Pekara Toma d.o.o.
Beogradska 14,
Beograd 11111, Srbija
Telefon: +381 (0)11 2 437 387
E-mail: office@pekaratoma.rs
Web: www.pekaratoma.rs
Podaci za identifikaciju
„Pekara Toma“ – Beograd
Pun naziv firme:
Skraćni naziv:
Adresa sedišta:
Poreski identifikacioni broj (PIB):
Matični broj:
Šifra delatnosti:
Ime i prezime ovlašćenog lica:
Telefon:
Faks:
E-mail:
„Pekara Toma“ Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge
društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd
„Pekara Toma“ d.o.o.
Beogradska 14, Beograd 11111
100159164
17321030
15811
Miljković Mihajlo
+381 (0)11 2 437 387
+381 (0)11 2 439 112
office@pekaratoma.rs
Naziv poslovne banke:
Broj tekućeg računa:
ERSTE Banka
340-11004413-59
Obveznik PDV-a:
Broj potvrde o evidenciji za PDV:
DA
130964996
Download

Podaci za identifikaciju „Pekara Toma“ – Beograd