OSNOVNI PODACI O FIRMI
NAZIV FIRME
ULICA I BROJ
MESTO
POŠTANSKI BROJ
TELEFON/FAKS
MOBILNI TELEFON
E-MAIL
WEB
PIB
MATIČNI BROJ
REGISTARSKI BROJ
ŠIFRA DELATNOSTI
BANKA
TEKUĆI RAČUNI
IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA
OBVEZNIK PDV
MONTING s.z.r.
Janka Čmelika br. 1
Novi Sad
21000
021/6319-978
063/510-235
[email protected]
www.monting.rs
101635445
50533573
8227235168
20510
Banca Intesa ▪ Findomestic
160-922205-95 ▪ 240-612334601250-83
Zoran Špirić
Da
Download

OSNOVNI PODACI O FIRMI