„PAN-GRAF“ SR
SR GRAFIČKA IZDAVAČKA PROIZVODNJA PREDMETA OD PLASTIKE I
TRGOVINA NA VELIKO
Podaci za identifikaciju:
Pun naziv firme: „PAN-GRAF“ SR
Odgovorno lice: Panić Dragutin – preduzetnik
Poreski identifikacioni broj (PIB): 100535688
Matični broj: 53454925
Registarski broj: 8239040572
Šifra delatnosti: 22220
Podaci o sedištu:
Opština: Stara Pazova
Mesto: 22300 Stara Pazova
Naziv ulice i broj: Karađorđeva 148
Broj telefona/fax: 022-311-274; 022-312-133
e-mail: [email protected]
Web site: www.pangraf.com
Obveznik PDV-a: DA
Podaci o računu u banci:
ERSTE BANKA – 340-18214-93
INTESA BANKA – 160-206463-32
RAIFFEISEN BANKA – 265-6610310000159-55
Download

preuzmi - Pangraf