PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača
NOVOLAB d.o.o.
Adresa ponuđača
BEOGRAD, PRIMORSKA 22
Odgovorno lice (potpisnik ugovora)
LJILJANA JOVANOVIĆ
Osoba za kontakt
BOJAN ĆOSIĆ
Telefon
011/7293 534,
Telefaks
011/6974 128
Elektronska pošta - e-mail:
[email protected]
Tekući račun preduzeća
310-150434-58 NLB banka
340-13761-66 Erste banka
Obveznik PDV-a (da / ne)
DA
Potvrda o registraciji izvršenoj u
Ministarstvu finansija – Poreska uprava (broj)
130888207
Matični broj preduzeća
17156233
Poreski identifikacioni broj
101513406
Šifra delatnosti
4690
7293 758,
6974 128
NovoLab d.o.o.
Download

PODACI O PONUÐAČU Naziv ponuđača NOVOLAB d.o.o. Adresa