PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
naziv firme:
SR "SOVA PLAST"
mesto:
22330 Nova Pazova
ulica i broj:
Radnička 20
telefon:
022 / 32-15-16
fax:
022 / 32-15-16
datum početka delatnosti:
05.08.1987.
poreski identifikacioni broj:
SR101245400
obveznik PDV:
DA
broj PDV:
148347507
matični broj:
53459552
registarski broj:
2350510968882500
šifra delatnosti:
25240
tekući račun:
340-18185-83
naziv banke:
Erste bank A.D.
e-mail:
[email protected]
web site:
www.sovaplast.com
cell. phone:
063 / 56-56-75, 064 / 61-66-813
Download

Opšti poslovni podaci