MATEMATİK
* Üçgenlerin kenarları doğru parçasıdır.
ÜÇGENLER
Doğrusal olmayan üç noktanın birleşmesiyle
oluşan kapalı şekle üçgen denir.
Üçgenin Adlandırılması
Bunlar “ ¯¯ ” veya “ [ ] “ sembolleri kullanılarak
gösterilir.
– b kenarı → [ FD] ya da
(FD doğru parçası)
– f kenarı → [ BD] ya da
(BD doğru parçası)
– d kenarı → [ BF] ya da
(BF doğru parçası)
* Doğru parçalarının uzunlukları ;
– | FD | , – | BD | , – | BF | ile gösterilir.
* Üçgenler köşelerindeki harflerle adlandırılır.
* Komşu köşeler sırasıyla takip edilerek
Üçgenin Açıları
adlandırılır.
* Üçgen
“
“ sembolü ile gösterilir.
–
→ FDB üçgeni
–
→ FBD üçgeni
–
→ DBF üçgeni
–
→ DFB üçgeni
–
→ BFD üçgeni
–
→ BDF üçgeni
* Üçgenin açıları köşesindeki harfle adlandırılır.
Üçgenin Kenarları
–
→F açısı
–
→D açısı
–
→B açısı
* Üçgenin iç açıları toplamı 180 º’dir.
s( ) + s( ) + s(
) = 180 º
* Üçgenin dış açıları toplamı 360 º’dir.
* Üçgenin kenarları ,karşı köşesindeki harflerle
adlandırılır.
MATEMATİK
KENARLARINA GÖRE ÜÇGENLER
1 – Eşkenar Üçgen : Kenar uzunlukları
birbirine eşit olan üçgenlere denir.
3 – Çeşitkenar Üçgen : Kenar uzunlukları
farklı olan üçgenlere denir.
* Kenar uzunlukları farklıdır.
| FD | ≠ | BD | ≠ | BF |
* Kenar uzunlukları birbirine eşittir.
b
| FD | = | BD | = | BF |
b
=
f
=
≠
f
≠
d
* Açılarının ölçüleri farklıdır.
d
s (
) ≠ s (
) ≠ s (
)
* Açılarının ölçüleri birbirine eşittir ve her
biri 60 º’dir.
s (
) = s (
) = s (
) = 60 º
2 – İkizkenar Üçgen : İki kenar uzunluğu
birbirine eşit olan üçgenlere denir.
* İki kenarı birbirine eşittir.
| BF | = | BD |
d
=
f
* İki açısı birbirine eşittir. ( Taban açıları )
s (
) = s (
)
AÇILARINA GÖRE ÜÇGENLER
1 – Dar Açılı Üçgen : Bütün açıları dar açı
olan üçgenlere denir.
*
→ Dar açı
*
→ Dar açı
*
→ Dar açı
MATEMATİK
2 – Dik Açılı Üçgen : Açılarından biri dik
açı ( 90 º ) olan üçgenlere denir.
ETLİNLİK – 01
1 – Aşağıdaki geometrik
şeklin ;
*
→ Dik açı
* Geometrik şeklin adı :
*
→ Dar açı
* Geometrik şeklin kenarları :
*
→ Dar açı
(PRS üçgeni)
[ PR ] , [ SR ] , [ SP ]
* Geometrik şeklin kenar uzunlukları :
3 – Geniş Açılı Üçgen : Açılarından biri
geniş açı olan üçgenlere denir.
| PR | = 10 cm
| SR | = 8 cm
| SP | = 15 cm
* Geometrik şeklin açılarının ölçüleri :
s (
) = 26 º , s (
) = 117 º , s (
) = 37 º
2 – Aşağıdaki geometrik
şeklin ;
*
→ Geniş açı
*
→ Dar açı
*
→ Dar açı
* Geometrik şeklin adı : . . . . . . . .
* Geometrik şeklin kenarları :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Geometrik şeklin kenar uzunlukları :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Geometrik şeklin açılarının ölçüleri :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MATEMATİK
ETLİNLİK – 02
ETLİNLİK – 03
Aşağıdaki üçgenleri kenarlarına göre
türlerini yazınız.
Aşağıdaki üçgenleri açılarına göre
türlerini yazınız.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Download

üçgen ve üçgen çeşitleri konu anlatımı