1
Opština Mrkonjić Grad
Položaj Mrkonjić Grada Mrkonjić Grad ‐opština smještena u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj. Od administrativnog centra Grada Banja Luka, Mrkonjić Grad je udaljen 60 km. Nalazi na raskšću važnih puteva: ‐na sjeveru izlazi na autoput Beograd‐Zagreb ‐na jugu izlazi na luku Split ‐dobra saobraćajna povezanost sa centrima u okruženju Ukoliko putujete avionom najbliži međunarodni aerodromi do kojih se može relativno brzo stići nalaze se u Banjaluci (64 km), Sarajevu (187 km) i Zagrebu (225 km). Položaj Mrkonjić Grada www.mrkonjic-grad.rs.ba
Profil za investitore
Opština Mrkonjić Grad
2
Površina opštine Mrkonjić Grad / 685 km² Od ukupne površine opštine 54% čini poljoprivredno zemljište a 44% šume Prosječna nadmorska visina /600‐800 m Broj stanovnika opštine/21.600 (procjena) Gustina naseljenosti/31 st/km² Panorama Mrkonjić Grada www.mrkonjic-grad.rs.ba
Profil za investitore
Klima/umjereno‐kontinentalna, prosječna godišnja temperatura 10°C 3
Opština Mrkonjić Grad
Privreda HE na Vrbasu‐ jezero Bočac Preduzeće‐Mrkonjić putevi Fabrika vode Kruna – nova investicija
www.mrkonjic-grad.rs.ba
Značajne investicije u poslednjh nekoliko godina su se desile u prerađivačkoj industriji kao što je Fabrika vode „Voda Kruna“. Ukupna investicija je vrijedna 10 miliona KM i ubraja se u najveće investicije u Mrkonjić Gradu od 1995 godine. Profil za investitore
Broj privrednih subjekata
Privredni razvoj opštine Mrkonjić Grad se bazira na razvoju malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i 517
poljoprivrede. Povoljan geografski položaj, prirodni 600
362
resursi i ljudski potencijal, pružaju solidne 400
155
pretpostavke svima koji žele ulagati u Mrkonjić Gradu. 200
U Mrkonjić Gradu ima 155 registrovanih preduzeća 0
uglavnom u privatnom vlasništvu. Ukupno
Preduzetničke
Preduzeća
djelatnosti Ukupan broj registrovanih preduzetničkih radnji je 362. Posluje 5 poslovnih banaka i 13 osiguravajućih društava. Dominantne privredne grane po ostvarenom ukupnom prihodu su trgovina na veliko i malo, građevinarstvo, proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i prerađivačka industrija. Opština Mrkonjić Grad
4
Lokacijski paketi za investitore Na području opštine Mrkonjić Grad planirana je izgradnja tri poslovne zone: „Poslovna zona Podbrdo“ u naselju Podbrdo , „Poslovna zona Kula‐Rudići“ u naselju Kula i „Poslovna zona Podovi“ u Mrkonjić Gradu. Skupština Opštine Mrkonjić Grad je usvojila Odluku o osnivanju „Poslovne zone Kula‐Rudići“, i „Poslovne zone Podbrdo“ i Odluke o pristupanji izradi Regulacionih planova istih. Zona
Zona
Podbrdo
Kula
Zona
Podovi
Turistička
Mrkonjić
zona
Grad
Balkana
Lokacijski paketi www.mrkonjic-grad.rs.ba
Profil za investitore
Prvi cilj Strategije razvoja opštine Mrkonjić Grad jeste:Realizovane značajne privredne investicije sa kvalitetnim značajnim zapošljavanjem. 5
Opština Mrkonjić Grad
„Poslovna zona Podbrdo“ Izvod iz grafičkog dijela Prostornog plana RS Satelitski snimak Poslovne zone Podbrdo www.mrkonjic-grad.rs.ba
Poslovna zona Podbrdo „Poslovna zona Podbrdo“ ima površinu 18,5ha. Osnovna namjena obavljane industrijsko‐ proizvodne djelatnosti, poslovno trgovačke i uslužne djelatnosti, s tim da je pretežni dio namjenjen za industrijsko‐
proizvodnu djelatnost. Profil za investitore
„Poslovna zona Podbrdo“ je smještena u naselju Podbrdo, udaljeno od Mrkonjić Grada 10 km. Neposredno uz zonu prolazi magistralni put M‐5 odnosno (Jajce ‐ M.Grad ‐ Bihać – Hrvatska – EU), a presjeca ga magistrali put M‐15 (M.Grad(Rogolji)‐
Glamoč‐Split) . Prema prostornom planu Republike Srpske autoput Gradiška – Kupres prolazi neposredno uz „Poslovnu zonu Podbrdo“, što ovu već atraktivnu lokaciju čini još zanimljivijom za buduće investitore. 6
Opština Mrkonjić Grad
„Poslovna zona Kula‐Rudići“ Izgradnja „Poslovne zone Kula Rudići“ planirana je u naselju Kula koje je udaljeno od Mrkonjić Grada 8 km. Udaljenost lokacije od Magistralnog puta Bihać‐ Sarajevo i od Regionalnog puta Mrkonjić Grad‐ Banja Luka je 900m. Površina „Poslovne zone Kula Rudići“ je 2 ha. Osnovna namjena zone je obavljanje poslovno‐
trgovačke i uslužne djelatnosti. Brownfield investicije Satelitski snimak Poslovne zone Kula‐Rudići (postojeći neiskorišćeni kapaciteti) Opština Mrkonjić Grad biće partner i pružiće podršku svim zainteresovanim investitorima za ulazak i korišćenje raspoloživih kapaciteta na lokalitetima bivših fabrika koje su privatizovane ili su u većinskom državnom vlasništvu. www.mrkonjic-grad.rs.ba
Profil za investitore
Poslovna zona Kula‐Rudići 7
Opština Mrkonjić Grad
Lokalitet Mrkonjić Grad bivša Fabrika vijaka „Metalac“ Raspoloživi kapaciteti – Lokalitet M.Grad bivša Fabrika vijaka (Metalac)
Ukupna površina: 40.042 m² Izgrađena površina: 12.895 m² Ostalo raspoloživo zemljište – moguća izgradnja: 27.147 m² Vlasništvo: većinsko državno vlasništvo Ukupna površina: 80.176 m² Izgrađena površina: 12.591 m² Ostalo neiskorišteno zemljište‐ moguća izgradnja: 67.585 m² Vlasništvo: privatno Raspoloživi kapaciteti – Manjača Lokalitet Bjelajce bivši ATP „Udarnik“ Ukupna površina: 67.105 m² Izgrađena površina: 4.958 m² Ostalo neiskorišteno zemljište‐ moguća izgradnja: 62.147 m² Vlasništvo: privatno Raspoloživi kapaciteti – Udarnik
www.mrkonjic-grad.rs.ba
Profil za investitore
Lokalitet Mrkonjić Grad bivša Fabrika DIP„Manjača“ 8
Opština Mrkonjić Grad
Zašto investirati u Mrkonjić Gradu Ljudi, naše najveće bogatstvo Povoljna starosna struktura radne snage, 68,6% radnosposobnog stanovništva. Mrkonjić Grad Prosjek R. BiH Prosjek R. Hrvatska Prosjek R. Srbija Prosjek EU 15 Prosjek EU 27 Starosna struktura stanovništva 0 ‐15 godina 17,5 % 17,5% 15,4% 15,3% 15,4% 15,7% 15 ‐ 65 godina 68,6% 67,4% 67,3% 67,5% 66,7% 67,3% Preko 65 godina 13,9% 15,1% 17,3% 17,2% 17,9% 17,0% Aktivana ponuda radne snage na području opštine Mrkonjić Grad iznosi 2345, od čega većinu nezaposlenih čini kvalifikovana radna snaga. Ponuda radne snage Mrkonjić Grada 4388
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2345
Stopa nezaposlenosti
Nezaposleni
Zaposleni
Radna snaga
34,8
www.mrkonjic-grad.rs.ba
Profil za investitore
6733
9
Opština Mrkonjić Grad
Troškovi radne snage najniži u regionu i u zemljama članicama EU. 3083
2050
4000
352
1044
608
550
528 717
384
393
2560
1760
2000
EU 27
EU 15
Republika Srbija BiH Republika Hrvatska Mrkonjić Grad 0
Neto Plate (EUR)
Mrkonjić Grad ulaže u obrazovanje djece i mladih Predškolsko vaspitanje i obrazovanje se odvija u dva dječja obdaništa sa kapacitetom za 170 djece. Na području opštine rade 4 matične škole i 12 područnih škola koje trenutno pohađa 1613 učenika. Srednje obrazovanje mladi stiču u dvije srednje škole: Gimnazija i Mašinska škola Iako u Mrkonjić Gradu ne djeluju visokoškolske univerzitetske institucije, blizina velikog urbanog centra i dugog po veličini grada u Bosni i Hercegovini, Banjaluke (52 km), osigurava dostupnost visoko obrazovanih mladih kadrova svih profila. www.mrkonjic-grad.rs.ba
Profil za investitore
10
Opština Mrkonjić Grad
Prednost poslovnog okruženja Podsticaji za investitore Zgrada Opštine Mrkonjić Grad
Strani investitori uživaju isti tretman u poreskom zakonodavstvu kao i domaći Povoljnosti za ulagače u RS Potpisan Sporazum CEFTA Nema carinskih dadžbina za: ‐100% industrijskih proizvoda domaćeg porijekla ‐poljoprivredno‐prehrambene proizvode Slobodan transfer dobiti u inostranstvo Investitori slobodno stiču i raspolažu pokretnom i nepokretnom svojinom Oslobođeni su plaćanja carina na opremu koja je ulog stranog ulagača www.mrkonjic-grad.rs.ba
Profil za investitore
Opštinska uprava i Agencija za privredni razvoj su na raspolaganju privrednicima Mrkonjić Grada. SO‐e Mrkonjić Grad svake godine usvaja Programe kojima podstiče razvoj MSP‐a, preduzetnika i poljoprivrednih proizvođača kroz povoljne kreditne linije i bespovratna sredstva. Druga smo opština u RS koja je uvela brzu proceduru registracije preduzetničke djelatnosti za samo jedan dan. Opština Mrkonjić Grad zadovoljava međunarodne Standarde ISO 9001 :2008 Nadležna ministarstava zajedno sa opštinom Mrkonjić Grad izdvaju značajna sredstva za ulaganje u infrastrukturu i direktne podsticaje za razvoj poljoprivrede. 11
Opština Mrkonjić Grad
(od iznosa bruto plate) Stopa poreza na dobit (za pravna lica) u % www.mrkonjic-grad.rs.ba
Profil za investitore
Porezi među najpovoljnijim u Evropi Poreski sistem funkcioniše u skadu sa EU standardima oporezivanja dohotka i dobiti. 40
22 18
BiH je potpisala sporazume o 17
17 18 20 18 20 20 20 19
izbjegavanju dvostrukog 20
oporezivanja sa velikim brojem 0
zemalja. Porez na dodatnu vrijednost 17%. Neoporezovan izvoz dobara i usluga. Stopa poreza na dodatnu vrijednost (PDV) u % Porez na dobit 10% Porez na dohodak 8% Doprinosi 30,6% 12
Opština Mrkonjić Grad
Poljoprivreda i šumarstvo Panorama(Kopljevići i Staro selo) www.mrkonjic-grad.rs.ba
Profil za investitore
oranice 2
15
Poljoprivredna zemljišta na području opštine čine 54% od ukupne 1
površine. voćnaci
44
Od ukupne površine zemljišta, oranice, voćnjaci i livade čine 34%, livade
18
dok neobradivo zemljište (pašnjaci) čine 20%. pašnjaci
Obzirom na prirodne preduslove za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom i stočarstvom, te na raspoloživost resursa u ovom šume
sektoru, postoje preduslovi za intenzivni razvoj prehrambene 20
neplodno industrije, uz organizovani pristup i ulaganja. zemljište
Struktura zemljišta Mrkonjić Grad kao i njegova okolina su poznata područja bogata šumama i sa dugom tradicijom privređivanja u sektoru šumarstva i drvne industrije. U opštini Mrkonjić Grad posluje 19 pilana, instaliranih kapaciteta 118.000 m³, dok šumsko gazdinstvo «Lisina» gazduje na teritoriji Mrkonjić Grada i ima godišnji etat 56.000 m³ drvne mase. Na teritoriji opština Mrkonjić Grad, Šipovo i Ribnik godišnje se proizvede oko 420.000 m³ drvnih sortimana i to oko 50% četinara a 50% lišćara. Ovakva resursna baza, obrazovana i iskusna radna snaga, te povoljan teritorijalni položaj su dobar osnov za proizvodnju finalnih proizvoda od drveta. To su prepoznali i investitori tako danas na teritoriji opštine postoje manji pogoni proizvođača finalnih proizvoda od drveta ili namještaja i stolarije koji su u privatnom vlasništvu. . 13
Opština Mrkonjić Grad
Kultura i sport Kulturni centar „ Petar Kočić“ je mjesto gdje se dešavaju brojne kulturne aktivnosti i održavaju pozorišne predstave, koncerti, izložbe različitog sadržaja, književne večeri i promocije knjiga. Neke od tradicionalnih kulturnih manifestacija na području opštine su: Djeca pjevaju gradu, Likovna kolonija, Smotre folklora KUD Petar I Karađorđević Mrkonjić, Etno festival „Jabuka“. Festival“ Djeca pjevaju gradu“ Na području opštine Mrkonjić Grad registrovano je devet sportskih klubova sa 500 aktivnih sportista u sedam sportskih grana: košarka, fudbal, odbojka, džudo, stoni tenis, atletika, i šah. Sportska dvorana i fudbalski stadion „Luke“ su centri svih sportskih dešavanja Kosidba na Balkani Značajne sportske manifestacija su: Izbor sportiste i sportskog kluba opštine Mrkonjić Grad, Gospojinska ulična trka, Street ball, Turnir u malom fudbalu, Dani kosidbe na Balkani i Sportske radničke igre. Sportska dvorana www.mrkonjic-grad.rs.ba
Profil za investitore
14
Opština Mrkonjić Grad
Turizam Opština Mrkonjić Grad raspolaže dobrim potencijalom za razvoj turizma. Sa turističkog aspekta najinteresantnija je planina Lisina u čijem podnožju leži jezero Balkana i izletište Zelenkovac. Interesantna mjesta za posjetiti pored planine Lisine su: rijeka Ponor, stari gradovi Bočac, Soko i Prizrenac, izvor rijeke Sane i kanjon rijeke Vrbasa. TRC Balkana Paraglajding na Lisini Tokom čitave godine održava se veliki broj manifestacija, a neke od najznačajnijih su: Dani kosidbe na Balkani (jul), Dani meda (septembar), Dani gljiva (septembar), Festival domaće rakije (novembar). www.mrkonjic-grad.rs.ba
Izletište Zelenkovac
Profil za investitore
Na području opštine postoje objekti manjeg smještajnog kapaciteta. 15
Opština Mrkonjić Grad
Opština Mrkonjić Grad Agencija za privredni razvoj
Adresa: Trg kralja Petra I Karađorđevića 1 70260 Mrkonjić Grad Republika Srpska Telefon: 00387 50 220 920; 00387 50 220 921 Faks: 00387 50 220 954 Email: [email protected] Web: www.mrkonjic‐grad.rs.ba
Kontakt osoba: Nataša Arežina, saradnik za izradu i analizu razvojnih programa Adresa: Svetog Save br.1 70260 Mrkonjić Grad Telefon/faks 00387 50 214 257 Email: [email protected] Web: www.dammg.org Kontakt osoba: Tomislav Todorović, direktor
Aktivnosti na izradi Plana privlačenja investicija su realizovane u okviru Projekta upravne odgovornosti –
druga faza (GAP II). Projekat GAP finansiraju USAID, Sida i Ambasada Kraljevine Holandije u BiH.
www.mrkonjic-grad.rs.ba
Profil za investitore
Dođite u Mrkonjić Grad 16
Profil za investitore
Opština Mrkonjić Grad
www.mrkonjic-grad.rs.ba
Download

Položaj Mrkonjić Grada