ABC Grafika
22330 Nova Pazova, Veljka Vlahoviæa 4
tel/fax: +381 22 328 684
e-mail: [email protected]
www.abcgrafika.com
340 - 30820 - 08
PODACI O IDENTIFIKACIJI POSLOVNOG SARADNIKA
u skladu sa članom 42, stav 2 Zakona o porezu na dodatu vrednost
Naziv firme: ABC Grafika
Sedište: Nova Pazova
Adresa: Veljka Vlahovića 4
Opština: Stara Pazova
Tel/fax: 022 328 684
E-mail: [email protected]
Poreski identifikacioni broj: 103354414
Matični broj: 56469346
Registarski broj: 5713
Šifra delatnosti: 22220; 74402
Ovlašæeno lice: Milan Brdar
Naziv poslovne banke: Erste Bank
Broj tekućeg računa: 340-30820-08
Obveznik PDV-a: Da
Download

Identifikacija poslovnog saradnika