Podaci za identifikaciju
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj
Registarski broj
100421590
06972063
BD 6010
Pun naziv firme
Skraćeni naziv firme
Kontakt telefon
TRGOVINSKO PREDUZEĆE FARMANIMA D.O.O., BEOGRAD
FARMANIMA D.O.O. BEOGRAD
+381 11 34 70 082, +381 11 34 72 995
Podaci o sedištu firme
Opština
Zvezdara
Mesto
Naziv ulice i broj
Tel/fax
E-mail office
Beograd
Živka Davidovića 113
+381 11 34 70 082, +381 11 34 72 995
[email protected]
Podaci o delatnosti
Naziv delatnosti
Šifra delatnosti
Promet lekova i medicinskih sredstava na veliko veletrgovina
4646
Podaci o računima
Naziv banke i broj računa Banca Intesa
160-928298-52
Naziv banke i broj računa Erste Banka
340-11005089-52
FARMANIMA d.o.o.
Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Srbija
Tel./Fax: +381 11 34 70 082, +381 11 34 72 995
E-mail: [email protected]
Mat. Br. 06972063
PIB: 100421590
Banka Intesa 160-928298-52
Erste banka 340-11005089-52
Download

Podaci za identifikaciju Podaci o sedištu firme Podaci o