Podaci u skladu sa članom 42, stav 2 Zakona o porezu na dodatu vrednost
PIB – Poreski identifikacioni broj
100292616
Matični broj
07735588
Šifra delatnosti
4690 (51700)
Naziv preduzeća
TRIMID d.o.o.
Ulica i broj
Mileševska 50/4
Sedište firme
Beograd
Poštanski broj
11000
Telefon
+381 11 2444-149
Faks
+381 11 3440-416
Ovlašćeno lice
Mirko Živković dipl. ecc.
E-mail
[email protected]
Tekući račun
265-1760310000349-67, Raiffeisen banka a.d.
Beograd
Download

TRIMID - PIB potvrde i podaci o firmi