To Whom It May Concern:
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
Tačan naziv firme
Adresa
Opština
COMPREX d.o.o.
Beogradski put b.b.
Valjevo
PIB
Matični broj
Registarski broj
Šifra delatnosti
101495027
07368313
10707368313
33300
Telefon
Fax
E-mail
014 283 092
014 283 104
[email protected]
[email protected]
Preduzeće je obveznik PDV
PDV broj:
131419700
Tekući računi:
160 - 7629 - 81
205 - 7002 - 34
355 - 2563781017- 89
Monika Matijašević
Direktor 063 369 348
Banka Intesa
Komercijalna banka
Vojvoñanska banka
Download

355 - 2563781017- 89 Vojvoñanska banka