Auto i moto krediti Findomestic Banke
NOVI automobili
Findomestic Banka kao lider u kreditiranju potrošača na prodajnim mestima u svojoj ponudi ima dva
jedinstvena proizvoda namenjena kreditiranju kupovine novih automobila.
Prvi proizvod ima do sada jedinstvenu kamatnu stopu na domaćem tržištu, kada su auto krediti u pitanju.
Karakteristike proizvoda su seledeće:
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou od neverovatnih 5,88%
Rok otplate od 12 do 36 meseci
Iznos kredita od 250.000 do 5.000.000 RSD
Kredit je indeksiran u EUR
Minimalno učešće od 10%
Jednokratna naknada za obradu zahteva 1,5%
Bez žiranata, prenosa plate u FDB i Kasko osiguranja
Zaloga na vozilu samo ukoliko je učešće manje od 30% vrednosti vozila
Instrumenti obezbeđenja: lična menica i uslovna administrativna zabrana
Učešće
Vrednost vozila u EUR
Iznos učešća u EUR
Rok otplate u mesecima
Rata u EUR
Potrebna plata u EUR
10%
10.000
1.000
36
273
911
30%
10.000
3.000
36
212
708
50%
10.000
5.000
36
151
506
Drugi proizvod ima najpovoljniju kamatnu stopu na domaćem tržištu, isključujuči prethodno naveden
proizvod, i izuzetno dug period otplate kredita. Na ovaj način se znatno umanjuje rata kredita i omogućava i
kreditno zaduženim klijentima da kupe novi automobil. Karakteristike proizvoda su sledeće:
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou od 9,96%
Rok otplate od 37 do 84 meseca
Iznos kredita od 250.000 do 5.000.000 RSD
Kredit je indeksiran u EUR
Minimalno učešće od 10%
Jednokratna naknada za obradu zahteva 1,5%
Bez žiranata, prenosa plate u FDB i Kasko osiguranja
Zaloga na vozilu samo ukoliko je učešće manje od 30% vrednosti vozila
Instrumenti obezbeđenja: lična menica i uslovna administrativna zabrana
Učešće
Vrednost vozila u EUR
Iznos učešća u EUR
Rok otplate u mesecima
Rata u EUR
Potrebna plata u EUR
BANKA JE TAMO GDE STE VI
10%
10.000
1.000
84
149
497
30%
10.000
3.000
84
116
387
50%
10.000
5.000
84
82
276
POLOVNI automobili
Findomestic Banka u svojoj ponudi ima i kredit za finansiranje kupovine polovnih automobila sa
produženim rokom otplate.
kredit za kupovinu polovnih automobila čija je maksimalna starost u trenutku otplate
poslednje rate 96 meseci
o NKS 13,92% godišnje
o Rok otplate od 12 do 60 meseci
o Naknada 1,5%
o Minimalno učešće 10%
o Kredit je indeksiran u EUR
Učešće
10%
30%
50%
Vrednost vozila u EUR
10.000
10.000
10.000
Iznos učešća u EUR
1.000
3.000
5.000
Rok otplate u mesecima
60 (ukupna starost 96)
60 (ukupna starost 96)
60 (ukupna starost 96)
Rata u EUR
209
163
116
Naknada od 1,5% u EUR
135
105
75
-
kredit za kupovinu polovnih automobila čija je maksimalna starost u trenutku otplate
poslednje rate 120 meseci
o NKS 15,96% godišnje
o Rok otplate od 12 do 60 meseci
o Bez naknade
o Minimalno učešće 10%
o Kredit je indeksiran u EUR
Učešće
10%
30%
50%
Vrednost vozila u EUR
10.000
10.000
10.000
Iznos učešća u EUR
1.000
3.000
5.000
Rok otplate u mesecima
60 (ukupna starost 120)
60 (ukupna starost 120) 60 (ukupna starost 120)
219
170
121
Rata u EUR
-
Kredit za motocikle i skutere
kredit za kupovinu motora i skutera
o NKS 14,88% godišnje
o Rok otplate od 6 do 48 meseci
o Bez naknade
o Bez učešća
o Iznos kredita od 50.000 do 2.000.000 RSD
o Kredit je indeksiran u EUR
Učešće
0%
Vrednost u EUR
1000
Iznos učešća u EUR
0
Rok otplate u mesecima
48
Rata u EUR
27,77
-
BANKA JE TAMO GDE STE VI
10%
1000
100
48
24,99
30%
1000
300
48
19,44
50%
1000
500
48
13,88
Download

Auto i moto krediti Findomestic Banke