① Ispitati ponašanje funkcije y =
u okolini tačke x = -2.
Rešenje:
=
=
(
)
(
)
② Ispitati ponašanje funkcije y =
u okolini tačke x=1.
Rešenje:
(
(
)(
)(
)
)
(
(
)(
)(
)
)
(
(
)(
)(
)
=
)
③ Ispitati ponašanje funkcije na rubovima domena (ispisati granične vrednosti) i na osnovu toga odrediti asimptote
grafika date funkcije: y = x +
Rešenje:
y=x+
(
H.A nema
)
(
V.A x = 0
( )
y= ax+b, a =
b=
)
[
]
y=x K.A
④Ispitati ponašanje funkcije y =
Rešenje:
(
)
(
)
u okolini tačke x = -1.
Download

① Ispitati ponašanje funkcije y = u okolini tačke x