNE OPREME
Mesto:
Srpska Kostajnica
Adresa:
Svetosavsk a bb
Poštans ki broj:
79 360
Telefon:
079/63-444,63-467,63-590
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
FABRIKA OBOJENIH MET ALA-FOM
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Prokuplje
Poštans ki broj:
027 321 600 prijavnica, 027 324 644 prodaja, 027 324 874 centrala
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FABRIKA OPRUGA ČAČAK ad
Mesto:
Čačak
Adresa:
Vukašina Ignjatovića bb.
Poštans ki broj:
32 103
Telefon:
032/352-733
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jovanka - prodaja, foccacak@gmail.com
Tekući računi:
PIB:
101290656
Matični broj:
7290586
Registarski broj: 03407290586
Šifra delatnosti:
Naziv:
FABRIKA REZNOG ALATA
Mesto:
Čačak
Adresa:
ul.Hajduk Veljk ova br.37
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032/225-777, 032/221-650 Marina Paunović,Đorđević, 032/221-791 , lok.2105,2104 prodaja
Mobilni:
064/420-60-12 Rada
28740
Telefax:
Kontak t:
Rada Popović,Milan - prodaja, Buđevac Zoran - prodaja pločica strugars kih, Jorgovanka Rajković, exspontfra@
Tekući računi:
155-4129-39
PIB:
102587583
Matični broj:
17469746
Registarski broj: 0340
344
Šifra delatnosti:
28620
Adresar
Naziv:
FABRIKA SIGNALNIH UREĐAJA
Mesto:
LAKTAŠI
Adresa:
NEMANJINA 35
Poštans ki broj:
78 250
Telefon:
078/832-666;832-107;
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
SLOBODANKA GAJIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FABRIKA SITNIL LEŽAJEVA
Mesto:
ARILJE
Adresa:
Svetolika Lazarevića br.18
Poštans ki broj:
31 230
Telefon:
031/891-131
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din ACA CUNISIJEVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
FABRIKA SOLI PLEMENITIH METALA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
BOR
Poštans ki broj:
030/23 387; 431-863 centrala
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Snežana Vasić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
FABRIKA ULJ A
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
UROŠEVAC
Poštans ki broj:
38 230
0290/21-437
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vučković Nenad
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
345
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FABRIKA ULJ A "BANAT" AD
Mesto:
Nova Crnja
Adresa:
Magazinska bb
Poštans ki broj:
23218
Telefon:
023 815 200
Mobilni:
063 509 235
Telefax:
Kontak t:
Šandor Sek ula, Mark o Todić
Tekući računi:
PIB:
101595160
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FABRIKA ULJ A DP
Mesto:
Kruševac
Adresa:
ul:Jastrebačka br 14
Poštans ki broj:
37 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FABRIKA VAGONA KRALJEVO
Mesto:
KRALJEVO
Adresa:
Industrijsk a 27
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
036/333-455
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
IVAN 347-741
Tekući računi:
predstavništvo BG
PIB:
Naziv:
Matični broj:
011/641-742
Registarski broj:
FABRIKA VIJAKA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
MRKONJIĆ GRAD
Poštans ki broj:
050/211-241
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
SLOBODAN
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
346
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FABRIKA ŠEĆERA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Industrijsk a zona bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
015/25-312, 20-885
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Simić Vlada
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
FABRIKA ŠEĆERA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Zrenjanin
Poštans ki broj:
23 000
023 541 722
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
FABRIKA ŠEĆERA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011 3548 432
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FABRIKA ŠEĆERA "JUGOZAPADNA BAČKA"
Mesto:
Bač
Adresa:
ul.Suljkovača bb
Poštans ki broj:
21 420
Telefon:
021/770-365 centrala, 021/770-183 nabavka, 021/770-285 centrala
Mobilni:
064/871-28-17 Cile
Telefax:
Kontak t:
Ljubomir Cicmilović
Tekući računi:
340-14312-62
PIB:
101450138
Matični broj:
8024723
Registarski broj: 2048024723
347
Šifra delatnosti:
15830
Adresar
Naziv:
FABRIKA ŠEĆERA "ST AR ŠEĆER"
Mesto:
NOVA CRNJA
Adresa:
JNA BB
Poštans ki broj:
23 215
Telefon:
023/815-110, 023/815-132
Mobilni:
064/191-46-68 Slobodan K.
Telefax:
Kontak t:
Slobodan Konstantinov
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FABRIKA ŠEĆERA "ST AR ŠEĆER"
Mesto:
Senta
Adresa:
Zlatna greda br. 6
Poštans ki broj:
24 400
Telefon:
024/813-932, 024/815-122 Bleskanj, 024/646-115 Momirov, 024/646-257 Gabor Sente
Mobilni:
063/534-891 Robert, 063/480-094 Miloš Maksić, 063/559-058 Momirov
Telefax:
Kontak t:
Momirov Petar nabavka, Bleskanj Robert, Eržika - za plaćanje
Tekući računi:
gabor.sente@sugarfac tory-senta.co.rs
PIB:
102357734
Naziv:
Matični broj:
08766835
Registarski broj:
FABRIKA ŠEĆERA Bijeljina
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
015830
Velika Obarska
Poštans ki broj:
Telefon:
00387 55 383-649
Mobilni:
00387 66 903 171 Rakić
Telefax:
Kontak t:
Rade Rakić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FABRIKA ŠEĆERA TE TO
Mesto:
SENTA
Adresa:
ul. Karađorđeva bb
Poštans ki broj:
24 400
Telefon:
024/815-122;-215 centrala, lok . 245 Zoltan, 024/813-975 kuća Zoltan, 024/814-598 prodaja, 024/646-257 Gabo
Mobilni:
063/541-662 Igor Vujacić, 063/861-31-96 Zoltan, 063/480-102 Zoltan, 063/559-058 Petar Momoirov, 063/525-8
Telefax:
Kontak t:
Zoltan Horti, magacin - prijem robe od 06h do 14h, Eržika plaćanje, magacin tehničke robe - roba
Tekući računi:
PIB:
101099446
Matični broj:
8618526
Registarski broj:
348
Šifra delatnosti:
15830
Adresar
Naziv:
FABRIKA ŠEĆERA ŠAJ KAŠKA
Mesto:
Žabalj
Adresa:
Čuruški put br.3
Poštans ki broj:
21 230
Telefon:
021/831-462 lok.133 Ranko, 021/831-383 finansijski direktor, lok. 123 Kovačević, 021/831-321 Rac, Čakan, lok
Mobilni:
063/560-339 Barišić, 063/517-005 Ranko, 063/851 86 74 vozač Rista, 063/10-979-11 Đorđe Kolarevic, 063/560
Telefax:
Kontak t:
Zdravko Maksimović-nabavka, Radanović Ranko, nabavka, Nikola Rac - š ef mašinsk og održavanja, Željk o Ko
Tekući računi:
325-3357-40, chak an@secerana-zabalj.co.rs, komercijala@secerana-zabalj.co.rs
PIB:
100142323
Matični broj:
08058075
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FADIP - KONCERN A.D.
Mesto:
Bečej
Adresa:
Trg oslobođenja 3-4
Poštans ki broj:
21 220
Telefon:
021/6914-209 - prodaja, 021/6914-589, 021 69 14 738 - izvoz
15830
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Gavrilović Zoran, Marjanović Mile - prodaja, Renat - izvoz
Tekući računi:
PIB:
100434866
Matični broj:
08070075
Registarski broj: 40589
Šifra delatnosti:
Naziv:
FADIP - MERNA TEHNIKA
Mesto:
Bečej
Adresa:
Todora Cvejanova 3
Poštans ki broj:
21 220
Telefon:
021 69 11 505, 021 69 11 814
Mobilni:
064/195 44 33 Miloš
25 130
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100434882
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
33200
Naziv:
FADIP HKC
Mesto:
BEČEJ
Adresa:
UL:INDUSTRIJSKA ZONA bb.
Poštans ki broj:
21 220
Telefon:
021 / 6912 - 679, 021 / 6913 - 864 Milan Simin, 021 / 6912 - 589, 021 / 6914 - 209 Đurić Radomir
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jovan Vujkov
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
349
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FADIP-ALATNICE
Mesto:
Bečej
Adresa:
Industrijsk a vzona bb.
Poštans ki broj:
21 220
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
FAGRAM
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Subotica
Poštans ki broj:
26 000
026/ 229-631 Dević
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
VAKOING 026/225-067 Nada
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FAK
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
Kneza Miloša br.17
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
82-743(lok116,112)
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Kabić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
FAK
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Loznica
Poštans ki broj:
872 811
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran Dragićević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
350
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FALCON BNV doo
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
DANILA KIŠA 23/1
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021/63-410-63
Mobilni:
064/033-54-74 Zika
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
PAK KOD UMESTO21 000 JE 403631
105355172
Matični broj:
20364505
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FALCON DOO sa P.O.
Mesto:
Bijeljina
Adresa:
Srpske dobrovoljačk e garde 51
Poštans ki broj:
76 300
Telefon:
00 387 55 201 664 Milkica, 00 387 55 201 583
Mobilni:
00 387 65 514 322 Vlada, 00 387 65 274 888 Gavra - vozač
Telefax:
Kontak t:
Vlado Knežević
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
1871463
Registarski broj:
FAM
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
SEČANJ
Poštans ki broj:
23 240
023/841-022
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
FAM GOŠA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Smedrevs ka Palanka
Poštans ki broj:
26 000
026 / 321 440, 026 / 318 051 prodaja
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Bisenić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
351
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FAM-predstavništvo
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Beograd
Poštans ki broj:
011/2688-418
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
FAMOS
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
011/124-364
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FANKR
Mesto:
ĐAKOVICA
Adresa:
ul:Vuka Karadžića 42
Poštans ki broj:
38 320
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
FAP KORPORACIJA AD
Mesto:
Adresa:
Radničk a bb
Poštans ki broj:
Telefon:
033 55 639 - prodaja
Šifra delatnosti:
Priboj
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
352
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FARM BIZNIS doo
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Miloša Crnjansk og 1
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/439-444, 021/439-555
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milan Pejić
Tekući računi:
PIB:
101694461
Matični broj:
08708967
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FARMAKOM FINANCE d.o.o.
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Hajduk Veljkova bb.
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
362-830
74 140
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
108070985
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FARMAKOM KONCERN M.B. RETAIL GROUP
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Hajduk Veljkova 1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
350-620, 350-619, 350-618
6499
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
106819083
Matični broj:
20686685
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FARMAKOM M.B - A.D ZAJAČA
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
Jovana Cvijica 11
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
353
Šifra delatnosti:
4711
Adresar
Naziv:
FARMAKOM M.B. KONCERN
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Hajduk Veljk ova br.1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
362-800, -830, 362-860 Toma Bugarski, 350-620 Milica Todorović, 352-758 restoran, 350-618,-619,-620 nabav
Mobilni:
064/839 40 09 Debaljačk i, 064/289 63 47 Misojčić, 064/127 10 16 Kojčić kiselina, 063/338-043 Stanojević Žile,
Telefax:
Kontak t:
Olivera Car - finansije, Ljubiša Kovačević, Saša Misojčić - prodaja, Debeljački, Milica Todorović - prodaja, Jovic
Tekući računi:
205-10786-31, milorad.s tankovic@farmakom.co.rs
PIB:
100111486
Matični broj:
17184865
Registarski broj: 099017184865
Šifra delatnosti:
Naziv:
FARMALOGIST
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Mirijevsk i bulevar br. 3
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 / 3315 045, 011 / 3315 000
Mobilni:
064/820-23-89 Nebojša
Telefax:
Kontak t:
Nebojša, Miroslav Krstić, miroslav.krstic@farmalogist.rs , nebojsa.parezanoivc@farmalogist.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FARMCOOP
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Vojvode Putnika 52
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
25-270
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
MILAN NEDIĆ;BILJANA VIĆENTIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FASAU (n/r g-đa G I N A)
Mesto:
UŽ I C E
Adresa:
MILOŠA OBRENOVIĆ 2
Poštans ki broj:
31 000
Telefon:
031/26-531;42-591
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
354
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
FASIK
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:Kraljice Katarine br.119
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FASIL A.D.
Mesto:
Arilje
Adresa:
Svetolika Lazarevića br.18
Poštans ki broj:
31 230
Telefon:
031/893-062 Goran - sita, 031/891-131, 031/891-851, 031/891-590 Sloba Malović f- filteri, 031/891-131 lok 224
Mobilni:
060/82-32-102 Miroslav Radulović
Telefax:
Kontak t:
Dragan Marinković , Boban Radović, Kc senija - poliesterska sita
Tekući računi:
PIB:
100785196
Matični broj:
7413483
Registarski broj: 00407413483
Šifra delatnosti:
Naziv:
FASMA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Miloša Savkovića 4-6
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2410-350
Mobilni:
063/73-56-937 Gečić
28730
Telefax:
Kontak t:
GEČIĆ
Tekući računi:
180-0188650101000-31
PIB:
100024899
Matični broj:
07026226
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FATEX (CPSM)
Mesto:
Vučje
Adresa:
ul.Industrijska bb
Poštans ki broj:
16 203
Telefon:
016/886-049
Mobilni:
063/372-237 Stojan Pešić
29130
Telefax:
Kontak t:
Pešić Stojan, ostavljaju robu u Armiraču, Karaormar
Tekući računi:
180-0183400101180-75, 160 - 106823 - 95
PIB:
100544507
Matični broj:
07105118
Registarski broj: 058071051
355
Šifra delatnosti:
29320
Adresar
Naziv:
FAUST KOMERC doo
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Begejska 2a
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/34-77-001, 011/34-77-002
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vanja Komlenović
Tekući računi:
PIB:
101782698
Matični broj:
6851827
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FAVORIT
Mesto:
Šabac
Adresa:
Gavrila Pricipa bb
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
351-198
Mobilni:
062/200-102 Zlatko
Telefax:
Kontak t:
Pavlović ZLATKO
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FD gravoprodukt szr
Mesto:
Jajinci - Beograd
Adresa:
Kolonija 1
Poštans ki broj:
11 222
Telefon:
011/3097-128
Mobilni:
060/3097-128
Telefax:
Kontak t:
Dragan Jovanović
Tekući računi:
gravopro@gmail.c om
PIB:
101151462
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FE PROM SOPOT
Mesto:
SOPOT
Adresa:
SUMADIJSKA 8
Poštans ki broj:
11 450
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jeftić Laza
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
356
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
FEMAN
Mesto:
Jagodina
Adresa:
Vihorska br.1
Poštans ki broj:
35 000
Telefon:
035 / 230 000 komercijala
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Slađana Nikolić
Tekući računi:
PIB:
101322472
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FENESTRA BMT
Mesto:
Zemun
Adresa:
ul.Pregrevica 146
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/3162-143, 011/3162-144
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mile / prodaja, centar Zemuna,pa Cara Dušana br.212 (iza leđa),prva ulica desno, pa prva desno,bela poslovn
Tekući računi:
170-0000300248545-65
PIB:
100829692
Matični broj:
06912419
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FENESTRA BMT doo
Mesto:
ZEMUN
Adresa:
Ul:Pregrevica br.146
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/316-21-44, 011/316-63-31, 021/64-47-604 Vlada,Miloš
Mobilni:
063/485-655 Mile, 063/231-429 Nemanja
Telefax:
Kontak t:
Nikola Krajačić direktor, fenestra@eunet.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FENIKS BB
Mesto:
Niš
Adresa:
Ul.Cegarska br.16
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/711-247,711-906 011/3473978
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ljubiša
Tekući računi:
Bojana
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
357
Šifra delatnosti:
51410
Adresar
Naziv:
FENIX
Mesto:
Bečej
Adresa:
ul:Borisa Kidriča br.29
Poštans ki broj:
21 220
Telefon:
021/811-331, 021/490-475
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Krs ta Stanišić
Tekući računi:
kući 021/811-463
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
FENIX TRADE
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Šid
Poštans ki broj:
Telefon:
022/ 712-152
Mobilni:
063/ 538-956
Telefax:
Kontak t:
Smilja, Špedicija Šid - Tovarnik
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FENIX-OIL STR
Mesto:
Čačak
Adresa:
Ibarska br. 22
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032/358-035, 032/350-305
Mobilni:
065/358-03-50 Dejan, fenixoil032@gmail.com
Telefax:
Kontak t:
Smiljana
Tekući računi:
PIB:
10458494
Matični broj:
60300615
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
4671,4778
Naziv:
FENSTER AS
Mesto:
Mala Vranjska-Cerovac
Adresa:
Valjevski put bb
Poštans ki broj:
15 224
Telefon:
212-280
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100111146
Matični broj:
Registarski broj:
358
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FEP - prodaja
Mesto:
Adresa:
Telefon:
D.Milanovac
Poštans ki broj:
030/86-320
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dušica; Rada Nikolić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FERITI doo
Mesto:
Beograd
Adresa:
Batajnicki drum 23
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/20-78-500, 011/33-16-400
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100202886
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FERMESCOOP DOO
Mesto:
Petrovaradin
Adresa:
Patrijarha Rajačića br.26
Poštans ki broj:
21131
Telefon:
021 6 431 101
28120
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vesna
Tekući računi:
160 - 10011 - 16
PIB:
100804347
Matični broj:
08274312
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FERMIN
Mesto:
SENTA
Adresa:
KARAĐORĐEVA BB
Poštans ki broj:
24 400
Telefon:
024/812-411 nabavka
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Ivan Šantić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
359
Šifra delatnosti:
51540
Adresar
Naziv:
FERO COMMERCE
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Grocka
Poštans ki broj:
011 26 25 859, 011 / 850 1472
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Paja Stanošević, Dejan - prodaja
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
FEROCOMERC
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011 344 23 39; 344 21 84
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Rade Đokić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
FERODA KOMERC
Adresa:
Telefon:
038/540098, 038/544-253
Mobilni:
0037744117002
Šifra delatnosti:
Mesto:
PRIŠTINA
Poštans ki broj:
38 000
Telefax:
Kontak t:
MEHMED PEJA 063/8828418
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FERODING
Mesto:
PROKUPLJE
Adresa:
DRAGOLJUBA RADOSAVLJEVIĆA 78
Poštans ki broj:
18 400
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
PAUNOVIĆ BORIVOJE
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
360
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FEROMAX D.O.O.
Mesto:
RAKOVICA - Beograd
Adresa:
Patrijarha Dimitrija 11
Poštans ki broj:
11 090
Telefon:
011/30-577-30, 011/30-577-31
Mobilni:
063/82-58-359 Jovan
Telefax:
Kontak t:
Jovan Andrejević, Martin Legat, k od IMR-a ,prek oputa Železničke stanice Rakovica, Aleksandar Ostojić, office.
Tekući računi:
feromax.serbia@gmail.c om
PIB:
100220524
Matični broj:
17303945
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FEROMONT ING
Mesto:
Batajnica
Adresa:
ul. Đorđa Boškovića br.55
Poštans ki broj:
11 273
Telefon:
021 551 307, 021 466 105, 011 604 331, 011 691 305
Mobilni:
063 225 741 Ozren
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
355-1000522-33
100352668
Matični broj:
17072196
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FEROPLAST
Mesto:
Beograd-Vrčin
Adresa:
ul:Avalska 120
Poštans ki broj:
11 224
Telefon:
011/805 43 53
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dejan Miladinović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FEROPRODUKT
Mesto:
Velika Plana
Adresa:
Oraška bb
Poštans ki broj:
11 320
Telefon:
026/831-878
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milan Trišić
Tekući računi:
PIB:
101177323
Matični broj:
Registarski broj:
361
Šifra delatnosti:
51610
Adresar
Naziv:
FEROS DOO
Mesto:
ALEKSINAC
Adresa:
ŽIT KOVAČKI PUT BB.
Poštans ki broj:
18 220
Telefon:
018/804-852, 011/804-720
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
ferosdoo@open.telekom.rs
100303251
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FERTIL d.o.o.
Mesto:
Bačka Palank a
Adresa:
Bačka Palank a
Poštans ki broj:
21400
Telefon:
021 4886 542, 021 4886 543
Mobilni:
063/102 06 16 Goran, 063/108 68 19
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104160654
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FERTIS
Mesto:
Subotica
Adresa:
Bikovo 33
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024/551-636, 024/567-567
Mobilni:
064/125-13-20
24150
Telefax:
Kontak t:
Santrač Nikola
Tekući računi:
265-2410310003467-73
PIB:
100842549
Matični broj:
08537399
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FERTRAVEL
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ZETSKA 4A
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/336-538
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Petar Jaćović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
362
Šifra delatnosti:
24150
Adresar
Naziv:
FERUM
Mesto:
Obrenovac
Adresa:
Vojvode Mišića br. 56
Poštans ki broj:
11 500
Telefon:
011 87 21 448, 011 87 20 259
Mobilni:
063 353 885
Telefax:
Kontak t:
Milovanović Radenko
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
FERUM
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Valjevo
Poštans ki broj:
014/227-211, 014/221-801
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Rada
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
FERŠPED
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
RISTOVAC
Poštans ki broj:
17 521
017/51-519
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dejan, Vlada
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FERŠPED
Mesto:
MALI ZVORNIK
Adresa:
P.Fah.28
Poštans ki broj:
15 318
Telefon:
471 164; 063 81 07 041
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
DEJAN
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
363
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FERŠPED
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul:Savski trg br.2
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/361-68-11 361-27-47 žel.s
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jasna Marinković, Vida Zorić
Tekući računi:
361-25-01 žel.stanic
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FESTINA LENTE
Mesto:
ČAČAK
Adresa:
Bogdana Teofilovića 53
Poštans ki broj:
32000
Telefon:
032/374-623
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101121431
Matični broj:
17221710
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
63400
Naziv:
FIAZ FRIKCIJ A
Mesto:
Prokuplje
Adresa:
ul.Pane Đukić br.1
Poštans ki broj:
18 400
Telefon:
027/321-613,329-960 prodaja, 027/324-039 nabavka, 027/333-299 Jovica Đorđević direktor proizvodnje
Mobilni:
063/46-74-12 Tanja, 063/46-74-13 direktor Mirko Obradović
Telefax:
Kontak t:
Boban Radosavljević - prodaja, Anka - prodaja, Dragan Đurković - obloge, Direktor Mirk o Obradović
Tekući računi:
160-182386-95
PIB:
100235064
Matični broj:
17281887
Registarski broj: 08517281887
Šifra delatnosti:
Naziv:
FIAZ KOMERC Goce-dooel
Mesto:
Skoplje-Mak edonija
Adresa:
29 Noemvri br.50
Poštans ki broj:
1000
Telefon:
00389 2 32-45-421, 00389 2 32-45-426
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Naumovski Goce
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
364
Šifra delatnosti:
24660
Adresar
Naziv:
FIAZ PROMET s.t.r.
Mesto:
Kuršumlija
Adresa:
ul. 7. jula br. 11
Poštans ki broj:
18 430
Telefon:
027/381-504
Mobilni:
063 / 77 91 175
Telefax:
Kontak t:
Maks a
Tekući računi:
PIB:
104763305
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
FIAZ ZAŠTITA
Adresa:
Telefon:
027/332-248
Mobilni:
063/415-680 Rakić
Šifra delatnosti:
Mesto:
Prokuplje
Poštans ki broj:
18 400
Telefax:
Kontak t:
Dir. Rak ić, Goca Perišić, Goran Jović 063/612-349
Tekući računi:
Perišić
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FIAZ predstavništvo
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul.Zemunski put br. 3
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2131 738
Mobilni:
063/85 43 446 Zoran
Telefax:
Kontak t:
magacin : servis Rade Končar, kod Starog Sajmišta, Hajat, Jugopetrol, Zoran Pavlović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FIDELA
Mesto:
Šabac
Adresa:
Karađorđeva br. 62
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
350 703
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Slađa, 1kg-650din., 3k g-1.500din., prolaz k od K2
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
365
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FIDELINKA
Mesto:
SUBOTICA
Adresa:
ul:DIMITRIJA TUCOVIĆA br.15
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Franjo Volni
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FIDIC
Mesto:
Beograd
Adresa:
Cara Uroša br. 42
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/ 629-581
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Aleksandra Obradović , Vesna Cvejić, g-đa ZARIĆ
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
FIH doo
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
NOVI PAZAR
Poštans ki broj:
Telefon:
020/411-315
Mobilni:
063/85-63-609 FEHIM HASANOVIĆ
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FIL INVEST (n/r g-đa Marina Škaljac)
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:CARA DUŠANA br.30
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
366
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FIL PROMET
Mesto:
Nova Pazova
Adresa:
Vojvode Mišića br. 33
Poštans ki broj:
22 330
Telefon:
022/331-278
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Duško Sarić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FILA - Agencija za marketing
Mesto:
Šabac
Adresa:
Janka Veselinovića 26
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
305-105, 71-000-81, 353-333
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nemanja priprema, info@fila.co.rs
Tekući računi:
160-929376-19 - Banc a Intesa, 155-23738-91 - Čačanska banka, 295-1242299-52 - Srpska banka
PIB:
100088479
Naziv:
Matični broj:
60284237
Registarski broj:
FILC MENGET
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
021 6431 600
Mobilni:
063 / 8066 - 971 Tomović
Telefax:
Kontak t:
Milan Tomović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FILIP KLJAJIĆ IDUSTRY FKK
Mesto:
Kragujevac
Adresa:
Dragoslava Srejovića 49
Poštans ki broj:
34 000
Telefon:
034 / 335 837, 034 / 335 594
Mobilni:
065/80-100-36 Slobodan Mijailović, 065/80-100-44 Ljuba Antić
Telefax:
Kontak t:
Slobodan Mijailović, Radovan Đorović, Dir. Tatjana Kalkanov
Tekući računi:
PIB:
105589574
Matični broj:
20414278
Registarski broj:
367
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FILKEM
Mesto:
Adresa:
Telefon:
KIDRIČEVO
Poštans ki broj:
99 386 2 79 95 454; 79 95 102
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Janko Bedrač
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FILTREX d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Đorđa Stanojevića 11G
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/630-21-60 Aleksandar Jovanović
Mobilni:
064/8 233 233 Aleksandar Jovanović
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FIM AD Fabrika izolacionih materijala
Mesto:
Kanjiža
Adresa:
Put Narodnih heroja 12
Poštans ki broj:
24 420
Telefon:
024 874 700, 024 874 461 nabavka
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
FIMA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mionica
Poštans ki broj:
014/61-901
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Slavko Nikolić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
368
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FIMAL
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Bosansko Petrovo selo
Poštans ki broj:
074/790-006;790-075 (053)
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Panić Milan ili Katanić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FIMEX
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Beogradski kej 27
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/25-048;28-646
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Nikolić;B.Ivačković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
FINANSIJSKA POLICIJA - granica
Mesto:
Adresa:
(ka Crnoj Gori)
Poštans ki broj:
Telefon:
033/52-869
Šifra delatnosti:
Prijepolje
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ŽARKOVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FINDOMESTIC BANKA A.D.Beograd-filijala Šabac
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Karađorđeva br.44
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
301-000, 011/333-600 call centar
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Buda, dir.Spremić Zoran - mob.064/611-38-91
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
369
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FINEKS BERZA-agencija za obradu podataka
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul:Trg Slobode br.2 poš.fah108
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FINKOCHEM
Mesto:
Beograd
Adresa:
Topličin 3/2
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3283-390
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FIP GRMEČ-NOVOLINE
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Auto Put 20
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/319-4571, 011 201 3 903 fin.dir.Zorica
Mobilni:
064/180-81-82 Kljajević
Telefax:
Kontak t:
prodaja 605 236; 606 362; 605 153, Dragan Kljajević 011/2013940
Tekući računi:
PIB:
103131156
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FIPIS
Mesto:
Ribnica-Slovenija
Adresa:
Opek arsk a cesta 45
Poštans ki broj:
1310
Telefon:
00 386 1 835 11 20, 00 386 1 835 02 50, 00 386 1 835 11 00 BOLTIN, 00 386 1 835 02 42 Rudi Putre
Mobilni:
99386 51 684-400 BOLTIN, 99386 41 417-354 Rudi Putre
Telefax:
Kontak t:
Goran Lešnjak , Rudi - prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
370
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FIS KOMERC doo
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Danila Lek ića Španca 7 Sprat 9
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/2611-515
Mobilni:
062/743-207 Stank ović Dejan, 063/882-65-42
Telefax:
Kontak t:
Stanković Dejan
Tekući računi:
PIB:
102540813
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
FIT OFARM
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
MIšAR
Poštans ki broj:
23-268
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
FIT OPATOLOG
Adresa:
Telefon:
344-606, 301-820
Mobilni:
064/34 79 497
Šifra delatnosti:
Mesto:
ŠABAC
Poštans ki broj:
15 000
Telefax:
Kontak t:
MLAĐA BAĆANOVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FKL- Fabrika kotrljajućih ležajeva
Mesto:
Temerin
Adresa:
Industrijsk a zona bb
Poštans ki broj:
21 235
Telefon:
021/6841-187 , 011/36 10 260 pred Bg, 011/36 10 833 pred Bg, 021 68 41 151 direktor komercijale, lok. 187,18
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tminić Anđelka-prodaja, Rajko Rajk ović - preds. Bg
Tekući računi:
325-31957-85, prodaja@fkl-serbia.com
PIB:
101876768
Matični broj:
8115893
Registarski broj: 23808115893
371
Šifra delatnosti:
29140
Adresar
Naziv:
FKR,Miloš Jašić PR
Mesto:
Tabanović
Adresa:
Maršala Tita 17
Poštans ki broj:
15 211
Telefon:
294-262, 294-020
Mobilni:
064/858-27-16 Aleksandar Jašić
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
106068374
Naziv:
Matični broj:
61736395
Registarski broj:
FLAMINGO
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
ŠABAC
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
064/2057499
Telefax:
Kontak t:
LJILJA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
FLASH
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
344-938
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FLEKSIGLASPROMET D.O.O.
Mesto:
Zemun
Adresa:
Auto put Beograd Novi Sad 150b
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/3757-681, 011/3757-682, 011/3757-683, 011/3757-684
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Sonja
Tekući računi:
PIB:
100015339
Matični broj:
17173456
Registarski broj:
372
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
FLEXING doo
Mesto:
ADA
Adresa:
ul. Sabo Sepesi Lasla 3
Poštans ki broj:
24 430
Telefon:
024/854-082, 024/854-083
Mobilni:
063/82-81-515
Telefax:
Kontak t:
Šandor Ožvar, Čerkezović Elvira prodaja, elvira.cerkezovic@flexing.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FLEXON d.o.o.
Mesto:
BIJELJINA
Adresa:
Semberskih ratara 255
Poštans ki broj:
76 300
Telefon:
00387 55 422-899
Mobilni:
00387 65 689-010 Mijic Slobodan, 00387 65 260-842
Telefax:
Kontak t:
flexon.bijeljina@gmail.com
Tekući računi:
flexon.bijeljina@gmail.com
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FLEŠ KOMERC d.o.o.
Mesto:
Arilje
Adresa:
Kej narodnih heroja 8
Poštans ki broj:
31 230
Telefon:
031/891-250, 031/894-495, 031/894-284
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Bratislav Ćirković
Tekući računi:
PIB:
100787233
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
FLORA KOMERC
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Gornji Milanovac
Poštans ki broj:
032/717-400
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nešović Miodrag
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
373
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FLORIDA KOMERC
Mesto:
VRBAS
Adresa:
MARŠALA TITA BR.59
Poštans ki broj:
21 460
Telefon:
021/700-349,702-077
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Pero Radojević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
FLORPLAST DOO
Mesto:
Adresa:
Vijeća Evrope br.28
Poštans ki broj:
Telefon:
00385 91 187 49 00, 00385 32 413 544 Boris Dimitrovski
Šifra delatnosti:
VUKOVAR
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FLUKS Doo
Mesto:
Užice
Adresa:
ul:Sarića Osoje bb.
Poštans ki broj:
31 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FLYTIME d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Palmotićeva br.27
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/30-37-106, 011/30-39-981, 011/32-22-150
Mobilni:
069/30-37-106
Telefax:
Kontak t:
Jelena Brković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
374
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FM CHEMOL
Mesto:
VRČIN
Adresa:
Industrijsk a 25 A
Poštans ki broj:
11 224
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FM KOMERC-Filip Đuric
Mesto:
Arilje
Adresa:
Solunskih ratnika br. 2
Poštans ki broj:
31 230
Telefon:
031/893 302
Mobilni:
069/589 55 88 Filip, 063/866 47 38 Dragan Mirkić
Telefax:
Kontak t:
Filip Đurić-kući 031/895-588, fmk omerc @gmail.com
Tekući računi:
160-13563-30
PIB:
100785506
Naziv:
Matični broj:
17369377
Registarski broj: 00417369377
FMB d.o.o.
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
015 / 213 713, 346 611
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Danka Filipović, fmbvgromnet.net
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
FMO
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Železnik
Poštans ki broj:
011/571-391
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragana Djordjević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
375
Šifra delatnosti:
011527
Adresar
Naziv:
FMP
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Lazarevački drum 24
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/355-12-99, 011 / 30 - 52 - 050 prodaja
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragana, Popović tanja, Ljubica - metalna ambalaža
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FOBOMAX
Mesto:
MALI IĐOŠ
Adresa:
ul. Kulski put br.9
Poštans ki broj:
24 321
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FOCUS FACTOR d.o.o.
Mesto:
Beograd - Zemun
Adresa:
Prve pruge 43 N
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/26-70-501, 011/260-85-65
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ivana Marković
Tekući računi:
PIB:
104693932
Matični broj:
20215836
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FOD
Mesto:
BOR
Adresa:
ĐORĐA VAJF ERTA 16
Poštans ki broj:
19 210
Telefon:
030/33-489;431-555
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
424-677 Pera Kostić
Matični broj:
Registarski broj:
376
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FOKA
Mesto:
Gornji Milanovac
Adresa:
Kragujevačka 10
Poštans ki broj:
32 300
Telefon:
032 720 635
Mobilni:
063 690 478 - Aleksandar Carević
Telefax:
Kontak t:
Prodaja - Aleksandar
Tekući računi:
office@foka.rs
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
FOLIJA PLAST
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
ZRENJANIN
Poštans ki broj:
23 000
023/561-647 Milena
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
FON LIDER
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/329-08-56 MAJA
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FOND
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
ul:Cara Dušana br.14
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
015/323-212
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ZORAN I ZORICA
Tekući računi:
43600-679-9-16
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
377
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FOND PIO
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Vojvode Misića 9
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
343-467, 343-468 VESNA NIKOLIC, 362-918 Pis arnica, 362-909 Filijala fonda, 343-463 lok.138 Sanja ili Aca
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
JELENA ZLATARIĆ, Perić Ljiljana, Simić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FOND ZA ZAŠT IT U ŽIVOTNE SREDINE
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Dr.Ivana Ribara br.91
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/22-85-093, 011/22-77-442, 011/21-69-368
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Gordana Ristović, Omladinskih brigada 1, prva ulica:Dr.Ivana Ribara 91
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FONTANA STR
Mesto:
ČAČAK
Adresa:
GRADSKO ŠETALIŠTE BB
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032/22-203
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mikan; Milka
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
FORMA BRAVO
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Zemun
Poštans ki broj:
Telefon:
011/328 31 93
Mobilni:
065/3096 444 dir. Miroslav
Telefax:
Kontak t:
Mirko prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
378
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FORMA IDEALE
Mesto:
Šabac
Adresa:
Mačvansk a br. 90
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
351 061
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
FORMING
Adresa:
Telefon:
294-068
Mobilni:
064/190 70 14
Šifra delatnosti:
Mesto:
Tabanović
Poštans ki broj:
15 211
Telefax:
Kontak t:
Branislav Ilić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FORTUNA-COMMERCE
Mesto:
Zemun
Adresa:
ul. Cara Dušana br.121
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/615-905, 011/316-36-39
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vanja, Dir.Vlasta
Tekući računi:
PIB:
100092032
Matični broj:
7569858
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FORTUNA-TRADE
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Bulevar Oslobođenja br.49/18
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/350-165
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
379
Šifra delatnosti:
51410
Adresar
Naziv:
FOTO LJUBA
Adresa:
Telefon:
Mesto:
ŠABAC
Poštans ki broj:
15000
348-434
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
FPP NOVA TOPLIČANKA D.O.O.
Adresa:
Telefon:
027/329-400
Mobilni:
063/546-272
Šifra delatnosti:
Mesto:
Prokuplje
Poštans ki broj:
27 000
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
FRAD BG
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
011/691 606,694-207
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FRAD F ILTERI A.D.
Mesto:
Aleksinac
Adresa:
ul. Petra Zeca br.38
Poštans ki broj:
18 220
Telefon:
018/804-722 centrala, 018/804-511 prodaja, 018/875-232 nabavka, 018/800-084 Peda Janković, Bata Radosav
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Bratislav, , Radić Toplica - nabavka, Zoran Kostić rukovodilac razvoja, Jovica
Tekući računi:
235-1040-80, milan.rakocevic@frad.rs
PIB:
100303745
Matični broj:
07187505
Registarski broj: 00207187505
380
Šifra delatnosti:
34300
Adresar
Naziv:
FRANS MAAS SRBIJA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ustanička br. 189/III
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3473-504, 011/3473-952
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FRENKI STIL
Mesto:
VETERNIK
Adresa:
Kninsk a 116
Poštans ki broj:
21 203
Telefon:
021/822-540
Mobilni:
064/22-79-144 Frenk i
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
105468582
Matični broj:
20392258
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FRESH & CO
Mesto:
SUBO TICA
Adresa:
IVANA GORANA KOVAČIĆA
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024/ 546-768
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ZLATAN KALJKOVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
FRIDRO ALATI d.o.o.
Adresa:
Telefon:
034/540-488, 034/582-284
Mobilni:
064/27-89-464
Šifra delatnosti:
Mesto:
Dragobraća-Kragujevac
Poštans ki broj:
34 231
Telefax:
Kontak t:
Igor, fridro@open.telekom.rs
Tekući računi:
PIB:
103919667
Matični broj:
Registarski broj:
381
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FRIGO CENTAR d.o.o.
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Slobodana Jovića 37
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3941-792
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
freon, spej za čiš.klime, Miroslav
Tekući računi:
PIB:
104017304
Naziv:
Matični broj:
20072652
Registarski broj:
FRIGO COMERC D.O.O.
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
011/35-64-636
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FRIGO ELEKTRO
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
NEBOJŠE JERKOVIĆ 18
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FRIGO FORUM D.O.O.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Mine Vukomanović 5
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/322-9234
Mobilni:
063/22-35-05
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
103789854
Matični broj:
Registarski broj:
382
Šifra delatnosti:
51 430
Adresar
Naziv:
FRIGO-MONTAŽA
Mesto:
Rakovica-Beograd
Adresa:
ul:Viševačka br.78
Poštans ki broj:
11 090
Telefon:
011/561-820
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Divna
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FRIGO-STROJ
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Čelopecka 13
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/403-064
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jova Dmitrović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FRIGO-TEHNA
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
HEROJA PINKIJA BR.2
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021 369 482; 468 424
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
FRIGOMAX
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
Telefon:
304-780
Mobilni:
064/88-202-82 Gradimir Nesić
Telefax:
Kontak t:
Gradimir Nešić - gradimirnesic@frigomax .rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
383
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FRIGOTEHNIKA
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul.Borsk a br.11 b
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/39-11-464
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
BOJAN PETKOVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
FRIGOTERM
Adresa:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
SAVA MILAŠ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FRIGOTERMING
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Crnotravska1A/11,sprat 2
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/264-31-38, 015/381-287
Mobilni:
064/116-34-96 Čedomir Đurić
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102247283
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
FRIKOM
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
011/692-482,766-744
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
384
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FRIKOM TREBINJE
Mesto:
Adresa:
Trebinjskih brigada 12
Poštans ki broj:
Telefon:
00387 59 273 - 900 Milan
TREBINJE
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
fricom02@teol.net
PIB:
Matični broj:
Naziv:
1474014
Registarski broj:
FRITECH d.o.o.
Adresa:
Telefon:
027 329 717
Mobilni:
060 / 63 58 444 Nikola Paunović
Šifra delatnosti:
Mesto:
Prokuplje
Poštans ki broj:
27 000
Telefax:
Kontak t:
Paunović, generalni direktor, Vanja radosavljević tehnički direktor
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FRITEL d.o.o.
Mesto:
SEVOJNO
Adresa:
ul. Milivoja Marića 51
Poštans ki broj:
31 205
Telefon:
031/533-239
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100602026
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FRIZTERMO sam.radnja
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Kneza Lazara br.2/8
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
349-674
Mobilni:
063/268-659
Telefax:
Kontak t:
JANKO MILANOVIČ, koverta na Janko Milanović
Tekući računi:
PIB:
100185957
Matični broj:
Registarski broj:
385
Šifra delatnosti:
52 722
Adresar
Naziv:
FRKA SZ R
Mesto:
Čerević
Adresa:
Kralja Petra I br.19
Poštans ki broj:
21 311
Telefon:
021 / 876 206
Mobilni:
063/86-26-488 Milenko
Telefax:
Kontak t:
Milenko Grujić, frkacerevic@gmail.c om
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FSH Jedinstvo
Mesto:
Pančevo
Adresa:
Kolonija skroba bb.
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FUDBALSKI KLUB
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
ul:JEVREMOVA br.1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
332-510 322-433 restora
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Krle, Verica
Tekući računi:
43600-678-4-3000133
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Agrobanka
Registarski broj:
FUNDAMENTUM
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Bačka Topola
Poštans ki broj:
024 711 540, 024 712 440
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran Brkljać
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
386
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
FUTOGCOMMERCE
Mesto:
FUTOG-NOVI SAD
Adresa:
Grmečka 28 21 410
Poštans ki broj:
21 410
Telefon:
021/893-670
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Đorđe Vojinović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Fabrika kože
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
Ečanski drum br.3
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/48-442;44-635;45-551;
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Samardžić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
8001944
Registarski broj:
Fabrika kreča Carmeuse intergral
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Doboj
Poštans ki broj:
00 387 53 207 930 prodaja
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Željko Srdić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Fabrika motora za spec.namene
Mesto:
PAL E
Adresa:
n/r g-din Goranč ić
Poštans ki broj:
71 420
Telefon:
071/783-696
Mobilni:
065/532-293
Telefax:
Kontak t:
Gorančić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
387
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Fabrika sintetičkog kaučuka
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Elemir
Poštans ki broj:
23 208
023/737-610 cent.
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Radosav prodaja, Zdenka šef laboratorije
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
Fabrika stakla - SFS
Mesto:
Adresa:
13.Oktobar 1-3
Poštans ki broj:
Telefon:
035/572 733, 035/569-974, 035/572-600
Šifra delatnosti:
Paraćin
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Valentina - prodaja
Tekući računi:
PIB:
100939514
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
Fabrika ulja " MLADOST "
Mesto:
Adresa:
ul: Branka Erića br. 2
Poštans ki broj:
Šifra delatnosti:
51470
ŠID
Telefon:
Mobilni:
064/371-79-90 Đačanin Borislav
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Fabrika šećera "CRVENKA" A.D.
Mesto:
CRVENKA
Adresa:
Masarik ova br.7
Poštans ki broj:
25 220
Telefon:
025/731-122 centrala, 025/731-467 Biljana Savić, 025/731-728 Brana Guzina, 025/731-467 Trbović, Mikulić, V
Mobilni:
063/590-769 Trbović, 063/528-904 Doboši Endre, 063/8519-812 M. Jojić, 063/494-526 Mikulić, 063/8267-142 V
Telefax:
Kontak t:
nabavka Biljana Savić, Fin.direk tor Dušanka Pikula, Marijana Jojić-dir.komercijale, Mikulić Milan, Vasić, nabavk
Tekući računi:
160-9510-64
PIB:
100261360
Matični broj:
Registarski broj:
388
Šifra delatnosti:
015830
Adresar
Naziv:
Fabrika šinsk ih vozila
Mesto:
Adresa:
Čuprija
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063 689 956
Telefax:
Kontak t:
Slavica Kojić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
Faso d.o.o.
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
VLADIMIRCI
Poštans ki broj:
15 225
513-502
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FedEX
Mesto:
Ljubljana
Adresa:
Ob železnici 14
Poštans ki broj:
1000
Telefon:
99 386 1 547 33 86
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Uroš
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
FedEX Express EMEA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Autoput br.22
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/314-90-75, 011/310-94-00
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ivana Ljubojević,Brankica, Jelena Arbutina
Tekući računi:
PIB:
100829594
Matični broj:
17356895
Registarski broj:
389
Šifra delatnosti:
64120
Adresar
Naziv:
Feronikl
Mesto:
Priština
Adresa:
ul:Vidovdanska br.42
Poštans ki broj:
38 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Bendić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Finansijska policija
Mesto:
Šabac
Adresa:
Laze Lazarević 5
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
341-667;
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Polić-inspektor (kući:329-681)
Tekući računi:
Dragica Đurić
PIB:
Naziv:
Matični broj:
063/300-507
Registarski broj:
Fono berza
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Novi Sad
Poštans ki broj:
21 000
021/621-410;615-464
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Snežana
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Fudbalski klub "RUDAR"
Mesto:
KOSTOLAC
Adresa:
Bože Dimitrijevića br.3
Poštans ki broj:
12 208
Telefon:
012/241-540
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Blagojević Nebojša
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
390
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Futura
Mesto:
Feketić
Adresa:
ul:Doža Đerđa br.108
Poštans ki broj:
24 323
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din Blagojević Slavoljub
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul.Đorđa Andrejevića - Kuna br.15
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/24-65-699
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din DRAGO GODNJAVEC-Maxeal doo
Mesto:
LITIJA
Adresa:
Brodarsk a 14
Poštans ki broj:
1270
Telefon:
00 38 61 62 008-01
Mobilni:
00386 30 346-074
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din Dragan Vučićević
Mesto:
Pančevo
Adresa:
Stevana Šupljikca br.81
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/2334-950, .
Mobilni:
062/16 49 321
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
391
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
G-din Dušan (Marko)Tatić
Mesto:
Adresa:
Generala Drapšina br.70
Poštans ki broj:
Telefon:
0230/22-579
KIKINDA
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din Janoš Fodor
Mesto:
BEOČIN
Adresa:
Jovana Grč ića Milenka 30
Poštans ki broj:
21 300
Telefon:
021/871-135
Mobilni:
063/593-375
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din Jovanović Živan
Mesto:
Popinci
Adresa:
Ul. Lenjinova br. 7
Poštans ki broj:
22 428
Telefon:
022/84-777
Mobilni:
063/544-095
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din KONSTATINOV SLOBODAN
Mesto:
ZRENJANIN
Adresa:
UGLJEŠE TERZINA BR.62
Poštans ki broj:
23 300
Telefon:
Mobilni:
062/800-57-52
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
392
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
G-din Kjurina
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/238-446
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din LJUBA OBRADOV
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Cara Lazara br.62/2
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din MANIĆ SRĐAN
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
ul:Goce Delč eva 18/33
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
Mobilni:
063/77 09 516
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din MARKOV VLASTA
Mesto:
PANČEVO
Adresa:
ul:Zlatarsk a 18
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
Mobilni:
064/888-40-16
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
393
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
G-din Mijić Slobodan
Mesto:
Bijeljina
Adresa:
Profesora Nikole Mačkica br.2
Poštans ki broj:
76500
Telefon:
00 387 55 209 537 kuća
Mobilni:
00 387 65 68 90 10
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din Milan Bogunović
Mesto:
Pančevo
Adresa:
Stevana Šupljikca 151 stan 40
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/332-705 kući
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din Milan Stevanović
Mesto:
Loznica
Adresa:
Trg Jovana Cvijića bb, ulaz 2, stan 5
Poštans ki broj:
15300
Telefon:
875 007
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milan, Ruža
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din Miloš Danilović
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul:Rumenačka br.51
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
394
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
G-din Mirk o Bulj
Mesto:
Baški Gračac
Adresa:
ul. Branka Radičevića br. 15
Poštans ki broj:
25 252
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din Mirk o Marić
Mesto:
CRVENKA
Adresa:
Žark a Zrenjanina 190
Poštans ki broj:
25 200
Telefon:
Mobilni:
063/220-460 Mirko, 063/10-59-498 Milica Marić
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din Mitar Bursać
Mesto:
IRIG
Adresa:
Ul:Vuka Karadzića 39
Poštans ki broj:
22 406
Telefon:
Mobilni:
063/523-066 Mitar
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din Mitke
Mesto:
Šabac
Adresa:
Bore T irića 91-Triangla
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
326-219
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Deratizacija
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
395
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
G-din Nikola Stevanović
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Pariške komune br.17
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/445-898
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din Ninoslav Nikolić
Mesto:
Bor
Adresa:
ul:M.Useinovića br.34
Poštans ki broj:
19 210
Telefon:
030/435-272
Mobilni:
063/707-15-13
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din Pavle Radimiri
Mesto:
Tivat
Adresa:
Kalimanj bb
Poštans ki broj:
85 320
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din Ratko Sokolić
Mesto:
Skoplje
Adresa:
Bulevar Avnoj 50/3
Poštans ki broj:
1000
Telefon:
99389 224 54 895, 99389 224 65 521
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
396
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
G-din Slobodan Radović
Mesto:
IGALO
Adresa:
Naselje NOVO MESTO 19/I stan 8
Poštans ki broj:
85 347
Telefon:
00 382 31 / 335-377
Mobilni:
00382 69 048-228
Telefax:
Kontak t:
slava 6.10
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din Stanišić Zoran
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul:Bate Brkića br.24,sprat III,stan 10
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/6395-327, 021/893-848, 021/896-179
Mobilni:
063/600-204, 062/801-77-96 Stanišić
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
jmbg:0402960800010
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din Stešević Svetislav
Mesto:
KOTOR
Adresa:
Stari grad br. 401
Poštans ki broj:
85 330
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din Stokić Slavoljub
Mesto:
Kostolac-selo Drmno
Adresa:
ul:Božidara Dimitrijevića 3
Poštans ki broj:
12 208
Telefon:
012/246-234
Mobilni:
064 / 82 89 247 STOKIĆ
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
397
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
G-din Tasovac Mark o
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
NARODNOG FRONT A 35/41
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
064/173-31-22
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
G-din Vanja Ninković
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
065/925-00-25
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din Vasko Vuk otić
Mesto:
PODGORICA
Adresa:
4.Jula br.21
Poštans ki broj:
81000
Telefon:
081/260-195
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
G-din Zoran Erčević
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
VALJEVO
Poštans ki broj:
14 000
014/243-149, 014/243-187
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
398
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
G-din Zoran Lovrenski
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
064 888 36 25
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din ČANOVIĆ ZVONKO
Mesto:
SREMČICA
Adresa:
Porodice Miljk opvić 2A
Poštans ki broj:
11 253
Telefon:
011/25-22-007
Mobilni:
063/77-46-827
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din Đermanović
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Brankova ulica br.23/11 Ispr.
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-din Željko Božičević
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul:Dimitrija Milovanova br.7
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/63-21-249
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
399
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
G-din Živorad Gavrilović
Mesto:
Šabac
Adresa:
Ul.Nebojše Jerković br.1/9
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-ĐA SNEŽANA BULJ
Mesto:
OĐŽACI
Adresa:
ul:Zmaj Jovina br.12/18
Poštans ki broj:
25 250
Telefon:
025/743-936
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-đa DUŠICA PUŠICA
Mesto:
PRIJEPOLJE
Adresa:
IVE LOLE RIBARA 265-Bostani Luke
Poštans ki broj:
31 300
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-đa GRBA LJILJA
Mesto:
Pančevo
Adresa:
Žark a Zrenjanina 86
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
Mobilni:
064/88-67-511
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
400
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
G-đa Lilijan Jojic
Mesto:
STEPOJEVAC
Adresa:
Vece Lesandric br.9
Poštans ki broj:
11 564
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-đa RADEČ SLAVICA
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Vidikovački venac 33/44
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/23-32-904
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G-đa STAMENKOVIĆ DESANKA
Mesto:
SMEDEREVO
Adresa:
VOJVODE MIŠIĆA 11,STAN 13
Poštans ki broj:
11 300
Telefon:
026/644-930
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
G.M.P.
Mesto:
Stara Pazova
Adresa:
ul. S.Halulke br. 36
Poštans ki broj:
22 300
Telefon:
022/311-697, 022/310-505
Mobilni:
063/509-609 Miroslav
Telefax:
Kontak t:
Miroslav Taušanović vlasnik, Vanja
Tekući računi:
340-12542-37, gmpdoo@gmail.com
PIB:
101245188
Matični broj:
52608872
Registarski broj: 2352612955880040 Šifra delatnosti:
401
090123
Adresar
Naziv:
G2 d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Prvomajska 13
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011 21 97 159, 011 30 77 525
Mobilni:
063/361-802 Stank o Janković
Telefax:
Kontak t:
Dragica Grudić, Danilo -prodaja
Tekući računi:
g2labor@gmail.com
PIB:
105630278
Naziv:
Matični broj:
20413832
Registarski broj:
GA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/208 40 40, 011/208 40 41, 011/208 40 42
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nenad Radosavljević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GABRO-TRADE (n/r Fadil Pirić)
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul: Srpskih vladara br.19/B
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GALA - LJUTICE
Mesto:
KOCELJEVA
Adresa:
NUŠIĆEVA BR.5
Poštans ki broj:
15 220
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
402
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
GALEB GROUP
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Pocerska 111
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
346-700;325-132 hotel, 367-700 centrala, 367-702 Slavko Popov, 367-766 Nestor Kaljević, -729 Rade Mitrović
Mobilni:
063/326-357 Goran nabavljač , 064/849-40-07 Ivan Mitrović, 064/84-94-017 Pucarević, 064/84-94-064 Slavko, 0
Telefax:
Kontak t:
Rajk o Glišić, pred.Bg, 011 381 39 25, Jak ovljević-š ef transporta, Pucarević Milivoje-direk ., Mihailo - prodaja, C
Tekući računi:
190-1470-39, 205-2449-16, 355-1043041-31, goran.jevtic@galeb.com
PIB:
101896655
Matični broj:
07359144
Registarski broj: 09907359144
Šifra delatnosti:
Naziv:
GALEB Metal Pac k
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Ul:Pocerska 111
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
367-781 Goran Jevtić, 367 700 Milica Janković - limenke
Mobilni:
064/8494-081 Goran
029400
Telefax:
Kontak t:
milica.jankovic@galeb.com, Radmila Radović, radmila.radovic@galeb.com, Miša Ž ivanović - prodaja limenki
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GALEB-METALOPLASTIKA MP A.D.
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Pocerska br.111
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
367-734 Vlada Rafailović, 367-700, 367-708 Lolić, 367-767 Mileta Milutinović, Dubravka, 367-763 Despotović,
Mobilni:
064/84 94 001 Dejan, 064/84 94 066; 063/83 84 845 Mileta,Milan Veselinović, 064/84-94-041 Zdravko-valjak, 0
Telefax:
Kontak t:
Dejan Džagić, nabavka - Mileta -, Ljilja Matić - finansije - plaćanje, nabavka lima iz US - Dubravka
Tekući računi:
PIB:
100109493
Matični broj:
07116284
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
028710
Naziv:
GALENIKA A.D.
Mesto:
Zemun-Beograd
Adresa:
ul. Batajnički drum bb
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/307-1945;307-14-88 Aleksandra Dragović,Dark o Hruškar, 011/307-2016 Srđan Manić,tehnička služba, 011
Mobilni:
064/835-22-37 Zagorac - zvati na ovaj, 064/114-07-66 Goran Zagorac, 064/835-20-15 Jakov Mijušković, 064/8
Telefax:
Kontak t:
Kovačić, Živka Lazić , Ilić, Milosavljević Dragoljub, Jakov-Ljubica, Zdavko Bjelobrk, centralni magacin prijem do
Tekući računi:
PIB:
100001038
Matični broj:
Registarski broj:
403
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
GALENIKA-KLIRIT
Mesto:
Zemun
Adresa:
ul.Senski trg br.7
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/31 61 384,261 89 42,21 90 759 prodaja, 011/21 93 161 direktor Matić Vlastimir, 011/30 71 264 Čiča Bogda
Mobilni:
064 84 51 501 direktor Matić
Telefax:
Kontak t:
Matić Vlastimir komercijalni direktor, Tasić, magacin Batajnički put bb - do 14 h, Jadranka Savić - prodaja, Peš
Tekući računi:
170-202-87
PIB:
100012130
Matični broj:
07725515
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GALENIKA-MAGMASIL
Mesto:
Zemun
Adresa:
ul. Batajnički drum bb
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011 / 3773 - 300 centrala, 011 / 3773 - 352; - 350 prodaja, 011 / 3773 - 342 Ružica
25210
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Goca,Danijela - prodaja, Branko Karanović, Marijana Stojković šefica prodaje, magacin 08-15h
Tekući računi:
355-1007078-56, gordanac@tradeunique.com
PIB:
100015904
Matični broj:
7725558
Registarski broj: 0217725558
Šifra delatnosti:
Naziv:
GALERIJA PODOVA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Mačvansk a 28
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
355-465
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GALIAŠPED
Mesto:
POŽEGA
Adresa:
L.ST ANIĆA 8
Poštans ki broj:
31210
Telefon:
031/823-018
Mobilni:
063/8039684
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101003215
Matični broj:
Registarski broj:
404
Šifra delatnosti:
24130
Adresar
Naziv:
GALING DOO
Mesto:
ZEMUN
Adresa:
Batajnicki drum bb.
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/307-20-17
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104633806
Naziv:
Matični broj:
07725949
Registarski broj:
GALONJA DUŠAN
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/503-236
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
GAMA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
VALJEVO
Poštans ki broj:
014/222-752
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GAMA-MID doo
Mesto:
LJIG
Adresa:
Železničk a bb.
Poštans ki broj:
14 240
Telefon:
014/3445-199, 014/3445-252-pogon, 014/3445-217 Vesna;Mile;Ljubinko, 014/3445-083
Mobilni:
063/283-467 Vesna, 064/173-26-26 Ljubinko Mark ović, 063/33-52-62 Mile Nerić
Telefax:
Kontak t:
Gordana, Ljubinko Marković, gamamid@googlemail.c om
Tekući računi:
115-17339-39
PIB:
104780374
Matični broj:
20233664
Registarski broj:
405
Šifra delatnosti:
7022
Adresar
Naziv:
GANGES
Mesto:
Adresa:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
Telefon:
011/801-40-12, 011/252-66-59, 011/252-29-00
Mobilni:
064/640-83-79 Nebojša Jokić
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
office@ganges-international.com
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GANGES doo
Mesto:
DOBOJ
Adresa:
Ul. Pridjel Donji br. 2
Poštans ki broj:
74 000
Telefon:
00387 53 205-741, 00387 53 205-740
Mobilni:
00387 65 58-29-29
Telefax:
Kontak t:
DRAGANA, Igor Stokić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GARANT
Mesto:
FUTOG
Adresa:
ul:FRUŠKOGORSKA 48
Poštans ki broj:
21 410
Telefon:
021/895-365
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ĐUMIĆ, Panić Radoslav
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GARANT -WIS
Mesto:
Smederevska Palanka
Adresa:
DIMITRIJA TUCOVIĆA 3/5
Poštans ki broj:
11420
Telefon:
011/241-23-59
Mobilni:
064/130-26-30 Subotić Radojica
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104234447
Matični broj:
Registarski broj:
406
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
GARDINI-KOMPLIMENT, Co
Mesto:
Adresa:
Vojvode Mišića br. 92/a
Poštans ki broj:
Telefon:
011/8724 429
Mobilni:
063 / 326 686
Obrenovac
Telefax:
Kontak t:
Peđa
Tekući računi:
205 - 13504 - 25
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
GARMIN
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
011/24-14-239, 011/24-19-766
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GASOP d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Zaplanjsk a 84e
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 / 24 63 274, 011 / 24 63 648
Mobilni:
063 223 082
Telefax:
Kontak t:
Suzana
Tekući računi:
lj.trajkovic@gasop.net
PIB:
100164491
Matični broj:
7723784
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GASTEH DOO
Mesto:
Inđija
Adresa:
Kralja Petra Prvog bb
Poštans ki broj:
22320
Telefon:
022 510 064, 022 555 132, 022 561 630
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Antonić, tehnolog, Miroljub Sadžaković, direktor, dus ankaj@gasteh.com, Dušanka Janjić
Tekući računi:
PIB:
100698931
Matični broj:
08755671
Registarski broj: 21208755671
407
Šifra delatnosti:
29130
Adresar
Naziv:
GAT d.o.o.
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Bulevar Oslobođenja 30A
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021 / 531 222
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-din Arsen
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GATING d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Karađorđeva br. 1
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2625-822, 011/3288-001, 011/2633-246, 011/3281-606
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101512997
Matični broj:
7488475
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GEACHEM doo
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Ljutice Bogdana br.1a
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3672-551, 011/3067-072
Mobilni:
064 640 54 90 Dragan, 064/640-54-88 Igor Živojinović-Resnik
Telefax:
Kontak t:
Igor Živojinović, Nenad Kotarac
Tekući računi:
info@geachem.com
PIB:
103109743
Matični broj:
17515080
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GELEVSKI ZORICA SZT R
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Dimitrija Tucovića br. 59a
Poštans ki broj:
11 120
Telefon:
011 244 0 999, 011 241 77 500
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Steva
Tekući računi:
PIB:
101148819
Matični broj:
54055072
Registarski broj:
408
Šifra delatnosti:
51550
Adresar
Naziv:
GENEL
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Kralja Alek sandra 69
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3030-300
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
021/350-444 ul.Trg D.Obradovića 7/III
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GENERAL BIRO
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Narodnog fronta br.10
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nada
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GENEX S.T.R Srđan Nenić
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
ul. Zmaj Jovina br.14
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/525-086
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Nikolić
Tekući računi:
PIB:
103255012
Matični broj:
56377336
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GENTEK enviroment d.o.o.
Mesto:
Pančevo
Adresa:
Svetozara Miletića 2a
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/302 035, 013/258 02 97
Mobilni:
063/363-972
Telefax:
Kontak t:
Srboljub Đurkić
Tekući računi:
PIB:
105535512
Matični broj:
20406275
Registarski broj:
409
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
GEO-TEX 515 d.o.o.
Mesto:
ČELAREVO
Adresa:
Moše Pijade 8
Poštans ki broj:
21 413
Telefon:
021/761-414
Mobilni:
063/503-236 Dušan Galonja
Telefax:
Kontak t:
dusang@hallsys.net
Tekući računi:
PIB:
104344724
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
GEOFIZIKA-ING
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11000
011/3275164
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GEOMETAL doo
Mesto:
CACAK
Adresa:
Dragačevska br.8
Poštans ki broj:
32 102
Telefon:
032/320-570, 032/335-266, 032/335-502
Mobilni:
063/601-605 Momčilo Mandić
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101107790
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GEOPROJEKT
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Janka Veselinovića 23
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
344-131 Soldatović, 345-038, 300-491 Stupar
Mobilni:
063/7004617 Sole
4690
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102097064
Matični broj:
Registarski broj:
410
Šifra delatnosti:
74204
Adresar
Naziv:
GEORAD P.D. d.o.o.
Mesto:
Drmno
Adresa:
Cara Lazara bb.
Poštans ki broj:
12 208
Telefon:
012/246-095, 012/246-096
Mobilni:
064/836-18-09 Dašić Ratomir-teh.lice, 064/836-18-30 POKIMICA MILOVAN, 064/856-28-77 Radmila Rajić, 06
Telefax:
Kontak t:
teh.lice - Dragan Stefanović, ekonom.služ. - Dedijer Petrović Jelena,Suzana Nik olić , Pokimivac, Irena - komerc
Tekući računi:
PIB:
103406127
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
GERUM
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
011/768-259
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
GORDANA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GEVAR COMPANY
Mesto:
GEVGELIJA
Adresa:
CARINSKA ZONA bb.
Poštans ki broj:
91 480
Telefon:
88-922;88-923
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
VASE DŽINOV
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GI-NI do.o.Vrčin
Mesto:
VRČIN
Adresa:
INUST RIJ SKA 23
Poštans ki broj:
11 224
Telefon:
011/8055-888, 8055-889, 8055-890, 8055-891, 8056-064, 8056-065
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g - đa Vučković, g - din Martinović
Tekući računi:
VERA
PIB:
100153472
Matični broj:
Registarski broj:
411
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
GIANT
Mesto:
Beograd
Adresa:
ŠUMATOVAČKA 33
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/219-68-44
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Sveta Lojanica
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GIBKOM
Mesto:
N.BEOGRAD
Adresa:
IIII BULEVAR 160/6
Poštans ki broj:
11070
Telefon:
011/132-683 Boris Kosmaenko
Mobilni:
063/314-620, 063/721-6221
Telefax:
Kontak t:
Boris i Igor Kosmaenko
Tekući računi:
PIB:
102480543
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
51180
Naziv:
GIBNJARA Fabrika opruga
Mesto:
Kraljevo
Adresa:
Industrijsk a 27 / PF 12
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
036/309-000, 036/392-548 centrala, 036/309-001 dir. Veselinović Miroslav, 036/309-007 Nada prodaja
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G - đa Nada Zdravković
Tekući računi:
160 - 7062 - 36
PIB:
101957589
Naziv:
Matični broj:
7153872
Registarski broj: 05007153872
GILE GAS
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Mijatovac
Poštans ki broj:
35 236
34 300
035 240 777, 035 240 555, 035 240 444
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
predstav.Jagodina / RAde ili Saša, Novica Jovanović / Bijeljina, gazda
Tekući računi:
205-4242626-56
PIB:
101527183
Matični broj:
6948995
Registarski broj: 03306948995
412
Šifra delatnosti:
24110
Adresar
Naziv:
GINIĆ TOCILA
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Čajničk a br. 14
Poštans ki broj:
11 090
Telefon:
011/832-6002, 011/832-6003
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mića Ginić, Dejan
Tekući računi:
PIB:
100177115
Matični broj:
06976301
Registarski broj: 12006976301
Šifra delatnosti:
Naziv:
GINČETRANS
Mesto:
UB
Adresa:
LJUBIŠE JOCIĆA 2
Poštans ki broj:
14210
Telefon:
014 415 891, 014 415 874
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Damjanović Dragan
Tekući računi:
PIB:
101349192
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
GIPKOM
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011/132 683
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Boris Kosmanjeno
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GLAS PODRINJA A.D.
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul:KNEZA LAZARA 1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
353-265, 353-273
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
BANE T OMIĆ 321-047
Tekući računi:
PIB:
102230155
Matični broj:
07121962
Registarski broj:
413
Šifra delatnosti:
26810
Adresar
Naziv:
GLAS PROMET
Mesto:
Pančevo
Adresa:
Zlatarska br. 18
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
Mobilni:
063/256-122 Zorica Markov
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GLAS-PROMET
Mesto:
PANČEVO
Adresa:
Ul:Zlatarska 18
Poštans ki broj:
26000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-ĐA MARKOV
Tekući računi:
PIB:
100593130
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
GLASS LAB - Mira Đaja
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
011/308-83-79, 011/2401-700
Mobilni:
063/234-433 Mira
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GLAVNI ODBOR SPS
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
BULEVAR LENJINA br.6
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/627-091
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
PETROVIĆ MILENKO
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
414
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
GLEČER
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Višnjička br.84
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/411-20-10
Mobilni:
064/640-17-52 Marijan Živković
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GLIKOM
Mesto:
NI Š
Adresa:
Raićeva br. 1
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
GLOBAL EXPRESS
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
332 - 956 ŠA, 011/3076-800
Mobilni:
063/400-407, 063/694 -599 ŠA, 063/400-408, 063/351-017 Nada menađžer
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
GLOBAL FLEX
Mesto:
Adresa:
Branka Radičevića 76
Poštans ki broj:
Telefon:
022 / 328 553, 022 / 321 233
Mobilni:
063 / 1642 475
Šifra delatnosti:
Nova Pazova
Telefax:
Kontak t:
Mirko, Ratko Bubonja, ratko@globalfleks.com
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
415
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
GLOBAL GALAX DOO
Adresa:
Telefon:
011/20-89-223
Mobilni:
063/309-147 D.Luković
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11000
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GLOBAL TECHNOLOGY ASSISTANCE
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul.Beogradska 39/IV
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/322-9989, 011/334-7527
Mobilni:
065 / 28 95 666 Dragan Jovanović
Telefax:
Kontak t:
Dragan Jovanović
Tekući računi:
PIB:
100291769
Matični broj:
7463502
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GLOBEX
Mesto:
Majur
Adresa:
ul.Tabanovačka br.8
Poštans ki broj:
15 353
Telefon:
377-338 Jelena, 377-339, 377-429 Dragoš, 352-180 Slađa - prodavnica
Mobilni:
063 / 36 99 55 Dragoš, 063 / 83 84 808 Slaviša, 063 / 392 065 Slađa
070250
Telefax:
Kontak t:
Dragoš Gmitrić, Slaviša, Slađa
Tekući računi:
160 - 8135 - 18
PIB:
100084539
Matični broj:
07586400
Registarski broj: 09907586400
Šifra delatnosti:
Naziv:
GLOBUS ZR prevoznik
Mesto:
ZRENJANIN
Adresa:
Žabaljska 69 a
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
Mobilni:
063/580-558 SAŠA
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
416
Šifra delatnosti:
51540
Adresar
Naziv:
GLOBUS-Agencija
Mesto:
VRBAS
Adresa:
TELECKA 18
Poštans ki broj:
21460
Telefon:
021/792-383
Mobilni:
064/2002-916
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
325-37058-11
103213721
Matični broj:
56265503
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GLOBUS-BATA
Mesto:
Male Pijace, Kanjiža
Adresa:
Kiriška strana 42
Poštans ki broj:
24416
Telefon:
024/882-118
Mobilni:
063/86-63-685
Telefax:
Kontak t:
EKSERI, Slavoja Sekereš
Tekući računi:
info@globusmetal.com
PIB:
100789366
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
GLORIA SR
Mesto:
Adresa:
VL.Rolovića 29
Poštans ki broj:
Telefon:
022/332 454
Šifra delatnosti:
Nova Pazova
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ilija
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GLYNWED GmbH
Mesto:
NIŠ
Adresa:
Stari Beogradski put bb.pošt.fah 125
Poštans ki broj:
18106 Niš
Telefon:
018/453-23-24, 018/420-24-26
Mobilni:
065/422-4225 Slobodan Nikolov
Telefax:
Kontak t:
s.nikolov@glynwed.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
417
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
GM INŽENJERING
Mesto:
Beograd
Adresa:
Patrijarha Dimitrija 75V
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/4140-916, 011/4140-918
Mobilni:
064/258-47-28
Telefax:
Kontak t:
Atila Tatai
Tekući računi:
260 - 0016010001209 - 80
PIB:
100281719
Naziv:
Matični broj:
07555652
Registarski broj: 02007555652
GOGIĆ PLAST
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Inđija
Poštans ki broj:
022/561-674, 022/555-306, 022/552-141
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
m.rakic@plastikgogic.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
GOJA NOVI GRAD
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
052/ 752-555;753-028
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GOLD IMPEX
Mesto:
Šabac
Adresa:
Pop Lukina 45
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
348-794
Mobilni:
063/211-360
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104259884
Matični broj:
Registarski broj:
418
Šifra delatnosti:
4690
Adresar
Naziv:
GOLUB-Benz.pumpa
Mesto:
Petlovača,Šabac
Adresa:
Obilazni put
Poštans ki broj:
15 304
Telefon:
B.S.375-444 375-511
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
GOMEX D.O.O.
Adresa:
Telefon:
023/3150-251
Mobilni:
063/465-956 Mićo Davidović
Šifra delatnosti:
Mesto:
Zrenjanin
Poštans ki broj:
23 000
Telefax:
Kontak t:
mico.davidovic@gomex.rs
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
GORA - PROMET
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Varna
Poštans ki broj:
284 369
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Brana
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GORA KOMERC
Mesto:
Loznica
Adresa:
Krfsk a br. 28
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
871 291
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ković Milenko
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
419
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
GORDEX
Mesto:
Adresa:
Telefon:
ČAČAK
Poštans ki broj:
032/371-368
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
GORDAN DUŠICA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
GORENJE
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/3610 555, 011/3907 337 veleprodaja,Jelena, 011/3541 778 servis
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GORENJE STUDIO doo
Mesto:
Šabac
Adresa:
Cara Dušana 32a
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
300-006, 300-016
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Sandra
Tekući računi:
PIB:
102971364
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GOŠA - JUGOTURBINA
Mesto:
BEO GR A D
Adresa:
Milana Rakić a br.35
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
420
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
GOŠA - TRADE Centralna nabavka
Mesto:
S.Palanka
Adresa:
ul: Svetog Save br.19
Poštans ki broj:
11 420
Telefon:
026/313-363;314-454; 570lok Martin.
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Simić,br.fabrike 321-022 lok762 Martinen
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
V.Marinković lokRegistarski
570
broj:
Naziv:
GOŠA - ZAŠT ITNA SOKO
Mesto:
Adresa:
1. Srpskog ustank a br. 202
Poštans ki broj:
Telefon:
026 321 574
Šifra delatnosti:
S.Palanka
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GOŠA MONTAŽA A.D.
Mesto:
Velika Plana
Adresa:
28.oktobra br.65
Poštans ki broj:
11 320
Telefon:
026/310-049, 026/311-623, 026/314-670,322-127 Zdenka Lalić finansije
Mobilni:
069/83-81-300 Bosković Jovisa
Telefax:
Kontak t:
Bejatović Mikica
Tekući računi:
montaza@gosamontaza.rs, nabavka@gosamontaza.rs
PIB:
101974895
Matični broj:
07264399
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GP INZENJERING doo
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Bulevar Zorana Djindjica 87/9
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/301-78-67
2511
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Gordana Polovina, flender@eunet.rs
Tekući računi:
PIB:
101675733
Matični broj:
17353411
Registarski broj:
421
Šifra delatnosti:
4614
Adresar
Naziv:
GRAD-KOMERC
n/r Neša Lazović
Adresa:
ul: Bulevar Lenjina 10I/311
Telefon:
011 / 313 0 510, 011/8304-964 novi broj, 011/673-237
Mobilni:
064 223 65 49
Mesto:
NOVI BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 070
Telefax:
Kontak t:
Neša Lazović;
Miša Petrović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRADAC PROMET
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul.Temerinska br.8
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/529-301 prodavnica Boža,Milan, 021/553-902 Milutin,Marko, 021/473-62-44 Obradović, 021/524-745 Ljilja
Mobilni:
063 / 417 192 Milutin
Telefax:
Kontak t:
Obradović Miomir, gradacpromet92@gmail.com, Božidar Vukšić , Milan Pupezić
Tekući računi:
340-25164-98, 345-206-57
PIB:
100723510
Matični broj:
08393915
Registarski broj: 22308393915
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRADAC-fabrika vijaka
Mesto:
Valjevo
Adresa:
Ul.Suvoborska bb
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014/221-712,220-578 centrala, 014/227-862,221-236 prodaja
51430
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jovanović Jasmina, Branka
Tekući računi:
PIB:
101899317
Matični broj:
07135971
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRADATIN d.o.o.
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Bulevar Oslobođenja 78
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/446-203
Mobilni:
063 / 506 107, 063 / 586 107
Telefax:
Kontak t:
office@gradatin.co.rs, Zvezdana Milanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
422
Šifra delatnosti:
011315
Adresar
Naziv:
GRADINA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
POP LUKINA 39
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
370-157
Mobilni:
063 226 192
Telefax:
Kontak t:
Bane Krsmanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRADIS
Mesto:
Valjevo
Adresa:
ul:Majke J evrosime br.10
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRADITELJ
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Cara Dušana 40/1
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
325-883
Mobilni:
064/267-76-01
Telefax:
Kontak t:
Dragan
Tekući računi:
PIB:
100112456
Matični broj:
07704950
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRADITELJ AD
Mesto:
Kikinda
Adresa:
Iđošk i put bb
Poštans ki broj:
23 300
Telefon:
0230/400-580 Dušan, 0230/426-194 centr., 0230/424-707
Mobilni:
063/102-26-33 Dušan
045210
Telefax:
Kontak t:
Midorović Duš an
Tekući računi:
PIB:
100508005
Matični broj:
08177511
Registarski broj:
423
Šifra delatnosti:
45230
Adresar
Naziv:
GRADNJA SZ R
Mesto:
Mali Zvornik
Adresa:
RADALJ
Poštans ki broj:
15321
Telefon:
462-192
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Gošnjić Dobrivoje
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRADSKA UPRAVA
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
KARADJORDJEVA 2
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
879-263, 879-241 arhiva, 879-263 Slađana Tomićević
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRADSKA UPRAVA GRADA ŠAPCA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Gospodar Jevremova br.6
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
364-155 soba 77, za Uverenje
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul: ZMAJ J OVINA br.41
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2627-411 LOK.156 pisarnica, 011/2629-286 Srđan Mali, 011/26-27-099, 011/26-27-474, 011/26-27-756, lo
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
180 695 Zoran Stojković
Tekući računi:
629-437 Zvonko Mihaj
PIB:
Matični broj:
lović
Registarski broj:
424
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
GRAF IN
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Janka Veselinović 120
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
Mobilni:
066/916-75-84 Bojan, 063/111-73-24 Branko, 064/884-09-30 Bojan Radukić
Telefax:
Kontak t:
Bojan Raduk ić
Tekući računi:
PIB:
105276340
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRAFIKA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Štefice Koser 169
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
331 019
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-din Pera
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
GRAFIT
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
034/334-589 Vukomanović
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
GRAFOHEM
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011/2473-737
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
425
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
GRAFOOPREMA
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.M.Đuričića br. 8
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
336-569
Mobilni:
062/967 19 63
Telefax:
Kontak t:
Baštovanović Miroslav
Tekući računi:
115 - 3767 - 15
PIB:
100084776
Matični broj:
5772022
Registarski broj: 0993004945772022 Šifra delatnosti:
Naziv:
GRAFOPAK PLUS
Mesto:
Šabac
Adresa:
Vojvode Mišića 38
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
343 133
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Rade Vujk ović
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
GRAFOPAPIR
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/324-73-56;323-11-60
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRAFOPLAST
Mesto:
KRAGUJEVAC
Adresa:
ul:Svetozara Mark ovića br.86
Poštans ki broj:
34 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
426
Šifra delatnosti:
28520
Adresar
Naziv:
GRAFOPRODUKT
Adresa:
Mesto:
INĐIJA
Poštans ki broj:
22 320
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRAFOSEL D.O.O.
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Pocerska 108
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344-880 Mladen, 303-091 štamparija, 303-090 (k od muzičk e škole), 7760-130 , -131 Jevremovac
Mobilni:
063/200-679 Mladen, 063/254-396 Nebojša, 063/253-717 Marko štamparija
Telefax:
Kontak t:
Nebojša, Mladen Selenić, prodaja, Marko Selenić - otac
Tekući računi:
PIB:
104200402
Matični broj:
20110643
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRAFOTIP
Mesto:
šABAC
Adresa:
Vite Vraštanovića br.87
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRAFOTRGOVINA
Mesto:
LOZ N I CA
Adresa:
Miodraga Borisavljevića br.4
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
875-423
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
427
Šifra delatnosti:
22220
Adresar
Naziv:
GRAM d.o.o.
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Bulevar Arsenija Čarnojevića br.155/24
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
Mobilni:
063/309-264
Telefax:
Kontak t:
Arnaut Mile, magacin u "GRMEČ" A.D. ul.Autoput br.20 ,11 080 Zemun, mile@gram.rs
Tekući računi:
PIB:
102080407
Matični broj:
06695558
Registarski broj: 01306695558
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRAMER Doo
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
ul:M.Popovića br.9
Poštans ki broj:
11 070
51700
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRAN-EXPORT
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
VILINE VODE BB.
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/766-076
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRAND - IMPORT doo
Mesto:
Loznica
Adresa:
NIKOLE TESLE BR. 36
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
878 061, 878 060
Mobilni:
063/305-970
Telefax:
Kontak t:
Pavle Sreć ković, e-mail:sreckovic@ptt.yu, Dragan Srećković, grandimport@open.telekom.rs
Tekući računi:
PIB:
101924628
Matični broj:
07692153
Registarski broj:
428
Šifra delatnosti:
45410
Adresar
Naziv:
GRAND'D INŽENJERING
Mesto:
BOR
Adresa:
TRG OSLOBOĐENJA 5
Poštans ki broj:
19 210
Telefon:
030/434-190;434-197 Nena
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Jelenić;Dragan Živković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRANIT DM (Viljušk ari)
Mesto:
MAJUR
Adresa:
Tabanovačka 20
Poštans ki broj:
15 235
Telefon:
377-577 Dragan Matić
Mobilni:
063/277-917
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRANTORG D.O.O.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Oštreljsk a br. 8
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2781-538
Mobilni:
063/161-90-31
Telefax:
Kontak t:
Ana Bibić
Tekući računi:
PIB:
104304487
Matični broj:
20141093
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRAPEKS
Mesto:
Loznica
Adresa:
Ul. Vlade Zečević K-2
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
429
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
GRAPPOLO AVIATION
Mesto:
Beograd
Adresa:
Zrenjaniski put bb
Poštans ki broj:
11 213
Telefon:
011 / 414 0777
Mobilni:
063/865-19-35
Telefax:
Kontak t:
Nemanja Paunić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRAWE OSIGURANJE A.D.O.
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Bulevar Mihaila Pupina 10A/IV/12
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/311-77-01
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRAZIJA IMPEX
Mesto:
VRBAS
Adresa:
M. Čobanskog br.151
Poštans ki broj:
21 460
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nebojša Milinković
Tekući računi:
46700-601-6-2022181
PIB:
Matični broj:
08573379
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRAĐEVINSKI FAKULTET BEOGRAD
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Bulevar kralja Aleksandra 73/1
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/ 3218 525
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Kačulan Dragutin
Tekući računi:
840-1437666-41
PIB:
100251144
Matični broj:
07006454
Registarski broj:
430
Šifra delatnosti:
80322
Adresar
Naziv:
GRBIĆ USL.EL.SERVIS
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul:Ljutice Bogdana br.2
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GREGUR SLAVKO
Mesto:
SLOVENIJA-CELJE
Adresa:
MARIBORSKA CESTA 86
Poštans ki broj:
3000
Telefon:
003863 541-98-60
Mobilni:
00386 41 377-704 JERNEJ, 00386 41 620-129 Slavko, 00386 51 218-898 Luka
Telefax:
Kontak t:
Jernej
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GREINER PACKAGING d.o.o.
Mesto:
ODZACI
Adresa:
INDUSTRIJSKA ZONA BB
Poštans ki broj:
25 250
Telefon:
025/515-5-100
Mobilni:
069/34-88-344 Željko Blanuša
Telefax:
Kontak t:
z.blanusa@greiner-gpi.com
Tekući računi:
PIB:
107310348
Matični broj:
20779225
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GREJ ELEKTRO
Mesto:
Šabac
Adresa:
Janka Veselinović 57
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
352-834
Mobilni:
064/82-97-207
2229
Telefax:
Kontak t:
Boban
Tekući računi:
PIB:
101898656
Matični broj:
Registarski broj:
431
Šifra delatnosti:
051430
Adresar
Naziv:
GREJ-STAN
Mesto:
KRALJEVO
Adresa:
Mariborska br.4
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GREJANJE
Mesto:
LOZ N I CA
Adresa:
UL:1.Maja bb.
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
871-841
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
GREJANJE - DEJAN
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
064/127-83-86, 069/68-69-03
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GREJANJE DP
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
ul. Pančevačk a bb
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
432
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
GREJANJE NIKOLA ARSIC
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
064/427-1894
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
GRIFON
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11000
011/456-181
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Urošević
Tekući računi:
elektr.materijal
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRIZELJ d.d.
Mesto:
Sarajevo - Ilidža
Adresa:
Nikole Šopa br. 46
Poštans ki broj:
71 210
Telefon:
00 387 33 542 992, 00 387 33 453 321
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tomislav Grizelj
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRMEČ SMTR
Mesto:
KALUĐERICA
Adresa:
Miloja Pavlovića 6
Poštans ki broj:
11 130
Telefon:
011/341-13-53
Mobilni:
063/226-246, 062/226-246
Telefax:
Kontak t:
Aničić Ivica
Tekući računi:
PIB:
102069479
Matični broj:
Registarski broj:
433
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
GRNAGORA PUT
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Podgorica
Poštans ki broj:
081 602 615
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Bakač Saša, šef nabavk e
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRO-AS d.o.o.
Mesto:
Aleksandrovac
Adresa:
ul. Vinogradarsk a 13
Poštans ki broj:
37 230
Telefon:
037 / 3 556-170, 037 / 3 556-171, 037 / 3 555-420
Mobilni:
063/641-109 Grozdan, 063/80-24-874 Alek sandar
Telefax:
Kontak t:
Grozdan Jank ović, Živka, groassrbija@gmail.com
Tekući računi:
PIB:
100363615
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GROS PORT
Mesto:
Celje - Slovenija
Adresa:
Aškerčeva ulica 15
Poštans ki broj:
3000
Telefon:
00 386 3 541-98 60, 00 386 3 541-98-61
Mobilni:
00 386 41 620 129 Slavko, 00 386 51 218 898 Luka, 00 386 41 377 704 Jermen, 061 284 12 49 Slavko, 061 28
Telefax:
Kontak t:
Gregur Slavko CE N1-14S/S1-81 CE, Jermen
Tekući računi:
grosport@siol.net
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GROSIST doo
Mesto:
RUMA
Adresa:
PINKIJEVA 53
Poštans ki broj:
22 400
Telefon:
022/475-884
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Damnjaniović Tomislav
Tekući računi:
PIB:
101917782
Matični broj:
Registarski broj:
434
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
GROUP PROTEM doo
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Braće Jerk ović 117e
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 / 309 69 99
Mobilni:
065 / 68 48 148
Telefax:
Kontak t:
Nenad Vuković
Tekući računi:
PIB:
100165298
Matični broj:
17352067
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GRUNDFOS
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Dr.Milutina Ivkovića 2a/29
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/26 47 877
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
VANJA DANIČIĆ
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
GRČKA NACIONALNA BANKA
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
Telefon:
300-370, 300-380
Mobilni:
064/213-97-63
Telefax:
Kontak t:
Stanko Garić, Marina Lazić, Voja, Marija
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GSM
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul:Sinđelićeva 10
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
435
Šifra delatnosti:
4674
Adresar
Naziv:
GSM SERVIS MARWEL
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul. Dunavsk a br.13 I sprat
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/451-186
Mobilni:
064/1284-507
Telefax:
Kontak t:
Miroslav
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GT HEMIJA d.o.o.
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Nehurova 61
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/21-77-017, 011/21-77-018
Mobilni:
063/342-0351 Mirsad, 063/106-33-99
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GUMA INŽENJERING-DADŽA doo
Mesto:
INĐIJA
Adresa:
ul.Dušana Jerkovića br. 32
Poštans ki broj:
22 320
Telefon:
022/560-750, 022/551-966, 022/551-959
Mobilni:
061/811-93-74 Milorad, 063/508-441 Dragan
Telefax:
Kontak t:
Milorad Pantelić, Dobrila
Tekući računi:
330-52000421-46
PIB:
105891078
Matični broj:
20483482
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GUMA-BELT
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul. Veselina Maslaše br. 82
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/510-178, 021/510-180, 021/510-177
Mobilni:
063/472-604 Radoslav Pribić, 063/763-59-52 Mira
Telefax:
Kontak t:
Miodrag Belić, Radoslav Pribić, kod Merkura levo,pre pruge sa desne strane, Boban - prodaja
Tekući računi:
gumabelt@eunet.rs
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
436
Šifra delatnosti:
25130
Adresar
Naziv:
GUMAPLAST
Mesto:
Sremski Karlovci
Adresa:
ul. M.Stratimirovića br.150
Poštans ki broj:
21 205
Telefon:
021/881-119,883-229,883-368
Mobilni:
063/551 359 Vojkan
Telefax:
Kontak t:
Zorica-prodaja, Vojkan Petković-direktor, Slobodan Mark ović, office@gumaplastvp.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GUMAPLAST
Mesto:
Vrnjačka Banja
Adresa:
Nemanjina br. 30a
Poštans ki broj:
36 210
Telefon:
036/615-449
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milošević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GUMAPLAST A.D.
Mesto:
Inđija
Adresa:
Vojvode Putnika br.7
Poštans ki broj:
22 320
Telefon:
022/560-479, 022/560-809 Verica
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GUMAT EKS
Mesto:
Niš
Adresa:
Ul. Suvodolska br. 8
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018 216 110, 018 576 730, 018 200 804
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Cvetković, prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
437
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
GUMAT IK
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/442 665, 021/6332-444, 021/6332-555, 021/552-762 maloprodaja
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Rade Zorić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GUMI COM
Mesto:
Sremska Karlovci
Adresa:
Ešikovačk a 9
Poštans ki broj:
21 205
Telefon:
021/884-234, 021/884-214
Mobilni:
063/508-263
Telefax:
Kontak t:
Čeda Nik olić
Tekući računi:
PIB:
101558176
Matični broj:
08746745
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GUMINS
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Put novosadskog partizanskog odreda br.10
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/443-104, 021/443-887 prodaja
Mobilni:
062/362-898 Srba, 063/10-49-499 JELENA POPIN
Telefax:
Kontak t:
Industrijsk a zona JUG, iza Novk abela ka Hinsu, Branko Sovilj-tehničko lice, Vk adimir Milošević
Tekući računi:
PIB:
100720743
Matični broj:
8198144
Registarski broj: 22308198144
Naziv:
GUMIPLAST IVON
Mesto:
Adresa:
ul. Cara Dušana br.32
Poštans ki broj:
Telefon:
013/319-047
Šifra delatnosti:
25130
Pančevo
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100108999
Matični broj:
55241180
Registarski broj: 0172110970860042 Šifra delatnosti:
438
25130,25240
Adresar
Naziv:
GUMIVEST
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Inđija
Poštans ki broj:
022 / 552 753, 022 / 551 092
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
GUMOPLASTIKA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Bujanovac
Poštans ki broj:
017 652 481; 651 915
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-din Mile Stošić;
Tekući računi:
064 219 48 46
PIB:
Zlatk o
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
GUMOTEHNIKA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Sremski Karlovci
Poštans ki broj:
021/882 223
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Steva
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GUTMAN LIFTING d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Miška Jovanovića br.16-18
Poštans ki broj:
11 050
Telefon:
011/39-79-441
Mobilni:
062/295-470, 062/295-511
Telefax:
Kontak t:
Vladan Mijailović
Tekući računi:
PIB:
104221564
Matični broj:
Registarski broj:
439
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
GVOŽĐAR
Mesto:
Novi Sad, Petrovaradin
Adresa:
Preradovićeva br. 114
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021 6 431 818
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Sonja Lalošević
Tekući računi:
345-5000819676101-95
PIB:
100807925
Naziv:
Matični broj:
08196761
Registarski broj: 22308196761
GWG BALKAN
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11000
51430
011 24 77 949
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Bilja, Vlada, prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Galenika Crna Gora doo
Mesto:
Podgorica
Adresa:
8.MARTA 55a
Poštans ki broj:
81 000
Telefon:
00382 20 662-348, 00382 20 662-341 nabavka Radonjić Radmila, 00382 20 662 342 Radivoj Bajović - finanas
Mobilni:
00382 69 034-659 Dušan Vujanović, 00382 69 356-746 Radonjić Radmila
Telefax:
Kontak t:
Dušan Vujanović, Radivoj Bajović - finansije
Tekući računi:
PIB:
02255430
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Galon komerc
Mesto:
Petrovaradin
Adresa:
Fruškogorskog odreda br.7
Poštans ki broj:
21 132
Telefon:
021/433-140
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
440
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Gaskets Safety Systems doo
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Cara Dušana br.62/35
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/544-757
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Stojinović
Tekući računi:
PIB:
106792940
Matični broj:
20681802
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
GeM TRADE
Mesto:
Novi sad
Adresa:
Nikole Pašića 7
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021 / 6623 159, 021 / 452 844
Mobilni:
060 / 02 50 550
4690
Telefax:
Kontak t:
Jelena Štrboja, gemvar@eunet.rs
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Genel
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Novi Sad
Poštans ki broj:
21 000
021/423-842
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Gluvčević Dušan
Mesto:
Bogatić
Adresa:
Ul.Mije Jovanović br.70
Poštans ki broj:
15 350
Telefon:
7413-790, 344-606 Ljilja Gluvčević (posao)
Mobilni:
00 386 41 715 493, 063/846 72 10, 00 386 41 266 810 Goran vozač - S.Mitrovica, 063/528 898 Goran, 00 386
Telefax:
Kontak t:
reg.vozila : LJ 71-58 D / A5-46 LJ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
441
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Gradska kafana-SECCOM doo
Mesto:
Šabac
Adresa:
Trg Šabačkih žrtava 1/3
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
345-396, 345-820
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100112840
Naziv:
Matični broj:
17120379
Registarski broj:
Gradska toplana J P
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Bijeljina
Poštans ki broj:
99 387 55 211 641, 99 387 55 211 640
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Gradski zavod za zaštitu zdravlja
Mesto:
Beograd
Adresa:
29 novembar 54a
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 3028 688
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
40806-603-7-3022433
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Gradsko zelenilo
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul:V.Mišića 83a
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
063/8445973
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ljubičić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
442
Šifra delatnosti:
6831
Adresar
Naziv:
Grafički centar
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul:Vojvode Mišića 74
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Grafopapir Mijatović Dramlić
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul:Takovsk a br.22
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
327-382
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Grafopleks
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Preševo
Poštans ki broj:
017/60-157: 063/403-341
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Petrović Buda
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Gral-Omladinska zadruga
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
ul:Petefijeva 7/1
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
063 531143
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
443
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Gramma Libero Tehnika
Mesto:
Beograd
Adresa:
Kumodraška 56
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/655-7-333, 011/24-63-863
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jelena Nenadović, Marija-prodaja, Nikola Janković, office@gramma.rs
Tekući računi:
PIB:
105937334
Matični broj:
20491571
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Granit peštar GP
Mesto:
Ljig
Adresa:
Ravnogorska b.b.
Poštans ki broj:
14240
Telefon:
Mobilni:
064/826-55-83 Gordana Starčević
Telefax:
Kontak t:
Gordana Starčević - održavanje - tehnički direk tor
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Grejanje-ANERGIJA
Mesto:
Šabac
Adresa:
Vojislava Ilića 82
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
332-471
Mobilni:
064/281-40-84
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104263153
Naziv:
Matični broj:
60025193
Registarski broj:
Gvožđara CAKI
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
323-304
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
444
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Gvožđara GOLD IMPEX
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
320-513 maloprodaja, 348-794 veleprodaja
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
Gvožđara METAL RD
Mesto:
Adresa:
Mačvansk a 57
Poštans ki broj:
Telefon:
341-536
Mobilni:
062/804-26-34
Šifra delatnosti:
Sbac
Telefax:
Kontak t:
Ceca i Pera
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Gvožđara METAL-RAD
Mesto:
Šabac
Adresa:
Lepe Srnić br. 12/6
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
350-396
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Slaviša
Tekući računi:
PIB:
100089391
Naziv:
Matični broj:
06252630
Registarski broj:
Gvožđara METALAC
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
064/134 18 52
Telefax:
Kontak t:
Aca
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
445
Šifra delatnosti:
52270
Adresar
Naziv:
Gvožđara METALIK
Mesto:
Šabac
Adresa:
Ul. Knez Mihailova br.19
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
326-058
Mobilni:
063/238-784
Telefax:
Kontak t:
Zoran Savić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Gvožđara METALKO STKR
Mesto:
Šabac
Adresa:
Ul.Vojvode Jank a Stojićevića br.17
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
336 248
Mobilni:
063/84 28 408
Telefax:
Kontak t:
preko puta k afane,pored perionice,kod Stojanove š kole, Stanko Vasić, lk. 216 298, Aleksandar
Tekući računi:
PIB:
102738496
Naziv:
Matični broj:
0993006964772028
Registarski broj:
Gvožđara MIMI
Adresa:
Telefon:
329-522
Mobilni:
063/835-77-63
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
Telefax:
Kontak t:
Tomić Miloje
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Gvožđara PETAR I SIN STKR
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Mačvanska br.51
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
341-592
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100080777
Matični broj:
Registarski broj:
446
Šifra delatnosti:
52460
Adresar
Naziv:
Gvožđara SRĐAN
Mesto:
Jevremovac
Adresa:
POCERSKA 67
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
385-002 Obrad, Jevremovac, 385-077 kuća, 345-551 Masarikova
Mobilni:
063/840-32-26 Dragana/autobuska, 063/237-531 Obrad, 064/308-98-73 Obrad
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100111031
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
H.E.PERUĆICA
Mesto:
NIKŠIĆ
Adresa:
G-din.Bogetić Boško
Poštans ki broj:
81 400
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HAD-Pogrebna Agencija
Mesto:
Šabac
Adresa:
V.Mišića 19
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
343-366
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vasić Zoran
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
HAHN+KOLB
Mesto:
Adresa:
Pančevački put br. 38
Poštans ki broj:
Telefon:
011 20 78 256
Šifra delatnosti:
Beograd
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tošić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
447
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
HALCOM A.D.
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Ul:Beogradska br.39
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
HALLO OGLASI
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
0900 012 012
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
HAMBURGERIJA MILOŠ
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
347-773
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HANSA-FLEX Hidraulik a doo
Mesto:
Beograd-Zemun
Adresa:
Ratarski put 39d
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/21-93-284
Mobilni:
065/244-2661
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
srb@hansa-flex.com
Matični broj:
Registarski broj:
448
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
HAPEL doo
Mesto:
Beograd
Adresa:
Zrmanjska 10
Poštans ki broj:
11 030
Telefon:
011/35-498-35
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mirjana Đaja
Tekući računi:
PIB:
101014775
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HARCO D.O.O.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Nemanjina 4 / II sprat
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 26 42 045
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Srđan Drobnjaković , Dragan Grubanovski, dragan.g@harco.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HART
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
GLAVNA 47(Gospodar Jevremova)
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
345-424-pek ara, 345-416-hamburgeri
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HAW LININGS GMBH
Mesto:
BOCKENEM - GERMANY
Adresa:
WERKSTRASSE30-33
Poštans ki broj:
31 167
Telefon:
0049 50 67 990-200, 0049 50 67 990 27 72
Mobilni:
0049 162 240 23 44 RALF KLEINWECHTER
Telefax:
Kontak t:
Andrea Schmidt, Joachim Bohnke
Tekući računi:
ralf.kleinwechter@haw-linings.com
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
449
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
HE BAJINA BAŠTA
Mesto:
Perućac
Adresa:
Trg Dušana J erk ovića 1
Poštans ki broj:
31 256
Telefon:
031/853-866, 031/863-488 Mijanović
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Risimović Željko,Ivan Milović pom.dir., Veizović radomir, komercijala
Tekući računi:
PIB:
100759950
Matični broj:
07833024
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HEALT SERVING
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
RADOJKE LAKIĆ
Poštans ki broj:
110000
Telefon:
011/397-49-75, 011/397-49-58
Mobilni:
063/74-99-220 Nikola Kunovac
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HEBA-BUJANOVAC
Mesto:
Stovarište-N.Sad
Adresa:
Branka Bajić a br. 9
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/512-250, iza teretnog ulaza na sajam
Mobilni:
063/412-110 NEĐO
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HEDAS
Mesto:
VRSAC
Adresa:
Jug Bogdanova br.5
Poštans ki broj:
26 300
Telefon:
013/836-454
Mobilni:
060/6836-454, 063/807-15-97
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100595203
Matični broj:
Registarski broj:
450
Šifra delatnosti:
40101
Adresar
Naziv:
HELADA-DUPLEKS
Mesto:
Adresa:
DOM OMLADINE I SPRAT
Poštans ki broj:
Telefon:
076/47 20 29
BIJELJINA
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Milan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HELIOS DCB
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Viline Vode 6
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/303-57-01
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101541780
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HELIOS KTD d.o.o.
Mesto:
Domžale, Slovenija
Adresa:
Količevo 100
Poštans ki broj:
1230
Telefon:
00 386 1 722 40 00, 00 386 1 722-46-19 Banko Anton
Mobilni:
00 386 31 309-380 Banko
Telefax:
Kontak t:
BANKO TONE, Arsenijević Branko
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HELIR T.P.
Mesto:
KIKINDA
Adresa:
Bregalnička 22
Poštans ki broj:
23 300
Telefon:
0230/29-401
Mobilni:
064/122-11-30
Telefax:
Kontak t:
Robert Kovač, .
Tekući računi:
PIB:
100510172
Matični broj:
Registarski broj:
451
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
HELISA COM doo
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
KNEZA MUTIMIRA 1A
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/304-77-48
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zorica Josić
Tekući računi:
PIB:
101722629
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HELP DISC
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
LOMINA 41
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/361-43-43
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104032060
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
HEMCO
Mesto:
Adresa:
Partizanska bb
Poštans ki broj:
Telefon:
022/391-272, 022/391-273, 022/391-325
Šifra delatnosti:
Krnješevci
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Sanja Stevanić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HEMCOPLAST
Mesto:
Čačak
Adresa:
ul:Kneza Miloša br.111
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032/370-260, 032/854-324 k uća
Mobilni:
063/854 28 46
Telefax:
Kontak t:
Jevremović
Tekući računi:
290-749-30
PIB:
101298850
Matični broj:
17292544
Registarski broj: 03417292544
452
Šifra delatnosti:
21220
Adresar
Naziv:
HEMET PRAHA (n/r g.MILOVAN ALEKSIĆ)
Mesto:
Adresa:
USMALTOVINI 20S/I PATRO
Poštans ki broj:
Č E Š K A REPUBLIKA
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HEMIGUM PLAST
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Kružni put br. 180
Poštans ki broj:
11 309
Telefon:
011/80-30-862
Mobilni:
063 / 212 881, 063 / 459 202 Branko, 065 / 80 30 862 Slavica, 063/ 459 205 Zlatko- tehnolog
Telefax:
Kontak t:
Dir.Radomir Sovrlić, Slavica Pavlović - prodaja, Branko - direktor, Leš tane
Tekući računi:
hgplast@eunet.rs
PIB:
101150316
Matični broj:
17417282
Registarski broj: 01217417282
Šifra delatnosti:
Naziv:
HEMIJA IMPEX
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Ul.Dalmatinska br.22
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/6365-206
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Petrović Goran
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HEMIJA d.o.o.
Mesto:
BIJELJINA
Adresa:
ŠABAČKIH ĐAKA 1
Poštans ki broj:
76300
Telefon:
00 38755 212-250 Ilija Tomić, 00 38755 201-498
Mobilni:
00 387 65 652-460 OBRAD
Telefax:
Kontak t:
Obrad Beštić
Tekući računi:
562-003-00003316-03
PIB:
Matični broj:
1754076
Registarski broj:
453
Šifra delatnosti:
25130
Adresar
Naziv:
HEMIJSKO-MEDICINSKA ŠKOLA
Mesto:
VRŠAC
Adresa:
Sterijina br.113
Poštans ki broj:
26 300
Telefon:
Mobilni:
063/741-38-76 Jelica
Telefax:
Kontak t:
Jelica Tadić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HEMIK
Mesto:
Kikinda
Adresa:
ul. Bašaidski put 25
Poštans ki broj:
23 300
Telefon:
0230/422-730, 0230/422-402, 0230/422-466 prodaja, 0230/434-412 Milanka
Mobilni:
064/53-35-182 Milanka
Telefax:
Kontak t:
Knežević Predrag, Milanka Lazić kom. direk tor
Tekući računi:
22-730 uvoz-izvoz
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HEMIKA d.o.o.
Mesto:
Beograd-ČUKARICA
Adresa:
Požeška br.12A/05
Poštans ki broj:
11 030
Telefon:
011/3572-218, 011/3572-219, 011/3551-493
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Boža Stamenović, Marija
Tekući računi:
PIB:
100134978
Matični broj:
07727402
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HEMING d.o.o.
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Bulevar Zorana Đinđića 96
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/31 10 157, 011/2147-410
4675
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milutin Radmilović
Tekući računi:
PIB:
101682361
Matični broj:
06323472
Registarski broj:
454
Šifra delatnosti:
33200
Adresar
Naziv:
HEMIREMONT
Mesto:
Adresa:
LOZNICA
Poštans ki broj:
Telefon:
868-514, 868-444 stan
Mobilni:
063/811-66-53, 064/350-99-82
Telefax:
Kontak t:
Radomir Đurić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HEMKOLOR
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Pop Stojanova br.16
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/418-466, 402-020
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Konstantinović Đorđe
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HEMO-KOMERC D.O.O.
Mesto:
Šabac
Adresa:
Hajduk Stanka br.14
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344-827
Mobilni:
063/899-1-899
Telefax:
Kontak t:
JOVAN PETROVIĆ
Tekući računi:
PIB:
105909054
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
HEMOFARM
Mesto:
Adresa:
NOVAKOVIĆI bb.
Poštans ki broj:
Telefon:
99387 51 385-189
Mobilni:
9938 65 729-818 Rodoljub Lek anić
Šifra delatnosti:
Banja Luka
Telefax:
Kontak t:
Milan Marjanović- šef nabavke
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
455
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
HEMOFARM (predstavništvo Beograd)
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:Prote Mateje br.70
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HEMOFARM DOO
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Hajduk Veljk ova bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
368-512 Mileta Jevtić prodaja, 368-508 Bane prodaja, 368-551 Gagić, 368-579 Maksimović, 368-498 Dejan Ak
Mobilni:
063/687-549 Milan Lukić, 063/694-425 Mirko Đurđević-održavanje, 066/830-35-65 Mileta, 062/293-067 Bane, 0
Telefax:
Kontak t:
Mileta,Milica-prodaja, Dejan-nabavk a, Gagić-nabavka održavanja, Vera Bajić-finansije, Dragica Đokić -HEMIJA
Tekući računi:
160-1380-10
PIB:
100125485
Matični broj:
7199821
Registarski broj: 09907199821
Šifra delatnosti:
24420
Naziv:
HEMOFARM-KONCERN
Mesto:
VRŠAC
Adresa:
Beogradski put bb
Poštans ki broj:
26 300
Telefon:
013/821 345;821-335-Solarević 303 309 Mariora, 013/803-398 Anđelko Tomić , 013/803-129 Ljubiša Nenadov,
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
DULE TRIFUNOV;Solarević,Đukić Slobodan
Tekući računi:
Đukić063/370-634
PIB:
102037788
Naziv:
Matični broj:
08010536
Registarski broj:
HEMOFARM-KONCERN- JAVNI POZIV
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
013/829-402 Dudić Željk o 829-392
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
303-402
Matični broj:
Registarski broj:
456
Šifra delatnosti:
024420
Adresar
Naziv:
HEMOKOMP doo
Mesto:
Šabac - Jevremovac
Adresa:
D. Slijepč evića br.10
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
385 365
Mobilni:
063/217 146
Telefax:
Kontak t:
Pantelić Steva, prevoz hemik alija - ferihlorid
Tekući računi:
PIB:
101898066
Naziv:
Matični broj:
17312774
Registarski broj: 60250
HEMOLAB
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beogar
Poštans ki broj:
011 140 658, 011 / 31 31 031, 011 / 31 16 184
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milica
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HEMOPRODUKT
Mesto:
KRUŠEVAC
Adresa:
VULE KAČAREVIĆA 3
Poštans ki broj:
37000
Telefon:
037/882-511, 037/882-522 , 037/882-363
Mobilni:
064/644-69-24
Telefax:
Kontak t:
Dejan Babić, hemoprodukt@gmail.com
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
HEMOS A.D.
Mesto:
Adresa:
Cara Lazara 123
Poštans ki broj:
Telefon:
035/471-532, 035/471-001, 035/471-049 direktor
Šifra delatnosti:
Ćuprija
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miladinović Ljuba
Tekući računi:
PIB:
101527505
Matični broj:
07166737
Registarski broj:
457
Šifra delatnosti:
26810
Adresar
Naziv:
HEMOSAN - dezinsekcija
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Poštans ki broj:
326-219
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dimitrije Radulović 063/379-749
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HEMOSLAVIJA
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Bulevar 23.oktobra 4-a
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/334-381;334-389;334-392.
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Rajk o,Zoran.
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
HEMPRO COLOR
Mesto:
Adresa:
Đure Jak šića 31
Poštans ki broj:
Telefon:
022 712 721
Šifra delatnosti:
Šid
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HEMPRO DD
Mesto:
ŠID
Adresa:
D.J AKŠIĆA br.31
Poštans ki broj:
22 240
Telefon:
022/712-322
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ANA MACKO
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
458
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
HEMPRO DD n/r g.SUŠIĆ
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
TERAZIJE 8
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dušan Sušić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
HEMRAD SZR
Mesto:
Adresa:
Batajnički put br. 23
Poštans ki broj:
Telefon:
011 307 03 29, 011 307 03 30
Mobilni:
063 85 32 987, 064 21 77 983
Šifra delatnosti:
Beograd
Telefax:
Kontak t:
Saša
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HEMSOL COMO
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul. Vojvode Stepe 459b
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
081/645-589
Mobilni:
063/218 643 Žark o
Telefax:
Kontak t:
Vesko Peruničić
Tekući računi:
255-0014790101000-57, Žarko 063/218 643
PIB:
100432342
Matični broj:
17246917
Registarski broj: 01917246917
Šifra delatnosti:
Naziv:
HEMTEK d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Deset avijatičara 2a
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3049-730, 011/3049-748, 011/3049-732
Mobilni:
063/383-118
070320
Telefax:
Kontak t:
Jelena Petrović, Vesna Ranđelović, Milan Komarčić
Tekući računi:
275-22-12146-081-108-97
PIB:
100297653
Matični broj:
17236199
Registarski broj: 02017236199
459
Šifra delatnosti:
51640
Adresar
Naziv:
HEMTEX DOO
Mesto:
IVANJICA
Adresa:
ul:M.Nik olića br.40
Poštans ki broj:
32 250
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
HENKEL
Adresa:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/20 72 200, 011/20 72 240 Marina Jović , uvoz hemikalija, 011/20 72 242 Miloš, 011/20 72 270 Mladen
Mobilni:
060/2072-287 Aleksandar Ceresit, 060/2072-313 Miloš, 060/2072-318 Davor Loc tite, 060/2072-242 Radivoj Te
Telefax:
Kontak t:
Miloš Đorđević - prodaja, 060 / 207 22 42 Radivoje Đorđević - tehnička podršk a
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
HENKEL-MERIMA
Adresa:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Kruševac
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
037/415-415, 037 / 415 457 Jelena Anđelković, henkel menadžer
Mobilni:
064/80-01-104 Aca Marković, 060 20 72 439 Urošević Miroslav, nabavka - pomoć
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HENNLICH D.O.O.
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Radomira Marković a 9
Poštans ki broj:
11222
Telefon:
011/39-43-414 Miloš Peskarević, 00 386 4 532 06 10 centrala, 00 386 4 532 06 02 Perko
Mobilni:
065/58-81-550, 00386 41 386-002 Perko, 065 / 58 81 550 Miloš Peskarević
Telefax:
Kontak t:
FRANC PERKO, Miloš Peskarević
Tekući računi:
HENNLICH Industrijska tehnika, SI-4244 Podnart,Podnart 33, milos.pesk arevic@hennlich.rs
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
460
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
HEPA S.Z.T .R.
Mesto:
Surdulica
Adresa:
ul. Vojvode Mišića br.2/5
Poštans ki broj:
17 530
Telefon:
017/814-470, 017/813-900
Mobilni:
062 / 523 - 005
Telefax:
Kontak t:
Tomić Bratislav
Tekući računi:
PIB:
100948732
Naziv:
Matični broj:
54341415
Registarski broj:
HERMES
Adresa:
Telefon:
0230/427-656
Mobilni:
063/435-810
Šifra delatnosti:
Mesto:
Kikinda
Poštans ki broj:
23 000
Telefax:
Kontak t:
g-đa Angelina
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HERO
Mesto:
INĐIJA
Adresa:
Boška Buhe 14
Poštans ki broj:
22 320
Telefon:
022/558-652
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ĐURĐEVIĆ DARA 063/8485-834, ĐURĐEVIĆ ZORAN 063/566-059
Tekući računi:
PIB:
100699661
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HERZ ARMATURE
Mesto:
Nova Pazova
Adresa:
Industrijsk a zona bb
Poštans ki broj:
22 330
Telefon:
022/328-898, 022/328-773
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Radislav Omorac, distributeri :DOMING,ETAŽ
Tekući računi:
205-16725-62
PIB:
100104219
Matični broj:
Registarski broj:
461
Šifra delatnosti:
51190,28520
Adresar
Naziv:
HESTY
Mesto:
Ada
Adresa:
ul.Molski put br.15
Poštans ki broj:
24430
Telefon:
024/851-500
Mobilni:
063/88-59-220 Miroslav
Telefax:
Kontak t:
Dragin, Miroslav Dragin, Vlada Dragin, hestydm@gmail.com
Tekući računi:
355-1025490-13
PIB:
100985384
Naziv:
Matični broj:
08522863
Registarski broj: 20108522863
HIDRAULIK
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
28620
Sopot
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
065/512-0900
Telefax:
Kontak t:
Neša
Tekući računi:
hidraulik flex@gmail.com
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HIDRAULIK 2MP
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Ustanička br.125d
Poštans ki broj:
11 0000
Telefon:
011/347 13 11, 011/304 72 82
Mobilni:
063/204-278 Miloš, 065/5212-213 Rodoljub
Telefax:
Kontak t:
rodja18@gmail.c om, Rodoljub Ilić, Srećko Ranković, hid2mp@eunet.rs, rodja18@yahoo.com
Tekući računi:
PIB:
101738396
Matični broj:
53603459
Registarski broj: 0192612965710135 Šifra delatnosti:
Naziv:
HIDRAULIK SZR
Mesto:
Inđija
Adresa:
Žark a Zrenjanina br.4
Poštans ki broj:
22 320
Telefon:
022/557-163
Mobilni:
063/11-200-11
Telefax:
Kontak t:
ifo@hidraulik.info
Tekući računi:
PIB:
100527879
Matični broj:
Registarski broj:
462
Šifra delatnosti:
28520
Adresar
Naziv:
HIDRAULIK m.r.
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Aleksandrovac,Vitkovo
Poštans ki broj:
037/759-124
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HIDRAULIK-FLEX
Mesto:
Sopot
Adresa:
Kneza Miloša br. 89
Poštans ki broj:
11 450
Telefon:
Mobilni:
065/51-20-900
Telefax:
Kontak t:
Neša
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
HIDRAULIKA
Mesto:
Adresa:
Ul. Omladinska 29
Poštans ki broj:
Telefon:
022 / 332-316
Šifra delatnosti:
NOVA PAZOVA
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
HIDRAULIKA ST AM FLEX
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
Telefon:
011/8728-639
Mobilni:
064/93-77-118
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
463
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
HIDRAULIKA d.o.o.
Mesto:
Šabac
Adresa:
Ćirila i Metodija br.15
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
360-090, 360-091
Mobilni:
063 399 970
Telefax:
Kontak t:
Nikolić Ljubomir, Dejan Indjić, Slaviša Radinović, slavisa.radinovic@hidraulika.rs, info@hidraulika.rs
Tekući računi:
PIB:
103180433
Naziv:
Matični broj:
17532227
Registarski broj: 09917532227
HIDRO TRADE
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/36 100 20
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jelica
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HIDRO-ELEKTRO d.o.o.
Mesto:
Inđija
Adresa:
ul. Kralja Petra I bb
Poštans ki broj:
22320
Telefon:
022/561-127
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
170-2859-70
101489231
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HIDRO-PNEUMATIKA
Mesto:
KRALJEVO
Adresa:
ul:27.Marta br.27
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
036/341-758
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miloš Bojanić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
464
Šifra delatnosti:
33300
Adresar
Naziv:
HIDRO-PUMP d.o.o.
Mesto:
Preljina
Adresa:
Ibarska magistrala bb
Poštans ki broj:
32 212
Telefon:
032/381-771
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Snežana Jovičić
Tekući računi:
PIB:
101123468
Matični broj:
06376703
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HIDROELEKTRANA
Mesto:
PIROT
Adresa:
BERILOVAČKI PUT bb.
Poštans ki broj:
18 300
Telefon:
010/33-266
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
IVANKOVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
HIDROELEKTRANA
Adresa:
Šifra delatnosti:
Mesto:
MALI ZVORNIK
Poštans ki broj:
15 318
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ACA IVANOVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
HIDROKOMERC
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Lučani
Poštans ki broj:
32 240
032/817-209; 818-833, 032/820-035
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragić Nedeljković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
465
Šifra delatnosti:
29400
Adresar
Naziv:
HIDROOPREMA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
JANKA VESELINOVIĆ 76
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HIDROPT RANSPORT
Mesto:
Inđija
Adresa:
ul.Dušana Jerkovića br.23
Poštans ki broj:
22 300
Telefon:
022/560-220
Mobilni:
063-505-538
Telefax:
Kontak t:
Jelić Mile
Tekući računi:
PIB:
104763838
Matični broj:
20234270
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HIDROSANITAS A.D.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Bulevar Despota Stefana 68-b
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2765-777, 011/2764-161
61200
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Aleksandar
Tekući računi:
220-2208-64
PIB:
100122128
Matični broj:
7034474
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
33200
Naziv:
HINS
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul.Primors ka br.86
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/6413-046, 021/6414-400, 021/6413-367 prodaja, 021/6412-150
Mobilni:
063/86-37-816 Jelena, 063/492-903 Branko Jovanović, 063/492-910 Duško, 063/492-961 Dragan
Telefax:
Kontak t:
Ana Letić, Marija, prodaja sr.od.higijene, Milica Kaurin, Daria, Dragan Popović,Milojica Jović - prodaja sprejeva
Tekući računi:
310-2851-02
PIB:
102510727
Matični broj:
08686220
Registarski broj: 22308686220
466
Šifra delatnosti:
24510
Adresar
Naziv:
HIP - AZOTARA
Adresa:
Telefon:
Mesto:
SUBOTICA
Poštans ki broj:
24 000
024/558-259
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
HIP - PETROHEMIJA - Fab.sinte. kaučuka
Adresa:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Elemir
Poštans ki broj:
23 208
Telefon:
023 75 86 53 Žika - magacin, 023 75 86 19 Slavko Markov, 023/737-610 kapija, 023/75-86-16 Boro Rakita
Mobilni:
064/85-66-190 BORO
Telefax:
Kontak t:
Bošnjak Buda
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HIP - PETROREMONT A.D.
Mesto:
Pančevo
Adresa:
Spoljnostarčevačk a br. 80
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/308-397, 013/308-374 finansije
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101862253
Matični broj:
08192766
Registarski broj: 22608192766
Šifra delatnosti:
29240
Naziv:
HIP-AZOTARA D.O.O.
Mesto:
Pančevo
Adresa:
ul.Spoljnostarčevačka br.80
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/308-000 lok.25-30, 013/343-055, 013/345-925 Jelić Zoran, 013/308-041;308-034 Jagoda,Slavka, 013/308-
Mobilni:
063/263 193 Momčilović, 064/88 67 511 Ljilja, 064/88-67-529 Saša Petrović, 064/88-675-33 Predrag Đorđević,
Telefax:
Kontak t:
Ljiljana Grba, Goran Koranjić-komercija, Slavka Radevski, Jagoda Nedeljković, Vlada Krković, komercijalni dire
Tekući računi:
predrag.djordjevic@hip-azotara.rs, slobodan.momcilovic@hip-azotara.rs
PIB:
101865761
Matični broj:
08053529
Registarski broj:
467
Šifra delatnosti:
24150
Adresar
Naziv:
HIP-PETROHEMIJA A.D.
Mesto:
Pančevo
Adresa:
ul.Spoljnostarčevačka br.82
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/307-158 Alek sandar Brđić, 013/307-000 centrala, lok.80-25 prodaja HCl, 013/343-029 Panzalović Mira, Mi
Mobilni:
Stanić Milovan 064/2188346, Antić Goran 064/20-34-934, 064/142-49-50 Buda Bošnjak, 064/85-66-127 KARO
Telefax:
Kontak t:
Buda Mladenović, prodaja HCl - Šestović, Neven, prodaja pe cevi - Golubić, Dimitrijevski,, Saša Bitević-FABRI
Tekući računi:
karlo@hip-petrohemija.rs
PIB:
101052694
Matični broj:
08064300
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
24160
Naziv:
HIPOL a.d. - Odžaci u restruktuiranju
Mesto:
Odžaci
Adresa:
ul. Industrijska zona bb
Poštans ki broj:
25 250
Telefon:
025 / 5743 - 221, 025 / 464 - 778 Kata;Milivoj Bogdanovic, 025 / 464 - 750 finansije plaćanje - Bosa, Zora, 025
Mobilni:
066/811-77-32 M. Bulj, 063 82 92 556 Štula, 064 29 20 781 Mudrinić, 063 552 430 Nikola / vozač, 063 515 192
Telefax:
Kontak t:
Zlatanović, Mirko Bulj, Dragan Mudrinić,Prole, Kabić - prodaja, tehnolozi Kata Stefanović, Štula Dražen ili Saša
Tekući računi:
355 - 1009027 - 29, goran.mijatovic@hipol.com
PIB:
101430241
Matični broj:
08105472
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HISSAR DD
Mesto:
PROKUPLJE
Adresa:
Maloplanska 24
Poštans ki broj:
18 400
Telefon:
027/51-927;51-896
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Golubović
Tekući računi:
51-515 Kok ović
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
HIT MARKET
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
ŠABAC
Poštans ki broj:
Telefon:
312-066
Mobilni:
063/413-029 Steva, 064/640-77-19 Gavra
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
468
Šifra delatnosti:
2016
Adresar
Naziv:
HLADNJAČA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
RU M A
Poštans ki broj:
022/423-411;422-514;422-598
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Draga;Gordana Podorsk i
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HLB DST -REVIZIJA doo
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
GOCE DELČEVA 38/I
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/31-93-159, 011/31-93-515
Mobilni:
064/65-96-200
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
office@revizija-dst.co.rs
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HOBI CENTAR
Mesto:
Očage / Mačva
Adresa:
Duška Ostojić br.19
Poštans ki broj:
15 357
Telefon:
270 290
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ristić Branko
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
HOLCIM
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
POPOVAC
Poštans ki broj:
35254
035/572-354, 035/572-218, 035/572-348
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
469
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
HOLCIM(Srbija) A.D.
Mesto:
POPOVAC
Adresa:
ko m er c i j a
Poštans ki broj:
35 254
Telefon:
035/572-413 Marko Milojković, 035/572-301 Zorica Bošković, 035/572-338, 035/572-345, 035/572-347 Živković
Mobilni:
063/ 657-752 Milošević, 063/657-753 Đorđe, 063/106-77-81 Saša Marinković maš. ing., 063/106-70-56 Vlada M
Telefax:
Kontak t:
Živković , Đorđe Jovanović-ref.nabavke
Tekući računi:
PIB:
101094763
Matični broj:
07112904
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HOLDING KABLOVI
Mesto:
Jagodina
Adresa:
SEKTOR NABAVKE
Poštans ki broj:
35 000
Telefon:
035/221 002 c entrala, lok 354,323 - nabavka Goran, lok 276 - prodaja Tomić
Mobilni:
063/7700 837 Goran
Telefax:
Kontak t:
Goran Vasić - nabavka, Tomić - prodaja
Tekući računi:
160-6943-05
PIB:
Matični broj:
fax:232 463; 223Registarski
819
broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HONEX d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Mije Kovačevića br.9
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2759-503, 011/3290-669 Ljilja
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ljilja,Vesna prodaja, Ognjen Has
Tekući računi:
office@honex.c o.rs
PIB:
100212644
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HOTEL "GALEB"
Mesto:
Šabac
Adresa:
Koste Abrašević 8
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
346-700, 346-701
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jasmina, Ljilja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
470
Šifra delatnosti:
26510
Adresar
Naziv:
HOTEL "DVOR"
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
ul:Miloša Pocerca br.11
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
347-390, 343-311
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HOTEL "Intercontinental"
Mesto:
Beograd
Adresa:
Vladimira Popovića 10
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/311-33-33
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
HOTEL "MV"
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
RU M A
Poštans ki broj:
022/636-400;
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HOTEL EVROPA
Mesto:
Podgorica
Adresa:
Ul.Orahovačka 16
Poštans ki broj:
81 000
Telefon:
081/623-444rec. 621-184 069/020-691
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
471
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
HOTEL HYATT
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
za rezervac.
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/311-12-34 lok.8840, 8741
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
HOTEL IZVOR
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
ARANDJELOVAC
Poštans ki broj:
034/712-127 SNEŽANA
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
HOTEL LOVĆEN
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
PODGORICA
Poštans ki broj:
00382 81/625-219
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HOTEL MET ROPOL
Mesto:
Beograd
Adresa:
Bulevar kralja Aleksandra 69
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
472
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
HOTEL N O R C E V
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Novi Sad
Poštans ki broj:
021/48-00-222
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HOTEL REX
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
SARAJEVSKA 37
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/36-11-862 Milica
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100183540
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
HOTELI U SLOVENIJI
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
HOTEL UNION 993861 308-12-70, HOTEL DOMINA 993861 588-25-00, HOTEL GARNI 993861 308-43 00
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
HOULARETA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
031/517-907;511-866
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
473
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
HOVEX BGD doo
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Mije Kovačevića br.9/4
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2759-503 Vesna, 011/2750-437, 011/3290-669 Ljilja, 011/3292-310 lok 17 magacin Nole
Mobilni:
063/221-464 Ognjen Has
Telefax:
Kontak t:
Dir.Ognjen Has, Velja, Ljilja,Vesna-prodaja, magacin Luk a Beograd-zgrada Planeta,3.sprat,Viline vode,preko p
Tekući računi:
205-2435-58
PIB:
105968829
Matični broj:
7825242
Registarski broj: 01507825242
Šifra delatnosti:
51540
Naziv:
HOW LININGS GMBH
Mesto:
BOCKENEM -GERMANY
Adresa:
WERKSTRASSE 30-33
Poštans ki broj:
31167
Telefon:
004950 67-990-200, 0049 50 67-990-2772
Mobilni:
0049 1 62 240-23-44 RALF KLEINWECHT ER
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HPK Hemijiska prerada kukuruza
Mesto:
Kozarsk a Dubica,BiH
Adresa:
Draksenić
Poštans ki broj:
79240
Telefon:
99387 52 437 391, 99387 52 443 861
Mobilni:
99937 65 568 783, 99387 65 538 789
Telefax:
Kontak t:
Miloš Čekić , ref. nabavke
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
1179934
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HSI
Mesto:
Kula
Adresa:
Ise Sekickog 30
Poštans ki broj:
25 230
Telefon:
025/729-345, 729-344
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zora
Tekući računi:
PIB:
100262862
Matični broj:
08764026
Registarski broj:
474
Šifra delatnosti:
27220
Adresar
Naziv:
HTZ OPREMA - KELEKOM
Mesto:
Adresa:
Zrenjanin
Poštans ki broj:
Telefon:
023/531-006, 023/531-171
Mobilni:
064/12-37-466 Kešelj Božidar
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HUMANO SRCE ŠAPCA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
NIKOLE TESLE 19
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
392-452
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HVB-BANKA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Vlade Jovanović
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
301-520
Mobilni:
063/305-916 Dimitrijević Nebojša
Telefax:
Kontak t:
Darko
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HYDRAULIC IN
Mesto:
Zemun
Adresa:
Vojni put 165 F/II
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/377-48-24, 022/56-55-18
Mobilni:
064/441-41-05
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
105505156
Matični broj:
62197331
Registarski broj:
475
Šifra delatnosti:
51540
Adresar
Naziv:
HYDRO NS
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Pepe Popadića 12
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/46-98-68
Mobilni:
063/500-387 Petar
Telefax:
Kontak t:
Petar Ljubičić
Tekući računi:
PIB:
101699416
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HYGIENE SYSTEMS d.o.o.
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Bulevar Arsenija Čarnojevića br.121
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011 6145 776, 011 311 88 30
Mobilni:
063 11 81 886 Ivan Stanković
Telefax:
Kontak t:
Ivan Stank ović, ivanst87@gmail.com, Ivica Lepojević, ilepojevic@hygienesystem.co.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HYPO ALPE-ADRIA-LEASING
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Bulevar Mihaila Pupina 6
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/222-70-00, 011/2226-936
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HYPO-ALPE-ADRIA Leasing
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Pop Lukina br. 4
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
304-645 Dragan Marinković, 304-646 Branko Andrić, 304-646 DijanaFilipović,krediti
Mobilni:
060/818-37-36 Dragan, 064/818-37-38 Branko, 064/818-37-35 Dijana, 060/818-31-64 Ivan Jovanović, 064/818
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
476
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
HaVe Company d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Trebevićka br. 43
Poštans ki broj:
11 030
Telefon:
011 35 43 106, 011 35 43 107
Mobilni:
064 11 44 142 Vladimir
Telefax:
Kontak t:
Hrpka Vladimir - direk tor
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Hala sportova
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
šalter 321 165
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
Simpo prod. 322 975
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Hemoslavija
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Stevana Sinđelića 17
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021/6790-620
Mobilni:
063/345-313
Telefax:
Kontak t:
Slavica Kovačević
Tekući računi:
kovacevic.slavica@hemoslavija.co.rs
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Hotel
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul: Trg revolucije
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344-312, 314-187
Mobilni:
063/413-734 Zoran Tošić
Telefax:
Kontak t:
agencija 322-145
Tekući računi:
zoranto@gmail.com, slobodahotel@gmail.com.
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
477
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Hotel
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Novosadskog sajma 35
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/ 611-711
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Hotel Nevski
Mesto:
Beograd
Adresa:
Venizelosova 24a
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/322-97-22
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
HyF ix
Mesto:
Lazarevac
Adresa:
Vuka Karadžića 50
Poštans ki broj:
11 550
Telefon:
011/81-25-963
Mobilni:
064/246-1331
Telefax:
Kontak t:
Mirko Simić-dir.
Tekući računi:
PIB:
105435949
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Il i ć B rank o
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul: Mocartova br.3
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
342-532; 063 253 683
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
478
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Il i ć Mirj ana
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
P.SMILJANIĆ 3/15
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
348-215
Mobilni:
063/8428448, 063/11-56-769 poslovni
Telefax:
Kontak t:
lk. 265701 SUP Šabac, JMBG 0802971777043
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Iv k o v ić B o r a
Adresa:
Telefon:
063/350-930, 348-045
Mobilni:
062/160-74-62 Ljilja
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
Telefax:
Kontak t:
majka 99387 55 207-202
Tekući računi:
ljiljana.ivkovic@ulofruit.rs
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
I-FIRST
Mesto:
KLIČEVAC
Adresa:
Rečica
Poštans ki broj:
12 209
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
I.GUCCI
Mesto:
NIŠ
Adresa:
ul:Deligradska br.1/8
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
479
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
I.K.T . COMMERCE
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Ustanička 189/23VP
Poštans ki broj:
11 050
Telefon:
011 34 777 66, 011 34 749 25
Mobilni:
063 / 225 872 Vlada
Telefax:
Kontak t:
Vlada Đorđević
Tekući računi:
PIB:
100223668
Matični broj:
7418680
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IB MARKETING
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Braće Grin 28
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IBA
Mesto:
ADA
Adresa:
Krajišk a 27/A
Poštans ki broj:
24 430
Telefon:
024/851-223, 024/851-140 Katalin; Roland, 024/853-313 Hegediš Đorđ
Mobilni:
063 516 109 Roland
Telefax:
Kontak t:
Ristić Kiš Katalin, Ana sekretarica, Oto direktor
Tekući računi:
355-1009158-24, iba@ibaada.co.rs
PIB:
101092198
Matični broj:
8250316
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IBM COMERCE d.o.o.
Mesto:
Zemun
Adresa:
ul. Prve Pruge 27c
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/319-12-27, 011/319-26-45, 011/319-22-89, 011/233-4883
26810
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vlada, Retenzije, Zemun
Tekući računi:
PIB:
100010095
Matični broj:
07460619
Registarski broj:
480
Šifra delatnosti:
31400
Adresar
Naziv:
IBN-KOMERC
Mesto:
Beograd
Adresa:
XI Krajiške Divizije 41-55
Poštans ki broj:
11 090
Telefon:
011/2334-883, 011/2346-013
Mobilni:
063 803 26 28 Milorad Perk ović
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
255-0011510101000-54
100173255
Matični broj:
07531940
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IBT doo za trgovinu i konsalting
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
JOZEVA MARČOKA 1
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021 6 367 238
Mobilni:
064 51 00 780
80410
Telefax:
Kontak t:
Momir Žestić, ekos tit@gmail.com
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ICCO COMERC d.o.o.
Mesto:
KARAVUKOVO
Adresa:
Prohora Pčinjskog 53
Poštans ki broj:
25 255
Telefon:
025/762-007
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ristić Vojislav
Tekući računi:
PIB:
101565873
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ICI d.o.o.
Mesto:
ZEMUN
Adresa:
ul.Aleksandra Dubček a 5-9
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/26-11-258, 011/26-11-290
Mobilni:
063/83-28-857 Zoran, 063/223-230, 064/86-17-803 Zoran, 063/88-88-599 Siniša, 064/86-17-807 Sveta
Telefax:
Kontak t:
Zoran Stojanović - elektrode, Svetozar, Siniša Kostić
Tekući računi:
110-1026010001895-13, 160-9590-18 DELTA
PIB:
100426376
Matični broj:
07925727
Registarski broj: 1307925727
481
Šifra delatnosti:
28520
Adresar
Naziv:
ICM ELECTRONICS OMRON
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Vase Misk ina Crnog 4
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/518-253, 021/518-135
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vladimir Vuk ović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ICM Electronics
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Vase Misk ina Crnog 4
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/518-777
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragica Micic
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ICOM 2002
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ČUMIĆEVO SOKAČE 46
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102210113
Matični broj:
17408151
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ICRAFT MIROSLAV LAZAREVIĆ PR
Mesto:
SABAC
Adresa:
POPO LUKINA 9
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
107495655
Matični broj:
62780754
Registarski broj:
482
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
ID MARKER
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Stanoja Glavaša br.9
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
351 531, 351 549
Mobilni:
064 / 82 97 208 Dragan Dučić, 064/829 72 25 Nikola, 064/829 72 19 Paja
Telefax:
Kontak t:
Bane, Kisanička 62A/28 21000 N.Sad, office@idmarker.rs, Dragan Dučić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IDAS COMMERCE
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
ul. Pohorska br.12/3
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/2673 952, 011/2671 863, 011/319 13 67
Mobilni:
064/34-93-419 Aleksandar, 064/571-22-08 Dule
Telefax:
Kontak t:
Aleksandar Saša Antonović, Elektrode Erlikon-Grčke po lic.Lincon Turska, magacin-Altina naselje u Zemunu, D
Tekući računi:
PIB:
100827084
Matični broj:
06046924
Registarski broj:
Naziv:
IDEA
Mesto:
Adresa:
MAČVANSKA
Poštans ki broj:
Telefon:
011/222-07-14 Dragana Stanković, 304-855
Šifra delatnosti:
51560
ŠABAC
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IGM"SLOGA" a.d. Petrovaradin
Mesto:
PETROVARADIN
Adresa:
Bukovački put 5
Poštans ki broj:
21 131
Telefon:
021/431-935, 432-277, 431-187
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
105-31143-11 AIK
100802358
Matični broj:
08011753
Registarski broj:
483
Šifra delatnosti:
26400
Adresar
Naziv:
IGMA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
TEMERI N
Poštans ki broj:
021/842-770
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
prodaja NOVAKOVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IGMA
Mesto:
Subotica
Adresa:
Beogradski put br. 25
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024/ 554-735, 024/ 554-614
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Simić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
IGMA AD separacija
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Vrš ac
Poštans ki broj:
26 000
013/839-703
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ptc@igma.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IGNJATOVIĆ
Mesto:
Šabac
Adresa:
Novoprojektovana bb.
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
320-944, 332-196, 321-277
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
484
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
IGORPROMET PLUS d.o.o.
Mesto:
Kovačevac
Adresa:
Lazara Čokića br. 27
Poštans ki broj:
11 409
Telefon:
011/82 13 905, 011/82 14 052
Mobilni:
063/813-14-10 Luka, 066/911-99-04 Luka, 065/541-2-302 Irena
Telefax:
Kontak t:
Luka Ilić, Irena, Igor, igorprometplus @gmail.com
Tekući računi:
PIB:
101279982
Matični broj:
20682035
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IGUMANOV
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
VATROSLAVA JAGIĆA 3
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/34-73-620;34-72-921
2399
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IHIS MATERIJALI
Mesto:
Zemun
Adresa:
Batajnički put br. 23
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011 21 93 656
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mira Duletić - komercijala
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IHP PRAHOVO-KRAJINA D.O.O. u restruk turiranju
Mesto:
PRAHOVO
Adresa:
Radujevački put bb
Poštans ki broj:
19 330
Telefon:
019 543 991, 019 524 057, 019 541 873, 019 549-710 centrala, 019 541-765 Dragomir, lok.301 Adžić
Mobilni:
064/22-751-55 Dragomir Strgulc, 063/418-640 , 063/472-198 Dragomir
Telefax:
Kontak t:
Dragomir Strgulc, komercijala, Milić Đorđe zam.direktora AD"Đubriva", Vuk omanović Angelina-sektor finansije
Tekući računi:
IHP Prahovo Krajina d.o.o., s.k aranovic@ihp.rs
PIB:
100775658
Matični broj:
7357435
Registarski broj:
485
Šifra delatnosti:
5224
Adresar
Naziv:
IHTM
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Njegoševa 12
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3640-218, 011/36-40-225
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100160648
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IINVEST PROCOM d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Tetovs ka 5
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/308-65-88
Mobilni:
065/802-34-31 Marko
Telefax:
Kontak t:
Marko, Boris, Jovana
Tekući računi:
office@investprocom.com, www.inves tprocom.com
PIB:
102971119
Matični broj:
17489828
Registarski broj: 1-90542-00
Šifra delatnosti:
74203
Naziv:
IK "GUČA" A.D.
Mesto:
Guča
Adresa:
ul. Albanske spomenice bb
Poštans ki broj:
32 230
Telefon:
032/854-301 centrala, 032/854-255 prodaja, 032/854-254,305-009 nabavka Natalija, 032/854-217 kom.dir., 032
Mobilni:
064/85-68-587 Nikola, 064/856-85-98 Tajsić Đorđe
Telefax:
Kontak t:
Radojka Miličić, Nikola Topalović, ZORAN ILIĆ
Tekući računi:
PIB:
101265518
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
IKA WERKE
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Staufen
Poštans ki broj:
79219
99 49 7633 831 0, 99 49 7633 831 5
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Božidar Nikić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
486
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
IKAR VALJEVO
Mesto:
Adresa:
Telefon:
VALJEVO
Poštans ki broj:
014/238-078 ACA
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IKN MONT SZR
Mesto:
Šabac
Adresa:
Stevana Prvovenčanog 185
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
063/362-214
Telefax:
Kontak t:
Jezda
Tekući računi:
PIB:
101897107
Matični broj:
56213406
Registarski broj:
Naziv:
ILIJA BOJKIĆ
Mesto:
Adresa:
LAZE KOSTIĆ 15
Poštans ki broj:
Šifra delatnosti:
SRBOBRAN
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102446583
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
ILIJAK
Mesto:
Adresa:
Ul. Bakarska br.1
Poštans ki broj:
Šifra delatnosti:
Beograd
Telefon:
Mobilni:
064/11 49 777
Telefax:
Kontak t:
Dejan, iza Dušanovačke pijace 1. izlaz
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
487
Šifra delatnosti:
45220
Adresar
Naziv:
ILIJAK Doo
Mesto:
Čačak
Adresa:
Ul.Bulevar Oslobodilaca br.82
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032/233-192, 032/234-040
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-din Popović ili Vitas
Tekući računi:
PIB:
100109233
Matični broj:
07391161
Registarski broj: 03407391161
Šifra delatnosti:
Naziv:
ILMONDO doo
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Antifašističke borbe 21
Poštans ki broj:
11070
Telefon:
011/311-82-25 Boban T asić
51380
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102900034
Matični broj:
17485377
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IMLEK AD
Mesto:
Beograd
Adresa:
Industrijsk o naselje bb.Padinsk a skela
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 88 71 477; 88 71 284
51700
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-da Rade Milojević, Mihailo Todorović
Tekući računi:
PIB:
100001636
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IMLEK AD-Mlekara Kraljevo
Mesto:
Kraljevo
Adresa:
Miomira Brkušanc a 12
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
036/354-752, 036/355-787
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
205-22516-52
Matični broj:
7042701
Registarski broj:
488
Šifra delatnosti:
15510
Adresar
Naziv:
IMMOS-PLAST
Mesto:
NOVA PAZOVA
Adresa:
ŽELEZNIČKA 49
Poštans ki broj:
22330
Telefon:
022/321-400 Nada Cvetanov, 022/323-112
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
IVETIĆ MOMČILO, Ana
Tekući računi:
340-3166-35
PIB:
102110196
Matični broj:
08320772
Registarski broj: 1-2624-00
Šifra delatnosti:
Naziv:
IMO
Mesto:
Zemun
Adresa:
Ul.Đure Đaković a br.8
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/2106-404, 011/316-29-06, 011/2511-577 Žarkovo
25240
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Oliver Jovanović, stovarište "Partizan",Vodovodsk a 162,Žarkovo, imo@eunet.rs
Tekući računi:
255-4820101000-05
PIB:
100395260
Matični broj:
7797320
Registarski broj: 01307797320
Šifra delatnosti:
Naziv:
IMP TREIN d.o.o.
Mesto:
Zemun
Adresa:
ul. Prva pruga 5/90,sprat 8
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/2673-730
51540
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
VLATKA BILIĆ
Tekući računi:
255-0015740101000-28
PIB:
100107032
Matični broj:
7777329
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IMPA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Obrenovački put bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
351-358, 351-324, 351-323
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Juca i Dragan Novanović,
Tekući računi:
329-925
PIB:
Matični broj:
Janković
329 941
Registarski broj:
489
Šifra delatnosti:
74203
Adresar
Naziv:
IMPACT BELL
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Kovin
Poštans ki broj:
013 745 731 lok 106
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Gordana Milošević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IMPAZ
Mesto:
Zaječar
Adresa:
ul:Bolnički put bb.
Poštans ki broj:
19 000
Telefon:
019/425-105,421-951,420-008
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IMPEX - INžINJERING
Mesto:
SUBO TICA
Adresa:
Matije Gupca br. 8
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024/ 53-361
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jovo Veljić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IMPEX-INTERNACIONAL
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Polgar Andraš br.18
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
490
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
IMPEX-INžINJERING
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
M.Pijade br.4
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/340-097
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Đorđević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
IMPOL
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Slovenska Bistrica
Poštans ki broj:
99 386 28 45 31 15
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IMPOL SEVAL TEHNIKA D.O.O.
Mesto:
Užice
Adresa:
Banjičkih žrtava bb
Poštans ki broj:
31 000
Telefon:
031/591-100, 031/563-444, 031/560-013 direktor
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Đenadić Aleksandar
Tekući računi:
160-69435-30
PIB:
103641390
Naziv:
Matični broj:
17618253
Registarski broj:
IMPOL-SEVAL SINALIZACIJA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Sevojno
Poštans ki broj:
031/564-197
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mika Milosavljević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
491
Šifra delatnosti:
28520
Adresar
Naziv:
IMPOL-SEVAL a.d Valjaonica aluminijuma
Mesto:
Sevojno
Adresa:
ul.Prvomajska bb
Poštans ki broj:
31 205
Telefon:
031/591 120 prodaja, 031/591 086, 031/591 129 Vesna nabavka
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Radojka Obradović, Vesna Sredić , Milica
Tekući računi:
160 - 8221 - 51
PIB:
101500886
Naziv:
Matični broj:
07606265
Registarski broj: 10007606265
IMPORTEX
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
017/413-410
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IMPREGNACIJA
Mesto:
ĆIĆEVAC
Adresa:
KARAĐORĐEVA 58
Poštans ki broj:
37210
Telefon:
037/811-118, 037/811-107
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101509859
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
IMPRESA GROUP SERBIA D.O.O.
Adresa:
Telefon:
212-225
Mobilni:
064/839 40 30 Ilić Nenad
Šifra delatnosti:
Mesto:
Cerovac
Poštans ki broj:
15 000
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
492
Šifra delatnosti:
27423
Adresar
Naziv:
IMPULS
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
GIMNAZIJSKA 6
Poštans ki broj:
15300
Telefon:
875-866, 875-877
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ISAKOVIĆ MILINKO
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IMPULS HEMIJA d.o.o.
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul. Bulevar Vojvode Stepe br.54
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/6403-063, 021/6403-065, 021/6423-153;6302-770-direktor
Mobilni:
063 / 10 10 805 Aleksandar Marinković , 062 / 606 682 Milutin Zečević, 062/60-66-83 Milmir Kovačević, 063/58
Telefax:
Kontak t:
Aleksandar Marinković,ruk ovodilac sektora prodaje, Dragoljub Lazarević nabavka, Generalni dir. Miroslav Živa
Tekući računi:
milomir.kovacevic@impulshemija.rs, aleksandar.marink ovic@impulshemija.rs
PIB:
100451473
Matični broj:
08687188
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IMPULS METAL TRADE
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Tak ovska 36/III
Poštans ki broj:
11 120
Telefon:
011/20 84 646, 011/32 93 580, 011/32 93 581
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Srđan Đorđević
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
IMR
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
RAKOVICA
Poštans ki broj:
011 356 40 13, 011 356 4 163
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Božić Miroljub
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
493
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
IMT FMO "STANDARD"
Mesto:
Boljevac
Adresa:
Đorđa Simeunovića br.25
Poštans ki broj:
19 370
Telefon:
030/63-455, 030/63-356
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mario Bugarević
Tekući računi:
PIB:
102184352
Matični broj:
17448749
Registarski broj: 02617448749
Šifra delatnosti:
Naziv:
IN TIME EXPRESS
Mesto:
Zemun
Adresa:
Novosadski put 53
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011 37 74 216, 011 37 74 215, lok 108, Sveta, lok. 110, Darko
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vladimir ili Saša, Sveta Stolić, komercijala
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
IN VET doo
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Sremska Mitrovica
Poštans ki broj:
022 639 172
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IN-TEHNIK
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Kralja Milutina bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
7334-263, 335-944
Mobilni:
063/598-162, 069 / 30 40 122 Aleksandar Veselinović
Telefax:
Kontak t:
Nenad Živanovć, aleksandar.veselinovic@intehnik.com, Nikola ili Rade
Tekući računi:
PIB:
105841474
Matični broj:
Registarski broj:
494
Šifra delatnosti:
29320
Adresar
Naziv:
INCEL
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Banja Luka
Poštans ki broj:
78 000
078/35-256
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Borka Surtov
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INDAS
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul. Heroja Pinkija 95
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/6350-304, 021/6350-960, 021/480-48-16 Milan
Mobilni:
063/10-90-516 Milan
Telefax:
Kontak t:
Zdenko Palček , Milan Mihajlović,prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INDO ZINC SMELTERS
Mesto:
Šabac
Adresa:
Hajduk Veljkova bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
304 - 560 Jova,Tanja, 304 - 561 Nena Trifunović - plaćanje, 331 - 752 Snežana Savić, 331 - 752 Lale - indus
Mobilni:
064/1271006 Tanja Kuzmanović
Telefax:
Kontak t:
Kuzmanović T anja, Jovan Kuzmanović
Tekući računi:
115-1932-61
PIB:
103024265
Matični broj:
17489895
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INDUSTRIJA ALATA T REBINJE
Mesto:
Beograd
Adresa:
Balkanska br.32
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/307-68-20, lok . 217 Jelka
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jelka, Brank o, iatbgd@yubc.net
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
495
Šifra delatnosti:
010930
Adresar
Naziv:
INDUSTRIJA KABLOVA-direkcija za marketing
Adresa:
Telefon:
Mesto:
JAGODINA
Poštans ki broj:
035/221-002 lok.260;261, 035/222-952 finansije, 035/223-724
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Radica Marjanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ d.o.o.
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Rumenačk i put 86
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021 / 518 - 076, 344 - 473 Mačvansk a, 021 / 6313 - 325, 021 / 6313 - 615, 351 - 449 Tržnica, 021/6392-989 Pr
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragica Milanović
Tekući računi:
milijana.b@matijevicdoo.com
PIB:
100267831
Naziv:
Matični broj:
08588759
Registarski broj:
INDUSTRIJA MOTORA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
15 110
RAKOVICA
Poštans ki broj:
011/35 64 013 Popović;Božić, Prodaja motora, 011/35 64 034 prod.rezer.delova
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INDUSTRIJA PRECIZNE MEHANIKE A.D.
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Vojislava Ilića br. 141
Poštans ki broj:
11 050
Telefon:
011/2880-021 Olja Ignjatić,šef nabavke, 011/2888-331 Milan Dragić, 011/2882-299 finansije, 011/2883-400 cen
Mobilni:
065 90 20 204 Olja, 065 90 20 106 Mile Dragić
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100001677
Matični broj:
Registarski broj:
496
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
INEL
Mesto:
Adresa:
Ratarski put 37b
Poštans ki broj:
Telefon:
011 / 3779 827, 011 / 3779 800
Mobilni:
063 / 1661845 Saša Milosavljević
Beograd - Zemun
Telefax:
Kontak t:
sasa@inel-beograd.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INEX-PETROL
Mesto:
PODGORICA
Adresa:
4. jula br. 103
Poštans ki broj:
81 000
Telefon:
081/623-900
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Radović; Zdravk o Krečković 069/020-902
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
INFERO
Registarski broj:
-elektrode
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011 2541 007; 3545 302
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-din Stanko
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INFLEX DOO
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Ustanička 25
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/24-38-627
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
isporuka robe je na: PAVLA POPOVIĆ br.12
Tekući računi:
PIB:
100008607
Matični broj:
07757182
Registarski broj:
497
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
INFO TEAM DOO
Mesto:
Beograd
Adresa:
Bulevar Kralja Alek sandra 193
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 24 14 766, 011 24 19 766
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Aleksandar Jokić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INFOC - PETAR BUČEVAC
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
KRALJA DRAGUTINA 3/6
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
350-502
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102345894
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INFOCENT AR
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
VOJVODE MIŠIĆA 4
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
314-038 Zoran Jovanović
Mobilni:
065/377-80-30 Pera, 065/377-80-24 Bilja
Telefax:
Kontak t:
Biljana i Pera Bučevac
Tekući računi:
epromo.solvent@gmail.com
PIB:
103990988
Matični broj:
20068558
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INFOMASTER
Mesto:
Beograd
Adresa:
Stojana Protića 45
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
063/423-259;
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milovanović Aleksandar
Tekući računi:
40815-601-4-647355
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
498
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
INFORMACIJE
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Poštans ki broj:
00 387 50 11 85, -86 RS, 00 387 33 11 82 Federacija
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INFORMATIKA
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
JEVREJSKA BR.32
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
INFOSISTEM
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011/848-05-29
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
znak ovi
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INGO
Mesto:
Šabac
Adresa:
Jevremova bb.
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
347-421 Milovan, 347-412, 347-416, 347-415 Vasić, 347-414 Slobodan
Mobilni:
064/351-01-64
Telefax:
Kontak t:
Slobodan Kuna, Dir. Dejan Lazarević
Tekući računi:
PIB:
100186912
Matični broj:
7116292
Registarski broj:
499
Šifra delatnosti:
28110
Adresar
Naziv:
INGOMONT (g.Radisav Komatović)
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:Kralja Milutina 44
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INGRAD O.D.
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
KNEZA MILOŠA 6,fah 70
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
893-444
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
JOŠIĆ DRAGAN
Tekući računi:
PIB:
102771609
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INGSOFT 2009 D.O.O.
Mesto:
Šabac,Mišar
Adresa:
Obrenovački put bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
381-336
Mobilni:
065/836-93-33
Telefax:
Kontak t:
Dejan Džagić
Tekući računi:
PIB:
106226028
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
INKA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Lajkovac
Poštans ki broj:
014/71-173
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mile Činčarević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
500
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
INO TRADE
Adresa:
Telefon:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
1100
011/2411822
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
CECA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INOMAG
Mesto:
Bačka Topola
Adresa:
Industrijsk a bb.
Poštans ki broj:
24 300
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INOP D.O.O.
Mesto:
Šabac
Adresa:
Gavrila Principa bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
341-877, 342-189, 355-201, 355-202
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100126365
Matični broj:
17049313
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INOS NAPREDAK
Mesto:
Šabac
Adresa:
Sinđelićeva br.1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
352 413, 352 514, 342 481 Ostojić - prodaja
Mobilni:
064 84 99 602 Andrijanić, 064 84 99 603 Simić
Telefax:
Kontak t:
ANDRIJ ANIĆ;
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
501
Šifra delatnosti:
28750
Adresar
Naziv:
INOX
Mesto:
Vrnjačka banja
Adresa:
Naselje ŠTULAC
Poštans ki broj:
36 210
Telefon:
036/651-127; 665-127
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g. Saša Pecić 064/1213050
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INOX AD
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Rumenačk i put br.17
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/518-286, 021/518-420, 021/780-381 Petar
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vico Radomir, Horvat Ištvan, Maleš ević Petar k ontrola
Tekući računi:
315-10050-05
PIB:
101692597
Matični broj:
8071578
Registarski broj: 22308071578
Naziv:
INOX OPREMA D.O.O.
Mesto:
Adresa:
ul. Sare Bernar 13/15
Poštans ki broj:
Telefon:
011/2527-947
Mobilni:
065/5225-065
Šifra delatnosti:
29530
Sremčica,Beograd
Telefax:
Kontak t:
Slaviša
Tekući računi:
info@inox-oprema.rs
PIB:
106291324
Matični broj:
20571845
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
4690
Naziv:
INSA Industrija satova
Mesto:
Zemun
Adresa:
ul.Tršćanska br.21
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/261-24-22, 011/371-36-07 prodaja, 011/261-05-72 nabavk a, 011/2614-236 Srećko Peruničić vodomeri
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100001693
Matični broj:
7006357
Registarski broj: 02107006357
502
Šifra delatnosti:
33200
Adresar
Naziv:
INSTITUT IMS A.D.
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Bulevar Vojvode Mišića 43
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2650-322, 011/2652-527 Grujica
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Stanojla Cana Rebić
Tekući računi:
PIB:
100223617
Matični broj:
07008139
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INSTITUT Z A BAKAR-BOR
Mesto:
BOR
Adresa:
ul:Zeleni Bulevar br.35
Poštans ki broj:
19 210
Telefon:
030 432 299; 432-743
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Aca Jovanović 436-826
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INSTITUT Z A RATARSTVO I POVRTARSTVO
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Maks ima Gorkog br.30
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/ 621-212
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tomislav Šljapić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INSTITUT Z A ZAŠTITU BILJA
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
UL.TEODORA DRAJZERA BR.9
Poštans ki broj:
11 001
Telefon:
011/660-049;660-079
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-DIN ZORAN MILIĆEVIĆ
Tekući računi:
40802-603-0-18764
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
503
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
INSTRUMENTS d.o.o.
Mesto:
Novi Grad Sarajevo
Adresa:
ul.Mehe Smajlagića br.76
Poštans ki broj:
71 000
Telefon:
00 387 33 654 190
Mobilni:
00 387 61 439 182
Telefax:
Kontak t:
PIB BA 200141130009, Džemal Terzo
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTEGRA Koceljeva
Mesto:
KOCELJEVA
Adresa:
ul:23.septembra br.1
Poštans ki broj:
15 220
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
INTEGRAL
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Loznica
Poštans ki broj:
15 300
89-316;89-693
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Bajić;Obrad Kapetanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTEKOM doo
Mesto:
Beograd
Adresa:
Španskih boraca 10/8
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/311-56-19, 011/311-10-15, 011/311-10-15 Dejan Mitrović
Mobilni:
064/19-00-318
Telefax:
Kontak t:
Saša Nikolić, Slavica, Jelena Kos tić, Dejan Mitrović
Tekući računi:
dejan.mitrovic@intekom.rs
PIB:
105027528
Matični broj:
20298154
Registarski broj:
504
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
INTER - EVROPA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Kutina
Poštans ki broj:
99385 44 682 -966,-967
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Željko
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
INTER - EVROPA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Ljubljana
Poštans ki broj:
99 386 1 585 33 01 Moma /TIT, 99 386 1 585 32 01
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Igor za robu iz TIT-a, Moma za BG
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
INTER - EVROPA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Kranj
Poštans ki broj:
99 386 4 280 17 34
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Florijana
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
INTER - EVROPA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Novo Mesto
Poštans ki broj:
99 386 7 33 16 200, 99 386 7 33 16 217 Ana, 99 386 7 33 16 220
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
505
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
INTER - EVROPA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Jesenice
Poštans ki broj:
99 386 4 588 91 01, 99 386 4 588 91 84
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nikola Radić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTER EUROPA
Mesto:
DO B A N OV C I
Adresa:
ZEMUNSKA 174
Poštans ki broj:
11 272
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTER EUROPA
Mesto:
Beograd - Dobanovci
Adresa:
Zemunska 174
Poštans ki broj:
11272
Telefon:
011/310 91 16, 011/310 91 39 Milic a
Mobilni:
060/26 00 209
Telefax:
Kontak t:
Miloš Đukanović
Tekući računi:
milos.djukanovic@intereuropa.rs
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTER EVROPA
Mesto:
Zagreb
Adresa:
Josipa Lončara br.3
Poštans ki broj:
10 090
Telefon:
99 385 1 378 05 11 Ujević, 99 385 1 378 05 20 Marina - zbirni transport, 99 385 1 378 05 13 T ina, 99 385 1 37
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tina 378 05 13
Tekući računi:
Ledenko 378 05 14
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
506
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
INTER EVROPA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Poštans ki broj:
99 386 7 33 16 217
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ANA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTER IMPEX
Mesto:
TUZLA
Adresa:
M.Tita 34,LAM A-II-11
Poštans ki broj:
75 000
Telefon:
99387 35 27 00 58
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mijo Krešić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTER KORPORACIJA doo
Mesto:
Šabac
Adresa:
Vlade Jovanović 14
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
340-113 Vanja Ninković
Mobilni:
062/960-72-33 Vanja Ninković
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
105786501
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTER MAG DOO
Mesto:
Užice
Adresa:
Nikole Pašića br. 38b
Poštans ki broj:
31 000
Telefon:
031 552 754; 517 056; 522-754
Mobilni:
063 640 014
Telefax:
Kontak t:
g-đa Slađana, Dragan Radivojčević, direktor
Tekući računi:
180-0085120101500-72
PIB:
101778712
Matični broj:
Registarski broj:
507
Šifra delatnosti:
63400
Adresar
Naziv:
INTER-EVROPA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
VARAŽDIN
Poštans ki broj:
99385 42 30-56-30 prodaja, 99385 42 30-56-00centr., 99385 42 30-56-15
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTER-HEM DOOEL
Mesto:
SKOPLJE
Adresa:
ul.Bul.Partizanski odredi 64 a/2-1
Poštans ki broj:
1 000
Telefon:
00 389 2 3063 158, 00 389 2 3061 037
Mobilni:
00389 70 256-122 Cande
Telefax:
Kontak t:
Petrovski Cande,direktor, Petrovski Ilčo, interhem@unet.com.mk
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTER-INVEST-PUBLIC
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
TERAZIJE BR.13
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 322 65 41,322-8234
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
MARIJANA RADOVANOVIĆ ; Miroslav
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTER-MEHANIKA d.o.o.
Mesto:
SMEDEREVO
Adresa:
ul:Šalinačk a bb.
Poštans ki broj:
11 300
Telefon:
026/231-697, 026/231-698
Mobilni:
063/237-603 RUŽICA
Telefax:
Kontak t:
Matić Dragan, teh.direktor, RUŽICA ĐORĐEVIĆ, Vladimir-sin
Tekući računi:
PIB:
100361550
Matični broj:
17438603
Registarski broj:
508
Šifra delatnosti:
28520
Adresar
Naziv:
INTER-STALL
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
ul.Proleterske solidarnosti br.11/4
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/3340-414, 011/3237-318 k ući
Mobilni:
063/447-397
Telefax:
Kontak t:
Dragan Stupar - elektrode, Carinsk o smestište špeditera COMŠPED,Bubanj potok,pored auto-pijace, Ognjen S
Tekući računi:
PIB:
100058690
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTERCAFFE
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Ratk a Mitrovića br.80
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2504-973
Mobilni:
063/395-187 dežurna služba, 063/395-049 Nebojša, 063 / 395 043 dežurna služba
Telefax:
Kontak t:
Vesna, Igor, Direktor Aleksandar
Tekući računi:
160-63236-03
PIB:
101833264
Matični broj:
17357450
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTERCELL D.O.O.
Mesto:
Šabac
Adresa:
Industrijsk a zona bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
354 852 nova lokacija, 354 851 Gordana Manjenčić, 354 849 Simić Vlada, 354-844 CENTR.
Mobilni:
064/850-25-01 Goca, 064/850-25-00 Simić, 064 850-25-18 Dragana - magacin, 064/850-25-10 Živan Lukić, 06
Telefax:
Kontak t:
Vlada Simić, Goca Manjenčić, Živan Luk ić, Mijatović Stevan - direktor proizvodnje, Steva Mijatović,tehnički dire
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
INTERCHEM-HIM
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Jagodina
Poštans ki broj:
035/200-200, 035/200-201
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mirjana Radovanović, Slađana-finansije
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
509
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
INTERCLEAN
Mesto:
Zemun,Beograd
Adresa:
Dobanovački put br.24
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/377-45-14, 011/377-44-11
Mobilni:
062 / 25 45 90 Nikola
Telefax:
Kontak t:
Nikola Radić, Vladimir Despotović, proizvodnja u Batajnic i, ul.Majora Zorana Radosavljevića br. 360
Tekući računi:
PIB:
100010118
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTERCOMMERCE
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Moše Pijade br.1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
32-606
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTEREUROPA AD - Logističke usluge Beograd
Mesto:
Beograd - Dobanovci
Adresa:
Zemunska 174
Poštans ki broj:
11272
Telefon:
011 31 09 122
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100213102
Matični broj:
17058444
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTEREX CDE S
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Janka Veselinovića bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
716-0030, 011/22-22-000, 011/6555-202 Milena Lacmanović , 716-0032 Zorica
Mobilni:
064/89-13-065 Mira Gordić
Telefax:
Kontak t:
Zorica Marković, Branislav Madžarević-direktor, Mira Gordić - šefica , Ana Vasić - ovlaš ćenje za preuzimanje ro
Tekući računi:
TOŠIN BUNAR 172, 11070 NOVI BEOGRAD
PIB:
102889474
Matični broj:
17301721
Registarski broj:
510
Šifra delatnosti:
07011
Adresar
Naziv:
INTEREXPORT
Mesto:
VLADIMIRCI
Adresa:
ul:Obrenovački put bb.
Poštans ki broj:
15 225
Telefon:
511-111
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
DANICA DRAŠKOVIĆ;SLAVIŠA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
INTEREXPORT
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
347-600;344-400
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dušica - ben.pumpa Dumača
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTEREXPORT
Mesto:
Ljubljana
Adresa:
ul:Dunajska 139
Poštans ki broj:
1 000
Telefon:
99 386 1 5307 365
Mobilni:
99 386 41 674 170
Telefax:
Kontak t:
Luka Rogelj
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTERFILTER LTD
Mesto:
Beograd- Zemun
Adresa:
Dobrovoljačka br.1
Poštans ki broj:
11080
Telefon:
011/2192-781, 011/219-27-81, 011/307-66-30
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nemanja Stefanović
Tekući računi:
ivanastefanovic@interfilter.co.rs
PIB:
107873989
Matični broj:
20887907
Registarski broj:
511
Šifra delatnosti:
2825
Adresar
Naziv:
INTERGRAPHIC
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.BULEVAR JNA 176-JAJINCI
Poštans ki broj:
11222
Telefon:
011/3943-241, 011/3943-281
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Suzana, k od CZ-a
Tekući računi:
PIB:
100377495
Matični broj:
17160320
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
22110
Naziv:
INTERJUG - AS
Mesto:
Dobanovci
Adresa:
ul.Zemunska br. 174
Poštans ki broj:
11 272
Telefon:
011/76 22 88, 011/68 15 81 želez.stanica, 011/310 9 127 Mica,Ljilja, Slavica, 011/310 9 129 / 127 Vanja, 011/3
Mobilni:
063/861 52 71 Dragomir-vozač, 064/115 91 94 Darko (špediter pošta), 065/227-46-54 Zdravko-vozač
Telefax:
Kontak t:
roba sa carine u Dobanovcima, Mica, Bata
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
INTERJUG - AS
Mesto:
Adresa:
granični prelaz Preševo
Poštans ki broj:
Telefon:
017/666-111 terminal660-416
Šifra delatnosti:
Preševo
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Srđan Tovim-šef poslovnice 063 421 435
Tekući računi:
isp.Vranje 27-085
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
INTERJUG - AS
Mesto:
Adresa:
GRANIČNI PRELAZ
Poštans ki broj:
Telefon:
022 733 297
Šifra delatnosti:
BATROVCI
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mladenović Goran, Urošević Spasoje
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
512
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
INTERKOP
Mesto:
Mišar,Šabac
Adresa:
Ul.Karađorđeva bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
380-671 Vasić;Savić prevoz, 380-102, 380-910 Đorđević , 305-471Vidoje Tomić, 305-046-Matija Živković, 563-0
Mobilni:
064/816-40-01 Gojko Milanović, 064/816-40-87 ĐORĐEVIĆ, 064/816-40-50 Ninković vozač, 064/816-41-57 Vid
Telefax:
Kontak t:
Vasić, Gojko Milanović-dir., Savić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTERLAB
Mesto:
Beograd
Adresa:
Majke Angeline br. 9
Poštans ki broj:
11 050
Telefon:
011/382-11-77
Mobilni:
063/206-883
Telefax:
Kontak t:
Miloš
Tekući računi:
PIB:
101717383
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTERLEMIND
Mesto:
LESKOVAC
Adresa:
Sime Pogačarevića 5
Poštans ki broj:
16000
Telefon:
016/245-104
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100545403
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTERLINER
Mesto:
Beograd
Adresa:
Bul.Arsenija Čarnojevića 74,lamela4/stan6
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/311-7682, 011/311-3503, 011/313-3095, 011/313-3096, 011/313-3043
Mobilni:
064/115-5346 Miša, 064/1603770 Vesna Janković
Telefax:
Kontak t:
Miša Kovačević , Biserka Kelić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
513
Šifra delatnosti:
28510
Adresar
Naziv:
INTERLOG
Mesto:
BAR
Adresa:
Jovana Tomaševića br.10
Poštans ki broj:
85 000
Telefon:
00382 30/313-932
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vanja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTERLUB D.O.O.
Mesto:
Šabac
Adresa:
Vojvode Janka Stojićevića br.3
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
360-590, 360-591
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Slađana Stefanović
Tekući računi:
PIB:
100086428
Naziv:
Matični broj:
17286030
Registarski broj:
INTERMECO
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
011/3040300
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
PREDRAG MARIĆ - 2622748
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTERMERKUR HANDEL
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Zvečanska br.38
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/369 2048, 011/369 2499, 011/369 2096, 011/3692-2792,-2827 Mirjana
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mirjana Popović, kod Steka se skreće i penje na gore , 2. levo
Tekući računi:
110-1026010002390-80,
PIB:
100124255
Matični broj:
17352075
Registarski broj: 01317352075
514
Šifra delatnosti:
51550
Adresar
Naziv:
INTERMET AL
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Niš
Poštans ki broj:
18 000
018 / 456 41 04, 018/367-118, 018/362-924
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ljuba Mak simović
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
INTERMET AL
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
NIŠ
Poštans ki broj:
018/456-41-04
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTERMET AL (n/r g.Draga Knežević)
Mesto:
BANJA LUKA
Adresa:
ul:Bulevar Srpske vojske 18
Poštans ki broj:
78 000
Telefon:
078/39-936
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTERMEX
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
GENERAL ŽDANOVA 78
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/683-014;644-653
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Marija
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
515
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
INTERMOTOTRANS
Mesto:
Šabac
Adresa:
Trg Revolucije br.7
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344 101
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
228-4065-22
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTERPAK SZTR
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Primorska 84
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
351-564, 021/411-442
Mobilni:
063/531-956, 063/256-235 Milan
Telefax:
Kontak t:
Milan Nikolić, predstavništvo-Kraljice Marije 11, Lazar Matić
Tekući računi:
205-17700-47
PIB:
100113666
Matični broj:
55152624
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTERPAK SZTR
Mesto:
Šabac
Adresa:
Kraljice Marije 11
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
351-564
Mobilni:
063/256-235 Milan Nikolic, 064/05-22-437 Mirjana
Telefax:
Kontak t:
Lazar Matić, Milan Nikolić, sredstva za higijenu
Tekući računi:
FZ 16 Aparat u hodniku
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTERPLAST
Mesto:
Bečej
Adresa:
ul: JOVANA POPOVIĆA br.6
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
021/815-263
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mirjana
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
516
Šifra delatnosti:
21220
Adresar
Naziv:
INTERPROGRES
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011 182 439
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-din Vule
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
INTERPROM
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
SKRAĐANI
Poštans ki broj:
73202
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dejan, Slaviša
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTERSTEEL
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Bulevar Kralja Aleksandra 80a
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/24 38 428, 011/34 41 096 komercijala Lučijan Dolinga, 011/24 30 129 komercijala, 011/27 67 388 - magac
Mobilni:
069 / 777 129 Lučijan Dolinga, 063/35 70 98
Telefax:
Kontak t:
Igor Koljalja, Bojana Bujišić prodaja, Pera - magacin, magacin - pre same rampe Luka Beograd, Žorža Klemen
Tekući računi:
l.dolinga@intersteel.rs
PIB:
100158469
Naziv:
Matični broj:
07816243
Registarski broj: 02007816243
INTERSTIL
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
NIKŠIĆ
Poštans ki broj:
83 000
083/235-910
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
BOŽA MRKAJIĆ 067/523-317
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
517
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
INTERTEHNA
Mesto:
VALJEVO
Adresa:
Alekse Dundića bb
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Kovačević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTERTERMING
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Pop Lukina br. 9
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
349-850, 350-604
Mobilni:
064/11 20 297 Zoran
Telefax:
Kontak t:
Zoran Ičin , vlasnik , Milka
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
INTERTRANS
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
LOZNICA
Poštans ki broj:
15 300
888-102
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran Đermanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INTERŠPED
Mesto:
PODGORICA
Adresa:
Oktobarske revolucije br. 95
Poštans ki broj:
81 000
Telefon:
00 382 20 / 633 - 357
Mobilni:
069/324-000 Dragan Babić
Telefax:
Kontak t:
Dragan Babić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
518
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
INTERŠPED
Adresa:
Telefon:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
011/605-555 LOK.2663;2743
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ljiljana Nenedović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
INTEX
Mesto:
Adresa:
ul.Kralja Petra I br. 334
Poštans ki broj:
Telefon:
011/82 32 299
Šifra delatnosti:
Mladenovac
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Ignjatović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
INTEX
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
MLADENOVAC
Poštans ki broj:
011/82-32-299
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
BILJANA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INVEJ d.o.o
Mesto:
Beograd-Zemun
Adresa:
Aleksandra Dubčeka 14
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011 377 80 47 nabavka Nevena, 011 377 80 06 centrala, 011 377 82 21 Branislav Obradović prodaja
Mobilni:
064/880-47-17 Branislav
Telefax:
Kontak t:
Nevena Marinčić
Tekući računi:
PIB:
100105800
Matični broj:
06731678
Registarski broj:
519
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
INVEKT A
Mesto:
Adresa:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
BILJANA ŠAPIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INVEST ENGINEERING
Mesto:
PRIJEDOR
Adresa:
PROLETERSKIH BRIGADA 7
Poštans ki broj:
79 101
Telefon:
99387 52 231-684, 9938752 234-109, 011/263-33-51, 011/262-84-76
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INVEST IMPORT
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Terazije 5
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Drobnjak
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INVEST KOMERC
Mesto:
Valjevo
Adresa:
ul.Birčaninova br.68
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
520
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
INVEST PROCOM d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Tetovs ka br.5
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/308-65-88, 011/308-65-89
Mobilni:
065/80-23-431 Marko, 065/33-70-820
Telefax:
Kontak t:
Marko Manojlović, Vučinić direktor
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INVEST -DD doo
Mesto:
NOĆAJ
Adresa:
M. JELIKIĆ br.37
Poštans ki broj:
22 203
Telefon:
022/612-521
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Panić
Tekući računi:
PIB:
100794183
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
INVEST -IMPORT
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/324-84-58
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mira Karadžić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INVEST -INŽENJERING ZTR
Mesto:
Sremska Mitrovica
Adresa:
Stevana Mok ranjca 49
Poštans ki broj:
22000
Telefon:
022/612-464
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milan Ljevaja
Tekući računi:
PIB:
103332750
Matični broj:
Registarski broj:
521
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
INVEST -METAL
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Kraljevo
Poštans ki broj:
36 000
036 337 975
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Rakić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INVET
Mesto:
Rakovac kod N.Sada
Adresa:
Beočinski put bb
Poštans ki broj:
21 299
Telefon:
021 871 555; 871 706
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
INVING Invest Engineering
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
011/263-3351, 011/262-8476, 00 387 52 237 355,354,353 Prijedor
Mobilni:
063/84-75-982
Telefax:
Kontak t:
Milić, Vlada, inving@teol.net, Mladen Bojić,prodaja Prijedor
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
INŽENJERING-NS Čajevec
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Starine Novaka 21
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021 510 566, 021 510 622
Mobilni:
063 846 18 86
Telefax:
Kontak t:
Draško
Tekući računi:
PIB:
103321593
Matični broj:
08811458
Registarski broj:
522
Šifra delatnosti:
51660
Adresar
Naziv:
IPAS
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Kosovska br8 Isprat
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/431-990
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Boris Pišot
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IPAS-DB SR Sopot
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Golsvortijeva br.32
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/84 86 223
Mobilni:
063/226-119 Deura
Telefax:
Kontak t:
Dušanka i Bora Deura, magacin : Novosadsk i put br. 286 ( iz Bg k a Zemun polju, na raskrsnici pravo )
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IPAS-SEKULIĆ SZR
Mesto:
Beograd
Adresa:
Cvetanova ćuprija 18A
Poštans ki broj:
11 050
Telefon:
011/346-7843, 011/346-7363;-833 proizvodnja
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nedeljko, office@ipas-sekulic.co.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IPC
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Trg D.Obradovića br.8
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/350-901
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
LUGONJA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
523
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
IPC-PROCESNO INŽENJERSTVO
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Petra Konjovića 12v/9 sprat 2
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/351-05-13, 011/359-44-23
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
KARLO BICOK
Tekući računi:
PIB:
100023613
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IPOK
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
ul. Pančevačk a 70
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/544-566 Mitar Tesevic, 023/544-537 g-đa Tešević Gordana, 023/522-535, 023/544-638 Vukotić Dragan,dir
Mobilni:
063/851-51-64 Mitar Tesević(lanac), 063/541-699 Stojanović Steva, 063/510-980 Siniša Savanović, 064/870-3
Telefax:
Kontak t:
Zlatko Košut direktor, Milan Živkov tehnički direktor
Tekući računi:
www.ipok.co.yu
PIB:
104312994
Naziv:
Matični broj:
08000409
Registarski broj:
IPRESION
Adresa:
Šifra delatnosti:
Mesto:
G.Milanovac
Poštans ki broj:
32 300
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Goran Grković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IPROS D.O.O.
Mesto:
LJUBLJANA
Adresa:
CESTA v GORICE 30
Poštans ki broj:
1 111
Telefon:
003861 200-26-20 Bojan Vimer, 021/403-242 Dragan Brenesel
Mobilni:
063/513-819 Dragan
Telefax:
Kontak t:
ul:Majevacka 5, 21000 Novi Sad, Bojan Vimer
Tekući računi:
ipros@ipros.si, bojan.vimer@ipros.si
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
524
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
IRKOM
Mesto:
UŽ I C E
Adresa:
ul:Velik i park 1
Poštans ki broj:
31 000
Telefon:
031/41-485
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
V.Petrović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IRKOM
Mesto:
Kosjerić
Adresa:
Nikole Tesle 14
Poštans ki broj:
31 260
Telefon:
031 782 204
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IRMA PROJEKT SISTEM
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
VLADIMIRA POPOVICA 8/806
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/71-11-407, 011/71-22-084
Mobilni:
063/687-679 ILIJA PERKOVIC, 063/399-842 IVICA RISTIC
Telefax:
Kontak t:
Živko Pavlić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ISCAR TOOLS D.O.O.
Mesto:
Zemun
Adresa:
Autoput br.22
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/314 90 38
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
info@iscartools.rs, Valentina
Tekući računi:
PIB:
100044468
Matični broj:
17155482
Registarski broj:
525
Šifra delatnosti:
4674
Adresar
Naziv:
ISCO
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Zrenjanjin
Poštans ki broj:
023 519 417
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Radenko, Nenad, Jelena
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ISO SIST EM PLUS DOO
Mesto:
Beograd
Adresa:
Kraljevačk a 70/41
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/397-46-52 kuća, 011/3478-549 kancelarija
Mobilni:
063/277-105
Telefax:
Kontak t:
Jovica Stajić, jovica.stajic@sezampro.rs
Tekući računi:
PIB:
105908112
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ISOKON
Mesto:
Slovenske Konjice
Adresa:
Mesni trg br. 5A
Poštans ki broj:
3210
Telefon:
99 386 3 757 11 00
Mobilni:
99 386 31 267 995 Mirko
Telefax:
Kontak t:
Zdovc-služba kvaliteta, Miša Kovačić prodaja, Mirko Beškovnik - teh.lice u prodaji
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ISOVER
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Novi Beograd
Poštans ki broj:
11 070
011/314-96-34, 011/314-96-59
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
526
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ISOVOLTA
Adresa:
Telefon:
011/2491-486
Mobilni:
064/137-58-39
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
Telefax:
Kontak t:
Tomić Danilo
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
ISP
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
PANČEVO
Poštans ki broj:
Telefon:
013/348-971 Kristina,kaljena stakla, 013/352-624, 013/345-049,353-172 Anđelija,prodaja ravna stakla
Mobilni:
063 / 102 85 75 Kristina
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ISTER INŽENJERING A.D.
Mesto:
Valjevo
Adresa:
ul:Vladike Nikolaja 37
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014 227 136, 014 222 338 centrala, 014 222 447, 014/222-168 Andrija
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-din Andrija 063/ 555-150
Tekući računi:
PIB:
100067917
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
ISTRA ARMATURE
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Kula
Poštans ki broj:
025/751-350
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Marković Svetozar
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
527
Šifra delatnosti:
29140
Adresar
Naziv:
ISTRA BENZ LIZING ZASTAVA
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:Bulevar Despota Stefana 12
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/33 43 393, 011/33 42 644, 011/32 27 910
Mobilni:
063/228-211 Marko Radiša
Telefax:
Kontak t:
Sandra
Tekući računi:
PIB:
103156991
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ISTRABENZ
Mesto:
KOPER- Slovenija
Adresa:
Cesta Zore Perello-godina 2
Poštans ki broj:
6 000
Telefon:
00386 5 662-15 -00 Berločnik Tomaž
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IT CENT AR sztr
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Vlade Jovanović 6
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
306-480, 306-481
Mobilni:
064/839-40-85 Stojko-Alek sandar, 064/119-17-92 Đerma, 069/771-069 Ivan Jovičić
Telefax:
Kontak t:
Aleksandar Đermanović, office@itcentar.net, centar.it@gmail.com, Tanja
Tekući računi:
PIB:
103752864
Matični broj:
56673130
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IT AL DESIGN doo
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Vojvode Mišića br.26
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
301 831
Mobilni:
063 219 153 Zoran, 063 319 651 Boban
52480
Telefax:
Kontak t:
Dragan, Marina Drakulić, Zoran Drakulić
Tekući računi:
165 - 4182 - 12,
PIB:
100086983
Matični broj:
17424823
Registarski broj:
528
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
IT C ELECT RONIC
Mesto:
Svilajnac
Adresa:
ul.Ibarska br.17
Poštans ki broj:
35 210
Telefon:
035 / 312 - 042, 035 / 322 - 213
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Srđan Petrović, Nataša
Tekući računi:
info@itcelectronic.com
PIB:
101476306
Matični broj:
Registarski broj: 09707596618
Šifra delatnosti:
Naziv:
IT C ELECT RONIC
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Novopazarska br.46
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3291-066
51 700
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
bivša Sime Milošević,kod Kalenić pijace
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IT C SYSTEM GROUP DOO
Mesto:
SVILAJNAC
Adresa:
Kralja Petra I br.62
Poštans ki broj:
35 210
Telefon:
035/312-042, 035/322-213
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
107649120
Matični broj:
20843918
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IT ES LOLA HEMP
Mesto:
Odžaci
Adresa:
Ive Lole Ribara br.40
Poštans ki broj:
25250
Telefon:
025/542-113, 025/542-400, lok.184-prodaja folije, 025/543-117 prodaja
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nada
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
529
Šifra delatnosti:
4690
Adresar
Naziv:
IT ES PROMUS
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Odžaci
Poštans ki broj:
025 / 542 419, 025 / 542 509
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ilija Lemajić užad
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IT G export-import
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
ul:NARODNOG FRONTA 73/2
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IT H
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Milentija Popovića br.9
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/311 13 98, 011/311 44 96
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Milović
Tekući računi:
105-1289-42, 205-1110-56
PIB:
100001749
Naziv:
Matični broj:
17095510
Registarski broj: 0137095510
IT M
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
011 / 31 07 400, 011 / 31 07 497, 011 / 31 07 449 Bilja
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Bilja prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
530
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
IT M AED- špedicija
Mesto:
NOVI BEOGRAD
Adresa:
III Bulevar br.23
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/311-23-97
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Predrag Šindić, Ivanka
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IT N D.O.O.
Mesto:
Beograd - Zemun
Adresa:
Dubrovačka 20-22
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011 31 60 328, 011 26 18 885
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ivana Stek ić, uvoz "Sauer Danfoss"
Tekući računi:
PIB:
100130273
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IT T INŽINJERING
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ustanička br. 12C
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/34 70 620, 011/34 70 308
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miroslav Ostić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IVA D.O.O.
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Tolstojeva 14
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021 / 542 216
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mihal Potran, iva.ns@sbb.rs
Tekući računi:
PIB:
100452763
Matični broj:
08234116
Registarski broj:
531
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
IVA SO T RADE
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Radmile M.Šnajder br. 10
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 30 88 368, 011 30 88 369, 011 38 20 555
Mobilni:
064/13 33 183 Sonja, 064/34-75-490 Sima
Telefax:
Kontak t:
Igor, Obradović Nebojša - direk tor
Tekući računi:
205 - 13533 - 35, ivaso@open.telekom.rs
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
IVAN ČEKIĆ- GREJANJE
Adresa:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
Mobilni:
065/342-8333, 063/342-833
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
IVAN-pomoćni radnik
Adresa:
Šifra delatnosti:
Mesto:
ŠABAC
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
Mobilni:
063/73-22-237
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IVANČEV DANIJELA
Mesto:
KIKINDA
Adresa:
Zmaj Jovina br.10
Poštans ki broj:
23 300
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
532
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
IVASIM
Mesto:
IVANIĆ GRAD
Adresa:
Industrijsk a ces ta 4
Poštans ki broj:
10 310
Telefon:
00 385 1 2888 556, 021 851 400 - Metalohem
Mobilni:
063 534 750 Dule
Telefax:
Kontak t:
Ivica Stjepić 091/5039-372, Dule Stanić - Temerin
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IVERAK AD
Mesto:
VALJEVO
Adresa:
Popučke bb.
Poštans ki broj:
14 221
Telefon:
014/283-950, 014/283-930, 014/283-940, 014/223-414
Mobilni:
064/610-64-08 Dragica Raković
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101499774
Matični broj:
07308841
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IVICA Petrović KOMBI prevoz
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Lenjinova 9 - JELENČA
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
015/380-630 mob063/315-052
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IVING proizvodnja i servis pumpi
Mesto:
NIŠ
Adresa:
Kosovskew devojk e 32a
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/42-16-535, 018/42-17-563
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101533546
Matični broj:
Registarski broj:
533
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
IVIS sr
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
Kumanovska 28
Poštans ki broj:
23000
Telefon:
023/522-388
Mobilni:
064/13-12-820, 064/124-94-91
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102903196
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
IVOTEHNA
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
SKOPLJE
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
JOVICA ALEKSOVSKI
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IZDAVAČKO PREDUZEĆE
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:Nikole Marković br.29/36
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/633-944
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
IZGRADITELJ
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
064/2380-196 Mirk o Petrović
Telefax:
Kontak t:
Boban Ilić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
534
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
IZO ZID
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul:Braće Kovač 13
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/48-89-989
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran Kvrgić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IZOMETAL Mark o Jevremović
Mesto:
Mladenovac
Adresa:
8.Marta 1/12,sprat 3,
Poštans ki broj:
11 300
Telefon:
011/7740-142, 011/8237-230
Mobilni:
064/27 65 963
Telefax:
Kontak t:
Olga Jevremović, pletenic e,platno, Mark o Jevremović
Tekući računi:
izometals rb@yahoo.com
PIB:
107713570
Matični broj:
62937394
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IZOPLASTIKA doo
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Brace Vučk ović br.52
Poštans ki broj:
11 147
Telefon:
011/2509-340, 011/25-09-674
4690
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Goran
Tekući računi:
265-1090310000619-85
PIB:
107545408
Naziv:
Matični broj:
20824212
Registarski broj: 54066/2012
IZOPOL d.o.o.
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Zrenjanin
Poštans ki broj:
023 / 525 775, 023 / 523 007
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dušan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
535
Šifra delatnosti:
2221
Adresar
Naziv:
IZOPROGRES
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul.Bačvanska 21/IV
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/285 16 41, 011/285 14 83, 011/304 81 26
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zorica Malenović
Tekući računi:
PIB:
102011472
Matični broj:
07032412
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IZOTERM
Mesto:
Prokuplje
Adresa:
Jug Bogdanova 113/2
Poštans ki broj:
18 400
Telefon:
027/321-676, 027/322-114 k ući
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Joksimović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IZOTERM PLAMA
Mesto:
INĐIJA
Adresa:
Save Kovačević bb.Industrijska zona
Poštans ki broj:
22 320
Telefon:
022/510-980, 022/510-986 prodaja, dileri : Doming, PVF
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IZVOR
Mesto:
Vladimrci
Adresa:
SVETOG SAVE br.23
Poštans ki broj:
15 225
Telefon:
513-460
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Aca Bajević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
536
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Ida-komerc
Mesto:
Valjevo
Adresa:
ul:Tiće Milovanović br.33
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014/229-624
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Ilić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Ideol-k ompani
Mesto:
NIŠ
Adresa:
ul:Kovanlučko br.117
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Igumanov - dukat
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul:Vojvode Stepe br.140/5
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Inex
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Futog
Poštans ki broj:
021/895-443
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mlađa
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
537
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Institut za bezbednost i preventivni inženjering
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Temerinsk a 119
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021/445-977, 334-854
Mobilni:
063/89-36-55
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Institut za javno zdravlje
Mesto:
Kragujevac
Adresa:
ul. Nikole Pašića br.1
Poštans ki broj:
34 000
Telefon:
034 / 331 344, 034 / 504 517 Silvija uverenja
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102135344
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Institut za nukl. nauke "VINČA"
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Dr Ivana Ribara 91
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/ 2458 222 centrala, 011/ 344 02 44 lab. za motorna vozila, 011/ 344 34 98 Stefanović, 011/ 444 73 82 Niko
Mobilni:
064/226 03 63 Nenad Milošević
Telefax:
Kontak t:
Snežana Pavlović, Milojko Kovačević, Nenad Milošević, ruk ovodilac MLTV (etan.termometara), mltv@vinca.rs
Tekući računi:
Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaš.živ.sredine
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
Mesto:
Bbeograd
Adresa:
Pasterova 14
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011-20 67 129 Boš koćević Jelica - stručni saradnik za komercijalne poslove, 011/20-67-139 Dragoslav šef tehn
Mobilni:
063/285-988 Dragoslav, 062/18-17-234 Mladen
Telefax:
Kontak t:
jelica@ncrc.ac.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
538
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Inter Pregled Promet
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
ul:Dositeja Obradovića br.25
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/40-435;40-436;44-636
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
dir.Tabački Ljubomir-Miša
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Internac ional Busines s Company
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
ul:Bulevar Lenjina 10/D
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
IvDam Process Contol d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Koste Abraševića 15
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 / 240- 11 51
Mobilni:
064 / 64 21 837 Mladen Arnautović, 064 / 642 18 40 Romana Popović
Telefax:
Kontak t:
Romana Popović, romana.popovic@ivdamproces s.com
Tekući računi:
office@ivdamprocess.com
PIB:
103179361
Matični broj:
17518496
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JE LEN PI VO
Mesto:
BEO GR A D2
Adresa:
POŠ.FAH. 1111
Poštans ki broj:
11 200
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
539
Šifra delatnosti:
Adresar
Ja nk ov i ć S l ađan a
Naziv:
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Poštans ki broj:
063 309 207:346-541
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JABUKA AD-Industrija skroba
Mesto:
Pančevo
Adresa:
Industr.naselje skroba bb.P. FAH 85
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/2315-465, 013/2314-099 izvoz Prekić Nebojša, 013/2310-309 nabavka *Stevan Jaćimović, 013/2331-272-n
Mobilni:
064/644-06-32 Đilas Nikola, 063/308-793 Balaban, 062/803-70-21 Saša Ranković - tehnolog, 062/803-70-26 Ja
Telefax:
Kontak t:
Stojanovski, Fin.dir. Dragiša Božović, Đilas Nik ola-nabavka, Adresa za fakturisanje : Trg Maršala T ita br. 65
Tekući računi:
smajstorovic.skrobora@gmail.com
PIB:
101057287
Matični broj:
08047618
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JADDY CARRY
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Husinskih rudara br. 18
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 / 299 44 11, 011 / 277 89 30
Mobilni:
063 / 22 66 68
51210
Telefax:
Kontak t:
Darko Radivojević, Dragan, Biljana, Željko Milojević, Miloš
Tekući računi:
sales@jaddycarry.com
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JADROAGENT
Mesto:
Bar
Adresa:
Obala 13.jula br. 2
Poštans ki broj:
85 000
Telefon:
00382 30/311-005, 00382 30/315-996, 00382 30/316-646 TINO, 00382 30/316-647, 00382 30/302-724 Radom
Mobilni:
069/035-194 Olja, 069/081-472 Tino Marđokić, 00382 69 079-149 Raša Popović, 069/060-159 Srđa Stojanović
Telefax:
Kontak t:
Rasim, Olja Tadić, Hasan Kolar - šrediter MSK, Milovan Antović, Amel - Dobrakovo B.Polje
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
540
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
JAFFA D.O.O. Fabrika biskvita
Mesto:
CRVENKA
Adresa:
ul. M.Tita br.245
Poštans ki broj:
25 220
Telefon:
025/731-144, 025/755-112, 025/755-137 Gligor Mišić, 025/755-187 Mira Mešter fin.operativa, 025/755-163 Dav
Mobilni:
063/460-367 Mira Krunić, 063/460-243 Ljuban Poletanović, 063/618-209 Romić Dušan, 063/46-04-51 Gligor M
Telefax:
Kontak t:
Peđa Pješčić, Mira Mešter - fin.direktor
Tekući računi:
PIB:
100263582
Naziv:
Matični broj:
8004684
Registarski broj:
JAGUAR
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
DERVENTA
Poštans ki broj:
074/833-239;833-423
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Borisav Rajlić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
JAKIĆ
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
P LJ E V LJ A
Poštans ki broj:
0872/81-829;81-724
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Lučić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
JAKOVLJEVIĆ
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
ŠABAC
Poštans ki broj:
15 000
015/32-419,24-866
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
541
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
JAMI PREVOZ
Mesto:
LEŠNICA-STRAŽA
Adresa:
VUKA KARADŽIĆA 46
Poštans ki broj:
15 307
Telefon:
851-104, 851-168, 851-211
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101198379
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JANIKOMERC
Mesto:
NIŠ
Adresa:
HADŽI PRODANOVA 41
Poštans ki broj:
18000
Telefon:
018/576-874
Mobilni:
064/612-77-03, 065/57-68-740
Telefax:
Kontak t:
DRAGAN MILANOV
Tekući računi:
PIB:
100667107
Matični broj:
07608055
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JANKO MILANOVIĆ
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
KNEZA LAZ ARA 2/8
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JANOŠ T EREZA
Mesto:
BEOCIN
Adresa:
Jovana Grč ića Milenka 30
Poštans ki broj:
21 300
Telefon:
Mobilni:
066/96-188-77
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
542
Šifra delatnosti:
27540
Adresar
Naziv:
JAPI CO
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Ul.Nehruova br. 127/18
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/318 77 45, 011/318 77 49
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milan Miladinović, Maja Vujačić, preuzimanje robe : Nehruova br.129 , 2. red zgrada iza Piramide k a Savi
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JAPI CO - IZJAVA
Mesto:
Pančevo
Adresa:
Ul.Utve Zlatokrile br.9
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
260-0046010015545-87
102479508
Matični broj:
08715777
Registarski broj: 22608715777
Šifra delatnosti:
Naziv:
JARBOLI I ZASTAVE
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ratarski put br.49
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/3227-862
Mobilni:
069/770-026, 063/572-008 Vanja
Telefax:
Kontak t:
Ana Đukić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JASENICA SZTR
Mesto:
Čačak
Adresa:
Ratka Strfanovića 5
Poštans ki broj:
32102
Telefon:
032 / 226 710
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Pavlović
Tekući računi:
PIB:
106139092
Matični broj:
61663592
Registarski broj:
543
Šifra delatnosti:
24140
Adresar
Naziv:
JASMINA JOCKOVIĆ -s avetodavac za zaštitu bilja
Mesto:
Adresa:
Vojvode Putnika 26
Poštans ki broj:
Telefon:
344-606, 301-820
Mobilni:
064/843-55-32
šABAC
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JASTREB
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul.Karas Pala br.21
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/505 357, 021/505 358, 021/505 359
Mobilni:
063/504 082 Dragan Bojić
Telefax:
Kontak t:
Bojić, Branislav, Vršač kom ulicom do kraja,skrenuti desno
Tekući računi:
340-27927-54
PIB:
100450624
Matični broj:
08375402
Registarski broj: 22308375402
Šifra delatnosti:
Naziv:
JASVEL d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Bitoljska br. 20
Poštans ki broj:
11 136
Telefon:
011/2603-176, 011/2696-288
Mobilni:
065/2392 726, 065/2392 724 Slavica
Telefax:
Kontak t:
Dragica Ramić komercijalni direktor, Gordana - prodaja
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
JAT
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
011/311 21 23 rezervacije, 011/450 084, 011/642 773 profakture, 011/311-42-22informacije
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
641-092
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
544
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
Mesto:
Adresa:
Kneza Miloša 45A
Poštans ki broj:
Telefon:
011/825-12-32
SOPOT
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100224435
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JAVOR D.O.O.
Mesto:
IVANJICA
Adresa:
Sađavac 179
Poštans ki broj:
32 250
Telefon:
032/651-616
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ivan Jovančić, MOMO MILOŠEVIĆ
Tekući računi:
PIB:
101064108
Matični broj:
07155743
Registarski broj:
Naziv:
JEDINSTVO
Mesto:
Adresa:
M.Tita
Poštans ki broj:
Telefon:
025/773-566;773-231;772-082;77
Šifra delatnosti:
APATIN
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Djura Djapic;Dušan Uzelac
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
JEDINSTVO
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
UŽ I C E
Poštans ki broj:
031/532-911, 031/530-024 Milos ava Pavlović, 031/533-694 Ponjavić, 031/533-696 Nikolić
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nikolić Miodrag
Tekući računi:
Olivera
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
545
Šifra delatnosti:
18230
Adresar
Naziv:
JEDINSTVO - Montažno proiz.preduzeće
Mesto:
SEVOJNO
Adresa:
Prvomajska bb.
Poštans ki broj:
31 205
Telefon:
031/532-911
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ćirović
Tekući računi:
533-677 Jovanović
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JEDINSTVO DD FSH
Mesto:
Pančevo
Adresa:
Ul. Kolonija sk roba bb
Poštans ki broj:
13 000
Telefon:
013 312 013
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Pata Gligorovski
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
JEDINSTVO PUMPE
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
ZAGREB
Poštans ki broj:
99385 1 3496890
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Bujanović Josip
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JEEP COMMERCE
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Viline vode bb
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 2078 500, 011 3316 400, 011 3316 444 Krnjača - veleprodaja, 011 3316 461 Bojana - Nik ola -prodaja, 01
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Bojana Janković- prodaja, Željko Damjanović, direktor, kod Asfaltne baze
Tekući računi:
bojanaj@jeepcommerce.rs
PIB:
101729968
Matični broj:
17199897
Registarski broj: 01517199897
546
Šifra delatnosti:
51540
Adresar
Naziv:
JELA-PROMET
Mesto:
BAJINA BAŠTA
Adresa:
ul:Milana Obrenovića 34/2
Poštans ki broj:
31 250
Telefon:
031 / 854 - 753
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
7368674
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JELEN DO AD
Mesto:
Požega
Adresa:
PRODAJA
Poštans ki broj:
31 215
Telefon:
031/590-560, 031/590-572 prodaja
Mobilni:
064/822-41-13 Radojko Gordić, 064/822-41-48 Srećko Matać kontrola kvaliteta, 064/822-41-05 Mile Milovanov
Telefax:
Kontak t:
Slađana Munić,Zoran Todorović prodaja, Radojko Gordić tehnolog, zoran.todorovic@carmeuse.rs
Tekući računi:
160-7372-76, adresa u Žarkovu - Milorada Jovanovića 25 radno vreme od 7-15
PIB:
100859864
Naziv:
Matični broj:
07219784
Registarski broj: 08107219784
JELENIĆ
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BOR
Poštans ki broj:
19 210
030/236-28,22-660
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
JELIKIĆ DUŠKO
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
ŠABAC
Poštans ki broj:
Telefon:
328-455, 343-668
Mobilni:
064/316-24-19
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
547
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
JELOVAC-užarsk a radnja
Mesto:
Kać
Adresa:
Narodne vojske br. 35
Poštans ki broj:
21 240
Telefon:
021 / 6212 - 593, 021 / 6212 - 899
Mobilni:
063 / 504-812, 063 / 76-49-045 Braca-magacioner, 063 / 89 00 926 Mima
Telefax:
Kontak t:
Milan, Dragana, office@jelovac.co.rs
Tekući računi:
160 - 28339 - 31
PIB:
100449956
Naziv:
Matični broj:
1102963800062Registarski broj: 2231102963800062 Šifra delatnosti:
JELSAM
Adresa:
Telefon:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
17402
011/724-817
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JELŠINGRAD-F AB.ALATNIH MAŠINA
Mesto:
Banja Luka
Adresa:
Branka Perduva 10A
Poštans ki broj:
78 000
Telefon:
99 387 51 319 948, 99 387 65 483 970
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nenad Carević, Mića Vrhovec
Tekući računi:
300-721 Miša
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JENISEJ doo
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Nehruova 51/12
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/21-69-172, 011/22-88-465
Mobilni:
063/371-831, 063/307-923
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104281164
Matični broj:
20135450
Registarski broj:
548
Šifra delatnosti:
50100
Adresar
Naziv:
JERA
Mesto:
MLADENOVAC
Adresa:
ul:VARDARSKA br.14
Poštans ki broj:
11 400
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
JEŽ
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
ČAČAK
Poštans ki broj:
32 000
032/356-998 Marija
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
PLAZINIĆ BRANKO 063/8291533
Tekući računi:
ČA 283-79
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul. Kneza Miloša br. 27
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/206-5000 centrala, 011/360-68-13 služba za JN, 011/360-66-84, 011/360-67-05 sekretarica za JN, 011/36
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran Jovanović, Tatjana Radoš zaptivni materijal
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JKP GRADSKA TOPLANA
Mesto:
Novi Pazar
Adresa:
Ul.28.novembra br.35
Poštans ki broj:
36 300
Telefon:
020/315-875 centrala, 020/314-329
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vinko Dobrić, Dejan Nićiforović
Tekući računi:
PIB:
101787232
Matični broj:
17227050
Registarski broj:
549
Šifra delatnosti:
100340
Adresar
Naziv:
JKP GRADSKA TOPLANA
Mesto:
Niš
Adresa:
Blagoja Parović a br.3
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
lok.125 Nikola Drinčić, 018/4239 787 održavanje, 018/4239 188 lok.162 Violeta, lok. 231 - Luk a, 018 530 413 S
Mobilni:
064 833 05 22 Luka, 064 88 17 231 Violeta Plavšić, 064 833 05 10 Marinkovič Vladislav, 064 833 05 78 Nikola
Telefax:
Kontak t:
Luka Pavlović - klingerit, pletenice, Violeta Plavšić, tehnolog, jonske mase
Tekući računi:
violeta.plavsic@nitoplana.rs, nikola.dincic@nitoplana.rs
PIB:
100619162
Matični broj:
07216009
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JKP GRADSKA ČISTOĆA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Mije Kovačevića br. 4
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 27 68 854, 011 27 67 666
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
205 - 487 - 82
100003603
Matični broj:
07045000
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JKP INFORMATIKA Novi Sad
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Bulevar Cara Lazara 3
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/48-95-086
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JKP Novosadska toplana
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Vladimira Nikolića br.1
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Duško Kovačević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
550
Šifra delatnosti:
3530
Adresar
Naziv:
JKP OBRENOVAC
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Obrenovac
Poštans ki broj:
11 500
011 87 21 824
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-din Ljubiša Stanojević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JKP STAN
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul.Lasla Gala 22
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021/489-55-73 Vera Pavličević, 021/489-55-55 centrala u Lasla Gala, lok. 169 nabavka, lok. 144 Vesna , lk . 44
Mobilni:
063 838 01 38
Telefax:
Kontak t:
Gajić Jovica, Vesna, J elena - nabavk a, Vladica Jović - k ompresorsko, Vera Pavličević - panafleks c reva
Tekući računi:
PIB:
100236944
Matični broj:
08114854
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JKP STARI GRAD
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul:Vojvode Janka Stojićević 1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
334-613 centrala, 334-614 Branka Janjić, 334-619 Šašić
Mobilni:
064/85-87-013 Šašić
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
JKP TOPLANA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Loznica
Poštans ki broj:
15 300
888 071; 888 098
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Isaković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
551
Šifra delatnosti:
045340
Adresar
Naziv:
JKP TOPLANA
Mesto:
KRALJEVO
Adresa:
Ul .Cara Lazara br.52A
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JKP TOPLANA
Mesto:
LESKOVAC
Adresa:
Leskovacki odred 4
Poštans ki broj:
16000
Telefon:
016/246-410, 016/246-401
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Novica Stojanović, Predrag Kocić,dipl. pravnik
Tekući računi:
PIB:
100327422
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JKP TOPLANA BOR
Mesto:
BOR
Adresa:
Đ.A.KUNA 12
Poštans ki broj:
19210
Telefon:
030/426-520-PROVERA POŠTE, 030/426-398, 030/421-014 Cvetković Miomir
40 300
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JKP TOPLANA-ŠABAC
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Đure Jakšića br.1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
342-979, 342-978 ,342-977 Dušan Popović, 342-976 Borivoj Nikolić, 342-977 Ćeranić, 347-611; 347-612 Milan
Mobilni:
064/844 60 11 Bora, 064/844 60 01 ĆERANIĆ SLOBODAN
Telefax:
Kontak t:
Ljilja Jelikić, direk tor Milan Stošić, Slavica Đerić, Biljana Adžić finansijski dir., ĆERANIĆ SLOBODAN
Tekući računi:
160-4335-69
PIB:
100109250
Matični broj:
7335393
Registarski broj:
552
Šifra delatnosti:
40300
Adresar
Naziv:
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA
Mesto:
Adresa:
ul: Georgija Jakšića br.9
Poštans ki broj:
Telefon:
884-660
15 300 Loznica
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran Grujić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA
Mesto:
SUBOTICA
Adresa:
TRG LAZARA NEŠIĆA 9A
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
KAROLINA LUKIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JKP VODOVOD VALJEVO
Mesto:
Valjevo
Adresa:
Vuka Karadžića br.26
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014 221 583, 014 222 512 centrala, 014 248 849 Vesna Milutinović komisija za JN, 014 244 507 finans ijski dire
Mobilni:
064/820-96-51 Slavko
Telefax:
Kontak t:
Pantić Dobrivoje
Tekući računi:
PIB:
10070077
Matični broj:
7136277
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JKP VODOVOD-ŠABAC
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Oslobođenja 62
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
347-611, 336-644 nabavka-prodavnica Milunka, 322-030 izvorište / Milan Vasić
Mobilni:
064/81-46-008 Mila, 064/81-46-010 Maksimović Alek sandar
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100081235
Matični broj:
Registarski broj:
553
Šifra delatnosti:
41000
Adresar
Naziv:
JKP ČAČAK
Mesto:
ČAČAK
Adresa:
G.JOVANOVA br.24
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JM MOBILE
Mesto:
Novi Beograd blok45
Adresa:
JURIJA GAGARINA 231 lok al 155
Poštans ki broj:
11070
Telefon:
063/279-305;063/349-529
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nikolić Jelena
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
JOBIX D.O.O.
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Stara Pazova
Poštans ki broj:
22 300
022/311-706
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Janko, jobixsp@ptt.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JOCKOVIĆ JELENA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
ANTE BOGIĆEVIĆ 2
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
601-181
Mobilni:
069/341-381-2, 063/294-402
Telefax:
Kontak t:
02.09.1987. rodjendan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
554
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
JOKER TRADE
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
BUL.VOJVODE MISICA 17
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/648-291
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zlokolica Milan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
JOLLY TRAVEL
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/20-20-384; -385; -386; -387, 011/32-32-393
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JONIK doo
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Francuska 61-65/III
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/303-40-73, 011/328-12-83
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Radomir Velašević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
JOTER doo
Mesto:
Adresa:
Kralja Aleksandra Ujedinitelja bb.
Poštans ki broj:
Telefon:
037/447-530
Šifra delatnosti:
Kruševac
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100317986
Matični broj:
Registarski broj:
555
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
JOVANOVIĆ Izduvni sistemi
Mesto:
Adresa:
CARA DUŠANA 72/2
Poštans ki broj:
Telefon:
375-104
Mobilni:
064/153-68-76, 064/319-24-70
MAJUR
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JOVAX
Mesto:
BEOGRAD-Voždovac
Adresa:
KRALJEVAČKA 70/41
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/397-46-52, 011/3478-549 kancelarija
Mobilni:
063/277-105 Jovica Stajić
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JOVIĆ MIODRAG(Dušan)
Mesto:
STAJIĆEVO-Zrenjanin
Adresa:
ul:Radnička br.3
Poštans ki broj:
23 204
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JP
Mesto:
SURDULICA
Adresa:
KEJ R.CVETKOVIĆA 15
Poštans ki broj:
17 530
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
556
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
JP
Mesto:
BAJINA BAŠTA
Adresa:
ul:TRG D.JERKOVIĆA br.1
Poštans ki broj:
31 250
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JP "Ž ELEZNICE SRBIJE"
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul. Z dravka Čelara br.14a
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3292-082 nabavka, 011/3618-237 finans ije, 011/3616-871 služba plaćanja, 011/2764-952 Branko Kovačev
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jelena
Tekući računi:
205-14106-62
PIB:
10385991
Matični broj:
20038284
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JP ELEKTROMREŽA SRBIJE
Mesto:
Beograd
Adresa:
Kneza Miloša br.11-Centar za k om.poslove
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/333-0-777 ALEKSANDAR JOVANOVIĆ, 011/3241-001
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JP PTT Saobraćaja"Srbija"
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Takovska br.2
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/32-48-455, 011/3222230
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
DRAGAN NIKOLIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
557
Šifra delatnosti:
60100
Adresar
Naziv:
JP PTT saobr. Srbija PJ poštan.saobr.JAGODINA
Adresa:
Telefon:
Mesto:
JAGODINA
Poštans ki broj:
035/240-082 Biljana Stojanović
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JP SPC "VOJVODINA"
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
SUTJESKA 2
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ĐORĐE ŠEVČIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JP za izgradnju OBRENOVAC
Mesto:
Obrenovac
Adresa:
Vuka Karadžica 99 d
Poštans ki broj:
11500
Telefon:
011 87 21 071, 011 87 21 927, 011 87 20 295, 011 87 20 395
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101933143
Matični broj:
06900496
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
74201
Naziv:
JRB-BRODOREMONT
Mesto:
PANČEVO
Adresa:
ul:OBALA TAMIŠA bb.
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/345-378, 011/361-91-84 Mihailović-komercija, 013/345-129 Vlada, 011/3617-040,-048,-047 c entrala, lok. 4
Mobilni:
063/8148946 Jovanović Vlada
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
558
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
JU EVROTERM (Velik i Mokri Lug)
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Kružni put 7 desni prilaz 6
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
JU POINT
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
NOVI SAD,BUDIMPEŠTA
Poštans ki broj:
021/621-563,611-288;99361/212-
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jovanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUB d.o.o.
Mesto:
Šimanovci
Adresa:
Dositejeva 5
Poštans ki broj:
22310
Telefon:
022/409-999, 022/40-99-36 Nenad Obradović -rukovodilac održavanja
Mobilni:
063/372-044 Nenad Obradović
Telefax:
Kontak t:
nenad.obradovic@jub.rs , Aleks andar Kuljaj, Tajana - nabavka
Tekući računi:
PIB:
100427800
Matični broj:
17359274
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUBANKA
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Kondina br. 13
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
559
Šifra delatnosti:
2364
Adresar
Naziv:
JUBANKA AD
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Kralja Milana br. 11
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUBANKA AD
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Makedonska br. 12
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/32-29-027;3226721 lok.273 Srba Sudar 238l
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mira Obradović;Šobajić;Borka Drobnjakovi
Tekući računi:
3224232,3220446Đekić
PIB:
Matični broj:
lok.336 Goca Grković
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUCOMI (n/r g.Boban Zatežić)
Mesto:
ČAČAK
Adresa:
ul:FILIPA FILIPOVIĆA 27
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032/25-520
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUGEN-TTT
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Janka Veselinovića 26-30
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
341-769;341-760 - Barada
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ljiljana,Lala
Tekući računi:
centr.
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
560
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
JUGENT MAK
Mesto:
Adresa:
Telefon:
SKOPJE
Poštans ki broj:
9938991/211-410
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Spase
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUGO ISTOK NIŠ
Mesto:
NI Š
Adresa:
Bulevar Zoarana Đinđica 46/A
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUGO-SPOJ Doo
Mesto:
SMEDEREVO
Adresa:
Tržni centar
Poštans ki broj:
11 300
Telefon:
026/612-992
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Svilar 064/1780127
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUGOALAT A.D.
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Futošk i put br. 8
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/400-900,400-901 centrala, 021/400-803 direk tor, 021/639-78-77, jugoalatustec aju@gmail.com
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jugović-KTP
Tekući računi:
340-2916-09
PIB:
102493643
Matični broj:
8024189
Registarski broj:
561
Šifra delatnosti:
28620
Adresar
Naziv:
JUGOAZBEST STR
Mesto:
Šabac
Adresa:
Nikole Pašića br. 10
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
310-862
Mobilni:
063 227 682
Telefax:
Kontak t:
MIilutin Rakić-PREDUZETNIK
Tekući računi:
160 - 80083 - 96
PIB:
103082813
Matični broj:
56210172
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUGODRVO
Mesto:
Šabac
Adresa:
Ul. Aleksandra Stank ovića
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
321-798
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Bilja
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
JUGODRVO
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
011/628-601
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
MOMIR TEŠEVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
JUGOEXPORT
Adresa:
Telefon:
011/339-873
Mobilni:
064/298-82-45 Nena ŠA
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
Telefax:
Kontak t:
Bojan , Željko
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
562
Šifra delatnosti:
50300
Adresar
Naziv:
JUGOHEM BS
Mesto:
Nova Pazova
Adresa:
ul.Gavrila Principa br.20
Poštans ki broj:
22 330
Telefon:
022/323-134, 022/326-342, 022/321-030, 011/22 87 680 Katarina, 022/323-379 Supromax Zlata
Mobilni:
063/502-474 Branislav,direktor, 063/527-054 Boža vozač, 063/544-521 Miloš, 063/544-758 Marjan Goljović
Telefax:
Kontak t:
Irina / prodaja, Katarina / Beograd
Tekući računi:
office@jugohem.com
PIB:
100533400
Naziv:
Matični broj:
08268061
Registarski broj: 23508268061
JUGOHEMIJA FARMACIJA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
024300
011/32-34-911
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
JUGOHEMIJA HEMIJA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/3231-275
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jelena Baćić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUGOHEMIKA
Mesto:
Zemun
Adresa:
ul.Vojni put br.462
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/21 96 873, 011/31 61 366
Mobilni:
064/870-20-07 Želimir prodaja
Telefax:
Kontak t:
Jasmina Bogdanović, na Novosadskom putu, pored Zmaja se isključiš, imeđu 1. i 2. semafora, šarena zgrada
Tekući računi:
205-1186-22
PIB:
100010861
Matični broj:
Registarski broj:
563
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
JUGOIMPORT SDPR
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
ul:Bulevar Umetnosti br.2
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/3112743
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Branko Šušnjar
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUGOINSPEKT
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
DUNAVSKA BR.23/1
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/33-123
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUGOINSPEKT-sektor za naftu i naftn.derivate
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ČIKA LJUBINA 8/5
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/26-34-346, 011/26-32-435
Mobilni:
063/229-467 Dragiša Pejčić
Telefax:
Kontak t:
Stanojević Dobrivoj 011/30-32-228
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUGOKOMERC
Mesto:
ČAČAK
Adresa:
KONJEVICI BB
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032 / 352 - 034
Mobilni:
063 609 094 Dragan
Telefax:
Kontak t:
DRAGAN
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
564
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
JUGOKOP-PODRINJE doo
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Janka Veselinovica 29
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
346-096, 305-260
Mobilni:
063/66-31-41 Goran, 065/813-30-97 Boban
Telefax:
Kontak t:
GORAN
Tekući računi:
PIB:
100111509
Matični broj:
07369000
Registarski broj:
Naziv:
JUGOLABORATORIJA
Mesto:
Adresa:
Karađorđeva 43
Poštans ki broj:
Telefon:
011/625-299cen; hem. 631 927 rbr6014001366
Šifra delatnosti:
BEOGRAD
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Gordana Đurđević,Cvetk ović(hemik.)
Tekući računi:
40804-601-5-47665
PIB:
Matični broj:
7016077šfr.d.070229
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUGOLEK-FM d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Palmotićeva br.5
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3535-392 Lenka, 011/3233-681
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
office@jugolek-fm.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUGOPETROL
Mesto:
Kotor
Adresa:
ul:Škaljari bb.
Poštans ki broj:
85 330
Telefon:
082/11-053 16-714 16-949
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
JULKA JURIŠIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
565
Šifra delatnosti:
4291
Adresar
Naziv:
JUGOPETROL
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
ul. Milentija Popovića br.1
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/311 33 11 centrala, 011/311 14 61 Ilić, lok.27-35 Ilić, 011/22-86-381 Dejan Rakočević, 011/222 96 41 odelj
Mobilni:
064/888-50-57 Dejan Rak očević
Telefax:
Kontak t:
Zdenka Savic lok 2506, Slobodan Ilić, Tomica Ružić -311-21-10, Biljana Petrović,Dušan Tomić - šef odeljenja z
Tekući računi:
Milena Đokić -kom.Raf
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUGOPETROL - bonovi
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
ul:Masarikova
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
350 291
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nada, Goca
Tekući računi:
160-901-89
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
JUGOPETROL - FOLLOW ME
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/3612-124,3612-117
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tanja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUGOPETROL nabavka
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Radnička br.3
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 / 35 44 037 centr., 011 / 35 49 531 Sreta,Rakočević, 011 / 35 49 514 magacin tehnik e Zdravković , k apija I
Mobilni:
063 / 810 64 58 Sreten Dragutinović
Telefax:
Kontak t:
Sreten Dragutinović 063 810 64 58, Sajmište,kod Ade
Tekući računi:
Milijanović 311-3092
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
566
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
JUGOPROMET
Mesto:
MLADENOVAC
Adresa:
ul:Janka Katić a 7/3
Poštans ki broj:
11 400
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUGOPROMET ADS
Mesto:
MLADENOVAC
Adresa:
JANKA KAT IĆA 7/III
Poštans ki broj:
11400
Telefon:
011/82-33-943, 011/82-36-707
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Čedomir Stojanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
JUGOSIGNAL
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
STEPOJEVAC
Poštans ki broj:
14 234
011/815-1000
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Lekić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUGOSLOVENSKO REČNO BRODARST VO
Mesto:
Beograd
Adresa:
Kneza Miloša 82
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/361-91-84 direktor Milan Mijailović, 011/2658-645 finansije, 011/361-70-40, 011/2657-526 finansijski direk t
Mobilni:
065/220-62-00 Aćimović
Telefax:
Kontak t:
AĆIMOVIĆ
Tekući računi:
PIB:
100001837
Matični broj:
07015267
Registarski broj:
567
Šifra delatnosti:
61200
Adresar
Naziv:
JUGOSTAM
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
BULEVAR A.ČARNOJEVIĆA 111
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/144-940,147-600
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dejan Stamenković i Željko
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUGOTRADE
Mesto:
PRIŠTINA
Adresa:
Vidovdanska bb zgr.AUTO-PRIŠTI
Poštans ki broj:
38 000
Telefon:
038/542-019
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUGOTRGOVINA
Mesto:
VRANJE
Adresa:
Pere Mačkatovca br.77
Poštans ki broj:
17 000
Telefon:
017/425-046
Mobilni:
063 162 5 046, 064 528 3 736
Telefax:
Kontak t:
Mika Antić, JUGOTRGOVINA-MIKA Mijuška Jovanovića bb (naselje Šumarice) , 34 000 Kragujevac
Tekući računi:
180-0203950101250-29 JU BANKA
PIB:
100403781
Matični broj:
06613136
Registarski broj: 11406613136
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUGOTURBINA
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
NEMANJINA 4/1
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
568
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
JUGOZAN
Mesto:
Šabac
Adresa:
Nebojsa Jerkovic
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
341 535
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUGOZAN
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Karađorđeva br.13
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 33 92 400 filc, 011 / 2626 631, 011 / 2626 621 Mira
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-đa Mira / pluta, g-din Žižić / filc Viline vode , magacin pored Duge
Tekući računi:
PIB:
100062269
Matični broj:
7049457
Registarski broj: 01807049457
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUGOZAŠTITA
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Mike Alasa 18/4
Poštans ki broj:
11 000
51 700
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUGOŠPED A.D.
Mesto:
SREMSKA MITROVICA
Adresa:
ul:Jaračk i put bb.
Poštans ki broj:
22 000
Telefon:
022/612-661
Mobilni:
063/395-223 Mita
Telefax:
Kontak t:
Mita
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
569
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
JUHOR SZR
Mesto:
Paraćin
Adresa:
ul. Nikole Tesle br.7
Poštans ki broj:
35 250
Telefon:
035 561 450, 035 567 385
Mobilni:
064 11 31 780 Stojan
Telefax:
Kontak t:
Ivana, Stojan Stojk ović
Tekući računi:
ČETKARSKA RADNJA
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUPROM
Mesto:
Šabac
Adresa:
Despota Stefana Lazarevića 100
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
334-537
Mobilni:
063/23-88-36 Zoran
Telefax:
Kontak t:
Zoran direktor
Tekući računi:
PIB:
100090545
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUQS
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul.Trg Nikole Pašića 3/V
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2621-517, 011/322-13-71 , 011/26-21-239 Ivan Gagić
Mobilni:
063/277-105 Jovica Stajić, 065/54-24-425 Ivan Gagić
Telefax:
Kontak t:
Sofija Đurđević, Ivan Popović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JURING
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Dabljanska 64
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3086-380, 3086-381
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102865441
Matični broj:
6298560
Registarski broj:
570
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
JURING RIJEKA
Mesto:
RIJ EKA-Hrvatsk a
Adresa:
GROHOVO 4
Poštans ki broj:
51000
Telefon:
00385 51 208-360, 00385 51 543-139, 00385 51 543-133
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
JURETIĆ MIRKO
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JURKO
Mesto:
Šabac
Adresa:
Ul. Štefice Kosjer br.18
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
346-472 prodavnica, 354-097
Mobilni:
063/370 188 Milovan
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUSEL d.o.o.
Mesto:
Šabac
Adresa:
Kralja Milutina br.6
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
300-000
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
JUTEKS
Mesto:
Smederevo
Adresa:
Izletnička br. 6/4
Poštans ki broj:
11 300
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100968174
Matični broj:
Registarski broj:
571
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
JUVELA EXPORT
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:M.Orešković a br.5
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Jankahidac Ružic a
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
ul:Karađorđev trg 34
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Jastrebac DP-Fabrik a pumpi
Mesto:
Niš
Adresa:
ul.Bulevar 12. februar br.82
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/580 646 c entrala, 018/580-653 nabavka Siniša Vlajić, 018/580-734 KRST IĆ
Mobilni:
062/780-553 Olivera Stanković prodaja, 062/780-545 Jovica Stanković generalni direktor, 061 / 273 35 84 Siniš
Telefax:
Kontak t:
Boža Ristić, Krstić prodaja, Alek sić nabavka, Vesna Stojanović , Ljubiša Jovanović prodaja, Siniš a Vlajić šef na
Tekući računi:
115-8103-05, jastrebac.ad@open.telekom.rs
PIB:
101858544
Naziv:
Matični broj:
7133871
Registarski broj:
Javor Promet
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
344 064
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Željko, prodaja, Zoran, teh.lice
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
572
Šifra delatnosti:
29120
Adresar
Naziv:
Josić Nada i Velizar
Mesto:
Šabac
Adresa:
Kralja Petra Prvog br.2
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
355-498 MAMA NADA, 348-215 Mira
Mobilni:
064/208 35 59, 063/8428448 Mira
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Jugoelektro
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011/637760
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milena Gordić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Jugopapir (n/r g.Ljubinka Gradinac)
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul:Obilićev venac br.15
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Jugopetrol - direkcija
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul:Masarikova br.11
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
350-293
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milovan Isailović
Tekući računi:
Brana Dakić
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
573
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Jugoslovenski fond za žita
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:29.novembra br.65
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/322-0241
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milan Malobabić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Jugotehnika
Mesto:
Niš
Adresa:
ul:12.februar br.bb p.p.45
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/355-970;51-077
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
K I A D.O.O. MILINKOVIĆ ZDENKO
Mesto:
Smederevo
Adresa:
ul. Miloša Velikog 29/16
Poštans ki broj:
11300
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milinković Zdenko
Tekući računi:
PIB:
103448716
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
Kat alina G orda na
Mesto:
Adresa:
ALEKSINAČKIH RUDARA BR. 8/23
Poštans ki broj:
Telefon:
011/671-084
Šifra delatnosti:
BEOGRAD
56-646
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
063-321-211
Tekući računi:
na poslu:011/3346784
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
574
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KADRIJU
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Poštans ki broj:
038/20-359 063/40-40-40
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Kadriju
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KAFE BAR TRG
Mesto:
Šabac
Adresa:
Trg Revolucije
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
245-0083212801162-81
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KALKOM d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul. Sibničk a III br.14
Poštans ki broj:
11 200
Telefon:
011/274-80-79 Milan
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Cvetković Bojan, Kalinivić Mika
Tekući računi:
205-2617-94
PIB:
101726912
Naziv:
Matični broj:
06017673
Registarski broj: 01506017673
KAMILA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
ŠABAC
Poštans ki broj:
15 000
332-310
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
575
Šifra delatnosti:
25210
Adresar
Naziv:
KAN ST R
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
PRODAVNICA 1
Poštans ki broj:
15300
Telefon:
892-716
Mobilni:
064/26-89-620, 069/26-89-620
Telefax:
Kontak t:
REDŽA Sait
Tekući računi:
PIB:
101190151
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KANAP - KOMERC
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Leskovac
Poštans ki broj:
016 2 519 62
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
KANEGO
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Kragujevac
Poštans ki broj:
34 000
034/366-200, 034/304-910
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ivan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KAOLIN DP
Mesto:
VALJEVO
Adresa:
ul:Dušanova 32
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014/228-043;230-437, 014/227-923 Ana Žunjić - prodaja, 014/264-339 Goran Savić, 014/227-923 Nešić
Mobilni:
064 / 866 11 00 Savić
Telefax:
Kontak t:
NEŠIĆ - š ef. prodaje, Jasminka Savić direktrorica, utovar : put Bg - Va; 12 km od Valjeva, prođe skretanja za D
Tekući računi:
kaolinad@open.telek om.rs
PIB:
101899309
Matični broj:
07265697
Registarski broj:
576
Šifra delatnosti:
14220
Adresar
Naziv:
KAONA TRANS
Mesto:
KRALJEVO
Adresa:
Ul:Obilićeva br.36a
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KAP-Organizacija promet
Mesto:
Podgorica
Adresa:
Ul. Dajbabe bb.
Poštans ki broj:
81 000
Telefon:
00382 20/614-315 Slobodan Vujošević-tender, 00382 20/620-040 Šćepanović, 00382 20/644-287 Minka T., 00
Mobilni:
069/015-108 Bojović, 069/577-314 Vlado Knežević, 069/015-108, 067/255-643 Baletić, 067/241-735 Potemk in,
Telefax:
Kontak t:
Stanišić Ljiljana-finansije (lok.495), 0038220/621-719 Čelebić kući;fax 00382 20/624-267, Ljuba - šef transporta
Tekući računi:
PIB:
02014459
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KAP-Organizacija prometa - finansije
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Podgorica
Poštans ki broj:
81 000
00382 20/644-234 lok.384 Ljilja Stanišić, 00382 20/644-330 Bojović, 00382 20/644-303 Vujošević, Boričić, 003
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Fin direktor lok. 161, Vera Nikolić lok. 337, Prenkić prijem.kom, lok. 219.237
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KAP-VOZAČI
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
99382 81 644 228 Ljuba, 99382 81 633 516 kuća Rade Bjedić
Mobilni:
064/211 0347 Zoran Pejović, 064/156 6506 Rajko Šćepović, 064/189 3026 Radivoje Bijedić 069 052 546, 064/1
Telefax:
Kontak t:
Pejović Zoran / vozilo 757 38 PG, Ljuba - šef transporta, Rajko Šćepović / vozilo 595 48 PG, Rade Bjedić- lk 26
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
577
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KARAORMAR
Mesto:
Adresa:
Viline Vode
Poštans ki broj:
Telefon:
011 275 27 84
Beograd
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
N a d a, ispod Pančevačkog mosta
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KARGO PARTNER
Mesto:
BRNIK
Adresa:
Zgornji Brnik 130a
Poštans ki broj:
SI-4210
Telefon:
993864 2016200, 011/22-86-283 Đurić avionski prevoz, 021 426 905 kamionski prevoz
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KARGO- PARTNER
Mesto:
BEOGRAD-ZEMUN
Adresa:
ul:Milana Rešetara 9
Poštans ki broj:
11080
Telefon:
011/3180-40 MIRKO ILIĆ, 011/31080-40 JASNA RADIVOJEVIĆ
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
mirko.ilic @cargo-partner.com, Suzana Tadić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KARGO-PART NER
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Novi Sad
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mirko Ilić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
578
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KARGO-TRADE
Mesto:
PRIJEPOLJE
Adresa:
Carinski terminal, Kolovrat bb
Poštans ki broj:
31300
Telefon:
033 / 782 - 135
Mobilni:
065/555-60-60, 065/530-89-87 -Dušica
Telefax:
Kontak t:
Borko, podnosilac prijave " Garant-šped"
Tekući računi:
PIB:
104384792
Matični broj:
20152893
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KARIKA DOO
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Pere Popadića 7 / 5
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021 6331 182
63400
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Borka Lak ić
Tekući računi:
PIB:
102644180
Matični broj:
08777888
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KAROM DOO
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Branka Bajić a br.50
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/6402-381, 021/6402-382
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
105987583
Matični broj:
20503874
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KARTEX
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Simina br. 9a
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3036-181, 011/3036-191
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Violeta, Slobodan Orašanin
Tekući računi:
230-0001010561023-66
PIB:
100043258
Matični broj:
17194208
Registarski broj: 01817194208
579
Šifra delatnosti:
100043258
Adresar
Naziv:
KARTONVAL
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Industrijska zona bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
354 - 835 Vuk ović kutije, 354 - 850; 351 - 519 Todorović, 354 - 845, 354 - 847 Boban
Mobilni:
064/806-57-16 Željko, 064 159 57 98 Todorović Dragivoje
Telefax:
Kontak t:
Boban Kirjaković, Dragivoje Todorović - upravnik
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KARTONVAL doo
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Maršala Birjuzova 6/15
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3036-181, 011/3036-191
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-đa Violeta - prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
17194208
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KAS-IMPEX
Mesto:
PEĆ
Adresa:
Nemanjina br. 140
Poštans ki broj:
38 300
Telefon:
039/ 20-396
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Kasapov
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KASTEX
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
081/638-939
Mobilni:
069/024-939
Telefax:
Kontak t:
Nataša Karadaglić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
580
Šifra delatnosti:
21210
Adresar
Naziv:
KATASTAR
Adresa:
Telefon:
341-572
Mobilni:
063/8568064 MILKO
Mesto:
ŠABAC
Poštans ki broj:
15000
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KATAVIĆ
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Pop Lukina 11
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
304-999
Mobilni:
064/1865776 željko
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KATEX SR
Mesto:
VRČIN
Adresa:
Kragujevački put 118A
Poštans ki broj:
11 224
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KAVONCOMMERCE
Mesto:
Cetinje
Adresa:
CRNOGORSKIH RUDARA BR.33
Poštans ki broj:
81 250
Telefon:
086/31-671
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-din Gardašević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
581
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KB ARMATURE
Mesto:
Beograd
Adresa:
Radničk a br.5
Poštans ki broj:
11 030
Telefon:
011 355 7 541, 011 355 0 097
Mobilni:
063/228-236
Telefax:
Kontak t:
Bora Kulaš
Tekući računi:
PIB:
101027950
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KBC BANKA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
MAČVANSKA 8
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
360-070 fax., 306-186 Rade Ilić, 306-181 Jasmina
Mobilni:
066/822-10-38 Rade, 066/822-11-43 Ljilja
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KBC BANKA A.D.
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Omladinskih brigada br.90v
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/377-26-96 SEKRETARICA, 011/261-26-16
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Načelnik tehničke službe Đorđe Babović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KEDAR-STOLARIJA BEREŽNI
Mesto:
Sremska Mitrovica
Adresa:
Miloša Obilića br.76
Poštans ki broj:
22 000
Telefon:
022 / 623 - 736, 011/ 32 43 138
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Đura, Nataša, kedar@kti.rs
Tekući računi:
355-1014730-89
PIB:
101964299
Matični broj:
0808972895021Registarski broj: 2340808972895021 Šifra delatnosti:
582
0123322
Adresar
Naziv:
KEDRA doo
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Makedonska 21/23
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 33 73 730
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miladin Ivanović, gen.direk tor
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KEFO d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Zvečanska 38
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 36 99 209, 011 36 99 325 Vik torija
Mobilni:
063/1049-050 Svetlana Bobić Vujak lija
Telefax:
Kontak t:
Sandra - prodaja, Viktorija Mihajlov, Nikola, Ina Bogdanov, ina.bogdanov@kefo.rs
Tekući računi:
PIB:
105046072
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KEISER
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Mačvansk i Pričinović
Poštans ki broj:
15 211
276 - 047
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Baćanović Dragica
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KELCO d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Bulevar kralja Alek sandra br.326
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/2403 376, 011/2403 387
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Marijana,Nikola, na Crvenom krstu oko Beogradskog dramskog pozorišta, office@kelco.rs
Tekući računi:
nikola@kelc o.rs
PIB:
100158670
Matični broj:
07743840
Registarski broj:
583
Šifra delatnosti:
051430
Adresar
Naziv:
KELEKOM DOO
Mesto:
ZRENJANIN
Adresa:
Laze Lazarevića 30
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/531-171
Mobilni:
064/123-74-66 Božidar Kešelj
Telefax:
Kontak t:
radna odela
Tekući računi:
PIB:
102311947
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KELMENDI MILAIM
Šifra delatnosti:
18230
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
038/512-856
Mobilni:
00 377 44 161 460
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KELTAN
Mesto:
Beograd
Adresa:
Kraljevića Marka br.
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/32 84 227
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Svetis lav Tenčev
Tekući računi:
160-5106-84
PIB:
Matični broj:
06013422
Registarski broj: 01606013422
Šifra delatnosti:
Naziv:
KEMEL
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
ul. Koče Kolarova br. 12
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
584
Šifra delatnosti:
25130
Adresar
Naziv:
KEMI PLAST
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Subotica
Poštans ki broj:
24 000
024/554-709
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragica
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
KEMING D.O.O.
Mesto:
Adresa:
RADNIČKA 21
Poštans ki broj:
Telefon:
9938735 874-670
Mobilni:
00 387 61 844-168
Šifra delatnosti:
BANOVIĆI
Telefax:
Kontak t:
EMIR AGIĆ, Almir Kuranović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KEMOBRIX OIL
Mesto:
Vrš ac
Adresa:
Generala Emanuela Arsenijevića bb
Poštans ki broj:
26300
Telefon:
013 835 884, 013 830 400
Mobilni:
069 305 79 19
Telefax:
Kontak t:
Dragan Pomorišac - tehnolog
Tekući računi:
PIB:
105478560
Naziv:
Matični broj:
20378492
Registarski broj:
KEMOKOP
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
T UZ L A
Poštans ki broj:
9938735 233-503;251-118
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Srećko Lovrić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
585
Šifra delatnosti:
024140
Adresar
Naziv:
KEMOKP
Mesto:
Dugo selo(Zagreb)
Adresa:
INDUSTRIJSKA bb.
Poštans ki broj:
10 370
Telefon:
9938512 753-400;753-907
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
SREĆKO LOVRIĆ
Tekući računi:
2360000-1101243540
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KEMOST IK
Mesto:
Kamnik
Adresa:
Molk ova pot 10,Mek inje
Poštans ki broj:
1241
Telefon:
99386 1 8392713;prodaja 83 27 13
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
8391924 cent.
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KENZO
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Ljubljana
Poštans ki broj:
Telefon:
00 386 1 520 27 37, kenzo@siol.net
Mobilni:
00 386 41 631 678
Telefax:
Kontak t:
Janez
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KEPO
Mesto:
KOSJERIĆ
Adresa:
Tulimirsko polje bb
Poštans ki broj:
31 260
Telefon:
031/783-927, 031/783-928
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
586
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KERAMIKA ad
Mesto:
MLADENOVAC
Adresa:
Raška Vukadinovića 39
Poštans ki broj:
11 400
Telefon:
011/82-31-400, 011/82-31-493 Gordana,nabavka
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
gordana.pejovic@keramika-mladenovac.co.rs
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KERAMIKA DOO
Mesto:
Požarevac
Adresa:
Ul. G.Dimitrova br.14
Poštans ki broj:
12 000
Telefon:
012/211-996
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KERAMIKA GAVRILOVIĆ SZR
Mesto:
Aranđelovac
Adresa:
Janka Veselinovića 22
Poštans ki broj:
34 300
Telefon:
034 / 724 198, 034 / 726 206
Mobilni:
064 / 42 12 113 Mark o Gavrilović, 069 / 42 12 112
Telefax:
Kontak t:
keramikagavrilovic@open.telekom.rs
Tekući računi:
PIB:
100191241
Matični broj:
62169427
Registarski broj: 514814667
Šifra delatnosti:
Naziv:
KERAMONT SALON KERAMIKE
Mesto:
Šabac
Adresa:
Vojvode Putnika 3
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
015 / 343 732
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Bojka
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
587
Šifra delatnosti:
26260
Adresar
Naziv:
KEYING D.O.O.
Mesto:
Adresa:
Vuka Karadžića br. 79
Poštans ki broj:
Telefon:
0230/439-519
Mobilni:
064/823-20-07 Ranko
Kikinda
Telefax:
Kontak t:
Ćopkov Rank o, keying@keying.co.rs, Božidar Milekić direktor
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
KID
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Pljevlja
Poštans ki broj:
0872/81-724
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ismira Nalović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KIK ELEKTONIK
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
KNEZA MILOŠA 19
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
333-156
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100125276
Naziv:
Matični broj:
17342398
Registarski broj:
KIMBY CO
Adresa:
Telefon:
011/2199-762
Mobilni:
063/193 20 13 Jelena, 063/323-674 Miroslav
Šifra delatnosti:
Mesto:
Zemun
Poštans ki broj:
11 080
Telefax:
Kontak t:
sapuni
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
588
Šifra delatnosti:
72500
Adresar
Naziv:
KIMTEC servis
Mesto:
Beograd
Adresa:
Slobodna zona L 12/4 Viline vode bb.
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/20-70-685, 011/20-70-668 PRIJEM ROBE-Srđan, 011/2070675 moma, 011/20-70-673 Rade
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KING d.o.o.
Mesto:
Kruševac
Adresa:
Dragomira Ljubisavljević a br.55
Poštans ki broj:
37 000
Telefon:
037/444-734, 037/455-387
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-đa Plema
Tekući računi:
PIB:
100320762
Matični broj:
7702361
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KINKO
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Cerska 19
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
319 070, 380 600
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KINSPROMET
Mesto:
NIŠ
Adresa:
Matejevački put 17
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/572-010, 572-012
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101858083
Matični broj:
Registarski broj:
589
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KIRBI - PANIĆ
Mesto:
Šabac
Adresa:
P.Savića 1
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
323-186
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KIRKA-SURI Fabrika kotlova
Mesto:
Krnjača - Beograd
Adresa:
ul.Miodraga Petrovića 15
Poštans ki broj:
11 210
Telefon:
011/2711-440, 011/2711-335
Mobilni:
063/214-474 Marjan, 063/220-206 Živka
Telefax:
Kontak t:
Gordana Šanjević-izvršni direktor, Stamenković, Marjan Golović - nab.panaf., Vlada Jevtić, Živk a - finansije, St
Tekući računi:
PIB:
100245079
Naziv:
Matični broj:
07905513
Registarski broj:
KLAN
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
301-811, 301-810
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miša Karanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KLASA
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Ul. T emerinska 119
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
590
Šifra delatnosti:
28300
Adresar
Naziv:
KLASIK
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Šestog Puk a br.53
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
346-061
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Đurić Zoran
Tekući računi:
PIB:
100087540
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KLEK
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
022/342-363, 022/342-568
Mobilni:
063/-535-674 Jovica
Telefax:
Kontak t:
Jovica, Boža
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KLENIK
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
GRADIŠKA
Poštans ki broj:
0051/461-614
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Sanja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KLIMA CENTAR
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul. Sarajevsk a 25
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/639-823
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
591
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KLIMA d.o.o.
Mesto:
Smederevo
Adresa:
Petrijevski potok 28
Poštans ki broj:
11 300
Telefon:
026/618-992, 026/618-993
Mobilni:
069/44 55 853 Natalija, 063/8447-260 Ivan
Telefax:
Kontak t:
Ivan Simić, n.vicevac@k lima.co.rs
Tekući računi:
PIB:
10971258
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
KLIMAX
Mesto:
Adresa:
SLAVONSKA 3
Poštans ki broj:
Telefon:
011/193-545
Šifra delatnosti:
74203
ZEMUN
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KLIMGER
Mesto:
Smed.Palanka
Adresa:
Suvobors ka br. 9
Poštans ki broj:
11 420
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KLINGSPOR d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Kumodraška 260
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 30 99 199, 011 24 69 453
Mobilni:
063 316 748 Srđan, 064 641 87 61 Igor
Telefax:
Kontak t:
Igor Džaferović, Božo Jovanović - direktor
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
20182555
Registarski broj:
592
Šifra delatnosti:
51610
Adresar
Naziv:
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Pasterova br.2
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/366-30-52 magacin, 011/3615-620 Rebić Branko, 011/2685-597 Dragica Sk očić, 011/688-080 lok.20-42 fin
Mobilni:
064/229-58-16 Rebić, 066/83-00-145 Rebić-službeni, 062/278-420 Ivana
Telefax:
Kontak t:
Gordana Gaćanović, Nina, Ivana
Tekući računi:
PIB:
100118429
Matični broj:
7089503
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
85110
Naziv:
KLINIČKI CENTAR VOJVODINE
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Hajduk Veljkova 1-9
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/524-379-nabavka, 021/48-43-484, 021/4843361-računovodstvo, 021/484-31-93 Milan Stnisavljević - šef de
Mobilni:
064 / 805 94 97 Siniša Radunković, 064 / 806 93 25 Lolić Aleksandar, 062 / 15 19 509 Radivoj Cvijanović
Telefax:
Kontak t:
isporuka do 12 h - Aleksandar Lolić - Urgentni centar, Siniša Radunk ović, nabavka, na kovertama da stoji SLU
Tekući računi:
sasakcns@eunet.rs
PIB:
101696893
Matični broj:
08664161
Registarski broj: 8227299487
Šifra delatnosti:
85 110
Naziv:
KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR Zemun
Mesto:
Zemun
Adresa:
ul.Vukova br. 9
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/2612-616, 011/3772-666, 011/3772-651, 011/2106-106, 011/3772-796 računovodstvo, 011/3772-713 mag
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
radno vreme magacina do 14h
Tekući računi:
PIB:
100105205
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KLIO
Mesto:
Sremska Kamenica
Adresa:
ul. Gajeva br.34
Poštans ki broj:
21 208
Telefon:
021/465-111, 021/465-107, 021/464-837
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Doroteja Stank ović, Vinko Dobrić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
593
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KLJAJIĆ-V
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Novi Banovci
Poštans ki broj:
022/342-460
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milenko
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KLJUČAR MIĆA
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/77-60-448
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KLUB 303
Mesto:
VARNA
Adresa:
selo SLATINA
Poštans ki broj:
15 232
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KM COMMERCE
Mesto:
ZRENJANIN
Adresa:
CARA DUŠANA 97
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/534-054, 023/534-796
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
DRAGAN DURAKOVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
594
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KMD doo
Mesto:
Sremska Kamenica
Adresa:
V.Putnik a 40
Poštans ki broj:
21208
Telefon:
021/874-446, 021/874-289
Mobilni:
063/811-54-42 Kukuruzović Milan
Telefax:
Kontak t:
kućni br.021/871-332
Tekući računi:
PIB:
100805219
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KNAUF GIPS
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
011/2074-520
Mobilni:
063 / 657 902 Milorad Kovačić
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KNAUF INSULATION D.O.O.
Mesto:
Beograd-Zemun
Adresa:
Batajnicki drum br.16b
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/2131-004, 011/3113-369, 011/3114-052, 011/3310-832 Bačanin Pedja, 304 999 Knauf Šabac, 342 479 VA
Mobilni:
063/108 70 83 Bačanin, 063/108 89 83 Katarina Gak ović, 064/186-57-76 Željko Katavić-ŠA
Telefax:
Kontak t:
Predrag Bačanin, Ana J ović - finansije, Snežana Mijović
Tekući računi:
snezana.mijovic@k naufinsulation.com, predrag.bacanin@knaufins ulation.com
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KNAUF INSULATION doo
Mesto:
SURDULICA
Adresa:
Belo Polje bb.
Poštans ki broj:
17 530
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Crnomarković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
595
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KNJAZ MILOŠ - NATURA doo
Mesto:
Beograd - Batajnica
Adresa:
Majora Zorana Radosavljevića 366
Poštans ki broj:
11 273
Telefon:
011/84-89-123, 339-206
Mobilni:
063/614-435 Đorđe -voda-Šabac, 063/614-376 Snezana
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
djordje.bugarin@k njaznatura.co.rs
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KNJIŽARA MAMUT
Mesto:
Beograd
Adresa:
Sremska br. 2
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/263 90 60
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
KOBASICIJADA
Mesto:
Adresa:
Svetog Save br. 30
Poštans ki broj:
Šifra delatnosti:
TURIJA
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KOBEK
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
011/631-091
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
SLOBODANKA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
596
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KOGO KOMERC
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Maršala Tolbuhina br.32
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
KOJIĆ-PLAST SZR
Mesto:
Adresa:
PRERADOVIĆEVA BR.102
Poštans ki broj:
Telefon:
021 432-841
Šifra delatnosti:
PETROVARADIN
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din KOJIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOKI -R.S
Mesto:
Beograd-Žark ovo
Adresa:
ul:Ratk a Mitrović 51
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/501-971
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101019027
Naziv:
Matični broj:
17405985
Registarski broj:
KOKSARA GALEB
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
51470
Lukavac
Poštans ki broj:
Telefon:
00 387 35 553 702 - prodaja, 00 387 35 553 682 centrala, 00 387 35 550 830 prodaja, 00 387 35 550 790 prod
Mobilni:
00 387 61 895 384 Dževad
Telefax:
Kontak t:
Azur - prodaja, Rade Smiljulj - dir. sektora za marketing koksa, Kasumović Dževad - prodaja koksa
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
597
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KOLOR CENTAR D.O.O.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Braće Krsmanović br. 24
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2646-330, 011/2687-672
Mobilni:
063/205-072 Zoran, 063/352-122 Igor vozač
Telefax:
Kontak t:
kancelarije: Braće Krsmanovića br.24 ,Beograd, Tanja, Zoran Zlatanović direktor, kolor.centar@sbb.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
KOLOR-Molerskofarbars ka radnja
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Bogatić
Poštans ki broj:
413-020
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
KOLOR-PRINT
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
LOZNICA
Poštans ki broj:
015/89-225lok 243
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Slavica
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOLOS
Mesto:
Temerin
Adresa:
Petra Drapšina 113
Poštans ki broj:
21235
Telefon:
021 / 845 695, 021 / 845 971
Mobilni:
063 / 516 346
Telefax:
Kontak t:
Milorad Tomić
Tekući računi:
PIB:
101873114
Matični broj:
52566950
Registarski broj:
598
Šifra delatnosti:
28750
Adresar
Naziv:
KOLOS RR
Mesto:
Obrenovac
Adresa:
Industrijsk a 4a
Poštans ki broj:
11 500
Telefon:
011/8754-700
Mobilni:
064/861-9206
Telefax:
Kontak t:
Ivan Ristović
Tekući računi:
ivan.ristovic@k olosrr.co.rs, office@kolosrr.co.rs, www.kolosrr.co.rs
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOLPA d.o.o.
Mesto:
ZRENJANIN
Adresa:
ul:Cvetna br.1
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/536-277, 023/510-350
Mobilni:
065 555 93 00 Đorđević
Telefax:
Kontak t:
ĐORĐEVIĆ PREDRAG, kolpa@beotel.yu, www.kolpa.si
Tekući računi:
PIB:
103091378
Naziv:
Matični broj:
08798010
Registarski broj:
KOLTEX SYSTEM
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
011/8256-510
Mobilni:
063/341-758
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOLUBARA - GAS BETON
Mesto:
VREOCI
Adresa:
n/r g-đe Zorice Jovanović
Poštans ki broj:
11 560
Telefon:
011/8144316
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
599
Šifra delatnosti:
25 240
Adresar
Naziv:
KOLUBARA - MET AL d.o.o.
Mesto:
Vreoci
Adresa:
ul.Diše Đurđevića Rusa br. 32
Poštans ki broj:
11 560
Telefon:
011/715-2000 centrala, 011/715-20-82 Slavica Mak simović, 011/81-23-986 Marina Jovanović pogon Elmont, m
Mobilni:
063 82 72 532 Zoran Pavlović, magacioner
Telefax:
Kontak t:
Ranka Mišković, pogon Elmont Lajkovac,ul. Beogradska bb, Vladimir Ašković - prodaja, M-052 magacin za azb
Tekući računi:
aleksandra.taric@kolubarametal.com
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOLUBARA - UNIVERZAL
Mesto:
V.Crljeni
Adresa:
3.Oktobar 146
Poštans ki broj:
11 563
Telefon:
011/81 21 080
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-đa Jordina Mišković
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KOLUBARA B UB
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
011/81-62-137
Mobilni:
064/844-7668 Jelenk o Manić
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOLUBARA RB PD
Mesto:
LAZAREVAC
Adresa:
Kolubarski Trg 8
Poštans ki broj:
11 550
Telefon:
011/785-52-42, 011/81-23-991
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ljilja Milošević . kompenzacije
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
600
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KOLUBARA RB d.o.o.
Mesto:
Vreoci
Adresa:
ul.Diše Đurđević bb.
Poštans ki broj:
11 560
Telefon:
lok.27-47 Nemanja Simić rukovodilac komercijalne službe, 011/812-33-11,8123-820 centrala, 011/812-22-12 L
Mobilni:
064/836-12-14 Blagojević Slavoljub, 064/836-14-46 Šušić, 064/19-17-109 Ljubiša, 064/83-61-471 Goran Đorđe
Telefax:
Kontak t:
Šušić kući 034 / 723 - 133, Vida,Vera Ivanović, Nikola Božić, Jovank a Savatijević, 011/81-23-988 Rank ović. za
Tekući računi:
205-23250-81
PIB:
101138490
Matični broj:
7788053
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOLUBARA-GRAĐEVINAR d.o.o.
Mesto:
LAZAREVAC
Adresa:
Nikole Vujačića 36
Poštans ki broj:
11 550
Telefon:
011/81-23-227 centrala, 011/81-22-164 održavanje, 011/8120-541 lok 119 Željk o
Mobilni:
066/605-56-05 Željko
10202
Telefax:
Kontak t:
zeljkoi@kglgrad.com, prodaja Željk o Ivanković, sef proizvodnje Milena
Tekući računi:
PIB:
103234889
Matični broj:
17537130
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOLUBARA-IGM A.D.
Mesto:
Lajkovac
Adresa:
Ćelije bb.
Poštans ki broj:
14 224
Telefon:
014/3431-212 Milena Nestorović, 014/3431-211
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milena Nestorović, krecanacelije@gmail.com
Tekući računi:
PIB:
101130153
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KOLZEC A.D.
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11000
011/316-00-20
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ilija Knežević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
601
Šifra delatnosti:
4399
Adresar
Naziv:
KOMAGRA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Žark a Vukovića PUCARA 7a
Poštans ki broj:
11 030
Telefon:
011/354-1693
Mobilni:
063/327-259
Telefax:
Kontak t:
Dragana Nikolić
Tekući računi:
PIB:
101018712
Matični broj:
17232061
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOMBIPREVOZ
Mesto:
Šabac
Adresa:
Kajmačalanska 8
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
322-334
Mobilni:
063/219651 Trifunović Budimir, ŠA 285 - 25
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
103957760
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOMEKS n/r g-din Milomir
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul: KUMODRAŠKA br.181
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/397-24-10
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOMEL INŽENJERING
Mesto:
Beograd
Adresa:
Filipa Filipovića br.3-5
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/283-69-08, 011/283-51-63, 011/283-51-49
Mobilni:
064/160-24-89 Životić
Telefax:
Kontak t:
Životić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
602
Šifra delatnosti:
070250
Adresar
Naziv:
KOMERC INVEST
Mesto:
VRŠAC
Adresa:
Bulevar Oslobođenja br.2
Poštans ki broj:
26 300
Telefon:
013/821-150
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
SOLARAVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOMERCIJALNA BANKA
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
SVETOG SAVE 14
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3080100, 011/2018-528
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
sa ove adres e se šalju izvodi
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOMERCIJALNA BANKA AD
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
ul:Gospodar Jevremova br.2
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
347-139 Đorđević Dragan, 346-986, 361-311 NEBOJSA NOVAKOVIC, 361-312 Goran Vasić
Mobilni:
065/956-20-31 Nebojsa Novak ović, 065/956-20-43 Goran Vasić
Telefax:
Kontak t:
361-345 Mika Radovanović e-bank, dir.Grujić 347-137, Goran Vasic-kartice za putnicko zdravstveno osiguranje
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KOMES
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/347-33-55
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Orlić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
603
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KOMET d.o.o.
Mesto:
Valjevo
Adresa:
Ul. Steve Petričević a 22/A
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014/239-202, 014/291-740
Mobilni:
065 89 65 288 Tomić, 064 20 99 890 Željko
Telefax:
Kontak t:
Tomić Dragan, lk.br. 238 968, Željko Jezdić
Tekući računi:
kometdt@open.telekom.rs
PIB:
101493058
Matični broj:
7626746
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOMEX
Mesto:
RUMA
Adresa:
JELENAČKA 53
Poštans ki broj:
22 400
28740
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
KOMING
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
011/3222037;kod oca343-235
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G.JOVANOVIĆ MILAN
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOMMEX - BB
Mesto:
Prokuplje
Adresa:
ul.Knez Mihajlova br.19
Poštans ki broj:
18 400
Telefon:
027/324 989, 027/321 559
Mobilni:
063 70 14 852 Krstić
Telefax:
Kontak t:
Krs tić - vlasnik, Nebojša Čović
Tekući računi:
115-8168-04
PIB:
100258314
Matični broj:
07976801
Registarski broj: 08507976801
604
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
KOMO - YU
Mesto:
Adresa:
Dalmatinska br.44
Poštans ki broj:
Telefon:
011334 75 42
Beograd
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milan Spasojević, Predrag Jordović
Tekući računi:
office@komo-yu.com
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOMODO DESIGN Ivan Babić
Mesto:
Inđija
Adresa:
BLOK 63 7/16
Poštans ki broj:
22 320
Telefon:
Mobilni:
062/21 55 62 Ivan Babić
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104956715
Matični broj:
60636109
Registarski broj:
Naziv:
KOMODUM
Mesto:
Adresa:
Peka Pavlovića 12
Poštans ki broj:
Telefon:
081/645-589;612-741 069/040-199
Šifra delatnosti:
81 000 PODGORICA
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
VESKO PERUNIČIĆ
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KOMPACT MM TRADE
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
Telefon:
011/24-13-222 Mirko Jovanić, 011/24-23-244 Đorđe Jovičić, 011/3837-098
Mobilni:
063/71-21-060
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
605
Šifra delatnosti:
74840
Adresar
Naziv:
KOMPANIJA
Mesto:
Subotica
Adresa:
Maks ima Gorkog br.23
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024/25-512;33-104;21-549
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOMPANIJA BLAGOJEVIĆ DOO
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
ul:Izvidnička br.13
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/503-005, 021/503-006
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100727100
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOMPASS YU
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
VOJISLAVA VUČKOVIĆA 30
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/647-881
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
DUŠANKA STOJANAC
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOMPJUTER-ARTA
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul:Heroja Pink ija br.10
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/360-927
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Goca
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
606
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KOMPRESOR SERVIS LAZIĆ
Mesto:
Loznica
Adresa:
ul. Miloja Grujčića 51A
Poštans ki broj:
15300
Telefon:
898-015
Mobilni:
064/681-54-35 Saša, 064/823-10-58 LAZIĆ
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
103663626
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KOMPRO KOZAMA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
011/39-89-618, 011/39-89-623
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KOMUNALNA INSPEKCIJA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
ŠABAC
Poštans ki broj:
15 000
347-020
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
LUKIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KONAMA
Mesto:
BEČEJ
Adresa:
Petra Drapšina br. 6
Poštans ki broj:
21 220
Telefon:
021 814 205
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Saša,G-đa Dragana 063/8244 655
Tekući računi:
dir.Milorad
PIB:
Matični broj:
063/534 289
Registarski broj:
607
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KONDIĆ export-import
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
ul:Blagoja Marjanovića 8
Poštans ki broj:
11070
Telefon:
011/22-70-995
Mobilni:
063/347-194
Telefax:
Kontak t:
Nikola, Srđan Kondić
Tekući računi:
205-7958-76
PIB:
101710256
Matični broj:
07785640
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KONDOR SZR
Mesto:
Čačak
Adresa:
BULEVAR VUKA KARADŽIĆA BR.17
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032/341-478 : direk.324-577
29240
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Branko, Petar,
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KONI PLAMEN
Mesto:
Šabac
Adresa:
Janka Veselinovića 90
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
015/ 345-777, 015/ 350-240
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KONSTRUKTOR GZ
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul:LOMINA br.2
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/656-377
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Željko
Tekući računi:
205-1846-79
PIB:
100182401
Matični broj:
07087179
Registarski broj:
608
Šifra delatnosti:
45250
Adresar
Naziv:
KONSULTANT REVIZIJA
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Jug Bogdanova br.23
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/2627-176
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KONTAKT
Mesto:
BOR
Adresa:
Moše Pijade 19
Poštans ki broj:
19 210
Telefon:
030/25-654
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mijić Nenad, Zoran
Tekući računi:
063/416-298 Nenad
PIB:
Naziv:
Matični broj:
063/407-325 Zoran
Registarski broj:
KONTAKT PAPIR
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/651-363
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vuko Đoknić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KONTESA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11000
011/80 42 110
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
MIĆA MALJEVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
609
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KONTI
Mesto:
Adresa:
Šabac
Poštans ki broj:
Telefon:
329-059
Mobilni:
063/208-902 Zoran
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KONTIKI TRAVEL
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul. Beogradska 71
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3233 501 aranžmani, 011/3247 191 avio šalter, 011/3242 167 vize
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101727577
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
KONTRA ŠPED
Mesto:
Adresa:
ul:19.Nova br.22
Poštans ki broj:
Telefon:
022/212-931;715-479
Šifra delatnosti:
S.MITROVICA
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-din Jova Mostarac
Tekući računi:
Ivana Milošević
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KONTROLA MERA BEOGRAD
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
011/218-16-76 Draginja
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
610
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KONUS KONEX d.o.o.
Mesto:
Slovenske Konjice
Adresa:
Mestni trg br.018
Poštans ki broj:
3 210
Telefon:
00 386 1 309 42 35 IDA, 00 386 3 757 3100, 00386 3 7573-107 Daniel J adek, 00386 3 7573-233 Tone Gošnja
Mobilni:
00386 41 943-451 Daniel Jadek k, 00386 41 618-893 Uroš, 00386 41 982 - 260, 063/530-368 Daniel Jadek, 00
Telefax:
Kontak t:
Vlada, Stanka, Mihael Krasnik
Tekući računi:
99386 3 757 3812
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KONUS-S d.o.o.
Mesto:
PROKUPLJE
Adresa:
Vasilija Đurovića Žarkog br.1
Poštans ki broj:
18 400
Telefon:
027/333-864, 011/7550-633, 027/321-069 Danijela, 027/324-706 Ivan Milosavljević
Mobilni:
069/10-66-971 Tomović Milan, 064/447-68-90 Ivan Milosavljević
Telefax:
Kontak t:
Direktor prodaje MILAN TOMOVIĆ, Direktor IVAN RISTIC-prodaja higijene, prodaja Ivan Milosavljević
Tekući računi:
tomovic.milan@gmail.com, konus-s@neobee.net, ivanmil78@gmail.com
PIB:
103560661
Matični broj:
17574108
Registarski broj: 08517574108
Šifra delatnosti:
Naziv:
KONVOJ TRANS d.o.o.
Mesto:
KRAGUJEVAC
Adresa:
Skladišni centar 3
Poštans ki broj:
34000
Telefon:
034/301-580, 034/301-581, 034/330-791
Mobilni:
064/610-44-90 Boban Marinković
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100562291
Matični broj:
06459765
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOPAONIK AD
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul:Dubrovačka br.35
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/26-30-467 Vlastimir, 011/2630-180, 011/32-81-961
Mobilni:
064/897-5060Vlastimir Stanković
Telefax:
Kontak t:
Sveta Bajić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
611
Šifra delatnosti:
1399
Adresar
Naziv:
KOPEL-DIZAJN
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Paunova br.24
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOPOVI UB (n/r g-din Veroljub Mirčević)
Mesto:
UB
Adresa:
Prvog maja 126
Poštans ki broj:
14 210
Telefon:
014 411 019; 411 937; 411 219, 014 411 219 Goca, Zorica, 014 411 326
Mobilni:
063 478 009 Goca
Telefax:
Kontak t:
Bosa Vićentić ;Veroljub Mirčević415-967, Marijana Mijailović-ruk ovodilac komer.s lužbe, z.blagojevic@kopoviub
Tekući računi:
481-240 Rudnik
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOPOVI-OBILIĆ
Mesto:
OBILIĆ
Adresa:
(n/r g-đa Magdalena)
Poštans ki broj:
38 212
Telefon:
038/61-658;61-539;61-149
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
MAGDALENA ;Čanović,Pešić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOPREN D.O.O.
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Hajduk Veljkova 11/VII
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/422-720, 021/47-21-725
Mobilni:
062/22-88-25, 065/52-13-414
Telefax:
Kontak t:
Saša Pejović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
612
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KOPROPROMET
Mesto:
SREMSKA MITROVICA
Adresa:
ul:Ribarska obala br.34
Poštans ki broj:
22 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Koprivica
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KORABEST SR ŽELJKO JANKOVIĆ
Mesto:
Koraćica
Adresa:
Kamenica br. 8
Poštans ki broj:
11 415
Telefon:
011/82-19-024
Mobilni:
064 / 053 31 12 Željk o
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102310938
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KORAJA SZR
Mesto:
Loznica
Adresa:
ul.Nikole Tesle br.32
Poštans ki broj:
15300
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ranko Vasić
Tekući računi:
PIB:
101192036
Matični broj:
54431597
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KORAĆ
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Garsije Lorke br.9
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
613
Šifra delatnosti:
29230
Adresar
Naziv:
KORD HK VISKOZA AD
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
Gradilište bb.
Poštans ki broj:
15300
Telefon:
874-713, 874-507
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragica, Milena Antonić
Tekući računi:
PIB:
101197886
Matični broj:
17010891
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KORPUS d.o.o.
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Surčimski put 1b
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/7129 261, 011/7129-363, 011/7129-501
24700
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
nenad.radulovic@korpus.co.rs, Nenad Radulović, office@korpus.co.rs
Tekući računi:
PIB:
100825773
Matični broj:
17199986
Registarski broj:
Naziv:
KORUND DOO
Mesto:
Adresa:
VINOGRADARKA 52
Poštans ki broj:
Telefon:
021/848-574
Šifra delatnosti:
BACKI JARAK
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100818811
Matični broj:
08741638
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOSA TRADE
Mesto:
Novi Sad-VETERNIK
Adresa:
Novosadski put 30
Poštans ki broj:
21203
Telefon:
021/824-701, 018/584-000, 021/824-542
Mobilni:
062/490-030 Josif Angelovski
Telefax:
Kontak t:
Predrag Bajić
Tekući računi:
PIB:
100803422
Matični broj:
Registarski broj:
614
Šifra delatnosti:
4690
Adresar
Naziv:
KOSMAJ-KOMERC
Mesto:
Mladenovac
Adresa:
Vojvode Putnika br.6
Poštans ki broj:
11400
Telefon:
011/8230-364 direkcija, 011/8236-532; 535 proizvodnja, 011/3614-678, 011/3614-727 Marija Đorđević, 011/361
Mobilni:
063/262-273 Dobrica Živanović
Telefax:
Kontak t:
Marija Đorđević, Dragica, kosmajk@eunet.rs, Dobrica Živanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
KOSOVKA TP
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
PRIŠTINA
Poštans ki broj:
38 000
038/43-143
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vučko Mitić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
KOTEKS PRODUKT
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Novi Sad
Poštans ki broj:
21 000
021 420 822
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-đa Vera Blagojević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOTERMPLAST
Mesto:
Beograd
Adresa:
Miodraga Ibrovca 6
Poštans ki broj:
11 050
Telefon:
011/3048-035, 011/3048-036
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
koterm@nadlanu.c om, g-đa Ljuba
Tekući računi:
koterm@open.telekom.rs
PIB:
102464367
Matični broj:
17331434
Registarski broj:
615
Šifra delatnosti:
25210
Adresar
Naziv:
KOTLENIK d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ledinačka br.4
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 / 2886 445 Vesna Ranković
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
kotlenik@beotel.rs, prodavnica : Bulevar Kralja Aleksandar br. 520A
Tekući računi:
PIB:
101721239
Matični broj:
07772955
Registarski broj:
Naziv:
KOVEX doo
Mesto:
Adresa:
Ul:Nikole Pašića br.52
Poštans ki broj:
Telefon:
031/510-070
Šifra delatnosti:
UŽICE
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101615431
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KOVINTRADE doo
Mesto:
Beograd
Adresa:
Milana Rakića 35a
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 38 22 875, 011 38 21 384, 011 38 21 394
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ratković, ratkovic@kovintrade.co.yu, Miroslav Cicak
Tekući računi:
PIB:
103366152
Naziv:
Matični broj:
17556703
Registarski broj:
KOVPLAST
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Golubinci
Poštans ki broj:
022/381-387
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ivan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
616
Šifra delatnosti:
51520
Adresar
Naziv:
KPMG Slovenija d.o.o.
Mesto:
LJUBLJANA-Slovenija
Adresa:
Železna cesta 8a
Poštans ki broj:
1 000
Telefon:
003861 420-11-33
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
BORUT ŠTERBENC
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KRAGULJ
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
BANJA LUKA
Poštans ki broj:
99 387 65 518-949
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
LJUBINKO
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KRAJINA GRAF
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/207-371 Milan Uzelac
Telefax:
Kontak t:
milan@k rajinagraf.com
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KRATIS KOMERC
Mesto:
LESKOVAC
Adresa:
ul:Dunavska br.2
Poštans ki broj:
16 000
Telefon:
016/51-698
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Bogi Todosovsk i
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
617
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KRATON
Mesto:
Beograd
Adresa:
Narodnog fronta br. 36
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/688-202
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran Tomanovski 063/280-343
Tekući računi:
Stanko Vuč ković
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KREBE-TIPPO
Mesto:
Maribor
Adresa:
Špellna ul.19 p.p80
Poštans ki broj:
2000
Telefon:
99 386 2 450 30 50
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Polanec;Robert Drevenšek , Drago Vezjan-ruk ovod.prodaje
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KREMPEL GROUP
Mesto:
Vaihingen / Enz - Germany
Adresa:
Papierfabrikstras se 4
Poštans ki broj:
71665
Telefon:
00 49 7042 915 0 Mr. Thomas Muller
Mobilni:
43 676 561 75 62 Marc
Telefax:
Kontak t:
Manuela Stark, Marc Sinzinger
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KRISTAL AD
Mesto:
ZAJEČAR
Adresa:
ul. Staklarska bb
Poštans ki broj:
19 000
Telefon:
019/421-908 (Aca)
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mihajlo Radović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
618
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KRISTAL GLASS
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Bački Petrovac
Poštans ki broj:
021/780-070, 021/780-080
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KRISTAL SO
Mesto:
BEOGRAD-ZEMUN
Adresa:
BATAJNIČKI DRUM 283 g
Poštans ki broj:
11080
Telefon:
011/7489-011, 011/7489-012, 011/7489-014
Mobilni:
063 11 72 408 Snežana
Telefax:
Kontak t:
Nina
Tekući računi:
office@kristalso.rs
PIB:
100009056
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KROMA Ltd
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Proletersk e solidarnosti 38
Poštans ki broj:
11070
Telefon:
011/31-32-100, 011/31-15-505
Mobilni:
063/25-43-14, 063/289-745
Telefax:
Kontak t:
Slijepčević Velibor
Tekući računi:
info@kroma.co.rs
PIB:
101665213
Matični broj:
06217630
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KRONOS
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
ul:KARAĐORĐEVA br.3
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
619
Šifra delatnosti:
36633
Adresar
Naziv:
KRONOS D.O.O.
Mesto:
Bor
Adresa:
Danila Kiša br. 13
Poštans ki broj:
19 210
Telefon:
030/441-916, 030/441-917
Mobilni:
063/1537-299
Telefax:
Kontak t:
Darko Nik olić
Tekući računi:
PIB:
100498698
Matični broj:
06148654
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KRONOS d.o.o.
Mesto:
Vranje
Adresa:
Skojevska br.1
Poštans ki broj:
17 500
Telefon:
017/7417 536
Mobilni:
063/8232-612 kancelarija, 063/399-577 Sneža, 063/684-577 Peđa vozač
Telefax:
Kontak t:
Tihomir, k ronos.vranje@gmail.com
Tekući računi:
PIB:
102188516
Matični broj:
17448439
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KRONOSPAN SRB
Mesto:
LAPOVO
Adresa:
17.MART A BR.2
Poštans ki broj:
34 220
Telefon:
034/504-621, 034/504-670
Mobilni:
060/11-89-903 SLAVOMIR ZIVANOVIĆ
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KROV-AGENCIJA
Mesto:
NOVI BEOGRAD
Adresa:
Dr. Ivana Ribarabr. 57/5
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
620
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
KRSMANOVAČA
Adresa:
Telefon:
Mesto:
ŠABAC
Poštans ki broj:
15 000
015/29-965
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
KRSMANOVIĆ STAKLODUVAČ
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
011/80 40 989
Mobilni:
063/269 027
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KRUG
Mesto:
Beograd
Adresa:
Devet avijatičara 2a
Poštans ki broj:
11050
Telefon:
011 / 30 49 730
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ljubomir Hadži Đorđević, Z oran Radoičić, sales@kruginter.com
Tekući računi:
PIB:
107257461
Matični broj:
29502781
Naziv:
KRUG
Adresa:
ul:Mik e Vitomirović a 2/2
Telefon:
411-122
Registarski broj:
poš.fah.14
Šifra delatnosti:
Mesto:
Bogatić
Poštans ki broj:
15 350
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
621
Šifra delatnosti:
4690
Adresar
Naziv:
KRUMENAKER
Mesto:
Bačko Petrovo Selo
Adresa:
Dr. Kiš Imre br. 85
Poštans ki broj:
21 226
Telefon:
021/804 002, 021 / 803 909 k ućni
Mobilni:
064/13-72-385 Andraš Farago
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KRUŠEVAC PUT
Mesto:
KRUŠEVAC
Adresa:
ul:Jasički put bb.
Poštans ki broj:
37 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
KRUŠIK PLASTIKA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
OSEČINA
Poštans ki broj:
14 253
014/51-359;51-564;dir.51-119
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
sTANIŠIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KRUšIK - ARMATURE
Mesto:
VALJEVO
Adresa:
Valjevskog nop odreda br.59
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014/23-121 lok 529 ili 851
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zorica Lukić , Rak ić Mirče
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
622
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KRYO GAS
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Poštans ki broj:
011/331 77 38, 011/331 77 36, 011/2762 752, 011/2765 842
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Bora Drčelić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KRŠA T REJD
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Kraljice Katarine br.63/1
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KUEHNE+NAGEL d.o.o.
Mesto:
Beograd, Ugrinovci
Adresa:
ul. Partizanska 228
Poštans ki broj:
11 277
Telefon:
011 / 3715 - 130, 011 / 3715 - 140, 011 / 2286 - 404 Igor Savk ović aerodrom, 011 / 3715 - 144 Milica
Mobilni:
064 / 88 22 744 Milica, 064 / 640 32 24 Igor
Telefax:
Kontak t:
Milica Karoljev - zbirni transport
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
KUGLEX TRADE
Mesto:
Adresa:
Đola Miraševića
Poštans ki broj:
Telefon:
081/264-110, 081/264-130, 011/620-944 predstav.Bgd
Šifra delatnosti:
PODGORICA
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
JAŠOVIĆ KOMNEN, Jadranka
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
623
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KUGLEX d.o.o.
Mesto:
Kruševac
Adresa:
ul. Stevana Sinđelić a br.23
Poštans ki broj:
37 000
Telefon:
037/430-534
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Marink ović
Tekući računi:
PIB:
100320408
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KULAČA
Mesto:
PETROVARADIN
Adresa:
Branka Miljkovica 25
Poštans ki broj:
21 131
Telefon:
021/64-35-612
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ljuboje Jurošević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KULSKA BANKA AD
Mesto:
ZRENJANIN
Adresa:
Kralja Aleksandra Karađorđevića I br.2
Poštans ki broj:
23000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KUM - Barada Marin
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul:D.Jovičića 24
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
320-314
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
624
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
KUMAKIS DOO
Mesto:
N.Beograd
Adresa:
Antifasisticke borbe 38, lok.2 i 3
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/311-99-22, 011/301-62-46
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100350935
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KUMMIP DOO
Mesto:
Užice
Adresa:
Ul.Učiteljska br.51
Poštans ki broj:
31 000
Telefon:
031/523-886
Mobilni:
064 266 78 16 Peđa, 063 859 15 82 Puza
4690
Telefax:
Kontak t:
robu slati na ul.Omladinska br.48, Puzović Antonije lk. 175 511 SUP Užic e, Peđa
Tekući računi:
160-8514-45
PIB:
101502484
Naziv:
Matični broj:
7660715
Registarski broj: 10007660715
KURIR EXPRESS
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
00 382 69 43 4443
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KUZMANOVIĆ BOJANA
Mesto:
NIŠ
Adresa:
DRAGIŠE CVETKOVIĆ 91/23
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
625
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
KV KORPORACIJA
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Gospodara Vučića br.111
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
KVARC a.d.
Mesto:
Vlaška-Mladenovac
Adresa:
Vlaško Polje bb
Poštans ki broj:
11 406
Telefon:
011/82-01-132, 011/82-01-133, 011/82-01-134 Vinka, 011/82-01-135 Danica Cvijanović
Mobilni:
060/587-29-78 Vinka, 060/338-00-56 Danica
Telefax:
Kontak t:
Vinka Mijailović, Jeremić Dragoljub, tehnič ki direktor
Tekući računi:
danica.cvijanovic@novikvarc.rs
PIB:
102184561
Naziv:
Matični broj:
7038275
Registarski broj: 07007038275
Kafe majstor
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
064/ 153 59 58
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
Karate klub
Mesto:
Adresa:
Novi Kej 14/26
Poštans ki broj:
Telefon:
kući:032/711-417
Mobilni:
063/631-043
Šifra delatnosti:
RU D N I K
Telefax:
Kontak t:
Slobodan P.
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
626
Šifra delatnosti:
2399
Adresar
Naziv:
Kaučuk doo
Mesto:
Adresa:
Porucnika Spasica
Poštans ki broj:
Telefon:
011/239-4041
Mobilni:
063/207-808
Beograd
Telefax:
Kontak t:
Ilija Rank ović
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Kijurina Branislav-Kiki
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/238-446
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Kikindski mlin
Mesto:
KIKINDA
Adresa:
Svetozara Maletića 198
Poštans ki broj:
23 300
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Radenko Volaš
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Klinički centar "Kragujevac"
Mesto:
Kragujevac
Adresa:
Zmaj Jovina br. 30
Poštans ki broj:
34 000
Telefon:
034 370 - 124 nabavka, 034 370 109 Nebojša, 034 370 - 023 centrala
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
627
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Klub borilačk ih sportova "Knez Lazar"
Mesto:
OBRENOVAC
Adresa:
Aleksandra Ace Simovića br.24
Poštans ki broj:
11 500
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Klub malog fudbala
Mesto:
ČAČAK
Adresa:
Krenov prolaz bb/II
Poštans ki broj:
32000
Telefon:
032/22-203;46-733
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miodrag Stevanić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Komercijalna banka AD
Mesto:
Beograd
Adresa:
Kralja Petra 19-21, prvi sprat
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/ 330-8070, 011/2018-507 e-bank , 011/2018-510 e-bank
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Kancelarija 112, Vladislava Mrđa
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Komercijalna banka ad
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
ul:Palmira Toljatija br.5
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ODELJENJ E BANKARSKIH KARTICA I ČEKOVA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
628
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Komercinvest
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Pančevo
Poštans ki broj:
26 000
013/821-145
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Đokić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Kompanija Dunav Osiguranje
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Milana Belovukovića 2
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
cent.346-331, sek.dir.345-211
Mobilni:
061/434-271
Telefax:
Kontak t:
Milovan Stefanović;Brana Kostić
Tekući računi:
43600-665-2-2000037
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Kompanija Jovanović
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Trg šabačkih žrtava br.1 III sprat
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344-077;344-076;344-063
Mobilni:
063/215-643 Dule Jovanović
Telefax:
Kontak t:
DULE(mobilni-063/215-643
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Kondor
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Smederevo
Poštans ki broj:
026/641-460, 026/229-216, 026/222-133
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Slaviša
Tekući računi:
office@kondor.rs
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
629
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Kontrast Komerc
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Poštans ki broj:
377 488
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Stana
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Kulturno-umetničko Društvo"TE Nikola Tesla"
Mesto:
OBRENOVAC
Adresa:
Ul:Bogoljuba Uroševića 44
Poštans ki broj:
11500
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102152739
Matični broj:
07077092
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
L AQUA VITA & RAW
Mesto:
Beograd
Adresa:
Bučevar JNA br. 160 z
Poštans ki broj:
11 222
Telefon:
011/309-7772
Mobilni:
065/40-39-699 Sanja, 066/699-0001 prof. Dragan Topalović
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
106844712
Naziv:
Matični broj:
20691557
Registarski broj:
LUK
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
LOZNICA
Poštans ki broj:
15 300
871-071
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ljuba Uzelac
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
630
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
L-PLAST
Mesto:
Šabac
Adresa:
Marička br.21
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
303-420
Mobilni:
063/24-63-18 Dušan, prodaja
Telefax:
Kontak t:
Katarina Danilović, Dragan Danilović, Dušan, prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
L.S.KONSALTING
Mesto:
APATIN
Adresa:
ul:Rada Končara br.14
Poštans ki broj:
25 260
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LA F ANTANA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Patrijarha Dimitrija 12g
Poštans ki broj:
11 090
Telefon:
011/30-52-600-narudžbe Call centar, 011/30-52-602, 011/35-47-287, 011/25-44-376, 011/35-58-143-narudžba
Mobilni:
063/340 268 Andrijana Žigić, 063/346-548
Telefax:
Kontak t:
SANITIZACIJA APARATA na 3 meseca, ISPORUKA ČETVRTKOM ZA ŠABAC
Tekući računi:
PIB:
103228707
Matični broj:
17535480
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LA-SAT
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Laze Kostića 3
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/47-22-152
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Lazov Zoran
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
631
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
LAB PROVA d.o.o.
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Bulevar Arsenija Čarnojevića 92, likal 18
Poštans ki broj:
11070
Telefon:
011/260-5-620
Mobilni:
063/10-67-105 Nikola Marinković
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104715578
Matični broj:
20219807
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LAB-SET
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Radničk a 30A
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/459-933, 021/454-040
7120
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Stevan Šovljanski, Peđa Sladojević, Robert Galik
Tekući računi:
info@labset.rs
PIB:
101642444
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
LABOK DOO
Mesto:
Adresa:
Bulevar Arsenija Čarnojevića 100/6
Poštans ki broj:
Telefon:
011 / 26 14 729
Šifra delatnosti:
4690
Novi Beograd
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ovlašćeno lice: Vladimir Čorokalo, office@labok.rs, Dijana Jačmenica
Tekući računi:
PIB:
106392631
Matični broj:
20592290
Registarski broj: 6009402272
Šifra delatnosti:
Naziv:
LABONI SZR
Mesto:
Lazarevac
Adresa:
Ul. Nikole Stanojević 22
Poštans ki broj:
11 550
4690
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nikolić Slađana
Tekući računi:
170 - 13704 - 30
PIB:
103364413
Matični broj:
56510524
Registarski broj: 056-0909975715157Šifra delatnosti:
632
18210
Adresar
Naziv:
LABORATORIJA
Mesto:
VRČIN
Adresa:
Beogradska br.186
Poštans ki broj:
11 224
Telefon:
011/3121-741
Mobilni:
063/223-705 Svetomir
Telefax:
Kontak t:
Marija T rifunović, Sandra, Svetomir Petrović
Tekući računi:
i.radisavc evic@testo.rs
PIB:
100221293
Matični broj:
07536755
Registarski broj: 01207536755
Šifra delatnosti:
Naziv:
LABORATORIJA d.o.o.
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul. Žitni trg br. 11
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/473-70-68
51700
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miloš Stanković
Tekući računi:
345-178-44
PIB:
101703968
Naziv:
Matični broj:
8307580
Registarski broj: 22308307580
LABTEH
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
51700
011/31-81-384
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Đuričić Zoran
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LABTRON d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Devet avijatičara 2a
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 / 30 49 719, 011 / 30 49 815
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jelena Mićunović, office@labtron.biz
Tekući računi:
PIB:
100297637
Matični broj:
07494009
Registarski broj: 2007494009
633
Šifra delatnosti:
4690
Adresar
Naziv:
LACKOVIĆ-Upr.prih.
Adresa:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
063/317-140, 065/317-14-00
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LAD GROUP d.o.o.
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Kneza od Semberije br.16
Poštans ki broj:
11 111
Telefon:
011/24-33-888 Dušan Vujak lija
Mobilni:
064/826 88 02 Jovan, 064/826 88 06 Dušan
Telefax:
Kontak t:
Jovan Lemić-prodaja
Tekući računi:
PIB:
102976075
Matični broj:
17489968
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
03020
Naziv:
LAFARGE - BFC D.O.O.
Mesto:
Beočin
Adresa:
Trg BFC br. 1
Poštans ki broj:
21 300
Telefon:
021/874-442 Marković Dragan, 021/874-157;874-209 Janoš Fodor, 021/874-292 Božičević Željko, 021/874-687
Mobilni:
063/59 33 75 Fodor, 064/2954244 Božićević, 063/583-281 Mosurović Dragomir, 063/539-984 Ivan Pendelj, 063
Telefax:
Kontak t:
Srdjan Mačkić-šef srdjan.mackic@bfc.lafarge.com, magac in - 13:30 h, DEJAN KORIČIĆ-dir., zeljko.bozicevic@
Tekući računi:
PIB:
101938497
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LAGERMAX AED d.o.o.
Mesto:
ŠIMANOVCI
Adresa:
Golubinacka bb.
Poštans ki broj:
22 310
Telefon:
022/408-910 Boris,-913 Žarko, 021/6410 430 Laslo, 021/6410 431, 022/408-920 Gordan, 022/408-865
Mobilni:
063/235-730 Srđan vozač
Telefax:
Kontak t:
Boris Uremović, dejan.milosevic@lagermax-aed.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
634
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
LAHVARNA
Mesto:
Slavonski Brod
Adresa:
Vladimira Filakovca 3
Poštans ki broj:
35 000
Telefon:
99 385 35 491 572
Mobilni:
99 385 98 244 365
Telefax:
Kontak t:
Borislav Horvatović, Damir Benić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LAMPION doo
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Vladik e Ćirića 29
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/557-478, 021/557-479
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Popović Milan
Tekući računi:
PIB:
100277027
Matični broj:
8686661
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LANAC d.o.o.
Mesto:
Sremska Mitrovica
Adresa:
Novi Šor 88
Poštans ki broj:
22 000
Telefon:
022/6614-239, 022/6615-322
51700
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milja, Dragan, Velimir
Tekući računi:
PIB:
103624610
Naziv:
Matični broj:
08830401
Registarski broj:
LATEX
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Čačak
Poštans ki broj:
032/37-37-52
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Bjelica
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
635
Šifra delatnosti:
051540
Adresar
Naziv:
LAV AUTO D.O.O.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Jablanička br. 30
Poštans ki broj:
11 030
Telefon:
011/239-00-09 Anita Mijatov, anita.mijatov@lavauto.rs
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran Milinčić, zoran.m@lavauto.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LAVA KOMERC Doo
Mesto:
KRALJEVO
Adresa:
IV Kraljevački bataljon br.15
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
036/334-311, 036/324-358
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101774285
Naziv:
Matični broj:
06845436
Registarski broj:
LAVACA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Novi Sad
Poštans ki broj:
21 000
021 6338 466
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Lela - prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LAVAZZA
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Jovana Hranilovića br. 27
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/6332-635, 021/6338-466, 021/444-073, 021/444-207
Mobilni:
060/67-555-04 Olja, 060/67-555-07 Nemanja
Telefax:
Kontak t:
Branko Miljuš - direktor, branko@lavazza.co.rs
Tekući računi:
PIB:
101691231
Matični broj:
08289263
Registarski broj:
636
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
LAVRENSKI ZORAN
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
011/2731-734
Mobilni:
064/888-36-25
Telefax:
Kontak t:
zoranlov555@yahoo.com
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LAZAREVIĆ BATA
Mesto:
Petrovac - Petrovac na Mlavi
Adresa:
Srpskih vladara 78
Poštans ki broj:
12300
Telefon:
012 / 320 730, 012 / 327 315
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
205-30068-94 Komercijana banka
101589204
Matični broj:
17386913
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LAZARICA
Mesto:
Bačka Palank a
Adresa:
ul:Branka Radičevića br.228
Poštans ki broj:
21 400
Telefon:
021/740-862
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vujak ović
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
LDL
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011 32 82 161
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
637
Šifra delatnosti:
50300
Adresar
Naziv:
LEA N.S.
Adresa:
Telefon:
Mesto:
NOVI SAD
Poštans ki broj:
21 000
021/6497-085
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
DRAGANA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LEDENJAK
Mesto:
Subotica Palić
Adresa:
Horgoški put 83
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024/ 753-321
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Josip Švertel
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LEDO-GAS
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Šumadijski trg 6A
Poštans ki broj:
11 030
Telefon:
011/ 354-10-61, 011/354-97-79
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nena, magacin:"Brodoimpex" Lazarevački drum br. 155 a, Beograd
Tekući računi:
PIB:
101019588
Matični broj:
17085638
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LEGEND STR
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Jovana Cvijica 1a(Trzni centar Roda)
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
348-049, 304-365 Ivana (BATA)
Mobilni:
064 866 38 43
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
638
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
LEGI Sistem Ograda
Mesto:
Beograd-Rušanj
Adresa:
Novo Naselje 10
Poštans ki broj:
11 194
Telefon:
011/800 -14-07
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LEKA S.Z.R. Slobodan Lekić
Mesto:
SEVOJNO
Adresa:
Braće Čolića 121
Poštans ki broj:
31 205
Telefon:
031/533-621
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
355-1043347-83
102732198
Matični broj:
55775524
Registarski broj: 6118732699
Šifra delatnosti:
Naziv:
LEM
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
ul:Zavlačka 7
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
323-629
52740
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LEM CO
Mesto:
Majdanpek
Adresa:
Svetog Save 31
Poštans ki broj:
19 250
Telefon:
030/588-210
Mobilni:
063/81-79-478
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100625989
Matični broj:
Registarski broj:
639
Šifra delatnosti:
52480
Adresar
Naziv:
LEMI-ŠPED
Mesto:
Adresa:
PETRA DRAPŠINA 34/1
Poštans ki broj:
NOVI SAD
Telefon:
Mobilni:
065/41-40-400 Saša
Telefax:
Kontak t:
SAŠA
Tekući računi:
PIB:
100470292
Naziv:
Matični broj:
08745609
Registarski broj:
LEMIND
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Leskovac
Poštans ki broj:
016/245-104
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
TASIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LEON P.T.P.
Mesto:
SLEPČEVIĆ
Adresa:
Stevana Sindjelica br.44
Poštans ki broj:
15354
Telefon:
7279-346, 7279-332
Mobilni:
063/236-519, 063/83-98-598
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
LEPENKA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Novi Knjaževac
Poštans ki broj:
0230/81-202
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
640
Šifra delatnosti:
60250
Adresar
Naziv:
LEPTERIJA DOO
Mesto:
SOKOBANJA
Adresa:
Kralja Petra I bb
Poštans ki broj:
18 230
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
LESSENDRO
Mesto:
Adresa:
Zemljoradnička br.12
Poštans ki broj:
Telefon:
011/3412 358
Mobilni:
064 80 99 501 Milovan
Šifra delatnosti:
Zemun
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LEVELO ENTERIJ ERI d.o.o.
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Bul.Zorana Đinđića 67 V sprat stan 14
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/3131-851 Radenko Bogićević, 011/3132-943, 011/3121-958
Mobilni:
063/21-79-60, 063/267-667 Gordana Radmilac-menica
Telefax:
Kontak t:
www.levelo.net, Gordana Radmilac
Tekući računi:
PIB:
106667109
Naziv:
Matični broj:
20355941
Registarski broj:
LG HEMIJA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011 306 56 07
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nataša - direktor
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
641
Šifra delatnosti:
45430
Adresar
Naziv:
LIBELA HMB d.o.o.
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Cerski venac 5
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/21-44-210
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101333369
Matični broj:
17241508
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LIBERO
Mesto:
Šabac
Adresa:
Cara Dušana br. 7
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
340-190
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LIFAM M PRIVREDNO DRUŠTVO
Mesto:
Stara Pazova
Adresa:
Golubinački put. bb
Poštans ki broj:
22 300
Telefon:
022 312 179, 022 312 210
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Danijela,Beba
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LIFE MODE D.O.O.
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Milentija Popovića 32A/53
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/29-79-614
Mobilni:
065/24-88-240 Nikola Milanović, 065/24-88-244 Zoran Milanović
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104487202
Matični broj:
Registarski broj:
642
Šifra delatnosti:
51540
Adresar
Naziv:
LIFTECH INŽENJERING
Mesto:
Beograd
Adresa:
Južna br. 4
Poštans ki broj:
11221
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dušan Jovanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LIFTECH Inženjering d.o.o
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
JUŽNA br.4
Poštans ki broj:
11 221
Telefon:
011/309-75-35, 011/394-85-24
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
električna lančana dizalica, Marko
Tekući računi:
PIB:
104761864
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LIKA SISTEM
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:ZRENJANINSKI PUT bb.
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/33 28 111
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
LUKA TANJGA, STUPAR
Tekući računi:
komercija 33 20 298
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LIKAR BOŽIDAR
Mesto:
LITIJA - Slovenija
Adresa:
Brodarsk a br.14
Poštans ki broj:
1 270
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
643
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
LIM PRODUKT
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Put Novosadsk og partizanskog odreda 3
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/442-848 nabavka, 021/6612-000,442-861 prodaja, 021/443-644 centrala, lok .120 Dragana obuka
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Marković nabavka, Boro Đukić prodaja
Tekući računi:
205-10705-80
PIB:
100276979
Matični broj:
08697167
Registarski broj: 22308697167
Šifra delatnosti:
Naziv:
LIM-ING
Mesto:
Šabac
Adresa:
Ul. Ante Bogićevića 2/1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
355-180
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
luka09@sbb.rs
Tekući računi:
PIB:
106266732
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LIM-ING LININGS
Mesto:
Šabac
Adresa:
Hajduk Veljkova bb.pos.fah.57
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
350 620, 350 148, 355 180 kuća
Mobilni:
064 839 4009
Telefax:
Kontak t:
Debeljački Jovan
Tekući računi:
office.liming@yahoo.com, LIM-ING LININGS
PIB:
107652175
Matični broj:
20844493
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LIMAR
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
ul:Čarnojevića 34
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/546-827
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
644
Šifra delatnosti:
28720
Adresar
Naziv:
LIMEX COOP
Mesto:
Adresa:
Telefon:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
011/21-31-520
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ZASTAVE I JARBOLE, Branislav direktor
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
LIMSKE HE
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
NOVA VAROŠ
Poštans ki broj:
31 320
033/81-645
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
SMILJANIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LINCOLUBE BALKAN d.o.o.
Mesto:
Kragujevac
Adresa:
Josipa Pačića br. 10/10
Poštans ki broj:
34 000
Telefon:
034/300-487
Mobilni:
065/203-66-60
Telefax:
Kontak t:
Miodraga Miloševića
Tekući računi:
PIB:
103492849
Naziv:
Matični broj:
17582372
Registarski broj:
LINDE VILJUSKARI
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011/37-57-401
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
645
Šifra delatnosti:
7490
Adresar
Naziv:
LINDE VILJUŠKARI
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Batajnički drum 283 D
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/8488-331, 8488-334, 011/3757401, 3757-629
Mobilni:
063/354-298
Telefax:
Kontak t:
Branko Veličk ović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LINK TRADE
Mesto:
Šabac
Adresa:
Sela Jevtić a br.84
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
329-374, 320-049, 305-640
Mobilni:
063/338-606
Telefax:
Kontak t:
Goran Negovanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LINON
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
VLADIKE ĆIRIĆA 14
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/493-160, 021/493-655
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
LINZER AGRO TRADE
Adresa:
Telefon:
011/2132-706, 011/3131-293
Mobilni:
063/103-88-22 Saša Misojčić
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
Telefax:
Kontak t:
Saša Misojčić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
646
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
LIPA DP
Mesto:
ŠID
Adresa:
ul.BRANKA ERIĆA 5
Poštans ki broj:
22 240
Telefon:
022/710-800,712-630
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ZORAN
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
LIQUI MOLY
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Svilajnac
Poštans ki broj:
35 210
035/312-193
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
prodaja@liquimoly.co.rs, Aleksandar
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LIST
Mesto:
KRUŠEVAC
Adresa:
V.KORČAGINA 41/8
Poštans ki broj:
37000
Telefon:
037/449-616
Mobilni:
064/1868266
Telefax:
Kontak t:
STANIĆ N.037/319-53
Tekući računi:
PIB:
100475831
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LIST -ŠPED
Mesto:
POŽEGA
Adresa:
Želenička bb.
Poštans ki broj:
31 210
Telefon:
031/812-463
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104004775
Matični broj:
Registarski broj:
647
Šifra delatnosti:
21250
Adresar
Naziv:
LITNOS GVOŽĐAR DOO
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
ul:ŽELEZNIČKA br.56
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/25-476;412-385
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ljubiša Aleksić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LITOPAPIR
Mesto:
Čačak
Adresa:
Hajduk Veljkova br.52
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032/227-587
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Rajk o, SokovićLjubo, Goran Peruničić
Tekući računi:
155-1178-65
PIB:
Matični broj:
7167369
Registarski broj: 03407167369
Šifra delatnosti:
Naziv:
LITOSTROJ ( pumpe )
Mesto:
Ljubljana
Adresa:
Ul. Litostrojsk a br. 40
Poštans ki broj:
1001
Telefon:
00 386 1 5824 100
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Neža Kastelic, nezk a.kastelic@litostroj-ei.si.
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
LIV MONT
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Sarajevo
Poštans ki broj:
99 387 33 666 503
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Amra
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
648
Šifra delatnosti:
21210
Adresar
Naziv:
LIV TRADE
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
011/182 230
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jože
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LIVNICA
Mesto:
ĆU P R IJ A
Adresa:
Kosančićeva br.92
Poštans ki broj:
35 230
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LIVNICA
Mesto:
ČOKA
Adresa:
ul:Potiska br.7
Poštans ki broj:
23 320
Telefon:
0230 71 042
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
BRANISLAV BANDIĆ
063/85-52-840
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LIVNICA "KIKINDA" AD
Mesto:
Kikinda
Adresa:
Miloševački put br. 34
Poštans ki broj:
23 300
Telefon:
0230/422-860, lok. 2256 šef nabavke Dragomir Vujanović, lok . 2257 prodaja Marija Varga
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Marija Varga, Isakov Živojin prodaja, Bane Popov, prodaja Branimir Prokajac
Tekući računi:
310-501-68
PIB:
100509188
Matični broj:
08053910
Registarski broj:
649
Šifra delatnosti:
27510
Adresar
Naziv:
LIVNICA-poslovnica Kikinde
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Sečanj
Poštans ki broj:
023 841-022, 841-034
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ljubica
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LJILJOMIL
Mesto:
Pančevo
Adresa:
Ul. Ž ark a Zrenjanina br.86
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/47-971; 347-971
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g.Grba
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LJUBEX INTERNATIONAL d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Čede Mijatovića br.3
Poštans ki broj:
11 120
Telefon:
011/308-51-11
Mobilni:
063/243-261 Milan J ovanović, 063/243-380 Joca, 065/243 26 10 Milan
Telefax:
Kontak t:
Milan Jovanović, Nataša, kancelarija : Vardarska br.18 , Južni Bulevar
Tekući računi:
ljubex.bg@sezampro.rs, m.jovanovic@ljubex.c om
PIB:
100028142
Naziv:
Matični broj:
7537255
Registarski broj: 2207537255
LJUBIŠA MIODRAGOVIĆ
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Prijepolje
Poštans ki broj:
31 300
033/781-330 prodaja, 033/781-614
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Veličković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
650
Šifra delatnosti:
51 700
Adresar
Naziv:
LMD
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
M.SOKOLOVIĆA BR.4
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011*/406-249
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
DRAGI
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LOGOKUT
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Ul:Janka Veselinović br.30
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
305-105, 350-684 Zoran Ignjatović
Mobilni:
064/334-00-80 Goran, Raća Nikolić
Telefax:
Kontak t:
Raća Nikolić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LOLA FLUIDOMATIK
Mesto:
Zemun
Adresa:
Tošin bunar br. 41
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/2616-455, 011 / 26 19 - 744 / prodaja
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Paja Vlahović, Zoran Gošić , Slavica / prodaja
Tekući računi:
160-170852-68
PIB:
100010853
Matični broj:
17138065
Registarski broj: 6006096655
Šifra delatnosti:
Naziv:
LOLA KORPORACIJA - LOLA FMO
Mesto:
Železnik
Adresa:
ul:JUGOSLOVENSKA br.2
Poštans ki broj:
11 250
Telefon:
011/571-391
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milivoje Jaćović
Tekući računi:
fin.571-421Bogičević
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
651
Šifra delatnosti:
033300
Adresar
Naziv:
LOLA SARLAH
Mesto:
PIROT
Adresa:
Kralja Petra I bb
Poštans ki broj:
18 300
Telefon:
010/332-360
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Pešić Petar,Panić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LOMAX COMPANY DOO
Mesto:
Subotica
Adresa:
ul.Maksima Gorkog br.20
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024 / 551-300, 024 / 671 -000
Mobilni:
065 9 777 040 Helena, 065 9 777 004 Dejan Lovrić-regionalni menadžer
Telefax:
Kontak t:
helena.milinkovic@lomax-company.com
Tekući računi:
PIB:
100958855
Matični broj:
08716358
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LONG HEMIK DOO
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
STRUGARSKA 11
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 / 35 - 48 - 617
Mobilni:
063 / 87 - 17 - 863
51 700
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101031764
Matični broj:
6711421
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LOREN d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Makenzijeva bb
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/35-65-534 Krle, 011/30-56-238, 011/24-59-591, 011/34-45-793
Mobilni:
063/11-88-207 Krsmanović Zoran-Krle,prodaja
070250
Telefax:
Kontak t:
magacin : Luke Vojvodića 4I , Rakovica, Krsmanović Zoran-Krle,prodaja, Željko Stjepanović , MSDS
Tekući računi:
PIB:
100297401
Matični broj:
067624433
Registarski broj:
652
Šifra delatnosti:
52480
Adresar
Naziv:
LORENAPROM
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
Vojvode Stepe br.43
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
884-202
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LORENČIĆ
Mesto:
Zemun
Adresa:
Servantesova bb
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011 / 2107 839
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
LOZNICA ELEKTRO
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Loznica
Poštans ki broj:
871-834, 871-837
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jeftić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LTC
Mesto:
LAZAREVAC
Adresa:
Branislava Marković a br.9
Poštans ki broj:
14 220
Telefon:
011/812-05-13
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Lomić Mileta
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
653
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
LUK-PLUS 5 S.Z.R.
Mesto:
Loznica
Adresa:
ul.Drinska br.125
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
871 071, 871 072
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Uzelac,Crnomarković Predrag - prodaja, Direk tor - Đurić Dragutin, Dank a Krstić, Mladen Perić, luk @verat.net
Tekući računi:
PIB:
106665689
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
LUKA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
BAR
Poštans ki broj:
085/312-234
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
DRAGAN MILATOVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LUKA LEGET
Mesto:
S.Mitrovica
Adresa:
Jarački put br. 10
Poštans ki broj:
22 000
Telefon:
022 213 046, 022 221 977, 022 224 637 direk tan
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Marko Simić, nabavka
Tekući računi:
PIB:
100791711
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LUKA export-import
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Milana Belovukovića 27
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
31-333
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
OLIVERA BOŠKOVIĆ
Tekući računi:
43600-601-5-5834
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
654
Šifra delatnosti:
28750
Adresar
Naziv:
LUKI
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Pećinci
Poštans ki broj:
331 336 prodavnica, 022 / 86 600 VP, 022 / 211 061 prodavnic a
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ivana komercijala
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
LUKIJA-Partizan
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/72-98-015
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
LUKIĆ RADOVAN
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
ŠABAC
Poštans ki broj:
15 000
na poslu 321-212;321-900 zvati
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
KUĆI 333-087
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LUKOM
Mesto:
Šabac
Adresa:
Janka Veselinovića br.78
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
345 107, 375 078 prodaja, 379-935 stovarište
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
160-91930-57
100090035
Matični broj:
07717512
Registarski broj:
655
Šifra delatnosti:
26610
Adresar
Naziv:
LUMA D.O.O
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Vidik ovački venac 69/10,s prat 2
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/233-15-28
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ljilja Marević
Tekući računi:
PIB:
104068878
Matični broj:
20080167
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LUMEN
Mesto:
Šabac
Adresa:
Ul.Masarikova br.105
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
303-520
Mobilni:
063/81-14-079
51190
Telefax:
Kontak t:
Slobodan Todorović
Tekući računi:
PIB:
102097021
Matični broj:
54816219
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LUNA doo
Mesto:
Požarevac
Adresa:
ul. Ljubljanska bb
Poštans ki broj:
12000
Telefon:
012/220-363
52450
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
103288293
Matični broj:
17547879
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LURAN S.R.Vuk otic Bozidar
Mesto:
SOPOT
Adresa:
Vojvode Bojovica 12
Poštans ki broj:
11450
Telefon:
011/28-34-409
Mobilni:
063/83-61-291
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100191063
Matični broj:
Registarski broj:
656
Šifra delatnosti:
18220
Adresar
Naziv:
LUSSO doo
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Omladinskih Brigada 90b
Poštans ki broj:
11070
Telefon:
011/225-87-82
Mobilni:
060/8877510 Nena Pajović
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LUTICO
Mesto:
UŽICE
Adresa:
Ul. Ratarska br.103
Poštans ki broj:
31 000
Telefon:
031/523-277
Mobilni:
063 613 127
Telefax:
Kontak t:
ŽELJKO
Tekući računi:
225-613-65
PIB:
100599520
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LUXOL
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
Pančevačka br.72
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023 522 310 c entrala
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
LUČA PROMET
Mesto:
Beograd
Adresa:
Mis Irbijeva br.54
Poštans ki broj:
11 050
Telefon:
011/28-30-369
Mobilni:
064/122-66-76
Telefax:
Kontak t:
Marko Marković, lucapromet@yahoo.com, magacin: Viline vode bb (prekoputa Europetrol pumpe)
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
657
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Laguma
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Novi Sad
Poštans ki broj:
21 000
021/444-111
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Lantzis-Mark ović doo
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Temerinsk a br. 76,poš.fah 79
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021/6553-283
Mobilni:
063 541 804 Zoran
Telefax:
Kontak t:
Zoran Skorupan
Tekući računi:
PIB:
105093954
Matični broj:
20308281
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Lex&Allo co.doo
Mesto:
Beograd
Adresa:
Jug Bogdanova 16
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/263-14-21
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100352342
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Liv-Min Min holding
Mesto:
NI Š
Adresa:
ul:12.februar br.82
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/580-650;580-743-Srba Petro, 018/580-658 Zoran Svetozarević
Mobilni:
064/408-46-72 Zoran
Telefax:
Kontak t:
Zoran Svetozarević;Bogdanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
658
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
Livnica AD
Mesto:
LESKOVAC
Adresa:
ul.Sime Pogačarevića 5
Poštans ki broj:
16 000
Telefon:
016/244-035 Ćirić, 016/251-025
Mobilni:
064/868-12-88 Ćirić
Telefax:
Kontak t:
Ćira
Tekući računi:
160-8407-75,
PIB:
101911120
Matični broj:
07641354
Registarski broj:
Naziv:
Livnica Kikinda automobilska industrija d.o.o.
Mesto:
Adresa:
Miloševački put br.34
Poštans ki broj:
Telefon:
0230/422-860 centrala lok.2422, 0230/434-187 sek retarica
Mobilni:
063/10126-93 Molanko Vujičić
Šifra delatnosti:
27510
Kikinda
Telefax:
Kontak t:
Milanko Vujičić vođa PRT
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Livnica u stečaju
Mesto:
Subotica
Adresa:
Majšanski put 22
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024/555-721;551-802;
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milojević Milan600-050, Jadrank a Radulović 600-053
Tekući računi:
355-1064569-49 Vojvođanska,
PIB:
103542538
Matični broj:
08008841
Registarski broj: 8240002918
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET
Mesto:
Valjevo
Adresa:
ul:Popars ki put br.27
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014/220-712
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Branko Vučinić 063/405-564
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
659
Šifra delatnosti:
27540
Adresar
Naziv:
M ELECTRONIK
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Sinđelićeva br. 15
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
340-100
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Lolić Milosav
Tekući računi:
063/214-082
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
M IR Č E T I Ć D RA GO L J U B
Mesto:
Majur
Adresa:
Tabanovačka 83
Poštans ki broj:
15353
Telefon:
377-141
Mobilni:
063/83 87 429, 063/103 18 07
Telefax:
Kontak t:
lk. 257783 SUP Šabac
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
M IR Č E T I Ć ZO R I CA
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
M a r i nk o v i ć Zo r i c a
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul: Alekse Šantića br.48
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
329 - 107
Mobilni:
063/270-626, 063/119-44-85 poslovni
Telefax:
Kontak t:
lk.268675
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
660
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
M ar j an ovi ć Si l v ana
Mesto:
Šabac
Adresa:
Jovana Cvijića 13/35
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
310-503
Mobilni:
062/ 160 79 52, 063/11-83-368 poslovni
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
M i A DOO Loznica
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
ul:Goce Delč eva br.20
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Momčilović Miladin
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
M i G elektronik
Mesto:
NIŠ
Adresa:
ul:Jovana Ristića 7
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/520-455
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
M-14
Mesto:
SUBOTICA
Adresa:
VLADIMIRA GORTANA 4
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024/67-11-00
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
MILAN
Tekući računi:
PIB:
101806040
Matični broj:
Registarski broj:
661
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
M-COMMERCE
Mesto:
Beograd
Adresa:
Karađorđeva br. 48
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
M-COMPANY
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Ugljevik
Poštans ki broj:
Telefon:
00 387 55 771 001 kuća, 00 387 55 772 191 prodavnica
Mobilni:
00 387 65 405-088 Đok o Simić
Telefax:
Kontak t:
Đoko Simić, Boja Simić-žena
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
M-GERIT
Mesto:
Čačak
Adresa:
ul.Nemanjina br.62/2
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032/371-971
Mobilni:
064/210-11-09
Telefax:
Kontak t:
Goran Mandić, robu smo fak turisali na "RWS PRODUCTION" Čačak, ul. Balkanska 33 , Čač ak
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
M-ING
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Žike Popović br. 38
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
354-505, 342-508
Mobilni:
064/1213922
Telefax:
Kontak t:
MILAN RUVIDIĆ
Tekući računi:
PIB:
101828054
Matični broj:
53940641
Registarski broj:
662
Šifra delatnosti:
45330
Adresar
Naziv:
M-PLAST
Mesto:
Šabac
Adresa:
Janka Veselinović bb.
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
360-290 Aleksandra, 345-596-prodaja, 347-182
Mobilni:
063/333-093 Peđa, 063/1092-169 Aleksandra
Telefax:
Kontak t:
Rade Petrović, Zoran-veleprodaja, Aleksandra Jeremić, Peđa, sekretarica Sanja, Kuzmanović Sanja-komercija
Tekući računi:
PIB:
100110828
Matični broj:
17032216
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
M-PROINTEX ( ADP d.o.o. )
Mesto:
Mladenovac
Adresa:
Kralja Petra I br.334L
Poštans ki broj:
11 400
Telefon:
011 82 30 450 nabavka, 011 82 32 299 prodaja, 011 82 30 968 centrala, 011 82 33 968 direktor, 011/71-52-92
Mobilni:
063/10-59-473 Igor Grbic-manager, 062/80-20-530 Ivan Kulundžić-direktor
Telefax:
Kontak t:
Igor, prodaja geoteksila
Tekući računi:
PIB:
105116413
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
M.A.S.S. ALATI
Mesto:
Mirijevo, Beograd
Adresa:
Matice Srpske 57b
Poštans ki broj:
11 160
Telefon:
011/304 89 12
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
mass@massalati.rs, office@bitogroup.rs, Vitomir
Tekući računi:
PIB:
100249684
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
M.B. PRESTING
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Antifa
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/311-9181, 011/301-8244, 011/212-0747
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
663
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
M.B.R. d.o.o.
Mesto:
Vlaško Polje bb
Adresa:
Mladenovac
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 82 31 075, 011 82 01 555, 011 82 01 440
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milan Ignjatović - direk tor
Tekući računi:
PIB:
101281447
Matični broj:
17250086
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
M.H.P.SEAL ENGINEERING
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Bulevar Despota Stefana 204 H
Poštans ki broj:
11 060
Telefon:
011/208-39-40, 011/208-39-41, 011/20-89-297 Milos Bogdanović, 00389 2 3217073 IGOR Makedonija, 011/20
Mobilni:
063/467-024 Bojana, 063/467-012 GORAN MILIĆ, 00 389 70 34 69 09 Igor Žak ov direktor, 063/467-168 Igor, 0
Telefax:
Kontak t:
Bojana Jovanović - prodaja ARC, Petrović Aleksandra, info.rs@mhp-se.com, j.bilak @mhp-se.com
Tekući računi:
205-52493-40
PIB:
102848354
Matični broj:
17482769
Registarski broj: 0150000017482769 Šifra delatnosti:
Naziv:
M.M. VERIGA D.O.O.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Vodovodska br.59
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2512-323, 011/2514-231
Mobilni:
063/279-540 Mića, 063/8075-390 Milan, 063/1840-059 Željko
51700
Telefax:
Kontak t:
Mića Đurić , Milan, magacin Barajevo,Svetosavsk a 378I, magacin- Šilja i Željko, Borko-Smederevo
Tekući računi:
345-732-31, mmveriga@beotel.rs
PIB:
101020573
Matični broj:
17059378
Registarski broj: 01117059378
Šifra delatnosti:
Naziv:
M.S.& SOHN METALLBAU
Mesto:
PRNJAVOR
Adresa:
KNEZA MILOŠA br.3
Poštans ki broj:
15 306
Telefon:
282-303
51430
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104645541
Matični broj:
20205555
Registarski broj:
664
Šifra delatnosti:
34200
Adresar
Naziv:
M.T.P. d.o.o.
Mesto:
Sremska Mitrovica
Adresa:
Železničk a br.46
Poštans ki broj:
22 000
Telefon:
022/628-173
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ljiljana Tufega
Tekući računi:
160-10111-07 delta
PIB:
100798852
Matični broj:
08315671
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
51540
Naziv:
M.T.R.Z .
Mesto:
Tivat
Adresa:
služba nabave
Poštans ki broj:
85 320
Telefon:
082/674-594 ili lok. (684) Ljerk a, 082/671-962 Brinić, 082/671-055 centrala, 082/671-205 Marko Sijerković, 082
Mobilni:
069/048-288 Radović
Telefax:
Kontak t:
Radović lok. 452; kući 088/335-377
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
M.U.N.I.C.H
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Nemačka
Poštans ki broj:
9949 711 136880
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Biljana
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MAB-EXPORT
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
NOVA GORICA
Poštans ki broj:
Telefon:
9938 65 300-27-02, 9938 65 300-27-04
Mobilni:
99386 31 688-020 Bojan Sivec
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
665
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MABO D.O.O.
Mesto:
Leskovac
Adresa:
Vlajkova br. 41
Poštans ki broj:
16 000
Telefon:
016/216-151
Mobilni:
064/13-90-992
Telefax:
Kontak t:
Dušan Popović
Tekući računi:
PIB:
103120361
Matični broj:
17527193
Registarski broj: 58117527193
Šifra delatnosti:
Naziv:
MACOM
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Filipa Višnjića 5
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/422-691
24660
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Siniša Kopanja
Tekući računi:
PIB:
100238436
Naziv:
Matični broj:
08621713
Registarski broj: 22308621713
MACORAK
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Starčevo
Poštans ki broj:
Telefon:
013/632-894
Mobilni:
061/248-33-61
Telefax:
Kontak t:
Ljubomir Kolarski
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MACVANSKI UPRAVNI OKRUG
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
GOSPODAR JEVREMOVA 6/3
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
351-016
Mobilni:
064/8166-378 Dragan Đurić
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
666
Šifra delatnosti:
60250
Adresar
Naziv:
MADAL BAL
Mesto:
Adresa:
PAP PALA 17/A
Poštans ki broj:
Telefon:
024/622-133, 024/622-134
Mobilni:
064/169-26-01, 063/634-074
SUBOTICA
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
103716924
Matični broj:
20005530
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MADONA-parfimerija
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul:Karađorđeva
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
343-540;343-329
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAESTRA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
ul:Karađorđeva 33/3
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
332-235
Mobilni:
064/15-36-763
Telefax:
Kontak t:
Nenad Vujičić
Tekući računi:
PIB:
103918192
Matični broj:
56863460
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAGACIN
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
ul:Savska bb.magacin 801
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
322-457 ili 061/439-535
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
341-797 Saša Novaković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
667
Šifra delatnosti:
72500
Adresar
Naziv:
MAGAL S.Z.T.R Bogdan Vujović
Mesto:
RAŠKA
Adresa:
VLASOVO
Poštans ki broj:
36 350
Telefon:
063/732-241
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101610001
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAGAZIN
Mesto:
Valjevo
Adresa:
ul:Radnička 67
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mile
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAGI - ELEKTRONIK
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Jevrejska br. 26
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/28-656, 622-643
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jošanov Toma firma se zove
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAGINUS D.O.O.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Kneza Višeslava 3
Poštans ki broj:
11030
Telefon:
011 / 354 11 22
Mobilni:
063 / 613 569 Dejan Stanković
Telefax:
Kontak t:
Dejan Stanković , maginus@eunet.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
668
Šifra delatnosti:
27530
Adresar
Naziv:
MAGNOHROM
Mesto:
Kraljevo
Adresa:
Ul. Dositejeva bb
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
036 / 382 637 prodaja, lok . 933 Ljiljana Savić, 036/22-677 gen.dir., 036/24-461
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ljiljana Savić, prodaja - Vučković Lazar
Tekući računi:
PIB:
103486504
Matični broj:
17581821
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAGNOHROM-SPECIJALNI PROGRAM
Mesto:
Kraljevo
Adresa:
ul:Beogradska bb.
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
331-322 centrala, 036 23 559
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-đa Vesna Stojković; Mira lok.258, 248
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
fax.23-559
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAGNOHROM-ŠPED
Mesto:
KRALJEVO
Adresa:
IBARSKA MAGISTRALA bb.
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
036/392-221
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101071532
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAGNOINTEL
Mesto:
Kraljevo
Adresa:
Vojvode Putnika br. 45
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
669
Šifra delatnosti:
74140
Adresar
Naziv:
MAGNOINVEST
Mesto:
KRALJEVO
Adresa:
Dositejeva bb.
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAGNOTRON
Mesto:
SUBO TICA
Adresa:
MOŠE PIJADE BR.74
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024/546-067
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ela Ivakić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAGNUM doo
Mesto:
Valjevo
Adresa:
Popo Luk ina br.61
Poštans ki broj:
14000
Telefon:
014/220-211, 014/220-027
Mobilni:
063/267-014 Žik a
Telefax:
Kontak t:
Žika
Tekući računi:
PIB:
101491751
Naziv:
Matični broj:
7573626
Registarski broj:
MAGOR
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
99385 49 373 174
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vikica, Darko
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
670
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
MAGREM d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Gandijeva 117A
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/61-61-980, 011/61-69-183, 011/62-87-406, 011/61-51-500, 011/61-52-500, 011/62-87-407
Mobilni:
062/38 40 41 Zoran
Telefax:
Kontak t:
Zoran Bajić - prodaja, magacin : Zarije Vujoševića 8, 11 070 Beograd, zoran@magrem.rs
Tekući računi:
265-6100310000030-82
PIB:
100289696
Matični broj:
17131524
Registarski broj: 02017131524
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAJ+ doo
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Dr Agos tina Neta 74
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/217-55-35
Mobilni:
063/20-48-48 Milan Jeftović
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAJEVICA HP
Mesto:
BAČKA PALANKA
Adresa:
Severni salaš bb
Poštans ki broj:
21 400
Telefon:
021/6043-015;
751-388 Jović, lok.343-kućiš ta
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAJO D.O.O.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Petefijeva br. 41
Poštans ki broj:
11030
Telefon:
011 / 250 63 49 Milorad Bursać
Mobilni:
063 / 446 041 Milorad Bursać
Telefax:
Kontak t:
info@majo.rs, SULZ ER PUMPE
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
671
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
MAK TRADE
Adresa:
Telefon:
Mesto:
RESNIK
Poštans ki broj:
11 231
011/804-00-44, 011/804-50-81
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ivan prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAKITRANS doo
Mesto:
Futog
Adresa:
Železničk a bb
Poštans ki broj:
21410
Telefon:
021 896 396, 021 891 888
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
205 - 143756 - 82
Matični broj:
Registarski broj:
MAKPERT OL
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
SKOPLJE
Poštans ki broj:
9938991/146-162
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
VANČO KUZMANOV;TRPKOV;
Tekući računi:
146-331 špedicija
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MAKPETROL
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
011/301-69-04 Miloš Jak obović
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
672
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MAKROHEM
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul.Gandijeva br.123/23
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/152-081
Mobilni:
063/213 521 Nenad
Telefax:
Kontak t:
Staniša Petrović
Tekući računi:
355-1033585-75
PIB:
100392751
Matični broj:
07898126
Registarski broj: 01307898126
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAKROM
Mesto:
Šabac
Adresa:
Proslopska bb.
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
370 207 stan, 352 704 kancelarija
Mobilni:
063 340 960
51550
Telefax:
Kontak t:
Kosta Rafailović
Tekući računi:
PIB:
100110182
Matični broj:
07639007
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAKROM plus
Mesto:
Šabac
Adresa:
Ul.Mačvansk a 82
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344 451
Mobilni:
063 286 401 Novak
Telefax:
Kontak t:
Savić, Novak Marković
Tekući računi:
160-11638-82 Delta banka
PIB:
100113328
Matični broj:
17026836
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAKSEAL
Mesto:
GROSUPLJE
Adresa:
Pod jelšami 14
Poštans ki broj:
1 290
Telefon:
003861 62-00-801
Mobilni:
00386 30 346-076 Drago Godnjavec, 00386 41 686-546 Likar Božidar
Telefax:
Kontak t:
Likar Božidar, Godnjavec
Tekući računi:
info@makseal.si, drago.godnjavec@dimer.si
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
673
Šifra delatnosti:
70250
Adresar
Naziv:
MAKSIMIL D.O. O.
Mesto:
Sremska Mitrovica
Adresa:
Stefana Lastavice br.7
Poštans ki broj:
22 000
Telefon:
022/625-462
Mobilni:
063/567-371
Telefax:
Kontak t:
Maks ić, Milan Mak sić - sin
Tekući računi:
PIB:
103226418
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
MALA MORAVICA ARILJE
Mesto:
Adresa:
Cerova bb.
Poštans ki broj:
Telefon:
031/892-095
Mobilni:
063/681-747
Šifra delatnosti:
CEROVA-ARILJE
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
MALI PIJAC
Adresa:
Telefon:
349-981 Prote Smiljanića
Mobilni:
062/432-377 Koste Abraševića, 063/8484610 Kamičak
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAM-JOVANOVIĆ doo
Mesto:
POŽAREVAC
Adresa:
Zelengorska br3
Poštans ki broj:
12 000
Telefon:
012/225-576
Mobilni:
063/239-647
Telefax:
Kontak t:
Momir Jovanović
Tekući računi:
PIB:
101972467
Matični broj:
06060897
Registarski broj:
674
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
MANASTIR Sv.Apostola Tome "TOMIC"
Mesto:
SELO VOJSKA
Adresa:
n/r Igumanija Tekla
Poštans ki broj:
35 208
Telefon:
035/28-28-38
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MANEX DOO
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Ljubice Ravasi br.1
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/65-00-259, 021 / 63 222 30 Aca
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Cu žice
Tekući računi:
PIB:
103219982
Matični broj:
08805911
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MANOJLOVIĆ
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Bulevar Zorana Đinđića br. 60
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/311 54 74
51700
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100392583
Naziv:
Matični broj:
06183484
Registarski broj:
MANSPROM
Adresa:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
063/206-661
Telefax:
Kontak t:
Mijo
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
675
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
MANY AGROVET DOO
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ruzveltova br. 45
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3292-215, 011/3292-157, 011/3290-820, 011/3290-476 magacin
Mobilni:
063/447-516 Verica, 063/447-526 Veljko
Telefax:
Kontak t:
Verica, Dragica, Veljko, magacin SEVERNI BULEVAR 5V / magacin Papirus,kod Bogoslovije,omladinski stadio
Tekući računi:
280-1200310000268-10,
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MARBO - Restoran CAR
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Cerska bb
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
339-245, 348-487 kuća
Mobilni:
063/284-519 Zoran, 065/348-4877 Slađa
Telefax:
Kontak t:
Stojanka - knjigovodstvo
Tekući računi:
43600-601-6-29252
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAREX
Mesto:
Šabac
Adresa:
Obilazni put bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
353-962
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MARKANT
Mesto:
Valjevo
Adresa:
Vladik e Nikolaja 241
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014/237-079, 014/220-099
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Sofija Dragojlović
Tekući računi:
PIB:
100068065
Matični broj:
07698836
Registarski broj: 10707698836
676
Šifra delatnosti:
28740
Adresar
Naziv:
MARKET JOT
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
MASARIKOVA 65
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
350-271, 348-832
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MARKET-IMPEX
Mesto:
Beograd
Adresa:
Bulevar Lenjina 6/XIII
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/629-568;
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nenad Grujičić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MARKET-IMPEX
Mesto:
BOR
Adresa:
Cara Lazara 12
Poštans ki broj:
19 210
Telefon:
030/31-361;32-150
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nenad Gujičić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
MARKETING
Mesto:
Adresa:
Žikice J.Španca br.55
Poštans ki broj:
Šifra delatnosti:
LESKOVAC
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
677
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MARKING
Mesto:
Pančevo
Adresa:
ul. Spoljnostarčevač ka br.67
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
Mobilni:
064/615-70-60
Telefax:
Kontak t:
TIGAR GUME
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MARKING doo
Mesto:
Užice
Adresa:
ul.Nemanjina br.81
Poštans ki broj:
31 000
Telefon:
031/512-173,521-477, 031/570-001 direktor, 031/571-283 prodaja Nada Vidojević
Mobilni:
063/626-476 Sloba, 064/610-18-28 Nada
Telefax:
Kontak t:
Slobodan Marković, direktor, poslovni centar Bela Zemlja, na putu Užice - Zlatibor / 8 km od Užica
Tekući računi:
155-7237-27,
PIB:
100598818
Matični broj:
6372651
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MARKMIL-M
Mesto:
Niš
Adresa:
Majora Gavrilovića br. 9
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/571-633
Mobilni:
063/840-84-55 Marko, 063/695-301
Telefax:
Kontak t:
Marko Cenić, offic e@markmil.com
Tekući računi:
PIB:
106910079
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MARKO OROZ
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
ŠVAJCARSKA
Poštans ki broj:
99 4141 710 50 80
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
678
Šifra delatnosti:
24130
Adresar
Naziv:
MARKO d.o.o.
Mesto:
Šabac
Adresa:
Janka Veselinovića 100
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
23-823;344-996
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
marko đurić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MARKOP DOO
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
HAJDUK VELJKOVA 8/II
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2643-841, 011/26-85-382
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102088456
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MARMETAL
Mesto:
Užice - Bela Zemlja
Adresa:
Naselje Popova voda bb
Poštans ki broj:
31 000
Telefon:
031 / 571 725
Mobilni:
064/122-02-85
Telefax:
Kontak t:
Nikola Marković
Tekući računi:
PIB:
102469223
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MARPLET
Mesto:
Beograd
Adresa:
Borska 9b
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/351-10-98
Mobilni:
064/30-81-504 LJ UBIŠA
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
679
Šifra delatnosti:
51420
Adresar
Naziv:
MARRISS-SM doo
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Alekse Šantića br. 24
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021 / 466 617
Mobilni:
064/150-12-84
Telefax:
Kontak t:
Branko Trklja
Tekući računi:
PIB:
105685566
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MARTIN SAR
Mesto:
Loznica
Adresa:
Republike Srpske bb
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
871-584
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Martinović Miroslav
Tekući računi:
PIB:
102274872
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MARUNEX COMPANY
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Drenovačka 2/45,sprat 11
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
011/770566
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vladimir Bućan
Tekući računi:
PIB:
103785623
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAS-PROMET doo
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Kiš Ernea br.29/G
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/63-98-608
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Svetko Vranjković
Tekući računi:
PIB:
101648537
Matični broj:
Registarski broj:
680
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MASMAGNUS
Mesto:
NOVI BEOGRAD
Adresa:
Džona Kenedija 32
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/26-93-694 Vujić Dragan
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101669918
Matični broj:
17202928
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MASTER FRIGO d.o.o.
Mesto:
Beograd, Borča
Adresa:
Vojislava Ivetića bb
Poštans ki broj:
11 211
Telefon:
011/332-51-59, 011/332-23-70 prodaja, 011/332-50-98 prodaja
51550
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Marijana Purić
Tekući računi:
PIB:
100247523
Naziv:
Matični broj:
06285783
Registarski broj: 01106285783
MASTER TECHNICS
Adresa:
Šifra delatnosti:
Mesto:
RATINA
Poštans ki broj:
36 212
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAT
Mesto:
Šabac
Adresa:
Ul. JEVREMOVA bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
375-494;prod.u Glavnoj 346-094
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Kulezić;Damnjanović-063/222816
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
681
Šifra delatnosti:
29230
Adresar
Naziv:
MAT AN D.O.O
Mesto:
DIVLJAKA
Adresa:
Stupčevići bb
Poštans ki broj:
31 236
Telefon:
031/890-018, 031/899-018
Mobilni:
060/0899 018 Zoran, 064/2371-876
Telefax:
Kontak t:
Matović
Tekući računi:
PIB:
101959404
Matični broj:
06568513
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAT HOS
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul.Crnogorska 5/7
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/622-881
28730
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jasna 063/312-210
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAT ICA (rukavice,HTZ)
Mesto:
Beograd-Kumodraž
Adresa:
Zemljoradnička 9
Poštans ki broj:
11221
Telefon:
011/30-77-520, 011/31-666-52
Mobilni:
063/65-55-45
Telefax:
Kontak t:
Bilja , Bane, vekeprodajni magacin : Zagorska bb,11 080 Zemun
Tekući računi:
PIB:
101741315
Naziv:
Matični broj:
74998993
Registarski broj:
MAT RA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
344-129
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
682
Šifra delatnosti:
18210
Adresar
Naziv:
MAT ROZ
Mesto:
Sremska Mitrovica
Adresa:
Jarački put bb.
Poštans ki broj:
22 000
Telefon:
022/641-111; 641-266, 022/641-788 Novak,Gečić,Zvonko, 022/225-847 Đorđe Grujić, 022/641-671 Rosa, lok.
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mićić Vukosava kom.dir., Dane Milković, Irina - nabavk a, Lazić, Đorđe Grijuć
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MAX-SOJENEX
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
011/347-1269
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
MIRKO MAKSIMOVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MAXI DISKONT
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
341-787
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
MAXI TUNING
Mesto:
Adresa:
Kralja Vladisava 6
Poštans ki broj:
Telefon:
304-404
Šifra delatnosti:
Šabac
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ugradnaj park ing senzora
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
683
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MAXIMA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Lučani
Poštans ki broj:
032/820-030, 032/817-029
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Marija
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAXPOD DOO
Mesto:
ZEMUN
Adresa:
MARKA NIKOLICA 9
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAYTECH d.o.o.
Mesto:
Sremčica-Beograd
Adresa:
Gnjionsk a br. 28
Poštans ki broj:
11 253
Telefon:
011/25 27 010, 011/25 27 020
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nenad Lisinac
Tekući računi:
PIB:
101017082
Matični broj:
06323545
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAČKATICA
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
predstavništvo
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/625-940, 011/636-954;625-940
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ROĐA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
684
Šifra delatnosti:
29230
Adresar
Naziv:
MAČKATICA PP
Mesto:
SURDULICA
Adresa:
ul. Belo Polje bb.
Poštans ki broj:
17 530
Telefon:
017/815-201; 815-104;814-202 lok.224, 017/814-201 Ratko-prodaja
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Tasić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
MAČVA EXPRES
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
334 - 729, 336 519 Jasna
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jasna, EUROTRANS 556-385
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAČVA PROMET TP AD
Mesto:
Šabac
Adresa:
Vojvode Putnika br. 67
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344 634, 344 635, 344 636, 277-696 stovarište
Mobilni:
063/238-979 Vlado Ivanović
Telefax:
Kontak t:
Vlado Ivanović
Tekući računi:
PIB:
100084073
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAČVANSKA SREDNJA ŠKOLA
Mesto:
Bogatić
Adresa:
Janka Veselinovića br. 1
Poštans ki broj:
15350
Telefon:
Mobilni:
064 281 40 84 Mile Urošević
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101438821
Matični broj:
Registarski broj:
685
Šifra delatnosti:
52460
Adresar
Naziv:
MAŠIN-ELEKTRO D.O.O.
Mesto:
Šabac
Adresa:
Suvobors ka bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
390-988, 390-860
Mobilni:
063/252-645 Slobodan Pavlović , 063/252-788 Dejan Matić, 063/252-548 Milan Mihajlović
Telefax:
Kontak t:
Slobodan Pavlović, Božana, Dejan Matić, Milan, Goran
Tekući računi:
160-5584-08, mas inelek tro@gromnet.net
PIB:
100125774
Matični broj:
6250653
Registarski broj: 09906250653
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAŠIN-ELEKTRO-PROMET
Mesto:
Bijeljina
Adresa:
ul.1.MAJA br.1
Poštans ki broj:
76 300
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MAŠINAC DB
Adresa:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Čačak
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032/373-860 proizovdnja, 032/373-330 , -830 kancelarija
Mobilni:
063/642-391 Dragana
Telefax:
Kontak t:
Dragan Bajić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAŠINBRAVARSKA RADNJ A
Mesto:
Valjevo
Adresa:
ul:Aleksa Dundić bb.
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Kovačević Stanislav
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
686
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
MAŠINOEXPORT
Mesto:
MLADENOVAC
Adresa:
ul:Bože Damnjanović br.84
Poštans ki broj:
11 400
Telefon:
011/822 30 09
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Iskić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAŠINOPROJEKT
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
DOBRINJSKA 8A
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/36-35-728, 011/36-35-700
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ČUKOVIĆ ZORAN
Tekući računi:
n.jovovic@masinoprojekt.co.yu
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAŠINOTEHNIK
Mesto:
Trstenik
Adresa:
Braće Krsmanović a 9/14
Poštans ki broj:
37 240
Telefon:
037/712-658
Mobilni:
063/84 67 734
Telefax:
Kontak t:
Žika Kačarević
Tekući računi:
PIB:
106634598
Matični broj:
61245588
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAŠINOŠPED
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Savski trg br.2
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3616-882
Mobilni:
063/245-714
Telefax:
Kontak t:
Mirjana Todorović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
687
Šifra delatnosti:
3312
Adresar
Naziv:
MAŠINSKI CNTAR TANKOSIĆ
Mesto:
ČAČAK
Adresa:
Bulevar Oslobođenja br.23
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MAŠINSKI FAKULTET
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
27.MART A br.80 SOBA 113
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
PROF.DR.TOMISLAV DRAGOVIĆ, profesor Aleksandar Petrović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MB Biševac
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul:Jovana Cvijić a br.5
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MB COMMERCE
Mesto:
Obrenovac
Adresa:
Ul.Vojvode Putnika br.10
Poštans ki broj:
11 500
Telefon:
011/87 20 323, 011/87 23 291
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-din Brank o
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
688
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MB FRIGO
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Zemun
Poštans ki broj:
11 080
011/3774-962
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Slobodan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MB INTER TRADE
Mesto:
Zemun
Adresa:
Tvornička 9
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MB PIVARA
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul.Temerinski put 50
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021/4888-106 prodaja, 021/4888-134 prijavnica, 021/4888-105 nabavka, 021/4888-106 nabavka market, 021/4
Mobilni:
063/525-168 Jankov - ne radi više, 063/574-507 rezervac ije doček, 060 82 11 538 Veša, 060 82 11 531 Novak
Telefax:
Kontak t:
Dragan Jankov, Veselin Kovačević - Veša - mašinski, Novak - Energetika
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MB PIVARA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Kula
Poštans ki broj:
025/752-223, 025/752-231, 025/752-230
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
689
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MB PRESTING doo
Mesto:
NOVI BEOGRAD
Adresa:
Antifašističke borbe 19 - lok .64
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/301-82-44, 011/311-91-81
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100424498
Matični broj:
17401181
Registarski broj: 1317401181
Šifra delatnosti:
Naziv:
MB PRIVREDNO KREDITNA BANKA
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:LOLE RIBARA br.42-44
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
340-911
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
NENAD UROŠEVAC
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MB RABIK DOO
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
BLEDSKA 3
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2407-719
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100023970
Matični broj:
06002587
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MB UNION BANAKA akcionarsko društvo
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
M. BOGIĆEVIĆA BR.7
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/235 15 19
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ANICA VECKOV,MILAN ALEKSIĆ,PANTELIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
690
Šifra delatnosti:
29 230
Adresar
Naziv:
MBI SYSTEM
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Kumodraška br.164
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/39-741-34, 011/2317-388-k uća
Mobilni:
064/045 11 13 Zorica, 064/65 83 207 Zorica
Telefax:
Kontak t:
Zorica Janković
Tekući računi:
310-203305-40
PIB:
106522677
Naziv:
Matični broj:
20622288
Registarski broj:
MBS PLASTIC
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Novi Sad
Poštans ki broj:
21 000
36633
021 / 547 771
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragana
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MBS SPEKTRUM
Mesto:
SREMSKA MITROVICA
Adresa:
PALANKA 81
Poštans ki broj:
22 000
Telefon:
022/214-653
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Maks ić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MBS TEHNO
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Bulevar Despota Stefana 21
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3229-219, 011/3347-461, 011/3227-274
Mobilni:
063/651-474 Saša vozač
Telefax:
Kontak t:
Tatjana Radenković, preko puta picerije Orla, prodaja@mbstehno.co.rs
Tekući računi:
PIB:
101512261
Matični broj:
Registarski broj:
691
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MC "PARK"
Mesto:
Šabac
Adresa:
Knez Mihailova 25
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
301-310, 301-311
Mobilni:
063/77-68-665 Slavica P.
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MC LABOR doo
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Omladinskih Brigada 26/2
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011 21 31 960
Mobilni:
063/215-872 Dušan
Telefax:
Kontak t:
Mina Mitrović Cerović, Marko Racković, Dušan Barović
Tekući računi:
PIB:
104119050
Matični broj:
20084375
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MD COMPANY
Mesto:
Bogatić
Adresa:
Narodnog fronta br.96
Poštans ki broj:
15 350
Telefon:
425-566
ACA
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Josipović Predrag 063/802 93 90
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MD GRADNJA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
NIŠ
Poštans ki broj:
18 000
018/428-84-94
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
692
Šifra delatnosti:
4690
Adresar
Naziv:
MD HIGIJENA
Mesto:
Adresa:
Železničk a bb
Poštans ki broj:
Telefon:
035 / 568 338
Mobilni:
062 / 268 338
Paraćin
Telefax:
Kontak t:
mdhigijena@yahoo.com, Dobrica Milošević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MD INTERNACIONAL
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Dunavsk a 86
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/329-25-23, 011/329-25-26, 011/329-02-31
Mobilni:
064/800 11 03 Jelena Loctite,Swarzkop, 064/800 11 00 Milan Blagojević, 064/800 11 10 Goran Uzelac, 064/80
Telefax:
Kontak t:
Jelena Milošević- cenovnik , fakturno, Uzelac - super vizor, jelena Krstić - cenovnici /jelenak@mdi.rs, pavlovici8
Tekući računi:
PIB:
100153163
Naziv:
Matični broj:
17175122
Registarski broj:
MD KOMERC
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
OBRE N OV AC
Poštans ki broj:
011/8723291
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Penčić Dajana
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
MD KOMERC D.O.O
Mesto:
Adresa:
Kneza Lazara 11
Poštans ki broj:
Telefon:
014/73-411
Mobilni:
064/82-483-17, 063/77-800-79
Šifra delatnosti:
Lajkovac
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
103705209
Matični broj:
20004029
Registarski broj:
693
Šifra delatnosti:
02010
Adresar
Naziv:
MD PRIME DOO
Mesto:
BOR
Adresa:
7.JULI 11A
Poštans ki broj:
19 210
Telefon:
034/331-883
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
107373074
Matični broj:
20789158
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MD s.z.m.r.
Mesto:
Petrovac na Mlavi
Adresa:
Trnovce
Poštans ki broj:
12 300
Telefon:
012/343-169
Mobilni:
063/232-758
4690
Telefax:
Kontak t:
Dragan Bogosavljević, office@md.co.rs
Tekući računi:
160-22123-55 Banca Itesa A.D. Beograd
PIB:
102231963
Naziv:
Matični broj:
50149269
Registarski broj:
MDI MILETIĆ doo
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
LIPOVICA-DESPOTOVAC
Poštans ki broj:
35 213
035/636-109
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101894014
Matični broj:
17423924
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MDM INOX S
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Vladimira Popovića 38-40
Poštans ki broj:
11070
Telefon:
011 / 715-6959
Mobilni:
069 / 793-679
51 700
Telefax:
Kontak t:
Dragan Nikolić, Boris Golubović
Tekući računi:
dragan.nikolic@mdminoxs.rs, www.mdminoxs.rs, urban.poljak@mdm.si, slobodanka.nikolic@mdminox.rs
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
694
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ME-PACK
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Slovenija
Poštans ki broj:
99 3861 528-43-11
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Andrej Mesojedec
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MEBL-TEKS
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Miloša Pocerca br. 46
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
342-423
Mobilni:
063 338 684 Boban
Telefax:
Kontak t:
Boban - gazda
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MEBLO SAN
Mesto:
Cerovac
Adresa:
Valjevski put bb
Poštans ki broj:
15 224
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MEBOŠ
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
B.ŠAMAC
Poštans ki broj:
054/611-443
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
MIŠA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
695
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MEDACOM
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Niš
Poštans ki broj:
18 000
018/200-252, 018/200-253
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
MEDI LABOR
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Novi Sad
Poštans ki broj:
021/6331-902
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MEDIA
Mesto:
Zemun
Adresa:
ul. Kej oslobođenja br.29
Poštans ki broj:
11080
Telefon:
011/2614-729, 011/2693-659 magac in
Mobilni:
064/2787 574 Aca vozač, 064/1177 141 Dejan vozač
Telefax:
Kontak t:
Igor;Dijana, firma prekoputa restorana Venecija (zgrada), magacin Nova Pazova
Tekući računi:
170-11002-85, 345-59-13
PIB:
100011493
Matični broj:
06288685
Registarski broj: 02106288685
Šifra delatnosti:
Naziv:
MEDIA MOBIL
Mesto:
Beograd
Adresa:
TC Milenium lokal 23
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/26-22-828
Mobilni:
065/66-11-336
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
145-7041-95
103731869
Matični broj:
Registarski broj:
696
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
MEDIA SANA-TELE SHOP
Mesto:
Adresa:
Telefon:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
011/32-93-258
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MEDICA PROJ EKT
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:Mihaila Pupina 10Z NPG
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/31-03-01
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MEDICINSKA ŠKOLA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
ŠABAC
Poštans ki broj:
15 000
342-175
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Branka(knjigovodstvo)
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MEDICOM d.o.o.
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Pocerska br.3
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
302-600, 311-003, 311-004, 311-005, 311-155
Mobilni:
066 / 331 462 Dragan Jovanić, 063 / 437 273 Dejan Rakić
Telefax:
Kontak t:
Filipović Predrag, Bojana, Jasmina,Ž ana Milinković - prodaja, magac in lekova - Kamičak bivši Bambi, NEBOJŠ
Tekući računi:
346-000 Božanić, office@medicom.rs, dragan.jovanic@medic om.rs, uspomene@open.telekom.rs
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
697
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MEDIFARM-PLAST
Mesto:
PANČEVO
Adresa:
ŽARKA ZRENJ ANINA 86
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013 300 450 k uća, 013 301 845, 013 372 955
Mobilni:
063 225 388 Miodrag
Telefax:
Kontak t:
G-din Grba
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MEDIKAL
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:TOŠE JOVANOVIĆ BR.22
Poštans ki broj:
11 030
Telefon:
011/35-45-434;572-542
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MEDING
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
FRUŠKOGORSKA 14
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/458-265 , 021/450-484
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
info@meding.rs, Saša Žižić direktor
Tekući računi:
PIB:
100277640
Naziv:
Matični broj:
08735280
Registarski broj:
MEDISANA TRADE
Adresa:
Telefon:
011 32 93 258 Nada, 011 218 55 94
Mobilni:
063 466 172 Zlatko
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
Telefax:
Kontak t:
Zlatko - prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
698
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
MEDITEC
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Niš
Poštans ki broj:
18 000
018/8211 338, 018/8211 339
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MEDITEKS
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Stepanovićevo
Poštans ki broj:
21 212
021 / 468 978
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MEDITERAN 92 n/r G-din Surudžić
Mesto:
GUČA
Adresa:
Ul. Bate Jankovića br.48
Poštans ki broj:
32 230
Telefon:
032/854-814;
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
SurudžiĆ;
Tekući računi:
Tanask a Raića br.1
PIB:
Ljiljana Brocić 855-200
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MEDIVAK
Mesto:
Domžale, R.Slovenija
Adresa:
Solska ulica 21
Poštans ki broj:
1230
Telefon:
00 386 1 56 39 150
Mobilni:
00 386 41 615 455 Branko Arsenijević, 064 64 22 577 Branko - Srbija
Telefax:
Kontak t:
Branko Arsenijević, brank oa@medivak.si
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
699
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MEDOPRODUKT
Mesto:
TOVANKUT
Adresa:
Tavankut bb.
Poštans ki broj:
24 214
Telefon:
024/767-122
Mobilni:
063/109-22-84 Rodić Dušan
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100838451
Naziv:
Matični broj:
8236593
Registarski broj:
MEGA (elektrode Jesenic e)
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
15330
011/311 06 48, 011/311 06 49
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MEGA METAL SZR
Mesto:
Šabac
Adresa:
Vojvode Putnika br. 3
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
369-650, 369-651
Mobilni:
063/256-694
Telefax:
Kontak t:
Savo Milovanović, megametalsabac@yahoo.com
Tekući računi:
PIB:
101897422
Matični broj:
55152233
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MEGA MLADOST
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Laze Lazarevića br.5
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
25-996 26-450
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milutinović Željko, Zoran
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
700
Šifra delatnosti:
28520
Adresar
Naziv:
MEGA PAPIRUS
Mesto:
Adresa:
Stepojevac,Lazarevac
Poštans ki broj:
Telefon:
011/81-42-211
Mobilni:
062/480-972 Vlada
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MEGA PLAST MPT
Mesto:
Sremski Karlovci
Adresa:
Metropolita Stanimirovuca 152
Poštans ki broj:
21 205
Telefon:
021/883-369
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MEGA POD
Mesto:
Beograd
Adresa:
Paštrovićeva br. 1
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 / 357 33 93, 011 / 355 35 43
Mobilni:
064 / 82 92 304
Telefax:
Kontak t:
Željko Ljujić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MEGA TRONIC-TRADE
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul:Vojvode Mišića br.24
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
701
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MEGA-MENT
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
ul.Otona Župančića br.11
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/2603-559 kancelarija, 011/844-17-18 proizvodnja, 011/244-2570
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
proizvodnja-ul. Baštovanska br.175,Surčin, Željk o
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MEGA-PROMET
Mesto:
SMEDEREVO
Adresa:
Kovinski put bb.
Poštans ki broj:
11 300
Telefon:
026/651-427
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100969904
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MEGALPROMET doo
Mesto:
Kraljevo
Adresa:
ul:Kolubarska 27
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
036/311-304
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Duško
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MEGATREND
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
346-908 Sneža
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
702
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MEGOTEX-TMP
Mesto:
Inđija
Adresa:
ul.Laze Kostića br.29
Poštans ki broj:
22 320
Telefon:
022/555-928
Mobilni:
063/520-854, 063/581-587, 063/526-065 Miloš
Telefax:
Kontak t:
Peđa, Mića
Tekući računi:
PIB:
100526861
Matični broj:
08634351
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MEGRA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Jovana Popovića 23
Poštans ki broj:
11 010
Telefon:
011/246-37-05, 011/397-05-09, 011/39-82-649
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100124484
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MEHANIKA DOO
Mesto:
ZVORNIK - R.Srpska,BIH
Adresa:
Karakaj bb
Poštans ki broj:
75 400
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MEHANIKA INŽENJERING
Mesto:
ALEKSINAC
Adresa:
naselje Aleksinač ki Rudnik 895
Poštans ki broj:
18 220
Telefon:
018/882-455 Zoran, 018/800-492 komercija, 018/882-463
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Magdalena Miletić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
703
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MEHANIZACIJA NIKŠIĆ
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Nikšić
Poštans ki broj:
083 212 052
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Saša Mirković, nabavka
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MEKOMPENZACIJE doo
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Terazije 27/IV
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/32-38-991
Mobilni:
064/64-69-674 Ivana
Telefax:
Kontak t:
www.mekompenzacije.com
Tekući računi:
PIB:
101527923
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MELAMIN DRD
Mesto:
Šabac
Adresa:
Šestog puka bb.
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
7345 172 - Tanja, 7355 607 - prodaja
Mobilni:
063 349 181
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MEMBRANA
Mesto:
Beograd,Čukarička padina
Adresa:
Stevana Đurđevića-Trošarinca br.3/5
Poštans ki broj:
11 030
Telefon:
011/3549-595
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zorica Ignjatović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
704
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MENJAČNICA LAKI
Mesto:
Adresa:
Šabac
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/81-00-381 Lazija
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MEPOL AD
Mesto:
VRBAS
Adresa:
Sivč Jovgena bb.
Poštans ki broj:
21 460
Telefon:
021/791-400
Mobilni:
062/427-031 Peđa Vukotić, 060/7333-603 Goran šef proizvodnje
Telefax:
Kontak t:
bozidar.perovic@mepol.rs
Tekući računi:
PIB:
100636133
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MERCEDES BENZ
Adresa:
Telefon:
333 540
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
Miško Baroš
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-din Zoran
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MERIDIAN COMMUNICAT IONS DOO
Mesto:
Beograd
Adresa:
Vasina 15/6,sprat IV
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2620-374
Mobilni:
063/305-820 Valjević
Telefax:
Kontak t:
Boban, Ilija Valjević
Tekući računi:
PIB:
103907633
Matični broj:
Registarski broj:
705
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MERIMA-HENCEL
Mesto:
Adresa:
Telefon:
KRUŠEVAC
Poštans ki broj:
037/26-968
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MERIS doo
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Narodnih heroja 42/II
Poštans ki broj:
11070
Telefon:
011 / 314 88 00
Mobilni:
063 / 861 33 23 Nikola Brajović
Telefax:
Kontak t:
Ivana Marković, merisbg@eunet.rs, Nikola Brajović, nikola.brajovic@meris.rs
Tekući računi:
PIB:
100280316
Matični broj:
07897391
Registarski broj: 0207897391
Naziv:
MERKANTILE
Mesto:
Adresa:
Svačićev trg 6
Poštans ki broj:
Telefon:
99 387 1 489-7-115
Šifra delatnosti:
Zagreb
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Gordana, Ivana
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MERKATOR
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
011/311-0479
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dražen Coko 064/818-2007
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
706
Šifra delatnosti:
33300
Adresar
Naziv:
MERKATOR TC
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Novi Beograd
Poštans ki broj:
011/311-89-29
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MERKUR
Mesto:
INĐIJA
Adresa:
ul:Jovana Popovića br.18
Poštans ki broj:
22 320
Telefon:
022/51-237
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mihić Jadranko
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MERKUR IMPEX
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul. Vuka Karadžića br. 5
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/4721-216, 021/6615-170, 021/527-732
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nikolovski Dark o komercijalista
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MERKUR INTERNATIONAL
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Partizanske Avojacije br.4
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/222 8 905
Mobilni:
Goran Vuković
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102773147
Matični broj:
Registarski broj:
707
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MERLIN CENTAR doo
Mesto:
Voždovac-Beograd
Adresa:
Tabanovacka br.5
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/39-79-914, 011/39-79-921
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104829751
Matični broj:
20243490
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MERMOLUX D.O.O.
Mesto:
Leskovac-Bratmilovce
Adresa:
Tome Kostića 109
Poštans ki broj:
16 000
Telefon:
016/29 44 75, 016/29 58 16, 011/31 75 892
Mobilni:
063/403 121
51 550
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100541081
Matični broj:
07948034
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MERNI SISTEMI FEKETE
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
GAGARINOVA 14 23/IV
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021/614-314
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vladimir Radin
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MERNOKOR
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Zemun
Poštans ki broj:
011/316-04-50
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
708
Šifra delatnosti:
2751
Adresar
Naziv:
MERSTEEL d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Partizanske Avijacije br.4
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/222-89-57, 011/222-89-04, 011/222-89-03, 011/222-89-74 Nenad Ok anović
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nenad Ok anović, Srđan Vasić
Tekući računi:
PIB:
105592141
Naziv:
Matični broj:
20411660
Registarski broj:
MESNA KANCELARIJA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
TABANOVIĆ
Poštans ki broj:
15 211
294-278
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Gajić Nada-utorak;četvrtak,petak
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
MESNA ZAJEDNICA PRHOVO
Mesto:
Adresa:
Sremska 61
Poštans ki broj:
Telefon:
022 / 82 060
Šifra delatnosti:
PRHOVO-PEĆINCI
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milovanović
Tekući računi:
PIB:
101426158
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MESSER TEHNOGAS AD
Mesto:
Beograd
Adresa:
Banjički put br. 62 RAKOVICA
Poštans ki broj:
11 090
Telefon:
011/35-37-267, 011/35-37-268, 011/35-37-200, 011/35-37-260 Boban, 011/35-37-271 Mija, 011/35-37-274 k om
Mobilni:
063 327 133 D.Marković, 063 268 948 Boban, 065 35 37 260, 065 35 37 345 Zoran Ilić, 063 306 658 Dušan Ba
Telefax:
Kontak t:
Miloradović, Dejan Marković, Boban Radović, Mija Petrović, Batalo Dušan šef prodaje, Goranska br.12 Smede
Tekući računi:
170-150-49
PIB:
100002942
Matični broj:
07011458
Registarski broj: 163700
709
Šifra delatnosti:
24110
Adresar
Naziv:
MESSER Tehnogas AD
Mesto:
Smederevo
Adresa:
pf. 16
Poštans ki broj:
11 300
Telefon:
026/225-366
Mobilni:
065 / 35 37 345 Zoran
Telefax:
Kontak t:
ZORAN ILIĆ, adresa za isporuk u :, Distibutivni centar Smederevo, Goransk a 12, Smederevo
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET A PLAST SZR
Mesto:
Banatsk o selo Novo
Adresa:
Ul. Narodne revolucije 60A
Poštans ki broj:
26 314
Telefon:
013/616 192, 013/616 707
Mobilni:
063/80-90-138 Goran
Telefax:
Kontak t:
Goran, Milan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
MET ABOND
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Lučani
Poštans ki broj:
032 / 818 414, 032 / 817 399
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ljilja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET ACON
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ostružnic a Savska 2A
Poštans ki broj:
11 251
Telefon:
011/8071-212, 011/8070-867
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vuk Stašević, vukstasevic@metacon.rs
Tekući računi:
PIB:
102734886
Matični broj:
Registarski broj:
710
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MET AL AD
Mesto:
APATIN
Adresa:
PRIGREVAČKA 72
Poštans ki broj:
25260
Telefon:
025/773-544
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
M.Mihić, J.Šarac
Tekući računi:
PIB:
100962909
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET AL AD
Mesto:
Banja Luka
Adresa:
Pilans ka bb
Poštans ki broj:
78 000
Telefon:
99 387 51 314 164
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mira Lolić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
1041991
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET AL COMMERCE
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul.Njegoševa br.38a,sprat 3
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/28 360 29, 011/28 361 49, 011/214 22 45
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Katarina
Tekući računi:
PIB:
100153309
Matični broj:
07468741
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET AL DESIGN
Mesto:
Niš
Adresa:
ul. Šumatovačka br. 8
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018 / 247 249
Mobilni:
064 / 369 31 78, 064 / 285 30 31
Telefax:
Kontak t:
Draško Tomić
Tekući računi:
PIB:
04912925
Matični broj:
60610487
Registarski broj:
711
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
MET AL F ENIX
Mesto:
MLADENOVAC
Adresa:
ul:Proleterskih brigada 12
Poštans ki broj:
11 400
Telefon:
011/8220202
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vukosavljević Nebojša
Tekući računi:
011/8223386
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MET AL F LEKS KOMERC doo
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011 36 72 337
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Nikolić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET AL LUKS
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
MIŠARSKA 29
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
335 151
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Andrija
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MET AL M.P.R.
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Brzan
Poštans ki broj:
034 / 861 334
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
712
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MET AL SERVIS
Mesto:
KRAGUJEVAC
Adresa:
ul:J N A br.70
Poštans ki broj:
34 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET AL SERVIS SMEDEREVO
Mesto:
SMEDEREVO
Adresa:
KRALJA MILUTINA 11
Poštans ki broj:
11 300
Telefon:
026/222-766, 026/224-831
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
DOBRICA, JOCA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
MET AL SISTEMI d.o.o.
Adresa:
Telefon:
034/617-03-70
Mobilni:
064/644-28-47 Radovan Zečević
Šifra delatnosti:
Mesto:
Kragujevac
Poštans ki broj:
34 000
Telefax:
Kontak t:
Radovan Zečević
Tekući računi:
PIB:
101508823
Matični broj:
1738758
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET AL SZR
Mesto:
Sremski Karlovci
Adresa:
ul:Karlovački đaka 96
Poštans ki broj:
21 205
Telefon:
021/883-667
Mobilni:
063 532 267, 063 520 512 Staniša
2562
Telefax:
Kontak t:
Staniša Gajić, Vladislava za ponude, Vladimir Gajić
Tekući računi:
PIB:
101422958
Matični broj:
54885008
Registarski broj: 25054885008
713
Šifra delatnosti:
028520
Adresar
Naziv:
MET AL T EHNIKA
Mesto:
S.Mitrovica
Adresa:
Ilariona Ruvarca BB
Poštans ki broj:
22000
Telefon:
022 / 215-0156, 022 / 215-0155
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miroslav Milošević, Goran Ivić
Tekući računi:
205-81128-77 Komercijalna banka
PIB:
100517112
Matični broj:
08732094
Registarski broj: 18495/2005
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET AL T IM
Mesto:
MLADENOVAC
Adresa:
NIKOLE PASIĆA 196
Poštans ki broj:
11 400
Telefon:
011/82-38-685
Mobilni:
063/388-176, 063/388-172 Bojan
28740
Telefax:
Kontak t:
Maks imovic Nenad-odgovorno lice
Tekući računi:
PIB:
101477649
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET AL T RADE
Mesto:
Šabac
Adresa:
Ul. Poljoprivredna br.2
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
345 559, 344 743, 344 742
Mobilni:
064/163 64 04 Perišić
Telefax:
Kontak t:
Vasić, Perišić Dragoslav - elektrode ELVACO i PIVA
Tekući računi:
PIB:
100112536
Matični broj:
7252552
Registarski broj: 6198083115
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET AL Z TR
Mesto:
KRALJEVO
Adresa:
IBARSKA 17/5
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
036/323-559
28110
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
52086248
Registarski broj:
714
Šifra delatnosti:
51540
Adresar
Naziv:
MET AL-CENTAR d.o.o.
Mesto:
Vojka
Adresa:
Cara Dušana bb
Poštans ki broj:
22313
Telefon:
022/301-614, 022/301-019
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
lok. 2 - Dragan Minović - obojeni metali, lok. 3 - Inox cev, lok. 1 - Lečić - prodaja crnih metala, lok. 7 - fax, lecic
Tekući računi:
340-27915-90
PIB:
100485136
Matični broj:
08749124
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET AL-CENTAR d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Glasinačka br. 8/3
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2889-063, 011/344-8440, 011/344-8446
Mobilni:
062/311-561
28120
Telefax:
Kontak t:
Aleksandar Henc
Tekući računi:
henc@metal-centar.rs, pumpe@metal-centar.rs
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET AL-EXPORT
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Antifašističke borbe br. 10/29
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
352 013, 011/311 89 12, 011/311 00 72, 011/375 64 77 Zemun polje, 011/375 68 30 Milica
Mobilni:
064 133 55 07 Svetlana, 062 815 95 93 Nenad, 063 700 93 86 Milica, 064 365 43 60 Moma, 063 823 28 22 Mil
Telefax:
Kontak t:
G-đa Svetlana, magacin Ul.Kurirska 19, Zemun polje 11 080 (posle pruge 50m sa leve strane), magacin radi d
Tekući računi:
355-1001210-06
PIB:
100206148
Matični broj:
7798890
Registarski broj: 01507798890
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET AL-EXPORT
Mesto:
Šabac
Adresa:
Ul.Miloša Obilića 25
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
352-013, 311-886
Mobilni:
064/133-55-07
Telefax:
Kontak t:
Svetlana, svetlanafilipo@gmail.com, zeljko.metalexport@gmail.com
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
715
Šifra delatnosti:
070223
Adresar
Naziv:
MET AL-FLEX
Mesto:
Nova Pazova
Adresa:
Industrijsk a zona bb
Poštans ki broj:
22 330
Telefon:
022/323-006, 022/323-155, 022/323-286, 022 323 348 prodavnic a
Mobilni:
064 / 86 59 701 Daliborka
Telefax:
Kontak t:
Daliborka Cogoljević, daliborka.cogoljevic@metal-flex.com, office@metal-flex.com
Tekući računi:
metalflex@sezampro.rs
PIB:
101243272
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET AL-HEMIKO doo
Mesto:
Šabac
Adresa:
Trg Šabačkih žrtava 7/4
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344-098, 380-402 Vlada stovarište, 344-104
Mobilni:
063/250-562 Jakovljević, 063/214-608 Vlada Manjenčić, 063/10-75-012 Mija
Telefax:
Kontak t:
Jakovljević, Vlada Manjenčić, Sneža
Tekući računi:
PIB:
101895791
Matični broj:
17344790
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET AL-KOMERC d.o.o.
Mesto:
Užice
Adresa:
ul. Nikole Tesle br. 89
Poštans ki broj:
31 000
Telefon:
031/516-599, 031/516-679
51520
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mira
Tekući računi:
PIB:
101505454
Naziv:
Matični broj:
17103601
Registarski broj:
MET AL-PLAST
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Požega
Poštans ki broj:
Telefon:
031/714-323
Mobilni:
064/285-98-85
Telefax:
Kontak t:
metalplast@hotmail.com
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
716
Šifra delatnosti:
28620
Adresar
Naziv:
MET AL-PLAST MC
Mesto:
Šid
Adresa:
ul. Vladimira Nazora bb
Poštans ki broj:
22 240
Telefon:
022/715-280
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
10547262
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET AL-PROMET
Mesto:
Sremski Karlovci
Adresa:
ul:Preradovićeva 15
Poštans ki broj:
21 205
Telefon:
021/883-667-Staniša Gajić, 021/881-090 Agrotehna, 021/882-019
Mobilni:
063/520-512
Telefax:
Kontak t:
Vladimir Gajić
Tekući računi:
PIB:
101422652
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MET AL-STEEL
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
011/2183-931
Mobilni:
063/347-257
Telefax:
Kontak t:
Dejan Krstov
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MET ALAC
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
ŠABAC
Poštans ki broj:
349-782
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
717
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MET ALAC
/ n/r g-din Tomić
Mesto:
Adresa:
Gornji Milanovac
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET ALAC SZR
Mesto:
ČAČAK
Adresa:
ul:Sarajevska br.10
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032/25-976
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET ALAC TRADE
Mesto:
Gornji Milanovac
Adresa:
ul. Ljubička br. 1
Poštans ki broj:
32 300
Telefon:
032 / 717 431, 032 / 717 430
Mobilni:
064/841 62 53 Slobodan Vidojević-vozač
Telefax:
Kontak t:
Jasna Jovičić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET ALCOOP PRODUCT d.o.o.
Mesto:
LIPOVICA-BARAJEVO
Adresa:
Prvomajska 2a
Poštans ki broj:
11 460
Telefon:
011/7875-005, 011/7875-006, 011/7875-008
Mobilni:
063/34-25-25
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101030165
Matični broj:
07733607
Registarski broj:
718
Šifra delatnosti:
2562
Adresar
Naziv:
MET ALEKONOMIK doo
Mesto:
VALJEVO
Adresa:
PRESERNOVA br.73
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014/249-478
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
andrija.ister@gmail.com
Tekući računi:
PIB:
104917786
Naziv:
Matični broj:
20269774
Registarski broj:
MET ALELEKTRO D.O.O.
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
28750
Niš
Poštans ki broj:
Telefon:
018/595-385
Mobilni:
063/427-407
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET ALELEKTRO-GT
Mesto:
Mali Zvornik
Adresa:
ul:Vuka Karadžića bb.
Poštans ki broj:
15 318
Telefon:
470-307, 470-484
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tadić Goran
Tekući računi:
PIB:
101363317
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET ALENERGOMONTAŽA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Bulevar revolucije 292
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/ 2711-215
Mobilni:
063/354-253 Zoran, 064/110 79 11 Boris
Telefax:
Kontak t:
Zoran, Boris Filković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
719
Šifra delatnosti:
63400
Adresar
Naziv:
MET ALHEMIK doo
Mesto:
BOR
Adresa:
Nade Dimić bb.pos.fah 77
Poštans ki broj:
19 210
Telefon:
030/432-168, 030/441-925, 030/444-925
Mobilni:
063/837 99 89 Goca, 060/432 16 80 Goca
Telefax:
Kontak t:
direktor Gordana Petrović
Tekući računi:
PIB:
100569515
Matični broj:
17038052
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET ALIJ A
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul.Sentadrandrejs ki put 165
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/641-01-10
031622
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
u Agrovojvodini
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET ALIK CO
Mesto:
Š a b a c
Adresa:
Vojvode Mišić br. 1 / 15
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
320 061
Mobilni:
063 265 349
Telefax:
Kontak t:
Berić
Tekući računi:
PIB:
101896972
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET ALIK DOO
Mesto:
VRČIN
Adresa:
AVALSKA 102
Poštans ki broj:
11 224
Telefon:
011/80-54-289, 011/3418-479
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ILIC RADE
Tekući računi:
PIB:
101183508
Matični broj:
7459548
Registarski broj:
720
Šifra delatnosti:
28400
Adresar
Naziv:
MET ALIK SPTKR
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Vera Blagojević br.53
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344-498 ŠA, 448-247 Glušci
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-đa Brank a
Tekući računi:
220-3603-50
PIB:
101443593
Naziv:
Matični broj:
55656681
Registarski broj: 0240811978772038 Šifra delatnosti:
MET ALIK-A
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Inđija
Poštans ki broj:
22 320
022/551-790, 022/551-573
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET ALIMPEX
Mesto:
Kraljevo
Adresa:
ul. Hajduk Veljkova br.2
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
036 331 493
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Gordana Medić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MET ALING
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Smederevo
Poštans ki broj:
26 000
026/228-815
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
goran.marjanov@metalingdoo.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
721
Šifra delatnosti:
24660
Adresar
Naziv:
MET ALING PLUS
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
PIRANDELOVA 16
Poštans ki broj:
11050
Telefon:
011/304-67-81, 011/347-23-98
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
MET ALINVEST
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
SMEDEREVO
Poštans ki broj:
026/228-807;228-318
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET ALKA
Mesto:
BOR
Adresa:
Penzionerska br. 3
Poštans ki broj:
19 210
Telefon:
030/444-077 Saša
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Pera Živk ović
Tekući računi:
PIB:
100567804
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET ALKA KOMERC
Mesto:
NIŠ
Adresa:
ul:Pobeda 2
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/521-707;24-560
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
722
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MET ALNA - SRM
Mesto:
Maribor
Adresa:
Jaskova 18 p.p.870
Poštans ki broj:
2000
Telefon:
99 386 2 461-39-38, 99 386 2 461-18-87, 99 386 2 461-24-90
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jože Ploj
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
MET ALNO AD
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
ZVORNIK
Poštans ki broj:
056/210-759,210-449
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
SLAVKO SANDIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET ALNO doo
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Miše Dimitrijević a 54
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/467-481
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Petrović Dragica
Tekući računi:
PIB:
102488943
Matični broj:
08775141
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET ALOHEM
Mesto:
Temerin
Adresa:
Zmaj Jovina 47/1
Poštans ki broj:
21 235
Telefon:
021/851-400
Mobilni:
063/534-750
Telefax:
Kontak t:
Stanić Dušan, office@metalohem.com
Tekući računi:
PIB:
101875329
Matični broj:
08632928
Registarski broj: 2308632928
723
Šifra delatnosti:
11419
Adresar
Naziv:
MET ALOINEX
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Internac ionalnih brigada 48
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/458-384
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Stanojevski Milutin
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET ALOKOMERC
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
NJEGOŠEVA 38A
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MET ALOPLASTIKA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
ČAJETINA
Poštans ki broj:
31 310
031/831-161, 031/831-136
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Šišović Milutin, Marjan
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MET ALOPLASTIKA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Kruševac
Poštans ki broj:
37 000
037/422-589
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nikolić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
724
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MET ALOPROM
Mesto:
VALJEVO
Adresa:
Hajduk Veljkova 49
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014/292-085, 014/292-086
Mobilni:
064/866-43-31
Telefax:
Kontak t:
Rajevac Aleksandar
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET ALORAD
Mesto:
VALJEVO
Adresa:
Majora Ilića 22
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014/290-337, 014/290-336
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
TOMIĆ
Tekući računi:
PIB:
100070583
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET ALORPOMET-M
Mesto:
Nova Pazova
Adresa:
Omladinska br.10
Poštans ki broj:
22 230
Telefon:
022/329-965
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET ALOTEHNA d.d.
Mesto:
Tuzla
Adresa:
Ul.Husinskih rudara br. 138
Poštans ki broj:
75 000
Telefon:
99 387 35 300 426, 99 387 35 300 400, 99 387 35 300 445 transport, 99 387 35 300 408 Babajić
Mobilni:
99 387 061 283 609 Adnan
Telefax:
Kontak t:
Babajić Ismet, Miralen - transport
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
725
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MET ALOTERM
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
ul:Skadarska 4
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/69-889
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
MET ALPROM DOO
Mesto:
Adresa:
Gročanska br. 35
Poštans ki broj:
Telefon:
011 32 85 741, 011 26 21 319
Šifra delatnosti:
Beograd
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
magacini : Dobričina 59, Dunavska 27, Jelena
Tekući računi:
225 - 19306 - 52
PIB:
100293248
Matični broj:
6193587
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET ALPROMET
Mesto:
KRALJEVO
Adresa:
Kolubarska 27
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
036/342-655
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Duško
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET ALPROMET
Mesto:
Velika Plana
Adresa:
Vojvode Mišića br.314
Poštans ki broj:
11 320
Telefon:
026/521-311*, 521-411
Mobilni:
064/130-26-30 Subotić, 064/166-46-86 Živojinović
Telefax:
Kontak t:
Dragoslav Živojinović, Subotić, Miloš
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
726
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MET ALSERVIS INGRA
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
KARADJORDJEVA 65
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 /631 - 869, 011 328 13 45 centrala
Mobilni:
064 83 19 042 Radiša
Telefax:
Kontak t:
Milivojević, Radiša sa alata, paste,
Tekući računi:
PIB:
100002102
Matični broj:
7032854
Registarski broj: 01607032854
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET ALSERVIS-MIRAŽ
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.VII srpske brigade I deo 9
Poštans ki broj:
11 060
Telefon:
011/2769-910
Mobilni:
063/236-369 Lj.Š.
070223
Telefax:
Kontak t:
Ljilja Šećerović, Ljilja Joksimović, magacin:Mije Kovačevića br.10 lokal 17
Tekući računi:
355-1023928-43
PIB:
100217242
Matični broj:
6173578
Registarski broj: 01506173578
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET ALTEHNIK
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:Gavrila Principa br.16
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/629-997
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Slobodan Gajić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MET ALURGIJA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Ražanj
Poštans ki broj:
037/841-576, 037/21-055 bivši OPSTANAK Šošić Zoran
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
727
Šifra delatnosti:
070250
Adresar
Naziv:
MET EOR
Mesto:
Gornji Milanovac
Adresa:
ul:Kosovska br.13
Poštans ki broj:
32 300
Telefon:
032/710-711
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g. Milosavljević Bane
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET EOR - MATICA
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Prote Mateje br.39/2
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/434-291, 454-267
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Branko Jerenić, Spomenka Škembarević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET EOR AUTODELOVI
Mesto:
Zemun,Beograd
Adresa:
Ul.Pazovački put 7a
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/316 70 51, 011/316 70 64
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miloš
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET ING
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
ul:Dr Ivana Ribara 90
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/160-898;156-319
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milorad Stančević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
728
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MET RO
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
KRUŠEDOLSKA 11
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/3777-119
Mobilni:
063/666-746
Telefax:
Kontak t:
Zlata Cvetković
Tekući računi:
285-1501000000496-08
PIB:
100161309
Matični broj:
7891440
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET RO
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Put Novosadsk og partizanskog odreda bb.
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Cash and Carry Serbia
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MET RON
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Novi Sad
Poštans ki broj:
21 000
021/506-035, 021/505-525
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MET RONIK Inženjering doo
Mesto:
Beograd, Zemun
Adresa:
Banatsk a 68
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 31 65 442, 011 31 66 134, 011 31 66 721
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Emil Križan - General electric - program
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
729
Šifra delatnosti:
51530
Adresar
Naziv:
MEZ RA doo
Mesto:
ZAGREB (HR)
Adresa:
Kraljevića 13
Poštans ki broj:
1 000
Telefon:
00 3851 2336-530, 00 3851 23-95-371, 003851 23-36-530
Mobilni:
00385 0 98 351-870 RADOVAN MEZNARIĆ
Telefax:
Kontak t:
ANA LUGONJIĆ, Radovan Meznarić-direktor
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MF SEALS
Mesto:
Leštane, Beograd
Adresa:
Kružni put br.40
Poštans ki broj:
11 309
Telefon:
011/803-52-31, 011/803-63-13, 011/803-63-14, 011/803-63-15
Mobilni:
063/246-033 Ljilja, 064/254-85-78 Branko
Telefax:
Kontak t:
Ljiljana Pojić, Vlada Zmbov, Branko Mrdaković
Tekući računi:
mfseals@eunet.rs
PIB:
100381065
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MG ELEKTRONIK
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
NIŠ
Poštans ki broj:
018/520-455
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MG Kimberly-Clark
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063 521 478
Telefax:
Kontak t:
Nikola Manić , nikola.manic@mgdoo.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
730
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MG PROMET
Mesto:
SUBOTICA
Adresa:
Ištvana Viga 2
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024/42-326, 44-006
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Gavrić Milica
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MG RIJEKA doo
Mesto:
RIJ EKA / Hrvatsk a
Adresa:
Kačjak bb
Poštans ki broj:
51000
Telefon:
00 385 51 216 - 316, 00 385 51 494 800 Saša
Mobilni:
00 385 91 257 47 51 Saša
Telefax:
Kontak t:
DAVOR HREN, Saša Šk ugor - prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MG UNIVERZAL doo
Mesto:
ZEMUN
Adresa:
Viktora Starčića 3,suteren
Poštans ki broj:
11080
Telefon:
011/37-56-277, 011/37-56-722
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milan - prodaja
Tekući računi:
mg@mguniverzal.co.rs
PIB:
100200946
Naziv:
Matični broj:
07915829
Registarski broj:
MGA MAGIKO
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
LOZNICA
Poštans ki broj:
15 300
876-465
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
GRUJIČIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
731
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
MGM
Mesto:
Adresa:
Novi Sad
Poštans ki broj:
Telefon:
021/6350-722
Mobilni:
063/587-628
Telefax:
Kontak t:
Milan Gojković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MGM INŽINJERING
Mesto:
BEOGRAD-ZEMUN
Adresa:
ul:SVETOZARA PAPIĆA 2D
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/346 70 98 Vlada, 011/346 75 50
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Đurić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MI-LINE
Mesto:
Mali Mokri Lug
Adresa:
Ul.AVRAMA PETRONIJEVIĆA 28b
Poštans ki broj:
11050
Telefon:
011/3470 435
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mikulić, Ž eljko
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MI-TEHNA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
328-627
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
732
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MI-VES Doo
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul:Šuvakovićeva br.1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
343-510
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milan Grujić 063/286-775
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIBAX COMMERCE D.O.O.
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Dr.Ivana Ribara 115a
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/3162-763
Mobilni:
064/845-12-00 Branimir Đurić
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
office@mibax.rs , 205-65742-63 Komercijalna Banka
103112407
Matični broj:
17515012
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIBEX DD NS
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
ŽELENIČKA 23
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021/874-698, 021/423-194, 021/423-123
51 550
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dejan Ilić
Tekući računi:
PIB:
100237159
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MICOM TM INTERNATIONAL D.O.O.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Bul. Vojvode Mišića br.39
Poštans ki broj:
11 00
Telefon:
011/2648-175, 011/2653-926
Mobilni:
063/245-716
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
103465565
Matični broj:
17566881
Registarski broj:
733
Šifra delatnosti:
74300
Adresar
Naziv:
MICOM TM International
Mesto:
Beograd
Adresa:
Bul.Vojvode Mišića 39a
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/26-48-175, 011/26-53-926, 011 / 36 91 251
Mobilni:
063/245-716 Darko Pavičić
Telefax:
Kontak t:
Darko Pavičić, office@micom.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MICRO MS
Mesto:
Beograd
Adresa:
Metohijska 23
Poštans ki broj:
11 050
Telefon:
011 24 06 337
Mobilni:
064 17 52 132
Telefax:
Kontak t:
Boro Kevdžija, roba ide na : ul. Metohijska br. 23, 11050 Beograd-Vrač ar
Tekući računi:
PIB:
100108853
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MICRO+POLO
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Maribor
Poštans ki broj:
99 386 2 614 33 00
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Janja Ogrizek
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MICROCER
Mesto:
Kanjiža
Adresa:
ul.Karađorđeva 37
Poštans ki broj:
24 420
Telefon:
024/875-045, 021/367-562
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100870543
Matični broj:
Registarski broj:
734
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MICROSYSTEMS
Mesto:
Beograd
Adresa:
Braće Baruh br. 8
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3283-007, 011/3283-403, 011/3392-480
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102848223
Matični broj:
17482742
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIDEKS d.o.o.
Mesto:
Majur
Adresa:
Vovode Putnik a 155
Poštans ki broj:
15 353
Telefon:
375-129, 375-130
Mobilni:
063 84 64 042 Milan
Telefax:
Kontak t:
Vera - k omerc ijala, Milan - direktor, Milan - vozač
Tekući računi:
PIB:
100088399
Matični broj:
07974612
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIDRA EKO
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul.Zvečanska br. 1
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/375-25-39, 011/375-25-32, 011/375-08-80
Mobilni:
063/269 025
25220
Telefax:
Kontak t:
Vasilije Ilić, office@midraeko.rs
Tekući računi:
PIB:
100094967
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIELMONTAŽA A.D
Mesto:
ZEMUN-BEOGRAD
Adresa:
Marije Bursać 42
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/30-76-534 Dragan Stanković
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101516248
Matični broj:
07077742
Registarski broj:
735
Šifra delatnosti:
29230
Adresar
Naziv:
MIG '92
Mesto:
RU M A
Adresa:
Industrijsk a br.35
Poštans ki broj:
22 400
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIGO
Mesto:
Vrš ac
Adresa:
Ul. Sterijino sokače bb
Poštans ki broj:
26 300
Telefon:
013/800-137
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
YU BIZNIS CENTAR ,lokal 124Z ,na spratu iznad PTT,pored je salon NINA, 011/134-686
Tekući računi:
340-2719-18
PIB:
100593662
Matični broj:
08219214
Registarski broj: 24108219214
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIGRAF D.O.O.
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Vojvode Mišića br.1/6
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
353-653
Mobilni:
064/215-50-20
Telefax:
Kontak t:
Dimitrije Ž ivković, Ceca
Tekući računi:
PIB:
104120664
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIGRO
Mesto:
Kragujevac
Adresa:
27.Marta br.19
Poštans ki broj:
34 000
Telefon:
034/330-453
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
JANJA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
736
Šifra delatnosti:
070121
Adresar
Naziv:
MIJATOV doo
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Zadruzina 17
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/6331-058, 021/63-39-915
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Đorđe Mijatov
Tekući računi:
PIB:
102109243
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIK
Mesto:
Beograd
Adresa:
Svetog Save br.43
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 / 244 99 30, 011 / 244 34 10, 011 / 2457 726, 011 / 24 57 640
Mobilni:
063 / 77 63 536 Dir. Delikladić Igor
Telefax:
Kontak t:
mikbeograd@sezampro.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIKE COMMERCE
Mesto:
BEOGRAD-BOLEČ
Adresa:
Maršala Tita 36 A
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/187-935
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Voja Novak ović
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MIKI
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
063/279-305
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mobilni telefoni
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
737
Šifra delatnosti:
4690
Adresar
Naziv:
MIKI-T URS
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šabac
Poštans ki broj:
341 875
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIKOM
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Miroslava Prodanovića br. 12
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021 641 1 522
Mobilni:
063 574 845 Davor
Telefax:
Kontak t:
DAVOR, magacin / Industrijsk a zona Sever ( kod Neoplante
Tekući računi:
345 - 7830 - 77
PIB:
101691952
Naziv:
Matični broj:
08607222
Registarski broj:
MIKOM
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Tabanović
Poštans ki broj:
Telefon:
294-194
Mobilni:
063/226-529
Telefax:
Kontak t:
Radić Milan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIKOMM
Mesto:
Banja Luka
Adresa:
Ul.Milana Radmana br.23
Poštans ki broj:
78 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Kozić Miroslav
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
738
Šifra delatnosti:
28520
Adresar
Naziv:
MIKRO PRINC d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Kralja Milutina br.31
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/36 29 000, 011/36 29 999
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Aleksandar Stojk ović
Tekući računi:
PIB:
100157974
Matični broj:
06418414
Registarski broj: 02006418414
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIKRO+POLO
Mesto:
Maribor
Adresa:
Lackova br.78
Poštans ki broj:
2 000
Telefon:
99 386 2 614 33 00
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Janja Ogrizek
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIKROKOL
Mesto:
Šabac
Adresa:
Roberta Tolingera br.108
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
390 743
Mobilni:
063/349 139
Telefax:
Kontak t:
Mića Milovanović, Zlatko - nabavka
Tekući računi:
PIB:
100086731
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIKROMETAL
Mesto:
Valjevo
Adresa:
Šavnička br.7
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014 234 425
Mobilni:
064 / 161 90 80
Telefax:
Kontak t:
Šestovic Gvozden
Tekući računi:
PIB:
100078895
Matični broj:
Registarski broj:
739
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MIKRON HIDERAQULIKA d.o.o.
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Futošk i put 105
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021 / 506 - 124
Mobilni:
060 / 644 - 5307
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
mikrondoo@yahoo.com, Zastupnik "Semperit" creva
Matični broj:
Registarski broj:
MIKRON PAPIR
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Sremska Mitrovica
Poštans ki broj:
22 000
022/221 - 182
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIKRON SZR
Mesto:
UŽICE
Adresa:
Trg Svetog Save 1
Poštans ki broj:
31 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MILAN BLAGOJEVIĆ - HEMIJA
Mesto:
Lučani
Adresa:
Radničk a bb
Poštans ki broj:
32 240
Telefon:
032/817-100 centrala, 032/818-767 Olivera Karić, 032/818-241 Mihailo Gospavić, 032/818-441 Milica Matijašev
Mobilni:
063/688-293 Radoš Blagojević
Telefax:
Kontak t:
Ivan Šibinac -prodaja plastike
Tekući računi:
205-7313-71
PIB:
Matični broj:
07327145
Registarski broj: 06007327145
740
Šifra delatnosti:
25220
Adresar
Naziv:
MILAN BLAGOJEVIĆ - KOMERC
Mesto:
Lučani
Adresa:
Radničk a bb
Poštans ki broj:
32 240
Telefon:
032/818-341
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dana Grujičić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MILAN BLAGOJEVIĆ - MINERVA
Mesto:
Lučani
Adresa:
Radničk a bb
Poštans ki broj:
32240
Telefon:
032 817 692, 032 818 767
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ivan Šibinac , Zoran Rajičić, Gordana
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MILAN BLAGOJEVIĆ - NAMENSKA
Mesto:
Lučani
Adresa:
Radničk a bb
Poštans ki broj:
32 240
Telefon:
032 / 817 713 Milovan Marić, 032 / 817 100, lok.23-69 Stanić, 032 / 818-018 Sneža, 032 / 817 937 Milk a Zlatić,
Mobilni:
063 / 10 99 899 Marić
Telefax:
Kontak t:
Milovanović Radoš, Tomić Sneža, Milka Zlatić -kući 818-681
Tekući računi:
290-1932-70
PIB:
101263524
Matični broj:
07327153
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MILAN BLAGOJEVIĆ AD
Mesto:
SMEDEREVO
Adresa:
DJURE STRUGARA 20
Poštans ki broj:
11 300
Telefon:
026/226-527, 026/633-709-Slavica tehnolog, 026/633-616-transport, 026/633-664 magacin
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100359364
Matični broj:
Registarski broj:
741
Šifra delatnosti:
24610
Adresar
Naziv:
MILAN BLAGOJEVIĆ-LUCEL
Mesto:
Lučani
Adresa:
ul.Radnička bb
Poštans ki broj:
32 240
Telefon:
032/817-497
Mobilni:
064/819-00-42 Tajsić, 064/819-00-47 Tajđović
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MILAN VIDAK
Mesto:
FUTOG
Adresa:
Železničk a br. 5
Poštans ki broj:
21 410
Telefon:
021/895-030, 021 / 896 296 prodaja Rada
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Rada prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MILAN ZEČAR
Mesto:
UROŠEVAC
Adresa:
Prvog maja br.3
Poštans ki broj:
38 230
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MILE DRAGIĆ PROIZVODNJA
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
MAKEDONSKA 11
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023 530 457, 023 534 986, 023 531 015 magacim
Mobilni:
064 812 30 42 Brane
Telefax:
Kontak t:
Brane Stajić
Tekući računi:
PIB:
100653144
Matični broj:
08669961
Registarski broj:
742
Šifra delatnosti:
25240
Adresar
Naziv:
MILE PROM
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Loznica
Poštans ki broj:
811-677
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MILENIJUM
Mesto:
Jagodina
Adresa:
Slovenski put bb
Poštans ki broj:
35 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MILENKOVIĆ MILANKA
Mesto:
OBRENOVAC
Adresa:
BRANISLAVA NUŠIĆA 24 sprat IV s stan 58
Poštans ki broj:
11 500
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MILEX D.O.O.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Vojvode Stepe br. 118
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 / 39 71 341, 011 / 39070 032
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragoslav Anđelk ović - Draško, Bojan Jovanović
Tekući računi:
PIB:
102072771
Matični broj:
07905807
Registarski broj: 02007905807
743
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
MILIĆEV d.o.o.
Mesto:
VALJEVO
Adresa:
Dušanova 19
Poštans ki broj:
14000
Telefon:
014/293-020, 014/231-820
Mobilni:
014/293-020
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
115-15418-79 A Banka
103473707
Matični broj:
17580493
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MILKOM INŽENJERING
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Narodnih heroja 31/6
Poštans ki broj:
11 070
60250
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MILLENIUM-TEAM
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
VOJVODE MIŠIĆ 4
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
369-280
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
10253520
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MILLITEST d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Svetozara Mark ovića br.7
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/323 91 93, 011/324 33 47, 011/30 48 237, 011/30 48 239
Mobilni:
063/380 247 Ivan
Telefax:
Kontak t:
Ivan Malagurski, prodaja, Danijela, Elena Terzić
Tekući računi:
PIB:
104117556
Matični broj:
20095911
Registarski broj:
744
Šifra delatnosti:
4690
Adresar
Naziv:
MILOKS
Mesto:
Adresa:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
011/516-009
Mobilni:
063/203-757
Telefax:
Kontak t:
Milivoj Djurić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MILPROM
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
385-835
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MILSA
Mesto:
Niš
Adresa:
BELOPALANAČKA prilaz br.12
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/43-125
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mirjana
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MILTEKS
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Vrbas
Poštans ki broj:
021/792-248
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Puniša
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
745
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MILTEX d.o.o.
Mesto:
Loznica
Adresa:
Grobljanska 128
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
872-373
Mobilni:
063 254 405, 062/889-38-02 Ljiljana Obradinovic
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101923733
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MILTIN
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul:Đure Đakovića br.20
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/322-84-34
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MILUŠKA-Ušno
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
Telefon:
343-232 kući
Mobilni:
064/223-00-07
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIM
Mesto:
ZE M U N
Adresa:
BEOGRADSKA BR.1
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
746
Šifra delatnosti:
1399
Adresar
Naziv:
MIMA KOMERC
Mesto:
Beograd,Zemun
Adresa:
Autoput za Novi Sad br.67
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/375-73-73, 011/375-73-47
Mobilni:
063/8555-338 Zlatan, 064/1497-123 Miloš Markanović
Telefax:
Kontak t:
Zlatan, Biljana Stanivuk, preko puta Galenik e na Novosadskom autoputu,pored Wurth-a
Tekući računi:
milan.k@mimakomerc.com
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIMAL
Mesto:
Subotica
Adresa:
ul:Samoborska 31
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024/686-111
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mirko Malešević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIMEKS
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
SKADARSKA 6
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3341-081;3223572
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
MILUTINOVIĆ
Tekući računi:
40806-601-0-78560
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIMONT GROUP
Mesto:
ZEMUN
Adresa:
Autoput Novi Sad - Beograd 61
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011 30 76 188, 011 30 76 189
Mobilni:
064/828-06-20 Krsmanović Vladimir
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
747
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MIMPLAST
Mesto:
SKOPLJE
Adresa:
MILAN MIJALKOVIĆ 23
Poštans ki broj:
91 000
Telefon:
201-901
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
MARIO ĐORĐEVSKI
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIN AD SIVI LIV
Mesto:
NIŠ
Adresa:
Ul. 12. februar br. 82
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/580-717,580-744,580-733, 018/251-896;249-576 prodaja Min-a
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Kom.dir. Ivanov 063/425-344, "Min" Jovašević Mima
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIN DIV SVRLJIG AD
Mesto:
SVRLJIG
Adresa:
Dusana Trivunca 31
Poštans ki broj:
18 360
Telefon:
018/822-071, 018/821-270
Mobilni:
063/103-6542 Jelena Živadinović
Telefax:
Kontak t:
Jelena Živadinović, jelena.zivadinovic@divgroup.eu
Tekući računi:
PIB:
101878782
Naziv:
Matični broj:
07108958
Registarski broj:
MIN PROGRES
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
ZEMUN
Poštans ki broj:
Telefon:
011/373-01-09
Mobilni:
064/393-04-00
Telefax:
Kontak t:
Krs tivoj Gajić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
748
Šifra delatnosti:
2594
Adresar
Naziv:
MINEL
Mesto:
Adresa:
ŠABAC
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
069/317-01-56 SPASKI
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MINEL
Mesto:
Beograd
Adresa:
Uralska br.3
Poštans ki broj:
11 060
Telefon:
011 278 30 20 Aleksandra, 011 278 15 17, 011 2077 003 Miodrag Govedarica nabavka
Mobilni:
065/8333 173 Miodrag
Telefax:
Kontak t:
Vučko Vuković-gener.direktor, Aleksandra Knežević
Tekući računi:
PIB:
100002135
Matični broj:
07070888
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MINEL RASTAVLJAČI
Mesto:
Novi Pazar
Adresa:
Ul.Dimitrija T ucovića bb
Poštans ki broj:
36 300
Telefon:
020/313-865
28300
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Muamer Hasanbegović
Tekući računi:
160-7246-60
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MINEL SERVIS "TERMOMONTAŽA" d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Uralska br.9
Poštans ki broj:
11 060
Telefon:
011/2756-753, 011/2757-734, 011/2771-068
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Petar Dragoš
Tekući računi:
PIB:
100212095
Matični broj:
17134752
Registarski broj:
749
Šifra delatnosti:
2530
Adresar
Naziv:
MINEX
Mesto:
Beograd
Adresa:
Slavka Rodića 3a
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 53 30 188
Mobilni:
064 18 42 673 Jojović
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100173394
Matični broj:
07426160
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MINIPLAST
Mesto:
Stara Pazova
Adresa:
Nikole Tesle br.11
Poštans ki broj:
22 300
Telefon:
022/310-235, 022/310-236
Mobilni:
063/313-235, 060/0313-235
Telefax:
Kontak t:
Slavenka Lekić, Nik ola Lekić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MINIS. RADA -Odeljenje inspekcije rada
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Gospodar Jevremova br.6/3
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
345-617
Mobilni:
063/511-547, 064/86-22-087 - Vojin
Telefax:
Kontak t:
Danilo Nedelković, Vojin Jevremović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MINIS.EKONOMIJE I REGION.RAZVOJA
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Bulevar Kralja Alek sandra br.15
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 33 47 231, 011 28 55 197
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
750
Šifra delatnosti:
33300
Adresar
Naziv:
MINISTARSTVO
Adresa:
Telefon:
346-905, 346-912 ekologija inspekcija
Mobilni:
064/816-63-02
Mesto:
ŠABAC
Poštans ki broj:
15000
Telefax:
Kontak t:
Ljilja Stanojević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MINITEHNA
Mesto:
BEOGRAD-ZEMUN
Adresa:
ORAČKA 11
Poštans ki broj:
11080
Telefon:
011/3167-634
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
103381184
Matični broj:
17560301
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MINOR D.O.O.
Mesto:
ZEMUN
Adresa:
Dobanovački put 66
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/31-60-496
Mobilni:
Dragica
029710
Telefax:
Kontak t:
Ivan, office@minor.co.rs, dragica@minor.c o.rs
Tekući računi:
PIB:
100011039
Matični broj:
06328393
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MINOTTI d.o.o.
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Gandijeva br. 99
Poštans ki broj:
11070
Telefon:
011 314 87 78, 011 318 92 43
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Goran - prodaja, goran@minotti.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
751
Šifra delatnosti:
10011039
Adresar
Naziv:
MIO STANDARD
Mesto:
Adresa:
Telefon:
OSIJEK
Poštans ki broj:
99385 31 514-640
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zastupnik Agro Kula -VRŠAC 013/832-117
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIP PROCESNA OPREMA
Mesto:
ĆUPRIJ A
Adresa:
ul:Industrijska bb.
Poštans ki broj:
35 230
Telefon:
035/473-054
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIP PROMET
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
ul:M.Mihailovića bb.
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIP PROMET
Mesto:
Ćuprija
Adresa:
Kneza Miloša br. 202
Poštans ki broj:
32 230
Telefon:
035 473 593 - direktor, 035 474 359
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
245 - 0042042101148 - 80
101528006
Matični broj:
7840365
Registarski broj:
752
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MIP d.o.o.
Mesto:
Arilje
Adresa:
Cerovački put bb
Poštans ki broj:
31230
Telefon:
031 / 891-554
Mobilni:
063 / 1891-554, 066 / 938-2869
Telefax:
Kontak t:
Milan Mladenović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIPEX II
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
VLADE JOVANOVIĆ 19
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
MIRIĆ SERVIS
Mesto:
Adresa:
Mačvansk a br. 52
Poštans ki broj:
Telefon:
022 670 063
Šifra delatnosti:
Laćarak
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mirić
Tekući računi:
225 - 674 - 76
PIB:
103961081
Naziv:
Matični broj:
20053569
Registarski broj:
MIRKONI (stovarište)
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Skupljen
Poštans ki broj:
511-184, 511-812
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milan Mirković
Tekući računi:
160-44511-15,
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
753
Šifra delatnosti:
29240
Adresar
Naziv:
MIRKOVIĆ-GRADNJA
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Narodnog fronta 40/24
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021/63-66-020
Mobilni:
065/66-15-157 Miloš Mirković, .
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
MIRNIK
Mesto:
Adresa:
Tripinč eva ulica 39
Poštans ki broj:
Telefon:
993861 546-54-14, 993861 418-665
Šifra delatnosti:
LJUBLJANA
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vesna Drinovec
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
MIRO PROMET
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Loznica
Poštans ki broj:
877 733
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIROX Z.T.R.
Mesto:
KALUĐERICA - Beograd
Adresa:
Živojina Lazić a 1
Poštans ki broj:
11 130
Telefon:
011/341-07-08
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miroslav Kozokar, Pera
Tekući računi:
PIB:
104758480
Matični broj:
60484953
Registarski broj:
754
Šifra delatnosti:
28 520
Adresar
Naziv:
MIS COMERC
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
ul:Zmaj Jovina br.26
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/66-761
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
46900-601-5-7935
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIS SISTEM
Mesto:
Čenej,Novi Sad
Adresa:
Međunarodni put br.83
Poštans ki broj:
21233
Telefon:
021/512-288, 021/512-289, 021 / 65 10 878
Mobilni:
063 53 62 71 Milorad Racić
Telefax:
Kontak t:
HORVAT, Racić Milorad - direk tor, milorad@missistem.co.rs, Larisa
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIS SZR
Mesto:
INĐIJA
Adresa:
Cara Dusana 16
Poštans ki broj:
22 320
Telefon:
022/553-126
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MISID doo
Mesto:
Beograd,Zvezdara
Adresa:
Nova Mokroluška br. 13
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 347 18 81 / taster 2, 011 347 16 55, 011 347 12 11
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
DAVOR MIHAJ LOVIĆ
Tekući računi:
PIB:
101717772
Matični broj:
Registarski broj:
755
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MISTERA d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ljubice Lukoivć 7c
Poštans ki broj:
11 060
Telefon:
011/6791-300, 011/6791-301
Mobilni:
063/250-824, 064/1984-139
Telefax:
Kontak t:
Aleksandar Rodić, mistera@eunet.rs
Tekući računi:
PIB:
100004340
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MITAS d.o.o.
Mesto:
Ruma
Adresa:
INDUSTRIJSKA bb.
Poštans ki broj:
22 400
Telefon:
022/400-071 Zora
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101339568
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MITEHNA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Mačvansk a 79
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
328-627
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mile Petrović
Tekući računi:
PIB:
100081946
Matični broj:
17225944
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MITEKS
Mesto:
Stara Moravica
Adresa:
Pančevački put br.69
Poštans ki broj:
24 340
Telefon:
024/741-069, 024/741-079, 024/741-245
Mobilni:
064/894-05-45 Slavko
Telefax:
Kontak t:
Slavko prodaja, Nikola, miteks@stcable.net
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
756
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MITKE-DDD
Mesto:
Adresa:
Telefon:
ŠABAC
Poštans ki broj:
353-044
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Radulović Mitke
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MITRO DOO
Mesto:
Niš
Adresa:
ul.Homoljska br. 2A
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/338-395; 063/416-568
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Miroslav Trojanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MITRO SREM AD
Mesto:
S.MITROVICA
Adresa:
Trg Svetog Dimitrija bb.
Poštans ki broj:
22000
Telefon:
022/622-411 Dragiša Dugosija, 022/610-341 Goga, 022/610-366, 022/623-427
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100793137
Matični broj:
08014205
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MITROS SL
Mesto:
Beograd
Adresa:
MOKROLUŠKA 174 B
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3477-130, 011/3472-293, 022/641-144, 022/641-244, 022/641-910 Olja
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102035721
Matični broj:
Registarski broj:
757
Šifra delatnosti:
0119
Adresar
Naziv:
MIV
Mesto:
Sremska Mitrovica
Adresa:
Rumski put br.1
Poštans ki broj:
22 000
Telefon:
022/222-025, 022/224-219
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dimitrije , Mirko
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIŠA MILOŠEVIĆ
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Glasinačka br. 19
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/347-2882
Mobilni:
063/274-089
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MIŠAR PROMET
Mesto:
Šabac
Adresa:
UL.Prote Matije Nenadovića 27
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
380 170 kuća, 211 304 komercijala
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-đa RUŽA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MK COMMERCE
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Trg Marije T randafil br.7
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/6613-551, 021/48 78 156 Mladen Jović , 021/48 78 360 komercijala, 021/48 78 158 Goran Jelavić, 021/48
Mobilni:
063/604-794 Mladen, 064/87-11-059 Jelavić
Telefax:
Kontak t:
Milenko, Željk o, Jelavić Goran
Tekući računi:
205-60-05
PIB:
101696756
Matični broj:
08179107
Registarski broj:
758
Šifra delatnosti:
051190
Adresar
Naziv:
MKD
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Nova Pazova
Poštans ki broj:
022/332-787
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Komazec Milan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MLADOST
Mesto:
Ćuprija
Adresa:
ul. Kneza Miloša bb
Poštans ki broj:
35 230
Telefon:
035/472-393
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mika Andrejić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MLADOST AD
Mesto:
Subotica
Adresa:
ul.Senćanski put br.71
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024/554-800 prodaja, 024/558-717, 024/558-419 pravna služba
Mobilni:
060/552-87-12 Dušan Ivić
Telefax:
Kontak t:
Dušan Ivić,prodaja
Tekući računi:
PIB:
100959403
Matični broj:
08008728
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MLADOST d.o.o.
Mesto:
ODŽACI
Adresa:
ul:Gračački put bb.
Poštans ki broj:
25 250
Telefon:
025 542 121
1320
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ĐORĐE MILOSAVLJEVIĆ, Miroslav Poznić - nabavka
Tekući računi:
PIB:
101569602
Matični broj:
8028435
Registarski broj:
759
Šifra delatnosti:
21 210
Adresar
Naziv:
MLADOST -COLOR-PRINT
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
Dušana Obradovića br.74
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
84-487, 85-954
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Čeda
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MLADOST -ELEKTRONIK
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
Ul.7.Jula br.74
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
MLAZMATIK DOO
Mesto:
Adresa:
M.Tita bb
Poštans ki broj:
Telefon:
013/602-110, 013/602-270
Mobilni:
063/360-626, 063 / 363 335 Zoran Milevski, direktor
Šifra delatnosti:
KAČAREVO
Telefax:
Kontak t:
Ljuban Novaković, Zoran Milevs ki, direktor, info@mlazmatik .co.rs
Tekući računi:
PIB:
101055662
Naziv:
Matični broj:
08655693
Registarski broj:
MLAZMATIK-YALE
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
011 / 2691 661
Mobilni:
063 / 314 607
Telefax:
Kontak t:
Miro Nikolić, DIZALICE
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
760
Šifra delatnosti:
52740
Adresar
Naziv:
MLEKARA
Mesto:
S.Mitrovica
Adresa:
ul:Jaračk i put 2
Poštans ki broj:
22 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dule Kozlina
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MLEKARA A.D. Šabac
Mesto:
Šabac
Adresa:
KRSMANOVAČA BB.
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
341-191 centrala, 303-010, 332-977 Vraneš, 341-191 Dule Grčić, 304-790 nabavka Šišić, 361-124 Snežana fin
Mobilni:
063/241430 Sloba, 063/218-374 Mika Vasić, 064/133-58-88 Grčić, 063/681-391 Bora Milanović, 064/82 57 612
Telefax:
Kontak t:
Mile Bogićević Džaja, Boban Milutinović - filteri
Tekući računi:
PIB:
102056739
Matični broj:
07171366
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MLEKSI
Mesto:
KLENJE
Adresa:
Vlasnik Kojić Mira
Poštans ki broj:
15 357
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MLIN ČETKA
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Sremska Mitrovica
Poštans ki broj:
Telefon:
022 626 663, 022 628 929
Mobilni:
063 505 776
Telefax:
Kontak t:
Nemanja Petković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
761
Šifra delatnosti:
15510
Adresar
Naziv:
MLINOSERVIS
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Sentadrejski put 159
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
340-1383-49 Novosadska banka
100235618
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MLINPEK ZAVOD
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Bulevar oslobođenja 66B
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/547-681, 021/547-682
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Đorđe Cvejanov
Tekući računi:
PIB:
100277867
Naziv:
Matični broj:
08257811
Registarski broj:
MM KOMERC DOO
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
S. Karlovci
Poštans ki broj:
21205
021 881 067, 021 883 067
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Anka Majkić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MM TRANS
Mesto:
ZRENJANIN
Adresa:
CARINSKA 53
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
762
Šifra delatnosti:
074202
Adresar
Naziv:
MMS
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul. Kiš Ernea br. 4
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/402-381;402-382;402-383, 021/4790- 256 direktan
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Cvijo Babić
Tekući računi:
105-1348-59
PIB:
100449794
Matični broj:
8263744
Registarski broj: 22308263744
Šifra delatnosti:
Naziv:
MMS KOMERC
Mesto:
VRBAS
Adresa:
M.TITA 52
Poštans ki broj:
21460
51700
Telefon:
Mobilni:
063/542-909 Milović
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
310-3009-13
100637474
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MN doo
Mesto:
Loznica
Adresa:
ul. Šepački put bb
Poštans ki broj:
15 300
51700
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MNC GROUP D.O.O
Mesto:
OBRENOVAC
Adresa:
IVANA ŠTAGLJARA 18
Poštans ki broj:
11 500
Telefon:
011/8722-480
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
NENAD ČOLOVIĆ, roba ide na : Stevana Filipovića 48A, 11 250 Železnik
Tekući računi:
PIB:
103994081
Matični broj:
20068051
Registarski broj:
763
Šifra delatnosti:
28520
Adresar
Naziv:
MNG GOGIĆ-PLASTIK d.o.o.
Mesto:
Inđija
Adresa:
ul. Kralja Petra I bb
Poštans ki broj:
22 320
Telefon:
022/555-306, 022/552-141
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Goran Gogić
Tekući računi:
105-31271-15
PIB:
101612478
Matični broj:
08369623
Registarski broj: 21208369623
Šifra delatnosti:
Naziv:
MOBIAK-VATROMETAL D.O.O.
Mesto:
Kraljevo
Adresa:
Cara Dušana br. 57
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
036/323-332
Mobilni:
060/078-78-08 Goran Beograd, 063/615-904 Bojan
25240
Telefax:
Kontak t:
Živković Bojan direktor
Tekući računi:
vatrometal@eunet.rs
PIB:
107657970
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MOBIL TEAM
Mesto:
Šabac
Adresa:
Ul.Vlade Jovanovića br. 21
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
347-430, 360-260
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
205-75580-37,
103381465
Matični broj:
56422854
Registarski broj: 09956422854
Šifra delatnosti:
Naziv:
MOCA INŽENJERING d.o.o
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Bulevar kneza Miloša 23
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/47-94-020
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Živković Branislav
Tekući računi:
office@MOCA.co.rs
PIB:
103012391
Matični broj:
Registarski broj:
764
Šifra delatnosti:
52480
Adresar
Naziv:
MODELAR
Mesto:
Adresa:
Novi Sad
Poštans ki broj:
Telefon:
021 66 24 998, 021 65 25 488 - komercijala
Mobilni:
063 430 945 Stevan
Telefax:
Kontak t:
Stevan Bojić direktor-prodaja, Rade - poslovođa
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MODIK-I SPR
Mesto:
Kucura
Adresa:
ul. Novi Šor 78
Poštans ki broj:
21 466
Telefon:
021/727-032, 021/727-910
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Andrea, Drotar Irinej
Tekući računi:
modik@wificomp.net
PIB:
102017880
Matični broj:
61004815
Registarski broj: 354776952
Šifra delatnosti:
Naziv:
MODUL ( SD
Mesto:
Banja Luka
Adresa:
ul:Aleja Svetog Save 48
Poštans ki broj:
78 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MOL D.O.O.
Mesto:
Nova Pazova
Adresa:
Nikole Tesle br.15
Poštans ki broj:
22 300
Telefon:
022/210-0235, 022/210-335, 022/317-652
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
765
Šifra delatnosti:
28 750
Adresar
Naziv:
MOL GROUP
Mesto:
Beograd
Adresa:
Omladinskih brigada 88,5th floor
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/209-69-00
Mobilni:
063/529-237 Alek sandar Dek ić-CERTEX
Telefax:
Kontak t:
Tanja Ličanin, Jelena - prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
MOLER-MAČAK
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/841-83-41
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MONARH SZR
Mesto:
VETERNIK-NOVI SAD
Adresa:
JOVANA OBRADOVIĆA 13
Poštans ki broj:
21 203
Telefon:
021/822-878
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MONCA KOMISION
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
Banjsk a 29
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
87-87-55
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vladimir Djukanović
Tekući računi:
PIB:
101561820
Matični broj:
Registarski broj:
766
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MOND AMBALAŽA D.O.O.
Mesto:
Valjevo
Adresa:
Milorada Ristića 33A
Poštans ki broj:
14000
Telefon:
014/293-256 Vesna, 014/293-255 Željko, 014/293-457 kancelarija
Mobilni:
062 / 260 640 Mik a, 062 / 80 49 123 Ž eljk o, 062 / 80 49 121 Vesna
Telefax:
Kontak t:
Željko - prodaja, Mik a Tadić, mond.vesna@ptt.rs
Tekući računi:
PIB:
105980528
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MONDO VINO M&G doo
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Pančevački put 38
Poštans ki broj:
11 210
Telefon:
011/27-13-122
21210
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
106329153
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MONO-PROMET
Mesto:
Šabac
Adresa:
Mitropolita M. Jovanovića 1A/4
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
7741-355, 7741-354, 342-047 kuća, 7745-209
Mobilni:
063/362-147, 064/45-39-096, 063/1136-215
51340
Telefax:
Kontak t:
Ostojić, Tanja
Tekući računi:
ELVACO elektrode, monopromet@neobee.net
PIB:
100086401
Matični broj:
07837399
Registarski broj: 09907837399
Šifra delatnosti:
Naziv:
MONOPLAST doo
Mesto:
Nova Pazova
Adresa:
Pilota Zorana Latkovića 19
Poštans ki broj:
22 330
Telefon:
022/329-523 Željko Tešendić, 022 / 329 518
Mobilni:
063/529-554, 065/336-11-11
18210
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
103119162
Matični broj:
08799440
Registarski broj:
767
Šifra delatnosti:
2229
Adresar
Naziv:
MONSUN d.o.o.
Mesto:
LUKAVAC
Adresa:
ul.MODRAC 32
Poštans ki broj:
75 300
Telefon:
00 387 35 550 670, 00 387 35 555 220
Mobilni:
00 387 61 101 478 Vebija
Telefax:
Kontak t:
Nedim, Vebija direktor
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MONT
Mesto:
NIŠ
Adresa:
ul. 12 FEBRUAR bb
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MONT
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
ul:Stražilovaška br.12
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021 420 377; 420 376
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-din Filipović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MONT INSPEKT
Mesto:
PODGORICA
Adresa:
ul. Steve Boljevca br.81
Poštans ki broj:
81 000
Telefon:
081/634-877
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-DIN VELIMIR PERAZIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
768
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MONT-KLUB
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul. Patrijarha Čarnojevića br.10
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/522-024
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zlatko Sakač, Milica
Tekući računi:
340-30150-78
PIB:
102262162
Matični broj:
08689067
Registarski broj: 22308689067
Šifra delatnosti:
Naziv:
MONTAL-D
Mesto:
ČAČAK
Adresa:
Parmenac bb
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032/63-357;62-173
51370
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Radoljub Matović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MONTAVAR LOLA D.O.O.
Mesto:
BEOGRAD-ŽELEZNIK
Adresa:
Jugoslovenska 2
Poštans ki broj:
11 250
Telefon:
011/25-71-983
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104966116
Matični broj:
20283521
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MONTE ŠPED
Mesto:
Bar
Adresa:
BJELIŠI 29
Poštans ki broj:
85000
Telefon:
085/345-500, 085/344-445
Mobilni:
069/029547
Telefax:
Kontak t:
Tanja Gvozdenović
Tekući računi:
PIB:
02126621
Matični broj:
Registarski broj:
769
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MONTEKO
Mesto:
Beograd
Adresa:
Admirala Geprata br. 8
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/184 087, 011/3620 690, 011/3620 691, 011/3620 692
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
sedište firme : Dobrivoja Jovanovića IV deo12 , 11262 Velika Moštanica
Tekući računi:
PIB:
101020047
Matični broj:
17059700
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MONTER KOMERC
Mesto:
MLADENOVAC
Adresa:
UL:JANKA KATIĆA 22/9
Poštans ki broj:
11400
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MONTER-EMIT doo
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Mitrovdanska 25
Poštans ki broj:
11 221
Telefon:
011/41-44-900, 011/41-44-901
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100417091
Matični broj:
06212263
Registarski broj:
Naziv:
MONTI doo
Mesto:
Adresa:
Karakaj bb
Poštans ki broj:
Telefon:
00 387 56 263 080, 00 387 56 263 082, 00387 56 261-439
Mobilni:
00387 65 407-126
Šifra delatnosti:
ZVORNIK
Telefax:
Kontak t:
Ilija Pantić, kom.dir.Zoran Petković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
770
Šifra delatnosti:
4322
Adresar
Naziv:
MONTING ENERGETIKA RS
Mesto:
KIKINDA
Adresa:
XIII Vojvodjanske brigade 16
Poštans ki broj:
23300
Telefon:
0230/436-382
Mobilni:
069/471-80-55 Slobodan Kostatinov
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
MONTING MONTAZA DOO
Mesto:
Adresa:
NEHRUOVA 51A/95
Poštans ki broj:
Telefon:
011/228-15-14
Šifra delatnosti:
NOVI BEOGRAD
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
montingmontaza@gmail.com
Tekući računi:
PIB:
100299735
Matični broj:
09127305
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MONUS
Mesto:
ZEMUN
Adresa:
Aleksandra Dupčeka 3
Poštans ki broj:
11080
Telefon:
011/377-81-38 Branislav Manojlović
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
LAZAR FILIPOVIĆ, DRAGANA LJUTOVAC
Tekući računi:
PIB:
100002194
Matični broj:
06921493
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MONUS-Fabrika duvana
Mesto:
INĐIJA
Adresa:
Vojvode putnika bb
Poštans ki broj:
22320
Telefon:
022/552-415
Mobilni:
063/8552538Milošević
Telefax:
Kontak t:
Dejan Milošević, Milena Šarenac
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
771
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MOPEX d.o.o.
Mesto:
Beograd (Beli Potok)
Adresa:
General Ždanova br. 18
Poštans ki broj:
11002
Telefon:
011/20-26-200
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ana Dimitrijević, Biljana Dimitrijević
Tekući računi:
PIB:
101967470
Matični broj:
17175319
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
74700
Naziv:
MORRIS
Mesto:
LJUBLJANA-SLOVENIJA
Adresa:
Cesta.v Kleče 12
Poštans ki broj:
1000
Telefon:
00 386 1/518-89-30, 0315500393 Morris-Swiss dial
Mobilni:
00 386 41 796 120 Josić
Telefax:
Kontak t:
Josić(132-63-77 ne zvati na ovaj), Šušterič Jože
Tekući računi:
50100-601-43138, mail:info@morris.si
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MORSO - prodavnica 7
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Pop Lukina 2
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
323-585
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MOS
Adresa:
Telefon:
011 775 903;
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
063 304 228
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran Gačić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
772
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MOS
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul.Bate Brkića br.12
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/452-158, 021/523-728
Mobilni:
063/511-127
Telefax:
Kontak t:
Aleksandar Sremac
Tekući računi:
PIB:
101632856
Matični broj:
08687773
Registarski broj: 22308687773
Šifra delatnosti:
Naziv:
MOSKOMERC d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Karađorđeva 69
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 / 26 21 146
Mobilni:
063 / 687 302 Bogdan Janković
74203
Telefax:
Kontak t:
bogdan.jankovic @belatehnika.rs, CBT
Tekući računi:
PIB:
100223131
Matični broj:
17145002
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MOSS & HEMOSS
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
ul.Nehruova br. 69
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011 / 6169 - 469, 011 / 6169 - 431
Mobilni:
063/271 819 Marina, 063/421-096 magacin Peđa
Telefax:
Kontak t:
Marina Tomanović, Saša Stojanović, direk tor, magacin - Autoput br.20 (u okviru fabrike Grmeč,isključenje sa A
Tekući računi:
355-1026451-40
PIB:
101684853
Matični broj:
1778857
Registarski broj: 01317178857
Šifra delatnosti:
Naziv:
MOST
Mesto:
Beograd
Adresa:
Bulevar Avnoja 44-a
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
063 772 775;
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
773
Šifra delatnosti:
24660
Adresar
Naziv:
MOTEL KONAK TAMMY
Mesto:
Adresa:
Telefon:
PLATIČEVO
Poštans ki broj:
301-910, 022/452-511
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MOTO PLUS d.o.o.
Mesto:
Kragujevac
Adresa:
Milića Radovanovića br.45
Poštans ki broj:
34 000
Telefon:
034/385-350, 034/385-351, 034/353-093
Mobilni:
063/570-003, 063/570-004
Telefax:
Kontak t:
Marina, Dragan Stanković
Tekući računi:
dragan@motoplus.rs
PIB:
105055395
Matični broj:
20302534
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MOTO-BIKE SZTR i Servis
Mesto:
Kać
Adresa:
ul.Petra Drapšina 8A
Poštans ki broj:
21 241
Telefon:
021/6211-253, 021/445 069 radnja N.S.
Mobilni:
064/128-99-79 Igor, 063/77-89-496 Zorica
4671
Telefax:
Kontak t:
Igor Jovičić
Tekući računi:
355-1052641-40 Vojvođanska, prodavnica Kisački br.52
PIB:
101649819
Matični broj:
54515545
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MOTOPLAST
Mesto:
Nova Pazova
Adresa:
ul.Njegoševa br.111
Poštans ki broj:
22 330
Telefon:
022/323-364, 022/321-758, 022/323-584
Mobilni:
063/552-318
Telefax:
Kontak t:
Gajić Milorad
Tekući računi:
folija, info@motoplast.rs
PIB:
101245426
Matični broj:
08466998
Registarski broj:
774
Šifra delatnosti:
25220
Adresar
Naziv:
MOTORAD
Adresa:
Mesto:
DEBRC
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MOZ-GLAS
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Kornelija Stankovića bb.
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/512-251, 021/512-116
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milka
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MP MICRO-TECHNICA
Mesto:
SUBOTICA
Adresa:
ul. J.E.Tomića br.42
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024/547-580 063/566-012
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
PRISIĆ MILAN
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MP TRADING
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul:Čika Ljubina 8/IV
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
775
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MPA Petrović
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Beograd
Poštans ki broj:
011 / 35 63 635, 011 / 35 63 698
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Srđan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MPD Tvornica pumpi Daruvar
Mesto:
Daruvar
Adresa:
P.preradovića 73
Poštans ki broj:
43500
Telefon:
00 385 43 331 251, 00 385 43 331 787
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mirjana Pap prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
MPG KGH
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
Telefon:
011/24-52-445
Mobilni:
063/277-405 direktor Branislav
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MRF SZTR
Mesto:
Gornji Milanovac
Adresa:
Nikole Lunjevice br. 27
Poštans ki broj:
32 300
Telefon:
032/714-287
Mobilni:
063/8250-210, 065/8250-210
Telefax:
Kontak t:
Filipović Milan,, lk. 77651 SUP G-Milanovac
Tekući računi:
PIB:
100885590
Matični broj:
50494055
Registarski broj:
776
Šifra delatnosti:
36620,51700
Adresar
Naziv:
MS AUTO
Mesto:
Pančevo
Adresa:
Mihaila Pupina 1a
Poštans ki broj:
26000
Telefon:
013/345-044
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
SRĐAN JOKOVIĆ
Tekući računi:
PIB:
101865227
Matični broj:
51147812
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MS Graph - štamparija
Mesto:
KOSTOLAC
Adresa:
ul:Karađorđeva br.35
Poštans ki broj:
12 208
Telefon:
012/242-003; 063 352 816
50200
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Saša Marjanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
064/2569246
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MS METAL-SISTEM
Mesto:
KRALJEVO
Adresa:
Karađorđeva 79
Poštans ki broj:
36000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
103178779
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MS PROMCOM d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Miloja Žakića br. 92
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 23 99 521 Ksenija Hadzic, 011 23 99 522, 011 21 36 886
Mobilni:
064/6165-777, 064 / 168 35 60 Darko Jovanović, 064 / 1683 560 Petar Perišić, 064 / 134 13 53 Ksenija Hadžić
Telefax:
Kontak t:
Mladen Simić, office@promcom.rs, darko.jovanovic@promcom.rs, petar.perisic@promcom.rs
Tekući računi:
PIB:
101516658
Matični broj:
Registarski broj:
777
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MS SISTEM D.O.O.
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Omladinskih radnih akcija 56
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021 / 41 92 94, 021 / 641 19 70
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran Mihajlović, Srećko Mihajlović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MS TERMOPRO
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul. Juhorsk a br.1
Poštans ki broj:
11 060
Telefon:
011/2755-068
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Siniša Mirković
Tekući računi:
260-0016010001503-71
PIB:
101729458
Matični broj:
06434207
Registarski broj: 01506434207
Šifra delatnosti:
Naziv:
MS-COMERC Doo
Mesto:
Kragujevac
Adresa:
Bulevar Kraljice Marije br.4
Poštans ki broj:
34 000
Telefon:
034/325-405, 034/325-305
074203
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milojica Savić
Tekući računi:
PIB:
102020117
Matični broj:
17102079
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MS-ING
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Vojvode Putnika br.41
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
341-239
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milošević Srboljub
Tekući računi:
PIB:
100080226
Matični broj:
Registarski broj:
778
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
MSD TRADE
Mesto:
Adresa:
Brace Joksica 201
Poštans ki broj:
Telefon:
011/8726-524, 011/8726-624
Mobilni:
063 / 11 96 225 Željk o Aleksandrić
Obrenovac
Telefax:
Kontak t:
msd-trade.salon@open.telekom.rs, Željko Aleksandrić, msd-trade@open.telekom.rs
Tekući računi:
205-17910-96
PIB:
101211966
Matični broj:
06203248
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MSIN
Mesto:
Ljubljana
Adresa:
Cankarjeva Cesta 7
Poštans ki broj:
1000
Telefon:
00 386 1 242-02-60
Mobilni:
00 386 41 780 870 MOHAR, 00 386 51 327 700 DAVOR, 00 386 40 416 155 TINA
Telefax:
Kontak t:
Marko Mohar, direk tor, Davor Vlahek, Tina Bačić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MSK - CG D.O.O.
Mesto:
BAR
Adresa:
POS.FAH 46
Poštans ki broj:
85 000
Telefon:
00382 30/303-484, 00382 30/303-485
Mobilni:
00382 69/031-949 Vesko Nenezić, 069/55-99-77 Vesko
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MSK AD
Mesto:
Kikinda
Adresa:
ul. Miloševački put bb.
Poštans ki broj:
23 300
Telefon:
0230/423-050, 0230/422-076,lok.400 Zoran Zaviši, lok. 619 Tasovac,Danijela Sredojev, lok. 606 Goran Šerbe
Mobilni:
063/813 69 44 Stupar, 062/800-57-65 Veljko Igaz, 064/287-30-12 Kitanović, 064/479-66-17 Banjac Slavko, 064
Telefax:
Kontak t:
Kitanović, Siniša Božin(fax.26-296), Slavko Stupar, m.markov@msk .co.yu, Miodrag Markov, Goran Šerbedžija
Tekući računi:
delta banka 160-168665-33
PIB:
100508466
Matični broj:
8036403
Registarski broj: 2158036403
779
Šifra delatnosti:
24140
Adresar
Naziv:
MSNet
Mesto:
Beograd
Adresa:
Maršala Birjuzova br.2
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/30 33 576
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MTM
Mesto:
N.Beograd
Adresa:
Jurija Gagarina 229/235
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/318-65-19
Mobilni:
063/219-708 Todorović Miroslav
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100134148
Matični broj:
06970265
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MTV
Mesto:
V A LJ E V O
Adresa:
ul:HVARSKA bb.
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
MULTI SISTEM
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011 313 19 81 Rade
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Lidija, prof. higijena, PS cleaner, antibak.sprej, dezif., Rade Dragićevič, direktor
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
780
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
MULTICOMPANY D.O.O.
Mesto:
Adresa:
Sentandrejski put 157-a
Poštans ki broj:
Telefon:
021 / 48 08 211
Mobilni:
063/518 021 Sanela Bursać
Novi Sad
Telefax:
Kontak t:
sanela.bursac@multicompany.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MULTIFIN d.o.o.
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:Prizrenska 6 / II
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 333 6 952 komercijala, 011/33-36-991
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ivana
Tekući računi:
PIB:
104785466
Matični broj:
20239743
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MUNJA -ELEKTRONIK doo
Mesto:
VALJEVO
Adresa:
PC KOLUBARA II, lok.20
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014/235-870, 014/228-846
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
SIMIĆ
Tekući računi:
PIB:
102494577
Matični broj:
07652739
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MUP R SRBIJE
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
KNEZA MILOŠA br.101
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
GOCA MISIĆ
Tekući računi:
PIB:
100184116
Matični broj:
Registarski broj:
781
Šifra delatnosti:
65 232
Adresar
Naziv:
MVL-PETROL
Mesto:
Adresa:
KOSTE ABRAŠEVIĆA 1
Poštans ki broj:
Telefon:
012/531-170, 012/223-433
POŽAREVAC
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
MIRKO LAZIĆ
Tekući računi:
PIB:
100437104
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MZ PROJECT
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
ul.Železnička bb.
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/512-962
Mobilni:
064 843 80 18 Srdanov
Telefax:
Kontak t:
Melegi Zoltan, Zlatko Srdanov
Tekući računi:
PIB:
101173379
Matični broj:
55715041
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Maestro
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul:M.Petrovića Ujke br.1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
326-066
36140
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Sneža Dimitrijević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
MarGo d.o.o.
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
Vojvode Mišića 8
Poštans ki broj:
15300
Telefon:
878-470
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101196289
Matični broj:
17432265
Registarski broj:
782
Šifra delatnosti:
51540
Adresar
Naziv:
Marjanović
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
329-444
Mobilni:
063/1025728
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Marjanović Slavica
Mesto:
Kostolac
Adresa:
Karađorđeva 35
Poštans ki broj:
12 208
Telefon:
Mobilni:
064/25 69 246
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Market plus
Mesto:
Šabac
Adresa:
UL:Moše Pijade br.1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
323-843
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Živko Nedeljk ović - Guta
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Mačva klanica
Mesto:
Šabac
Adresa:
Obrenovački put bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
325 265 centrala
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-din Rade Micić 322 491
Tekući računi:
321 509 knjigovodsto
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
783
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Mašinopromet
Mesto:
Kosovo polje
Adresa:
ul:Cara Dušana 80
Poštans ki broj:
38 210
Telefon:
038/66-201;66-504
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Filipović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Mašinoservis DP
Mesto:
BOR
Adresa:
ul:Cara Lazara bb.
Poštans ki broj:
19 210
Telefon:
030/38-985
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Saša Petrović;Branka
Tekući računi:
44230-601-7-52667
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Mašinska radionica
Mesto:
VALJEVO
Adresa:
ul:Marije Bursać br.7
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014/227-136
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ANDRIJ A 063/757-727
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Meridijan komerc
Mesto:
Priština
Adresa:
ul:Kninska br.35
Poštans ki broj:
38 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
784
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Mesna Zajednica DRMNO
Mesto:
Požarevac-DRMNO
Adresa:
Cara Lazara 46/3
Poštans ki broj:
12 208
Telefon:
012/246-151
Mobilni:
063 210 454 Dejan Stojadinović
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100438134
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Metal-X d.o.o.
Mesto:
Turija
Adresa:
Svetog save 55
Poštans ki broj:
21215
Telefon:
021/22-37-681, 021/22-37-571
Mobilni:
063/519-607, 063/70-79-060, 063/580-706
Telefax:
Kontak t:
Danica Nešić transportne trake
Tekući računi:
metalx@neobee.net, www.metalx.rs
PIB:
101868258
Matični broj:
08753857
Registarski broj: 23308753857
Šifra delatnosti:
Naziv:
Metalfer Steel Mill
Mesto:
Sremska MItrovica
Adresa:
Rumski put 27
Poštans ki broj:
22000
Telefon:
022 621 636, 022 623 054
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Petar Radoman
Tekući računi:
PIB:
103917325
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
Metalopromet a.d.
Mesto:
Adresa:
Vrbaški put bb
Poštans ki broj:
Telefon:
025 723 266, 025 723 755
Šifra delatnosti:
Kula
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran Ivanković, Slavko Vasović - komercijala
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
785
Šifra delatnosti:
2573+2219
Adresar
Naziv:
Metalservis
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Sevojno
Poštans ki broj:
031 533 760
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
plasticiciranje cevi
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Milanović Boža
Mesto:
Starčevo
Adresa:
Partizanska br. 13 A
Poštans ki broj:
26 232
Telefon:
013/633-106
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Minel-enim
Mesto:
Šabac
Adresa:
Narodnih heroja bb.
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
325 752
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Desančić 063/8091685
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Minist.za rad,zapošljavanje i soc.politiku
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:Nemanjina br.22-26
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
IVANA SPREMO
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
786
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Ministarstvo energetike,razvoja i zašt. živ.s red.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Nemanjina br.22-26
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/311 72 72 pisarnica/Om.brigada, 011 2136 739, lok. 3866 pisarnica, 011 313 13 57; 313 13 59 centrala, 0
Mobilni:
063 369 742 Olja, 064 81 66 256 Branislava Šabac, 064 81 66 278 Branislav Šabac, 064 81 66 318 Vinka Ale
Telefax:
Kontak t:
Šabac - Branka, Branislav, Branislava, Olja Pavićević, Gordana Bas ta 21 58 759 sa strankama 13-15 h, Brani
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Ministarstvo finansija RS-Poreska uprava
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
ul:Modene br.7
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
REGIONALNI CENTAR Novi Sad
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Ministarstvo odbrane, Uprava za snabdevanje
Mesto:
Beograd
Adresa:
Birčaninova br. 5, sprat V, kancelarija 510
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 20 59 181 Vlada Pajić, 011 32 03 057, 011 32 01 216 kontrola potpul. Milić, 011 32 01 234 kontrola Milutin
Mobilni:
063 71 55 483 Bugarski
Telefax:
Kontak t:
Vlada Pajić, poručnik , Milan Kecman, potpukovnik
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
07093608
Registarski broj:
Ministarstvo poljoprivrede
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
011/ 201 33 54
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Sonja Simić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
787
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom Mesto:
Beograd
Adresa:
Birčaninova br. 6
11 000
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Ministarstvo zdravlja
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Nemanjina 22-26
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011 311 23 81 Dragana Kostić, 011 361 37 34 centrala Nemanjina, 011 361 46 66 Jasna, Slavica, 011 311 31
Mobilni:
064 88 111 78 Dušan Ilić, 062//162-17-55 Vukovic Svetomir
Telefax:
Kontak t:
Dragana SIV III soba 348, Dušan Ilić - Inspektor za opojne droge i prekursore, koverat ide na Nemanjinu 22-26
Tekući računi:
dusan.ilic@zdravlje.gov.rs
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Miraz
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
VII Srpske brigade I deo br.9
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Mješovito d.t.p.
Mesto:
Herceg Novi
Adresa:
RJ Maloprodaja - prodavnica 18
Poštans ki broj:
85 340
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
788
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Mlek ara MILOVANOVIĆ d.o.o. PTP
Mesto:
Šabac
Adresa:
selo:Pocerski Pričinović bb.
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
390-004, 394-765
Mobilni:
064/134-17-40
Telefax:
Kontak t:
Vesna, Pera,Bora
Tekući računi:
PIB:
100083520
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Mlek ara a.d.
Mesto:
Subotica
Adresa:
Tolminska 10
Poštans ki broj:
24000
Telefon:
024/262-120 Milan Grujić, kom direktor
Mobilni:
064/878-3-007 Milan Grujić
Telefax:
Kontak t:
Igor Borkov
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Moping Inženjering
Mesto:
Požarevac
Adresa:
Baje Sekulića bb
Poštans ki broj:
12 000
Telefon:
012/542-060, 012/542-061
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Goran Stanojević
Tekući računi:
160-9103-24 Banca Intesa, 170-7803-79 Uni Credit Bank, moping@ptt.rs
PIB:
101971312
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
Morava-komerc
Adresa:
Telefon:
011/2685005
Mobilni:
063/8467816, 063/397-415, 063/631-393
Šifra delatnosti:
Mesto:
Sremska Mitrovica
Poštans ki broj:
22 000
Telefax:
Kontak t:
Branislava, Nataša, LJubić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
789
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
MosLab
Mesto:
Zemun
Adresa:
Džon Kenedija br.1/31
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011 31 90 216
Mobilni:
063 224 330
Telefax:
Kontak t:
Predrag Petrović
Tekući računi:
PIB:
102080667
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Mosintermark
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul:Dositejeva br.21
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/623-269;624-378;625-877
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Večerinović;Igor Đurić;Milošević Dejan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Mostić Đorđe
Naziv:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/ 702-6161
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Munja S.Z.R
Mesto:
Subotica
Adresa:
Jozefa Atile 8
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
Mobilni:
060/56-62-911
Telefax:
Kontak t:
Ivković S.
Tekući računi:
szrmunja@yahoo.com
PIB:
100850351
Matični broj:
Registarski broj:
790
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
NE N A D O V I C
VES NA
Adresa:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344-899;kod mame 351-864
Mobilni:
063/80-464-08, 064/229-39-83 Milanka, 063/117-48-98 pos lovni
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
No va k o v ić S a š a
Mesto:
Šabac
Adresa:
Ul: Jovana Cvijića br. 7/14
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
310-421, 345-430 NINA
Mobilni:
063/ 348-692, Zorica 064/1678592, 064/252-86-83 mala Zoka, 060/3486920 SAŠA, 063/702-13-50 Žica, 063/1
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
N-SPORT
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Karađorđeva 4
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
351-407 Šabac, 014/221-682 Valjevo
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Slavica, prodavnica br.16
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
N-SPORT
Mesto:
ZEMUN
Adresa:
Auto put Beograd-Novi Sad 150A
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
791
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
N.B.A. ABRAZIV
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Vladič in Han
Poštans ki broj:
017 / 470 003
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
N.P. CO
Mesto:
D.Vreža - NIŠ
Adresa:
ul:Zaječarsk a br.9
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
N/r G-din Kitanović Milorad
Mesto:
Banatsk o Velik o Selo
Adresa:
Ul:Slavka Rodića br.6
Poštans ki broj:
23 312
Telefon:
Mobilni:
064/287-30-12
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
N/r G-din Vasa Segedinac
Mesto:
KOVILJ
Adresa:
ul:Kralja Petra Prvog br.30
Poštans ki broj:
21 243
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
792
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
N/r G-din Željko Božičević
Mesto:
N.Sad
Adresa:
Milosava Vlajića 7
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/6321-249 kući
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
N/r g-din RADOVAN ČELEBIĆ
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
N/r g-đe Vučić Vesne
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
13.vojvođanska brigada 46
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/524-116,
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NACIONAL INTEREXPORT
Mesto:
VRNJAČKA BANJA
Adresa:
ul:VRNJAČKA br.2
Poštans ki broj:
36 210
Telefon:
036/64-777
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
NIKOLIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
793
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Mesto:
Adresa:
MASARIKOVA 31
Poštans ki broj:
Telefon:
361-700, 361-733 Dušan Solaković(nov.naknade)
ŠABAC
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NADJA STKR
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Janka Veselinovića br. 34
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
NAFTAGAS - "JUŽNI BANAT "
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Janošik
Poštans ki broj:
Telefon:
013 647 024
Mobilni:
063 800 61 49
Telefax:
Kontak t:
Tapalaga Marjan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NAFTAGAS - NOVI KOMPLEKS
Mesto:
ZRENJANIN
Adresa:
LAZAREVAČKI PUT BB
Poštans ki broj:
23000
Telefon:
023/529-220 lok.331, 023/529-374 magacin, 023 / 529-273 Danijel - magacin 45
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
794
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
NAFTAGAS - Pogon PITING Elemir
Mesto:
Elemir
Adresa:
Proletersk a bb
Poštans ki broj:
23 208
Telefon:
023 / 758 110 Strahinja Ilin, 023 / 758 130 Molnar, 023 / 758 114 Predrag Adamov
Mobilni:
064/888-27-35;15-56-107 - Adamov Predrag, 064/888-28-33 Miodrag Jovanov
Telefax:
Kontak t:
Molnar Saša - magacioner
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NAFTAGAS - Pogon Severni banat
Mesto:
Kikinda
Adresa:
Selmačka bb
Poštans ki broj:
23 300
Telefon:
0230 422 974
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Skladište br. 41, do 14h
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NAFTAGAS - TRANSPORT d.o.o.
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Narodnog fronta 12
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
023 / 550 364 magacin
Mobilni:
064 / 888 23 15 prijem Ranko Perišić, 064 / 888 28 63 Bošk o Mihajlović-magacioner, 064 / 888 21 49 Miloš Va
Telefax:
Kontak t:
Fakturiše se na : Narodnog F ronta br.12,21000 Novi Sad
Tekući računi:
PIB:
107579980
Matični broj:
20829923
Registarski broj: 20829923
Šifra delatnosti:
4941
Naziv:
NAFTAGAS - Tehnički servisi
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
Beogradska 26
Poštans ki broj:
23000
Telefon:
023 / 554 460 Danijela Kiš, 023 / 554 403
Mobilni:
064 / 888 67 45 Danijela Kiš, 064 / 8888 347 Goran Vasiljević, 064 / 8888 468 Miloš Rokvić tehničko lice
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
107435919
Matični broj:
20801794
Registarski broj:
795
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
NAFTAGAS - pogon Severni Banat
Mesto:
KIKINDA
Adresa:
Trg Srpskih dobrovoljaca br.27
Poštans ki broj:
23 300
Telefon:
0230/22-716, 0230/22-970 centrala
Mobilni:
064/187-19-30 Babić-tehnolog, 064/406-78-44 Marinko Petrović, 064/888-25-14 Milan Borenović
Telefax:
Kontak t:
Šorak Branislav - direktor
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NAFTAGAS Pogon za bušenje
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
Beogradska 26
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
Mobilni:
064/888-27-21 Zoran
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NAFTAGAS-BLOK SERVISI
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
ul.Beogradska br.26
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/542-210 centrala, 023/546-325; 546-352 komercija, 023/517-470 Tatjana Terzin, 023/524-509(543-144) J.
Mobilni:
063/804 41 54 Peđa Vučić, 063/836 87 51 Granić, 064/1738 741 vozač Vujanov, 063 477 219; 064 888 20 48 M
Telefax:
Kontak t:
Tubić Zoran; Pikula, Jovica Manojlović, Radišić Ljubica, Živanović Dragutin, Peđa-kući 023/524-116, Ivetić Neb
Tekući računi:
355 - 1001680 - 51
PIB:
10072382
Matični broj:
08049904
Registarski broj: 22308049904
Šifra delatnosti:
Naziv:
NAFTAGAS-NAFTNI SERVISI
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Put Šajkačkog odreda br.9
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/481-39-69
Mobilni:
064/888-58-16 Stana plaćanje, 064/888-57-44 Zoran Stojić
Telefax:
Kontak t:
SANJA RODIC
Tekući računi:
PIB:
107435822
Matični broj:
Registarski broj:
796
Šifra delatnosti:
010410
Adresar
Naziv:
NAFTAGAS-Pogon Održavanje
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
Beogradska br. 26
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/554-383 Dušan Mandić
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
magacin br. 13
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NAGTAGAS Pogon bušotinski servisi
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
Lazarevački drum bb
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
Mobilni:
064/896-39-77 Bojan
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
NAI
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
011/254-65-32, 254-71-26
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Slaviša Potežica
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NAMA
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Janka Veselinovića br.1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
342-222 lok .242, 342-111 lok.327 Ivica, 342-219, 342-211 Marković, 342-204 Cvejić, 342-333 Žika, 342-201, lo
Mobilni:
064/190 7034 Žika
Telefax:
Kontak t:
311-425 Zika k ući
Tekući računi:
PIB:
100112954
Matični broj:
7209002
Registarski broj:
797
Šifra delatnosti:
52110
Adresar
Naziv:
NAMA-RAS STR
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Hajduk Stanka 11
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
393-003
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan
Tekući računi:
PIB:
100113078
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NAMEŠTAJ ĐŽAGIĆ
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.29.novembra bb.
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
389-911, 385-516
Mobilni:
063/214-083 Đzagić
Telefax:
Kontak t:
Jelena
Tekući računi:
PIB:
102753612
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NAPREDAK
Mesto:
ĆUPRIJ A
Adresa:
ul:Kneza Miloša br.8
Poštans ki broj:
35 230
Telefon:
035/470-643
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miodrag Nikolić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
NAPREDAK P.U.Z.
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Ljig
Poštans ki broj:
014 / 344 5 318, 014 / 85 318
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Savić Ljiljana
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
798
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
NAPREDAK-PROMET
Mesto:
Valjevo
Adresa:
Uzun Mirkova bb
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014/220-304, 014/231-705
Mobilni:
063/416-040
Telefax:
Kontak t:
Boža Vuković
Tekući računi:
205-4500-71
PIB:
100072808
Matični broj:
07675062
Registarski broj: 10707675062
Šifra delatnosti:
51540
Naziv:
NARCIS POPOVIĆ
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Nikole Tesle br.19
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
392-217,-218, 392-407, 392-451, 341-797, - 796 magacin Sava, Dark o,Sanja, 344-710 Agrodiskont
Mobilni:
063/655-037 Samir, 063 655 048 Era
Telefax:
Kontak t:
Samir, Vlada-transport, Goca Gašić-Milena, Miroslav Aleksić - šef Agrodiskonta
Tekući računi:
PIB:
100186398
Matični broj:
076276459
Registarski broj: 907627645
Šifra delatnosti:
Naziv:
NARODNA BANKA SRBIJE
Mesto:
Beograd
Adresa:
Kralja Petra br.12
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/625-555
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
NARODNA BANKA SRBIJE
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
011/629-976 Bojana Dragović
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
799
Šifra delatnosti:
52110
Adresar
Naziv:
NARODNA BANKA SRBIJE
Mesto:
Adresa:
ODELJENJ E ZA PRINUDNU NAPLATU
Poštans ki broj:
KRAGUJEVAC
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
NARODNI MUZEJ
Adresa:
Masarik ova
Telefon:
324-245
Registarski broj:
(g-đa Milutinović )
Šifra delatnosti:
Mesto:
ŠABAC
Poštans ki broj:
15 000
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milutinović Svetlana
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
NASPET
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
011/651-621 ; 651-624
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
BRANKO ILI SMILJA
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
NATALY DROGERIJ A
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Niš
Poštans ki broj:
018/203-282
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nebojša
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
800
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
NATAS-SZR
Mesto:
OBRENOVAC
Adresa:
Vojvode Mišić 60
Poštans ki broj:
11500
Telefon:
011/8070430
Mobilni:
064/222-62-26, 063/233-070Ljubiš a
Telefax:
Kontak t:
ANČIĆ LJUBIŠA
Tekući računi:
205-57282-29
PIB:
102497751
Matični broj:
Registarski broj:
NATOM ( Fabrika četk i )
Naziv:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Niš
Poštans ki broj:
18 000
018 / 353-794
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dejan , Rade Aleksić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NATRON 2002 szr
Mesto:
RUMENKA
Adresa:
Partizanska 98
Poštans ki broj:
21201
Telefon:
021/716-644, 716-544
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101654220
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NAVIP (n/r g-đa Dragica Filipović)
Mesto:
ZEMUN
Adresa:
ul:Sime Šolaje br.7
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
801
Šifra delatnosti:
28120
Adresar
Naziv:
NBA-ABRAZIV
Mesto:
Adresa:
Vladič in Han
Poštans ki broj:
Telefon:
017/470-003
Mobilni:
063/81 88 011 Beograd, 062/217 111 Beograd
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NBJ - Glavna filijala (g.Milica Šibalić)
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Bulevar Kralja Alek sandra 15
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NBJ - glavna republička filijala
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Brankova br.25-27
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/634-622, lok. 140 Ljilja Pivljanin
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-ĐA SPASOJEVIĆ Marija
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NBJ CENTRALA BEOGRAD-filijala PALILULA
Mesto:
Beograd
Adresa:
27.MART A BR. 28-32
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011 33 41 423; 33 41 425
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
802
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
NBS-Odsek za prijem fin. izveštaja i bonitet
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Vase Stajića br. 22
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/526-123, 021/526-061, 021/526-157, 021/526-133, 021/422-548, 021/421-676, 021/613-951
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
www.nbs.yu
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
NECA LAKOLIN
Mesto:
Adresa:
1.Novembar 83
Poštans ki broj:
Telefon:
022/673-219, 022/626-663
Šifra delatnosti:
LAĆARAK
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
105325753
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NEDELJKOVIĆ d.o.o.
Mesto:
PROVO
Adresa:
Obrenovački put bb.
Poštans ki broj:
15215
Telefon:
77-62-211, 77 62 401, 77 62 402, 77 62 400
Mobilni:
063 46 82 08, 063 10 52 553 Šević Milan
Telefax:
Kontak t:
Milan, info@nedeljk ovic-wayne.com
Tekući računi:
PIB:
101403192
Matični broj:
07847904
Registarski broj: 11207847904
Šifra delatnosti:
28620
Naziv:
NELT
Mesto:
Beograd
Adresa:
Francuska br.81 (Luka Beograd)
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 7290 797, 011 377 91 00, 011 377 91 61 komercijala
Mobilni:
064 83 19 314 Goran lekovi, 064 83 19 038 Marijana Šabac, 065 356 14 20 Aleksandar prodaja BG, 065 27 11
Telefax:
Kontak t:
Mirjana Zobenica;Šaponjić, Nebojša - komercija, Marijana - komercijalista za Šabac, marijana.p@nelt.com
Tekući računi:
Sandra 3219617
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
803
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
NEMETALI
Mesto:
NIŠ
Adresa:
ul.Save Kovačević br.13
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/61-836
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NEMINIK D.O.O.
Mesto:
Beograd - Zvezdara
Adresa:
ul. Radoja Domanovića 25/1
Poštans ki broj:
11 160
Telefon:
011/380-76-68, 011/241-94-89
Mobilni:
063 / 80 65 302 Radica, 063 / 450 544 Nemanja
Telefax:
Kontak t:
Nemanja Krivokuća, info@neminik.co.rs, neminik@sbb.rs
Tekući računi:
PIB:
100029135
Matični broj:
06424970
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NENATEKS
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Mike Petrović Alasa br.67
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
345-000, 394-900, 394-901
51540
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Svetlana Tomić, Dragan Tomić - direktor
Tekući računi:
180-0134480101060-20
PIB:
100086549
Naziv:
Matični broj:
07684878
Registarski broj: 09907684878
NENIK
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
SMEDEREVO
Poštans ki broj:
Telefon:
026/616-632, 026/615-619
Mobilni:
063/372-448 DEJAN
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
804
Šifra delatnosti:
17401
Adresar
Naziv:
NEO SALON
Mesto:
Adresa:
Telefon:
BRČKO
Poštans ki broj:
076/222-909
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
NEOBEE
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
0700012345 - tehnička podršk a
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
NEOHEMIK
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011 208 92 23
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dejan Luk ić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NEON HEMAX
Mesto:
RUMA
Adresa:
Marka Peričina Kamenjara br.13
Poštans ki broj:
22 400
Telefon:
022/433-101 Nenad Nemarović
Mobilni:
063/519-893, 063/85-75-925, 063/730-16-71 Dejan
Telefax:
Kontak t:
Nenad Nemarović, neonhemax@gmail.com
Tekući računi:
PIB:
104910899
Matični broj:
Registarski broj:
805
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
NEOTEHNA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ivice Devčića 1d
Poštans ki broj:
11 030
Telefon:
011/754 01 47, 011/754 84 47
Mobilni:
063/205-885 Goran
Telefax:
Kontak t:
Goran / komercijala, na Banovom Brdu kod FMP, Petra Rak, direktor, Dragana Rak
Tekući računi:
355-1008022-37
PIB:
101834273
Matični broj:
7772190
Registarski broj: 01107772190
Šifra delatnosti:
Naziv:
NEOTEHNIKA doo
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Narodnog fronta 10/III
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/472-17-65, 021/472-17-64, 021/47-50-916
Mobilni:
069 / 84 999 56 Miroslav Gerdijan
51700
Telefax:
Kontak t:
Slađa, Brank a, Miroslav Gerdjan, office@neotehnik a.co.rs, sladjana@neotehnika.co.rs, miroslav@neotehnika.
Tekući računi:
PIB:
101697031
Naziv:
Matični broj:
08689024
Registarski broj: 22308689024
NESHVYL
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
011 3559 856, 011 3559 786
Mobilni:
063 22 99 440
Telefax:
Kontak t:
Dir.Nebojša Miletić, mileticn@neshvyl.com, Iva Čanović prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NETAPRODUCT d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Kozaračka br.6
Poštans ki broj:
11 130
Telefon:
011/347-67-93, 011/341-38-98 kuća
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
806
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
NEVENA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Leskovac
Poštans ki broj:
016/253-212, 016/251-010, 016/244-656 prodaja
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Predrag Simonović prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NEX-T RADE
Mesto:
OBRENOVAC
Adresa:
IVANA ŠTAGLJARA 18
Poštans ki broj:
11500
Telefon:
011/2571-225
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
BRANKA BOŽINOVSKI
Tekući računi:
PIB:
101933565
Matični broj:
06721368
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NEŠ-PROMET
Mesto:
OBRENOVAC
Adresa:
Posavskih Norvežana br. 28
Poštans ki broj:
11 500
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nešić (063/244-930)
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NEŠKOM DOO
Mesto:
15 300
Adresa:
Georgija Jakšića 5
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104684324
Matični broj:
Registarski broj:
807
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
NEŠKOVIĆ
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Bijeljina
Poštans ki broj:
076/401-306
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NF
Mesto:
Senta
Adresa:
Vladimira Nazora br. 54
Poštans ki broj:
24 400
Telefon:
024/815-397, 024/813-636
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Fodor
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NI&MA
Mesto:
Zemun,Beograd
Adresa:
Milana Rešetara br.7
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011 / 314 90 26, 011 / 412 5 421
Mobilni:
063 / 31 62 93 Nina, 063 / 48 11 04
Telefax:
Kontak t:
Nina Stajković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NIBENS
Mesto:
Beograd
Adresa:
Vicka 24 zgrada PZP Beograd
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/244-78-29, 011/244-07-24, 011/212-06-02 Zoran Novović za asfaltne baze, 011/312-13-89 Zoran Novović
Mobilni:
062/655-131 Novović
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
808
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
NIG-PROMET
Mesto:
Požarevac
Adresa:
ul:Dunavska 46
Poštans ki broj:
12 000
Telefon:
012/210-860
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NIGOS ELEKTRONIK
Mesto:
Niš
Adresa:
Ul. B. Nikolića-Serjože br.12
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018 / 711-212, 018 / 717-468, 018/717-469
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Slavica
Tekući računi:
330-3000391-31
PIB:
100339440
Naziv:
Matični broj:
52518776
Registarski broj: 0732601952730062 Šifra delatnosti:
NIKO PAPIR SZTR
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Krušar
Poštans ki broj:
35 227
33200
035 / 430 410, 035 / 430 258
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
info@nik opapir.rs, Daca
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NIKODIJE STOJANOVIĆ TATKO-IFP
Mesto:
Prokuplje
Adresa:
ul.Vasilija Đurovića Žarkog br.1
Poštans ki broj:
18 400
Telefon:
027/321-069 kom.dir., 027/324-706 Ljiljana, 027/321-163 Vukoje Balović, 027/324-456 Dragica - proizvodnja, 0
Mobilni:
062/251-345 DANIJELA, 063/415-290 vozač Dragan Ivezić, 063/806-07-75 Vukoje, 0631051941 Zorica, 063/10
Telefax:
Kontak t:
Ljiljana Radivojević prodaja, Danijela Drobnjaković
Tekući računi:
180-0181070101010-68
PIB:
100235458
Matični broj:
7107129
Registarski broj: 08507107129
809
Šifra delatnosti:
17530
Adresar
Naziv:
NIKOLA I SINOVI s.z.t.r.
Mesto:
Šabac
Adresa:
Kralja Milutina br.3
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
350-965 knjigovodstvena agencija, s ervis 344-850
Mobilni:
063/77-57-220 NIKOLA
Telefax:
Kontak t:
HUSQUARNA
Tekući računi:
PIB:
102837138
Naziv:
Matični broj:
55536279
Registarski broj:
NIKOLAS SZR
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
9529
Šaba c
Poštans ki broj:
Telefon:
384 997 zona
Mobilni:
064 155 18 83
Telefax:
Kontak t:
direktorzone@open.telekom.rs, Nikola Bjelan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NIKOLATERM d.o.o.
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Hercegovačka br.16
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2197-214
Mobilni:
063/367-018
Telefax:
Kontak t:
Nikola Kizdobrans ki
Tekući računi:
PIB:
107220177
Naziv:
Matični broj:
20758197
Registarski broj:
NIKOLIĆ RADOMIR
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/239-712
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
810
Šifra delatnosti:
4674
Adresar
Naziv:
NIKOLIĆ SZR
Mesto:
Beograd
Adresa:
Borivoja Stevanovića br. 53
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/347 53 51
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
areometri i termometri, roba se preuzima : Kozarčeva br. 8,Konjarnik ( južna kapija Beograda ,u rupi ), uverenj
Tekući računi:
160-117481-34
PIB:
103402720
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
NIKOM
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Novi Sad
Poštans ki broj:
21 000
021 300 976
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-din Rajk o Ubović 064/1751608
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NIKSAN S.R.
Mesto:
Nova Pazova
Adresa:
Industrijsk a zona bb
Poštans ki broj:
22 300
Telefon:
022/323-800, 022/323-810
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Renata Đermanović, niksan@open.telekom.rs
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
NIKŠIĆNE ELEKT RANE
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
NIKŠIĆ
Poštans ki broj:
083/214261
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
IVANOVIĆ ZORAN
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
811
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
NIMEL
Mesto:
N.BEOGRAD
Adresa:
NIKOLE DOHROVIĆA 30
Poštans ki broj:
11070
Telefon:
011/227-39-80, 011/217-50-30
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NINA (G-đa Marinković Snežana)
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Narodnog fronta br.10
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
063/ 520-561
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Barjaktarev Zoran
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NINACOM
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Otona Ž upančića br.44
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/319-01-25, 011/260-11-75, 011/269-10-49
Mobilni:
063/238-861 Zoran, 063/206-737 Slaviša
Telefax:
Kontak t:
Slaviša Škero, Zoran Munić, magacin:"MIOMONTAŽA" ul.Marije Bursać br.42 , Zemun, NEBOJŠA, J asna
Tekući računi:
175-3001545-52
PIB:
100134822
Naziv:
Matični broj:
7780745
Registarski broj: 01307780745
NINEL
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
011/227-39-80
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
812
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
NINEX
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šabac
Poštans ki broj:
344-870
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ninexsa@neobee.net
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NINIĆ SZR
Mesto:
Pančevo
Adresa:
ul:Paje Marganovića br.78
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/316-716
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Petar Ninić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NINKOVIĆ PREDRAG
Mesto:
Banja Koviljača
Adresa:
Vladimira Nazora br. 12
Poštans ki broj:
15 316
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NIRA 2014 DOO
Mesto:
Šabac
Adresa:
6.PUKA br.61
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
7760-067
Mobilni:
063/372-094 Nik ola
Telefax:
Kontak t:
Nikola Đurić, nik ola.djuric@yahoo.com
Tekući računi:
PIB:
108369648
Matični broj:
20985496
Registarski broj:
813
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
NIS - NAFTAGAS
Mesto:
Kikinda
Adresa:
Selmačka bb
Poštans ki broj:
23300
Telefon:
0230 422 974
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Skladište br. 41, magacin radi do 14 h
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NIS A.D.
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Put Šajkaškog odreda br. 4
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/420-380
Mobilni:
064/888 43 88
Telefax:
Kontak t:
Igor Šmigić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NIS A.D. BLOK ENERGETIKA
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Narodnog fronta br.12
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/481-16-03 Rade Pupavac, 021/481-23-88 , 021/481-1055 Danjela Batinić
Mobilni:
064/888-43-88 Igor Šmigić magacioner, 064/888-57-53 Rade Pupavac, 064/888-46-29 Jelena Kecman, 064/88
Telefax:
Kontak t:
II kapija
Tekući računi:
rade.pupavac@nis.eu
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NIS A.D. BLOK PROMET
Mesto:
NOVI BEOGRAD
Adresa:
MILENTIJA POPOVIĆA 1
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011 / 222 97 19 Ljiljana Lukan, 011/311-33-11 centrala, 011/222-94-25 Daniel Garbuz, 011/222-97-07 Vasko P
Mobilni:
064/888-59-02 Zlatko Dimitrijević, 064/235-26-38 Marija Jovin, 064/888-45-91 Mihailo Nikolić, 064/888-14-17 V
Telefax:
Kontak t:
540 kancelarija Aleksandar Stamenk ović, mihajlo.nikolic@nis.rs, 719 kancelarij Sandra Bojić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
814
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
NIS A.D. Novi Sad
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
NARODNOG FRONT A br.12 pos.fah.15
Poštans ki broj:
21 102
Telefon:
021 481 33 01 knjigovods., 021 481 1111 centrala, 021 481 36 50 Vitomir Podraščanin kompenzacija, 021 481
Mobilni:
064 / 888 96 70 Ivan Ragaji, 064/888-6660 ANA KARABASIL-Ugovori, 064 / 888 66 52 Aleksandra Knežević
Telefax:
Kontak t:
NOVICA ZORIĆ 063/88-28-046, Tim za obračunska plaćanja M-G-106, Vladimir Nikolajević , VIII sprat k rilo A
Tekući računi:
sektor za dokumentacionu podrsku upravljanja
PIB:
Matični broj:
20084693
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NIS AD NIS NAF TAGAS
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Rudarski radovi A.Teodorovića5
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/481-34-01 Boža, 021/481-11-11 centrala, 021/481-34-09 Janovljev, 021/481-37-46, 021/481-2119 Tanja T
Mobilni:
064/888 27 30 Sandra Radišić, 064/888 44 33 Tatjana Terzin
Telefax:
Kontak t:
Janovljev Mileta;Mihailović Milorad, 481-3297 Gajinov, Seratlić, Dragana Ivković,plaćanje Naftagas, Sandra Ra
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NIS AD NOVI SAD
Mesto:
TREŠNJEVAC
Adresa:
M.TITA bb.
Poštans ki broj:
24 426
Telefon:
Mobilni:
064/888-28-76 Ljubisa Davidovic
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NIS AD NOVI SAD BLOK SERVISI
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
NARODNOG FRONT A br.12
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/481-1111 centrala, 021/451-36-61 Branka, 021/481-33-79 Mihailo Nikolić, 021/481-33-94 Mirjana Stokuća
Mobilni:
064/888-67-44 Sanja OBRADOVIĆ, 064/888-57-08 Mirjana Stokuća, 064/888-83-23 Milan Samardzija, 064 / 88
Telefax:
Kontak t:
ĆULUM MILOSAVA,, Dostanić - kom.dir 4812143, g-đe Lukić, Gajić lok. 36-17, DABETIĆ BRANKA, KRILO E
Tekući računi:
mpenz. NOVICA i VITA
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
815
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
NIS AD NOVI SAD-BLOK ISTRAŽ.I PROIZVOD.
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Narodnog fronta 12
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021 48 111 11 centrala, 021 481 11111 Tanja Cicmili-plać anje, 021 481 34 17 Saša Todorić, 021 481 32 73 fin
Mobilni:
064 888 46 92 Nebojša Todorić, 064 / 888 46 50 Saša Todorić , 064 888 21 72 Dragan Koković, 064 / 888 80 7
Telefax:
Kontak t:
lok 194 Nebojš a Todorić, Kanc.21 III SPRAT Krilo E Mihailo Nikolic
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NIS AD Sek tor BO Blok Promet
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
SPRAT 8. krilo B kanc. 66
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/481-22-20 Sanja Nik olić , 021/481-11-97 Jovana Jovanoivć, 021/481-11-30 Jasmina Pavlović, 021/481-11-
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NIS GAS
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
ul:Narodnog fronta br.12
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/481 26 60, 021/481 41 83 Delić, 021/481 26 77 Renata, 021/481 26 58 Aćimović, 021/481 41 76 Vlatković
Mobilni:
063/545-273 Delić D.
Telefax:
Kontak t:
S.Vuksanović
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
NIS GAS - FINANSIJE -
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Novi Sad
Poštans ki broj:
21 000
021 481 25 05 Tijana, ruk ov.fin., 021 481 26 06 Jelena, knjig.
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Sonja Sekiz
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
816
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
NIS GAS - Pogon MIR -
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Put šajkaškog odreda br. 1
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/481 42 94
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Maja Pantović
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
NIS GAS - RJ SLUŽBA KVALITETA k valiteta
Adresa:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Novi Sad
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NIS NAFTAGAS
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Narodnog fronta br.12
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/481 1111, 021/481-4250 Papić, Mihalec, 021/481-3912 Ljubica Gajinov, 021/481-39-13 Balint Ružica, 021
Mobilni:
063/505-128 Mihalec Maja, 064/888-43-31 Maja, 064/888-11-75 Vesna Gluvajić, 064/888-43-58 Veroslava T ad
Telefax:
Kontak t:
Olivera Papić, Mira Ćuković - Rukovodilac finansijskog sektora, Saša Petk ović - komercijala, Verosava-krilo E
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NIS NAFTAGAS PROMET
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul: Narodnog fronta br.12
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/481-22-30 cent.4811111 070150, 021/481-22-35 Nevenka Blagojević, 021/481-29-35
Mobilni:
063/82-02-490 Nevenka Blagojević, 063/759-118 Djordje Kljajić
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
223 08049904 Registarski broj:
817
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
NIS a.d
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Narodnog Fronta br.12
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NIS- BLOK SERVISI d.o.o.
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
PUT ŠAJKAŠKOG ODREDA 9
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021 / 481 43 05 Marko Tančik, 021 / 481 41 15 Sanja Rodić, 021 / 481 42 15 Vladimir Ristić, 021 / 420 011 lok
Mobilni:
064 / 888 52 09 Mark o Tančik , 064 / 888 56 99 Sanja Rodić, 064 / 888 46 69 Dejan Siriški, 064 / 888 27 47 So
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NISAL NIŠ
Mesto:
NIŠ
Adresa:
BULEVAR VELJKA VLAHOVIĆA bb.
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/541-543
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
SINIŠA-PRODAJA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NISOTEC
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Milentija Popovića br.1
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/205-86-56, 011/205-94-57 Erman Beganović, 011/205-83-63 prodaja
Mobilni:
064/888-55-85 Erman
Telefax:
Kontak t:
ermin.beganonovic@nis.eu, bogdan.raicevic@nis.eu
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
818
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
NIT AD
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Privrednikova br. 6
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/443-166
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Branka fin.dir.
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NITA
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
PETECI ŠANDORA 19
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/612-358
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G.DIN BOŠKO
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
NITEKS
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Niš
Poštans ki broj:
Telefon:
018 211 155, 018 4 215 996 Rade
Mobilni:
063 424 528 Rade
Telefax:
Kontak t:
Nenad Stevanović, Rade Todorivić / prodaja metražne robe
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NIVELA
Mesto:
Beograd
Adresa:
Zmajevačka br.38/17
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 / 2752 - 622
Mobilni:
063 / 24 85 86 Goran, 063 / 41 89 44 Pop
Telefax:
Kontak t:
Goran Komnenić, magacin Viline vode, preko puta Tehnohemije, Popović Radoslav - POP, nivela011@gmail.c
Tekući računi:
180-0192450101000-12
PIB:
100974156
Matični broj:
06973078
Registarski broj: 01106973078
819
Šifra delatnosti:
51520
Adresar
Naziv:
NIVETA DM
Mesto:
Adresa:
Telefon:
B.BRESTOVAC
Poštans ki broj:
025/881-300
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NIVEX
Mesto:
NIš
Adresa:
PREŠERNOVA 9A
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/25-646
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Neša Bogićević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NIVEX SEBET
Mesto:
NIŠ
Adresa:
MACVANSKA 15
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
NESA
Tekući računi:
42500-601-0-42492
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NJEGOŠ KNJŽARA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Masarik ova br.58
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
347-924
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100125477
Matični broj:
Registarski broj:
820
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
NK STIL
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Beog rad
Poštans ki broj:
011 26 35 018
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Kostić Nemanja, Suzana
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NOLAB
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Partizanske avijacije 31/7
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/318-54-89
Mobilni:
063/329-649 Ljubomir Novković
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101713896
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NOMEX d.o.o.
Mesto:
Šabac
Adresa:
Stevana Čalića 26
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
377-514 stovarište, 342-532 radnja
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100109774
Matični broj:
7670435
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NOPAL
Mesto:
Bačka Palank a
Adresa:
Obrovački put bb
Poštans ki broj:
21 400
Telefon:
021 749 028
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-đa Stanić Dragica
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
821
Šifra delatnosti:
34300
Adresar
Naziv:
NORDVIK doo
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Pariske Komune 22
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/26-06-193 MIRA RAKIC
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NORVING
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ivankovačk a 13 / 11 - sprat I
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 / 241 5 229
Mobilni:
063/231-233
Telefax:
Kontak t:
Marija Vukoje, Branislav - prodaja
Tekući računi:
PIB:
100181708
Matični broj:
07889887
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NOVA BANKA AD (g-đa Ljilja Zrinjanin)
Mesto:
Beograd
Adresa:
Kosovska br.10
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/322-00-45, 011/322-53-44, 011/324-19-67
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ljilja Zrinjanin
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NOVA YUTKL d.o.o.
Mesto:
Niš
Adresa:
Generala Tranijea br.8/4
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018 258 351
Mobilni:
064 178 28 68 Saša
Telefax:
Kontak t:
Saša Todorović, pošta ide na : Generala Tranijea 8/4
Tekući računi:
PIB:
105408477
Matični broj:
20367342
Registarski broj:
822
Šifra delatnosti:
51540
Adresar
Naziv:
NOVAIMPORT D.O.O.
Mesto:
Beograd,Rušanj
Adresa:
ul. Beogradska II deo br.10
Poštans ki broj:
11 194
Telefon:
011/27-12-209, novaimport@gmail.com
Mobilni:
064/64 65 509 Ostoja, 063/84 85 083 Igor, 064/64 65 510 Igor, 063/202 664 Ostoja
Telefax:
Kontak t:
Igor Milosavljević, magacin-Pančevačk i put, 4. semafor levo ,tabla Sebeš,Zage Malivuk br.45,11210 Krnjača
Tekući računi:
PIB:
102775819
Matični broj:
17462075
Registarski broj: 01117432075
Šifra delatnosti:
Naziv:
NOVAK STEEL
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Ložionačka br.47
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/6301-314
Mobilni:
063/86-23-521 Milorad Novak ović
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
105165796
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NOVAMAT
Mesto:
Beograd
Adresa:
Trgovačka 7a/5
Poštans ki broj:
11 030
Telefon:
011/236-05-90
Mobilni:
063/364-460
Telefax:
Kontak t:
Bora Panić, b.panic@novamat.at, b.panic@neobee.net
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NOVI DRVNI KOMBINAT d.o.o.
Mesto:
Sremska Mitrovica
Adresa:
Ul. Đure Daničića br.104
Poštans ki broj:
22 000
Telefon:
022/621-955, 022/621-612, 022/624-284
Mobilni:
063/554-918
Telefax:
Kontak t:
Aleksandra
Tekući računi:
PIB:
100791002
Matični broj:
Registarski broj:
823
Šifra delatnosti:
51560
Adresar
Naziv:
NOVI GAJ- MATIS MP
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Kneza Pavla Karadjordjevica br.1
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
341-449 ;347-305Kamičak, 335-658 Obilazni put
Mobilni:
062 / 222 909
Telefax:
Kontak t:
Slaviša Radović
Tekući računi:
office@matis.rs, 160-104971-25
PIB:
102714756
Matični broj:
17504185
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NOVI TRG
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
SIME IGUMANOVA 14/32
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/247376
52440
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104045806
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
NOVIS - CO
(G-din Bogdanovs ki)
Adresa:
ul:Pere Popadića br.3/9
Telefon:
021 414 525
Šifra delatnosti:
Mesto:
Novi Sad
Poštans ki broj:
21 000
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Bogdanovski
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NOVITAS
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Oslobođenja br.5
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
302-900, 345-002, 331-481 Dragic a
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragica Božinović, Brank a, Bilja Aćimović / nabavka / prodaja, Dragan Despotović-prodavnica u Partizanskoj
Tekući računi:
205-1544-15
PIB:
100109879
Matični broj:
06501770
Registarski broj: 09906501770
824
Šifra delatnosti:
52110
Adresar
Naziv:
NOVITET
Mesto:
Loznica
Adresa:
ul. VOJVODE MIŠIĆA br.6
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
82 600
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NOVKABEL
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Industrijsk a bb
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021 / 442 - 175, 021 / 539 - 016 (prod.užadi)
Mobilni:
064 295 33 14 Predrag Isak
Telefax:
Kontak t:
Stojanović Petar, Pantić Saša, Predrag Isak / prodaja užadi
Tekući računi:
PIB:
101633239
Matični broj:
08023646
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NOVKABEL-METALNI PROVODNICI
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Industrijsk a bb
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/337-405, 021/442-337, 021/6622-943, 021/6339-405 Anđelk o
Mobilni:
063/536-094 Šuvljanski
31300
Telefax:
Kontak t:
Anđelko
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NOVKABEL-METALURGIJA
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Industrijsk a bb.
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/442-349, 021/6611-738, 021/539-017 prodaja, 021/443-402
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Kaurin;Pantić mob.063/508-631, Dragana Blagojević - šef komercijale
Tekući računi:
442-349-metalurgija
PIB:
101633450
Matični broj:
08748314
Registarski broj:
825
Šifra delatnosti:
27442
Adresar
Naziv:
NOVKABEL-MIKROKABEL
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Novi Sad
Poštans ki broj:
021/6331-380
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
NOVKABEL-PLASTKABEL
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Novi Sad
Poštans ki broj:
21 000
021/442-340, 021/442-341, 021/6624-459
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NOVKOVIĆ AUTO
Mesto:
Kragujevac
Adresa:
Mitra Bak ića br. 3
Poštans ki broj:
34000
Telefon:
034 326 351
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NOVOCOM
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
JOVANA CVIJIĆA 20
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021/339-769, 444-889
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100277393
Matični broj:
08186278
Registarski broj: 22308186278
826
Šifra delatnosti:
50500
Adresar
Naziv:
NOVOHEM d.o.o.
Mesto:
Šabac
Adresa:
Gavrila Principa bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
347 129, 344 837
Mobilni:
063/871-25-93 Željko
Telefax:
Kontak t:
Gavra Milinković, Željko Mićanović
Tekući računi:
230-0001053021014-08,
PIB:
100089594
Matični broj:
17264656
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NOVOLAB doo
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Primors ka br. 22
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/7293-758, 011/7293-534
Mobilni:
063/205-714 Bojan
011990
Telefax:
Kontak t:
Bojan Ćosić, Dejan Šljivac, Dragica Krsmanović
Tekući računi:
PIB:
101513406
Matični broj:
17156233
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
51700
Naziv:
NOVOLINE
Mesto:
DARUVAR HRVAT SKA
Adresa:
FRANTE BURIANA 30
Poštans ki broj:
43 500
Telefon:
99 385 98/ 240-064, mobilni 99385 43 332292
Mobilni:
99385 43/ 332-292
Telefax:
Kontak t:
Buzdum Nikola
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NOVOMAK-EXPORT
Mesto:
NOVA PAZOVA
Adresa:
HILANDARSKA 61
Poštans ki broj:
22 330
Telefon:
022/314-740
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101246247
Matični broj:
08708070
Registarski broj:
827
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
NOVOMATIK-HEM d.o.o.
Mesto:
Lučani
Adresa:
Dragačevski bataljon 50
Poštans ki broj:
32 240
Telefon:
032/817-987
Mobilni:
063/688-279
Telefax:
Kontak t:
Vladan Zlatić
Tekući računi:
kontakt@novomatik hem.rs
PIB:
103920812
Matični broj:
20046627
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NOVOPAK
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Put novosad.partizansog odreda 2
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021 443 852 prod.limenki, 021 433 054, 021/442-177 Slobodanka, 021/443-824
74700
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Slavko - prodaja limenki
Tekući računi:
PIB:
101697996
Matični broj:
08023852
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NOVOS
Mesto:
Zemun
Adresa:
Cara Dušana br.207
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/3773-520 , 011/3773-503, 011/3773-512 Nenad Vuković
28710
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Goca, Nenad Krašić direktor, novos@novos.co.rs, Milena Aranđelović , prodaja
Tekući računi:
355-1001893-91,
PIB:
100388569
Matični broj:
17093070
Registarski broj: 0137093070
Šifra delatnosti:
Naziv:
NOVOSADSKI SAJAM AD
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
prodavnica
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/423-331;063/8522787
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vojinović Jovan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
828
Šifra delatnosti:
51550
Adresar
Naziv:
NOVUS AUTO GLASS
Mesto:
Šabac
Adresa:
Ranka Alimpića 26
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
015/ 745 102
Mobilni:
063/ 326 290 Zoran
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
103801045
Matični broj:
56861840
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
50200
Naziv:
NRD TRANSPORTI
Mesto:
LAĆARAK
Adresa:
ĐURE ĐAKOVIĆ 37
Poštans ki broj:
22 221
Telefon:
022/671-846, 022/617-010 Nada-k njigovođa
Mobilni:
00386 30 33 73 51 Dragan - vozač, 063/726-97-49 Nikola Sekulić, 063/545-605,069/671-852 Nenad, 00 386 40
Telefax:
Kontak t:
Nikola Sekulić, Goran Ljubičić, nrdtransporti@eunet.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NRK INŽENJERING
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul. Oslobođenja 26a
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3564-204, 011/3565-594
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vesna J ovanović, Milan Radulović direk tor, nrk1@sbb.rs, nrk@ptt.rs
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
NS CLEANING
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
NOVI SAD
Poštans ki broj:
021/402-952 NEBOJŠA
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
829
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
NS COPEX
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul. Kosovsk a br. 10
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/42 52 52, 021/52 97 97
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Goran Kockarević, Ljilja
Tekući računi:
160-11030-63
PIB:
100803578
Matični broj:
08703647
Registarski broj: 22308703647
Šifra delatnosti:
Naziv:
NS SEME
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Mask ima Gorkog br.30
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/4898-100
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milorad Dragan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NT COMPANY
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:MAKEDONSKA 34
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
MIRJANA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
NUP T RADE PLUS AD
Mesto:
Šabac
Adresa:
Janka Veselinovića br.2
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
305-945
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
105-5700046-21
104905016
Matični broj:
20268620
Registarski broj:
830
Šifra delatnosti:
51210
Adresar
Naziv:
NVS
Mesto:
KRAGUJEVAC
Adresa:
ul:Mik iša Gajevića br.2
Poštans ki broj:
34 000
Telefon:
034 / 331 910,
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Kokerić Vukomir
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Naftagas promet - NAP za Ružicu Pađen
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Narodnog fronta 12/8
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/481 22 13
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Udovičić;Dragan Spasojević 064 23 616 71
Tekući računi:
481 2230 Kljajić Đ.
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Narodno pozorište
Mesto:
Šabac
Adresa:
Karađorđeva br.18
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
322-436
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Niprotrans
Mesto:
Nikšić
Adresa:
ul:Serdara Šćepana br.16
Poštans ki broj:
81 400
Telefon:
083/44-134
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
831
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Nis Jugopetrol
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Milentija Popovića 1
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/222-96-17 - kartice Nada i Jasmina, 011/311-33-11, 011/222-90-97 o0bračun računa
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
direkcija za tehničke poslove i investc, slobodan.ilic@jugopetrol.c o.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Novacel MP
Mesto:
Loznica
Adresa:
ul:Gradilište bb.
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
874-855; 874 411/lok220 878 402 Stojan
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
J.Pavlović;Milan Nikolić;
Tekući računi:
Vasiljević
PIB:
Naziv:
Matični broj:
874-710
Registarski broj:
Novaković Saša
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
O lj a č a M i r a
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul: Milutina Bojića br.55
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
336 623
Mobilni:
065/635-95-44
Telefax:
Kontak t:
lk. 287 175 SUP Šabac
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
832
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
OBIM S.R.
Mesto:
Novi Banovci
Adresa:
Branka Ćopića 8
Poštans ki broj:
22 304
Telefon:
022 / 342 476
Mobilni:
063 / 77 11 787
Telefax:
Kontak t:
Bojan Orlović
Tekući računi:
PIB:
102800201
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
OBLAK INTERNACIONAL
Adresa:
Telefon:
346-151
Mobilni:
064/1377-779 Nenad
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
OBNOVA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
ŠABAC
Poštans ki broj:
15 000
25 233
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Borota Janko
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
OBNOVA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Pivnice
Poštans ki broj:
021 756 007, 021 756 694
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
833
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
OBOD
Mesto:
Adresa:
Telefon:
C E T I NJ E
Poštans ki broj:
086/31-324 SLOBO 32-069
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dapčević Dragan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OFFER TRADE
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Mladena Mitrića br. 12
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2748-691, 011/2748-629
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
magacin Pančevački put br. 95,posle stovarišta Jugohemija, Dragan, Aleksandar, offertrade.doo@gmail.com
Tekući računi:
255-0008710101000-68
PIB:
100267746
Matični broj:
07772408
Registarski broj: 01107772408
Šifra delatnosti:
Naziv:
OFFICE SHOES
Mesto:
SUBOTICA
Adresa:
TUK UGARNICE bb
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024/622-300
51530
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OIL COMERC COMPANY
Mesto:
Kraljevo
Adresa:
Dimitrija T ucovića 42/1
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
036/332 823
Mobilni:
063 601 640 0 Popović Staša, 065 601 640 2 Goran, 064 658 48 11
Telefax:
Kontak t:
Goran Vučković, oilcomerc@tron-inter.net, Igor Voštinić
Tekući računi:
PIB:
100264358
Matični broj:
17022105
Registarski broj:
834
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
OIL RAFINERY BELGRADE
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Pančevački put 83
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/2711 433, 011/2711 174
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ljiljana Gvero
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OKPIRO
Mesto:
Užice
Adresa:
Nikole Pasica 46 / VII
Poštans ki broj:
31 000
Telefon:
031 533 437
Mobilni:
065 812 80 30, 064 812 80 35
Telefax:
Kontak t:
Oliver, Jelena, Zlatko
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
OKRUŽNI SUD
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
346-946
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OKTOPOD
Mesto:
NIKŠIĆ
Adresa:
Partizanski put bb
Poštans ki broj:
81 400
Telefon:
083/44-838
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Neđo Nik čević
Tekući računi:
069/041-612
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
835
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
OLD - TRADE
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
TIČARSKA 2
Poštans ki broj:
15300
Telefon:
872-180
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101188413
Naziv:
Matični broj:
07873298
Registarski broj:
OLMA BEOGRAD
Adresa:
Telefon:
011/301-71-74
Mobilni:
063/366-454 ZORAN TRIVAN
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11000
Telefax:
Kontak t:
office@olmabeograd.rs
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OM
Mesto:
SUBOTICA
Adresa:
ul:FRANE SUBITA br.7
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OM INŽENJERING Group
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
RZ Jugoistok 1 bb.
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/533-804, 023/533-805, 023/533-806
Mobilni:
062/255509 Mirko Ugrenović
Telefax:
Kontak t:
mirko.ugrenovic@ominzenjering.com
Tekući računi:
PIB:
104510193
Matični broj:
20179171
Registarski broj:
836
Šifra delatnosti:
74 203
Adresar
Naziv:
OMEGA AIR
Mesto:
Beograd
Adresa:
Vojvode Baćevića br.78
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/34-77-610, 011/34-77-510
Mobilni:
063/46-46-16
Telefax:
Kontak t:
Danko Stojaković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OMEGA PROFEKS
Mesto:
Loznica
Adresa:
Šabački put bb
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
377-707, 811-100, 810-010
Mobilni:
064/859-45-25 Krsto Davidović
Telefax:
Kontak t:
Krs ta Davidović , Jugoslav
Tekući računi:
PIB:
101193203
Matični broj:
07672748
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OMLADINSKA ZADRUGA
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Trg galerija 4
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/613-242;615-476
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
LUPAC VERICA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OMLADINSKA ZADRUGA
Mesto:
Smed. Palanka
Adresa:
Karađorđeva 18
Poštans ki broj:
11 420
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
837
Šifra delatnosti:
105602
Adresar
Naziv:
OMLADINSKI KAMP-EKO ROK
Mesto:
NIŠ
Adresa:
ul:KOSOVKE DEVOJ KE 4
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OMNI PROMET
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Bul. Mihajla Pupina 10 z 1/109
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/311-53-65, 011/311-57-75, 011/2138-036
Mobilni:
065/509-33-07, 064/658-17-94
Telefax:
Kontak t:
Rajk o Glišić
Tekući računi:
omnipromet2@open.telekom.rs
PIB:
10009013
Matični broj:
06178952
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OMNI STOCK
Mesto:
Beograd
Adresa:
Gajeva br.4
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 /2456 854, 011/2450 357
51610
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-đa Snežana
Tekući računi:
260-0016010000312-55
PIB:
100006443
Matični broj:
17245031
Registarski broj: 02217245031
Šifra delatnosti:
Naziv:
OMNIPROM
Mesto:
PANČEVO
Adresa:
LOLE RIBARA BR. 30 A
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/352-176
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Živorad Marković
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
838
Šifra delatnosti:
63120
Adresar
Naziv:
OMNITRADE
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
CARA DUŠANA BR.2
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021 23 034,615 995,22 264,21 7
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dragan Vasilić,Ilija Tišma,Jordan Kovač.
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OMO DP
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
TOŠIN BUNAR 153
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OMO proizvodnja s.z.r.
Mesto:
TRBUSANI - ČAČAK
Adresa:
Vidosava Kolaković 432
Poštans ki broj:
32 205
Telefon:
032/356-526
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100894470
Matični broj:
55037736
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OMO ŽITO
Mesto:
Omoljica
Adresa:
Maks ima Gorkog 63
Poštans ki broj:
26 230
Telefon:
013/617-165
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
839
Šifra delatnosti:
2511
Adresar
Naziv:
OMORIKA-EXPO
Mesto:
ZEMUN
Adresa:
ul:VRTLARSKA 39
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/192-600
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OMV
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Obilazni put - benz.pumpa
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
321-834
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
011/329-2251 Boža Rajić 063/232-031
Tekući računi:
Ljubomir Ivković
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ONIX
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
ul. Bulevar oslobođenja bb
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/510-200; 535-551
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-din SINIŠA VUKIĆ
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
OPGATE
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
065 / 88 28 204 Dragan Radak
Telefax:
Kontak t:
Dragan Radak, direktor
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
840
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
OPTICOM-PROFY
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul:DESET AVIJATIČARA br.2-4
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/488-44-70 070250
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
40803-601-2-304904
PIB:
Matični broj:
06043518š.d.00220604
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OPTIKA LALIC SLADJANA
Mesto:
SABAC
Adresa:
Vlade Jovanović 20
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
350-851
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OPTIKA OBRENOVIĆ
Mesto:
Šabac
Adresa:
Stojana Novaković
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
345-155, 332-154
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OPTIMA-MODRIČA
Mesto:
Beograd
Adresa:
29.NOVEMBAR br.15
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3234 860, 011/3245 413, 011/3239 277 prodaja, 011/3244 017 prod.Svetlana
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vujačić Vlado, Svetlana Obradović
Tekući računi:
205-19774-33
PIB:
100045444
Matični broj:
17079271
Registarski broj: 01817079271
841
Šifra delatnosti:
51510
Adresar
Naziv:
OPTIX
Adresa:
Telefon:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11000
011/198-234
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
IVKO ERAKOVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OPŠTA BOLNICA ŠABAC
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Popa Karana br. 4
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
363-391 Danijela, 363-391 Sandra, 363-376 Biljana Krsmanović-Novak ović, 363-523 Olivera Jokić bolnička ap
Mobilni:
064/862-33-44 Mića Marković, 064/862-33-55 Danijela Golubović
Telefax:
Kontak t:
Sandra, Danijela, MAGACIN RADI DO 14h
Tekući računi:
PIB:
104888509
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OPŠTINA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Gospodar Jevremova br.6
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
347-177, 364-155 Izdavanje potvrda
Mobilni:
064/877-17-99 Ivana Radojčić, 064/877-17-05 Nemanja Pajić
Telefax:
Kontak t:
Ljilja Stanojević,Ruš ka; ŽIVANOVIĆ
Tekući računi:
ivana.radojcic@sabac.org
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
BOGATIĆ
Poštans ki broj:
15 350
411-248
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
842
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šabac
Poštans ki broj:
349-794 pisarnica, 341-741
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OPŠTINSKI SUD
Mesto:
VLADIMIRCI
Adresa:
Ki 21/01
Poštans ki broj:
15 225
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OPŠTINSKI SUD ZA PREKRŠAJE
Mesto:
Pančevo
Adresa:
ul. Braće Jovanovića br. 20
Poštans ki broj:
26 101
Telefon:
013 351 358
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ORAČ
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
ul:Partizanska br.2
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
843
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ORAŠAC d.o.o.
Mesto:
Adresa:
Milana Matijasević 7
Poštans ki broj:
Telefon:
034/710-965, 034/710-925
Aranđelovac
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milosav Milojević, Ivan-nabavk a
Tekući računi:
PIB:
100901823
Matični broj:
07663846
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ORBEG
Mesto:
Beograd (Železnik)
Adresa:
Ul.8.Marta br. 13
Poštans ki broj:
11 250
Telefon:
011/2571-753, 011/2571-754
Mobilni:
064135-61-12 Vučetić
51700
Telefax:
Kontak t:
Branka komercijala, Branislav Andrijašević, komercijala, Darinke Radović 37, Železnik
Tekući računi:
255-0009270101000-07
PIB:
101031391
Matični broj:
7518951
Registarski broj: 01107518951
Šifra delatnosti:
Naziv:
ORBIT
Mesto:
VALJEVO
Adresa:
ul:Vuka Karadžića br.16
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014/227-049;227-082
25130
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ljuban 063 / 80 80 700, Šestović 064/161-90-80
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ORBIT
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Bulevar oslobodjenja 68B
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/549-111, 021/547-855
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nataša
Tekući računi:
310-2998-46
PIB:
100463516
Matični broj:
08747784
Registarski broj: 22308747784
844
Šifra delatnosti:
32100
Adresar
Naziv:
ORBITAL
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Dunavska br. 27
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/2630-358, 011/2636-351
Mobilni:
063/208-123 Zoran, 063/208-144 Dragan
Telefax:
Kontak t:
Zoran, Dragan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
ORDINACIJA MISS DENTAL
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
ŠABAC
Poštans ki broj:
15 000
350-365
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Biljana
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ORGANIKA
Mesto:
BARIČ-BEOGRAD
Adresa:
ul.Barička reka bb
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/870-16-47, 011/870-21-54, 011/870-24-91 direktor, 011/870-24-86, 011/870-24-85 magacin, 011/87-02-48
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Slobodank a
Tekući računi:
PIB:
103736016
Matični broj:
17597345
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ORIGIN d.o.o.
Mesto:
OBRENOVAC
Adresa:
ul:Mila Manića br.22
Poštans ki broj:
11 500
Telefon:
011/872-033;875-270
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jakovljević Petar
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
845
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
ORION
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Zlarinsk a br 12
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/495-529
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Kovačević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
ORION
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Kragujevac
Poštans ki broj:
034 / 300 465 Mirjana Petković
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ORKA HEMIJA doo
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Jaše Prodanovića 36
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/39-50-740, 025/464-860 Odžaci
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
103984953
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
ORTEX
Mesto:
Kruševac
Adresa:
ul:Radomira Jakovljevića bb.
Poštans ki broj:
37 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
846
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
OSNOVNI SUD
Mesto:
Adresa:
KARAĐORĐEVA BR.25
Poštans ki broj:
Telefon:
354-614
ŠABAC
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ILINKA
Tekući računi:
840-29677845-80, model 97 (poziv 92 099)
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OSNOVNI SUD VLADIMIRCI
Mesto:
VLADIMIRCI
Adresa:
SVETOG SAVE 59
Poštans ki broj:
15 225
Telefon:
015/513-114
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
NOVAKOVIĆ SLAVICA -za overe dokumenata
Tekući računi:
840-29677845-80, poziv na broj (97) 53112
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OSNOVNO DRŽAVNO PREDUZEĆE
Mesto:
ZVORNIK
Adresa:
KARA KAJ
Poštans ki broj:
75 400
Telefon:
076/588-846;584-620
143/e
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ref.nabav.i prodaje Slavko Sandić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OSTRVICA A.D.
Mesto:
Rudnik
Adresa:
ul.Kacerska br.1
Poštans ki broj:
32 313
Telefon:
032/741-202
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mća Karaulić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
847
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
OTO TOP GROUP doo
Mesto:
UMKA
Adresa:
Karađorđeva br.42D
Poštans ki broj:
11 260
Telefon:
011/80-27-407
Mobilni:
063/254-410
Telefax:
Kontak t:
Milorad Gligorić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OTPAD TEHNOMED d.o.o.
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
Klanič ki put bb.
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104913016
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
OVAX doo
Mesto:
Adresa:
Preševs ka br. 61
Poštans ki broj:
Telefon:
011 396 19 74
Mobilni:
064 112 14 64 Bojan
Šifra delatnosti:
Beograd
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
OVERNIGHT EXPRESS
Mesto:
Zemun
Adresa:
Ul.Batajnički drum 18a
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011 377 47 02
Mobilni:
062 293 258 Toma Loznica, 062 293 202 Miroslav Šabac
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
102788868
Matični broj:
Registarski broj:
848
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
OVEX
Mesto:
Adresa:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
011 396 19 74
Mobilni:
064 112 14 64 Bojan
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Omladinska zadruga
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
ul: Petefijeva 7/1
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
Omladinska zadruga-MLADOST Šabac
Mesto:
Šabac
Adresa:
Vojvode Mišića 1/6
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
340-010, 340-011
Mobilni:
064/221-3102 SEKA, 064/159-2800 ZORAN MAROVIĆ
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100111824
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
Opšta bolnica "Dr Đorđe Joanović"
Mesto:
Adresa:
Potiska bb
Poštans ki broj:
Telefon:
023/566-908 Branko Delja
Mobilni:
063/439-375 Branko Delja
Šifra delatnosti:
Zrenjanin
Telefax:
Kontak t:
Branko Delja Šef odseka -Služba tehničkih poslova i investicione izgradnje
Tekući računi:
brank odelja@yahoo.com
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
849
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
Origo d.o.o.
Mesto:
Bezdan
Adresa:
Bratstva - Jedinstva 27/a
Poštans ki broj:
25270
Telefon:
025/811-990
Mobilni:
063/107-96-66 Eduard Korenj
Telefax:
Kontak t:
Eduard Korenj
Tekući računi:
www.origo.co.rs, ekorenj@origo.co.rs
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PRIME T
Mesto:
Šempeter Pri Gorici
Adresa:
ul:MMP VRTOJBA 2/B
Poštans ki broj:
5290
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
P-PARTNER
Mesto:
ZEMUN
Adresa:
ul: Kumanovska 19
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/101-703
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
P.G.O. Company d.o.o.
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Dr.Ivana Ribara br.61
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/67-67-83, 011/318-06-32, 022/455-041
Mobilni:
063/349-627
Telefax:
Kontak t:
Pera Obradović
Tekući računi:
PIB:
101202944
Matični broj:
06301274
Registarski broj:
850
Šifra delatnosti:
28520
Adresar
Naziv:
P.S. Fashion Desing d.o.o.
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul:Masarikova br.2
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
345-327, 032/310-200
Mobilni:
064 / 8210 529 Šabac
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
ul:Bogićevićeva 8 ; 32 000 čačak
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
P.S.FASHION DESING
Mesto:
ČAČAK
Adresa:
BOGIĆEVIĆEVA 8
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PA - CO
Mesto:
RATKOVO
Adresa:
Novosadska br.33
Poštans ki broj:
25 253
Telefon:
025/884/001
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PABAJ d.o.o.
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
KRALJA MILANA N47/1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
304-336
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Stanimirović
Tekući računi:
PIB:
100083136
Matični broj:
Registarski broj:
851
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PACCORINI MONTENEGRO
Adresa:
Telefon:
391-515
Mobilni:
063/87-38-714
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
Telefax:
Kontak t:
Milorad Mišić, transport@pacorrini.me
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PACIFIC LINK doo
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
Španskih boraca 40/1
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/21-30-644, 011/21-20-730, 011/21-20-731
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
model:LS-997R ili P - ultrazvučni rasterivač krtica, Branka
Tekući računi:
PIB:
100424908
Matični broj:
17147293
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PACOM D.O.O.
Mesto:
Čačak
Adresa:
Pakovraće 63
Poštans ki broj:
32 102
Telefon:
011 246 45 47 - Beograd, 032 55 89 600, 032 55 89 601
Mobilni:
066/370-400, magacin Bg - T riše Kaclerovića br. 27/V, Autokomanda, 063/77 39 918 Tihomir-vozač
Telefax:
Kontak t:
Nataša, pacom@eunet.rs, Ivan Ćosić
Tekući računi:
PIB:
101298149
Matični broj:
17282344
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PACOMM d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Maks ima Gorkog 28A/10
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 30 87 590, 011 30 87 591
Mobilni:
065 447 4858 Krsto, 063 304 604 Ljilja
2052
Telefax:
Kontak t:
Ljiljana Pajić, Sladjana, s .todorovic@pacomm.rs
Tekući računi:
110 - 1026010001949 - 45
PIB:
100221638
Matični broj:
17169866
Registarski broj:
852
Šifra delatnosti:
51560
Adresar
Naziv:
PAHULJICA PLAST
Adresa:
Telefon:
Mesto:
Loznica
Poštans ki broj:
15 300
875-279, 897-700
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jelena
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PAJKIĆ (pec ati, k ljucevi)
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Masarikova br. 10
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
345 290
Mobilni:
063/286-407 MIOMIR
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
220-39245-18
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PAKO PTR
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Sremska Mitrovica
Poštans ki broj:
Telefon:
022/641 803, 022/631 661
Mobilni:
063/546-336
Telefax:
Kontak t:
Mile Palić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PALCO
Mesto:
Šabac
Adresa:
Nova 9 bb.
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
355-150
Mobilni:
063/338-606 Goran Negovanović
Telefax:
Kontak t:
Mladen Gavrilović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
853
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PALETA - S SZT R
Mesto:
Beočin
Adresa:
Radničk a bb
Poštans ki broj:
21 300
Telefon:
021 876 540, 021 876 541
Mobilni:
064 221 65 39 Dragoljub
Telefax:
Kontak t:
Dragoljub Simić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PALINIĆ d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Sretena Mladenovića Mike 23
Poštans ki broj:
11 090
Telefon:
011/3592-892, 011/3593-747, 011/3511-411
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miroslav, Bojana
Tekući računi:
PIB:
100167025
Matični broj:
17165674
Registarski broj: 12017165674
Šifra delatnosti:
Naziv:
PALMA-LAB
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul:J.J.Zmaja br.14
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
390-160
51700
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100112788
Matični broj:
50661806
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PAM - Radionic a za preradu papira
Mesto:
Valjevo
Adresa:
ul.Birčaninova br. 49
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
014/337-817
Mobilni:
064/12-46-317
24160
Telefax:
Kontak t:
Zoran Mijatović
Tekući računi:
160 - 50447 - 55
PIB:
102339636
Matični broj:
51182626
Registarski broj: 1072507961770046 Šifra delatnosti:
854
21120
Adresar
Naziv:
PAN KOMERC
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Lepe Srnića br.10
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
370-000
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Gavrilović Mile
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PAN OKTAN
Mesto:
PANČEVO
Adresa:
ul:Žarka Z renjanina 60
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/42-955; 46-206kuća
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
BJELETIĆ Rajko
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PAN ST AR
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Kotorska 61b
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/504-055, 021/504-057
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PANAFLEX-fabrika savitljivih cevi
Mesto:
Bijeljina
Adresa:
ul:Sremska br.2
Poštans ki broj:
76 300
Telefon:
00-387-55-244-500, 00-387-55-210-502, 00-387-55-244-350 Mijić, lok 138 Vera Jahić, 00 387 55 212-825 Vuk
Mobilni:
00-387-65-689-010 Mijić, 00-387 65 546-766 Vuković Milorad-direktor
Telefax:
Kontak t:
Slobodan Mijić (kući - 209-537), Petrović Dušan, Milan Radić-nabavk a, PRIBIŠIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
855
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PANASONIC CENTAR
Mesto:
Beograd
Adresa:
Bulevar kralja Aleksandra 259
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/ 308 7 555 Jelena
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Marija Bojović
Tekući računi:
PIB:
105690442
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PANDA PARTNER
Mesto:
Zemun
Adresa:
ul. Kumanovska br. 19
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011 101 703
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-đa Nevenka
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PANDEX
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
MOME MIHAILOVIĆA 21/2
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
326 239
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
PANDUREVIĆ DRAGORAD
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PANEKSPRES
Mesto:
LUČANI
Adresa:
DLJIN
Poštans ki broj:
32 240
Telefon:
032/818-420;031/817-822
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran Pantelić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
856
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PANELA doo
Mesto:
NIŠ
Adresa:
Matejevački put, lamela "G" br.6
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018 / 218 223
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101532344
Naziv:
Matični broj:
0655060
Registarski broj: 07306550606
PANEX PC
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
NOVI SAD
Poštans ki broj:
Telefon:
021/64-10-153, 021/64-10-154
Mobilni:
063/503-377 Jovica Jovanović
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PANEX TZUR
Mesto:
PANCEVO
Adresa:
Oslobođenja br.50
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
105964091
Naziv:
Matični broj:
61784608
Registarski broj:
PANEX-BR
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
011/291-01-94, 011/334-13-13 Blagoje
Mobilni:
064/123-78-57 Vladimir Panajotović
Telefax:
Kontak t:
Blagoje Panajotović
Tekući računi:
vladimir.panajotovic@panex-br.rs
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
857
Šifra delatnosti:
51350
Adresar
Naziv:
PANEX-CO
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Ljubice Ravasi br.31
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021 / 6395 - 135, 021 / 6393 - 263
Mobilni:
063 / 512 - 196
Telefax:
Kontak t:
Nedeljković , Jadrank a
Tekući računi:
345-5000866191001-80,
PIB:
100455080
Matični broj:
08661910
Registarski broj: 22308661910
Šifra delatnosti:
Naziv:
PANKOMERC
Mesto:
Požega
Adresa:
Knjaza Miloša 92/1
Poštans ki broj:
31 210
Telefon:
031/716 091, 031/825-058 proizvodnja, 031/812-225
15320
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Đorđević
Tekući računi:
info@pankomerc.com, beograd@pankomerc.com
PIB:
100861374
Matični broj:
7373872
Registarski broj: 08107373872
Šifra delatnosti:
Naziv:
PANNON - CHEM
Mesto:
Palić
Adresa:
Ul. Lovačka 52/a
Poštans ki broj:
24 413
Telefon:
024/754-192
Mobilni:
063/522-895, 063/522-896
Telefax:
Kontak t:
Marija, Janoš Toth
Tekući računi:
PIB:
100958898
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PANON
Mesto:
SUBOTICA
Adresa:
CARA DUŠANA br.3
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
858
Šifra delatnosti:
28120
Adresar
Naziv:
PANON
Mesto:
Crvenka
Adresa:
ul. Masarikova br.7
Poštans ki broj:
25 220
Telefon:
025 731 522
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Radomir Šveljo
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PANON
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
ZAGREB
Poštans ki broj:
Telefon:
9938 51 366-85-85
Mobilni:
99385 98 226-004 Vukelić
Telefax:
Kontak t:
www.faudi.de-Nemačka
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PANON-CHEM
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
PALIĆ
Poštans ki broj:
024/754-192
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PANONIA
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul:Zmaj Jovina br.9
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
859
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PANONIJA - NOVI SAD
Mesto:
Niš
Adresa:
Žark a Zrenjanina 19 B
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018 575 870, 018 200 101, 018 200 100
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
NIKOLIĆ BATA
Tekući računi:
PIB:
100337569
Matični broj:
06279724
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PANONIJA AD
Mesto:
Pančevo
Adresa:
ul.Dimitrija Tucovića br.141
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/342-266 centrala, 013/348-244 nabavka, lok . 52 Biljana Sokolović komercijalni direktor
Mobilni:
063 28 43 82 Đorđe Nik olić -dir.prodaje, 063 286 582 Bojan - prodaja higijene, 062 28 68 82 Ružica, 063 28 91
Telefax:
Kontak t:
Daca Stanisavljević, Anđa, Biljana prodaja tenderi, Bojan Dmitrašinović - ŠA prodaja higijene, prodaja - lok. 33
Tekući računi:
355-1014847-29, , jelenak@panonija.co.rs, bojan.dmitrasinovic2@gmail.com
PIB:
103208042
Matični broj:
08061424
Registarski broj: 22608061424
Šifra delatnosti:
Naziv:
PANONIJA MI
Mesto:
INĐIJA
Adresa:
ul:B.Radičevića br.2
Poštans ki broj:
22 320
Telefon:
022/560-816(komerc.) Milan Kontić, 022 560 729 Dane Orelja
Mobilni:
063 583 987 Dane
Telefax:
Kontak t:
Vrekić Mirko
Tekući računi:
560-817
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PANONSKA BANKA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Karađorđeva br.14
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
304-415 Misojčić, 354-138
Mobilni:
063/215-110 Misojčić, 063/500-491 Misojčić, 064/278 6482 Lazić
Telefax:
Kontak t:
Zvezdan Lazić, Brana, Marijana
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
860
Šifra delatnosti:
24510
Adresar
Naziv:
PANONSKE TE - TO
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Šangaj , VII ULICA br.102
Poštans ki broj:
21 105
Telefon:
021/6616-522, lok.220 magacin Anka /od 6.30-14.30, 021/6529-609 Nebojša Milivojević , 021/6526-632 Broćeta
Mobilni:
064/836-27-24 Broćeta, 063/566-737 Vrbašk i Ivan, 064/836-27-66 Dragan Tomić, 064/265-40-90 Nebojša Miliv
Telefax:
Kontak t:
Vuković Svetko, Vasa Segedinac kući 888-621, Nikola Stevanović, Broćeta, Vesna plaćanje, Momčilo Bajčeta,
Tekući računi:
355-1008467-60 Vojvođanska banka, 160-10003-40 Delta, 340-31415-66 Novosadska
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PANONSKE TE - TO
Mesto:
Zrenjanin
Adresa:
ul.Pančevačka bb
Poštans ki broj:
23 000
Telefon:
023/549-200 centrala, lok.155 Brane Petrov,komercijala, 023/525-251,lok 137 Vera Kekić, lok.102 Branko Vas
Mobilni:
064/169 57 06 Jelačić, 064/200 51 15 Nenad Priljeva, 061/2999-019 Milan Marković, 064/8362-776 Jovan Stev
Telefax:
Kontak t:
Dragan Jelačić, Vera Kesić, Dragan Injac, magacin, Ljiljana Radić, David Davidović, Jovica Grujić - šef hem. pr
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PANONSKE TE - TO
Mesto:
Sremska Mitrovica
Adresa:
Jarački put bb
Poštans ki broj:
22 000
Telefon:
022/641-212 -arhiva,centrala, lok.125 Branislav Cvetkov, 022/641-021 fin.direktor, 022/641-021 Vojislav Savčić
Mobilni:
064 83 62 751 Goca Manojlović, 064 83 62 759 Senka Rank ović šef pripreme vode, 064/83-62-764; 064/182-3
Telefax:
Kontak t:
Zoran Kuzminac, knjigovodstvo Divna Zdravko, fin.direktor Goca Manojlović, Dragan Ković - magacin, Ruža J o
Tekući računi:
340-31659-13, 355-1019427-63
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PANONSKE TE - TO d.o.o.
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Bulevar oslobođenja 100, IV sprat
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021 613 017 plaćanje Panonske, 021 27 785 Kravaruš ić, 021 424 599 Dragan Jelić komercijalni direk tor,Boško
Mobilni:
064 836 27 06 Dragan Jelić, 064 836 27 03 Zora Pekez - kreč odvaga, 064 1767 97 Stevo Radunović pravnik
Telefax:
Kontak t:
G-đe Nada Rajić,Ljilja virmansko plaćanj, Vitomir Kravarušić, direktor Panonsk ih, Vesna Pašalić - spisk ovi za p
Tekući računi:
lok.204 Milosava
PIB:
100187552
Matični broj:
08271259
Registarski broj:
861
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PANTER PP
Mesto:
Gornji Milanovac
Adresa:
Vojvode Milana 1/7
Poštans ki broj:
32 300
Telefon:
032/712-406; 712-407
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Aleksandar Maksimović ;Čivović
Tekući računi:
063/629-937
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PAP - ING
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Ul. Vladik e Ćirića br. 15
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021 494 085; 493 602
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Papuga Vlado
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PAPCEL
Adresa:
Telefon:
876-669
Mobilni:
063/ 8345 168
Šifra delatnosti:
Mesto:
Loznica
Poštans ki broj:
15 300
Telefax:
Kontak t:
Jova Pavlović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PAPILON
Mesto:
NIŠ
Adresa:
ul:TRG OSLOBOĐENJA br.21/1
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/523-639
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G.DEJAN; Ignjatović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
862
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PAPIR PRINT
Mesto:
Gornji Milanovac
Adresa:
ul. Korčaginova br.65
Poštans ki broj:
32 300
Telefon:
032/717-159;711-343
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PAPIR RECUCLING DOO
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Vojvode Janka Stojicević 3
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
342-738
Mobilni:
065/82-72-650 Lazic Zoran
Telefax:
Kontak t:
zokilevis@gromnet.net
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PAPIR-PROMET
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Veternik,Novi Sad
Poštans ki broj:
Telefon:
021/824-713
Mobilni:
063/596-554
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PAPIRNICA
Mesto:
Kozarsk a Dubica
Adresa:
KNINSKA 78
Poštans ki broj:
79240
Telefon:
00 387 52/410-332 prodaja, 00 387 52/410-811, 00 387 52/411-236, 00 387 52/411-282 Čedomir Babić
Mobilni:
00 387 65 522 780 Čedomir
Telefax:
Kontak t:
Nenad - prodaja, Čedomir - kom. direk tor
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
863
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PAPIRNICA d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Milentija Popovića br.37/5a
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/21 44 337
Mobilni:
063/333-309 Mladen
Telefax:
Kontak t:
Stevanović Mladen
Tekući računi:
205-61552-23
PIB:
102999315
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PAPIROTEHNA
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul. Karađorđeva
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
326-191
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PAPIRPAK AD
Mesto:
Čačak
Adresa:
Preljina p.fax. 65
Poštans ki broj:
32 000
Telefon:
032/381-539, 032/381-751
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Bugarčić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PAPIRPAK AD - PRELJINA
Mesto:
Čačak
Adresa:
p.fax 65
Poštans ki broj:
32 102
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
864
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PAPIRUS PROMET
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Kralja Aleksandra 14
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021 / 622-685; 616-945
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
MILOŠ SAVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
PAPIĆ SVETISLAV
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
SUBOTICA
Poštans ki broj:
24 000
024/511-48
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PAPULIĆ d.o.o.
Mesto:
Pančevo
Adresa:
ul.Karađorđeva br. 2
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/300-515
Mobilni:
063/267-206
Telefax:
Kontak t:
Papulić Predrag, magacin-Novoseljanski put, ppapulic@gmail.com
Tekući računi:
305-0010000000971-94
PIB:
100591011
Matični broj:
8387508
Registarski broj: 2608387508
Šifra delatnosti:
Naziv:
PARALAXA DOO
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
BRAĆE KOVAČ 66/2,sprat 1
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/386-37-63, 011/386-30-40
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101886493
Matični broj:
Registarski broj:
865
Šifra delatnosti:
013500
Adresar
Naziv:
PARIR PROMET
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Novi Sad
Poštans ki broj:
021/824-713
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PARKA D.O.O.
Mesto:
Novo Beograd,Bežan. kosa
Adresa:
ul. Ljubinke Bobić 38/V-20
Poštans ki broj:
11 077
Telefon:
011/22-87-560 Jelena Mirković, 011 / 22 87 562
Mobilni:
069 / 31 12 753 Jelena Mirković
Telefax:
Kontak t:
jelena.mirkovic@parkagroup.com
Tekući računi:
PIB:
103257368
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PARKING JKP
Mesto:
Šabac
Adresa:
Jove Kursule 4
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
300-850, 300-860, 303-690 korisnički servis AMK
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miša Jank ović, dir.Zoran Pantelić, Novak
Tekući računi:
265-6210310003473-67
PIB:
100125372
Matični broj:
17429299
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PATENTING PERILA
Mesto:
Beograd-Zemun
Adresa:
Batajnički put bb
Poštans ki broj:
11 080
Telefon:
011/7756 910, 011/7756 911, 011/7756 448 prodaja, proizvodnja,
Mobilni:
063/222-423 Dragan Injac
Telefax:
Kontak t:
Dragica, Andrijana - prodaja
Tekući računi:
perila@eunet.rs
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
866
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PATENTING PROIZVODNJA
Mesto:
N.Beograd
Adresa:
Gen.Mihajla Nedeljk ovića br. 105
Poštans ki broj:
11070
Telefon:
011 301 69 42 Mira, 011 301 79 42, 011 314 93 26 Andrijana,Srđan proizvodnja-magacin, 011 318 88 83 Mira
Mobilni:
064 22 66 821 Srđan, 064 64 82 967 Mira
Telefax:
Kontak t:
Mira Radić - prodaja, Sava Radić - direktor, magacin : Autoput za Zagreb 38C, kod fabrike Grmeč, Srđan Rad
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PATENTING d.o.o
Mesto:
Beograd - Zemun polje
Adresa:
Novosadski autoput br.53
Poštans ki broj:
11 185
Telefon:
011/3757-163 Vesna, 011/3757-711 Sanja Bošnjak, 011/3757-713
Mobilni:
064/190-90-83 Dejan, 064/27-51-596 vozač Darko
Telefax:
Kontak t:
Dejan Čarapić, Vesna - teh.direk tor, prevoz hemikalija Sanja Bošnjak, Jaroslav Kovač-kućna hemija, Nenad, G
Tekući računi:
255-0003160101000-23
PIB:
100380021
Naziv:
Matični broj:
07911785
Registarski broj:
PATROL PM
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Niš
Poštans ki broj:
018/593-567
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PAŠALIĆ PEPE APARATI
Mesto:
Beograd
Adresa:
Milovana Glišića br.7
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3975-013
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
107547872
Matični broj:
20824492
Registarski broj:
867
Šifra delatnosti:
24660
Adresar
Naziv:
PAŠALIĆ VATROMETAL d.o.o.
Mesto:
Mladenovac
Adresa:
16.Nova br. 155
Poštans ki broj:
11 400
Telefon:
011/397-50-13, 011/8230-270
Mobilni:
063 / 242 200 Boško Pašalić
Telefax:
Kontak t:
direkcija Beograd-Kumodrašk a br.378, Boško Pašalić
Tekući računi:
office@pasalic.rs
PIB:
101479216
Matični broj:
6925081
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PC PANEX
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Sentandrejski put 147b
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/6410-157, 021/6410-158
Mobilni:
063/50-33-77
Telefax:
Kontak t:
Jovica J ovanović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PC SHOP
Mesto:
LAZAREVAC
Adresa:
Nikole Vujačića 4
Poštans ki broj:
11 550
Telefon:
011/8124-686, 011/8129-451
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101136912
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PCB ELEKTRONIK
Mesto:
NIŠ
Adresa:
BULEVAR CARA KONSTANTINA 80-84
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/551-081 018/321-041
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Micić;TOJAGIĆ VESNA
Tekući računi:
42500-601-6-3109778
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
868
Šifra delatnosti:
24660
Adresar
Naziv:
PCE GRUPA D.O.O.
Mesto:
Bački Petrovac
Adresa:
Ul. Kolarova br.17
Poštans ki broj:
21 470
Telefon:
021/782-612
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Samuel Šuljan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PECOM KOMERC
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
V.BAJČEVIĆA 11
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/422474
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PEDING
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
011/2415-595
Mobilni:
063/831-60-20
Telefax:
Kontak t:
Barbara
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PEGAZ KOMERC
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Patrijarha Dimitrija 11
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/35-64-086 Stajčić
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
periflex spojke
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
869
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PEGAZ MM
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Vojvođanska 12
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021/67-39-777
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101583939
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PEGAZ-KOMERC
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
NOVI SAD
Poštans ki broj:
21 000
021/443-352;339-458
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Goran Radulović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PEJOVIĆ PAVLE
Mesto:
PODGORICA
Adresa:
NASELJE MALO BRDO LAMELA 1
Poštans ki broj:
81 000
Telefon:
081/43-297
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PEKARA MAJUR
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
377-245
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
870
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PEKARA PRICINOVIC
Mesto:
Adresa:
Pricinovic
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
064/93-79-166 NATASA
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PEKARSKA INDUSTRIJA
Mesto:
PANČEVO
Adresa:
Miloša Obilića 39
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/316-383
Mobilni:
064/880-40-86 Gordana Panić
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
gordana.panic @pekara.co.rs, venera.vuksanovic@pekara.co.rs
101980065
Matični broj:
08006083
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PEKI PLAST
Mesto:
KRALJEVO
Adresa:
Cara Lazara br.74/7
Poštans ki broj:
36 000
Telefon:
036/340-990
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Snežana
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PEMIX
Mesto:
BEOGRAD - ZEMUN
Adresa:
Cara Dušana br.127
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/444-31-97
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vasiljevć Dušan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
871
Šifra delatnosti:
1071
Adresar
Naziv:
PENTAGRAM
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
23. Oktobra 1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
28-376
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Aca Krstić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PENTAKS LACUNA GROUP doo
Mesto:
Šabac
Adresa:
Kneza Lazara 1
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
333-260, 390-574, 391-213, 390-619
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
mesto isporuke:M.Tita 115 P.Prič inović, Nenad Mićunović, Mina Tošić, Bojan - prodaja
Tekući računi:
PIB:
103784202
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PERA STOJANOVIĆ
Mesto:
Krnjača
Adresa:
Pančevački put br.27
Poštans ki broj:
11 210
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PERFOM d.o.o.
Mesto:
Požega
Adresa:
Knjaza Miloša 165 a
Poštans ki broj:
31 210
Telefon:
031 / 825 051, 031 / 714 380
Mobilni:
063/632-350
Telefax:
Kontak t:
Miloš, prodaja@perfom.rs
Tekući računi:
PIB:
100859694
Matični broj:
7972202
Registarski broj: 08107972202
872
Šifra delatnosti:
28620
Adresar
Naziv:
PERI HARD INŽENJERING
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Kneginje Zork e br. 24
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/436-019, 011/276 00 16 servis
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ivan
Tekući računi:
PIB:
100153737
Naziv:
Matični broj:
07739982
Registarski broj: 020007739982
PERIONICA MILJENKO
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/77-43-738, 063/87-39-456 Sanja
Telefax:
Kontak t:
Sanja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PERIONICA 2M
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.KAJMAČALANSKA 3
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
064/190-40-34
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
PERIONICA MARIĆ
Mesto:
Adresa:
Mišarska 6
Poštans ki broj:
Telefon:
376-000, 379-931
Mobilni:
064/52-52-368 MARIĆ
Šifra delatnosti:
MAJUR
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
104319362
Matični broj:
Registarski broj:
873
Šifra delatnosti:
32100
Adresar
Naziv:
PERMOP DOO
Mesto:
Zemun
Adresa:
22. Oktobra br. 7
Poštans ki broj:
11080
Telefon:
011 26 05 166, 011 26 90 993
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PERPER-MONT
Mesto:
Bečej
Adresa:
ul. Maršala Tita br.46
Poštans ki broj:
21 220
Telefon:
021/812-945
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Kovačević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PERTINAKS SZR
Mesto:
Inđija
Adresa:
Cara Dušana 16
Poštans ki broj:
22 320
Telefon:
022 553 126
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vlatko Turčan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PETAR DRAPŠIN
Mesto:
Mladenovac
Adresa:
ul. Kralja Petra I br.34
Poštans ki broj:
11 400
Telefon:
011/8230-060
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-đa Biserka
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
874
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PETAR DRAPŠIN AD
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
ul.Industrijska br.3
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/443 880 k omerc., 021/442 110 komerc., 021/443 722 lok 34, Papić
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jerk ović Nikola, komercijala, Papić, direk tor, kod Mlekare pored Novkabela
Tekući računi:
office@petardrapsin.co.rs
PIB:
101695794
Matični broj:
8008426
Registarski broj: 22308008426
Šifra delatnosti:
Naziv:
PETRO - PROMET
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Kraljice Marije 43/7 sprat 1
Poštans ki broj:
11 120
Telefon:
011 380 65 75
Mobilni:
063 37 46 70
28740
Telefax:
Kontak t:
Zoran
Tekući računi:
PIB:
100023656
Matični broj:
06206182
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PETRO-KOP doo
Mesto:
SABAC
Adresa:
Janka Veselinovića 29
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
305-260
4941
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jovic Vladeta
Tekući računi:
PIB:
104091682
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PETROKEMIJA D.O.O.
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Ul.Ilije Ognjanovića br.28
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/424-472, 021/424-373, 021/6613-129
Mobilni:
063/33-33-64
Telefax:
Kontak t:
Matić Zoran
Tekući računi:
PIB:
100277699
Matični broj:
Registarski broj:
875
Šifra delatnosti:
14110
Adresar
Naziv:
PETROLCOMET doo
Mesto:
Beograd
Adresa:
Bulevar Despota Stefana 15 sprat IV
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3038 570
Mobilni:
063/8850-725 Snežana
Telefax:
Kontak t:
Jasnić Snežana,sekretarica, Dragan Dubraja, Simjanović Dejan
Tekući računi:
PIB:
101718460
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PETROMIL
Mesto:
LOZNICA
Adresa:
15 317 DONJA BORINA
Poštans ki broj:
15 300
Telefon:
81-653
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
PETROVIĆ MILENKO
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PETROPROCESS doo
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Bulevar Cara Lazara 40
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021/479-04-08, 021/479-04-09
Mobilni:
065/524-21-57 Goran, 065/5349-424 Ignjatov B., 065/888-35-80 Nenad Đorđević, 065 / 27 00 552 Nemanja Ra
Telefax:
Kontak t:
063/52 07 15 ĐORĐE ĆIRILOVIĆ, 064/27 00 552 NEMANJA RADOVANOVIĆ, Goran Adamov, info@petro-pro
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PETROSENEKA
Adresa:
Telefon:
011/308-73-23, 011/24-21-525, 011/24-21-831
Mobilni:
064/6406940
Šifra delatnosti:
Mesto:
BEOGRAD
Poštans ki broj:
11 000
Telefax:
Kontak t:
Zoran Radojčić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
876
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PETROVIĆ SNEŽA
Mesto:
Adresa:
Karadjordjeva 13
Poštans ki broj:
Telefon:
380-169
Mobilni:
063/385-955
MISAR
Telefax:
Kontak t:
12.05.1992.Rodjendan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
PEXIM d.o.o.
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Pirot
Poštans ki broj:
010/337-411, 010/337-412
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PEZOS
Mesto:
Novi Sad-PETROVARADIN
Adresa:
Vladana Desnice 35
Poštans ki broj:
21 131
Telefon:
021 64 33 293, 021 64 31 215
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
pezos@eunet.rs, Biljana, Ružic a
Tekući računi:
PIB:
100802093
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
51 540
Naziv:
PEŠTAN doo
Mesto:
BUKOVIK
Adresa:
ul. 1300 kaplara 189
Poštans ki broj:
34 301
Telefon:
034/6742-183 domaća prodaja, 034/6742-180, 034/6742-181 Anić Slobodan, lok.135 Negoslav, 034/6742-160
Mobilni:
062/800-51-24 Negoslav, 063/644-816 Anić Slobodan
Telefax:
Kontak t:
Anić Slobodan, Negoslav Mirić-prodaja ŠA
Tekući računi:
slobodan.anic@pestan.net
PIB:
100995440
Matični broj:
07652992
Registarski broj:
877
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PEŽO-BA SZR
Mesto:
SABAC
Adresa:
ĆIRILA I METODIJA 24/6
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
212-074, 213-690
Mobilni:
062/812-03-43 Vlada
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
pezo-ba@gromnet.net
104774259
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PGI (IXT M-CPI) n/r g-din Rajko Milić
Mesto:
Beograd
Adresa:
Ul.Tolstojeva br.4
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011 36 71 613
Mobilni:
063 /429 148
Telefax:
Kontak t:
G-din Rajko Milić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D.
Mesto:
NIŠ
Adresa:
Bulevar 12 Februar br.74
Poštans ki broj:
18 000
Telefon:
018/55-41-47 Milan Miljković - tehnika, 018/584-301 Đuk ić;Šurdilović, 018/580-480;584-232, 018/55 46 96 Mar
Mobilni:
063/381-802 Jovica, 063/ 10 68 131 Đorđević- tehnika, 063/689-174 Slavica Veljković, 063/381-739 Marko Pro
Telefax:
Kontak t:
Slavoljub Petrović 584-277centr., Dragićević, Slavica Veljković-služba nabavk e, Milica Mitrović za plaćanje, Ma
Tekući računi:
584-301;584-201Rade, k atarina.stanisavljevic@pmi.com
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PHILLIPS INTERNACIONAL TRADING Co
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul. Žarkovačka br. 54
Poštans ki broj:
11 030
Telefon:
011/2544-784, 011/3555-933
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Irena Lupinka,Zvezdana Popović
Tekući računi:
190-1420-92, irena.phillips @gmail.com
PIB:
100570380
Matični broj:
Registarski broj:
878
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PICA ALO-ALO
Mesto:
Adresa:
ŠABAC
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
064/1341-850
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PICA CARIBIC
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
064/171 90 93
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PICA HOT
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
ŠABAC
Poštans ki broj:
Telefon:
320-309, 341-472 u Glavnoj, 314-514 Masarik ova
Mobilni:
063/71 71 111
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
PICA ROMA
Mesto:
Adresa:
KIFLA
Poštans ki broj:
Telefon:
063/8295222
Šifra delatnosti:
ŠABAC
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
879
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PICA TOSCANA
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
064/171 90 12
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PICERIJA CEZAR (Srpsk a Kruna)
Šifra delatnosti:
Mesto:
Adresa:
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
061/665-47-75
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PIK
Mesto:
BEčEJ
Adresa:
Moše Pijade br.2
Poštans ki broj:
21 220
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PIK
Mesto:
Šabac
Adresa:
Masarik ova
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
349-603 pijaca, 347-101 Mačvansk a
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
880
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PIM POWER INTER MONT
Mesto:
Beograd
Adresa:
Vjekoslava Kovača 20
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/344-04-94
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
powermont@gmail.com
Tekući računi:
290-17564-25
PIB:
106930594
Matični broj:
20708069
Registarski broj: 994003418
Šifra delatnosti:
Naziv:
PIMI D.O.O
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
PATRIJARHA DIMITRIJ A 24
Poštans ki broj:
11 090
Telefon:
011/35-64-160
2562
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PIN CODE
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
ul.Zrenjanins ki put 43N
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/33 19 846
Mobilni:
063/75-00-860, 063/248-445
Telefax:
Kontak t:
pincode@ptt.rs, Nevenka
Tekući računi:
PIB:
100178371
Matični broj:
55340544
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PIN KOMERC
Mesto:
Barič
Adresa:
Barička reka bb
Poštans ki broj:
11 500
Telefon:
011/8702 545, 011/8700 386
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
881
Šifra delatnosti:
25220
Adresar
Naziv:
PINGVIN
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Vojvode Bojovića br.3
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/301-598
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Šebez
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PINTO
Mesto:
Inđija
Adresa:
Železničk a br.16
Poštans ki broj:
22 320
Telefon:
022/553-971
Mobilni:
063/528-740 Sreten, 064/140 23 74 Siniša
Telefax:
Kontak t:
Šapić Sreten
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PINUS
Mesto:
BEOGRAD-ZEMUN
Adresa:
OSKARA DAVIČA 1
Poštans ki broj:
11000
Telefon:
011/37-56-846, 011/37-57-012
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Karmela, pinus@kbcnet.rs
Tekući računi:
PIB:
100010222
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PIONIR KOMERC
Mesto:
Subotica
Adresa:
Marksov put br.83
Poštans ki broj:
24 000
Telefon:
024 554-555
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
GUSTAV; Bela T ot prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
882
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PIP
Adresa:
Telefon:
Mesto:
ŠABAC
Poštans ki broj:
15 000
320 234
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-din Pera Dimitrijević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PIP d.o.o.
Mesto:
Trebnje
Adresa:
Baragov trg br. 1
Poštans ki broj:
8 210
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PIRAEUS BANKA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
POP LUKINA 1
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
300-901, 300-906
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Bojan
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PIRAMIDA
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Užice
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
064 341 90 96
Telefax:
Kontak t:
Popović Radojica
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
883
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PIRAMIDA 72
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Beogradski put bb.
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
304-510, 306-035, 345-930 Igor Jurošević
Mobilni:
063/215 79 55 Grujčić, 060/823 17 31 Miloš, 060/823 17 30 Mikica, 064/823 17 03 Miroslav, 060/823 17 35 Slo
Telefax:
Kontak t:
Grujičić Vladimir, Grujičić Miloš, Aleksandar Ličanin
Tekući računi:
milos.grujicic@piramida72.com
PIB:
103255885
Naziv:
Matični broj:
17043722
Registarski broj:
PIRAMIDA TC
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Novi Beograd
Poštans ki broj:
11 070
011/242-22-21
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PITURA
Mesto:
NOVI BEOGRAD
Adresa:
ul. DR. IVANA RIBARA br.36/5sp
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011 37 55 426, 011 37 55 427
Mobilni:
063 839 76 00 Milan
Telefax:
Kontak t:
Milan Ćoso
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PIVA FEP
Mesto:
Gornji Milanovac
Adresa:
Ul.Tak ovska 122
Poštans ki broj:
32 300
Telefon:
032/715 961
Mobilni:
063/808 17 89, 062/218-322
Telefax:
Kontak t:
Rade Čaluk ović, agencija "JUPITER",Zanatsk i centar br. 4
Tekući računi:
355-1053001-27
PIB:
103041153
Matični broj:
17508598
Registarski broj: 0417508598
884
Šifra delatnosti:
51540
Adresar
Naziv:
PIVA - Fabrika elektroda
Adresa:
Mesto:
Plužine
Poštans ki broj:
81 435
Telefon:
00 382 40 271-907 Dragan Milović, 00 382 40 271-906, 00 382 40 271-912 Svetlana ,Slavica prodaja
Mobilni:
063/ 89 39 411
Telefax:
Kontak t:
Dragan Milović komerc.direktor
Tekući računi:
55802-601-9-4006280, , 55802-601-3-2006280, 55802-601-6-3006280
PIB:
Naziv:
Matični broj:
02039630
Registarski broj: 132
PIVARA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Čelarevo
Poštans ki broj:
021/755-0646 centrala, 021/755-0636 nabavka
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Dušica Klepić; gen.dir. Stupar
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PIVARA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Vrš ac
Poštans ki broj:
013/822-525 centrala, 013/812-161,-171 nabavka
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PIVARA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Bečej
Poštans ki broj:
021/812-980 centrala
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Đula Ileš nabavka
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
885
Šifra delatnosti:
011315
Adresar
Naziv:
PIVARA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Zrenjanin
Poštans ki broj:
023/544-051 centrala
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vojica nabavk a
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PIVARA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Niš
Poštans ki broj:
018/336-376 centrala, 018/336-496 Božidar
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Božidar Petrović šef nabavke
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PIVARA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Apatin
Poštans ki broj:
025/783-111, 025/783-288 nabavk a
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Nikola Pavičić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PIVARA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Jagodina
Poštans ki broj:
035/222-402 centrala
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
886
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PIVARA VALJEVSKA A.D.
Mesto:
Valjevo
Adresa:
Birčaninova br. 151
Poštans ki broj:
14 000
Telefon:
0143521-844 Aleksandar
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mire Jeremić nabavk a
Tekući računi:
valjevskonabavka@gmail.com
PIB:
100072162
Naziv:
Matični broj:
07135912
Registarski broj:
PJERS COMERC
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
KIKINDA
Poštans ki broj:
23 000
0230/33 812
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ratko Gašić
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PK KOLUBARA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Baroševac
Poštans ki broj:
11 565
011 812 33 33
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G - din Đokić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PLAMA-PUR d.d.
Mesto:
PODGRAD - Slovenija
Adresa:
G-din ERAKOVIĆ MILOŠ
Poštans ki broj:
6 244
Telefon:
00386 57 149-213
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
887
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PLAMEN
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Novi Sad
Poštans ki broj:
021/6618 787
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Miša
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PLANET FREE
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Užice
Poštans ki broj:
Telefon:
031/552-712
Mobilni:
064/824-11-907
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PLANET LINE 2002
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
Telefon:
011 21 55 914
Mobilni:
065 2 4444 60
Telefax:
Kontak t:
Snežana, G - din Vanja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Naziv:
PLANET LINE 2002
Mesto:
Adresa:
Bjelopoljski put bb.
Poštans ki broj:
Šifra delatnosti:
PJ PRIJEPOLJE
Telefon:
Mobilni:
065 / 53 777 33
Telefax:
Kontak t:
Borko Popović
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
888
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PLANTS GLOBAL Inc
Adresa:
Telefon:
011/3671 613, 011/36-74-223
Mobilni:
063/429-148 Rajko Milić
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PLASHEM
Mesto:
Pančevo
Adresa:
LUKA DUNAV BB
Poštans ki broj:
13 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PLASMAN
Mesto:
Beočin
Adresa:
Vojvođanska br. 18
Poštans ki broj:
21 300
Telefon:
021/871-658, 021/871-005
Mobilni:
063/538-538
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PLASTEX
Mesto:
GRAČANICA
Adresa:
Gračaničk ih gazija
Poštans ki broj:
75320
Telefon:
99387 35 704-890
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
889
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PLASTIK
Mesto:
Adresa:
Valjevo
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
065 83 15 833, 063 83 15 833
Telefax:
Kontak t:
Vlada
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PLASTIKA
Mesto:
Nova Varoš
Adresa:
ul.V.Purića br.44
Poštans ki broj:
31 320
Telefon:
033/61-311,61-312 centrala, 033/61-310,-254,-312 prodaja, 033/61-254 šef prod.
Mobilni:
063/80 98 000 Hadžić
Telefax:
Kontak t:
Zoran Tošić
Tekući računi:
160-7433-87
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PLASTIKA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Žitište
Poštans ki broj:
23 210
023/821 603, 023/821 602
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Ilinka
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PLASTIKA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Kladovo
Poštans ki broj:
019/809-107
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
890
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PLASTIKA MLAVA
Mesto:
PETROVAC NA MLAVI
Adresa:
Srpskih vladara 19
Poštans ki broj:
12 300
Telefon:
012/332-422, 012/331-291, 012/331-295 JOVIĆ ZORAN
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101585129
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PLASTIKA SIMBA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Kralja Milutina 121
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
335-526
Mobilni:
064/61-24-507
Telefax:
Kontak t:
Anđa Bogićević, simba.sabac015@gmail.com
Tekući računi:
PIB:
105245737
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PLASTIKA ŽELJKO
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Šabac
Poštans ki broj:
Telefon:
Mobilni:
063/257-644
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PLASTIKA,KESE
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Poštans ki broj:
390-194
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zoran
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
891
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PLASTMIL-TEHNIK
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Pančevačka br.46
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/313-015; 323-469,
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Jakšić Milan 063/538-320
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
PLATNNER
Adresa:
Telefon:
011 / 655 7970
Mobilni:
064 / 8229 227
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
Telefax:
Kontak t:
Zoran Radojčić
Tekući računi:
zoran.radojcic@plattner.rs
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PLATTNER
Mesto:
Veternik
Adresa:
Novosadski put br. 67
Poštans ki broj:
21 203
Telefon:
021/ 21 000 40
Mobilni:
065/8080201 Vladimir Golubović
Telefax:
Kontak t:
Mile Dankuc, marketingvplattner.rs
Tekući računi:
vladimir.golubovic@plattner.rs
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PLIT VICE DOO
Mesto:
Bor
Adresa:
Danila Kiša br.2
Poštans ki broj:
19 210
Telefon:
030 432 744
Mobilni:
063 404 251
Telefax:
Kontak t:
Danilo Mitrović
Tekući računi:
PIB:
100568573
Matični broj:
Registarski broj:
892
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PNEUMATIK FLEX d.o.o.
Mesto:
Nova Pazova
Adresa:
ul. Kralja Petra I Karađorđevića br.84
Poštans ki broj:
22 330
Telefon:
022/321-430,327-030 komercijala, 022/321-510 centrala, 022/323-158 Jovan, 022/323-009 Milan
Mobilni:
063/242-779 Tomić Nenad, 063/656-794 Milan
Telefax:
Kontak t:
Jovan Sucević, Budimir
Tekući računi:
290-4613-78, fm.pneumatik-flex@neobee.net
PIB:
101243795
Matični broj:
08071446
Registarski broj: 23508071446
Šifra delatnosti:
28750
Naziv:
POBEDA - ARMATURE
Mesto:
Petrovaradin
Adresa:
Rada Končara br 1
Poštans ki broj:
21 131
Telefon:
021/64 31 651, 021/64 33 011 Mira Živković,prodaja Mirko, 021/64 33 780 Pera Kirćanski - armature, 021/431
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Mira Živković, Miodrag Vlaović, Dir. Bogdan
Tekući računi:
335-2414-91
PIB:
Matični broj:
08250227
Registarski broj: 22308250227
Šifra delatnosti:
Naziv:
POBEDA - INDUSTRIJSKE ARMATURE
Mesto:
Petrovaradin
Adresa:
ul. Rade Končar br. 1
Poštans ki broj:
21 131
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
100806393
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
POBEDA - LESKOVAC
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
NOVI SAD
Poštans ki broj:
21 000
016/53-465,42-852,50-481
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ĐORĐE JOVIĆ,GOJKO
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
893
Šifra delatnosti:
28750
Adresar
Naziv:
POBEDA - METALAC
Mesto:
Petrovaradin ,Novi Sad
Adresa:
Rade Končara br. 1
Poštans ki broj:
21 131
Telefon:
021/432 033, 021/432 053
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Radović Miloš
Tekući računi:
335-0000000000837-69, 340-0000000015280-68,
PIB:
100398170
Naziv:
Matični broj:
08250251
Registarski broj: 22308250251
POBEDA - PROMET
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
29400
PETROVARADIN
Poštans ki broj:
021 431 289
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ZORICA
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
POBEDA - REZERVNI DELOVI
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Novi Sad
Poštans ki broj:
21 000
021 432 001
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G-din Vlada
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
POBEDA AD
Mesto:
Svrljig
Adresa:
ul.Vase Albanca bb.
Poštans ki broj:
18 360
Telefon:
018/415-0-304, 018/415-0-305
Mobilni:
063/413-636 Milan direktor
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
235-2010-80, 160-7355-30
101007093
Matični broj:
07215410
Registarski broj: 0987215410
894
Šifra delatnosti:
36620
Adresar
Naziv:
POBEDA COMPANI
Mesto:
Nova Pazova
Adresa:
Ul. Indistrijska zona bb
Poštans ki broj:
22 000
Telefon:
022/323-303, 022/323-703
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Marina,Rada
Tekući računi:
PIB:
103209674
Naziv:
Matični broj:
08803986
Registarski broj:
POCERINA
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
25240
015/380-798
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Srboljub Jevtic 011/516-735 k ući
Tekući računi:
Gavra 064/127-34-74
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
POD KESTENOM
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Kralja Milana br.29
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344-704
Mobilni:
063/342-780 Raketa
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
160-26659-27 Delta
101896374
Matični broj:
54350155
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PODGORKA
Mesto:
OSEČINA
Adresa:
Pere Jovanovića-Komirićanca 27
Poštans ki broj:
14 253
Telefon:
014 51 168
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
MIČA ANTONIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
895
Šifra delatnosti:
55300
Adresar
Naziv:
PODRINJE Vodoprivredno preduzeće
Mesto:
Šabac
Adresa:
ul.Janka Veselinovića br.29
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
POFK
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Letnjikovac
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
392-397
Mobilni:
062/305-856
Telefax:
Kontak t:
Mihailović Zoran Lola
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
POINT INTERNATIONAL
Mesto:
Novi Beograd
Adresa:
ul.Milentija Popovića 37/5a
Poštans ki broj:
11 070
Telefon:
011/2144-337, 011/31-333-08
Mobilni:
063/333-309
Telefax:
Kontak t:
Mladen Stevanović
Tekući računi:
PIB:
103681142
Matični broj:
17594460
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
POLICIJSKA UPRAVA NOVI SAD
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Ul: Pap Pavla br.46
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
ODSEK ZA SUZBIJANJE PRIVREDNOG KRIMINALITETA
Matični broj:
Registarski broj:
896
Šifra delatnosti:
21230
Adresar
Naziv:
POLIEST ER
Mesto:
POŽAREVAC
Adresa:
Proletersk a br.3/2
Poštans ki broj:
12 000
Telefon:
012/214-080
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milan
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
POLIEST ER d.o.o.
Mesto:
Šabac
Adresa:
Vučedolsk a bb
Poštans ki broj:
15000
Telefon:
335-249, 336-216 kancelarija
Mobilni:
060/083-84-61 Glišić
Telefax:
Kontak t:
Milovan Glišić, Branko
Tekući računi:
290-13201-19
PIB:
101898154
Naziv:
Matični broj:
67775861
Registarski broj:
POLIEST ER-
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
PRIBOJ
Poštans ki broj:
31 330
033/55-233
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ĆELOVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
POLIGIT+SZR /Gordana Cvejić/
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
ul:Vojvode Putnika br.6
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
345-625,
Mobilni:
063/ 338-539 Cvejić
Telefax:
Kontak t:
Z.Cvejić , Gordana Cvejić
Tekući računi:
PIB:
102869730
Matični broj:
55891249
Registarski broj:
897
Šifra delatnosti:
24300
Adresar
Naziv:
POLIGUM
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Milovana Šaranovića br. 22A
Poštans ki broj:
11 010
Telefon:
011/269-01-61, 011/312-98-32
Mobilni:
063/380-789 Vladimir, 063/725-46-30 Vojčić
Telefax:
Kontak t:
Nebojša Novaković - guma "Vizahem", Voždovac,ugao Kumodraške i Vitonovačke, Vladimir Vojčić , Milovan V
Tekući računi:
205-96255-92, poli_gum@yahoo.com
PIB:
103950448
Matični broj:
20045833
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
POLIGUM doo
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Gramšijeva 1a/16
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
POŠTA IDE NA OVU ADRESU
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
POLIHEM
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Bulevar Vojvode Stepe bb.-poš.fah.264
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021/499-383, 021/499-384, 025/746-863 Odžaci
Mobilni:
063/40-25-99
Telefax:
Kontak t:
polihem.@neobee.net
Tekući računi:
PIB:
100237046
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
POLIHEM
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
OĐŽACI
Poštans ki broj:
025/746-863
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
898
Šifra delatnosti:
51700
Adresar
Naziv:
POLIKLINIKA
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Poštans ki broj:
344-911
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
DR MINIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
POLIMERS GROUP
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Beograd
Poštans ki broj:
011/2132-799, 011/130-821
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
POLIMIT-BOŽIČ KADE
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Šabac
Poštans ki broj:
15 000
300-560, 360-300 Zok a
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Zorica Savić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
POLIPAK
Mesto:
Batočina
Adresa:
ul. Ustanička br.4
Poštans ki broj:
34 227
Telefon:
034 / 684-31-20, prodaja@polipak.co.rs
Mobilni:
063/111-09-37 Mile, 063/103-76-36 Viktor
Telefax:
Kontak t:
Viktor direk tor, Mile, Danijela-uverenja, Vojin-prodaja
Tekući računi:
PIB:
101218834
Matični broj:
Registarski broj:
899
Šifra delatnosti:
25220
Adresar
Naziv:
POLIPLAST -PROMET
Mesto:
OBRENOVAC
Adresa:
Vojvode Mišića br. 190
Poštans ki broj:
11 500
Telefon:
011/8721-278
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
VERA GAJIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
POLIPLAST IKA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
Obrenovački put bb
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
322-419;334-782
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Milošević
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Naziv:
Registarski broj:
POLISTAR
Mesto:
Adresa:
Šifra delatnosti:
PELAGIĆEVO
Poštans ki broj:
Telefon:
00387 54 810-945
Mobilni:
00387 65 762-765 Miljan Starcević
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
POLITERM
Mesto:
Beograd
Adresa:
Veselina Čajkanovića br.13
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/346 72 33, 011/346 73 73, 011/346 72 27
Mobilni:
063/215 425 Milan, 063/251 672 Savić, 063/396 323; 264 704 Nemanja Maličević, 063/206 558 Bojan magacin
Telefax:
Kontak t:
Zebić Pera, Milan Mrđenović, stari naziv - Padina 13A - Medaković III
Tekući računi:
205-1559-67, office@politerm.rs
PIB:
100023873
Matični broj:
17098888
Registarski broj: 02217098888
900
Šifra delatnosti:
011949
Adresar
Naziv:
POLJOALAT DOO
Mesto:
Adresa:
Telefon:
KRUŠEVAC
Poštans ki broj:
037/480-349
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
POLJOBIT
Mesto:
PANČEVO
Adresa:
CARA DUŠANA 21
Poštans ki broj:
26 000
Telefon:
013/310-247
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
g-đa Valentina
Tekući računi:
PIB:
101053693
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
POLJOCOMMERCE
Adresa:
Telefon:
Šifra delatnosti:
Mesto:
PODGORICA
Poštans ki broj:
81 000
081/45-568,45-522
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
POLJODENT
Mesto:
KULA
Adresa:
Josipa Kranera br. 59
Poštans ki broj:
25 230
Telefon:
025/ 723-368
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Arpad
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
901
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
POLJOMARKET 506 S.T.Z.R
Mesto:
Zaječar
Adresa:
Karađorđev venac br.6
Poštans ki broj:
19 000
Telefon:
019/442-081, 019/442-080
Mobilni:
063/400-491 Goran, 063/400-496 Bata
Telefax:
Kontak t:
Bata
Tekući računi:
170-5764-85 EKSIMBANKA
PIB:
100577148
Matični broj:
54435576
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
POLJOPRIVREDNA ŠKOLA
Mesto:
ŠABAC
Adresa:
n/r G-đe Ružice
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
344-579;344-577
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
RUŽICA STOJILJKOVIĆ
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
POLJOT OPLICA
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Bulevar kralja Petra 1-28/A
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/334-849
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Slobodan Dimitrov
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
POLY-PLAST SZTR
Mesto:
Novi Sad
Adresa:
Otona Ž upančića 1
Poštans ki broj:
21000
Telefon:
021/505-872, 021/506-000
Mobilni:
063 392 854
Telefax:
Kontak t:
Aleksić Vladimir
Tekući računi:
PIB:
101663138
Matični broj:
Registarski broj:
902
Šifra delatnosti:
52120
Adresar
Naziv:
POLYCO (n/r g-din VUJIĆ)
Mesto:
MLADENOVAC
Adresa:
KNEZA LAZ ARA 9
Poštans ki broj:
11 400
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
G.Danilo Vujić
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
POLYSEAL DOO
Mesto:
TRSTENIK
Adresa:
KRSTE BOSANCA 17
Poštans ki broj:
37 240
Telefon:
037/714-773, 037/712-939
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Vesna Rakovac, Mladen Savković
Tekući računi:
PIB:
101305689
Matični broj:
07700296
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
POMAK SZR
Mesto:
Bački Petrovac
Adresa:
Novosadska bb.
Poštans ki broj:
21 470
Telefon:
021/781-299Slobodan Šijak ović, 021/781-390
2219
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
101871061
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PONTA d.o.o.
Mesto:
Beograd
Adresa:
Balkanska 35
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3067-852, 011/361-3297, 011/361-82-93
29240
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
ponta@beonet.co.yu
Tekući računi:
PIB:
100040962
Matični broj:
07807007
Registarski broj:
903
Šifra delatnosti:
63300
Adresar
Naziv:
POPEX d.o.o.
Mesto:
Adresa:
Telefon:
Vrš ac
Poštans ki broj:
013/831-533
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
POPOVIĆ-PETROL d.o.o.
Mesto:
BOSUT
Adresa:
Sremska bb.
Poštans ki broj:
22 217
Telefon:
022/267-273
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
POPS
Mesto:
Beograd
Adresa:
ul.Serdar Jola br.1a
Poštans ki broj:
11040
Telefon:
011/2668-685, 011/367-16-42
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Goran Popović
Tekući računi:
PIB:
Naziv:
Matični broj:
Registarski broj:
PORD D.O.O.
Adresa:
Šifra delatnosti:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3242-530
Mobilni:
063/332-792 Predrag, 063/218-002 Nenad Banović, 063/218-070 Željko Filipović
Telefax:
Kontak t:
Predrag Panović,prodaja
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
904
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
PORESKA UPRAVA
Mesto:
BEOGRAD
Adresa:
Postans ki fah 107
Poštans ki broj:
11 050
Telefon:
011/33-10-111
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
PORESKA UPRAVA
Mesto:
SABAC
Adresa:
KARADJORDJEVA br.2
Poštans ki broj:
15 000
Telefon:
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
POSIT IVE doo
Mesto:
NOVI SAD
Adresa:
Danila Kiša 5
Poštans ki broj:
21 000
Telefon:
021/472-03-88
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
Naziv:
POSLOVNI BIRO D.O.O.
Mesto:
BEO GR A D
Adresa:
OPLENIČKA 24 E
Poštans ki broj:
11090
Telefon:
011/2322-027, 011/2321-037
Mobilni:
Telefax:
Kontak t:
Tekući računi:
PIB:
Matični broj:
Registarski broj:
905
Šifra delatnosti:
Adresar
Naziv:
POST-EXPRESS
Adresa:
Mesto:
Beograd
Poštans ki broj:
11 000
Telefon:
011/3607 607