05.01.2015
SAYIN KAT MALİKİMİZ
2015 Yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Ocak 2015 Tarihinde, çoğunluğun
sağlanamaması halinde 25 Ocak 2015 tarihinde sitemiz toplantı salonunda
( A1 Zemin Kat ) saat 12:00 de yapılacaktır.
Toplantıya bizzat katılmanızı veya kendinizi bir vekille temsil ettirmenizi
önemle rica ederiz.
ÇAĞDAŞ SİTE YÖNETİMİ
GÜNDEM
1.Toplantı katılım yeterliliğinin tespiti ve açılış
2. Divan heyeti seçimi
3. Yönetim raporunun okunması ve yönetim kurulunun ibrası
4.Denetçi raporunun okunması vedenetim kurulunun ibrası
5.Yönetim Kurulunun seçilmesi
6.Denetim Kurulunun seçilmesi
7.2015 yılında yapılması istenen projelerin görüşülmesi
8. Dilek ve temenniler
YETKİ BELGESİ
Çağdaş sie kat maliki olağan genel kurulunun 24 ocak 2015 veya 25 ocak 2015
tarihinde toplantıda beni temsile yetkili olmak üzere Sn..................................'i
Vekil tayin ediyorum.
Vekalet Veren Kat Maliki :
İmza
Vekaletlerin 0212 591 82 28 nolu faxa gönderilmesini rica ederiz.
Download

05.01.2015 SAYIN KAT MALİKİMİZ 2015 Yılı